Uitgelicht

Publiek debat in Amstelveen, 2016-3. Archief van mijn bijdragen vanaf September 2016.

INLEIDING
“Mij gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang.” (Wouter Bos.)
Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht.” (Van Thillo.).

Dit is een openbaar archief van mijn bijdragen aan het openbare publieke debat over lokale Amstelveense kwesties op Amstelveen.Blog van oud-journalist Johan Bos. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat reacties en bijdragen aan het publieke discussies op openbare (want voor iedereen toegankelijke) platforms willekeurig worden gecensureerd en zelfs volledig worden verwijderd als de inhoud de redacteur, de webbeheerder of dienstdoende (altijd anonieme) moderator onwelgevallig is, ook al was er geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Dit heb ik meegemaakt op Stand.nl, op het Weblog van de Volkskrant, (kijk ook hier en hier)  op Amstelveen Dichtbij en ook op Amstelveen.blog (Zoek met <Ctrl+f> naar #Censuur).
Wie bezwaar maakt tegen dit soort ongrondwettelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting, kan zonder opgave van reden, zonder mogelijkheid van verweer of bezwaar en zonder opgave van strafduur voor onbepaalde tijd worden verbannen uit het reactie- en discussieforum. Ik ben op die manier voor korte of langere tijd en zelfs permanent verbannen geweest uit alle bovengenoemde fora waaraan ik heb deelgenomen aan de publieke discussies, zonder dat ik ooit anderen persoonlijk heb beledigd, bedreigd, belasterd of op andere manier regels had geschonden.
Mijn opvattingen en meningen bevallen de redacties etc. kennelijk niet altijd. Zij maken graag misbruik van hun macht en van de mogelijkheid om onwelgevallige opinies te onderdrukken en zelfs om’lastige burgers’ uit te schakelen van deelname aan het openbare discussies.
Het ‘publieke debat’ geeft dan ook geen betrouwbare weergave van wat er onder burgers aan opvattingen en opinies leeft. In Nederland worden meningsuitingen niet gecensureerd door de overheid maar door redacties van journalistieke media.
Laster, smaad en grove persoonlijke beledigingen zijn in de sociale media inmiddels zó gebruikelijk, dat aangiften daartegen bijna niet meer door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Zolang zij echter op grond van het het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, zou dit – zeker in flagrante gevallen waarin mensen werkelijk erdoor worden beschadigd – wel moeten gebeuren. Anders moeten die artikelen uit het WvS worden geschrapt.
In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster.
U vindt die door met <Ctrl+f> te zoeken naar ‘#Laster‘ (zonder de aanhalingstekens)..
Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd
Sommige daarvan heb ik aangemerkt als ‘#Censuur‘.
Publiek debat in Amstelveen, 2016-2.  2016-1, 2015-3


Maandag info A9 in Oude Dorp

Door Johan Bos op 19 oktober 2016 om 17:10, in de categorie A9 en Wijknieuws.
Maandag 24 oktober kunnen omwonenden (en andere belangstellende inwoners) tussen 18.30 en 20.30 uur zich op het raadhuis laten informeren over wat de verbreding van de A9 plus de overkapping daarvan voor het Oude Dorp inhoudt. Het is een zogenoemde inloopbijeenkomst waar gemeente en Rijkswaterstaat dat aan betrokkenen komen uitleggen. De eerste schetsen van de overkapping liggen er. In het Oude Dorp m0eten enkele woningen, inmiddels al dicht getimmerd, verdwijnen voor de verbreding. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Tinus Trekveer
Het is een mooie impressie foto. Er zit veel natuur en plaats bij voor spelende kinderen. Ik zie ook geen hinderlijke scooters over dat prachtige park rijden, geen lawaai van allerlei festiviteiten. Amstelveen doet het goed.
19 oktober 2016 at 18:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Wanneer durft de gemeente het eerlijke verhaal te vertellen over de overkapping bij het Stadshart? Op alle schetstekeningen werd die tot nog toe steeds groen ingekleurd, maar dat is valse voorlichting door de professional op dat gebied die onze gemeente bestuurt.
In werkelijkheid wordt die overkapping namelijk een lawaaiige en luchtvervuilende asfaltjungle met twee dubbele kruispunten en talloze stoplichten. Het is bovendien een verkeerskundige misser, want het afslaande autoverkeer naar het Stadshart zal hopeloos vastlopen op de Meander. Daar zullen Unibail-Rodamco en Hudson Bay reuze blij mee zijn.
Het gemeentehuis zorgt wél goed voor haar directe omgeving: De overkapping bij het Oude Dorp wordt inderdaad net zo groen, speels en aantrekkelijk als het gehele A9-tracé door het midden van Amstelveen had kunnen worden als Raat (VVD) de tunnel níet had getorpedeerd. Kijk maar naar de Gaaspertunnel in Amsterdam-ZO.
19 oktober 2016 at 18:30 / Beantwoorden /

