Verbannen door Dichtbij.

In april 2014 werd ik verbannen door de redactie van Dichtbij/Amstelland. Sindsdien verscheen de volgende mededeling als ik de webpagina van dit [inmiddels opgeheven] lokale medium bezocht:

“Je account is gebanned, je mag helaas geen reactie plaatsen. Voor meer informatie neem contact op met de redactie.”

Mijn herhaalde verzoeken aan de redactie van Dichtbij om meer informatie en om die onverdiende en onterechte verbanning op te heffen, werden niet beantwoord. Het lijkt wel alsof ik iets verschrikkelijks heb gedaan. Oordeel zelf. 

Mijn verbanning volgde op een schorsing van 1 week waarvoor geen reden was opgegeven. Omdat ik in de discussie geen regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden had geschonden, maakte ik bezwaar tegen die schorsing. ‘Community manager` Jantine vd Hoven reageerde daarop door de tijdelijke schorsing om te zetten in een permanente verbanning. Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag wat de werkelijke reden van mijn uitsluiting was en ook niet op mijn verzoek om die te beëindigen. (Onderaan dit artikel kunt u bij 1) lezen hoe de verbanning tot stand kwam.)

Na mijn verbanning heb ik een paar keer een nieuwe account onder een schuilnaam aangemaakt. Dat is nog een heel gedoe, want daarvoor moet je eerst een nieuw email adres aanmaken. Sinds Dichtbij ook het IP-nummer van mijn huisadres heeft geblokkeerd, kan ik bovendien alleen vanuit andere adressen inloggen met zo`n account. Gelukkig passen wij regelmatig op huizen en huisdieren van mensen die op reis zijn. Als ik echter een paar reacties en discussiebijdragen geschreven heb, is er altijd wel een deelnemer die doorheeft dat ik het ben. Die noemt mij dan bij mijn echte naam, waarop de redactie meestal reageert door ook die account te blokkeren.

Ook mijn schuilnaam (EVRM_art10) werd verraden door deelnemers die niet van tegenspraak houden. De redactie van Dichtbij blokkeerde niet alleen prompt ook die account, maar ook het IP-adres van het huis waarop wij op dit moment passen maar verwijderde ook willekeurig een paar bijdragen die ik had geschreven. Oordeelt u zelf hoe ongepast die waren. (Geweigerde of naderhand verwijderde reacties zijn aangeduid met XXX.).

________________
In de reactieruimte onder het artikel Bewoner Schildersbuurt: Echt niet iedereen is tegen sloop` schreef ik de volgende discussiebijdragen:
__________________

EVRM_art10 [Mijn noodgedwongen schuilnaam; ook deze werd door Dichtbij geblokkeerd] :
He, he, eindelijk eens een redelijk tegengeluid tegen het voorbarige geroeptoeter van Herbert Raat. De wethouder moet zijn plaats en zijn beperkingen leren kennen.
Unibail-Rodamco is eigenaar van een aantal woningen aan de P. Lastmanweg door aankoop daarvan van Delta-Lloyd, de vorige eigenaar/belegger. Daar is niets mis mee. UR schijnt inderdaad bereid te zijn om voor aantrekkelijke vervangende woningen in de directe omgeving te willen zorgen.
De anonieme bewoner van de Schildersbuurt heeft helemaal gelijk, ook vwb de bijeenkomsten van UR met VVE-bestuurders etc. uit het Stadshart en directe omgeving. Raat dendert met zijn ondoordachte uitlatingen dwars door een pril proces dat kansen en mogelijkheden lijkt te bieden.
Maar als UR een goed plan heeft en redelijke voorstellen aan de bewoners doet en zodoende met hen tot overeenstemming komt, wie wil wethouder Raat dan nog beschermen? En waartegen?
Bij het ontwerp en de ontwikkeling van het huidige Stadshart zijn destijds grote fouten gemaakt, met name op verkeerstechnisch gebied. Het is ook vrijwel onmogelijk om het verder te ontwikkelen tot een winkelcentrum dat aan moderne eisen voldoet. Ik hoop dat bewoners en gemeentebestuur dit gaan inzien.
Maar eigenlijk heeft wethouder een optimale ontwikkeling van het Stadshart al onmogelijk gemaakt door de A9 niet te laten ondertunnelen. Hierdoor kan het auto- en ov-verkeer nooit goed worden afgewikkeld en behoudt Amstelveen een breed open riool in het centrum van onze woonplaats. Amstelveen is daarmee nog een van de weinige steden die door zo`n doorgaande verkeersader wordt doorkliefd.

