Journalistiek ontbeert tegenspraak.

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 10 januari 2022 18:48
Aan: E-mail Ombudsman <ombudsman@nrc.nl>
Onderwerp: Journalistiek verdient kritiek (maar krijgt die te weinig).

Geachte Ombudsgroep,

“Journalistiek ontbeert kwaliteitscontrole,” schreef Kamerlid (D66) Francine Giskes in NRC van 8/1 jl. ‘Journalistiek verdient kritiek’ was het motto van mijn Volkskrant Weblog ‘Donqui’ in de tijd dat dat forum nog niet door directie en hoofdredactie van die krant was verkwanseld aan uitgeverij Sanoma BV (die het vervolgens verdonkeremaande). Tussen Giskes’s stuk en mijn blogs over dit onderwerp bestaan veel overeenkomsten, maar er is één groot verschil: Het opiniestuk van Francine Giskes werd geplaatst en het VK Weblog werd in zijn geheel verwijderd.

“De ‘blik van buiten’ als kritisch licht op de journalistiek” stond boven de column die NRC hoofdredacteur René Moerland schreef naar aanleiding van de (veel te lang uitgestelde) wisseling van ombudsman van zijn krant. Negen redacteuren van NRC Handelsblad gaan praten met journalisten en met mensen die door de journalistiek waren geraakt. De verhalen van de niet-journalisten passeren dus eerst een journalistieke filter voordat wij ze te lezen krijgen. De slager geeft het keuren van zijn vlees niet graag geheel uit handen..

Volgens hoofdredacteur Moerland zijn journalisten aanspreekbaar en gaan zij het debat aan. Zolang hun email adres niet onder ieder artikel staat, is dit slechts in beperkte mate het geval. Ook van verantwoording is weinig sprake. Sjoerd de Jong deed er alleen aan als hem dat uitkwam. Van kritiek was hij niet gediend. 1)

“Openheid, een (zelf)kritisch debat en het vermogen om daarvan te leren zijn eigenschappen die we hoog aanslaan in onze redactionele cultuur,” schrijft René Moerland. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook, alle goede bedoelingen ten spijt.

Burgers kúnnen namelijk geen kritiek uiten op een medium, want die wordt domweg niet geplaatst of uitgezonden. Politici en bestuurders mógen zulke kritiek net uiten, want dan is het land te klein en de democratie acuut in gevaar: ‘Persvrijheid!’ Journalisten wíllen of dúrven het niet, uit collegialiteit of uit angst voor collegiale represailles. Media en journalistiek verheffen zich boven kritiek en onttrekken zich aan de ‘checks and balances’ die een democratie transparant, evenwichtig, eerlijk en rechtvaardig houden. Zij zijn een soort onaantastbare priesterkaste gaan vormen. Dit heeft merkbaar geleid tot een scheefgroei in de maatschappelijke en democratische machtsverhoudingen. Wij leven zodoende in een mediacratie waarin journalisten het eerste én het laatste woord hebben. Op kritiek en tegenvragen reageren zij minzaam met: “Ik stel hier de vragen.”

Ook redacties van ‘kwaliteitskranten’ doen mee aan de ‘cancelcultuur’, bijvoorbeeld door kritische brieven van ‘lastige’ lezers niet af te drukken. NRC Handelsblad plaatst slechts 10% van de ingezonden brieven. Bij andere kranten en opiniebladen is het vast niet veel anders. Logisch, gezien het plaatsgebrek in papieren kranten, maar dat is geen excuus om negen van de tien brieven dan maar in de prullenbak te gooien. De Chef Opinie van NRC vertelt in zijn wekelijkse rubriek ook niet waaróm die brieven werden geweigerd. Daar zullen ongetwijfeld ook brieven bij zijn die rake kritiek op de krant bevatten of die de redactie om een andere reden onwelgevallig zijn. Lezers krijgen geen eerlijk en volledig beeld van de reacties van lezers. 

Dat beeld krijgt men wel ‘in de spelonken van de sociale media’ (columniste Elma Drayer, VK 28/12 jl), maar dus niet in de ‘nette kranten’ (idem). In onze democratische rechtsstaat wordt ons belangrijkste grond-, mensen- en burgerrecht niet beperkt door de staat maar door media en journalistiek, de zelfbenoemde waakhond van onze democratie. Hoe netjes is dat?

De Volkskrant heeft het VK Weblog op haar eigen website na enige jaren opgeheven 2): Te kritisch en te lastig. De complete inhoud van alle blogs, reacties en discussies werd verkwanseld aan de Finse uitgever Sanoma BV, die het vervolgens verdonkeremaande. Deze gang van zaken was in strijd met de afspraken met de deelnemers van het openbare forum én met hun auteursrechten. Niet netjes, dus. Toch heeft geen journalistieke haan hiernaar gekraaid. Begrijpelijk, want kritiek op een medium is ‘not done‘ en een journalist verspeelt er zijn baan en zijn toekomst mee. 

Omdat ik een ‘lastige’ lezers ben, werd ik ooit door Henk Blanken, adjunct-hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden’ met publiekelijk afgebrand in zijn artikel ‘De querulant en de journalist’ 3). Hij schreef Ik ken die lezer, ook al wordt hij niet met name genoemd”. Hij had mij nooit gesproken of geschreven! Als je bij een redactie eenmaal als ‘querulant’ te boek staat, mag die je voortaan negeren, blokkeren, verbannen en uitsluiten. Je bent levenslang gecanceld, óók al was je kritiek nog zo terecht en raak. Juist daarom, zelfs. Veel journalisten en columnisten zijn in feite betaalde querulanten.

Sinds ik jaren geleden door de Chef Opinie (rare titel, niemand zou de baas mogen zijn van andermans opinies) van de Volkskrant werd verbannen 4) vanwege een keurige maar rake en kennelijk pijnlijke reactie op een column(!), heb ik drie opeenvolgende ombudsmannen en -vrouwen en twee opeenvolgende hoofdredacteuren gevraagd om te juistheid, rechtvaardigheid en proportionaliteit deze diffamerende sanctie te laten onderzoeken. Kansloos, er wordt zelfs niet op gereageerd.

Ik hoop dat uw onderzoek inderdaad zal leiden tot veranderingen in het journalistieke denken, niet alleen bij NRC Handelsblad. Want:

Something is rotten in the state of Denmark.’

Met vriendelijke groet,

Robert van Waning (New Orleans, 1942)

1)  Ombudsman van NRC trapt ná.
2)  VK Weblog dient niet voor kritiek op journalistiek. Of juist wèl?
3)  De querulant en de journalist.
4)  Verbannen vanwege meningsuiting.

Dit was de reactie die leidde tot mijn verbanning gedurende anderhalf jaar door de Volkskrant  (zonder deugdelijke motivatie, zónder mogelijkheid van verweer):

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar ‘het Midden-Oosten’ het noemen van Israël als ‘hot issue’ zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd ‘the hottest issue of them all’ met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen).”

Zie ook:

https://start.me/p/VRl9Do/meningsvrijheid

Ombudsman van NRC trapt ná.

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

De Ombudsman
NRC Handelsblad, ‘Opinie & Debat, 19 december 2020.

Hoe een coronafilm NRC in een kwaad daglicht stelt met knip- en plakwerk

[..]
Sinds twee weken circuleert op YouTube een coronafilm van de Zuid-Hollandse ondernemer Nico Sloot, die op zoek gaat naar de waarheid achter het officiële verhaal over het virus. De film is een schoolvoorbeeld van coronasceptische burgerjournalistiek: schimmige verbanden tussen Big Pharma en Big Tech, stemmige synthesizermuziek en Hollands Glorie-beelden van de maker als stuurman op zijn eigen boot. Slotsom: de farmaceutische industrie dringt ons vaccinaties op, terwijl maar een heel klein deel van de bevolking ernstig ziek wordt door het virus. Op vrijdag was de film, Covid-19. The System , ruim 480.000 keer aangeklikt, met tweeduizend lovende reacties („harde feiten”).

In die ‘documentaire’ zit een kort, verontrustend fragment voor NRC-lezers. Sloot belt naar NRC om te melden dat een interview dat de krant in juli plaatste met coronagezant Feike Sijbesma van geen kant klopt; daar staan volgens hem uitspraken in die de gezant nooit heeft gedaan, dat heeft hij zelf van Sijbesma gehoord. En wat zegt NRC, aan de andere kant van de lijn? Ja, als Sijbesma zegt dat hij dit niet heeft gezegd geloof ik dat, ik zal kijken of dat kan worden aangepast.

Niet best, denk je dan.

Wat Sloot er niet bij vertelt, is dat hij on camera niet aan de lijn is met een NRC-redacteur, maar met een medewerker van de afdeling Klantenservice. Die staan lezers te woord over de bezorging of over problemen met hun abonnement; ze kunnen geen oordeel geven over de inhoud van de krant. Toch krijgt de argeloze – of toch al sceptische – kijker de indruk dat NRC de burger-onderzoeker laat weten dat het interview inderdaad misschien niet klopt en dus zal moeten worden rechtgetrokken.

Maar niet alleen Sloot nam het gesprek op. Ik heb het bij Klantenservice – bij uitzondering – opgevraagd (die gesprekken worden tijdelijk bewaard). En wat blijkt? Het ging toch net iets anders.

Al in het begin – het gesprek duurt bijna dertien minuten – legt de medewerker van Klantenservice uit dat als Sloot contact wil over dit artikel, hij de redactie moet mailen of sociale media moet gebruiken. Doorverbinden gaat nu niet, er is, door corona, bijna niemand op de redactie. Sloot vraagt dan maar of de medewerker zelf journalist is. Die antwoordt ontkennend: nee, hij is er voor Klantenservice. Oh, zegt abonnee Sloot, wij zijn tevreden over de krant, dat gaat allemaal goed – maar dan begint hij toch weer over het artikel. Kun jij daar niet iets over zeggen? Nou ja, zegt de medewerker vriendelijk, alleen persoonlijk, niet namens NRC.

Dan ontspint zich toch een gesprek over de inhoud – waarbij de medewerker gelukkig nog wel een slag om de arm houdt: áls er iets niet klopt, moet het worden rechtgezet. Pas in de elfde minuut komt de aap uit de mouw: Sloot onthult dat hij bezig is met een documentaire en dit gesprek daarin wil gebruiken. Is dat goed? Overdonderd stamelt de medewerker, nou ja, alleen als los citaat, maar niet alsof hij een woordvoerder is van NRC.

Te laat. Ok, dankjewel! roept Sloot ter afscheid.

Zo gaat dat kennelijk, met burgerjournalisten die hun mond vol hebben van tendentieuze, manipulerende media. Je ‘neemt ze serieus’, zoals het advies alom luidt, staat ze beleefd te woord – en ziet jezelf verknipt terug in een fragment dat moet suggereren dat de krant de lezers weer eens voorliegt met een tendentieus, gemanipuleerd interview.

Waar ging het dan om? Ook veelzeggend: in de film blijft onduidelijk wát er precies niet zou kloppen in het NRC-interview met de coronagezant. Die zinspeelt daarin op de mogelijkheid van grootschalige vaccinatie en wijst erop dat we nu maatregelen moeten nemen om een heftige lockdown te voorkomen – precies wat er is gebeurd dus. Sloot las dat blijkbaar als een oproep tot verplichte inenting. In de film is te zien hoe de ondernemer belt met Sijbesma die, opnieuw met vooruitziende blik, het gesprek niet in de film wilde. Wel stuurde de gezant Sloot een mail, waarin hij onderstreept dat vaccinatie uiteraard vrijwillig moet zijn.

De auteurs van het interview en de woordvoerder van Sijbesma die daar destijds bij betrokken was, laten me dit weten: ja, er was discussie over de tekst van het interview. Het gesprek was nogal scherp neergezet, vond de coronagezant, een beetje ongemakkelijk gezien zijn delicate positie als – vrijwillige en onbetaalde – adviseur van het kabinet. Maar nee, van verdraaide of verzonnen citaten was geen sprake.

Ondernemer Sloot zelf is kortaf door de telefoon: dit is allemaal „niet spannend”. Hij blijft erbij dat het interview niet klopt en zegt dat hij nog op antwoord van de krant wacht. Daar heeft hij een punt, want zijn gegevens waren in het gesprek genoteerd en hij zou nog iets horen. Bij deze dus.

Al met al een leerzaam voorval. Voor Klantenservice – en net zo goed voor journalisten – is het een goede herinnering: hou je bij je leest en hou er rekening mee dat tegenwoordig alles wat je zegt kan worden opgenomen, bewaard, verknipt en tegen je gebruikt. De Klantenservice-medewerker, sinds kort elders werkzaam, heeft bij YouTube bezwaar gemaakt dat zijn naam in de film voorkomt.

Intussen illustreert het incident ook nog eens het verschil tussen verslaggeving die zoekt naar feiten en verificatie, en pseudo-journalistiek die vooral hunkert naar bevestiging van persoonlijke vermoedens, opinies en achterdocht.

Sjoerd de Jong
Reacties: ombudsman@nrc.nl
____________________________________________________________________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 24 december 2020 12:34
Aan: Hoofdredactie <hoofdredactie@nrc.nl>
CC: E-mail Ombudsman <ombudsman@nrc.nl>
Onderwerp: NRC Ombudsman trapt weer na (3). (NRC 19.12.2020)

Geachte Redactie,

Voor de derde keer in korte tijd doet NRC-Ombudsman en -redacteur Sjoerd de Jong in zijn (te) uitgebreide column van 19 december jl verslag van correspondentie met een criticus van de krant. De manier waarop dit gebeurt, kan alweer niet anders worden getypeerd dan natrappen.

De bewuste NRC-lezer had een film gemaakt van zijn zoektocht naar de waarheid achter het officiële verhaal over het virus. Daarbij was hij gestuit op een interview in NRC Handelsblad dat volgens hem onjuistheden bevatte. Toen hij met iemand van de krant daarover wilde praten, werd hij te woord gestaan door een medewerker van de service-afdeling. Die kan (of mag) echter geen oordeel geven over de inhoud van de krant. Daar ging het fout. Typische een flutkwestie die geen halve pagina van Opinie & Debat(?) waard is.  

De ombudsman noemt de kritische NRC-lezer bij zijn volledige naam, maakt hem belachelijk en noemt zijn film ’een schoolvoorbeeld van coronasceptische burgerjournalistiek’. De lezer had geen reactie gekregen op zijn brief.  ‘Bij deze’ schrijft de ombudsman maar gunt hem geen weerwoord op dit publieke schandschrift. De ombudsman schendt hiermee niet alleen wederom regels van fatsoen maar ook van de journalistiek.

Volgens de ombudsman is deze kwestie een goede les. Het is de vraag of hij er zelf iets van leert. Dat alles wat je zegt, kan worden opgenomen, bewaard, verknipt en tegen je gebruikt, is al zo oud als de vaak al te vrije pers. Die kan immers nog steeds niet op hetzelfde forum worden tegengesproken en bekritiseerd. Tegenwoordig kan dit gelukkig wel in de sociale media. De burgerjournalistiek dankt mede hieraan haar populariteit. De traditionele journalistiek kan zichzelf aanrekenen dat dit ten koste gaat van de onbetrouwbaarheid van de informatievoorziening. In tegenstelling tot de werkwijze van de NRC Ombudsman kan de journalistiek maar beter het motto ‘Better join them than fight them’ hanteren.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning
Meningsvrijheid

_________________________________________________________________________________________

Van: Sjoerd de Jong Verzonden: vrijdag 25 december 2020 12:48
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: NRC Ombudsman trapt weer na (3). (NRC 19.12.2020)

Beste heer Waning,

Ook in hate-mail die obsessieve trekken begint te krijgen, verdient het aanbeveling bij de feiten te blijven. In de bewuste rubriek (19/12) doe ik geen verslag van “correspondentie met een criticus van de krant”; schreef deze ook geen ‘’brief”, noem ik hem bij naam als maker van een documentaire waarin hij onder naam een hoofdrol speelt, en verleende ik hem wél  “weerwoord” op mijn bevindingen.

Ik wens u fijne, vreedzame feestdagen.
SJ

___________________________________________________________________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: vrijdag 25 december 2020 14:02
Aan: Sjoerd de Jong ; Red NRC Lezer schrijft <lezerschrijft@nrc.nl>
Onderwerp: Re: NRC Ombudsman trapt weer na (3). (NRC 19.12.2020)

Beste Heer De Jong,

U deed verslag van een conversatie met een kritische NRC-lezer ipv een correspondentie. Belangrijk verschil? Nee, natuurlijk.

U schreef:
“Ondernemer Sloot zelf is kortaf door de telefoon: dit is allemaal „niet spannend”. Hij blijft erbij dat het interview niet klopt  en zegt dat hij nog op antwoord van de krant wacht. Daar heeft hij een punt, want zijn gegevens waren in het gesprek genoteerd en hij zou nog iets horen. Bij deze dus.

Was dat het weerwoord dat u hem gunde? Voldeed u daarmee aan normen van fatsoen en journalistiek? Volgens mij wederom niet en daarom reageerde ik.

U schrijft iedere week een te lang verhaal in mijn avondkrant. Ik reageer daar soms op, omdat ook journalistiek nu eenmaal tegenspraak verdient. Hoezo obsessie?

Overigens ben ik van mening dat iemand niet tegelijk redacteur, opiniemaker én ombudsman van een krant kan zijn. 

U bent voornamelijk bezig om de belangen van uw werkgever te behartigen. Die vindt dat natuurlijk prima. Thom Meens was destijds zo dom om als ombudsman op te komen voor lezers van de Volkskrant. Dat kostte hem zijn kop. De hoofdredacteur koos daarna zelf diens opvolger. 

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

__________________________________________________________________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 10 januari 2022 18:48
Aan: E-mail Ombudsman <ombudsman@nrc.nl>
Onderwerp: Journalistiek verdient kritiek (maar krijgt die te weinig).

Geachte Ombudsgroep,

“Journalistiek ontbeert kwaliteitscontrole,” schreef Kamerlid (D66) Francine Giskes in NRC van 8/1 jl. ‘Journalistiek verdient kritiek’ was het motto van mijn Volkskrant Weblog ‘Donqui’ in de tijd dat dat forum nog niet door directie en hoofdredactie van die krant was verkwanseld aan uitgeverij Sanoma BV (die het vervolgens verdonkeremaande). Tussen Giskes’s stuk en mijn blogs over dit onderwerp bestaan veel overeenkomsten, maar er is één groot verschil: Het opiniestuk van Francine Giskes werd geplaatst en het VK Weblog werd in zijn geheel verwijderd.

“De ‘blik van buiten’ als kritisch licht op de journalistiek” stond boven de column die NRC hoofdredacteur René Moerland schreef naar aanleiding van de (veel te lang uitgestelde) wisseling van ombudsman van zijn krant. Negen redacteuren van NRC Handelsblad gaan praten met journalisten en met mensen die door de journalistiek waren geraakt. De verhalen van de niet-journalisten passeren dus eerst een journalistieke filter voordat wij ze te lezen krijgen. De slager geeft het keuren van zijn vlees niet graag geheel uit handen..

Volgens hoofdredacteur Moerland zijn journalisten aanspreekbaar en gaan zij het debat aan. Zolang hun email adres niet onder ieder artikel staat, is dit slechts in beperkte mate het geval. Ook van verantwoording is weinig sprake. Sjoerd de Jong deed er alleen aan als hem dat uitkwam. Van kritiek was hij niet gediend. 1)

“Openheid, een (zelf)kritisch debat en het vermogen om daarvan te leren zijn eigenschappen die we hoog aanslaan in onze redactionele cultuur,” schrijft René Moerland. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook, alle goede bedoelingen ten spijt.

Burgers kúnnen namelijk geen kritiek uiten op een medium, want die wordt domweg niet geplaatst of uitgezonden. Politici en bestuurders mógen zulke kritiek net uiten, want dan is het land te klein en de democratie acuut in gevaar: ‘Persvrijheid!’ Journalisten wíllen of dúrven het niet, uit collegialiteit of uit angst voor collegiale represailles. Media en journalistiek verheffen zich boven kritiek en onttrekken zich aan de ‘checks and balances’ die een democratie transparant, evenwichtig, eerlijk en rechtvaardig houden. Zij zijn een soort onaantastbare priesterkaste gaan vormen. Dit heeft merkbaar geleid tot een scheefgroei in de maatschappelijke en democratische machtsverhoudingen. Wij leven zodoende in een mediacratie waarin journalisten het eerste én het laatste woord hebben. Op kritiek en tegenvragen reageren zij minzaam met: “Ik stel hier de vragen.”

Ook redacties van ‘kwaliteitskranten’ doen mee aan de ‘cancelcultuur’, bijvoorbeeld door kritische brieven van ‘lastige’ lezers niet af te drukken. NRC Handelsblad plaatst slechts 10% van de ingezonden brieven. Bij andere kranten en opiniebladen is het vast niet veel anders. Logisch, gezien het plaatsgebrek in papieren kranten, maar dat is geen excuus om negen van de tien brieven dan maar in de prullenbak te gooien. De Chef Opinie van NRC vertelt in zijn wekelijkse rubriek ook niet waaróm die brieven werden geweigerd. Daar zullen ongetwijfeld ook brieven bij zijn die rake kritiek op de krant bevatten of die de redactie om een andere reden onwelgevallig zijn. Lezers krijgen geen eerlijk en volledig beeld van de reacties van lezers. 

Dat beeld krijgt men wel ‘in de spelonken van de sociale media’ (columniste Elma Drayer, VK 28/12 jl), maar dus niet in de ‘nette kranten’ (idem). In onze democratische rechtsstaat wordt ons belangrijkste grond-, mensen- en burgerrecht niet beperkt door de staat maar door media en journalistiek, de zelfbenoemde waakhond van onze democratie. Hoe netjes is dat?

De Volkskrant heeft het VK Weblog op haar eigen website na enige jaren opgeheven 2): Te kritisch en te lastig. De complete inhoud van alle blogs, reacties en discussies werd verkwanseld aan de Finse uitgever Sanoma BV, die het vervolgens verdonkeremaande. Deze gang van zaken was in strijd met de afspraken met de deelnemers van het openbare forum én met hun auteursrechten. Niet netjes, dus. Toch heeft geen journalistieke haan hiernaar gekraaid. Begrijpelijk, want kritiek op een medium is ‘not done‘ en een journalist verspeelt er zijn baan en zijn toekomst mee. 

Omdat ik een ‘lastige’ lezers ben, werd ik ooit door Henk Blanken, adjunct-hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden’ met publiekelijk afgebrand in zijn artikel ‘De querulant en de journalist’ 3). Hij schreef Ik ken die lezer, ook al wordt hij niet met name genoemd”. Hij had mij nooit gesproken of geschreven! Als je bij een redactie eenmaal als ‘querulant’ te boek staat, mag die je voortaan negeren, blokkeren, verbannen en uitsluiten. Je bent levenslang gecanceld, óók al was je kritiek nog zo terecht en raak. Juist daarom, zelfs. Veel journalisten en columnisten zijn in feite betaalde querulanten.

Sinds ik jaren geleden door de Chef Opinie (rare titel, niemand zou de baas mogen zijn van andermans opinies) van de Volkskrant werd verbannen 4) vanwege een keurige maar rake en kennelijk pijnlijke reactie op een column(!), heb ik drie opeenvolgende ombudsmannen en -vrouwen en twee opeenvolgende hoofdredacteuren gevraagd om te juistheid, rechtvaardigheid en proportionaliteit deze diffamerende sanctie te laten onderzoeken. Kansloos, er wordt zelfs niet op gereageerd.

Ik hoop dat uw onderzoek inderdaad zal leiden tot veranderingen in het journalistieke denken, niet alleen bij NRC Handelsblad. Want:

Something is rotten in the state of Denmark.’

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning (New Orleans, 1942)

1)  Ombudsman van NRC trapt ná.

2)  VK Weblog dient niet voor kritiek op journalistiek. Of juist wèl?

3)  De querulant en de journalist.

4)  Verbannen vanwege meningsuiting.

Dit was de reactie die leidde tot mijn verbanning gedurende anderhalf jaar door de Volkskrant  (zonder deugdelijke motivatie, zónder mogelijkheid van verweer):

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar ‘het Midden-Oosten’ het noemen van Israël als ‘hot issue’ zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd ‘the hottest issue of them all’ met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen).”

Zie ook:

https://start.me/p/VRl9Do/meningsvrijheid

=======================================================

Wat hieraan vooraf ging:

Van: Robert van Waning
Verzonden: zondag 18 oktober 2020 14:38
Aan: E-mail Ombudsman <ombudsman@nrc.nl>; Hoofdredactie <hoofdredactie@nrc.nl>
Onderwerp: Journalisten verdragen geen kritiek en ook geen concurrentie, (FW: Waarom journalistiek en het nieuwe complotdenken elkaar slecht verdragen. NRC Ombudsman 11.10.2020)

Geachte ombudsman, Sjoerd de Jong,

In uw column van 10 oktober jl maakte u gehakt van iemand met wie u in het voorjaar had gecorrespondeerd. U noemde hem een complotdenker van een inmiddels verouderd model, omdat hij nog de moeite nam om algemeen aangenomen feiten te onderzoeken.

Ik weet vrijwel niets van ’11 september’ (behalve dat ik het live op tv heb zien gebeuren) en ik verdiep mij daar ook niet in. Zolang echter niets is bewezen, zijn alle andere theorieën ook niet meer dan dat. U heeft kennelijk wél een opvatting over het ineenstorten van de derde toren, WTC-7, maar wie zegt dat die wél gefundeerd is? Goedgelovige sukkels aan beide zijden gaan ervan uit dat hún feiten en redeneringen met betrekking tot kloppen. Dat geldt voor u net zo goed als voor de complotdenkers aan de andere kant.

Uw beleefde pen pal kreeg van u een ferme trap na. Dat hij niet met name werd genoemd zal de pijn voor hem nauwelijks hebben verzacht. Op het ene moment leek hij nog serieus te worden genomen door de serieuze journalistiek, maar het volgende moment behoorde hij tot de onaanraakbaren die onverenigbaar zijn met die maat van alle dingen. Als hij ook nog kritiek had geuit op de Mossad was hij voorgoed verbannen. Daarvoor is immers alleen al beredeneerde kritiek op de discriminatoire aard van de Joodse religie, cultuur en politiek voldoende, zo heb ik tot mijn schade ondervonden.*)

U schreef: “Complotdenken ondergraaft niet alleen de maatschappelijke consensus over feiten en verklaringen, het is in zekere zin ook burgerjournalistiek in een holle spiegel: een bizarre uitvergroting of vertekening van onaangename of onacceptabele waarheden.”

Ondertussen is duidelijk geworden dat het mede door NRC lang ondersteunde ideaal van een neoliberale economie en daarop (en nauwelijks nog op enig andere moraal) gestoelde maatschappij heeft geleid tot een bizarre, onaangename en onaanvaardbare wereldwijde situatie die oneerlijk, onrechtvaardig en niet duurzaam is. Wat zegt dat over hetgeen wél door de journalistiek wordt verdragen?

Het is uw goed recht om consequent de kant van de journalistiek te kiezen. U diskwalificeert zich hiermee echter als ombudsman. Dat doet u bovendien door artikelen te schrijven in de hoedanigheid van redacteur van NRC Handelsblad.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning

*) Meningsvrijheid

________________________________________________________________________________________________

Van: Sjoerd de Jong
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 13:51
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Journalisten verdragen geen kritiek en ook geen concurrentie, (FW: Waarom journalistiek en het nieuwe complotdenken elkaar slecht verdragen. NRC Ombudsman 11.10.2020)

Heer Van Waning,

Het bevreemdt me waarom u een ombudsman blijft benaderen in wie u klaarblijkelijk geen enkel vertrouwen hebt. Zoals eerder gezegd beschouw ik onze correspondentie, waarin u niet kunt nalaten keer op keer mijn functie of functioneren ter discussie te stellen, al enige tijd als beëindigd. Indien u concrete klachten heeft over artikelen in NRC zal ik die doorsturen aan betrokkenen, met het verzoek erop te reageren.

Sjoerd de Jong
Ombudsman NRC

________________________________________________________________________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 16 november 2020 16:15
Aan: Red NRC Lezer schrijft <lezerschrijft@nrc.nl>
CC: ombudsman@nrc.nl
Onderwerp: De ombudsman trapt (weer) na.

(Niet voor publicatie.)

Geachte Redactie,

Voor de tweede keer in vrij korte tijd doet NRC-Ombudsman en -redacteur Sjoerd de Jong in zijn uitgebreide column van 14 november jl verslag van een correspondentie met een criticus van de krant. De manier waarop dit gebeurt, kan wederom niet anders getypeerd worden dan natrappen.

Uw ombudsman schrijft dat hij na de 4.550 woorden die hij aan zijn opponent had geschreven voorlopig wel uitgepraat is met de Andere Wereld van De Andere Krant. Waarom weidt hij er dan toch één van zijn lange columns aan? Hij noemt daarin twee critici Sander Compagner en Eric van de Beek wel met name (laatstgenoemde zelfs 18 keer) maar zij krijgen geen mogelijkheid tot weerwoord in dezelfde ruimte als waarin zij door niemand minder dan de ombudsman van de gezaghebbende NRC publiekelijk worden afgebrand.

Revolutionaire tijden, of de honger daarnaar, produceren een alternatieve pers,” schrijft ombudsman annex redacteur Sjoerd de Jong. Wat bedoelt hij daarmee? De pers is immers per definitie onafhankelijk (ook onderling, mag ik hopen) en laat in een gezonde democratie een alternatief geluid horen tegenover dat van de ‘the powers that be’ (zoals overheden, ambtenaren, politiek, ondernemingen, onderwereld, kerk, en – niet te vergeten – de media).

De ombudsman noemt het verbluffend dat de media ervan beschuldigd worden te fungeren als loopjongen van de elite. Volgens velen (inclusief de ombudsman?) gaan zij immers nu al jaren diep door de knieën voor de al dan niet vermeende wensen, preoccupaties en noden van ‘het volk’ of ‘de boze burger’ (aanhalingstekens van De Jong.)

Die tóón..

Ik kan mij niet herinneren of ik Sjoerd de Jong ooit de juiste man op de juiste plaats heb gevonden, maar inmiddels is hij dat duidelijk al lang niet meer. Tenzij de (hoofd)redactie het met hem eens is, natuurlijk. In dat geval wordt het echt tijd om NRC Handelsblad anders te gaan inschatten.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning
Amstelveen

_______________________________________________________________________________________

Twitter-discussie over Palestijnen 18-08-2020

Sam@Sam03182560·
Dat bedoel ik ook. De legers van de Arabische landen. De lokale bevolking zijn in paniek geraakt door de oorlog en ze zijn vertrokken aan alle richting. Soms met de hulp van de Israëlische http://leger.in ieder oorlog zijn onschuldig slachtoffers en vluchtelingen.1
Jaap Bosma@JaapBosma1·
In 1948 voerden de Zionisten een grote etnische zuiveringscampagne. Dit was in lijn met hun racistische doel: Palestina Joods maken. Vijf van de zes Palestijnen van binnen de Groene lijn werden vluchteling gemaakt. Lees bijv. Ilan Pappe’s ‘De etnische zuivering van Palestina’1
Sam@Sam03182560·
Dan hebben ze slecht werk geleverd wat mij betreft. In plaats van de land te zuiveren zijn er miljoenen bij gekomen. Daar gaat jouw verhaal de zee in.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Met de verdrijving van Arabische inwoners zijn zij een eind gekomen om de Joodse staat etnisch te zuiveren. Zij hadden dit karwei alleen met een massamoord kunnen afmaken. Dat ging hun kennelijk te ver. Zij konden Palestijnen ook niet verbieden om kinderen te krijgen.2
Sam@Sam03182560·
Wat jij en de Palestijnse bevolking niet willen begrijpen dat soms gaat niet alles naar wens. En je moet het vergeten en door gaan met het leven. Dat hebben de joodse vluchtelingen gedaan. Maar de Palestijnse blijven hangen in het verleden en dat is het verschil tussen beide.11
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Het zijn Joden die blijven hangen in het verleden. Zij noemen een gebied dat hun voorouders eeuwen geleden vrijwillig hebben verlaten nog steeds hun land terwijl daar al eeuwenlang andere mensen rechtmatig wonen.4
Sam@Sam03182560·
En daar ben je weer fout. Niet alleen de joden beweren dat het land van hoen is. In de koran staat ook duidelijk aantal keer dat het land behoort tot de joodse volk. Je blijft maar leugens op Twitter te verspreiden.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Een land behoort aan de mensen die er permanent wonen. Dat gold in de tijd van de Koran, in 1948, 1967 en nu nog steeds, ook mbt de door Israël bezette restanten van Palestina. De Joden hadden het land verlaten. Nadien behoorde het land aan Arabieren (meerderheid), Joden e.a.21
Sam@Sam03182560·
Ik vind het nog altijd frappant dat jij alleen critic op Israël heeft. Terwijl andere landen wereld wijd doen precies hetzelfde of erger en daar ben je muis stil. Hoe noem je zó iets.???1
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Ik reageer alleen op alle onwaarheden die jij vanuit Israël over Israël schrijft. Daarom gaan deze tweets over Israël. Logisch, toch? Kritiek op Israëls wandaden wordt gesmoord met de beschuldiging van antisemitisme. Bekende taktiek, maar werkt niet altijd.1
Sam@Sam03182560·
Ik ben trouwens niet in Israël maar in Limburg. En je blijft maar praten over de wandaden van Israël maar niet die van de Palestijnse. En je noemt jezelf objectief.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Jij schrijft nare dingen over de Palestijnen en daar reageer ik dan op. Ik heb geschreven dat extremisten aan beide kanten de boel verzieken. Jij associeert alle Palestijnen met Hamas en Hezbollah, maar het overgrote deel van hen wil gewoon in vrede en veiligheid leven.2
Sam@Sam03182560·
En toch blijven ze achter de Hamas beleid staan. En wie achter deze twee organisaties sta heb ik geen medelijden mee.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Lang niet allemaal. Verreweg de meeste Palestijnen zijn gewone vredeluevende mensen, maar nij probeert ze zwart te maken. Besef wel dat zij moeten leven onder een cynische bezettingsmacht die voortdurend stukken van hun land inpikt.2
Sam@Sam03182560·Ik wil jou mening hebben over de status van de Palestijnse vluchtelingen. Waroem geef je geen antwoord op.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·Ik heb jouw vraag beantwoord, drammer. Vluchtelingen zijn vluchtelingen, ongeacht hun af- en herkomst. Joodse vluchtelingen zijn welkom in Israël, ook al hebben zij of hun voorouders daar nooit gewoond. Palestijnse vluchtelingen zijn nergens welkom.1
Sam@Sam03182560·Met andere woorden de status van Vluchtelingen gaat alleen bij de Palestijnse van vader naar zo’n. Net zoals de familie naam. Goed om te weten dat het alleen bij Palestijnse vluchtelingen en geen enkele andere. En je hebt mijn vraag niet beantwoord .fijne dag verder.
Robert van Waning@RobertvanWaning·Zolang Palestijnen geen recht hebben van terugkeer naar het land van hun (voor)ouders, blijven zij vluchtelingen. Hun diaspora is niet vrijwillig, zoals die van Joden die lang geleden hun land verlieten om bij andere volken te gaan wonen. (Bron: A.B. Yehoshua e.a.)1
Sam@Sam03182560·Ten eerste de joden werden gedwongen het land te verlaten en tweede de Palestijnse vluchtelingen krijgen nooit de kans om terug te keren. Dat kunnen ze op hoen buik schrijven.11
Robert van Waning@RobertvanWaning·Dat bedoel ik.1
Sam@Sam03182560·Had je soms een andere antwoord verwacht. Na alle critic van jou over Israël en de joodse vluchtelingen. Van mij kunnen ze geen medelijden of sympathie verwachten. Ze krijgen genoeg aandacht van mensen zoals jij.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·Dus wel medelijden met Joodse vluchtelingen maar niet met Palestijnse? Is dat niet een beetje eenzijdig en selectief? Vredelievende mensen hebben recht op een menswaardig bestaan in een veilige en vertrouwde omgeving, ongeacht hun af- en herkomst.
Sam@Sam03182560·Ik heb niet gezegd dat ik geen medelijden heb.maar voor jou telde alleen de Palestijnse vluchtelingen. Ik heb al eerder gezegd zoolang de Arabische landen geen enkele joodse vluchtelingen terug willen nemen dan ben ik tegen het terug keren van de Palestijnse vluchtelingen.112
Robert van Waning@RobertvanWaning·Het uitzetten van Joden was een represaille van Arabische landen voor de gewelddadige verdrijving van Arabieren uit Palestina. Als Palestijnen mogen terugkeren naar hun land, mogen Joden dat ook. Tegenover jouw eenzijdigheid staat de andere kant van het verhaal.1
Sam@Sam03182560·En daar ben je fout. Veel joden wilden terug keren in de jaren zestig en dat mogen ze niet dus praat geen onzin AUB. En de represailles van de joden uit Arabische landen daar heb je geen moiete mee zo te zien.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·De Arabische Palestijnen mogen van Israël niet terugkeren naar Palestina, dus zijn Joden ook niet meer welkom in sommige Arbische landen. Oorzaak en gevolg.1
Sam@Sam03182560·Ik accepteer de gevolgen jij blijkbaar niet en dat zette mij tot denken naar jouw redenen.???1
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Jij hebt gemakkelijk praten want jij hoeft de gevolgen van de verdrijving, beroving, onderdrukking en discriminatie van de Arabische Palestijnen niet zelf te dragen.2
Sam@Sam03182560·Er zijn hier in Europa ruim 500.000 Palestijnse burgers die genaturaliseerde zijn en ze hebben allemaal andere paspoort. En toch staan ze ingeschreven als vluchtelingen kan je mij dat verklaren AUB.111
Robert van Waning@RobertvanWaning·
Man, wat zit je te drammen. Mensen die door geweld of uit angst hun land hebben moeten obtvluchten, zijn vluchtelingen, ook al hebben zij vijf paspoorten. Als jij nu eens stopte met jouw onzin, dan hoef ik daarop niet meer te reageren. Je hebt nog niets geschreven wat klopte.2
Riet@rial_jos·
U bent hardleers en haatdragend. Anders zou u naar Sam luisteren en zelfs informeren naar zijn geschiedenis.21
Robert van Waning@RobertvanWaning·
“Ben Goerion geloofde, zoals het merendeel van zijn medezionisten in die tijd, dat er een socialistische Joodse staat zou worden gesticht zonder geweld en zonder overheersing of verplaatsing van de Palestijnse Arabieren; hij zou juist naast hen bestaan.” Jeruzalem,biografie,p4531
Jaap Bosma@JaapBosma1·
Beste Robert, dat lijkt me dan een verbloemende biografie. Wie schreef ‘m? Ben Goerion was in 1948 de organisator van de systematische etnische zuiveringen van Palestijnen, waardoor uiteindelijk 5 van de 6 Palestijnen van binnen de Groene Lijn verjaagd werden.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·Simon Sebag Montefiore schreef een indrukwekkende biografie van Jeruzalem waarbij hij een hoge mate van objectiviteit nastreefde. Of het aanvankelijk door Ben Goerion beleden ideaal oprecht was, kan ik niet beoordelen. Hij heeft zich er niet aan gehouden.1
Jaap Bosma@JaapBosma1·Dat boek heb ik ook, maar nog maar half gelezen (de moderne geschiedenis nog niet dus). Ik heb Montefiore wel eens in een interview gezien. Hij leek mij nogal vooringenomen voor het zionisme.1
Robert van Waning@RobertvanWaning·Natuurlijk is Montefiore vooringenomen en kiest hij partij voor zionisme en Israël, maar als historicus heeft hij zijn best gedaan om de feiten te laten spreken.2
Sam@Sam03182560·GDM eindelijk hoor ik een beetje positief geluiden van jou.1
Robert van Waning@RobertvanWaningAls antwoord op @Sam03182560@JaapBosma1 en @rial_jos Jij vindt het positief als ik niet schrijf over de verdrijving, beroving, onderdrukking en discriminatie van Arabische Palestijnen door Israël. Heb je ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ en ‘The Forgotten Palestinians’ van de weggetreiterde Israëlische historicus Pappé gelezen?11:19 a.m. · 22 aug. 2020·Twitter Web App

Uitgelicht

Journalistiek verdient tegenspraak

(.. maar krijgt die onvoldoende.)

‘Te vroeg voor avondklok?’ Hoe weet u dat zo zeker?

(N.a.v. Commentaar VK 20.01.2021)

____________________________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 20 januari 2021
Aan: Red VK Klok, Peter ; VK Opinie <opinie@volkskrant.nl>

[Geen Reactie.]

Geachte Pieter Klok,

U (PK) schreef:
“De overgrote meerderheid van de Nederlanders is tijdens de crisis behoorlijk gezagsgetrouw.”

Mijn (RvW) reactie:
80/20-regel. Spreek liever die 20% aan ipv met een grote kop op uw voorpagina twijfel te zaaien over een maatregel van de regering.

PK: Als de coronacrisis één ding duidelijk heeft gemaakt, is dat het onmogelijk is exacte voorspellingen te doen.”

RvW: Toch doet u dat wel met uw oordeel.

PK: Nederland moet dus alles op alles zetten om te voorkomen dat deze mutaties zich blijven verspreiden, vinden veel virologen.”

RvW: Noemt u uw halfzachte voorstellen ‘alles op alles zetten’?

PK: “De avondklok blijft een grote inbreuk op de persoonlijke vrijheid.”

RvW: Het corona-virus dat in China is ontstaan en door de luchtvaart over de hele wereld is verspreid, pleegde die inbreuk. De regering kan alleen proberen om de pandemie te bestrijden.

PK: “Het middel is enkel te gebruiken in uiterste nood, maar dat moment is zeker nog niet aangebroken.”

RvW: Hoe weet u dat zo zeker?! U neemt hiermee een grote verantwoordelijkheid op u waaraan u zich – de pers kennende – ook zeer zeker weer zal onttrekken. 

En verder: 

Ik ben benieuwd naar uw reactie op de kritiek van Omtzicht op de innige relatie tussen de pers en de regering en op de falende rol van de pers bij het signaleren en aan de orde stellen van de toeslagenellende. Had de Volkskrant geen signalen ontvangen? Waarom faalde ook de Volkskrant daarbij in haar rol van waakhond van onze democratie en rechtsstaat?

Met vriendelijke groet, 
Robert van Waning 

PS
Ik wacht nog steeds op een behoorlijke behandeling van mijn klacht over een onterechte en defamerende verbanning gedurende anderhalf jaar (!) vanwege een inhoudelijke, rake en niet-onfatsoenlijke reactie op een column(!). Uw voorganger en vier achtereenvolgende ombudsmannen en -vrouwen hebben deze klacht genegeerd, maar onrecht verjaart niet. 

Zie: https://start.me/p/VRl9Do/meningsvrijheid

____________________________________________________

NRC Ombudsman trapt weer na (3).

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 24 december 2020 12:34
Aan: Red NRC Lezer schrijft <lezerschrijft@nrc.nl> [Geen Reactie]
CC: ombudsman@nrc.nl
Onderwerp: NRC Ombudsman trapt weer na (3).

Geachte Redactie,

Voor de derde keer in korte tijd doet NRC-Ombudsman en -redacteur Sjoerd de Jong in zijn (te) uitgebreide column van 19 december jl verslag van correspondentie met een criticus van de krant. De manier waarop dit gebeurt, kan alweer niet anders worden getypeerd dan natrappen.

De bewuste NRC-lezer had een film gemaakt van zijn zoektocht naar de waarheid achter het officiële verhaal over het virus. Daarbij was hij gestuit op een interview in NRC Handelsblad dat volgens hem onjuistheden bevatte. Toen hij met iemand van de krant daarover wilde praten, werd hij te woord gestaan door een medewerker van de service-afdeling. Die kan (of mag) echter geen oordeel geven over de inhoud van de krant. Daar ging het fout. Typische een flutkwestie die geen halve pagina van Opinie & Debat(?) waard is.  

De ombudsman noemt de kritische NRC-lezer bij zijn volledige naam, maakt hem belachelijk en noemt zijn film ’een schoolvoorbeeld van coronasceptische burgerjournalistiek’. De lezer had geen reactie gekregen op zijn brief.  ‘Bij deze’ schrijft de ombudsman maar gunt hem geen weerwoord op dit publieke schandschrift. De ombudsman schendt hiermee niet alleen wederom regels van fatsoen maar ook van de journalistiek.

Volgens de ombudsman is deze kwestie een goede les. Het is de vraag of hij er zelf iets van leert. Dat alles wat je zegt, kan worden opgenomen, bewaard, verknipt en tegen je gebruikt, is al zo oud als de vaak al te vrije pers. Die kan immers nog steeds niet op hetzelfde forum worden tegengesproken en bekritiseerd. Tegenwoordig kan dit gelukkig wel in de sociale media. De burgerjournalistiek dankt mede hieraan haar populariteit. De traditionele journalistiek kan zichzelf aanrekenen dat dit ten koste gaat van de onbetrouwbaarheid van de informatievoorziening. In tegenstelling tot de werkwijze van de NRC Ombudsman kan de journalistiek maar beter het motto ‘Better join them than fight them’ hanteren.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning

Meningsvrijheid

___________________________________________________

De pers verheft zich boven kritiek en is dus een vorm van dictatuur.

Van: Robert van Waning
Aan: openredactie@volkskrant.nl
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 18:10
Onderwerp: De pers verheft zich boven kritiek en is dus een vorm van dictatuur.

[Geen Reactie.]

Beste Fleur,

Onlangs waren de hoofdredacteur van Het Parool en van de Volkskrant te gast in het programma Spraakmakers op NPO Radio1. Welbeschouwd is dat te zot voor woorden: Journalisten die andere journalisten interviewen en vragen naar hun opinies over allerlei politieke en maatschappelijke kwesties. Alsof die mensen niet IEDERE DAG de gelegenheid hebben om hun meningen, opvattingen en standpunten in een massamedium te verkondigen!

Journalisten waren oorspronkelijk verslaggevers. Door gebrek aan tegenspraak zijn zij echter steeds meer spraakmakers en opiniemakers geworden. Hun invloed op publieke meningsvorming en zelfs op de politieke besluitvorming werd steeds groter.

Nieuws en opinie zijn producten waarmee miljarden worden verdiend en waarmee in belangrijke mate het reilen en zeilen in een samenleving wordt gestuurd. Media en journalistiek kunnen niet alleen mensen maken en breken, maar zelfs de maatschappij als geheel. 

‘Checks and balances’ zouden ervoor moeten zorgen dat een democratie transparant, evenwichtig, eerlijk en rechtvaardig blijft. Controle, kritiek, tegenspraak en verantwoording zijn de instrumenten waarmee dat stelsel werkt. De pers onttrekt zich echter daaraan. 

Burgers kúnnen geen serieuze kritiek uiten op de pers, want als die niet bevalt wordt zij wordt domweg niet geplaatst of uitgezonden. Politici en bestuurders mógen zulke kritiek niet uiten, want dan is het land te klein en de democratie in gevaar: Persvrijheid! Journalisten wíllen of durven geen kritiek te uiten, uit collegialiteit of uit angst voor collegiale represailles. 

Net als alles en iedereen in onze maatschappij verdient ook de pers kritiek. Zij krijgt die echter niet, althans niet voldoende, want niet structureel. Deze misstand heeft geleid tot een scheefgroei in de democratische krachts- en machtsverhoudingen. Het resultaat is een mediacratie, een soort dictatuur. 

Enige jaren geleden werd ik gedurende anderhalf jaar verbannen uit het (inmiddels opgeheven) openbare reactie- en discussieforum van de Volkskrant vanwege een inhoudelijke, fatsoenlijke maar kennelijk onwelgevallige kritiek op een column(!). Mijn herhaalde verzoeken om excuses en rehabilitatie werden nooit in behandeling genomen en genegeerd. 

Dit is maar één voorbeeld. Ik weet zeker dat zulke dingen voortdurend gebeuren zonder dat er een journalistieke haan naar kraait. Dit tast het fundament van onze democratie aan. 

De vrijheid van meningsuiting van gewone burgers is op deze manier bij de pers niet in goede handen. Onze meningsuitingen worden niet onderdrukt door de staat maar door de ‘vrije pers’. 

Robert van Waning
Amstelveen

________________________________

“Als je één vrije mening opgeeft om niet te beledigen, verlies je ze allemaal,”
(Albert van der Ploeg, VK, 11-12-2020)

Van: Robert van Waning
Aan: p.klok@volkskrant.nl
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 17:44
Onderwerp: “Als je één vrije mening opgeeft om niet te beledigen, verlies je ze allemaal,”
(Albert van der Ploeg, VK, 11-12-2020)

[Geen Reactie.]

Geachte heer Klok,

Op 26 juni jl schreef ik u onderstaande brief. U heeft daarop niet gereageerd. Ik verzoek u om dit alsnog te willen doen. Deze kwestie verdwijnt niet door haar te negeren. Ik ben ook graag bereid om voor een goed gesprek bij u langs te komen.

In de Volkskrant wordt steeds terecht met verontwaardiging geschreven over het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting. Meestal gaat het daarbij echter over de pers en niet over gewone burgers, alsof die niet meetellen als het gaat over (de horizontale werking van) grondrechten. Een kritische lezer gedurende anderhalf jaar de mond snoeren vanwege een fatsoenlijke (maar kennelijk onwelgevallige) meningsuiting, is niet zomaar een dingetje.

Onlangs heb ik nog maar eens aan Arie Elshout gevraagd waaraan ik mijn verbanning door de Volkskrant te danken had gehad. Volgens hem was dat omdat mijn commentaar op een column van Paul Brill ‘bedenkelijk’ was geweest. Toen ik Elshout vervolgens vroeg wát er dan bedenkelijk was, schreef hij dat daar niet op in wilde gaan omdat hij gepensioneerd was. Wegduiken, heet dat, want hij schrijft ondertussen tweewekelijks een column en bij zijn foto staat dat hij (dus nog steeds) journalist is.

Dat mijn verbanning onverdiend en dus onterecht was, wordt duidelijk voor wie bereid is om zich in de kwestie te verdiepen. Niemand heeft daar echter zin in want journalisten voelen zich boven kritiek verheven. Mijn reputatie heeft er ondertussen al vele jaren onder het stigma dat mij impliciet met die sanctie werd opgelegd. Ik word er op internetfora nog steeds aan herinnerd. Zo werkt het internet nu eenmaal. Door excuses en rehabilitatie te vragen wijs ik de Volkskrant op haar verantwoordelijkheid voor haar onterechte veroordelingen. (‘Vervooroordelingen’ noem ik ze.)

Na moord en kinderverkrachting is antisemitisme de zwaarste beschuldiging die iemand in een beschaafd land kan worden opgelegd. Men kan daarvan ook nooit echt worden vrijgesproken. Ook als is er geen vuur en zelfs geen rook, ook al heb je dus nooit iets antisemitisch gezegd, geschreven of gedaan, toch blijft het stigma eeuwig aan je kleven. Ik heb wél kritiek op discriminatoire en racistische elementen van de Joodse religie, cultuur en politiek, maar dat wil niet zeggen dat ik Joden minacht, haat of discrimineer vanwege hun afkomst. Ook hoogleraar Paul Cliteur zal nooit meer verlost worden van het stigma dat hij o.a. door uw redacteur Sander van Walsum al kreeg opgeplakt nog voordat was bewezen dat dit terecht was.

Socioloog Albert van der Ploeg wees er in de Volkskrant van vanochtend op dat het gevoel door een uitlating beledigd te zijn niet leidend mag zijn bij de beoordeling of die discriminerend was. Het eigenlijke doel van een uitlating (confrontatie, perspectief en relativering) wordt daardoor namelijk irrelevant, meent hij. Mijn reactie op de column van Paul Brill was bedoeld als kritiek op diens éénzijdige kijk op het Midden-Oosten waardoor hij Iran consequent demoniseerde en Israël daarentegen uit de wind van gefundeerde kritiek hield.

“Als je één vrije mening opgeeft om niet te beledigen, verlies je ze allemaal,” schreef Albert van der Ploeg vanochtend in uw krant.Ik had VK-columnist Paul Brill trouwens niet beledigd maar slechts ironisch becommentarieerd: “Knap, hè?’.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning

_____________________________________________________

“Discriminatie is niet toegestaan.” Punt.

(Ingezonden brief aan de Volkskrant, 01.12.2020. Niet geplaatst)

Van: Robert van Waning <robertvanwaning@outlook.com>
Verzonden: maandag 7 december 2020 18:31
Aan: VK Brieven <brieven@volkskrant.nl>
Onderwerp: “Discriminatie is niet toegestaan.” Punt. (Re: ‘Hier is een betere tekst voor artikel 1’. VK 07.12.2020)

Geachte Redactie, 

Ook Ted van Lieshout maakt het nog te ingewikkeld met zijn wijzigingsvoorstel voor art 1 van de Grondwet.*) Het is afdoende om dat simpelweg te laten luiden: “Discriminatie is niet toegestaan.” Punt.

Iedereen weet immers dat discriminatie betekent het zonder wettelijke grond onthouden van rechten aan mensen. Wat mij betreft gaat dat beginsel ooit ook gelden voor dieren en planten. 

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning

*) ‘Hier is een betere tekst voor artikel 1.’ (Brief van Ted van Lieshout, VK 07.12.2020))

———————-

Van: margot.knibbe@persgroep.net <margot.knibbe@persgroep.net> Namens VK Brieven
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 10:00
Aan: Robert van Waning <robertvanwaning@outlook.com>
Onderwerp: “Discriminatie is niet toegestaan.” Punt.

Geachte lezer,
Hartelijk dank voor uw bijdrage, die wij met belangstelling hebben gelezen. Helaas kunnen wij uw brief niet publiceren. We ontvangen dagelijks vele tientallen brieven. De redactie is daar zeer verheugd over., maar de ruimte om brieven te publiceren is beperkt. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen u een volgende keer te mogen verwelkomen in de rubriek Geachte Redactie van de Volkskrant.
Met vriendelijke groet,
Redactie Opinie en Debat
brieven@volkskrant.nl

————————

Journalisten, columnisten en commentaarschrijvers vervooroordelen anderen zonder zelf te kunnen worden tegengesproken.

Van: Robert van Waning
Verzonden: zondag 6 december 2020 18:49
Aan: h.kraak@volkskrant.nl
CC: openredactie@volkskrant.nl; Sander van Walsum

[Geen Reactie.]

Geachte Haro Kraak,

Gaf de kop ‘De grenzen van de academische vrijheid’ (VK 5/12 jl) de inhoud van uw artikel wel goed weer? Paul Cliteur wordt immers niet verweten dat hij zélf dingen had gedaan, gezegd of geschreven die in strijd zouden zijn met die vrijheid. Hij heeft trouwens een zwijgplicht en kan zich dus niet verweren tegen iedereen die tegen hem aanschopt. (Voor goed begrip: Ik heb helemaal niks met FvD of Cliteur.)

Heeft een wetenschapper trouwens meer vrijheid dan een gewone burger? Ik vraag mij dat ook vaak af bij journalisten en columnisten. De grondrechten zijn immers voor iedereen gelijk.

Paul Cliteur heeft misschien weggekeken maar het is (nog) niet vastgesteld dat hij zelf iets verkeerds heeft gedaan, gezegd of geschreven. Sander van Walsum vond dat Cliteur afstand had moeten nemen van woorden waarvan hij niet wist of die inderdaad waren uitgesproken. De plicht om dat bij voorbaat en dus zonder nader onderzoek en bewijs te moeten doen bij uitingen die ‘bedenkelijk’ of erger zijn, leidt tot een onvrijheid die Telegraafcolumnist Leon de Winter deed denken aan Amerikaanse (of Chinese) toestanden. Hij ziet daarin (mijns inziens terecht) het gevaar van ‘academische verstikking en starre politieke correctheid’.

Het is een tijdlang mogelijk geweest om op de website van de Volkskrant kritisch te reageren op meningsuitingen van journalisten, columnisten en commentaarschrijvers van die krant. Dat internet forum (VK Weblog) werd echter opgeheven, alle blogs, reacties en discussies werden verkwanseld aan uitgeverij Sanoma BV en die heeft vervolgens alles verdonkeremaand, volkomen in strijd met de auteursrechten van de eigenaars van de weblogs. Geen journalistieke haan heeft daarnaar gekraaid..

Het moet weer mogelijk worden gemaakt om een journalist, columnist of commentator tegen te spreken op hetzelfde forum waarop die hun (voor)oordelen over anderen uitspreken. Door gebrek aan die mogelijkheid is er een scheefgroei ontstaan in de maatschappelijke en democratische krachts- en machtsverhoudingen. Een autocratische mediacratie is een reëel gevaar. Op het internet is plaats genoeg voor de tegenspraak die ook de journalistiek moeten kunnen krijgen voor het broodnodige evenwicht in onze democratie.

In traditionele media wordt geschimpt en gescholden op sociale media, vice versa, maar dat levert geen werkelijke discussie op.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning

De journalistiek verdient tegenspraak.

___________________________________________________

De journalistieke rechter heeft geen bewijs nodig: Vooroordeel is voldoende.
(Ingezonden brief aan de Volkskrant, 01.12.2020. Niet geplaatst)

[Geen Reactie.]

Geachte Redactie,

VK-redacteur en -commentaarschrijver Sander van Walsum vroeg zich hardop af of Paul Cliteur een schorsing of ontslag als hoogleraar Rechtswetenschap van de Universiteit van Leiden zal kunnen afwenden. (Bij de worsteling met Cliteur is Cleveringa arbiter. VK 01.12.2020)

Nadat hij veel aandacht had geschonken aan de (vooralsnog ongefundeerde) beschuldigingen van racisme en antisemitisme aan het adres van Cliteur, deed hij diens (wél gefundeerde) verweer af als ‘enigszins formalistisch’. Cliteur had dus bij voorbaat afstand moeten nemen van uitspraken waarvan nog niet vaststond of zij inderdaad waren gedaan.

In zijn gretigheid om Cliteur te veroordelen liep Van Walsum op twee zaken vooruit. Eén: Het bewijs dat Thierry Baudet inderdaad de gewraakte uitspraken had gedaan. Twee: De reactie van Cliteur daarop. Als journalistieke scherprechter heeft Van Walsum echter geen bewijs en ook geen verweer nodig om een hard (voor)oordeel te kunnen uitspreken.

Aangezien Paul Cliteur een zwijgplicht was opgelegd, kon en mocht hij zich niet verweren tegen alle beschuldigingen, inclusief de partijdige weergave daarvan door Van Walsum. In dat geval past het een journalist, redacteur en commentaarschrijver van een gezaghebbende krant niet om zich te scharen aan de kant van degenen die schoppen naar de weerloze Paul Cliteur.

Leon de Winter was een stuk terughoudender in zijn column in De Telegraaf van 2 november (Zijn Forum-jongeren ’stoer’ of antisemiet?’). De plicht om bij voorbaat en zonder nader onderzoek en bewijs afstand te nemen van uitingen die ‘bedenkelijk’ of erger zijn, leidt tot een onvrijheid die De Winter doet denken aan Amerikaanse (of Chinese) toestanden. Hij ziet daarin het gevaar van ‘academische verstikking en starre politieke correctheid’.

Ook mensen met wie ik het meestal oneens ben, kunnen ware dingen zeggen. Dat geldt in dit geval voor De Winter en niet voor Van Walsum.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning

De journalistiek verdient tegenspraak   (https://start.me/p/VRl9Do/meningsvrijheid )

———————————-

Van: margot.knibbe@persgroep.net <margot.knibbe@persgroep.net Namens VK Brieven
Verzonden: donderdag 3 december 2020 14:26
Aan: Robert van Waning <robertvanwaning@outlook.com
Onderwerp:
Re: De journalistieke rechter heeft geen bewijs nodig: Vooroordeel is voldoende (VK 01.12.2020)

Geachte lezer,
Hartelijk dank voor uw brief, die wij met belangstelling hebben gelezen. Helaas kunnen wij uw brief niet plaatsen. We ontvangen dagelijks vele tientallen brieven. De redactie is daar zeer verheugd over, maar de ruimte om brieven te publiceren is beperkt. Wij stellen uw mening zeer op prijs en hebben uw brief doorgestuurd naar onze collega(‘s).
Met vriendelijke groet,
Redactie Opinie en Debat

—————————-

Democratie betekent inderdaad niet dat alle meningen gehoord moeten worden, zoals Schimmelpenninck zou hebben beweerd.
Het betekent wel dat zij gehoord mógen en kúnnen worden.

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 23 september 2020 16:07
Aan: A.Elshout@Volkskrant.nl; VK Opinie

Geachte heer Elshout,

Volgens Sander Schimmelpenninck heeft niet iedereen recht op een mening. Althans, dat schreef u in uw column ‘Probeer democratie niet te redden door haar te vernietigen’ (VK 23/9 jl). Ik kan bijna niet geloven dat u uw collega-columnist juist en/of volledig heeft geciteerd. Natuurlijk heeft iedereen recht op een mening. Gedachten zijn immers vrij en vrijwel onmogelijk te onderdrukken.

In principe mag iedereen altijd en overal zijn meningen uiten ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’ (art. 7 Gw, Art 10 EVRM), maar het is de vraag of die vrijheid of, hoe en in welke mate die vrijheid dan ook door media gerespecteerd moet worden.  

Democratie betekent inderdaad niet dat alle meningen gehoord moeten worden, zoals Schimmelpenninck zou hebben beweerd. Het betekent wel dat zij gehoord mogen en kunnen worden. Dat is al heel iets anders. Een beperkende factor is dan nog ‘slechts’ de manier waarop dit gebeurt. Iedereen kan en mag pamfletten, folders, boeken etc. schrijven, waarbij het gebrek aan geld, tijd en energie beperkende factoren zijn. Iedereen heeft ook toegang tot het internet voor het schrijven van opinies en reacties daarop. Moeilijk wordt het als men het probeert via een medium waarbij een directie en/of redactie bepaalt wat daarin wordt gepubliceerd.

Volgens u moeten in een democratie alle meningen gehoord worden. Dat is – helaas en gelukkig – onmogelijk. Helaas, omdat daarvoor de tijd en de middelen ontbreken. Gelukkig, omdat redacties er niet voor niets zijn. Zij besparen hun lezers, kijkers en luisteraars veel verkeerde, onzinnige, overbodige en kwaadwillige informatie. Het beoordelen en het maken van keuzen en selecties van serieus te nemen opinies maakt niet alleen democratie moeilijk, maar ook redactie. U wilt graag dat wij met ons allen een beetje vertrouwen houden in het oordeelsvermogen van de meeste burgers. Dit geldt a fortiori voor redacties. De middelen en mogelijkheden waarover zij beschikken, zijn krachtig genoeg om mensen levenslang kapot te maken en de democratie te vernietigen.

Doordat die macht onvoldoende weerwerk of tegenspraak krijgt op hetzelfde platform, is er een scheefgroei ontstaan in de democratische krachts- en machtsverhoudingen. Gewone burgers kúnnen journalistieke media niet tegenspreken, want die wordt domweg niet geplaatst of uitgezonden. Bestuurders en politici mógen het niet, want dan is het land te klein en de democratie in gevaar: Persvrijheid! Journalisten zelf willen of durven het niet, uit angst voor hun carrière en/of collegiale represailles.

Een redactie die kritische meningsuitingen negeert**) weigert cq verwijdert louter vanwege hun onwelgevalligheid (en dus niet vanwege plaatsgebrek of schending van regels van fatsoen, wet en/of gebruiksvoorwaarden), handelt op zijn minst in strijd met de geest van onze democratie en Grondwet en dus ook met de opdracht van de onafhankelijke pers.

