Opheffing VK Weblog: Bloggers zijn ongewenst.

VK Weblog, het weblog van de Volkskrant waarop iedereen een weblog kon onderhouden en waarop ook iedereen kon reageren en met elkaar in discussie kon gaan, werd op 21 augustus 2011 opgeheven. Volgens Ombudsman Thom Meens van de Volkskrant waren de weblogs en de reacties daarop het eigendom van de bloggers. Toch deed de Volkskrant het hele zaakje over aan de uitgeverij Sanoma BV, zonder medeweten laat staan instemming van de bloggers. Dit was in strijd met hun eigendomsrechten op de teksten en afbeeldingen. Sanoma BV kreeg het weblog niet van de grond en liet het aan de VK bloggers over om hun teksten alsnog met veel gedoe veilig te stellen. 

Deze hele gang van zaken was in strijd met de eigendomsrechten van de bloggers op de inhoud van hun weblogs. De Volkskrant deed echter alsof zij boven de wet stond en zich niet hoefde te houden aan afspraken, toezeggingen en andermans eigendomsrechten. 

Hieronder staat mijn correspondentie met de Volkskrant waarin ik probeer om de teksten (blogs plus reacties en discussies) van mijn weblog ‘DONQUI’ te kunnen behouden. Ondanks het wangedrag van de Volkskrant is de correspondentie formeel correct gebleven. Mijn mails waren telkens afgesloten met ‘Vriendelijke groeten’ etc. maar om ruimte besparen is dat hieronder weggelaten.

 

_______________________________________
“Belangrijke mededeling: het Volkskrant-blog gaat stoppen.
Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen in het Volkskrant-blog
in de afgelopen jaren.”
(P. Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant.)

Van: Philippe Remarque – de Volkskrant
Verzonden: vrijdag 7 januari 2011 10:45
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: Belangrijke mededeling over VKblog

Beste Volkskrant-blogger,

Via deze mail wil ik u graag persoonlijk op de hoogte brengen van een wellicht vervelende mededeling: het Volkskrant-blog gaat stoppen. Per 1 maart zal de site niet meer toegankelijk zijn, en vervalt de mogelijkheid een weblog bij te houden onder de naam van de Volkskrant.

De reden hiervoor is dat wij het blog helaas niet meer de aandacht en technische ondersteuning kunnen bieden, die het vereist.

Om te voorkomen dat u al uw bijdragen na 1 maart niet meer kunt terugvinden, en u te stimuleren vooral te blijven schrijven, wil ik u graag wijzen op enkele gratis en toegankelijke blog-alternatieven op het web, zoals.
http://wordpress.com/
http://web-log.nl/

Wij onderzoeken nog mogelijkheden om blogs te kunnen bewaren. Mocht u zelf nog goed werkzame tools weten, dan roep ik u op deze de komende maand te delen met uw mede-bloggers in de reactiemogelijkheid onder het moderator-blog van de Volkskrant.

Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen in het Volkskrant-blog de afgelopen jaren.

Hoogachtend,
Philippe Remarque
Hoofdredacteur de Volkskrant

___________________________
“Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken
op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ 
uw volledige VKblog-archief overzetten.
Veel blogplezier bij Weblog.nl.”

Beste Volkskrant-blogger,

Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog offline.

Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’.

Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account. Mocht u vragen hebben over deze handelingen, neem dan contact op met de helpdesk van Weblog.nl. Vermeld duidelijk dat het om VKblog gaat, zodat zij snel kunnen helpen.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan VKblog de afgelopen jaren en wensen u veel blogplezier bij Weblog.nl.

Hoogachtend,
Bart Franssen
Hoofdredacteur De Persgroep Online

______________________
VK Weblog gestopt, maar voor de bloggers beginnen de problemen:
‘Apologies, but the page you requested could not be found.’

From: Robert van Waning   Sent: woensdag 14 september 2011 10:28
To: Online Tips Volkskrant; Philippe Remarque; VK Opinie; VK Redactie
Subject: Het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ is en blijft onvindbaar.

Geachte Bert Franssen, internet-, weblog-, opinie- en/of hoofdredactie,

Wanneer en hoe kan ik het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ (sinds 1996, geloof ik) overhevelen naar Weblog.nl, zoals beloofd door redactie en directie van de Volkskrant? (Zie brief hieronder.)

Zojuist heb ik weer eens geprobeerd om mij te registreren bij Weblog.nl, maar dit leverde alleen een foutmelding op:

“Not Found Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.”

Voor de huidige discussie over het pensioenakkoord had ik graag willen putten uit mijn weblog ‘Het overschatte Nederlandse pensioenstelsel stamt nog uit de tijd van de gilden.”

__________________________________
“Weblog.nl kampt inderdaad met grote problemen.”

Van: Online Tips Volkskrant    Verzonden: woensdag 14 september 2011 10:45
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: FW: Het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ is en blijft onvindbaar.

Geachte,

Weblog.nl kampt inderdaad met grote problemen. Daarover is online heel wat te lezen:
http://webwereld.nl/nieuws/107901/web-log-nl-na-3-weken-nog-steeds-offline.html
http://helpdesk.web-log.nl/home

Maar we moeten toegeven dat het allemaal niet erg bemoedigend is.

Helaas hebben wij dit niet meer zelf in de hand. Weblog.nl verzekerde ons eind augustus dat alles klaarstond. Maar drie weken later is er nog steeds geen witte rook. We kunnen u alleen maar adviseren om uw vraag bij hun helpdesk neer te leggen. Uiteraard vragen wij ook voortdurend hoe lang onze vkbloggers nog moeten wachten. We proberen de druk dus ook een beetje op te voeren. Maar bij technische problemen helpt dat soort druk doorgaans ook niet veel. Wij weten beter dan wie dan ook hoe de techniek je kan verrassen. Dit is natuurlijk geen excuus, maar puur de realiteit.

__________________________
“Is er nog een andere mogelijkheid
om VK weblogs te bewaren of te migreren?”

Van: Robert van Waning   Verzonden: vrijdag 7 oktober 2011 14:30
Aan: ‘Online Tips Volkskrant’; ‘Philippe Remarque’; ‘internet@volkskrant.nl
Onderwerp: Het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ is en blijft onvindbaar.

Geachte (Hoofd)Redactie,

Na lange tijd ging ik maar weer eens kijken bij Weblog.nl. Daar kampen zij kennelijk nog steeds met problemen. Ondertussen kan ik al geruime tijd niet bij mijn VK weblogs van de afgelopen 6 (zes!) jaar.

Wilt u mij alstublieft verzekeren dat mijn VK weblogs en discussies ondertussen niet worden vernietigd of op een andere manier worden verdonkeremaand? Is er nog een andere mogelijkheid om VK weblogs te bewaren of te migreren?

____________________
“Kunt en wilt u mij alstublieft garanderen dat alle teksten en discussies
op mijn VK Weblog ‘Donqui’ sinds 2006 nog steeds intact zijn?”

Van: Robert van Waning   Verzonden: woensdag 2 november 2011 18:29
Aan:
VK Ombudsman 
Onderwerp: 
Alle teksten en discussies van o.a. mijn VK weblog zijn nog steeds geblokkeerd en onvindbaar

Geachte (Hoofd)redactie van de Volkskrant,

Kunt en wilt u mij alstublieft garanderen dat alle teksten en discussies op mijn VK Weblog ‘Donqui’ sinds 2006 nog steeds intact zijn? Het gebeurt regelmatig dat ik graag daaruit zou willen citeren of er dingen in wil opzoeken. Dit is door uw blokkade onmogelijk gemaakt.

Ook de door u beloofde overgang naar Weblog.nl is nog steeds niet mogelijk. U heeft geen alternatief aangeboden. Ondertussen hoop ik maar dat niet al die teksten zonder mijn medeweten (laat staan toestemming) voorgoed zijn vernietigd of verdonkeremaand.

Dit is een ernstige inbreuk op iets wat in een democratische rechtsstaat heilig en onaantastbaar zou moeten zijn. Er is echter geen haan die er naar kraait en de (hoofd)redactie laat ons gewoon barsten. Zo weinig betekenen wij kennelijk als burgers en als abonnees, lezers, webloggers, reageerders en discussieerders van de Volkskrant.

‘So much for democracy’.

Vriendelijke groet,
Robert C. van Waning (jur.drs., New Orleans 1942),
Amstelveen

_____________________________
“Van alle toezeggingen is niets terechtgekomen.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: dinsdag 29 november 2011 15:06
Aan: VK Ombudsvrouw  CC: Online Tips Volkskrant
Onderwerp: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte ombudsvrouw,

In augustus ontving ik – samen met alle andere VK webloggers – de mededeling dat het VKblog werd beëindigd en op 22 augustus off-line zou gaan. Een zwarte dag voor de democratie.

De heer Bart Franssen, hoofdredacteur De Persgroep Online, verzekerde ons dat wij vanaf dinsdag 23 augustus een weblog konden aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd was, konden wij daar dan  onder ‘Plugins’ met de inloggegevens van uw VKblog-account ons volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’. De heer Fransen wenste ons verder ‘veel blogplezier bij Weblog.nl.’

Van deze toezeggingen is tot nu toe niets terechtgekomen. Wij hebben ook verder niets meer van de heer Fransen of van wie dan ook vernomen. Op de website van Weblog.nl staat de volgende mededeling:

“Weblog.nl is nog in ontwikkeling. Wij werken hard om de migratie af te ronden. Deze is geheel anders verlopen dan wij gepland hebben. Daar bieden wij onze excuses voor aan. Registreren is op dit moment uitgeschakeld.”

Dringend en herhaald verzoek: Kunt en wilt u mij alstublieft verzekeren dat alle teksten van mijn VK weblog ‘Donqui’ vanaf 30-12-2005 nog steeds intact zijn en dat zij nog steeds kunnen worden overgezet naar een daarvoor geschikt medium?!

__________________________________
“En nu is ook Bart Franssen weg als hoofdredacteur van de site.”

Van: Vermeulen, Margreet,  VK Ombudsvrouw Verzonden: woensdag 30 november 2011
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: Re: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mijnheer Van Waning,

En nu is ook Bart Franssen weg als hoofdredacteur van de site. Laat u mij even weten of u antwoord krijgt op uw vraag??

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

________________________
Hierbij herhaal ik een dringend verzoek.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 1 december 2011 12:27
Aan: Henk Müller
Onderwerp: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en overdraagbaar?

Geachte heer Müller,

In augustus ontving ik – samen met alle andere VK webloggers – de mededeling dat het VKblog werd beëindigd en op 22 augustus off-line zou gaan. Een zwarte dag voor de democratie.

Bart Franssen, hoofdredacteur De Persgroep Online, verzekerde ons dat wij vanaf dinsdag 23 augustus een weblog konden aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd was, konden wij daar dan  onder ‘Plugins’ met de inloggegevens van uw VKblog-account ons volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’.

De heer Fransen wenste ons verder ‘veel blogplezier bij Weblog.nl.’

Van deze toezeggingen is tot nu toe niets terechtgekomen. Wij hebben ook verder niets meer van de heer Fransen of van wie dan ook vernomen. Op de website van Weblog.nl staat de volgende mededeling:

“Weblog.nl is nog in ontwikkeling. Wij werken hard om de migratie af te ronden. Deze is geheel anders verlopen dan wij gepland hebben. Daar bieden wij onze excuses voor aan. Registreren is op dit moment uitgeschakeld.”

Hierbij herhaal ik een dringend verzoek:

Kunt en wilt u mij alstublieft verzekeren dat alle teksten van mijn VK weblog ‘Donqui’ vanaf 30-12-2005 nog steeds intact zijn en dat zij nog steeds kunnen worden overgezet naar een daarvoor geschikt medium?!

_______________________
Van het kastje naar de Muur

Van: Henk Müller, Henk [mailto:h.muller@volkskrant.nl]
Verzonden: donderdag 1 december 2011 12:32
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en overdraagbaar?

Beste Robert van Waning.

Ik ben niet meer verantwoordelijk voor de site, die ook  niet langer rechtstreeks onder Opinie valt. Bart Franssen, de hoofdredacteur, is inmiddels weg en ik weet niet wie hem opvolgt. Voor vragen kunt u het best terecht bij Laura de Jong of Jeroen Visser, die de site qua opinie beheren.

Vr gr
Henk Müller

_____________________________________
‘Bei Nacht und Nebel’ verdonkeremaand?

Van: Robert van Waning   Verzonden: 5 dec. 2011 om 13:17
Aan: VK Ombudsvrouw
Onderwerp: Voor de 4de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte Ombudsvrouw,

Behalve een typerende reactie van opiniechef Henk Müller waarin hij iedere betrokkenheid bij – en dus medeverantwoordelijkheid voor – het VK weblog van zich af schuift, heb ik nog steeds geen antwoord gekregen op mijn herhaaldelijk gestelde vraag of de teksten van mijn VK weblogs en van de bijbehorende discussies nog steeds intact en overdraagbaar zijn.

Zijn ze ‘bei Nacht und Nebel’ verdonkeremaand? Dat zou behalve erg vervelend ook pijnlijk en zelfs zeer onbehoorlijk zijn. Dat laatste is de hele gang van zaken rondom het VK weblog eigenlijk vanaf het begin geweest. Dat mag echter voor de verantwoordelijken van VK Opinie geen reden zijn om alle kritische blogs, reacties en bijdragen dan maar helemaal te vernietigen. Dat zijn toestanden die doen denken aan totalitaire regimes.

_____________________________

Van: Henk Müller   Verzonden: maandag 5 december 2011 13:45
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: Re: Voor de 4de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Het blog zit bij een andere divisie

Verstuurd vanaf mijn iPhone

_________________________________

Van: Mieke van den Heuvel    Verzonden: maandag 5 december 2011 16:04
Aan: post@wanhan.nl
Onderwerp: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte heer Van Waning,

Uw vraag heb ik neergelegd bij de Internetredactie van de Persgroep. Van hen kreeg ik onderstaande mail (*) gestuurd die in augustus naar alle bloggers is gegaan. Probeert u via onderstaande login uw archief over te zetten.

Met vriendelijke groet,
Mieke van den Heuvel
Managementassistent hoofdredacteur.

(*) Meegestuurd werd de e-mail van Bart Franssen, Hoofdredacteur De Persgroep Online van maandag 22 augustus 2011. (Zie boven.)

_______________________
“Vernietiging weblogs is klachtwaardig.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: maandag 5 december 2011 14:35
Aan: VK Ombudsvrouw; Philippe Remarque   CC: Henk Müller
Onderwerp: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte Ombudsvrouw en Hoofdredacteur,

Alweer ontving ik een afwimpelende reactie van VK’s opiniechef Henk Müller, die als chef en als moderator in de afgelopen jaren – tot en met de beëindiging ervan – op hinderlijke, vooringenomen en vaak onbehoorlijke wijze actief betrokken is geweest bij het VK weblog. De heer Müller doet nu voorkomen alsof hij van niets weet. Heel typerend.

Ik heb ondertussen nog steeds geen antwoord op mijn herhaaldelijk gesteld vraag aan de (hoofd)redactie van de Volkskrant of de teksten van onze VK weblogs en discussies van 1995 tot 2001 nog steeds intact en overdraagbaar zijn.

Vernietiging van onze weblogs en bijbehorende discussies is – zonder onze toestemming – klachtwaardig.

__________________________________
We zoeken even voor je uit hoe het zit.”
(P. Remarque, hoofdredacteur VK)

Van: Philippe Remarque    Verzonden: maandag 5 december 2011 14:56
Aan: Robert van Waning; VK Ombudsvrouw
CC: Müller, Henk
Onderwerp:
RE: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert,

We zoeken even voor je uit hoe het zit.

Groet, Philippe

____________________________________
“VK weblogs zijn eigendom van de bloggers.”
(Thom Meens, ex-ombudsman VK)

Van: Robert van Waning   Verzonden: maandag 5 december 2011 15:21
Aan: Philippe Remarque
Onderwerp: Re: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Philippe,

Fijn. Als het uitzoeken maar ‘even’ duurt, waarom moet ik er dan al zo’n drie maanden om soebatten?

Ons is altijd verteld dat de VK weblogs eigendom van de bloggers waren. Zolang die bij de Volkskrant waren – en nog steeds zijn – ondergebracht, heeft de VK een bewaar- en zorgplicht die maar beter zorgvuldig kan worden vervuld.

Groet,
Robert.