EVRM_art10 [Mijn gedwongen schuilnaam. Ik, dus]:
“@Kwijt, alle winkels en winkelcentra zijn particuliere ondernemingen. Ook woonhuizen zijn van particuliere eigenaars: de bewoners of beleggingsmaatschappijen die verhuren aan bewoners. Zelfs woningbouwverenigingen zijn inmiddels nauwelijks meer van particuliere ondernemingen te onderscheiden. Zo functioneert onze maatschappij.
In de `communistische` Sovjet-Unie waren zij eigendom van de staat, of beter: van de mensen die de macht hadden in de communistische partij. Dat systeem was ook niet ideaal.
Elk systeem is zo goed of zo slecht als de controle op het functioneren ervan. Onze democratische samenleving functioneert alleen naar behoren als er steeds voldoende controle en tegenwicht is waardoor misbruik van macht en mogelijkheden kan worden voorkomen: `Checks and balances`.
In het Amstelveense Stadshart hebben Unibail-Rodamco (Frans-Nederlands, eigenaren van het winkelcentrum), de bewoners (eigenaars en bewoners) en de gemeente (algemeen belang, openbare voorzieningen) ieder hun eigen belangen.Deels komen die met elkaar overeen, deels staan die geheel los van elkaar en deels zijn die zelfs strijdig met elkaar.
Het is nu zaak dat de drie belangengroepen in goed overleg met elkaar tot een overeenstemming komen waarbij zo veel mogelijk belangen gebaat zijn en zo veel mogelijk wensen en mogelijkheden worden vervuld.
Een roeptoeterende wethouder met een eigen politieke agenda kan dit zorgvuldige proces van overleg en afstemming danig verstoren. De rol van de lokale media en journalistiek moet ook niet worden onderschat. In het ideale geval is de berichtgeving onafhankelijk, evenwichtig en betrouwbaar.”

EVRM_art10:
“UR heeft in het voormalige congrescentrum (nu eigendom van UR) een paar bijeenkomsten (`ontwerp studios`) met VVE-bestuurders en betrokken bewoners georganiseerd.
Behalve de managers die belast zijn met de modernisering en eventuele uitbreiding van het winkelcentrum was daar ook de architect die de ideeen, plannen en mogelijke alternatieven in tekening moet zetten. Suggesties van bewonerszijde werden meteen met viltstift in de ontwerptekeningen geschetst.
In de gesprekken kregen met name de lastige verkeerstechnische kwesties veel aandacht, zoals de aan- en afvoer van bezoekers (van 9 naar 12 miljoen per jaar!) en van goederen en natuurlijk het parkeren. Met de bestaande bebouwing is er gewoon te weinig ruimte voor alles.
Het waren open en interessante gesprekken die een goede verstandhouding verliepen. Pas bij de laatste bijeenkomst was iemand van de gemeente als toehoorder aanwezig. Die had een luchtfoto bij zich waarop de verbrede, half-open tunnelbak van de A9 was ingetekend. Het is een tragische beslissing geweest om het Rijk niet te dwingen die hele A9 ondergronds te brengen. Op de geplande manier kan het nooit echt wat worden met het Stadshart.
Ik weet niet hoe de gesprekken tussen UR en de bewoners van eventueel te slopen huizen verlopen. Aan die mensen wordt wel vervangende nieuwbouw in de buurt aangeboden, maar ik denk niet dat daar voor- en achtertuintjes bij zijn. Op de plaats van de verwijderde huizen zou een stadspark kunnen komen als groene buffer tussen het uitgebreide winkelcentrum en de Schildersbuurt.”

EVRM_art10:
“@Spijker, eigenbelang en vooroordelen kunnen tijdens het overleg worden geëlimineerd door ze te signaleren vervolgens tegen elkaar weg te strepen.
Ambtenaren en politici van de provincies zijn gevoelig voor gelobby en bovendien niet vies van stokpaardjes en vriendjespolitiek. Ik ben ooit net lang genoeg rijksambtenaar (`beleidsmedewerker`) geweest om daarover te kunnen meepraten.
Amstelveen had zijn poot stijf moeten houden toen de rijksoverheid met het plan kwam om de route Almere – Schiphol te verbreden tgv nog meer autoverkeer. Amstelveen had voldoende argumenten om verbreding van dat open (straks halfopen) riool in een onbruikbare strook niemandsland te dwarsbomen.
Als Almere doorgroeit en een goede verbinding met Schiphol wil, dan had daartussen natuurlijk een railverbinding gelegd moeten worden ipv nog meer asfalt tbv autoverkeer. Particulier autoverkeer is een gepasseerd station.
Zonder A9-tunnel is een goede herinrichting van het Stadshart praktisch onmogelijk. Het blijft dan behelpen.”

