‘Publiek debat’ in Amstelveen, 2017-2, vanaf 1/4/2017. (Verbannen.)

Archief van mijn bijdragen vanaf April 2017.
(Shortlink: https://wp.me/p1mUd8-1FJV )

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen:
 2015-3   2016-1   2016-2   2016-3   2016-4    2017-1 , 2017-2

Censuur vooraf en uiteindelijk verbanning..
Het beleid van Amstelveen.Blog mbt reacties is eind maart 2017 ingrijpend gewijzigd:
Reacties worden eerst door Johan Bos inhoudelijk beoordeeld en pas na zijn toestemming onder diens artikel cq column geplaatst. Ook fatsoenlijke inhoudelijke on-topic reacties werden vanaf dat moment geweigerd. Soms duurt die censuur (zoek: #Censuur) vooraf meer dan vier uur. Van een open democratisch publiek debat is op die manier geen sprake meer. Daarmee is actieve deelname aan dit forum vrijwel zinloos is geworden.

Dat maakt het een beetje minder erg dat Johan Bos besloten heeft om mij van zijn forum te verbannen. In de discussie over het artikel Amstelvener in NIW: Van Agt is antisemiet’ had ik namelijk bezwaar gemaakt tegen anonieme lasterlijke aantijgingen die Bos pas verwijderde nadat ik had aangekondigd hierover een klacht in te dienen bij het Openbaar Ministerie. In verband met mijn verbanning kan ik niet meer onder mijn eigen naam reageren en deelnemen aan het lokale publieke debat op het enige forum in Amstelveen. Ik doe dat nu met de nickname ‘App’ en iedereen weet gelukkig dat ik dat ben. Ik houd namelijk niet van geheimzinnigheid.

Hieronder staan mijn bijdragen aan discussies over de volgende artikelen en columns op Amstelveen.blog v/a 1 april 2017
(Kopieer de titel en g
ebruik Ctrl+ F om de blogs+reacties te vinden.)

. Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’ (15 april 2017)
. Eindelijk woningen op A3-tracé (12 april 2017)
. Raadsleden trekken aan dode paarden (10 april 2017)

Lees de Inleiding.

In deze discussies  staan veel gevallen van smaad, laster en kwalijke suggesties.
U vindt die door met Ctrl+F te zoeken naar #Framing . In sommige gevallen is er sprake van pure #Laster. Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd
Sommige daarvan heb ik aangemerkt als ‘#Censuur‘.

_._._._._._.

Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’

(Deze discussie leidde tot mijn verbanning uit Amstelveen.blog. Hier kunt u lezen waarom en hoe.)

Door Johan Bos op 15 april 2017 om 21:45, in de categorie Algemeen.
Amstelvener Remi de Lieme lijkt er nu van overtuigd dat Dries van Agt, die de laatste jaren bekend werd door uitdragen van zijn pro-Palestestijns en anti-Israël standpunt, een antisemiet is. Overigens spreekt de voormalige premier datzelfde tegen.
Maar De Lieme schrijft in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) schrijft dat hij een bijeenkomst van de Jonge Democraten (de jongerenorganisatie van D66) bezocht, nadat iemand in hetzelfde blad het antisemitisme van Dries van Agt in twijfel had getrokken en vond dat hem daarvan niet zonder meer kan beschuldigen. Maar de Amstelvener lijkt na zijn tocht naar Rotterdam overtuigt van het tegendeel. “Het bewijs kreeg ik persoonlijk van dolle Dries tijdens deze lezing over zijn Rights Forum bij de Jonge Democraten in Rotterdam”, schrijft hij. De lezing begon met Van Agts bewering dat hij absoluut geen antisemiet is, want “hij heeft ook Joodse vrienden.”
In de voordracht over zijn eenzijdig anti-Israëlisch standpunt vergaloppeerde van Agt zich volgens De Lieme “in zijn ijver om te bewijzen dat Joden niet zijn te vertrouwen.” Van Agt zei volgens de schrijver: “Want wij kennen Joden toch.” Er volgde gelach in de zaal.
De Lieme: “ Toen ik hem zei dat dit voor mij toch echt het bewijs was van zijn antisemitisme stond hij met zijn mond vol tanden en verliet ik de

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Gerben
Lees het NIW al bijna 40 jaar. Evenwichtig weekblad. Ben geen lid van het CDA, de inbreng van Van Agt kan ik de laatste jaren wel waarderen, maar dit ter zijde.
15 april 2017 at 22:19 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen
Ja Remi, klopt helemaal. Ook in Amstelveen hebben we dit soort types. Het is heel eng.
16 april 2017 at 8:26 / Beantwoorden /

Pieter [Dit is een reactie op mijn bijdrage van 16 april 2017 at 11:48 (zie hieronder); rvw]
Wat een relaas. U voelt zich kennelijk aangesproken….
16 april 2017 at 14:46 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen
@Pieter, het lijkt mij dat dit verkeerd geplaatst is.
16 april 2017 at 16:11 / Beantwoorden /

Frank Bikker
De hr. Van Faassen heeft i.d. volkomen gelijk. Er zijn zelfs mensen die hier voor de vrijheid van religie en het eigendomsrecht willen schenden in ons land door een “zogenaamd verwaarloosd” kerkhof te willen ruimen op grond van “exclusiviteit” van deze minderheid. Maw deze mensen vinden dat je daarom rustig de rechten van een minderheid mag schenden in ons democratisch landje. Gewoon assimileren en geen grote bek hebben dus.
16 april 2017 at 17:03 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Definities van Antisemitisme.
(bron: http://www.encyclo.nl/begrip/antisemitisme )

Haat tegen Joden in het algemeen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ‘antisemitisme’ komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenT…
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/antisemitisme

Stroming die zich keert tegen het jodendom; discriminatie van Joden; vijandig opstellen tegen Joden…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekamb.html#11623

Jodenhaat, tot uiting komend in een vijandige houding ten aanzien van joden op basis van vooroordelen en stereotypen. De term antisemitisme is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen de rassenleer opkwam en joden als ras beschouwd gingen worden. Deze rassenleer speelde een grote rol in de nazi-ideologie. Zie ook Neurenberger rassenwetten en http://www…
Gevonden op http://www.joodsmonument.nl/search/273990

Antisemitisme is een benaming voor een vijandige houding ten opzichte van joden op grond van bepaalde vooroordelen. Er kan sprake zijn van religieus, racistisch en politiek anti-semitisme waarbij de tweede variant toepasbaar is op het antisemitisme binnen het Derde Rijk.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Economische, religieuze of raciale discriminatie tegen joden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Antisemitisme is de verzamelnaam voor de vijandschap tegenover joden; ze had meestal een religieuze, racistische of nationale grond en had als doel de joden uit het openbaar leven, uit bepaalde beroepstakken of uit het land te verdrijven. De vervolging van goed en bloed kende haar hoogtepun…
Gevonden op http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/a/antisemitisme.shtml

Afkeer en vervolging van joden. De term stamt uit de 19e eeuw, maar het verschijnsel is veel ouder. In de middeleeuwen droeg de christelijke kerk een sterk antisemitisch denken uit, gebaseerd op het idee dat joden schuldig waren aan de moord op Jezus. Op grond van soms fantastische aantijgingen, zoals het verhaal dat joden een pact hadden met de du…
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Jodenhaat. Tot 19e eeuw gebaseerd op godsdienstige motieven, later op een rassenleer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

Jodenhaat. Reeds in de Middeleeuwen en zelfs in de Oudheid hadden er jodenvervolgingen plaats. Het antisemitisme heeft zijn gruwelijk hoogtepunt bereikt tijdens het bewind van de nationaal-socialisten in Duitsland tussen de jaren 1934-1945. Naar schatting zijn 6 miljoen joden uit Duitsland en de door de Duitser…
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bwo2.htm

anti-Joodse gezindheid, jodenhaat. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/antisemitisme

1) Jodenhaat 2) Racisme gericht tegen joden 3) Racisme tegen de joden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANTISEMITISME/1
De discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie
Gevonden op https://quizlet.com/44888830/geschiedenis-flash-cards/

Vijandige houding ten opzicht van joden.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen
Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden. Joden en het Jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met weerstand (of verzet of haat) van tegenstanders. Vele vormen van die we…
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme

Antisemitisme is een ander woord voor Jodenhaat. Deze vorm van discriminatie is met name gericht tegen het Jodendom en tegen mensen van Joodse afkomst. Het woord antisemitisme is ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw toen de Joden als ras erkend werden. Jodenhaat bestaat echter al veel langer, vroeger waren het voornamelijk de Christenen di…
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Antisemitisme/”

Een paar vragen:
Aan welke definitie(s) voldoen Van Agt en die (niet nader genoemde) ‘enge types’ in Amstelveen?
Hoe noemt men mensen die haat jegens Palestijnen koesteren en die hen vanwege hun afkomst niet als volwaardige mensen beschouwen zodat zij straffeloos mogen worden beroofd van hun land, dorpen, woningen, boomgaarden, waterbronnen, landbouwgronden, begraafplaatsen en van een menswaardig toekomstperspectief en zodat zij levenslang mogen worden onderdrukt, gediscrimineerd en gebombardeerd?
16 april 2017 at 11:48 / Beantwoorden /

Pieter
Wat een relaas. U voelt zich kennelijk aangesproken….
16 april 2017 at 14:46 / Beantwoorden /

Pieter
Nogmaals: U maakte er de meeste woorden aan vuil. Aangesproken? Iemand die telkens opnieuw bij hoog en laag beweert iets niet te zijn, terwijl hij in de ogen van sommigen er op lijkt, roept een beetje twijfels op.
16 april 2017 at 19:42 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen
@Remi, zoals je ziet voldoen sommige Amstelveners aan onderstaande :
Lord Jonathan Sacks voor het Europees Parlement
“Antisemitism means denying the right of Jews to exist collectively as Jews with the same rights as everyone else. It takes different forms in different ages. In the Middle Ages, Jews were hated because of their religion. In the nineteenth and early twentieth century they were hated because of their race. Today they are hated because of their nation state, the state of Israel. It takes different forms but it remains the same thing: the view that Jews have no right to exist as free and equal human beings.”
16 april 2017 at 16:15 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Racism means denying the right of the Palestinian people to exist collectively as Arabs with the same rights as the Jews in Palestina (now: Israël). Today the Palestinians are hated because they lived in the land that Jews claim as exclusively theirs. Racism takes many different forms but it remains the same thing: the view that Palestinians have no right to exist as free and equal human beings, not even in their own ancestral country.”
16 april 2017 at 19:05 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen
“Hoe noemt men mensen die haat jegens Palestijnen koesteren en die hen vanwege hun afkomst niet als volwaardige mensen beschouwen zodat zij straffeloos mogen worden beroofd van hun land, dorpen, woningen, boomgaarden, waterbronnen, landbouwgronden, begraafplaatsen en van een menswaardig toekomstperspectief en zodat zij levenslang mogen worden onderdrukt, gediscrimineerd en gebombardeerd?”
Types die dat zeggen heten geschiedvervalsers.
Dat zou jij Van Waning als Van Agt en Gretta adept toch moeten weten?
16 april 2017 at 16:55 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Hr. Van Faassen, helaas is er aan beide kanten een groep die de andere groep als ongedierte beschouwt met alle gevolgen van dien . Wat u schetst is inderdaad gebeurd, maar die bussen opblazen met onschuldige burgers en het ophitsen van 14jarige jochies en labiele types, zodat ze “martelaren” worden ook.
Men moet wel het hele verhaal vertellen.
Maar ja voor mij is dat natuurlijk gemakkelijk.
Ik vind wel dat voor elke minderheid in ons land plaats dient te zijn, vermits zij zich houden aan de Grondwet.
16 april 2017 at 17:50 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen [#Framing]
Heer Bikker, ik praat niets goed. En over dat ‘hele verhaal’, dat is nu precies waar Van Waning verstek laat gaan. Ik hoor trouwens Van Waning nooit over de moslims in Myanmar. Zal wel te ver weg zijn.
“helaas is er aan beide kanten een groep die de andere groep als ongedierte beschouwt”
Er is maar een groep en dat zijn de Hamas vrienden van Van Waning.
17 april 2017 at 8:02 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen [#Framing #Laster]
Nog even dit waar uitlatingen van Van Waning nog even onder de loep gelegd worden :
http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000295.html 
16 april 2017 at 17:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ook daar is niet één antisemitische uitlating van mij te vinden. Wél ongefundeerde beschuldigingen vanwege mij kritiek op de Israëlische beroving, bezetting, discriminatie en onderdrukking van de voormalige Arabische bewoners van (het door Israël van de kaart geveegde) Palestina.
16 april 2017 at 19:44 / Beantwoorden /

