Vrije meningsuiting in de Volkskrant: een kwestie van volhouden.

Aan de hoofdredacteur en de ombudsvrouw van de Volkskrant,

Na drie vergeefse pogingen om mijn inhoudelijke reactie **) op een column van Paul Brill over (alweer) Israël geplaatst te krijgen in de daarvoor bedoelde reactieruimte, bleek vanochtend dat dit uiteindelijk na de vierde inzending toch was gelukt, zij het met de huichelachtige vermelding van datum en tijd van mijn eerste vergeefse inzending. (Latere inzendingen had ik gecorrigeerd en aangevuld.)

Dit is de manier waarop de Volkskrant onwelgevallige uitingen onderdrukt.

Als een reageerder geen zin, geduld of tijd heeft om zijn bijdrage herhaaldelijk te blíjven versturen, heeft deze redactionele vertragingstactiek het zelfde effect als actieve censuur. Denk daarbij aan China, India, Zimbabwe, Noord-Korea, etc. en (destijds) het Oostblok onder het Sovjet-regime.

Dit gebeurt zomaar in onze democratische rechtsstaat zonder dat een politieke of journalistieke haan er naar kraait.

Ik herinner u er aan dat uw krant mij gedurende anderhalf jaar(!) verbannen heeft van het openbare forum voor publiek debat op uw eigen website vanwege een onwelgevallig – maar terecht en fatsoenlijk – commentaar *) op een opiniestuk van Paul Brill (die ik volgens een uitspraak van de RvdJ geen belangenbehartiger mag noemen).
Uw krant heeft ook de VK weblogs (teksten en discussies) na zes jaar verdonkeremaand zonder de bloggers hun eigendom terug te geven of behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van hun blogs.

Ik wijs u graag op onderstaand citaat uit een opiniestuk dat op 5 februari jl door The New York Times werd gepubliceerd. Ik stel u hierbij de vraag waarom u zich als redactie één haar beter zou mogen voelen dan ondemocratische regimes die er alles aan doen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te onderdrukken.

Ik zal wel weer geen reactie van u krijgen. Dat ontmoedigt mij niet om u toch dit soort vragen te blijven stellen zolang het nog kan.
Vriendelijke groet,

Robert van Waning,
Amstelveen.

[..]
“Under the modern Indian Constitution, freedom of speech is highly qualified, subject to what the government deems “reasonable” restrictions.

The state can silence its citizens for any number of reasons, including “public order,” “decency or morality” and “friendly relations with foreign states.”

India’s courts, meanwhile, do little to rein in government authorities. The country’s Supreme Court, in the end, did stay Mr. Nandy’s arrest, but it also reinforced the state’s position that he had “no license” to make such statements: “An idea can always hurt people,” the chief justice opined. “An idea can certainly be punished under the law.”

But India cannot hope to be a true cultural capital of the world — let alone a truly free society — until it firmly protects the right to speech. Without an unqualified constitutional amendment that guarantees this freedom, as the American Constitution’s First Amendment does, the country cannot fairly claim to be the “world’s largest democracy.”

Indians must understand that free speech — the right to think and exchange ideas freely — is at the core of the democracy they cherish. If the former is weak, the latter cannot help but be as well.

Suketu Mehta, an associate professor of journalism at New York University, is the author of “Maximum City: Bombay Lost and Found.”

Bron:
Op-Ed Contributor
India’s Speech Impediments
By SUKETU MEHTA
Published: February 5, 2013

_____________________________________________________
*)
Ik had geschreven:

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar ‘het Midden-Oosten’ het noemen van Israël als ‘hot issue’ zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd ‘the hottest issue of them all’ met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen).

Dit was een reactie op wat VK-columnist, -commentaarschrijver, -recensent en –journalist Paul Brill op 27 november 2009 had geschreven in zijn ‘Obama’s lakmoesproef’ (VK 27-11-2009, http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4648/Obama%27s_lakmoesproef ), namelijk:

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”

Deze reactie bleek zonder mededeling (laat staan deugdelijke motivatie) te zijn verwijderd door moderator Henk Müller. Toen ik daartegen protesteerde en mijn reactie nog een keer instuurde, werd ik zonder opgave van reden of strafduur verbannen van het openbare discussieforum van de Volkskrant. Aangezien dit het enige forum was waarop ik deelnam aan het ‘publieke debat’, was dit een ernstige en ziekmakende inbreuk op mijn ‘onvervreemdbare’ burgerrechten. U heeft voor deze sanctie nimmer een deugdelijke verklaring gegeven, laat staan (na anderhalf jaar) een verontschuldiging.
______________________________________________________
Van: Robert van Waning [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: dinsdag 5 februari 2013 21:12
Aan: ‘Remarque, Philippe’; ‘VK Ombudsvrouw’; ‘opinie@volkskrant.nl’
CC: ‘opklaringen@nrc.nl’; Red Vkr Obbema, Fokko

Onderwerp: Onderdrukking van vrije meningsuiting past in een foute traditie die moet worden bestreden.

