Amstelveen Kroniek – Stadshart

Regisseur moet Stadsplein levendiger gaan maken

Door Johan Bos op 27 december 2007 om 16:09, in de categorie Stadshart.
http://amstelveen.blog.nl/stadshart/2007/12/27/regisseur-moet-stadsplein-levendiger-gaan-maken#more-1526

Er komt een ‘pleinregisseur’ om eindelijk het Stadsplein te laten bruisen. Het moet een beter imago krijgen en levendiger worden, vinden B en W. Zij willen daarvoor in 2009 1,5 ton beschikbaar stellen en daarna structureel jaarlijks een ton, hetzelfde bedrag al in 2008. De helft daarvan is bestemd voor de in maart aan te stellen regisseur en subsidiëren van evenementen, de rest gaat naar ‘aankleding’ van het plein. Het staat allemaal in de nota, waar belanghebbenden nog op kunnen inspreken. De gemeente pompt het geld in een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Zij gaat er daarbij van uit dat ook andere bij het Stadshart betrokken partijen gezamenlijk eveneens jaarlijks een ton op tafel leggen.

Het is de bedoeling dat in een op te richten stichting Platform Stadsplein vertegenwoordigers van de cultuurstrip, horeca, Stadsharteigenaar Rodamco, winkeliersvereniging en andere belanghebbende partijen zitten. De regisseur gaat onder de goede van de stichting aan het werk.
In de notitie wordt toegegeven dat met zes miljoen bezoekers per jaar aan het Stadshart de prognoses die bij de presentatie voor de uitbreiding ervan aan winkeliers zijn gepresenteerd fors naar omlaag moesten worden bijgesteld. Toch draait volgens B en W het winkelcentrum goed en zijn de meeste winkeliers tevreden. Maar het Stadsplein blijft volgens velen ongezellig, beseft het college. Ondanks alle investeringen die al zijn gedaan op het levendiger te maken. Het plein kan ‘het icoon’ van Amstelveen worden, menen B en W.

Lees ook:D66 wil via enquete Stadsplein bruisender maken
Lees ook:Feestweek om Stadsplein te laten bruisen
Lees ook:Markt van Stadsplein naar Rembrandtweg
Lees ook:D66 tegen politie actie op Stadsplein
Lees ook:Stadshart saai en winkelaanbod onvolledig
+++++++++++++++++++++++

Gemeente wil meer evenementen in de stad

Meer evenementen wil de gemeente om de stad meer uitstraling te geven en de lokale economie te stimuleren. Ze moeten er vooral komen in Stadshart, Amsterdamse Bos en wijkwinelcentra, maar niet de leefbaarheid van de omgeving aantasten. Op het Handelsplein mogen jaarlijks maximaal 16 evenementen komen, waaronder twee circussen en twee kermissen. Dat staat in een door B&W uitgebrachte evenementennota. Daarin staat ook dat regulerende maatregelen de bewoners moeten beschermen tegen overlast. Op de voltooiing van de nota werd sterk aangedrongen, toen eerder dit jaar een feest in het Amsterdamse Bos voor veel onrust en een gele kaart van de raad voor het college zorgde.  Volgens het college moet het evenementenaanbod breed gesorteerd zijn. Het maakt bewoners trots op hun stad en verstrekt de onderlinge sociale betrokkenheid, denkt het. Maar het vindt ook dat de rechtsbescherming van de burgers optimaal gewaarborgd moet zijn. De nota gteeft de voorwaarden aan waaraan organisatoren moeten voldoen en welke vergunninen zij nodig hebben. De gemeente maakt onderscheid tussen kleine (tot 500 bezoekers), middelgrote (maximaal 5000) en grote evenementen. De kleine mogen onbeperkt in de stad wortden gehouden, omdat die geen problemen voor de openbare orde zouden opleveren. In heel het Stadshart zijn jaarlijks 26 evenementen toegestaan, waarvan tien met live muziek. In het Amsterdamse Bos mogen verschillende kleine en middelgrote evenementen plaats vinden. Grote evenementen in het Bos mogen uitsluitend in het Land van Bosse, mits buiten het broedseizoen en hoogtens vier keer per jaar. Gebruik van versterkte muziek is daar toegestaan tot uiterlijk 23.00 uur.Op het Arenaterrein komen maximaal twee middelgrote evenementen per jaar. Bijeenkomsten in het Wagenerstadion en Sportpark zijn toegestaan met een maximum van 14.000 toeschouwers.  Om de leefbaarheid van omwonendfen te beschermen gaat de gemeente risicoanalyses maken voor grote en sommige middelgrote gebeurtenissen. Geluid, duur van het evenement, aantal bezoekers, openbare orde en veiligheid, en verkeer op en rondom de locatie komen daarin aan bod. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de vergunningstrajecten. Organisatoren van grote evenementen moeten minimaal zes maanden van tevoren een vergunning aanvragen.  Per situatie zal de gemeente de wensen van de organisator en mogelijke overlast voor omwonenden afwegen. Ook veiligheid tijdens de evenementen wordt per geval onder de loep genomen. De concept-nota ligt nu zes weken ter inzage bij de gemeente.

Lees ook:B&W: evenementen in bos zetten stad op de kaart
Lees ook:Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid
Lees ook:Hondenplaag in Bos gevreesd door uitlaatcentrales
Lees ook:Geluid punt van zorg bij meer evenementen
Lees ook:Nóg meer horeca in Oude Dorp

++++++++++++++++

Geen harde muziek na afloop evenementen’

Door Johan Bos op 16 december 2008 om 16:03, in de categorie Openbare orde en veiligheid.
http://amstelveen.blog.nl/openbare-orde-en-veiligheid/2008/12/16/geen-harde-muziek-na-afloop-evenementen#more-2209

Onnodig doordreunende muziek, na afloop van een evenement, moet worden verboden. Vooral in het Stadshart dreunt volgens omwonenden de muziek geregeld nog lang door, nadat de bezoekers van een evenement allang zijn verdwenen. Dat daar een einde aan komt, wil het CDA geregeld hebben. Dat is haar enige commentaar op de door B&W uitgebrachte evenementennota, waarmee zij verder – uiteraard, zij is coalitiepartij – volledig instemt. Volgens omwonenden gebeurt dit regelmatig.

Overigens zal volgens de nota het aantal evenementen in het Stadshart fors toenemen. Er mogen er 26 op het Stadsplein en zestien op het  Handelsplein komen. De gemeente wil daarmee het Stadshart bruisend maken en Amstelveen op de kaart zetten. Maar in het Stadshart gaat het niet altijd om lawaaierige evenementen, meent het CDA. Daarom heeft zij geen moeite met die aantallen.

De fractie houdt dus alleen een beetje zorg over de lawaaioverlast bij muzikale evenementen. Volgens fractieleider Ben Jonker wekt vooral het nodeloos  op volle sterkte doordreunen van de muziek na afloop, terwijl het publiek al weg is, veel irritatie.  “We willen geregeld zien, dat als de mensen weg zijn, de muziek ook zachter gaat of uit. Iedereen die aan het Stadshartplein woont, weet waar hij aan toe is. Maar liever geen onnodige overlast,” zegt hij.

Lees ook:CDA wil gratis weekendparkeren terug bij KPMG
Lees ook:Gemeente wil meer evenementen in de stad
Lees ook:Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid
Lees ook:Voor buurtfeest geen vergunning meer nodig
Lees ook:Stadshart mag in nieuw evenementenbeleid niet teveel bruisen

Geen reacties

++++++++++++++++

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s