Frank Bikker [#Framing]
Afgezien van het feit dat u in de link van de hr. Van Faassen totaal ontmaskerd wordt, wil ik u er even op wijzen, dat voor Israël daar een staat stichtte het een Engelse kolonie was en daarvoor behoorde tot het ottomaanse rijk. Wanneer bestond Palestina als staat dan?
17 april 2017 at 0:57 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, ondertussen heb je nog nooit één antisemitische uitlating van mij kunnen noemen. Die ‘ontmaskering’ is dan ook niet gebaseerd op dingen die ik zelf heb gedaan, gezegd en geschreven, maar op wat anderen óver mij hebben geschreven.
17 april 2017 at 13:12 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen [#Framing]
“Ook daar is niet één antisemitische uitlating van mij te vinden.”
Natuurlijk niet, dank zij jouw interpretatie kun je alle kanten op.
“kritiek op de Israëlische beroving, bezetting, discriminatie en onderdrukking van de voormalige Arabische bewoners van (het door Israël van de kaart geveegde) Palestina.
Tja, het blijft moeilijk te begrijpen dat het niet zo eenvoudig is, dus dan blijft alleen geschiedvervalsing over.
“Valse beschuldigingen en verdachtmakingen, daarop is antisemitisme gebaseerd. Daaruit zijn ook de Jodenvervolgingen en uiteindelijk de Holocaust voortgekomen.”
En dat is nu precies wat Van Waning doet. Keer op keer.
Het aparte is dat als daar iets over gezegd wordt, Van Waning zich bijna Joods (een soort Spinoza) gaat voelen, want achtervolgd etc.
Wat een gotspe.
17 april 2017 at 7:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Valse beschuldigingen en verdachtmakingen, daarop is antisemitisme gebaseerd. Daaruit zijn ook de Jodenvervolgingen en uiteindelijk de Holocaust voortgekomen.
Wie zich schuldig gemaakt aan zulke ongefundeerde aantijgingen is geen haar beter dan een antisemiet.
Dit is een tendentieus en lasterlijk verhaal, een journalistiek medium onwaardig, omdat Van Agt geen wederhoor en mogelijkheid tot verweer wordt gegund.
Amstelvener De Lieme was duidelijk al vóór zijn tocht naar Rotterdam overtuigd van het (vermeende) antisemitisme van oud-premier Van Agt. Hij ging alleen even naar die D66-bijeenkomst om een quootje ter bevestiging van zijn vooroordeel te halen.
De Lieme schrijft: “In zijn ijver om te bewijzen dat Joden niet zijn te vertrouwen zei Van Agt: “Want wij kennen Joden toch.”
Van Agt had tijdens die bijeenkomst niet gezegd dat Joden niet te vertrouwen zijn. Hij heeft dat ook nooit eerder beweerd, want hij is geen antisemiet.
Volgens De Lieme had Van Agt na diens beschuldiging van antisemitisme ‘met de mond vol tanden gestaan’. In werkelijkheid was Van Agt zo verstandig en fatsoenlijk om een passend weerwoord achterwege te laten.
16 april 2017 at 19:39 / Beantwoorden /

Pieter
Ik constateer dat u geregeld uitsluitend kritiek op de Joodse staat hebt, op geen enkele andere (ook niet op Arabische), waar niet bepaald alle burgers gelijk zijn.
16 april 2017 at 19:50 / Beantwoorden /

Robert van Waning
U bedoelt dat ik meestal on-topic reageer? Het gaat hier nu over antisemitisme, joden, Israël en de Palestijnen en dus niet over andere landen waarin niet alle burgers gelijk zijn.
Als u mij ergens van wilt beschuldigen, wees dan zo eerlijk en fatsoenlijk om dat met open vizier te down, dus onder uw eigen naam.
16 april 2017 at 20:38 / Beantwoorden /

Pieter
Ik kan niet helpen dat ik Pieter heet. Volgens u is die naam dus niet van mijzelf?
17 april 2017 at 0:51 / Beantwoorden /

PeterPC [#Framing]
@Pieter, dat “on-topic” zou ik maar met een korreltje zout nemen.
Bij dit artikel ‘Rode plein nu wit’ vroeg Van Waning mij of ik uitverkoren ben. Als Van Waning het woord ‘uitverkoren’ gaat gebruiken, kun je er gif op innemen dat het op Joden gaat uitdraaien.
En dat klopte helemaal. Bij een beetje doorvragen wat hij daarmee bedoelde kwam de Jodenhatende aap uit de mouw.
Gelukkig zag JB de bui al hangen en heeft al zijn onfrisse commentaren verwijderd.
Het is verschrikkelijk oppassen met dit soort types.
17 april 2017 at 8:17 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Inmiddels ben ik weer de topic en niet Van Agt en zijn publieke aanklager, Remi de Lieme. Wie is hier de querulant, Ellejellens?
“Bij een beetje doorvragen wat hij daarmee bedoelde kwam de Jodenhatende aap uit de mouw.”
Wil je deze lasterlijke aantijging alsjeblieft toelichten, PC? JB laat inderdaad vaak wel beledigingen en beschuldigingen staan maar niet mijn verweer daartegen. Veel is terug te vinden op mijn weblog donqui.nl.
17 april 2017 at 13:06 / Beantwoorden /

Gerben
De Lieme meldt zich tot nu toe niet hier.
Dat ik Van Agt steun is op zich een wonder.
Ben overtuigd dat hij het goed ziet aangaande Israel en
Palestina.
En met Van Waning is niks mis.
Hij slaat aldoor op items hier ter stede de spijker op de
kop. En immer perfect gedocumenteerd.
17 april 2017 at 1:22 / Beantwoorden /

Frank Bikker
@gerben. Dus u bent voor het ruimen van Beth Haïm ? Want daar begon het gedoe met rvw juist mee.
17 april 2017 at 13:40 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen [#Framing]
Hier hoor je Van Waning dus niet over :
http://www.dcclothesline.com/2017/04/15/a-murder-in-paris-2/ 
Alhoewel met een beetje pech gaat hij beweren dat Joden dat dagelijks doen in Jeruzalem.
17 april 2017 at 10:58 / Beantwoorden /

Pieter
@Frank Bikker: Palestijnen zijn pas uitgevonden toen Israel bestond, overigens als een staat waarin iedereen mocht wonen. Maar Hamas wil nog altijd alle Joden de zee in drijven, heeft iets tegen een Joodse staat en Arabische staten steken naar hun broeders ‘in verdrukking’ geen poot uit. Overigens voltrekt zich het drama zoals in de Bijbel aangegeven, maar dat is een andere zaak.
17 april 2017 at 12:53 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Pieter, “The Balfour Declaration [1917] specified that “nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine’.”
(Bron: ‘Israel Alone’ door de Israëlische oud-ambassadeur Moshe Leshem, p 123.)
Nou, daar is niet veel van terecht gekomen.. De Palestijnen zijn door Israël letterlijk en figuurlijk tot een volk gebombardeerd en getreiterd.
17 april 2017 at 13:28

Robert van Waning
Pieter “Maar Hamas wil nog altijd alle Joden de zee in drijven.”
Israël heeft ongeveer 800.000 Arabische Palestijnen hun land uitgedreven en het land Palestina (waarin in meerderheid Arabieren woonden) van de kaart geveegd.
17 april 2017  at 14:35

Robert van Waning
Inmiddels ben ik weer de topic en niet Van Agt en zijn publieke aanklager, Remi de Lieme. Wie is hier de querulant, Ellejellens?
“Bij een beetje doorvragen wat hij daarmee bedoelde kwam de Jodenhatende aap uit de mouw.”
Wil je deze lasterlijke aantijging alsjeblieft toelichten, PC? JB laat inderdaad vaak wel beschuldigingen staan maar niet mijn verweer daartegen. Veel is terug te vinden op mijn weblog donqui.nl.
17 april 2017  at 13:05

Robert van Waning
Pieter “Maar Hamas wil nog altijd alle Joden de zee in drijven.”
Israël heeft ongeveer 800.000 Arabische Palestijnen hun land uitgedreven en het land Palestina (waarin in meerderheid Arabieren woonden) van de kaart geveegd.
17 april 2017 at 14:34 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen [#Framing]
@Pieter, de ‘staat’ Palestina, vroeger de Palestijnse gebieden genoemd, bestaat uit 2 gedeelten t.w. de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.
Tijdens de Zesdaagse oorlog werden stukken bezet en onder militaire controle gehouden. Dat is iets anders dan van huis en haard verdreven zoals geschiedvervalser Van Waning altijd roept.
Dus op je tellen letten bij Van Waning.
17 april 2017 at 16:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Pieter, “The Balfour Declaration [1917] specified that “nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine’.”
(Bron: ‘Israel Alone’ door de Israëlische oud-ambassadeur Moshe Leshem, p 123.)
Nou, daar is niet veel van terecht gekomen.. De Palestijnen zijn door Israël letterlijk en figuurlijk tot een volk gebombardeerd en getreiterd.
17 april 2017 at 13:27 / Beantwoorden /

Johan Bos
U [zou] zich ook niet aangesproken kunnen voelen toen iemand [schreef] dat ook in Amstelveen mensen (hij sprak in meervoud) met de opvattingen van Dries van Agt rond lopen. Uw standpunt over mij is, hoewel volstrekte onwaarheid, bekend. Maar goed, ook dat herhaalt u graag.
17 april 2017 at 13:37 / Beantwoorden /

