Het VK Weblog werd verdonkeremaand: Te kritisch?

VK Weblog, het weblog van de Volkskrant waarop iedereen een weblog kon onderhouden en waarop ook iedereen kon reageren en met elkaar in discussie kon gaan, werd op 21 augustus 2011 opgeheven. Volgens de Ombudsman van de Volkskrant waren de weblogs en de reacties daarop het eigendom van de bloggers. Toch deed de Volkskrant het hele zaakje over aan de uitgeverij Sanoma BV. Die kreeg het niet van de grond en verdonkeremaande zomaar alle teksten. Foetsie..

Hieronder staat mijn correspondentie met de Volkskrant waarin ik (vergeefs) heb geprobeerd om de teksten (blogs plus reacties en discussies) van mijn weblog ‘DONQUI’ terug te krijgen.

‘VK Weblog stopt’ [in 2011]

Beste Volkskrant-blogger,

Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog offline.

Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’.

Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account.

Mocht u vragen hebben over deze handelingen, neem dan contact op met de helpdesk van Weblog.nl. Vermeld duidelijk dat het om VKblog gaat, zodat zij snel kunnen helpen.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan VKblog de afgelopen jaren en wensen u veel blogplezier bij Weblog.nl.

Hoogachtend,
Bart Franssen
Hoofdredacteur De Persgroep Online

=====================================================

From: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]
Sent: woensdag 14 september 2011 10:28
To: Online Tips Volkskrant; Remarque, Philippe; VK Opinie; VK Redactie
Subject: Het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ is en blijft onvindbaar.

Geachte Bert Franssen, internet-, weblog-, opinie- en/of hoofdredactie,

Wanneer en hoe kan ik het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ (sinds 1996, geloof ik) overhevelen naar Weblog.nl, zoals beloofd door redactie en directie van de Volkskrant? (Zie brief hieronder.)

Zojuist heb ik weer eens geprobeerd om mij te registreren bij Weblog.nl, maar dit leverde alleen een foutmelding op:

“Not Found Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.”

Voor de huidige discussie over het pensioenakkoord had ik graag willen putten uit mijn weblog ‘Het overschatte Nederlandse pensioenstelsel stamt nog uit de tijd van de gilden.”

Vriendelijke groet,

Robert van Waning,
Amstelveen.

====================================================

Van: Online Tips Volkskrant [mailto:DPN.ONL6@persgroep.nl]
Verzonden: woensdag 14 september 2011 10:45
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: FW: Het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ is en blijft onvindbaar.

Geachte,

Weblog.nl kampt inderdaad met grote problemen. Daarover is online heel wat te lezen:

http://webwereld.nl/nieuws/107901/web-log-nl-na-3-weken-nog-steeds-offline.html

http://helpdesk.web-log.nl/home

Maar we moeten toegeven dat het allemaal niet erg bemoedigend is.

Helaas hebben wij dit niet meer zelf in de hand. Weblog.nl verzekerde ons eind augustus dat alles klaarstond. Maar drie weken later is er nog steeds geen witte rook. We kunnen u alleen maar adviseren om uw vraag bij hun helpdesk neer te leggen. Uiteraard vragen wij ook voortdurend hoe lang onze vkbloggers nog moeten wachten. We proberen de druk dus ook een beetje op te voeren. Maar bij technische problemen helpt dat soort druk doorgaans ook niet veel. Wij weten beter dan wie dan ook hoe de techniek je kan verrassen. Dit is natuurlijk geen excuus, maar puur de realiteit.

Groeten,

==================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2011 14:30
Aan: ‘Online Tips Volkskrant’; ‘Philippe Remarque’; ‘internet@volkskrant.nl
Onderwerp:
Het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ is en blijft onvindbaar.

Geachte (Hoofd)Redactie,

Na lange tijd ging ik maar weer eens kijken bij Weblog.nl. Daar kampen zij kennelijk nog steeds met problemen.

Ondertussen kan ik al geruime tijd niet bij mijn VK weblogs van de afgelopen 6 (zes!) jaar.

Wilt u mij alstublieft verzekeren dat mijn VK weblogs en discussies ondertussen niet worden vernietigd of op een andere manier worden verdonkeremaand?

Is er nog een andere mogelijkheid om VK weblogs te bewaren of te migreren?

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen

=========================================================

Van: Vermeulen, Margreet [mailto:m.vermeulen@volkskrant.nl]
Namens VK Ombudsvrouw
Verzonden: woensdag 30 november 2011 12:05
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:
RE: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mijnheer Van Waning,

En nu is ook Bart Franssen weg als hoofdredacteur van de site. Laat u mij even weten of u antwoord krijgt op uw vraag??

Vriendelijke groet,

Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
(+31)(0)6-5581 6363

========================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 1 december 2011 12:27
Aan: Müller, Henk
Onderwerp:
Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en overdraagbaar?

Geachte heer Müller,

In augustus ontving ik – samen met alle andere VK webloggers – de mededeling dat het VKblog werd beëindigd en op 22 augustus off-line zou gaan. Een zwarte dag voor de democratie.