Matthijs
Bij Hudsons’s Bay zitten natuurlijk ook mensen aan de top die niet goed hebben gekeken. Rijkswaterstaat informeert over door die instelling gemaakte plannen, maar heeft dus – begrijp ik nu – Raat ingehuurd om de plannen te verdraaien en de pr te doen.
19 oktober 2016 at 19:11 / Beantwoorden /

Slimpie
Geachte lezers,
Hierbij kondig ik Ridder Robert van Waning aan. De Ridder die evenals zijn Spaanse evenknie hopeloze gevechten voert , maar nu niet tegen windmolens maar nu tegen stoplichten en ander verkeersgeweld . Helaas zal het ook eindigen in een van Waningdämmerung.
20 oktober 2016 at 15:35 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Of Hudson Bay wel goed heeft gekeken naar de bereikbaarheid van hun nieuwe warenhuis, vraag ik mij inderdaad af. Voor hun regionale functie zijn zij afhankelijk van de nieuwe afslag van de verbrede A9. Die mondt uit op Meander. Tsja..
20 oktober 2016 at 16:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Met de verbrede A9 in die ellendige open verkeersgoot wordt voortgebouwd op de fout die destijds werd gemaakt door niet de brede Beneluxbaan maar de smalle Keizer Karelweg te promoveren tot verbindingsweg tussen A9 en A10.
Die functie had natuurlijk vervuld moeten worden door de rijksweg A3. Toen die helaas niet werd aangelegd, had men op de A9 een afslag naar de 4-baans Beneluxbaan moeten maken.
Omdat dat óók niet is gebeurd, komt er nu een lawaaiig en luchtvervuilend vierdubbel kruispunt bovenop de verdiepte en verbrede A9, vlakbij Meander en het Stadshart.
De hoogstnoodzakelijke publieke discussie hierover wordt consequent gesaboteerd door leden van de knokploeg van wethouder Raat (VVD).
21 oktober 2016 at 9:10 / Beantwoorden / Lees verder “Publiek debat in Amstelveen, 2016-3. Archief van mijn bijdragen vanaf September 2016.”

Uitgelicht

Publiek debat in Amstelveen, 2016-2. Archief van mijn bijdragen van Mei 2016 t/m Augustus 2016.

INLEIDING
“Mij gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang.” (Wouter Bos.)
Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht.” (Van Thillo.).

Dit is een openbaar archief van mijn bijdragen aan het openbare publieke debat over lokale Amstelveense kwesties op Amstelveen.Blog van oud-journalist Johan Bos. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat reacties en bijdragen aan het publieke discussies op openbare (want voor iedereen toegankelijke) platforms willekeurig worden gecensureerd en zelfs volledig worden verwijderd als de inhoud de redacteur, de webbeheerder of dienstdoende (altijd anonieme) moderator onwelgevallig is, ook al was er geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Dit heb ik meegemaakt op Stand.nl, op het Weblog van de Volkskrant, (kijk ook hier en hier)  op Amstelveen Dichtbij en ook op Amstelveen.blog (Zoek met <Ctrl+f> naar #Censuur).
Wie bezwaar maakt tegen dit soort ongrondwettelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting, kan zonder opgave van reden, zonder mogelijkheid van verweer of bezwaar en zonder opgave van strafduur voor onbepaalde tijd worden verbannen uit het reactie- en discussieforum. Ik ben op die manier voor korte of langere tijd en zelfs permanent verbannen geweest uit alle bovengenoemde fora waaraan ik heb deelgenomen aan de publieke discussies, zonder dat ik ooit anderen persoonlijk heb beledigd, bedreigd, belasterd of op andere manier regels had geschonden.
Mijn opvattingen en meningen bevallen de redacties etc. kennelijk niet altijd. Zij maken graag misbruik van hun macht en van de mogelijkheid om onwelgevallige opinies te onderdrukken en zelfs om’lastige burgers’ uit te schakelen van deelname aan het openbare discussies.
Het ‘publieke debat’ geeft dan ook geen betrouwbare weergave van wat er onder burgers aan opvattingen en opinies leeft. In Nederland worden meningsuitingen niet gecensureerd door de overheid maar door redacties van journalistieke media.
Laster, smaad en grove persoonlijke beledigingen zijn in de sociale media inmiddels zó gebruikelijk, dat aangiften daartegen bijna niet meer door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Zolang zij echter op grond van het het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, zou dit – zeker in flagrante gevallen waarin mensen werkelijk erdoor worden beschadigd – wel moeten gebeuren. Anders moeten die artikelen uit het WvS worden geschrapt.
In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster.
U vindt die door met <Ctrl+f> te zoeken naar ‘#Laster‘ (zonder de aanhalingstekens)..
Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd
Sommige daarvan heb ik aangemerkt als ‘#Censuur‘.