In uw column stelt u de vraag hoe men iemand het recht op een mening kan ontzeggen. Die vraag stelde ik u vele jaren geleden ook. U heeft daarop ontwijkend, badinerend, met onjuiste argumenten of helemaal niet gereageerd. Volgens u was mijn verbanning door VK Opinie terecht omdat ik de toenmalige chef Opinie ‘bijna boos had gemaakt’ en omdat mijn reacties op columns (meningsuitingen, dus) van Paul Brill ‘een bedenkelijke wending dreigden te nemen’. (Zie hieronder.)

Mijn reactie op de column van Brill was onderbouwd, niet onzinnig en ook niet bedenkelijk. Zij voldeed dus aan uw en Schimmelpennincks (overigens discutabele) voorwaarden.

Mijn anderhalf jaar durende verbanning van destijds*) betekende een verbod om te reageren op artikelen, columns, ingezonden brieven en reacties in de Volkskrant of op haar website en dus ook uitsluiting van deelname aan publieke discussies op het openbare forum van de Volkskrant op het internet. Die zware sanctie door een landelijk journalistiek medium heeft mij sindsdien achtervolgd en gestigmatiseerd. In discussies op het internet wordt er nog vrijwel wekelijks naar verwezen om mijn opinie ongeloofwaardig te maken en mijn positie te verzwakken. Dit stigma en dit onrecht verjaren niet.

Wilt u mij alstublieft mij steunen in mijn verzoek om excuses en rehabilitatie? Ik wil heel graag tegen mijn opponenten kunnen zeggen dat de Volkskrant spijt heeft van die ongefundeerde, onterechte, onrechtvaardige en beschadigende levenslange veroordeling.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning
Amstelveen

*)   https://robertvanwaning.com/2015/11/23/verbannen-vanwege-meningsuiting/
**) https://robertvanwaning.com/2020/08/15/journalistiek-verdient-tegenspraak/

PS
Een kritische lezer als een ‘querulant’ bestempelen is een effectieve methode om hem voorgoed de mond te snoeren en uit te sluiten. Niemand neemt nog de moeite om te onderzoeken of de kwalificatie terecht is. Journalist en adjunct-hoofdredacteur Henk Blanken had nooit contact met mij gehad toen hij in onderstaande weblog schreef:
Ik ken die lezer, ook al wordt hij niet met name genoemd. Die lezer is De Querulant. Goeie kans dat het Robert van W. is, of de alomtegenwoordige “Flipper”, maar zoals zij zijn er velen.. [De Querulant] is de lezer naar wie je nooit moest luisteren, en ook nu niet. Hij is, als hierboven al aangegeven, knettergek. ”
Ombudsman Thom Meens vond mij ongetwijfeld lastig maar hij vond mij zeker niet gek en ik heb hem noch iemand anders ooit persoonlijk beledigd. Henk Blanken maakt misbruik van zijn macht maar is daarop nooit aangesproken. Op zijn eigen weblog heeft hij de reacties weggelaten die nog wel te lezen zijn op De Nieuwe Reporter. (Lees ze vooral allemaal!) Dit weblog heeft mij veel kwaad gedaan:
https://www.henkblanken.nl/2006/01/03/de-querulant-en-de-journalist/
https://www.denieuwereporter.nl/2006/01/de-querulant-en-de-journalist/

Reactie van Arie Elshout:
“[..] Ik kan helaas niets voor u betekenen. Ik geloof niet dat de inhoud van mijn column van afgelopen maandag mij ertoe zou moeten brengen om de krant te vragen om excuses aan uw adres. Zoals ik al zei is het recht op een mening niet hetzelfde als het recht op publicatie van een mening. De Volkskrant had indertijd haar redenen om u in de ban te doen. Ik wil daar niet in treden. Ten eerste omdat ik moeite blijf houden met uw reacties op columns van Paul Brill. Ten tweede omdat ik inmiddels met pensioen ben. [..]”
___________________________________

Niet ‘wij met z’n allen’

Van: Robert van Waning <robertvanwaning@outlook.com>
Verzonden: donderdag 17 september 2020 9:33
Aan: Toine Heijmans

[Geen Reactie.]

Beste Toine,

Dank voor een gruwelijk mooi stuk.*)

Het is echter niet helemaal waar dat ‘wij met z’n allen’ doelbewust in deze ‘onbezielde tijdelijkheid, een efficiënte val van desinspiratie’ zijn gelopen. Velen hebben erover geklaagd en zich ertegen verzet, maar die geluiden klonken niet blijvend door in de dominante media.

In 1971 werkte ik als vrijwilliger op ‘De Kleine Aarde’, het project van oud-NRC-wetenschaps redacteur Sietze Leeflang in Boxtel. Wij werkten daar aan en tegen alles wat nu, 50 jaar later, actueel is: Kringloop, biologische landbouw, duurzame opwekking en besparing van energie, opwarming van het klimaat, voorlichting. Wij ontvingen de Margriet Milieuprijs uit handen van Sicco Mansholt.. In 1972 vertaalde ik het rapport ‘Blueprint for Survival’ van een groep Engelse wetenschappers. (Blauwdruk voor Overleving, uitgeverij Contact). Daarin stond o.a. hoeveel graden warmer het klimaat nu zou zijn. 

Zelfs de NRC wijdde geen enkel woord aan het overlijden van Sietze Leeflang en aan al die mensen die zich 50 jaar geleden hebben geprobeerd om crises als de huidige en toekomstige te vermijden. 

Ook dat is misschien een natuurlijke en onvermijdelijke gang van zaken, maar zeg alsjeblieft niet dat ‘wij met z’n allen’ dit zo gewild hebben.

Met vriendelijke groet, 
Robert van Waning,
Amstelveen.
www.contrails.nl (sinds 1995) www.meteologica.nl (weerkundigen versluieren luchtvaartsmog)

*) ‘Anonieme schuren’ Toine Heijmans, VK 17.09.2020)

_______________________________________________

Geslaagde uitsluiting.

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 9 september 2020 11:26
Aan: Haro Kraak
Onderwerp: Geslaagde uitsluiting.

[Geen Reactie.]

Geachte Haro Kraak,

U schreef een artikel over uitsluiting, het ‘cancelen’ van mensen, ook als die eigenlijk niets verkeerds hebben gedaan. Het internet is zó vol met mislukte uitsluitpogingen dat de term cancel culture volgens u eigenlijk betekenisloos is. Ik reageerde daarop inhoudelijk met een voorbeeld van geslaagde uitsluiting. Ik had niet verwacht dat u daarop niet zou reageren. Dat is immers ook een vorm van uitsluiting.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.
___________________________________

‘Onbekende figuren zijn het meest kwetsbaar voor uitsluiting.’
Is ‘cancel culture’ dus betekenisloos?

Van: Robert van Waning
Verzonden: woensdag 2 september 2020 14:37
Aan: Haro Kraak

[Geen Reactie.]

Geachte heer Kraak,

Over uitsluiting gesproken: In een Twitter-discussie over de (on)wenselijkheid van verdere groei van luchtvaart en Schiphol verwees een opponent naar mijn verbanning (uitsluiting) door de Volkskrant, nu 11 jaar geleden. Dit gebeurt regelmatig op alle platforms. De bedoeling is duidelijk: Let niet op deze man; hij hoeft niet serieus genomen te worden, hij hoort er niet bij.

Hoewel die onverdiende verbanning na 18 maanden even plotseling en ongemotiveerd door opinieredacteur Henk Müller werd opgeheven als zij door hem was opgelegd, duurt die sanctie dus nog steeds voort. Mijn positie in het publieke debat op het internet is er feitelijk permanent door verzwakt. Onschuldig levenslang.

De Volkskrant spreekt zich hard uit tegen de uitsluitcultuur, maar ziet er geen been in om zelf kritische lezers te ‘cancelen’, zonder opgave van reden en strafduur, zonder mogelijkheid van verweer. Pogingen tot rehabilitatie stranden op onwil, gebrek aan belangstelling of lafheid. Niemand durft het immers tegen een journalistiek medium op te nemen, uit angst voor – jawel – uitsluiting. Het heeft dan ook geen zin om deze kwestie voor te leggen aan de rechter of aan de Raad voor de Journalistiek. De redactionele vrijheid (lees: willekeur) blijkt onaantastbaar.

Kennelijk gaat men ervan uit dat iemand die verbannen werd het er wel naar gemaakt zal hebben. Ook die aanname moet echter ergens op gebaseerd zijn. De eenvoudigste en tegelijk meest effectieve manier om een kritische lezer voorgoed uit te schakelen, is hem als querulant te bestempelen. Spinoza was ook een querulant en zo waren en zijn er velen.

Terecht merkte u op dat onbekende figuren het kwetsbaarst zijn voor uitsluiting, zelfs als zij niets doms of kwetsends hebben gedaan, gezegd of geschreven. Onwelgevalligheid is al voldoende. Merkwaardig was echter uw conclusie dat het internet zó vol met mislukte uitsluitpogingen staat dat de term cancel culture eigenlijk betekenisloos is. Alsof het in een maatschappij en democratie alleen gaat om de bekende, machtige, invloedrijke en onaantastbare figuren, zoals bijvoorbeeld journalisten.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning
[Adres]

Verbannen vanwege meningsuiting.
Journalistiek verdient tegenspraak (.. maar krijgt die onvoldoende).
___________________________________

Niet alleen ‘Big Tech’ sluit willekeurig uitingen uit.

Van: Robert van Waning                                   
Verzonden: zondag 16 augustus 2020 13:56
Aan: Marleen Stikker van Waag.org

[Geen Reactie.]

Geachte Marleen Stikker,

Onlangs sprak u op NPO Radio1 over de willekeur waarmee ‘Big Tech’ uitingen kan sorteren, selecteren, weigeren en verwijderen. Dit gebeurt ook door redacties van journalistieke media. Dit gebeurt meestal om goede redenen (bijv ruimtegebrek) en met de beste bedoelingen (bijv om de discussie fatsoenlijk houden en persoonsbeschadiging te voorkomen), maar niet altijd. “Welke afwegingen worden gemaakt, is niet duidelijk,” zei u over Google, Facebook, etc. Precies, en niet alleen bij hen.

Enkele jaren geleden werd ik door de redactie van VK Opinie zonder opgave van deugdelijke reden en zonder mogelijkheid van verweer voor anderhalf jaar verbannen uit de (sindsdien opgeheven) reactie- en discussieruimte op de website van de krant. Dit betekende dat ik al die tijd niet mocht deelnemen aan de discussies op de daartoe (destijds) bedoelde plaatsen. Voor een betrokken burger betekende dat een zware, onverdiende sanctie die mijn reputatie ernstig heeft beschadigd. Die verbanning wordt mij nu nog – vele jaren later – regelmatig door opponenten tegengeworpen. Mijn mening telt dan niet meer.

Ik ben steeds blijven proberen om een uitleg van de ware reden van die onterechte verbanning en het liefst ook excuses en ‘eerherstel’, maar niemand wil (of durft) zich in deze kwestie verdiepen. Het lijkt wel een heikel onderwerp waaraan niemand zijn of haar vingers wil branden.

Burgers kúnnen de journalistiek niet tegenspreken (laat staan bekritiseren), want dat wordt niet afgedrukt of uitgezonden. Politici en bestuurders mógen het niet, want dan is het land te klein en de democratie in gevaar: Schending van Persvrijheid! Journalisten wíllen of dúrven het niet, ofwel uit collegiale solidariteit ofwel uit angst voor represailles. Het resultaat is dat de journalistiek te weinig kritiek en tegenspraak krijgt. Dit heeft geleid tot een scheefgroei van de democratische verhoudingen van macht en invloed op maatschappelijke en politieke menings- en besluitvorming.

Deze kwestie is op zichzelf oud, maar het probleem is helaas actueel: Willekeurige weigeringen, verwijderingen, blokkades en verbanningen louter op grond van onwelgevalligheid zijn ‘normaal’, want zij behoren tot de redactionele vrijheid.

Ik hoop dat u hieraan aandacht zult schenken. Hiervoor is onafhankelijkheid en zelfs enige moed vereist, want de journalistiek heeft lange tenen en is rancuneus.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning.

Raad voor de Journalistiek, 2008/38.
Journalistiek-verdient-tegenspraak
Meningsvrijheid
——————–

Het ‘recht’ om willekeurig kritische lezersreacties te verwijderen.

Van: Robert van Waning
Verzonden: maandag 13 juli 2020 12:58
Aan: Café Weltschmerz (mail@weltschmerz.nl)

[Geen reactie.]

Geachte Max von Kreyfelt,

‘Journalistiek verdient tegenspraak’ was het motto van mijn weblog bij de Volkskrant. Dat VK Weblog werd jaren geleden opgeheven door directie en hoofdredactie van de Volkskrant, waarschijnlijk omdat het te kritisch en te lastig was. Het VK Weblog werd – in strijd met de auteursrechten en afspraken – inclusief alle blogs, reacties en discussies overgedragen aan uitgeverij Sanoma BV die het vervolgens heeft verdonkeremaand. Geen journalistieke haan heeft hierover gekraaid.

Op zichzelf is die hele gang van zaken al een onderzoek waard. Ik wil echter hierbij graag uw aandacht vragen voor het feit dat media kritische reacties van lezers willekeurig kritiek en tegenspraak van ‘gewone mensen’ kunnen en mogen negeren, censureren en blokkeren.

Het willekeurig blokkeren en verwijderen van kritische reacties op de website van een krant valt volgens de Raad voor de Journalistiek onder de redactionele vrijheid van een medium. ( RvdJ 2008/38). De redactie hoeft hiervoor dus geen geldige reden te hebben en de reageerder ook niet over de verwijdering te informeren: ‘Bei Nacht und Nebel’.

Van een ‘open publiek debat’ is op die manier natuurlijk geen sprake. Een belangrijke partij is effectief verheven boven kritiek en tegenspraak. Dit heeft geleid tot een scheefgroei in de democratische machtsverhoudingen.

Enfin, als u het onderstaande leest, hoef ik u niet verder uit te leggen wat ik bedoel.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning (New Orleans, 1942)
__________________________________

Betrokkenheid is OK, mits niet te kritisch.

Van: Robert van Waning
Verzonden: zondag 12 juli 2020 12:28
Aan: Fleur de Weerd (f.deweerd@volkskrant.nl)
C.C.: VK Opinie <opinie@volkskrant.nl>; openredactie@volkskrant.nl; ombudsman@nrc.nl

[Geen reactie.]

Geachte Fleur de Weerd,

“Sommige lezers, zo blijkt uit lezersonderzoek, zouden wel meer bij de krant betrokken willen worden,” schrijft u in uw artikel ‘Onze lezers blijken net zo kritisch als wij over wat er wel en niet moet worden onderzocht’. (VK 11.07.2020)

Diezelfde soort verbazing bestaat ook bij overheden (gemeente, provincie, rijk). Nauwelijks bekomen van de schrik dat burgers niet dom blijken te zijn, moeten zij nu ook rekening gaan houden met hun wens om te participeren. Het moet niet gekker worden.

Ik heb de indruk dat burgers en lezers wel betrokken mogen zijn, maar niet al te kritisch. Betrokkenheid komt echter juist voort uit onvrede over een gang van zaken cq over publicaties of opiniestukken waarmee men het op grond van eigen opvattingen, kennis en ervaringen oneens is.

Voordat u verder gaat met uw streven om lezers meer bij de krant te betrekken, is het wellicht interessant om te weten of dit in het verleden niet juist werd ontmoedigd?

Omdat ik nooit een reactie ontvang, verzoek ik u om mij op zijn minst een bevestiging van ontvangst van deze email te sturen.

Met vriendelijke groet, 
Robert van Waning
Amstelveen.
_____________________________________________

Is er sprake van ‘open debat’ als gewone burgers daarvan worden uitgesloten?

Van: Robert van Waning
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 18:18
Aan: Peter Giesen (p.giesen@volkskrant.nl)

[Geen reactie.]

Geachte Peter Giesen,

“De strijd tegen racisme en sociale ongelijkheid mag niet leiden tot intolerantie en het onmogelijk maken van open debat. Dat schrijven ruim 150 prominente kunstenaars, academici, schrijvers en journalisten in een open brief in het Amerikaanse tijdschrift Harper’s. [..] De marges van wat gezegd kan worden zonder de dreiging van represailles worden steeds smaller, stellen zij.)
(Peter Giesen, VK 09-07-2020)

Onmogelijk maken van debat gebeurt ook door reacties op artikelen en columns niet af te drukken, te negeren of zelfs te blokkeren. Kennelijk is dat niet zo ernstig en verontrustend als wanneer bekende opinie- en spraakmakers het zwijgen wordt opgelegd. Er tegen protesteren – voor zover mogelijk – heeft weinig zin en je wordt al gauw als een querulant*) beschouwd.

“NRC onthulde in 2019 en dit jaar dat twee UvA-docenten zich jaren schuldig hadden gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het bleek voor studenten moeilijk dit aan de kaak te stellen, omdat zij die een melding willen doen, terechtkomen bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon die ondergeschikt is aan het bestuur.”

Er is verschil tussen verbale seksuele intimidatie en onderdrukking van vrije meningsuiting, en ook tussen een universiteitsbestuur en de redactie van een krant. De posities van degenen die bij die gremia een klacht indienen over wangedragingen zijn echter gelijk. De klachtprocedures bieden namelijk weinig kans op een eerlijk onderzoek, laat staan op een bevredigende afwikkeling en passende bestraffing van de overtreders.

Al vele jaren probeer ik – met tussenpozen – een klacht in te dienen voor een m.i. onterechte verbanning van 18 maanden door de redactie van de Volkskrant. Door deze onverdiende sanctie kon ik al die tijd niet reageren op artikelen en columns in de Volkskrant en ook niet deelnemen aan openbare discussies op de website van de krant. Gek genoeg lijken journalisten niet te begrijpen hoe zwaar die straf is. Hun zal dit nooit overkomen. Zij beseffen ook niet hoe lang de nawerking van die sanctie kan voortduren. In openbare discussies op het internet word ik er nog regelmatig meesmuilend aan mijn verbanning herinnerd. Het heeft mijn reputatie en geloofwaardigheid geen goed gedaan.

In kranten worden voortdurend misstanden aan de kaak gesteld, maar zelden bij elkaar. Het kritisch volgen en controleren van de macht geldt niet voor die van media en journalistiek. Door persvrijheid en redactionele vrijheid bestaat er een groot gebied waarin grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook ongestraft blijft omdat de journalistiek zelf mag uitmaken of er sprake is van wangedrag. Instituten als Ombudsman en Raad voor de Journalistiek doen hier weinig aan omdat zij voortkomen uit, betaald worden door of zich anderszins verwant voelen met hetzelfde bolwerk als waartegen de klager vecht.

Doordat één van de machten in onze maatschappij zichzelf heeft kunnen en ‘mogen’ verheffen boven kritiek is er een scheefgroei ontstaan in de democratische krachtsverhoudingen. Burgers kúnnen immers geen kritiek leveren op pers en media, want die wordt domweg niet afgedrukt of uitgezonden. Politici en bestuurders mógen zulke kritiek niet uiten want dan is het land te klein en de democratie in gevaar: ‘Inbreuk op Persvrijheid!’ Journalisten en columnisten wíllen het niet, deels uit collegialiteit en deels uit angst voor collegiale represailles. 

Als een burgemeester of wethouder mij verbiedt om zijn/haar mening te uiten, dan is er altijd wel een raadslid die daarover vragen wil stellen of anders wel een journalist die er aandacht aan wil schenken. Redacties mogen en kunnen echter naar believen hun lezers en reageerders muilkorven, ook als daarvoor geen gegronde reden voor is en er op het internet ruimte genoeg is. Van de ingezonden brieven wordt slechts 10% afgedrukt. De rest verdwijnt in de prullenbak terwijl die brieven vaak niet uitsluitend gericht zijn aan de redactie maar ook aan andere lezers.

Vrijheid én mogelijkheid van meningsuiting van gewone burgers blijkt een heikele kwestie waar redacties, journalisten en andere opiniemakers liever niet hun vingers branden. Wat dat betreft lijkt het wel op het ‘onbenoemde racisme’ waarover ik u op 14 juni jl schreef maar waarop u niet reageerde.

Als je lastige vragen stelt en maar lang en vaak genoeg geen reactie krijgt, word je vanzelf een zeurpiet of querulant. Dat moet je over hebben voor waarheids- en rechtsvinding.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning (New Orleans, 1942)
[Adres]

*)
Het artikel ‘De querulant en de journalist’ van Henk Blanken stond op de website van De Nieuwe Reporter (DNR).
Het staat (zónder de reacties) op zijn eigen weblog ( https://www.henkblanken.nl/2006/01/03/de-querulant-en-de-journalist/ ),
en mét alle reacties op het mijne: https://wordpress.com/block-editor/post/robertvanwaning.com/398582 .
Wilt u alstublieft ook alle reacties lezen, met name die van prof.dr. Mark Deuze (hoogleraar communicatie ihb journalistiek, UvA) en van mij?


Vrijheid van meningsuiting van reageerders.

Van: Robert van Waning                                     
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 15:10
Aan: ‘p.klok@volkskrant.nl’ <p.klok@volkskrant.nl>    

[Geen reactie.]

Geachte heer Klok,

Onrecht wordt niet ongedaan gemaakt door het te negeren of simpelweg te ontkennen. Onrecht verjaart ook niet, hoogstens de bewijsbaarheid en strafbaarheid ervan. De schade die door onrecht wordt aangedaan, kan blijvend en zelfs levenslang voortduren zijn of nog (veel) langer). Van dat laatste zal in dit geval alleen sprake zijn als de Volkskrant rechten van lezers en reageerders blijft schenden omdat die ongeschreven blijven en niet worden erkend en gerespecteerd. 

Een verbanning gedurende anderhalf jaar is een zware sanctie die op zijn minst verdiend moet zijn. Zij werkt veel langer door dan redacties en moderatoren beseffen. Niet alleen rechters kunnen dwalen, maar ook moderatoren, opiniechefs, hoofdredacteuren en zelfs ombudsmannen en -vrouwen.

Bas Mesters was de vierde VK ombudsman cq -vrouw aan wie ik heb gevraagd om te onderzoeken of de mij destijds opgelegde sanctie van verbanning uit de (opgeheven) reactie- en discussieruimte van VK opinie. VK Ombudsman Thom Meens (the best ever) kwam niet verder dan het oordeel dat mijn reactie op een column van Paul Brill wel leek op een persoonlijke aanval. Dat was aantoonbaar onjuist. Daarna hebben Margreet Vermeulen, Anniek Kranenberg, Jean-Pierre Geelen en Bas Mesters zich niet in deze kwestie willen verdiepen, ondanks toezeggingen daartoe.

Ook aan u vraag ik vriendelijk doch dringend om deze oude zaak te willen bestuderen en mij te vertellen wat u ervan vindt. Dit lijkt mij uw tijd en moeite waard, want de kwestie heeft helaas niets aan actualiteit en belang verloren. Ik word er namelijk in publieke discussies op het internet nog vrijwel wekelijks smalend aan herinnerd.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning (New Orleans, 1942)
[etc]

Zie:
https://robertvanwaning.com/2015/11/23/vrijheid-van-meningsuiting-voor-reageerders/
https://start.me/p/VRl9Do/meningsvrijheid

_____________________________________________

“De neiging om andersdenkenden te verbannen begrijp ik niet.”
(Philippe Remarque.)

Van: Robert van Waning         
Verzonden: maandag 1 juni 2020 13:21
Aan: Red VK Ombudsman <ombudsman@volkskrant.nl>    

[Geen reactie.]

Geachte Ombudsman,  

In dit land moet ik mijn mening toch vrij kunnen uiten.”
(Celal Altuntas.)

“De neiging om andersdenkenden te verbannen begrijp ik niet.”
(Philippe Remarque.)

“De redactie mag schrijven wat ze wil,” schreef u in één van uw columns. Dit leek mij onjuist want ook een krant moet zich houden aan regels van wet en fatsoen. Het was echter tegelijk een open deur want iedereen mag immers schrijven wat hij/zij wil ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet’.

Op 18 april jl wees ik op een oude kwestie die nimmer is opgelost omdat zij nooit is onderzocht en beoordeeld door één van uw voorgangers. Zowel zij als de vorige hoofdredacteur, Philippe Remarque, hadden beloofd de zaak te bestuderen. Daarvan is het echter nooit gekomen. Ondertussen word ik in discussies op het internet nog vrijwel wekelijks herinnerd: ‘Je werd heus niet voor niets verbannen door de Volkskrant.’ De gevolgen van onrecht verjaren niet.

Onrecht zelf verjaart ook niet, hoogstens de strafbaarheid daarvan of de aansprakelijkheid daarvoor. In dit geval hoeft niemand te worden gestraft en wordt ook niemand alsnog aansprakelijk gesteld, maar ik wil nu graag wel eens een onafhankelijk oordeel horen na grondige bestudering. 

Als een reageerder wordt geblokkeerd of verbannen door een redactie gaat men er voetstoots van uit dat die reageerder het er wel naar gemaakt zal hebben. Het is echter ook een manier om een kritische lezer de mond te snoeren. In tegenstelling tot politici en bestuurders kunnen redacties critici het zwijgen opleggen door hun kritiek domweg niet te plaatsen of uit te zenden. De ‘querulant’ wordt kaltgestellt. Op die manier kan de journalistiek zich onttrekken aan de ‘checks and balances’ die een democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig moeten houden. Deze situatie heeft geleid tot een scheefgroei van de democratische machtsverhoudingen en tot wat terecht wel ‘mediacratie’ wordt genoemd.  

Ik vraag u vriendelijk of dringend om deze oude zaak te willen bestuderen en mij te vertellen wat u ervan vindt. Dit lijkt mij uw tijd en moeite waard, want de kwestie heeft helaas niets aan actualiteit en belang verloren.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning
Amstelveen

_____________________________________________

Vrijheid van meningsuiting van adverteerders
.. en van reageerders.

Van: Robert van Waning                    
Verzonden: zaterdag 18 april 2020 17:50
Aan: Red VK Ombudsman <ombudsman@volkskrant.nl>             

[Geen reactie.]

Geachte Ombudsman,

In uw column van 18/4/2020 schrijft u dat een kritische benadering van beleid hoort bij een krant en dus ook in advertenties (mits ondertekend) moet kunnen. Dat lijkt mij nogal logisch. Immers: Vrijheid van meningsuiting, met behoud van ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Kennelijk wordt daarover toch ook anders gedacht. U heeft daarop afdoende gereageerd.

In uw column stonden echter een paar opmerkelijke dingen, waarop ik graag wil reageren. Zo schreef u:
‘De redactie mag schrijven wat ze wil.’ Dit lijkt mij onjuist want ook een krant moet zich houden aan regels van wet en fatsoen.  

Het gaat mij echter om de criteria aan de hand waarvan de krant bepaalt of een advertentie geplaatst kan worden. Die lijken minder streng dan de eisen die worden gesteld aan reacties van lezers. Ik heb ervaren dat een reactie van mij in een daarvoor bedoelde ruimte op de website van de krant werd geweigerd terwijl die toch heus in overeenstemming was met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Daar bleef het niet bij, want ik werd zelfs gedurende anderhalf jaar(!) verbannen uit VK Opinie en zodoende geblokkeerd van deelname aan de publieke discussies op het (inmiddels opgeheven) openbare forum van de krant.

Dit lijkt een oude kwestie, maar voor mij is het dat niet. Ik word er namelijk nog steeds bijna wekelijks aan herinnerd. Voor iemand die graag deelneemt aan publieke politieke en maatschappelijke discussies op het internet is pijnlijk en lastig. Mijn verbanning door de Volkskrant geldt nog steeds als bewijs dat mijn opvattingen niet deugen en dat mijn meningen dus niet serieus genomen hoeven te worden.

Deze zaak is niet verjaard, omdat ik hem tijdig aan de orde heb gesteld en omdat er nooit een behoorlijke beoordeling van mijn klacht heeft plaatsgevonden, noch door de hoofdredacteur noch door drie opeenvolgende ombudspersonen. Dit kunt u allemaal lezen in onderstaand relaas.

Ik leg deze kwestie nu graag aan u voor, niet alleen omdat deze voor mij persoonlijk belangrijk is maar ook omdat de principiële vraag die erin aan de orde wordt gesteld, tot dusver onbeantwoord is gebleven:

Moet een redactie de vrijheid van meningsuiting van lezers respecteren of mag zij die willekeurig op grond van onwelgevalligheid beperken?

Mijn reactie op de column van Paul Brill was on-topic, legitiem en fatsoenlijk. Kritiek op de Israëlische verovering, kolonisatie, bezetting en annexatie van Palestina, op de discriminatie en onderdrukking van de Palestijnen, op het Israëlische kernwapenbezit en/of op degenen die dat Israëlische beleid steunen of op zijn minst vergoelijken, is echter heikel. Wie zich er toch aan waagt, kan zonder mogelijkheid van verweer worden uitgemaakt voor antisemiet en geëxcommuniceerd, ook als men niemand minacht en discrimineert (laat staan haat) vanwege zijn of haar afkomst.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning (New Orleans, 1942)
[Etc.]

Spelregels voor het Reactie- en Discussieforum van VK Opinie:

 • U kunt reacties plaatsen onder een artikel.
 • Deze reacties moeten echter betrekking hebben op het betreffende artikel. Reacties bij het Volkskrant-commentaar en de brievenrubriek moeten bovendien zijn voorzien van een voornaam (of initiaal) plus achternaam, woonplaats en telefoonnummer.

Verder zijn alle reacties toegestaan, behalve : [..]
Reacties die aan deze criteria niet voldoen kunnen zonder opgaaf van redenen worden verwijderd. Reageerders die de spelregels blijven overtreden krijgen in principe een waarschuwing. Na een waarschuwing kan een reageerder worden geband indien hij/zij de waarschuwing niet in acht neemt. De ban kan tijdelijk of permanent zijn

_____________________________________________

Lijk in de kast wil graag rehabilitatie.

Van: Robert van Waning                                      
Verzonden: maandag 1 juli 2019 12:28
Aan: Peter Klok (hoofdredacteur van de Volkskrant)

[ Geen reactie.]

Geachte Pieter Klok,

Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming tot hoofdredacteur van de Volkskrant.

Uw voorganger Philippe Remarque schreef dat u originele invalshoeken bedenkt, altijd in de eerste plaats aan de lezer denkt, de geestelijke ruimte heeft om een ander te begrijpen en dat u bereid en in staat bent om uw oordeel te herzien. Philippe waardeert in u kwaliteiten en eigenschappen waarover hij zelf niet beschikt. Dat is mooi maar wel vrijblijvend.

Ik wil u vriendelijk vragen om de kwestie van mijn onverdiende verbanning door de Volkskrant te willen bestuderen, want die heeft mij in de afgelopen jaren ten onrechte behoorlijk beschadigd. Ik wil graag aanspraak maken op rehabilitatie.

Met vriendelijke groet en de beste wensen voor succes,

Robert van Waning,
Amstelveen.

_____________________________________________

Meningsuiting, Censuur, Verbanning – Politieke cartoons.

(N.a.v. ‘Week van de hoofdredacteur’ door Philippe Remarque, VK 15.06.2019)

Van: Robert van Waning     
Verzonden: zaterdag 15 juni 2019 12:36
Aan: ‘Philippe Remarque’; ‘VK Opinie’ <opinie@volkskrant.nl>

[Geen reactie.]

Beste Philippe,

Ga je ooit nog eens toegeven dat mijn verbanning door jouw krant vanwege mijn ironische reactie op een column(!) onterecht, onbehoorlijk en stigmatiserend was?

Of moet ik dat aan je opvolger vragen?

Afgezien van het feit dat ik door die onverdiende verbanning gedurende anderhalf jaar niet heb kunnen deelnemen aan het publieke debat op het openbare internetforum van de Volkskrant, heb ik daarvan jarenlang (en nog steeds) op andere fora last gehad van de stigmatisering. Opponenten gebruikten het om mij te diffameren.

Wat ik had geschreven*) was gefundeerd en niet onfatsoenlijk. Onrecht verjaart nooit.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning,
*) Verbannen door de Volkskrant vanwege meningsuiting  ( http://wp.me/p1mUd8-1ERt )

_____________________________________________

‘Opinie betekent bij ons ook sinds jaar en dag scherpe meningen van anderen.’
(Philippe Remarque, in ‘Week van de hoofdredacteur, VK 23/9 jl.)

[Geen reactie.]

Van: Robert van Waning                         
Verzonden: zondag 24 maart 2019 12:50
Aan: ‘Philippe Remarque’ ; ‘Red Vkr Alg Redactie’        

Beste Philippe,      

Een overeenkomst tussen dictators en columnisten is dat zij niet kunnen worden tegengesproken. Gelukkig zijn er ook verschillen, maar nóg een overeenkomst is dat beiden veel invloed hebben op de publieke meningsvorming. Als de journalistiek niet de kritiek krijgt die zij – net als alles en iedereen in een democratie – verdient, kan zij inderdaad een bedreiging vormen waartegen niemand kan en mag optreden.  (Alleen) wat dat betreft heeft Thierry Baudet helaas gelijk.

In jouw column ‘Baudet is niet onze vijand’ (VK 23.9.2019) schrijf je: “Opinie betekent bij ons ook sinds jaar en dag scherpe meningen van anderen [..].” Je belijdt fraaie principes, maar jij en jouw redactie hebben moeite om je daaraan in de praktijk te houden. Dat bleek wel toen je mij gedurende anderhalf jaar hebt (laten) verbannen uit de reactie- en discussieruimte op de website van jouw krant zonder dat daarvoor enige geldige reden bestond. Die werd dan ook nooit gegeven. Are Elshout schreef destijds zonder nadere toelichting dat mijn kritiek op columns van Paul Brill ‘bedenkelijk’ was. Dat is niet discussiëren maar suggereren. Ik heb nooit iets verkeerds, bedenkelijks of ongepastst geschreven. Ik had bezwaar tegen Brills hetze tegen Iran en zijn opvallende mildheid als het over verwerpelijke gedragingen van Israël ging. Hiervoor werd op het ‘opinieforum’ van de Volkskrant geen ruimte geboden.

Sinds die verbanning draag ik het stigma van bedenkelijkheid zonder mij te hebben kunnen verweren. Excuses en herstel van de reputatieschade bleven uit. Die verbanning wordt mij nog steeds nagedragen en jouw opiniechef Henk Müller weigert nog steeds om brieven van mij te plaatsen, ongeacht het onderwerp. Als bewaker van democratie en rechtsstaat en als promotor van het publieke debat slaat de Volkskrant een slecht figuur.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

PS
De volgende dialoog in ‘Het Raadsel Van Spinoza’ van Irvin D. Yalom (p 41) deed mij aan Thierry Baudet denken:

‘[Houston Stewart:] Chamberlain gebruikt verheven taal en doet net alsof hij onze nobele inborst aanspreekt, maar volgens mij wakkert hij juist onze meest basale instincten aan.’
‘Hoe verklaar je zijn populariteit?’’
‘Hij schrijft erg overtuigend. En hij maakt indruk op onontwikkelde mensen.’
_____________________________________________

De Gelijkhebbenden’

Van: Robert van Waning
Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 15:37
Aan: ‘Vkr Brieven Red’ <brieven@volkskrant.nl>
Onderwerp: Aan Paulien Cornelisse (re: ‘De gelijkhebbenden’)

[Geen reactie.]

Geachte mevrouw Cornelisse,

In uw column ‘Verpakking’ (VK 6/3 jl) had u het smalend over ‘de zegetocht van de gelijkhebbenden’ die al lang wisten dat de mensheid de natuur om zeep helpt.

De ultieme gelijkhebbenden zijn degenen die hun opvattingen en meningen kunnen uiten (en zelfs publiceren) zonder dat zij kunnen worden tegengesproken, laat staan bekritiseerd. Ik bedoel natuurlijk de columnisten, commentaarschrijvers, presentatoren, recensenten, journalisten, etc. Door hun onaantastbare positie zijn zij écht een apart slag mensen.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning,
Amstelveen.

PS
‘Gelijkhebbenden’ wisten inderdaad al omstreeks 1970 dat de opwarming van het klimaat met 2 graden door de uitstoot van verbrandingsproducten wetenschappelijk was berekend. Een kind kon begrijpen dat dit ook veel ongewenste gevolgen zou hebben. De meeste mensen wilden het toen liever niet horen en nu nog steeds niet. Zij worden gesteund door De Telegraaf en door columnisten in sommige andere kranten.

_____________________________________________

Regime-verandering in Iran is inderdaad riskant, net als destijds in Irak.

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 12:20
Aan: A.Elshout@Volkskrant.nl
CC: ‘Philippe Remarque’
(Niet voor publicatie.)

[Geen reactie.]

Geachte Arie Elshout,

In uw Analyse ‘Trump kiest bij Iran voor confrontatie’ (*) (VK 24/7 jl) schreef u:

“Dit gaat verder dan druk uitoefenen, dit klinkt als een wens tot regime-verandering. Mocht dat uiteindelijk Trumps streven zijn, dan begeeft hij zich op een gevaarlijk pad waarvan niemand weet waar dat eindigt.”

Sinds u (net als Philippe Remarque) een verklaard voorstander was van de Amerikaanse invasie in Irak bent u gelukkig realistischer en voorzichtiger geworden. Toen wist u ook niet waartoe het zou leiden, maar dat was geen relevante overweging. Volgens Philippe waren de VS ‘berechtigd’ tot een invasie en regime change, en dat was volldoende.

Destijds heb ik regelmatig bezwaar gemaakt tegen de oorlogshetze die in opiniestukken van de Volkskrant tegen Iran werd gevoerd. Dit heeft zelfs geleid tot een verbanning van anderhalf jaar(!) uit het reactie- en discussieforum van uw krant, zonder dat daartoe een geldige reden bestond. U vond die maatregel niettemin gerechtvaardigd.

Op openbare platforms voor publiek debat ondervind ik zelfs nu nog, vele jaren later,  last van die onterechte en stigmatiserende sanctie. Een rehabilitatie was op zijn plaats geweest, maar ik heb daar tevergeefs om verzocht.

‘De journalistiek verdient tegenspraak’ was destijds het motto van mijn VK weblog ‘Donqui’. Zoals u wellicht weet hebben directie en hoofdredactie dit weblog opgeheven en (inclusief alle blogs, reacties en discussies) verkwanseld aan de Finse uitgeverij Sanoma. Die hebben het verdonkeremaand. Media (inclusief de journalistieke kwaliteitskranten) houden niet van kritiek en ‘mogen’ die onderdrukken zoveel als zij willen.

Zonder een open en eerlijk publiek debat is er geen sprake van democratie. De waakhonden daarvan denken daar helaas anders over.

Ik stuur een afschrift hiervan naar Philippe, maar ik denk dat hij mij heeft geblokkeerd. Ook hij kan niet tegen kritiek.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning (New Orleans, 1942),
‘Verbannen door de Volkskrant vanwege meningsuiting’

*) Trump kiest juist meestal voor confrontatie. Dat is zijn methode.

_______________________________________

“En dan is er ineens een nieuwe hoofdredacteur.”

“En dan is er ineens een nieuwe hoofdredacteur. Woensdag verzamelde de redactie zich om te horen wat de sollicitatiecommissie had besloten, in het zaaltje niet ver van de krant waar ook ik negen jaar geleden aan de redactie ben gepresenteerd. Annet Aris, voorzitter van Stichting de Volkskrant, hield de spanning er nog even in. Toen ze de naam Pieter Klok uitsprak, klonk een luid applaus. Na de motivatie (‘bewezen journalistieke excellentie, bevlogenheid en vermogen te inspireren’) en nog wat heen en weer gepraat was het tijd Pieter naar binnen te halen.

Ikzelf had negen jaar geleden zitten zweten in het café naast het zaaltje. Dus ik zwaaide de deur open, maar trof Pieter niet aan. Buiten: niets. ‘Is dat hem misschien’, zei de kroegbaas, en wees op een oude man op het terras. Zo erg is het ook weer niet met ons gesteld. Ik belde Pieter. Hij bleek vlakbij te zijn, kwam binnen en hield een mooie toespraak. Ik leunde achterover, voor het eerst in jaren zonder rol. Een beter gevoel dan ik had verwacht.

We hieven het glas op de nieuwe hoofdredacteur. Een goede, voorspel ik. Niemand heeft zoveel gevoel voor wat de Volkskrant moet zijn, van onderzoeksjournalistiek tot magazinecolumn. Pieter veert op bij nieuws, bedenkt originele invalshoeken en heeft een vlijmscherp oordeel over goed en slecht schrijven. Hij denkt altijd in de eerste plaats aan de lezer. Maar hij kan ook overal om lachen en heeft de geestelijke ruimte om een ander te begrijpen en zijn oordeel te herzien. De verbeteringen aan de krant van de afgelopen jaren zijn voor een flink deel aan hem toe te schrijven. Opwekkend detail: hij komt elke dag op de racefiets uit Ilpendam naar de redactie. Wat wil hij? Een krant die begrip aanwakkert in de samenleving en geen verontwaardiging stimuleert, die toegankelijk, nieuwsgierig en open is en geen partij kiest, zei hij. Zo blijven u en ik de Volkskrant graag lezen.”

Reageren?
p.remarque@volkskrant.nl
_____________________________________________

Schrijvers vrezen intolerantie bij debat

PETER GIESEN. VK 09.07.2020

De strijd tegen racisme en sociale ongelijkheid mag niet leiden tot intolerantie en het onmogelijk maken van open debat. Dat schrijven ruim 150 prominente kunstenaars, acade- mici, schrijvers en journalisten in een open brief in het Amerikaanse tijdschrift Harper’s.

Tot de ondertekenaars behoren schrijvers Margaret Atwood, J.K. Rowling en Salman Rushdie, wetenschappers Steven Pinker, Francis Fukuyama en Noam Chomsky, trompettist Wynton Marsalis en choreograaf Bill T. Jones.

De ondertekenaars, merendeels uit de Verenigde Staten, steunen de protesten die uitbraken na de dood van de zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis. Ze hekelen echter de in hun ogen intolerante opstelling van sommige activisten. Wie iets relativerends zegt over de omvang van racisme, of de ‘goede zaak’ niet enthousiast genoeg steunt, wordt volgens hen meteen aan de schandpaal genageld. ‘De vrije uitwisseling van informatie en ideeën, het levensbloed van de liberale samenleving, wordt elke dag meer beperkt’, schrijven zij.

In de open brief worden geen concrete voorbeelden gegeven, maar in The New York Times noemt een van de opstellers, schrijver Thomas Chatterton Williams, een aantal gevallen. Zoals data-analist David Shor, die werd ontslagen bij een consultancybureau, omdat hij tweette over een wetenschappelijk artikel waarin een verband werd gelegd tussen de gewelddadige rellen in 1968 en de verkiezing van Richard Nixon tot president.

‘Witte poortwachters’

Een ander voorbeeld is het uit elkaar vallen van het bestuur van de National Book Critics Circle, nadat een wit bestuurslid bezwaar had gemaakt tegen een verklaring waarin de Amerikaanse uitgevers werden beschreven als ‘witte poortwachters die zwarte stemmen op alle niveaus van onze branche hebben gesmoord’.

Ook het bestuur van de Poetry Foundation moest opstappen, nadat een steunbetuiging aan de zwarte gemeenschap door dertig dichters als ontoereikend werd beoordeeld. Het bestuur verklaarde zich solidair en wees op de kracht van poëzie in tijden van wanhoop. De boze dichters beschouwden deze ‘waterige’ woorden als een vorm van geweld, ‘gezien de zaak die op het spel staat, die gelijk staat aan niets minder dan genocide op zwarte mensen’.

In de Verenigde Staten bestaat al langer kritiek op activisten die tegenstanders ‘cancelen’, bijvoorbeeld door spreekbeurten onmogelijk te maken of bij werkgevers op ontslag aan te dringen. Ook omstreden is het streven naar safe spaces, vooral aan universiteiten; veilige havens waar geen geluid mag worden gehoord dat als racistisch, seksistisch, transfoob, homofoob of anderszins onveilig kan worden ervaren.

Zelf onder vuur

Sommige ondertekenaars hebben zelf onder vuur gelegen. Ian Buruma moest aftreden als hoofdredacteur van de New York Review of Books nadat hij een stuk had gepubliceerd van een man die beschuldigd was van seksueel misbruik. Harry Potter-schrijver J.K. Rowling werd fel bekritiseerd vanwege ‘transfobe’ opmerkingen op Twitter.

‘Over de hele wereld winnen de onliberale krachten terrein en ze hebben een machtige bondgenoot in Donald Trump. Het verzet hiertegen mag niet verstarren in een eigen soort dogma en dwang – die al geëxploiteerd worden door rechtse demagogen’, schrijven de 153 ondertekenaars in hun open brief.

De marges van wat gezegd kan worden zonder de dreiging van represailles worden steeds smaller, stellen zij. De prijs daarvoor wordt volgens hen al betaald doordat schrijvers, kunstenaars en journalisten minder risico’s durven te nemen, uit angst voor hun broodwinning als zij zich van de consensus verwijderen of zelfs als zij een zaak met onvoldoende geestdrift steunen. ‘Als schrijvers hebben wij een cultuur nodig die ruimte laat voor experiment, het nemen van risico’s, zelfs het maken van fouten.’

[EINDE]

 

Amstelveen Kroniek _ Lokale Media

Politiek verdeeld over nieuwe investeringen RTV Amstelveen

De gemeenteraad is verdeeld over de door B en W voorgestelde nieuwe investeringen in de locale omroep. Dat bleek dinsdag (4 december) in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Omdat RTV Amstelveen met televisie wil beginnen en er bovendien (weer) een financiële tegenvaller moet worden weggewerkt, zou er 87 duizend euro op tafel moeten komen. Daarnaast wordt een deel van de bijna zeven ton kostende verbouwing van de bibliotheek in Middenhoven (waar behalve de studio ook Vereniging Historisch Amstelveen onderdag krijgt) in feite ook in de omroep gepompt, rekende Paul Regouin (GroenLinks) het college voor. Daarnaast is er nog eens bijna zeventig nodig voor de aanschaf van Tv-apparatuur. Eerder al pompte de gemeente zeventig mille in radio apparatuur, naast de jaarlijkse structurele subsidie van veertig mille.

Diverse partijen constateerden dat de prognoses voor reclameopbrengsten op radio en kabelkrant niet zijn gehaald, het bestuur grotendeels uit niet-Amstelveners bestaat, de programmering eenzijdig is gericht op muziek en forse bedragen in het interim-management worden gestoken. Drie van de vijf bestuursleden komen uit Global Start, het integratiebedrijf dat in feite de omroep domineert. “Speelt Global Start niet een te dominante rol,” vroeg commissielid Henk Fokkink (Ouderencombinatie Amstelveen) zich af. Hij toonde zich een felle tegenstander van extra uitgaven voor de omroep. Omdat de beloofde inkomsten uit reclame niet zijn gehaald, heeft het bestuur volgens hem gefaald. Hij hekelde het gebrek aan nieuwsvoorziening, constateerde dat zelfs bij de raadscommissie waarin het over de omroep ging geen verslaggever van RTV Amstelveen aanwezig was en dat de programmering niet aan de wettelijke eisen voldoet, wegens een schrijnend gebrek aan journalistiek op de radio. Wat hem betreft scoorde het voormalige Amstelveen Lokaal toch nog altijd beter op dat punt. Die omroep werd weggewerkt door STRAAL.
Fokkink over RTV Amstelveen: “Men heeft na een jaar nog niet eens een volwaardig radioprogramma, haalt de voorspelde advertentie inkomsten niet en zegt nu dat die pas zullen stijgen als er TV bij komt.” Zijn fractie zal niet instemmen met opnieuw een eenmalige subsidie (naast de structurele) in de omroep.
D66, GroenLinks en ChristenUnie deelden veel van de kritiek van Fokkink. Al vond Rien Alink (D66) wel dat RTV Amstelveen vorderingen maakt. Maar zij is dan ook de eerste omroep in successie met een betaalde interim-manager (60 mille per jaar) en een uiterst royale plaatselijke overheid. Regouin (GL) vond dat de ambtelijke notitie waarmee het subsidievoorstel is onderbouwd aan alle kanten rammelt en geen goede basis voor toekenning van een nieuwe bijdrage kan zijn. Hij, Fokkink en Jacqueline Koops van de ChristenUnie wezen er bovendien op dat er voor 25 duizend euro is verbouwd aan het huidige pand waarin de omroep is gehuisvest, terwijl op dat moment al naar een nieuwe behuizing werd uitgekeken. “Kapitaalvernietiging,” vond Regouin. “Hoeveel geld is er al in het putje verdwenen?”
Hij constateerde verder dat van de 87 duizend euro die nu wordt gevraagd al zestig mille nodig is voor de van Global Start afkomstige interim-manager, zodat er in feite maar 27 duizend euro voor dingen beschikbaar is. Regouin zou het liefst de rekenkamer van de raad maar eens op de zaak zetten. “Stel eerst eens orde op zaken, maak een volwaardig radioprogramma en ga dan pas nadenken over de volgende stap,” adviseerde hij.
In David de Jong (Burgerbelangen) vond de omroep, zoals gebruikelijk, een enthousiaste verdediger, al moest zelfs hij toegeven dat het journalistieke gehalte van de radioprogrammering ondermaats is. Maar inzetten van de rekenkamer leek hem nogal overdreven. Die mening deelden andere fracties.
De coalitie zal verantwoordelijk wethouder Frans Hellendall waarschijnlijk – hier en daar met gemengde gevoelens – wel blijven dekken in de raad. De PvdA vroeg zich zelfs af of de bedragen niet te laag zijn om met TV te kunnen beginnen. “Als je iets doet, moet je het goed doen,” zei PvdA-commissielid Veenboer. Het CDA vraagt zich af of de organisatie voor die volgende stap wel klaar is en de VVD (waartoe Hellendall behoort) kwam niet verder dan te melden dat wie A zegt nu eenmaal ook B moet zeggen.
Volgens Hellendall wordt met TV gestart uit commerciële overwegingen. Met bewegende beelden zouden veel meer reclame-inkomsten kunnen worden gegenereerd. “De omroep is in ontwikkeling en moet nu de vaart er in houden,” zei hij. De gemeente kan er volgens hem niets aan doen dat het bestuur goeddeels niet Amstelveens is (3 van de 5 leden komen van Global Start), omdat het zichzelf benoemt. De omroep is een stichting.
De kritiek van Regouin dat voor het werven van adverteerders een fulltime kracht wordt ingezet, die volgens de begroting alleen het eigen salaris terugverdient, sprak Hellendall tegen: “Het is de bedoeling dat hij minstens het drievoudige van zijn salaris opbrengt.” Het in de verbouwing van het huidige pand geïnvesteerde geld is helaas weg, gaf hij toe.
Regouin vond dat de omroep zo langzamerhand een uitzonderingspositie inneemt waar het om subsidies gaat. Het benodigde geld wordt uit de algemene reserves van de gemeente gehaald. Regouin: “Wij moeten ook andere gesubsidieerde instellingen recht in de ogen kunnen kijken.”

Lees ook:Politiek stemt in met investeringen omroep
Lees ook:Alleen GroenLinks tegen wegwerken schuld STRAAL
Lees ook:Gemeente pompt nog meer geld in lokale omroep
Lees ook:Raad hield financiële chaos omroep een jaar onder de pet
Lees ook:RTV Amstelveen moet directeur STRAAL schadeloos stellen

12 Reacties // Reageer

 1. Rob Nijkamp
  Regouin: “Wij moeten ook andere gesubsidieerde instellingen recht in de ogen kunnen kijken.”Wat een prachtige zin. Maakt ook meteen duidelijk of er als wethouder of gemeenteraadslid wordt gesproken. Aan de andere kant van de tafel had Regouin het prima gevonden, maar je moet iets. En als dan toch de rekenkamer ergens naar moet kijken, licht dan meteen alle gesubsidieerde instellingen in Amstelveen door. Volgens mij schrikt iedereen dan van het geld wat verdwijnt zonder iets tastbaars/zichtbaars terug te zien.
     /   Beantwoorden  /
 2. David de Jong
  Enige nuances:
  1) Het is de commissie Burgers & Samenleving (niet welzijn, want de commissie behandelt meer onderwerpen dan dat alleen!)
  2) “Wat hem betreft scoorde het voormalige Amstelveen Lokaal toch nog altijd beter op dat punt. Die omroep werd weggewerkt door STRAAL.” Dat is onjuist. Het was het Commissariaat voor de Media die besloot de licentie niet meer te gunnen aan Amstelveen Lokaal om de voor haar moverende redenen die vooral aan het toenmalig bestuur van Amstelveen Lokaal zijn toe te rekenen, waaronder het laten verlopen van haar eigen licentie!
  3) Door mij louter neer te zetten als ‘enthousiast’ verdediger van de omroep doet de schrijver van het stuk mij toch tekort, gezien ook de kritiek die geuit is van mijn zijde op de stukken, de financiele informatie en de wijze van financieren die nu is neergelegd. Ja, BBA is voor een goed draaiende lokale publieke omroep. De vraag wordt of dat – zoals in feite de PvdA stelde – niet beter te bewerkstelligen is met iets meer middelen en aldus enkele professionele krachten – of dat dat louter met amateurs te doen valt. Uit je stuk krijg ik bijna de indruk alsof de lokale omroep alleen maar geld zou ontvangen en er niets voor terug doen, en dat is niet het geval bij mijn weten.ROB: de rekenkamercommissie doet thans onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies.
     /   Beantwoorden  /
 3. Johan Th. Bos
  1. Stomme fout, die nam van de commissie. Wist ik eigenlijk best. Het BS en niet BW. Heb ik gewijzigd.
  2. Als verslaggever heb ik weer gegeven wat Fokkink zei, zonder commentaar (zoals dat Amstelveen Lokaal door het Commissariaat op de vingers is getikt).
  3. Voor een goede lokale omroep zijn volgens mij alle fracties, inclusief het kritische GroenLinks (Paul Regouin van GL begon zelfs zijn betoog met dat te melden). De kritiek van een substantieel deel van de commissie was dat er wel heel veel geld naar de omroep gaat (meer dan naar enige voorgangster). Logisch dat dan uit de verslaggeving dat ook blijkt. Dat in het verslag niet is stilgestaan bij wat RTV Amstelveen allemaal doet, is logisch. Het was nauwelijks onderwerp van gesprek in de commissie. Daar ging het er vooral om wat zij niet heeft gedaan, c.a. prognoses niet haalde enzovoort. Dat ook BBA er niet onder uit kon een voorzichtige kritische opmerking te maken, is evenzeer gemeld. Maar bij die fractie overheerste toch het enthousiasme en ik ben er nagenoeg zeker van dat zij loyaal het B&W-voorstel zal steunen. Verder: zo’n kort verslag kan niet een letterlijke weergave van de hele vergadering zijn (hoewel de bijna ziekelijke passie van BBA voor verslagen en notulen mij bekend is; daar plaatste zij zich ooit al eens mee buiten de vollegevorming).
     /   Beantwoorden  /
 4. David de Jong
  Sja je laatste opmerking laat ik maar even, want het geeft aan hoe je over BBA denkt.Je toon over dat wij ‘er niet onder uit kunnen’ is niet de gedachte van BBA. Wij beoordelen voorstellen op haar merites. Ik vind het in ieder geval interessant dat jij voor BBA gaat denken. En interessant dat je blijkbaar is ontgaan dat BBA – overigens samen met de meerderheid van de raad – de situatie van STRAAL destijds toen het mis is gelopen te hebben beoordeeld in negatieve zin – en alleen op basis van een plan dat daadwerkelijk ergens toe zou leiden RTV Amstelveen heeft gesteund. Dat lijkt me de volgorde der dingen.Ik snap dat je beperkte ruimte hebt in een artikel, maar dan merk ik op dat je in de ruimte die je gebruikt, in de selecties wel heel selectief te werk gaat, alsmede bijvoeglijke naamwoorden veelal gebruikt zonder ze te onderbouwen.

     /   Beantwoorden  /
 5. Johan Th. Bos
  Bijvoeglijke naamwoorden? Welke? Ik gebruik ze zelden in verslaggeving. In dit stukje volgens mij alleen: felle (voor Fokkink als tegenstander), structurele, jaarlijkse, beloofde, ambtelijke, huidige, nieuwe en journalistieke. Welke onderbouwing zou daarvoor noodzakelijk zijn, denk je? Ik leer graag wat.
  Verder: je beweert dat ik voor BBA denk, maar schijnt zelf de gave te hebben te weten hoe ik OVER BBA denk. Knap hoor.
     /   Beantwoorden  /
 6. Rob Nijkamp
  David, wat een discussie, maar je geeft een antwoord, wat meteen weer een vraag oproept, want wat bedoel je met onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies. Wat is/zijn dit? Ben hier heel benieuwd naar, want mijn reactie blijft vooralsnog open staan. Met betrekking tot de discussie en besluit CvdM heb je gelijk, maar dat is ook je vakgebied.De opmerking over BBA, wij beoordelen voorstellen op haar merites, is in ieder geval op één dossier behoorlijk bezijden de waarheid. Lees, voorzover nog bestaat het verkiezingsprogramma en bekijk de rol van BBA en vooral haar fractievoorzitter mbt Bovenkerkerpolder. Ook jij heb daar bij behandeling van het onvolledige MER-advies een jammerlijke rol in gespeeld.
  Maar misschien is beoordelen op merites nog mogelijk?
     /   Beantwoorden  /
 7. David de Jong
  Johan Th Bos:1) “ik ben er nagenoeg zeker van dat zij loyaal het B&W-voorstel zal steunen. ” Daarmee geef je als journalist aan te denken voor BBA en blijkbaar te weten hoe wij zullen handelen2) Met bijvoeglijke naamwoorden bedoel ik woorden die een mening geven van de auteur die niet per se feitelijk zijn.
  Voorbeelden? Tweede keer geld ‘pompen’, woorden als ‘nog eens’ (zijn niet toegeschreven aan iemand, eerste paragraaf), woorden als
  ‘uiterst royale’ plaatselijke overheid, De PvdA vroeg zich ‘zelfs’ af…., en zoals gesteld de selectie van weergave.

  Rob Nijkamp: “David, wat een discussie, maar je geeft een antwoord, wat meteen weer een vraag oproept, want wat bedoel je met onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies. Wat is/zijn dit? “

  1) Met name de Stichting Cardanus.

  2) En met het golfterrein beoordelen we dat ook op haar merites. Ik heb nog geen definitief voorstel gezien de afgelopen maanden waar een daadwerkelijk groen of rood licht voor gegeven wordt. Ik wil je wijzen op deze zin uit ons verkiezingsprogramma. “In recreatieve zin kan een golfterrein voor recreanten uit Amstelveen en omgeving een definitieve groene invulling geven aan de omgeving ten zuiden van de A9/Langerhuize. ” mocht je daar op doelen.

     /   Beantwoorden  /
 8. Jan Demming
  De nieuwsvoorziening bij Straal werd destijds door mij verzorgd, dus misschien reageer ik niet helemaal objectief. Maar ik wil wel graag even kwijt dat, hoewel het met RTV Amstelveen allemaal veel beter zou worden, ik met de beste wil niet zie op welk gebied dat tot op heden gebeurt of is gebeurd.
     /   Beantwoorden  /
 9. Hans van der Liet
  Wat een zegen dan, dat Straal uit de lucht is!
     /   Beantwoorden  /
 10. Jan Demming
  Erg flauw, meneer Van der Liet. Ik liet in elk geval mijn (redactionele) oren niet altijd hangen naar de overheid, iets wat naar mijn bescheiden mening nu wel gebeurt.
     /   Beantwoorden  /
 11. JOHAN TH. BOS
  David, ik meldde mijn verwachting over de politieke besluitvorming bij BBA niet in het verslag, maar in een persoonlijke reactie op de jouwe. Overigens melden via alle media soms journalisten geregeld verwachtingen (kijk eens naar Den Haag Vandaag, maar dat terzijde).Daarmee denk ik niet voor BBA, Waarom zou ik? Ik heb wel wat anders te doen. De discussie over wat nou precies bijvoeglijke naamwoorden zijn, stop ik maar. Geld pompen, is dat in elk geval niet. En dat de PvdA zich ‘zelfs afvroeg’ evenmin. Ik zie daar trouwens weinig anders in dan correcte weergave van de feiten. Maar op het gouden De Jong weegschaaltje, dat ons ook in vergaderingen zoveel tijd kost (en in de wandelgangen vaak gezucht oplevert) zal het wel te licht of te zwaar zijn. Het zij zo. Vereder: volg eens een eenvoudige cursus Nederlands om er achter te komen wat bijvoeglijke naamwoorden, c.q. bepalingen zijn.
     /   Beantwoorden  /
 12. Hans van der Liet
  Tja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En zo hoort het natuurlijk ook, meneer Demming.

++++++++++++++

Succesvol (column)

Verschil van inzicht: volgens verantwoordelijk wethouder van zowel cultuur als financiën Frans Hellendall is RTV Amstelveen al een volwaardige omroep, volgens de oppositie (met uitzondering van Burgerbelangen) niet. Dat de oppositie gelijk heeft, bewees de omroep uitgerekend weer tijdens de raadsvergadering die over de zoveelste subsidie aan haar moest beslissen. Door afwezig te zijn. Tussen de verslaggevers van de lokale media is er nog nooit een op de perstribune aangetroffen van het enige met bakken gemeenschapsgeld gesteunde medium. Verliezen worden door de gemeente weggewerkt en nu gaat zij de volgende stap in de ontwikkeling financieren: de start met televisie. Terwijl de omroep met radio (waarin de lokale overheid eerst gretig heeft geïnvesteerd) aan de wettelijk verplichte nieuwsvoorziening nog niet of nauwelijks toekwam.

Maar RTV Amstelveen is Hellendalls speeltje en daarmee dat van de collegecoalitie, want dualisme bestaat in de praktijk niet. De raadsleden van de drie plaatselijke regeringspartijen dromen hardop van met hun kop op de buis komen. Voor bevrediging van die camerageilheid hebben zij blijkbaar alles over. Liepen ook de deur plat bij het volgens diezelfde volksvertegenwoordigers (?) zo vermaledijde STRAAL, de opvolger van Amstelveen Lokaal. Ze hebben gelijk met hun bewering dat er de laatste jaren met de lokale omroep veel mis ging, al was – achteraf beschouwd – Amstelveen Lokaal (AL) zo gek nog niet. Dat ook die niets aan nieuwsvoorziening deed, is een leugen, al bestaat het vrijwilligerskorps van de doorsnee plaatselijke omroep nou eenmaal uit mensen die graag DJ spelen en dezelfde muziek draaien als de landelijke stations. Hoezo lokaal? Maar dat terzijde. AL deed wel degelijk ook aan nieuwsvoorziening. Er was in elk geval doorgaans een verslaggever bij de raadsvergaderingen en persgesprekken met bestuurders.
Geen van de voorgangers van RTV Amstelveen is financieel zo in de watten gelegd als deze nieuwkomer. Die is in feite opgezet door een onderneming, en ligt dus per definitie prima in het VVD-straatje. Wat Hellendall betreft, kan er geen geld genoeg in worden gepompt. Wat natuurlijk voor een commercieel verantwoord opererend bedrijf weer een beetje vreemd is. Dat het voor de wethouder niet op kan, bleek uit zijn reactie op de opmerking van Paul Regouin (GroenLinks), die graag een prestatieovereenkomst met de omroep zou zien, zoals die van andere gesubsidieerde instanties ook wordt gevraagd. Er is dan sprake van een outputsubsidie (inkoop van exact afgesproken diensten). Maar dat gebeurt alleen bij structurele bijdragen van boven een ton per jaar, hield de wethouder Regouin voor. En hij liet er op volgen zeer verheugd te zullen zijn als GroenLinks die kant op zou willen.
Structureel gaat er jaarlijks maar 40 mille naar de omroep. Maar aan incidentele bijdragen is al een veelvoud uit de gemeentelijke kas weggevloeid. Voor apparatuur, verliezendekking, apparatuur, verbouwingen enzovoort. Je hebt geen hoge jaarlijkse subsidie nodig als de tekorten toch door de overheid worden weggewerkt. Inderdaad: RTV Amstelveen speelt klaar wat geen vorige lokale omroep lukte. Succesvol collecteren.