Bart Franssen, hoofdredacteur De Persgroep Online, verzekerde ons dat wij vanaf dinsdag 23 augustus een weblog konden aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd was, konden wij daar dan  onder ‘Plugins’ met de inloggegevens van uw VKblog-account ons volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’.

De heer Fransen wenste ons verder ‘veel blogplezier bij Weblog.nl.’

Van deze toezeggingen is tot nu toe niets terechtgekomen. Wij hebben ook verder niets meer van de heer Fransen of van wie dan ook vernomen.

Op de website van Weblog.nl staat de volgende mededeling:

Weblog.nl is nog in ontwikkeling. Wij werken hard om de migratie af te ronden. Deze is geheel anders verlopen dan wij gepland hebben. Daar bieden wij onze excuses voor aan. Registreren is op dit moment uitgeschakeld.”

Hierbij herhaal ik een dringend verzoek:

Kunt en wilt u mij alstublieft verzekeren dat alle teksten van mijn VK weblog ‘Donqui’ vanaf 30-12-2005 nog steeds intact zijn en dat zij nog steeds kunnen worden overgezet naar een daarvoor geschikt medium?!

=================================================

Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]
Verzonden: donderdag 1 december 2011 12:32
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:
RE: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en overdraagbaar?

Beste Robert van Waning.
Ik ben niet meer verantwoordelijk voor de site, die ook  niet langer rechtstreeks onder Opinie valt. Bart Franssen, de hoofdredacteur, is inmiddels weg en ik weet niet wie hem opvolgt. Voor vragen kunt u het best terecht bij Laura de Jong of Jeroen Visser, die de site qua opinie beheren

Vr gr
Henk Müller

===================================================

Van: Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]
Verzonden: maandag 5 december 2011 13:45
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:
Re: Voor de 4de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Het blog zit bij een andere divisie

Verstuurd vanaf mijn iPhone

================================

Op 5 dec. 2011 om 13:17 heeft “Robert van Waning” <post@wanhan.nl> het volgende geschreven:

Geachte Ombudsvrouw,

Behalve een typerende reactie van opiniechef Henk Müller waarin hij iedere betrokkenheid bij – en dus medeverantwoordelijkheid voor – het VK weblog van zich af schuift, heb ik nog steeds geen antwoord gekregen op mijn herhaaldelijk gestelde vraag of de teksten van mijn VK weblogs en van de bijbehorende discussies nog steeds intact en overdraagbaar zijn.

Zijn ze ‘bei Nacht und Nebel’ verdonkeremaand? Dat zou behalve erg vervelend ook pijnlijk en zelfs zeer onbehoorlijk zijn. Dat laatste is de hele gang van zaken rondom het VK weblog eigenlijk vanaf het begin geweest. Dat mag echter voor de verantwoordelijken van VK Opinie geen reden zijn om alle kritische blogs, reacties en bijdragen dan maar helemaal te vernietigen. Dat zijn toestanden die doen denken aan totalitaire regimes.

Vriendelijke groet,

Robert van Waning,
Amstelveen\VK Weblog ‘Donqui’.

=================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 5 december 2011 14:35
Aan: VK Ombudsvrouw; Remarque, Philippe
CC: Müller, Henk
Onderwerp: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte Ombudsvrouw en Hoofdredacteur,

Alweer ontving ik een afwimpelende reactie van VK’s opiniechef Henk Müller, die als chef en als moderator in de afgelopen jaren – tot en met de beïndiging ervan – op hinderlijke, vooringenomen en vaak onbehoorlijke wijze actief betrokken is geweest bij het VK weblog. De heer Müller doet nu voorkomen alsof hij van niets weet. Heel typerend.

Ik heb ondertussen nog steeds geen antwoord op mijn herhaaldelijk gesteld vraag aan de (hoofd)redactie van de Volkskrant of de teksten van onze VK weblogs en discussies van 1995 tot 2001 nog steeds intact en overdraagbaar zijn.

Vernietiging van onze weblogs en bijbehorende discussies is – zonder onze toestemming – klachtwaardig.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

===================================================

Van: Philippe Remarque [mailto:p.remarque@volkskrant.nl]
Verzonden: maandag 5 december 2011 14:56
Aan: Robert van Waning; VK Ombudsvrouw
CC: Müller, Henk
Onderwerp:
RE: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert,

We zoeken even voor je uit hoe het zit.

Groet, Philippe

=====================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 5 december 2011 15:21
Aan: Philippe Remarque
Onderwerp:
Re: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Philippe,

Fijn. Als het uitzoeken maar ‘even’ duurt, waarom moet ik er dan al zo’n drie maanden om soebatten?

Ons is altijd verteld dat de VK weblogs eigendom van de bloggers waren. Zolang die bij de Volkskrant waren – en nog steeds zijn – ondergebracht, heeft de VK een bewaar- en zorgplicht die maar beter zorgvuldig kan worden vervuld.

Groet,
Robert.

===================================================

Van: Remarque, Philippe [mailto:p.remarque@volkskrant.nl]
Verzonden: maandag 5 december 2011 15:27
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Maar ik hoop wel dat je op deze vraag serieus nog geen antwoord hebt gekregen, want anders zoeken we het voor niets uit.