Frank
Van Waning wilt u niet voor mij antwoord geven.
17 april 2017 at 13:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, ik reageerde inhoudelijk op uw tendentieuze artikel over een – nergens op gebaseerde – beschuldiging van oud-premier Van Agt door Amstelvener Remi de Lieme.
Omdat er veel misverstanden bestaan mbt de betekenis van ‘antisemitisme’ citeerde ik een aantal definities, met de vraag aan welke daarvan Van Agt voldeed volgens zijn Amstelveense aanklager. Daarop gaf niemand antwoord.
U weet: In een democratische rechtsstaat moeten beschuldigingen altijd deugdelijk worden gemotiveerd en de beschuldigde heeft altijd recht op verweer. Dit laatste is ook een regel van journalistiek fatsoen.
Ik schreef: “Aan welke definitie(s) voldoen Van Agt en die (niet nader genoemde) ‘enge types’ in Amstelveen?”
Vanwege uw vooroordeel leidt u hieruit af dat ik mij aangesproken voelde toen Van Faassen schreef dat ‘we’ ook in Amstelveen dit soort types hebben en dat dit ‘heel eng’ is.
Hetzers, dát zijn enge types met hun persoonlijke verdachtmakingen en valse beschuldigingen. Er was een tijd dat zulke mensen bruine hemden droegen. U koestert ze en geeft hun hier de ruimte zonder één woord van kritiek, terwijl u mij altijd wel aanvalt.
17 april 2017 at 14:57 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nee hoor, niet wegens vooroordeel, maar wegens kunnen uitrekenen wat er zou gaan gebeuren, wist ik dat een ellenlange discussie door u zou worden begonnen. Zodra Israel ter sprake komt, weet u nu eenmaal van geen ophouden. Zullen we nu weer naar Amstelveen terug keren? Dat ik bruinhemden van weleer koester, laat ik graag voor u rekening. Sommigen zeggen het over u, maar ik ga me er niet tegen verdedigen. Onzinnige beweringen raken mij nu eenmaal niet.
17 april 2017 at 15:10 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen
“Hetzers, dát zijn enge types met hun persoonlijke verdachtmakingen en valse beschuldigingen. Er was een tijd dat zulke mensen bruine hemden droegen.”
Goh Van Waning, dat is voor het eerst dat je iets over jezelf zegt. Dat heeft wel lang moeten duren.
17 april 2017 at 16:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, u begon over Israël en (vermeend) antisemitisme met een tendentieus verhaal over een Amstelvener die oud-premier Dries van Agt louter op grond van zijn vooringenomenheid vals beschuldigt van een misdadige instelling.
Omdat u Van Agt geen wederhoor gunde, nam ik het voor hem op.
U leest vaak even onzorgvuldig als u vaak schrijft. Ik schreef dat u huidige bruinhemden koestert, niet die van weleer.
17 april 2017 at 16:29 / Beantwoorden /

Johan Bos
En wat zijn huidige bruinhemden (die trouwens aan de voormalige doen denken) dan wel?
17 april 2017 at 20:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Racisten en hetzers, net als toen de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis begon met rassen- en superioriteitswaan, valse beschuldigingen, verdachtmakingen en hetze tegen personen.
17 april 2017 21:20

Robert van Waning
JB, als u weer een keer iemand ten onrechte beschuldigt van antisemitisme zonder dat die persoon zich daartegen kan verweren, dan kunt u weer rekenen op een reactie van mij.
Van Faassen, Bikker en ‘Pieter’ reageerden als eersten op uw tendentieuze verhaal over Van Agts vermeende antisemitisme. Waren hun reacties ook volgens uw verwachting?
Volgens u weet ik van geen ophouden. Waarom zegt u dat niet over degenen die onophoudelijk naar mij blijven (na)trappen? Moet ik dat maar gewoon accepteren? Ik gaf één inhoudelijke reactie. Daarna volgde – met uw goedvinden – weer de gebruikelijke hetze tegen mijn persoon.
17 april 2017 21:30

P.G. van Faassen [#Framing]
“JB, u begon over Israël”
En wederom liegen het was Van Waning zelf op 16 april 2017 at 19:44.
“met een tendentieus verhaal”?
Dat is jouw opvatting als vriend van Van Agt zijnde.
“U leest vaak even onzorgvuldig als u vaak schrijft. Ik schreef dat u huidige bruinhemden koestert, niet die van weleer.”
Hetzelfde als de antisemieten van toen die nu nog steeds hun onfrisse ideeën spuien. Daar weet Van Waning alles van.
18 april 2017 at 8:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, als u weer een keer iemand ten onrechte beschuldigt van antisemitisme zonder dat die persoon zich daartegen kan verweren, dan kunt u weer rekenen op een reactie van mij.
Van Faassen, Bikker en ‘Pieter’ reageerden als eersten op uw tendentieuze verhaal over Van Agts vermeende antisemitisme. Waren hun reacties ook volgens uw verwachting?
Volgens u weet ik van geen ophouden. Waarom zegt u dat niet over degenen die onophoudelijk naar mij blijven (na)trappen? Moet ik dat maar gewoon accepteren? Ik gaf één inhoudelijke reactie. Daarna volgde – met uw goedvinden – weer de gebruikelijke hetze tegen mijn persoon.
17 april 2017 at 21:28 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Van Agt is dus een antisemiet. Voor deze beschuldiging hoeft geen bewijs te worden geleverd, want de wetten van onze democratische rechtsstaat gelden niet voor critici van de Israëlische beroving, bezetting, discriminatie en onderdrukking van de Palestijnen.
Wie bezwaar maakt tegen dit onrecht is een antisemiet én een querulant.
Ondertussen weet iedereen dat Van Agt niet voldoet aan definities van antisemitisme, zoals:
‘Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden.’
‘Antisemitisme is een ander woord voor Jodenhaat. Deze vorm van discriminatie is met name gericht tegen het Jodendom en tegen mensen van Joodse afkomst.’
Een kritische en onafhankelijke journalist had hierover wel een paar vragen kunnen stellen ipv zo’n beschadigende aantijging klakkeloos te publiceren.
18 april 2017 at 8:29 / Beantwoorden /

Johan Bos
Kunnen we nu stoppen over Israel? Van de zeven nieuwe reacties zijn er vijf van u. Bovendien deugt dit medium journalistiek niet, dus wat doet u er nog als topgeleerde op dat gebied? Discussie wat mij betreft gesloten.
18 april 2017 at 8:46 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen [#Framing #Laster #Verwijderd door Johan Bos]
“Ik heb bezwaar tegen de discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek d.d. maart 24, 2011 om 9:07 pm door Van Waning”.
En dan dit zeggen :
“‘Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden.’”
Ik ben zo blij dat je nu eindelijk toegeeft dat je antisemiet bent. Het duurde wel even.
18 april 2017 at 10:04 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Discussie gesloten, JB?
PG van Faassen gaat gewoon door met zijn aantijgingen. Die zijn – net als die van Amstelvener Remi de Lieme – louter gebaseerd op vooroordelen en niet op dingen die Van Agt of ik ooit hebben gedaan, gezegd of geschreven.
Pure laster en dus klachtwaardig.
18 april 2017 at 14:19 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Wat wordt hier op een uiterst onvolwassen manier gediscussieerd over een onderwerp dat de gemoederen kennelijk altijd maar bezighoudt. En waarom? Als ik Van Waning was zou ik, zoals JB terecht opmerkt, niet in de verdediging gaan. In mijn ogen is van Faassen, zoals altijd, puur provocatief bezig. En de obsessie die hij RvW verwijt……. De kleuterschool nooit helemaal vaarwel kunnen zeggen. Het zij zo.
18 april 2017 at 16:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Kritiek op religie, cultuur en politiek is toegestaan en zelfs noodzakelijk als die vanwege hun discriminatoire aard (deels) in strijd zijn met de Nederlandse grondwet of de international rechtsorde. Ik minacht en discrimineer geen mensen om welke onveranderlijke reden dan ook, dus ook geen Joden.
18 april 2017 at 13:25 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Maw ik mag mensen wel in alles afwijzen of kritiek op leveren In alles waar zij voor staan, maar dan discrimineer ik ze niet. Dus alle religie is shit, cultuur is shit, het recht hebben op eigen staat, taal, kleding enz., als het niet tot het mijne behoort. In ieder geval in de geest van Robert, maar dan discrimineer ik niet .
Wat mogen joden of Israëli’s in jouw geest eigenlijk wel?
18 april 2017 at 18:19 / Beantwoorden /

jvanderkraats
Niets!!!!!
20 april 2017 at 21:37 / Beantwoorden /

Robert van Waning [#Censuur #Verwijderd door Johan Bos]
Je blijft maar doorzanikken over dit onderwerp. Je lijkt wel een querulant. Zonder mijn woorden te verdraaien heb je kennelijk geen fatsoenlijk tegenargument.
Alle inwoners van Nederland (ook de dode) zouden gelijk moeten zijn voor de Nederlandse wet, dus zonder onderscheid ogv afkomst, religie, geaardheid, etc. Voor graven geldt in ons land de regel dat zij worden geruimd (of desnoods onder rabbinaal toezicht te worden verplaatst) als zij door verwaarlozing onherkenbaar zijn geworden, als de waterstand te hoog is of om een andere reden van algemeen belang. (Nederland is heilig vergeleken met Israël waar islamitische begraafplaatsen botweg worden weggebulldozerd.) Een groot deel van Beth Haim ziet er door verwaarlozing en verwildering niet uit en is praktisch onbegaanbaar.
En wat Israël/Palestina betreft: Het is ieders morele plicht om kritiek te uiten op schendingen van mensenrechten, onder welk voorwendsel dan ook, inclusief religie.
19 april 2017 omstreeks 08:30

P.G. van Faassen [#Framing #Laster #Smaad #Verwijderd door Johan Bos]
En daar gaat Van Waning weer, draaien, wegduiken etc. Het helpt je niet.
Je staat te boek als antisemiet door je uitspraken.
Succes ermee.
Bye bye, zwaai zwaai.
Oh, enne JB wil je dit nog even plaatsen? Voor de rest ben ik er wel klaar mee.
18 april 2017 at 18:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning [#Censuur Niet geplaatst door Johan Bos.]
Wélke uitspraken, Van Faassen? Ondanks je wanhopige research kan je niet één antisemitische uitlating of gedraging van mij noemen. Het verbaast me dat Ellejellens voor jou nog geen passende typering heeft gevonden.
@JB, hierbij maak ik bezwaar tegen Van Faassens lasterlijke aantijgingen louter om mij te beschadigen en de mond te snoeren. U bent mede verantwoordelijk voor laster en smaad op uw forum.
19 april 2017 omstreeks 08:55

Correspondentie met Johan Bos die vooraf ging aan mijn #verbanning.

