Featured

‘Publiek debat’ in Amstelveen, 2017-2, vanaf 1/4/2017. (Verbannen.)

Archief van mijn bijdragen vanaf April 2017.

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen:
 2015-3   2016-1   2016-2   2016-3   2016-4    2017-1 , 2017-2

Censuur vooraf en uiteindelijk verbanning..
Het beleid van Amstelveen.Blog mbt reacties is eind maart 2017 ingrijpend gewijzigd:
Reacties worden eerst door Johan Bos inhoudelijk beoordeeld en pas na zijn toestemming onder diens artikel cq column geplaatst. Ook fatsoenlijke inhoudelijke on-topic reacties werden vanaf dat moment geweigerd. Soms duurt die censuur (zoek: #Censuur) vooraf meer dan vier uur. Van een open democratisch publiek debat is op die manier geen sprake meer. Daarmee is actieve deelname aan dit forum vrijwel zinloos is geworden.
Dat maakt het een beetje minder erg dat Johan Bos besloten heeft om mij van zijn forum te verbannen. In de discussie over het artikel ‘Amstelvener in NIW: Van Agt is antisemiet’ had ik namelijk bezwaar gemaakt tegen anonieme lasterlijke aantijgingen die Bos pas verwijderde nadat ik had aangekondigd hierover een klacht in te dienen bij het Openbaar Ministerie. In verband met mijn verbanning kan ik niet meer reageren en deelnemen aan het lokale publieke debat op het enige forum in Amstelveen.

Hieronder staan mijn bijdragen aan discussies over de volgende artikelen en columns op Amstelveen.blog v/a 1 april 2017
(Kopieer de titel en g
ebruik Ctrl+ F om de blogs+reacties te vinden.)

. Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’ (15 april 2017)
. Eindelijk woningen op A3-tracé (12 april 2017)
. Raadsleden trekken aan dode paarden (10 april 2017)

Verder lezen ‘Publiek debat’ in Amstelveen, 2017-2, vanaf 1/4/2017. (Verbannen.)

Featured

‘Publiek debat’ in Amstelveen, 2017-1

Archief van mijn bijdragen vanaf Januari 2017.

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen:
 2015-3   2016-1   2016-2   2016-3   2016-4    2017-1 , 2017-2

Censuur vooraf.

Het beleid van Amstelveen.Blog mbt reacties is eind maart 2017 ingrijpend gewijzigd:
Reacties worden eerst door Johan Bos inhoudelijk beoordeeld en pas na zijn toestemming onder diens artikel cq column geplaatst. Ook fatsoenlijke inhoudelijke on-topic reacties werden vanaf dat moment geweigerd. Soms duurt die censuur vooraf meer dan vier uur. Van een open democratisch publiek debat is op die manier geen sprake meer. Daarmee is actieve deelname aan dit forum vrijwel zinloos is geworden. Dit werd mij pas echt duidelijk na JB’s antwoord aan ‘Rode Paprika’:

Rode Paprika
Welke reactie heeft volgens heer Bos WEL met KKP te maken?? Leuk om eens te horen welke hij wel of niet acceptabel vindt.
5 april 2017 at 19:29   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Gaat tegenwoordig al weg voordat iemand het kan zien, omdat ik toestemming moet geven.
5 april 2017 at 19:59   /   Beantwoorden  /

Hieronder staan mijn bijdragen aan discussies over de volgende artikelen en columns op Amstelveen.blog v/a januari 2017
(Kopieer de titel en g
ebruik Ctrl+ F om de blogs+reacties te vinden.)

. SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof
. Gemeenteraad komt praten met wijk KKP
. RTVA-bestuur van 2 naar 5 Bekende AV-ers
. GroenLinks: ‘Gemeente heeft grote ICT-problemen’
. VVD: scheiden huisvuil moet lonen voor burger
. AV adopteert namen slachtoffers holocaust
. Op vijf locaties start ‘opschoondag’ tegen zwerfvuil
. Brandes: ‘Wees trots op de PvdA’
. ‘Belevingscentrum’ over A9, Stadshart en AV-lijn
. ‘Hotelverhuur’ woningen plaag voor inwoners
. Geen ‘blokkendoos’ in Oude Dorp
. Minister tekent voor nieuwe aanpak A9
. Bezwaren liefst onder gemeentelijke pet
. Lezing op Wester-Amstel over Beth Haim
. Toren voor parkeren en wonen in Stadshart
. Verkeer bij scholen gecontroleerd
. Action wil pand Buitenplein uitbreiden
‘ Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’
. Park en horeca rond overkapping Oude Dorp A9
. Jan Griese: ‘Schiphol leukt hindercijfers op’
. A9-bouwput lastig voor ondernemers
. Adviescommissie Stadshart gevormd
. Rode plein nu wit
. D66 bezorgd over (bus) verbinding met CS
. Verdonkeremaande klachten over ambtenarij
. Geen instantie ziet ‘zaak’ in protest tegen bunker
. Action komt naar Stadshart
. Klaar voor protest A9 in raadhuis
. KLM: recordjaar met ruim 30 miljoen passagiers
. GL: Veeningen moet harder zijn tegen Schiphol
. Schiphol
. Voorzitter OA: ‘Stadshart moet beter worden’
. Afgesproken 500.000 tot ’30 genoeg voor Schiphol’
. Meander desnoods naar Raad van State over A9
. Door kerstmarkt fors verlies op vrijdagmarkt