_________________________________________
“Je bent toch wel serieus?”

Van: Philippe Remarque,  Verzonden: maandag 5 december 2011 15:27
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Voor de 5de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Maar ik hoop wel dat je op deze vraag serieus nog geen antwoord hebt gekregen, want anders zoeken we het voor niets uit.

_________________________________________
“Ik begin mij nu echt zorgen te maken.
Dit doet denken aan dictatoriale en totalitaire staten.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: vrijdag 9 december 2011 14:48
Aan: VK Ombudsvrouw
CC: Remarque, Philippe; Müller, Henk; Persson, Michael
Onderwerp: Voor de 6de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte Ombudsvrouw,

Hoofdredacteur Philippe Remarque heeft beloofd dat hij de status van het archief van zes jaar VK webloggen ‘even’ zou laten uitzoeken.

Zijn management-assistentie stuurde mij daarop een afschrift van de brief van maandag 22 augustus 2011 van Bart Franssen, hoofdredacteur De Persgroep Online. Ik had die kort daarvoor als bijlage aan Remarque toegestuurd.. Daarna heb ik niets meer gehoord.

Ik begin mij nu echt zorgen te maken. Ik vrees namelijk dat opinie-redacteuren de beëindiging van het VK weblog hebben aangegrepen om dan ook maar meteen het hele archief te vernietigen. Uit de vele weigeringen, verwijderingen, pesterijen en zelfs verbanningen was namelijk wel duidelijk dat de inhoud van veel weblogs en de teneur van veel discussies een paar redacteuren niet beviel. Vandaar ook het stopzetten ervan, natuurlijk.

In de Volkskrant lees ik regelmatig verontwaardigde stukken over de onderdrukking van kritische meningsuitingen in China, Zimbabwe, Syrië  en andere totalitaire en dictatoriale landen, maar wat ik als blogger, reageerder en discussieerder bij de Volkskrant heb meegemaakt, doet daar sterk aan denken.

_____________________________________

Van: Margreet Vermeulen, VK Ombudsvrouw
Verzonden: maandag 12 december 2011 15:59
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Voor de 6de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mijnheer Van Waning,

Waarom reageert u niet op mijn vraag of u wilt dat Sanoma contact met u opneemt over dit probleem?

______________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 12 december 2011 16:35
Aan: VK Ombudsvrouw
Onderwerp: RE: Voor de 6de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mevrouw,

Wanneer heeft u die vraag gesteld? Het feit dat u het over een ‘probleem’ heeft, belooft niet veel goeds. Tot nu toe hoopte ik nog dat het slechts ging om onwil of om het pesten van klokkenluiders, dissidenten en criticasters.

________________________________________
“De Volkskrant is niet langer verantwoordelijk, maar Sanoma” 

Van: Margreet Vermeulen, VK Ombudsvrouw Verzonden: dinsdag 13 december 2011
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Voor de 6de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mijnheer Waning,

Ik heb het idee dat we onnodig veel heen en weer mailen. Natuurlijk zijn er problemen. Waarom mailt u anders?

De organisatie laat weten:

‘In januari van dit jaar is zowel op het blog zelf als middels een e-mail (7 jan.) aan alle geregistreerde bloggers het besluit van de hoofdredactie bekend gemaakt om met het blog te stoppen (per 1 maart). De bloggers is toen geadviseerd om hun blogactiviteiten elders voort te zetten en zelf zorg te dragen voor het migreren van de door hen geplaatste berichten, foto’s en reacties daarop.

Ondertussen is op de achtergrond gezocht naar een partij die bereid was de bloggers hierbij een handje te helpen. Sanoma heeft zich destijds bij ons gemeld met het verzoek om de bloggers een nieuw thuis te geven op weblog.nl. Uiteindelijk is het VKblog als gevolg van deze ontwikkelingen nog tot ver in augustus online blijven staan.

Ondanks het feit dat de gebruikersvoorwaarden, waarmee elke blogger bij registratie heeft ingestemd, duidelijk vermeldden dat het de Volkskrant en de uitgever vrij staat om het VKblog te sluiten hebben we de nodige inspanning geleverd om dit mogelijk te maken. Dat het gehele gebruikersbestand inclusief content destijds ‘om niet’ ter beschikking is gesteld aan een concurrent geeft blijk van de goede wil die zowel hoofdredactie als uitgever hebben betracht ten aanzien van het lot van de blogger. Ik ben van mening dat we hiermee voldoende inspanning hebben geleverd.’

De kwestie wordt hier als uiterst vervelend ervaren, maar de blogs zijn overgedragen aan Sanoma. De Volkskrant is niet langer verantwoordelijk, maar Sanoma. Het lijkt mij zinvol uw klacht door te sturen naar Sanoma. Zal ik dat doen?

___________________________________
Het overzetten van een VK weblog is nog steeds niet mogelijk.

Van: Robert van Waning   Verzonden: dinsdag 13 december 2011
Aan: VK Ombudsvrouw
Onderwerp: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mevrouw,

Tot nu toe heeft u mij slechts twee keer een kort zinnetje gestuurd. Met dat vele overbodige heen en weer mailen valt het dus nogal mee, althans aan uw kant, helaas.

In uw tweede mailtje (van 12/12 jl) vroeg u mij waarom ik niet had gereageerd op uw vraag of ik wilde dat Sanoma contact met mij zou opnemen over dit probleem. Die vraag had u mij nog helemaal niet gesteld. Nu wel. Zolang ik mijn VK weblog niet naar Sanoma heb overgedragen, heb ik (nog) niets met Sanoma te maken. Gezien het geblunder met Weblog.nl denk ik ook niet dat ik daarmee te maken wil krijgen.

Nu u eindelijk mijn klacht in behandeling lijkt te nemen, gaat u nog steeds voorbij aan de vraag die ik in de afgelopen drie maanden zes keer tevergeefs heb gesteld, namelijk:
Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?”

Verder is alles wat u nu schrijft ofwel al lang aan mij bekend ofwel niet ter zake doende. In de maanden die aan de definitieve afsluiting van het VK Weblog vooraf gingen, is er steeds sprake van geweest dat het toch gewoon door zou gaan. Daarbij kwam o.a. de naam van Geert-Jan Bogaerts als nieuwe beheerder weer ter sprake, samen met andere geruchten die nimmer duidelijk door de VK-redactie werden tegengesproken.

Wat wél nog steeds ter zake doet, is de brief van Bart Franssen van maandag 22 augustus 2011 7:42. Daarin had hij geschreven:

Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’. Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account.”

Dit blijkt nu – ruim drie maanden later – nog steeds niet mogelijk. Ik heb daar al die tijd op gewacht, want er leek geen andere mogelijkheid te zijn om mijn weblogs etc. over te dragen.

Het enige wat mij wellicht te verwijten valt, is dat ik de Volkskrant ondanks alles steeds ben blijven vertrouwen als het ging om het zorgvuldig beheren en bewaren van het archief van het VK weblog, in ieder geval tot en met de overdracht daarvan door de afzonderlijke eigenaars ervan naar een nieuwe stek.

Ik herhaal dus nog maar eens mijn vraag: Waar is nu het archief van mijn weblogs en bijbehorende discussies dat ik zes jaar lang aan de Volkskrant had toevertrouwd? U schrijft nu wel dat de weblogs zijn overgedragen aan Sanoma, maar dat is dan buiten mijn medeweten en dus ook zonder mijn toestemming gebeurd. Ik wil daar verder geen probleem over maken, mits mijn weblogs + discussies nog steeds intact en overdraagbaar zijn. Daarvoor is de Volkskrant nog steeds verantwoordelijk en daarom richt ik mijn klachten en – tot dusver vergeefse – verzoeken aan u en aan niemand anders.

___________________________________
“De oplossing moet van Sanoma komen.”
(VK Ombudsvrouw)

Van: Vermeulen, Margreet , VK Ombudsvrouw   Verzonden: dinsdag 13 december 2011
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:
RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert van Waning,

Het is voor mij een lastige kwestie. Ik probeer u zo goed mogelijk te informeren, maar ik ken de mensen niet die hier over gaan. Dus dat is best een zoektocht. Ik heb uw vragen doorgemaild naar Sanoma, want de oplossing moet echt van die kant komen.

Ik hou u op de hoogte.

_____________________________________
“Ik hoop dat het snel in orde komt.”

Van: Margreet Vermeulen, VK Ombudsvrouw   Verzonden: dinsdag 13 december 2011
Aan: Vermeulen, Margreet   CC: Corine de Vries
Onderwerp:
RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert van Waning,

De man die bij Sanoma alles van de VK Blogs weet is Coen Wesseling. U kunt uw vragen op hem afvuren via het mailadres: coen@weblog.nl. Ik hoop dat het snel in orde komt.

_________________________________

Van: Robert van Waning   Verzonden: dinsdag 13 december 2011 14:28
Aan: VK Ombudsvrouw
Onderwerp:
RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mevrouw,

Vriendelijk dank voor uw toezegging dat u mij nu verder op de hoogte zult houden.

Leest u ondertussen nog eens goed die brief van Bert Franssen, Hoofdredacteur De Persgroep Online, van 22 augustus jl waarin hij schreef:

“Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’. Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account. [..]”

Op dat moment berustte het archief van het VK Weblog kennelijk nog steeds – geheel volgens verwachting – bij De Persgroep, dus bij de Volkskrant.

Sindsdien is mij als eigenaar van mijn VK weblog ‘Donqui’ (sinds 1995) nimmer medegedeeld dat dit door de Persgroep was overgedragen aan een commerciële partij. Vandaar dat ik mij met mijn vraag mbt de status van mijn VK weblog richt tot de instantie bij wie zich mijn weblog etc. nog geheel intact zou moeten bevinden.

________________________________

“We hebben voldoende inspanning geleverd.”
(VK Ombudsvrouw)

Van: Margreet Vermeulen, VK Ombudsvrouw   Verzonden: dinsdag 13 december 2011
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Voor de 7de keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Beste Robert van Waning,

Ik laat U nog even meelezen uit een interne mail:

Reeds in januari van dit jaar is zowel op het blog zelf als middels een e-mail (7 jan.) aan alle geregistreerde bloggers het besluit van de hoofdredactie bekend gemaakt om met het blog te stoppen (per 1 maart). De bloggers is toen geadviseerd om hun blogactiviteiten elders voort te zetten en zelf zorg te dragen voor het migreren van de door hen geplaatste berichten, foto’s en reacties daarop. Ondertussen is op de achtergrond gezocht naar een partij die bereid was de bloggers hierbij een handje te helpen. Sanoma heeft zich destijds bij ons gemeld met het verzoek om de bloggers een nieuw thuis te geven op weblog.nl. Uiteindelijk is het VKblog als gevolg van deze ontwikkelingen nog tot ver in augustus online blijven staan.

Ondanks het feit dat de gebruikersvoorwaarden, waarmee elke blogger bij registratie heeft ingestemd, duidelijk vermeldden dat het de Volkskrant en de uitgever vrij staat om het VKblog te sluiten hebben we de nodige inspanning geleverd om dit mogelijk te maken.

Dat het gehele gebruikersbestand inclusief content destijds ‘om niet’ ter beschikking is gesteld aan een concurrent geeft blijk van de goede wil die zowel hoofdredactie als uitgever hebben betracht ten aanzien van het lot van de blogger.

Ik ben van mening dat we hiermee voldoende inspanning hebben geleverd.

Tot zover de interne mail.

Bloggers zijn dus wel op de hoogte gebracht van het een en ander. Zowel via het blog als via een email. Voor zover mij bekend.

In mijn een na laatste mail schrijf ik dat ik u op de hoogte zal houden. Maar in mijn laatste mail stuurde ik u een email adres van Sanoma waar u beter antwoord op uw vragen kunt krijgen: Coen Wesseling Coen@weblog.nl

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

____________________________________
“VK’s opiniechef Henk Müller had een pesthekel aan het VK Weblog.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: dinsdag 13 december 2011 16:14
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’
Onderwerp: Voor de 8ste keer: Is het archief van mijn VK weblog ‘Donqui’ nog steeds intact en kopieerbaar?

Geachte mevrouw,

U stuurt mij nu voor de tweede keer een tekst waarvan ik u heb verteld dat de inhoud mij natuurlijk al heel lang bekend was (ik was immers VK blogger) en bovendien dat die inhoud niet ter zake deed. Niettemin heb ik gereageerd op wat er in die interne mail staat, dus ik begrijp werkelijk niet waarom u mij die nu wéér toestuurt.

Wellicht is die interne mail van ‘de organisatie’ geschreven door VK’s opiniechef Henk Müller, dus door iemand die altijd een gruwelijke pesthekel aan het VK Weblog heeft gehad en die er werkelijk alles aan heeft gedaan om het weblog te saboteren en om kritische bloggers te dwarsbomen en zelfs willekeurig te verbannen als hij het niet eens was met hun opvattingen en standpunten. Chinese toestand, kortom.

U reageert echter níet op de inhoud van een duidelijke brief van cq namens de Volkskrant dat de VK weblogs zich nog tot het moment van hun overdracht bij de Volkskrant bevonden. Daarom heb ik de Volkskrant nu al zeven (!) keer gevraagd hoe het met mijn VK weblog is en of die nog steeds overdraagbaar is. Gaarne daarop nu eindelijk eens een duidelijk antwoord.

U probeert de zaak af te schuiven naar Sanoma, maar ik had – en ik heb nog steeds – helemaal niets met Sanoma te maken. Gezien hun geklungel met Weblog.nl  ga ik daaraan ook niets veranderen.

PS
Heeft u gisteren in de NRC het artikel Steun aan bloggers is grotendeels lippendienst’ van Petra Stienen gelezen? Heel waar en voor u wellicht heel leerzaam.

_______________________________
“Neem je verantwoordelijkheid voor wat
aan jullie zorg en bewaarplicht was toevertrouwd.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 15 december 2011 11:07
Aan: ‘Philippe Remarque [hoofdredacteur van de Volkskrant]
CC: ‘VK Ombudsvrouw’
Onderwerp: VK Weblog: Neem je verantwoordelijkheid voor wat aan jullie zorg en bewaarplicht was toevertrouwd.

Beste Philippe,

Ondanks je toezegging van 5/12 jl de kwestie van de verdonkeremaande VK weblogs ‘even’ uit te zoeken, heb ik nog steeds geen serieus antwoord gekregen, ook niet van jullie Ombudsvrouw. Zij verwees mij – net als jouw assistente Mieke van den Heuvel – naar de mail die Bart Franssen, hoofdredacteur De Persgroep Online, op 22 augustus jl naar alle VK bloggers (dus ook naar mij) had gestuurd.

Uit die brief blijkt echter duidelijk dat het archief van het VK Weblog bij de Volkskrant berust tot het moment van overdracht – door de blogger zelf, mind you! – naar een ander weblog.

Ombudsvrouw Margreet Vermeulen probeert nu steeds deze zaak af te schuiven naar Sanoma. Met dat commerciële bedrijf heb ik echter helemaal niets te maken zolang ik nog niet met hen in zee ben gegaan. Zelfs na bijna vier maanden is dat nog steeds niet mogelijk. Gezien hun geklungel met Weblog.nl wil ik mijn weblogs en bijbehorende discussies daar ook niet meer onderbrengen.

Het beste lijkt mij dus voorlopig dat ik het hele archief naar mijn eigen pc overhevel. Daarvoor moet ik echter wel de mogelijkheid krijgen van de instantie waarbij ik destijds mijn teksten (immers mijn intellectuele eigendom) in goed vertrouwen heb ondergebracht, namelijk de Volkskrant.

Wil je deze kwestie nu eindelijk eens fatsoenlijk (laten) afhandelen, zonder allerlei afleidingsmanoeuvres en afschuifmethoden?

Neem alsjeblieft je verantwoordelijkheid voor datgene wat aan jullie zorg en bewaarplicht was toevertrouwd.

______________________________
“Het VK weblog verdient als uiting en als tijdsdocument
een plaats in het archief van de krant..

“Pacta servanda sunt.” (RvW)

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 15 december 2011
Aan: ‘Remarque, Philippe’; ‘VK Ombudsvrouw’
Onderwerp: “Het VK weblog verdient als uiting en als tijdsdocument een plaats in het archief van de krant.. ”

Beste Philippe, geachte Ombudsvrouw,

In mijn VK weblog “Het VK weblog verdient als uiting en als tijdsdocument een plaats in het archief van de krant.. ” (17 januari 2011) pleitte ik voor behoud van het VK Weblog of op zijn minst van het complete archief daarvan. Het doelbewust vernietigen van tijdsdocumenten en meningsuitingen past nu eenmaal slecht bij een krant. Zoals gewoonlijk werd echter ook deze smeekbede door de VK-redactie genegeerd.