====================================================

Van: Mieke van den Heuvel [Managementassistent hoofdredacteur]
Verzonden: maandag 5 december 2011 16:04
Onderwerp: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte heer Van Waning,

Uw vraag heb ik neergelegd bij de Internetredactie van de Persgroep. Van hen kreeg ik onderstaande mail gestuurd die in augustus naar alle bloggers is gegaan. Probeert u via onderstaande login uw archief over te zetten.

Met vriendelijke groet,
Mieke van den Heuvel
Managementassistent hoofdredacteur.

Beste Volkskrant-blogger,

Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog offline. Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl.

Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’. Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account.

Mocht u vragen hebben over deze handelingen, neem dan contact op met de helpdesk van Weblog.nl. Vermeld duidelijk dat het om VKblog gaat, zodat zij snel kunnen helpen.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan VKblog de afgelopen jaren en wensen u veel blogplezier bij Weblog.nl.

Hoogachtend,

==================================================

Van: Vermeulen, Margreet [mailto:m.vermeulen@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsvrouw
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 13:14
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:
RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert van Waning,

Het is voor mij een lastige kwestie. Ik probeer u zo goed mogelijk te informeren, maar ik ken de mensen niet die hier over gaan. Dus dat is best een zoektocht. Ik heb uw vragen doorgemaild naar Sanoma, want de oplossing moet echt van die kant komen.

Ik hou u op de hoogte.

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

========================================================

Van: Vermeulen, Margreet
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 13:18
Aan: Vermeulen, Margreet
CC: Vries de, Corine
Onderwerp:
RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert van Waning,

De man die bij Sanoma alles van de VK Blogs weet is Coen Wesseling. U kunt uw vragen op hem afvuren via het mailadres:

coen@weblog.nl. Ik hoop dat het snel in orde komt.

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

=====================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 14:28
Aan: VK Ombudsvrouw
Onderwerp:
RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mevrouw,

Vriendelijk dank voor uw toezegging dat u mij nu verder op de hoogte zult houden.

Leest u ondertussen nog eens goed die brief van Bert Franssen, Hoofdredacteur De Persgroep Online, van 22 augustus jl waarin hij schreef:

“Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’. Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account. [..]”

Op dat moment berustte het archief van het VK Weblog kennelijk nog steeds – geheel volgens verwachting – bij De Persgroep, dus bij de Volkskrant.

Sindsdien is mij als eigenaar van mijn VK weblog ‘Donqui’ (sinds 1995) nimmer medegedeeld dat dit door de Persgroep was overgedragen aan een commerciële partij. Vandaar dat ik mij met mijn vraag mbt de status van mijn VK weblog richt tot de instantie bij wie zich mijn weblog etc. nog geheel intact zou moeten bevinden.

=====================================================

Van: Vermeulen, Margreet [mailto:m.vermeulen@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsvrouw
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 15:43
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:
RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert van Waning,

Ik laat U nog even meelezen uit een interne mail:

Reeds in januari van dit jaar is zowel op het blog zelf als middels een e-mail (7 jan.) aan alle geregistreerde bloggers het besluit van de hoofdredactie bekend gemaakt om met het blog te stoppen (per 1 maart). De bloggers is toen geadviseerd om hun blogactiviteiten elders voort te zetten en zelf zorg te dragen voor het migreren van de door hen geplaatste berichten, foto’s en reacties daarop. Ondertussen is op de achtergrond gezocht naar een partij die bereid was de bloggers hierbij een handje te helpen. Sanoma heeft zich destijds bij ons gemeld met het verzoek om de bloggers een nieuw thuis te geven op weblog.nl. Uiteindelijk is het VKblog als gevolg van deze ontwikkelingen nog tot ver in augustus online blijven staan.

Ondanks het feit dat de gebruikersvoorwaarden, waarmee elke blogger bij registratie heeft ingestemd, duidelijk vermeldden dat het de Volkskrant en de uitgever vrij staat om het VKblog te sluiten hebben we de nodige inspanning geleverd om dit mogelijk te maken. Dat het gehele gebruikersbestand inclusief content destijds ‘om niet’ ter beschikking is gesteld aan een concurrent geeft blijk van de goede wil die zowel hoofdredactie als uitgever hebben betracht ten aanzien van het lot van de blogger. Ik ben van mening dat we hiermee voldoende inspanning hebben geleverd.

Tot zover de interne mail.

Bloggers zijn dus wel op de hoogte gebracht van het een en ander. Zowel via het blog als via een email. Voor zover mij bekend.

In mijn een na laatste mail schrijf ik dat ik u op de hoogte zal houden. Maar in mijn laatste mail stuurde ik u een email adres van Sanoma waar u beter antwoord op uw vragen kunt krijgen: Coen Wesseling Coen@weblog.nl

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

=====================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 16:14
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’
Onderwerp:
Voor de 8ste keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mevrouw,

U stuurt mij nu voor de tweede keer een tekst waarvan ik u heb verteld dat de inhoud mij natuurlijk al heel lang bekend was (ik was immers VK blogger) en bovendien dat die inhoud niet ter zake deed. Niettemin heb ik gereageerd op wat er in die interne mail staat, dus ik begrijp werkelijk niet waarom u mij die nu wéér toestuurt.