Lees ook:Advies RTVA kost 11 mille
Lees ook:40 mille subsidie voor lokale omroep
Lees ook:Geen extra geld voor RTV Amstelveen
Lees ook:Raad tegen subsidie STRAAL
Lees ook:RTV Amstelveen op nippertje met aanvraag verlenging licentie

4 Reacties // Reageer

 1. Rob Nijkamp
  Misschien iets voor de rekenkamer die wij in Amstelveen hebben. Dan is het ook goed om te kijken hoe dat teveel? gespendeerde geld wordt teruggehaald, of is dit gegaan naar de bekende “kale” kip? Maar misschien met de uitleg van het aangenomen voorstel van de nieuwe burgemeester van Utrecht wel te verhalen bij verantwoordelijk wethouder en/of ambtenaar.
     /   Beantwoorden  /
 2. ilja scholten
  Beste Johan Bos,
  Dank voor uw correctie van het collectieve geheugen met uw opmerking “Amstelveen Lokaal (AL)… Dat ook die niets aan nieuwsvoorziening deed, is een leugen …. AL deed wel degelijk ook aan nieuwsvoorziening. Er was in elk geval doorgaans een verslaggever bij de raadsvergaderingen en persgesprekken met
  bestuurders.”Inderdaad, bij Amstelveen Lokaal hadden we voor vele jaren een wekelijks programma van 2-3 uur met de naam “Lokale Zaken”. Ik kan probleemloos keihard bewijsmateriaal overleggen (draaiboeken EN geluidsopnamen) waaruit blijkt dat we honderden items hebben besteed aan lokaal bestuur en beleid. In aanvulling ook – in detail – aan regionaal, provinciaal, of nationaal beleid MITS gerelateerd aan de Amstelveense situatie.Ja, zoals u schrijft waren we vrijwel altijd aanwezig bij de raadsvergaderingen, perspresentaties en vele commissievergaderingen. Ik heb één keer verstek moeten gaan bij een raadsvergadering vanwege een zwaar hartinfarct. Dat lijkt me een legitiem excuus … maar een collega heeft toen e.a. overgenomen (de agenda hebben doorgesproken op de IC van het AMC).Let op, een raadsvergadering duurt vele uren en het uitmonteren tot een item van 15-20 minuten was ook een tijdrovende klus. Bij al deze activiteiten waren ook mijn collega’s/ vrienden betrokken. Het team van Lokale Zaken bestond uit 6-8 mensen die allemaal vele uren per week (en ook geld uit eigen zak) investeerden in het programma.Waren wij, c.q. het programma, goed ? Ach, snel, flitsend, of hard confronterend, was niet direct onze kracht. Maar we waren wel heel degelijk en probeerden zo goed en zo helder mogelijk het lokale bestuur bij de burger te brengen. We waren ook goed gekwalificeerd – zo werkte de vaste technicus bij de NOB en was iedereen zeer goed opgeleid (zelf o.a. wetenschappelijk medewerker bestuurskunde). Politici (van alle partijen) en ambtenaren waren kind aan huis in de studio (of wij maakten opnamen op locatie). Omdat b.v. één interview altijd voorafgegaan werd door zo’n 5 achtergrondtelefoontjes kwamen de gesprekspartners ook heel goed voorbereid. Een “harde” aanpak was daarom minder nodig want de geïnterviewden wisten dat ze zichzelf voor schut zouden zetten als ze aan zouden komen met onvoldoende kennis of gladde praatjes. De prestatieovereenkomst, waarover nu blijkbaar moeilijk wordt gedaan, was voor ons vanzelfsprekend. Voor één of twee kleine subsidies (700 Euro) hebben we dan ook netjes een contractje gemaakt en achteraf verantwoording afgelegd.

  Lokale Zaken was ook uniek in dat wij in Nederland waarschijnlijk het allereerste programma waren met een gekoppelde informatieve website. Dat was in 1996 – dus voor de pionier op dat gebied, namelijk de VPRO. Zo is er (via de internationale WWW archieven) nog een leuk stukje te lezen over een interview met ene Prof. Dr. Mr. J.P. Balkenende die zijn licht liet schijnen over ….. de juridische aspecten van het voorbijrijden van een stempelpost door Piet Kleine bij een Elfstedentocht. Dat kon dus allemaal (serieus maar op z’n tijd ook “didactisch” met humor) – maar alleen omdat we met hard werk vertrouwen hadden gecreëerd. Omgekeerd, JBP was toen relatief gezien een absolute “nobody” wat betreft publieke bekendheid – zoals het lot is van vrijwel alle lokale bestuurders (politici en ambtenaren). Het zou voor de burgers wel eens goed zijn als zij meer kennis zouden hebben van die mensen – namelijk als echte mensen i.p.v. stereotypes (zakkenvullers, luiwammissen, enz.). Over het algemeen zijn het aardige, toegankelijke en intelligente personen die heel veel tijd en inspanning steken in hun werk. Ook dat probeerden wij te laten zien. Hufters zijn er overal in het publieke bestuur maar in het algemeen zijn we in Amstelveen niet echt slecht af.

  Let wel: Lokale Zaken was niet een politiek programma (dat was slechts een onderdeel) maar een algemeen actualiteiten programma. Maatschappelijke organisaties, kunstenaars, architecten, “interessante” Amstelveners, de lokale Ondernemersvereniging, de KvK, of belangwekkende rapporten van b.v. de KPMG, de buurthuizen, enz. — het kwam allemaal langs in Lokale Zaken. (Er was trouwens ook een prettige uitwisseling van materialen met een wat lichter middagprogramma.)
  Het programma Lokale Zaken heeft vele jaren bestaan en is – gelukkig – niet een stille dood gestorven en/of langzaam opgedroogd. De investeringen in tijd (en persoonlijke uitgaven) werden steeds nijpender. Omgekeerd werd de technische en algemeen organisatorische infrastructuur steeds slechter. DAAROM hebben we als team op een gegeven ogenblik gezegd: “we stoppen aan het eind van het seizoen terwijl we nu nog een goed programma maken – maar dat onder deze omstandigheden niet vol te houden is”.
  Tja, als het MP3-formaat, streaming en podcasting wat eerder beschikbaar waren geweest dan had er misschien nog een zinnige doorstart gemaakt kunnen worden. Dat is misschien wel het meest vreemde van de huidige “activiteiten”, namelijk de nadruk op “broadcasting” terwijl “narrowcasting” veel meer voor de hand ligt. (Luister en kijk op tijden wanneer het de consumenten uitkomt en alleen die onderdelen waarvoor ze echte interesse hebben.)
  Tot slot, nu langs deze ongebruikelijke weg, nogmaals maar een vraag aan de huidige zendgemachtigde. Op de website
  (www.rtvamstelveen.nl/Radio/Radio.html) staat de boeiende opmerking: “Het Commissariaat van de Media noemt RTV Amstelveen een voorbeeld voor lokale omroepen in Nederland.” Na behoorlijk spitwerk vond ik bij het CvdM ergens inderdaad het woord “voorbeeld” met een verwijzing naar RTV-Amstelveen. Echter, het woord werd daar totaal niet gebruikt in de betekenis van een “voorbeeldfunctie”. Die uitleg op de website is ronduit bizar, zo niet een pertinente leugen. Bij navraag kreeg ik van het CvdM een (schriftelijk) antwoord waarbij het zich distantieerde van het “citaat” op de website. Navraag hierover (alsook over de samenstelling van het PBO) bij RTV-Amstelveen leverde geen enkel antwoord op. Dat wekt niet echt vertrouwen – voor nu of voor de toekomst.
  Het is ook vreemd (of misschien juist niet)in het licht van het voorgaande betoog van Johan Bos over het grote succes van het binnenhalen van publieksgelden door deze huidige zendgemachtigde. Bos vraagt zich waarschijnlijk af (net als ik): hoeveel van dat succes is het resultaat van naïeve luchtkastelen en opzettelijke (?) misleiding en wat is in dat licht het realiteitsgehalte van het te leveren product.

     /   Beantwoorden  /
 3. ohan Th. Bos
  Ik zou trouwens die brief van het Com. vd Media wel eens willen zien. Lijkt mij aardig nieuws voor de lokale politiek, hoewel in de raad al is opgemerkt dat RTV AV niet programmatisch als voorbeeld is gesteld, maar wegens de constructie (met veel geld van de lokale overheid). Er zijn weinig gemeenten die zoveel in lokale omroep investeren.
     /   Beantwoorden  /

   ++++++++++++++++++++++

  Groen licht voor TV bij lokale omroep

  De gemeenteraad is woensdagavond (19 december) akkoord gegaan met extra investeringen in de lokale omroep. Hij gaf RTV Amstelveen daarmee groen licht voor de start met televisie. GroenLinks, D66, ChristenUnie en Ouderencombinatie stemden tegen. Die wilden onder meer dat eerst de radio uitzendingen en kabelkrant op een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht. Maar volgens wethouder Frans Hellendall functioneert de omroep uitstekend, al moest hij de tegenstanders toegeven dat hij zich nog niet optimaal kwijt van zijn wettelijk verplichte informatieve taak via de radio. Dat wordt volgens hem goeddeels door de kabelkrant gecompenseerd. Maar die mening deelde de oppositie allerminst.

  Bovenop de jaarlijkse structurele subsidie krijgt de zender 87 duizend euro voor het wegwerken van een verlies, dat vooral ontstond door de verbouwing aan het huidige pand waarin de studio is gevestigd (40 mille), en voor de start van de tv-programmering. Ook is 70 mille voor aanschaf van tv-apparatuur gereserveerd. Bovendien gaat de verbouwing van de bibliotheek in Middenhoven, waarin RTV Amstelveen en de Vereniging Historisch Amstelveen worden gehuisvest, ongeveer zeven ton kosten.

  De Ouderencombinatie kwam met een amendement, inhoudende dat alleen de bijna 40 mille voor de financiële tegenvaller werd toegekend en 70 mille voor apparatuur door te schuiven naar 2009. Dat amendement kreeg alleen de steun van GroenLinks. Dorien Mijksenaar van die fractie verliet overigens bij de behandeling van de subsidie de raadzaal. Zij is medewerkster van de omroep.
  De PvdA vroeg zich af of voor volwaardige, semi-professionele TV eigenlijk niet nog meer geld op tafel zou moeten komen. Hellendalls eigen VVD kwam niet verder dan te melden dat wie A zegt, nu eenmaal ook B moet zeggen. Een in de ogen van GroenLinks onzinnige opmerking, omdat volgens die fractie tussen A en B een moment van evaluatie en bezinning op volgende stappen heel verstandig kan zijn.
  Paul Regouin van GroenLinks betoogde dat de notitie over de stand van zaken bij de omroep, waarop het voorstel was gebaseerd, meer weg had van een reclamefolder dan van een serieuze met enige objectiviteit geschreven nota. In de begroting zijn overigens de verwachte inkomsten van sponsors, c.q. adverteerder voorlopig geraamd op niet meer dan 30 mille. Daarvoor moet dan ook nog eens een betaalde kracht aantreden, van wie wordt gehoopt dat hij zijn salaris terugverdient. “De financiële situatie van de locale omroep is uiterst ondoorzichtig,” aldus Regouin, die aankondigde dat zijn fractie rekenkamercommissie zal voorstellen een onderzoek in te stellen. Hij drong aan op het aangeven van kaders voor het functioneren van de omroep, overigens zonder zich met de inhoud van de programma’s te bemoeien. Bij de behandeling van de financiële kadernota van de gemeente, medio dit jaar, zou de omroep dan opnieuw aan de orde kunnen komen. Maar daar wilde de coalitie (CDA, VVD en PvdA) niets van weten. Zij kreeg steun van Burgerbelangen (BBA). De ChristenUnie deelde mening van GroenLinks.
  Hellendall wuifde alle kritiek weg, vond dat RTV Amstelveen een enorme prestatie heeft geleverd, dat de stad toch eigenlijk niet zonder TV kan (mede met het oog op citymarketing) en verwacht dat de inkomsten uit sponsoring zeker boven een ton kunnen stijgen. Regouin zij de juichtoon van de wethouder niet te kunnen delen. Volgens hem is Hellendall als wethouder van cultuur voornamelijk emotioneel bij de zaak betrokken.

  Lees ook:Alleen GroenLinks tegen wegwerken schuld STRAAL
  Lees ook:Raad hield financiële chaos omroep een jaar onder de pet
  Lees ook:Lokale omroep nog in financiële storm
  Lees ook:Politiek stemt in met investeringen omroep
  Lees ook:Succesvol (column)

  1. j
   Waarom geen TT (TeleTekst)???
   Handiger kun je wat sneller bepaalde informatie vinden…..
      /   Beantwoorden  /
  2. Rob Nijkamp
   Los van de evt. juistheid van de betogen die Paul Requin heeft gedaan lijkt het wel een herhaling van zetten uit een kort verleden. Toen als wethouder toch ook ingepakt met mooi reclamefoldermateriaal en ook geld willen pompen in iets op een verkeerde plek. Ook geen oog of oor hebben voor de gemeenteraad en eigen burgers. Maar ja, een raadszetel is natuurlijk anders dan wethouder zijn. Voor wethouder Hellendal: er zijn nog genoeg gemeenten die zonder eigen tv zender kunnen, want een stad is Amstelveen niet.

  +++++++++++++++++++++

  Bevroren

  Nogal gek, eigenlijk. Voor elke door de lokale bureaucratie als wapenfeit beschouwde scheet, roept de tegenwoordig zwaar bemenste gemeentelijke afdeling communicatie de media op voor een zogenaamd persgesprek met de voor de te etaleren vooruitgang verantwoordelijke wethouder. Het zijn vooral propagandasessies, waarin wordt onderstreept hoe goed deze stad wordt bestuurd. Het journaille ontvangt vervolgens ook nog een ronkend persbericht met hoog reclamegehalte.

  Nu er eens écht schokkend nieuws was, zat ik tevergeefs te wachten op een oproep voor zo’n informatieve happening. De gemeente vergokte vijftien miljoen euro in IJsland. Leek mij toch een nieuwsfeit van nu al historische importantie. Laten de zogenoemde communicatie experts dát nou toevallig even niet hebben doorgehad. Geen persgesprek dus. Ook niet over alles daarna, zoals de botsing met Wouter Bos enzovoort.

  Er kwam nog wel een persbericht, dat nota bene eerst nog voor toetsing op ‘negatiebe’ inhoud aan politici blijkt te zijn voorgelegd. Maar geen persgesprek dus. De voorlichting aan burgers bleek, samen met hun geld, op IJsland bevroren. De redenering daarachter schijnt nu te zijn dat de media zélf de verantwoordelijke wethouder Hellendall van financiën wel zouden benaderen. Ja, natuurlijk. Hij verscheen, op hún initiatief op radio en tv. Daar stonden de communicatie specialisten op het raadhuis in feite volstrekt buiten. Die zijn dus in crisissituaties volstrekt overbodig. Zij hebben blijkbaar de wethouder, c.q, het college van B&W, ook niet geadviseerd een persconferentie te houden. Ik zou dat – met toevallig ook redelijke ervaring als communicatie adviseur in uiterst netelige kwesties –  in hun positie juist wel hebben gedaan. Om openheid van zaken te geven en gelegenheid tot het stellen van vragen. Dat is allemaal toch gebeurd, niet dankzij, maar ondanks de gemeentelijke consultants, die anders zo gretig met ‘persgesprekken’ strooien. Zij hadden er misschien ook voor kunnen zorgen dat de wethouder op die bewuste 7de oktober, toen hij tijdens een raadsvergadering over het debacle zweeg en zelfs de betrokken ambtenaren niet erover aanspraak, voor een betere naleving van ’s mans informatieplicht kunnen zorgen. Communicatie adviesje. Het gebeurde allemaal niet. De missie van de jongens en meisjes die beweren voor communicatie te hebben doorgeleerd, werd op deze manier in elk geval duidelijk. Zij zijn er niet om de bevolking voor te lichten over goede en slechte ontwikkelingen die haar regelrecht kunnen raken, zoals gokken met gemeenschapsgeld, maar om – al dan niet vermeende – successen  te bewieroken. Gewoon een reclamebureau voor B&W dus eigenlijk. Maar als het alleen om reclame gaat, weet ik betere bureaus. Misschien zelfs veel goedkoper. En van bureau kun je nog eens wisselen. Van ambtenaren heel wat moeilijker.

  Lees ook:Energie
  Lees ook:Non-info over informatie avond jeugdzorg
  Lees ook:Ook VVD claimt bijdrage oplossing brug
  Lees ook:SP betwijfelt nut ‘snoepreis’ naar rechtzaak in IJsland
  Lees ook:Veiligheid

  Geen reacties

  +++++++++++++

  Zender RTV Amstelveen nog steeds niet in de lucht

  Het blijft kwakkelen met de zender van RTV Amstelveen. Nadat de zender twee keer is gestolen, is het wachten nu op een hoge zendmast, maar daarvoor is bouwvergunning en vrijstelling van het betreffende bestemmingsplan nodig, meldde wethouder Frans Hellendall in de raadscommissie Burgers en Samenleving desgevraagd aan David de Jong van Burgerbelangen (BBA).

  Overigens had allang een lagere zendmast geplaatst kunnen zijn, waarvoor voor geen bestemmingsplanprocedure nodig is, vertelde de wethouder. “De mast is leverbaar in twee delen,” zei hij. “RTV Amstelveen zou met een lagere variant kunnen beginnen, die vergunningvrij is. Het is de zaak van het bestuur de mast zo snel mogelijk te laten plaatsen en anders een vrijstellingsprocedure te starten.” De lokale zender is nog steeds alleen via de kabel en internet te ontvangen. Vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies worden overigens door de gemeente zelf via internet uitgezonden. De plaatselijke omroep doet vrijwel niets aan de politiek.

  Lees ook:Raat: ‘Geen oorlog rond nieuwe zendmast’
  Lees ook:Weer nieuwe aanvragen voor zendmasten
  Lees ook:Lokale omroep weer in de lucht – geen extra subsidie
  Lees ook:RTVA krijgt extra geld voor nieuwsvoorziening
  Lees ook:Deining over zendmast aan bosrand

  1. Erik
   Waarom zetten ze die zender niet op een hoog flatgebouw? Dat deed voorganger Amstelveen Lokaal volgens mij ook.

      /   Beantwoorden  /
  2. I.P.O. Janssen
   Omdat Hellenthal hoogtevees heeft.

      /   Beantwoorden  /
  3. R de Kroon
   Ik wil u er op wijzen dat er twee zenders door elkaar lopen wat geluid betreft. Dit is niet om aan te horen. Indien u kijkers wilt trekken lijkt mij dit niet de beste manier.Misschien kunt u hier snel iets aan doen. Bij voorbaat dank

  +++++++++++++++++

  Contact met burger moet wéér eens beter worden…

  Proberen de communicatie tussen burgers en gemeenteraad te verbeteren en verder de lokale bestuursstructuur houden zoals die is. Dat lijkt zo ongeveer het voorstel van B&W, gebaseerd op dat van een werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Aan de raad wordt nu gevraagd te besluiten het bestaande klassieke commissiestelsel te ‘behouden en te optimaliseren’ en het besluitvormingsproces te organiseren via drie fasen: beeldvorming (over het onderwerp in kwestie), opinievorming en besluitvorming (BOB-principe). Die drie lopen nu door elkaar en dat is weinig effectief en voor de burger moeilijk te volgen, volgens de werkgroep.

  Om de participatie van burgers te vergroten moeten die meer dan de nu toegestane vijf minuten (in) spreektijd krijgen in raadscommissies. Zij zouden – anders dan nu – ook na hun spreektijd nog moeten kunnen reageren op wat de commissieleden zeggen. Bovendien moeten volgens de werkgroep burgers ook over niet voor de commissie geagendeerde onderwerpen kunnen inspreken. Verder wordt voorgesteld een open huis voor burgers te houden, waar zij contacten met raadsleden kunnen leggen.

  De verwachting dat het enkele jaren geleden ingevoerde zogenoemde dualisme het vergaderen zou beperken en raadsleden meer tijd voor contact met burgers zouden krijgen, is volstrekt mislukt. De werkgroep zegt dat niet zo, maar constateert dat de praktijk ‘tegenvalt.’ Die praktijk is dat van de het gemeentebestuur controlerende taak van de raad weinig of niets terecht komt. De coalitie volgt klakkeloos ‘haar’ college en de oppositie sputtert vruchteloos soms tegen. Maar zo cynisch formuleert de werkgroep het uiteraard niet. Die verzandt in typisch politiek, c.q. bestuurlijk jargon om aan te geven dat het allemaal wel een beetje spannender zou mogen maar eigenlijk niet kan.

  De werkgroep constateert wel dat debatten in de raadsvergadering vaak een herhaling zijn van die in de raadscommissies. Hoewel in die commissies helemáál – vooral door sommige notoire zeurpieten – eindeloos over details wordt doorgeneuzeld, die geen burger kan volgen. David de Jong van Burgerbelangen is de absolute kampioen Leuteren in de Marge, hoewel hij – toen hij eens tot invallend voorzitter van een commissie werd benoemd – zo goed de spelregels bleek te kennen en de vergadering zo efficiënt leidde dat hij bijna onherkenbaar werd.

  Het ‘open huis’ voor burgers zou wat de werkgroep betreft kunnen worden gecombineerd met een ‘technische inloop’, voorafgaande aan fractieberaad, waarbij ambtenaren technische vragen beantwoorden.

  De burger moet zich verbonden voelen met het bestuur, vinden B&W en werkgroep. Het is een oeroude loze kreet. Er is nu een raadscommunicatieplan in de maak. Zoveelste poging, maar of dat gaat werken, is de vraag. Waarschijnlijk niet. Daar zorgt de politiek zelf wel voor.

  Lees ook:Negentien voorstellen voor efficientere gemeenteraad
  Lees ook:Spreekrecht burgers bij raadscommissies niet beknot
  Lees ook:CDA ziet niets in bestuurlijk vernieuwen
  Lees ook:Audio
  Lees ook:Gemeente wacht nu op atelier-initiatief kunstenaars

  Geen reacties
  +++++++++++++++++++

  Lokaal?

  Kan iemand uitleggen wat er lokaal is aan de Amstelveense lokale radio? Het speeltje van wethouder Hellendall, waaraan tonnen gemeenschapsgeld werden uitgegeven, is in de praktijk gewoon de zoveelste imitatie van de landelijke muziekzenders is. Uit het uitzendschema blijkt dat hooguit een paar promille van de beschikbare tijd aan iets anders wordt besteed. Bij raadsvergaderingen of persgesprekken met onze plaatselijke bestuurders kwam ik nog nooit een verslaggever van RTV Amstelveen tegen. Terwijl volgens B&W zonodig geld naar dat station moest om de broodnodige communicatie tussen bestuur en bestuurden te dienen. Maar de programmamakers hebben kennelijk een unieke opvatting over die taak. Zij draaien gewoon dezelfde plaatjes die u op 101 andere zenders ook kunt horen.

  Als publieke omroep met een licentie moet RTV Amstelveen voldoen aan wettelijke normen. Die houden onder meer in het aanbieden van een gevarieerd pakket met in redelijke onderlinge verhouding culturele, informatieve, verstrooiende en educatieve elementen. Ik heb het station er nog niet op kunnen betrappen daar ook maar enigszins serieus mee bezig te zijn. Journalistiek lijkt de zender geheel vreemd. Wie wil horen wat er in de gemeenteraad en de raadscommissies wordt besproken, is aangewezen op de internetuitzendingen van de gemeente zelf. Een soort stedelijke variant van een staatsomroep dus.

  De voorganger van RTV Amstelveen, STRAAL – die op haar beurt Amstelveen Lokaal juridisch weg treiterde – moest stoppen omdat zij er een zooitje van had gemaakt en in haar bestuursorganen niet de stromingen binnen de samenleving breed waren vertegenwoordigd. Maar STRAAL deed wel haar best, zij het heel amateuristisch, onze volksvertegenwoordigers en bestuurders voor het voetlicht te brengen. Kun je van RTV Amstelveen niet zeggen. Die weet volgens mij niet eens waar het raadhuis ligt. O nee, foutje. Tuurlijk wel. Het is dat pand waar zijn meer geld in de wacht wist te slepen dan ooit een van haar voorgangsters. En waar de politiek groen licht gaf voor haar disfunctioneren.

  Ons huidige ten onrechte lokaal genoemde station meldt alleen zo nu en dan wat er in het theater speelt. Daar houdt de informatiestroom zo ongeveer mee op. Zoals veel plaatselijke omroepen, is ook de Amstelveense weer zo’n station waar gefrustreerde plaatjesdraaiers, die eigenlijk vinden dat zij allang een ster bij een landelijke zender hadden moeten zijn, hun hobby kunnen botvieren. Niet omdat ze daar de burgers een dienst mee bewijzen, maar vooral zichzelf. De gemeente financiert dus gewoon de vrijetijdsbesteding van een handjevol mannetjes (en vrouwtjes) van de radio. Misschien kan ze er het hangjongerenprobleem mee oplossen.

  Lees ook:Straal krijgt nog twee maanden om orde op zaken te stellen
  Lees ook:RTV Amstelveen gestart met radiouitzendingen
  Lees ook:Mediacommissariaat ontkent uitspraak over voorbeeldfunctie RTV Amstelveen
  Lees ook:Geen extra geld voor RTV Amstelveen
  Lees ook:Gemeente krijgt stevige vinger in lokale omroep

  11 Reacties // Reageer

  1. Jan DemmingEn dan heb je het nog niet eens over de TV-uitzendingen die volgens mij al meer dan een jaar geleden zouden beginnen. Je ziet praktisch alleen stilstaande beelden. Dankzij de tienduizenden euro’s die de gemeente erin heeft gestopt zijn die beelden kwalitatief wel wat beter dan die van Straal, maar verder houdt elke vergelijking met die voorganger op. Uit ervaring weet ik dat bij dat lokale station in elk geval gedreven mensen werkten.
  2. 18 december 2008 at 16:11   /   Beantwoorden  /
  3. David de JongJe hebt waarschijnlijk gelijk met betrekking tot het gehalte aan Informatie, Cultuur en Educatie.19 december 2008 at 3:40   /   Beantwoorden  /
  4. Johan Bos, je kan als vrijwilliger bijdragen dat beter te maken…wat belet je, om je aan te melden als vrijwilliger om daar journalistieke lokale radio te gaan maken?
  5. JohanDus als ik vaststel dat aan de lokale omroep meer dan aan enige voorganger is uitgegeven, met een bedroevend lokaal resultaat, moet ik het zelf maar gaan doen? Gaat een raadslid alles waarop het kritiek heeft zelf doen? Wat een onzin. Die enorme bedragen werden gevoteerd omdat Amstelveen een vreselijk professionele omroep zou krijgen. En ik constateer dat ook dit geld niet helemaal goed terecht is gekomen. Zoveelste putje waarin de reserves van de gemeente afvloeiden. En de politiek zwijgt. Ook bij de begroting heb er niemand over gehoord. Alle gefrustreerde vrijwilligers van Amstelveen Lokaal zijn inmiddels van het podium verdwenen en van RTV Amstelveen vraag ik me af of daar wel Amstelveners bij zitten. Ik denk dat het tijd wordt het Commissariaat voor de Media maar weer eens te benaderen…RTV Amstelveen is een schertsvertoning. Duurder dan alle voorgaande, maar ook minder lokaal dan zij…
  6. 19 december 2008 at 14:05   /   Beantwoorden  /
  7. Gerard Lohuis (bestuur RTV)Beste Johan,
   Toen we op 11 april dit jaar als nieuw bestuur aantraden erfden we een enorme financiële en organisatorische chaos wat triest is gezien de middelen die er tot die tijd vanuit de lokale overheid ingestopt zijn en waar nauwelijks iets meer van over was. Daar is meteen een juridisch traject op gestart. De zender was uit de lucht en komt binnenkort weer in de lucht. Daarvoor moest namelijk een uitgebreide bouwaanvraag ingediend worden met alle (lange) termijnen die daarbij horen. Verwachting is eind januari in de lucht.
   Een groot aantal nieuwe programma’s gaat starten in 2009 met nadruk op nieuws, sport en cultuur.
   Er wordt door een kleine groep vrijwilligers hard gewerkt en we krijgen het volgend jaar goed op de rit. Daar mag je ons op afrekenen.
  8. 19 december 2008 at 14:11   /   Beantwoorden  /
  9. Jan DemmingOp 11 april dit jaar was Straal naar mijn mening al geruime tijd uit de lucht, waardoor ik aanneem dat die niet voor genoemde ‘enorme financiele en organisatorische chaos’ heeft gezorgd. Dat moeten dan de eerste opvolgers zijn geweest. Wie waren dat en kunnen zij nog ter verantwoording worden geroepen voor hun gruweldaden?
   Mijn tweede vraag is of we in 2010 eindelijk ook lokale televisie mogen verwachten, zoals ons al zo lang is beloofd?
  10. 19 december 2008 at 14:18   /   Beantwoorden  /
  11. Johan Bos@Gerard. Leuk dat je het bewijs levert dat RTV Amstelveen niet functioneert. Er blijkt dus een chaos te hebben geheerst, de directeur is vertrokken etc., en uitgerekend de lokale zender heeft met dat toch op haar bordje liggende nieuws niets gedaan. Al die dikke rapporten van de opvolgers van STRAAL, waarop de wethouder zo sterk vertrouwde, blijken dus achteraf ook gewoon gebakken lucht te zijn geweest. En evenals STRAAL zorgde ook de opvolger ervan voor een financiele en organisatorische chaos. Ik wil daar graag eens wat meer van weten, want het bleef allemaal nogal onderbelicht. En dat is zuinig gezegd. Hoe kan het dat de voorgangers de zenders allemaal sneller geregeld hadden? Mail me eens dan maken we een afspraak: jthbos@tiscali.nl
  12. 19 december 2008 at 15:07   /   Beantwoorden  /
  13. David de JongNee, Johan. Ik constateer alleen dat hier heel veel kritiek van buiten is, en ik geef je ook deels gelijk mbt het ICE-gehalte. En nee een raadslid hoeft niet noodzakelijkerwijs bij kritiek zaken zelf te doen. Het is zeker niet zo dat niemand kritiek heeft gehad in het recente verleden over RTV Amstelveen. Nee het is niet bij de begrotingsbehandeling aan de orde geweest, nee. Maar wel op andere momenten in o.a. de raadscommissie Burgers & Samenleving. De stelling dat ‘de politiek’ zwijgt is onjuist. Van het huidige RTV Amstelveen is Wim Jansen een Amstelvener en Gerard Lohuis kan als directeur van P60 ook als zodanig worden beschouwd. Jouw kritiek spitst zich in jouw artikel vooral toe op de inhoud van de zender. Zo’n lokale omroep werkt nu eenmaal met vrijwilligers, kortom mijn opmerking was vooral uitdagend bedoeld, want als geen vrijwilliger aan die zender meedoet met journalistieke achtergrond of interesse, zal het journalistieke gehalte nooit van de grond kunnen worden getild. Overigens had Amstelveen Lokaal ook een probleem met Informatie, Cultuur en Educatie en zijn bij mijn weten wel enkele medewerkers van Amstelveen Lokaal later nog wel teruggekeerd bij RTV Amstelveen, maar dat terzijde.19 december 2008 at 23:56   /   Beantwoorden  /
  14. Over hetgeen verder is gebeurd, adviseer ik je contact op te nemen met de verantwoordelijk wethouder en/of de huidige bestuursleden van RTV Amstelveen. Is nu even niet aan mij om daar verder eea over te melden maar in algemene zin kan ik wel melden dat mijn partij over dit soort zaken kritisch is en is geweest. Op basis van Lohuis hier in de openbaarheid meldt, is te verwachten dat het laatste woord nog lang niet hierover gesproken is. Ik verwijs je overigens ook graag naar mijn stuk over RTV Amstelveen in het Amstelveens Nieuwsblad deze week.
  15. Jan DemmingIk kan me nog goed herinneren dat, toen Straal werd opgedoekt, hoog van de toren werd geblazen over hoe goed het nu allemaal zou worden. Zal best, maar ik moet het eerst nog zien. Het duurt hoe dan ook wel heel erg lang.
   Voor de Gondelkoerier wil ik graag een interview met de heer Lohuis. Misschien kan hij de lucht enigszins klaren, ook wat de TV-uitzendingen betreft.
  16. 20 december 2008 at 0:20   /   Beantwoorden  /
  17. David de JongJan Demming: de bestuursleden en leiding van toen zijn allemaal weg; uiteindelijk bleken die idee-en vooral illusies te zijn, al hebben ze met name in het begin wel eea weten op te starten. De huidige bestuursleden zijn veel realistischer.20 december 2008 at 12:13   /   Beantwoorden  /
  18. Zelf denk ik dat tv pas aan de orde is bij goedlopende radio-uitzendingen + kabelkrant. Ik verwacht niet op korte termijn tv-uitzendingen.
  19. Johan BosMaar intussen heeft de gemeente wel alvast de tv-apparatuur gefinancierd, met royale medewerking van de politiek.
  20. 21 december 2008 at 13:49   /   Beantwoorden  /
  21. David de JongJohan Bos: bij mijn weten is dat tv-geld gereserveerd en nog NIET vergeven.
  22. 21 december 2008 at 16:15

  +++++++++++++++++++

  Wijkblad: Bezorging weekbladen dramatisch slecht

  Veertig procent van de Amstelveense bevolking krijgt niet of sporadisch een van de twee lokale kranten. Dat is althans de uitkomst van een door de Gondelkoerier, wijkblad voor Waardhuizen en Middenhoven, gehouden telefonische steekproef. In Waardhuizen zei de helft van de ondervraagden de het Amstelveens Nieuwsblad niet of onregelmatig te ontvangen. De andere helft ontvangt het blad regelmatig, vooral de laatste tijd. Het Amstelveens Weekblad wordt in dezelfde wijk door 40 procent niet of onregelmatig en door dertig procent regelmatig ontvangen. De overige dertig procent zei de krant alleen de laatste tijd geregeld te ontvangen, maar voorheen nauwelijks.

  In Middenhoven kwam de uitslag wat het Weekblad betreft ongeveer op hetzelfde neer. Daar ontvangt de helft van de bewoners het Nieuwsblad niet of onregelmatig, de rest regelmatig, met dien verstande dat het voor twintig procent pas de laatste tijd het geval is. In de rest van Amstelveen lijkt de bezorging iets beter te zijn, maar ook daar krijgt veertig procent één of beide bladen niet of sporadisch. Al ziet men ook daar de laatste tijd de bezorging iets beter worden. Overigens zou dat laatste volgens sommigen een jaarlijks terugkerend verschijnsel zijn en mogelijk verband houden met het naderende rondbrengen van de traditionele Nieuwjaarswensen (in de hoop op een financiële bijdrage).

  Volgens Gondelkoerier meldde Holland Combinatie, uitgeven van beide bladen, zich niet in de cijfers te herkennen. De klachten over de bezorging van het AN zouden al sinds juni 2008 fors zijn gedaald. Volgens de vestiging van het AN in Amstelveen komen daar wekelijks niet meer dan 35 klachten binnen.  Het aantal klachten over de bezorging van het Weekblad bedraagt volgens HC circa vijftien per week, waarbij natuurlijk de vraag is wie een krant waar toch weinig in staat zou missen. Overigens is het Weekblad wel de krant waarin wekelijks de gemeentepagina’s staan.

  Lees ook:BbA wil onderzoek verspreiding Nieuwsblad
  Lees ook:Ouder-Amstel krijgt eigen krant
  Lees ook:Helft klagers ombudsman gemeente niet of matig tevreden over afhandeling
  Lees ook:Ruim helft Amstelveners wil wekelijkse koopzondag
  Lees ook:Beide lokale weekbladen nu van Telegraaf

  13 Reacties // Reageer

  1. David de JongAls het aantal klachten is gedaald wil het nog niet zeggen dat de krant wordt bezorgd. Bij het Amstelveens Weekblad zou ik zelf bijvoorbeeld misschien wel 50 weken op 52 kunnen klagen. Ik ben er zelf mee opgehouden want het heeft geen zin (hij wordt niet nabezorgd of de week er op alsnog weer bezorgd). Kan me voorstellen dat mensen sowieso na een paar klagen geen resultaat te hebben verkregen stoppen met klagen. Als het aantal klachten het enige kriterium is mbt het checken van bezorging voor de afdeling lokale bladen van de Telegraaf Media Groep!?22 december 2008 at 16:19   /   Beantwoorden  /
  2. Mijn partij (BBA) vraagt al lange tijd een rondgang in de wijkplatforms naar de situatie va nbezorging en die stemt niet goed. Contractueel hebben we B&W om aanscherping van de contracten van de gemeentemededelingen gevraagd…
  3. HeviOp Bolestein in Buitenveldert is zelfs geconstateerd dat hele pakken in de ondergrondse afvalcontainers werden geworpen. Geen haan die er naar kraait. En klagen dat er niet bezorgd wordt, doet bijna niemand meer. Het heeft geen zin. Iedereen weet hoe het zit met die bezorging: de bewoners, de bezorger, het distributiesysteem, alleen de adverteerder denkt nog steeds dat zijn advertentie in elke huiskamer terecht komt. Maar de ondergrondse afvalcontainer is geen huiskamer.
  4. 22 december 2008 at 20:05   /   Beantwoorden  /
  5. Hevihttp://bolestein.web-log.nl/bolestein/2008/11/stadsblad.html
  6. 22 december 2008 at 20:08   /   Beantwoorden  /
  7. GerHet is triest voor de adverteerders dat de kranten zo slecht worden bezorgd. Als er geen goede bezorgers meer te vinden zijn kunnen er dan niet meer vaste ophaalplekken worden geregeld?
  8. 23 december 2008 at 16:29   /   Beantwoorden  /
  9. Jan DemmingHet maakt de adverteerders kennelijk niet zoveel uit, want ze adverteren al vele jaren, terwijl zij (kunnen) weten dat het een janboel is met de bezorging. Beetje raar voor een sector die toch met geld omgaat.
   Vaste ophaalplekken zouden een oplossing kunnen bieden, maar dan moeten er wel zoveel kranten komen dat ALLE gezinnen in een bepaalde wijk er hun krantje kunnen halen. Dus ook eventueel kranten aanvullen.
  10. 23 december 2008 at 23:31   /   Beantwoorden  /
  11. de.sweijenJammer dat u het alleen heeft over de wijken Middenhoven en Waardhuizen terwijl de bezorging inde wijk Groenelaan misschien nog wel slechter is en dat al maanden lang. We kunnen bellen wat we willen maar er ligt geen krant in de bus. Leg
   ze in de portieken van de flats en/of een veel groter aantal in het winkelcentrum Groenhof, want het aantal dat nu neergelegd wordt in Groenhof is om 11.00 uur al op.Waarom niet wat creatiever in uw oplossingen. U maakt de krant toch voor de bewoners, nu lijkt het wel of u uzelf aan het werk houdt. Als de bezorging in deze 3 wijken al maandenlang zo slecht is waarom neemt u dat dan niet serieus. Graag een reactie en geen excuses van “wij kunnen geen bezorgers krijgen”, want dat weet u al meeer dan een helf jaar.
  12. 5 februari 2009 at 16:51   /   Beantwoorden  /
  13. Johan BosDe kans dat u een van de hoofdprijzen in de staatsloterij wint, is groter dan dan u een krant in de bus krijgt.
  14. 5 februari 2009 at 16:59   /   Beantwoorden  /
  15. Jan DemmingDat het bericht over de beroerde bezorging in Waardhuizen en Middenhoven ging (zelf heb ik ook dit jaar nog steeds geen enkel Amstelveens Nieuwsblad ontvangen) komt omdat de Gondelkoerier in deze twee wijken huis aan huis wordt bezorgd. Dat de bezorging ook in Groenelaan (en nog veel meer wijken) zeer slecht is, zou een reden voor u kunnen zijn om eens contact op te nemen met de redactie van de Wijkkrant die ook in de wijk Groenelaan wordt verspreid.
  16. 5 februari 2009 at 17:16   /   Beantwoorden  /
  17. HeviMoet ik uit bovenstaande reactie concluderen dat het Amstelveens Weekblad en de Echo ook niet in de hemel worden bezorgd? Of is die krantenbezorger daar al woonachtig?
  18. 6 februari 2009 at 13:03   /   Beantwoorden  /
  19. JohanSorry, die reactie kwam onder een verkeerd berciht terecht
  20. 6 februari 2009 at 14:25   /   Beantwoorden  /
  21. R.N.Duisdeikernav 2 eerder gestuurde bezorgklachten,geef ik hierbij de volgende klacht. hedenmorgen dinsdag de 18e worden wij en de buren maar overgeslagen door de bezorger.
   Ik vraag mij af wat voor soort individu is deze persoon.
   Hij of zij maakt een indruk van “ikmaak wel uit bij wie ik bezorg of niet” We hebben in het verleden ook wel dergelijke soort van bezorgers aan de deur gehad mnv post of reclamefolders.
   en nu worden wij er weer mee geconfronteerd.
   Ik zou zo zeggen doe er wat aan!!

   1. Hans van der LietDie slechte bezorging is inderdaad zorgelijk. Hopelijk ontvangt u wel de Gondelkoerier, want dan blijft u tenminste nog een beetje op de hoogte van wat er speelt in Amstelveen (proest). According to Jan Demming dan, dus dan weet je het wel.
   2. 18 mei 2010 at 11:26   /   Beantwoorden  /
   3. JohanMaar waarom klaagt u daarover op deze site? Bezorging van wat? amstelveen.blog.nl ‘bezorgt’ alleen via internet. Over welk medium hebt u het? Amstelveens Weekblad? Amstelveens Nieuwsblad? Moet u toch echt bij de uitgevers daarvan zijn.
   4. 18 mei 2010 at 14:29
  22. 18 mei 2010 at 10:26   /   Beantwoorden  /

Amstelveen Kroniek – Stadshart

Regisseur moet Stadsplein levendiger gaan maken

Door Johan Bos op 27 december 2007 om 16:09, in de categorie Stadshart.
http://amstelveen.blog.nl/stadshart/2007/12/27/regisseur-moet-stadsplein-levendiger-gaan-maken#more-1526

Er komt een ‘pleinregisseur’ om eindelijk het Stadsplein te laten bruisen. Het moet een beter imago krijgen en levendiger worden, vinden B en W. Zij willen daarvoor in 2009 1,5 ton beschikbaar stellen en daarna structureel jaarlijks een ton, hetzelfde bedrag al in 2008. De helft daarvan is bestemd voor de in maart aan te stellen regisseur en subsidiëren van evenementen, de rest gaat naar ‘aankleding’ van het plein. Het staat allemaal in de nota, waar belanghebbenden nog op kunnen inspreken. De gemeente pompt het geld in een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Zij gaat er daarbij van uit dat ook andere bij het Stadshart betrokken partijen gezamenlijk eveneens jaarlijks een ton op tafel leggen.

Het is de bedoeling dat in een op te richten stichting Platform Stadsplein vertegenwoordigers van de cultuurstrip, horeca, Stadsharteigenaar Rodamco, winkeliersvereniging en andere belanghebbende partijen zitten. De regisseur gaat onder de goede van de stichting aan het werk.
In de notitie wordt toegegeven dat met zes miljoen bezoekers per jaar aan het Stadshart de prognoses die bij de presentatie voor de uitbreiding ervan aan winkeliers zijn gepresenteerd fors naar omlaag moesten worden bijgesteld. Toch draait volgens B en W het winkelcentrum goed en zijn de meeste winkeliers tevreden. Maar het Stadsplein blijft volgens velen ongezellig, beseft het college. Ondanks alle investeringen die al zijn gedaan op het levendiger te maken. Het plein kan ‘het icoon’ van Amstelveen worden, menen B en W.

Lees ook:D66 wil via enquete Stadsplein bruisender maken
Lees ook:Feestweek om Stadsplein te laten bruisen
Lees ook:Markt van Stadsplein naar Rembrandtweg
Lees ook:D66 tegen politie actie op Stadsplein
Lees ook:Stadshart saai en winkelaanbod onvolledig
+++++++++++++++++++++++

Gemeente wil meer evenementen in de stad

Meer evenementen wil de gemeente om de stad meer uitstraling te geven en de lokale economie te stimuleren. Ze moeten er vooral komen in Stadshart, Amsterdamse Bos en wijkwinelcentra, maar niet de leefbaarheid van de omgeving aantasten. Op het Handelsplein mogen jaarlijks maximaal 16 evenementen komen, waaronder twee circussen en twee kermissen. Dat staat in een door B&W uitgebrachte evenementennota. Daarin staat ook dat regulerende maatregelen de bewoners moeten beschermen tegen overlast. Op de voltooiing van de nota werd sterk aangedrongen, toen eerder dit jaar een feest in het Amsterdamse Bos voor veel onrust en een gele kaart van de raad voor het college zorgde.  Volgens het college moet het evenementenaanbod breed gesorteerd zijn. Het maakt bewoners trots op hun stad en verstrekt de onderlinge sociale betrokkenheid, denkt het. Maar het vindt ook dat de rechtsbescherming van de burgers optimaal gewaarborgd moet zijn. De nota gteeft de voorwaarden aan waaraan organisatoren moeten voldoen en welke vergunninen zij nodig hebben. De gemeente maakt onderscheid tussen kleine (tot 500 bezoekers), middelgrote (maximaal 5000) en grote evenementen. De kleine mogen onbeperkt in de stad wortden gehouden, omdat die geen problemen voor de openbare orde zouden opleveren. In heel het Stadshart zijn jaarlijks 26 evenementen toegestaan, waarvan tien met live muziek. In het Amsterdamse Bos mogen verschillende kleine en middelgrote evenementen plaats vinden. Grote evenementen in het Bos mogen uitsluitend in het Land van Bosse, mits buiten het broedseizoen en hoogtens vier keer per jaar. Gebruik van versterkte muziek is daar toegestaan tot uiterlijk 23.00 uur.Op het Arenaterrein komen maximaal twee middelgrote evenementen per jaar. Bijeenkomsten in het Wagenerstadion en Sportpark zijn toegestaan met een maximum van 14.000 toeschouwers.  Om de leefbaarheid van omwonendfen te beschermen gaat de gemeente risicoanalyses maken voor grote en sommige middelgrote gebeurtenissen. Geluid, duur van het evenement, aantal bezoekers, openbare orde en veiligheid, en verkeer op en rondom de locatie komen daarin aan bod. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de vergunningstrajecten. Organisatoren van grote evenementen moeten minimaal zes maanden van tevoren een vergunning aanvragen.  Per situatie zal de gemeente de wensen van de organisator en mogelijke overlast voor omwonenden afwegen. Ook veiligheid tijdens de evenementen wordt per geval onder de loep genomen. De concept-nota ligt nu zes weken ter inzage bij de gemeente.

Lees ook:B&W: evenementen in bos zetten stad op de kaart
Lees ook:Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid
Lees ook:Hondenplaag in Bos gevreesd door uitlaatcentrales
Lees ook:Geluid punt van zorg bij meer evenementen
Lees ook:Nóg meer horeca in Oude Dorp

++++++++++++++++

Geen harde muziek na afloop evenementen’

Door Johan Bos op 16 december 2008 om 16:03, in de categorie Openbare orde en veiligheid.
http://amstelveen.blog.nl/openbare-orde-en-veiligheid/2008/12/16/geen-harde-muziek-na-afloop-evenementen#more-2209

Onnodig doordreunende muziek, na afloop van een evenement, moet worden verboden. Vooral in het Stadshart dreunt volgens omwonenden de muziek geregeld nog lang door, nadat de bezoekers van een evenement allang zijn verdwenen. Dat daar een einde aan komt, wil het CDA geregeld hebben. Dat is haar enige commentaar op de door B&W uitgebrachte evenementennota, waarmee zij verder – uiteraard, zij is coalitiepartij – volledig instemt. Volgens omwonenden gebeurt dit regelmatig.

Overigens zal volgens de nota het aantal evenementen in het Stadshart fors toenemen. Er mogen er 26 op het Stadsplein en zestien op het  Handelsplein komen. De gemeente wil daarmee het Stadshart bruisend maken en Amstelveen op de kaart zetten. Maar in het Stadshart gaat het niet altijd om lawaaierige evenementen, meent het CDA. Daarom heeft zij geen moeite met die aantallen.

De fractie houdt dus alleen een beetje zorg over de lawaaioverlast bij muzikale evenementen. Volgens fractieleider Ben Jonker wekt vooral het nodeloos  op volle sterkte doordreunen van de muziek na afloop, terwijl het publiek al weg is, veel irritatie.  “We willen geregeld zien, dat als de mensen weg zijn, de muziek ook zachter gaat of uit. Iedereen die aan het Stadshartplein woont, weet waar hij aan toe is. Maar liever geen onnodige overlast,” zegt hij.

Lees ook:CDA wil gratis weekendparkeren terug bij KPMG
Lees ook:Gemeente wil meer evenementen in de stad
Lees ook:Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid
Lees ook:Voor buurtfeest geen vergunning meer nodig
Lees ook:Stadshart mag in nieuw evenementenbeleid niet teveel bruisen

Geen reacties

++++++++++++++++

Amstelveen Kroniek – Golfcentrum

Opnieuw plan voor golfcentrum

Door Johan Bos op 11 december 2005 om 20:09, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2005/12/11/opnieuw_plan_voor_golfcentrum#more-270

Opnieuw zijn er plannen voor een golfcentrum in Amstelveen, nadat eerdere pogingen zijn mislukt. B en W zijn akkoord gegaan met de uitgangspunten voor een door Loogman Vastgoed aan te leggen 55 hectare groot golfcomplex ten oosten van Groenelaan en de Amstel. Het Golfodrome zal bestaan uit onder meer een oefencentrum met een negen holes par 27 baan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan. In 2008 moet het oefencentrum klaar zijn, een jaar later ook de grote 9 holes baan. Volgens Ger Loogman, die ook tankstations exploiteert, zijn de koopcontracten voor de benodigde grond vrijwel rond. Een vorige poging van een daarvoor opgerichte stichting om een golfbaan aan te leggen mislukte onder meer omdat de eigenares van een van de benodigde percelen niet wenste te verkopen. Dat perceel is nu niet nodig. Verder komt het golfcentrum ongeveer in hetzelfde gebied dat de stichting voor ogen had.

Volgens Loogman wordt het oefencentrum het grootste in Nederland. Het wordt een openbaar en laagdrempelig complex, waar ook gehandicapten de sport kunnen beoefenen. Tineke Loogman, echtgenote van de eigenaar van de tankstations, is voorzitter van de Nederlands Golfvereniging voor Gehandicapten, zelf lichamelijk beperkt en Nederlands kampioene gehandicapten golf. Tijdens het Europees kampioenschap eindigde zij als tweede. Het nieuwe centrum is vooral bedoeld voor het bevorderen van golf als breedtesport. Binnenkort komt er een website over. Meer informatie: info@golfodrome.nl

Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum
Lees ook:Aanleg golfbaan op nieuwe site te volgen

25 Reacties // Reageer

H.de Vries

for the happy few and the few poor

15 december 2005 at 0:24   /   Beantwoorden  /

Marc en Mariska Heemskerk

Hierbij onze ingestuurde brief, geplaatst in het Amstelveens Nieuwsblad, d.d. 27-12-05.

Er zijn weinig plekjes in Amstelveen waar men nog het idee heeft in de natuur te vertoeven. De gelukkige bewoners van Amstelveen Oost is dit nog gegeven, met een groene strook begraasd door koeien en bebroed door weidevogels. Zo eens in de vijf jaar wordt de toekomst van deze dieren bedreigd. Er werpt zich iemand op, die meent een groot aantal mensen een plezier te doen met een golfbaan.
De verlichte geesten, weldoeners van Amstelveen, die de bevolking geven waarop zij al jaren wachten, heten ditmaal Ger en Tineke Loogman. Kenden wij Ger Loogman, als eigenaar van een tankstation, als fervent natuurliefhebber, zijn vrouw Tineke is onder sportliefhebbers niet minder bekend, als getalenteerd gehandicapt golfster. Met name voor haar is de noodzaak voor een golfbaan hoog, ze moet nu helemaal naar Heemskerk rijden als thuisbasis voor haar hobby. De golfbanen in regio Amsterdam voldoen kennelijk niet aan de eisen.
De heer van der Aa schetste vorige week in het Amstelveens Nieuwsblad kanttekeningen bij het hele plan. Deze zorgen ervoor dat het hele plan toch wat minder reëel is dan de initiatiefnemers ons op hun site doen geloven.
Een vraag die hij hier stelde was wat de bewoners van de wijk van het initiatief vinden. Publicitair loont het om voor een hele groep te spreken, waarmee men ook de stem van de zwijgende meerderheid meekrijgt. Ik spreek hier echter uitsluitend voor onszelf, de protestverenigingen worden later nog wel opgericht.
Wonend op de Lichtboei in Amstelveen hebben wij het geluk in de zomer om 6 uur wakker geloeid te worden door te koeien, uitzicht te hebben op schapen en te genieten van de weidevogels. Wat vinden wij ervan dat dit natuurschoon verruild wordt voor een golfbaan?
1. Het inruilen van het natuurlijk groen voor het “kunstgroen” zal onherroepelijk ten koste gaan van de nu aanwezige dierlijke bezetting. Het korte gras van een golfbaan is niet langer een lekker hapje voor een schaap, dat zijn leven sowieso niet zeker is in deze golfballenomgeving. En verwachten we van de weidevogels dat deze nu gaan broeden op golfballen? Uit onderzoek is gebleken dat de kievit inderdaad het verschil niet ziet, maar tot nageslacht heeft dit broedgedrag nooit geleid. Kortom, eerst op de website constateren dat het gebied een bijzondere waarde heeft met betrekking tot natuur en vervolgens toch een antinatuurproject als een golfbaan starten, komt op ons niet geloofwaardig over. Wij vinden de toegevoegde waarde van golfbaan bij lange na niet opwegen tegen de bijzondere waarde van het gebied, dat door onze golfliefhebbers wordt onderkend.
2. De golfbaan wordt aangelegd omdat zoveel mensen in onze huidige tijd last hebben van tijdgebrek, zoals op de site van het golfodrome te lezen is. Ook zelf hebben de Loogmannen hier last van, getuige de zware last dat helemaal naar Heemskerk gereden moet worden voor het golfspel. De vraag is of we voor dit tijdverschijnsel vele hectares natuurgebied moeten opofferen, of dat er ook minder ingrijpende oplosingen zijn. Enkele suggesties:
– Mijn vrouw is volledig arbeidsongeschikt. Zij heeft helaas niet de energie om 18-holes op een golfbaan te lopen. Ze heeft het ook om andere redenen niet makkelijk. Onze dokter huist helemaal in Alkmaar, en voor de A9-kenners, dit ligt voorbij Heemskerk. Om tot rust te komen staat zij vaak vanuit het zolderraam te kijken naar de schaapjes of gewoon een kwartier voor de voordeur naar de vogels. Er zijn nog plaatsen vrij voor de familie Loogman of andere geïnteresseerden.
– Ook andere soorten golfbanen kunnen tot efficiëntie leiden. Een minigolfbaan vergt een fractie van het grondgebied en is in deze jachtige tijd binnen een uur te lopen, in tegenstelling tot zijn grote broeder. Om de hele natuur te sparen kan ook gedacht worden aan boerengolf, een uiterst vermakelijke variant die daadwerkelijk tussen de koeien wordt ingepast.
3. Een hobby voor enkelen mag naar onze mening niet leiden tot beperkingen voor velen. Onder deze velen zijn dan niet alleen mensen begrepen, maar ook dieren. Het is wel erg makkelijk om over de achtertuin van andere mensen te beslissen, als je de financiële middelen hiervoor hebt. Naar onze mening moeten er wel heel zwaarwegende argumenten zijn om een stuk natuur op te offeren voor de zoveelste golfbaan. Kunnen de bestaande golfbanen niet worden aangepast aan gehandicapten, als dit de drijfveer is om tot aanleg van een nieuwe golfbaan over te gaan? Scheelt vele miljoenen euro’s en vele hectaren land. En weegt de meerwaarde van het golfplezier op tegen alle schade die wordt aangericht?
Ons standpunt moge duidelijk zijn. Wij zien echt niet waarom zoveel natuurlijk groen moet worden ingeruild voor kunstgroen. En hoewel op persoonlijke titel geschreven, andere geluiden in de buurt heb ik nog niet vernomen. Maar goed, verlichte geesten denken vaak dat zij het juist hebben en al hun voorgangers het verkeerd zagen. En hebben wat sturing nodig om hun grootheidswaanzin te bedwingen. Laten we deze brief dan als sturing gebruiken en deze derde golfbaanpoging, net als de twee voorgaande golfbaanpogingen, gewoon krachtig wegslaan zoals het golfers betaamd.

Marc & Mariska Heemskerk, Amstelveen

29 december 2005 at 12:08   /   Beantwoorden  /

H.de Vries
zo wordt het groen ten Oosten van A’veen opgeslorpt door envoor de happy few!!
Nb. er komt denkelijk een golfbaan in Osdorp van 60 ha. (Tel: 13-1-’6).
of willen ze met de fiets er naar toe gaan-al een fiets met golfsticks gezien?
Er zijn er al meer golfterreinen bij A’dam bv. ten N.v.A’dam.
Nu is de inspraak al begonnen, zie A’veens weekblad-pag.gemeente-een krant die velen bijna nooit ontvangen..
13 januari 2006 at 14:24   /   Beantwoorden  /

H.de Vries
en er zijn er nog meer bv. bij het AMC,
toch niet zo ver van A’veen?????
wie wil het lijstje compleet maken…
13 januari 2006 at 14:33   /   Beantwoorden  /

simon vd marck
waarom geen golfbaan op de sportvelden ?????????????????????
deze liggen elke doordewekse dag leeg tot ca 6 uur ‘s-avonds.
idaal, en leuk ook. zo.n baan is er ook in Sloten, eind Osdorperweg.
kan iedereen voor een klein bedragje golfen.
gemeente neem eens een initiatief !!!!!
17 januari 2006 at 18:54   /   Beantwoorden  /

H.de Vries
protest tegen golfterrein
Bewoners Waardhuizen tegen Golfodrome
Nieuws -> Gemeente

Bron: Bewoners Waardhuizen 16-01-2006
De bewoners van Waardhuizen gaan protesteren tegen de bouw van een golfcentrum in de polder.
Een ingezonden brief:

REACTIEFORMULIER NvU Golfcentrum Bovenkerkerpolder
Frank Stroobants en Francien Goudsbloem

Geachte heer van Kuilenburg,
Bijgaand onze reactie op de Nota van Uitgangspunten mbt het Golfcentrum in de Bovenkerkerpolder.
Wij hechten eraan u te melden dat onze reactie, i.v.m. de door u gestelde deadline, onder hoge tijdsdruk tot stand is gekomen. De reactie is daarom summier en niet geheel uitgewerkt.
Landschap
Wij hechten aan het behoud van de stilte, ‘s avonds duisternis, natuurlijk groen, zicht op dieren ipv mensen (rustig beeld), behoud van het Hollandse cultuurlandschap. Wij verwachten dat het golfcentrum dit zal verstoren door:
toename bezoekers, verkeer, groot ruimtebeslag voor gebouwen en parkeren, verlichting en herinrichting terrein.
Een golfbaan zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor het landschap en de beleving van natuur door verkeersdruk, lawaai, uitlaatgassen en toename vandalisme en criminaliteit.
Ook vragen wij ons af in hoeverre het terrein werkelijk toegankelijk zal zijn voor niet-betalende wandelaars en/of fietsers.
Voorzieningen
Reeds aanwezig aanbod Amstelveen Zuid is rijk aan sportcomplexen , waaronder een aantal zeer grote:
Sportlaan
Startbaan
Noorddammerweg
Emergohal
De Kegel
In de onmiddelijke nabijheid:
Escapade
Het Loopveld
Kalfjeslaan
Amsterdamse Bos etc.
Aanbod golfbanen in regio
Er zijn in de regio een groot aantal 9- en 18 holes banen (zie bijlage), ook vlakbij Amstelveen. Misschien te weinig maar wel kwalitatief hoogwaardig en geschikt voor gehandicapten. Dus geen aanvulling op het huidige aanbod.
De golfsport groeit maar kan, o.a. gezien de veranderende samenstelling van de bevolking een hype blijken. De Nederlandse Golf Federatie gaat uit van een minimale oppervlakte van 60 Ha voor nieuwe golfterreinen. Op deze locatie is dat niet te realiseren.
Gehandicapte golfers kunnen in principe dichtbij Amstelveen terecht voor hun hobby. Er worden zelfs internationale kampioenschappen in de regio gehouden, dichterbij dan Heemskerk waar mevrouw Loogman haar sport beoefent! Bijv. op de golfbanen van Amsterdam ZO en Purmerend.
Doelgroepen
Wordt het initiatief door marktonderzoek ondersteund, m.n. wat betreft de vermeende belangstelling onder gehandicapten en jeugd? Of is er sprake van perceptie en/of creeren van een doelgroep?
Het ledenaantal van de Nederlandse gehandcapten golfvereniging (NGG) bedraagt slechts 60 leden en zoals de familie Loogman ook al zelf aangeeft op haar website is de belangstelling bij de jeugd niet overweldigend te noemen. Voorwaar geen doelgroepen om zulke grootse plannen op af te stemmen.
Het bevreemdt ons overigens dat de Nederlandse Golf Federatie zich niet wil associeren met de NGG van mevrouw Loogman.
Alternatieve locaties
Wij hebben door tijdgebrek geen studie kunnen maken van de diverse bestemmingsplannen, maar gezien het feit dat ook het bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder moet worden herzien zijn er ongetwijfeld alternatieve locaties te vinden: bijv. tussen Escapade en het Loopveld en zuidelijk van de Kegel etc etc. Kortom samenvoeging met bestaande sportlocaties lijkt ons vanwege infrastructuur en bundeling voorzeningen en overlast raadzaam.
Het bevreemdt ons dat de familie Loogman de noodlijdende Emergohal niet in haar plannen wenst op te nemen.
Grootte oefencentrum
Het oefencentrum zal voor Nederlandse begrippen volgens de initiatiefnemers ongekend groot worden. Zo’n 3 a 4 keer groter dan de op dit moment grootste centra.
In totaal zo’n 20 ha, voor de beeldvorming: 200.000 vierkante meters! Voor een aanzienlijk deel zal dit worden bebouwd tbv mega indoorcentrum, mega driving range, horeca, vergaderaccomodaties, winkel etc. Daarnaast een groot parkeerterrein. Weg open karakter van de polder!
Haalbaarheid van de plannen
Er zijn vanwege de cultuurhistorische waarde vele restricties aangaande de inrichting van de Bovenkerkerpolder: bulten, kuilen, bossen etc.; wijziging van het patroon van de kavels en sloten zijn niet toegestaan. Wij vragen ons af in hoeverre een golfterrein dan nog aantrekkelijk kan zijn?
Wij maken ons grote zorgen over de haalbaarheid van de plannen. De kavels liggen versnipperd, beginnen niet geheel noordelijk (logisch ivm bestaande infrastructuur) en zullen voor een aanzienlijk deel worden gepacht.
Daarnaast zijn er vele restricties m.b.t. de inrichting.
Wat gebeurt er als de Golfodrome slechts ten dele gerealiseerd blijkt te kunnen worden als vergunningen e.d. zijn verstrekt en het proces eenmaal in gang is gezet? Gezien het metier van Loogman Vastgoed (reeds eigenaar van een bedrijventerrein) houden wij ons hart vast.
De gemeente zou wel eens voor een fait accompli kunnen worden gesteld: het oefencentrum (grotendeels bebouwd) blijkt levensvatbaar maar gehele realisatie blijkt niet haalbaar (niet rendabel, geen verlenging pacht etc.), wat dan?
Aantasting woongenot
Een golfbaan, met de daarbijhorende horeca en vergaderaccomdaties, infrasructuur, verkeers- en bezoekersstromen etc. zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor natuur, verkeersdruk, stilte, gezondheid en veiligheid. Een groot ruimtebeslag voor eenvormige recreatie.
Bereikbaarheid
Door het golfcentrum zal de verkeersdruk toenemen. Een grove berekening van het ruimtebeslag voor parkeren leert ons dat hiervoor circa 1 voetbalveld gereserveerd moet worden.
Berekening:
Afmeting parkeervak >1,90 x 5.00=9,5m2 (minimaal)
Tbv holes: 8 parkeer plaatsen per hole; 18 holes; betekent 144 parkeerplaatsen x 9,5 m2 = 1368m2
Tbv horeca (voorzichtige schatting 500m2 bvo): 14 per 100m2 bvo horecafunktie= 665 m2
Totaal ten behoeve van parkeervakken: 2.033 m2 netto. Dit is ongeveer een half voetbalveld. Inclusief afritten en extra wegdek tbv het parkeren komen wij dan op ongeveer een voetbalveld.
Dit betekent een aantasting van het karakter van de polder. En dan hebben we het nog niet eens over het totaal van het ruimtebeslag van het oefencentrum dat landschappelijk voor een groot deel wordt bepaald door gebouwen, maar liefst 20ha groot!
Wij maken ons zorgen over de locatie van de entree en toegangswegen. Middenwaard wordt als optie genoemd. Als het hele plan onverhoopt doorgang vindt, kunnen wij uitsluitend vrede hebben met aansluiting op bestaande infrastructuur bij Langs de Akker.
Het oefencentrum, horeca etc. inclusief toegang en parkeerterreinen zou dan zo noordelijk mogelijk gesitueerd moeten worden. Parkeerterreinen zouden zeker in de avonduren kunnen worden gedeeld met die van de zorgcentra en het ziekenhuis.
Wij maken ons ernstig zorgen over het noemen van een reservering voor de Amstelbaan en/of een recreatieve verbindingsweg in de Startnotitie MER. Wij vragen hierover uitdrukkelijk opheldering van de gemeente.
Milieu
Wij hopen dat de vigerende regelgeving voldoende borging biedt voor het milieu. Wij vragen ons af in hoeverre er geen schending van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zal plaatsvinden: duisternis, rust en stilte en evt. voedselbronnen verdwijnen.
Niet alleen openheid van het landschap is voor vogels belangrijk maar ook de afwezigheid van mensen en verkeer.
22 januari 2006 at 1:00   /   Beantwoorden  /

golfodrama

Hier vindt u alle informatie die Loogman verzwijgt en de politici niet zien: http://www.golfodrama.nl

18 februari 2006 at 12:33   /   Beantwoorden  /

H.de Vries

SCHITTERENDE website-succes met de strijd!
snap niet dat e.e.a zo snel doorgedrukt wordt.
MER onvolledig,vermeldt bv.bep.alternatieven niet enz.
rapport ligt niet in de bibliotheekfilialen bv. Middenhoven-slordig of bewust zo gedaan.
ambtenaren bereiken zo de burgers niet!