Als je op die link (http://www.vkblog.nl/bericht/365020 ) klikt, krijg je op je scherm de brief ‘VKblog stopt’ dd 19 augustus jl van Bart Franssen, hoofdredacteur van De Persgroep Online. Daarin staat toch heel duidelijk:
‘Het volledige VKblog-archief’ kan worden overgezet naar het nieuwe weblog
.’

Pacta servanda sunt.

________________________________
“De verzekering dat alle teksten van uw VK weblog kunnen worden overgezet
kan u alleen van Sanoma krijgen aan wie de blogs zijn overgedragen. ..
Volgende maand dus.”

Van: Margreet Vermeulen, VK ombudsvrouw   Verzonden: donderdag 22 december 2011
Aan: Robert van Waning

Geachte mijnheer Van Waning,

U vroeg onlangs de verzekering dat alle teksten van uw VK weblog ‘Donqui’ intact zijn en dat zij nog steeds kunnen worden overgezet naar een daarvoor geschikt medium.

Die verzekering kan u alleen van Sanoma krijgen aan wie de blogs zijn overgedragen. De Volkskrant kan op dit punt niets voor u doen. Met Sanoma wenst u geen contact. Daarom heb ik Sanoma gemaild en ze hebben mij laten weten dat ze een volledige dump van de VKblog database bezitten.

De inhoud komt beschikbaar zodra Sanoma de plugin die dit mogelijk maakt online plaatst. Dat gaat naar verwachting in januari gebeuren, volgende maand dus.

Vriendelijke groet,
Margreet Vermeulen
Ombudsvrouw redactie de Volkskrant

________________________________________
“De Volkskrant had niet het recht om mijn teksten zonder mijn medeweten –
en dus zonder mijn toestemming – over te dragen aan een derde partij.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 22 december 2011
Aan: ‘Vermeulen, Margreet’
Onderwerp: Ik had (en heb nog steeds) een overeenkomst met de Volkskrant en niet met Sanoma.

Geachte Ombudsvrouw,

De Volkskrant had niet het recht om mijn teksten zonder mijn medeweten – en dus zonder mijn toestemming – over te dragen aan een derde partij. Iedereen met een beetje juridische achtergrond weet dat. Al deze pogingen van de Volkskrant om deze kwestie van zich af te schuiven, slaan dus nergens op en leiden ook nergens toe.

De reden waarom ik hierover geen contact met Sanoma wens, is tweeërlei: Ik had (en heb nog steeds) niets met hen te maken en door hun geklungel met Weblog.nl heb ik inmiddels geen enkel vertrouwen meer in hun organisatie zodat ik in de toekomst ook niets met hen te maken wil hebben.

De Volkskrant is nog steeds verantwoordelijk voor de teksten (mijn VK weblogs en de bijbehorende discussies) die ik in het kader van onze gebruikersovereenkomst aan haar zorgen en bewaring had toevertrouwd.

Het enige wat de Volkskrant kan doen om te voldoen aan haar verplichtingen als houdster van mijn teksten, is deze terug te vragen van Sanoma en deze vervolgens aan mij over te dragen.

Als u nu de neiging hebt om mij voor de zoveelste keer te verwijzen naar de brief van Bart Franssen, hoofdredacteur De Persgroep Online, d.d. maandag 22 augustus 2011, dan wijs ik u er – eveneens voor de zoveelste keer – op dat daarin alleen wordt bevestigd dat de Volkskrant beschikt over onze weblogs zolang die niet voor de bloggers zijn overgedragen naar een ander medium. Daar houd ik de Volkskrant aan. Simpel.

Overigens begrijp ik niet dat u zich met deze kwestie laat opschepen door degenen die hier eigenlijk voor verantwoordelijk waren en dat dus nog steeds zijn, namelijk de hoofdredactie, de directie, de opinieredactie en/of de internetredactie. Hoofdredacteur Philippe Remarque schreef alleen dat hij het ‘even’ zou laten uitzoeken, maar daarna heb ik niets meer van hem vernomen.

Niettemin dank ik u hartelijk voor uw bemiddeling. Ik hoop alleen dat er nu eindelijk eens iets gebeurt waar ik ook iets aan heb.

______________________________
“Wanneer gaat u deze klacht serieus in behandeling nemen?”

Van: Robert van Waning   Verzonden: vrijdag 20 januari 2012 13:25
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’; Philippe Remarque
Onderwerp: Ik kan nog steeds niet beschikken over de teksten van mijn eigen VK Weblog van de afgelopen 6 jaar.

Geachte Hoofdredacteur en Ombudsvrouw,

Enige tijd geleden heb ik bij de volgende klacht ingediend:

De Volkskrant had niet het recht om zonder mijn medeweten – en dus zonder mijn toestemming – mijn intellectuele eigendom voor mij onbereikbaar te maken en het zelfs in zijn geheel weg te geven aan een commerciële partij.

Wanneer gaat u deze klacht serieus in behandeling nemen?

Ondertussen is het nog steeds niet mogelijk om met de door de Volkskrant beloofde ‘tool’ de beschikking te krijgen over mijn VK weblogs en de bijbehorende discussies. Ik vind dit een schande. En u?

_______________________________
Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog
(mijn eigendom).

Van: Robert van Waning    Verzonden: dinsdag 6 maart 2012
Aan: VK Ombudsvrouw; Philippe Remarque   CC: Peter de Waard
Onderwerp: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (mijn eigendom).

Geachte hoofdredacteur en/of ombudsvrouw,

Op maandag 22 augustus 2011 schreef Bart Franssen hoofdredacteur van De Persgroep Online:

“Beste Volkskrant-blogger, Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog offline. Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de ‘VKblog.nl import plugin’. Dit doet u met de inloggegevens van uw VKblog-account.

Mocht u vragen hebben over deze handelingen, neem dan contact op met de helpdesk van Weblog.nl. Vermeld duidelijk dat het om VKblog gaat, zodat zij snel kunnen helpen.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan VKblog de afgelopen jaren en wensen u veel blogplezier bij Weblog.nl.”
[Einde citaat]

Nu, ruim een half jaar later, blijkt het nog steeds niet mogelijk om de teksten van het VK weblog (weblogs plus discussies) over te zetten naar Weblog.nl. (Zie hieronder.)

In de praktijk betekent dit dat ik nog steeds niet kan beschikken over mijn eigen teksten die ik gedurende ruim zes jaar in goed vertrouwen aan de Volkskrant ter bewaring had gegeven.

De hele gang van zaken is uiterst onzorgvuldig. Het is daarbij duidelijk dat de Volkskrant niet aan haar zorg- en bewaarplicht jegens de gebruikers van het VK Weblog heeft voldaan.

Aangezien ik geen enkel vertrouwen heb in Weblog.nl en aangezien ik ook eigenlijk niets met die club te maken heb, wil ik graag mijn complete VK weblog ‘Donqui’ naar mijn eigen pc overzetten. Ik kan er dan tenminste eindelijk weer uit putten tbv reacties en discussiebijdragen. Ik zie dan wel wat ik er verder mee wil doen.

Indien mocht blijken dat de Volkskrant het VK Weblog in zijn geheel zonder medeweten (laat staan goedvinden) van de gebruikers/eigenaars heeft overgedragen aan Weblog.nl, kunt u dit als enige partij wegens hun wanprestatie weer ongedaan maken.

Ik herhaal derhalve hierbij voor de zoveelste keer mijn dringende verzoek om toegang tot mijn intellectuele eigendom dat ik aan uw zorgen had toevertrouwd. Ik hoop niet dat ik de teruggave van de teksten van mijn weblog via een rechter zal moeten afdwingen, met alle kosten van dien.

_____________________________
“Excuses voor het ongemak.”

Berichten op het forum van Weblog.nl van heden, 6 maart 2012:
Zie: http://helpdesk.web-log.nl/entries/20246937-een-weblog-verplaatsen

Ciska en Frans van Geer (29 februari 2012 09:01):
Is er nog een mogelijkheid om mijn VK weblog over te zetten of moet ik dat helemaal vergeten?
Medewerker Sanoma Media (2 maart 2012 09:04):
Beste Ciska en Frans van Geer, Momenteel kan dat helaas nog niet, zodra het wel kan zullen we het bekend maken. Excuses voor het ongemak.

_________________________
“Het blog is gefaciliteerd door de krant, maar de stukken zijn altijd eigendom gebleven van de auteur.”
(Thom Meens, ex-Ombudsman VK)

Van: Margreet Vermeulen,  VK Ombudsvrouw   Verzonden: dinsdag 6 maart 2012
Aan: Robert van Waning; VK Ombudsvrouw; Phlippe Remarque CC: Peter de Waard
Onderwerp: RE: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (mijn eigendom).

Geachte mijnheer Van Waning,

Allereerst wil ik benadrukken dat ik het heel vervelend vind dat u nog steeds niet bij uw eigen teksten kunt. Sanoma heeft mij de indruk gegeven dat de blogs weer toegankelijk worden in het vroege voorjaar van 2012. Een concrete datum is er helaas nog steeds niet.

U bent in deze informatie echter niet geïnteresseerd, zoals u mij herhaaldelijk per mail heeft laten weten. U wenst geen contact met Sanoma over de blogs omdat u vindt dat de Volkskrant, als oorspronkelijke eigenaar, moet zorgen dat de blogs niet verloren gaan en toegankelijk blijven.

Als ombudsvrouw doe ik daarover geen uitspraak, omdat mijn voorganger dat al heeft gedaan. Ik citeer uit de column van mijn voorganger Thom Meens, van zaterdag 15 januari 2011:

Tal van bloggers, wetenschappers en journalisten hebben mij de afgelopen week benaderd met de vraag hoe het verder moet met dat blog-archief. Daarbij wordt vooral de vraag gesteld of de krant het blog wel mag sluiten. Moet het blog niet worden gezien als een krantenarchief? Daarvan heeft de rechter onlangs nog bepaald dat het archief heilig is en niet zo maar mag worden aangepast of gewijzigd. Geldt dat dan niet ook voor het blog, is de meest gestelde vraag.

De hoofdredactie vindt van niet. Zij zegt dat die regel niet geldt voor blogs. Die regel geldt alleen voor de artikelen van Volkskrant-redacteuren. Die blijven behouden. Blogs van niet-redacteuren hebben een andere status dan artikelen van de Volkskrant op papier of online. Gebruikers kunnen ze immers naar hartenlust zelf aanpassen of compleet verwijderen.

Hoe vervelend ook voor de bloggers, de hoofdredactie heeft gelijk. Het blog is gefaciliteerd door de krant, maar de stukken zijn altijd eigendom gebleven van de auteur. Die kan en kon het blog op elk moment veranderen, of weghalen, iets wat met het gewone krantenarchief niet kan.’

Tot zover Thom Meens in 2011. Ik zie geen enkele aanleiding om op het standpunt van mijn voorganger terug te komen.

____________________________________
“Het enige wat ik wil is teruggave van mijn eigendom.”

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 15:06
Aan: VK Ombudsvrouw; Philippe Remarque
CC: Waard, Peter de; VK Op = Op
Onderwerp: Thom Meens had gelijk. U niet. (RE: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (MIJN EIGENDOM).

Geachte mevrouw,

Leest u alstublieft eens wat zorgvuldiger wat uw voorganger Thom Meens vorig jaar schreef, en dit keer graag zonder in uw gebruikelijke reflex te schieten dat het allemaal ligt aan die stomme en onwillige lezer:

“.. de stukken zijn altijd eigendom gebleven van de auteur. Die kan en kon het blog op elk moment veranderen, of weghalen, iets wat met het gewone krantenarchief niet kan.”

Dat veranderen, aanvullen, citeren en evt weghalen van mijn weblog is precies wat ik graag wil! Door de onwil en onzorgvuldigheid van de Volkskrant is dit echter nu al ruim een half jaar niet meer mogelijk.

U noemt de Volkskrant ‘eigenaar’ van mijn weblogs. Dit is natuurlijk onjuist, zoals u ook had kunnen lezen in de column van Thom Meens:

“Het blog is gefaciliteerd door de krant, maar de stukken zijn altijd eigendom gebleven van de auteur.”

Zeer juist. Het enige wat ik wil is teruggave van mijn eigendom. Dat is geen onwil mijnerzijds – zoals u suggereert – maar gewoon zoals de zaken liggen.

_______________________________
“De blogs waren de verantwoordelijkheid van de bloggers ..
U bent overduidelijk niet op zoek naar een oplossing”
(VK Ombudsvrouw)

Van: Margreet Vermeulen, VK Ombudsvrouw
Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 15:29
Aan: Robert van Waning; VK Ombudsvrouw; Philippe Remarque
CC: Peter de Waard, VK Op = Op
Onderwerp:
RE: Thom Meens had gelijk. U niet.

Geachte mijnheer Van Waning,

U begrijpt heel goed dat mijn voorganger in zijn column destijds schreef dat de blogs de verantwoordelijkheid waren van de bloggers. Dat standpunt deel ik.

U bent overduidelijk niet op zoek naar een oplossing. Het voortzetten van dit mailcontact is zinloos.

____________________________
“Het is onze zaak niet meer, maar jij blijft ons lastvallen. ..
Veel succes met je gang naar de rechter. ..
Wij hebben echt wel wat beters te doen.”
(P. Remarque, hoofdredacteur)

Van: Philippe Remarque   Verzonden: dinsdag 6 maart 2012 15:36
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:

Beste Robert,

Zoals je weet is Sanoma bezig die bestanden beschikbaar te maken. Er wordt dus aan gewerkt. Jij hebt contact met Sanoma, blijkens je mails. Daarmee is het onze zaak niet meer, maar jij blijft ons maar lastigvallen.

Wij hebben je er in al deze contacten al vroeg op gewezen dat je bij registratie voor het blog akkoord gegaan bent met onze voorwaarden. Daarin staat dat de uitgever te allen tijde kan besluiten tot het sluiten van het blog. Dus ik wens je veel succes bij je gang naar de rechter.

In de tussentijd verzoek ik je nu op te houden met deze vruchteloze strijd. Wij hebben echt wel wat beters te doen. En al kan ik niet oordelen over jouw tijdsbesteding, permitteer ik me toch te veronderstellen dat jij er zelf ook niet beter van wordt.

Vriendelijke groet,
Philippe

_______________________
“De enige oplossing waar ik nu al zes maanden op zoek ben,
is teruggave van mijn teksten.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: dinsdag 6 maart 2012
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’  CC: VK Op=Op, Philippe Remarque
Onderwerp: RE: Thom Meens had gelijk. U niet.
(RE: Herhaald verzoek om teruggave van de teksten van mijn VK weblog (MIJN EIGENDOM).

Geachte mevrouw,

U verwart de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de weblogs met het eigendom ervan. Beide berusten bij de blogger, maar toch zijn het twee geheel verschillende dingen.

De enige oplossing waar ik nu al zes maanden op zoek ben, is teruggave van mijn teksten. Zodra de Volkskrant eindelijk aan dat redelijke en legitieme verzoek heeft voldaan, zal ik geen enkele reden meer hebben om u hiermee ‘lastig te vallen’ (in de woorden van uw hoofdredacteur die ook niet zo veel verstand van het Nederlandse recht heeft).

Iemand van de Volkskrant zal er nu eindelijk eens werk van moeten gaan maken want ik zal om die teruggave blijven verzoeken totdat ik al  mijn teksten heb ontvangen.

_____________________________

Van: Robert van Waning   Verzonden: woensdag 7 maart 2012 14:57
Aan: ‘VK Ombudsvrouw’; Philippe Remarque; Red Op=op
Onderwerp: VK Weblog: Herhaald verzoek om teruggave van mijn eigendommen.

Geachte Ombudsvrouw, Hoofdredacteur en Redactie Op-Op,

In tegenstelling tot wat de ombudsvrouw suggereert, ben ik nu al ruim zes maanden op zoek naar een oplossing voor het terugkrijgen van mijn weblogs. Daarvoor moet ik bij de Volkskrant zijn, omdat ik daaraan – conform onze gebruiksovereenkomst – gedurende zes jaar de teksten van mijn weblogs had toevertrouwd.

De vorige Ombudsman, Thom Meens, wees er in zijn column 15-01-2011 terecht op dat die weblogs altijd het eigendom van de bloggers zijn gebleven. Dit bleek ook duidelijk uit de gebruiksovereenkomst waarmee wij als bloggers akkoord waren gegaan. De Volkskrant had die dus nooit zonder toestemming van de eigenaars mogen aan een ander bedrijf mogen geven, zelfs niet ‘om niet’.