Geachte hoofdredacteur en ombudsvrouw (twee handen op één buik),

Zojuist verstuurde ik de volgende bijdrage naar de reactieruimte onder een column van Paul Brill *) over (alweer) Israël:

“Een [kennelijk] onwelgevallige reactie wordt met zó veel vertraging geplaatst dat je hem nog een keer instuurt, en nóg een keer, en nóg een keer. Totdat je het opgeeft. En dat is precies de bedoeling. Het is geen echte censuur maar het resultaat is het zelfde. Een journalistieke ‘kwaliteitskrant’ zou zich moeten schamen voor deze onderdrukking van vrije meningsuiting. Het gaat echter al vele jaren zo, zonder dat hoofdredactie en ombudsman/vrouw daar iets tegen doen. Het is redactioneel beleid.”

Vandaag had ik namelijk drie keer vergeefs geprobeerd om de volgende reactie te versturen op een bijdrage van een andere reageerder:

“@E.Hartogs, het werkelijke probleem is dat Israël en zijn aanhangers de Palestijnen niet als volwaardige mensen willen beschouwen, omdat men anders in gewetensnood komt. Zo behandel je immers geen medemensen. De denigrerende opvatting dat de Palestijnen geen volk zijn, past in dat kader. Paul Brill doet daaraan mee met zijn schampere aanduiding van het eeuwenoude land Palestina: ‘De landstrook tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan, zeg maar het huidige Israël plus Gaza’.”

Onder uw bewind wordt de vrije meningsuiting van burgers onderdrukt. Het publieke debat wordt met uw goedvinden in een (kennelijk) door u gewenste richting gestuurd of althans verhinderd om te gaan over onderwerpen die geen openbaar debat kunnen verdragen.

Uw beleid past in een foute traditie. Dit gaat u uiteindelijk niet winnen.

Vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

**)
‘Libanisering van het Midden-Oosten dreigt’
OPINIE – Door: Paul Brill − 02/02/13, 08:00
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6277/Paul-Brill/article/detail/3387106/2013/02/02/Paul-Brill-Libanisering-van-het-Midden-Oosten-dreigt.dhtml

Ook mijn andere bijdragen werden meestal met tergende vertraging (en soms dus pas na drie keer versturen) geplaatst:

“Paul Brill heeft het over ‘de landstrook tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan, zeg maar het huidige Israël plus Gaza’. Dat land heette al sinds de 5de eeuw Palestina. Sommige mensen hebben moeite om dat te erkennen, evenals het feit dat het sinds de verovering van Jerusalem door de moslims in 638 nC merendeels door Arabieren werd bewoond. In 1948 is het land echter ‘geïsraëliseerd’. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de instabiliteit van het Midden-Oosten.”

“@snjaak, die 5 mln Israëlieten behandelen 3 mln Arabieren in het beste geval als tweederangsburgers maar merendeels als minderwaardige, onderdrukte en rechteloze wezens die als volk zelfs geen naam mogen hebben. VK-columnist Brill krijgt bij de naam van Palestina al de hik en heeft het daarom over ‘de landstrook tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan, zeg maar het huidige Israël plus Gaza’. Die ontmenselijking van Arab. medemensen draagt niet bij aan vrede en stabiliteit in het MO.”

“@snjaak >”Stel nou dat iran de bom laat vallen op israel.”<
Iran heeft geen kernwapens, Israël wel. Iran bezet geen buurlanden en valt ze ook niet aan. Israël wel. Geen sprookjes, maar feiten op de grond.”

“@E.Hartogs, die mensen hebben hun eigen redenen zoals iedereen in dit conflict en dit debat zijn eigen redenen heeft. Ik probeer mij te beperken tot controleerbare feiten en deugdelijke argumenten. Mensen die hun afkomst, taal, grondgebied, religie, cultuur en [tragische] geschiedenis met elkaar delen, mogen zich volgens geldende opvattingen een volk noemen. Palestijnen delen met elkaar meer criteria dan de Hebreeëen/Israëlieten/Joden die zich ooit in Kanaän vestigden en Jeruzalem inpikten.”

“@E.Hartogs, de Palestijnen zijn [inmiddels] een volk, net als de Joden. Palestina heeft bestaansrecht, net als Israël. Ik ontzeg geen enkel mensenrecht aan geen enkel mens. Palestijnen en Joden zijn mensen als alle andere mensen op de wereld. Net als iedereen hebben zij recht op een menswaardig bestaan in vrede, vrijheid, zelfstandigheid. “

“Als libanisering de grootste bedreiging is van het Midden-Oosten dan is de vraag gewettigd of het wel zo’n goed idee was om daar een sektarische staat met elkaar wantrouwende bevolkingsgroepen te stichten.”

PS
Mijn VK weblogs zijn eindelijk (en niet dankzij uw medewerking) overgeplaatst naar : https://robertvanwaning.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s