Parkeergeld is het enige wat goed wordt gehandhaafd in Amstelveen.

Parkeergeld is het enige wat goed wordt gehandhaafd in Amstelveen.

Parkeergeld is het enige wat goed wordt gehandhaafd in Amstelveen. Zojuist kreeg ik een boete van 60 euro bij winkelcentrum Groenhof omdat omdat ik langer dan 2 uur (betaald) had geparkeerd.

Het geniepige is dat die maximale parkeerduur op geen enkel bord vermeld staat. Bij andere parkeerplaatsen zoals in de Rembrandtweg (max 2 uur) en de parkeerplaatsen daarachter (max 4 uur) staat dit wel bij alle blauwe P-borden.

Het parkeertarief bij Groenhof is 1 euro per uur. Op een groot deel van dat parkeerterrein is het zelfs vrij parkeren. Die boete van 60 euro bovenop het door mij betaalde parkeergeld van 2 euro is disproportioneel en onterecht. In A’veen heet dat ‘kostendekkend’..

Willekeur regeert in Amstelveen. Regels die duidelijk op borden vermeld staan (zoals de Stadspleinregels en het alcoholverbod) worden niet gehandhaafd. Regels die niet vermeld staan, worden wél gehandhaafd, zoals bij parkeerterreinen.
Onder de blauwe P-borden hoort altijd de maximale parkeertijd vermeld te staan. Niet soms wel en soms niet. De gemeente profiteert op deze manier van haar nalatigheid en int boetes van 60 euro van mensen die denken dat zij zich aan de regels houden.

Lees verder “Parkeergeld is het enige wat goed wordt gehandhaafd in Amstelveen.”

Publiek debat in Amstelveen. 2016-kw2. (Bijdragen RvW plus diverse andere.)

INLEIDING
Dit is een openbaar archief van mijn bijdragen aan het openbare publieke debat over lokale Amstelveense kwesties op Amstelveen.Blog van oud-journalist Johan Bos. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat reacties en bijdragen aan het publieke discussies op openbare (want voor iedereen toegankelijke) platforms willekeurig worden gecensureerd en zelfs volledig worden verwijderd als de inhoud de redacteur, de webbeheerder of dienstdoende (altijd anonieme) moderator onwelgevallig is, ook al was er geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Dit heb ik meegemaakt op Stand.nl, op het Weblog van de Volkskrant, op Amstelveen Dichtbij en ook op Amstelveen.blog. Wie bezwaar maakt tegen dit soort ongrondwettelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting, kan zonder opgave van reden, zonder mogelijkheid van verweer of bezwaar en zonder opgave van strafduur voor onbepaalde tijd worden verbannen uit het reactie- en discussieforum. Ik ben op die manier voor korte of langere tijd en zelfs permanent verbannen geweest uit alle bovengenoemde fora waaraan ik heb deelgenomen aan de publieke discussies, zonder dat ik ooit anderen persoonlijk heb beledigd, bedreigd, belasterd of op andere manier regels had geschonden. Mijn opvattingen en meningen bevallen de redacties etc. kennelijk niet altijd. Zij maken graag misbruik van hun macht en van de mogelijkheid om onwelgevallige opinies te onderdrukken en zelfs om’lastige burgers’ uit te schakelen van deelname aan het openbare discussies. Het ‘publieke debat’ geeft dan ook geen betrouwbare weergave van wat er onder burgers aan opvattingen en opinies leeft. In Nederland worden meningsuitingen niet gecensureerd door de overheid maar door redacties van journalistieke media.
Laster, smaad en grove persoonlijke beledigingen zijn in de sociale media inmiddels zó gebruikelijk, dat aangiften daartegen bijna niet meer door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Zolang zij echter op grond van het het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, zou dit – zeker in flagrante gevallen waarin mensen werkelijk erdoor worden beschadigd – wel moeten gebeuren. Anders moeten die artikelen uit het WvS worden geschrapt.
In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster.
U vindt die door met <Ctrl+f> te zoeken naar ‘#laster‘ (zonder de aanhalingstekens).
Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd
Ernstige gevallen van verwijdering zijn aangeduid als ‘#censuur‘.