Met dat andere bedrijf, Sanoma BV, heb ik nooit een overeenkomst gesloten. Ik kan mij dus ook niet tot Sanoma B.V. wenden voor teruggave van de teksten van mijn weblogs.

Ik verzoek u vriendelijk om inhoudelijk en constructief te reageren, óók als u beseft dat u ongelijk heeft.

Pacta servanda sunt.

______________________
“De kwestie zelf is eigenlijk zo eenvoudig.”

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 13:43
Aan: Online Tips Volkskrant
Onderwerp: Teksten van zes jaar VK weblogs zijn verdonkeremaand.
NB: Zij waren het EIGENDOM van de bloggers!

Beste Pieter Sabel,

Blijkens onderstaande correspondentie probeer ik nu al ruim zes maanden tevergeefs om weer de beschikking te krijgen over de teksten van mijn VK weblogs sinds 2005.

Wilt u het allemaal eens op uw gemak doorlezen? (Als u daar geen tijd voor heeft, kunt u zich ook beperken tot de tekstgedeelten die ik vet heb gemaakt.)

Het is toch te dol voor woorden dat ik naar de rechter zou moeten stappen om mijn eigen teksten terug te krijgen?! Iedereen weet hoe duur, ingewikkeld en tijdrovend dat is, terwijl de kwestie zelf eigenlijk zo eenvoudig is: Vraag die VK weblogs terug van Sanoma en stel de eigenaars ervan (de voormalige VK-bloggers) in de gelegenheid om ze over te pompen naar hun eigen pc.

____________________________________
“Ik kan hierin helaas niets voor u betekenen.”
(P.Sabel, VK Online Tips)

Van: Online Tips Volkskrant [mailto:DPN.ONL6@persgroep.nl]
Verzonden: donderdag 8 maart 2012 14:05
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: Teksten van zes jaar VK weblogs zijn verdonkeremaand.
NB: Zij waren het EIGENDOM van de bloggers!

Beste meneer Van Waning,

Ik begrijp dat u hierover met verschillende collega’s in gesprek bent (geweest), ik kan hierin helaas niets voor u betekenen.

Vriendelijke groeten,
Pieter Sabel

____________________________________

“Journalisten vormen tegenover bloggers één bolwerk van loyaliteit en solidariteit.
Zij onttrekken zich aan checks and balances.”
(RvW)

“Journalisten vormen een beroepsgroep die zichzelf reguleert. Media zijn een macht zonder tegenmacht.”
(Debbie Appel, politicoloog)

Robert van Waning    Verzonden:  ?? maart 2012 13:43
Aan: Online Tips Volkskrant
Onderwerp: Teksten van zes jaar VK weblogs zijn verdonkeremaand.
NB: Zij waren het EIGENDOM van de bloggers!

Beste Pieter Sabel,

Als je eenmaal door één journalist of redacteur bent afgepoeierd, kan je verder nergens meer terecht. Het is één bolwerk van onderlinge loyaliteit en solidariteit.

De redactie van Op=Op  geeft ook ‘niet thuis’, terwijl zij altijd zo hard optreden tegen uitwassen oneerlijkheid en onrechtvaardigheid, behalve natuurlijk die uit eigen kring. Zelfs de VK ombudsvrouw gedraagt zich als woordvoerster van de hoofdredacteur. De journalistiek onttrekt zich aan de ‘checks and balances’ die onze democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig moeten houden.

Misschien wilt u de correspondentie mbt het verdonkeremanen van het VK Weblog toch eens doorlezen. Het geeft namelijk een goed beeld van de manier waarop journalistieke media in de praktijk omgaan met democratische rechten en mogelijkheden (if any) van gewone burgers die natuurlijk niet naar de rechter kunnen stappen omdat dat te duur en te ingewikkeld is. Zelfs in het VK Weblog kan ik dit verhaal niet meer kwijt. Daarom werd die natuurlijk ook opgedoekt. ‘Problem solved’.

Ik schreef de volgende (door VK opinieredactie geweigerde) reactie op het artikel ‘De vrouw voelt zich niet thuis bij De Wereld Draait Door’ (VK Opinie 08/03/12, van Debbie Appel)
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3221871/2012/03/08/De-vrouw-voelt-zich-niet-thuis-bij-De-Wereld-Draait-Door.dhtml

“Eindredacteur Dieuwke Wynia noemt het geen probleem dat media veel macht hebben.
Ja, ja. Dictators en monopolisten vinden ook dat hun onbegrensde macht geen probleem is. Zij hebben immers het beste met de mensen voor en reguleren bovendien zichzelf. Nou dan. Onze democratie is echter verworden tot een mediacratie omdat politici, bestuurders, maatschappelijke organisaties, rechter en burgers hun geen weerwerk en tegenspraak kunnen en/of mogen leveren. Media zijn een macht zonder tegenmacht. Brrr “

____________________________
“Zorg alsjeblieft ondertussen goed voor mijn VK weblog.”

Van: Robert van Waning <post@wanhan.nl>
Verzonden: donderdag 29 maart 2012 12:30
Aan: Philippe Remarque  CC: VK Ombudsvrouw
Onderwerp: VK Weblog: zorg er goed voor, in afwachting van uiteindelijke overdracht

Beste Philippe,

Wil je ondertussen wel goed in de gaten houden dat Sanoma mijn VK weblogs met bijbehorende discussies niet doelbewust vernietigt of door onachtzaamheid verloren laat gaan? Die teksten waren, zijn en blijven immers mijn eigendom die ik aan de Volkskrant had toevertrouwd.

Ik heb nimmer ingestemd met de overdracht van mijn intellectuele eigendom aan Sanoma. Ik wacht nog steeds op de nakoming van jullie toezeggingen vwb de overdracht.

De bewaar- en zorgplicht berust dus nog steeds bij de Volkskrant zolang ik nog niet zelf over mijn teksten kan beschikken.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

_______________________________
“Ik mis mijn blogs erg, want ik kan er niet meer uit citeren.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 26 april 2012 17:36
Aan: s.witteman@volkskrant.nl
Onderwerp: Gebruik schildersplakband ipv sluitstrips om vuilniszakken dicht te maken. En: VK weblogs verdonkeremaand?

Beste Sylvia,

Je schreef dat je keukenla vol zit met ongebruikte (want onhandige) ijzerdraadjes om vuilniszakken dicht te maken. Ik gebruik hiervoor een rol papieren schildersplakband: twee of drie keer wikkelen en dan kapot trekken.

Ik denk dat veel producten oneigenlijk worden gebruikt. Als de fabrikanten en verkopers van die spullen dat beseft, zouden ze er veel meer van verkopen. Tapijtreiniger om mooie sterke bellen te blazen, om maar wat te noemen.

Iets anders: Ik kan nog steeds niet bij de teksten en discussies van mijn VK weblogs van de zes jaar die voorafgingen aan het (onbegrijpelijke) stopzetten ervan. Ik ben bang dat die teksten zijn vernietigd of op andere manier zijn verdonkeremaand omdat vele daarvan de opiniechef van de VK niet onwelgevallig waren. Zulke dingen gebeurden in de Sovjet-Unie en nu nog in China, Noord-Korea en Zimbabwe en journalisten schrijven daar verontwaardigd over. Als het echter in Nederland gebeurt door een keurige landelijke krant, dan kraait er geen haan naar en toont zelfs de ombudsvrouw beurtelings haar onmacht en haar ongeïnteresseerdheid. Ik mis die blogs erg, omdat ik er nog vaak uit wil citeren. Er zat veel werk in. Dat kan toch niet zomaar?

___________________________________

“Weblogs verdonkeremaand, ben je mal. Jij ziet wel vaker complotten die er niet zijn.”
(Sylvia Witteman, VK-columniste en vrouw-van VK hoofdredacteur)

Van: Sylvia Witteman <s.witteman@volkskrant.nl>
Verzonden: donderdag 26 april 2012 17:39
Aan: Robert van Waning <post@wanhan.nl>
Onderwerp:  VK weblogs verdonkeremaand?

Tapijtreiniger! Dat ga ik eens proberen. Dat plakband klinkt ook goed.

Weblogs verdonkeremaand, ben je mal. Die lui hebben wel wat beters te doen. Vreemd dat je ze kwijt bent, want volgens mij kreeg iedereen ruimschoots de tijd om die dingen elders op te slaan.

Ik kan je verzekeren dat zo’n chef opinie zulke dingen niet doet. Echt niet. Jij ziet trouwens wel vaker complotten die er niet zijn. Dat lijkt me erg vervelend, om altijd zo op je hoede te moeten zijn.

__________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: do 26-4-2012 18:52
Aan: Sylvia Witteman
Onderwerp: VK weblogs verdonkeremaand?

Sylvia,

Ja natuurlijk ben ik – net als veel dissidenten – mal en paranoïde, maar ondertussen kan ik nu toch al sinds augustus 2011 niet bij mij eigen VK weblogs.

Ons werd op 22 augustus 2001 beloofd dat wij de weblogs konden overdragen van het VK weblog naar Sanoma, maar dat is nog steeds niet mogelijk. De VK had niet het recht om over die teksten te beschikken en ze zelf over te dragen.

Ik wil gewoon de teksten terug die ik zes jaar lang aan de Volkskrant had toevertrouwd. Nu zijn ze waarschijnlijk weg, want ik hoor niets meer op mijn verzoeken om teruggave van mijn eigendom.

Je hebt werkelijk geen idee wat Henk Müller allemaal heeft gedaan (en nog steeds doet) om kritische (maar fatsoenlijke!) weblogs, reacties en bijdragen te weigeren of te verwijderen. In zijn pogingen om mij de mond te snoeren, heeft hij mij zelfs ruim anderhalf jaar(!) verbannen van het reactie- en discussieforum van VK Opinie. Ik had alleen mijn gefundeerde, beredeneerde en oprechte mening gegeven over wat een columnist had geschreven. Ik had daarbij echter geen enkele regel van wet, fatsoen of
gebruiksvoorwaarden geschonden. Müller heeft mijn verbanning even plotseling
en willekeurig opgeheven als hij die had ingesteld. Zo gaat de Volkskrant om
met haar kritische lezers.. Als je wilt volhouden dat dit (en nog veel meer)
niet waar is, dan ze je je eerst in moeten verdiepen en niet zomaar wat
roepen.

‘Huisgenoot P’ schreef op 6 maart jl dat Sanoma ‘bezig is de bestanden
beschikbaar te maken’. Dat is dus zeven(!) maanden nadat Bart Franssen
Hoofdredacteur De Persgroep Online ons op 22 augustus 2001 schreef:

“Beste Volkskrant-blogger, Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat
VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog
offline. Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl.
Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige
VKblog-archief overzetten naar het nieuwe weblog met behulp van de
‘VKblog.nl import plugin’. Dit doet u met de inloggegevens van uw
VKblog-account.”

Philippe heeft gelijk dat de VK het recht had om met het VK weblog te
stoppen, maar níet dat zij het recht had om zonder onze toestemming over
onze teksten te beschikken, laat staan die te verdonkeremanen.

“Excuses voor het ongemak,” schreef Sanoma doodleuk op 29/2 jl. Zo gaat men
bij de VK en bij Sanoma om met andermans intellectuele eigendommen. Als jou
zoiets kafkaïaans overkomt, schrijf jij daar een stukje over en de zaak
wordt schielijk opgelost. Ik kan echter schrijven wat ik wil, maar ze halen
alleen maar geërgerd hun schouders op. Net als jij, trouwens.

Groetjes,
Robert van Waning.

___________________________________

Van: Sylvia Witteman, Sylvia
Verzonden: vrijdag 27 april 2012 8:48
Aan: Robert van Waning
Onderwerp:  VK weblogs verdonkeremaand?

Maar zijn die bestanden inderdaad weggeraakt? Of heeft Sanoma ze nog ergens? Henk Müller ken ik niet,dus daar kan ik niet over oordelen.

Waarom ben je van het forum verbannen? Ik denk, niet omdat jouw mening iemand onwelgevallig was, maar omdat je wel erg veelvuldig met toenemend voorspelbare reacties kwam. Zoiets wordt op den duur vervelend. Niet eens zozeer voor de redactie, maar wel voor de lezer.

Overigens: jij denkt dat ik maar ergens een stukje over hoef te schrijven of de zaak wordt opgelost. Ik voel me gevleid dat je zo’n hoge dunk hebt van een doodgewone columnist, maar je hebt allerminst gelijk. Maar goed, jij denkt waarschijnlijk ook hier weer in termen van ‘complotten’ ‘kruiwagens’ ‘nepotisme’ en dergelijke. Ja, ik heb laatst op Twitter geklaagd over service van UPC. Toen kwam er inderdaad een reactie van een manager daar, bang voor zijn hachje. Maar dat is dan ook de enige vorm van ‘invloed’ die ik ooit in mijn leven heb ondervonden.

____________________________________

“Een oordeel zonder kennis is een vooroordeel.”

Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: vr 27-4-2012 12:18
Aan: Sylvia Witteman
Onderwerp: Een oordeel zonder kennis is een vooroordeel.

Lieve, lieve Sylvia,

Hoe kan ik nu weten of mijn VK weblogs en bijbehorende discussies zijn
weggeraakt als niemand mij wil of kan vertellen waar ze zijn en als ze mij
dan ook niet ter beschikking worden gesteld?!

Eén ding is echter zeker: De VK had niet het recht om mijn bestanden voor
mij onbereikbaar te maken en ook niet om ze – zonder mijn medeweten, laat
staan instemming – over te dragen aan een commercieel bedrijf als Sanoma.
Toch is dat gebeurd en er is niets wat ik hiertegen kan doen.

Ben ik een malle en complot-denkende querulant omdat ik mijn eigen teksten
terug wil? Mijn achterdocht was in ieder geval niet zo groot dat ik die zes
jaar lang in goed vertrouwen bij de VK had ondergebracht. Ik heb er ook een
tijd lang op vertrouwd dat de VK haar toezeggingen mbt overdracht zou
nakomen. Niet dus.

Jij hebt werkelijk geen flauw idee waarom Henk Müller mij gedurende
anderhalf jaar zonder reden, zonder waarschuwing, zonder opgave van
‘strafduur’ en zonder mogelijkheid van verweer heeft verbannen uit het voor
kritische reacties bedoelde openbare discussieplatform van VK Opinie. Je
hebt er echter wel een mening over. Om die te kunnen onderbouwen, zou je
eigenlijk eerst eens onderstaande brieven moeten lezen. (Het is maar een
kleine greep uit mijn pogingen gedurende anderhalf jaar om weer te mogen
deelnemen aan de publieke debatten op VK Opinie.)

Ook in dit geval is één ding zeker: Ik had met mijn rake kritiek op een
column van Paul Brill geen enkele regel van wet, fatsoen of
gebruiksvoorwaarden geschonden. Verwijdering en verbanning is alleen dan
geoorloofd. De rest is willekeur en onderdrukking.

Als je geen zin of tijd hebt om je te verdiepen in dit voorbeeld van de
manieren waarop de VK kritische lezers de mond snoert en zodoende buiten het
publieke debat te plaatst, geef ik hier de reactie die de reden was van mijn
verbanning gedurende anderhalf jaar:

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar ‘het Midden-Oosten’ het
noemen van Israël als ‘hot issue’ zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen
gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet,
dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is
en blijft nog altijd ‘the hottest issue of them all’ met zijn systematische
schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen).”

Bedenk hierbij dat kritische reacties niet verboden zijn volgens de
gebruiksvoorwaarden van VK Opinie. Volgens onze Grondwet zijn ze zelfs
uitdrukkelijk toegestaan. In de Birmese grondwet (if any) niet, geloof ik,
evenmin als in de Chinese, Noord-Koreaanse en Zimbabwaanse.

_________________________________
“Ik zal er met belangstelling kennis van nemen, maar niet nu.”

Van: Sylvia Witteman   Verzonden: vrijdag 27 april 2012 14:32
Aan: Robert van Waning <post@wanhan.nl>
Onderwerp: RE: Een oordeel zonder kennis is een vooroordeel.

Ik zal er met belangstelling kennis van nemen, maar niet nu, want ik moet over een uurtje op reis…

____________________________________

Van: Robert van Waning   Verzonden: vrijdag 27 april 2012 14:57
Aan: ‘Witteman, Sylvia’
Onderwerp: RE: Een oordeel zonder kennis is een vooroordeel.

