Censuur en verbanning: De terreur van de willekeur.

Shortlink: http://wp.me/p1mUd8-1ECi

De willekeur waarmee de Volkskrant inhoudelijke en fatsoenlijke kritiek (waarin dus niet wordt gedreigd of gediscrimineerd of zo) verwijdert en critici, dissidenten en opposanten verbant, gaat alle perken te buiten. Het wordt tijd om het censuur- en verbanningsbeleid van de opinieredactie te (laten) beoordelen aan de hand van de door haarzelf opgestelde Gebruiksvoorwaarden en Klachtenregeling. De ‘waakhond van onze democratie’ blijkt zelf namelijk lak te hebben aan regels van (mensen)recht, fatsoen en redelijkheid.

In de eerste alinea van de ‘Gebruiksvoorwaarden Volkskrantblog en Volkskrant websites’ staat:

“De Volkskrant heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de Volkskrant in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de Volkskrant een andere reden bestaat. De Volkskrant hanteert als richtlijn dat de gebruiker eerst 3 dagen wordt geschorst. Deze termijn kan met een week worden verlengd. Als de gebruiker na die termijn nog niet heeft voldaan aan de instructies van de Volkskrant, volgt een permanente blokkering van de account en/of wordt de gebruiker een account ontzegd. De Volkskrant kan van deze richtlijn afwijken.”

Met die laatste zin is meteen al de basis voor willekeur gelegd: De redactie mag immers altijd,zonder opgave van reden en dus ook zonder enige noodzaak of verantwoordingsplicht haar eigen regels negeren.

Doorgaan met het lezen van “Censuur en verbanning: De terreur van de willekeur.”

Geert Wilders' roem groeit dankzij het gebrek aan weerwerk, tegenspraak en rechtstreeks debat.

De truc van Geert Wilders is dat hij iedereen voortdurend óver hem laat praten en schrijven, zonder dat men de gelegenheid krijgt om hem tégen te spreken, of hem zelfs maar kritisch vragen te stellen.

Deze kunst heeft hij afgekeken van de journalistiek, de officieuze vierde politieke macht die zich (na zich te hebben losgemaakt van de burgerij) zonder enige legitimatie en verantwoording heeft gevoegd bij de Trias Politica.  Net als de journalistiek dankt Wilders zijn vrijwel onaantastbare positie immers aan het ontwijken van het directe debat en dus van rechtstreekse kritiek, weerwerk en tegenspraak.

Bij Wilders gaat alles via de band van de media. Die werken daar maar al te graag aan mee. Door Geert Wilders namelijk te laten groeien een steeds prominentere positie in de politieke arena, verzekeren de media zich van steeds hogere  oplage- en kijkcijfers, of het met Geert Wilders afloopt of niet.

Het algemeen maatschappelijk belang speelt bij dit spel geen rol van enige betekenis.

Doorgaan met het lezen van “Geert Wilders' roem groeit dankzij het gebrek aan weerwerk, tegenspraak en rechtstreeks debat.”

Waarheidsvinding mbt vliegtuigongeluk laat nu al te veel vragen open.

“Alles klopte, behalve de snelheid,” zo vatte Benno Baksteen van het Platform Duurzaam Vliegen (voorheen: Platform Nederlandse Luchtvaart) het neerstorten bij Zwanenburg van het toestel van Turkish Airlines lakoniek samen. ‘Adding insult to injury’, gebruikt de Volkskrant deze onzinnige opmerking als kop boven het artikel van VK-verslaggeefsters Maud Effting en Maartje Hoek over de voorlopige bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) mbt de vliegramp.

Deze waarheidsvinding laat voor de hand liggende vragen onbeantwoord. Dat is niet zo verwonderlijk, als men daarvoor een luchtvaartlobbyist als Benno Baksteen raadpleegt.

Uit het onderzoek van de OVV blijkt namelijk juist dat er een heleboel dingen juist níet klopten:

Doorgaan met het lezen van “Waarheidsvinding mbt vliegtuigongeluk laat nu al te veel vragen open.”

Van Thillo: Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht.