EVRM_art10:
“@Spijker, ga eens bij Leidschendam kijken wat zo`n verbrede en verdiepte 10-baans Rijksweg met een woonplaats doet: Zo`n brede onbegaanbare en onbruikbare strook niemandsland dwars door het midden van Amstelveen. Dat is toch om van te gruwen?
De rijksoverheid had nooit van Amstelveen mogen verlangen dat het daaraan zou meebetalen en ons gemeentebestuur had daar nooit aan mogen meewerken.
Alleen als de A9 wordt ondertunneld ontstaat er de ruimte en de mogelijkheid om een fatsoenlijk en functioneel Stadshart te ontwikkelen.”

EVRM_art10:
“@Spijker, mee eens. Dat is in ieder geval beter dan in dit stadium maar vast allerlei dingen te gaan roepen zoals wethouder Raat (VVD) nu weer herhaaldelijk doet.
U moet echter de concurrentiestrijd tussen gemeente niet onderschatten. Als Hoofddorp zegt dat het Amstelveense winkelcentrum niet moet uitbreiden, dan is dat de vos die de passie preekt. Achter de schermen en in binnenkamers wordt druk genetwerkt en gelobbied en voor je het weet heeft Amstelveen het nakijken.
Het geld dat Amstelveen niet kreeg voor de A9-tunnel ging wel naar andere gemeenten die het handiger hadden gespeeld. Zonder die tunnel is een goede ontwikkeling van het Stadshart eigenlijk onmogelijk.”

EVRM_art10:
@Spijker
M.i. moet de gemeente Amstelveen eerst eens afstemmen met de nabuur-gemeenten, de Kamer van Koophandel en met de provincie, alvorens überhaupt uitbreidingsplannen voor het winkelcentrum te ontwikkelen. Zodra duidelijk is wat de mogelijkheden zijn en er groen licht is kan daarna in eerste instantie een draagvlakonderzoek worden opgesteld (hierin rekening te houden met nieuwe winkelvormen, toename internetverkopen e.d.) en locatie- en infrastructureel onderzoek plaatsvinden. Vervolgens kan het proces verder worden vervolgd.
Gelet op de slechte start lijkt het er op of UR de regie voert in plaats van de gemeente.

EVRM_art10:
“@Kwijt, benut alle mogelijkheden (zoals deze) om je zienswijze en meningen te uiten. Mijn mening is dat als UR en bewoners het met elkaar eens kunnen worden, de gemeente niet dwars moet gaan liggen als ook het algemeen belang niet wordt geschaad. Er is vooralsnog geen sprake van dat bewoners hun huis worden ‘uitgejaagd’.
Mij leek die groene bufferzone een goed idee, omdat op die manier ruimte ontstond voor de aanvoer van goederen zonder dat bewoners daar last van hadden. Er zijn daar wel mooie parkjes en vijvers, maar er zijn geen echte veilige speelveldjes voor kinderen.”

XXX EVRM_art10 [Deze reactie werd verwijderd door de redactie. #Censuur]
“@Kwijt,
1. Er is geen `binnenring` om het Amstelveense Stadshart zoals die in de meeste (middel)grote steden wel is. Met zo`n binnenring kan het verkeer (auto`s van bezoekers, vrachtauto`s van leveranciers en publieke diensten, openbaar vervoer) optimaal zonder onnodig heen en weer rijden afgewikkeld worden.
2. Het Stadshart ligt te dicht tegen de A9 aan. Daartussen staan dan nog de Meanderflats. Die staan natuurlijk helemaal te dicht bij het lawaai en de luchtvervuiling van de snelweg. Er is zodoende geen ruimte voor tweerichtingsverkeer langs de Meander (die zodoende niet als onderdeel van de `binnenring` kan functioneren) en ook niet voor parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.
4. De afstand tussen de afrit van de A9 en de toegang tot de parkeergarages van het Stadshart is te klein, waardoor er op drukke dagen opstoppingen ontstaan.
5. Het busstation ligt prachtig voor de gebruikers ervan, maar is een botteleneck voor al het andere verkeer.
6. De vrachtwagens van de leveranciers moeten vanaf de A9 helemaal omrijden via de KK-weg, rotonde, Groen van Prinstererweg, Rembrandtweg en Galerij om bij de docks van de Bijenkorf, AH, etc, te komen. En zij moeten ook weer langs die zelfde route terug! Verkeerstechnisch is dat waanzin en het levert veel hinder op. Die vrachtwagens zouden het best achter het Cobra museum rechtstreeks naar de docks kunnen rijden.
7. In de route langs de P.Lastmanweg en de Stadstuinen zitten te veel (haakse) bochten voor goede doorstroming. Voor de leveranciers is het een crime.
8. Er is veeel te weinig ruimte voor het plaatsen van fietsen en scooters buiiten het voetgangersgebied.
8. Kortom, degenen die verantwoordelijk waren voor het infrastructurele ontwerp en de inrichting van het Stadshart zouden alsnog aan de schandpaal moeten worden gebonden.”

