Smaad, laster en beledigingen verstoren publieke discussies.

Laster, smaad en persoonlijke beledigingen maken deelname aan openbare discussies onaantrekkelijk.

Het deelnemen aan het ‘publieke debat’ in openbare (want voor iedereen toegankelijke) reactie- en discussieruimten wordt niet alleen bemoeilijkt door redacties en (altijd anonieme) moderatoren die onwelgevallige meningsuitingen weigeren of verwijderen, maar ook door andere reageerders en discussieerders die door middel van smaad en laster trachten om je de mond te snoeren. Volgens de Huisregels of Gebruiksvoorwaarden van het forum is dit niet toegestaan, maar die regels worden vaak niet gehandhaafd. De reden hiervan kan zijn dat de beheerders denken dat ook laster en smaad onder de vrijheid van meningsuiting vallen, maar het kan ook zijn dat zij het wel prima vinden dat een kritische lastpak met dwarse ideeën het zwijgen wordt opgelegd.

Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer [..].’
(Bron: Wikipedia.)

Smaad is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging of dat te goeder trouw kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.
Anders dan bij laster gaat het bij smaad niet per se om beschuldigingen die onwaar zijn. Vaak worden de beschuldigingen zo veel mogelijk opgeblazen om het slachtoffer zo veel mogelijk aan de schandpaal te nagelen. Het hoeven niet per se strafbare feiten te zijn waarvan het slachtoffer wordt beschuldigd; overspel of afwijkende seksuele voorkeuren kunnen zich ook lenen voor smaad. De motieven verschillen, maar kunnen vaak gezocht worden in wraak, of frustratie [..] Smaadschrift is smaad door het publiceren van tekst of afbeeldingen. De maximale straf is in dit geval beduidend hoger.”
[Bron: Wikipedia.)

Laster en smaad zijn strafbaar volgens de Strafwet.

Artikel 261 Wetboek van Strafrecht:
Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift , gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Artikel 262 Wetboek van Strafrecht:
“Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Een voorbeeld uit de praktijk

Van: VK moderator [mailto:moderator@volkskrant.nl]
Verzonden: maandag 19 april 2010 18:24
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Smaad, bedreiging en stigmatisering op het VK weblog: Het gaat gewoon door.

Beste Robert van Waning,

Ik heb David Verveer gevraagd om het bedoelde weblog-bericht te verwijderen. Als hij het morgenavond nog niet heeft gedaan zal ik het zelf verwijderen.

Met vriendelijke groeten,
de Volkskrant Moderator
                                                                                                   ________

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 20 april 2010 10:35
Aan: ‘VK moderator’
Onderwerp: Mensen die in VK blogs worden beledigd, beschuldigd en bedreigd, zouden zich daartegen moeten kunnen verweren.

Geachte Moderator,

Dank u voor uw begrip en medewerking inzake het beledigende, beschuldigende en bedreigende weblog van David Verveer.

Voor alle duidelijkheid en volledigheid: David Verveer had mij in zijn (thans door hem verwijderde) VK weblog ‘Mag dit in Nederland’ dd 18/4 niet alleen ten onrechte beschuldigd van antisemitisme, maar ook geschreven:

“Daar ik niet zijn vuiligheid wil herhalen adviseer ik om even Robert van Waning Israel te googlen, en dan kan je zien dat deze Pc ridder verbannen is van alle Internet kranten en ook de Volkskrant heeft hem verbannen.”

Ik ben alleen door de Volkskrant verbannen, volgens mij onverdiend en onterecht en bovendien op onrechtmatige wijze.

De ‘methode-Verveer c.s.’ bestaat uit het creëren van zo veel mogelijk ‘hits’ als mensen mijn naam opzoeken op het internet in combinatie met woorden als ‘antisemite’ en ‘antisemitisme’. De score begint zo al aardig op te lopen, terwijl niemand ooit één antisemitische uitlating mijnerzijds heeft kunnen vinden, laat staan letterlijk kunnen citeren! De methode is gericht op het onderdrukken van feitelijke en gerechtvaardigde kritiek op de manier waarop Israël de oorspronkelijke Arabische bevolking van het voormalige Palestina blijft behandelen en hun een menswaardig bestaan in een eigen, onverdeeld en onbezet land blijft ontzeggen.

Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om als burger bepaalde juiste en correcte opvattingen te uiten. Daarvoor moet men een informele ‘vergunning’ hebben waarover de Amerikaanse generaal David Petreaeus, de premiers van Turkije en Libanon en de Israëlische econoom Bernard Avishai (NRC 19/4 jl) kennelijk wél beschikken.

