De financiële journalistiek popelt om de volgende luchtbel te kunnen opblazen.

Aan de koppen en teksten op de Economie-pagina’s valt af te lezen dat financiële verslaggevers en redacteuren zitten te popelen om de beurskoersen eindelijk weer eens lekker te laten exploderen, net als de vorige keren.

Toch zouden zij in het vervolg wat terughoudender moeten zijn met hun aanmoedigingen tot hernieuwd gokgedrag in de beurscasino’s. Tenslotte ligt daar de grondoorzaak van de huidige financiële, economische en weldra wellicht maatschappelijke crisis. Zonder de mediagekte rondom de financiële handel en zonder de daardoor aangewakkerde beurs-, optie- en bonusgekte  had de huizengekte nooit zo’n omvang kunnen nemen.

Op dit moment lees ik het boek ‘Bankroet’ van  NRC-redacteuren Egbert Kalse en Daan van Lent. Ondanks de soms wat verwarrende chronologie kan ik u dit van harte aanbevelen. Alle bekende namen en begrippen (waarvan de meeste mensen de werkelijke betekenissen niet kennen) worden in hun grote verband geplaatst en geduid. Mijn grootste kritiek op dit boek is echter dat het zo duidelijk door journalisten is geschreven: Zij weten van de prins geen kwaad. En die schuldige prinsen, dat zijn de journalisten zelf.

Van alle oorzaken van de kredietcrisis noemen ook Kalse en Van Lent niet de belangrijkste aanjagers ervan: Dat zijn de media met hun hitsige beurspagina’s en -rubrieken. Die zijn er immers mede verantwoordelijk voor dat de handel in ‘financiële producten’ steeds meer gericht was op de (ultra)korte termijn van ‘het feest kan weer beginnen’, ‘nu instappen’,’de boot niet missen’, ‘de beurzen beleven nieuwe records’ en het ‘winst pakken’. Het zijn ook de media die de vele consumptieve methoden propageren om al dat geld weer massaal over de balk te kunnen gooien.

Doorgaan met het lezen van “De financiële journalistiek popelt om de volgende luchtbel te kunnen opblazen.”

Bedrijfstakgewijze pensioenopbouw is uit de tijd – Brief aan Adriaan Hiele (NRC Handelsblad)

From: Robert van Waning
To: Red NRC Hiele, Adriaa

Sent: Friday, February 01, 2002 12:50 PM

Subject: Kale kikker kan geen rente betalen, en pensioensysteem kost veel koffie

Geachte heer Hiele,

Met belangstelling en veel plezier lees ik altijd uw verhalen en adviezen. Ze zijn vrijwel nooit op mijn situatie, maar dat mag mijn pret niet drukken.

Zo heb ik geen aandelen, geen pensioen en wel drie huizen (appartementen), waarvan ik een bewoon en twee (gemeubileerd) verhuur. Vooral dit laatste zult u wel erg onverstandig vinden. Toch ben ik blij dat ik niet vijftien jaar geleden heb geluisterd naar een advies om vooral te huren. Dankzij de verhuur was het niet erg dat mijn inkomen vrij laag was en ook niet dat ik verder geen pensioen heb.

Naast een forse waardevermeerdering leverden de verhuurde appartementen jaarlijks minimaal 8 procent van hun waarde aan huur op (na aftrek van kosten). U zult mij niet horen klagen.

Vorige week schreef u over een ‘onwillige vader’ met wie het slecht schenken zou zijn. Ik was het daarmee niet eens, omdat u er geen rekening mee hield dat de kinderen na hun afstuderen kennelijk meer verdienden dan hun vader. Waarom zou hij die veelverdienende academici dan toch 7 procent rente moeten betalen voor een fiscale constructie die alleen diende om de studiekosten van zijn kinderen te kunnen bekostigen? Die kinderen moeten zich een beetje schamen. En u ook, trouwens, voor dit harde oordeel.

Over het Nederlandse pensioensysteem ben ik minder positief dan velen.