18 februari 2006 at 13:20   /   Beantwoorden  /

Rien Buter

Citaat uit Amstelveen Groen Links:
>> Behoud groene karakter Bovenkerkerpolder: Het open, groene en agrarische karakter van de Bovenkerkerpolder wordt behouden door inzet op recreatief medegebruik van het gebied.
>> Wandelpaden: In de polder worden in samenwerking met de agrariërs meer wandelpaden
>> aangelegd. Toegang tot het boerenland wordt regel in plaats van uitzondering.
>
>
>
>
> HIERBOVEN DE SAMENVATTENDE regel t.a.v bovenkerkerpolder uit Groen Links programma.
> Kerntekst daaruit:
> ‘ door inzet op recreatief medegebruik van het gebied’.
>
> U ziet hoe verpolitiekt deze tekst is. Je kunt er alle kanten me op. De meewarige opmerkingen over het lot van de polder in de vollediger tekst, kunnen derhalve zodanig worden geinterpreteerd dat zelf een van veel tuin en boompjes voorziene bungtalow park er onder zou kunnen vallern. tel uit de winst van Groen Links. {Ik stemde soms op die Club en ben er lid van, want wat moet je anders?].
>
> Waarom verpolitiekt? Om dat ALLE groenlinksers, en ik neem dus aan ook hun gekozen voormensen, weten om welke konkrete detail vraagstukken het hier gaat– al sinds zeer lang. In die situatie verwacht ik voor een verkiezing die uiterst locaal gericht moet zijn, ook uitspraken die konkreet zijn, en weinig ruimte open laten voor onderhandelen. {Een heel klein beetje compromis mag, soms een beetje meer, soms minder] De ruimte die nu echter wordt opengelaten riekt naar de wens om het sluiten van een compromis belangrijker te vinden dan mens en milieu.
> Elders wil Groen Links meer en beter aandacht voor onderwijs, maar als ik gelijk krijg– ik hoop natuurlijk van niet- dan behoren zij mijlen weg te blijven van de school.
> Toegang tot boeren land zou regel moeten worden in plaats van uitzondering, en ook wordt gesteld dat alle voorzieningen er voor iedereen moeten zijn. Dat is volledig strijdig met de projekten als hier voorgesteld.
Dat houdt in dat de logische consquentie nu al moet zijn, dat Groen Links nu al TEGEN de plannen moet zijn.
De grote vraag is voor mij:Waarom Groen Links dat dan niet nu en direct propageert?
Slapheid? Onzkerheid? Onkunde? Politiek Gestuntel?

2 maart 2006 at 12:42   /   Beantwoorden  /

Johan

Super iniatief van de familie Loogman.
Het boerenbedrijf heeft weinig en/of géén toekomst.
Met een golfbaan is men zeker van een mooi stuk natuurgebied vol flora & fauna en geeft men gehoor aan de behoefte voor gelegenheden voor de snelst groeiende sport van Nederland!

Géén risico’s meer op varkenspest, gekke koeienziekte en of de vogelgriep alsook overbemesting: een goed onderhouden golfbaan is een gezondeverijking voor iedereen en elke gemeente!

3 maart 2006 at 21:08   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Als ik mijn naamgenoot goed begrijp heeft hij het niet op agrariers en meent hij dat de mens van golf alleen kan leven. Zijn motto zal wel zijn: alle boeren de wereld uit, te beginnen uit Amstelveen. Zijn alle golfliefhebbers zo onnozel? Lijkt me geen reclame voor die elitaire knikkersport.

4 maart 2006 at 20:56   /   Beantwoorden  /

Johan

Beste naamgenoot: u begrijpt mij NIET goed.
Zo ook de bedenkers van Golfodrama: zielige mensen, hebben zeker niks beters te doen dan de hele dag uit het raam te kijken naar een paar koeien (vleeskoeien wel te verstaan)!
Een bezoek aan een golfbaan zou deze mensen beter moeten laten inzien wat voor verrijking dit kan geven aan & voor Amstelveen en haar inwoners…. maar ja, als je alléén maar voor het raam staat/zit en veel tijd achter je PC besteedt blijf je natuurlijk met oogkleppen op rondlopen in deze maatschappij!
WORDT WAKKER EN GA MEE IN DE ONTWIKKELING VAN ONZE MAATSCHAPPIJ WAAR SPORT & RECREATIE EEN ZEER BELANGRIJK GOED IN IS (nog altijd beter voor je lichaam dan voor het raam cq. achter een PC zitten !!!)

6 maart 2006 at 21:59   /   Beantwoorden  /

[..]
Johan

5 maart 2006

Bekendmaking concept Oefencentrum:
Géén 200.000 m2 beton en asfalt maar een oefencentrum met een natuurlijk open karakter
meer >>>

Wordt dit het toekomstige beeld in de Bovenkerkerpolder ?
meer >>>

4 maart 2006

Geruchtenstroom met foutieve informatie zorgt helaas voor stemmingmakerij
meer >>>

Misbruik begrip
`gehandicapten`
meer >>>

Brainstormsessie kansen en bedreigingen Flora en Fauna
meer >>>

Overleg Dienst Landelijk Gebied
meer >>>

Commissie Mer buigt zich over startnotitie.
meer >>>

Gemeente werkt hard aan opstellen Programma van Eisen
meer >>>

9 februari-2006

Nieuwsbrief online
meer >>>

8 februari 2006

Gemeenteraad keurt Nota van uitgangspunten goed.
meer >>>Welkom!

Met deze website willen we alle betrokken partijen een goed beeld geven in het voortraject van de opzet, bedoeling, voortgang, ambities, mogelijkheden, beperkingen tot realisatie van een zeer goed doordacht concept van een écht Amstelveens Golfcentrum.

De overkoepelende gedachte is het realiseren van een goed in het landschap passend golfterrein met een grote maatschappelijke sport-functie.
Iedereen met een warm hart voor de golfsport is welkom, jong en oud, geoefend of ongeoefend maar zeker ook mensen met een lichamelijke beperking.

Bent u geinteresseerd in de voortgang, bezoek dan regelmatig deze website!
Alle nieuwe items worden hiernaast in “actueel” uiteengezet, dus surf regelmatig langs en/of schrijf u in voor de nieuwsbrief, deze ontvangt u dan ca. 3 x per jaar.

Aanvullende informatie

Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

Copyright Golfodrome – info@golfodrome.nl

6 maart 2006 at 22:52   /   Beantwoorden  /

Johan

“Om dit centrum staan geen meters hoge hekken omdat het ontwerp dusdanig is dat er absoluut geen hekken nodig zijn. Het leuke aan het DOLFODROME is dat het ook nog heel vriendelijk, ja zelfs heel natuurlijk overkomt.”

Het golfoefencentrum GOLFODROME zal uniek in zijn soort zijn en waarschijnlijk drie tot vier keer groter van opzet zijn dan de reeds in Nederland bestaande golfoefencentra. Het wordt beslist géén traditionele drivingrange zoals er nu in Nederland vele van zijn. Een traditionele drivingrange heeft in veel gevallen een afmeting van ca. 90 x 200 meter. Aan de kop van de drivingrange staat vaak ook nog een oerlelijk gebouw waar vanuit men overdekt kan afslaan. Daarnaast heeft men langs de drivingrange vaak ook nog een aparte oefengreen , een aparte oefendeel voor het chippen en een oefenbunker.
In het GOLFODROME-ontwerp is dan ook het steven om bijvoorbeeld voor de gebouwen natuurlijke materialen zoals hout te gebruiken.

Natuurvriendelijke uitstraling

Tijdens het maken van de huidige plannen stoorden Ger en Tineke aan de kleine en vaak ook slechte oefenmogelijkheden. Ook de grote hekken om dit soort centra was een storende factor. Echt vriendelijk doen deze tradtionele oefencentra vaak niet aan. Uitgangspunt bij de uitwerking van dit plan was om een veel natuurvriendelijke uitstraling aan dit centrum te gaan geven. In de oriëntatie naar de mogelijkheden kwamen zei via-via in Neuss vlak bij Krefeld in Duitsland. Daar kwamen zij in aanraking met het wat de Duitsers noemen Golfodrom, een ovaal oefencentra van ongeveer 200 bij 300 meter waar je rondom heen kunt lopen.

Uniek concept

Op onderstaande afbeelding ziet u een plattegrond van dit unieke concept. Om dit centrum staan geen meters hoge hekken omdat het ontwerp dusdanig is dat er absoluut geen hekken nodig zijn. Het leuke aan het Golfodrom in Neuss is dat het ook nog heel vriendelijk, ja zelfs heel natuurlijk overkomt.

Een korte uitleg van de mogelijkheden op dit Golfodrom: Zoals u ziet heeft het 7 verschillende onderdelen (ateliers).
Op ieder onderdeel kan men verschillende slagen oefenen:

overdekt of in de openlucht de ijzerslagen oefenen
vanuit het gras over water slaan
vanuit verschillende lengtes gras en ook op ongelijk terrein slagen oefenen
over of vanuit verschillende soorten bunkers slaan
apart deel voor het oefen van slagen met de lange ijzers
de lange slag met de driver oefenen
een aantal ruime puttinggreens

Rondom dit Golfodrome kan men dus van onderdeel naar onderdeel wandelen over een pad. Bij iedere onderdeel staan ballenautomaten waar men weer nieuwe ballen kan verkrijgen. De totale wandeling rondom was nog geen kilometer en deed zeer vriendelijk aan. Alle ballen worden naar het midden geslagen. Het middengebied is niet toegankelijk terrein.
De daar liggende ballen worden regelmatig teruggeplaatst in de ballenautomaten.

Duidelijke openheid

Hieronder ziet u een aantal foto’s van het Golfodrom in Neuss. Een soortgelijke uitstraling willen Ger en Tineke Loogman aan het Golfodrome Amstelveen geven. Op de foto’s ziet u duidelijk de openheid vanuit de hoek waar de verschillende bunkers gesitueerd zijn.

Natuurlijke omgeving

Het Golfodrom in Neuss bestaat al ruim 15 jaar. Zonder problemen kunnen hier een ruime hoeveelheid mensen in een natuurlijke omgeving in een korte tijd op een relatief goedkope manier het golfspel spelen. Mede om die redenen was het college en de politieke partijen zeer enthousiast toen zij de plannen voor Amstelveen zagen. Dit bleek vooral uit de ruime meerderheid van stemmen tijdens het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten.

Onderstaande foto toont de plek waar men over het water kan slaan. Het Golfodrom in Neuss is de basis van de plannen van Ger en Tineke voor het Golfodrome in Amstelveen. Wat het exact gaat worden zal op een informatieavond op een later tijdstip bekend gemaakt gaan worden. Het ontwerp van het Amstelveense Golfodome zal ca. 10 % ruimer uitvallen omdat men met de huidige golfclubs verder slaat als met de golfclubs van 15 jaar geleden toen Neuss gesticht werd.

Aanvullende informatie

Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

Meld u hier als supporter

Copyright Golfodrome – info@golfodrome.nl

6 maart 2006 at 22:54   /   Beantwoorden  /

Johan

Geruchtenstroom met foutieve informatie zorgt helaas voor stemmingmakerij…

Naast de vele honderden steunbetuigingen die we ontvangen wordt op dit moment door allerlei bezorgde inwoners van Amstelveen heel veel gespeculeerd over dit initiatief. Het geruchtencircuit draait op volle toeren.

De initiatiefnemers betreuren de huidige gang van zaken waarin ze nu verkeren. Op allerlei manieren worden loze en vaak ook zeer onvriendelijke kreten geuit over o.a.:, m2 asfalt en bebouwingen, milieu, gehandicapten, lichtoverlast, etc.
Het meest vervelende is de manier waarop dit geschied.

Misbruik van het begrip gehandicapten ?!?!?!?!

Bij de berichtgeving in de lokale kranten en op internet wordt de initiatiefnemers van het GOLFODROME regelmatig verweten dat zij misbruik maken van het begrip gehandicapten. Omdat de N.G.G. slechts uit 60 leden bestaat is gelijk de conclusie dat de doelgroep te klein is en dat het alleen gebruikt wordt om publiciteit te halen. De vele positieve reacties die nu loskomen uit de hoek van mensen met een lichamelijke beperking geeft aan dat het een vergeten groep is die velen malen groter is dan men zich kan voorstellen.
Zie ook gehandicaptengolf.

Opkomen voor je eigen belang is een goed streven.
Het is alleen jammer dat men, door het opvoeren van foute aannames
(speculaties) doet aan stemmingmakerij. Hierdoor worden de onderlinge afstanden alleen maar groter. Er kan ook op een andere manier met ons gecommuniceerd kan worden. Wij zijn zeker niet de boemannen zoals we in sommige berichten worden afgebeeld.

Met een telefoontje of een email kan een vraag heel snel beantwoord worden en kan – veelal een vaag – vermoeden weggenomen worden.

Helaas moeten we nog even wachten op een aantal beslissingen die in het gemeentehuis genomen moeten worden voordat we onze plannen kunnen presenteren. Als het aan de initiatiefnemers ligt komt dit zo spoedig mogelijk. Waarschijnlijk kan dit door de nog te doorlopen stappen niet eerder dan in mei plaatsvinden.

Er zijn ook partijen die niet staan te juichen bij dit initiatief maar waar wel op een normale manier mee gecommuniceerd kan worden………

Brainstormsessie kansen en bedreigingen Flora en Fauna

Eind maart is er een overleg gepland over o.a. de kansen en bedreigingen voortkomend uit dit initiatief met betrekking tot natuur en fauna.
O.a de heer van der Aa van het samenwerkingverband Boverkerkerpolder. Open, Stil en Groen en de Groenraad van Amstelveen, de heer Kuipers van Natuurleven, Mevr. Andriessen van de Zwaluwvereniging,
de heer Melchers (Stadsecoloog) zijn hiervoor uitgenodigd. Tevens is de heer van Paasen uitgenodigd.

De initiatiefnemers en de heer Kortstanje, die namens Grontmij de natuurtoets van de Mer uitvoert rekenen op een positieve brainstormsessie met deze groep.

Hulde aan de bovengenoemde mensen zoals hiermee omgegaan wordt!!!

Overleg Dienst Landelijk Gebied

Afgelopen week is er overleg geweest met de Gemeente Amstelveen en Dienst Landelijk Gebied ( DLG).

De DLG is verantwoordelijk voor de realisatie van de ontwikkeling van een kleinschalig natuurgebied met o.a. een wijngaard rond de Emergohal. Tevens staat op hun planning om voor 2009 een fietspad te realiseren van Noord naar Zuid tussen Langs de akker en De Nesserlaan.

Ook staat er een fietspad in de planning van Oost naar West, tussen de Amsteldijk en Turfschip. Met gemeente en DLG is gesproken over intergratie van het project van DLG en de plannen van het golfcentrum. Het was een positief overleg dat in de eind maart zijn vervolg gaat krijgen.

Na de goedkeuring van het college op 8 februari j.l. zijn de eerste stappen gezet. De commisie Mer buigt zich over de door de door Grontmij opgestelde Startnotitie van deze Mer. Medio Maart wordt dit traject afgerond en zal aan gevangen worden met de het uitvoeren van de Mer.
Zie ook procedures.

Gemeentelijk Programma van Eisen

Tevens wordt er op het gemeentehuis hard gewerkt aan het opstellen van de Programma van Eisen (PvE). Dit wordt opgesteld door o.a. een stedebouwkundige en een landschapsarchtiect, beide in dienst bij de gemeente Amstelveen.
De opmerkingen uit de inspraakavond worden ook in deze PvE meegenomen.

Ook hiervan wordt de afronding van verwacht in de 2e helft van maart. Aansluitend kan de ontwerper van het plan het Masterplan ontwerpen en kunnen wij onze plannen in de openbaarheid brengen.

Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

Copyright Golfodrome – info@golfodrome.nl

6 maart 2006 at 22:56   /   Beantwoorden  /

Johan

6 maart 2006 at 22:57   /   Beantwoorden  /

Maurice

a.s. woensdagavond 22 maart om 20.00u is er een info avond betreffende de Bovenkerkerpolder in wijkcentrum De Meent (Orion 3-5), georganiseerd door Cardanus en de wijkplatforms Waardhuizen/Middenhoven, Westwijk en Groenelaan over de plannen die er zijn aangaande de Bovenkerkerpolder en haar directe omgeving.

Gaat o.a. over:

*De recreatieve uitbreiding van Amstelveen zuid
*De omlegging van de N201
*De provinciale Ecologische Hoofdstructuur
*Wensen m.b.t. woningbouw
*De Schipholwetgeving en
*Groenstrook ten noorden van de Nesserlaan

Komt allen!

19 maart 2006 at 22:34   /   Beantwoorden  /

ben kenbeek

Waar lullen wij nu over?. Grote kerels (die dit soort sport het meest doet) een lullig balletje slaan om in een holletje te krijgen. Doe als ik, een goeie vrijpartij in een ander holletje leverd meer op en kost minder en daarnaast slaap je als een roos. Dat zie ik nog niet gebeuren bij zo’n flapdrol die van zijn “amice” verloren heeft. En zijn vrouw kan het ook nog te verduren krijgen. Het is dan niet dat zijn vrouw zal zeggen ik heb hoofdpijn maar juist die flapdrol die dat zal zeggen. Met andere woorden, ga lekker naar zuid oost, kan je gelijk de jeugd in het lloyd hotel in de gaten houden.

21 maart 2006 at 22:27   /   Beantwoorden  /

jaap

ben helemaal met johan eens we leven in 2006 niet in 1700 en waarom geen golfterrein, lijkt wel of men denkt dat de autoos door turfschip gaan rijden.

De aktie is een linkse zaak moeten er huizen komen dan en een snelweg? er zal beslist wel iets veranderen.

kijk naar amsterdam anno 17oo

3 april 2006 at 18:26   /   Beantwoorden  /

arnie

Blijkbaar vinden deze klagers het geen probleem dat hun huizen ook op ex-natuurgebieden zijn geplaatst. Wanneer men zo begaan is met de natuur zouden ze ook geweigerd moeten hebben om in deze huizen te gaan wonen. Blijkbaar heeft men alleen principes als het in hu eigen voordeel is.

Concreet liever een golfbaan dan huizen

30 april 2006 at 15:15   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

Op 19 september is voor Mr. Dr. E.R. Manunza (zie zijn artikel op http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/10/golfodrama_in_actie_tegen_golfcentrum) en andere geïnteresseerden de laatste gelegenheid om te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.

Door Uw aanwezigheid doet u al een bijdrage.

Ik zie u daar!
Mvg
Robert Jan Simons

PS: wie schrijft, blijft. Ik hoop dat mensen als Mr. Dr. E.R. Manunza zijn woorden wil blijven herhalen en dan vooral in de Amstelveense weekbladen (Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveen Weekblad).

10 augustus 2006 at 14:55   /   Beantwoorden  /

George S

Ik hoorde zo hier en daar al iets over plannen over een golfbaan in de wijk Osdorp.
Ik ben al 40 jaar een bewoner in Osdorp en nu in de Aker niet ver van de Osdorperweg en de Lutkemeerpolder en ik was heel erg verheugd toen ik van deze plannen hoorde over de golfbaan.
Ik zie hier de problemen niet betreft het autoverkeer aangezien we hier aan de rand van de A9 zitten en de auto’s niet door heel Osdorp heen zullen rijden.
Het wandelen in een golfgebied hoeft ook geen enkel probleem te zijn mits het ontwerp van het golfterrein goed gedaan is, neem bij deze het voorbeeld van recreatiegebied Spaarnwoude.
Hier golfen, skaten, wandelen en picknicken de mensen allemaal door elkaar heen met veel plezier.
Het aanleggen van een golfterrein behoud nog steeds het mooie groen waar men met plezier kan vertoeven.
Ik hoop dat Loogman ook doorzet in Osdorp

1 juli 2008 at 20:41

++++++++++++++++++

Agrarisch verzet tegen golfbaan
25-01-2006
https://web.archive.org/web/20060208221238/http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/01/25/agrarisch_verzet_tegen_golfbaan
http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/01/25/agrarisch_verzet_tegen_golfbaan

De door Loogman Vastgoed aan te leggen golfbaan, die door een meerderheid van de gemeenteraad lijkt te worden toegejuicht, zal de belangen van een melkveehouderij aan de Ringdijk ernstig schaden. Dat voorspelde mevrouw F. van der Laan, gebruik makend van het inspraakrecht, namens haar agrarische familie tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Wethouder Paul Regouin, hoewel enthousiast voor het golfbaanplan, liet doorschemeren dat het best op een claim van de familie wegens planschade zou kunnen uitlopen.

Het grondgebied van het agrarische bedrijf wordt omsloten door dat van de golfbaan, in een soort IJ-vorm. Golfers moeten volgens Van der Laan over haar eigendom heen om er te komen, waar zij geen toestemming voor heeft gegeven. Ook vreest de familie dat er balletjes in het weiland komen en door koeien worden ingeslikt, dat de rust verdwijnt, onder meer door veel auto’s en dat de voor een agrarisch bedrijf benodigde waterstand in het gebied wordt aangetast. Dat schaadt allemaal de melkproductie, betoogde de boerin.

En dan had zij het nog niet eens gehad over het feit dat er wel eens een koe in de sloot terecht komt en vervolgens op het terrein van de buren. “Dat betekent dan schade en die wordt waarschijnlijk weer verhaald op de agrariërs,” aldus Van der Laan, die ook klachten over mest uitrijden (stank) en grasmaaien verwachtte. Ook voorspeldde zij belemmering van de agrarische werkzaamheden.

Eric van der Berg van het samenwerkingsverband ‘Bovenkerkerpolder open, stil en groen’ heeft eveneens moeite met de golfbaan. Volgens hem moet landbouw de primaire drager van het gebiedskarakter blijven. Hij vreest aantasting van het landschap en van de weidevogelstand. Als de baan er dan toch moet komen, wenst hij maatregelen ter wille van de diversiteit van de diersoorten en behoud van het oudste gedeelte met de uit de achttiende eeuw daterende verkaveling. Zowel hij als GroenLinks verzet zich tegen lichtvervuiling in het gebied, die ook kassen wettelijk niet mogen veroorzaken. “Dat kan de gemeente zich niet permitteren dat aan golfers wel toe te staan,” aldus Van der Berg.

Volgens Sander Mager van GroenLinks moet een golfbaan het groene en open karakter van de polder ondersteunen en er niet strijdig mee zijn. Lichtmasten zijn wat hem betreft taboe. Hij stelde voor ook het A3 tracé bij de baan te betrekken. De PvdA wil geen overlast op toegangswegen en geen kosten voor de gemeente, ook niet voor de ontsluiting van het terrein.

Onduidelijk is nog of en in welke mate niveauverschillen in het gebied zijn toegestaan. Wethouder Regouin zei in eerste instantie dat het terrein vlak blijft, in overeenstemming met het polderlandschap, maar dat is volgens de PvdA een onhoudbaar standpunt en maakt volgens Loogman de aanleg onmogelijk. Met zijn opmerking dat daar ‘een uitdaging voor de architect lag’ stelde hij de PvdA niet tevreden. Er worden nu in overleg met de politiek en de betrokkenen naar nadere criteria gezocht.

+++++++++++++++++++++

GroenLinks tegen golfcentrum
09-02-2006
https://web.archive.org/web/20060302084315/http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/02/09/groenlinks_tegen_golfcentrum
http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/02/09/groenlinks_tegen_golfcentrum

Met uitzondering van fractievoorzitter Sander Mager, heeft GroenLinks woensdagavond (8 februari) tegen de komst van een door Loogman Vastgoed te stichten golfcentrum in de Bovenkerkerpolder gestemd. De rest van de raad juichte verwezenlijking van de plannen toe en ging akkoord met de nota van uitgangspunten.

Dankzij een amendement van CDA, VVD en Burgerbelangen (BBA) zijn nu, in tegenstelling tot wat B en W hadden voorgesteld, nu ook hoogteverschillen in het plangebied mogelijk. Het college had aangevoerd dat verhogingen niet in het polderlandschap passen, maar de raad besefte dat een golfbaan zonder heuveltjes voor de zogenoemde ‘greens’ niet mogelijk is. Voor die greens mogen nu uitzonderingen worden gemaakt, tot maximaal drie meter.

B en W en de meerderheid van de raad gaan ‘wel heel gemakkelijk voorbij aan de vraag of het groene karakter van de polder met een golfcentrum is gediend,’ zo vertolkte Sander Mager een van de bezwaren van zijn GL-fractie, die tegenstemde. Waarna hijzelf verklaarde voorstander te zijn. “Er zijn veel slechtere ontwikkelingen mogelijk in de polder en die wil ik graag voorkomen,” aldus Mager.

De PvdA benadrukte dat de golfbaan de gemeente alleen winst (door grondverhuur) en absoluut geen enkel verlies mag opleveren. En de winst mag ook op geen enkele wijze ten goede komen aan het centrum, maar voor andere doelen worden aangewend, vond fractielid Remco Pols. Ook aan de ontsluiting van het plangebied mogen geen kosten voor de gemeente kleven, waarschuwde Pols.

Frans Wesselingh (CDA) meldde dat zijn fractie alleen akkoord ging, onder voorwaarde dat de agrariers op aanpalende percelen niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor eventuele overlast en schade, zoals door mestuitrijden

+++++++++++++++++++

Nationale ombudsman wil opheldering gemeentelijke behandeling klacht Golfodrama

Door Johan Bos op 5 juni 2006 om 19:40, in de categorie Overheid.

http://amstelveen.blog.nl/overheid/2006/06/05/nationale_ombudsman_wil_opheldering_gemeentelijke_behandeling_klacht_golfodrama#more-591

De nationale Obudsman vindt dat de gemeente een klacht van de actiegroep Golfodrama tegen het in de Bovenkerkerpolder te bouwen golfcentrum niet naar behoren heeft behandeld. De gemeente moet dat volgens hem alsnog beter doen. Dat im;liceert ook kritiek op de gemeentelijke ombudsman die, in strijd met de lokale verordening waaronder hij functioneert, heeft geweigerd zijn bevindingen over de klacht van de actiegroep op schrift te stellen. “Daar begin ik niet aan,” zou hij volgens Golfodrama hebben gezegd.

Golfodrama heeft over de opstelling van de gemeente, inclusief de gemeentelijke ombudsman geklaagd. Er zijn gesprekken van de actiegroep met de ambtenaren geweest, waarvoor de ombudsman had bemiddeld. Maar die wilde zich vervolgens niet zelf schriftelijk uitspreken over de ingediende klachten. Dat is volgens hem niet gebruikelijk. Onzin vindt Golfodrama, want in de verordening Algemene Instructies Gemeentelijke Ombudsman staat dat hij daartoe verplicht is. Maar hij weigert zijn bevindingen op schrift te stellen. Dat is blijkbaar bij zijn nationale ‘collega’ verkeerd gevallen. Een delegatie van de landelijke ombudsman kwam dezer dagen naar Amstelveen voor opheldering.

De actiegroep tegen het Golfodrome, een initiatief van Loogman Vastgoed, vindt dat de gemeente de burgers onzorgvuldig en gebrekkig heeft geïnformeerd. Ook is de groep van mening dat er te weinig mogelijkheden voor inspraak zijn geweest. Hoewel de gemeente al eind 2004 op de hoogte was van de plannen en B en W begin vorig jaar positief reageerden, kregen de lokale organisaties en agrariërs daar pas in oktober toevallig lucht van. De gemeenteraad werd pas in januari van dit jaar geïnformeerd. Op een informatieavond in januari voor omwonenden bleek weinig informatie beschikbaar. Een maand later stelde de raad de Nota van Uitgangspunten voor het plan vast, waarin staande de vergadering nog een paar wijzigingen werden aangebracht, waarop de burger niet kon reageren.

Overigens hebben B en W inmiddels de periode voor inspraak op de milieu-effectrapportage (MER) verlengd. Die zou eerst in de zomer vallen, als veel mensen met vakantie zijn. De gemeenteraad wil er meer tijd voor geven. Inmiddels zijn wel de richtlijnen voor een MER vastgesteld door de raad. Die rapportage moet duidelijk maken wat het golfcentrum voor het milieu betekent.

Onder druk van de raad is het college ervan teruggekomen dat het zelf beslist of de rapportage goed is uitgevoerd. Volgens wethouder Pols is een dergelijk mandaat gebruikelijk en makt het sneller werken mogelijk, maar daar trapte de raad toch maar niet in. Overigens is die er wel mee akkoord dat Grontmij de MER uitvoert, die volgens de actievoerders niet onafhankelijk is, omdat het bedrijf is betrokken bij de realisatie van vijftien golfbanen in het land, binnen een strategisch samenwerkingsverband met de Golf Management Groep. Maar daar had een meerderheid van de raad geen moeite mee.

Lees ook:Lokale ombudsman wordt ‘burgerraadsman’
Lees ook:Golfodrama: ‘Burgerbelangen en CDA gewoon onbeschoft’
Lees ook:Ambtelijke traagheid bovenaan klachtelijst burgers
Lees ook:Gemeente vindt kritiek Ombudsman in zaak Golfodrama ‘niet negatief’
Lees ook:Ombudsman: gemeente miste kans bij actie tegen golfcentrum

1 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama

Beste Johan,
Kleine opmerking: dat Grontmij 15 golfbanen wil aanleggen klopt. Maar daarnaast participeren ze ook in een ander samenwerkingsverband dat het aantal golfbanen in Nederland (nu circa 150) wil verdubbelen. Zie daarvoor ook de grontmij site http://www.grontmij.nl/site/nl-nl/Profiel/Nieuws/Nieuwsarchief/Binnen%2Btien%2Bjaar%2Bverdubbeling%2Bvan%2Bgolfbanen%2Bin%2BNederland.htm

en de informatie op onze eigen website:
http://www.golfodrama.nl/grontmij.htm
Met vriendelijke groet,
Actiecomite Golfodrama
7 juni 2006 at 11:17   /

++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++

Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna

Door Johan Bos op 16 mei 2006 om 23:07, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/05/16/deel_golfodrome_schadelijk_voor_flora_en_fauna#more-556

Een beperkt deel van het 55 hectare grote Golfodrome dat tussen Groenelaan en Amstel is gepland door Loogman Vastgoed zal ’s avonds zijn verlicht. Dat krijgt negatieve invloed op de flora en fauna in gebied. Een van de bij het project betrokken adviseurs gaf dat dinsdag (16 mei) toe tijdens een druk bezochte voorlichtingsavond in de Emergohal over het daar dichtbij te realiseren golfcentrum.

Gelijktijdig besprak op het raadhuis de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur de richtlijnen voor de milieueffect rapportage (MER), die er moet komen. Volgens golfbanen adviseur Lambert Veenstra komt er alleen verlichting bij de afslagplaatsen bij een op hyet complex te verrijzen te gebouw (met onder meer kleedkamers, een restaurant en overdekte afslagfaciliteiten). Ook het parkeerterrein voor minimaal 250 auto’s wordt verlicht.

Ondergronds parkeren wordt te duur, werd gemeld.

Volgens Ger en Tineke Loogman krijgt het Golfodrome een heel laagdrempelig en openbaar karakter, op ‘pay & play’ basis. Dat is ook de wens van de gemeente die geen golfterrein voor een selectieve bevolkingsgroep wenst. Het interesseren van jeugd voor de golfsport zal volgens Tineke Loogman, zelf internationaal doorgebroken als gehandicapte golfster, een speerpunt in het beleid krijgen. Uniek wordt ook dat het centrum zich richt gehandicapten golf. Volgens Loogman doen de bestaande bonden en organisaties in Nederland daar nagenoeg niets aan en missen de golfprofessionals de opleiding om mensen met een lichamelijk beperking op te leiden. In het buitenland zijn gehandicapten tot de top doorgedrongen, vertelde zij.

Lees ook:Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers
Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Aanleg golfbaan op nieuwe site te volgen
Lees ook:‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer’

2 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama
De grutto is de kluts kwijt. Deze vreemde vogel maakt in de folder van Loogman en Grontmij reclame voor het golfcentrum. In een gesprek met ons liet hij zich ontvallen het foerageren en nestelen in de door Loogman en Grontmij te realiseren zanderige bomkraters als een “bijzondere uitdaging” te beschouwen. Ook juffrouw Ooievaar en Zoef de Haas lieten zich in gelijksoortige bewoordingen uit.
17 mei 2006 at 21:56   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons
Voor behoud van de groene polder is er een laatste gelegenheid. U leest het goed.
Op 19 september is voor Mr. Dr. E.R. Manunza (zie zijn artikel op http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/10/golfodrama_in_actie_tegen_golfcentrum) en andere geïnteresseerden de laatste gelegenheid om te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.
Door Uw aanwezigheid doet u al een bijdrage.
Ik hoop u daar te zien!
Mvg
Robert Jan Simons
PS: wie schrijft, blijft. Ik hoop dat mensen als Mr. Dr. E.R. Manunza zijn woorden wil blijven herhalen en dan vooral in de Amstelveense weekbladen (Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveen Weekblad).
10 augustus 2006 at 15:02   /

+++++++++++++++++++++++++

Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers

Door Johan Bos op 17 mei 2006 om 11:25, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers#more-558

Behalve voor golfers krijgt het gebied van het Golfodrome ruime mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Dat zei de bij de ontwikkeling betrokken landschapsarchitect Aart Bergsma van Grontmij. Er wordt gedacht aan vissteigers en wandel- en fietspaden naar de Amstel. “Golf is te gast in het landschap en heeft voor dat landschap,” zei Bergsma.

Het gebouw op het complex wordt weliswaar eigentijds, maar er wordt veel ‘landelijk materiaal’ voor gebruikt, vooral hout, en aansluiten bij de bebouwing in de omgeving (langs de Amstel).

Het oefencentrum van het Golfodrome wordt volgens de stichters, Ger en Tineke Loogman, ruim opgezet met 9 holes. Het krijgt een omtrek van circa duizend meter en een natuurlijke omgeving. Zij beloven unieke trainingsmethodes ter verbetering van het golfspel, ook en vooral voor gehandicapten en jeugd. Verwacht wordt dat volgend najaar met de aanleg kan worden begonnen.

Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Aanleg golfbaan op nieuwe site te volgen
Lees ook:Nieuwe naam voor golfcentrum bij herstart aanleg in polder

3 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama

Fascinerend hoe voor een tweede maal informatie kan worden verschaft over een project waarvoor de gemeente nog geen programma van eisen (pve) heeft vastgesteld. In dit pve omschrijft de gemeente de voorwaarden voor bouwvolume; locatie bebouwing; aantal parkeerplaatsen; infrastructuur; ontsluitingswegen etc. etc.
Kennelijk vinden Loogman en Grontmij het niet nodig hierop te wachten. In de commissievergadering diezelfde avond werd wel nieuws gemaakt Kijk op: http://www.golfodrama.nl/nieuws.htm

17 mei 2006 at 21:36   /   Beantwoorden  /

Monique Harinck
Te bizar voor woorden dat er weer een mooi stukje natuur in deze drukke randstad misbruikt gaat worden. Het Grote Geld wint altijd. Om wat kleine elite te voorzien van hun “ontspanning” moet de grote massa maar weer slikken en niet zeuren. Notabene ligt er een golfbaan op nog geen 2km afstand van de polder. Ook al ga je niet dagelijks een stukje door de polder fietsen, het gevoel dat er vlakbij huis een plekje is waar je nog even van het Nederlands landschap kunt genieten verhoogt het woongenot in Amstelveen. Heel jammer dat Amstelveen ook meegaat met de algehele verpaupering in Nederland.
19 mei 2006 at 21:50   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

“Verwacht wordt dat volgend najaar met de aanleg kan worden begonnen.” Ik hoop het niet.. Ik ben dinsdagavond 16 mei druk in de weer geweest, eerst naar de gemeenteraad en toen naar Loogman. Ik heb meneer Loogman in de ogen gekeken. Benieuwd naar de plannen. Ik vind dit bijna om te lachen. Uitgangspunten zijn nog niet bekend of de weilanden zijn in gedachten al omgeploegd. Ger Loogman had het erover dat de tegenstanders voornamelijk wonen in de wijken die grenzen aan het om te ploegen polderland. Me dunkt. Ik kreeg in april al telefonisch te verstaan dat ik niet direct aan dat deel van de polder woon… dus mij treft het niet??? De kortzichtigheid wordt me haast opgeplakt zeg.
Ik mag hopen dat er mensen in andere wijken medestander zijn.
Sinds juni 2005 ben ik met mijn jonge gezin in Waardhuizen komen wonen, met uitzicht op de Bovenkerkerpolder. Het zou groen zijn en blijven. Aldus de verkopende makelaar. Wij vinden de huidige “plannen” in die richting een verarming voor Amstelveen.
Amstelveen komt juist zo rijk op me over doordat er een stuk (agrarisch) grond omheen ligt wat er gewoon ligt. Geweldig! Waarom moet dat zonodig veranderen in een Golftraject met toeters, bellen en vooral extra wegen?
Ik ben zelf niet Roomser dan de Paus en rijd ook auto en onderken dat ik belangen heb om zo groen te wonen. Maar ik ben niet blind, en zie de schadelijke neveneffecten van deze (vooral ten gunste van de familie Loogman zelf) goedbedoelde plannen. En ik hoop de tijd nog mee te maken dat mensen met het overgrote deel een andere kant op neigen en dit soort stupide plannen niet eens meer willen overwegen.
Meer vindt u op http://home.tiscali.nl/golfodrama/steun.htm#R30. RJ
20 mei 2006 at 13:00   /

+++++++++++++++++++++

Ontsluiting golfodrome via Turfschip

Door Johan Bos op 17 mei 2006 om 11:23, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/05/17/ontsluiting_golfodrome_via_turfschip#more-557

Het golfcentrum wordt vrijwel zeker onsloten via Turfschip in Waardhuizen. Dat bleek tijdens de voorlichtingsavond die dinsdag (16 mei) werd gehouden. De twee andere alternatieven zijn volgens exploitant en gemeente minder gelukkig: bereikbaarheid via Amsteldijk of via het voormalige A3 tracé. De ontsluiting is een van de belangrijke elementen in nu de ontwikkelen Milieu Effect rapportage, vertelde een van de adviseurs van Loogman Vastgoed, die het Golfodrome gaat bouwen.

Een van de vragenstellers in de druk bezochte bijeenkomst wees er op dat in de laatste drie decennia het oude A3 tracé, nu overigens grotendeels bebouwd, als ontsluitingsroute voor iets werd aangewezen dat tot hevige protesten heeft geleid. “Die heeft ook niet onze voorkeur en alleen maar negatieve effecten. ” reageerde golfbaanadviseur Lambert Veenstra. Dat is volgens hem ook de opvatting van de gemeente. Ontsluiting van de kant van de Amstelveen wordt als de slechtst denkbare optie beschouwd. Daarom blijft alleen die via Turfschip over. Maar dat zou dan een deel van die weg betreffen, waar geen woningen staan.

Lees ook:Weg naar golfbaan blijft over A3-tracé
Lees ook:Welles-nietes over nieuw onderzoek ontsluiting golfbaan
Lees ook:VVD wil duidelijkheid over ontsluiting golfbaan
Lees ook:Golfcentrum blijft toch bij bestreden toegang over A3-tracé
Lees ook:Eigenaar golfcentrum wil nu ontsluiting via Amsteldijk

4 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama

Fascinerend hoe voor een tweede maal informatie kan worden verschaft over een project waarvoor de gemeente nog geen programma van eisen (pve) heeft vastgesteld. In dit pve omschrijft de gemeente de voorwaarden voor bouwvolume; locatie bebouwing; aantal parkeerplaatsen; infrastructuur; ontsluitingswegen etc. etc.
Kennelijk vinden Loogman en Grontmij het niet nodig hierop te wachten. In de commissievergadering diezelfde avond werd wel nieuws gemaakt Kijk op: http://www.golfodrama.nl/nieuws.htm

17 mei 2006 at 21:40   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

Prachtige plannen. Ik hoop dat ze plannen blijven.
Zie ook mijn entry:
http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers
[url=]http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers[/url]
RJ
20 mei 2006 at 13:08   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

“Verwacht wordt dat volgend najaar met de aanleg kan worden begonnen.” Ik hoop het niet.
Ik ben dinsdagavond 16 mei druk in de weer geweest, eerst naar de gemeenteraad en toen naar Loogman. Ik heb meneer Loogman in de ogen gekeken. Benieuwd naar de plannen.

Ik vind dit bijna om te lachen.
Uitgangspunten zijn nog niet bekend of de weilanden zijn in gedachten al omgeploegd.

Zie ook mijn entry: [url=http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers]golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers[/url]

RJ

20 mei 2006 at 13:10   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

laatste gelegenheid voor behoud van de bovenkerkerpolder als groene polder. U leest het goed.

Op 19 september is voor Mr. Dr. E.R. Manunza (zie zijn artikel op http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/10/golfodrama_in_actie_tegen_golfcentrum) en andere geïnteresseerden de laatste gelegenheid om te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.

Door Uw aanwezigheid doet u al een bijdrage.
Meer informatie op http://www.golfodrama.nl.

Ik hoop u op 19 september in het raadhuis te zien!
Mvg
Robert Jan Simons

PS: wie schrijft, blijft. Ik hoop dat mensen als Mr. Dr. E.R. Manunza zijn woorden wil blijven herhalen en dan vooral in de Amstelveense weekbladen (Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveen Weekblad).

10 augustus 2006 at 15:04

+++++++++++++++++++

B en W willen burgervoorstellen tegen golfodrome van tafel

11 September, 2006 17:30
http://amstelveen.blog.nl/overheid/2006/09/11/b_en_w_willen_burgervoorstellen_tegen_golfodrome_van_tafel#more-756

De twee eerste burgerinitiatieven die ooit bij de gemeenteraad zijn ingediend, worden als het aan Burgemeester en wethouders ligt, niet behandeld. Beide initiatiefvoorstellen waren in feit gericht tegen een golfcentrum in de Boverkerkerpolder. Het college heeft de raad nu gevraagd ze niet verder in behandeling te nemen.

Volgens wethouder Remco Pols (Ruimtelijke Ordening) zijn B en W extra zorgvuldig met de initiatieven omgegaan, omdat zij betrekking hadden op een ‘gevoelig onderwerp.’ Pols: “De plannen voor het Golfodrome roepen in de aanpalende wijken veel reacties op. En bovendien is het burgerinitiatief een nieuw instrument in de gereedschapskist van democratische middelen.” Toch ziet het college graag dat de gemeenteraad niets met de twee suggesties doet.

Namens de actiegroep Golfodrama, die zich verzet tegen de komst van een golfcentrum, heeft Frank Stroobants de raad voorgesteld onafhankelijk studie te laten doen naar mogelijkheden voor recreatieve invulling van het noordelijk deel van de Bovenkerkerpolder, waar mogelijk in samenhang met agrarische bedrijfsvoering. Dat in een voor recreatieve bestemming een golfcentrum past, is voor de actiegroep blijkbaar niet vanzelfsprekend.

Namens de Stichting Boverkerkerpolder Natuurlijk i.o. pleit Arend Hensel voor een andere situering dan de nu geplande voor het project AmstelGroen. De gemeente zou – in het kader van dat regionale project – volgens Hensel moeten pleiten voor aansluiting in het noorden bij het Groengebied Amstelland en naar het zuiden langs Waardhuizen en Middenhoven moeten lopen.

Het college stelt de raad voor beide opties niet eens te behandelen. Amstelveen kent nog niet zo lang de mogelijkheid initiatieven van burgers, mits voldoende ondersteund, op de raadsagenda te zetten. Beide indieners hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en voldeden volgens de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur aan de eisen. De commissie adviseerde de initiatieven op de raadsagenda te zetten, maar als het aan B en W ligt gebeurt er verder niets mee.

Over het noordelijke deel van de polder heeft de raad volgens Pols al eerder een uitspraak gedaan. De plannen die er nu zijn voldoen aan de aandacht die de stichting vraagt voor recreatie, vindt het college. En onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve invulling van het noordelijk deel van de polder is er al genoeg geweest, zeggen B en W.

Lees ook:Actievoerders tegen golfcentrum komen met burgervoorstellen op agenda gemeenteraad
Lees ook:Politiek negeert burgerinitiatieven golfcentrum
Lees ook:Burgerinitiatieven tegen golfcentrum op raadsagenda
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum

14 Reacties // Reageer

Nico van Boxtel
Of je nu een voorstander of een tegenstander bent van het plan om een Golfodrome te realiseren in het Noord-Oostelijk deel van de Bovenkerkerpolder en al acht het College van B&W dat het zorgvuldig is omgegaan omtrent het plan in reeds plaatsgevonden procedures, als voldaan is aan de criteria om een burgerinitiatief te realiseren dan dient de gemeenteraad zich over een dergelijk initiatief ook zorgvuldig te buigen. Het is tevens aan de gemeenteraad die het hoogste orgaan is omtrent de financiële middelen van een gemeente te overwegen of het budget wenst in te ruimen voor onderzoek naar alternatieve invulling van het Noord-Oostelijk deel van de Bovenkerkerpolder. Het College mag adviseren aan de gemeenteraad zulks niet te doen maar het is uit den boze indien het de gemeenteraad zou willen ‘opleggen’ om geen budget in te ruimen.
13 september 2006 at 13:20   /   Beantwoorden  /

it’s me
Wow, wat een wapengekletter. En, …, wat een gehuil. Slechts een heel klein groepje bange bewoners van Amstelveen wil geen golfbaan in de achtertuin… Ze worden blijkbaar gesouffleerd door Groen Links (oeps dubbele belangen?) en hebben de ogen gesloten voor realiteit. Al in 1985 of 1987 heeft de toenmalige gemeenteraad al besloten dat daar (ja daar) een golfbaan gepland wordt. Blijkbaar kijken de mensen niet verder dan hun kavel en kijken dus naar de plannen die een gemeente al bijna 20 jaar (!) in voorbereiding heeft. Een nu het 2 voor 12 is, ja dan zijn de rapen gaar,, dan willen ze opeens mooi groen en geen golfbaan.

Maar, lieve golfbaan haters, ga eens kijken welke plannen de provincie heeft met dit gebied, ga eens praten met GS leden en kies dan voor (1) of een golfbaan, of (2) huizen, jawel woningbouw. Persoonlijk ben ik voor woningbouw, want daar hebben we veel tekort van.

Dus,… houdt die golfbaan lekker tegen, dan kom ik in jullie buurt wonen.

Tot snel ziens

14 september 2006 at 10:46   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker
Natuurlijk spelen het College en de raad onder een hoedje. Immers, zij kunnen naar elkaar wijzen onder het motto: “Wie is de schuldige”. In de tussentijd wordt de golfbaan gerealiseerd en zal men daarna verklappen dat het bij de aanleg van die tweede noodzakelijke golfbaan (vanwege het grote aantal fanatieke golfers in deze gemeente)toch net even anders moet. Dan heb je toch voldaan aan je democratische controle van het bestuursorgaan (die je bewust met net iets teveel macht hebt bekleed, om maar zelf geen gezeur aan je kop te hebben). Ga maar eens kijken naar een willekeurige raadsvergadering, al die slaperige hoofden niet echt en vermoedelijk onvoorbereid bij de les als de Burgemeester de agenda (waaraan zij zelf al dan niet hebben bijgedragen) snel afhamert om deze raadsleden alsmede de collegleden in de gelegenheid te stellen spoedig terug te keren naar het echte bruisende leven, waarin volop ruimte is voor leuke dingen en hobbies als zwemmen, golfen, tuinieren, familiebezoek, partijvergaderingen en al dan niet gesponsorde feestjes.
16 september 2006 at 11:59   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
De niet aflatende kritiek op het bestuur van deze gemeente gaat eens temeer voorbij aan de keiharde realiteit, dat de stemmende burgers van Amstelveen het reilen en zeilen nu eenmaal hebben toevertrouwd aan die “slaperige hoofden”. Het getuigt van een ongelooflijke arrogantie om deze mensen zo te kwalificeren en van kwade trouw te betichten. Dat is echt de bijl aan de wortel van onze vertegenwoordigende democratie, dat soort misselijkmakende verdenkingen, die slechts ten doel hebben ontevredenheid en wantrouwen te wekken.
18 september 2006 at 15:08   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker
Heeft niets met te kwader trouw te maken, slechts met onoplettendheid en ongeinteresseerdheid, twee helaas voor politici kenmerkende factoren die zich overigens niet beperken tot Amstelveen, maar ook in het parlement regelmatig waargenomen kunnen worden.
18 september 2006 at 22:12   /   Beantwoorden  /

it’s me

Bij welke partij zit b.j. wakker, dan kan ik op je stemmen…
19 september 2006 at 12:26   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Meneer of mevrouw Wakker zal ook wel weer zo’n partijloze “de-beste-stuurlui-staan-aan-wal”-persoon zijn……..
19 september 2006 at 14:33   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker
Ik ben partijloos, en niet ten onrechte. De politieke leugens verkopen slecht aan hen die het spelletje doorhebben, en tot die categorie behoor ik ook.

19 september 2006 at 18:03   /   Beantwoorden  /

golffreak

Nee hoor, Wakker dier is GL aanhanger, lekker draaien en keren en vooral tegen van alles zijn…

19 september 2006 at 18:24   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker

verantwoord gemotiveerd, daar kunt ook u niet omheen.

19 september 2006 at 18:52   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker

Kijk, GL is gemotiveerd tegen. Dat is niet alleen hun goed recht, maar objectief gesproken ook terecht, aangezien randvoorwaardelijk (zij geven dit nauwgezet aan) er nogal veel open einden zijn. Kenmerk van het College is evenwel kort door de bocht te gaan, waarbij sociaal-maatschappelijke essentialia vrijwel genegeerd worden. Vergeet niet, deze kwestie raakt ons allen en niet alleen een selecte groep burgers die van deze gemeente het liefst een replica van Wassenaar of Aerdenhout zouden willen maken. Helaas is dit plaatsje gewoon AmstelVEEN. Deze naam zegt dus genoeg. Kortom blijf maar gewoon met beide benen op de grond.

19 september 2006 at 19:14   /   Beantwoorden  /

golffreak

Ik was gisteravond ook aanwezig, en vond de vraag van mevr. Kirg (?) van de VVD wel goed: wat is de provincie van plan als het groen naar amstel groen ergens anders gaat. Toch wel weer woningbouw. Ik kijk liever naar een golfbaan dan naar huizen, of in mijn nare dromen, FLATS. Brrrrrrrrrrrrr.

Komt de waarde van mijn huis niet ten goede.

Van de heer Mager snap ik nog steeds niets en ben heel benieuwd naar de mening van de heer Reqoiun, hij heeft blijkbaar afgesproken dat de golfbaan DAAR komt en hij is toch ook van Groen Links….

20 september 2006 at 11:39   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker

Je kunt zowel van de aanleg van de golfbaan als de aanbouw van huizen afzien om tegemoet te kunnen komen aan de aanzwellende kritiek.
Dus plannen voorlopig in de ijskast en een betere, meer doorwrochte visie m.b.t. het gebied ontwikkelen en op deze echte inspraak o.a. via burgerinitiatieven los laten.

20 september 2006 at 20:25   /   Beantwoorden  /

golffreak

Wakker, wordt eens wakker: plannen woningbouw zijn niet van de gemeente, maar van de provincie!

Dus, ook als de gemeente zegt wij willen niet bouwen daar, dan nog kan een hogere overheid (lees provincie) daar laten bouwen.

21 september 2006 at 11:06   /   Beantwoorden  /

++++++++++++++++++

Ook ANWB, Staatsbosbeheer en milieuorganisaties in verzet tegen golfcentrum

14 September, 2006 15:48 Geplaatst door Johan Bos]
https://web.archive.org/web/20070210145756/http://amstelveen.blog.nl:80/milieu/2006/09/14/ook_anwb_staatsbosbeheer_en_milieuorganisaties_in_verzet_tegen_golfcentrum

Behalve lokale actievoerders hebben nu ook Milieufederatie Noord-Holland, de stichting Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en ANWB protest aangetekend tegen de komst van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Zij hebben gemeenteraadsleden geschreven dat er tot nu toe maar één recreatieve optie in beeld is gebracht door het gemeentebestuur: de golfbaan. Er is volgens de diverse instellingen sprake van een tunnelvisie.

De polder leent zich, volgens de gezamenlijke instanties – waarbij ook Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder en stichting Bovenkerpolder Natuurlijk zich aansloten – bij uitstek voor een duurzame recreatieve invulling. “De polder vormt als het ware een groen stadshof wegens de onmiddellijke nabijheid van meer dan honderdduizend omwonenden,” aldus de briefschrijvers.

Het ontbreekt Amstelveen volgens hen aan een integrale visie op de totale polder. ´De door het vorige college beloofde structuurvisie – waarin samenhang gebracht zou worden tussen alle losse plannen, zoals N201, compensatiestroken N201, waterberging, AmstelGroen en het golfcentrum – is er nooit gekomen.`

De instellingen bepleiten, evenals verwoord in het burgerinitiatief van stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, een integraal onderzoek naar de meest verantwoorde ontwikkeling van de polder. Amstelveen moet zich niet bij voorbaat beperken tot de aanleg van een golfcentrum, vinden zij.

++++++++++++++++

Deel Golfodrome vervalt

14 November, 2006 23:41
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/11/14/deel_golfodrome_vervalt#more-867

Dat is het gevolg van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor dat project. Op de bovenlanden zou een kleine negen holes baan komen, maar daar mogen op basis van de MER geen verhogingen worden aangebracht.
Loogman Vastgoed, die het Golfodrome laat aanleggen, kiest nu alleen voor een oefencentrum en de ´grote´ 9 holes baan. Wethouder Remco Pols heeft dat meegedeeld aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur.
Zie ook commentaar van Ger Loogman onder reacties.

Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Golfcentrum Amsteldijk houdt open dag
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum

34 Reacties

Ger Loogman
Kleine oefenholes geschrapt door Mer
In overleg met de provincie Nood Holland en de Gemeente Amstelveen is besloten om de geplande kleine negen oefenholes in de bovenlanden (ca. 9,9 hectare) niet te realiseren. Dit is het gevolg van de Mileu Effect Rapportage ( Mer ) waarin naar voren is gekomen dat het opbrengen van grond in de bovenlanden niet is gewenst . Mits er planologische goedkeuring verkregen wordt kan de rest van het Golfodrome, dat met zijn circa 45 hectare nog steeds tot een volwaardig golfcentrum gerekend mag worden, wel gerealiseerd worden. Dit traject zal dan ook door de initiatiefnemer worden voortgezet. Uiteraard blijft bij hen de wens bij aanwezig om toch negen kleine oefenholes te realiseren.
Overleg met de provincie Noord-Holland heeft in april 2006 uitgewezen dat de landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden van de bovenlanden geen belemmering zouden vormen voor de realisatie van de negen holes oefenbaan in de bovenlanden door de initiatiefnemers van het Golfodrome. Provincie Noord-Holland hanteert het principe ‘behoud door ontwikkeling’ mits er geen sprake is van een monument.
Vanuit het bodembeschermingbeleid wordt veel waarde gehecht aan de aardkundige waarden in het plangebied. Uit eerder overleg met de provincie is niet gebleken dat dit een knelpunt vormt voor de realisatie van de oefenholes in de bovenlanden. Het gebruik van de bovenlanden vormt in principe geen bezwaar mits het unieke karakter van dit deel van het plangebied behouden blijft. Om die reden is provincie Noord-Holland dan ook van mening dat opbrengen van grond niet is toegestaan. Gemeente Amstelveen heeft tijdens de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad besloten om ophoging ter plekke van de greens op de bovenlanden wel toe te staan. Dit betrof slechts een klein deel ( totaal circa 0,5 hectare ) van de totale oppervlakte van het plangebied in de bovenlanden.
Ter beoordeling is – aansluitend aan het bodembeschermingbeleid – aan de provincie een maatregel voorgesteld door op te brengen grond te scheiden van de onderlaag met behulp van geotextiel. Met deze techniek blijft de aangebrachte grond altijd traceerbaar en zal het geen schade doen aan het gebied. Naar aanleiding van recent overleg is gebleken dat de provincie van mening is dat hierdoor – ter plaatse van de ophogingen – de veenlaag zal inklinken en op termijn zal verdwijnen.
Het niet realiseren van het bovenlandse deel van het plan heeft consequenties voor de milieueffecten, zoals beschreven in de MER. Deze effecten zijn een gevolg van een – in dat geval – verminderde opvangcapaciteit ( parkeren ) van het Golfodrome en daardoor ook een vermindering van de te verwachten verkeersintensiteiten.
In het geval dat het bovenlandse deel van het plan vanwege het bodembeschermingbeleid niet gerealiseerd kan worden zullen de effecten ten aanzien van verkeer (verkeersintensiteiten en parkeren), geluid en luchtkwaliteit gunstiger uitvallen dan in de MER beschreven. Ook zal de grondbalans beperkt positiever uitvallen, omdat geen ophoging in de bovenlanden plaatsvindt
Aangezien er nog geen planologische beslissing is genomen door de provincie ten aanzien van een streekplanwijziging zijn in de MER de milieueffecten beschreven die optreden als het volledige plan (inclusief bovenlanden) gerealiseerd wordt. Deze aanpak is in overleg met gemeente Amstelveen overeengekomen. De Mer van het golfcentrum is ondertussen afgerond en zal waarschijnlijk na 21 september openbaar worden gemaakt.
15 november 2006 at 11:01   /   Beantwoorden  /

Corina
45 ha, voor de HAPPY FEW !