Van: blog.nl [mailto:postmaster@blog.nl]
Verzonden: woensdag 19 april 2017 7:09
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: [Amstelveen] Nieuwe reactie op: Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’

Er is een nieuwe reactie op “Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’ “.
http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2017/04/15/amstelvener-in-niw-van-agt-is-antisemiet
Door: Jaap Hamburger [van EAJG (Een Ander Joods Geluid)]
Klik hieronder om de reactie te zien en te reageren:
http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2017/04/15/amstelvener-in-niw-van-agt-is-antisemiet#comments

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 19 april 2017 10:23
Aan: Johan Bos
Onderwerp: Reactie van Jaap Hamburger (EAJG) op ‘Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet” onvindbaar

Geachte heer Bos,
Vanochtend kreeg ik een bericht dat Jaap Hamburger (van EAJG) had gereageerd op uw artikel over de ‘antisemiet’ Van Agt. (Zie hieronder.) Ik kan zijn reactie echter nergens vinden. Weet u daar iets van?
In mijn eerste reactie op dat artikel had ik een lijst van definities van antisemitisme geplaatst. Door tijdgebrek had ik die lijst zonder enige redactie rechtstreeks overgenomen van de website  http://www.encyclo.nl . Zodoende is die lijst te lang en door allerlei toevoegingen en herhalingen moeilijk leesbaar. Ik wil u vragen of u bereid bent om op die plaats een geredigeerde en enigszins verkorte lijst te plaatsen als ik u die per email toestuur?
Dries van Agt is trouwens geen antisemiet maar een gewetensvol en moedig mens. Ik vind het jammer dat zijn reputatie ten onrechte wordt beschadigd door mensen die geen kritiek op de Israëlische bezetting en nederzettingen kunnen verdragen. Het spel wordt niet eerlijk gespeeld, want Van Agt krijgt geen kans om zich te verweren.
Mvg,
Robert van Waning

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 19 april 2017 14:19
Aan: Johan Bos <johanthbos@gmail.com>
Onderwerp: Klacht bij het OM wegens lasterlijke aantijgingen op Amstelveen.blog

Geachte heer Bos,
Nadat u de discussie over het (vermeende) antisemitisme van oud-premier Van Agt zogenaamd had gesloten op 18 april 2017 at 8:46, maakte u zoals gewoonlijk een uitzondering voor PG van Faassen en Frank Bikker. Zij mochten van u dus nog even doorgaan met mij zwart te maken met hun lasterlijke beschuldigingen. (Zie hieronder).
Ik maakte bezwaar tegen Van Faassens ongefundeerde (en dus lasterlijke) beschuldiging van antisemitisme. U plaatste mijn bezwaar niet, terwijl u de beschuldiging wél liet staan.
Op donderdag a.s. om 13:00u zal ik hierover op het politiebureau van Amstelveen een klacht tegen u en uw weblog indienen bij het Openbaar Ministerie.
Ik verwacht hier niet veel van, maar het is nog het enige wat ik kan doen tegen de voortdurende beschadiging van mijn persoon en reputatie op uw weblog.
Mensen mogen mij van alles beschuldigen, maar zij moeten dat wel deugdelijk kunnen onderbouwen ogv dingen die ik zélf heb gedaan, gezegd of geschreven (en dus niet ogv dingen die óver mij worden beweerd door verdedigers van de Israëlische beroving, discriminatie en onderdrukking van de Palestijnen.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

Bijlagen bij mijn email van woensdag 19 april 2017 14:19 aan Johan Bos:

P.G. van Faassen
“Ik heb bezwaar tegen de discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek d.d. maart 24, 2011 om 9:07 pm door Van Waning”.
En dan dit zeggen :
“‘Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden.’”
Ik ben zo blij dat je nu eindelijk toegeeft dat je antisemiet bent. Het duurde wel even.
18 april 2017 at 10:04

Frank Bikker
Maw ik mag mensen wel in alles afwijzen of kritiek op leveren In alles waar zij voor staan, maar dan discrimineer ik ze niet. Dus alle religie is shit, cultuur is shit, het recht hebben op eigen staat, taal, kleding enz., als het niet tot het mijne behoort. In ieder geval in de geest van Robert, maar dan discrimineer ik niet .
Wat mogen joden of Israëli’s in jouw geest eigenlijk wel?
18 april 2017 at 18:19   /   Beantwoorden  /

P.G. van Faassen
En daar gaat Van Waning weer, draaien, wegduiken etc. Het helpt je niet.
Je staat te boek als antisemiet door je uitspraken.
Succes ermee.
Bye bye, zwaai zwaai.
Oh, enne JB wil je dit nog even plaatsen? Voor de rest ben ik er wel klaar mee.
18 april 2017 at 18:26

Van: Johan Bos [mailto:johanthbos@gmail.com]
Verzonden: woensdag 19 april 2017 18:49
Aan: ‘Robert van Waning’
Onderwerp: RE: Klacht bij het OM wegens lasterlijke aantijgingen op Amstelveen.blog

Geachte heer Van Waning,

Ik weet niet waar u het over hebt. Noem me tijden en tijdstippen waarop ik na de discussie te hebben geloten dan haal ik die weg.
Ik zal bovendien u reacties laten verbannen, want ik ben het zat.
U gaat verder uw gang maar.

Harte;ijke groet, Johan Th. Bos

Eindelijk woningen op A3-tracé

Door Johan Bos op 12 april 2017 om 01:30, in de categorie Wonen.
Eindelijk komt er woningbouw op de plaats van het ooit voor de aanleg van een A3 in Bankras-Kostverloren aan gelegde dijklichaam. Daar wordt al decennia lang over gepraat, maar het kwam er nooit van. De locatie wordt nu bij de Middenwaard betrokken. Daardoor kunnen er 40 eengezinswoningen extra komen.
Eerder is met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-Oost 2015′ woningbouw bepaald voor de gebieden aan de oost- en westkant van het grondlichaam, dat dus weer voor bebouwing werd ontzien. De A3 is er nooit gekomen. [..]

Robert van Waning
Het torpederen vd A3 was een enorme verkeerskundige blunder van het Amstelveense gemeentebestuur van destijds. Daar bleef het helaas niet bij, want daarna volgden het Stadshart (geen binnenring), de Beneluxbaan (geen aansluiting op de A9), de A9 (geen tunnel) en de KK-weg (ongeschikt als doorgaande- en verbindingsweg tussen A9 en A10).
12 april 2017 at 9:20 / Beantwoorden /

Arie Koomen
De A3 is er bij mijn weten nooit gekomen omdat Rijkswaterstaat het af heeft geblazen. Dat gaat zo bij Rijkswegen.
12 april 2017 at 14:15 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Arie, Amstelveen liet dat gebeuren, ook al had die A3 het doorgaand verkeer in de Amstelveense woonomgeving enorm kunnen verminderen. Het was dé verbindingsweg tussen de A9 en de A10.
Uithoorn had er ook op aangesloten kunnen worden. Bedenk eens wat dát had kunnen betekenen voor de leefbaarheid van Amstelveen. De A3 lag benedenwinds van Amstelveen. De lucht was hier dus veel schoner gebleven.
De Amstelveense politiek heeft zich steeds laten ringeloren door Rijkswaterstaat. Kijk naar het A9-debacle.
De inwoners beseffen niet wat er allemaal ten koste van hun belangen wordt bekokstoofd.
12 april 2017 at 19:17 / Beantwoorden /

Arie Koomen
Ah, ik begrijp u. U had de Middenpolder en de Bovenkerkerpolder wel willen laten asfalteren. En het Amstelpark was er ook niet geweest. Gelukkig is dat niet gebeurd. Voor u spreekt over enorme verkeerskundige blunder van het gemeentebestuur moet u zich er wel van vergewissen of ze er wel over gingen. Maar het past in uw set vooroordelen over deze gemeente.
13 april 2017 at 8:11 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Arie, zonder overdrijving en verdraaiing van mijn woorden is jouw tegenargument kennelijk te zwak.
De Rijksweg A3 had benedenwinds langs de oostzijde van Amstelveen gelopen, aan de rand van (niet dwars door) de Middenpolder die nu bebouwd wordt met woningen en wegen.
Het traject liep (meen ik) over de huidige Heenvlietlaan (vandaar die ‘Rotterdamse naam’), niet door het Amstelpark.
13 april 2017 at 13:43 / Beantwoorden /

Arie Koomen
Een tegenargument? ik stel het feit vast dat de gemeente er niet over gaat maar het Rijk. De A3 is begin jaren tachtig van het Rijkswegenplan afgevoerd vanwege de aanwijzing van het Groene Hart, waar de weg dwars doorheen had gelopen. En de weg was geen verbindingsweg tussen A9 en A10 maar tussen Amsterdam en Rotterdam via Gouda. Tussen de golfbaan en de Groenelaan zie je het gereserveerde trace nog liggen. Een milieuramp is ons bespaard gebleven. Ach, kost het nu zoveel moeite om een blunder toe te geven? U weet ook niet alles.
14 april 2017 at 8:04 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Arie, er waren goede redenen om het stuk Rijksweg A3 tussen de A9 en de Ringweg A10 wél aan te leggen. Amstelveen had daarop moeten aandringen, want de KK-weg en de Beneluxbaan zijn om tal van redenen ongeschikt als verbindingswegen tussen beide rijkswegen.
14 april 2017 at 11:19 / Beantwoorden /

Kees
Amstelveen kon dus over een rijksweg beslissen? Nooit geweten. Laat ik nou denken dat zo’n besluit in Den Haag viel.
12 april 2017 at 20:37 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Den Haag houdt (enigszins) rekening met wat gemeenten (niet) willen. Dat gold voor de A9 en dat zal ook een rol hebben gespeeld bij de ongelukkige beslissing om géén verbindingsweg aan te leggen tussen de A9 en de Ringweg A10 op het dijklichaam dat ooit voor de ‘Rotterdamse weg’ A3 was aangelegd in Amstelveen en Buitenveldert.
“Amstelveen is na 2000 begonnen met het bouwen van huizen en een brandweerkazerne op het A3-tracé. Begin 2010 is bovendien de afrit Ouderkerk a/d Amstel (=het voorziene Amstelplein (A3/A9)) aangepast. Op de plek van een deel van het ooit geplande verkeersknooppunt is een kantoor van KPMG verrezen.” (Bron: Wikipedia)
De brandweerkazerne en het nieuwe KPKM-gebouw staan op de plek waar bij de bouw van de (getorpedeerde) A9-tunnel een volwaardig verkeersplein had kunnen komen tbv toegang tot Amstelveen-Centrum en Beneluxbaan.
13 april 2017 at 9:10 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Arie, bekijk de kaart eens goed. Kijk hoe de N521 doodloopt in Amstelveen.
Die Bovenkerkerweg is de verbindingsweg tussen Uithoorn (De Kwakel, Mijdrecht-West en Aalsmeer-Oost, Amstelveen-Westwijk (incl bedrijventerrein Legmeer) en Amstelveen-Zuid en de A9, de A10, de Zuidas en Amsterdam-Zuid.
Vanaf die N521 heeft het doorgaande verkeer de keuze tussen de smalle 2-baans KK-weg of de Beneluxbaan die niet aangesloten is op de A9 en ook niet op de Ringweg A10!
Aanleg van de A3 langs de Oostkant van Amstelveen was voor dit probleem de beste oplossing geweest. Met dat stuk A3 was de aanleg van de tunnel voor de A9 door Amstelveen ook eenvoudiger geweest.
Amstelveen is geen milieuramo bespaard gebleven, want die vindt dagelijks plaats binnen de bebouwde kom van onze woonplaats.
14 april 2017 at 12:16 / Beantwoorden /