Raat: AV ontkomen aan Turkse onderwijsstrijd

Door Johan Bos op 20 augustus 2016 om 20:11, in de categorie Onderwijs.
Wethouder Herbert Raat, die toen nog de portefeuille onderwijs had (tegenwoordig bij Maaike Veeningen), is achteraf wel blij dat hij in 2010, in zijn eerste bestuurlijke dagen, stichting Cosmicus in Amstelveen niet toeliet. Die wilde hier een basisschool stichten, maar probeerden dat in tal van gemeenten. Hoewel dat op de website van de stichting niet duidelijk blijkt, is zij gewoon een door en door Turks islamitische aangelegenheid.
Binnen de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), sleept zich een strijd om de macht voort tussen islamisten en secularisten op het Metis Lyceum, waarin met stichting Cosmicus wordt samengewerkt. De naar Nederland geëxporteerde Turkse strijd, vooral weer opgelaaid na de mislukte couppoging, lijkt aan het onderwijs niet voorbij te gaan.
‘Cosmicus toneel van Turkse vete’, kopte Het Parool zaterdag op de voorpagina, wat uiteraard Raat niet ontging. Hij wimpelde destijds van Cosmicus in Rotterdam het verzoek af, omdat uit niets bleek dat er behoefte aan een zo’n school in Amstelveen bestond. “Toen duidelijk was dat zij geen poot aan de grond kregen in onze gemeente heb ik ook nooit meer iets gehoord van Cosmicus”, schrijft Raat nu op zijn blog.
Hij denkt dat Cosmicus, net als trouwens andere schoolbesturen, de vrijheid van onderwijs gebruiken om willekeurige aanvragen te doen in het land. Op die manier proberen zij voor de vuist weg in allerlei gemeenten een school te krijgen, zonder dat een ouder daarom heeft gevraagd. Gemeenten zijn vervolgens verplicht om een onderwijsinstelling te huisvesten als de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet.
Verbazingwekkend
Raat: “Daarom heb ik toen mede namens collega-wethouders: Lodewijk Asscher (Amsterdam) en nu vice-premier, J.E. Brand-Boom (Geldermalsen), U.M. Eurich (Aalsmeer), D. Fokkema, (Tytsjerksteradiel), Barbera Veltkamp (Ouder-Amstel) bij de Tweede Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) aangedrongen op een discussie over de huisvestingsplicht voor gemeenten van scholen.”
Hij zegt wel de vrijheid van onderwijs te onderschrijven, maar de Tweede Kamer zou er wat hem betreft voor moeten zorgen dat “meer recht wordt gedaan aan de wensen van ouders in plaats van schoolbesturen”.
Intussen staan enkele min of meer bekende Nederlanders achter Cosmicus. Verbazingwekkend vindt Raat het dat mensen zoals Herman Wijffels en Jan Pronk bij zo’n schoolbestuur als Cosmicus in het comité van aanbeveling zitten. “De rol van de Gülenbeweging, een islamitische-orthodoxe beweging bij Cosmicus is onduidelijk.
Kennelijk is de school goed in staat een verhaal te verkopen waar oud-politici een zwak voor hebben. Een schoolbestuur dat met de vrijheid van onderwijs zo omgaat als Cosmicus vind ik niet aan te bevelen, hoe mooi de verhalen ook zijn.”

Frank
Kan aan mij liggen, maar ik heb enkel een twitterberichtje gevonden . Niet overdreven zo’n knoert van een artikel voor die anderhalve Turk die in Amstelveen woont? Is het niet zo dat zo’n stichting eerst een bepaald aantal handtekeningen van ouders moet hebben, voordat er een aanvraag ingediend kan worden?
20 augustus 2016 at 23:17 / Beantwoorden /
gerben
Raad in/uit de bocht? Wil zijn handen niet wassen in onschuld. Begrijpelijk. Waarom nu wel olie op het vuur gooien? Bunker-ego?
20 augustus 2016 at 23:57 / Beantwoorden /
Robert van Waning
‘Advertorial’, op-eigen-borst-klopperij, gekopieerd Raat-blog.
Is die discussie over de huisvestingsplicht voor gemeenten van scholen, waarop Raat met enkele prominente bestuurders heeft aangedrongen, er ooit gekomen? Misschien op dit forum voor de eerste keer.
Wil Raat alle orthodoxe scholen met een buitenlandse binding gaan verbieden? Dat kan nog interessant worden.
21 augustus 2016 at 8:42 / Beantwoorden /