Wellicht is die interne mail van ‘de organisatie’ geschreven door VK’s opiniechef Henk Müller, dus door iemand die altijd een gruwelijke pesthekel aan het VK Weblog heeft gehad en die er werkelijk alles aan heeft gedaan om het weblog te saboteren en om kritische bloggers te dwarsbomen en zelfs willekeurig te verbannen als hij het niet eens was met hun opvattingen en standpunten. Chinese toestand, kortom.

U reageert echter níet op de inhoud van een duidelijke brief van cq namens de Volkskrant dat de VK weblogs zich nog tot het moment van hun overdracht bij de Volkskrant bevonden. Daarom heb ik de Volkskrant nu al zeven (!) keer gevraagd hoe het met mijn VK weblog is en of die nog steeds overdraagbaar is. Gaarne daarop nu eindelijk eens een duidelijk antwoord.

U probeert de zaak af te schuiven naar Sanoma, maar ik had – en ik heb nog steeds – helemaal niets met Sanoma te maken. Gezien hun geklungel met Weblog.nl  ga ik daaraan ook niets veranderen.

Vriendelijke groet,

Robert van Waning (jur.drs., New Orleans 1942)
Amstelveen.

PS
Heeft u gisteren in de NRC het artikel ‘Steun aan bloggers is grotendeels lippendienst’ van Petra Stienen gelezen? Heel waar en voor u wellicht heel leerzaam.

=====================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 15 december 2011 11:07
Aan: ‘Philippe Remarque [hoofdredacteur van de Volkskrant]
CC: ‘VK Ombudsvrouw’
Onderwerp:
VK Weblog: Neem je verantwoordelijkheid voor wat aan jullie zorg en bewaarplicht was toevertrouwd.

Beste Philippe,

Ondanks je toezegging van 5/12 jl de kwestie van de verdonkeremaande VK weblogs ‘even’ uit te zoeken, heb ik nog steeds geen serieus antwoord gekregen, ook niet van jullie Ombudsvrouw. Zij verwees mij – net als jouw assistente Mieke van den Heuvel – naar de mail die Bart Franssen

hoofdredacteur De Persgroep Online, op 22 augustus jl naar alle VK bloggers (dus ook naar mij) had gestuurd.

Uit die brief blijkt echter duidelijk dat het archief van het VK Weblog bij de Volkskrant berust tot het moment van overdracht – door de blogger zelf, mind you! – naar een ander weblog.

Ombudsvrouw Margreet Vermeulen probeert nu steeds deze zaak af te schuiven naar Sanoma. Met dat commerciële bedrijf heb ik echter helemaal niets te maken zolang ik nog niet met hen in zee ben gegaan. Zelfs na bijna vier maanden is dat nog steeds niet mogelijk. Gezien hun geklungel met Weblog.nl wil ik mijn weblogs en bijbehorende discussies daar ook niet meer onderbrengen.

Het beste lijkt mij dus voorlopig dat ik het hele archief naar mijn eigen pc overhevel. Daarvoor moet ik echter wel de mogelijkheid krijgen van de instantie waarbij ik destijds mijn teksten (immers mijn intellectuele eigendom) in goed vertrouwen heb ondergebracht, namelijk de Volkskrant.

Wil je deze kwestie nu eindelijk eens fatsoenlijk (laten) afhandelen, zonder allerlei afleidingsmanoeuvres en afschuifmethoden?

Neem alsjeblieft je verantwoordelijkheid voor datgene wat aan jullie zorg en bewaarplicht was toevertrouwd.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

====================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 15 december 2011 13:47
Aan: ‘Remarque, Philippe’; ‘VK Ombudsvrouw’
Onderwerp:
“Het VK weblog verdient als uiting en als tijdsdocument een plaats in het archief van de krant.. ”

Beste Philippe, geachte Ombudsvrouw,

In mijn VK weblog “Het VK weblog verdient als uiting en als tijdsdocument een plaats in het archief van de krant.. ” (17 januari 2011) pleitte ik voor behoud van het VK Weblog of op zijn minst van het complete archief daarvan. Het doelbewust vernietigen van tijdsdocumenten en meningsuitingen past nu eenmaal slecht bij een krant. Zoals gewoonlijk werd echter ook deze smeekbede door de VK-redactie genegeerd.

Als je op die link ((http://www.vkblog.nl/bericht/365020 ) klikt, krijg je op je scherm de brief ‘VKblog stopt’ dd 19 augustus jl van Bart Franssen, hoofdredacteur van De Persgroep Online.

Daarin staat toch heel duidelijk dat ‘het volledige VKblog-archief’ kan worden overgezet naar het nieuwe weblog.

Pacta servanda sunt.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning.

===================================================

Van: Vermeulen, Margreet [mailto:m.vermeulen@volkskrant.nl]
Verzonden: donderdag 22 december 2011 15:31
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:

Geachte mijnheer Van Waning,

U vroeg onlangs de verzekering dat alle teksten van uw VK weblog ‘Donqui’ intact zijn en dat zij nog steeds kunnen worden overgezet naar een daarvoor geschikt medium.