 Raat: ‘Overlast tijdens aanleg bredere A9′

Door Johan Bos op 30 augustus 2016 om 14:52, in de categorie A9.
Overlast tijdens de jarenlange werkzaamheden aan de verbreding van de A9 is onvermijdelijk, laten B&W weten. Omdat het Amstelveense wegennet wordt aangepast, kan volgens hen tijdens die aanleg het verkeer blijven doorstromen. De gemeente, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland hebben een maatregelenpakket opgesteld over de nodige wegaanpassingen. Het pakket is er op gericht het verkeer tijdens de verbreding van de A9 – de werkzaamheden duren van 2019 tot 2026 – soepel te laten verlopen, zeggen B&W. Verschillende busstroken worden bijvoorbeeld open gesteld voor al het verkeer en sommige kruispunten krijgen extra opstelstroken. De aanleg van de A9 verloopt in fases, waarbij soms bepaalde op- en afritten tijdelijk worden afgesloten, waarschuwt de wethouder voor de A9 Herbert Raat (VVD). “Overlast is onvermijdelijk. Maar die voor moet onze inwoners, lokale ondernemers en bezoekers zo beperkt mogelijk blijft. Daarom treffen we nu al samen met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen voorbereidingen,” zegt Raat. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Robert van Waning
Die jarenlange overlast is tbv een wegverbreding waarvan alleen Almere en Schiphol profiteren en Amstelveen totaal niet. Integendeel, want als alle ellende na acht(?) jaar achter de rug is, begint er een nieuwe ellende in de vorm van een nóg bredere lawaaiige verkeersgoot dwars door het centrum van onze woonplaats. Ik hoop dat die naar wethouder Raat zal worden genoemd.
30 augustus 2016 at 19:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, even inhoudelijk (sorry hoor): Begrijp ik goed dat jij een voorstander bent van Raats open verkeersriool dwars door Amstelveen?
31 augustus 2016 at 19:38 / Beantwoorden /

frank
Gezien de extra belasting van 60 miljoen extra: JA. En dergelijk soort projecten hebben altijd de neiging duurder uit te vallen. Overigens de rotzooi moet altijd ergens heen en valt toch echt niet op te vangen met allerlei filters. Tevens stond dit project al jaren op stapel, dus een heleboel bewoners konden ook min of meer weten waar ze terecht kwamen.
31 augustus 2016 at 20:12 / Beantwoorden /

frank
Trouwens dat plan van 100 miljoen heeft Hellendal toestemming voor gegeven. Weet je wel die wethouder die beweerde dat het geld tegen de plinten klotste. Raat houdt in deze tijden liever de hand op de knip in deze. Dat ik als SP’er. Ik zeg wel als SP’er dat hij een deel beter aan andere/ lees socialere zaken kan uitgeven. Dat hij dat ook niet doet en het liever en allerlei onzinspeeltjes besteedt is weer een ander verhaal.
31 augustus 2016 at 20:20 /