Doorgaan met het lezen van “Bedrijfstakgewijze pensioenopbouw is uit de tijd – Brief aan Adriaan Hiele (NRC Handelsblad)”

Beursnieuws op Radio1 doet meer kwaad dan goed – Brief aan NOS, 30/8/2001

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 30 augustus 2001 18:50
Aan: NOS / Radio 1
Onderwerp: Beursnieuws op publieke zenders doet meer kwaad dan goed

“Dat hoef je bijna niet meer te noemen, iedere dag,” zei Paul Laseur, financieel redacteur van de NOS in de beursrubriek op Radio 1, 30-08-01, 18:30 uur, over een bepaalde koersontwikkeling.

Vraag:
Hoe veel nieuws brengt het beursnieuws? En hoeveel moet daarvan de volgende dag weer worden teruggenomen?

Stelling:
Het dagelijkse beurs- en financiële nieuws op de radio doet meer kwaad dan goed.

Toelichting:
Continu beursnieuws op de radio verhoogt het hypige karakter van een proces waarvoor juist rustig overleg op basis van volledige en evenwichtige informatie nodig is:

Deelname aan bedrijven. De grillige koersontwikkelingen van de afgelopen jaren en maanden waren niet gebaseerd op reële macro-economische gegevens en bewegingen, maar op hype, emotie, angst en hebzucht.

Belangen van economie en bedrijfsleven zijn hiermee niet gediend. Alleen die van beurshandelaren. Sponsoren die misschien het beursnieuws op de publieke radiozenders?

Vriendelijke groet,
Robert van Waning

Van: Henk van Hoorn
Verzonden: donderdag 30 augustus 2001 21:32
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Beursnieuws op publieke zenders doet meer kwaad dan goed

U bent niet erg origineel, meneer Van Waning.

Van Hoorn, vorige week in Broadcast Magazine:

JH: Is er niet te veel non-nieuws? Dat weer, de files en die Nasdaq

HvH: Ja. Een tijd lang was dat beursnieuws grote mode. Toen het goed ging. Het is voor een groot deel non-nieuws. Het zegt weinig over hoe het nou echt met een land gaat. Het is het communiqué van het casino in Scheveningen, bij wijze van spreken. Als je het op de keper beschouwt, zou je het weg kunnen laten. Toch interesseert het een grote groep mensen. En het weer is ongeveer het belangrijkste wat mensen bezighoudt.

Beursnieuws op publieke zenders is free publicity voor aandelenhandel – Brief aan AVRO, 6/6/2001.

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 6 juni 2001 17:21
Aan: Radio1 AVRO Opdemid
Onderwerp: Aan: Dick Klees (Beursrubriek is ook free publicity)

Geachte heer Klees,

Beursberichten op de publieke radio is ook een succesvolle vorm van free publicity. Zelfs 1/10 % koersverschil met gisteren heet daar al nieuws, als er verder niets aan de hand is. De enigen die hiervan profiteren zijn de aandelenhandelaars, niet het bedrijfsleven.

Continu beursnieuws via radio, TV en internet verhoogt het casino-karakter van aandelenmarkt. Het is de vraag of de zakelijke belangen van het bedrijfsleven hiermee gediend zijn. Bedrijven zien door al het ge-hype de waarde van hun aandelen met hele procenten stijgen en dalen, zonder dat daar enige intrinsieke reden voor bestaat. Het grillige, emotionele karakter van de aandelenbeurs maakt financiële planning moeilijker, omdat koersbewegingen compleet onvoorspelbaar zijn geworden.

De aandelenhandelaars hebben belang bij al die onrust en non-issues, want zij verdienen als echte makelaars zowel bij verkoop als aankoop.

Doorgaan met het lezen van “Beursnieuws op publieke zenders is free publicity voor aandelenhandel – Brief aan AVRO, 6/6/2001.”

Beursberichten op Radio1 versterken het hype-karakter van aandelenhandel – Brief aan KRO, 5/6/2001.

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 5 juni 2001 15:27
Aan: Radio1 KRO Opdemid
Onderwerp: Is het hype-karakter van aandelenmarkt in het belang van het bedrijfsleven?