Die verzekering kan u alleen van Sanoma krijgen aan wie de blogs zijn overgedragen. De Volkskrant kan op dit punt niets voor u doen. Met Sanoma wenst u geen contact. Daarom heb ik Sanoma gemaild en ze hebben mij laten weten dat ze een volledige dump van de VKblog database bezitten.

De inhoud komt beschikbaar zodra Sanoma de plugin die dit mogelijk maakt online plaatst. Dat gaat naar verwachting in januari gebeuren, volgende maand dus.

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

==================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 22 december 2011 16:39
Aan: ‘Vermeulen, Margreet’
Onderwerp: Ik had (en heb nog steeds) een overeenkomst met de Volkskrant en niet met Sanoma.

Geachte Ombudsvrouw,

De Volkskrant had niet het recht om mijn teksten zonder mijn medeweten – en dus zonder mijn toestemming – over te dragen aan een derde partij. Iedereen met een beetje juridische achtergrond weet dat. Al deze pogingen van de Volkskrant om deze kwestie van zich af te schuiven, slaan dus nergens op en leiden ook nergens toe.

De reden waarom ik hierover geen contact met Sanoma wens, is tweeërlei: Ik had (en heb nog steeds) niets met hen te maken en door hun geklungel met Weblog.nl heb ik inmiddels geen enkel vertrouwen meer in hun organisatie zodat ik in de toekomst ook niets met hen te maken wil hebben.

De Volkskrant is nog steeds verantwoordelijk voor de teksten (mijn VK weblogs en de bijbehorende discussies) die ik in het kader van onze gebruikersovereenkomst aan haar zorgen en bewaring had toevertrouwd.

Het enige wat de Volkskrant kan doen om te voldoen aan haar verplichtingen als houdster van mijn teksten, is deze terug te vragen van Sanoma en deze vervolgens aan mij over te dragen.

Als u nu de neiging hebt om mij voor de zoveelste keer te verwijzen naar de brief van Bart Franssen, hoofdredacteur De Persgroep Online, d.d. maandag 22 augustus 2011, dan wijs ik u er – eveneens voor de zoveelste keer – op dat daarin alleen wordt bevestigd dat de Volkskrant beschikt over onze weblogs zolang die niet voor de bloggers zijn overgedragen naar een ander medium. Daar houd ik de Volkskrant aan. Simpel.

Overigens begrijp ik niet dat u zich met deze kwestie laat opschepen door degenen die hier eigenlijk voor verantwoordelijk waren en dat dus nog steeds zijn, namelijk de hoofdredactie, de directie, de opinieredactie en/of de internetredactie. Hoofdredacteur Philippe Remarque schreef alleen dat hij het ‘even’ zou laten uitzoeken, maar daarna heb ik niets meer van hem vernomen.

Niettemin dank ik u hartelijk voor uw bemiddeling. Ik hoop alleen dat er nu eindelijk eens iets gebeurt waar ik ook iets aan heb.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

====================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: vrijdag 20 januari 2012 13:25
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’; ‘Remarque, Philippe’
Onderwerp: Ik kan nog steeds niet beschikken over de teksten van mijn eigen VK Weblog van de afgelopen 6 jaar.

Geachte Hoofdredacteur en Ombudsvrouw,

Enige tijd geleden heb ik bij de volgende klacht ingediend:

De Volkskrant had niet het recht om zonder mijn medeweten – en dus zonder mijn toestemming – mijn intellectuele eigendom voor mij onbereikbaar te maken en het zelfs in zijn geheel weg te geven aan een commerciële partij.

Wanneer gaat u deze klacht serieus in behandeling nemen?

Ondertussen is het nog steeds niet mogelijk om met de door de Volkskrant beloofde ‘tool’ de beschikking te krijgen over mijn VK weblogs en de bijbehorende discussies. Ik vind dit een schande. En u?

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

==================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 13:36
Aan: VK Ombudsvrouw; Remarque, Philippe
CC: Waard, Peter de
Onderwerp:
Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (mijn eigendom).

Geachte hoofdredacteur en/of ombudsvrouw,

Op maandag 22 augustus 2011 schreef Bart Franssen hoofdredacteur van De Persgroep Online:

“Beste Volkskrant-blogger, Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog offline.
Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’. Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account.
Mocht u vragen hebben over deze handelingen, neem dan contact op met de helpdesk van Weblog.nl. Vermeld duidelijk dat het om VKblog gaat, zodat zij snel kunnen helpen.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan VKblog de afgelopen jaren en wensen u veel blogplezier bij Weblog.nl.”
[Einde citaat]

Nu, ruim een half jaar later, blijkt het nog steeds niet mogelijk om de teksten van het VK weblog (weblogs plus discussies) over te zetten naar Weblog.nl. (Zie hieronder.)

In de praktijk betekent dit dat ik nog steeds niet kan beschikken over mijn eigen teksten die ik gedurende ruim zes jaar in goed vertrouwen aan de Volkskrant ter bewaring had gegeven.

De hele gang van zaken is uiterst onzorgvuldig. Het is daarbij duidelijk dat de Volkskrant niet aan haar zorg- en bewaarplicht jegens de gebruikers van het VK Weblog heeft voldaan.