Verder lezen ‘Publiek debat’ in Amstelveen, 2017-1

Visie Stadshart 2025: ‘Levendigheid’ ten koste van leefbaarheid?

Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart 2025.

Inleiding

Mijn echtgenote en ik wonen nu ruim 9 jaar aan het Stadsplein. Daarvoor woonden wij gedurende 8 jaar in de Mr Troelstralaan, op een paar honderd meter afstand van het Stadshart. In die tijd kwamen wij er vrijwel dagelijks voor onze boodschappen. Wij komen beiden uit Amsterdam en dus niet uit de provincie zoals wethouder Raat suggereerde in het Amstelveens Nieuwsblad nadat ik had aangedrongen op betere handhaving van bestaande regels in het Stadshart.

Het Stadsplein is een fijne plek om te wonen, zowel voor jonge ouders met kleine kinderen als voor ouderen met afnemende bewegelijkheid.

Het enige wat ons is tegengevallen is de onachtzame manier waarop de gemeente omspringt met het plein en zijn bewoners. Het geeft ons het gevoel dat wij als bewoners worden gedoogd mits wij ons koest houden.

In de afgelopen jaren zijn wij als Stadsbewoners regelmatig door Unibail-Rodamco betrokken bij de gedachte- en planvorming mbt de noodzakelijke modernisering en uitbreiding van het Stadshart. Bij ieder overleg konden wij merken dat Unibail goed naar de wensen, bezwaren en suggesties van de bewoners had geluisterd. Dit kan niet worden gezegd worden van de aandacht die de gemeente daaraan schonk, afgezien van de paniekreactie op de oproer van de Schildersbuurt.

Bij het ontwerp van het Stadsplein kreeg de woonfunctie veel ruimte. Rondom het plein bevinden zich zo’n 120 woningen. In latere jaren kreeg het Stadsplein steeds meer de functie van evenemententerrein en kinderspeelplaats, met alle herrie van dien. De bewoonbaarheid en leefbaarheid van het Stadsplein zijn door deze ontwikkeling steeds meer onder druk komen te staan. Levendigheid is leuk, maar er zijn grenzen aan wat men in zijn woning kan verdragen aan omgevingslawaai.

Hieronder enige op- en aanmerkingen en vragen mbt de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart Amstelveen:

BEGIN EENS MET EENVOUDIGE EN BETAALBARE MAATREGELEN OM HET STADSHART AANTREKKELIJKER TE MAKEN. ZOALS:

 • Laat verlichting branden in de schouwburg, P60 en de bibliotheek, ook als die ’s avonds gesloten zijn.
 • Zorg ervoor dat de schouwburg niet 3 á 4 maanden per jaar tijdens de zomermaanden gesloten is.
 • Betere handhaving van bestaande regels, bijv. mbt alcoholgebruik op straat, scooterverbod in voetgangersgebied en geluidsoverlast van dreunmuziek in café’s met nachtvergunning en van schreeuwende cafébezoekers.
 • Aantrekkelijke straatverlichting
 • Verticaal groen aan de gevels,
 • Maak de kille gevel van de ‘cultuurstrip’ aantrekkelijker met vertical groen en verlichting en aankondigingen van culturele activiteiten, films et cetera.
 • Geef meer bekendheid aan de bioscoop en laat duidelijker zien welke (vaak goede!) films er draaien. (Dan is die hele Pathé bioscoop niet nodig).