Shortlink: http://wp.me/p1mUd8-1ECa

‘Krenken moet kunnen’ schrijft Wouter Bos en de Volkskrant publiceert zijn verhaal zowel in de papieren krant als op de website van die huichelaars die hun lezers geen vrijheid van meningsuiting gunnen als het gaat om kritische reacties op artikelen en columns. Wouter Bos meent het vast goed, maar zijn verhaal zou geloofwaardiger zijn als hij het lef had gehad om de Volkskrant te noemen als voorbeeld hoe het níet moet. Die krant censureert immers onwelgevallige reacties van haar lezers.

Wouter Bos schrijft o.a.:

“Wie polarisatie omschrijft als het voeren van een debat op het scherpst van de snede zal haar veel positiever waarderen.”
[..]
Mij gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang.
[..]
Maar wie met consensus een debat in gaat, heeft geen debat, versluiert de keuzes, laat niet zien waar hij staat. Met consensus ga je een debat niet in, met consensus kom je er uit.
[..]
Omdat de vrijheid van meningsuiting compromisloos binnen de grenzen van wet en grondwet wordt verdedigd. Omdat de neiging tot zelfcensuur wordt ontmoedigd en veroordeeld. Omdat de rechten van minderheden om binnen de grenzen van de wet onwenselijke opvattingen te hebben, onwenselijke meningen uit te spreken en soms ook onwenselijke dingen te doen, onvoorwaardelijk verdedigd worden. Niet om het er dan bij te laten.

Maar omdat alleen in zo’n veilige omgeving het vrije debat niet als bedreigend, maar als verrijkend zal worden ervaren.”

Doorgaan met het lezen van “Van Thillo: Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht.”

'Rivaliteit, vreemdgaan en alcohol' als aanbeveling voor het nieuwste product van de Volkskrant..

Op mijn VK weblog ‘Donqui’ flitst een hinderlijke reclame van de Volkskrant voor één van haar producten, de serie MADMEN:

“Nieuw van de makers van Sopranos. Hier nog niet op TV, al wel bij de Volkskrant!” Met als extra aanbeveling: “Het verhaal speelt zich af op een reclamebureau in New York, waar de werksfeer doordrenkt is van rivaliteit, vreemdgaan en alcohol.”

Toe maar.

Omdat ik regelmatig kritiek uitte op het sociaal-darwinisme van de Volkskrant ben ik nog steeds verbannen uit de reactie- en discussieruimtes op haar website. Het monddood maken van critici en dissidenten en het uitschakelen van de oppositie ‘klopt’ misschien wel volgens de evolutietheorie, maar niet volgens de regels van moraal, beschaving en recht waar onze samenleving zo prat op gaat.

‘Doordrenkt van rivaliteit, vreemdgaan en alcohol.’ Waar zijn  Balkenende, Rouvoet en Donner als je ze nodig hebt?

Doorgaan met het lezen van “'Rivaliteit, vreemdgaan en alcohol' als aanbeveling voor het nieuwste product van de Volkskrant..”

'Evolutietheorie klopt,' schrijft de Volkskrant. OK, maar christelijk en beschaafd is die niet.

‘Survival of the fittest’. Is dat niet precies het soort denken dat beschaafde mensen proberen te compenseren met concepties als universele mensenrechten (sociaal-)democratie, maatschappelijke solidariteit en gemeenschapsdenken?

“Evolutietheorie klopt,” schrijft de Volkskrant in haar Commentaar van 3 maart jl. Fijn, maar hoe blij moeten wij zijn dat een zo fascistoïde leer van geschiktheid en uitverkorenheid de ultieme waarheid omtrent ons leven en ons bestaan blijkt te bevatten?

Het denken dat gericht is op overleving van de eigen groep/soort door middel van natuurlijke selectie, leidt bij mensen in de eerste plaats tot concentratie op het eigen belang en tot obsessies als ‘Eigen Volk Eerst’. Beschaafde mensen proberen dat juist te verzachten en te compenseren met concepties als universele mensenrechten, (sociaal-)democratie, solidariteit en gemeenschapsdenken.

‘Blessed are the meek,‘ klinkt niet erg Darwinistisch.. Misschien zijn er nog andere dingen relevant dan het kloppen van een theorie.

Doorgaan met het lezen van “'Evolutietheorie klopt,' schrijft de Volkskrant. OK, maar christelijk en beschaafd is die niet.”