Aangezien ik geen enkel vertrouwen heb in Weblog.nl en aangezien ik ook eigenlijk niets met die club te maken heb, wil ik graag mijn complete VK weblog ‘Donqui’ naar mijn eigen pc overzetten. Ik kan er dan tenminste eindelijk weer uit putten tbv reacties en discussiebijdragen. Ik zie dan wel wat ik er verder mee wil doen.

Indien mocht blijken dat de Volkskrant het VK Weblog in zijn geheel zonder medeweten (laat staan goedvinden) van de gebruikers/eigenaars heeft overgedragen aan Weblog.nl, kunt u dit als enige partij wegens hun wanprestatie weer ongedaan maken.

Ik herhaal derhalve hierbij voor de zoveelste keer mijn dringende verzoek om toegang tot mijn intellectuele eigendom dat ik aan uw zorgen had toevertrouwd.

Ik hoop niet dat ik de teruggave van de teksten van mijn weblog via een rechter zal moeten afdwingen, met alle kosten van dien.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

Bijlage:
Berichten op het forum van Weblog.nl van heden,
6 maart 2012:

Ciska en Frans van Geer:
Is er nog een mogelijkheid om mijn VK weblog over te zetten of moet ik dat helemaal vergeten?
februari 29, 2012 09:01.

Medewerker Sanoma Media:
Beste Ciska en Frans van Geer
Momenteel kan dat helaas nog niet, zodra het wel kan zullen we het bekend maken.
Excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet
maart 02, 2012 09:04.

Zie: http://helpdesk.web-log.nl/entries/20246937-een-weblog-verplaatsen

===================================================

Van: Vermeulen, Margreet [mailto:m.vermeulen@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsvrouw
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 14:38
Aan: Robert van Waning; VK Ombudsvrouw; Remarque, Philippe
CC: Waard, Peter de
Onderwerp:
RE: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (mijn eigendom).

Geachte mijnheer Van Waning,

Allereerst wil ik benadrukken dat ik het heel vervelend vind dat u nog steeds niet bij uw eigen teksten kunt. Sanoma heeft mij de indruk gegeven dat de blogs weer toegankelijk worden in het vroege voorjaar van 2012. Een concrete datum is er helaas nog steeds niet.

U bent in deze informatie echter niet geïnteresseerd, zoals u mij herhaaldelijk per mail heeft laten weten. U wenst geen contact met Sanoma over de blogs omdat u vindt dat de Volkskrant, als oorspronkelijke eigenaar, moet zorgen dat de blogs niet verloren gaan en toegankelijk blijven.

Als ombudsvrouw doe ik daarover geen uitspraak, omdat mijn voorganger dat al heeft gedaan. Ik citeer uit de column van mijn voorganger Thom Meens, van zaterdag 15 januari 2011:

‘Tal van bloggers, wetenschappers en journalisten hebben mij de afgelopen week benaderd met de vraag hoe het verder moet met dat blog-archief. Daarbij wordt vooral de vraag gesteld of de krant het blog wel mag sluiten. Moet het blog niet worden gezien als een krantenarchief? Daarvan heeft de rechter onlangs nog bepaald dat het archief heilig is en niet zo maar mag worden aangepast of gewijzigd. Geldt dat dan niet ook voor het blog, is de meest gestelde vraag.

De hoofdredactie vindt van niet. Zij zegt dat die regel niet geldt voor blogs. Die regel geldt alleen voor de artikelen van Volkskrant-redacteuren. Die blijven behouden. Blogs van niet-redacteuren hebben een andere status dan artikelen van de Volkskrant op papier of online. Gebruikers kunnen ze immers naar hartelust zelf aanpassen of compleet verwijderen.

Hoe vervelend ook voor de bloggers, de hoofdredactie heeft gelijk. Het blog is gefaciliteerd door de krant, maar de stukken zijn altijd eigendom gebleven van de auteur. Die kan en kon het blog op elk moment veranderen, of weghalen, iets wat met het gewone krantenarchief niet kan.’

Tot zover Thom Meens in 2011.

Ik zie geen enkele aanleiding om op het standpunt van mijn voorganger terug te komen.

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

======================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 15:06
Aan: VK Ombudsvrouw; Remarque, Philippe
CC: Waard, Peter de; VK Op = Op
Onderwerp: Thom Meens had gelijk. U niet. (RE: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (MIJN EIGENDOM).

Geachte mevrouw,

Leest u alstublieft eens wat zorgvuldiger wat uw voorganger Thom Meens vorig jaar schreef, en dit keer graag zonder in uw gebruikelijke reflex te schieten dat het allemaal ligt aan die stomme en onwillige lezer:

“.. de stukken zijn altijd eigendom gebleven van de auteur. Die kan en kon het blog op elk moment veranderen, of weghalen, iets wat met het gewone krantenarchief niet kan.”

Dat veranderen, aanvullen, citeren en evt weghalen van mijn weblog is precies wat ik graag wil! Door de onwil en onzorgvuldigheid van de Volkskrant is dit echter nu al ruim een half jaar niet meer mogelijk.

U noemt de Volkskrant ‘eigenaar’ van mijn weblogs. Dit is natuurlijk onjuist, zoals u ook had kunnen lezen in de column van Thom Meens:

“Het blog is gefaciliteerd door de krant, maar de stukken zijn altijd eigendom gebleven van de auteur.”