Continu beursnieuws via radio, TV en internet verhoogt het hype-karakter van aandelenmarkt. Het is de vraag of de zakelijke belangen van het bedrijfsleven hiermee gediend zijn. Bedrijven zien door al het ge-hype de waarde van hun aandelen met hele procenten stijgen en dalen, zonder dat daar enige intrinsieke reden voor bestaat. Het grillige, emotionele karakter van de aandelenbeurs maakt financiële planning moeilijker, omdat koersbewegingen compleet onvoorspelbaar zijn geworden.

De aandelenhandelaars hebben belang bij al die onrust, want zij verdienen als echte makelaars zowel bij verkoop als aankoop.

Doorgaan met het lezen van “Beursberichten op Radio1 versterken het hype-karakter van aandelenhandel – Brief aan KRO, 5/6/2001.”

Aandelencasino: Geen zeepbel, maar pyramidespel – Brief aan de Volkskrant, 5/3/2000.

Van: rvwaning
Verzonden: zondag 5 maart 2000 22:38
Aan: Redactie de Volkskrant
Onderwerp: Aan: Flip Vuijsje (Geen zeepbel, maar een pyramidespel)

Geachte Redactie,

De onstuimige groei van sommige ICT-fondsen doet velen denken aan een zeepbel die ieder moment uit elkaar kan spatten. De vergelijking met pyramidefondsen en kettingbrieven ligt veel meer voor de hand: De initiatiefnemers worden schatrijk, vroege kopers verdienen ook nog heel behoorlijk, maar de velen die er laat in stappen, de kleine particuliere ‘beleggers’ (liever: spelers, gokkers), verliezen hun inleggeld.

Veel huidige beleggers gokken gretig op superwinsten lang voordat van winsten sprake kan zijn. Dit brengt meer op dan casino of paardenraces. Koersexplosies die wel gebaseerd zijn op winstverwachtingen, zijn in tegenspraak met de belofte van een mondiale markt waarin levendige concurrentie exorbitante winsten doet wegsmelten.Deze beleggers rekenen op onvoorstelbare koers/winst-verhoudingen. Zij rekenen erop dat de globalisering niet zal leiden tot volmaakte concurrentie, maar juist tot monopolistische situaties waarin alle essentiële posities in handen zijn van een beperkt aantal spelers. Op deze gedoodverfde winnaars zet men zijn geld in. Ook dit is casino-kapitalisme pur sang en geen heilzaam en sociaal liberalisme in een volmaakte wereldmarkt.

Er is weinig nieuws onder de zon. Die “Nieuwe Economie” doet denken aan situaties van vóór de grote revoluties.

Doorgaan met het lezen van “Aandelencasino: Geen zeepbel, maar pyramidespel – Brief aan de Volkskrant, 5/3/2000.”

Nieuwe economie is oud (en slecht) nieuws – Brief aan de Volkskrant, 22/2/2000.

Van: rvwaning]
Verzonden: dinsdag 22 februari 2000 11:46
Aan: Redactie de Volkskrant
Onderwerp:  (Re: “De kudde van Greenspan”, VK, 22/02/2000)

Geachte Redactie,

Veel van de huidige winstverwachtingen en de koersexplosies waartoe zij leiden, zijn in tegenspraak met wat men zou verwachten in een mondiale markt waarin de concurentie optimaal is. Een wereldmarkt die zijn heilzame werk naar behoren verricht, doet exorbitante winsten teniet door toenemende concurrentie. Dat is echter niet waarvan men kennelijk uitgaat.

Kopers van aandelen met onvoorstelbare koers/winst-verhoudingen en lage winstdelingen baseren hun verwachtingen op een markt waarin sommige spelers alle kaarten in handen krijgen. Daar zet men zijn geld vrijwel blindelings op in. Dit is casino-kapitalisme pur sang, niks heilzaam en sociaal liberalisme. Er is weinig nieuws onder de zon. Die “Nieuwe Economie” doet denken aan situaties van vóór de grote revoluties. Socialisten aller landen wordt wakker!.

Doorgaan met het lezen van “Nieuwe economie is oud (en slecht) nieuws – Brief aan de Volkskrant, 22/2/2000.”