Uitgelicht

Publiek debat in Amstelveen, 2017-1

Archief van mijn bijdragen vanaf Januari 2017.

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen:
2015-3  2016-1  2016-2   2016-3 , 2016-4 , 2017-1

Reacties op de volgende artikelen en columns op Amstelveen.blog
v/a januari 2017 ( Kopieer de titel en g
ebruik Ctrl+ F om de blogs+reacties te vinden.)

Action wil pand Buitenplein uitbreiden
Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’
. Park en horeca rond overkapping Oude Dorp A9
. Jan Griese: ‘Schiphol leukt hindercijfers op’
. A9-bouwput lastig voor ondernemers
. Adviescommissie Stadshart gevormd
. Rode plein nu wit

. D66 bezorgd over (bus) verbinding met CS
. Verdonkeremaande klachten over ambtenarij
. Geen instantie ziet ‘zaak’ in protest tegen bunker
. Action komt naar Stadshart
. Klaar voor protest A9 in raadhuis
. KLM: recordjaar met ruim 30 miljoen passagiers

. GL: Veeningen moet harder zijn tegen Schiphol
. Schiphol
. Voorzitter OA: ‘Stadshart moet beter worden’
. Afgesproken 500.000 tot ’30 genoeg voor Schiphol’
. Meander desnoods naar Raad van State over A9
. Door kerstmarkt fors verlies op vrijdagmarkt

Continue reading “Publiek debat in Amstelveen, 2017-1”

Pleidooi in 1998 voor overkapping van de A9 in Amstelveen bleef onbeantwoord.

Aan Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN

Amstelveen, 9 september 1998

Betreft: Overkapping A9 en Beneluxbaan

Geacht College,

Gaarne zou ik hierbij willen pleiten voor een studie naar de mogelijkheden van het overkappen van gedeelten van de Burgemeester Van Sonweg (de A9) en de Beneluxbaan.
Tegenover de ongetwijfeld hoge kosten zouden overkappingen een aantal aanmerkelijke voordelen kunnen bieden:

Verbinden in plaats van scheiden

De rijksweg A9 en de Beneluxbaan delen onze woonplaats in stukken, terwijl het doel van een woonplaats juist binding van de gemeenschap is. De overkapte gedeelten kunnen worden aangewend ten behoeve van wonen, werken en recreëren. In plaats van hun verdelende werking zouden deze wegen een bindende functie krijgen.

Geluidswering

Geluidshinder is een onderschatte factor in het geheel van schadelijke neven­effecten van de economische groei. Groei die niet leidt tot een evenredige toename in geluksbeleving is vrij zinloos.

Uit de onlangs gepresenteerde Milieubalans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) kwam naar voren dat geluidswerende maatregelen in de Randstad vaak teleurstellende resultaten opleveren. Dit geldt naar mijn ervaring ook voor de geluidswal langs de A9. Die harde en rechte wanden voldoen zo slecht aan hun doel dat de verkeersherrie in onze overigens prettige wijk soms hoogst storend is. Overkapping van het stuk A9 dat langs het Oude Dorp voert, zou een enorme verbetering kunnen betekenen. Ook in het Amsterdamse Bos zou het een stuk stiller worden…

Ruimtewinst

Dit argument is zo voor de hand liggend dat het geen toelichting behoeft. Het is zonde om zoveel van zulke kostbare ruimte alleen voor autoverkeer te benutten.

Minder fijn stof in de Amstelveense lucht

Uit de Milieubalans van het RIVM kwam tevens naar voren dat circa 80% van de bewoners van grote steden wordt blootgesteld aan een te grote hoeveelheid fijn stof uit industrie en verkeer. Dit kan de luchtwegen aantasten en andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Amstelveen is weliswaar geen grote stad, maar de nabijheid van Schiphol en wegen als de A9 zorgen voor een vergelijkbare mate van luchtvervuiling. Ook de Beneluxbaan en de Keizer Karelweg zorgen met hun talrijke stoplichten en het dus telkens weer optrekkende auto­verkeer (er is nauwelijks een ‘groene golf’) voor veel fijn stof en uitlaatgassen. Het verdiepen en overkappen van autowegen is een manier om met name verspreiding van fijn stof te verminderen. Zuivering van uitlaatgassen is helaas alleen in tunnels mogelijk.

A-as: concurrentie met Zuidas

Het economische succes van de Amsterdamse Zuidas (A10) heeft u ongetwijfeld op de gedachte gebracht om iets dergelijks ook in Amstelveen te realiseren. Schiphol en aanverwante zaken zijn nóg dichterbij en ook het nieuwe Stadshart van Amstelveen maakt het vestigen van een bedrijf aan of boven de A9 aantrekkelijker dan aan de Zuidas. Aorta zou een geschikte naam voor de overkapte A9 zijn, ware het niet dat een met files dichtgeslibde A9 aanleiding kan geven tot cynische grappen.
A‑as, A-sprong, A-locatie zijn ook mogelijke namen.

Vestiging van bedrijven aan/op de A9 en de Beneluxbaan kan verhinderen dat Amstelveen zich voornamelijk ontwikkelt tot slaapstad, doorgeefluik en sluiproute voor bedrijvigheid elders. Amstelveen heeft de unieke kans om midden in haar goed bereikbare centrum ruimte te bieden aan hoogwaardige economische activiteiten.

Natuurbehoud

Overkapping van A9 en Beneluxbaan zou de druk om polders en natuurgebieden buiten Amstelveen te bebouwen, kunnen verminderen.

Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie.