Robert van Waning
Die 60 miljoen had Amstelveen nooit hoeven betalen als men beter had onderhandeld met het Rijk. Die verbreding is immers niet tbv onze woonplaats maar tbv Almere, Schiphol en Rijkswaterstaat. Het vorige en het huidige gemeentebestuur heeft zich een oor laten aannaaien. De A9-tunnel had op basis van 50 jaar gefinancierd kunnen worden met minimale lasten voor Amstelveen.
31 augustus 2016 at 20:18 / Beantwoorden /

Robert van Waning
[..] Ik ben het echter eens met Rotary dat de inwoners niet moeten wijken voor Raats rampzalige beleid, maar zich daar juist met hand en tand tegen moeten blijven verzetten, zolang het nog kan.
31 augustus 2016 at 14:42 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Voor 40 miljoen euro krijgt Amstelveen dus acht jaar ellende en behoudt daarna nog tientallen jaren een brede stroom doorgaand (vracht)verkeer door het midden van de stad. Amstelveen zal de laatste stad zijn waar zoiets nog gebeurt. In alle andere steden wordt voor doorgaand verkeer een ringweg of een tunnel aangelegd. Prima deal van wethouder Raat. Amstelveen zal hem nooit vergeten..
1 september 2016 at 8:34 / Beantwoorden /

Lees verder “Publiek debat in Amstelveen, 2016-2. Archief van mijn bijdragen van Mei 2016 t/m Augustus 2016.”

‘ROEKELOOS MULTICULTURALISME’ (Het Parool, 3 september 1999)

Op 3 september 1999 plaatst Het Parool deze brief:ROEKELOOS MULTICULTURALISME

“De ‘multiculturele samenleving’, een stokpaardje van politiek en media, is daarom ook nooit onderwerp geweest van democratische procedures, zelfs niet van inspraakavonden, dat alibi-ritueel waarmee impopulaire bestuurlijke maatregelen gewoonlijk worden doorgedrukt.[..]

“Cultuur is iets wat mensen bindt. Multicultuur kan alleen leiden tot ontbinding van de sociale cohesie. Daarvoor is immers een zekere mate van culturele homogeniteit en gemeenschappelijkheid nodig. Iemand die twijfelt aan de stabiliteit van een multiculturele samenleving, wordt nog steeds als racist gestigmatiseerd.

Er is ongeveer een diploma en een vergunning voor nodig om hier iets over te mogen zeggen of schrijven. Nederlanders zijn van oudsher nauwelijks een etnisch of raciaal te bepalen groep mensen. Zij hebben met z’n allen echter wel een cultuur en een taal ontwikkeld die hen onderscheidde van inwoners van andere landen. […] Zo’n heersende cultuur dreigt nu dus te verdwijnen met het badwater van het ondoordachte en roekeloze multiculturalisme.”

Robert van Waning,
Amstelveen, 3 september 1999.

Soms heb ik wel eens gedacht dat Paul Scheffer míj napraatte. (Geintje) Ik heb op allerlei manieren geprobeerd om publicisten te wijzen op de mogelijkheid dat fundamentele kritiek op het multiculturalisme niet per definitie een uiting van xenofobie en racisme was.

‘Is multiculturalisme een overgangsfase?’ (Het Parool, 25 maart 1995)

Op 25 maart 1995 stond de volgende brief prominent over twee kolommen in Het Parool:IS MULTICULTURALISME EEN OVERGANGSFASE?

Later, toen onafhankelijk van de situatie op onze arbeidsmarkt de immigratie eenmaal een onafwendbaar feit was geworden, heeft men bewust vermeden deze kwestie onderwerp van verkiezingen te maken. Veel van wat nu als onvermijdelijk wordt gepresenteerd, is het gevolg van bewust doen en laten. [..]

Is multiculturalisme op zichzelf een cultuur of een overgangsfase tussen een bestaande en een nieuwe cultuur? Was die oude cultuur dan zo slecht en moest zij daarom schielijk en vrijwel zonder overleg en voorbereiding worden vervangen? De woorden van burgemeester Patijn suggereren dat Amsterdam nog niet multicultureel was, anders had hij wel gezegd dat Amsterdam multicultureel wil blíjven. Er staat ons dus iets te wachten wat wij nog niet kennen. Die indruk hadden velen al en zij werden daar niet vrolijk van. Zal de overhaaste nieuwe cultuur van Amsterdam tolerant zijn jegens de langzaam gegroeide oude cultuur?