LEVENDIGHEID ‘S AVONDS OP HET STADSPLEIN
 

Citaten uit de nota ‘Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart 2025’:

“Belangrijk aandachtspunt is de levendigheid ’s avonds.” (p12)

“Een bioscoopcomplex wordt gemist, evenals restaurants en café’s die zich meer richten op de avondbeleving.” (p12)

“Vooral ’s avonds zijn meer mensen op straat gewenst. Dan ontstaat een stedelijke sfeer en heeft de moderne stad Amstelveen toch een binnenstad.” (p18)

“Belangrijke opgave is het verbeteren van de verblijfskwaliteit op het Stadsplein ook in de avonden.” (p27)

“[Het Stadsplein] is de plek waar het ook ’s avonds levendig en aantrekkelijk kan worden. Daarvoor is het van belang dat programma met een avondfunctie geconcentreerd wordt rond het Stadsplein. Om het plein in de avond aantrekkelijker te maken zijn avondfuncties gewenst, zoals restaurants, café’s en een bioscoop.” (pag 29)

“Wonen aan het Stadsplein is belangrijk voor de levendigheid, zeker in de avond.” (p29)

“De verblijfskwaliteit op het plein kan worden verbeterd door terrassen, groen en spelen mogelijk te maken op het Stadsplein.” (p29)

“De opgave aan het Stadshart is om meer ruimte voor avondprogramma te creëren, zodat het plein ’s avonds ook gezelliger wordt. Dat kan door de toevoeging van een bioscoop bovenop de bibliotheek.” (p70)

Op het huidige Binnenhof staan woningen met een adres aan het Buitenplein. Indien er een vernieuwing van dit winkelcentrum nodig is, dan alleen onder de voorwaarde dat de bewoners hier geen nadeel van ondervinden.” (p76)

OPMERKINGEN:

 • Woonfunctie en avondprogramma en evenementen zijn strijdig bij gebrekkige handhaving.
 • Veel woningen rond de grote stedelijke pleinen in Utrecht, Arnhem, Leeuwarden, Groningen, etc. worden niet permanent bewoond.
 • Binnensteden zoals die van Amersfoort, Tilburg, Arnhem, Apeldoorn, etc. waren verloederd door een overmaat aan horeca en door gebrekkige handhaving van regels die bedoeld zijn om de leefbaarheid te bevorderen.
 • Mogen Stadspleinbewoners wél nadeel ondervinden van verlevendiging (vooral ’s avonds) van hun plein?


WONINGEN ZIJN ER VOOR DE LEVENDIGHEID ‘S AVONDS.

“Bovenop deze parkeergarage [Handelsplein] worden woningen toegevoegd die bijdragen aan meer sociale veiligheid en levendigheid op het [Handels]plein. (p77)

“Toevoegen van wonen is daarbij een belangrijk aandachtspunt, zodat het Stadshart ook buiten winkeltijden aantrekkelijk en levendig is. Aan het Stadsplein is ruimte voor avondprogramma.” (p69)

Wonen aan het Stadsplein is belangrijk voor de levendigheid, zeker in de avond.” (p29)

“Programmatische mix van wonen, cultuur, winkelen en horeca zorgt voor een diversiteit van gebruikers waardoor het plein gedurende de hele dag wordt gebruikt.” (p32)

Opmerking:

 • In de visie van het gemeentebestuur dienen woningen voornamelijk ter versterking van de commerciële functies van het Stadshart.

VERPLAATSING VAN DE MARKT NAAR DE REMBRANDTWEG.

“De voorkeur gaat uit naar een nieuwe opstelling vd markt waarbij het Stadsplein geheel of gedeeltelijk wordt vrijgemaakt van de markt.” (p29)

“Als er een festival of ander evenement op het Stadsplein is, moet de markt uitwijken naar het Handelsplein.” (p30)

“In de nieuwe opzet loopt de markt door tot op het Stadsplein, maar blijft beperkt tot het meest oostelijk deel. > herinrichting van de vrijkomende pleinruimte.” (p34)

“De Rembrandtweg moet ruimte bieden voor voetganger, fiets, terrassen en markt.” (p41)

OPMERKINGEN:

 • Verplaatsing van de vrijdagmarkt is altijd slecht voor alles en iedereen.
 • Op de Rembrandtweg worden de loopafstanden op de markt véél te lang voor mensen met jonge kinderen en ook voor veel ouderen.
 • Verplaatsen van de markt naar Rembrandtweg gaat daar ten koste van veel onmisbare kortparkeerplaatsen.
 • Autoverkeer maakt oversteken op de markt gevaarlijk.
 • Doorgaand autoverkeer wordt ernstig belemmerd.
 • Er is veel schaduw in westelijk deel vh Stadsplein.
 • Zijn scooters ook langzaam verkeer?
 • Hoe moeten de enorme vrachtwagens van de toeleveranciers van het winkelcentrum bij het dockingstation achter de Galerij komen?