XXX “EVRM_art10 [Deze reactie werd verwijderd door de redactie. #Censuur]
“@Spijker, modernisering en optimale uitbreiding van het winkelcentrum lijkt mij mogelijk als de A9 alsnog wordt ondertunneld opkosten van de rijksoverheid waarvoor het immers allemaal moeten gebeuren. Ik acht het bovendien mogelijk dat Unibail-Rodamco en de bewoners van de Schildersbuurt er samen wel uit zouden kunnen komen, mits het gemeentebestuur ook eens constructief gaat meedenken.
@Erikams, ik ben niet UR maar een Stadspleinbewoner die noodgedwongen onder een schuilnaam schrijft. Hopelijk mag ik snel weer onder mijn eigen naam schrijven. Dat is wel zo eerlijk.”

XXX EVRM_art10 [Deze reactie werd verwijderd door de redactie. #Censuur]
“@Kwijt, UR streeft naar een toename van het jaarlijkse aantal bezoekers van (bijna) 10 miljoen naar 13 miljoen. De meesten daarvan komen uit het zgn. 2e en 3de verzorgingsgebied, dus niet uit directe omgeving (het 1ste verzorgingsgebied). Dit betekent een grote toename van het aantal auto’s die naar het Stadshart komen en daar willen parkeren.”

________________
Onder het artikel `Handhavers maken schietend trio automatisch vuurwapen afhandig`, schreef ik de volgende reacties:
__________________

EVRM_art10:
“Hadden de schutters andere mensen bedreigd? Weigerden zij hun wapens af te geven? Verzetten zij zich tegen hun aanhouding? Waren het gevaarlijke criminelen of domme en onverantwoordelijke sportschutters die de regels niet kenden of daaraan maling hadden
Deze vragen werden op Amstelveen.blog gesteld maar zij werden daar niet beantwoord. Er werd wel op de vragensteller geschoten, maar dat is normaal in Amstelveen.”

Frank Bikker schreef:
“@EVRM art 10 He, Robert van Waningen, weer een ander ip adres genomen?
Je geeft het ook nooit op, he , lekkere trol van me!”

EVRM_art10:
“Frank, kijk, dat bedoel ik, verraaier. Zorg ervoor dat ik hier net zo vrij mijn meningen kan uiten als jij en iedereen. Of houd jij niet van tegenspraak en wil je het rijk alleen voor jou en jouw stokpaardjes?
Ik geef inderdaad niet op. Vrijheid van meningsuiting is een democratisch grondrecht, een fundamenteel en een onvrervreemdbaar burgerrecht. Het is vastgelegd in onze Grondwet en in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).”

__________________________
Onder het artikel `Amstelveense slachtoffers vliegramp` schreef ik de volgende reacties naar aanleiding van een verzuchting van Sakia Peterson (na een rotopmerking van een andere deelnemer) dat men bij meningsuitingen wat meer rekening moet houden met andere mensen:
___________________________

XXX EVRM_art10 [Deze reactie werd verwijderd door de redactie. #Censuur]
“@Saskia Peterson, het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, zijn absolute voorwaarden voor een democratische samenleving. Het uitoefenen van de menings- en uitingsvrijheid kan onrecht aan het licht brengen en biedt iedereen de vrijheid zich kritisch te mengen in politieke discussies. Daarbij is een onafhankelijke, diverse en vrije pers een onmisbare voorwaarde. In Nederland is afgesproken dat de overheid geen censuur mag uitoefenen.
Nationaal is de meningsvrijheid vastgelegd in artikel 7 Grondwet en daarom wordt dit recht een grondrecht genoemd. Artikel 7 Grondwet garandeert de vrije meningsuiting ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Dit betekent dat in andere formele wetten beperkingen op de vrijheid van meningsuiting gemaakt mogen worden.
`[Er zijn] grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Beperking ervan door de overheid is soms noodzakelijk wegens zwaarwegende maatschappelijke belangen. Artikel 19 IVBPR noemt als geoorloofde beperkingsgronden het belang van de rechten of de goede naam van anderen en het belang van de nationale veiligheid of de bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden.`
“Het recht op vrije meningsuiting is internationaal vastgelegd in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), in artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 11 van het EU-Grondrechtenhandvest.` ”
(Bron: http://www.mensenrechten.nl).