Hoe je het ook bekijkt, erg bewust, verstandig, noodzakelijk en onvermijdelijk kan het immigratiebeleid van de afgelopen jaren niet worden genoemd. Onze stad is er heus niet alleen maar leuker door geworden. Als iemand zelfs dát niet mag zeggen, is de democratie niet zo veel waard. Als het dan te laat is voor een publiek debat over multiculturalisme en immigratiebeleid, mogen wij dan tenminste nog even napraten? Bijvoorbeeld over hoe prettig en gemengd het allemaal al was en misschien ook nog heel even over hoe onnodig deze geforceerde ingreep in onze stabiele en zelfs harmonieuze samenleving was. Na deze rouwverwerking zijn wij, Inshallah, klaar voor de nieuwe tijd.

Robert van Waning
Amsterdam De Baarsjes, 25 maart 1995

Paul Scheffer zou pas vijf jaar later het debat over het multiculturele drama ‘starten’.

 

‘Het nut van grenzen’ (NRC 5 mei 1995)

Onderstaande ‘ingezonden brief’ stond op 9 mei 1995 in NRC Handelsblad.


Het nut van grenzen

Twee Europarlementariërs die schrijven dat de Tweede Kamer heeft zitten slapen (NRC Handelsblad, 25 april), dat deed me wel wat. Bij ons nationaal parlement is het verschil tussen waken en slapen kennelijk te merken en ik kan mij voorstellen dat zij daar jaloers op zijn.

Vanaf mijn zevende jaar, nu meer dan vijfenveertig jaar lang, heb ik in Europa gereisd. Daarbij heb ik de grenscontroles nooit als een belemmering ervaren. Integendeel, het had altijd wel wat, vooral als je te veel koffie (heen) of drank (terug) bij je had. De vele nuttige functies van grenzen zijn onderschat en hun belemmeringen overschat. De elders verdwijnende grenzen lopen nu langs onze voordeuren. Daar zitten inmiddels drie sloten op, en tralies voor het raampje. Het touwtje hangt al lang niet meer uit de brievenbus.

Volgens de twee Europarlementariërs is de burger gebaat bij een loyale uitvoering van het Verdrag van Schengen. Velen hebben hierover hun twijfel geuit toen zij daartoe de gelegenheid kregen. Controles zijn nooit populair, maar daarom nog niet overbodig. Het zijn niet de brave burgers die profiteren van het wegvallen van controles.

Europa is (net als het Regionaal Orgaan Amsterdam, trouwens) niet het produkt van de wens tot samenwerking, maar juist van het onvermogen daartoe. Als die grenzen inderdaad de handel en het reizigersverkeer in Europa dan zo belemmerden (nooit onoverkomelijke last van gehad) dan hadden de regeringen, als zij daartoe bereid waren geweest, hun ambtenaren opdracht kunnen geven om een einde te maken aan overbodige bureaucratie. De nuttige controle- en filterfunctie van nationale grenzen had dan behouden kunnen blijven. We zullen ze nog missen. Nu de tramconducteur na veel ellende weer op de tram zit, moeten wij de terugkeer van de douaniers maar gaan voorbereiden.

Wiebenga en Wijsenbeek zeggen dat doorgaande reizigers Schiphol nu zullen gaan mijden. Dat was het goede nieuws.

Robert van Waning

‘Onvrede over onbeheerste groei geen xenofobie’ (NRC, 30 sept 1991).

Onderstaande ‘ingezonden brief’ stond op 30 september 1991 in NRC Handelsblad. Ik kreeg er twee reacties op. Eén van een verre nicht die het leuk vond om op deze manier weer eens van mij te horen, en één van Frits Bolkestein, destijds fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. 


Onvrede over onbeheerste groei geen xenofobie

Het kost kennelijk moeite om een afwijzende houding jegens “de snelheid van de toename’ van het aantal buitenlanders in een gemeenschap niet te verwarren met xenofobie. Ook minister d’Ancona had het vorige week in Luxemburg weer over “extreem-rechtse sentimenten” in haar verwijzing naar de gevoelens die in de Amsterdamse stadswijk Bos en Lommer bestaan over vooral deze onvoldoende beheerste groei.