15 november 2006 at 11:09   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Hoho, golf is geen elitesport meer! En het was reeds eerder vermeld: golfbanen worden intensiever gebruikt dan voetbalvelden. En hoeveel hectaren voetbalveld hebben we in Amstelveen?
15 november 2006 at 11:54   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Absoluut geen 45. Bovendien komen daar vele malen meer mensen dan op die golfvlakten.
15 november 2006 at 12:50   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Meneer Van der Liet, kunt u mij vertellen wat een gemiddelde golfuitrusting en het lidmaatschap van een vereniging kost? Met andere woorden: kan jan met de pet er zonder problemen gebruik van maken? En ter informatie: een gemiddeld golfterrein beslaat 72 voetbalvelden!
15 november 2006 at 15:01   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Maar we krijgen hier maar een halve golfbaan, dus dan zitten we op 36 voetbalvelden. Ik denk dat er wel 36 voetbalvelden in Amstelveen liggen. En hoewel ik geen flauw benul heb wat een golfuitrusting kost, dunkt me dat je er ook weer geen miljonair voor hoeft te zijn. Ik denk dan ook dat de gemiddelde inwoner van Amstelveen (rijke gemeente!) zich een uitrusting wel kan veroorloven. En wat betreft de “lidmaatschapskosten” citeer ik graag de website van dhr Loogman: “Dit golfcentrum zal geen exclusieve club krijgen waarvan u een aandeel kunt kopen met het daarbij horende speelrecht. Dit was een eis van het vorige college en is een van de speerpunten van dit centrum geworden. De baan wordt straks volgens het Pay en play principe geëxploiteerd net als bijvoorbeeld de banen Naarderbos en Delfland. Het is een nieuwe trend die steeds vaker wordt toegepast. U kunt dan per keer betalen of een 10 , 20 of 30 rittenkaart kopen. In het laagseizoen zullen aantrekkelijke kortingen worden verstrekt. Voor heel veel spelers is dit een veel goedkopere oplossing.” Einde citaat. Zo is de golfbaan dus straks ook te bespelen door Jan met de golfpet.
15 november 2006 at 15:26   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Met alle respect, meneer Van der Liet, maar als er slechts 9.9 hectare afgaat van het golfoefenterrein, dan blijft er dus toch nog 45 hectare over. Dus hoezo: halve golfbaan?
16 november 2006 at 1:31   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Goed, het argument van de hoge kosten en het elitaire karakter van de sport is dus nu kennelijk van tafel. We gaan verder. 45 hectare, die straks dus voornamelijk gras wordt. Zal er vast wel mooi uitzien, netjes gemaaid en onderhouden, altijd fris. Waarschijnlijk mooier om te zien dan een stuk polderwei. Ik denk dat dat de meeste Amstelveners dus niet zoveel uitmaakt, of dat nou poldergras of golfgras is. Beter dan woningbouw of een asfaltweg.
16 november 2006 at 9:29   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Ik denk niet dat deze sport weggelegd is voor iemand met een bijstandsuitkering. En of het al dan niet om hoge kosten gaat zal blijken als het gedrocht er eenmaal ligt. Daarover zwijgt de heer Loogman tot op heden nog steeds. En tentslotte meneer Van der Liet, zie IK in elk geval af en toe liever echt groen met koeien, schapen en vogels dan gekunsteld groen met daartussen 300 parkeerplaatsen en allerlei gebouwen.
16 november 2006 at 13:43   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Kijk, als we in Amstelveen alleen maar voorzieningen willen hebben die (ook) weggelegd zijn voor mensen met een bijstandsuitkering, dan eis ik tevens de onmiddellijke verbanning van alle cricket-, hockey- en tennisclubs, de schouwburg, alle restaurants van bovengemiddeld prijsniveau, alsmede een subiete bedrijfssluiting van alle auto-dealers. Dus dat kan toch geen argument zijn. En voor het “echte” groen verwijs ik u dan naar het Amsterdamse Bos. Paar schapen en koeien erin (zijn die wisenten er nog?), hupsakee.
16 november 2006 at 14:30   /   Beantwoorden  /

Corina
ha, ha, gaan we met eieren golfen, blijf voor de happy few-immers niet iedereen zal kunnen gaan golven daar!en er zijn al zoveel golfterreinen, ook in de buurt….
16 november 2006 at 15:25   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Nee, zoals ook niet iedereen naar de schouwburg kan. En nogmaals: tegen voetballers zeggen we ook niet, dat ze maar naar Amsterdam moeten, waar immers genoeg voetbalvelden liggen.
16 november 2006 at 15:41   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Dat niet iedereen, al was het maar af en toe, naar de schouwburg kan, komt dat ook niets deels door uw partij (het landelijke CDA) die, samen met de VVD, de armen arm wil laten en de rijken alsmaar rijker wil maken? Wat die subiete bedrijfssluiting van al die auto-dealers betreft kan ik een heel eind met de heer Van der Liet meegaan. Goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en goed voor de natuur. Maar helaas is dat niet haalbaar, want de gemiddelde Nederlander wenst zelfs zijn post per auto naar de brievenbus te brengen!
16 november 2006 at 21:10   /   Beantwoorden  /

Corina
ach volgens de VVD en CDA kan toch iedereen werken, ook als je alleen je teen kan bewegen of erg ziek bent, vind het heel erg dat er net gedaan wordt of er bep. mensen niet bestaan-een vergeten groep, ….wil ze wel een rondje geven in een verpleeghuis of andere instelling…
16 november 2006 at 21:15   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Nee hoor, het CDA heeft de afgelopen vier jaar eens te meer aangetoond een uitermate sociale partij te zijn: hard voor wie niet wil, mild en solidair met wie niet kan.
17 november 2006 at 9:12   /   Beantwoorden  /

Corina
ach, al die onbewaamheid-hier in de gemeente-ze weten niet wat ze eigenlijk wel moeten weten….
gevolg-hebben de ambtenaren de macht in handen….
en laten ze aub , die C doorstrepen…..
17 november 2006 at 13:24   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Bent u mal? Die C onderscheidt ons van de meeste andere partijen en is bovendien een perfecte marketing-tool.
17 november 2006 at 13:58   /   Beantwoorden  /

Corina
hoezo,heb directe andere en helaas zeeeeeeer slechte ervaringen, beweer niet zomaar iets…………..
17 november 2006 at 23:51   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
De C als marketing tool? Meer stelt die dus echt niet voor. Een logo, in de zin van een vlag die de lading niet denkt. U had niet beter kunnen aangeven hoe ver het CDA van het Evangelie af staat. Marketing. Meer niet. Te hopen valt dat christenen dat doorzien, maar bedankt voor deze openlijke belijdenis.
19 november 2006 at 13:02   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ik schreef: “bovendien”. Dus als toefje slagroom op de taart. Ik daag u uit een partij te noemen die een meer christelijke invloed heeft gehad op het reilen en zeilen van de landspolitiek in de voorbije 100 jaar dan het CDA en zijn voorlopers.

20 november 2006 at 9:05   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Het wordt steeds erger. Christelijk als toefje op de taart. Is dus niet de essentie van de taart. Alleen het toefje. Waarmee u dus toegeeft dat die C niet wezenlijk is voor CDA, zoals ik al signaleerde. En 100 jaar bestaat het CDA nog niet. Van die oude bloedgroepen is niets meer over.

20 november 2006 at 10:53   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
De essentie is de politiek die we bedrijven; “what’s in a name”, zei Shakespeare reeds. En die politiek is door en door christelijk. Eerst werd die politiek bedreven door partijen als daar zijn de RKSP van Dr Schaepman, de ARP, de CHU en de KVP. Later is de fakkel overgenomen door het CDA. 100 jaar christelijk geïnspireerde politiek, wat een weelde!
20 november 2006 at 11:27   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Stop maar, ik vrees dat u het niet kunt begrijpen. Ooit vertelde en bekende rabbijn mij dat hij lid van het CDA was en overwoog zich beschikbaar te stellen voor een actieve functie in de politiek. “Eigenlijk sta ik wat Israel betreft dichter bij de RPF,” zei hij. “Maar die stellen Christus zo centraal dat ik met hun grondslag niet kan instemmen en ze zouden mij ook nooit als vertegenwoordiger accepteren.” De RPF is tegenwoordig opgegaan in de Christen Unie. Bij het CDA kan alles onder de vlag christelijk worden geschaard, tot atheisten toe. Als ze maar instemmen met de waarden en normen. Die hebben geen fluit met het geloof in de levende Christus te maken. Islamieten, humanisten, vrijmetselaars en noem maar op kunnen er blijkbaar ook goed in mee. Hoezo ‘gij geheel anders’?
20 november 2006 at 11:45   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Telkens als het leuk en interessant wordt, wilt u de discussie beëindigen. Dat getuigt niet van veel kracht. Zoals ik u laatst op het gemeentehuis nog probeerde uit te leggen, heeft een politieke partij nu eenmaal andere toelatingscriteria dan een kerkgenootschap. Iedere religie claimt per definitie exclusiviteit: ons geloof is het enig juiste, alles andere is een dwaalleer. Maar dat neemt dus niet weg dat ook een moslim politieke standpunten kan onderschrijven die op het Evangelie geënt zijn. Me dunkt, dat u hier degene bent die iets niet wilt of kunt begrijpen.
20 november 2006 at 12:08   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Laat die moslim maar niet horen dat hij op het Evangelie geente standpunten steunt. Het is ook niet zo. U zegt dat het van weinig kracht getuigt dat ik dit geleuter niet wil voortzetten, maar ik denk dat het tot niets leidt. U verwart zaken als de wet, normen en waarden etcetera – waar zelfs atheisten mee kunnen instemmen – blijkbaar met het Evangelie. Daardoor praten wij op een verschillende golflengte.
20 november 2006 at 18:25   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
U moet maar eens even bellen met de heer Coskun Coruz uit Haarlem. Die is 2e-Kamerlid voor het CDA en moslim. Misschien kan hij het u wél aan uw verstand peuteren.
21 november 2006 at 10:54   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Een moslim zal zich niet aansluiten bij een partij waarin Christus centraal staat, tenzij de betreffende partij daarvan niet zo’n punt maakt. Dat is hier evident aan de orde. Het gaat het CDA niet om het Evangelie van de enige Weg, Waarheid en Leven, maar om fatsoenlijke normen, waar iedere religie zich bij kan aansluiten. Wij kunnen echt beter stoppen, want wij verschillen fundamenteel over wat het Evangelie (‘de kracht Gods tot behoud’) inhoudt. Het CDA neigt gewoon naar syncretisme.
21 november 2006 at 12:37   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
U draait. Eerst zegt u dat die moslim van ons niet maar beter niet kan horen dat hij op het Evangelie geënte standpunten steunt, en als ik u dan een moslim noem die daar wel degelijk weet van heeft en uit volle overtuiging achter staat, dan zegt u weer “dat het CDA daarvan niet zo’n punt maakt”. Als we uw redeneertrant volgen, dan mag de PvdA zich niet langer sociaal-democratisch noemen, omdat er ook PvdA-leden zijn die in een Jaguar rijden. Want kennelijk maakt de PvdA dan niet zo’n punt van de spreiding van kennis, macht en inkomen.
21 november 2006 at 13:32   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Wat een onzin. Een moslim die gelooft in het Evangelie van Jezus Christus is geen moslim meer. Dat bedoel ik nou. Met slappe termen als ‘op het evangelie geente standpunten’ (die ook op de Koran en het humanisme blijken te kunnen steunen) raakt men de kern van de boodschap van Christus niet Daarmee zit je inderdaad op het niveau van de socialist in een Jaguar. Het CDA lijkt mij een waterig aftreksel van waar geloof in Christus voor staat. Er is natuurlijk niet voor niets een ChristenUnie ontstaan. Persoonlijk vind ik overigens dat men beter politiek en geloof niet kan mengen. Maar misbruik het woord christen ook niet voor een syncretistisch religieus genootschap.
21 november 2006 at 19:07   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ik zeg ook niet dat hij gelooft in het Evangelie, is het wel? Ik zeg dat hij zich bij het maken van zijn politieke keuzes baseert op dezelfde normen en waarden die wij christenen belijden. Het CDA is ook geen kerkgenootschap, maar een beweging die politieke en maatschappelijke doelen wil bereiken. En dat doet men het beste in een kabinet en niet in de oppositiebanken, zoals de Christenunie probeert.
22 november 2006 at 9:01   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Het verhaal is te ingewikkeld voor een gewoon mens die meent dat in een partij met het woord Christen in zijn naam ook christenen zitten. En dus het Evangelie belijden. Maar het blijkt dus een soort vlag die de lading niet denkt. Dat meende ik dus al te weten. Laten we nu maar stoppen, want u blijft er bij dat voor een christen partij ook niet christenen in de Kamer kunnen zitten, omdat zij toevallig over een paar dingen – maar niet over het voor christenen allerbelangrijkste – net zo denken als een christen. Ik deel die mening dus niet. Ik heb CDA-mensen gesproken met volstrekt onbijbelse opvattingen, maar ja, ze zullen wel een paar waarden uit het programma ondersteunen.
22 november 2006 at 10:08   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ach, ik ken ook VVD-ers (kamerleden incluis) met hele onliberale opvattingen en zelfs leden van de Christenunie met opvattingen die ik apert onchristelijk noem. Wilt u dan ook de VVD het recht ontzeggen zich Volkspartij voor Vrijheid en Democratie te noemen en de Christenunie om zich Christenunie te noemen? Hou toch op zeg!

22 november 2006 at 15:47   /   Beantwoorden  /

Johan Bos

Inderdaad, hou maar op. U wilt of kunt het niet begrijpen. Het Evangelie van de levende Christus vergelijken met liberale of andere politieke filosofie zou in de ogen van christenen onzinnig moeten zijn. Dat een partij voor algemene fatsoensnormen etc. wil staan, waarmee velen kunnen instemmen, is prima. Maar tooi dat niet met de naam van Christus, waar daar heeft het niets mee te maken. Ik stop ermee, hetgeen u wel zwak zult vinden. Maar deze discussie leidt tot niets.
22 november 2006 at 15:59   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ach, ik heb nog een stille hoop dat ik andere mensen dan u wél kan overtuigen. Het is mij inderdaad niet duidelijk waarom de PvdA en de VVD hun politieke handelen wel mogen ijken aan socialisme respectievelijk liberalisme, maar dat het het CDA verboden zou zijn om zijn politieke handelen te enten op het Evangelie. Dat is wel bijzonder vreemd.
22 november 2006 at 18:53   /   Beantwoorden  /

+++++++++++++++++

Statenfractie GroenLinks wil Bovenkerkerpolder groen houden

[Geplaatst door Johan Bos] 06 Februari, 2007

https://web.archive.org/web/20070206215934/http://amstelveen.blog.nl/politiek/2007/02/06/statenfractie_groenlinks_wil_bovenkerkerpolder_groen_houden

In wijkcentrum Westend komt Klaas Breunissen, lid van Provinciale Staten voor GroenLinks, woensdag 14 februari om 21.00 uur vertellen waarom en hoe zijn fractie de Bovenkerkerpolder groen en open wil houden. In die verkiezingsbijeenkomst komen ook de bedreigingen van de polder aan de orde, zoals: golfbaan, bebouwing langs de Nesserlaan, minder agrariërs, minder weidevogels en de omlegging van de N201.

De bijeenkomst is onderdeel van de campagne voor de provinciale Statenverkiezingen op 7 maart. Breunissen staat op nummer 3 van de kandidatenlijst voor GroenLinks.
Behoud van een groene Bovenkerkerpolder en het Groene Hart is volgens Breunissen voor de leefbaarheid van belang. “Ik ga graag met de inwoners van Amstelveen hierover in discussie” zegt hij.
GroenLinks zegt te willen verhinderen dat het groen wordt volgebouwd en wil zorgen voor ‘echt schone energie uit zon en wind, dus geen ouderwetse oplossingen zoals kerncentrales.’Voorafgaande aan de inleiding houdt GroenLinks Amstelveen om 20.00 uur een algemene ledenvergadering, waarin een nieuw bestuur wordt gekozen, eveneens in Westend. Ook die is openbaar.

+++++++++++++++++++

Groengebied tegen golfbaan in polder

Het bestuur van het Groengebied Amstelland (GA) heeft zich tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder uitgesproken. Alleen wethouder Joss Tabak, die namens Amstelveen in het bestuur zit, blijft voorstander. GA gaat de provincie negatief over de golfbaanplannen adviseren.

Te groot vindt het Groengebied het geplande golfcomplex. Het landschap zou er ingrijpend door veranderen en het zou veel verkeer aantrekken. Volgens GA past een golfcentrum niet in de agrarische context van het gebied. Het vreest ook lichtoverlast. Ook de bebouwing en de geplande verhogingen in het gebied horen er niet thuis, vindt GA.

REACTIES (Selectie)

Geplaatst door Jan Demming op 26 april 2007 om 20:46

Hoewel waakzaamheid geboden blijft, wil ik ‘Golfodrama’ en ‘Bovenkerkerpolder Natuurlijk’ alvast (voorzichtig) feliciteren met het feit dat het Groengebied Amstelland tegen een golfterrein in de Bovenkerkerpolder is.
Groengebied Amstelland complimenteer ik omdat het inziet dat een golfcomplex niet thuishoort in deze polder. Een groenblijvende polder i.p.v. gekunsteld groen met grote gebouwen en honderden parkeerplaatsen is voor IEDEREEN een prettig gezicht. Hulde!

Lees ook:GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder

Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels

Door Johan Bos op 25 juni 2007 om 20:57, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/06/25/verzet-tegen-golfodrome-in-vroege-vogels#respond

Zondagmorgen (1 juli) komt in het programma Vroege Vogels op Radio 1 het omstreden Golfrodrome in de Bovenkerkerpolder aan de orde. Loogman Vastgoed wil in de polder, zoals bekend, een golfcentrum realiseren. Daar is veel verzet tegen. De gemeente lijkt de plannen toe te juichen. Wijnand Duyvendak, die er Kamervragen over heeft ingediend, gaat in het programma in discussie met verantwoordelijk wethouder Remco Pols. Het programma wordt uitgezonden tussen 08.00 en 10.00 uur. Het is ook te beluisteren via http://www.vroegevogels.nl

Lees ook:Ook minister Cramer (Vrom) tegen golfcentrum
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Lokale omroep start serie rond verkiezingen
Lees ook:Serie over Amsterdamse Bos op lokale tv
Lees ook:PvdA wil tolerantieles op scholen

14 Reacties // Reageer

Jan Demming
De gemeente lijkt de plannen voor een golfaccommodatie niet alleen toe te juichen, zij wacht zelfs gespannen af wanneer de eerste spade ‘eindelijk’ de grond in kan om voor eens en voor altijd verlost te zijn van een stuk – weliswaar – cultuurhistorische grond, maar waaraan geen voormalige stuiver te verdienen valt. Een golf-accommodatie brengt namelijk wél geld in het laadje en Amstelveen op de landkaart. Wat wil je als gemeente met voldoende capsones nog meer?!
Ik hoop van harte dat, dankzij onder meer de tegenstand vanuit de bevolking en veel instellingen die het milieu en landschap hoog in het vaandel hebben staan, de tegenstand zo massaal wordt dat het college en de gemeenteraad eindelijk eens na gaan denken…. Die puntjes staan er niet voor niets, want dit zou de eerste keer zijn dat er, voor wat betreft de toekomst van onze volgende generaties, eens nagedacht zou worden over de toekomst van ons land. Erg optimistisch ben ik niet, want dit rechtste college – inclusief de ooit zo sociaal ogende plaatselijke PvdA, sloot na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een verbond met de twee andere rechtse partijen. Dat hield in dat door het ‘geven en nemen’ tijdens die besprekingen de bevolking eenvoudigweg NIETS meer te vertellen heeft. Het ergste is nog dat deze partijen dat zelf in min of meerdere mate hebben toegegeven.
Toch hoop ik dat uit diezelfde bevolking de roep klinkt om eindelijk eens een eind te maken aan deze minachting. die bij de gemeentekennelijk valt onder het begrip ‘transparantie’. Ik mag er toch vanuit gaan dat het laatste woord, als het er opaan komt, aan de inwoners is, om hun ziel en zaligheid in te zetten om deze ramp (golf-accommodatie) te voorkomen.

26 juni 2007 at 1:32   /   Beantwoorden  /

TAZ

Wordt een wakker man, de gemeente is een voorstander van de ontwikkeling van het Golf gebeuren, zo ook de meerderheid van de Raad en naar ik aanneem die van de bevolking.

Slechts een heel klein deel van de inwoners is tegen.

Stom!

27 juni 2007 at 12:52   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Uit welk onderzoek blijkt dat een klein deel van de bevolking tegen is? Dat de politiek doet wat de bevolking wil, is een illusie. Er wordt alleen beloofd wat de bevolking wil horen, bij de verkiezingen. Daarna is het over en sluiten. Tot de volgende verkiezingen. Dan worden er weer lijstjes met loze beloften gepresenteerd, die een gemakkelijk over boord gaan als ze zijn opgeschreven.

27 juni 2007 at 19:11   /   Beantwoorden  /

TAZ

Hoeveel bezwaarschriften op de gehele bevolking van ca 79.000 zijn er binnen gekomen en waar wonen deze bezwaarmakers….

Alle middelen grijpen deze lieden aan, van advertenties, tot het via de Amsterdamse (GL) wethouders die hun Tweede Kamerleden aan toe informeren (mmmm, dus niet via de GL Amstelveen, dat is interessant), tot aan onwaarheden en bangmakerij aan toe.

Kom nou meneer Bos, wordt wakker, dat zou u sieren.

28 juni 2007 at 9:21   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Ja meneer of mevrouw TAZ, dat is de enige mogelijkheid om aandacht te vragen voor de zaak. Wij zullen inderdaad ons uiterste best doen om dit gezwel (golfbaan) te bestrijden, maar dan kan niet anders dan door aandacht van andere partijen te vragen. Want als de kogel eenmaal door de kerk is, dan is er niets meer aan te doen. Dan hebben B & W en onze vertegenwoordigers (…) in de raad hun zin en kunnen ze elk weekend lekker een potje golfen. En dan kunnen de echte natuurgenieters weer wat kilometers verder fietsen om nog een stukje polder te bewonderen. Snapt u?

28 juni 2007 at 12:02   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Ik vroeg alleen waarop u de mening baseert dat maar een klein deel van de bevolking die golfbaan niet wil. Daar gaf u geen antwoord op. Dat de meerderheid geen bezwaarschriften stuurt, wil niet automatisch zeggen dat zij voorstander is. Misschien heeft die meerderheid het hoofd al in de schoot gelegd, omdat naar haar toch niet wordt geluisterd door de politiek en bezwaren vrijwel standaard van tafel worden geveegd.

28 juni 2007 at 12:55   /   Beantwoorden  /

TAZ

Hr Bos,

Als u als een goed journalist en dat bent u ongetwijfeld, uw geoefende oor te luisteren legt, dan hoort u ook vele positieve geluiden. Maar, …, goed nieuws is helaas (of juist gelukkig) veelal geen nieuws.

Ik heb dat wel gedaan…..U?

29 juni 2007 at 13:38   /   Beantwoorden  /

JOHAN TH. BOS

Ook mijn al dan net geoefende oor is geen garantie voor een zuivere peiling van wat de meerderheid van de bevolking echt wil. Om dat vast te stellen is degelijk onderzoek nodig. Een referendum zou ook kunnen, maar daar begint de gemeente heus niet aan.

30 juni 2007 at 12:21   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Nee, geen referendum, want stel je toch eens voor dat….
Uiteraard hoor je ook positieve geluiden, maar dan vooral van ingezetenen die over hun inkomen weinig te klagen hebben en die zich graag willen profileren in een poenig golfgebied. Maar de ‘gewone’ man en vrouw vertoeft veel liever in een echt natuurgebied dan op een gekunsteld grasveld met allerlei zaken die NIETS met de natuur te maken hebben.

30 juni 2007 at 14:39   /   Beantwoorden  /

jos

Nieuwveen, komt er nu ook een voor max. 900 “gelukkigen’ MER rapportage klopt van geen kant….rondom A’veen al zoveel golfbanen voor de happy few…

2 juli 2007 at 12:00   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Ja maar Jos, tegen instanties en overheden die compromissen sluiten, afspraakjes in achterkamertjes maken, de waarheid verbloemen, afspraken niet nakomen…. daar is bijna niet tegen aan te knokken. Het gekonkel moet eerst via de media duidelijk naar buiten worden gebracht. En als dat uiteidelijk niet helpt….. (wordt vervolgd).

2 juli 2007 at 12:48   /   Beantwoorden  /

TAZ

Bah, wat zijn jullie toch een ongelofelijk bang zootje. De golfbaan komt er of j het nou gelooft of niet. Vraag is alleen met of zonder onze medewerking…..

2 juli 2007 at 13:03   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

TAZ, bang ben je pas als je je echte naam niet onder je verhaal wilt plaatsen. Misschien zelfs wel laf!
Overigens denk ik dat je in dit geval het woord ‘bang’ in de goede context plaatst. Er is bij mij namelijk geen enkele sprake van ‘bang’ in de zin van angst hebben. Ik probeer alleen realistisch uiteen te zetten hoe de boel hier in elkaar steekt.
Natuurlijk komt die golfbaan er automatisch, zeker wanneer we er als tegenstanders niet alles aan doen om dat gedrocht in de polder te voorkomen. Maar inderdaad, jij zit aan de makkelijke kant, namelijk aan die van de plaatselijke politiek. Je hoeft lekker niks te doen en gewoon afwachten tot er toestemming voor die golfbaan komt. Vergeet je niet je golfstick tijdig in het vet te zetten?

2 juli 2007 at 15:24   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Foutje in de 2e allinea:
Overigens denk ik dat je in dit geval het woord ‘bang’ NIET in de goede context plaatst. Et cetera.

2 juli 2007 at 16:34   /

++++++++++++++++++++

‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer

Door Johan Bos op 25 juni 2007 om 18:05, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/06/25/golfodrome-mirbruikt-naam-commissie-mer#more-1260

Loogman Vastgoed BV, initiatiefnemer van het Golfodrome in de Bovenkerkerpolder, maakt misbruik van de naam en het logo van de Commissie Mer. MER is de afkorting van milieu effect rapportage. De commissie zegt in een persbericht dat Loogman ten onrechte in publicaties haar logo gebruikt en daarbij selectief citeert haar advies. Daarmee wordt volgens de commissie de suggestie gewekt dat zij de bouw van een golfcentrum in de polder steunt. Dat is misleidend, vindt zij.‘De Commissie MER spreekt zich namelijk niet uit over de wenselijkheid of toelaatbaarheid van een project,’ laat zij weten. ‘Op 10 april 2007 bracht de Commissie haar toetsingsadvies uit over het milieueffectrapport voor realisatie van het Golfodrome in Amstelveen. Haar belangrijkste opmerking daarin was dat de effecten van alle alternatieve inrichtingen op de openheid en de structuur van het landschap in het MER en de aanvullende informatie te positief beoordeeld worden.’
De commissie adviseerde meer aandacht te geven aan de mogelijkheden om het reliëf beter te laten aansluiten bij de landschappelijke doelstellingen voor het gebied en aandacht te besteden aan de mogelijkheden om lichthinder te minimaliseren. In de publicaties van Loogman Vastgoed B.V. worden deze punten niet genoemd, constateert zij.
De stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk had de commissie op het misbruik gewezen. De stichting is blij dat daarop onmiddellijk is gereageerd.

Lees ook:Ook gemeentelijk logo misbruikt voor golfcentrum
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder
Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder

2 Reacties // Reageer

++++++++++++++++

Ook gemeentelijk logo misbruikt voor golfcentrum

Door Johan Bos op 

Na de Commissie M.e.r. verwijt nu ook de gemeente Loogman Vastgoed BV dat die misbruik van haar naam (Gemeente Amstelveen) en logo heeft gemaakt. Loogman wil een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder stichten en heeft in promotionele publicaties daarover beide logo’s gebruikt. Zowel Commissie M.e.r. als gemeente vindt dat de indruk workt dat zij medeverantwoortdelijk is voor de inhoud van die publicatie.

In “Golfcentrum in Amstelveen, de feiten op een rij” is volgens de commissie zeer selectief uit een rapport van haar geciteerd. Zij werd er overigens op het logogebruik door Loogman geattendeerd door de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk. Dat toont volgens de initiatiefnemer voor de golfbaan aan dat de tegenstanders van het project álles aangrijpen in hun strijd. Volgens hem strijden zij op een heel laag niveau. Wat niet wegneemt dat gemeente en mer-commissie het gebruik van hun logo’s kennelijk belangrijk genoeg vinden om het publiekelijk tegen te ageren.

De gemeente heeft Loogman Vastgoed B.V. verzocht naam en logo van de stukken te verwijderen en deze voortaan alleen in overleg en met instemming van de gemeente te gebruiken.

Voor de bouwvergunning voor het golfcentrum is er nu een inspraakperiode, tot en met 4 juli 2007. Dinsdag 3 juli is er van 17.30 tot 20.00 uur een informatieavond in het raadhuis. Alle stukken over het golfcentrum liggen ook in het raadhuis ook bij de balie Bouwen ter inzage, evenals in de Bibliotheek aan het Stadsplein.

Lees ook:‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer’
Lees ook:Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder

++++++++++++++++++

Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels

Door Johan Bos op , in de categorie Bovenkerkerpolder.

Zondagmorgen (1 juli) komt in het programma Vroege Vogels op Radio 1 het omstreden Golfrodrome in de Bovenkerkerpolder aan de orde. Loogman Vastgoed wil in de polder, zoals bekend, een golfcentrum realiseren. Daar is veel verzet tegen. De gemeente lijkt de plannen toe te juichen. Wijnand Duyvendak, die er Kamervragen over heeft ingediend, gaat in het programma in discussie met verantwoordelijk wethouder Remco Pols. Het programma wordt uitgezonden tussen 08.00 en 10.00 uur. Het is ook te beluisteren via http://www.vroegevogels.nl

Lees ook:Ook minister Cramer (Vrom) tegen golfcentrum
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Lokale omroep start serie rond verkiezingen
Lees ook:Serie over Amsterdamse Bos op lokale tv
Lees ook:PvdA wil tolerantieles op scholen

Geplaatst door Jan Demming op 26 juni 2007 om 1:32

De gemeente lijkt de plannen voor een golfaccommodatie niet alleen toe te juichen, zij wacht zelfs gespannen af wanneer de eerste spade ‘eindelijk’ de grond in kan om voor eens en voor altijd verlost te zijn van een stuk – weliswaar – cultuurhistorische grond, maar waaraan geen voormalige stuiver te verdienen valt. Een golf-accommodatie brengt namelijk wél geld in het laadje en Amstelveen op de landkaart. Wat wil je als gemeente met voldoende capsones nog meer?!
Ik hoop van harte dat, dankzij onder meer de tegenstand vanuit de bevolking en veel instellingen die het milieu en landschap hoog in het vaandel hebben staan, de tegenstand zo massaal wordt dat het college en de gemeenteraad eindelijk eens na gaan denken…. Die puntjes staan er niet voor niets, want dit zou de eerste keer zijn dat er, voor wat betreft de toekomst van onze volgende generaties, eens nagedacht zou worden over de toekomst van ons land. Erg optimistisch ben ik niet, want dit rechtste college – inclusief de ooit zo sociaal ogende plaatselijke PvdA, sloot na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een verbond met de twee andere rechtse partijen. Dat hield in dat door het ‘geven en nemen’ tijdens die besprekingen de bevolking eenvoudigweg NIETS meer te vertellen heeft. Het ergste is nog dat deze partijen dat zelf in min of meerdere mate hebben toegegeven.
Toch hoop ik dat uit diezelfde bevolking de roep klinkt om eindelijk eens een eind te maken aan deze minachting. die bij de gemeentekennelijk valt onder het begrip ‘transparantie’. Ik mag er toch vanuit gaan dat het laatste woord, als het er opaan komt, aan de inwoners is, om hun ziel en zaligheid in te zetten om deze ramp (golf-accommodatie) te voorkomen.

Geplaatst door TAZ op 27 juni 2007 om 12:52

Wordt een wakker man, de gemeente is een voorstander van de ontwikkeling van het Golf gebeuren, zo ook de meerderheid van de Raad en naar ik aanneem die van de bevolking.
Slechts een heel klein deel van de inwoners is tegen. Stom!

Geplaatst door Johan Th. Bos op 27 juni 2007 om 19:11

Uit welk onderzoek blijkt dat een klein deel van de bevolking tegen is? Dat de politiek doet wat de bevolking wil, is een illusie. Er wordt alleen beloofd wat de bevolking wil horen, bij de verkiezingen. Daarna is het over en sluiten. Tot de volgende verkiezingen. Dan worden er weer lijstjes met loze beloften gepresenteerd, die een gemakkelijk over boord gaan als ze zijn opgeschreven.

Geplaatst door TAZ op 28 juni 2007 om 9:21

Hoeveel bezwaarschriften op de gehele bevolking van ca 79.000 zijn er binnen gekomen en waar wonen deze bezwaarmakers….
Alle middelen grijpen deze lieden aan, van advertenties, tot het via de Amsterdamse (GL) wethouders die hun Tweede Kamerleden aan toe informeren (mmmm, dus niet via de GL Amstelveen, dat is interessant), tot aan onwaarheden en bangmakerij aan toe.
Kom nou meneer Bos, wordt wakker, dat zou u sieren.

Geplaatst door Jan Demming op 28 juni 2007 om 12:02

Ja meneer of mevrouw TAZ, dat is de enige mogelijkheid om aandacht te vragen voor de zaak. Wij zullen inderdaad ons uiterste best doen om dit gezwel (golfbaan) te bestrijden, maar dan kan niet anders dan door aandacht van andere partijen te vragen. Want als de kogel eenmaal door de kerk is, dan is er niets meer aan te doen. Dan hebben B & W en onze vertegenwoordigers (…) in de raad hun zin en kunnen ze elk weekend lekker een potje golfen. En dan kunnen de echte natuurgenieters weer wat kilometers verder fietsen om nog een stukje polder te bewonderen. Snapt u?

Geplaatst door Johan Th. Bos op 28 juni 2007 om 12:55

Ik vroeg alleen waarop u de mening baseert dat maar een klein deel van de bevolking die golfbaan niet wil. Daar gaf u geen antwoord op. Dat de meerderheid geen bezwaarschriften stuurt, wil niet automatisch zeggen dat zij voorstander is. Misschien heeft die meerderheid het hoofd al in de schoot gelegd, omdat naar haar toch niet wordt geluisterd door de politiek en bezwaren vrijwel standaard van tafel worden geveegd.

Geplaatst door TAZ op 29 juni 2007 om 13:38

Hr Bos,
Als u als een goed journalist en dat bent u ongetwijfeld, uw geoefende oor te luisteren legt, dan hoort u ook vele positieve geluiden. Maar, …, goed nieuws is helaas (of juist gelukkig) veelal geen nieuws.
Ik heb dat wel gedaan…..U?

Geplaatst door JOHAN TH. BOS op 30 juni 2007 om 12:21

Ook mijn al dan net geoefende oor is geen garantie voor een zuivere peiling van wat de meerderheid van de bevolking echt wil. Om dat vast te stellen is degelijk onderzoek nodig. Een referendum zou ook kunnen, maar daar begint de gemeente heus niet aan.

Geplaatst door Jan Demming op 30 juni 2007 om 14:39

Nee, geen referendum, want stel je toch eens voor dat….
Uiteraard hoor je ook positieve geluiden, maar dan vooral van ingezetenen die over hun inkomen weinig te klagen hebben en die zich graag willen profileren in een poenig golfgebied. Maar de ‘gewone’ man en vrouw vertoeft veel liever in een echt natuurgebied dan op een gekunsteld grasveld met allerlei zaken die NIETS met de natuur te maken hebben.

Geplaatst door jos op 2 juli 2007 om 12:00

Nieuwveen, komt er nu ook een voor max. 900 “gelukkigen’ MER rapportage klopt van geen kant….rondom A’veen al zoveel golfbanen voor de happy few…

 • Geplaatst door Jan Demming op 2 juli 2007 om 12:48

  Ja maar Jos, tegen instanties en overheden die compromissen sluiten, afspraakjes in achterkamertjes maken, de waarheid verbloemen, afspraken niet nakomen…. daar is bijna niet tegen aan te knokken. Het gekonkel moet eerst via de media duidelijk naar buiten worden gebracht. En als dat uiteidelijk niet helpt….. (wordt vervolgd).

 • Geplaatst door TAZ op 2 juli 2007 om 13:03

  Bah, wat zijn jullie toch een ongelofelijk bang zootje. De golfbaan komt er of j het nou gelooft of niet. Vraag is alleen met of zonder onze medewerking…..

 • Geplaatst door Jan Demming op 2 juli 2007 om 15:24

  TAZ, bang ben je pas als je je echte naam niet onder je verhaal wilt plaatsen. Misschien zelfs wel laf!
  Overigens denk ik dat je in dit geval het woord ‘bang’ in de goede context plaatst. Er is bij mij namelijk geen enkele sprake van ‘bang’ in de zin van angst hebben. Ik probeer alleen realistisch uiteen te zetten hoe de boel hier in elkaar steekt.
  Natuurlijk komt die golfbaan er automatisch, zeker wanneer we er als tegenstanders niet alles aan doen om dat gedrocht in de polder te voorkomen. Maar inderdaad, jij zit aan de makkelijke kant, namelijk aan die van de plaatselijke politiek. Je hoeft lekker niks te doen en gewoon afwachten tot er toestemming voor die golfbaan komt. Vergeet je niet je golfstick tijdig in het vet te zetten?

  ++++++++++++++++

  Vriendjes

  Door Johan Bos op 28 juli 2007 om 07:04, in de categorie Algemeen.
  http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2007/07/28/vriendjes#more-1301

  Natuurlijk komt die golfbaan er. Elitaire golfclub VVD wil dat en die domineert nu eenmaal het college van B e W. In de gemeenteraad heeft de liberale fractie twee bijwagens: CDA en PvdA. De afkorting van die laatste partij is zoiets als die van de VPRO, een omroep die ooit protestants was, maar het tegenwoordig als een belediging zou ervaren nog op die P te worden aangesproken. Zo ook heeft het van origine socialistische smaldeel in de raad niets meer met de arbeidsklasse te maken. In dat licht bezien is het onnozel dat tegen de golfbaan agerende actievoerders PvdA-wethouder Pols verwijt een vriendje van golfbaaninitiator Ger Loogman te zijn. Dikke vriendjes misschien wel. Nou en? Ze staan samen eendrachtig voor de opdracht de plannen te verwezenlijken. Want de meerderheid van de bevolking wil dat nu eenmaal. Nee, dat is niet onderzocht, maar dat voelt en politici nu eenmaal aan hun water. En door dat water worden wij uiteindelijk bestuurd.
  Pols vindt dat de actievoerders niet zo moeten zeuren. Goed, zijn eigen partij wilde in het verleden ook die polder open en groen houden, maar er wordt nu slechts een ‘snippertje’ daarvan uitgezonderd, meldde hij in radioprogramma Vroege Vogels. Een ‘rafelrand’ van het Groene hart. Ik gun hem van harte dat met de randen van zijn hart niet zo wordt omgesprongen, maar dat terzijde.
  Hoe beperkt het groen in de polder ook zal worden, randen blijven er altijd bestaan. En dus kan het oppeuzelen van die randen gewoon doorgaan. Er komen dus woningen, bedrijfsterreinen, kantoren enzovoort. Nou ja, eerst moet die golfhobbel zijn genomen natuurlijk.
  Ik ben actievoerder voor noch tegen het Golfodrome. Ze doen maar. En als de bestuurders er willen bouwen, gaan zij toch gewoon hun gang. Democratie bestaat eigenlijk alleen in theorie en daar heb ik mij noodgedwongen allang bij neergelegd. Een klein kliekje vriendjes maakt de dienst uit.
  Protesteren tegen de golfplannen heeft net zoveel zin als dat te doen tegen de voortdurende uitbreiding van Schiphol. Ook dáár zal ik niet aan meedoen. Omdat het tijdverspilling is en ik niet zou weten hoe je de realiteit van het toenemende luchtverkeer kunt stoppen. Ik maak al veertig jaar protesten tegen hinder door vliegtuigen mee en ik kan me niet herinneren dat alle strijdlustige organen en tijd en geld vretende organen ooit iets hebben bereikt. De luchthaven is gewoon doorgegroeid. En dat blijft zo.
  Actie voeren? Leuke hobby voor wie ervan houdt. Geeft misschien een lekker gevoel. Die kick is de enige beloning. Meer niet.

  Lees ook:Pols betreurt weigering gesprek Golfodrama
  Lees ook:Actiegroep tegen golfbaan weigert gesprek met Pols
  Lees ook:Schiphol
  Lees ook:Sprookjes
  Lees ook:Vuurwerk

  6 Reacties // Reageer

  Hans van der Liet
  En ik maar denken dat we iedere vier jaar vrije verkiezingen hebben, waarbij het de soeverein (= het volk) geheel vrij staat competente, geëngageerde, waarheidslievende en altruïstische vertegenwoordigers te kiezen…
  30 juli 2007 at 9:43   /   Beantwoorden  /

  ACTIE-helpt-meer
  Gááááp. Ga toch eens wat doen, mensen. Dat oeverloos geouwehoer zet toch geen zoden aan de dijk bovendien is het op deze site steeds een herhaling van zetten. Het lijkt meer op het eigen ego strelen dan dat dit enig blijk van bevlogenheid voor het algemeen belang geeft. Misschien kunnen jullie beter wat met bejaarden rond gaan wandelen of allochtonen nederlandse taalles geven, zijn die tenminste echt mee geholpen.
  2 augustus 2007 at 18:37   /   Beantwoorden  /

  Hans van der Liet
  Reacties van mensen die onder pseudoniem schrijven, neem ik per definitie nooit au sérieux. Nu weet ik weer waarom. Als het je verveelt, dan ga je toch lekker de krant lezen of naar het zwembad?!

  3 augustus 2007 at 9:46   /   Beantwoorden  /

  Taz

  ->2. Ja, of de golfbaan aanleggen. Goed idee. Bedankt!!!

  3 augustus 2007 at 10:39   /   Beantwoorden  /

  Grea Twint

  Geplaatst door Grea Twint: Antwoord
  05/09/2007, 11:59

  Graag wil ik u even een van de laatste stukjes over het Golfodrama van de heer vd Liet laten lezen, om u even te laten zien hoe er met de belastingbetaler omgegaan wordt.

  Geplaatst door Jan Demming: Antwoord
  04/09/2007, 17:23

  Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
  PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

  Geplaatst door Hans van der Liet: Antwoord
  04/09/2007, 17:43

  Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
  Ik wens u goede devotie overmorgen!

  Nog 4 nachtjes slapen.

  5 september 2007 at 16:05   /   Beantwoorden  /

  Grea Twint

  Geplaatst door Grea Twint: Antwoord
  05/09/2007, 11:59

  Graag wil ik u even een van de laatste stukjes over het Golfodrama van de heer vd Liet laten lezen, om u even te laten zien hoe er met de belastingbetaler omgegaan wordt.

  Geplaatst door Jan Demming: Antwoord
  04/09/2007, 17:23

  Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
  PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

  Geplaatst door Hans van der Liet: Antwoord
  04/09/2007, 17:43

  Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
  Ik wens u goede devotie overmorgen!

  Nog 4 nachtjes slapen.

  5 september 2007 at 16:05

++++++++++++++

Ook ‘Beschermers Amstelland’ tegen golfcentrum

Door Johan Bos op 16 augustus 2007 om 13:50, in de categorie Bovenkerkerpolder.

http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/08/16/ook-beschermers-amstelland-tegen-golfcentrum#more-1319Golfcentrum Golfodrome noch woningbouw moet er komen in de Bovenkerkerpolder. Bij de tegenstanders daarvan heeft ook Stichting Beschermers Amstelland zich aangesloten. Zij tekende bezwaar aan bij de provincie tegen herziening van het Streekplan, waardoor beide mogelijk zouden worden, en wil dat de polder open, stil agrarisch gebied blijft. Volgens haar staan de plannen voor een golfcentrum en (mogelijke) woningbouw haaks op eerder door zowel de provincie als de Amstelland gemeenten – inclusief Amstelveen – ontwikkeld beleid.Lees ook:‘Bovenkerkerpolder meest bedreigd in Amstelland’
Lees ook:Groengebied tegen golfbaan in polder
Lees ook:Ook Staatsbosbeheer tegen golfcentrum
Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder
Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door++++++++++++++

GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder

Door Johan Bos op 3 september 2007 om 17:38, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/09/03/groenlinks-op-alle-niveaus-tegen-golfcentrum-en-woningbouw-in-polder#more-1344

Van Amstelveen tot Den Haag zijn de politici van GroenLinks tegen woningbouw en een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. De fracties in Tweede Kamer, Provinciale Straten van Noord-Holland de Amstelveense gemeenteraad hebben laten weten de polder open en groen te willen houden. Zij zien de door GS voorgestelde herziening van het streekplan als een bedreiging daarvoor.

“Wij zijn van meet af aan tegen een golfcomplex in deze mooie polder geweest,” zegt GL-raadslid Hans Koot. “Amstelveners moeten kunnen genieten van het spaarzame groen in de omgeving en een plek vinden voor rust in ons drukke bestaan.” Ook Tweede Kamer- en de provinciale statenfractie gaan zich daarvoor hard maken. Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak: “Ik ga voor een open en groene polder die zorgt voor versterking en behoud van het open en agrarische karakter van de polder”.

De Bovenkerkerpolder ligt in het nationale landschap Groene Hart, de provinciale ecologische hoofdstructuur en een rijksbufferzone. GroenLinks wijst erop dat het de bedoeling is dit gebied niet aan te tasten, maar te beschermen. Volgens de partij verdragen woningbouw bij de Nesserlaan en een Golfodrome zich niet daarmee. “Er zijn genoeg golfbanen in de omgeving, we willen geen waardevol landschap opofferen voor nóg een golfbaan”, aldus Koot.

De provinciale statenfractie zal bij de streekplanherziening stelling nemen tegen zowel een golfcomplex als woningbouw. Statenlid Klaas Breunissen: “Wij zetten ons in voor een open en groene Bovenkerkerpolder, met ruimte voor natuur, recreatie en het boerenbedrijf. Daar past geen verstening door woningbouw of een golfbaan in. Wij steunen de actiegroepen die zich daar tegen keren en zullen alles op alles zetten om de komende streekplanherziening in groene richting bij te stellen.” Op 6 september is er een hoorzitting over het streekplan, waarvoor zich 200 bezwaarden hebben gemeld.

Lees ook:Ook provinciale ChristenUnie wil Bovenkerkerpolder groen houden
Lees ook:Stichting bedelt om geld voor juridische actie tegen golfbaan
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Ook Ouder-Amstel tegen golfbaan in polder
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

47 Reacties // Reageer

[…]
Jan Demming
Het is belangrijk dat op 6 september in hotel Dorint op Schiphol-Oost zoveel mogelijk tegenstanders van de golfbaan en woningbouw in de B’kerkerpolder de avondzitting bijwonen. Daarom wordt voor hen gratis vervoer per bus geregeld. U wordt verzocht om zo snel mogelijk een plaats te reserveren, bij voorkeur via e-mail info@golfodrama.nl of per telefoon via 06-3622 9019 of 06-4018 2078.
BUSVERVOER Vertrek: Donderdag 6 september om 19.00 uur (stipt!) Opstapplaats: Winkelcentrum Groenhof, achterzijde straatje bij laad- en losplaats Jumbo en AH. U wordt na afloop van de bijeenkomst weer bij Groenhof afgezet. Openbaar vervoer
is bereikbaar per openbaar vervoer (o.a. bus 199, halte Stationsplein/Lvb. Reisinformatie vindt u op http://www.9292ov.nl

4 september 2007 at 14:50   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

De honden blaffen, de karavaan trekt verder. Ik meende overigens begrepen te hebben, dat politici toch nooit naar burgers luisteren, dus is het eigenlijk geen volksverlakkerij waar u mee bezig bent, meneer Demming? U geeft de mensen nu de valse hoop, dat ze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming, terwijl de oplettende lezertjes van deze site weten dat politici eigengereide, arrogante en bovenal machtswellustige wezens zijn die zich niet in het minst bekommeren om de zorgen ven de gewone man. U maakt de mensen blij met een dode mus, foei!

4 september 2007 at 15:35   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

4 september 2007 at 17:23   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
Ik wens u goede devotie overmorgen!

4 september 2007 at 17:43   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Ja, ik ken die wandelgangen nu wel zo’n beetje, althans die in het lokale praathuis. Daarom ben ik daar ook totaal op afgeknapt. Toch hoop ik dat de provinciale politici de verantwoordelijkheid willen dragen en zullen kiezen voor een blijvend stukje groene polder tussen Amstelveen en Uithoorn.

PS: Misschien is het toch verstandig om nu alvast in te checken. Stel u voor dat u uw vliegtuig mist!?

4 september 2007 at 19:46   /   Beantwoorden  /

Grea Twint

Meneer Jan Demming, U weet niet hoe ontzettend blij ik ben met deze uitleg van de , Hr. van der Liet, VOORZITTER VAN HET CDA.
Nog hartelijk dank Hans!

5 september 2007 at 8:29   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

Mevrouw Twint, u bent natuurlijk blij omdat u dankzij mijn waarschuwing nu een betere besteding van uw vrije avond kunt zoeken dan het bijwonen van een zinloze hoorzitting!

En meneer Demming, u moet weten dat het al dan niet missen van een vliegtuig niet afhangt van het moment waarop je incheckt, maar van het moment waarop je van huis vertrekt.

6 september 2007 at 12:00   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Het laatste nieuws uit Den Haag:
Ik heb hier een nieuwtje uit Den Haag, meneer Van der Liet. Minister Cramer heeft gisteren in het algemeen overleg over de Nota Ruimte op vragen van Wijnand Duyvendak (Groen Links) geantwoord dat ze “zich grote zorgen maakt” over de plannen voor het golfcomplex in de Bovenkerkerpolder en “naar mogelijkheden zoekt om te plannen te stoppen”. De minister zei dat de gemeente Amstelveen “de kernkwaliteiten van het gebied niet goed heeft gedefinieerd”.

En wat het al dan niet missen van uw vliegtuig betreft: stelt u zich eens voor dat u een uur in de file komt te staan en uw vlucht mist. Ik moet er niet aan denken!

6 september 2007 at 12:21   /   Beantwoorden  /

Taz
Vergeet er svp dan ook niet bij te vertellen dat dan de rondweg Amstelveen gepland wordt. Betekend dat er geen golfballetjes door de lucht vliegen,…, wel lekker uitlaatgassen happen ‘s ochtends bij het wakker worden. Bah.
Succes, oh ja in het laatste geval ga ik wel verhuizen.

[..]
Jan Demming

Over die rondweg wordt al jaren gesproken, maar het is niet zo dat – mocht de golfbaan niet doorgaan – er als alternatief dan maar een rondweg wordt aangelegd. Het A3-tracé blijft echter gereserveerd door het rijk ten behoeve van een eventuele weg riching Rotterdam. Dat heb ik althans begrepen.

6 september 2007 at 13:52   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp

En zo blijkt dat ook politici overtuigd kunnen worden van het feit dat zij ongelijk hebben gehad. Alleen jammer dat met name de mede-aanstichters van de ellende Requin en Mager gewoon blijven zitten waar ze zitten.
Dit komt door de pakken boter op hubn hoofd. Het getuigt van meer respect naar de inwoners toe als zij conclusies trekken en aftreden. Zie het als een verloren voetbalwedstrijd. De trainer en manager zijn verantwoordelijk.

7 september 2007 at 0:01   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp

En zo blijkt dat ook politici overtuigd kunnen worden van het feit dat zij ongelijk hebben gehad. Alleen jammer dat met name de mede-aanstichters van de ellende Requin en Mager gewoon blijven zitten waar ze zitten.
Dit komt door de pakken boter op hubn hoofd. Het getuigt van meer respect naar de inwoners toe als zij conclusies trekken en aftreden. Zie het als een verloren voetbalwedstrijd. De trainer en manager zijn verantwoordelijk.

7 september 2007 at 0:01   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

Meneer Demming, te uwer geruststelling: ik heb mijn vliegtuig niet gemist; ik ging ook keurig met de bus 300, de Zuidtangent, naar Schiphol (waar u overigens jarenlang uw broodjes heeft verdiend aan het verpesten van het milieu door het vliegverkeer, maar dit terzijde).

En uitkijkend over de mooie Caraïbische zee, ben ik dankbaar dat de minister van VROM niets te zeggen heeft over de ruimtelijke ordening in Amstelveen (tenzij zij het enorm zware wapen uit de kast haalt om te weigeren het KB te tekenen dat de Raad van State zal concipiëren naar aanleiding van het kroonberoep dat u en uw medestrijders ongetwijfeld zulen instellen tegen het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten, hetgeen zelden gebeurt). Maar goed, tegen die tijd dat het zover is, ben ik misschien zelf wel de minister van VROM. Mevrouw Cramer zal het rond die tijd hoogstwaarschijnlijk NIET meer zijn.

10 september 2007 at 22:09   /   Beantwoorden  /
[…]

++++++++++++++

Ook minister Cramer (Vrom) tegen golfcentrum

http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/09/06/ook-minister-cramer-vrom-tegen-golfcentrum#more-1352

Door Johan Bosop 6 september 2007 om 13:14, in de categorie Bovenkerkerpolder.

Minister Cramer van VROM maakt zich grote zorgen over het in de Bovenkerkerpolder geplande golfcentrum. Zij heeft dat gezegd tijdens het algemeen overleg over de Nota Ruimte, in antwoord op vragen van GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak. Cramer zij te zoeken naar mogelijkheden om de Amstelveense plannen stop te zetten. Zij vindt ook dat de gemeente “de kernkwaliteiten van het gebied niet goed heeft gedefinieerd.”

Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels
Lees ook:GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder
Lees ook:GroennLinks wil ook Amstelveense ‘klimaattop’
Lees ook:Raad wil met GroenLinks ‘groene’ Legmeerpolder
++++++++++++

Voorstander PvdA: Golfodrome geen gelopen race voor raad

Door Johan Bos op 11 september 2007 om 12:43, in de categorie Bovenkerkerpolder.

http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/09/11/voorstander-pvda-golfodrome-geen-gelopen-race-voor-raad#more-1361

Het is onjuist te beweren dat de gemeenteraad in meerderheid al achter de plannen voor een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder staat. Dat zegt PvdA-raadslid Roeland Smits in een uitvoerig artikel op de website van zijn partijafdeling. Hij geeft overigens wel toe dat zijn fractie, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan, wil meewerken aan de komst van de het Golfodrome.Maar hij weerlegt dat in de raad in feite de kogel al door de kerk is. Al kan hij er niet om heen dat die raad een Nota van Uitgangspunten voor de golfbaan geeft goedgekeurd, die er uiteraard niet zou zijn geweest als hij helemaal niets zag in de plannen.

Ook is ermee ingestemd dat er een milieueffectrapportage (MER) kwam en is vrij gegeven voor inspraak. Volgens Smits heeft de PvdA, ‘anders dan zijzelf denken’, goed geluisterd naar de talrijke tegenstanders. Dat lijkt overigens haar standpunt niet te hebben veranderd. Volgens Smits is in de raad GroenLinks de meest duidelijke tegenstander van het golfcentrum, hoewel juist wethouder Paul Regouin van die partij in het vorige college met het voorstel kwam. Dat is nu kennelijk uit het geheugen van de groene raadsleden verdwenen, constateert Smits.

Hij herhaalt nog eens dat een golfcentrum wat de PvdA betreft de gemeente niets mag kosten, toegankelijk moet zijn voor iedereen en qua ontwerp in het landschap moet passen. Wat dat laatste precies inhoudt, weet hij ook niet goed uit te leggen. Dat aan de twee andere voorwaarden zal worden voldaan heeft initiatiefnemer Loogman al toegezegd. Zodat in feite de steun van de PvdA vrijwel al is verzekerd.
“Dat je niet iedere ontwikkeling tegen kunt houden staat voor ons vast. Tenslotte is de polder ook zèlf een historisch gegroeid stukje cultuurlandschap. Maat dat daarin niet alles past is evenzeer evident,” aldus Smits.

Lees ook:PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie
Lees ook:PvdA claimt groen licht kabinet als inlossen verkiezingsbelofte
Lees ook:‘Grote druk van wethouder achter schermen voor golfbaan’
Lees ook:Loogman: ‘golfbaan komt er zeker’
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum

++++++++++++++

Loogman: ‘golfbaan komt er zeker’

Door Johan Bos op , in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2007/11/06/loogman-golfbaam-komt-er-zeker#more-1445

Volgens Ger en Tineke Loogman heeft 99 procent van hun plannen voor een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder de toets der kritiek van de overheid doorstaan, nu Provinciale Staten en Rijk, zij het onder voorwaarden, groen licht voor het project hebben gegeven. De voorwaarden die aan de golfbaan worden gesteld, komen volgens Loogman overeen met zijn visie. “Het zijn voorwaarden die ervoor zorgen dat het karakter behouden blijft van het deel waarop deze baan zal komen in het Groene Hart. We moeten er nu samen met gemeente en provincie voor zorgdragen dat die voorwaarden op een juiste wijze worden ingevuld. Maar zonder aan het karakter van ons plan te tornen. Dat moet lukken,” zegt Ger Loogman.

Hij ziet in ‘de positieve houding van de overheid’ instemming met zijn opvatting dat de golfbaan een vrijwaring is van verstedelijking van de bufferzone. De locatie ‘Amstelscheg’, waar het golfcentrum komt, was gereserveerd voor de landbouw, maar zal ook door de plannen van Loogman groen blijven, vindt hij. Volgens provincie en Rijk worden bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte door het golfcentrum beter, door de geplande wandel- en fietspaden.

Moeite heeft de provinciale en landelijke overheid nog wel met het geplande clubhuis. “Zoals het er nu naar uit ziet, moeten nog wat aanpassingen worden doorgevoerd. Vooral tegenstanders van het golfcentrum zijn bang voor grootschalige bebouwing in het groene hart. Wat wel en niet mag, is nog niet helemaal duidelijk. Daar zullen we heldere afspraken met gemeente en provincie over moeten maken. Dat kost tijd en moet vooral zorgvuldig gedaan worden. Maar we zijn nu zover dat we ook gaan voor die laatste procent,” aldus Ger Loogman Hij zegt in overleg met de gemeente te hebben besloten meer tijd te nemen voor aanpassing van de plannen. Volgens hem is de golfbaan in Amstelveen nu ‘heel dichtbij.’

Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door
Lees ook:Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan
Lees ook:GroenLinks wil opheldering over golfbaan in polder
Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

 1. Hans van der Liet
  De aanhouder wint.
     /   Beantwoorden  /
 2. Kees de Lange
  Goh ik wist niet dat ze op Curaçao zo mee leefde met de buurtbewooners. Toch geen aan(deel)houder,toch? Of wel?
     /   Beantwoorden  /
 3. Hans van der Liet
  Ach, als je zoals ik 31 jaar in Amstelveen hebt gewoond en daarvan 13 jaar actief bent geweest in de lokale politiek, dan blijf je betrokken bij de gemeente, ook als je voor een paar jaartjes in den vreemde zit. Een (financieel) belang bij de golfbaan heb ik niet.Overigens zou het voor de buurtbewoners een regelrechte zegen zijn als die baan er komt. Het schijnt dat de waarde van woningen in de buurt van een golbaan significant stijgt.
     /   Beantwoorden  /
  […]
 4. Jan Demming
  Maar om bij uitzondering weer eens op het onderwerp terug te komen: de heer Loogman is wel érg optimistisch over z’n golfterrein. Als die er al mag komen – en dat is nog lang niet zeker – dan wordt het een vrij kleine golfbaan zonder faciliteiten voor bruiloften en partijen, een beduidend kleiner parkeerterrein en zonder hoge lichtmasten. Is dat uit commercieel oogpunt gezien dan nog wel aantrekkelijk voor hem?
     /   Beantwoorden  /
 5. […]
  Jan Demming
  Dus ik heb weer geen prijs gewonnen!?
  Terug naar het onderwerp dan maar. Ik snap er zo langzamerhand geen fluit meer van, en ik denk velen met mij. Sommige media schrijven dat Loogman de golfbaan wel op z’n buik kan schrijven, terwijl anderen weten te melden dat hij van alle partijen al min of meer toestemming heeft gekregen. Wie en wat moet ik nou geloven? Ik dacht dat de Provincie in december pas met het definitieve besluit zou komen!
     /   Beantwoorden  /

[…]
+++++++++++++++++++

Provinciale Staten tegen golfbaan in polder

Door Johan Bos op , in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2007/12/17/provinciale-staten-tegen-golfbaan-in-polder#more-1506

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft tegen de streekplanwijziging gestemd die een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder mogelijk zou maken. Loogman Vastgoed kan nu nog in beroep gaan bij de Raad van State om het Golfodrome alsnog te realiseren. VVD, D66 stonden achter de plannen, het CDA was verdeeld. Ook een voorstel een aangepaste en bescheidener golfbaan toe te staan haalde het niet. GroenLinks, SP, Ouderenpartij, ChristenUnie en Partij voor de Dieren kwamen met een amendement op de herziening van het streekplan dat een golfcentrum onmogelijk zou maken. Dat werd aangenomen, met steun van de meerderheid van de PvdA.

Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, die zich fel verzet tegen het Golfodrome, zegt blij te zijn met de beslissing van PS. Zij verwacht niet dat Loogman bij de Raad van State veel kans zal maken, maar constateert dat haar strijd nog niet voorbij is. “Dit is een belangrijke uitspraak voor de toekomst van de polder en het gehele groene hart,” zegt voorzitter Francien Goudsbloem. “Feiten en argumenten hebben het gewonnen van het grote geld en manipulaties achter de schermen. Dat is de grote winst van vandaag. Dat geeft weer vertrouwen in ons politieke bestel, dat zovelen terecht zijn verloren.”

Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door
Lees ook:‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer’
Lees ook:Ook ‘Beschermers Amstelland’ tegen golfcentrum
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door

8 Reacties // Reageer

j
GEFELICITEERD, helaas kon ik niet komen.
VRAAG, heeft het nog zin om naar die bijeenkomst 18 dec. van de gemeente te gaan???
Dank & Chapeau aan/voor Johan voor het snelle plaatsen! ! !

17 december 2007 at 23:11   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

De voorzitter van Bovenkerkerpoldernatuurlijk vatte de afwijzing van het golfcentrum alsvolgt samen. “Feiten en argumenten hebben het gewonnen van het grote geld en de manipulaties achter de schermen. Dat is de grote winst van vandaag. Het kostte veel tijd en energie, maar uiteindelijk heeft de rede overwonnen. Dat geeft weer vertrouwen in ons politieke bestel, dat zo velen terecht zijn verloren. Laat dit een eerste stap zijn in de goede richting.”
Misschien wordt het nu eens tijd om samen met de gemeente de afgelopen periode door de mangel te halen. Met uitzondering van de Amstelveense gemeenteraad is ook mijn vertrouwen in de politiek – zoals voorzitter Francien Goudsbloem stelt – weer enigszins hersteld. In dat licht bezien verdient ook de provinciale PvdA een compliment.

18 december 2007 at 1:44   /   Beantwoorden  /

dorien mijksenaar

mensen, gefeliciteerd met jullie volharding. we moeten deze zomer maar eens een grandioze picnick organiseren om dit samen te vieren, deal?

18 december 2007 at 14:38   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Ik dacht trouwens dat in het vorige college de GL-wethouder niet opviel door aversie tegen de golfbaan, terwijl die toch evident met zijn portefeuille had te maken. Sterker nog: hij was de eerste die de plannen voor de golfbaan bekend maakte en er echt niet bij vertelde: daar kan natuurlijk geen sprake van zijn.

18 december 2007 at 18:39   /   Beantwoorden  /

j

en mij in de snerpende kou liet staan, moest ik ff kwijt…trouwens leuk idee van die picknick…
wie is er vanavond in het raadhuis geweest…helaaaaas door een zeer vervelend incident kon ik onmogelijk komen…
Maar wel leuk jullie hier ff te ontmoeten…het gaat jullie goed…..

18 december 2007 at 21:35   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp

Johan, je hebt gelijk. Een ieder vanuit de Politiek zal nu gaan roepen dat er “gelukkig” geen golfbaan gaat komen, maar kijk de verslagen en besluiten maar na. In het vorige college was de vrijbrief door Requin al gegeven met ondersteuning van Alink en de rest van het toenmalige college. Toenmalig gemeenteraadslid en nu wethouder Pols stond op de vergadertafel te dansen, want de golfbaan betekende geld. En dat heb je zelf met eigen ogen kunnen zien tijdens de burgerinitiatieven, werd de familie Loogman met alle egards ontvangen ook door de voormalig wethouder Requin en afgelopen maandag wist wethouder Pols ook na de besluitvorming niet waar zijn burgers waren, maar werd gesignaleerd bij de familie Loogman. En dan nu op het succes mee-teren waar de politiek eigenlijk helemaal niets voor heeft willen doen. Zie de laatste kretologie maar vanuit PvdA land over de zogenoemde nivea-cultuur.
Vergeef mijn cynisme, maar kan slecht tegen meejuichers die eigenlijk nu kantelen bij de uitslag van de Provinciale Staten.
In dit gehele traject heeft vooral de gemeentelijke Politiek zich ongelofeijk verkeken op de deskundigheid en netwerken die in de bevolking aanwezig zijn, terwijl je daar heel trots op moet zijn en ook eigenlijk goed gebruik van moet proberen te maken.