Zeer juist. Het enige wat ik wil is teruggave van mijn eigendom. Dat is geen onwil mijnerzijds – zoals u suggereert – maar gewoon zoals de zaken liggen.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen

=====================================================

Van: Vermeulen, Margreet [mailto:m.vermeulen@volkskrant.nl] Namens VK Ombudsvrouw
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 15:29
Aan: Robert van Waning; VK Ombudsvrouw; Philippe Remarque
CC: Waard, Peter de; VK Op = Op
Onderwerp:
RE: Thom Meens had gelijk. U niet.
RE: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (MIJN EIGENDOM).

Geachte mijnheer Van Waning,

U begrijpt heel goed dat mijn voorganger in zijn column destijds schreef dat de blogs de verantwoordelijkheid waren van de bloggers.
Dat standpunt deel ik.

U bent overduidelijk niet op zoek naar een oplossing. Het voortzetten van dit mailcontact is zinloos.

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

===================================================

Van: Philippe Remarque [mailto:p.remarque@volkskrant.nl]
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 15:36
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:

Beste Robert,

Zoals je weet is Sanoma bezig die bestanden beschikbaar te maken. Er wordt dus aan gewerkt. Jij hebt contact met Sanoma, blijkens je mails. Daarmee is het onze zaak niet meer, maar jij blijft ons maar lastigvallen.

Wij hebben je er in al deze contacten al vroeg op gewezen dat je bij registratie voor het blog akkoord gegaan bent met onze voorwaarden. Daarin staat dat de uitgever te allen tijde kan besluiten tot het sluiten van het blog. Dus ik wens je veel succes bij je gang naar de rechter.

In de tussentijd verzoek ik je nu op te houden met deze vruchteloze strijd. Wij hebben echt wel wat beters te doen. En al kan ik niet oordelen over jouw tijdsbesteding, permitteer ik me toch te veronderstellen dat jij er zelf ook niet beter van wordt.

Vriendelijke groet,
Philippe

==================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 17:10
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’
CC: Vkr Op=op Red (op=op@volkskrant.nl); ‘Remarque, Philippe’
Onderwerp: RE: Thom Meens had gelijk. U niet.
(RE: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (MIJN EIGENDOM).

Geachte mevrouw,

U verwart de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de weblogs met het eigendom ervan. Beide berusten bij de blogger, maar toch zijn het twee geheel verschillende dingen.

De enige oplossing waar ik nu al zes maanden op zoek ben, is teruggave van mijn teksten. Zodra de Volkskrant eindelijk aan dat redelijke en legitieme verzoek heeft voldaan, zal ik geen enkele reden meer hebben om u hiermee ‘lastig te vallen’ (in de woorden van uw hoofdredacteur die ook niet zo veel verstand van het Nederlandse recht heeft).

Iemand van de Volkskrant zal er nu eindelijk eens werk van moeten gaan maken want ik zal om die teruggave blijven verzoeken totdat ik al  mijn teksten heb ontvangen.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning.

=================================================

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 7 maart 2012 14:57
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’; ‘Remarque, Philippe’; Vkr Op=op Red (op=op@volkskrant.nl)
Onderwerp:
VK Weblog: Herhaald verzoek om teruggave van mijn eigendommen.

Geachte Ombudsvrouw, Hoofdredacteur en Redactie Op-Op,

In tegenstelling tot wat de ombudsvrouw suggereert, ben ik nu al ruim zes maanden op zoek naar een oplossing voor het terugkrijgen van mijn weblogs.

Daarvoor moet ik bij de Volkskrant zijn, omdat ik daaraan – conform onze gebruiksovereenkomst – gedurende zes jaar de teksten van mijn weblogs had toevertrouwd.

De vorige Ombudsman, Thom Meens, wees er in zijn column 15-01-2011 terecht op dat die weblogs altijd het eigendom van de bloggers zijn gebleven. Dit bleek ook duidelijk uit de gebruiksovereenkomst waarmee wij als bloggers akkoord waren gegaan.

De Volkskrant had die dus nooit zonder toestemming van de eigenaars mogen aan een ander bedrijf mogen geven, zelfs niet ‘om niet’.

Met dat andere bedrijf, Sanoma BV, heb ik nooit een overeenkomst gesloten. Ik kan mij dus ook niet tot Sanoma B.V. wenden voor teruggave van de teksten van mijn weblogs.

Ik verzoek u vriendelijk om inhoudelijk en constructief te reageren, óók als u beseft dat u ongelijk heeft.

Pacta servanda sunt.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

=====================================================

Robert van Waning
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 13:43
Aan: Online Tips Volkskrant
Onderwerp:
Teksten van zes jaar VK weblogs zijn verdonkeremaand.
NB: Zij waren het EIGENDOM van de bloggers!

Beste Pieter Sabel,

Blijkens onderstaande correspondentie probeer ik nu al ruim zes maanden tevergeefs om weer de beschikking te krijgen over de teksten van mijn VK weblogs sinds 2005.

Wilt u het allemaal eens op uw gemak doorlezen? (Als u daar geen tijd voor heeft, kunt u zich ook beperken tot de tekstgedeelten die ik vet heb gemaakt.)