Wethouder met kinderen naar HP

Door Johan Bos op 19 augustus 2016 om 15:04, in de categorie Bedrijfsleven en economie en Onderwijs. VeeningenSamen met kinderen van de Buitenschoolse Opvang Kinderrijk, een organisatie met tal van vestigingen in Amstelveen, bezocht wethouder Maaike Veeningen donderdag de internationale IT bedrijven Hewlett Packard Inc. en HP Enterprise.
Volgens de gemeente vindt die het belangrijk kinderen op speelse wijze met bedrijven in de stad te laten kennismaken. Dat is “zinvol voor de toekomst als ze voor een profiel-, studie- of baankeuze staan”, zegt de gemeente in een persbericht.
Vragen die donderdag centraal stonden waren wat de nieuwste spelletjescomputers zijn en wat men met 3D-printing kan doen. Naast verschillende presentaties en quizvragen over de ontstaansgeschiedenis van Hewlett Packard, kregen de kinderen te zien hoe deze nieuwste technieken eruit zien en hoe het werkt. Ook mochten zij zelf een server plaatsen in het grote datacenter en als één van de eersten de dunste computer ter wereld vasthouden. Maaike Veeningen, wethouder van onder meer Onderwijs en Economie, zegt het mooi te vinden dat de kinderen aandachtig luisterden en op jonge leeftijd al veel kennis van techniek hebben. Het enthousiasme van de medewerkers van HP Inc. en HP Enterprise prikkelde volgens haar de kinderen.

Frank
Als onderwijs in het nieuws is er wel buitengewoon veel aandacht voor computers. Het is waar dat het een buítengewoon goed hulpmiddel kan zijn, maar ik heb altijd begrepen dat het doel van onderwijs op de basisschool was rekenen, taal, wat algemene ontwikkeling en sociale omgang zoals samenwerken, daarbij is de computer een goed praktise and drill instrument. Ook kun je er kennis mee opzoeken, maar of die relevant of samenhangend is ?
19 augustus 2016 at 16:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
‘Praktise and drill’, Frank? Gebruik voortaan eerst je woordenboek als je met Engelse termen indruk wilt maken. Met wat meer ‘drill and practice’ kom je er wel:
“Drills can provide an important ‘practice phase’ to instruction and can be useful for learning information that requires fluency such as math skills, vocabulary, spelling and foreign languages.” (bron: EDEL518)
20 augustus 2016 at 9:30 / Beantwoorden /

Lees verder “Publiek debat in Amstelveen. 2016-kw2. (Bijdragen RvW plus diverse andere.)”

Gedogen moet mogen, anders is het willekeur.

“Kan het zomaar dat iemand een gemeentelijke verordening overtreedt en dat de gemeente daartegen niet optreedt?

Sinds de laatste verkiezingen wordt veel gesproken over gedogen. Bestuursorganen (zoals de gemeenteraad of het college van B&W) gedogen ook. Gedogen in de betekenis van het niet-optreden tegen een overtreding terwijl het betreffende bestuursorgaan wel tot optreden bevoegd en in staat is. Bekende voorbeelden zijn het toelaten van geluidsoverlast in cafés en het gedoogbeleid bij coffeeshops. Maar ook in het kader van milieuregelingen, van arbeidsregelingen voor vreemdelingen of bij woonsituaties wordt bij overtredingen gedoogd. Voor de burger is het of het bestuursorgaan niets doet. In feite is dat ook zo, maar de zaak ligt iets genuanceerder.

Van bestuursorganen wordt verwacht dat zij toezicht uitoefenen op de naleving van
voorschriften en dat bij overtreding zij sancties opleggen en uitvoeren (zoals het opleggen van een boete, een dwangsom, plicht tot herstelacties, intrekking vergunning etc.).

Lees verder “Gedogen moet mogen, anders is het willekeur.”

Publiek debat in Amstelveen. 2016-kw1. (Bijdragen RvW plus diverse andere.)

INLEIDING
Dit is een openbaar archief van mijn bijdragen aan het openbare publieke debat over lokale Amstelveense kwesties op Amstelveen.Blog van oud-journalist Johan Bos. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat reacties en bijdragen aan het publieke discussies op openbare (want voor iedereen toegankelijke) platforms willekeurig worden gecensureerd en zelfs volledig worden verwijderd als de inhoud de redacteur, de webbeheerder of dienstdoende (altijd anonieme) moderator onwelgevallig is, ook al was er geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Dit heb ik meegemaakt op Stand.nl, op het Weblog van de Volkskrant, op Amstelveen Dichtbij en ook op Amstelveen.blog. Wie bezwaar maakt tegen dit soort ongrondwettelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting, kan zonder opgave van reden, zonder mogelijkheid van verweer of bezwaar en zonder opgave van strafduur voor onbepaalde tijd worden verbannen uit het reactie- en discussieforum. Ik ben op die manier voor korte of langere tijd en zelfs permanent verbannen geweest uit alle bovengenoemde fora waaraan ik heb deelgenomen aan de publieke discussies, zonder dat ik ooit anderen persoonlijk heb beledigd, bedreigd, belasterd of op andere manier regels had geschonden. Mijn opvattingen en meningen bevallen de redacties etc. kennelijk niet altijd. Zij maken graag misbruik van hun macht en van de mogelijkheid om onwelgevallige opinies te onderdrukken en zelfs om’lastige burgers’ uit te schakelen van deelname aan het openbare discussies. Het ‘publieke debat’ geeft dan ook geen betrouwbare weergave van wat er onder burgers aan opvattingen en opinies leeft. In Nederland worden meningsuitingen niet gecensureerd door de overheid maar door redacties van journalistieke media.
Laster, smaad en grove persoonlijke beledigingen zijn in de sociale media inmiddels zó gebruikelijk, dat aangiften daartegen bijna niet meer door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Zolang zij echter op grond van het het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, zou dit – zeker in flagrante gevallen waarin mensen werkelijk erdoor worden beschadigd – wel moeten gebeuren. Anders moeten die artikelen uit het WvS worden geschrapt.
In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster.
U vindt die door met <Ctrl+f> te zoeken naar ‘#laster’ (zonder de aanhalingstekens)..
Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd’
Sommige daarvan heb ik aangemerkt als ‘#censuur’.