BIOSCOOP BOVENOP DE BIBLIOTHEEK.

“Een veelzijdig centrum heeft ook ruimte voor bijvoorbeeld onderwijs en een bioscoop, zodat meer jonge mensen in het centrum komen.” (p12)

“Om het plein in de avond aantrekkelijker te maken zijn avondfuncties gewenst, zoals restaurants, café’s en een bioscoop. (p29)

OPMERKINGEN:

 • Veel mensen beseffen niet dat het fraaie en lichte gebouw van de bibliotheek door die bioscoop véél hoger wordt, namelijk net zo hoog als de hoogste daklijst van Rembrandthof.
 • Het Stadsplein wordt omgeven door aaneengesloten rechte, hoge en harde gevelwanden van glas, staal en steen. De enige lagere en lichtdoorlatende gevelwand wordt door de bioscoop óók hard en hoog.
 • De akoestiek op het Stadsplein is beter dan die van het Amsterdamse concertgebouw. Ieder geluid klinkt daar hard. Muziek en aankondigingen hoeven daar niet of nauwelijks te worden versterkt. (Bij evenementen gebeurt dat toch overmatig en onverdraaglijk.)
 • Door de grotere hoogte van het gebouw aan de westkant van het Stadsplein komt er in de namiddag meer schaduw op het plein en komt er op de terrassen aan de oostzijde minder lang avondzon.

HOEKEN

“Hoeken: Goed vormgegeven aansluiting Rembrandtweg – Stadsplein.” (p42)

Opmerking:

 • Daar is de ingang tot onze woningen! (Zie p57.)

NIEUWE TOERIT NAAR PARKEERGARAGE BOVEN HET BUSSTATION.

“De toerit van de Schouwburggarage kan worden verplaatst naar de nieuwe toegangsweg vanaf de A9 bij Meander.” (p36)

Opmerkingen:

 • Auto’s moeten linksaf slaan in de bocht van de straks drukke Meanderweg naar Hudsons Bay.
 • Bij het verlaten van de Parkeergarage is invoegen ook lastig.

THOMAS COOKSTRAAT

“Thomas Cookstraat alleen voor langzaam verkeer.” (p33)

Opmerking:

 • Scooters zijn niet langzaam.

NIEUWE STADSENTREE AAN DE KANT VAN DE A9.

”De nieuwe aansluiting op de A9 op de Meander maakt het noodzakelijk de cultuurstrook een tweede voorkant te geven aan deze zijde om aan te sluiten bij de nieuwe stadsentree die op termijn hier gaat ontstaan.” (p70)

Opmerking:

In verband met het drukke autoverkeer naar en van de twee grote parkeergarages (busstation en Hudson’s Bay) zal aan de (huidige) achterzijde van de Schouwburg, Volksuniversiteit, Muziekschool, etc. niet veel ruimte zijn voor voetgangers om zich daar veilig te kunnen begeven. De ‘nieuwe stadsentree’ zal dus voornamelijk een facade zijn.

HANDELSPLEIN EN STADSTUINEN.

Vraag:
Vervalt verbindingsroute van Stadshart naar Beneluxbaan en Amstelveen-Oost?

RAADSLEDEN, PRAAT MET DE BURGERS, ALSTUBLIEFT.

FOTO’S

Avondzon en -schemer tijdens het borreluur op de oostelijke terrassen van het Stadsplein zullen veel korter gaan duren als bovenop de bibliotheek een bioscoop wordt gebouwd. ‘Langzaam verkeer’ op het Stadsplein (waar scooters verboden zijn). ‘Avondlevendigheid’ op het Stadsplein. Bij de schouwburg, P60, Venstra en de bibliotheek brandt ’s avonds geen verlichting als zij gesloten zijn. Dat bevordert niet de gezelligheid, sfeer en aantrekkelijkheid van het Stadsplein. De toneeltoren van de schouwburg heeft veel geld gekost, maar ’s avonds is-ie niet verlicht..

 

Foto’s van Stadsplein Amstelveen en van de A9 die geen tunnel kreeg.