ellejellens
Amstelveen heeft niks getorpedeerd aan de A3. De plan- en besluitvorming vond volledig op nationaal niveau plaats. (overigens is het ook niet afgeblazen door rijkswaterstaat, die voert alleen uit)
14 april 2017 at 15:09 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Elle, formeel heb je helemaal gelijk.
Gezien de ligging van Amstelveen tussen enerzijds Mijdrecht-Uithoorn-De Kwakel-Aalsmeer en anderzijds de A9 en de Ringweg A10, had Amstelveen zich echter sterk moeten maken voor het stuk A3 als een doorgaande verbindingsweg aan de Oostkant buiten Amstelveen om. Kijk naar Badhoevedorp.
Lees alsjeblieft wat ik op 12:16 aan Arie Koomen schreef over de N521 die feitelijk doodloopt in Amstelveen.
14 april 2017 at 17:39 / Beantwoorden /

ellejellens
Het A3 trace in Amsterdam is al volgebouwd vanaf eind jaren 60 tot de jaren 90. Best netjes dus van de gemeente Amstelveen dat ze pas zijn gaan bouwen toen de A3 niet meer aangelegd kon worden in Amsterdam. Een snelweg van de A9 naar de Kalfjeslaan zou echt zinnig geweest zijn hoor.
14 april 2017 at 15:22 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Elle, zie mijn reactie op jouw opmerking van 15:09. Bestudeer de wegenkaart eens goed. Verkeerskundig is het in en om Amstelveen een zooitje, met het stadscentrum als toppunt van onhandigheid.
14 april 2017 at 17:42 / Beantwoorden /

ellejellens
Je mist compleet het punt: Het slaat nergens op dat je zo afgeeft op de gemeente Amstelveen alsof die de A3 geblokkeerd heeft. Je kan je klachten beter richten tegen het rijk of de gemeente Amsterdam. Het lijkt erop alsof je perse tegen de gemeente Amstelveen wil klagen, ondanks dat dat gewoon nergens op slaat.
14 april 2017 at 21:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Elle, het punt dat wij het niet eens zijn, is mij niet ontgaan.
In Amstelveen zijn (ook) in verkeerskundig opzicht onverstandige en zelfs onbegrijpelijke beslissingen genomen. Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van de stad. De stad Groningen heeft al lang geleden laten zien dat gemeenten mbt het verkeersplan autonoom zijn.
Meer voorbeelden van domme wegen: Beneluxbaan zonder aansluitingen op A9 en A10. Een te smalle straat als de KK-weg die dient als verbindingsweg voor doorgaand N-Z-verkeer zonder vrije busbaan. Geen binnenring rondom het Stadshart. De wanstaltig brede Langelaan bij KPMG (zonder bushalte tussen KPMG en het ziekenhuis). Het mislukte Handelsplein. De Handelsweg die niet doorloopt tot de vHeuven Goedhartlaan. De bevoorrading vh winkelcentrum Stadshart via de Rembrandtweg en de Galerij. Tramlijn 5 met een eindhalte op grote afstand vh winkelcentrum. Het opheffen vd sneltramhalte 51 bij het Stadshart. De fietsroute van Meander via een parkeerterrein naar de KK-weg. Het vrijwel onmogelijke afzetten van autopassagiers bij het Stadshart en schouwburg. De Handweg die overbelast wordt door auto’s die naar de A9 willen. Straks het Bovenlanden fietspad die uitkomt op de drukke Meander en niet wordt doorgetrokken naar de Handelsweg. Straks de te smalle afrit vd A9 naar de te smalle Meander waarover al het verkeer naar en van publiekstrekkers als Hudson’s Bay en Action zal moeten rijden. Scooters die in het Stadshart mogen rijden en parkeren.
Hierbij beperkte ik mij tot het centrumgebied.
De manier waarop de verbreding vd A9 zal worden uitgevoerd, is een voortzetting van verkeerde (in dit geval rampzalige) beslissingen op verkeerskundig gebied. De bevolking wordt daarover op een eenzijdige en misleidende manier (niet) geïnformeerd.
Kritiek op lokaal wanbeleid is toch wel toegestaan, hoop ik?
15 april 2017 at 12:18 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het duurt nu vaak erg lang voordat je weet of je bijdrage is geplaatst of gecensureerd. Dat betekent vele malen tevergeefs kijken. Dat levert blog.nl klikken op en dat is kassa. Exploitatie van het publieke debat.
15 april 2017 at 19:08 / Beantwoorden /

Johan Bos
Heeft met censuur geen reet te maken, maar teksten verschijnen pas als ik op toelaten heb geklikt. En ja, ik heb een beetje meer te doen.
15 april 2017 at 20:31 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Reacties die u niet [door u] zijn geplaatst, zijn zonder opgave van reden gecensureerd. Het duurt soms vele uren van herhaaldelijk kijken (clicks) voordat je dat weet.
15 april 2017 at 20:56 / Beantwoorden

Tomaat
Rvw, wanneer stopt u eens met uw autistisch gedram. Ik vind JB nog heel tolerant en u gaat hem weer te lijf met ondoordachte beschuldigingen.
16 april 2017 at 9:37 / Beantwoorden /

Tomaat
Even ter aanvulling. Ook ik ben wel eens verwijderd hoor. Terecht of niet terecht, maar dat is nu eenmaal het recht van de beheerder.
16 april 2017 at 17:07 / Beantwoorden /

ellejellens [#Framing]
Het gaat mij nogal ver om te spreken van “exploitatie van het publieke debat” omdat een beheerder van een -volgens mij- persoonlijk onderhouden blog,niet snel genoeg is met het accepteren van reacties.
Ik wil je niet beledigen of kwetsen, maar als ik andere bijdragen van je lees, komen er ook steeds dezelfde frustraties naar boven, tegen raat, de gemeente, e.a. organisaties. Zoveel dat het mij niet echt normaal lijkt. Er bestaan stoornissen zoals querulantenwaan. Heb je daar wel eens naar gekeken of je daar iets van herkent in jezelf?
Ik plak even een stukje van https://nl.wikipedia.org/wiki/Querulantenwaan:
————————————————
“De lijder aan de waan voelt zich onheus bejegend, bijvoorbeeld door een bedrijf of overheidsorgaan en zal via hogere instanties zijn of haar gelijk proberen te halen. Hij of zij is er vast van overtuigd dat dit door lang genoeg volhouden wel zal lukken, ook al merkt de omgeving dat de pogingen geen of averechts effect hebben.
Behalve de gewone wettelijke wegen zal de querulant telkens weer gesprekken willen, bijvoorbeeld met medewerkers van de instantie die verantwoordelijk zou zijn voor het onrecht. Ook worden vaak talloze brieven geschreven, zowel aan de instantie als aan hogere instanties als de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad, ministers en zelfs aan het staatshoofd. Ook komt het voor dat querulanten op internetfora of eigen websites de personen of instanties door wie ze menen te zijn benadeeld, zwart proberen te maken.”
————————————————
Nogmaals, ik wil je niet kwetsen of beledigen, maar het is misschien wel goed om te realiseren dat je op mij overkomt alsof je aan iets als querulantenwaan lijdt. Wellicht is dat ook zo, en moet je je dat zelf ook accepteren zodat je er iets aan kan doen? Want sorry, je reacties lijken me niet van een normaal, gezond persoon.
16 april 2017 at 20:48 / Beantwoorden /

PeterPC [#Framing]
ellejellens ik ben het geregeld oneens met je, maar je hebt volledig gelijk.
“maar als ik andere bijdragen van je lees”, dat is niet alleen hier hoor.
Google gerust op : ‘van waning’ querulant.
17 april 2017 at 8:22 / Beantwoorden /

ellejellens [#Framing]
PeterPC, dank je voor de tip om eens te googelen. Ik had geen idee dat hij werkelijk zijn gelijk probeert te halen via hogere instanties… Ik begrijp zijn gedrag wel beter nu. Hij kan er eigenlijk ook weinig aan doen. Maar ik heb toch met ‘m te doen, net zoals met een alcoholist bijvoorbeeld die zijn probleem niet ziet.
17 april 2017 at 16:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Ook komt het voor dat querulanten op internetfora of eigen websites de personen of instanties door wie ze menen te zijn benadeeld, zwart proberen te maken.”
De pot verwijt de ketel..
17 april 2017 at 22:05 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Elle, querulanten ageren, ik reageer op wat anderen schrijven, zoals – bij voorbeeld – op wat JB, Arie en jij schreven over de A3, op wat jij schreef over mij, op wat wat JB schreef over Raats rookvrije zone en op wat Amstelvener Remi de Lieme schreef over de vermeende ‘antisemiet’ Van Agt.
Na één reactie van mij op een artikel van JB ben ik vaak eindeloos bezig met te reageren op uitzinnige persoonlijke beschuldigingen en beledigingen, zoals die van jou.
17 april 2017 at 10:39 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Elle, probeer eens inhoudelijk te reageren op wat ik schreef ipv – net als enkele anderen – louter persoonsgericht.
Mijn kritiek op het beleid vd lokale overheid is feitelijk en niet gericht tegen personen.
JB heeft alleen het recht om reacties te verwijderen die in strijd zijn met wet, fatsoen en/of gebruiksvoorwaarden of die louter persoonsgericht zijn (zoals jouw reacties). JB weigert en verwijdert reacties die hem inhoudelijk niet welgevallig zijn en hij laat persoonlijke beledigingen staan.
Dissidenten, opposanten en klokkenluiders krijgen zware beschuldigingen en ernstige beledigingen te verduren. In totalitaire staten als de Sovjet werden zij verbannen of krankzinnig verklaard en in gestichten opgeborgen
17 april 2017 at 8:22 / Beantwoorden /