Ik had het Israëlische volk ook niet zonder bewijs ‘beschuldigd van rassenmoord’, zoals David Verveer in zijn weblog schreef. Ik had wel geschreven dat Israël onnodig (en in ieder geval disproportioneel) veel onschuldige Palestijnen opzettelijk had gedood (en dus ‘vermoord’) tijdens de etnische zuivering van ‘klein-Israël’ in 1948 en in de vernietigingsoorlogen in Libanon en in Gaza. Dat is niet alleen mijn mening. Ik zie geen wezenlijk onderscheid tussen het plegen van ‘oorlogsmisdaden’ (o.a. volgens Commissie Goldstone) en moord.

Het zou niet geoorloofd mogen zijn om in weblogs nare en onware dingen te schrijven over personen die zich daartegen niet kunnen verweren omdat hun een ip-ban is opgelegd? Zo

Zo schreef E.T. op het weblog van David Verveer ‘Is Israël Fobie een ziekte’ @mij op 18/4 :

“@Robert, .. Mijn beste, dat noemen ze (in het geval dat we over Joden praten) waar ik vandaan kom een uitgesproken antisemiet (of anti Israelier, afhankelijk van het verband). Een andere mogelijkheid (die ik niet kan uitzonderen in dit geval) is dat het niet over een antisemiet gaat, maar gewoon over een klein kind of volwassene met een zware psychiatrische afwijking. Groetjes aan de redactie.”

David Verveer schreef op 16-04-2010 13:02:

“Hij [RvW] moet aan de kaak gesteld worden, en wij moeten door vechten en laten zien dat zelfs in Nederland je niet met alles weg komt. Heb je gegoogled en gezien wat deze kluns heeft gedaan, hij heeft geblogged in bijna alle kranten van Nederland, van het vrije volk, NRC, de Telegraaf en nu in de tolerante Volkskrant, hij is verbannen in de meeste kranten,[dit is een leugen; RvW] maar hij gaat door met liegen, belasteren, en als wij het eindelijk zat zijn en antwoord geven, begint hij te jammeren, nee ik ga door.”

David Verveer schreef op 17-04-2010 20:30 op hetzelfde weblog o.a.:

“Robert, [..] ik blijf je aanvallen over je belediging van dat Israel moordenaars zijn, en ook dat zal ik op een andere manier ook proberen op te lossen.”

Omdat David Verveer mij een IP-ban heeft opgelegd, kan ik niet protesteren tegen al deze onwaarheden en zware beschuldigingen aan mijn adres en ik kan mij daartegen ook niet verweren. Mijn vraag aan David Verveer of ik laatstgenoemde opmerking moest opvatten als een dreigement heeft hij verwijderd en niet beantwoord.

Het publieke debat op een openbaar discussieplatform als dat van de Volkskrant moet wel eerlijk worden gevoerd. Sommige mensen krijgen nu wel erg veel mogelijkheden om anderen ongehinderd door tegenspraak te beledigen, vals te beschuldigen en te bedreigen. Dat kan niet ieders bedoeling zijn van het VK weblog.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.
                                                                       ______________

Van: Meens, Thom  Namens VK Ombudsman
Verzonden: dinsdag 20 april 2010 9:52
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: En nu? David Verveer gaat gewoon door met zijn persoonlijke aanvallen waartegen ik mij niet kan verweren.

De moderator heeft hem verzocht het weg te halen. Ik kan het niet meer terugvinden.

Met vriendelijke groet,
Thom Meens
Ombudsman redactie de Volkskrant
+31655748601

                                                                             ___________

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: dinsdag 20 april 2010 10:43
Aan: VK Ombudsman
Onderwerp: Mensen die in VK blogs worden beledigd, beschuldigd en bedreigd, zouden zich daartegen moeten kunnen verweren.

Inderdaad. Fijn. Bedankt voor uw begrip en medewerking in deze nare kwestie.

Er wordt tegen mij aangeschopt en nagetrapt en ik kan mij daartegen ivm alle ip-bans nauwelijks meer verdedigen, maar ik blijf doen wat ik nog kan en mag doen.

Ik heb de moderator onderstaand [hier: bovenstaand, rvw] bericht gestuurd.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.
                                                                           ______________

Van: Meens, Thom <t.meens@volkskrant.nl> Namens VK Ombudsman
Verzonden: dinsdag 20 april 2010 11:02
Aan: Robert van Waning <post@wanhan.nl>
Onderwerp: RE: Mensen die in VK blogs worden beledigd, beschuldigd en bedreigd, zouden zich daartegen moeten kunnen verweren.

Op mijn blog moet u weer kunnen reageren.

Met vriendelijke groet,
Thom Meens
Ombudsman redactie de Volkskrant

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s