Goede reis!

______________________________
“Hoe kan ik nu weten of mijn VK weblogs en bijbehorende discussies
zijn weggeraakt als niemand mij wil of kan vertellen waar ze zijn.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 17 mei 2012 18:57
Aan: Sylvia Witteman
Onderwerp: Kritische VK weblogs zijn en blijven ‘zoek’.

Dag Sylvia,

Leuke reis gehad?
Mijn VK weblogs van de afgelopen zes jaar zijn nog steeds verdonkeremaand.
In de Sovjet-Unie, China, Noord-Korea, Birma, Zimbabwe etc. is dat normaal, maar in onze democratische rechtsstaat toch – hoop ik – niet.
Ik had werkelijk even gehoopt dat jij dit ook onaanvaardbaar zou vinden.
De laatste vraag die ik stelde voordat jij op reis ging, was:
Hoe kan ik nu weten of mijn VK weblogs en bijbehorende discussies zijn
weggeraakt als niemand mij wil of kan vertellen waar ze zijn en als ze mij
dan ook niet ter beschikking worden gesteld?!

____________________________________

“Naar ik begrijp is Sanoma er nog steeds mee bezig en komt het uiteindelijk wel goed. Van verdonkeremanen is uiteraard geen sprake.”
(Sylvia Witteman)

Van: Witteman, Sylvia <s.witteman@volkskrant.nl>  Verzonden: vrijdag 18 mei 2012
Aan: Robert van Waning <post@wanhan.nl> Onderwerp: RE: Kritische VK weblogs zijn en blijven ‘zoek’.

Naar ik begrijp is Sanoma er nog steeds mee bezig, en komt het uiteindelijk wel goed. Van verdonkeremanen is uiteraard geen sprake. Wat denk je, dat iemand er baat bij heeft jouw schrijfsels te verstoppen? Kom op zeg. Je bent erg achterdochtig.

________________________
“Volkskrant-blogs al maanden offline door Web-log.nl.”
(Webwereld)

Bron: http://webwereld.nl/nieuws/110682/volkskrant-blogs-al-maanden-offline-door-web-log-nl.html#

Gepubliceerd: Vrijdag 1 juni 2012
Auteur: Tonie van Ringelestijn

Gebruikers van VKblog, de oude blogdienst van de Volkskrant, hebben na negen maanden hun archieven nog niet terug. Sanoma’s Web-log.nl zou daarvoor zorgen.
Meer dan negen maanden na het sluiten van de weblogdienst van de Volkskrant, VKBlog, zijn de archieven van de weblogs nog altijd niet terug online. Dat had wel allang moeten gebeuren. De Volkskrant kwam overeen met Sanoma dat diens blogdienst Web-log.nl de oude VKblogs zou gaan hosten, maar zicht op een migratie is er nog niet.
Reden voor het aanhoudend offline blijven van de VKblogs is dat Web-log zelf te maken kreeg met een grootschalige migratie-malaise. De blogdienst van uitgeverij Sanoma moest onverwacht en met flinke mankementen over van Typepad naar WordPress. Daardoor waren vorig jaar alle blogs bij Web-log na maanden nog niet volledig hersteld en ging een deel van het materiaal van gebruikers verloren.

Import plug-in beloofd
Na het stopzetten van VKblog maakte uitgever De Persgroep van de Volkskrant bekend dat de gebruikers konden overstappen op Web-log.nl van Sanoma. De stekker ging er eind augustus 2011 uit, maar nog altijd zijn de weblogarchieven van VKBlog niet bij Web-log.nl ondergebracht. Aan de ‘volksbloggers’ is toegezegd dat zij hun Volkskrantblog zouden kunnen importeren in Web-log.nl met een speciale importplugin.
De helpdesk van Weblog.nl (tegenwoordig zonder streepje) liet VKblog-gebruikers deze week abusievelijk weten dat dit niet meer ging gebeuren. “We zouden alleen de mogelijkheid bieden om de Vkblogs te importeren bij Weblog.nl. Dit blijkt nu dus helaas niet mogelijk te zijn. “We vinden het heel vervelend dat dit antwoord zo lang op zich heeft laten wachten”, aldus een helpdeskmedewerker.

Bekijken of en hoe terugzetten
Maar Eric Ariëns, content publishing director bij Sanoma en verantwoordelijk voor Weblog.nl, laat weten dat deze informatie niet klopt. “Wij hebben alle bestanden van VKblog nog. We zijn aan het bekijken hoe en of ze kunnen worden teruggezet. Dat zal nooit op exact dezelfde manier zijn als ze voorheen online stonden.”
De maandenlange vertraging heeft te maken met de perikelen die Web-log.nl zelf had met zijn eigen migratieproces vorig jaar. “Daar hebben wij ook VKblog-gebruikers van op de hoogte gesteld.” Ariëns wil geen harde toezeggingen doen over het terugzetten van de blogarchieven. “Ik ben daar voorzichtig mee geworden. Dingen die technisch heel makkelijk lijken, kunnen ineens heel complex blijken te zijn”, vertelt Ariëns aan Webwereld.

‘Niet de afspraak’
De Persgroep eist echter wel duidelijke toezeggingen: de uitgever wil dat Sanoma zich aan zijn afspraak houdt. “Dit is niet conform de afspraken. De gratis overdracht van het archief wil niet zeggen dat dat vrijblijvend was. De bloggers was beloofd dat ze over hun oude content konden blijven beschikken”, reageert Koen van Gestel, manager nieuwe media bij De Persgroep. “De overgang naar Web-log.nl leek ons een chique oplossing richting onze bloggers. Wij dachten dat Sanoma wel in staat was om die migratie op te zetten.”
Volgens Van Gestel heeft Sanoma in augustus ‘alle data-exports’ ontvangen van de Volkskrant. “Daarna is er geen rechtstreeks contact meer met ze geweest”, zegt hij. “Ik hoorde donderdagochtend via ex-VKbloggers dat de migratie niet meer zou volgen en heb contact met Sanoma opgenomen.”

REACTIES:

Ongeldig op Vrijdag 1 Juni 2012 10:18
“Wij hebben alle bestanden van VKblog nog. We zijn aan het bekijken hoe en of ze kunnen worden teruggezet. Dat zal nooit op exact dezelfde manier zijn als ze voorheen online stonden.”
De ex-vkbloggers zitten ongetwijfeld echt te wachten op mee mogen doen met de ellende waar de webminloggers hun data al aan kwijtgeraakt zijn.
Beetje raar dat sanoma ook pas na negen maanden (en het zoveelse “oh sorry we zijn je data kwijt”-bericht van webminlog) opkomt voor hun ex-gebruikers, terwijl het toch al vrij vlot na de sluiting vkblog van duidelijk was dat migreren naar webminlog een pijnlijke zaak zou worden. Een datadump onder de gebruikers hun oude inlog beschikbaar stellen is teveel gevraagd?

Robert van Waning op Woensdag 6 Juni 2012 16:06
Op VK Opinie werden nav een artikel van hoofdredacteur Remarque (over de NOS) de volgende opmerkingen gemaakt over de schandalige manier waarop de VK weblogs zijn verdonkeremaand:

Robert van Waning (03/06/2012 22:21)
Philippe Remarque pleit voor een eerlijk speelveld. Dat zou ook moeten gelden voor de manier waarop hij en zijn redactie omspringen met mensen in zwakkere posities, zoals reageerders en bloggers. Daar ontbreekt nog wel wat aan. Zie het VK Weblog: Verdonkeremaand. Pas als lezers als reageerders en briefschrijvers evenveel vrijheid van meningsuiting hebben als journalisten en columnisten, ligt het speelveld waarop krant en burger elkaar ontmoeten gelijk en is er hoop voor onze democratie.

Helena (04/06/2012 13:41)
Mensen willen nu eenmaal reageren bij diverse “instanties” van verschillende richtingen en verschillende organisaties. Alleen maar online krantensites lijkt me ietwat overdreven. De VK heeft te maken met concurrentie van verschillende opinie- en nieuwssites, zoals weblog GeenStijl. . Ik vind het jammer dat de VK het VKblog “om zeep heeft geholpen”. Er waren wel gegronde redenen om het VKblog te stoppen. Zoals de kosten, de onderlinge ruzies etc etc. zie volgende reactie.

Helena (04/06/2012 13:48)
Maar uit een enquête onder Vkbloggers bleek dat een groot deel van de bloggers wilde betalen om te blijven bloggen bij het VKBlog. Er waren bloggers aanwezig die interessante artikelen plaatsten, of prachtige foto’s. Ook trokken deze bloggers veel views van buiten het Vkblog, en boden daarmee ook het nodige tegenwicht en/of concurrerend tov Joop.nl of Geen Stijl.Ik denk als er destijds toch gekozen zou zijn voor voortzetting VKblog met andere en betere opzet dat deze discussie nu niet nodig was

Robert van Waning (04/06/2012 17:46)
@Helena, bij de stopzetting van het VK weblog vertrouwde ik op de toezegging door de VK dat de weblogs met bijbehorende discussies mbv een ‘tool’ konden worden overgezet naar weblog.nl. Daar is niets van terecht gekomen. Als eigenaar van mijn VK weblogs probeer ik probeer nu al 10 maanden om mijn weblogs etc. terug te krijgen van de krant waaraan ik ze had toevertrouwd. Hoofdredacteur, ombudsvrouw en opinieredactie van de VK weigeren echter om aan dit gerechtvaardigde verzoek te voldoen. Schande.

Patrick64 (05/06/2012 16:29)
@Robert van Waning: Op Webwereld.nl staat een vrij helder artikel over jouw blogkwestie (artikel van 1 juni) Lees het artikel maar het zou je wellicht kunnen helpen om je irritatie effectiever te richten. Ik sluit dit onderwerp verder af voordat ik zelf nog ga geloven dat ik voor de VK zou werken o.i.d.

Robert van Waning (06/06/2012 10:11)
@Patrick64, tot dusver heb ik mijn ergernis over de schandalige afhandeling van het VK weblog gericht tegen de hoofdredacteur, de ombudsvrouw en de oppercensor van de VK. Tegen wie anders? Zij vertegenwoordigen immers de bewaarnemer van mijn teksten en zij zijn feitelijk en moreel verantwoordelijk voor het verdonkeremanen van zes jaar meningsuitingen en publiek debat. Nu graag even eerlijk: Ben jij heus geen journalist of aan de journalistiek verbonden? Amazing. Zal webwereld lezen.

Robert van Waning (06/06/12 10:25)
@Patrick64, in het artikel op webwereld.nl zegt iemand van de VK/Persgroep: “De gratis overdracht van het archief wil niet zeggen dat dat vrijblijvend was.” N.B.: De VK weblogs waren het eigendom van de bloggers. VK/Persgroep had als bewaarnemer daarvan niet het recht om die zonder onze toestemming aan een derde partij over te dragen. Ik verbaas mij telkens over de gebrekkige wetskennis en rechtsgevoel van journalisten. Kennelijk menen zij dat zij boven wet en kritiek verheven zijn.

Robert van Waning (Niet geplaatst.)
@Patrick64, vwb het VK weblog wist je dus niet waar je het over had. Je had er wel een oordeel over. Oa daarom dacht ik dat je journalist was. Je verdedigt ook betwistbare journalistieke standpunten. Dat kunnen ze heus zelf wel, hoor. Zij hoeven het alleen niet. Journalisten en redacties lossen moeilijke kwesties namelijk op door domweg niet te reageren op kritische vragen en opmerkingen. En nogmaals: De VK had natuurlijk niet het recht om zonder onze toestemming ONZE blogs weg te geven.

_____________________________________

Om te zien of er na 6/6/2012 nog reactie bijgekomen waren, zocht ik het artikel van Philippe Remarque zojuist (17/11/2012) nog eens op. Alle reacties bleken te zijn verwijderd! Er konden echter wel nog steeds reacties worden gegeven:
“Jouw mening telt! Deel jouw mening met de andere bezoekers.”

Ik heb de volgende reactie verstuurd:

Waar zijn alle reacties gebleven? Zijn die ook verdonkeremaand, om dezelfde redenen als waarom het gehele VK Weblog met alle teksten (weblogs, reacties en discussies) zijn verdonkeremaand? Die redenen zijn dat de Volkskrant niet van weerwerk en tegenspraak houdt en al helemaal niet van kritiek en transparantie.”
Zie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3264589/2012/06/01/Philippe-Remarque-Laat-NOS-online-geen-krant-meer-spelen.dhtml

___________________________________
“Belangrijk nieuws: verwijderen van inactieve weblogs.”

Van: Weblog.nl [mailto:info@service.weblog.nl]
Verzonden: vrijdag 16 november 2012 18:32
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: Belangrijk nieuws: verwijderen van inactieve weblogs

Beste weblogger,
De bereikbaarheid van Weblog.nl is de afgelopen weken onder de maat. Een belangrijke oorzaak hiervan is het grote aantal inactieve weblogs. Deze blogs maken de database traag, waardoor laadproblemen ontstaan waar de actieve webloggers hinder van ondervinden. Een inactief weblog is een weblog waar al langer dan 12 maanden niet op is ingelogd.
Daarom zullen alle inactieve weblogs per 1 december 2012 definitief worden verwijderd. De inhoud van deze inactieve weblogs wordt vanaf dat moment permanent gewist. Je kunt dit vergelijken met aanbieders van gratis mailaccounts, zoals Hotmail, die ook alle emailaccounts verwijderen die langer dan 9 maanden niet zijn gebruikt.
Door het verwijderen van de inactieve blogs hopen wij een groot deel van de bereikbaarheidsproblemen van Weblog.nl op te kunnen lossen.
We begrijpen goed dat de inhoud van een weblog waardevol is. Heb je zelf een Weblog dat je al langer dan een jaar niet hebt gebruikt, maar wel graag online wil laten staan? Log dan voor 30 november 2012 in op je inactieve Weblog. Hiermee verandert de status van je Weblog weer naar “actief”. Voor eventuele vragen kun je terecht bij onze Helpdesk.
Vriendelijke groet,
Weblog team

_________________________________
“Sanoma Media is een grensverleggend mediahuis, dat met haar expertise, creativiteit en aansprekende content adverteerders de juiste context biedt om hun doelstelling te realiseren.”

Van: noreply@service.sanomamedia.nl   Verzonden: zaterdag 17 november 2012 11:16
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: Weblog.nl zal inactieve weblogs verwijderen. Maar hoe zit het nu met het VK Weblog?

Beste lezer(es),

U ontvangt deze deze e-mail omdat u heeft gereageerd op een e-mail die is verstuurd vanuit een van de merken van Sanoma Media B.V.
Dit is een automatisch gegenereerd bericht, reacties op deze e-mail worden niet gelezen. Als u contact wenst op te nemen met de redactie van het merk verzoeken we u het colofon of de contactpagina van dat merk te raadplegen voor de contactmogelijkheden.
Wanneer uw vraag gaat over het uitschrijven op een e-mail nieuwsbrief dan kunt u gebruik maken van de uitschrijflink in de betreffende nieuwsbrief. Deze uitschrijflink zult u vrijwel altijd onderaan de nieuwsbrief terugvinden.
Als afmelden niet direct lukt (bijvoorbeeld wegens een technische storing), probeert u het dan enkele minuten later nogmaals alstublieft. Mocht het alsnog niet lukken dan is onze klantenservice u graag van dienst, contactgegevens daarvan vindt u op onze site: http://klantenservice.sanomamedia.nl/

Met vriendelijke groet,
Sanoma Media Netherlands B.V.

___________________________
‘Informatie over Sanoma Media Netherlands.’

Sanoma Media is met haar publiekstijdschriften, custom media magazines, events, websites, mobiele sites, mobiele apps en iPad apps het grootste mediabedrijf in bereik in Nederland. Sanoma Media bereikt met al haar media circa 90% van de Nederlandse bevolking (13+) en 80% van alle internetters (13+) in Nederland. Lezers en bezoekers waarmee Sanoma Media generaties lang een (h)echt contact heeft opgebouwd.
Het portfolio van Sanoma bestaat uit meer dan 100 uiteenlopende A-merken waaronder AutoWeek, Donald Duck, delicious., Flow, Kieskeurig.nl, Libelle, Margriet, NU.nl, Viva, Vrouwonline.nl, SchoolBANK.nl en Startpagina.nl.
Sanoma Media is een grensverleggend mediahuis, dat met haar expertise, creativiteit en aansprekende content adverteerders de juiste context biedt om hun doelstelling te realiseren. Meer informatie over Sanoma Media Netherlands vind je op www.sanomamedia.nl

Sanoma Media Netherlands B.V. maakt deel uit van Sanoma Media B.V., een divisie van de Sanoma Group, een Europese mediagroep actief in verschillende mediasectoren in twintig landen.
Volg ons op Twitter: twitter.com/sanomamediaNL

________________________________
‘De hele migratiesaga van Weblog.nl is te lezen op Webwereld.nl.’

Van: Jasper Bakker <jbakker@IDG.NL>  Verzonden: dinsdag 20 november 2012 14:33
Aan: Robert van Waning <post@wanhan.nl> Onderwerp: RE: Weblog.nl gaat alle ‘inactieve weblogs’ verwijderen. Inclusief de VK weblogs?