XXX EVRM_art10 [Deze reactie werd verwijderd door de redactie. #Censuur]
@Saskia Peterson, in dit verband is met name de strafbaarstelling van smaad (artikel 261 Sr), laster (artikel 262 Sr) en eenvoudige belediging (artikel 266 Sr) relevant. Deze beschermen individuen tegen onterechte beschuldigingen.
@Arie Koomen, die mensen zijn slachtoffer geworden van een oorlog die gaat om het behoud van een democratsche rechtsstaat in de Oekraine.
Vrijheid van meningsuiting is in zo`n maatschappij het belangrijkste burgerrecht. Zonder dat recht en zonder de mogelijkheid om het uit te oefenen, kan een democratie en een rechtsstaat niet bestaan. Wij moeten proberen om die strijd niet ook hier te verliezen doordat mensen elkaar dat recht en die mogelijkheid niet gunnen.”

XXX EVRM_art10 [Deze reactie werd verwijderd door de redactie. #Censuur]
@Arie Koomen, ‘Dat is het enige wat nu telt’, schreef u over het afscheid van de slachtoffers. Waarom dan toch die aanval op mijn persoon en mijn pleidooi voor het respecteren van het belangrijkste recht van een democratie, de vrijheid van meningsuiting? De mensen die die raket afschoten, geloven niet in dat recht, reden waarom zij het anderen niet gunnen.
Vrijheid van meningsuiting is inderdaad een van mijn stokpaardjes. Ik ben kennelijk een van de uwe.”

_________________________
Dichtbij heeft nu ook mijn account onder de (noodgedwongen) schuilnaam EVRM_10 geblokkeerd. Omdat ook het IP-adres van ons oppas-huis werd geblokkeerd, kan ik op dit tijdelijke adres geen nieuwe account aanmaken. Uitgeschakeld. Kaltgestellt. Monddood gemaakt. De mond gesnoerd. Outcast.

De vrijheid van meningsuiting van burgers blijkt willekeurig door redacties en (meestal anonieme) moderatoren te kunnen worden beperkt als de inhoud hun om welke reden dan ook niet bevalt. Dit gebeurt dus ook als geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden werd geschonden.

Redactionele vrijheid blijkt van een hogere orde dan het fundamentele (en zogenaamd `onvervreemdbare`) burgerrecht van vrije meningsuiting `behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet`. Deze pikorde van grondrechten is echter niet wettelijk vastgesteld.
_____________________________

Aanvulling dd 26 juli 2014:

Inmiddels is duidelijk geworden waar ik mijn verbanning uit Dichtbij/Amstelland te danken heb. `Peterpc` (schuilnaam van P.G. van Faassen) schreef zojuist op Amstelveen.Blog namelijk:
______________________________

Peterpc
“Natuurlijk werd dat account in de ban geslingerd. En frank bikker een verraaier noemen omdat hij stelde wie er achter “EVRM_art10″ schuilging, dat is toch wel een gotspe. Maar dat was niet de oorzaak van je ban, dat was ik met een klacht naar de redactie. Want de enige verraaier dat ben jij, en die dient zeker “kalt gestellt’ te worden.
Nog heel veel infiltratie pogingen, die gedoemd zijn te mislukken, bij Dichtbij toegewenst.
26 juli 2014 at 11:37.
(Zie: http://amstelveen.blog.nl/column/2014/07/24/schildersbuurt#comment-216224)

__________________________
Geen middel wordt geschuwd om mij het zwijgen op te leggen. Dit maakt mijn vastberadenheid om mijn recht op vrije meningsuiting te blijven uitoefenen.
______________________________

 

5 gedachten over “Verbannen door Dichtbij.

 1. In Nederland is de vrijheid van meningsuiting een groot goed.
  Ik ervaar dat dagelijks bij Joop, b.v.
  Een Russische krant schreef een artikel ‘vergeef ons, Nederland’.
  Dat die krant door het westen wordt gefinancierd mogen de Joop lezers niet weten.
  Ook las ik nog geen enkel opinieartikel bij ons, of elders in het westen, dat Putin wel de laatste man is met belang bij de vliegramp.
  Het belang van Obama mag uiteraard al helemaal niet worden genoemd.
  Wel legde Keffer verband met 11 sept, dat was me ook al opgevallen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s