ChristenUnie: ‘VVD / D66 naïef over Stadshart’

Door Johan Bos op 30 juni 2016 om 14:55, in de categorie Stadshart.
“Naïef”, noemt de ChristenUnie de opvatting van de liberale coalitiepartijen VVD en D66 over het Stadshart. Ten onrechte beschuldigen zij volgens fractievoorzitter Bert de Pijper eigenaar Unibail Rodamco, eigenaar van het winkelcentrum, dat zij dat laten verloederen. Zij moeten niet UR maar B&W er op aanspreken, vindt De Pijper. Want die voeren volgens hem te weinig regie over de toekomstige ontwikkelingen van het Stadshart.
“Voor politieke partijen is niet Unibail de directe gesprekspartner, maar het college van B&W. En het gaat er om dat we onze politieke invloed aanwenden, waar deze het meest effectief kan zijn.” Het college moet volgens de ChristenUnie concreter richting geven in de contacten met Unibail. “In de huidige discussie lijkt het college onzichtbaar en dat mag niet zo zijn”, zegt De Pijper.
VVD en D66 kunnen dan wel teleurgesteld zijn over het gebrek aan visie bij UR op de toekomst van het Stadshart, maar het is volgens De Pijper een gemiste kans dat zij niet hun invloed aanwenden waar die effectief kan zijn: bij het college.
“Het is werkelijk naïef van VVD en D66 te menen dat hun oproep effect zal hebben bij Unibail Rodamco, waarvan het hoofdkantoor in Parijs is gevestigd. Zij hadden er beter aan gedaan het college op te roepen met Unibail in gesprek te gaan.”
De ChristenUnie vindt dat B&W, binnen hun toekomstvisie 2025 over het Stadshart, met beleidsinitiatieven moeten komen om weer een winkelgebied te maken waar de “gewone Amstelvener” graag komt. “Unibail mag hierin niet de partij zijn die leidend is, zoals de oproep van VVD en D66 lijkt aan te geven.” De Pijper vindt de in de pers verschenen oproep van VVD en D66 aan Unibail een verkeerd signaal.

REACTIES (Selectie; volg de link voor het complete artikel en de volledige discussie.)

Olaf Oomes
Tot op zekere hoogte eens met het gestelde in het artikel. Echter Hr. De Pijper stelt ook, ik citeer: “Unibail mag hierin niet de partij zijn die leidend is, zoals de oproep van VVD en D66 lijkt aan te geven.”.
Het punt is nu juist dat enkele jaren terug B&W en UR het volledig eens waren over een uitbreidingsplan. Echter dit struikelde over protest vanuit de schilderswijk waar een beperkt aantal huizen zou moeten sneuvelen. De commotie en daarop volgend politiek mismanagement door Hr. Raat zorgde ervoor dat er thans een politiek embargo ligt op uitvoering van dit plannen. Ik roep Hr. De Pijper dan ook op zich hard te gaan maken om dit embargo te gaan doorbreken.
1 juli 2016 at 9:17 / Beantwoorden /