Hoogachtend,
R.Ch. van Waning

 

Foto’s van de A9 verkeersgoot door Amstelveen, de verdiepte A4 bij Leidschendam, de overkluizing van de A12 in Den Haag en van de Gaasperdammertunnel in Amsterdam ZO zijn te zien op:
Verkeersgoot A9: Door de VVD werd het geen tunnel.

 

 

 

 

 

De Volkskrant geeft geen betrouwbare weergave van lezersreacties.

‘Mediaprofessionals, erken dat je niet neutraal bent,’ stond boven een artikel van Jannet Vaessen in de Volkskrant van 2/2 jl over de onbewuste vooroordelen van journalisten. Volgens Vaessen heeft Donald Trump gelijk dat de media niet altijd onafhankelijk en neutraal zijn in hun verslaggeving. Zij schreef o.a.:

“Je kunt veel over Donald Trump zeggen. Heel veel. [..]  Maar soms heeft zelfs Trump een punt. Bijvoorbeeld als hij media verwijt niet neutraal te zijn in hun verslaggeving. [..]
Mediamakers kiezen beelden, koppen en woorden bij het verhaal dat ze willen vertellen, in lijn met de kleur van het medium waarvoor ze werken. Weinigen erkennen dat elke journalist – al dan niet bewust – een beperkt beeld van de werkelijkheid geeft. [..]
Maar wat weinig mediamakers openlijk erkennen is dat elke journalist – al dan niet bewust – een beperkt beeld van de werkelijkheid heeft en geeft. [..]
Continue reading “De Volkskrant geeft geen betrouwbare weergave van lezersreacties.”

Publiek debat in NL wordt beknot door willekeur van redacties.

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 30 januari 2017 14:29
Aan: ‘Red Vkr Alg Redactie’ <redactie@volkskrant.nl>
CC: ‘VK Ombudsvrouw’ <ombudsvrouw@volkskrant.nl>
Onderwerp: Aan Harriet Duurvoort (Luis in de pels van de krant krijgt weinig kans om venijnig te worden.)

Geachte Harriet Duurvoort,

In uw artikel Samengebalde vuisten tegen de waanzin van Trump (VK, 30/1 jl) schreef u:

Aan censuur, propaganda en alternatieve feiten heeft macht nu eenmaal meer dan aan die venijnige luis in de pels die onafhankelijke pers heet. Damn dat er een Amerikaanse grondwet is, die persvrijheid garandeert.”

U heeft natuurlijk gelijk, maar niet helemaal. Die persvrijheid is namelijk een afgeleide van het fundamentele recht van burgers op vrijheid van expressie. En niet omgekeerd. Toch maken u en de meeste journalisten, columnisten, andere publicisten en politici zich wel druk om onderdrukking van vrijheid van pers maar niet om die van meningsuitingen door gewone burgers. Zo lijkt het alsof het daarmee wel snor zit in de westerse democratische rechtsstaten, in tegenstelling tot situaties in landen als Zimbabwe en in autoritair geregeerde landen.

Continue reading “Publiek debat in NL wordt beknot door willekeur van redacties.”

De Volkskrant ‘verbergt’ kritische reacties (en verliest zo ons vertrouwen).

Annieke Kranenberg, ombudsvrouw van de Volkskrant, vroeg zich in haar column van 14 januari 2017 af of de krant ook verantwoordelijk is voor de reacties op artikelen die haar krant op Facebook heeft geplaatst.

Revisie: 30-01-2016 10:40 uur.

Annieke Kranenberg, ombudsvrouw van de Volkskrant, vroeg zich in haar column van 14 januari 2017 (‘Heeft de krant ook een ‘zorgplicht’ op Facebook?”) af of de krant ook verantwoordelijk is voor de reacties op artikelen die haar krant op Facebook heeft geplaatst. Er was namelijke harde kritiek geuit op de kop ‘IS richt zijn pijlen op Istanbul, gesteund door Erdogans conservatieve koers.’ die de Volkskrant had geplaatst boven  ‘een mooi, genuanceerd stuk’ waarin Erdal Balci over de exodus van seculiere Turken uit Istanbul had geschreven:
Continue reading “De Volkskrant ‘verbergt’ kritische reacties (en verliest zo ons vertrouwen).”

‘Sluierwolken’ of vliegtuigsmog? Wees eens eerlijk, WeerPlaza.. (3 Nov 2016)

Weerplaza plaatste op 3 november 2016 Twitter een foto met de opmerking dat sluierwolken een  garantie zijn voor fraaie foto’s. (Omdat Weerplaza mij inmiddels heeft geblokkeerd, kan ik die tweet en die foto hier helaas niet laten zien.) Ik reageerde op de tweet van Weerplaza met een paar foto’s van de vliegtuigsmog waarmee de lucht al in de vroege ochtend van 3 november 2016 vrijwel helemaal bedekt was:

Continue reading “‘Sluierwolken’ of vliegtuigsmog? Wees eens eerlijk, WeerPlaza.. (3 Nov 2016)”

‘Roekeloos multiculturalisme’ (Het Parool, 3 september 1999)

Op 3 september 1999 plaatste Het Parool deze brief:

ROEKELOOS MULTICULTURALISME

De ‘multiculturele samenleving’, een stokpaardje van politiek en media, is nooit onderwerp geweest van democratische procedures, zelfs niet van inspraakavonden, dat alibi-ritueel waarmee impopulaire bestuurlijke maatregelen gewoonlijk worden doorgedrukt. Continue reading “‘Roekeloos multiculturalisme’ (Het Parool, 3 september 1999)”