Commentaar op Amstelveense kwesties, 2017-2 (vanaf 1 april 2017)

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen:
 2015-3   2016-1   2016-2   2016-3   2016-4    2017-1 , 2017-2

Censuur vooraf.
Het beleid van Amstelveen.blog mbt reacties en het publieke debat op zijn internetforum is ingrijpend gewijzigd: Sinds eind maart 2017 beoordeelt Johan Bos reacties vooraf inhoudelijk en plaatst die alleen onder zijn artikel cq column als de inhoud hem welgevallig is. Ook fatsoenlijke inhoudelijke on-topic reacties kunnen willekeurig worden geweigerd. Soms duurt die censuur (zoek: #Censuur) vooraf meer dan vier uur. Van een open democratisch publiek debat is op die manier geen sprake meer. Daarmee is actieve deelname aan dat forum vrijwel zinloos is geworden.

Dat maakt het een beetje minder erg dat Johan Bos besloten heeft om mij van zijn forum te verbannen. In de discussie over Amstelvener in NIW: Van Agt is antisemiet’ had ik namelijk bezwaar gemaakt tegen anonieme lasterlijke aantijgingen die Bos pas verwijderde nadat ik had aangekondigd hierover een klacht in te dienen bij het Openbaar Ministerie. In verband met mijn verbanning kan ik niet meer reageren en deelnemen aan het lokale publieke debat op het enige forum in Amstelveen.

Na het verdwijnen van Amstelveen-Dichtbij was de reactie- en discussieruimte van Amstelveen.blog lange tijd nog het enige openbare forum voor publiek debat over lokale politieke en maatschappelijke kwesties. De reactieruimte van AmstelveenZ.nl kan niet worden beschouwd als een forum voor lokaal publiek politiek debat. Dat is ‘democratie op z’n Amstelveens’.

Lees de Inleiding.

Verder lezen Commentaar op Amstelveense kwesties, 2017-2 (vanaf 1 april 2017)

‘Het geheim van Azië’

‘Het geheim van Azië’ (NRC Handelsblad, 1 november 1993) bestaat uit een combinatie van milieuvernietiging, energieverspilling, onrechtvaardige arbeidsverhoudingen en slechte sociale voorzieningen.

Als de Aziatische tijgers dankzij de globalisering van economie en handel onvoorwaardelijk met de westerse economieën kunnen en mogen concurreren, dan zullen werkloosheid, milieuschade en geringe maatschappelijke solidariteit hun belangrijkste exportprodukt blijken te zijn.

Als met protectionisme bedoeld wordt het beschermen van moeizaam tot stand gebrachte maatschappelijke verworvenheden in westerse landen, dan is daar veel voor te zeggen.

Verder lezen ‘Het geheim van Azië’

De querulant en de journalist

Op 3 januari 2006 schreef Henk Blanken, destijds adjunct-hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, een artikel met de titel ‘De querulant en de journalist’ op het weblog van De Nieuwe Reporter (DNR). Volgens het colofon is dit een onafhankelijk weblog voor het debat over de toekomst van de Nederlandse journalistiek, waarin de nadruk ligt op discussies over en onderzoek naar de invloed van nieuwe media en technologie op de journalistiek.

Het motto van mijn (door de Volkskrant opgeheven en verdonkeremaande) VK weblog ‘DONQUI’ was: ‘De journalistiek verdient tegenspraak’. Dit motto was gebaseerd op de scepsis die ik in vele jaren had opgebouwd met betrekking tot media en journalistiek: Zij hebben te veel macht en invloed en veel te weinig tegenspraak omdat zij die zelf kunnen uitschakelen, weigeren, negeren en zelfs verwijderen.

Over pers en journalistiek wordt veel onzin verteld, in de eerste plaats door journalisten zelf. Onafhankelijkheid, objectiviteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, kritische volgen van alle vormen van macht in onze maatschappij, bewaken van de democratie. Het is allemaal te mooi om waar te zijn. Het is dan ook lang niet allemaal waar, en zeker niet altijd.

Verder lezen De querulant en de journalist

Pleidooi in 1998 voor overkapping van de A9 in Amstelveen bleef onbeantwoord.

Aan Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN

Amstelveen, 9 september 1998

Betreft: Overkapping A9 en Beneluxbaan

Geacht College,

Gaarne zou ik hierbij willen pleiten voor een studie naar de mogelijkheden van het overkappen van gedeelten van de Burgemeester Van Sonweg (de A9) en de Beneluxbaan.
Tegenover de ongetwijfeld hoge kosten zouden overkappingen een aantal aanmerkelijke voordelen kunnen bieden:

Verder lezen Pleidooi in 1998 voor overkapping van de A9 in Amstelveen bleef onbeantwoord.