slimpie
De hr. Oomes roept hier op om keihard de (woon)belangen van een groep burgers te vertrappen onder het mom van de gemeente had al een afspraak gemaakt met de projectontwikkelaar. Ik vraag mij af of die overeenkomst zwart op wit bestaat. Een gemeente kan toch nooit over de eigendomsrechten van een stel huizenbezitters heen stappen zonder het opstarten van allerlei onteigeningprocedures. die ook nog van groot algemeen belang moeten zijn. De bewijslast hiervan ligt dan ook nog bij de gemeente.
Op dit moment ziet het naar uit dat de UR enkel op haar manier het project wil voltooien. Tja en dat is misschien nu net een brug te ver voor de gemeente. Hetgeen mij logisch lijkt. Dus wat UR doen? Dwarsliggen! Winkels leeg laten staan, (te) hoge huren vragen panden opkopen en wat laten verslonzen enz.
De heren Oomes en Van Waning die zelf volgens mij in het Stadshart wonen, hebben ook een eigen belang bij uitbreiding van het WC, want dan worden hun woningen nog meer waard, want zij zitten buiten de gevarenzone. Als dat waar is, laten ze dat dan gewoon zeggen. Dat is wel zo eerlijk ipv allerlei kulargumenten aan te dragen.
1 juli 2016 at 17:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Dompie, verloedering van het Stadshart door gebrekkige handhaving en achteruitgang van het winkelcentrum door gebrekkige medewerking van de gemeente baart ons meer zorgen dan de waardevermindering van ons huis aan het Stadsplein. Dat is in de afgelopen jaren niet in waarde gestegen itt wat jij suggereert.
2 juli 2016 at 19:17 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Dompie, ons huis is geen winstobject maar een plek om plezierig te wonen. Wij delen dit gebouw met Unibail Rodamco. Dat is een goede partner die rekening houdt met onze wensen en belangen. De gemeente Amstelveen gedraagt zich als een onbetrouwbare partij, zowel tegenover de bewoners van het Stadshart als tegenover UR.
2 juli 2016 at 22:00 / Beantwoorden /

Lees verder “Publiek debat in Amstelveen. 2016-kw1. (Bijdragen RvW plus diverse andere.)”

Het Stadsplein is ongezellig door verkeerde zuinigheid.

Het Stadsplein is ongezellig door verkeerde zuinigheid.

Er zijn plannen om de verlichting op het Stadsplein te verbeteren. Hiervoor heeft Unibail-Rodamco, de eigenaars van het winkelcentrum Stadshart, lichtarchitect Har Hollands in de arm genomen. Hij presenteerde zijn plannen aan bewoners van Stadsplein. Dat zag er allemaal veelbelovend uit, maar waarom worden ondertussen niet de bestaande mogelijkheden benut om het Stadsplein wat sfeervoller te maken? Hoeveel kan het nou kosten om in Schouwburg, Volksuniversiteit, P60 en openbare bibliotheek ‘s avonds wat led-verlichting aan te laten? Lees verder “Het Stadsplein is ongezellig door verkeerde zuinigheid.”

Het VK Weblog werd verdonkeremaand: Te kritisch?

VK Weblog, het weblog van de Volkskrant waarop iedereen een weblog kon onderhouden en waarop ook iedereen kon reageren en met elkaar in discussie kon gaan, werd op 21 augustus 2011 opgeheven. Volgens de Ombudsman van de Volkskrant waren de weblogs en de reacties daarop het eigendom van de bloggers. Toch deed de Volkskrant het hele zaakje over aan de uitgeverij Sanoma BV. Die kreeg het niet van de grond en verdonkeremaande zomaar alle teksten. Foetsie..

Hieronder staat mijn correspondentie met de Volkskrant waarin ik (vergeefs) heb geprobeerd om de teksten (blogs plus reacties en discussies) van mijn weblog ‘DONQUI’ terug te krijgen.

‘VK Weblog stopt’ [in 2011]

Beste Volkskrant-blogger,

Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog offline.

Lees verder “Het VK Weblog werd verdonkeremaand: Te kritisch?”

Contrails = Aviation Smog.

Contrails = Aviation Smog.

‘Are there any anti-CONTRAIL groups?’ was the title of a discussion that Ray von Geezer started on 30 September 2014 on Metabunk.org in the section ‘Open Discussion’. He wrote:
“Are there any groups who campaign against contrails rather than chemtrails? It’s something I’ve wondered about for some time but never found any evidence of, although recently I have noticed some chemtrail groups saying things like “regardless of whether you believe they’re deliberately spraying chemicals or not you should see these ugly trails are a problem”. [..] So, has anyone ever seen a group who simply just complained that otherwise clear skies were being visually “spoilt” by contrails without invoking “chemtrails”? ”
I wrote:
“Contrary to what you suggest, the main focus of my websites http://www.contrails.nl and http://www.meteologica.nl is not juston the visual impact of contrails, although it appals me ‘that otherwise clear skies are being visually spoilt (without hyphens) by contrails’ .

Lees verder “Contrails = Aviation Smog.”