Wie geen moeite heeft met (bijvoorbeeld) vijftien procent allochtonen met een sterk afwijkende culturele achtergrond in zijn directe omgeving maar wel met (veel) meer is niet zonder meer een vreemdelingenhater. De jaarlijkse toestroom van alleen al veertigduizend gezinsherenigers is meer dan hun nieuwe woonbuurten op een beetje leuke manier kunnen verwerken. Voordat men daar aan welke vorm en mate van hun integratie kan toekomen, zal toch eerst de groei van hun aantal tot inpasbare proporties moeten worden beperkt.

Minister d’Ancona vindt dat het minderhedenbeleid in Nederland wat betreft intentie en inzet deugt. Dat mag op het oog zo lijken maar wat betreft volume deugt het in het geheel niet. Dit prangt des te meer nu uit de recente discussie naar voren komt dat men het zelfs niet eens is over zoiets essentieels als het doel van dit beleid. Niet alleen over de gewenste mate van integratie maar zelfs over de inhoud van dat begrip zelf voert men een bittere discussie over de hoofden van de direct-betrokkenen.

Het automatisme van de gezinshereniging maakt een bewust en menswaardig toelatingsbeleid voor de werkelijk ernstige gevallen, de politieke vluchtelingen, veel lastiger. De haast en de onmatigheid bij het nastreven van de multiculturele en multi-etnische samenleving leiden in de concentratiegebieden tot het tegendeel van het beleden ideaal. De manier waarop de politiek zogeheten xenofobe (extreem-rechtse) gevoelens wil uitroeien, kan erger zijn dan de kwaal. Onbehagen kruipt waar het niet gaan kan.

De “ruimhartigheid’ van het uitnodigingsbeleid van Dales en d’Ancona is een sigaar uit andermans doos. Het zijn de bewoners van bepaalde stadswijken, meestal niet de meest kansrijken, die belast zijn met de impliciete opdracht om steeds meer binnenkomers, met behoud van hun culturele identiteit (taal, geloof en gewoonten), daadwerkelijk in hun gemeenschap te integreren. Wat zich in die wijken nu voordoet, is een vorm van kolonialisme die gevoelens van verzet oproept. Niet alleen Turken en Marokkanen maar ook autochtone Nederlanders hebben behoefte aan behoud van culturele identiteit en van een zeker nestgevoel in de eigen woonomgeving.

Stadswijken met een laag percentage politici worden geofferd op het altaar van het multi-etnische ideaal, een restant van het maakbaarheidsgeloof. Deze woonbuurten verliezen hun tegelijk bindende en controlerende functie en dat is te merken. Er zijn genoeg voorbeelden in de wereld van de problemen die uit ontworteling van de samenleving voortkomen.

Door de hogere geboortecijfers en het vestigingsoverschot van allochtonen zullen op veel plaatsen de autochtonen (niet-allochtone Nederlanders noemt men ze ook wel) de minderheid gaan vormen, zonder ooit bewust voor die situatie te hebben gekozen maar gewoon door niet te verhuizen en af te wachten wat er met hun wijk gebeurt. Het is toch te gek dat ieder vertrek van een “wit’ gezin uit zo’n wijk positief moet worden beoordeeld omdat het een verlies van een potentiële stem voor de partij van Janmaat betekent.

De waarde die gemeenschappen hechten aan het behoud van de herkenbaarheid van de eigen cultuur is universeel. De zorgen die zij zich maken over de sociale, maatschappelijke, economische en politieke consequenties van uit de hand lopende demografische ontwikkelingen kan men niet zonder meer als extreem-rechtse sentimenten en xenofobie terzijde schuiven en verder negeren.

Robert van Waning
30 september 1991

Publiek debat in Amstelveen, 2016-1. Archief van mijn bijdragen vanaf januari 2016 t/m april 2016.

INLEIDING
“Mij gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang.” (Wouter Bos.)
Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht.” (Van Thillo.).