Beste Robert,

Dank voor deze melding, maar hier hebben wij afgelopen maandag(ochtend) al over bericht.  http://webwereld.nl/nieuws/112494/web-log-nl-deletet-oude-blogs.html

De hele migratiesaga van Web-log.nl hebben we van het begin af aan gecoverd:
http://webwereld.nl/tags/web-log-nl.html
En daarbij ook het Volkskrant-element meegenomen:
http://webwereld.nl/nieuws/111205/volkskrant-blogs-naderen-1-jaar-offline.html
http://webwereld.nl/nieuws/110682/volkskrant-blogs-al-maanden-offline-door-web-log-nl.html

Maar eens zien of we nog een nieuw hoofdstuk kunnen toevoegen aan deze saga.

____________________________________
“Wilt u alstublieft nu eindelijk eens uw verantwoordelijkheid nemen
en er voor zorgen dat de VK webloggers hun teksten weer terugkrijgen?

Weblog.nl is kennelijk geen ‘merk’ van Sanoma B.V.”

Van: Robert van Waning   Gepost om: dinsdag 20 november 2012 13:08
Gepost naar: Webwereld
Discussie: Weblog.nl gaat alle ‘inactieve weblogs’ verwijderen. Inclusief de VK weblogs?
Onderwerp: Weblog.nl gaat alle ‘inactieve weblogs’ verwijderen. Inclusief de VK weblogs?

(Afschrift aan Fokko Obbema (VK-correspondent in China, waar bloggers het ook moeilijk hebben) en aan Tonie van Ringelestein van Webwereld.nl (de enige journalist die over deze kwestie heeft geschreven. )

Geachte Hoofdredacteur en Ombudsvrouw,

Enige dagen geleden ontving ik (voor het eerst, geloof ik) een bericht van Weblog.nl. Daarin werd medegedeeld dat het bedrijf ‘inactieve weblogs’ zou gaan verwijderen.

Aangezien Weblog.nl nog steeds niet de door dat bedrijf en door VK/Persgroep toezeggingen mbt overdracht van VK weblogs is nagekomen, maak ik mij nu toch écht zorgen over de teksten van zes jaar VK weblog ‘Donqui’.

De ombudsvrouw van de Volkskrant schreef mij op 6 maart van dit jaar dat ik ‘overduidelijk niet op zoek was naar een oplossing’. Dat was natuurlijk nare nonsens. De enige oplossing die ik verlang is het terugkrijgen van mijn weblogs en bijbehorende discussies. Ik kan daar nu al 15 maanden niet uit citeren, terwijl ik daar vaak behoefte aan heb. Het waren en zijn nog steeds mijn teksten. Ik heb geen geld en geen tijd om hiervoor naar een rechter te stappen, hoewel ik deze zaak volgens Sylvia Witteman zeker zou winnen. (Zij vond overigens dat ik niet moest zeuren.)

Is er dan werkelijk niemand bij de VK/Persgroep die zich voldoende verantwoordelijk voelt voor het verkwanselen (en vervolgens verdonkeremanen) van de VK weblogs om ervoor te zorgen dat die nu niet voorgoed verloren gaan doordat Weblog.nl alle ‘inactieve weblogs’ definitief gaat verwijderen? Dit zijn toch toestanden die men hoogstens zou verwachten in ondemocratische landen als Birma, Zimbabwe, Noord-Korea of China waarover regelmatig afkeurende verhalen in de Volkskrant staan? (Vandaar mijn afschrift aan Fokko Obbema.)

Het bleek niet mogelijk om op de e-mail van Weblog.nl te reageren. Op de website van Sanoma wordt men verwezen naar het colofon van het betreffende ‘merk’,  maar Weblog.nl is kennelijk (nog?) geen Sanoma-merk, want het colofon is nergens te vinden.

Wilt u alstublieft nu eindelijk eens uw verantwoordelijkheid nemen en er voor zorgen dat de VK webloggers hun teksten weer terugkrijgen?

_________________________________
“Alle inactieve weblogs worden nu definitief verwijderd.”

Van: Weblog.nl <info@service.weblog.nl>  Verzonden: vrijdag 30 november 2012 20:02
Aan: 1burger@solcon.nl
Onderwerp: HERINNERING | BELANGRIJKE MEDEDELING

Beste weblogger,

Zoals we je in een eerdere mail hebben laten weten worden na 1 december 2012 alle inactieve weblogs definitief verwijderd. Log uiterlijk morgen, 1 december 2012, in op je inactieve account om dit te voorkomen. Heb je de afgelopen 12 maanden ingelogd op jouw account, dan kun je deze mail negeren. Jouw weblog is dan actief.

[Etc.  Zie hierboven de email van Weblog.nl van vrijdag 16 november 2012 18:32]

_________________________________
“Sanoma Media zal per 1 maart 2013 Weblog.nl overdragen aan WordPress.com.”

Van: Weblog.nl <info@service.weblog.nl>  Verzonden: donderdag 17 januari 2013 11:31
Aan: 1burger@solcon.nl
Onderwerp: Sanoma Media draagt Weblog.nl over aan WordPress.com

Beste Weblog gebruiker,

Sanoma Media zal per 1 maart 2013 Weblog.nl overdragen aan WordPress.com. De kwaliteit van Weblog.nl is al langere tijd niet op het gewenste niveau. Opkomende concurrentie van goede en gratis alternatieve blogdiensten heeft ons doen besluiten de dienst over te dragen aan een externe partij.

WordPress.com is een mondiaal grote en stabiele partij. Het platform wordt maandelijks door een miljard bezoekers bezocht en per dag worden er 900.000 berichten geplaatst. Verder zijn de technische mogelijkheden en designs die WordPress.com haar bloggers biedt zeer uitgebreid.

Wat betekent dit voor jouw blog?
Uiteraard stellen we je in staat om de inhoud van je blog te exporteren en over te zetten naar WordPress.com. We begrijpen heel goed dat de inhoud van je weblog heel waardevol is en daarom met zorg behandeld moet worden. Samen met WordPress.com zijn heldere instructies ontwikkeld, waardoor het exporteren uit Weblog.nl en het importeren in WordPress.com eenvoudig is. Daarnaast is er een online helpdesk die je bij vragen verder kan helpen. Aangezien Weblogl.nl technisch gezien al draait op WordPress.com zal het werken met WordPress.com niet veel anders zijn dan dat je op dit moment bij Weblog.nl gewend bent.

Start zo snel mogelijk met het aanvragen van een export van je Weblog! Het exporteren van je blog is mogelijk via de Weblog exportfunctie. Deze functie kan je vinden in je Dashboard onder het tabje Extra. Klik hier voor stap-voor-stap instructies hoe je je blog kunt exporteren uit Weblog.nl en vervolgens kunt importeren in WordPress.com. De link naar je export bestand krijg je per mail toegestuurd. Controleer dus vooraf of het emailadres wat aan je weblog gekoppeld is klopt. Dit kan je zien door te klikken op Instellingen en vervolgens op Algemeen. Wijzigingen die je ná de export op je Weblog maakt zullen niet in je export bestand worden meegenomen.

Wachtrij
Aangevraagde exports worden in een wachtrij geplaatst en vervolgens in volgorde van binnenkomst behandeld. Vanwege het grote aantal exports dat de komende weken zal binnenkomen, kan het langer duren dan normaal voordat je de mail met de link naar je export bestand ontvangt. Heb je na een week nog geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de Helpdesk.

Verhuisbericht
Belangrijk! Het exporteren van je blog is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2013. Alle actieve blogs zullen, ook na de export, tot 1 maart live blijven staan op Weblog.nl, zodat je tot die tijd bezoekers van je blog kunt doorverwijzen naar je nieuwe blog op WordPress.com.
Na 1 maart 2013 zal Weblog.nl niet meer bereikbaar zijn.

Vragen?
Mocht je vragen hebben over bovenstaand bericht, dan kan je uiteraard terecht bij onze Helpdesk. We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Het Weblogteam

_______________________________

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 17 januari 2013 13:16
Aan: Jasper Bakker
Onderwerp: “Sanoma Media draagt Weblog.nl over aan WordPress.com. ” Inclusief de VK Weblogs?!

Beste Jasper,
Zojuist ontving ik onderstaand bericht van Weblog.nl. Er wordt (weer) met geen woord gerept over de migratie van de VK Weblogs.
Omdat ik geen blog bij Weblog.nl heb, kan ik geen bericht sturen naar de link Helpdesk van Weblog.nl, omdat de naam van een Weblog.nl-blog een verplicht veld is. Catch-22.
Ik hoop dat enige druk van buitenaf zal helpen om het allemaal toch nog goed te laten komen met de verdonkeremaande VK Weblogs.

_____________________________________

Van: Jasper Bakker <jbakker@IDG.NL>   Verzonden: donderdag 17 januari 2013 13:59
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: “Sanoma Media draagt Weblog.nl over aan WordPress.com. ” Inclusief de VK Weblogs?!

Beste Robert,
Inderdaad, ik had dit ook al gehoord, eind v/d ochtend. Maar ik zat te wachten op belletje terug van Sanoma, want genoeg en vele vragen mijnerzijds.
Ik ben nu druk tikkende, dus zie zometeen Webwereld.
En wellicht ook later nog, ik speur door!

________________________

Van: Jasper Bakker <jbakker@IDG.NL>
Verzonden: donderdag 17 januari 2013 14:52
Aan: Robert van Waning <post@wanhan.nl> Onderwerp: RE: “Sanoma Media draagt Weblog.nl over aan WordPress.com. ” Inclusief de VK Weblogs?!

Beste Robert,
Goede timing: ik heb nét lading vragen uitgezet bij de Volkskrant (van De Persgroep).
To be continued…

___________________________________
“Als zulke dingen in China gebeuren, dan lezen wij dat in de Volkskrant.”

Van: Robert van Waning   Verzonden: donderdag 17 januari 2013 14:51
Aan: Jasper Bakker
Onderwerp: RE: “Sanoma Media draagt Weblog.nl over aan WordPress.com. ” Inclusief de VK Weblogs?!

Beste Jasper,
Als zulke dingen in China gebeuren, dan lezen wij dat in de Volkskrant, maar hier in NL worden blogs en reacties geweigerd, gecensureerd en verwijderd en worden bloggers en reageerders zonder opgave van deugdelijke reden en dus ook zonder mogelijkheid van verweer verbannen zonder dat er een journalistieke haan of democratische volksvertegenwoordiger naar kraait.
Ik hoop dat je op je speurtocht ook nog ergens de verdonkeremaande VK Weblogs (2005 – 2011) weet te vinden, want ik mis de mijne erg!

_____________________________

Van: Jasper Bakker <jbakker@IDG.NL>
Verzonden: donderdag 17 januari 2013 14:34
Aan: Robert van Waning <post@wanhan.nl> Onderwerp: RE: “Sanoma Media draagt Weblog.nl over aan WordPress.com. ” Inclusief de VK Weblogs?!

Beste Robert,
Yep, zekers.
Zie: http://webwereld.nl/nieuws/113076/sanoma-trekt-stekker-uit-web-log-nl.html
Maar aha, ik zie in jouw mailtje ook het lot dat VKblogs is beschoren. Dank je!

____________________
“Het is niet mogelijk gebleken de VK blogs in Weblog.nl te integreren. De VK blogs zullen nu dus ook niet overgezet kunnen worden naar WordPress.com.”

Van: Weblog.nl helpdesk   Verzonden: donderdag 17 januari 2013 13:46
Aan: 1burger@solcon.nl
Onderwerp: Instructies voor het exporteren van je weblog uit Weblog.nl en het importeren in WordPress.com

Medewerker Sanoma – 17 januari 2013
Door de technische migraties van Weblog.nl en de problemen die daaruit voortvloeiden is het niet mogelijk gebleken de VK blogs in Weblog.nl te integreren. De VK blogs zullen nu dus ook niet overgezet kunnen worden naar WordPress.com.
U ontvangt deze melding over een opmerking omdat u geabonneerd bent op updates in “Instructies voor het exporteren van je weblog uit Weblog.nl en het importeren in WordPress.com”

_____________________
Het is technisch gezien helaas niet mogelijk gebleken om de VK blogs te integreren in Weblog.nl. Hierdoor kunnen VKblogs niet via de voor Weblog.nl ontwikkelde ex- en import tool over gezet worden naar WordPress.com.

De Onafhankelijke Bloggers Associatie (OBA) biedt voormalig VK bloggers hulp bij het maken van de overstap naar WordPress. OBA staat los van Sanoma Media en Weblog.nl.”

Weblog.nl   31 januari 2013 10:00
You are registered as a cc on this help desk request and are thus receiving email notifications on all updates to the request.

Beste Robert van Waning,
Op 29 januari 2013 hebben we onderstaand bericht naar je gestuurd:

Door de overdracht van Weblog.nl aan WordPress.com kreeg Sanoma veel vragen over de nooit geïmporteerde VKBlogs.
Het is technisch gezien helaas niet mogelijk gebleken om de VK blogs te integreren in Weblog.nl. Hierdoor kunnen VKblogs niet via de voor Weblog.nl ontwikkelde ex- en import tool over gezet worden naar WordPress.com.
De Onafhankelijke Bloggers Associatie (OBA) biedt voormalig VK bloggers hulp bij het maken van de overstap naar WordPress. OBA staat los van Sanoma Media en Weblog.nl, maar we hebben van meerdere voormalig VKbloggers teruggehoord dat zij door OBA goed geholpen zijn. De OBA is bereikbaar via de website:   www.onafhankelijke-bloggers-associatie.nl.
We vernemen graag of je dit bericht hebt ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Medewerker
Weblog.nl helpdesk

__________________________
‘Instructies voor het exporteren van je weblog uit Weblog.nl en het importeren in WordPress.com.

Reacties op het forum van Weblog.nl.’