Het is toch te dol voor woorden dat ik naar de rechter zou moeten stappen om mijn eigen teksten terug te krijgen?! Iedereen weet hoe duur, ingewikkeld en tijdrovend dat is, terwijl de kwestie zelf eigenlijk zo eenvoudig is: Vraag die VK weblogs terug van Sanoma en stel de eigenaars ervan (de voormalige VK-bloggers) in de gelegenheid om ze over te pompen naar hun eigen pc.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen

====================================================

Van: Online Tips Volkskrant [mailto:DPN.ONL6@persgroep.nl]
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 14:05
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:
Teksten van zes jaar VK weblogs zijn verdonkeremaand.
NB: Zij waren het EIGENDOM van de bloggers!

Beste meneer Van Waning,

Ik begrijp dat u hierover met verschillende collega’s in gesprek bent (geweest), ik kan hierin helaas niets voor u betekenen.

Vriendelijke groeten,
Pieter Sabel

===================================================

Robert van Waning
Verzonden:  ?? maart 2012 13:43
Aan: Online Tips Volkskrant
Onderwerp:
Teksten van zes jaar VK weblogs zijn verdonkeremaand.
NB: Zij waren het EIGENDOM van de bloggers!

Beste Pieter Sabel,

Als je eenmaal door één journalist of redacteur bent afgepoeierd, kan je verder nergens meer terecht. Het is één bolwerk van onderlinge loyaliteit en solidariteit.

De redactie van Op=Op  geeft ook ‘niet thuis’, terwijl zij altijd zo hard optreden tegen uitwassen oneerlijkheid en onrechtvaardigheid, behalve natuurlijk die uit eigen kring. Zelfs de VK ombudsvrouw gedraagt zich als woordvoerster van de hoofdredacteur. De journalistiek onttrekt zich aan de ‘checks and balances’ die onze democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig moeten houden.

Misschien wilt u de correspondentie mbt het verdonkeremanen van het VK Weblog toch eens doorlezen. Het geeft namelijk een goed beeld van de manier waarop journalistieke media in de praktijk omgaan met democratische rechten en mogelijkheden (if any) van gewone burgers die natuurlijk niet naar de rechter kunnen stappen omdat dat te duur en te ingewikkeld is. Zelfs in het VK Weblog kan ik dit verhaal niet meer kwijt. Daarom werd die natuurlijk ook opgedoekt. ‘Problem solved’.

Ik schreef de volgende (niet geplaatste) reactie op het artikel ‘De vrouw voelt zich niet thuis bij De Wereld Draait Door’ (VK Opinie 08/03/12, van Debbie Appel)
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3221871/2012/03/08/De-vrouw-voelt-zich-niet-thuis-bij-De-Wereld-Draait-Door.dhtml

“Eindredacteur Dieuwke Wynia noemt het geen probleem dat media veel macht hebben.
Ja, ja. Dictators en monopolisten vinden ook dat hun onbegrensde macht geen probleem is. Zij hebben immers het beste met de mensen voor en  reguleren bovendien zichzelf. Nou dan. Onze democratie is echter verworden tot een mediacratie omdat politici, bestuurders, maatschappelijke organisaties, rechter en burgers hun geen weerwerk en tegenspraak kunnen en/of mogen leveren. Media zijn een macht zonder tegenmacht. Brrr “

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lees ook:

Verbannen door de Volkskrant, vanwege meningsuiting

De Volkskrant geeft geen betrouwbare weergave van lezersreacties.

De Volkskrant ‘verbergt’ kritische reacties (en verliest zo ons vertrouwen).

Het VK Weblog werd verdonkeremaand: Te kritisch?

Vrije meningsuiting is essentieel voor publiek debat.

‘Mensenrechten, ook voor Volkskrantlezers?’
(N.a.v. Commentaar de Volkskrant, 10 dec 2008 (‘Mensenrechten, ook voor Zimbabwanen?’)).

‘De Volkskrant mag lezersreacties verwijderen.’
(Commentaar de Volkskrant, 26 aug 2008)

RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 1: De Klacht.

RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 2: Pleidooi.

‘Rechten en plichten op de site.’
(Column van Thom Meens, Ombudsman van de Volkskrant.)

Willekeur regeert in reactie- en discussieplatforms.

Is reactie op website gelijk aan ingezonden brief?

Pleidooi voor vrije meningsuiting van reageerders.

Klacht bij de Raad voor de Journalistiek ivm censuur VK.

Reactie- en discussieforum is publiek domein, zegt VK Ombudsman.

Redactionele vrijheid gaat boven vrijheid van meningsuiting, vindt RvdJ.

Smaad, laster en beledigingen verstoren publieke discussies.

Zijn er regels voor publiek debat op particulier weblog?

Vrije meningsuiting in de Volkskrant: een kwestie van volhouden.

Spamblogs saboteren het VK weblog. Wie zit daar achter?

VK Opinie beïnvloedt op oneerlijke wijze de verhoudingen in het publieke debat.

Verbannen vanwege kritiek op een column. Kan het gekker?

Een gedachte over “Het VK Weblog werd verdonkeremaand: Te kritisch?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s