W.A.Bomgaars
31 reacties over woningbouw op Middenwaard waarvan 1 of 2 over de topic zalf.
Dit is exact de reden dat ik zelden mee wil doen aan dit soort discussies.
Jammer het gedrag van “eigenheimers” die niets meer schijnen te kunnen bijdragen dan hun eigen gelijk.
18 april 2017 at 8:57 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Bomgaars, de volgende reacties van mij gingen allemaal over de A3 en andere verkeerskundige missers in Amstelveen:
12 april 2017 at 9:20
12 april 2017 at 19:17
13 april 2017 at 9:10
14 april 2017 at 11:19
13 april 2017 at 13:43
14 april 2017 at 12:16
14 april 2017 at 17:39
14 april 2017 at 17:42
15 april 2017 at 12:18
17 april 2017 at 8:22
Allemaal on-topic, dus, of u het ermee eens was of niet. Ik weet dus niet of u mij aanspreekt met ‘eigenheimers die niets meer schijnen te kunnen bijdragen dan hun eigen gelijk’.
18 april 2017 at 12:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Als ik Elle goed begrijp (ik doe heus mijn best), dienen hogere instanties alleen voor querulanten. Normale mensen komen volgens haar niet in verzet tegen onrecht en wanbeleid.
Afschaffen dus, die gerechtshoven, de Hoge Raad, de Nationale Ombudsman, de Centrale Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Raad voor de Journalistiek, de Raad van State, dekens van de advocatuur, etc etc.
Volgens jou hadden al die mensen die bij zo’n beroepsinstantie eindelijk (vaak na vele jaren) hun recht kregen toegewezen het hun aangedane recht toch maar beter gewoon moeten accepteren.
Ik heb twee keer na ruim acht jaar een procedure bij de Hoge Raad gewonnen en daar was ik – ondanks de lange duur en de hoge kosten – toch wel blij mee. Bij de Raad voor de Journalistiek heb ik één keer gewonnen en een andere keer niet mijn zin gekregen: Redacties mogen kritische reacties op hun websites willekeurig weigeren en verwijderen. (M.i een onbegrijpelijk standpunt.) De National Ombudsman was van oordeel dat wethouder Raat zich weliswaar onfatsoenlijk tegenover mij had gedragen, maar dat hij wel scooters mocht gedogen in voetgangersgebieden als de gemeenteraad dit toeliet. Tegen die laatste beslissing was ik graag in beroep gegaan. Het recht ontwikkelt zich mede dankzij burgers met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.
Journalist Henk Blanken heeft mij vele jaren geleden een querulant genoemd. PC ea maken daar nog steeds dankbaar gebruik van. Lees alsjeblieft niet alleen dat stuk van Blanken, maar ook de alle reacties daarop, inclusief die van Mark Deuze, hoogleraar journalistiek aan de VU Amsterdam.
18 april 2017 at 10:35 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Elle, het artikel ‘De querulant en de journalist’ en de commentaren daarop staan op mijn website: https://robertvanwaning.com/2017/03/15/de-querulant-en-de-journalist/
Jour vergelijking met een alcoholist is beneden alle peil.
18 april 2017 at 14:30 / Beantwoorden /

PeterPC
Met de alcoholist bedoelde ellejellens mij.
Waarom probeer je altijd weer de topic op jezelf te betrekken Van Waning.
Jaloers? Dat ik veel meer likes dan jij heb?
Trouwens dat artikel op jouw website (Van Waning) heb je natuurlijk stevig zitten aanpassen.
Lekker zo’n hate site waar je alles kunt neerzetten, en vervolgens helemaal kunt masseren naar je eigen ideeën.
Hoe noem je (Van Waning) dat ook alweer? Oh ja, framing.
18 april 2017 at 18:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, er is niets aangepast. Je kunt alles vergelijken met het originele artikel van Henk Blanken op de website van De Nieuwe Reporter. Kijk maar op dnr.nl (geloof ik). De lafaard Blanken heeft de kritische commentaren van prof Mark Deuze, van mij en van anderen wel weggelaten op zijn eigen website, meen ik.
18 april 2017 at 20:46 / Beantwoorden /

PeterPC
Klopt, het was een copy van dat artikel. Ik bedoelde te zeggen dat ik het nog niet weet wat je met andere artikelen gedaan zou kunnen hebben? Dat heet gezond wantrouwen.
19 april 2017 at 17:16 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Elle, ik vroeg je een paar keer tevergeefs om inhoudelijk te reageren op wat ik had geschreven over de A3 en andere verkeerskundige blunders in Amstelveen. Jij gaat echter ijzerenheinig door met je persoonsgerichte zwartmakerij. Het lijkt wel jouw missie. Je lijkt wel een querulant.
18 april 2017 at 20:41 / Beantwoorden /

ellejellens [#Framing]
Robert, ik blijf erbij dat in alles wat je schrijft, je mijn stelling alleen maar bevestigt (bv door 5x te reageren op 1 reactie van mij).
Het is toch zo dat je je onheus bejegend voelt? En dat je je gelijk wilt halen? (anders reageer je er ook niet zo ontzettend vaak op.) Elk zinnetje dat ik het stukje van Wikipedia staat, lijkt toch echt op jou te slaan.
En daar komt vervolgens ook de vergelijking met alcoholisme vandaan: “De Duitse psychiater Heinz Dietrich typeert de querulant als een man uit de gegoede middenklasse wiens kinderen in de puberteit zijn en die beschikt over meer dan gemiddelde juridische kennis en schrijfvaardigheid. De querulant is volgens hem een proceszuchtige om dezelfde reden waarom een alcoholist een drankzuchtige is.
18 april 2017 at 17:50 / Beantwoorden /

Arie Koomen
“De ombudsman acht het echter niet juist om daarbij zaken aan te halen die met het onderwerp van de klacht zelf geen relatie hebben en (mogelijk) een onjuist of niet relevant beeld scheppen van verzoeker. Daarmee is gehandeld in strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening.”
Concreet betekende dit dat een getergde wethouder in zijn publieke reactie het niet had mogen hebben over uw preoccupatie met condensstrepen en de nederzettingenpolitiek van Israel. Voor het overige bent u geheel in het ongelijk gesteld.
Overigens zeer eens met W. Bomgaars. Het niveau van de discussie op deze site gaat het schoolplein niet te boven. Dat motiveert niet om er tijd aan te besteden. Jammer!
18 april 2017 at 13:50 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Arie, de wethouder was “getergd” door een ingezonden brief met een beleefd verzoek tot handhaving van een door de wethouder zelf ingesteld scooterverbod (wat hij wel kan maar niet wil). Onlangs maakte dezelfde wethouder wederom goede sier in alle lokale media met een door hem ingesteld rookverbod dat hij niet kan en niet wil handhaven.
Ook jij verdraait de boel. De ombudsman heeft mij namelijk niet geheel in het ongelijk gesteld, maar hij mocht niet oordelen over beleid dat door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Ik vond dat overigens een onbegrijpelijk oordeel, want voor het gedogen van overtredingen van de ‘Stadspleinregels’ (APV) is een formeel gedoogbesluit van de gemeenteraad vereist.
18 april 2017 at 16:05 / Beantwoorden /

Arie Koomen
Ook dat klopt weer niet: er was geen oordeel door u gevraagd over het beleid, maar over het feit dat niet gehandhaafd werd. Daarvan zei de ombudsman dat dat oordeel aan de gemeenteraad toekomt omdat dat het orgaan is dat een oordeel over de wethouders moet vellen. En tot op de dag van vandaag heeft de raad daar geen woorden aan vuil gemaakt. En u heeft het er ook maar niet over dat u geprobeerd heeft een herziening van de uitspraak van de ombudsman te krijgen en dat is heel snel afgewezen. Dus in deze zaak heeft u twee keer bakzeil gehaald.
19 april 2017 at 7:41 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Arie, van querulanten wordt gezegd dat zij steeds op één punt blijven doordrammen. Jij kan er ook wat van, net als PC (onder diverse schuilnamen), Frank en Ellejellens.
Niet-handhaven is ook beleid. Omdat de wethouder mijn beleefde verzoek had genegeerd, heb ik een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Die tilde tot mijn verrassing (en teleurstelling) zwaarder aan het onfatsoen van de wethouder dan aan diens wanbeleid mbt handhaving van de overal geldende regel dat scooters niet thuishoren in voetgangersgebieden.
19 april 2017 at 8:39 / Beantwoorden /

Arie Koomen
Zucht.. Het verschil tussen u en mij is dat ik feiten citeer zoals ze zijn en u zoals ze in uw ogen hadden moeten zijn. Maar ach, laat ik me maar weer wat maanden met zinniger dingen bezighouden.
19 april 2017 at 19:54 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Arie, je hebt kennelijk niet mijn herzieningsverzoek dd 19-12-2012 aan de nationale Ombudsman gelezen. Daarin staat oa:
“De beoordeling en conclusie in uw Rapport 2022/194 betreffende mijn klacht over het college van b&w van Amstelveen hebben mij verrast en teleurgesteld. [..] U wenst geen oordeel te geven over mijn klacht dat het college niet op een juiste wijze en ook niet effectief handhavend optreedt tegen de overlast die bewoners en bezoekers van het Stadshart ondervinden.” Etc etc.
Geef mij je email adres en ik stuur het je toe. Dat zijn namelijk de feiten zónder de draai die jij eraan geeft.
Ik hoop dat dit nog door JB’s blokkade komt.
20 april 2017 at 8:01 / Beantwoorden /

PeterPC
Welke schuilnamen zijn dat dan?
En maar door blijven drammen.
B.t.w. waarom noem je Mark Deuze professor. Hij heeft dat nooit zelf gezegd. Is dat om je onzin meer waarde te geven? Trouwens Mark Deuze is bij de UVA afgestudeerd en doet iets duisters bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Een van de vele fop wetenschappen waar de UVA om bekend staat.
19 april 2017 at 17:13 / Beantwoorden /

Professor Tomaat
I.d ben ik het geheel eens met professor PC emeritus hoogleraar van het instituut Clingendael , specialiteit maritieme kwesties.
19 april 2017 at 19:45 /

PeterPC
Inderdaad waarde collega, maritieme kwesties zoals bijv. gesjeesde adelborsten hebben zeker mijn aandacht.
20 april 2017 at 9:17 /

Robert van Waning
PC, dit was je laatste kans. JB gaat mij namelijk verbannen omdat ik bezwaar had gemaakt tegen jouw ongefundeerde beschuldiging van antisemitisme. Ook op dit forum krijg jij dus ook je zin. Gefeliciteerd.

19 april 2017 at 21:02 / Beantwoorden /
Johan Bos
Na de aankondiging dat u een aanklacht tegen mij indient.
19 april 2017 at 22:57 / Beantwoorden /

PeterPC
Ik weet van niets, dus leg eens uit?
20 april 2017 at 8:02 / Beantwoorden /

Luifel bij Venstra en Bieb nu rookvrije zone

Door Johan Bos op 7 april 2017 om 15:02, in de categorie Stadshart en Zorg.
Wie uit Boekhandel Libris Venstra op het Stadsplein komt, op de begane grond van het gebouw waarin ook de Bibliotheek is gevestigd, belandt nu – net als in het pand – in een rookvrije zone. Vrijdagmorgen onthulde wethouder Herbert Raat van o.a. Zorg en Handhaving (VVD) een bord waarop staat dat de ruimte onder de overkapping is aangewezen rookvrij gebied. Hij deed de onthulling samen met huisarts Ilona Statius Muller uit de Pijp in Amsterdam, die bij de gemeente op de rookvrije zone aandrong. Zij bezoekt wekelijks de boekhandel een bibliotheek aan het Stadsplein.
Raat, zelf een ex-roker die enkele jaren geleden hevig hoestend stopte, vestigde als eerste de aandacht van een rokende passant op het feit dat het gebied onder de luifel een nieuwe status kreeg. De man doofde onmiddellijk zijn sigaret. “Het gaat er ook om hoe je het tegen de mensen zegt”, constateerde Raat. Hij is van plan met handhavers mee te gaan te komende weken om te laten zien dat men nu eenmaal meer vliegen met stroop dan met azijn vangt. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Robert van Waning
De uitlaatgassen van de scooters die daar onbelemmerd over het ‘voetpad’ onder de luifel van de boekentempel rijden, zijn veel giftiger dan sigarettenrook en de stank is veel erger.
De gemeente heeft op het Stadsplein alleen een nieuw symbolisch verbod ingesteld dat – net als het scooter- en alcoholverbod) – niet zal worden gehandhaafd, want daar houdt wethouder Raat (VVD) niet van.
Foto’s van ‘Rookvrij op z’n Amstelveens’.
8 april 2017 at 20:49 / Beantwoorden /