M Keizer – 17 januari 2013
Als er iemand is die ik mag proberen te helpen, graag!
Tinkyisonline
Ik denk dat ik het wel kan, maar je komt geen steek verder doordat niks werkt zoals het zou moeten
Trix Koning
Heel veel dank aan M. Keizer. Hij heeft het keurig voor mij geregeld.
M Keizer
Ok, stuur anders een mailtje naar hallo@keizer.it
M Keizer
@Medewerker, waarom zetten jullie die handleiding niet gewoon op een server/dienst die wél werkt? Scheelt iedereen een hoop tijd lijkt me
M Keizer
Bij export gaan de verwijzingen naar in elk geval de foto’s mee, bij het importeren zou die ze moeten downloaden (mits de boel bereikbaar is) en toevoegen aan je nieuwe WordPress omgeving. Bij video’s ligt het er aan, als het filmpjes via YouTube/Vimeo/etc zijn dan is dat sowieso geen probleem.
M Keizer
Nee het export bestand bevat de foto’s en video’s niet, maar die poogt ze wel te downloaden van de blog op weblog.nl op het moment dat je de import begint. De vraag is echter of op dat moment de foto’s ook bereikbaar zijn en of dat dus wel gaat lukken. Op dit moment heeft het weinig zin.
M Keizer
@Robert van Waning, prima, maar ik heb geen rechten of andere mogelijkheden bij weblog.nl dan jij.  Ik kan je wel helpen met het  inregelen van een nieuwe omgeving en dan proberen het oude materiaal daar in te krijgen, maar als jij helemaal niets meer hebt sinds Sanoma de blogs heeft overgenomen dan kan ik je daar niet mee helpen…
@Oehoe Je kan het blijven proberen, WordPress zal die posts niet dubbel toevoegen. Sla die XML gewoon goed op op je computer en je hebt nog 6 weken de tijd om de bijbehorende foto’s te downloaden via het importeren..
M Keizer
Dat mag je helemaal zelf weten 😉
Johanbolijn55
Een handleiding van 27 bladzijden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M Keizer
Dus je hebt een XML van 25 MB maar die mag niet in WordPress omdat het limiet daar 15 MB is? Dan ben je wel aardig de pineut. Het lijkt me ook onwaarschijnlijk dat je bij de export met het kiezen van enkel posts onder de 15 MB komt. Eventueel mag je mij de XML wel sturen via wetransfer, dan kijk ik even of ik hem in een losse test installatie krijg.
M Keizer
Het lijkt me niet dat WordPress.com het limiet van 15 MB eventjes verhoogd. Maar je kan je XML altijd nog in stukjes knippen met kladblok of een XML editor. Dit is wel een precisie werkje dus pas op. Maak eerst een kopie van je XML bestand!!!
Je kan ook webhosting met een eigen domeinnaam nemen en daar de XML importeren in je eigen WordPress installatie, dan heb je vanaf dat moment ook niets meer met wordpress.com of weblog.nl of wat dan ook te maken. Hiervoor heb je dus wel webhosting nodig die dat limiet van 15 MB een stuk hoger heeft staan.
Als ik iemand kan helpen om te verhuizen naar je nieuwe WordPress omgeving: hallo@keizer.it – ook voor advies over webhosting en domeinnamen
Kitty van Meurs
Weet je wat ik gewoon ga doen? Niks importeren! Ik kopieer al mijn bestanden en breng ze naar blogspot.com. Altijd een betrouwbare blogleverancier geweest.
Trisha Gouwens   18 januari 2013
Ik heb ook alles wat ik wil bewaren opgeslagen in een word bestand. Dat zet ik, als het misgaat, later wel op een andere site dan. Wat een gedoe zeg..
Margreet Heij
Vanmorgen kreeg ik toch de mail met daarin het export bestand. was eenvoudig om te downloaden. Alles is overgezet en werkt. Super !

Wakker
Waarom zijn de instructies en links niet op de site aanwezig? Waar vind ik dashboard. Instructies. Export. Etc. Waarover gesproken wordt Ik den dat dit het einde wordt
snif …. hoezo … mijn tekst is toch mijn eigendom?

Oehoe
Ik heb mijn exportbestand nog niet binnen, maar de verwachting is dat deze ruim 25 MB zal zijn. Hierdoor zal ik veel werk hebben aan het importeren in stukjes. Omdat het nog maar de vraag is of alle mediabestanden, foto’s en films, meekomen, heb ik bij dat enorme karwei mijn weblog nodig als voorbeeld.  Waarschijnlijk zullen meerderen dit nodig hebben. Mijn weblog staat ook vermeld op vele sites. Die mensen zullen na 1 maart voor een dichte deur staan. Daar komt bij dat ik voor mijn blog bij WP een andere naam heb moeten kiezen omdat de oude naam al vergeven was. Onvindbaarheid ligt op de loer hierdoor. De datum 1 maart is m.i. dan ook niet reeel te noemen en ik zag graag een meer redelijke termijn voor de definitieve verwijdering.
José Smulders
DIT IS ECHT HEEL ERG.Sinds 2004 een weblog die in het begin heel makkelijk in het gebruik was. Na elke wijziging werd het onoverzichtelijker. Na de migratie is het helemaal erg geworden. Maandenlang was de weblog onbereikbaar. Ik kap ermee. Heb er net 2 uur over gedaan om al mijn berichten bericht voor bericht te kopieeren en te plakken in wordpad. Heb nu een soort van dagboek in mijn documenten staan. Ik ga deze verhuizing niet eens proberen. GEEN DANK SANOMA
Sanoma Technische ondersteuning
@Carel Wil je die e-mail eens doorsturen naar help@keizer.it ? Dan zal ik even kijken wat ik voor je kan doen
Sanoma Technische ondersteuning  – 19 januari 2013  01:46
@Carel je hebt een mail met je exportbestand.
@Kossi je mag een andere naam verzinnen bij wordpress.com, dit maakt niets uit voor je import.
@José Als je mij een e-mail stuurt op help@keizer.it met je weblog adressen, dan stuur ik jou alle XML bestanden terug.
@Rolf Breemes @Canon Eos 350d @Oehoe – stuur mij een mail op help@keizer.it met het weblog adres en ik voorzie jullie zsm van een XML bestand
Sanoma Technische ondersteuning
@Johanbolijn55 Is het al gelukt? Wat type je in? Er morgen geen tekens, spaties of hoofdletters in de naam voorkomen.
@Foto Eos 350d Fijn dat het gelukt is. Als je in Google zoekt op WordPress handleiding dan krijg je allemaal websites met tips en gebruikershandleidingen.
@zichtbarezaken Wil je mij de e-mail met de (verkeerde) export doorsturen naar help@keizer.it ? Dan kijk ik het even na en stuur ik je zsm de juiste XML terug.
@izgs @Oehoe Als het goed is kan je met die e-mailadressen inloggen op wordpress.com, en kan je daarna via de knop My Blogs bovenin de balk een nieuwe blog aanmaken.
Sanoma Technische ondersteuning
@Johanbolijn55 Wil je je WordPress acount even naar help@keizer.it sturen? Dan probeer ik het even voor je
José Smulders
Het is eindelijk gelukt bij wordpress een nieuwe weblog aan te maken. Ik heb de exportfile vandaag geupload en wat een verrassing. Het is gelukt. Ik gelijk een poging doen om voor mijn andere weblog ook een exportfile aan te vragen maar weblog is weer onbereikbaar
Sanoma Technische ondersteuning
@José Smulders Goed om te horen dat de eerste gelukt is. Is het al gelukt met de tweede? Stuur anders een e-mail naar help@keizer.it met de URL van je weblog en ik voorzie je zsm van een export.
@Ladyenkwibus Waar loop je vast? Als je ingelogd bent op WordPress.com kan je bovenin de balk via “My Blogs” je blogs zien en eventueel een nieuwe aanmaken. Is dat nog niet gelukt? Anders mag je mij je login sturen  naar help@keizer.it en dan kijk ik even voor je wat de status is.
Rolf Breemes
Zomaar ineens was de export file er. Nieuwe site aangemaakt op wordpress.com. De link gedownload in WordPress.com en Yess alles staat erop. Ben happy meer dan happy
Rolf Breemes
Gewoon nogmaals de export file downloaden. Geloof me als je die hebt kun je hem echt importeren in WordPress.com. Niks over 15 mb gaat gewoon lukken. Mijn wandelverslagen staan erop nu. 342 in totaal. Met foto´s en al. Dat is echt meer dan 15 mb. Kop op dat gaat iedereen lukken!!!
Sanoma Technische ondersteuning
@Rolf Breemes Fijn dat het gelukt is!
Echter zijn er ook mensen die hun XML (dus zónder foto’s) al groter is dan 15 MB, het record van vandaag staat op 95 MB. Ik meen iets van 5.000 berichten en 28.000 reacties.
Wat je dan moet doen kan je hier lezen:
http://www.howtowordpress.nl/2013/01/hoe-importeer-ik-een-bestand-groter-dan-15mb-bij-mijn-wordpress-com-blog/
izgs
Mijn 2 e-mail adressen waren al bekend bij WordPress vanwege gekoppelde statistieken. Dan kan je dus geen NIEUW account aanmaken, Op 2 andere e-mailadressen een account aangemaakt en en de import van beide sites verliep probleemloos in een paar minuten tijd. EN het ziet er stukken beter uit! (moet je natuurlijk wel over een extra e-mail adres kunnen beschikken) Blij dat ik af ben van die weblog ellende
Remi v Tienhoven
Beste Webloggers, Ik ben na veel voorbereiden een eigen blog-service begonnen, en deze is sinds vandaag online! Je kunt gratis een blog aanmaken. Om je te registreren kun je gaan naar http://web.van10hoven.nl Mocht je nog vragen hebben, kun je daar ook contact met mij opnemen
Sanoma Technische ondersteuning
@ Oehoe Ik verwacht inderdaad dat het support team van WordPress morgen alle imports verwerkt.
@ izgs Als je op WordPress.com inlogt met je account (voor je statistieken) kan je als het goed is via de balk bovenin een nieuwe blog aanmaken via “My Blogs”. Maar zoals ik begrijp komt die tip te laat en is het je al gelukt met andere e-mailadressen.
Sanoma Technische ondersteuning
@ Remi Gelieve geen reclame te maken voor je eigen blogdienst.
We adviseren WordPress.com omdat daarmee de meeste functionalteiten van Weblog overgaan. Daarbij denk ik dat de gebruikers baat hebben bij de directe support, techniek en discretie van de officiële WordPress ontwikkelaars op hun wereldwijde platform.
Sanoma Technische ondersteuning
@Kossi Stuur me een mailtje op help@keizer.it met je blog-URL’s en de e-mailadressen die er in zouden moeten staan, en ik voorzie je zo snel mogelijk van je XML exports.
José Smulders
Voor diegenen die een mail sturen naar help@keizer.it  Ik wil jullie even laten weten dat ik ontzettend snel ben geholpen door hem/haar en in no time mijn exportbestand via een email kreeg. PERFECT!
Jozef van Kessel
Sanoma BV heeft mijn weblog zo maar, zonder mijn toestemming verwijderd. Ik heb 18 januari jl. een exportbestand aangevraagd en nooit iets terugontvangen. Nu functioneert het inloggen al helemaal niet meer. Zo lost Sanoma de problemen kennelijk op: verwijderen van alles, en instructies verspreiden die door henzelf niet worden uitgevoerd.
Oehoe
Afgelopen zaterdag heb ik mijn bestand naar WordPress gezonden. Maar helaas is het nog steeds niet door ze binnengehaald. Ik heb begrepen dat het druk is met importeren en dat het 3 dagen kan duren. Maar daar zit ik nu al overheen. Is er enig inzicht hoe lang het nog kan duren ? Begin me nu toch wel een beetje ongemakkelijk te voelen
Medewerker
Beste Oehoe, Hiervoor kun je het beste contact opnemen met WordPress.com zelf: support@wordpress.com  Wij hebben helaas geen inzicht hoe druk het is bij WordPress en hoelang het gaat duren.
WordPress.com
Beste Oehoe, Sorry voor de vertraging, we hebben alles al voor je geïmporteerd 🙂
Voor alle anderen: stuur ons gerust je import bestand via bovenstaand e-mail adres en we zullen het zo snel mogelijk voor je importeren. Bedankt.
Oehoe
Beste WordPress mensen. Mijn weblog is zo te zien helemaal in orde en alles is netjes meegekomen. Foto’s en films. Super ! Hartelijk bedankt voor het importeren 🙂
Ivermeij
Ik had een fotoblog waar ik zo’n beetje 7 jaar lang iedere dag een foto opzette door middel van linkjes naar photobucket en een doorverwijssysteem met thumbnails naar andere foto’s.. Als ik dan nu in de handleiding lees dat linkjes niet geimporteerd gaan worden, vraag ik me wat er nog overblijft van mijn blog. Niks waarschijnlijk. Met de vorige verhuizing werd het al een zootje omdat de doorverwijzingen dmv de thumbnails niet meer werkten, en nu dit er over heen. Jammer dat op deze manier een blog helemaal kapot gemaakt kan worden. Blijft waarschijnlijk niks over om zometeen te importeren…… Erg teleurstellend allemaal. Mvrgr, Irene
WordPress.com
Hoi Irene, De links naar photobucket zullen niet aangepast worden, en dus nog gewoon naar de photobucket foto’s gaan. Of is dat niet wat je bedoeld? Laat me anders even de link weten van je blog, dan neem ik een kijkje.
Ivermeij
Wat wordt er dan bedoeld met de opmerking in de handleiding: “Links: In- en externe links die in berichten staan, verhuizen niet meer naar je nieuwe blog. Deze moeten na het importeren in WordPress.com opnieuw worden ingesteld omdat de URL-structuur niet meer hetzelfde is” Over welke links gaat het dan? Mijn weblog is http://vandaaggezien.weblog.nl/  Dank voor het kijken, Irene.
Alexander Jongenburger
Hallo, ik heb dinsdagochtend een export aanvraag gedaan, nu vrijdagmiddag nog niets ontvangen. Is er iets misgegaan of moet ik maar geduldig wachten? Alexander van jongenburger@weblog.nl
Dirk-bakker
Maarten Keizer heeft mij geholpen om de exportfile naar mijn juiste email adres te sturen. Vervolgens heb ik een nieuw account aangemaakt bij WordPress en het bestand geimporteerd. Geen problemen, Bij WordPress werkt alles supersnel, inloggen, berichten toevoegen en opslaan etc. een hele verademing. Bedankt Maarten ! ! Mijn nieuwe adres = http://mariasharapovablog.wordpress.com/
Carine
Ik kan op het dashbord de ‘knop’ extra’s niet vinden. Wel staat er ‘overig’. als ik dat aanklik kan ik ervoor kiezen om de blog te exporteren. Alle instructies goed opgevolgd. Mijn gehele blog werd gedownload en staat nu in de downloadbestanden van mijn computer. (in XML) Ik krijg echter geen e-mail. Kan ik de gedownloade bestanden ook zo vanaf mijn computer overzetten naar wordpress?
Carine
Voor de goede orde: ik heb wèl een e-mailadres en het is een week geleden dat ik mijn blog gedownload heb via bolg exporteren.
Medewerker
Beste Alexander, Als je nog steeds geen exportbestand heb ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk: http://helpdesk.web-log.nl/anonymous_requests/new  Zij zullen dan het exportbestand naar je toesturen.
Medewerker
Beste D Quadakkers, Heb je het juiste mailadres gekoppeld aan je weblog? Dit kun je controleren in je dashboard onder het tabje Instellingen en Algemeen. Naar dit mailadres wordt het exportbestand verzonden. Klopt dit mailadres en is de mail ook niet terecht gekomen in de spambox van je mailaccount? Maak dan een ticket aan bij de helpdesk via: http://helpdesk.web-log.nl/anonymous_requests/new  Zij zullen dan het exportbestand naar je toesturen. Groeten, Weblog.nl
Weblog.nl
Beste Robert van Waning, Jouw (#24937) is beantwoord.
Via onderstaande link is ons antwoord te vinden:
http://helpdesk.web-log.nl/tickets/24937
Je dient eerst geregistreerd te zijn bij onze helpdesk voordat je een antwoord kunt zien. Dit zijn andere inloggegevens dan via Weblog.nl. Met vriendelijke groet,
Weblog.nl
U hebt dit e-mailbericht ontvangen omdat iemand heeft gevraagd om uw wachtwoord opnieuw te laten instellen. Ga naar het volgende webadres om een nieuw wachtwoord in te stellen:
http://helpdesk.web-log.nl/password/reset/q6kwwj3wxfakfsl
U kunt zich aanmelden op: http://helpdesk.web-log.nl
Tequilla Sunrise
Wie kan/wil mij helpen. Ik ben al een tijd niet op weblog geweest. Vooral de vorige overzetting naar sanoma heeft me genekt om verder te gaan. Zoveel om weer uit te zoeken en ik zat in een moeilijke periode. Nu had ik eindelijk de moed opgepakt om er weer wat moois van proberen te maken en nu dit. Toch wil ik nog een poging wagen. Allereerst wil ik proberen om de oude blogs op mijn pc te kopieren, zodat ze ergens veilig opgeslagen zijn. Weet iemand hoe ik dat moet doen? En daarna wil ik toch over gaan zetten naar wordpress. Ik ben niet zo geweldig in het technische engels. Zou iemand mij daar ook mee kunnen/willen helpen mocht dat misgaan. Er staan toch al aardig wat gedichten van mezelf op de blog en ik wil daar ook in verder gaan. ik zou het geweldig vinden als ik wat hulp kan krijgen.
Tequilla Sunrise
O ja, mijn weblog is somethingtobelievein.weblog.nl
Medewerker
Beste Tequilla Sunrise, Als je contact opneemt met help@keizer.it dan zal hij je persoonlijk helpen en begeleiden bij het exporteren van je weblog naar WordPress.com. Groeten, Weblog.nl
Weblog.nl   31 januari 2013 
Beste Robert van Waning, Jouw (#25532) is in behandeling. Houd onderstaande link in de gaten, een reactie wordt hier gegeven:
http://helpdesk.web-log.nl/tickets/25532  Met vriendelijke groet,