19 december 2007 at 0:09   /   Beantwoorden  /

Taz

Ach, wie het laatst lacht……je kan een slag verliezen, maar daarmee nog niet de oorlog , mevr. Mijksenaar. Gaat u nu uw mede fractiegenoot Rgoiun uit de fractie zetten ?

Dat is wel het enige juiste wat u nog kunt doen om GL enige geloofwaardigheid te geven. Want het is inderdaad UW GL wethouder die it initieerde.

Dus, wel een picknick, maar zonder uw voormalige wethouder …..

GL laat wat van je horen,..Hr Mager misschien ?

19 december 2007 at 11:49   /   Beantwoorden  /

Grea Twint

Deze keer wil ik het CDA op een voetstuk plaatsen, mede door mevrouw, die fantastisch gesproken heeft.
Nu de Hr v/d Liet uit het locale
praathuis.
Hij heeft op 6 september bij PS ons feest niet verstoordt.
Aan hem nu een paar vragen:
U sprak over het besluit dat al was genomen in de wandelgangen en dat alles al in kannen en kruiken was.
In welke wandelgangen was dat Toentertijd?
Wie waren we? die nog wat hoorzittingen hielden om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben?
De rest is hooguit hinderlijke ruis, mooi door Hans geschreven in Speelveldjes op locatie flats Carmenlaan 04/09/07 in het Amstelveens Nieuwsblad.
En waar kan u Uw Bulldozers die toen al klaar stonden stallen tot de tijd dat u weer gaat meeblazen?
Ik weet we zijn er nog niet, maar in het vervolg graag een toontje of 30 lager.
Dan sta je nu niet voor … want u schreef toen: De Karafaan trekt door, en de honden blijven blaffend achter.

Aan alle mensen die zich voor deze schone Bovenkerkerpolder hebben ingezet, een hele dikke duim.
Met vriendelijke groet Grea Twint

19 december 2007 at 14:39

++++++++++++++++

Loogman blijft strijden voor golfcentrum

Loogman Vastgoed overweegt in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland geen golfcentrum in de Bovenkerkerpolder toe te staan. Het project werden met van 34 tegen 20 stemmen uit het herziene streekplan geschrapt. “Onze advocaat bestudeert op het ogenblik de zaak,” zegt Ger Loogman. “Maar ik ga nog steeds voor een golfbaan.” Hij wil de komende maanden in elk geval overgaan tot het afnemen van de circa 50 hectare poldergrond, waarop hij opties heeft. “Er blijven dus geen agrarische bedrijven op gevestigd.” Volgens hem en wethouder Remco Pols waren provincie en gemeente het er op ambtelijk niveau wel over eens dat een golfcentrum een goede recreatieve invulling voor de polder zou zijn.

De politiek is voor de bühne gaan optreden, denkt Loogman. Hij begrijpt vooral de PvdA in de Staten niet. Van die fractie kwam maar één van de elf leden op voor het golfcentrum, terwijl zij steeds de indruk had gewekt dat en bloc te zullen doen. Pols (ook PvdA) deelt dat onbegrip.
Loogman heeft tot het laatste moment zijn plannen aangepast om aan bezwaren tegemoet te komen tegen onder meer de omvang van de gebouwen. Gedeputeerde Staten waren voorstanders van zijn plannen. Dat Loogman de gronden toch aankoopt, is een streep door de rekening van degenen die er een open landbouwgebied wilden handhaven. “Er komen geen koeien meer op en al staat het gras er meters hoog, ik laat het zo. Maar ik heb geen toekomstige woningbouw op het oog, zoals projectontwikkelaars met gronden in de polder. Ik blijf strijden voor een golfcentrum.”

Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan
Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Loogman: golfbaan eind van dit jaar klaar
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder

‘Grote druk van wethouder achter schermen voor golfbaan’

Lees ook:Voorstander PvdA: Golfodrome geen gelopen race voor raad
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder
Lees ook:PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie
Lees ook:Stichting bedelt om geld voor juridische actie tegen golfbaan
Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder

+++++++++++++

PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie

“Gelukwensen aan de tegenstanders zijn op hun plaats,” zegt Smits, al vindt hij dat de uitspraken van stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk een bedenkelijk licht werpen ‘op de kwaliteit van haar argumenten.’ De voorzitter van de stichting zei onder meer dat de ratio het heeft gewonnen van het grote geld en achterkamerdeals. Volgens Smits accepteren sommige tegenstanders nog liever huizen dan een golfbaan in de polder. “Maar goed, dat is politiek: soms win je met goede argumenten, soms met slechte. En soms verlies je. Laat ik het maar ruiterlijk toegeven: we voelen ons meer verliezer dan winnaar. Wij vonden die golfbaan onder bepaalde voorwaarden best een aardig idee. Dat hebben we altijd gezegd en dat blijven we zeggen.” Smits constateert overigens dat zijn fractie tot nu toe geen formeel oordeel geeft kunnen geven over de vraag of het plan van initiatiefnemer Loogman Vastgoed aan haar voorwaarden voldeed. “Bij alle verbaal geweld van de tegenstanders de afgelopen maanden, als zou de gemeenteraad massaal om zijn, dreigt dat simpele feit ondergesneeuwd te raken. Formeel kennen we de laatste plannen van Loogman niet eens, want ze zijn nooit aan de gemeenteraad voorgelegd.”
Tegelijk geeft Smits toe dat wat hij er wel van heeft gezien nauwelijks op bezwaren van de lokale PvdA zou kunnen stuiten. Die plannen kwamen volgens hem “zeer dicht in de buurt van wat wij als voorwaarden hadden gesteld en ook tegemoet aan de bezwaren die wij tegen eerdere versies hadden, met name wat de grootte van het gebouw en de verlichting betreft. Ik ga er dus van uit dat wij zouden hebben ingestemd. Dat alles laat natuurlijk onverlet dat PS hun eigen afweging hebben te maken. En dat hebben ze gedaan. Wij hebben daar begrip voor en respecteren hun afwegingen.”
De fractie pleit voor rust. “Laat iedereen maar even tot bedaren komen, een beetje uitblazen. B&W zijn nu aan zet. Er moet nog een besluit worden genomen over de vergunningsaanvraag van Loogman, die er nog steeds ligt. Ger en Tineke Loogman zullen ook hun knopen gaan tellen. Ik denk dat over de golfbaan het laatste woord nog niet is gesproken.”

Lees ook:Voorstander PvdA: Golfodrome geen gelopen race voor raad
Lees ook:‘Grote druk van wethouder achter schermen voor golfbaan’
Lees ook:Loogman: ‘golfbaan komt er zeker’
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

7 Reacties // Reageer

 1. Rob Nijkamp
  Als straks de stofwolken zijn opgetrokken zoals Roeland Smits aangeeft blijft los van alles 1 vraag nog steeds staan. De PvdA heeft in zijn wijsheid besloten op gemeentelijk niveau akkoord te gaan met de mogelijke aanleg van een golfbaan. Dit is door PS politiek gemotiveerd tegengehouden.
  De PvdA had in het oorspronkelijke plan wat door de gemeenteraad was omarmd, akkoord gegeven op voorwaarde van 3 punten. Volgens mij alle 3 al lachend wegggeven, maar 1 voorwaarde was dat het de gemeente Amstelveen geen geld mag kosten. Ik ben benieuwd of de PvdA aan de gemeente gaat vragen hoeveel geld het project al heeft gekost en zo ja, hoe dit wordt teruggehaald.
  Door hier open over te communiceren, al zal dat moeilijk zijn, geeft een eerlijker beeld dan hoe de communicatie naar de burgers tot nu heeft gelopen.
     /   Beantwoorden  /
 2. Jan Demming
  Roeland Smits noemt het bedenkelijk dat de voorzitter van de stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk zegt dat “de ratio het heeft gewonnen van het grote geld en achterkamerdeals.” Wat mag hier dan wel bedenkelijk aan zijn als je weet en/of hebt gezien dat wethouder Pols en initiatiefnemer Loogman gebroederlijk tijdens ter zake doende bijeenkomsten gebroederijk over koetjes en kalfjes (en de rest) keuvelen. Bedenkelijk dus! En wat bedoeld wordt met het grote geld hoef ik naar mijn oprechte mening niet verder uit te leggen.
     /   Beantwoorden  /
 3. Roeland Smits
  Twee reacties:
  1) Voor ieder groot project geldt dat de kosten van de voorbereidingsfase worden gedekt door (bijvoorbeeld) de bouwleges. Dus: geen golfbaan, geen bouwleges of andere inkomsten samenhangend met vergunningverlening. Dat de gemeente Amstelveen dan opdraait voor de kosten van de voorbereidingsfase, is dus onvermijdelijk. Dat zouden zelfs tegenstanders van de golfbaan moeten begrijpen en accepteren.
  2) Het is een misverstand te denken dat iets dat onwaar is, vanzelf waar wordt als je het maar vaak genoeg herhaalt. Door al maar te herhalen dat er achterkamerdealtjes zijn gemaakt, heb je nog niet bewezen dat dat daadwerkelijk is gebeurd. Dus: bewijzen graag. En dat is dus niet wie met wie waar heeft gepraat!
     /   Beantwoorden  /
 4. Jan Demming
  Achterkamertjespolitiek valt niet of moeilijk te bewijzen, simpelweg omdat bepaalde zaken in achterkamertjes tussen twee of meer partijen worden geregeld, zonder daar buitenstaanders bij te betrekken. Ik vind het overigens wel vreemd dat u vindt dat er bewijzen op tafel moeten komen m.b.t. dat soort gesprekken in plaats van stellig te ontkennen dat die gesprekken ooit hebben plaasgevonden.
     /   Beantwoorden  /
 5. Roeland Smits
  Tja. Insinueren, niks kunnen bewijzen, maar omdat ik het niet stellig ontken is het dus toch waar? Kijk, dat bedoel ik dus met ‘een bedenkelijk niveau’.
     /   Beantwoorden  /
 6. Jan Demming
  Ik kan niet anders doen dan een voorbeeld uit Den Haag aanhalen. Weet u nog dat uw partij aldaar er op stond dat er “hoe dan ook” een ondezoek moest komen naar ‘Afghanistan’? Toch is het er niet van gekomen, terwijl de PvdA nog steeds deel uitmaakt van de huidige regering. Weet u nog dat uw politieke vrienden in Den Haag nog veel meer ‘inleverden’ ten einde een politieke crisis te voorkomen? Vast wel. Dat kan volgens mij niet zonder koehandel te plegen. Maar inderdaad, het is moeilijk te bewijzen, terwijl je er er vanaf de zijlijn toch zeker van bent dat er flink gelobbyd is in de achterkamertjes.
     /   Beantwoorden  /
 7. Rob Nijkamp
  Eigenlijk hoeft de discussie wat mij betreft niet meer, want het is klaar, met dank aan PS en niet aan de gemeentelijke politiek. Wat blijft steken is de opmerking van Roeland Smits, die heeft gezegd naar de burgers, degene die hij vertegenwoordigend, dat het niet kan zijn dat de politiek ondeskundig wordt genoemd. Derhalve is inbreng niet meer bespreekbaar. Gewoon een vraag: Het Ministerie van VROM geeft antwoord op vraagstelling van een burger, want de gemeenteraad ontbeert de kennis/mogelijkheid of wil om deze vraag te stellen. Het antwoord wordt in cc gestuurd aan college B&W gemeente Amstelveen. Is logisch, maar wat niet logisch lijkt is dat de betrokken projectontwikkelaar deze beantwoording ook doorgespeeld krijgt. Van de verantwoordelijk wethouder, die namens PvdA zitting heeft in het college? Wat is dan bedenkelijk niveau? Kom maar met de reactie en graag gemotiveerd.
     /   Beantwoorden  /

+++++++++++++

GroenLinks: ‘Raad buitenspel gezet in kwestie golfbaan’

Door Johan Bos op 4 januari 2010 om 15:03, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2010/01/04/groenlinks-raad-buitenspel-gezet-in-kwestie-golfbaan

Gemeenteraad en burgers staan zijn buitenspel gezet bij keuze voor of tegen een golfbaan en de eventuele locatie daarvoor. Dat vindt GroenLinks. Die heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W.  De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor aanlag van het golfcentrum in de Middelpolder in plaats van de Bovenkerkerpolder. Volgens raadslid Hans Koot van GroenLinks (GL) wordt er nu over de gewijzigde locatie gesproken door landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuurders, maar zijn raad en burgerij van Amstelveen daar niet bij betrokken. “Er moet openheid,” vindt hij. “Geen handje klap tussen besturuders over een andere locatie voor de golfbaan. Dat raad en burgers buitenspel staan, kan niet bij zo’n politiek gevoelig onderwerp”. De fractie pleit voor goed ruimtelijk onderzoek naar meerdere locaties, zoals de Noorder Legmeerpolder en de Thamerpolder.

De resultaten daarvan moeten eerst aan burgers worden voorgelegd en daarna in de raad besproken, vindt Koot.  “Als we nu kijken naar andere locaties moeten we dat goed doen.” De raad moet volgens hem de regie in handen houden.

GroenLinks is er niet van overtuigd dat de Middelpolder de beste locatie is., nu van alle kanten verzet tegen een golfbaan in de Bovenkerkerpolder is gerezen.  Maar ook de Middelpolder wil GroenLinks graag open en groen houden. De fractie vraagt het college ook andere locaties te onderzoeken en die onderling te vergelijken wat betreft aantasting van de openheid van de polder, natuurwaarden, recreatief gebruik, agrarisch gebruik en kosten. Ook de noodzaak van een golfbaan moet ter discussie staan, omdat er al zoveel zijn in de regio zijn, meent GroenLinks. Zij wil dat ook de Noorder Legmeerpolder en de Thamerpolder worden onderzocht. Verder vraagt zij waarom de provincie het onderzoek uitvoert en niet de gemeente zelf. Dat zou volgens haar meer voor de hand liggen. ‘Het gaat toch immers om Amstelveens gebied.’

Als alleen adviseurs, ambtenaren, de initiatiefnemer en de wethouder bepalen wat er gebeurt, staat de openheid nogal op de tocht, meent GroenLinks. Zij vindt dat de raad zijn regierol moet opeisen. ‘Geen voorgekookte oplossing die we dan maar moeten slikken als raad.’ De fractie stelt voor de burgers bij de keuze van een locatie te betrekken.  De fractie wil de kwestie aan de orde stellen in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Lees ook:GroenLinks: B&W blijven onduidelijk over locatie golfbaan
Lees ook:Gele kaart van groene fractie voor Levie
Lees ook:GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan
Lees ook:‘Groene Pluim’ voor volkstuinders
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’

2 Reacties // Reageer

Hans van der Liet
Zozo, een referendum dus? En dat binnen ons stelsel van vertegenwoordiging door gekozen raadsleden? Een novum in Amstelveen!
4 januari 2010 at 15:32   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp
Zo, dat zal pijn doen in GroenLinks land. Een raadslid dat roept dat er open gestaan moet worden voor inbreng van de bevolking en geluisterd moet worden en geen achterkamertjespolitiek. Goed zo Hans en slaap vrolijk verder met de bekende politieke boter op je hoofd. Waarom;
Als politici gaan roepen dat er geluisterd moet gaan worden naar de bevolking kijk dan de (recente) geschiedenis na. En wat blijkt, in Amstelveen is dat not-done. In het gemeentehuis, de eigen wereld, worden beslissingen genomen. Een golfbaan in de Bovenkerkerpolder, prima, intern regelen tussen Loogman en wethouders met steun van Sander Mager en de buurman van Loogman, die ambtenaar VROM te Amstelveen is. Vraag maar aan Paul, toendertijd verantwoordelijk wethouder.
Dus Hans, openheid en geen hanjeklap, prima, maar vertel dit met de kennis vanuit het verleden en niet op deze manier. Daarmee zorg jezelf ondanks aanwezige goede bedoeling voor iets wat per definitie niet geloofwaardig is met dank aan in ieder geval 2 partijleden.
6 januari 2010 at 19:57

 

Amstelveen Kroniek – Jaar 2011

Restanten van stadskroniek Amstelveen.blog
op Archive.com. (Selectie)
Jaar: 2011

[In Ontwikkeling.]
========================
Wijkkranten samengevoegd
Door Johan Bos op vr 21 jan 2011 om 17:12, in de categorie Wijknieuws.
https://web.archive.org/web/20110124025057/http://amstelveen.blog.nl:80/wijknieuws/2011/01/21/wijkkranten-samengevoegd#more-6325

Stichting Cardanus gaat onder meer ter besparing van kosten haar wijkkranten samenvoegen. Die voor Amstelveen-Noord en -Midden verschijnen in het vervolg als één editie, vijf keer per jaar, in een oplage van 35.000 exemplaren. Er worden 28.000 kranten huis aan huis bezorgd, de rest ligt in displays. De wijkkrant wordt huis aan huis bezorgd in Randwijck, Elsrijk, Uilenstede-Kronenburg, Bankras-Kostverloren, Stadshart, Patrimonium, Oude Dorp, Keizer Karelpark, Groenelaan en Buitengebied. Dat gebeurt niet in Bovenkerk, Waardhuizen/Middenhoven en Westwijk. Daar ligt het blad wel op diverse plaatsen – wijk- en winkelcentra – in krantendisplays. Huis-aan-huis worden daar wel respectievelijk Nota Bene (Bovenkerk), Gondelkoerier en Westwijk Info verspreid.
In de nieuwe opzet krijgt de krant zestien pagina’s: twee voor het wijknieuws uit Amstelveen-Noord en –Midden, een katern met achtergronden van breder Amstelveens nieuws en een katern met kunst en cultuur en activiteiten voor jong en oud. Volgens opbouwwerker Hans de Weers van Stichting Cardanus vermindert de hoeveelheid kopij voor krantenmedium, als gevolg van de toegenomen populariteit van digitale media. Ook moesten kosten worden bespaard. “Ook hebben we de kans gegrepen om de samenwerking met http://www.buurtpersbureau.nl (BPA) tot volle wasdom te brengen. Beide activiteiten worden dit jaar zoveel mogelijk op elkaar afgestemd,” zegt De Weers.
Lees ook:Nieuw programma met 363 cursussen bij Cardanus
Lees ook:Cardanus zoekt mensen met creatieve plannen
Lees ook:Buurtpersbureau online van start
Lees ook:Versterking jongerenwerk Amstelveen-Zuid
Lees ook:Amstelveen wil kunststad van het jaar worden
=======================================

SP: ‘College voert met A9 nu ons programma uit’
Door Johan Bos op 21 februari 2011 om 22:59, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/02/21/sp-college-voert-met-a9-nu-ons-programme-uit
Joep van Erp
Uit het feit dat B&W het contract over de A9-tunnel willen openbreken, omdat de gemeente de door het Rijk gevraagde bijdrage van 100 miljoen niet kan ophoesten, maakt de SP-fractie in de gemeenteraad op dat zij in feite haar verkiezingsprogramma uitvoeren. Daarin stond dat de partij geen voorstander van de verbreding van de A9 is. De partij sprak in dat programma uit de tunnel weliswaar een mooie optie lijkt, maar de financiële onderbouwing naar haar mening nogal zacht was. Ook de op te offeren ruimte, in verband met de voor de financiering noodzakelijke herontwikkeling van het gebied langs de weg, lag de socialisten zwaar op de maag. De SP ze grenzen te willen stellen aan de financiering van de A9. Eigenlijk zou naar haar mening het Rijk alles moeten betalen, omdat de weg ook een rijksproject is. “Een jaar geleden stond onze fractie alleen met die visie,” zegt fractievoorzitter Joep van Erp. “Van geen enkele andere partij kregen wij steun tijdens de verkiezingscampagne. Er werd weggedroomd bij een brede esplanade, stadsparken, groenkantoren. Alsof er geen crisis was. Doemscenario’s werden ten tonele gebracht om de mensen te laten geloven dat de tunnel, mede gefinancierd door de gemeente, de enige weg was.”
Nu de ondertunneling van de A9 op losse schroeven komt te staan, kan er volgens de SP van verbreding ook geen sprake zijn. Van Erp denkt dat het de bewoners van het Oude Dorp veel pijn zal doen. Een aantal van hen moest hun huis uit. “Ze moesten vlug beslissen voor een woning in de nieuwe wijk in Bovenkerk die net gebouwd en klaar was. Nu blijkt dat allemaal niet nodig te zijn geweest. In de extra raadsvergadering van 28 februari zullen we hier aandacht voor vragen,” zegt Van Erp, die verder vindt dat de collegepartijen hun belofte aan de kiezers niet waarmaken. Van Erp: “De SP is toch verheugd dat dit college nu de weg van de SP inslaat. Dat zou het vaker moeten doen.”
Geen reacties
Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Lees ook:CDA: Gemeente moet alternatief hebben voor A9-tunnel
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9
Lees ook:VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’
=================================

Bewonersavond van wijkplatform Elsrijk
Door Johan Bos op 23 feb 2011 om 12:51, in de categorie Wijknieuws.
Afvalinzameling, bouwplannen in de wijk, bestrating, verkeersstromen en welzijn in de wijk. Onderwerpen die aan de orde komen in de bijeenkomst, die wijkplatform Elsrijk op 16 maart in ’t Open Hof (Burgemeester Haspelslaan 129) houdt voor wijkbewoners. Bewoners kunnen zelf kiezen over welk onderwerp zij willen meepraten en vervolgens aanschuiven rond de tafel van de groep die dat bespreekt. Het wijkplatform zegt benieuwd te zijn naar de creatieve oplossingen waarmee de bewoners komen. We zijn vooral benieuwd vanuit een positieve insteek naar uw creatieve oplossingen. Elk onderwerp wordt door een medewerker van de gemeente toegelicht, waarna via de discussie per issue vijf actie- en/of verbeterpunten worden vastgesteld. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Nieuw is dat deelnemers van 18.00 uur af gratis stamppot kunnen mee-eten. Wijkbewoners wordt verzocht zich vóór 3 maart aan te melden via elsrijk@wijkplatforms.info of site http://www.wijkplatforms-amstelveen.nl/elsrijk.
Lees verder
=========================================
Soos ‘De Bunker’ naar ‘t Open Hof
Door Johan Bos op 22 feb 2011 om 17:11, in de categorie Uitgaan.
Bijna gedoemd zichzelf op te heffen wegens gebrek aan een dak boven het hoofd, maar nu weer klaar voor een nieuwe start: de al 41 jaar bestaande Sociëteit de Bunker voor 25 plussers. De soos kwam op zaterdagavond bijeen in De Bajes, maar de gemeente verkoopt dat pand. Waarmee de soos dakloos dreigde te worden. Stichting Cardanus heeft nu vervangende huisvesting gevonden in wijkcentrum ’t Open Hof. Behalve de wekelijks soosavonden met een hapje en een drankje, worden geregeld andere activiteiten georganiseerd, zoals een Muzieksoos, Alternatieve muziek, Jamsessie, Bunkerpool-kampioenschap, Bokbier-event, voor- en najaarsfestijn, Christmas-eve, Belgische-avond, Duitse-avond enzovoort. Wie eens wil komen kijken, hoeft niet meteen lid te worden, meldt het bestuur. Lees verder
==============================
SP betwijfelt nut ‘snoepreis’ naar rechtzaak in IJsland
Door Johan Bos op 22 feb 2011 om 11:40, in de categorie Politiek.
https://web.archive.org/web/20110224051727/http://amstelveen.blog.nl:80/politiek/2011/02/22/sp-betwijfelt-nut-snoepreis-naar-rechtzaak-in-ijsland#more-6588
De SP betwijfelt het nut van de reis van financieel wethouder Raat (VVD) en een delegatie van het provinciaal bestuur naar IJsland, om te proberen iets van de daar verdampte miljoenen terug te krijgen. Zij vermoedt dat er sprake is van een duur uitstapje op kosten van de belasting betalende burgers. Raat meldt op zijn beurt uit IJsland die reactie nogal verwarrend te vinden, omdat de complete gemeenteraad ermee heeft ingestemd dat hij er heen zou gaan, inclusief de SP. “Ik ben hier dus mede namens de SP en op verzoek van de advocaten,” zegt Raat. Amstelveen en provincie Noord-Holland verloren respectievelijk 15 en 78 miljoen euro, toen de IJslandse bank Landsbanki in 2007 failliet ging. De SP wijst er op dat de toenmalige wethouder en gedeputeerde voor financiën beiden VVD-lid zijn. “De partij die altijd de indruk wil wekken zo goed met belastinggeld te kunnen omgaan,” zegt Dago Wellink, SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten. De afgevaardigden van gemeente en provincie zijn aanwezig bij een op IJsland spelende rechtszaak.
Wellink: “Eerst 78 miljoen euro van de provincie vergokken, bijna 100 euro per Noord-Hollander, en er dan nog ook eens een reisje aan vast knopen op kosten van de overheid om bij de rechtszaak aanwezig te zijn: dat kan natuurlijk niet.” Hij Gedeputeerde Staten gevraagd of de provincie Noord-Holland werkelijk naar IJsland afreist en zo ja wat dat dan allemaal kost. Wellink wil weten hoeveel mensen er precies naar IJsland gaan, wat hun functie is, wat hun aanwezigheid bijdraagt aan de rechtszaak en wat alles bij elkaar de kosten zijn.
Hij wijst er ook op dat de president van IJsland het recent tot stand gekomen Icesave-verdrag niet wil tekenen, zodat er vrijwel zeker een nieuw referendum komt. Bij het vorige stemde de bevolking massaal tegen een eerder verdrag, dat voor IJsland veel gunstiger was dan wat nu op tafel ligt. Wellink verwacht dan ook dat het wordt weggestemd. Hij vraag GS hoe hoog zij de kans achten dat de provincie ooit nog wat terug ziet van de gestalde miljoenen, waarop zij hun antwoord baseren en of zij dat kunnen onderbouwen. Wethouder Raat liet eerder weten dat hij en het gemeentelijke hoofd financiën naar IJsland zouden vertrekken op verzoek van de advocaat.
Lees ook:Wethouder Raat op miljoenenjacht in IJsland
Lees ook:Provincie pompt 150 duizend euro in Van der Togt
Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Provincie wil fors investeren in overkapping A9
Lees ook:Geen begrotingswijziging door recessie en ‘IJsland’
5 Reacties
Geplaatst door de schoolmeester op 22 februari 2011 om 13:48
Dit is stemmingmakerij SP. Verbeeld je dat door je afwezigheid je kans op wat geld nog verslechterd of zelfs verspeeld. Had je dan de SP eens moeten horen loeien. Deze oprisping van de SP is nou echt populistisch gewauwel. Dit had ook de PVV kunnen zeggen.
peter: 23 februari 2011 om 8:11
schoolmeester waarom de pvv erbij halen, is dat geen stemmingmakerij? Dat geneuzel over snoepreisjes komt eigenlijk altijd uit de sp en pvda hoek, en daar lopen toch ook heel wat lieden rond die leuke dingen voor zichzelf bedenken.
de schoolmeester: 23 februari 2011 om 22:01
Dat het gezeur over snoepreisjes vaak uit de hoek van de SP komt, daar heb je gelijk in. Vaak vind ik het terecht of mij ontgaat het belang er in ieder geval van, maar in dit specifieke geval vind ik het ronduit stom, vanwege de door mij al eerder vermelde reden.
De Klok op 22 februari 2011 om 15:36
Dat is opmerkelijk, de Amstelveense fractie van de SP steunt de trip van VVD-wethouder Raat naar IJsland.
remco op 23 februari 2011 om 11:50
Als de heer Raat het nieuwsbericht op de website van de SP Noord-Holland gelezen zou hebben, had hij niet verbaasd hoeven te zijn of verbaasd hoeven te doen. Daar staat namelijk dat er kritiek is op een eventueel snoepreisje door de provincie Noord-Holland. In het bericht wordt het bezoek van Raat aan IJsland wel genoemd, maar er wordt geen kritiek op geuit. Goed lezen is kennelijk niet altijd even makkelijk.
===========================================
SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9
Door Johan Bos op do 24 feb 2011 om 17:22, in de categorie A9.
https://web.archive.org/web/20110226234310/http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/02/24/sp-gemeente-mag-niets-betalen-aan-tunnel-verbrede-a9

Niet de gemeente, maar Rijk en provincie moeten betalen voor overkapping van een verbrede A9. Dat vindt de SP in de Provinciale Staten. Volgens haar raakt het openbreken door Amstelveen van het contract over de A9-tunnel ook de provincie, die vijftig miljoen euro beschikbaar wil stellen voor het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Dat is maar de helft van de bijdrage die van Amstelveen wordt gevraagd als bijdrage aan de overkapping van de rijksweg op haar grondgebied. De statenfractie heeft Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk gevraagd of die, nu Amstelveen onder de contractuele verplichting uit wil, nog steeds die vijftig miljoen wil investeren in het wegennet. De SP zelf vindt verbreding van de A9 niet nodig. Als die toch doorgaat, moet er wat haar betreft een tunnel komen. En daaraan zou de gemeente geen cent moeten meebetalen, omdat het om een weg van het Rijk gaat. Het Rijk moet dan ook maar betalen voor behoud van de leefbaarheid in Amstelveen, vindt de statenfractie. De SP wil ook dat de tunnel pas voorbij de Operabuurt in Bankras zal eindigen en dus langer wordt dan nu is gepland.Verder vraagt zij GS of die ook bereid zijn mee te werken aan verbreding van de weg als er geen tunnel komt en, zo ja, waarom. En of GS willen betalen aan de tunnel. De SP vindt dat de VVD kiezersbedrog pleegt door de inwoners van Amstelveen voor de verkiezingen van maart 2010 een A9-tunnel te beloven en daarop nu terug te komen. Of GS het daarmee eens zijn, vraagt zij.
De fractie wijst er verder op dat Noord-Holland meewerkt aan een verlengde Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, door 12,5 miljoen euro bij te dragen voor een openbaar vervoerknooppunt bij de Carmenlaan, waar reizigers zouden moeten overstappen van op de bussen van het streekvervoer. Maar deze week constateerde het projectbureau Amstelveenlijn, ingesteld door de stadsregio en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, dat het in 2017 geplande doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen niet haalbaar is. Daarmee vervalt volgens de SP ‘zelfs voor de meest fervente Noord-Zuidlijnadepten’ de noodzaak van de aanleg van het ov-knooppunt. Die noodzaak werd overigens door de SP allang betwijfeld. Zij wil aan de Carmenlaan liever goedkope huurwoningen hebben. De fractie vraag GS of zij bereid zijn de toegezegde 12,5 miljoen euro voor het ov-knooppunt in te trekken en of zij kunnen aangeven wat het nut van zo’n knooppunt is als de Noord-Zuidlijn er niet komt.
Lees ook:SP: gemeente moet stoppen met megalomane ambities
Lees ook:Bouw A9-tunnel op losse schroeven
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:VVD: ‘Tunnel mag geen prestigeproject worden’
Lees ook:Burgerbelangen bang voor onveilige NZ-metrotunnel
================================
VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen
Door Johan Bos op 26 februari 2011 om 15:55, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/02/26/vvd-tunnel-niet-ten-koste-van-heel-amstelveen
Foto: Kees Noomen
Wat maandag in de extra raadsvergadering, bijeengeroepen door de oppositie, over de A9 gezegd gaat worden is in feite al via de media door alle partijen geventileerd. Nadat eerder PvdA, D66 en GroenLinks lieten weten het openbreken van het contract met het Rijk door B&W schandalig te vinden en de SP wel de oproep voor de extra raadsvergadering steunde, maar niets liever dan onder de verbreding van de A9 uit wil, meldt de VVD nu blij te zijn met de actie van het college. Dat was te verwachten want haar eigen wethouder Herbert Raat is er primair verantwoordelijk voor. Volgens VVD-fractievoorzitter Kees Noomen wil het college de in het contract vastgelegde Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro voor de tunnel alleen omlaag hebben. Die dreigt naar zijn mening namelijk ten koste van alle inwoners te gaan. Overigens denkt Nooten dat de tunnel er, ook als Amstelveen die honderd miljoen niet ophoest, toch wel komt.Hij zegt dat de VVD zich al jaren zorgen maakt over het torenhoge bedrag dat de gemeente voor die tunnel zou moeten betalen. Dat bedrag legt naar zijn mening een te zware druk op de bescheiden Amstelveense begroting. Daarmee zegt de fractie hetzelfde als de wethouder, die bovendien vindt dat Amstelveen in het contract buitenproportioneel wordt belast. De provincie betaalt er bijvoorbeeld maar de helft aan, Stadsregio en Almere – die belang hebben bij de verbreding van de weg – nog minder.
Als de plannen doorgaan zoals zij er nu liggen, betekent dat volgens de VVD dat in de toekomst de gemeente zwaar moet bezuinigen op Amstelveense prioriteiten als voorzieningen voor de minima, sport en onderwijs. Goed dat wethouder Raat van Financiën aan de noodrem trekt, vindt Noomen. De schuldenlast door de tunnel zal naar zijn mening voor de stad ook stedenbouwkundige chaos inhouden, omdat – om het huishoudboekje op orde te houden – sportvelden, groenstroken en speelvelden moeten worden bebouwd. “Niet de ruimtelijke kwaliteit voor Amstelveen zal dan nog leidend zijn maar enkel het oog op financieel gewin,” aldus Noomen.
Het besluit van B&W te pogen onder het contract uit te komen staat is in overeenstemming met de opdracht die zij van de raad kregen, constateert de fractievoorzitter. “In een raadsbreed aangenomen motie werd toen verzocht het bedrag van honderd miljoen in Den Haag te heronderhandelen.” De VVD verwacht niet dat door een lagere Amstelveense bijdrage de tunnel er niet komt. “Wij verwachten dat de minister en andere partijen begrip zullen hebben voor de gewijzigde economische omstandigheden en de benarde positie waarin Amstelveen zich begeeft.”
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’
Lees ook:SP: ‘College schuift molensteen A9-tunnel door
Lees ook:Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat
============================
VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’
Door Johan Bos op ma 28 feb 2011 om 13:07, in de categorie A9.
Image
Elisabeth Post (VVD)
Herrie in de VVD-gelederen. Terwijl de Amstelveense VVD-wethouder van financiën Herbert Raat onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de A9-tunnel uit wil, omdat de gemeente die naar zijn mening niet kan betalen, vindt zijn partijgenote en gedeputeerde van Noord-Holland Elisabeth Post dat Amstelveen geld genoeg heeft. “Het is geen kwestie van niet kunnen, maar niet willen betalen,” betoogde Post, die ook provinciaal lijsttrekker voor de Statenverkiezingen is. Wat haar betreft moet dan de OZB maar omhoog om de zaak te financieren. Zij haalde donderdagavond naar Raat uit tijdens het door D66 georganiseerde verkiezingsdebat in de bibliotheek aan het Stadsplein. Dat B&W publiekelijk min of meer de stekker uit het tunnelproject hebben getrokken en aangekondigd het contract met het Rijk te willen openbreken, vindt Post – evenals de lokale oppositie – onbehoorlijk en verbazingwekkend.Zij vertelde ook dat er nog geen overleg tussen gemeente, provincie en rijk is geweest over verlaging van de bijdrage. Ook heeft Raat haar niet over het B&W-besluit geïnformeerd, zei ze. Het debat werd geopend door Alexander Pechtold en geleid door het Amsterdamse raadslid Paternotte. Volgens gedeputeerde Post staan bij de verschillende partners in het A9-project nut en noodzaak van de verbreding van de rijksweg niet ter discussie. Die gaat ook door zonder tunnel, waarschuwde zij. Volgens Post verspeelt gemeente met haar houding ook de bijdrage van 12 miljoen aan het hoogwaardige openbaar vervoersknooppunt. Overigens heeft de gemeente volgens wethouder Groot (CDA) de gemeente nog wel degelijk geld over voor de tunnel, maar hij zei niet hoeveel.
Vanuit de zaal reageerden Wethouder Raat, Groot en VVD raadslid Vervenne op het standpunt van de gedeputeerde. Daarbij gaf wethouder Groot aan dat de gemeente Amstelveen de tunnel nog wel degelijk wel wil en daar ook geld voor over heeft. Hoeveel geld liet hij in het midden. Dat Post de Amstelveners meer OZB wil laten betalen om de tunnel te financieren viel verkeerd bij VVD-raadslid Vervenne. D66-fractievoorzitter Alink constateerde dat alle partijen in de gemeenteraad menen dat de bijdrage aan de tunnel omlaag moet. Maar de manier waarop het college dat naar buiten heeft gebracht, vindt hij geen schoonheidsprijs verdienen. Fractievoorzitter Mager van GroenLinks meende in de uitlatingen van Post een uitgestoken hand naar Amstelveen te kunnen ontdekken. Naar zijn mening zouden B&W hun verontschuldigen kunnen aanbieden om de relaties tussen alle betrokken partijen te verbeteren.
Lees ook:SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9
Lees ook:Raat weigert nog openheid over A9-onderhandelingen
Lees ook:Gedeputeerde bekijkt tunnelplannen Amstelveen
Lees ook:Gemeente kan 100 miljoen voor tunnel niet betalen
Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
=================================
Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat
Door Johan Bos op 1 maart 2011 om 14:10, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/03/01/wethouder-raat-overleeft-motie-van-afkeuring-in-a9-debat
Foto: Herbert Raat
Na een grimmig debat tussen coalitie en oppositie over de A9-tunnel overleefde wethouder Herbert Raat (VVD) maandagavond in een extra raadsvergadering een door D66 ingediende motie van afkeuring. Vervolgens sprak de raad unaniem uit B&W te steunen op de ingeslagen weg, zoals verwoord in hun brief, die de oorzaak van alle commotie werd. Dat deed hij door een motie van Burgerbelangen (BBA) aan te nemen, ingediend met steun van SP, VVD, ChristenUnie, Ouderencombinatie (OCA) en CDA. Behalve die van afkeuring sneuvelde ook de door GroenLinks ingediende motie ‘Ja, mits’, waarin werd gezegd dat Amstelveen bereidt blijft mee te werken aan de bouw van een tunnel, mits de overeenkomst – en de daarvoor gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen – wordt aangepast. Beide moties kregen alleen steun van D66, GroenLinks en PvdA. Oppositiepartij SP schaarde zich achter het standpunt van college en coalitie, omdat zij tegen verbreding van de A9 is en vindt dat – als die er toch komt – het Rijk ook maar alle kosten van een tunnel moet ophoesten. Dat zei ook fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen (BBA).
Coalitiefracties vonden achteraf het door voormalig PvdA-wethouder Pols getekende contract, waarmee Amstelveen zich de betalng van een jaarlijks te indexeren bedrag van € 100 miljoen op de hals haalde, slecht. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen gaf wel toe dat de raad het vorige college daarin blindelings heeft gevolgd. “Ik denk dat de toenmalige onderhandelaars van het Rijk nog schuddebuikend op de grond liggen van het lachen, omdat zij Amstelveen 100 miljoen uit de zak hebben weten te troggelen,” zei hij. En Roos constateerde dat vervolgens ook nog eens een duur bureau is ingeschakeld voor het opzetten van een projectorganisatie, die inmiddels de daarvoor beschikbaar gestelde 6,5 miljoen er doorheen heeft gejast. “Deze wethouder pakt het zakelijker aan,” vond zij. Die mening deelde de hem lof toezwaaiende complete coalitie. Noomen over zijn partijgenoot Raat: “Je kunt veel van deze wethouder zeggen, maar ik denk dat hij de eerste bestuurder is die het lef heeft het algemeen Amstelveens belang te laten prevaleren boven eigen carrière en aan de noodrem durft te trekken bij een groot infrastructureel project.”
Noomen herinnerde aan tal van andere grote projecten, zoals Betuwe- en Noord-Zuidlijn, waarvan de kosten een veelvoud werden van de prognoses. Raat wil het zover niet laten komen, constateerde Noomen, die er ook op wees dat bij de 100 miljoen – volgens juristen – best nog eens extra bijdragen bij tegenvallers kunnen komen, nog afgezien van indexering. Naar zijn mening zou het totaal wel eens € 200 miljoen kunnen worden.
PvdA, D66 en GroenLinks, die de extra vergadering bijeen hadden geroepen, deelden de mening dat de Amstelveense bijdrage omlaag moet, maar voelden zich geschoffeerd door de aankondiging van Raat dat hij het contract met het Rijk en andere partners wil openbreken, wat veel aandacht in de media kreeg. Daardoor is volgens de drie fracties het beeld ontstaan dat B&W volledig van de tunnel af willen, ook als de verbreding toch doorgaat. Onzin, vond de wethouder. “Wij vinden die tunnel prima, maar veel te duur. En wij hebben niet alleen met een tunnel te maken, maar het gaat om de totale sociale infrastructuur van deze stad.”
GroenLinks-fractievoorzitter Sander Mager verweet de wethouder dat hij wel de coalitie, maar niet de oppositie, Rijk, provincie en Stadsregio van tevoren over de op til zijnde brief heeft geïnformeerd. Raat sprak dat tegen, al kon hij zich voorstellen dat informeel informatie uit het college bij de coalities terecht kwam.
Het ging D66, GroenLinks en VVD vooral om de manier waarop B&W hun bezwaren tegen de hoge bijdrage kenbaar hebben gemaakt, waardoor via de media de indruk is gewekt dat Amstekveen de stekker uit het project wil trekken. Dat laatste is niet de opzet, maar – als de gemeente er niet beter financieel uispringt dan nu contractueel vastgelegd – mogelijk wel de uiterste consequentie, beseften de coalitiepartijen. Waaruit Mager opmaakte dat het college toch zijn koers heeft verlegd over de wegverbreding en tunnel: van ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij.’ Hij verweet Raat dat door diens uitlatingen in de media alle bij het project betrokken partners in de gordijnen zijn gevlogen en de ondertekening van het tracébesluit op 1 maart niet door zou gaan. Mager: “Mijn fractie gelooft niet dat de verbreding van de A9, hoe onzinnig ook, nog van tafel gaat. Dat confronteert Amstelveen met een tweemaal vijfbaans snelweg door onze stad. Wij hebben de opdracht te zorgen dat zo’n verbrtede weg geen verslechtering voor het leefklimaat betekent én te zorgen dat de oplossing daarvoor voor Amstelveen haalbaar blijft.”
Maar in de unaniem aanvaarde motie constateerde de raad dat het niet wenselijk is op de eerder ingeslagen weg door te gaan met het project, omdat die financieel – mede door de crisis – voor de gemeente niet haarbaar blijkt. Ook sprak hij uit het ‘niet opportuun’ is te blijven participeren in de eerder getekende overeenkomst, omdat de daarin vastgelegde verplichtingen niet van de gemeente kunnen worden verlangd. Verbreding van de rijksweg zonder tunnel is volgens de raad onwenselijk.
Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’
==========================
SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Door Johan Bos op 2 maart 2011 om 18:38, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/03/02/sp-streep-door-verbreding-a9-in-zicht
Foto: Joep van Erp (SP)
Volgens de SP is na de raadsvergadering van maandag de kans dat de verbreding van de A9 doorgaat een stuk kleiner geworden, nu Amstelveen geen honderd miljoen euro meer voor een tunnel wil uitgeven. In een motie sprak de gemeenteraad ook unaniem uit dat verbreding zonder een tunnel onwenselijk is. Daarmee is volledig afblazen van het project een stapje dichterbij gekomen, meent de SP. Die heeft zich al sinds haar aantreden in de raad fel tegenstander van een bredere rijksweg getoond en wil – evenals de coalitie – ook niet dat er geld van de gemeente in een tunnel wordt gestoken. Zoals bekend heeft wethouder Raat in een brief aan de gemeenteraad laten weten het contract met het rijk en andere partijen over de bijdrage van Amstelveen te willen openbreken. Hij wilde de inhoud in de reguliere raadsvergadering van 23 maart behandelen, maar de oppositie, inclusief SP, vroeg een spoedvergadering aan.De SP zegt er niet tevreden over te zijn dat B&W de oppositie naar haar mening niet heeft betrokken bij de koerswijziging. Ook vindt zij dat de collegepartijen hun tunnelbelofte aan de kiezers breken. Omdat zij geen verbreding zonder tunnel wil en geen hoge Amstelveense bijdrage aan het project steunde zij in eerste instantie de motie van PvdA, GroenLinks en D66, waarin dat werd gezegd. Maar die werd nogal overbodig toen in feite hetzelfde de bedoeling van het college bleek en nog eens uitgesproken in een unaniem aangenomen motie van Burgerbelangen.De SP wil verder het Amstelgebied en de Poel groen houden. Ook mag de tunnel, als die wordt aangelegd, van haar pas voorbij de Operabuurt boven de grond komen. Fractieleider Hoep van Erp: “Elke stap die wij kunnen zetten om dichter bij ons doel te komen zal de SP niet nalaten, of het nu samen met de oppositiepartijen is of met de collegepartijen.”
Lees ook:SP: ‘College voert met A9 nu ons programma uit’
Lees ook:D66: geen substantiële bijdrage A9-tunnel
Lees ook:Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’
Lees ook:VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’
=====================================