Dit is een openbaar archief van mijn bijdragen aan het openbare publieke debat over lokale Amstelveense kwesties op Amstelveen.Blog van oud-journalist Johan Bos. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat reacties en bijdragen aan het publieke discussies op openbare (want voor iedereen toegankelijke) platforms willekeurig worden gecensureerd en zelfs volledig worden verwijderd als de inhoud de redacteur, de webbeheerder of dienstdoende (altijd anonieme) moderator onwelgevallig is, ook al was er geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Dit heb ik meegemaakt op Stand.nl, op het Weblog van de Volkskrant, (kijk ook hier en hier)  op Amstelveen Dichtbij en ook op Amstelveen.blog (Zoek met <Ctrl+f> naar #Censuur).
Wie bezwaar maakt tegen dit soort ongrondwettelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting, kan zonder opgave van reden, zonder mogelijkheid van verweer of bezwaar en zonder opgave van strafduur voor onbepaalde tijd worden verbannen uit het reactie- en discussieforum. Ik ben op die manier voor korte of langere tijd en zelfs permanent verbannen geweest uit alle bovengenoemde fora waaraan ik heb deelgenomen aan de publieke discussies, zonder dat ik ooit anderen persoonlijk heb beledigd, bedreigd, belasterd of op andere manier regels had geschonden.
Mijn opvattingen en meningen bevallen de redacties etc. kennelijk niet altijd. Zij maken graag misbruik van hun macht en van de mogelijkheid om onwelgevallige opinies te onderdrukken en zelfs om’lastige burgers’ uit te schakelen van deelname aan het openbare discussies.
Het ‘publieke debat’ geeft dan ook geen betrouwbare weergave van wat er onder burgers aan opvattingen en opinies leeft. In Nederland worden meningsuitingen niet gecensureerd door de overheid maar door redacties van journalistieke media.
Laster, smaad en grove persoonlijke beledigingen zijn in de sociale media inmiddels zó gebruikelijk, dat aangiften daartegen bijna niet meer door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Zolang zij echter op grond van het het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, zou dit – zeker in flagrante gevallen waarin mensen werkelijk erdoor worden beschadigd – wel moeten gebeuren. Anders moeten die artikelen uit het WvS worden geschrapt.
In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster.
U vindt die door met <Ctrl+f> te zoeken naar ‘#Laster‘ (zonder de aanhalingstekens)..
Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd
Sommige daarvan heb ik aangemerkt als ‘#Censuur‘.Hardere actie tegen vandalisme

Door Johan Bos op 25 april 2016.
Wethouder Herbert Raat van Handhaving wil krachtiger optreden tegen door vandalisme aan het maatschappelijke vastgoed van de gemeente ontstane schade. Door betere samenwerking van afdelingen bij de gemeente hoopt hij zowel de financiële gevolgen ervan als de overlast terug te dringen. Uit een inventarisatie blijkt dat de schade vooral worden veroorzaakt door het (al dan niet opzettelijk) ingooien van ruiten, aanbrengen van graffiti of andere schade met opzet, zoals vuurwerk. Er kwamen 79 meldingen binnen, waarbij vijf gebouwen als ‘hotspots’ zijn te beschouwen. [..]

Zie ook: ‘ Parkeergeld is het enige wat goed wordt gehandhaafd in Amstelveen’.

Stadsplein Scooterverbod 2016-04-28 19.59.41

Scooters die op het (voor scooters verboden) Stadsplein in Amstelveen beparkeerd staan, worden nooit bekeurd. De linker scooter staat op een ‘Hier geen fietsen plaatsen’-tegel.

Reacties (selectie):

Ceaucescu
Geen overlast van knetterende scooters?
25 april 2016 at 19:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Gut, Raat gaat handhaven. Heeft iemand hem eraan herinnerd dat dat ook tot ook zijn portefeuille hoort en dat het electoraal misschien wat oplevert? Verhoogde aandacht voor ‘hotspots’ leidt tot verplaatsing van de overlast en het vandalisme, het beruchte waterbedeffect. Arme plantenbanken op het Stadsplein..
25 april 2016 at 20:05 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Hoe gaat Raat het niet opzettelijk ingooien van ruiten bestrijden? En het niet-opzettelijke vernielingen en graffiti? Waarschijnlijk op dezelfde manier als waarop hij het niet-opzettelijk scooterrijden in een voetgangersgebied (niet) aanpakt.
26 april 2016 at 8:22 / Beantwoorden / Lees verder “Publiek debat in Amstelveen, 2016-1. Archief van mijn bijdragen vanaf januari 2016 t/m april 2016.”