Kees
Afgezien van het feit dat iedereen natuurlijk verwachtte dat RvW onmiddellijk weer op zijn scooters over zou gaan, blijkt uit het bericht dat qua handhaving de gemeente in feite niet veel heeft te zeggen. Zij kan hooguit bekeurde worden. Maar het is natuurlijk een kans voor open doel voor RvW om de door hem constant van non-prestatie beschuldigde wethouder weer eens bij name te noemen en ook de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de rookvrije zone in zijn schoenen te schuiven.
9 april 2017 at 12:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Kees, JB’s artikel gaat over wethouder Raat (VVD) die op het Stadsplein weer een verbod heeft ingesteld dat hij niet zal kunnen, mogen en/of willen handhaven. Daar reageerde ik op. Jij maakt er weer iets persoonlijks van.
9 april 2017 at 14:22 / Beantwoorden /

Kees
Ik zei alleen maar dat Raat in dit geval moeilijk kan handhaven, hoewel u daar natuurlijk willen van maakt.
9 april 2017 at 14:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Dat is niet wat ik schreef maar wat jij ervan maakt. Framing.
Afgezien van dat (niet kunnen, mogen en/of willen) handhaven is het idioot om een rookverbod in te stellen op een pad waarover scooters rijden.
Het enige bord dat daar hoort is ‘(Brom)fietsers afstappen’. Vertel dat maar aan je partijgenoot.
9 april 2017 at 16:51 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Ik snap niet waarom de hr. Van Waning nog niet is verhuisd naar Lauwersoog of zoets, maar ja dan had hij ongetwijfeld weer wat te zeuren over het gekrijs van de zeemeeuwen of over de hoeveelheid koeiénscheten. Maar ja nu word ik zeker weer persoonlijk en belemmer ik de “discussie “.
9 april 2017 at 16:08 / Beantwoorden /

Kees
Partijgenoot? Weet u veel meer dan ik. Waar ben ik nog meer lid van? Het overvalt mij namelijk. Stel je voor dat al die contributierekeningen komen. Graag even een lijstje van waar ik allemaal lid van ben. Die er ook even bij waar ik oop heb gestemd. Weet u ook natuurlijk, want u bent nu eenmaal de enige allesweter….
9 april 2017 at 17:41 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Een wethouder die een rookverbod instelt dat hij niet mag, kan en wil handhaven, houdt de burgers voor de gek ter verhoging van zijn eigen glorie. Hij maakt zich volkomen belachelijk, want niemand trekt zich iets van zijn verbod aan. Kijk maar naar de foto’s van vanochtend op https://myalbum.com/album/G15EbQNSXe0O
Wethouder Raat verklaarde op 25-1-2012 in een interview in het AVN dat hij niet van plan was om zijn scooterverbod in het Stadsplein daadwerkelijk te handhaven. Dan heeft hij namelijk geen mankracht voor de echte problemen en dat gaat ten koste van de inwoners. “Dit zou niet de stad zijn die wij willen.”
Dat klinkt als verstandige taal, maar waarom stelt hij dan een verbod in en beperkt hij zich niet tot een beleefd verzoek om alstublieft niet met scooters door het voetgangersgebied te scheuren, in het openbaar geen alcohol te drinken en niet te roken onder de luifel van bieb/Venstra?
Gezien het aantal gemeentelijke handhavers die dagelijks op de parkeerterreinen controleren of er voldoende parkeergeld is betaald, is dat één van de ‘echte problemen’ waardoor de veiligheid van de inwoners wordt bedreigd. Raat gaat niettemin de komende weken met handhavers mee om te laten zien dat men meer vliegen met stroop vangt dan met azijn. Onder de luifel van bieb/Venstra zullen de vliegen dan kunnen kiezen tussen de weggegooide etensresten en de stroop van Raat.
Het is nog maar de vraag of de inwoners inderdaad geen stad willen waarin regels merkbaar worden gehandhaafd.
@Frank, is Lauwersoog het Siberië van Amstelveen waar dissidenten, opposanten en kritische burgers naar verbannen moeten worden?
@Kees, u klinkt bekend. PG van Faassen pleitte hier onlangs voor een discussie met open vizier.
10 april 2017 at 14:48

frank
Lauwersoog is een prachtig natuurgebied met schone lucht en geen troep en helemaal geen Siberië.
Die scooters staan geparkeerd. Misschien hebben ze wel aan de hand meegenomen.
Je moet ongeveer wel op de grond zijn gaan liggen om die peuken zo mooi in beeld te brengen.
En dan die blazers. Je hebt zeker liever 20 straatvegers in dienst, die ook nog elke paar papiertjes en peuken met stof en blik opvegen. Dat is niet Robert van Waning maar Robert van Waanzin!
10 april 2017 at 15:35 / Beantwoorden /

Robert van Waning [#Censuur; niet geplaatst, dus.]
Ga je weer schelden, Frank? Moeten mensen die het niet met jou, Raat en JB eens zijn naar elders vertrekken? Is dat jullie opvatting van lokale democratie? Jij wordt toch geen raadslid, hoop ik?
Bij verbanning gaat het om onvrijheid van meningsuiting, niet om natuur en schone lucht.
In Raats ‘rookvrije zone’ stonden zojuist drie jongeren te roken, waren twee scooters geparkeerd en passeerde een derde op weg naar de hoofdingang van het winkelcentrum terwijl een moeder met kinderwagen bieb/Venstra verliet.
Rookverbod op z’n Amstelveens..
10 april omstreeks 16:35

Robert van Waning [#Censuur; niet geplaatst, dus.]
@JB, u schreef dat reacties pas na uw toestemming worden geplaatst. U vond het dus goed dat Frank Bikker mij ‘Robert van Waanzin’ noemde zonder dat u hem vroeg wat dat met de rookvrije zone te maken had. U weigerde mijn reactie. Partijdig?
10 april 2017 at 19:15

Johan Bos
Hij reageerde op een reactie, zoals u ook doorlopend doet.
10 april 2017 at 23:06 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, itt Frank en PC scheld ik nooit. U zou dat ook niet moeten toelaten.
11 april 2017 omstreeks 13:00

PeterPC
“Lauwersoog”? Ben ik met je eens.
De schande van Amstelveen, probeert weer eens met foto’s die in een tijdsbestek van pakweg een jaar of 10 te duiden dat het hier een zooitje is.
De keren dat ik op het pleintje bij de stadshart querulant voor de deur stond te wachten en te roken (dat is Venstra etc.) heb ik nog nooit een scooter gezien.
Waarom denk ik dan altijd als ik dit lees van de schande van Amstelveen aan 1930-1946?
10 april 2017 at 18:27 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Behalve de avondfoto (met die zes scooters) zijn alle foto’s van de ‘rook-, fiets- en alcoholvrije zone’ bij de ingang van bieb/Venstra op 10/4 jl genomen tussen 08:11 en 18:14.
Het gaat hierbij om twee dingen:
1. De alcohol-, rook- en (brom)fietsverboden zijn op die plek zeker noodzakelijk. Wat dat betreft heeft wethouder Raat (VVD) gelijk.
2. Niemand trekt zich er echter iets van aan omdat iedereen weet dat Raat die regels niet mag, kan en/of wil handhaven.
(Op de middagfoto’s is te zien dat vijf à zes jongeren in Raats ‘rookvrije zone’ staan te roken.)
Raat stelt met zijn verbodsbepalingen twee uiteenlopende groepen tevreden: Degenen die vinden dat mensen zich aan bepaalde regels moeten houden en tegelijk degenen die bezwaar hebben tegen merkbare en effectieve handhaving daarvan.
@PC, ik dacht dat jij hier voortaan onder je eigen naam ging schrijven. “Doe eens flink, laat je masker vallen, zoek verbinding, ga deugen,” schreef je aan Tomaat onder JB’s artikel over RTV-A.
Jouw nazivergelijkingen (zgn Godwins) zijn ongepast, maar worden hier helaas toegelaten. 1930 – 1940 Was een periode van valse beschuldigingen en hetze tegen zondebokken en haatobjecten.
11 april 2017 omstreeks 11:55

PeterPC
Bij dat artikel heb ik helemaal niet gereageerd. Dus waar heb je het over?
“Was een periode van valse beschuldigingen en hetze tegen zondebokken en haatobjecten.”
En wat is er dus mis met een Godwin? Is dat niet van toepassing na bovenstaande? Dat is precies wat jij doet bij Raat.
11 april 2017 at 17:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik voer geen hetze tegen Raat persoonlijk maar ik uit alleen kritiek op zijn wanbeleid als wethouder. Raat is een vriendelijke man die als voorlichter ongetwijfeld uitstekend heeft gefunctioneerd. Sterker nog: Dat doet hij nog steeds, maar nu helaas ter meerdere glorie van zichzelf in zijn hoedanigheid van falende bestuurder.
Ontken jij dat jij PG van Faassen bent?
Probeer alsjeblieft om het nazidom, de jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog buiten dit bestek te houden als zij niet de topic zijn.
11 april omstreeks 19:25

Robert van Waning
De foto’s van de rookvrije zone onder de luifel van bieb/Venstra zijn aangevuld: https://myalbum.com/album/G15EbQNSXe0O .
Ze zijn allemaal op 11/4 jl genomen, behalve de avondfoto van de ‘hangjongeren’ die met zes scooters op de fietsvrije plek staan.
Zou wethouder Raat (VVD) die beelden vd werkelijkheid ook hebben bekeken of interesseert Amstelveen.blog hem niet? Dat kan ik mij ook wel voorstellen, want de reacties en discussies zijn helaas vaak off-topic doordat zij telkens ontaarden in persoonsgericht gescheld.
12 april 2017 omstreeks 09:55

Tinus Trekveer
Hou daar dan eens mee op.
12 april 2017 at 10:22 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Tinus, mijn kritiek is gericht op de functionaris en diens falende beleid op veel terreinen en is dus niet gericht tegen hem persoonlijk (zoals jouw hetze tegen mij).
12 april 2017 at 19:25 / Beantwoorden /