B&W blijven bij voorkeur voor horeca in Bajes
Door Johan Bos op 29 apr 2011 om 09:39, in de categorie Horeca.
Bij de verkoop van het voormalige politiebureau en later jeugdcentrum, waartoe B&W eerder besloten, moet het pand aan de buitenkant wel in zijn monumentale status behouden. Dat laat het college nu weten. Uit een opiniepeiling dor de VVD kwam naar boven dat de bevolking er het liefst horeca in ziet en daar voelt het college ook het meest voor. Maar ook andere mogelijkheden worden nog even open gehouden, zoals inrichting als kantoor en detailhandel. Wat het gaat worden is ook afhankelijk van de kopers die zich melden en hun plannen. Die laatste moeten overigens wel passen in de bebouwingsvoorschriften van het bestemmingsplan. Parkeren moet op eigen terrein gebeuren, waar maximaal dertig parkeerplaatsen kunnen komen. Bajes, ooit mortuarium en later oefenruimte voor bands, mag worden verwijderd.
Lees ook:VVD wil horecabestemming voor De Bajes
Lees ook:Meer parkeerplaatsen bij nieuwbouw Veenendaalplein
Lees ook:Onderzoek naar meer parkeerruimte Amstelzijde
Lees ook:Meer ruimte voor ‘schone’ horeca
Lees ook:Jongerenwoningen op plaats van Amstelrade
==============================================
De Bolder van cruciaal belang voor Groenelaan
Door Johan Bos op wo 27 apr 2011 om 17:15, in de categorie Welzijn.
https://web.archive.org/web/20110429214231/http://amstelveen.blog.nl:80/welzijn/2011/04/27/de-bolder-van-cruciaal-belang-voor-groenelaan#more-7197
Wijkcentrum De Bolder heeft een belangrijke functie in Groenelaan. Nieuw is het niet, maar een aantal jaren gelden werd er door de gemeente nog serieus over gedacht het maar op te heffen. Vooral voor ouderen is het gebouw een belangrijke ontmoetingsplek. Maar tijdens een wijkbijeenkomst werd vorige week geconstateerd dat eigenlijk iedereen in de buurt zich er thuis moeten voelen, zodat jongeren en ouderen meer bij elkaar betrokken raken. De bijeenkomst werd gehouden om het zogenaamde ‘nieuwe welzijn’ te bespreken. Die komt er op neer dat wijkbewoners meer voor elkaar moeten doen en de daarvoor in het leven geroepen organisaties zo’n beetje alle initiatieven aan elkaar plakken, c.q. er naar doorverwijzen. Er moeten, heet dat, kleinschalige bewonersnetwerken ontstaan, die er overigens ook al zijn. Welzijnsstichting Cardanus en het op ouderen gerichte Vita (voorheen Stichting Welzijn Ouderen) vertelden wat zo in de wijk van bewoners en organisaties hebben gehoord. Daaruit kwam vooral dus naar voren dat De Bolder belangrijk is voor de wijk. En verder kwamen als wensen boven tafel dat er duidelijke informatie moet zijn over alle activiteiten in de wijk, De Bolder aantrekkelijker moet worden (het wordt nu nog onvoldoende benut, vindt men) en sleutelfiguren in de wijk steun krijgen. Overigens heeft men liever een goede contactpersoon in elke flat dan een gesubsidieerd straatfeest. Cardanus en Vita hebben toegezegd met alle verlangens aan de slag te gaan. Wie nog suggesties heeft kan ze melden: l.voorrips@vitawelzijnenadvies.nl, sbouma@cardanus.nl, of WNS@cardanus.nl.
Lees ook:Meepraten over welzijn en zelfredzaamheid in Groenelaan
Lees ook:Actie tegen sluiting van De Bolder
Lees ook:Fusie Welzijn Ouderen en Maatschappelijk Werk
Lees ook:ChristenUnie wil ‘buurtkamers’ voor ouderen
Lees ook:‘Maken plannen verbetert samenwerking in wijken’
==================================================
Verzet in buurt tegen bouw AH-vestiging Amsterdamseweg
Door Johan Bos op vr 13 mei 2011 om 14:00, in de categorie Detailhandel.
https://web.archive.org/web/20110515113241/http://amstelveen.blog.nl:80/detailhandel/2011/05/13/verzet-in-buurt-tegen-bouw-ah-vestiging-amsterdamseweg
Omwonenden (tussen Molenweg en Parklaan) protesteren fel tegen de plannen voor de bouw van een nieuw pand, met daarin een vestiging van Albert Hein, aan de Amsterdamse weg. Zij vrezen veel parkeer- en verkeersoverlast en lawaai. Ook vinden zij ook dat zo’n drukke nering niet past in het straatbeeld. De winkel zou komen op de locatie waar voorheen het gefailleerde automobielbedrijf Bosma zat. Het gebouw daarvan is inmiddels afgebroken. Het wijkplatform Patrimonium is overigens nogal genegeerd bij de voorbereiding van de bouwplannen. Dat komt enerzijds door het gewijzigde gemeentelijke beleid, dat in zulke gevallen alleen nog communiceert met direct belanghebbenden, en anderzijds doordat ook de projectontwikkelaar dat heeft gedaan. Het platform heeft inmiddels wel contact gezocht met de actievoerders, bewoners en huiseigenaren aan de Amsterdamseweg, tussen Molenweg en Parklaan. Zij hebben aangekondigd de gemeente aansprakelijk te zullen stellen voor schade.
Volgens de actievoerders zijn de resultaten van in opdracht van de projectontwikkelaar gedaan verkeersonderzoek door een extern bureau sterk naar de opdrachtgever toe geschreven. De gemeente doet nu aanvullend onderzoek. Het dagelijks bestuur van het wijkplatform zegt het belangrijk te vinden kritisch naar de ontwikkelingen te blijven kijken. Voorkomen moet worden dat grote vrachtwagens op de Amsterdamseweg gaan laden en lossen, viel woensdag tijdens een wijkvergadering van Patrimonium te beluisteren. Verder bestaat er vrees dat er verkeerschaos ontstaat door het in- en uitrijden naar de parkeerruimte (op eigen terrein) van de winkel. De gemeente heeft nog niet de door het wijkplatform voorgestelde optie willen bekijken van in- en uitrijden via het terrein van het KLM hoofdkantoor, dat daarvoor de slagboom zou moeten verwijderen. Of de luchtvaartmaatschappij daartoe bereid is, lijkt overigens de vraag. Het wijkplatform vindt de communicatie met de gemeente overigens slecht, maar heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met wethouder Levie (o.a. verkeer).
Lees ook:Vanavond inloopspreekuur wijkplatform Patrimonium
Lees ook:B en W: afschuw over dood avondwinkelier door overval – daders gepakt
Lees ook:Politiek negeert protest tegen werf Amsterdamseweg
Lees ook:Gemeente stelt verkeersvoorwaarden aan grotere AH Amsterdamseweg
Lees ook:Gemeentewerf toch bij Overburg
1 Reactie
Geplaatst door mokums trots op 14 mei 2011 om 8:37
Ja, de KLM is gekke harry! Hebben de bewoners tijdens het afgeven van de vergunningen protest aangetekend?
====================================
Proef: gemeenteraad krijgt iPads in plaats van papier
Door Johan Bos op 13 mei 2011 om 11:41, in de categorie Overheid.
https://web.archive.org/web/20110515111404/http://amstelveen.blog.nl:80/overheid/2011/05/13/proef-gemeenteraad-krijgt-ipads-in-plaats-van-papier
Om de stapels papier die hij gebruikt te verminderen, gaat de gemeente nog meer de digitale snelweg op. Vorig jaar werd een proef uitgevoerd met e-readers en laptops. Maar daaraan kleefden nadelen, waarvan een kind er sommige had kunnen voorspellen. Zoals dat je op dire manier wel stukken kan lezen, maar er lastig snel in kunt bladeren en er aantekeningen op maken. En op een klein scherm raakt men nu eenmaal snel overzicht kwijt. Ook blokkeerden tijdens raadsvergaderingen openstaande laptops het zicht. Nu wordt een pilot met iPads gestart. Waarbij het nog steeds de bedoeling is dat de raad efficiënter gaat werken en onder de stapels papieren uitkomt. Nou ja, waarschijnlijk komt het er op neer dat de productie van papier wordt verplaatst van het raadhuis naar de particulier printende raadsleden. Dus niet papierloos maar papierverhuizing.
De griffie van de gemeenteraad blijft geloven in digitaal functioneren van de gemeenteraad. In de proef met de iPad gaat het ook om het zelf maken en verspreiden van stukken en het aanbrengen van wijzigingen erin. En het delen van opmerkingen in raadsvoorstellen met fractiegenoten. Kun je op een goede manier aantekeningen maken in een stuk? Ok dat is een vraag die in de pilot aan de orde komt. Nee dus, maar de gemeente wil het blijkbaar eerst onderzoeken om tot die conclusie te komen.
Hoe het met de publieke tribune en pers moet, als alle informatie beperkt blijft tot de minischermpjes op de iPads van de raadsleden is nog onduidelijk. De gemeente verwacht dat de pilot tot een structurele kostenverlaging leidt. De deelnemers eraan krijgen de stukken alleen nog digitaal. Zodat zij in de meeste gevallen dus zelf aan het printen slaan. Maar het scheelt de gemeente, roept de griffie enthousiast, niet alleen stapels papier, maar ook tijd en kosten voor het maken van de vergaderbundels en het bezorgen van de raadsstukken.
Aan de proef doen 34 raads- en burgerleden (in raadscommissies) mee aan de proef, die tot en met het voorjaar van 2012 duurt. De commissievergaderingen van mei 2011 zijn de eerste vergaderingen waarbij de nieuwe werkwijze wordt getest.
1 Reactie
Geplaatst door frank op 13 mei 2011 om 17:22
Hoeveel kost die proef?
=============================
SP: ‘Woningen van Woongroep Holland onveilig’
Door Johan Bos op di 10 mei 2011 om 19:22, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20110513180828/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/05/10/sp-woningen-van-woongroep-holland-onveilig#more-7282
De corporatie Woongroep Holland, nu onderdeel van Eigen Haard, is niet bereid haar woningen op haar kosten te laten voldoen aan de eisen voor het door de politie gepropageerde keurmerk Veilig Wonen. Dat signaleert de SP, die zegt dat twaalf bewoners na een reeks inbraken een veiligheidsscan hebben aangevraagd, die in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd door ‘Zone 3’. Uit de scan bleek dat de huurwoningen niet aan de eisen voor het keurmerk voldoen. Het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen zou €1300 per woning kosten en de corporatie zij is niet bereid dat bedrag op tafel te leggen. Maar de bewoners mogen van haar ook zelf de beveiligingen niet aanbrengen, zou een medewerkster tegen bewoners hebben gezegd. De SP constateert dat de huurders in een volgens politie en gemeente onveilige woning wonen en daar niets aan kunnen veranderen. Zij vindt dat ontoelaatbaar en heeft de Woongroep er vragen over gesteld.Die heeft volgens de SP gezegd niet verder te willen gaan dan 50% van de kosten met een maximum van dan de €350. Maar de huurders brengen daar tegenin dat de huiseigenaar de aanpassingen moet betalen en zij zelf altijd aan hun verplichtingen hebben voldaan door alle huurverhogingen op te hoesten. De SP zegt kopieën van de aanvragen voor de veiligheidsscan, de uitkomsten daarvan en de offerteaanvraag voor het aanbrengen van de aanpassingen in bezit te hebben. Zij heeft B&W ingelicht en hen ook laten weten de onveilige situatie onaanvaardbaar te vinden. De SP wil dat Woongroep Holland zo snel mogelijk met deze bewoners tot overeenstemming komt om daaraan een einde te maken.
Woongroep Holland vindt dat huurders zelf ook een deel van de kolsten voor beveiliging moeten betalen. ”Door ons gebouwde woningen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Dat geldt ook voor gerenoveerde woningen. Wij hebben ook voorlichtingsmateriaal waarin we wijzen op de mogelijkheid van de bestaande regeling dat wij de helft van de kosten betalen als een huurder het keurmerk wil hebben, dat inderdaad aan een maximum is gebonden,” zegt een woordvoerster. Zij geeft toe dat nieuwe woningen niet met keurmerk worden opgeleverd.
Lees ook:Fusie St. Lodewijk en Eigen Haard nu een feit
Lees ook:Infocentrum herinrichting Bovenkerk dicht
Lees ook:Brandweer in actie tegen onveilige steiger
Lees ook:Alleen SP tegen fusie corporaties
Lees ook:Woongroep Holland pakt illegaal onderhuren aan
======================================
B&W willen ook van jongeren meer zelfredzaamheid
Door Johan Bos op di 10 mei 2011 om 18:08, in de categorie Jeugd en jongeren.
https://web.archive.org/web/20110514221739/http://amstelveen.blog.nl:80/jeugd-en-jongeren/2011/05/10/bw-willen-ook-van-jongeren-meer-zelfredzaamheid
Zoals al aanhoudend geventileerd, vindt het college van B&W dat jongeren en gezinnen zelf meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor het doen en laten van de jeugd. Het wil vooral meer initiatieven bij de jeugd zelf leggen. Dat is dan ook een van de centrale thema’s in de dinsdag door B&W vastgestelde nota jeugdbeleid 2011-2015. Het college wil verder meer integratie van de diverse disciplines en partijen die zich met jongeren bezig houden, zoals onderwijs, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ook onderkent het dat een kleine groep jongeren problemen geeft en extra ondersteuning nodig heeft. De aanpak van jeugdoverlast en preventieve jeugdzorg zijn eveneens elementen in de nota, waarover de gemeenteraad naar verwachting in juni spreekt.Het college zegt de bestaande voorzieningen voor jongeren tot 23 jaar graag in stand te houden, maar daarnaast ruimte te willen bieden om zelf mogelijkheden te ontdekken en vorm te geven. Volgens jeugdwethouder Koops is jeugdzorg essentieel in de nota. “Amstelveners kunnen voor heel veel terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarvan de rol in de toekomst nog belangrijker wordt. Er is één aanspreekpunt en dat is goed. Het Rijk gaat de jeugdzorg volledig overbrengen naar de gemeenten. Het CJG zal dan hoogstwaarschijnlijk de verwijzing doen. Om tussen 2014 en 2016 een goede overgang te garanderen, zijn we nu al bezig met de eerste voorbereidingen,” zegt Koops.
Bij het opstellen van de nota zijn jongeren, sportverenigingen, cultuur- en zorgorganisaties en wijkplatforms betrokken, vertelt wethouder Raat. “Het gaat er om dat de gemeente zorgt voor een goede basis, voor randvoorwaarden. Kwalitatief onderwijs en een veilige openbare ruimte maken daar onderdeel van uit. Daarnaast willen we vooral het initiatief bij jongeren zelf leggen. Kortom minder welzijn en meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.”
Lees ook:Gemeente wil jongeren maatschappelijke verantwoordelijkheid bijbrengen
Lees ook:Cardanus belooft beterschap met uitvoering jeugdbeleid
Lees ook:Wethouder Koops met zwangerschapsverlof
Lees ook:Raad achter jongerenbeleid Tan
Lees ook:Politieke vraagtekens bij uitbannen werkende jongeren Uilenstede
4 Reacties
Jeroen op 10 mei 2011 om 20:23
Opzich niks mis mee, maar dan moet de gemeente wel de omstandigheden en mogelijkheden creëren waarin jongeren dit daadwerkelijk ook kunnen EN leren en ondersteund in worden. Zomaar verwachten dat ze opeens allerlei zaken zelf doen is niet realistisch. Begeleiding is altijd dan belangrijk. Er wordt wel aangegeven dat dat de bedoeling is, maar de overheid kennende zeg ik; eerst nog maar eens zien.
frank op 12 mei 2011 om 18:00
Om de jeugd te stimuleren in hun vrijetijdsbesteding en hun gevoel voor cultuur en algemene ontwikkeling sluit men een bibliotheek en diverse kinderbadjes? De bibliotheek in kwestie ligt pal naast 3 scholen, zeker ook een kwaliteitsverbetering van het onderwijs? De gemeente steunt en steunt, maar de rest mag steunen en kreunen.
Gewoon weer mooie woorden voor een botte bezuiniging. Zo wordt cultuur steeds meer enkel toegankelijk voor de “elite”, de lui waar we deze puinhoop aan te danken hebben.
Jeroen: 12 mei 2011 om 18:34
Inderdaad.. en daarbij zeggen “zoek het nu maar zelf uit” met in mooie woorden van “eigen verantwoordelijkheid”
frank op 13 mei 2011 om 17:38
O ja , een vraag. Hoe staat het lik op stuk beleid tov spijbelen in verhouding tot meer zelfstandigheid van jongeren?
==============================
Allerlaatste voorstelling poppentheater Dibbes
Door Johan Bos op di 10 mei 2011 om 16:48, in de categorie Cultuur.
https://web.archive.org/web/20110515113237/http://amstelveen.blog.nl:80/cultuur/2011/05/10/allerlaatste-voorstelling-poppentheater-dibbes#more-7272
Trudy Kuyper van Poppentheater Dibbes geeft zaterdag 14 mei om 14.30 uur haar allerlaatste voorstelling. In het Amstelveens Poppentheater speelt zij haar klassieke succesproductie ‘Jope Konijn, die er al eerder was te zien en geschikt is voor iedereen van 4 jaar en ouder. Zondag 15 mei volgt een besloten voorstelling ervan. ”Joppe Konijn” is een klassieke poppentheatervoorstelling met een oogstrelend decor in een grote kast. In een sprookjesachtig bos van knoestige holle bomen staat een rustiek houten huisje. Hier huppelt een serie knuffels rond die zo levensecht lijken dat je vergeet dat de handen van poppenspeelster ze manipuleren. Trudy Kuyper heeft 35 jaar in Nederland in theaters en op scholen gespeeld en in het buitenland op festivals. Duizenden kinderen (en de daarbij behorende volwassenen) genoten van haar voorstellingen. Ze staat bekend als de onbetwiste koningin van het handpoppenspel en is een van de weinigen die zowel de Jan Nelissenprijs als de Wim Meilinkprijs kreeg, de twee theaterprijzen voor poppenspelers.Toegangsprijs 8,50. Telefonisch reserveren kan op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439 of via http://www.amstelveenspoppentheater.nl
Lees ook:Joppe Konijn weer in poppentheater
Lees ook:‘De kleine walvis’ in poppentheater
Lees ook:‘Klein Konijn’ in Poppentheater
Lees ook:Pyjamafeestje in Poppentheater
Lees ook:Nieuw seizoen van start in poppentheater
================================
Strenge aanpak scooteroverlast heeft gewerkt
Door Johan Bos op do 02 jun 2011 om 09:25, in de categorie Openbare orde en veiligheid.
https://web.archive.org/web/20110608002359/http://amstelveen.blog.nl:80/openbare-orde-en-veiligheid/2011/06/02/strenge-aanpak-scooteroverlast-heeft-gewerkt
Nadat in 2009 en 2010 in totaal een kleine drieduizend scooters door de politie zijn gecontroleerd en 1141 bekeuringen uitgedeeld, gaat de aanpak van scooteroverlast dit jaar onverminderd door. B&W constateren dat de actie tot nu toe goed heeft gewerkt. Samen met de politie nam de gemeente op terugdringen van overlast en irritatie gerichte maatregelen, waarbij werd gekozen voor een combinatie van preventie en repressie. Naast scootercontroles door de politie zorgde de gemeente voor educatie op scholen. Verder is de website http://www.zoekdegrensop.nl actief geweest en werd het project uitgebreid gecommuniceerd. Volgens het college is een groot deel van de doelstellingen met het project bereikt.Over de gehele stad bezien, is de overlast afgenomen, maar die blijkt zich nu in de praktijk nog wel te concentreren rond specifieke plekken. Volgens burgemeester Van Zanen gaat de politie door met het controleren van het gedrag van jongeren op scooters. Om de overlast structureel te bestrijden is extra inzet nodig, vindt hij. Zie ook: http://www.amstelveen.nl/veilig.
Lees ook:Nog dit jaar hardere aanpak scooteroverlast
Lees ook:VVD wil meer acties tegen scooteroverlast
Lees ook:Campagne tegen overlast door scooters en brommers
Lees ook:Automobilist met cocaine aan boord aangehouden
Lees ook:Overlast door scooters harder aangepakt
4 Reacties
Geplaatst door Bernd op 3 juni 2011 om 11:39
Mmmm, nu nog wat vaker controleren op het Zwarte Pad, de vouwen worden daar geregeld uit je (fiets)broek gereden door scooterrijders die daar dus helemaal niet mogen zijn.
Of op het kruispunt Amsterdamseweg/Dorpsstraat/Burg. Colijnweg – wat ze daar niet af en toe aan capriolen uithalen om vooral niet voor het stoplicht te hoeven wachten…. (geldt trouwens net zo goed voor fietsers daar)
Laros op 3 juni 2011 om 16:43
Op het zwarte pad mag je geneens fietsen!
Laros op 3 juni 2011 om 16:50
Pardonnemij, naturlijk mag je daar wel fietsen, maar wat zou een brommer daar te zoeken hebben, want die rijden niet in het bos.
j op 3 juni 2011 om 23:51
dan kunnen NU de hekken wat verder uit elkaar geplaatst worden, zodat rolstoelgebruikers er weer door kunnen naar park en winkels (vb. Augustinuspark)
==========================================
Raadsenquête wordt voorbereid en start met feitenonderzoek
Door Johan Bos op wo 01 jun 2011 om 16:57, in de categorie Welzijn.
https://web.archive.org/web/20110607191725/http://amstelveen.blog.nl/welzijn/2011/06/01/raadsenquete-wordt-voorbereid-en-start-met-feitenonderzoek
Hoe heeft het bij Cardanus zover kunnen komen en wat was ieders rol, ook die van de gemeente, daarin? Daarop wil de gemeenteraad antwoord hebben. Voor het eerst gebruikt zij daartoe het zware middel van het raadsonderzoek, op voorstel van Bert de Pijper van de ChristenUnie. De eerste stap is de instelling van een voorbereidingsgroep. Daarin zijn alle fracties vertegenwoordigd, met Tim Lechner (VVD) als voorzitter. Die groep begint met een vooronderzoek naar de feiten, een documentenonderzoek naar de periode tussen 2001 en, bij zowel de gemeente als Cardanus. Op grond daarvan wordt gekeken naar de rollen van raad, college(s) van B&W en Cardanus en de interactie tussen alle betrokken partijen. De raad wil binnen vier tot zes weken de basisinformatie bij elkaar te hebben om verdere keuzes te kunnen maken ten aanzien van de raadsenquête. Ook in 2009 deed de raad onderzoek naar de stichting Cardanus. Toen ging het om de financiële systematiek bij het jongerenwerk en de wijkplatforms, naar aanleiding van een door een van de wijkplatforms aan geleverde rapportage.
Lees ook: ‘Maken plannen verbetert samenwerking in wijken’
Lees ook: ‘Voor bredere coalitie geen politiek draagvlak’
Lees ook: Gemeente is snelle betaler
Lees ook: Gemeenteraad doorbreekt automatisch monopolie Cardanus
Lees ook: Burgers mogen vroeger meepraten over plannen voor wijken
3 Reacties
Frank op 3 juni 2011 om 16:49
Men gaat nu gedeeltelijk zichzelf onderzoeken. Hoe zou dat aflopen?
Rob Nijkamp op 6 juni 2011 om 15:08
Er zijn meerdere zaken geweest in het verleden waar deze enquete als middel goed had gefunctioneerd maar het verleden is geweest. Met deze enquete moet wel worden voorkoemn dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren.
Frank Bikker 6 juni 2011 om 17:49
Daar gaat het nou juist net om!
===================================
Gedwongen ontslagen bij Cardanus
Door Johan Bos op wo 01 jun 2011 om 15:28, in de categorie Welzijn.
https://web.archive.org/web/20110605012639/http://amstelveen.blog.nl:80/welzijn/2011/06/01/gedwongen-ontslagen-bij-cardanus
Bij Cardanus vallen voor het eerst gedwongen ontslagen. Dat is volgens een teleurgestelde directie het gevolg van de beslissing van Burgemeester en Wethouders, ondanks felle protesten, toch met onmiddellijke ingang de subsidie stop te zetten voor het ambulante jeugdwerk. Dat besluit heeft tot grote teleurstelling bij de directie bij de welzijnsstichting geleid. Het betekent dat versneld van een aantal medewerkers afscheid moet worden genomen, zegt directeur Wim Bouman. Voorbereidende stappen daarvoor waren trouwens inde laatste weken al genomen. Aan de Ondernemingsraad (OR) werd advies gevraagd en die heeft de ontslagaanvragen positief beoordeeld. De gemeente neemt het jongerenwerk zelf ter hand, wat zij anders toch per 1 januari zou hebben gedaan. Dat het eerder gebeurt, komt doordat het college vindt dat Cardanus niet kan garanderen de diensten te leveren die zijn afgesproken.Het is de eerste keer in de geschiedenis van Cardanus dat er gedwongen ontslagen vallen om bedrijfseconomische redenen. Volgens de directie gaat het niet alleen om jongerenwerkers, want ook ondersteunende diensten worden ingekrompen. Cardanus wijst er op dat B&W de opening hebben geboden in gesprek te gaan over al aangegane verplichtingen. Ook heeft het college laten weten de rest van het welzijnswerk – dus uitgezonderd jongerenwerk – vooralsnog bij Cardanus te laten. Dat biedt volgens de directie aanknopingspunten voor Cardanus om het welzijnswerk in Amstelveen te blijven uitvoeren. ‘Medewerkers, Management Team en directie zullen er alles aan doen en niets nalaten om de overige dienstverlening van Cardanus voortgang te laten vinden,’ staat in een directieverklaring.
Lees ook:Cardanus laat claim bij gemeente vallen
Lees ook:SP achter actie medewerkers Cardanus, D66 wil duidelijkheid
Lees ook:GroenLinks: ‘Willen B&W Cardanus neersabelen?’
Lees ook:Gemeente trekt toch direct stekker uit jongerenwerk Cardanus
Lees ook:KPMG: Cardanus nog niet op rand van faillissement
4 Reacties
Conchita Willems op 1 juni 2011 om 16:28
Kijk even op de website van mijn actieve 61-jarige broer en straathoekwerker Frank de Koster, die zijn levenslang werkt met jongeren tot en met heden. Ik ga met hem wel eens mee in de straathoekbus in Friesland. Hij is trouwens de initiator van de jongerenbus in Nederland en heeft indertijd hier nog een prijs voor gekregen. http://www.frankdekoster.nl/
Zelf was ik vroeger een actieve jongere van De Bajes en Zodiac (was best een groot jeugdcentrum met prachtige evenementen op de Van Heuven Goedhartlaan), ben jarenlang vrijwilliger geweest bij jongeren en sta vanaf 1974 tot aan heden nog steeds voor de klas bij jongeren in Amsterdam op het MBO. Experimenteren naar talent toe is de mooiste omslag voor een jongere! Jongerenbeleid, jongerenwerkers en jongeren Amstelveen: hou het leuk en positief 🙂
Conchita Willems
Geplaatst door peter op 1 juni 2011 om 18:22
En hoeveel subsidie geld (belasting betaler geld) ging daarin? En wat heeft friesland met amstelveen te maken? En er zijn genoeg straathoekmedewerkers (v/m) die genoeg zwart verdienen op de straathoek.
“Zelf was ik vroeger een actieve jongere van De Bajes en Zodiac “, aan de bar zuipen?
Elske: 2 juni 2011 om 12:36
Man, in die tijd liep jij nog naar duitse meisjes op het naaktstrand in Zandvoort te loeren! Nav jou hebben Koot en Bie nog de vieze man gemaakt. Je kwam hoogstens in Zodiac om bij de plaatselijke huisdealer je portie “stuff” te kopen.
Geplaatst door Laros op 1 juni 2011 om 18:26
En wat beteken jij voor de maatschappij?
====================================
Vervoer van verkeerswethouder Levie naar Groot
Door Johan Bos op wo 01 jun 2011 om 14:58, in de categorie Overheid.
https://web.archive.org/web/20110607193633/http://amstelveen.blog.nl:80/overheid/2011/06/01/vervoer-van-verkeerswethouder-levie-naar-groot
De portefeuille van wethouder Jan-Willem Groot (CDA) is weer wat dikker geworden. Hij heeft sinds vandaag (woensdag) ook Vervoer er bij. Dat beleidsonderdeel is namelijk toegevoegd aan door hem al beheerde portefeuille Regionale Ontwikkelingen. In de praktijk blijkt Vervoer (openbaar vervoer, streekvervoer, bus, tram, metro) geheel regionaal georiënteerd. Tot nu toe hield verkeerswethouder John Levie zich ermee bezig. Die is het met het slinken van zijn portefeuille eens. “Doortrekking van de Noord-Zuidlijn, de discussie over de concessies en aanbesteding van het openbaar vervoer en de veranderende positie van de Stadsregio zijn onderwerpen met een sterk regionaal karakter,” zegt hij.Levie houdt verkeer, Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Sport en Recreatie, Groen en Reiniging, Fysieke Infrastructuur (wegen en riolering) en Cultuur over.
Lees ook:Levie bestrijdt onevenredig treffen lijn 51 met bezuiniging
Lees ook:Gedeputeerde bekijkt tunnelplannen Amstelveen
Lees ook:CDA en BBA kritisch over Noord-Zuidlijn naar Amstelveen
Lees ook:Gemeente rekent op doortrekking metrolijn naar Amstelveen
Lees ook:College schrapt lokale buslijn alweer uit programma
=============================
Directeur Woongroep Holland verdient eigenlijk te veel
Door Johan Bos op ma 04 jul 2011 om 15:58, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20110713224328/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/07/04/directeur-woongroep-holland-verdient-eigenlijk-te-veel
Directeur Jan van den Berg Jeths van Woongroep Holland verdient, gelet op de omvang van de corporatie, eigenlijk teveel. Tot die conclusie kwam volgens het jaarverslag 2010 een zogenoemde remuneratiecommissie. Zijn fiscaal belastibare inkomen was vorig jaar ruim twee ton, drieduizend euro minder dan in 2009. Daar kwam voor de corporatie een pensioenafdracht van bijna 52 duizend euro bij.
De beloning, nu boven de Balkenende norm, zou onder het huidige niveau moeten liggen vindt de commissie, die blijkbaar mogelijkheden voor terugbetaling (=remuneratie) onderzocht en de honorering toetste aan de beloningscode in de sector. Maar de Raad van Commissarissen ziet geen juridische mogelijkheden om het bestaande arbeidscontract aan te passen. Wel werd er voor gekozen geen bonus – ‘variabele componenten’ – in het brutosalaris op te nemen. Woongroep Holland is inmiddels gefuseerd met Eigen Haard, waarvan Van den Berg Jeths nu vice bestuursvoorzitter is. Voorzitter Nici Nieman van het veel grotere Eigen Haard verdiende vorig jaar 186 duizend euro plus een bonus van 32,6 duizend euro.
De woongroep bezat in 2010 in Amstelveen 7537 woningen, in Uithoorn voerduizend en in Aalsmeer 70. In Amstelveen werden er ruim 1100 als goedkoop gekenmerkt en bijna 5200 als betaalbaar. Verder heeft de corporatie 1233 dure woningen en woningen in de vrije sector. Er werden 190 nieuwe huur- en 37 koopwingen gebouwd. De corpoartie boekte een resutaat uit de gwone bedrijfsvoering (voor belastingen) van iets minder dan 1,2 miljoen euro (in 2009 nog bijna 7 miljoen), op een omzet van 74 miljoen euro. Het personeelsbestand bestaat uit ongeveer 120 fte’s.
Lees ook:Financieel resultaat Woongroep Holland fors omlaag
Lees ook:Woongroep verliest bijna 16 miljoen
Lees ook:Woongroep wijkt af van bestuurscode corporaties
Lees ook:Woongroep en Eigen Haard op weg naar fusie
Lees ook:Woongroep Holland koopt 12 flats in Vijverpark
5 Reacties
bankrashof op 4 juli 2011 om 16:52
Zelfs in guldens zijn dit absurde bedragen. De man moet zich schamen dat hij elk jaar zoveel geld binnenharkt. Maar wel elk jaar de huren verhogen en onschuldige bejaarden uit hun huizen jagen. In wat voor een land leven we!
jandemming: 5 juli 2011 om 18:49
Van den Berg Jeths verdient ‘eigenlijk’ te veel en de beloning ‘zou’ onder het huidige niveau moeten liggen. Daar kopen we natuurlijk niks voor. Neem maatregelen zodat er een snel einde komt aan deze belachtelijke beloning. Die remuneratiecommissie moet doen waar het – ongetwijfeld – ook vorstelijk voor wordt betaald, namelijk harde conclusies trekken en adviseren! Een beetje slap oh’en kunnen we allemaal!
peter op 4 juli 2011 om 19:32
Waarom zouden bejaarden onschuldig zijn? Weet jij veel wat ze 60-70 jaar geleden allemaal hebben uitgespookt. En Jan van den Berg Jeths heeft dat allemaal bereikt door keihard te werken, gewoon een ouderwetse VOC’er. Goed werk Jan.
frank: 4 juli 2011 om 22:06
Ja, en wie het er niet mee eens is, trekken we gewoon z’n kop van z’n romp. Zo hoort het te gaan in ons land van onze vrijheid, met name de onze, de elite. Leve de oud Hollandse traditie, en onze helden Coen, van Heutz en Colijn!
vanamstel op 4 juli 2011 om 19:51
Deze bejaarden zijn meteen na de lagere school begonnen met keihard werken om ons land op te bouwen. En wat doet dhr. Jets? Die graait elk jaar een salaris bij elkaar dat even veel is als 20 jaar (250 maanden!) de AOW-uitkering waarmee diezelfde bejaarden elke maand weer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Het is van de pot gerukt.
============================
PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Door Johan Bos op wo 03 aug 2011 om 12:26, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20121224055432/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/08/03/pvda-oneens-met-college-aantal-huurwoningen-dramatisch-onvoldoende
Terwijl B&W volhouden dat er, ondanks ellenlange wachtlijsten, voldoende sociale huurwoningen in Amstelveen zijn, blijft de PvdA het tegendeel beweren. In antwoord op door die fractie gestelde vragen bevestigde het college nog eens zijn standpunt. “Onbegrijpelijk,” zegt PvdA- raadslid Brandes. `Er zijn toch wachtlijsten.” Om die terug te dringen tellen B&W de particuliere woningen in de betreffende prijsklasse mee, volgens Brandes om de indruk te wekken dat er zelfs een overschot aan sociale huurwoningen bestaat. En volstrekt nieuwe methodiek, constateert Brandes. `Er zijn nog helemaal geen afspraken gemaakt met particuliere verhuurders”. De doorstroming die het college op gang wil brengen om mensen met een voor een goedkope woning te hoog inkomen naar een duurdere te laten verhuizen, lukt niet, zegt het PvdA-raadslid. Hij verwijst naar de jongste reportage van de Stadsregio, waarin een dieptepunt in de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de regio wordt vermeld, mede doordat wegens de economische crisis de nieuwbouw ervan stil ligt.Brandes: “Tot op heden door de raad vastgestelde bouwprojecten moesten het zonder sociale woningen doen. Door de economische crisis hanteren banken ook strengere hypotheekeisen om het kopen te ontmoedigen. Starters komen zo veel minder goed aan bod voor een koopwoning, dus blijven ze zitten. Waar moeten ze anders naartoe? Het aantal woningzoekenden blijft nagenoeg gelijk. Bij uitblijven van vrijkomende woningen zal de druk op de sociale woningmarkt alleen toenemen. Bovendien staan de in de raad gepasseerde woningbouwprojecten niet bol van de doorstroomwoningen of woningen voor specifieke doelgroepen als senioren die eventueel een woning achterlaten. Je kunt wel roepen dat je wiltb sturen op doorstroming, maar als er daarvoor geen passende woningen zijn is dat nogal gemakkelijk en niet haalbaar. ” Volgens Brandes ontstaat door de economische crisis, het ontbreken van afspraken met particuliere verhuurders en de in zijn ogen tot mislukken gedoemde oplossingen van dit college een enorme druk op de huidige sociale woonvoorraad.
De PvdA vindt dat er altijd ook sociaal moet worden gebouwd en voor specifieke doelgroepen. Verder moet worden gezorgd voor een scherp toewijzingsbeleid, vindt de fractie. Brandes: “Een blijvend gezonde gemeente vraagt voldoende aanwas van jongeren en jonge gezinnen. Daarom moet er juist voor hen worden gebouwd.”
Lees ook:PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Lees ook:B&W blijven erbij: sociale huurwoningen genoeg
Lees ook:Dakloos door faillisement projectontwikkelaar
Lees ook:PvdA: ‘Sociale woningbouw uit alle plannen gehaald’
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
6 Reacties
Geplaatst door Frank bikker op 4 augustus 2011 om 12:39
Kan de hr. Brandes geen ongelijk geven, maar nu zou ik van hem wel eens concrete voorbeelden willen zien waar wel sociaal gebouwd moet worden en waar dat niet kan volgens de gemeente.
bankrashof op 4 augustus 2011 om 13:23
Wat dacht u van het braakliggende terrein aan de Carmenlaan. Daar is door wethouder Requin beloofd dat er nieuwe woningen gebouwd zullen worden. Van dat college maakte ook de PvdA deel uit. Dhr. Brandes hoeft alleen maar die belofte uit te voeren.
Frank bikker: 4 augustus 2011 om 17:41
En tegenover de C1000 aan de Lindenlaan, of het terrein van voormalige Panta Rei ( heeft men voor een groot gedeelte toch weer luxe-appartementen gepland)Leegstaande kantoorpanden genoeg! Is daar eigenlijk een wettelijk termijn van leegstand aan verbonden?
Hans van der Liet: 5 augustus 2011 om 15:24
Nee, die mogen tot in alle eeuwen der eeuwen leegstaan, Bakker Bik. Leker puh. Die sloebers gaan maar lekker in Almere wonen. Daar zit ook een veel beter betaalbaar winkelaanbod, anders gaan ze straks nog zaniken dat ze de hoge prijzen van de winkel aan het Binnenhof niet kunnen betalen.
Hans van der Liet: 5 augustus 2011 om 15:22
Beetje jammer alleen dat de wethouder die belofte helemaal niet KON doen, aangezien hij daar niets over te zeggen had.
x op 9 augustus 2011 om 19:04
@Jeroen Brandes Zeg ik hoor niets meer van u, of heeft u vakantie?
=============================
Bezorgde Koops praat met Beth Shalom over zorgkwaliteit
Door Johan Bos op di 02 aug 2011 om 14:29, in de categorie Zorg.
https://web.archive.org/web/20130725222404/http://amstelveen.blog.nl/zorg/2011/08/02/bezorgde-koops-praat-met-beth-shalom-over-zorgkwaliteit
Wethouder Koops van Welzijn (ChristenUnie) spreek vrijdag (5 augustus) met de directie van het onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de Volksgezondheid gestelde Joodse verpleeghuis Beth Shalom aan de Groenelaan over de daar ontstane situatie. Koops zegt zich grote zorgen te maken. ‘U levert volgens de berichten in de media onverantwoorde zorg en de deskundigheid van uw medewerkers schiet tekort,’ zegt zij in een brief aan de directie. ‘ Gezien mijn betrokkenheid bij goede zorg voor de Amstelveense bevolking, volg ik de ontwikkelingen op de voet.’ Het gaat bij Beth Shalom om zorg aan in het tehuis wonende psychogeriatrische cliënten als dagactiviteiten voor zelfstandig wonende mensen met een dementieel beeld.
De door het tehuis geleverde zorg valt onder de AWBZ en daarmee onder de controle van de inspectie. Formeel dus niet onder die van de gemeente, maar de wethouder maakt zich desondanks zorgen over de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de cliënten. Zij wil graag worden geïnformeerd over de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen en met name over de ma [rest vd tekst ontbreekt, rvw]
Lees ook:Interim manager bij Beth Shalom
Lees ook:Balkons moeten afgesloten blijven bij Beth Shalom
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:Directeur Beth Shalom vertrekt
Lees ook:Belangenvereniging: directeur Beth Shalom moet wegLees verder
Reacties zijn gesloten.
=========================
Ouderenfractie verbaasd over woede GroenLinks
Door Johan Bos op 02 aug 2011 om 13:59, in de categorie Politiek.
Terwijl Burgemeester en wethouders de vinnige vragen van GroenLinks erover al hebben beantwoord, waarmee zij de verbijstering van die fractie nog hebben vergroot, lijkt de man die de oorzaak van de politieke consternatie werd, niet te begrijpen waar het om gaat. Henk Fokkink, fractievoorzitter van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA), kreeg royaal de ruimte in een gemeentelijke uitgave over welzijn, de denkbeelden van zijn partij te ventileren. Partijpolitieke propaganda op kosten van de gemeenschap, oordeelde zijn GroenLijnks-collega Sander Mager. In de open brief zegt Fokkink verbaasd te zijn over Magers woedende vragen en het feit dat die de publicatie als een soort advertentie beschouwt. De Nieuwsbrief waarin een interview met Fokkink stond is bedoeld een specifieke groep inwoners, onder wie ouderen, alleenstaanden en minima, constateert het OCA-raadslid. Toevallig werden in de betreffende editie allemaal onderwerpen belicht, waarmee Fokkink zich in de raad ‘driftig’ bezig heeft gehouden. Om vervolgens Mager te verwijten dat diens fractie in de loop der jaren geen vragen heeft gesteld over de relatief hoge gemeentelijke belastingtarieven voor alleenstaanden (in vergelijking met grotere huishoudens). De OCA heeft dat volgens hem wel gedaan en ook gezorgd dat 65-pluseers zonder wmo-indicatie gebruik kunnen blijven maken van de regiotaxi.
Lees verder [tekst ontbreekt, rvw]
===============================
B&W-standpunt gemeentelijke reclame OCA verbijstert Mager
Door Johan Bos op ma 01 aug 2011 om 15:13, in de categorie Algemeen.
https://web.archive.org/web/20121226043931/http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2011/08/01/bw-standpunt-gemeentelijke-reclame-oca-verbijstert-groenlinks
De beantwoording van de door haar aan B&W gestelde schriftelijke vragen over een interview in het gemeentelijke periodiek ´Goed Voorzien´ met fractievoorzitter Henk Fokkink van de Ouderencombinatie (OCA) heeft de Fractie bijkans nog woedender gemaakt dan zij al was. De publicatie op de voorpagina van de vooral voor mensen met een uitkering bestemde nieuwsbrief, waar nog een column van wethouder Koops (welzijn) aan was toegevoegd, was volgens GroenLinks gewoon partijpolitieke propaganda. In de antwoorden van het college op de vragen daarover wordt gezegd dat de OCA een speciale doelgroep als achterban heeft. Een idiote reactie vindt fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks. In een brief aan de burgemeester verwijt hij het college niet de ‘grootsheid’ te hebben kunnen opbrengen gewoon toe te geven dat er een genante blunder is begaan met deze gemeentelijke reclameboodschap op kosten van de gemeenschap voor een politieke partij. Het lijkt er nu op dat B&W menen dat de OCA een unieke plaats in de gemeenteraad inneemt en, anders dan andere partijen, een soort maatschappelijke organisatie op het gebied van de ouderenzorg is. Hij noemt dat een ‘schoffering van alle partijen die zich met hart en ziel voor die doelgroep inzetten.’Blijkbaar maken B&W onderscheid tussen reguliere en ‘bijzondere’ partijen, constateert Mager. Hij wil weten of burgemeester Jan van Zanen dat ook zo ziet en of hij dan van beide fenomenen een definitie kan geven. Maar misschien zijn andere partijen ook wel als bijzonder aan te merken, filosofeert hij verder. Bijvoorbeeld zou de Partij van de Arbeid zich op een bijzondere positie kunnen beroepen als het om onderwerpen rond arbeid gaat en GroenLinks als het om groen gaat.
In de ogen van B&W was het nuttig en informatief, zeiden zij in antwoord op de GL-vragen, eens aan ouderen te laten weten hoe hun doelgroeppartij over de veranderingen in het welzijnsbeleid denkt. Maar dat roept de vraag op, meent Mager, of het college dan vindt dat ouderen bij de OCA beter af zijn dan bij andere partijen, zodat die opmerking van het college als propagandistisch is te ervaren. Volgens GroenLinks is het gewoon een kwestie van vriendjespolitiek: de OCA maakt, hoewel zij geen wethouder heeft, met één zetel deel uit van de coalitie waarop het college steunt. Die ene zetel was nodig om de minst mogelijke meerderheid in de raad te halen. In elk geval is GroenLinks zwaar teleurgesteld door de antwoorden van B&W. Zij zijn niet meer dan een in haar ogen blijkbaar mislukte poging recht te breien wat krom is.
Lees ook:SP noemt OCA-reclame een schandaal
Lees ook:GroenLinks: B&W blijven onduidelijk over locatie golfbaan
Lees ook:Gele kaart van groene fractie voor Levie
Lees ook:GroenLinks boos over politieke propaganda in uitgave gemeente
Lees ook:GroenLinks: liever groen dan woningen
===================================
Groen wijkt voor groen langs spoorlijn
Door Johan Bos op di 09 aug 2011 om 09:03, in de categorie Groen.
https://web.archive.org/web/20120322015515/http://amstelveen.blog.nl:80/groen/2011/08/09/groen-wijkt-voor-groen-langs-spoorlijn
Groen moet voor groen verdwijnen dus. Einde van de lang gedoogde, maar volgens de gemeente in feite illegale volkstuintjes langs de Museumspoorlijn. Die moeten plaats maken voor wat in modern groenjargon ‘ecologische zone’, in dit geval ‘ecologische oever’ heet. Met de aanleg daarvan begint men later dit jaar. Dag tuintjes. De gemeente wil een groene verbindingszone tussen de lokale parken, als ik het goed heb een voorstel van het zich als liberaal afficherende D66, die als het er op aan komt toch weer zoveel mogelijk door de overheid geregeld wil hebben. Liberaal is mooi, mits iedereen maar doet wat de links liberalen wensen. Volgens de gemeente is de ecologische oever ook nodig ter verbetering van de waterkwaliteit in Amstelveen. En dat heeft weer te maken met een lokaal waterplan, waarvan de uitvoering voor de helft wordt betaald door het Waterschap. De gemeente moest de oevers aanwijzen waar allerlei waterplanten, die het water zuiveren, bij een beter beheer welig konden groeien. De oever bij de spoordijk is een van de aangewezen zones. Langs de oever kan men straks naar Broersepark en Braak tippelen. De gemeente gaat er natuur aanleggen, want tegenwoordig schijn je natuur op de tekentafel te kunnen maken. Of de tuinders, die er hun eigen groenten teelden, dus maar weg willen wezen. Ze vinden het vreselijk, maar beseffen blijkbaar geen poot te hebben om op te staan. In een gemeenschap waar alles wordt geregeld – alle gemeentelijke kreten over deregulering ten spijt – pas geen groene improvisatie.
Lees ook:Nog geen besluit over Amsteleiland
Lees ook:GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder
Lees ook:Openbaar groen bij Zwitserleven wordt parkeerterrein
Lees ook:Statenfractie GroenLinks wil Bovenkerkerpolder groen houden
Lees ook:Ecologische begraafstrook op Zorgvlied
5 Reacties
Frank Bikker op 9 augustus 2011 om 14:25
Inderdaad jammer dat die paar volkstuinders daar weg moeten. De helft ligt trouwens braak.Kun je prima bramen plukken.
Mulder: 9 augustus 2011 om 15:32
Wat zou het standpunt van de ouderenpartij zijn over de bramen die daar groeien? In de volgende nieuwsbrief van de gemeente Amstelveen lees ik hier graag de mening over van dhr. Fokking.
Martin (tuinder) op 10 augustus 2011 om 17:15
In reaktie op Frank Bikker: Tussen de Nieuwe Kalfjeslaan en de Hoofdingang van het Amsterdamse Bos wordt al ruim vijftig jaar door de familie Wolters en andere familie’s ecologisch getuiniert. Daarnaast wordt er door drie tuinder bijenvolken gehouden voor de honingopbrengst, maar net zo belangrijk de kruisbestuiving voor het Bos. Iedere maand wordt vrijwillig door de meeste tuinder de spoordijk gemaait en netjes bijgehouden en alle koolsoorten bladgroente groeien en bloeien weelderig en is een genot voor het oog. Wij krijgen ook veel komplimenten voor het nette onderhoud van passanten enzo kan ik nog wel even doorgaan !
Ik geloof dat meneer Bikkers oogkleppen draagt en beter zijn blinde opmerking over “braak liggende tuinen” achterwege moet laten. U geeft een totaal verkeerde voorstelling van de werkelijkheid en dat is een slechte zaak ! En dat wou ik als enthousiaste tuinder a/d dijk even kwijt.
frank bikker op 10 augustus 2011 om 17:44
Nou ik vind dat stuk tussen de snelweg en de molenweg er nou niet picobello bijliggen en dat hoort er toch ook bij?
Annemarie op 17 maart 2012 om 20:01
Wat jammer dat persoonlijke initiatieven en inbreng niet gewaardeerd worden. Andere gemeentes bevorderen de stadstuintjes in crisistijd. Amstelveen maakt een groenstrook, zodat je naar Amsterdam kunt lopen, als je de tram of bus niet meer kunt betalen. Er zijn een paar bewoners aan de spoorbaan en aan de molenweg, die vinden dat de waarde van hun huis daalt met volkstuintjes aan de overkant. Geld telt.
=========================================
Leefbaarheid Amstelveen gedaald
Door Johan Bos op ma 08 aug 2011 om 17:55, in de categorie Sociale aangelegenheden en welzijn.
https://web.archive.org/web/20110810005913/http://amstelveen.blog.nl:80/sociale-aangelegenheden-en-welzijn/2011/08/08/leefbaarheid-amstelveen-gedaald
De gemeente Amstelveen is de laatste jaren minder leefbaar geworden. Dat blijkt uit het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepresenteerde rapport ‘Leefbaarheid in Balans.’ Ook in andere gemeenten rond Amsterdam – zoals Haarlemmermeer, Zaanstad, Almere en Diemen.- ging de leefbaarheid tussen 2008 en 2010 achteruit. De onderzoekers denken dat het aan de economische recessie ligt. Niet dat de werklosheid dramatisch is gestegen, maar het aantal inwoners met midden- en hogere inkomens in de regio verminderde. Toch scoren de meeste wijken in Amstelveen op de leefbaarmeter ‘positief’ of ‘zeer positief’. Voor Kronenburg en Uilenstede geldt ‘matig positief.’ De Amstelveense wijken scoren boven het landelijke gemiddelde, hoewel dat niet geldt voor Uilenstede, Middenhoven, Westwijk-Oost en het Oude Dorp. In die laatste gebieden zouden de voorzieningen beter kunnen, vinden bewoners, die voor het onderzoek zijn geraadpleegd. In alle wijken is men negatief over de voorraad woningen.
Lees ook:Amstelveen College slechtst volgens Elsevier
Lees ook:Jongerenwoningen op plaats van Amstelrade
Lees ook:Bromfietser en fietsster gewond bij aanrijdingen
Lees ook:B&W willen onderwijs verbeteren van ‘goed naar excellent’
Lees ook:Amstelveense huizen weer fors duurder
1 Reactie
billie op 8 augustus 2011 om 20:29
Het eerste wapenfeit van het nieuwe, rechtse college sinds 2010.
======================================
B&W: ‘gemeente was jarenlang laf’
Door Johan Bos op 06 aug 2011 om 17:29, in de categorie Overheid.
Hij heeft geconstateerd dat diverse gemeentelijke belastingen jarenlang niet bij zijn geïncasseerd, maar neemt dat de woonwagenbewoners niet kwalijk. Dat zegt wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD). Zij kunnen er niets aan doen, meldt hij in het Amstelveens Nieuwsblad. Volgens hem is het allemaal het gevolg van de ambtelijke cultuur die in de loop der jaren bij de gemeente is ontstaan, vooral wegens gebrek aan rugdekking van de ambtenaren door opeenvolgende colleges van B&W. De ambtenaren liepen met een bog om de woonwagenkampjes heen, constateert hij. Samen met zijn college Jan Willem Groot van Economische Zaken (CDA) bezocht Raat vrijdag op verzoek van de bewoners het woonwagencomplex aan de Doorweg om over de kwestie te praten. Nadat drie jaar geleden de afvalstoffenheffing van Eneco naar de gemeente zelf was overgegaan, kregen de woonwagenbewoners geen rekeningen meer. Dat was niet hun schuld, maar die van de gemeente, vindt Raat. Op betaling van hondenbelasting is al vele jaren geen controle meer uitgeoefend. Raat noemt de gemeentelijke opstelling, sinds een of meer ambtenaren zijn bedreigd, ‘laf’. De situatie is dusdanig geëscaleerd dat woonwagenadressen uit de belasting- en goeddeels zelf helemaal uit de gemeentelijke database verdwenen. De bewoners mogen de schuld aan afvalstoffenbelasting, die de laatste drie jaar is ontstaan, in termijnen gaan betalen. Verder komt er controle op de aanwezigheid van honden.
=====================================
SP noemt OCA-reclame een schandaal
Door Johan Bos op 03 aug 2011 om 17:35, in de categorie Wonen.
Na GroenLinks heeft nu ook de SP gel geageerd tegen het interview met OCA-raadslid Henk Fokkink in de gemeentelijke nieuwsbrief ‘Goed Voorzien.’ Beide partijen vinden dat een met gemeenschapsgeld gefinancierde uitgave is gebruikt voor partijpolitieke propaganda. De SP noemt dat een ‘schandaal’ en heeft in een brief daar burgemeester Van Zanen op aangesproken. SP-fractievoorzitter Joep van Erp vindt dat de burgemeester moet optreden tegen reclame voor de Ouderencombinatie (OCA) op gemeentekosten. Hij noemt de antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen van GroenLinks “beneden alle peil.” Het college zei daarin de OCA te beschouwen als een doelgroep gerichte partij, die zich in zijn visie blijkbaar onderscheidt van andere politieke partijen.
Lees verder [De rest van de tekst ontbreekt. rvw]
==========================================
PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Door Johan Bos op wo 03 aug 2011 om 12:26, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20121224055432/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/08/03/pvda-oneens-met-college-aantal-huurwoningen-dramatisch-onvoldoende
Terwijl B&W volhouden dat er, ondanks ellenlange wachtlijsten, voldoende sociale huurwoningen in Amstelveen zijn, blijft de PvdA het tegendeel beweren. In antwoord op door die fractie gestelde vragen bevestigde het college nog eens zijn standpunt. “Onbegrijpelijk,” zegt PvdA- raadslid Brandes. `Er zijn toch wachtlijsten.” Om die terug te dringen tellen B&W de particuliere woningen in de betreffende prijsklasse mee, volgens Brandes om de indruk te wekken dat er zelfs een overschot aan sociale huurwoningen bestaat. En volstrekt nieuwe methodiek, constateert Brandes. `Er zijn nog helemaal geen afspraken gemaakt met particuliere verhuurders”. De doorstroming die het college op gang wil brengen om mensen met een voor een goedkope woning te hoog inkomen naar een duurdere te laten verhuizen, lukt niet, zegt het PvdA-raadslid. Hij verwijst naar de jongste reportage van de Stadsregio, waarin een dieptepunt in de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de regio wordt vermeld, mede doordat wegens de economische crisis de nieuwbouw ervan stil ligt.Brandes: “Tot op heden door de raad vastgestelde bouwprojecten moesten het zonder sociale woningen doen. Door de economische crisis hanteren banken ook strengere hypotheekeisen om het kopen te ontmoedigen. Starters komen zo veel minder goed aan bod voor een koopwoning, dus blijven ze zitten. Waar moeten ze anders naartoe? Het aantal woningzoekenden blijft nagenoeg gelijk. Bij uitblijven van vrijkomende woningen zal de druk op de sociale woningmarkt alleen toenemen. Bovendien staan de in de raad gepasseerde woningbouwprojecten niet bol van de doorstroomwoningen of woningen voor specifieke doelgroepen als senioren die eventueel een woning achterlaten. Je kunt wel roepen dat je wiltb sturen op doorstroming, maar als er daarvoor geen passende woningen zijn is dat nogal gemakkelijk en niet haalbaar. ” Volgens Brandes ontstaat door de economische crisis, het ontbreken van afspraken met particuliere verhuurders en de in zijn ogen tot mislukken gedoemde oplossingen van dit college een enorme druk op de huidige sociale woonvoorraad.
De PvdA vindt dat er altijd ook sociaal moet worden gebouwd en voor specifieke doelgroepen. Verder moet worden gezorgd voor een scherp toewijzingsbeleid, vindt de fractie. Brandes: “Een blijvend gezonde gemeente vraagt voldoende aanwas van jongeren en jonge gezinnen. Daarom moet er juist voor hen worden gebouwd.”
Lees ook:PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Lees ook:B&W blijven erbij: sociale huurwoningen genoeg
Lees ook:Dakloos door faillisement projectontwikkelaar
Lees ook:PvdA: ‘Sociale woningbouw uit alle plannen gehaald’
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
=============================
Praten met raadsleden over nieuw beleid ophalen huisvuil
Door Johan Bos op wo 31 aug 2011 om 16:43, in de categorie Politiek.
https://web.archive.org/web/20110917141712/http://amstelveen.blog.nl/politiek/2011/08/31/praten-met-raadsleden-over-nieuw-beleid-ophalen-huisvuil
Wie er zin in heeft en er enig nut van verwacht, kan donderdag 15 september (20.00 uur) weer met leden van de gemeenteraad komen praten. Een uurtje, langer niet. In de bibliotheek aan het Stadsplein wordt weer de happening ‘Praat met de Raad’ gehouden. Deze keer gaat het over het nieuwe afvalbeleid, waarmee wordt geëxperimenteerd in Westwijk en Randwijck, en de bezuinigingen in – en daarmee verband houdende nieuwe dienstregeling van – het openbaar vervoer. Op de proeven met méér afvalcontainers in de tuinen en het halveren van de ophaalfrequentie van restafval is een lawine van kritiek gekomen, onder meer via een door de VVD gehouden enquête. Aan de bezuinigingen in het openbaar vervoer kan de gemeente weinig doen, omdat het Rijk daarover gaat, maar men kan er natuurlijk wel zinloos over komen klagen.‘Praat met de Raad’ is bedoeld om informeel met raadsleden de discussiëren, deze keer dus vooral over twee onderwerpen. De raadsleden willen volgens de gemeente graag horen wat de inwoners daarover denken. Aanmelden vooraf is niet nodig. Er is ook gelegenheid de aanwezigen kort – gedurende één minuut – toe te spreken op een zeepkist. Vrijwel geen raadslid kan in zo snel zijn mening formuleren, maar van gewone burgers wordt dat wel verwacht. Wie op de zeepkist wil staan, kan dat bij binnenkomst laten weten. Wie zijn bijdrage op schrift heeft staan, wordt verzocht die na afloop naar de griffie te sturen: raadsgriffie@amstelveen.nl. De verzamelde bijdragen worden dan alle raadsleden ter beschikking gesteld, zodat ook degenen die er niet zijn van de inhoud kennis kunnen nemen.
Lees ook:Praten met de gemeenteraad over bereikbaarheid
Lees ook:Iedereen kan met gemeenteraad komen praten
Lees ook:Verzet bij raad tegen sluiting bieb Middenhoven
Lees ook:Kom klagen bij de raad over bezuinigingen
Lees ook:SP: B&W informeren raad onvoldoende over verslechtering OV
1 Reactie
Geplaatst door Drs. Van Der Swaffelaere op 1 september 2011 om 12:08
Ik zal mijn container meenemen , kunnen ze ook de real live geur ervaren als je container maar eens in de twee weken geleegd wordt 🙂
======================
Medewerkers Voedselbank ‘bedelen’ bij uitgang supermarkt
Door Johan Bos op wo 31 aug 2011 om 14:25, in de categorie Sociale aangelegenheden en welzijn.
https://web.archive.org/web/20110918111857/http://amstelveen.blog.nl:80/sociale-aangelegenheden-en-welzijn/2011/08/31/medewerklers-voedselbank-bedelen-bij-uitgang-supermarkt
Medewerkers van de Amstelveense voedselbank hebben aan klanten van een plaatselijke supermarkt bij de uitgang gevraagd iets af te staan voor hun voedselpakketten. Grea Twint, behalve SP-raadscommissielid ook drijvende kracht achter de lokale voedselbank, en haar man zijn zwaar teleurgesteld door de botte afwijzing door de gemeenteraad van een verzoek om subsidie voor de bank. Dat was ingediend door de SP. Het ging om zes mille, maar de raad vond dat er in Amstelveen geen voedselbank nodig is. De Lionsclub organiseer nu een ‘Spullenmarkt’ om aan geld voor huisvesting van het plaatselijke uitdeelpunt te komen. Daar komen nu wekelijks 27 aan de strenge eisen van de Voeselbank voldoende Amstelveners, maar die vormen volgens de Stichting Voedselbank Amstelveen maar het topje van de ijsberg. De stichting krijgt voedsel van de collega’s in Amsterdam. Officieel kunnen de Amstelveners bij de hoofdstedelijke voedselbank niet terecht. Vandaar. De Amstelveense stichting zou ook € 3,50 moeten betalen voor elk voedselpakket dat uit Amsterdam komt. Er zijn nog geen facturen gestuurd, maar dat kan komen, denkt Lionsclub.Het echtpaar Twint (beiden in de zeventig) heeft inmiddels dus al bij een supermarkt in Amstelveen klanten gevraagd iets af te staan voor de voedselbank. “Aan het eind van de dag waren Grea en haar man lichamelijk behoorlijk aan het eind van hun latijn. Dat zie ik andere gemeenteraadsleden nog niet doen,” zegt Kommer Braber van de Lionsclub. “De raad is kennelijk van mening dat er in Amstelveen geen moeders met twee kinderen bestaan, die na aftrek van de vaste lasten per maand niet meer dan € 225 te besteden hebben. De klanten van de voedselbank weten helaas wel beter.”
Behalve met de Spullenmarkt, maar ook door te helpen bij het opstellen van de jaarrekening 2010 en het opzetten van een goede financiële administratie wil de club de Voedselbank helpen. Ook gaat de club onderzoeken of het netwerk van leden kan worden ingezet om de gemeente tot andere gedachten te brengen.
Lees ook:Lionsclub gaat Voedselbank weer helpen
Lees ook:Lionsclub steunt wel, gemeente niet de Voedselbank
Lees ook:Geen supermarkt in Volvo garage
Lees ook:‘Islamitische stichting wil school dicht bij Amsterdam’
Lees ook:GroenLinks ziet weinig heil in voedselbank
13 Reacties
Jan Demming op 31 augustus 2011 om 14:51
Natuurlijk kunnen (de meeste) gemeenteraadsleden zich niet voorstellen dat er zelfs in Amstelveen mensen wonen die zijn aangewezen op de voedselbank. Die ‘armoedzaaiers’ zullen waarschijnlijk ook niet tot hun kennissenkring behoren. En dan hebben we het over een bedrag van 6.000 euro die de gemeente er voor over zou moeten hebben om de voeselbank verder te helpen. Geweldig hoor! Maar ja, je kunt dat geld natuurlijk ook gebruiken voor recepties en allerlei ingrediënten die BROODnodig zijn bij het doorknippen van lintjes!
frank bikker: 31 augustus 2011 om 16:59
Al kunnen ze het zich wel voorstellen, Jan. Snap je dan niet dat de meerderheid van de raad dit soort mensen het liefst uit hun Amstelveen wil verbannen, aangezien de aanwezigheid van een dergelijk soort enkel statusverlagend kan werken, ( in hun ogen dan wel te verstaan, he.) Weg met dit soort plebs, wat de huizenprijs alleen maar doet dalen en id. de gemeentelijke belastingen. Leve de partijen die miljoenen verspelen door alles op verkeerde banken te gaan zetten (75 miljoen) en contracten met kabelexploitanten (10 miljoen)niet goed te lezen. En hoeveel dat geintje met de verhuizing van dat KPMG-gebouw gekost heeft, moeten we ons nog maar afvragen.
Maar de grote Bezuiniger!!!!!!, gaat nu wel 6000 euro bezuinigen op de voedselbank. Echt een krachtdadig beleid. Jongens en meiden van stavast.
Johan Bos: 31 augustus 2011 om 19:46
Niet omdat het minder ernstig zou zijn, maar even deze correctie: naar IJsland verspreelde de gemeente 15 miljoen (niet 75) en via de kabelblunder 4 miljoen.
frank bikker: 1 september 2011 om 17:42
En men gaat nu langs het spoortje een pad voor knuppels aanleggen ter bevordering van de waterkwaliteit. Daar kunnen dan allemaal hondenbezitters langslopen. Zijn we gelijk ook van die drollen af! En van die volkse hobby van een moestuin beheren! ( Bah ,wat ordi!!!! in ons hoogwaardig Amstelveen) Dat kost zeker 20 cent .Maar op 6000 euro voor de voedselbank wordt bezuinigd, want dat zou in de Amstelveen niet nodig zijn.
dro op 1 september 2011 om 14:47
uitspraak ex-wethouder, hoge woonlasten dan ga je maar naar Lelystad…..
PeterSchijven: 6 september 2011 om 20:46
Het bewuste citaat luidt als volgt:
”Die sloebers gaan maar lekker in Almere wonen. Daar zit ook een veel beter betaalbaar winkelaanbod, anders gaan ze straks nog zaniken dat ze de hoge prijzen van de winkel aan het Binnenhof niet kunnen betalen.”
Zo’n citaat kan uitsluitend afkomstig zijn van de man voor wie politieke correctheid zo ongeveer dezelfde waarde heeft als huwelijkse trouw voor wijlen prins Bernhard: Hans van der Liet.
http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/08/03/pvda-oneens-met-college-aantal-huurwoningen-dramatisch-onvoldoende
Jan Demming op 1 september 2011 om 15:10
En wat vindt ‘dro’ van zo’n opmerking?
dro op 3 september 2011 om 23:21
welke opm. bedoel je precies?,ben eens met voorafgaanden…
met een laag inkomen ben je inderdaad slechter af dan in menige plaats elders. kijk maar eens naar de winkels en de markt hier!:(
Geplaatst door Jan Demming op 4 september 2011 om 0:04
Nee, maar dan is het duidelijk. Ik meende even dat jij, net als die wethouder (of was het die veel te hoog aangeslagen en momenteel in het buitenland vertoevende Amstelveense burger) vindt dat mensen met een modaal inkomen dan maar naar Lelystad of Almere moeten verhuizen.
dro op 4 september 2011 om 15:11
nee, het was die bekende nu ex wethouder S. en bedoeld voor mensen met een laaaaaag inkomen, dus niet die ‘modale’of jij (boven modaal?)….:)de huidige en voorafgaande hebben veel v/d papegaaien geleerd…
joop op 5 september 2011 om 5:44
hoe hoger het inkomen hoe lager het realisme………
de azijnpisser: 5 september 2011 om 18:09
Vroeger heb ik wel met een collectebus gelopen. In patrimonium haalde ik gemiddeld meer op dan in de Gouden Hoek! Zonder dollen.
dro op 5 september 2011 om 21:44
wisten jullie dat het geld voor onderzoeken naar bepaalde ziekten allemaal via collectes binnengehaald moeten worden, dus geen overheidssubsidies–rijk land, hè?
============================
Belangenvereniging: directeur Beth Shalom moet weg
Door Johan Bos op ma 29 aug 2011 om 18:33, in de categorie Algemeen.
https://web.archive.org/web/20110918172538/http://amstelveen.blog.nl:80/algemeen/2011/08/29/belangenvereniging-directeur-beth-shalom-moet-weg
Directeur Micheal Bloemendal van het Joodse verpleeghuis aan Groenelaan moet opstappen. Hij heeft teveel geblunderd. Dat vindt het Verbond Belangbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV). Het zegt op zijn site dat het ‘toch al dure’ managent heeft gefaald en nu ook nog eens een peperdure interim-manager erbij krijgt. Zowel het nieuwe tehuis in Amstelveen als de vestiging in Amsterdam van Beth Shalom is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waarna werd besloten interim-manager Colette aan te stellen om de zaak weer op de rails te krijgen. In het Amstelveense huis, waar de inspectie het personeel goeddeels ondeskundig vond, bleek ook een uitbraak van de ziekenhuisbacterie MRSA te zijn geweest. Bovendien mogen de bewoners nu ook niet meer de balkons op, omdat de hekken daarvan te laag zijn en er onvoldoende personeel is om toezicht te houden.,,Zien de bestuurders van Beth Shalom deze zorginstelling als opleidingsinstituut voor een al jaren falende manager?’ vraagt het verbond zich op zijn site af. Het vindt dat niet alleen subsidiegevers maar ook de Joodse gemeenschap financieel bloeden voor de in zijn ogen blunderende directie. Volgens de VBV is de instelling sinds de aanstelling Bloemendal in 2000 “naar een bedenkelijk niveau afgegleden” en “alleen al zijn aanwezigheid een bedreiging voor welke nieuwe manager dan ook.” Bloemendal moet per direct op non-actief worden gesteld, vindt de VBV. Hij vindt het een risico als de directeur zich nog gaat bemoeien met beleidshervormingen en aanpassingen conform de zorgprotocollen. “Dat station is gepasseerd.”
Lees ook:Interim manager bij Beth Shalom
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:Balkons moeten afgesloten blijven bij Beth Shalom
Lees ook:Bezorgde Koops praat met Beth Shalom over zorgkwaliteit
Lees ook:ChristenUnie: geen ontslagvergoeding directeur Jeugdzorg
================================
VVD komt met kritische reacties vuilophaal bij wethouder
Door Johan Bos op zo 28 aug 2011 om 13:00, in de categorie Milieu.
https://web.archive.org/web/20110920030920/http://amstelveen.blog.nl:80/milieu/2011/08/28/vvd-komt-met-kritische-reacties-vuilophaal-bij-wethouder
Aan wethouder John Levie overhandigde VVD-raadslid Paul Feenstra donderdag (25 augustus) 230 reacties van bewoners van Westwijk op de daar gehouden proef met een nieuwe manier van vuilnisophalen. In Randwijck en Westwijk haalt de gemeente restvuil nog maar eenmaal per twee weken op en kreeg met er – desgewenst – een container voor papier bij. Verder werd de bewoners gevraagd in het vervolg ook plastic apart te willen houden, in zakken. Er kwam vooral kritiek op de nieuwe aanpak, constateerde de VVD, die een enquête hield.
Feenstra: “Wij wilden weten wat de bewoners van het nieuwe afvalbeleid vinden. Daarop hebben wij alleen al ruim 230 e-mails ontvangen. Vooral is er veel bezwaar tegen de lagere ophaalfrequentie van restafval, de hoeveelheid containers per huishouden en hygiëne. Ik heb beloofd dat over te brengen aan de gemeente en te vragen wat die er aan denkt de gaan doen.”
Volgens Levie komt er nog een evaluatie van deze eerste fase van de invoering van het nieuwe beleid door een extern bureau. Hij noemde de door de VVD verzamelde reacties onderdeel daarvan, net als de positieve reacties die volgens hem op het raadhuis binnen komen. “De lessen die we hier uit trekken gebruiken we bij de verdere invoer van de nieuwe methode in heel Amstelveen,” zei Levie Hij wees er op dat de evaluatie ook wordt besproken in de raadscommissie en met bewoners. Levie voegde er aan toe dat de eerste resultaten van de nieuwe aanpak wijzen op een verhoogd percentage afvalscheiding. En dáár was het allemaal om begonnen. Amstelveen ligt met de afvalscheiding ver onder het landelijke gemiddelde. De raad wilde daar verbetering in.
Lees ook:VVD: Vooral verzet tegen ‘tuin als vuilnisbelt’
Lees ook:VVD peilt meningen over minder ophalen huisvuil en meer bakken
Lees ook:Eerste bewoners Zonnehuis verhuisd
Lees ook:Uitgangspunten uitbreiding centrum Westwijk ongewijzigd
Lees ook:Het ene hoekhuis is het andere niet, hoewel gelijk…
Recente Berichten: ‘Praat met de Raad’ volstrekt mislukt
6 Reacties
Jan Demming op 28 augustus 2011 om 22:20
Als het plastic consequent van het andere afval wordt gescheiden, dan is eens per twee weken ophalen van het overige huisvuil RUIM voldoende. Ik ken mensen in mijn buurt die daarover blijven zeuren, maar weigeren op plastic apart te houden van het andere afval.
Het eens per twee weken ophalen van gft is overigens wel wat aan de weinige kant. Praktisch niemand in mijn buurt doet daar aan mee en gooit ook het gft-afval in de grijze bak. Dat doen ze vooral omdat er veel schimmel in die bakken ontstaat en allerlei ongedierte de groene bakken bezoeken.
frank bikker op 28 augustus 2011 om 22:33
Volgens Levie komt er nog een evaluatie, maar die hebben de bewoners van Westwijk toch net gegeven? Of ben ik gek?
peter op 29 augustus 2011 om 12:11
frank, die laatste opmerking klopt helemaal. 230 reacties waren de eerste reactie, nu gaat een extern buro, voor heel veel geld natuurlijk, die bewoners nog eens doorzagen over het nut van tig vuilnisbakken in de tuin.
frank bikker: 29 augustus 2011 om 20:23
Peet, schrijf eens een leuk stukkie hierover op die andere site, maar zo, dat je er net niet vanaf gegooid wordt.
Iepenrode op 31 augustus 2011 om 14:21
Alleen maar doorzichtige verkiezingspraatjes van de VVD. Aan de vuilnisbelten in de brandgangen, zoals in de Iepenrodelaan, doet de VVD helemaal niets. De VVD is zelfs te beroerd om een reactie te geven. Onbetrouwbare partij.
frank bikker: 31 augustus 2011 om 17:02