Weblog.nl   31 januari 2013 10:00
You are registered as a cc on this help desk request and are thus receiving email notifications on all updates to the request.
Beste Robert van Waning,
Op 29 januari 2013 hebben we onderstaand bericht naar je gestuurd:
Door de overdracht van Weblog.nl aan WordPress.com kreeg Sanoma veel vragen over de nooit geïmporteerde VKBlogs.
Het is technisch gezien helaas niet mogelijk gebleken om de VK blogs te integreren in Weblog.nl. Hierdoor kunnen VKblogs niet via de voor Weblog.nl ontwikkelde ex- en import tool over gezet worden naar WordPress.com.
De Onafhankelijke Bloggers Associatie (OBA) biedt voormalig VK bloggers hulp bij het maken van de overstap naar WordPress. OBA staat los van Sanoma Media en Weblog.nl, maar we hebben van meerdere voormalig VKbloggers teruggehoord dat zij door OBA goed geholpen zijn. De OBA is bereikbaar via de website:   www.onafhankelijke-bloggers-associatie.nl.
We vernemen graag of je dit bericht hebt ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Medewerker
Weblog.nl helpdesk

Weblog.nl
Beste Robert van Waning, Jouw (#24937) is beantwoord. Via onderstaande link is ons antwoord te vinden:  http://helpdesk.web-log.nl/tickets/24937 Met vriendelijke groet,
Carine
Help, hoe zit dit? Ik wil mijn lezers behouden en onder mijn ‘oude naam’ www.buddhaonheels.com verder gaan. Maar de gewenste naam is natuurlijk niet vrij, (heb t al geprobeerd bij wordpress), want die staat geregistreerd voor weblog. Mijn domeinnaam is www.buddhaonheels.com en die kan ik niet gebruiken zolang deze nog in de lucht is. Om al mijn lezers te houden, wil ik natuurlijk exact hetzelfdeadres gebruiken, maar dan kan ik nu niet aan de slag. Kan ik de naam van het wordpressblog later nog wijzigen? Zodat ik alvast aan de slag kan met importeren? En hoe zit het met mijn volgers die de blog via Bloglovin volgen? Dat gaat niet automatisch mee of wel? Ik ben zo bang dat ik weer helemaal vanaf nul moet starten en ik heb nu juist wat publiek opgebouwd!
Tequilla Sunrise
Ik heb gekeken of mijn mailadres aan mijn weblog gekoppeld is. In het vakje staat niets. Eronder staat ër is een lopende verandering naar  tequilla__sunrise@hotmail.com nog niet goedgekeurd. Kan ik nu proberen om te gaan exporteren of niet? ik weet het allemaal niet meer. Ik reken er maar op dat alles verloren gaat
Carine
De vraag over de naamgeving is niet beantwoord. Kan ik mijn naam www.buddhaonheels.com mee verhuizen en zo ja (bijv. pas na 1 maart) hoe dan???
Medewerker
Beste Carine, Het is het handigst als je alvast een wordpressblog aanmaakt onder een andere naam en hier je exportbestand importeert. Dan kun je na 1 maart jouw gewenste wordpressblog aanmaken en jouw blog hierheen verhuizen. Groeten,
Weblog.nl
Oehoe
Graag zou ik ook een antwoord willen. Ik wil graag mijn beheer in zodat ik een nieuw weblogbericht aan kan maken waar ik vanaf heden te vinden ben. Mijn weblog wordt nog steeds bezocht en men probeert reacties te plaatsen die ik niet zien kan nu.
Klaprooske  5 januari 2013
ik kan niet eens inloggen op mijn oude account, ik baal als een stekker, jarenlang werk liefde en plezier, verknallen jullie … ik hoop dat je slapen kunt???
Klaprooske
hoezo is het mogelijk om in beheer te komen??? ik kom er met geen mogelijkheid in. Sanoma…. grrrrrrrrrrrrrrrr
Sanoma Technische ondersteuning
Als je mij een mailtje stuurt op help@keizer.it met je blog URL dan zal ik je een export sturen. En heb je al een nieuw blog URL aangemaakt bij WordPress.com?
Tequilla Sunrise
Dank je wel Maarten Keizer. Het is helemaal gelukt. Alles wat er op moet staan staat er op. En in het Nederlands. Alles ging heel snel en soepel. Nu kan ik de boel rustig gaan verkennen en alles bijwerken. Nogmaals super bedankt.

Weblog.nl  6 februari 2013
Beste Weblog gebruiker,
Op 17 januari 2013 hebben we je een email gestuurd om je te laten weten dat Weblog.nl per 1 maart 2013 zal worden overgedragen aan WordPress.com. Inmiddels hebben veel Weblog gebruikers de overstap naar WordPress.com succesvol afgerond. Bij de meeste Webloggers verliep dit zonder problemen. Om ook jouw export zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, vermelden we in deze mail ook de antwoorden op de meeste gestelde vragen tot nu toe.
Heb je je Weblog inmiddels geëxporteerd?
Heb je je Weblog inmiddels succesvol geëxporteerd? Controleer dan voor de zekerheid of de Mediabestanden in je nieuwe mediabibliotheek (bij WordPress.com of bij een andere blog-aanbieder) ook daadwerkelijk zijn meegekomen. Dit kun je doen door te controleren of het aantal mediabestanden in je nieuwe mediabibliotheek evenveel is als in je oorspronkelijke mediabibliotheek bij je weblog. Mediabestanden moeten overgezet worden naar je nieuwe blog-aanbieder, omdat Weblog na 1 maart 2013 niet meer bereikbaar is. De mediabibliotheek van je nieuwe blog op WordPress.com kun je vinden onder het tabje Media in het dashboard.
Heb je jouw Weblog nog niet geëxporteerd?
Start zo snel mogelijk! Door het grote aantal exports is het erg druk en kan het wel enkele dagen kan duren voordat de export link in je mail verschijnt. Het is aan te raden om ruim voor 1 maart de overstap naar WordPress.com te maken, zodat eventuele problemen nog voor die tijd door de Helpdesk opgelost kunnen worden
Hoe exporteer ik mijn blog?
Het exporteren van je weblog is mogelijk via de Weblog exportfunctie. Deze functie kan je vinden in je Dashboard onder het tabje Extra. Klik hier voor stap-voor-stap instructies hoe je je blog kunt exporteren uit Weblog.nl en vervolgens kunt importeren in WordPress.com. De link naar je export bestand krijg je per mail toegestuurd. Controleer dus vooraf of het emailadres wat aan je weblog gekoppeld is klopt in je Dashboard onder het tabje Instellingen en het subtabje Algemeen. Wijzigingen die je ná de export op je Weblog maakt zullen niet in je export bestand worden meegenomen.
Vragen?
Heb je problemen met het exporteren van je weblog, neem dan contact op met de Helpdesk. We helpen je graag. Ook met andere vragen kan je bij de Helpdesk terecht.
Met vriendelijke groet,
Het Weblogteam

De meest gestelde vragen
De mediabibliotheek is niet compleet in mijn nieuwe blog op WordPress.com
Als de mediabibliotheek in je nieuwe blog niet compleet is, dan is er iets mis gegaan bij het exporteren van jouw weblog naar WordPress.com. In dit geval is het noodzakelijk om opnieuw een exportbestand aan te vragen bij Weblog.nl en deze opnieuw te importeren in je nieuwe blog bij WordPress.com. Doe dit op een rustiger moment van de dag, bijvoorbeeld later in de avond.
Mijn Weblog is te groot om te importeren
Als je een exportbestand hebt dat groter is dan 15MB upload deze dan naar http://wetransfer.com of http://www.2shared.com/ . Stuur vervolgens de download link van dit bestand naar support@wordpress.com en WordPress.com zal het bestand in je WordPress.com blog importeren.
De export is wel gelukt maar het importeren lukt niet
Als het niet lukt om jouw weblog te importeren in WordPress.com kun je contact opnemen met: support@wordpress.com. WordPress.com zal je dan helpen om jouw weblog te importeren in je nieuwe blog op WordPress.com.
Ik ontvang maar geen export link in mijn mail
Controleer goed of het juiste mailadres gekoppeld is aan jouw weblog. Je kunt dit controleren door in je Dashboard te gaan naar het tabje Instellingen en Algemeen. Staat hier het juiste emailadres, controleer dan goed of de mail niet terecht is gekomen in de spambox van je emailaccount. Is het juiste mailadres gekoppeld aan jouw weblog en heb je ook geen mail in de spambox van jouw emailaccount, neem dan contact op met de Helpdesk. De Helpdesk zal dan het exportbestand naar je sturen.
Het wijzigen van mijn email adres in mijn weblog lukt niet
Lukt het niet om jouw emailadres te wijzigen in het beheer van je weblog, of ontvang je de bevestigingsmail maar niet? Neem dan contact op met de Helpdesk. De Helpdesk zal het emailadres van jouw weblog wijzigen.

yckster 6 februari 2013
Ik heb de export gedraaid. Hoe lang duurt het voordat ik de email met de link naar het bestand krijg? Is dat een kwestie van minuten, uren of dagen? Dat is misschien wel handig om er even bij te zetten in de handleiding. Dank, Marijcke
dochtersions
Hallo beste mensen, Het importeren is gelukt. Echter nog steeds ontbreken er veel foto’s/afbeeldingen/tekeningen, die ik zelf heb gemaakt en in de betreffende berichten stonden. Ook zijn de foto’s, enz. die er nog wel op staan heel klein geworden. Als je er met het handje op klikt om ze te vergroten, lukt dit niet; en vaak spring je dan automatisch terug naar het eerste bericht in de betreffende categorie.
Thumbnails van mijn foto’s werken ook niet meer. Weet iemand een oplossing hiervoor? Op deze manier ben ik nog meer kwijt, dan dat is gebeurd na de laatste verhuizing van Weblog.nl! Alvast bedankt, Mies. http://dochtersions.wordpress.com/
Caspar
Het is zeker niet zo dat de bestaande weblog.nl-domeinnamen behouden blijven? Want als je je registreert bij WordPress is de kans groot dat de naam waaronder je vaak al jaren bekend stond, niet beschikbaar is…
Kan Sanoma de weblog.nl-domeinnamen niet aanhouden en doorlinken naar de nieuwe wordpress-blogs? Dat zouden we op z’n minst toch wel mogen verwachten, na alle ellende die ons de afgelopen jaren hier is overkomen.
R Wetzels
Pas je het e-mail adres aan, vraag je om een export, gebeurd er TOTAAL NIETS!
Ga je je beklag doen bij weblog, WEIGEREN ze ook nog eens mail te sturen naar dat e-mail adres, omdat je er niet bij geregistreerd staat. In hun eigen handleiding staat dat je een e-mail adres moet ingeven in de instellingen. Die is ingevoerd en geverifiëerd!!!
Belachelijke helpdesk…
Lees uw EIGEN &*((*(&&(&( HANDLEIDING EENS!!! (zie hieronder)
Instellingen – Algemeen
Om te controleren of het juiste emailadres gekoppeld is aan je weblog, ga je naar Instellingen en vervolgens naar het subtabje Algemeen.
Aanpassen
Staat hier niet het juiste emailadres? Pas het dan hier aan. Er wordt vervolgens een bevestigingsmail verzonden naar dit nieuwe emailadres.
Medewerker
Beste Dochtersions, Als je mediabestanden mist dan kun je het beste je exportbestand opnieuw importeren in WordPress.com. Doe dit het liefst op een rustiger moment van de dag, bijvoorbeeld wat later in de avond. Mocht je nog hierna nog steeds problemen ervaren? Neem dan even contact op met onze Helpdesk: http://helpdesk.web-log.nl/anonymous_requests/new
Met vriendelijke groet,  Weblog.nl
Ariedebeukelaar
Er is zeker geen voorpagina op WordPress waar je recente berichten of blogs kunt vinden?
Mail Ish
Ik ben er nog steeds niet uit. De mailtjes dat mijn kans bijna voorbij is blijven komen maar volgens mij (!?!) ben ik allang over? (begin 2012 kan dat?) Er zijn geen nieuwe blogs bijgekomen sinds lange tijd maar het is wel de bedoeling dat dat weer gaat gebeuren dus ik wil graag mee verhuizen naar wordpress. Ik zie aan de linkerkant in mijn dashboard keurig een optie importeren, via mail heb ik een exportbestand ontvangen en op mijn pc opgeslagen. Iedere keer als ik het wil importeren krijg ik deze foutmelding:
Error 503 Service Unavailable Guru Meditation: XID: 2158707628 Varnish cache server
Komt dat omdat het dan misschien al gebeurd is ? logadres is : http://ishies.weblog.nl/
Sander Nina
Inderdaad is het om moedeloos van te worden! Ik erger me ook mateloos! Om de een of andere reden pikt weblog mijn wachtwoord niet meer. Het aanvragen van een nieuw wachtwoord duurt ontzettend lang, kan dat kloppen? We wachten het maar weer even af… Gelukkig heb ik geen normaal leven en kan ik dus 24 uur per dag achter de computer zitten om weer een één of andere actie voor mijn weblog uit te voeren (NOT)
Bvp
Ik heb nu, verspreid over 2 maanden, al een keer of 6 geprobeerd mijn weblogs te exporteren, maar ik wacht nog steeds op de mails naar de exportbestanden. Ik ben bang dat ik na 8 jaar afscheid moet nemen van mijn geliefde weblogs.
Zo jammer.  Waardeloos. 😦
Marjon   28 februari 2013
Ik heb vorige donderdag de export aangevraagd. Helaas tot op heden geen reactie.
Help, gaat het wel goed daar !!!! Kan iemand mij meer vertellen ?
Oehoe
Ik kom er tot mijn grote schrik zojuist achter dat heel veel foto’s op mijn WordPress gelinkt staan naar het weblog. Hoe kan ik dat zo snel mogelijk oplossen ? Vannacht gaat immers weblog verdwijnen.

_____________________________________________
“Tot mijn grote schrik en verbazing zijn al mijn weblogs echter nu al verdwenen. Ik ben heel boos en verdrietig. Na 8 jaar alles weg. :’-(  ”
(VK weblogger Bvp, 28 februari 2013.)

Bvp   28 februari 2013
Eindelijk van 1 van mijn weblogs de exportlink ontvangen. Importeren naar wordpress is wel gelukt wat tekst betreft, maar de foto’s en filmpjes zijn grotendeels verdwenen en qua layout is er ook nog veel werk aan de winkel. Nu was dit log niet zo belangrijk. Van de andere logs nog steeds geen link, dus besloot ik afgelopen dinsdag om op de valreep de overige weblogs met de hand te kopiëren en plakken naar mijn computer. Tot mijn grote schrik en verbazing zijn al mijn weblogs echter nu al verdwenen. Ik ben heel boos en verdrietig. Na 8 jaar alles weg. :’-(

++++++++++++++++

Lees ook:

Verbannen door de Volkskrant, vanwege meningsuiting

Verbannen vanwege kritiek op een column. Kan het gekker?

De Volkskrant geeft geen betrouwbare weergave van lezersreacties.

De Volkskrant ‘verbergt’ kritische reacties (en verliest zo ons vertrouwen).

Het VK Weblog werd verdonkeremaand: Te kritisch?

Vrije meningsuiting is essentieel voor publiek debat.

‘Mensenrechten, ook voor Volkskrantlezers?’
(N.a.v. Commentaar de Volkskrant, 10 dec 2008 (‘Mensenrechten, ook voor Zimbabwanen?’)).

‘De Volkskrant mag lezersreacties verwijderen.’
(Commentaar de Volkskrant, 26 aug 2008)

RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 1: De Klacht.

RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 2: Pleidooi.

‘Rechten en plichten op de site.’
(Column van Thom Meens, Ombudsman van de Volkskrant.)

Willekeur regeert in reactie- en discussieplatforms.

Is reactie op website gelijk aan ingezonden brief?

Pleidooi voor vrije meningsuiting van reageerders.

Klacht bij de Raad voor de Journalistiek ivm censuur VK.

Reactie- en discussieforum is publiek domein, zegt VK Ombudsman.

Redactionele vrijheid gaat boven vrijheid van meningsuiting, vindt RvdJ.

Smaad, laster en beledigingen verstoren publieke discussies.

Zijn er regels voor publiek debat op particulier weblog?

Vrije meningsuiting in de Volkskrant: een kwestie van volhouden.

Spamblogs saboteren het VK weblog. Wie zit daar achter?

VK Opinie beïnvloedt op oneerlijke wijze de verhoudingen in het publieke debat.

Een gedachte over “Opheffing VK Weblog: Bloggers zijn ongewenst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s