Tinus Trekveer
“en is dus niet gericht tegen hem persoonlijk”
Dat gelooft dus niemand in heel Amstelveen. Zeker niet omdat hij in jouw woorden jou ‘een kunstje geflikt had’. Dus ga maar niet met droge ogen beweren dat je hem wel mag.
“zoals jouw hetze tegen mij”
En dan ga je maar weer eens jij-bakken.
Dat is zo verschrikkelijk sneu. Probeer eens een grote jongen te zijn.
13 april 2017 at 10:33 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Je kunt niet één persoonsgerichte belediging of beschuldiging door mij aan het adres van Herbert Raat noemen. Behalve laf en oneerlijk is jouw anonieme aantijging dus ook ongefundeerd.
13 april 2017 at 13:29 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De wethouder kan dit verbod niet handhaven. Dat hij dat eigenlijk ook niet wil, blijkt uit zijn stroopverhaal. Zodoende wordt er nog steeds gerookt in Raats ‘rook- en fietsvrije zone’ voor de ingang van bieb/Venstra.
Jullie kunnen dit niet rechtvaardigen en verdedigen en daarom vallen jullie de criticus maar persoonlijk aan. Publiek debat op z’n Amstelveens.
13 april 2017 at 10:15 / Beantwoorden /

Chris
Re reacties volgend, constateer ik wel dat u geregeld in Raat een wethouder ziet die zich niet aan de wet houdt. In gewoon Nederlands dus een crimineel. Is dat dat geen belediging> Er is zelfs een Bond van Wetsovertreders. Kunnen die leden allemaal zeggen dat niet hun persoon maar hun functie is veroordeeld, zodat zij persoonlijk geen strafblad hebben? Volgens mij raaskalt u.
13 april 2017 at 15:03 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Chris, een wethouder die wetten niet handhaaft, is geen crimineel maar een falende bestuurder. Dat Raat het door hem ingestelde ‘verbod’ niet handhaaft, is dagelijks ter plekke te zien. De foto’s op https://myalbum.com/album/G15EbQNSXe0O kunnen dagelijks worden aangevuld.
Mbt het rookverbod heeft Raat geen bevoegdheid om te handhaven. Het is ronduit misleidend dat hij voor zijn verzoek om daar alstublieft niet te roken verbodsborden (rond met een rode rand) liet ophangen, weliswaar zónder vermelding van het wetsartikel.
Mbt het scooterverbod heeft Raat zelf verklaard dat hij dat niet wenst te handhaven (‘Dat is niet de stad die wij willen’, AVN, 25-1-2017). Hij kán dat wel kunnen doen, maar daarvoor moet hij een handhaafbaar verbod instellen, zoals gemeenten als Leeuwarden, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Castricum, Den Haag, Groningen, Haarlem, , Helmond, Hengelo, Hilversum, IJmuiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Veenendaal, e.v.a. dat hebben gedaan om veiligheid en een aangename sfeer in hun voetgangersgebieden te kunnen garanderen. Ter handhaving van een dergelijk verbod maken die gemeenten gebruik van het verkeersbord E3. Dit heeft namelijk het voordeel dat fout geparkeerde (snor)scooters op kenteken kunnen worden bekeurd.
13 april 2017 at 17:21 / Beantwoorden /

Tinus Trekveer
Iemand (Raat) een wetbreker noemen, is hem een crimineel noemen. Dus niet weer gaan wegduiken en draaien Van Waning.
Je bent toch echt de schande van Amstelveen met je scheldpartijen tegen ambtenaren (Raat, Cornelisse om er maar een paar te noemen).
Bah.
14 april 2017 at 6:45 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Voorlopig is er maar een jojo die Raat een crimineel noemt en dat bent u.
14 april 2017 at 20:49 / Beantwoorden /

Chris
Volgens mij komt u zelf altijd met wetten aan. Maat een wethouder die zich niet aan de wet houdt heeft dus een uitzonderingspositie t.o.v. andere wetsovertreders? Ik kan u echt niet meer volgen…
13 april 2017 at 23:49 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Klopt, omdat jij altijd met dezelfde aanmerkingen komt. Je probeert iets te verdedigen wat niet te verdedigen valt. Raat overtreedt geen wetten maar ‘slechts’ zijn opdracht en taak om ze te handhaven.
14 april 2017 at 9:02 / Beantwoorden /

Chris
Altijd? Ik reageer voor de eerste keer, maat heb wel gelezen dat u vindt dat een wethouder zich niet aan de wet houdt, althans betwijfelt of hij dat wel doet. Okay, op één punt. maar dat doen doorgaans alle wetsovertreders.
14 april 2017 at 10:21 / Beantwoorden /

Johan Bos
Kunnen we nu eindelijk terug naar die Luifel. Je kon uitrekenen dat Van Waning natuurlijk weer de totale handhaving erbij haalde, want hij vindt dat de daarvoor verantwoordelijke wethouder nergens handhaaft, alleen wat parkeren betreft, omdat hij dat zelf pijnlijk ervoer. Maar dat doet Raat dan ook fout, want Van Waning treffen met handhaving kán natuurlijk niet…Maar lieven geen reacties op zijn herhalingen, want dat wordt als vanouds een heen-en-weer gepraat, die niets meer van een betamelijke discussie weg heeft.
14 april 2017 at 10:27 / Beantwoorden /

Rode Paprika
En dat is ook niet meer dan logisch, want wanneer en hoe wordt op die andere dingen gehandhaafd? Dus wanneer en hoe gaat op die luifel worden gehandhaafd? Bos, ga eens als journalist deze dingen uitzoeken.
14 april 2017 at 18:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, heeft u aan Raat gevraagd waarom hij verbodsstickers gebruikt voor een verzoek dat hij niet kan afdwingen?
Raat maakt goede sier met dit zogenaamde rookverbod waar niemand zich aan houdt zodat er in de praktijk niets is veranderd.
U manipuleert de werkelijkheid. Ik heb geen bezwaar tegen een parkeerboete, maar wel als de maximale parkeerduur niet duidelijk staat aangegeven zoals op vrijwel alle andere parkeerplaatsen. Op die manier laat je mensen erin lopen.
Dit wel plaatsen, svp.
14 april 2017 at 11:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning [#Censuur Verwijderd door Johan Bos]
Het effect van Raats alcohol-, scooter- en rookverbod bij de ingang van bieb/Venstra is te zien op: https://myalbum.com/album/G15EbQNSXe0O . De foto’s van Raats ‘rookvrije zone’ zijn aangevuld t/m 14 april (gisteren, dus).
Bij de presentatie zei wethouder Raat:
“We hebben als gemeente geen juridische bevoegdheid om hierop te handhaven. Desondanks hebben we de rookvrije zone ingesteld, omdat gezondheidsbelangen zwaarder wegen We doen een beroep op het gezonde verstand van onze inwoners, om zo een mentaliteitsverandering in te zewtten waarbij men rekening houdt met elkaar. Handhavers van de gemeente zullen mensen ook aanspreken als ze toch roken in de zone.”
(Bron: Amstelveens Nieuwsblad, 12 april 2017.)
15 april 2017 omstreeks 14:40

Raadsleden trekken aan dode paarden

Door Johan Bos op 10 april 2017 om 11:26, in de categorie Column.
Gemiddeld is een lid van de gemeenteraad zestien uur per week kwijt aan die lokale politiek, meldt Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Ik denk dat het méér zou moeten zijn in een gemeente als Amstelveen, zeker voor leden van een kleine fractie. Daarom zijn er voor de plaatselijke politiek in Nederland ook geen mensen meer te krijgen.
Ook al omdat de raad weliswaar een controlerende rol heeft (‘controleren hoort bij volksvertegenwoordigen’, roept een gemeentelijke uitgave nieuwe leden van de vroedschap toe), maar die in de praktijk louter in de theorie blijft steken. De taak van het raadslid wordt steeds ingewikkelder en de ambtenarij zorgt wel dat die ontwikkeling voortduurt. In feite sturen ambtenaren de gemeente, maar op een manier dat raad denkt het zelf te doen.
Misschien is dat één van de oorzaken van het afnemende vertrouwen in de (ook lokale) politiek en daarmee dat van de [..]
Er is een lokale regering, het college van B&W, die steunt op een coalitie met onderling geen of nauwelijks geschilpunten. De tot die samenzwering behorende partijen – VVD, D66, Burgerbelangen Amstelveen (BBA) en PvdA – zijn niet of nauwelijks bereid ook maar iets tegen het lokale bestuur in te brengen. In geheime zittingen, het zogenaamde coalitie-overleg, krijgen die vier partijen te horen wat de bedoeling is en daar blijft het bij.
Eigenlijk is Harry van den Bergh van de PvdA de enige die – bijvoorbeeld wat volkshuisvesting en gebrek aan regionale democratie betreft – tegenwoordig een wat ander geluid laat horen dan de vier in de gezelligheidsvereniging samenwerkende partijen. Hij lijkt in elk geval op een paar punten wel een volksvertegenwoordiger en dat is in dit Amstelveen niet gebruikelijk. Dat het de taak van de raad is het bestuur te controleren staat wel in de folder van de gemeente en de Gemeentewet, maar men wordt geacht daar niet te zwaar aan te tillen. Bij zijn afscheid wees raadslid Axel Boomsma van GroenLinks er in enigszins keurig gekozen woorden op dat de raad in feite maar een klef zooitje is. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Frank Bikker
Dat het in Amstelveen een klef clubje is, wordt onder vier ogen zelfs wel eens door leden van diezelfde partijen erkend, maar de Amstelveense kiezer vindt het blijkbaar ook wel best, want zij stemmen in grote getalen op deze clubjes. De meeste kiezers, als er naar een naam van een wethouder wordt gevraagd, niet verder te komen dan Raat. Sommigen denken zelfs dat ie de burgemeester is!
Terwijl het belang van de lokale politiek de laatste paar jaar enkel maar toeneemt. Zo worden er vanuit het Rijk steeds meer beleidszaken naar de gemeentes verschoven dan voorheen. Men denke aan ouderenproblematiek, bijstand, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, soc. woningbouw enz.
Daarnaast bestaat de plaatselijke pers voor 95% uit leden die enkel de zittende magistraten bewieroken. Ik noem Dichtbij.nl, RTVA, Amstelveenz, Amstelveen Nieuwsblad e.a. Jammer genoeg is de formule van Dichtbij.nl verdwenen, omdat daar de geïnteresseerde en participerende burger, hoe amateuristisch soms dan ook, nog wel eens als meeschrijver zijn licht over bepaalde onderwerpen kon doen laten schijnen.
10 april 2017 at 16:29 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Wie man en paard noemt, schendt het pact van onderonserigheid dat de Amstelveense politiek verstikt.
Hij/zij wordt verketterd, geëxcommuniceerd, uitgesloten en genegeerd en kan het vwb zijn/haar politieke, journalistieke of burgerlijke activiteiten verder wel schudden.
Dan kan je met al je kritische betrokkenheid alleen nog wat mokken in het virtuele Lauwersoog, het verbanningsoord voor onafhankelijk denkende Amstelveners.
Frank Bikker wenst je daar bij de geringste tegenspraak naar toe, want hij wil zelf maar al te graag bij het onderonserige kluppie horen.
@Johan Bos, prima verhaal, helaas zonder vermelding van en paard.
12 april 2017 at 9:10 / Beantwoorden /

Johan Bos
Bij een voorbeeld noemde ik man en paard (Harry van den Bergh), maar ja, een column is geen boek….
12 april 2017 at 10:10 / Beantwoorden /

Een gedachte over “‘Publiek debat’ in Amstelveen, 2017-2, vanaf 1/4/2017. (Verbannen.)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s