Nou, we weten nu in ieder geval wel dat de wethouder niet in de Iepenrodelaan woont.
================================
Praten met raadsleden over nieuw beleid ophalen huisvuil
Door Johan Bos op wo 31 aug 2011 om 16:43, in de categorie Politiek.
https://web.archive.org/web/20110917141712/http://amstelveen.blog.nl/politiek/2011/08/31/praten-met-raadsleden-over-nieuw-beleid-ophalen-huisvuil
Wie er zin in heeft en er enig nut van verwacht, kan donderdag 15 september (20.00 uur) weer met leden van de gemeenteraad komen praten. Een uurtje, langer niet. In de bibliotheek aan het Stadsplein wordt weer de happening ‘Praat met de Raad’ gehouden. Deze keer gaat het over het nieuwe afvalbeleid, waarmee wordt geëxperimenteerd in Westwijk en Randwijck, en de bezuinigingen in – en daarmee verband houdende nieuwe dienstregeling van – het openbaar vervoer. Op de proeven met méér afvalcontainers in de tuinen en het halveren van de ophaalfrequentie van restafval is een lawine van kritiek gekomen, onder meer via een door de VVD gehouden enquête. Aan de bezuinigingen in het openbaar vervoer kan de gemeente weinig doen, omdat het Rijk daarover gaat, maar men kan er natuurlijk wel zinloos over komen klagen.‘Praat met de Raad’ is bedoeld om informeel met raadsleden de discussiëren, deze keer dus vooral over twee onderwerpen. De raadsleden willen volgens de gemeente graag horen wat de inwoners daarover denken. Aanmelden vooraf is niet nodig. Er is ook gelegenheid de aanwezigen kort – gedurende één minuut – toe te spreken op een zeepkist. Vrijwel geen raadslid kan in zo snel zijn mening formuleren, maar van gewone burgers wordt dat wel verwacht. Wie op de zeepkist wil staan, kan dat bij binnenkomst laten weten. Wie zijn bijdrage op schrift heeft staan, wordt verzocht die na afloop naar de griffie te sturen: raadsgriffie@amstelveen.nl. De verzamelde bijdragen worden dan alle raadsleden ter beschikking gesteld, zodat ook degenen die er niet zijn van de inhoud kennis kunnen nemen.
Lees ook:Praten met de gemeenteraad over bereikbaarheid
Lees ook:Iedereen kan met gemeenteraad komen praten
Lees ook:Verzet bij raad tegen sluiting bieb Middenhoven
Lees ook:Kom klagen bij de raad over bezuinigingen
Lees ook:SP: B&W informeren raad onvoldoende over verslechtering OV
1 Reactie
Drs. Van Der Swaffelaere op 1 september 2011 om 12:08
Ik zal mijn container meenemen , kunnen ze ook de real live geur ervaren als je container maar eens in de twee weken geleegd wordt 🙂
====================================================
B&W: Openbaar vervoer blijft ‘redelijk’ bij bezuinigingen
Door Johan Bos op vr 16 sep 2011 om 14:21, in de categorie Openbaar vervoer.
https://web.archive.org/web/20110929135458/http://amstelveen.blog.nl/openbaar-vervoer/2011/09/16/bw-openbaar-vervoer-blijft-redelijk-bij-bezuinigingen
Hoewel de Stadsregio Amsterdam in opdracht van het Rijk tien procent op openbaar vervier moet bezuinigen, hebben B&W toch alles in het werk gesteld om dat voor Amstelveen op een redelijk niveau te houden. Buslijn 149 naar Uithoorn en Nes aan de Amstel blijft doordeweeks behouden en de buslijnen 199 en 171 blijven volledig in stand (en daarmee de structurele verbinding tussen het Amstelveense bisstation en station Amsterdam-Zuid). Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van SP-raadslid Adriaans. De Stadsregio financiert en beslist over het OV. Volgens verkeerswethouder Groot heeft de gemeente bestuurlijk en ambtelijk veel overleg met het orgaan gehad, evenals met Connexxion en de belangenvereniging van reizigers Rover
B&W wijzen er op dat lijn 171 over de Oranjebaan blijft rijden van en naar NS station Amsterdam Bijlmer/ArenA. Hoewel wegens het zeer lage aantal reizigers heel kritisch werd gekeken naar de buslijnen 165 en 166, heeft Amstelveen de bediening van beide vervoersgebieden – hoewel de route is verkort – toch kunnen handhaven, zegt het college. Maar lijn 165 rijdt niet meer langs Ziekenhuis Amstelland en vervalt in de avonduren en in het weekend. Nieuw is dat lijn172 inde spits vaker gaat rijden wegens de groei van het aantal reizigers. Een nieuwe spitslijn 266 gaat rijden tussen NS station Amsterdam Zuid en KLM / Raadhuis in de ochtendspits en de middagspits andersom.Door de bezuinigingen is het niet meer mogelijk is om vanuit alle wijken zonder overstap te reizen naar het NS Station Zuid en/of Ziekenhuis Amstelland. Voor de wijken die deze verbindingen verliezen wordt openbaar vervoer aangeboden naar het OV knooppunt Busstation Amstelveen waarbij in veel gevallen ook de Amstelveenlijn wordt aangedaan. Daar vandaan kan in alle richtingen verder worden gereisd. Waar mogelijk worden lijnen slim aan elkaar gekoppeld en worden korte overstappen geboden op Amstelveen Busstation, zodat de verbinding met Ziekenhuis Amstelland met een snelle overstap geregeld wordt. Zo wordt lijn 166 overdag gekoppeld aan buslijn 149 naar Nes a/d Amstel zodat het Ziekenhuis Amstelland vanuit Patrimonium/Oude Dorp rechtstreeks bereikbaar is.
Lees ook:B&W: openbaar vervoer bij bezuinigingen op peil
Lees ook:Lijn 65 verdwijnt, 66 wordt 166
Lees ook:BBA ernstig bezorgd over openbaar vervoer
Lees ook:Protest van BBA tegen naderend inkorten lijn 51
Lees ook:Strijd om tramlijn 5 duurt voort
1 Reactie
Reiziger op 19 september 2011 om 20:00
“…hebben B&W toch alles in het werk gesteld om dat voor Amstelveen op een redelijk niveau te houden.”
Wat hebben B&W dan allemaal in het werk gesteld? Dat zou ik wel eens van A tot Z willen weten!
===================================
Onduidelijkheid over gemeentelijke betalingen hulp in de huishouding
Door Johan Bos op 16 sep 2011 om 12:38, in de categorie Zorg.
De gemeenteraad weet niet of al het geld voor hulp bij het huishouden van zieken, gehandicapten en ouderen wel goed terecht komt. En hij heeft niet of nauwelijks instrumenten om een meer sturende dan een afwachtende rol te spelen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamercommissie naar de uitvoering dat onderdeel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wie gebruik maakt van gesubsidieerde hulp bij het huishouden kan die zelf inkopen, via een persoonsgebonden budget (PGB). Hoewel niet helemaal duidelijk is of de voor hulp bij de huishouding berekende uren wel in overeenstemming zijn met de werkelijk geleverde diensten, vindt de commissie dat het Wmo-beleid van de gemeente ‘grotendeels’ wel goed gaat. Maar zij roept B&W op te controleren of die rekeningen wel kloppen en of niet ook wordt betaald als de hulpverlener met vakantie is. Nu wordt aangenomen dat de cliënten dat zelf controleren. Dat is de commissie te mager. Verder moet de raad beter worden geïnformeerd over de financiële gang van zaken en wordt een meting van de tevredenheid van de klanten aanbevolen.
Lees verder [ de rest vd tekst ontbreekt. rvw]
============================
Gemeentelijke onderscheiding voor voorzitter VVN Amstelveen
Door Johan Bos op di 13 sep 2011 om 16:38, in de categorie Algemeen, Verkeer.
Burgemeester Jan van Zanen heeft op het raadhuis vanmiddag (dinsdag 13 september) om een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt aan N.H.J. Van Hasselt, die sinds de oprichting in 1998 betrokken is bij vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hij is sinds die tijd voorzitter van de plaatselijke afdeling ervan. VVN lobbyt bij overheden om verkeerssituaties te verbeteren en veilig verkeer hoog op de politieke agenda te krijgen. Daarnaast organiseert zij landelijke acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werkt zij samen met burgers bij het veilig maken van buurten. Ook helpt zij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer.Van Hasselt besteedt als vrijwilliger gemiddeld twaalf uur per week aan VVN en zorgde ervoor dat de gemeente en VVN een samenwerkingsconvenant hebben, dat voor de tweede keer is verlengd Van Hasselt was ook bestuurslid bij VZA, Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam, één van de grootste ziekenvervoerorganisaties in Nederland.
Lees ook:Koninklijke onderscheiding L.C. Bergkamp
Lees ook:Gratis scootmobielcursus
Lees ook:Rotonde bij Gondel geopend
Lees ook:‘Op vieten en fiets naar school’
Lees ook:Zijn ballon kwam het verst
======================================
Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum
Door Johan Bos op di 13 sep 2011 om 15:23, in de categorie Bovenkerkerpolder.
https://web.archive.org/web/20110927100953/http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2011/09/13/levie-en-twee-ex-wethouders-openen-golfcentrum
Sport- en cultuurwethouder John Levie open samen met twee van zijn voorgangers – Remco Pols en Rien Alink – donderdag (15 september) golfcentrum Amsteldijk in de Bovenkerkerpolder officieel openen. Alle drie waren zij in de loop der jaren bij de voorbereidingen en het juridische gevecht betrokken. De openingshandeling vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Amstelveen. Zondag (18 september) is er een open dag, waarop men een jaarkaart voor het trainingscentrum kan aanschaffen. Van maandag af kan men er dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur golfen. Voor het trainingscentrum is ook een maandabonnement af te sluiten. Ger en Tineke Loogman, die zeven jaar juridische strijd en voorbereiding achter de rug hebben, zeggen de opening als een mijlpaal in hun leven te ervaren.
Helemaal klaar is Amsteldijk trouwens nog niet. Drie van de negen ‘Werelden van Golf’ zijn gereed voor gebruik, binnenkort volgen er nog twee. Er zijn abonnementen verkrijgbaar om onbeperkt te kunnen golfen op de 9 Werelden van Golf. De abonnementen omvatten, naast de toegang, het gratis gebruik van golfballen en het onbeperkt spelen op de 9 holes Par 3 baan. Als alle negen holes gereed zijn, is het tarief € 29,00 per maand. Het komende halfjaar wordt stapsgewijs naar dit tarief toegewerkt. Wie deze maand al een jaarabonnement afsluit, mag tot het einde van het jaar kosteloos gebruik maken van alle gereedgekomen onderdelen van de 9 Werelden van Golf. Voor januari en februari betaalt men respectievelijk € 10,00 en € 20,00 en van maart af € 29,00 per maand. Van deze jaarkaarten wordt slechts een beperkt aantal van 300 stuks uitgegeven. De ingebruikname van de grote 9 holes golfbaan met A-status zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 plaatsvinden. Alle 800 mensen die ondertussen zijn aangemeld als kandidaat voor de spelersclub ontvangen deze week het volledige informatiepakket.
Lees ook:Ondernemers pioniers bij golfcentrum
Lees ook:Golfcentrum begint al groen te worde
Lees ook:Nog vrijwilligers nodig voor benefit Park Golf tournooi
Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Nieuwe naam voor golfcentrum bij herstart aanleg in polder
12 Reacties
frank op 13 september 2011 om 18:21
Wat hebben we toch de belangen van de bevolking behartigd. Mag ik nu even een teiltje. Bah.
Geplaatst door dro op 13 september 2011 om 21:45
ik heb nog wel wat lakens voor je, uitgedeeld door die wethouders..
Jan Demming op 13 september 2011 om 23:06
Denk je aan één teiltje genoeg te hebben, Frank?
frank: 14 september 2011 om 11:20
Nou je het zegt.
peter op 14 september 2011 om 12:26
Ik wens Ger en Tineke Loogman veel succes met hun prachtig golfcentrum. Uiteindelijk heeft het recht en veel doorzettingsvermogen de milieu maffia in het zand laten bijten. Hopelijk komen er nog veel meer van dit soort projecten.
dro: 15 september 2011 om 0:09
bv. in het A’damse Bos—-grond is toch van A’veen—een groot pretpark………..
Jan Demming op 14 september 2011 om 12:48
Peter, gaat het volgens jou om maffiapraktijken als mensen proberen zaken tegen te houden die het milieu en de leefbaarheid schade toebrengen? ‘t Is maar dat ik het weet!
Jan Demming op 14 september 2011 om 12:50
Bedoelde je in jouw bijdrage overigens niet: “het GELD en veel doorzettingsvermogen” etc?
peter: 14 september 2011 om 13:19
het GELD? Dus de rechtbank Amsterdam zou dan omgekocht zijn? Lijkt me dat eerlijke ondernemers zich niet bezig houden met dat soort fratsen, is meer een linkse hobby (vriendjes politiek en hier en daar wat subsidies uitdelen)
Geplaatst door Jan Demming op 14 september 2011 om 13:54
Omkopen wil ik niet zeggen, maar lobbyen is ook een vak apart! Hoe zou het nou toch komen dat ik al het idee had dat je uit rechtse hoek kwam? Golf ze!
Geplaatst door bob op 19 september 2011 om 20:02
Waarom hebben ze oud-wethouder Requin niet uitgenodigd???
frank op 20 september 2011 om 18:24
Het valt wel op, dat de huidige prominente wethouders Koops & Raat zich niet voor het (golf)karretje van Loogman hebben laten vangen.
===============================
Weer Diwali Festival op Stadsplein
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 16:37, in de categorie Stadshart.
https://web.archive.org/web/20111115122242/http://amstelveen.blog.nl/stadshart/2011/10/11/weer-diwali-festival-op-stadsplein#more-8435
Voor de derde keer wordt op zaterdag 22 oktober het hindoeïstische Diwali festival gehouden op het Stadsplein in Amstelveen. Het ‘lichtjesfeest’, van origine gewijd aan de godin Lakshmi, wordt georganiseerd door de gemeenten Amsterdam en Amstelveen in samenwerking met KPMG en Indiase ondernemers. Voor de regio, waar zich veel expats uit India hebben gevestigd, heeft het feest vooral commerciële betekenis. Niet voor niets wordt het mogelijk gemaakt door onder meer ‘Amsterdam In business’. Tegen het eerste festival op het Stadsplein, in 2009, kwam fel verzet van de ChristenUnie. Dat zal, nu die deel uitmaakt van de collegecoalitie, wel achterwege blijven. De organisatie presenteert het feest bewust als een cultureel evenement van vrede en mijdt spreken over het oorspronkelijke religieuze karakter. Tijdens het lichtjesfeest worden kleigebakken lampjes – zogenoemde diya’s – aangestoken, die de overwinning van het goede op het kwade symboliseren. Het Stadsplein wordt volgens de organisatoren weer een kleurrijk Indiaas feestterrein, waar men van 12.00 uur af kan genieten van een breed en afwisselend programma.Bij de talrijke kraampjes zijn gerechten, sieraden en andere producten te koop. Naast interactieve workshops, zijn er Indiase en Nederlandse dansoptredens en muzikale omlijsting. Ook treedt de Indiase muziekster Navin Kundra uit de Star TV stal (www.uk.startv.com) op. Er worden weer twee liefdadigheidsprojecten gepromoot: het Eco-trust project (dat kansarme kinderen steunt met zorg en onderwijs en hen weer een toekomst biedt, http://www.ecotrust.nl) en de Alphabetclub, die scholenbouw financiert (www.thealphabetclub.org). Om 19.00 uur wordt het festival afgesloten met een lasershow.
Met het Diwali festival zegt de organisatie de groeiende Indiase gemeenschap in de regio Amsterdam een warm welkom te willen heten én de niet-Indiase bewoners kennis laten maken met de Indiase cultuur. Door de toename van het aantal Indiase bedrijven in de Amsterdamse regio, is de Indiase gemeenschap de afgelopen jaren meer dan verviervoudigd.
Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door, behalve amsterdam inbusiness, de sponsoren KPMG, PwC, DHL Express, Incredible India!, Bridging the Gap Foundation, Tata Consultancy Services, Tata Steel, ABN AMRO, ING, Allen en Overy LLP, ANT, Hotel Atlas, Godavari Biorefineries, Star TV, Apollo Vredestein, De Vreede advocaten en Infosys. Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk. Kijk voor het volledige programma op http://www.diwalifestival.nl
Lees ook:Diwali festival trok 10.000 bezoekers
Lees ook:Godin nu verdwenen uit promotie Diwali festival
Lees ook:Feest voor Indiase godin op Stadsplein
Lees ook:Topmanager KPMG geridderd
Lees ook:Organisatie Diwalifestival omzeilt religieuze oorsprong
2 Reacties
Frank op 11 oktober 2011 om 18:02
Het wordt nu voor de 3e keer georganiseerd, maar moet hier nog steeds subsidie bij, aangezien dit nou niet direct geen kansarme groep is en het al behoorlijke bekendheid heeft. Ik vind: Laat de gemeente enkel de faciliteiten bieden, want leuk is het wel. Het vermijden van spreken over het van oorspronkelijke religieuse feest is pure schijnheiligheid, net zo goed als het benadrukken ervan. Iedereen dient het maar te vieren zoals hij/zij wil.
Frank op 11 oktober 2011 om 18:05
Overigens zijn bollywood-films al jaren zeer gewild bij grote groepen aanhangers van de islam.
=================
PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 16:09, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111115120251/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/pvda-extra-aandacht-voor-huisvesting-mensen-met-middeninkomen
Er moeten extra maatregelen komen als het in de zogenoemde woonvisie van B&W voorgestelde beleid niet blijft te werken. Dat vindt de PvdA. Raadslid Brandes gaat woensdag het college garanties daarvoor vragen, als blijkt dat de kernvoorraad sociale woningen in Amstelveen onvoldoende is. Hij komt met een motie om het college er toe te bewegen toch sociale huurwoningen te blijven bouwen. B&W vinden, op basis van cijfers, dat er al genoeg van zijn, rekenkundig gezien zelfs teveel, maar dat de verkeerde mensen er in wonen (met een te hoog inkomen). Kan wel zijn, redeneert de PvdA, maar de wachtlijsten worden niet korter en men moet soms 18 jaar op een woning wachten. Met alles van doorstromen verwachten, komt de gemeente er niet, voorspelt de PvdA. Die wil trouwens ook voor mensen met middeninkomens, tussen 33.000 en 45000 euro, speciale aandacht. Door Haagse en Europese regelgeving komt die groep niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen, maar de mensen zijn niet draagkrachtig genoeg om een huis te kunnen kopen. Zij krijgen ook geen hypotheek.“We willen het college houden aan gedane beloftes omtrent de sociale kernvoorraad, maar het tegelijk de hand te reiken bij maatregelen om scheefwonen tegen te gaan en doorstroming te bevorderen,” zegt Brandes. Intussen blijft zijn fractie er bij dat er, in tegenstelling tot wat B&W beweren, nog steeds woningen bijgebouwd moeten worden in het sociale segment. “We zullen daar dan ook met een motie extra aandacht voor vragen.” Brandes komt ook met voorstellen voor de middeninkomens. “Wij vragen het college wat extra te doen, en afspraken met corporaties te maken, “ zegt Brandes. In de woonvisie ontbreken volgens zijn fractie specifieke onderdelen, zoals studentenhuisvesting en een leegstandsverordening. Wethouder Groot heeft overigens wel gezegd daar mee aan de slag te willen.
Brandes stelt: “Wonen in Amstelveen is voor veel mensen te duur, er zijn lange wachtlijsten in het sociale segment en de stad heeft jongeren te weinig te bieden. En doordat Amstelveen vergrijst is extra zorg voor ouderen nodig. Wij leggen een woonvisie voor die aansluit bij de woonwensen van de Amstelveense bevolking, met woningen voor iedereen.”
Lees ook:PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Lees ook:B&W blijven erbij: sociale huurwoningen genoeg
Lees ook:PvdA: ‘Sociale woningbouw uit alle plannen gehaald’
Lees ook:PvdA verbijsterd over breuk met Cardanus
Lees ook:D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Recente Berichten:
Praten tegen raad mag nu langer dan twee minuten
1 Reactie
Geplaatst door rooie sien op 11 oktober 2011 om 18:13
De PvdA heeft sinds Kok toch geen visie meer!
=======================================
Coalitie wil meer sociale woningen voor Amstelveners
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 15:45, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111115114719/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/coalitie-wil-meer-sociale-woningen-voor-amstelveners
Terwijl D66 niet verwacht dat de woonvisie van B&W snel een einde aan de eindeloze wachtlijsten voor sociale huurwoningen maakt, vindt coalitiepartij CDA van verantwoordelijk wethouder Jan Willem Groot dat het college een stap in de goede richting heeft gezet. De fractie komt woensdag bij de behandeling van de visie met een motie om B&W er toe te bewegen zich bij de Stadsregio hard te maken voor negentig procent vrije beleidsruimte bij toewijzing van de sociale huurwoningen. Dat wil zeggen dat In Amstelveense goedkope woningen ook (voor 90 procent) Amstelveense woningzoekenden komen. Nu nog gaan de meeste naar woningzoekenden in heel de regio. B&W willen naar vijftig procent vrije beleidsruimte. Maar dat gaat het CDA niet ver genoeg. De fractie dient de motie samen in met VVD, Burgerbelangen, OCA en ChristenUnie.Er zijn ruim 12.200 woningen in het sociale segment, terwijl volgens B&W de doelgroep maar 9200 huishoudens telt. Toch variëren de wachtlijsten van 7 tot 18 jaar. Omdat de kernvoorraad van ruim negenduizend sociale huurwoningen voor 65 % wordt bewoond door mensen met een inkomen boven 33.000,00 euro, klaag CDA-raadslid Geert Janssen. Door dat ‘scheefwonen’ komen er jaarlijks maar 400 woningen vrij voor de oorspronkelijke doelgroep. De gemeente wijst er ongeveer 200 toe aan urgentiegevallen. De overige 200 gaan naar mensen met een ‘normale’ inschrijving, maar voor het overgrote deel naar woningzoekenden in de gehele Stadsregio. “Een onhoudbare en onacceptabele situatie”, vindt Janssen.
Overigens jaagt de actie tegen ‘scheefwonen’ mensen met een inkomen van iets boven de 33 mille de straat op. Zij mogen volgens Europese richtlijnen niet in sociale huurwoningen blijven, maar kunnen veel duurde dikwijls niet betalen en komen voor hypotheek niet in aanmerking. Of de CDA-motie over die asociale kant van het sociale woningbeleid ook iets zegt, is nog afwachten…
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
Lees ook:Gemeente blijft beperkt in toewijzen sociale huurwoningen
Lees ook:D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Lees ook:PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Lees ook:CDA praat college na: meer middeldure woningen bouwen
==============================
D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 14:54, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111118203528/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/d66-wil-sneller-van-lange-wachtlijsten-woningen-af
Uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar wil D66 eindelijk concrete maatregelen van B&W zien om de eindeloze wachtlijsten voor sociale huurwoningen snel korter te maken. De gemeenteraadsfractie komt daarvoor woensdag met een motie. De raad behandelt dan de woonvisie van het college. Het wil vooral het zogenoemde ‘scheefwonen’ tegen gaan. Dat is het bewonen van sociale huurwoningen door mensen die eigenlijk daarvoor te veel verdienen. Om dat de bereiken moeten duurdere huizen worden gebouwd, zodat de nu in sociale woningen gehuisveste Amstelveners daarheen doorstromen, vinden B&W. Zij willen geen goedkope woningen meer laten verrijzen om de acute woningnood van mensen met weinig geld op te lossen. Maar alleen doorstromen en andere door B&W als oplossingen aangereikte methodieken duren wat D66 betreft veel te lang. “Wij willen meer temp,” zegt D66-raadslid Maaike Veeningen. De maatregelen die het college in zijn woonvisie voorstelt, zullen volgens D66 te weinig zoden aan de dijk zetten om de wachtlijsten drastisch te verkorten. Het college wil onder meer deelnemen aan het landelijke experiment “Huur op Maat”, inhoudende dat huren worden afgestemd op inkomens van de bewoners. Maar volgens D66 is het nog de vraag of terwijl het Rijk dat experiment voortzet.
Maaike Veeningen: “In de woonvisie staat dat bijbouwen van sociale huurwoningen niet nodig is als ‘scheefwonen’ wordt tegengaan. Maar dan moet dat scheefwonen wel heel snel wordt aangepakt. De woonvisie gaat uit van een bouwstop, zonder dat daar concreet beleid om de wachtlijsten te verkorten tegenover staat.”
In de motie stelt D66 ook tijdelijke huurcontracten voor, waarbij na een periode van 2 à 3 jaar een inkomenstoets plaatsvindt. Verdient een bewoner van een sociale huurwoning dan meer dan de inkomensgrens, dan mag het huurcontract niet worden verlengd. Landelijk wordt er door de politiek aan gewerkt mogelijk te maken huurcontracten voor sociale huurwoningen te beëindigen zodra iemand te veel gaat verdienen, zegt D66. De fractie wil wel dat mensen die uit een sociale huurwoning moeten, hulp krijgen bij het vinden van een andere woning. Zonder vervolgwoningen komt doorstroming niet op gang, denkt Veeningen. “Daarom moet de gemeente ook voor de bouw van onder meer goedkope koopwoningen zorgen.”
Lees ook:PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Lees ook:Coalitie wil meer sociale woningen voor Amstelveners
Lees ook:BBA: goedkope woningen bouwen is zinloos
Lees ook:Coalitie wil nieuwe aanval op ‘scheef wonen’
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
==============================
B&W: geen stijging woonlasten ‘gemiddelde’ huisbezitter
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 15:21, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111115115055/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/bw-geen-stijging-woonlasten-gemiddelde-huisbezitter
Voor de ‘gemiddelde’ woningbezitter – met een huis van circa drie ton – stijgen de woonlasten volgend jaar niet, beloven B&W. Dat staat volgens hen in de overigens nog niet verschenen tarievennota, die deel uitmaakt van de begroting voor volgend jaar. De contouren voor de begroting werden al vastgelegd in de voor de zomervakantie door de gemeenteraad vastgestelde zogenoemde kadernota. Vorig jaar werden in die begroting bezuinigingen op vrijwel elk gebied doorgevoerd. Volgens B&W liggen zij daarmee nog steeds op koers. Het college zegt te blijven streven naar besparingen en efficiënter werken. Het wil de woonlasten niet laten stijgen, maar dalen. Die lasten bestaan uit onroerend zaakbelasting (OZB), rioolrecht en afvalstoffenheffing. “De gemiddelde Amstelvener gaat niet meer betalen, de mensen krijgen al genoeg voor hun kiezen,” zegt wethouder Raat van Financiën (VVD).Op grond van een bij behandeling van de kadernota door de raad aanvaarde motie worden enkele bouwplannen voor het onderwijs vroeger uitgevoerd dan eerder was gepland. Zo komt de nieuwe Martin Luther Kingschool er tussen 2012 en 2014 in plaats van daarna. Ook de nieuwbouw van de Roelof Venemaschool is vervroegd.
Lees ook:BBA krijgt geen steun voor matiging OZB
Lees ook:Gemeenteraad verwacht bij begroting concreet beleid
Lees ook:Woonlasten stijgen 2 procent
Lees ook:PvdA: Minima vrijwaren van prijsverhogingen cultuur
Lees ook:Amstelveen krijgt een stadsdichter
2 Reacties
Damstee op 11 oktober 2011 om 15:28
Doorzichtige strategie: de nota nog niet openbaar maken maar wel alvast vooruit lopen met persberichten over “positieve” onderdelen van beleid. En deze site trapt er in.
Herbert Raat op 11 oktober 2011 om 16:55
De nota hebben we onderaan het bericht op de site van Amstelveen gezet, zie http://www.amstelveen.nl/web/show?id=348459&langid=43
Zo kunt u het zelf nakijken meneer of mevrouw Damstee.
Hartelijke groet,
Herbert Raat
====================
CDA houdt thema-avond over gezondheidszorg
Door Johan Bos op ma 10 okt 2011 om 17:11, in de categorie Zorg.
Het CDA houdt donderdag (13 oktober, 20.45 uur) een thema avond over ‘Gezondheidszorg nu en straks in Amstelland’ in wijkcentrum De Bolder bij winkelcentrum Groenhof. Gastspreker is daar directeur Ad van Leeuwen van de Stichting Ons Tweede Thuis. Na zijn inleiding leidt hij ook de discussie. De kosten en bezuinigingen in de gezondheidszorg staan op dit moment in het middelpunt van de belangstelling. Onderwerpen op de avond zeker aan bod komen, zijn: de gehandicaptenzorg, het persoonsgebonden budget (pgb) en de kosten van de gezondheidszorg in zijn algemeen. Veel van de uitvoering en financiering is door het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Van Leeuwen heeft ruim dertig jaar brede ervaring in de zorg. Zijn stichting geeft mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke handicap helpen met woonvormen die bij hen passen. Recent opende de Stichting een vestiging in Westwijk en nu wordt er nieuwbouw gerealiseerd voor Nifterlake, een kinderdagcentrum waar kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling een veilige en aangepaste omgeving, begeleiding met veel individuele aandacht en de nodige therapie krijgen.
Lees ook:Workshop make-up in Westend
Lees ook:Nieuwe serie landenavonden in Alleman
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:‘Brede school moet spil van de wijk worden’
Lees ook:Programma voor ouders en opvoeders in De Meent
Recente Berichten
Herbert Raat onderzoekt mogelijkheden categioriaal gymnasium
=====================================
Directeur Beth Shalom vertrekt
Door Johan Bos op wo 19 okt 2011 om 17:31, in de categorie Zorg
https://web.archive.org/web/20111020152225/http://amstelveen.blog.nl:80/zorg/2011/10/19/directeur-beth-shalom-vertrekt
Directeur Michaël Bloemendal van de Joodse zorginstelling Beth Shalom vertrekt volgend jaar per 1 mei. Dat is hij met de Raad van Toezicht gisteren overeengekomen. Sinds de invoering van het verscherpte toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) stond hij bloot aan hevige kritiek. Ook door de uitbraak van de MSRA-ziekenhuisbacterie, waarover niets naar buiten werd gecommuniceerd. Beth Shalom heeft behalve het gloednieuwe centrum in Groenelaan er ook een in Amsterdam. Bij bewoners en hun families ontstond veel onrust over de ondertoezichtstelling en de bacterie-uitbraak. Volgens de IGZ leverde BS geen verantwoorde zorg en werden beloofde verbeteringen niet snel genoeg doorgevoerd. Het personeel zou onvoldoende professioneel zijn. Wethouders Koops van Welzijn en gezondheidszorg maakte zich ernstig zorgen over de instelling, bracht die ook aan de directie over, maar constateerde zelf in feite weinig te kunnen doen. Het vertrek van Bloemendal was een eis van het Verbond Belangbehartiging Vervolgingsslachtoffers. Die vond het triest dat naar hem een dure interim manager werd aangesteld om de zaak op orde te brengen. Die interim manager, Jeroen Colette, Hij is nu benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en kreeg de totale verantwoordelijkheid voor de organisatie. In de komende maanden zal Bloemendal zich vooral in de uitvoering van het opleidingsplan voor medewerkers bezighouden met de joodse identiteit. Wat voor die identiteit belangrijk is gaat hij ook vastleggen en overdragen. Verder adviseert hij de raden van Toezicht en van Bestuur.
Lees ook:Belangenvereniging: directeur Beth Shalom moet weg
Lees ook:Interim manager bij Beth Shalom
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:Balkons moeten afgesloten blijven bij Beth Shalom
Lees ook:Bezorgde Koops praat met Beth Shalom over zorgkwaliteit
Recente Berichten
Directeur Beth Shalom vertrekt
Meer gymnasiasten naar Amsterdam dan verwacht
Amstelveen fietst nog onvoldoende
Subsidiepot energiebesparing is weer leeg
GroenLinks: ‘Woonbeleid coalitie is een gemiste kans’
=====================
Meer gymnasiasten naar Amsterdam dan verwacht
Door Johan Bos op wo 19 okt 2011 om 14:58, in de categorie Onderwijs.
https://web.archive.org/web/20111020213550/http://amstelveen.blog.nl:80/onderwijs/2011/10/19/meer-gymnasiasten-naar-amsterdam-dan-verwacht
Meer Amstelveense jongeren dan eerder becijferd, zitten op de vategoriale gymnasia in Amsterdam, zoals Barlaeus, Vossius en Ignatius. Het zijn er nu 186, terwijl er uit Ouder-Amstel nog eens 54 komen. Voldoende potentieel voor een apart gymnasium in Amstelveen, denkt onderwijswethouder Herbert Raat. De gemeente gaat de motieven van de ouders onderzoeken voor het naar de hoofdstad sturen van hun kinderen en geen gebruik te maken van de gymnasiumafdelingen van de drie lokale scholengemeenschappen. Die zijn overigens fel tegen de vestiging van een categoriaal gymnasium in de stad. Evenals PvdA-fractieleider Dolf Veenboer, die over onnodige geldverspilling spreekt. In een brief stelt Raat de gemeenteraad op de hoogte van het onderzoek en het feit dat meer kinderen naar hoofdstedelijke gymnasia gaan dan hij eerder had geraamd.In de nu geregistreerde aantallen zijn overigens nog niet eens de leerlingen opgenomen die in Amsterdam op de gymnasia zijn uitgeloot. Volgens Keizer Karel College (KKC), Hermann Wesselink College (HWC) en Amstelveen College (AC) zou betere marketing voor hun scholen meer gymnasiumklanten in Amstelveen houden. Maar de wethouder betwijfelt dat. Hij denkt dat de meerwaarde van een apart gymnasium ligt in de kleinschaligheid ervan.
“Goed onderwijs naar keuze is een speerpunt van het beleid van dit college,” zegt hij. Breder aanbod van onderwijssoorten verbetert volgens hem het vestigingsklimaat van de stad. “Dat is belangrijk voor onze economie.” Hij vindt de tegenstand van de PvdA nogal selectief, al geeft hij toe dat een gymnasium de gemeente geld gaat kosten. “Maar de PvdA wilde in de jongsrte raadsvergadering nog miljoenen investeren in 150 sociale woningen. Dat begrijp ik dan weer niet. Misschien is de fractie gewoon tegen kleinschaligheid in het onderwijs. Moet ze dat gewoon zeggen.” Via het onderzoek wil Raat de markt voor een gymnasium verkennen. Ook een dependance van het Barlaeus zou voor hem een optie zijn.
Lees ook:Herbert Raat onderzoekt mogelijkheden categioriaal gymnasium
Lees ook:PvdA: ‘Apart gymnasium is geldverspilling’
Lees ook:Raat wil overvolle klassen aanpakken
Lees ook:VVD-er Raat: ‘Zelfstandig AC niet te kwetsbaar’
Lees ook:VVD-vragen aan wethouder over chaos bureau Jeugdzorg
1 Reactie
Geplaatst door Frank op 20 oktober 2011 om 12:57
Waarom praat de hr. Raat bij een gymnasium over een meerwaarde vanwege de kleinschaligheid? Geldt dit voor andere schooltypen dan niet? Kan de hr. Raat niet zijn extra onderwijsgelden steken in hoogbegaafde kinderen van de sociale minima. Daar zijn op dit moment enkel de Leonardoscholen voor, scholen waar een behoorlijke eigen bijdrage van de ouders wordt verwacht.
=================================
Amstelveen fietst nog onvoldoende
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 18:14, in de categorie Gezondheid.
https://web.archive.org/web/20111023075935/http://amstelveen.blog.nl:80/gezondheid/2011/10/18/amstelveen-fietst-nog-onvoldoende
Meer dan voorheen, maar nog lang niet genoeg wordt in Amstelveen gefietst. Minder dan in vergelijkbare steden, constateert de gemeente uit onderzoek naar plaatselijke fietsvoorzieningen door de landelijke Fietsersbond. Sinds vorig jaar wordt op grond van de Nota Fiets 2006-2015 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor fietsmaatregelen. Een beperkt budget, waardoor de oorspronkelijke doelstellingen waarschijnlijk niet worden gehaald. Amstelveen kende en kent een laag fietsgebruik terwijl er volgens de Fietsersbond voldoende potentie is om dat laten groeien. De gemeente zegt er toch hard aan te werken waar mogelijk de fietsvoorzieningen te verbeteren.Mede door financiële hulp van de Stadsregio Amsterdam blijken er volgens de gemeente toch redelijk wat fietsprojecten te zijn gerealiseerd, zowel stallingen als infrastructuur. De Fietsersbond zegt dat Amstelveen vooral goed scoort op het gebied van fietsenstallingen en minder goed op infrastructuur en fietscomfort. Wethouder John Levie zegt te hopen dat het fietsgebruik verder groeit. “Het is gezond en remt het autogebruik.”
Lees ook:Onderzoek naar fietservriendelijk Amstelveen
Lees ook:B&W willen bonus/malusregeling GVB voor lijn 51
Lees ook:Protest van BBA tegen naderend inkorten lijn 51
Lees ook:Burgerbelangen bang voor inkorten traject sneltram
Lees ook:CDA wil fijnmazig vervoersplan bij komst Amstelveenlijn
====================
Subsidiepot energiebesparing is weer leeg
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 18:03, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111023080207/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/10/18/subsidiepot-energiebesparing-is-weer-leeg
Alweer is de subsidiepot voor energiebesparende maatregelen aan woningen leeg. Het was de vierde. Lokale huiseigenaren stormden er tussen mei en oktober massaal op af. Er kwamen 89 aanvragen binnen. De beschikbaar gestelde vijftig mille is nu op. Meest populaire woningverbetering was ook deze keer weer het aanbrengen van HR++ glas. Zonnepanelen komen steeds meer in de belangstelling. Blijvend populair zijn spouwmuurisolatie en vloerisolatie. De gemeente bereidt met de Provincie Noord-Holland een nieuwe regeling voor, waarmee jaarlijks een CO2-uitstoot van 59,3 ton wordt voorkomen.Voor HR++-glas kwamen 36 aanvrage binnen, voor in totaal 750 m2 glas. Elf aanvragen betroffen zonnepanelen en spouw- en vloerisolatie. Twaalf aanvragers troffen meer dan één maatregel. Ook voldeden meer aanvragen aan de voorwaarden die de gemeente in de regeling stelde, zodat minder aanvragers teleur werden gesteld. Voornaamste reden voor afwijzen waren woninguitbreiding (isolatiesubsidie is dan uitgesloten), en treffen van maatregelen buiten de looptijd van de regeling. “Steeds meer Amstelveners worden zich bewust van de noodzaak van energiebesparing,” denkt wethouder Groot. Verwacht wordt dat de vijfde regeling in het voorjaar van 2012 van start gaat. Zie: energiebesparing@amstelveen.nl.
Lees ook:Subsidiepot energiebesparing is alweer leeg
Lees ook:Nog subsidiegeld beschikbaar voor energiebesparing in woningen
Lees ook:Subsidiepot energiebesparing woningen is leeg
Lees ook:Weer subsidiepot voor energiebesparing in woningen
Lees ook:Nieuwe subsidieronde energiebesparende voorzieningen
1 Reactie
Frank op 20 oktober 2011 om 13:03
Ik vind die subsidie voor particuliere huizen belachelijk. Zo worden ze meer waar waard door ons belastinggeld. Kunnen dergelijke gelden niet besteed worden aan openbare gebouwen, dan stroomt er ook weer wat van de opbrengsten terug.
============================
ChristenUnie wil landelijk wonen verduurzamen
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 17:49, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111023075945/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/10/18/christenunie-wil-landelijk-wonen-verduurzamen
Sommige fracties waren bang voor uitbundige bebouwing van polderland en stemden tegen. De meerderheid van de raad nam vorige week de motie van de ChristenUnie aan, die er op is gericht initiatieven voor landelijk wonen in het buitengebied te koppelen aan verdergaande eisen op het gebied van duurzaamheid. Maar de tegenstanders vinden elke bebouwing ongewenst, duurzaam of niet. Maar, legt fractievoorzitter Bert de Pijper uit, het gaat er om meer kwaliteit te garanderen binnen de beperkte ruimte die er is. Een kwaliteitsimpuls voor het landschap, vindt hij. En er wordt naar zijn mening gewoon gebruik gemaakt van bestaande regelingen. “Zoals de ruimte-voor-ruimte-regeling, waarbij in plaats van ergens in de polder afgebroken bebouwing op andere plaatsen bebouwing mag worden uitgebreid.”
Een andere regeling stelde de gemeente in staat stelt in ruil voor toestemming voor een verbouwing duurzaamheideisen aan de eigenaar te stellen. “Het doel van de motie is initiatieven die een kwaliteitsimpuls voor het landschap opleveren te faciliteren. Het gaat er om dat buitenplaatsen en landschappelijk wonen mogelijkheden bieden om de overgang en het contrast tussen stad en landschap te versterken. Daardoor slaan we twee vliegen in één klap. Een vitaal mooi buitengebied met duurzame allure.”In de motie is aan B&W gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nadere eisen op het gebied van duurzaamheid aan initiatieven in het buitengebied te stellen. En op welke wijze de duurzaamheideis het beste val te stellen gesteld kan worden, gericht op duurzame kwaliteit met een grote uitstraling en voorwaarden die flexibel, haalbaar en betaalbaar voor de initiatiefnemer zijn.
Lees ook:Gemeente stelt zware eisen voor nieuw bedrijventerrein
Lees ook:Golfcentrum moet contrast stad-landschap ondersteunen
Lees ook:Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers
Lees ook:Gemeente wil duurzaam op weg met Eneco
Lees ook:Bebouwing Hoeksewaard kleiner dan eerder gepland
Recente Berichten
Parkeertarieven blijven stijgen
============================
GroenLinks: ‘Woonbeleid coalitie is een gemiste kans’
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 16:18, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111023075551/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/10/18/groenlinks-woonbeleid-coalitie-is-een-gemiste-kans
Evenals PvdA en SP stemde GroenLinks vorige week tegen heeft tegen de Woonvisie van B&W. Van de oppositie ging alleen D66 ermee akkoord. De GroenLinks-fractie zegt er onvoldoende vertrouwen in te hebben dat de voorgestelde maatregelen de wachttijden voor sociale huurwoningen zullen verkorten. Zij denkt dat er helemáál niet voldoende woningen gaan komen voor Amstelveense woningzoekers. De fractie meent ook te weten dat de meeste sociale huurwoningen zullen worden geliberaliseerd en daardoor uit die sector vallen. Moties van GroenLinks om dat te voorkomen, door afspraken met de corporaties te maken, haalden het niet. “Struisvogelpolitiek, een gemiste kans,” noemt Tessa van Wijnen van GroenLinks wat er nu gebeurt. De coalitie steunt de visie van B&W dat er voldoende – zelfs 3000 teveel – sociale woningen zijn, zodat er niet moeten worden bijgebouwd. Het probleem is alleen dat er mensen met een te hoog inkomen wonen. En dat denken B&W voornamelijk op te lossen door duurdere huizen te bouwen om de ‘scheefwoners’ te verleiden daarheen te trekken. Wat volgens de oppositie niet massaal gaat gebeuren, mede doordat mensen met een inkomen tussen 33.000 en 45.000 euro in feite nergens heen kunnen. Zij verdienen eigenlijk teveel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een ‘Amstelveense’ hypotheek of dure huurwoning.Van Wijnen: “Het College houdt ons steeds voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning te willen huisvesten, maar het wijst elke manier om dat te controleren van de hand. Dat is ongeloofwaardig.” GroenLinks is best voor doorstroming, maar dat kan volgens haar alleen door betaalbare koopwoningen en duurdere huurwoningen te bouwen. “Omzetten van sociale woningen tot betaalbare koopwoningen kan daarbij ook een rol spelen. Maar dan moet er wel worden bijgebouwd, want de huidige voorraad is net aan toereikend, “ zegt Van Wijnen. “Er wordt steeds gezegd dat we eigenlijk 3000 woningen teveel hebben, maar wethouder Groot moest tegenover de Raad toegeven geen rekening te hebben gehouden met bijvoorbeeld mensen die hier al werken, maar nog niet wonen en met mensen die om andere redenen een binding met de gemeente hebben. En een deel van die 3000 woningen wordt hoe dan ook geliberaliseerd.”
Lees ook:GroenLinks zet vraagtekens bij doorstroming door seniorenwoningen
Lees ook:BBA: goedkope woningen bouwen is zinloos
Lees ook:D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Lees ook:Burgerbelangen: gerenoveerde sociale huurwoningen verkopen aan ‘knelgroep’
Lees ook:Lijsttrekkker VVD: ‘er zijn al genoeg sociale woningen
============================
Gemeente krijgt twee ton van regio voor betere luchtkwaliteit
Door Johan Bos op di 08 nov 2011 om 19:23, in de categorie Milieu.
Image
Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente heeft zij twee ton subsidie van de Stadsregio Amsterdam (SRA) gekregen. Er werden al eerder bijdragen uitgekeerd. B&W zeggen met het geld hun maatregelen voor optimalisatie van luchtkwaliteit verder te kunnen uitrollen. Een deel van de subsidie wordt gebruikt voor aanschaf van twee nieuwe elektrische voertuigen, ter vervanging van op diesel rijdende bestelbusjes. Levering wordt begin 2012 verwacht. Verder worden andere gemeentelijke voertuigen ‘nog verder duurzaam’ gemaakt, zoals veegwagens, kraanwagens en hoogwerkers. Elektrisch rijden vermindert de uitstoot van fijn stof en stikstof en bij gebruik van groene stroom is een elektrische auto CO2-neutraal. De gemeente wil haar hele wagenpark op termijn ‘verschonen’.Ook herhaalt zij in 2012 de proef ‘Band op spanning’ om Amstelveense automobilisten bewust te maken van de voordelen van rijden met de juiste bandenspanning. In september 2011 vond de eerste proef plaats op drie plaatsen in Amstelveen.
Lees ook:Gemeente werkt mee aan proef reductie fijn stof A9
Lees ook:Twee ‘schone’ vrachtwagens bij gemeente
Lees ook:Gemeente ‘verschoont’ haar wagenpark
Lees ook:Twee ‘schone’ vuilniswagens
Lees ook:Gemeente heeft eerste elektrische auto
============================
Heel Amstelveen moet afval meer gaan scheiden
Door Johan Bos op ma 21 nov 2011 om 18:00, in de categorie Milieu.
https://web.archive.org/web/20120721013003/http://amstelveen.blog.nl/milieu/2011/11/21/heel-amstelveen-moet-afval-meer-gaan-scheiden
Volgens de gemeente zijn de proeven met nóg meer containers in de tuinen van eengezinswoningen, ter wille van betere afvalscheiding, succesvol verlopen. Daarom wordt die inzamelmethode van maart 2012 af geleidelijk door heel Amstelveen ingevoerd. De pilots, die onder meer lagere ophaalfrequentie van GFT-afval en overigen huisvuil (restvuil) inhielden, vonden plaats in Randwijck en Westwijk. De VVD maakte bezwaar tegen de uitdijende reeks containers. Er kwam er een bij voor papier en verder werd de bewoners gevraagd ook plastic verpakkingen apart te bewaren in zakken. De aanpak in de twee wijken wordt nu over heel Amstelveen uitgerold. Doel van B&W is het scheidingspercentage omhoog te krijgen, dat nu rond 44 procent ligt. In de twee wijken steeg het naar vijftig procent bij zowel hoog- als laagbouw. Het college wil naar 55 procent. Zowel GFT- als restafval werd in de proefgebieden nog maar om de week opgehaald, net als plastic. Eenmaal per vier weken kunnen de bewoners papier kwijt in een minicontainer. Volgens B&W is in de proefgebieden het ingezamelde restafval, als gevolg van de hogere scheidingsgraad (plastic en papier apart) met twintig procent gedaald.Voordeel voor de gemeente is dat papier haar geld oplevert, op dit moment ongeveer 130 euro per ton, en restvuil geld kost. “Er is alle reden om met de aanpak die we in de twee wijken hebben uitgeprobeerd door te gaan,” zegt Levie. De papierbakken werden voor de pilots aangeboden, daarna konden bewoners die houden of teruggeven. Tachtig procent heeft de containers gehouden. Een nadeel van het twee weken bewaren van plastic is het volume ervan. Er zouden afzonderlijke ondergrondse mammoetcontainers voor zijn aan te schaffen, maar daarin moet dan een pers zitten, waardoor die circa 45 duizend euro per stuk gaan kosten. Zeker nu nog niet zeker is of het Rijk met plasticscheiding wil doorgaan, waagt de gemeente zich niet aan de enorme investering die de ondergrondse containers zouden vergen. Het is trouwens sowieso de vraag of die er komen, omdat de vele daarvoor benodigde miljoenen de afvalheffing omhoog zou moeten jagen. “Als je plastic redelijk scheidt, houd je een fractie van je restafval over,” zegt Levie uit eigen ervaring.
Een klacht over de verlaagde frequentie van het ophalen van rest- en GFT-afval (groente, fruit en tuin) was standoverlast. Maar volgens deskundigen van de gemeente wordt die vooral door vlees veroorzaakt. Zij adviseren dat in papier te pakken en steeds in de container te stoppen die het eerst wordt opgehaald (de ene week restvuil de andere GFT).
Vorige week ging de campagne ‘Lever ook uw kleine electrische apparaten in bij ‘t Afvalbrengstation’ van start. Doeken met die telst zijn op vrachtwagens van de gemeente te zien.
Lees ook:Actie meer afval scheiden start in Randwijck en Westwijk
Lees ook:SP wil scheiding huisvuil opvoeren
Lees ook:‘Papiercontainers laagbouw snel invoeren’
Lees ook:Minder ophalen huisvuil voorlopig in maar twee wijken
Lees ook:VVD: Vooral verzet tegen ‘tuin als vuilnisbelt’
=====================================
Parkeerbeheer wordt volledig digitaal
Door Johan Bos op 21 nov 2011 om 17:32, in de categorie Verkeer.
Na tot nu altijd als volstrekt ongeschikt voor Amstelveen door de gemeente te zijn afgewezen, willen B&W nu toch ‘blauwe zones’ invoeren.Dat en digitalisering van het parkeersysteem zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe parkeerbeleid, dat verkeerswethouder John Levie (Burgerbelangen) in een nota aan gemeenteraad en bewoners voorlegt. De parkeermeters, waarin geld moet worden gestopt, verdwijnen. In plaats daarvan komen automaten, waarop kentekens kunnen worden ingetoetst. Betaald wordt per pinpas, chipkaart of creditkaart, maar men kan ook alles – buiten nabijheid van een automaat – alles per mobiele telefoon regelen. De nieuwe apparatuur vergt een investering van naar schatting 160 duizend euro, maar er staat tegenover dat de benodigde mankracht voor het legen van parkeermeters, geld vervoeren (met alle risico’s van dien) en tellen vervalt. Levie denkt dat de rigoureuze nieuwe aanpak efficiënter is, waardoor het parkeerbeheer eindelijk – zoals altijd de beodeling was – kostendekkend wordt. Ook parkeervergunningen worden digitaal, waardoor die niet meer in papiervorm achter autoruiten behoeven te worden geplaatst. Voor gehandicapten blijft parkeren gratis. De kosten daarvan (bijna een ton) laat de gemeente niet langer op het parkeerbeheer drukken, maar komen uit de algemene reserve.
Lees verder [de rest vd tekst ontbreekt. rvw]
=====================================
Aardopwarming een leugen? Lezing Crok bij Venstra
Door Johan Bos op 21 nov 2011 om 16:27, in de categorie Milieu.
Marcel Crok geeft zaterdag 3 december (14.00 uur) bij Volksuniversiteit Amstelland aan het Stadsplein 97 een lezing over zijn boek ´De staat van het klimaat´. Hij presenteert een toegankelijke samenvatting van de belangrijkste conclusies in zijn boek. Dat impliceert antwoord op vragen als hoeveel de aarde nou eigenlijk opwarmt en hoed uniek die opwarming is. Welke argumenten zijn er voor de opvatting dat broeikasgassen een rol spelen en welke argumenten zijn daar tegenin te brengen? Een andere vraag die Crok zal proberen te beantwoorden is of de mensheid, zoals sommige wetenschappers beweren, oneerlijk door het VN-klimaatpanel IPCC wordt voorgelicht. Crok lijkt aan hun kant te staan. Lees verder [de rest vd tekst ontbreekt. rvw]
===========================
Pseudo gemeenteraad van scholieren stemt voor feestweek
Door Johan Bos op vr 18 nov 2011 om 11:47, in de categorie Onderwijs.
https://web.archive.org/web/20111120230835/http://amstelveen.blog.nl:80/onderwijs/2011/11/18/pseudo-gemeenteraad-van-scholieren-stemt-voor-feestweek
Opnieuw fungeerden donderdag scholieren als pseudogemeenteraadsleden in de raadszaal. Veertig vmbo-eindexamenleerlingen van Amstelveen College kregen op het gemeentehuis een les over lokaal bestuur, inclusief een raadssimulatie. Het gebruikelijke programma werd met hen afgedraaid. Raadscommissielid Ferry van Groeningen (CDA) vertelde hoe het gemeentebestuur in elkaar zit, wat respectievelijk gemeenteraad, burgemeester en B&W doen. RaadslidPatrick Adriaans(SP) deed een quiz met de leerlingen. Met vragen als of er nieuwe raadsverkiezingen komen als het college van B&W valt, hoe een wijzigingsvoorstel op een voorstel van B&W heet en wie de Amstelveense wethouder van onderwijs is.
De raadssimulatie werd voorbereid door Dorien Mijksenaar (GroenLinks),Tim Lechner(VVD),Patrick Adriaansen Ferry van Groeningen. Ieder van hen ging met een groepje leerlingen aan de slag en vormde een fractie, die zichzelf van een naam en een plan voor de realisatie van een jongerenvoorziening in Amstelveen voorzag. Daarbij werd aandacht besteed aan het erop volgende debat: welke argumenten heb je voor je plan en wat kunnen de andere fracties er tegenin brengen? Tim Lechner was voorzitter van de scholierenraad. De fracties presenteerden voorstellen voor een jeugdhonk, gratis openbaar vervoer en feesten in Amstelveen. Het voorstel van de fractie Gezellig Amstelveen een feestweek te organiseren op het Stadsplein kreeg de meeste stemmen.
Lees ook:Scholieren voeren ‘raadsdebat’
Lees ook:Scholieren debatteren in raadzaal
Lees ook:Pseudo raadsvergadering leerlingen Amstelveen College
Lees ook:Jongeren voetballen tegen politici en handhavers
Lees ook:Basisschool De Triangel meest prijsbewust
==========================
GroenLinks: ‘wethouder onduidelijk over Amstelveenlijn’
Door Johan Bos op do 17 nov 2011 om 15:51, in de categorie Openbaar vervoer.
https://web.archive.org/web/20111119063954/http://amstelveen.blog.nl:80/openbaar-vervoer/2011/11/17/groenlinks-wethouder-onduidelijk-over-amstelveenlijn
Vervoerswethouder Groot (CDA) heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt voor welke variant van de Amstelveenlijn hij zich inzet. “Hij somt alleen de voor- en nadelen van allerlei varianten op,” vindt GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen. Haar fractie is niet onder de indruk van het optreden van de wethouder. De gemeenteraad heeft, nu de metro (doortrekken van de Noord-Zuidlijn) vrijwel zeker afvalt wegens de hoge kosten ervan, een voorkeur voor de combinatie regiotram en stadstram uitgesproken. Maar die variant is nooit eerder genoemd, zegt GroenLinks. Zij wil dat de wethouder zich keihard inzet voor een regiotram, volgens haar het enige overblijvende hoogwaardige alternatief. De fractie wilde eigenlijk het liefst een metroverbinding. Zij is kritisch over het nut van de door de gemeenteraad nu aangegeven kaders. “Daar kun je alle kanten mee op,” vindt Van Wijnen. “In werkelijkheid hangt veel van de besluitvorming in de Stadsregio af wat we hier krijgen. En Amsterdam heeft er ook wat over te zeggen.” Dat laatste blijkt volgens haar uit de nu op tafel gekomen regio- stadstram variant.Van Wijnen: “De Amstelveenlijn moet beter, veiliger, sneller en meer passagiers kunnen vervoeren, van Westwijk af, Amsterdam in. De ombouw moet lang meegaan en aantrekkelijk zijn voor woon-, werkverkeer. Meer auto’s door de stad is geen optie. Het is belangrijk nu goed aan te geven wat we willen bij het Rijk, de Stadsregio en Amsterdam, om te voorkomen dat we straks echt alleen het goedkoopste toebedeeld krijgen.” Zij is het oneens met de politieke partijen die zich inzetten voor behoud van alle bestaande haltes, waarvan ongeveer de helft bij een metroverbinding zou vervallen “Dat noemen ze zelfs fijnmazig openbaar vervoer. Maar fijnmazig gaat erover dat je vanuit alle wijken vlot naar een halte van de Amstelveenlijn, het ziekenhuis of een ander OV knooppunt kunt komen. Behoud van haltes mag de noodzakelijke verbetering van Amstelveenlijn niet in de weg staan. Voor ons staat voorop dat de toekomstige Amstelveenlijn een echte hoogwaardige vervoersas wordt.”
Lees ook:Informatiesessies over andere varianten dan metro voor Amstelveenlijn
Lees ook:Onderzoek naar vijf varianten voor Amstelveenlijn
Lees ook:Politiek verrast door kappen metrolijn naar Westwijk
Lees ook:CDA ziet niets meer in metrolijn naar Amstelveen
Lees ook:CDA wil fijnmazig vervoersplan bij komst Amstelveenlijn
===============================
Week vol ‘mediawijsheid’ bij bibliotheek
Door Johan Bos op do 17 nov 2011 om 14:21, in de categorie Cultuur.
https://web.archive.org/web/20111119063949/http://amstelveen.blog.nl:80/cultuur/2011/11/17/week-vol-mediawijsheid-bij-bibliotheek
Verscheidene Amstelveense scholen doen mee aan de derde landelijke Week van de Mediawijsheid, die maandag (21 november) start. Bibliotheek Amstelland organiseert lezingen, workshops en andere activiteiten rond het thema voor ouders en opvoeders, zoals over gameverslaving, om wegwijs hen meer wegwijs te maken in de digitale wereld. Ook zijn er kunstzinnige projecten als het Sochi Project. Centraal staat communicatie over media tussen jonge kinderen, hun ouders en leerkrachten. ´Kinderen lijken redelijk mediawijs, maar ze gebruiken niet altijd alle mogelijkheden en onderschatten hun mediagedrag,´ meldt de bieb. ´Media ervaren en er samen met hun opvoeders over praten, maakt kinderen wijzer. Mediawijs-zijn geldt echter niet alleen voor kinderen, maar voor alle burgers. De huidige samenleving vraagt een actieve bijdrage van mensen. Ook online dus.´ De bibliotheek denkt een belangrijke rol te kunnen spelen om de kennis van maar beperkt ´mediawijze´ Amstelveners op te vijzelen. Gediplomeerde Mediacoaches bieden alle Amstelveners workshops, lezingen en cursussen aan om hen vertrouwder te maken met diverse media en gevolgen. Daarbij gaat niet alleen om ´knoppenwijsheid´, maar ook om andere vaardigheden. Primair om het herkennen van media en betrouwbare bronnen. Daarna kan men leren hoe media werken en vervolgens zich een mening vormen om bewuster media te consumeren en ermee te produceren. http://www.amstelland-bibliotheken.nl
Lees ook:‘Spirituele dag’ in De Meent
Lees ook:Bibliotheek opent ‘plein’ voor moeilijk lezende kinderen
Lees ook:Programma voor ouders en opvoeders in De Meent
Lees ook:Feestelijke opening gebouw RTV Amstelveen, bibliotheek en VHA
Lees ook:Lezingen en expositie in bieb over heemparken in boek
============================
GroenLinks protesteert tegen beukenhaag aan Oostermeerweg
Door Johan Bos op 16 nov 2011 om 10:48, in de categorie Groen.
De ongeveer twee meter hoge beukenhaag die wordt geplant op grasland aan de Oostermeerweg is een aantasting van het open landschap. Dat vindt GroenLinks, die er vragen over heeft gesteld aan B&W. De raadsfractie is er gaan kijken. Volgens haar wordt de haag geplant door eigenaar Rappange aan de Amsteldijk Noord 35. GroenLinks is geïnformeerd door opstandige omwonenden en constateert dat het open gebied grote natuur- en een hoge cultuurhistorische waarde. Zij vraagt B&W of de aanplant niet in strijd is met het bestemmingsplan WesterAmstel, waarin openheid wordt beschermd door regels en voorschriften. “Het gebied heeft volgens ons alleen de ebstemming ‘agrarisch’ in het bestemmingsplan,” zegt raadslid Hans Koot. “Planten van een beukenhaag valt daar volgens ons niet onder. Er zou minimaal een aanlegvergunning voor nodig zijn en die moe naar onze mening worden geweigerd.”
Volgens Koot voldoet de aanplat niet aan de in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarde dat geen onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het terrein mag plaatsvinden. De fractie vraagt B&W handhavend op te treden en de haag te laten verwijderen. Zij wil van het college weten of een aanlegvergunning is aangevraagd en, zo nee, waarom niet. Dan zou dan alsnog moeten gebeuren, maar die mag dan niet worden verstrekt, vindt GroenLinks. De fractie vraag het college over wat het gaat doen in de zaak zowel de raad als de omwonenden te informeren.
Lees ook:GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan
Lees ook:GroenLinks: ‘Raad buitenspel gezet in kwestie golfbaan’
Lees ook:Beschermers Amstelland wil plan beeldkwaliteit polder
Lees ook:GroenLinks bezorgd over bezuiniging op fietspaden
Lees ook:Burgerbelangen wil buigen voor protest tegen medisch centrum Maritsa
=========================================
Gemeente werkt mee aan proef reductie fijn stof A9
Door Johan Bos op do 08 dec 2011 om 10:46,
Image
Hoewel volgens het Rijk het verkeer op het A9-gedeelte in Amstelveen nog altijd minder fijn stof uitstoot dan officiële normen toelaten, wil de gemeente de hoeveelheid blijkbaar toch doen verminderen. Daarom wordt dezer dagen ter hoogte van afslag A4 een proef gestart met een reductiesysteem. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan kennisontwikkeling voor nieuwe mogelijkheden om fijn stof af te vangen. Het systeem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. De gemeente Amstelveen participeert in het experiment samen met de Stadsregio Amsterdam (SRA). De regio wil de luchtkwaliteit verbeteren. De proef duurt tot 20 januari. Eind maart 2012 worden de uitkomsten ervan verwacht. Volgens milieuwethouder Groot is het de bedoeling meer inzicht te krijgen in de toekomstige mogelijkheden voor afvangen van fijn stof, hoewel milieumaatregelen en handhaving daarvan rond de A9 een verantwoordelijkheid is van het rijk.De gemeente neemt ook al andere maatregelen in regioverband om uitstoot van zowel CO2 als fijn stof te verminderen en stelt bijvoorbeeld milieueisen bij het aanbesteden van openbaar vervoer. Ook voorzag zij de afgelopen jaren haar wagenpark van roetfilters en stimuleert zij elektrisch. Er staan inmiddels een paar elektrische laadpalen in de openbare ruimte. Dat netwerk wil zij laten uitrollen. Ook werkt zij mee aan de landelijke ‘band-op-spanning’ actie en stapt zij zelf geleidelijk aan over op elektrisch rijden. http://www.amstelveen.nl/luchtkwaliteit.
Lees ook:Gemeente krijgt twee ton van regio voor betere luchtkwaliteit
Lees ook:Fijnstof reductie systeem kan lucht rond A9 schoner maken
Lees ook:Luchtkwaliteit slecht op aantal wegen
Lees ook:Gemeente ‘verschoont’ haar wagenpark
Lees ook:Gemeente wil schonere lucht in de stad
=============================
ChristenUnie tegen meer koopzondagen
Door Johan Bos op do 22 dec 2011 om 15:44, in de categorie Stadshart.
https://web.archive.org/web/20120720213325/http://amstelveen.blog.nl/stadshart/2011/12/22/christenunie-tegen-meer-koopzondagen
Terwijl de VVD het liefst elke zondag alle winkels geopend ziet, ageert coalitiepartner ChristenUnie (CU) in de gemeenteraad daar fel tegen. Die verzet zich dan ook, net als het CDA in het verleden, tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Beide coalitiepartijen zijn het dus daarover totaal oneens. “Bij het tot stand komen van het college zijn de koopzondagen als vrije kwestie bestempeld,” zegt CU-raadslid Bert de Pijper, die er aam toevoegt zich toch met de VVD verbonden te voelen. Maar zijn partij is nu eenmaal principieel tegen meer verkoop op zondag, die zij als ‘noodzakelijke rustdag in deze hectische economie’ ziet. De Pijper verwijst overigens niet expliciet naar de Bijbel en de vervanging van de Joodse sabbat door de zondag. Wel voert hij sociaal-economische overwegingen aan. Kleine ondernemers moeten hebben bij koopzondagen geen aan het grootwinkelbedrijf gelijke kansen, redeneert De Pijper. “Kleinere ondernemers moeten ook het hoofd boven water kunnen houden, zonder zonder daarvoor zes dagen en een avond per week te moeten werken.”De ChristenUnie deelt wel de zorgen van de VVD over ook het Koopstromenonderzoek, waaruit bleek dat de omzetten in het Stadshart met 20% zijn gedaald. Maar meer koopzondagen vormen geen goed middel daartegen, zegt De Pijper. “Vooral de kleinere ondernemers moeten kosten maken voor een zondagse personeelsbezetting, terwijl hun winstmarge dat niet toe laat.”
De ChristenUnie meent dat er betere mogelijkheden zijn om de omzet van het Stadshart weer omhoog te krijgen en wijst erop dat nu het winkelassortiment in het Stadshart voornamelijk is gericht op hogere inkomens. De Pijper: “Een gemêleerder assortiment zou het winkelen aantrekkelijker maken voor alle inkomensklassen. Laten we ons eerst daarop richten in plaats van kleine ondernemers het heel moeilijk te maken.”
Lees ook:ChristenUnie mogelijk naar rechter tegen koopzondagen
Lees ook:VVD: winkels open als consument vrij is
Lees ook:Eén supermarkt meer open op zondag
Lees ook:VVD en D66 willen wekelijks koopzondag
Lees ook:B&W willen wekelijks koopzondag in hele stad
========================
Saai
Door Johan Bos op do 22 dec 2011 om 13:39, in de categorie Column.
https://web.archive.org/web/20120721035851/http://amstelveen.blog.nl/column/2011/12/22/saai
Natuurlijk ga je niet naar het Stadshart voor textiel, schoenen of een tv-toestel. Half Amstelveen is het blijkbaar met mij eens. Een recent Koopstromen- onderzoek gaf aan dat er voor zulke niet dagelijkse spullen een binding met inwoners is van 52 procent. Dat schijnt met dagelijkse artikelen anders te liggen, wat ik niet begrijp, want wie in Keizer Karelpark of Bankras woont gaat voor vlees, groenten of boter heus niet naar een van de winkels rond het saaiste plein van Nederland, lijkt me. Daarvoor kun je prima dichter bij huis terecht, zonder een vermogen aan parkeren kwijt te zijn. Om dat laatste te ontlopen, ga ik – als ik voor een aanschaf echt niet terecht kan in een wijkwinkelcentrum – naar het Gelderlandplein. Waar ik vrijwel altijd plaatsgenoten tegen kom. Of naar Hoofddorp. Dat is volgens mij ook de bedoeling van de eigenaar van het Stadshart, die er naar ik begreep een soort tweede PC van wil maken en derhalve is begonnen met via forse huurverhogingen weg treiteren van de middenstand. Zodat voorlopig alleen de omzet zienderogen daalt, terwijl de kosten voor de ondernemers oplopen. Als ik bij hoge uitzondering nog eens in het Binnenhof komt, is dat voor Douglas, de zaak met mooie cadeauverpakking als essentieel marketinginstrument. En nu maar hopen dat die parfumerie geen te lage status heeft in de ogen van de vastgoedeigenaar. Want dan is mijn laatste trekker ook vertrokken. Het centrum schijnt te moeten opstomen in de vaart der volkeren. Internationale allure krijgen, wat natuurlijk feilloos aansluit bij de zelfoverschatting van onze chauvinistische lokale bestuurders. Amstelveen moet in hun ogen wereldberoemd worden. Misschien is het zinvol als zij daarvoor op hun frequente acquisitiereizen naar Japan, India en andere verre oorden dat saaiste plein ter wereld als bezienswaardigheid ventileren… Als toeristische attractie, zogezegd. Kunnen de winkels élke zondag open en is de VVD ook weer blij.
Lees ook:Facelift
Lees ook:Stadshart saai en winkelaanbod onvolledig
Lees ook:D66 bezorgd over huuropzeggingen in Stadshart
Lees ook:Levenloos
Lees ook:Braderie en nostalgie in het Stadshart
4 Reacties
Saai is soms ook fraai op 22 december 2011 om 15:26
Gelukkig dat er nog zo’n saai plein is in Nederland anders moesten al die televisie producenten helemaal naar het buitenland om een shot te draaien van een saai plein 🙂
Paula op 22 december 2011 om 20:53
Ik ga ook bijna nooit naar het Stadsplein. De enige keren dat ik er kom als ik naar de schouwburg ga. En ook dan is het plein geen uitnodiging om voor of na een voorstelling iets te gaan eten of drinken. Amstelveen kan iets leren van het Gelderlandplein, waar het altijd fijn winkelen is EN gratis parkeren de eerst 1,5 uur.
Frank Bikker op 22 december 2011 om 23:33
Chauvinistische lokale bestuurders! Is het niet eerder de slippendragers,voeten- en k..ntkussers van rijke/opkomende landen, terwijl de kosten voor de eigen bevolking steeds meer omhoog gaan.
Peter: 25 december 2011 om 21:44
Nou Frank zo te zien aan je tekst en de tijd van deze post had je hem flink geraakt. Maar hoe dan ook nuchter of dronken je lult altijd een eind uit je nek.
========================
Gemeente: ruim vuurwerkresten op
Door Johan Bos op 21 dec 2011 om 19:18, in de categorie Openbare orde en veiligheid.
Hoewel het voor fervente vuurwerkidioten waarschijnlijk tegen dovenmansoren zal klinken, dringt de gemeente er zoals elk jaar met klem op aan onmiddellijk na de jaarwisseling vuurwerkresten op te ruimen. ‘Om ook 2012 veilig in te gaan,’ meldt de voor de openbare ruimte verantwoordelijke wethouder Levie er nog maar even bij. Elk jaar raken kinderen ernstig gewond door de resten van vuurwerk. Levie: “Ruim na de feestelijkheden je eigen vuurwerkresten op. Het is een kleine moeite maar voorkomt een hoop ellende.”
Lees verder [dew rest vd tekst ontbreekt. rvw]
============================
B&W van Amstelveen en Aalsmeer: ambtelijke fusie kan
Door Johan Bos op 21 december 2011 om 16:42, in de categorie Overheid.
https://web.archive.org/web/20140706161851/http://amstelveen.blog.nl/overheid/2011/12/21/bw-van-amstelveen-en-aalsmeer-ambtelijke-fusie-kan
Nadat zij lang geleden de voordelen al publiekelijk op een rijtje hadden gezet, hebben de college van B&W van Aalsmeer en Amstelveen nu besloten wat zij eigenlijk al besloten hadden: de gemeenten gaan ambtelijk fuseren. Tenminste als in februari ook de beide gemeenteraden daarmee instemmen. De fusie wordt daarna overigens pas na een jaar Na hun (1 januari 2013) een feit. In een persbericht herhaalt het Amstelveense college weer eens dat de samenwerking voordelig uitpakt, doordat op uitvoeringskosten bespaard en de dienstverlening verbeterd wordt. Volgens burgemeester Jan van Zanen is het juist in deze tijd van bezuiniging goed een “robuuste organisatie op te bouwen”.
De besparingsmogelijkheden zijn overigens al eerder onderzocht. En inmiddels zijn de plannen aan de ondernemingsraden voorgelegd, die positief hebben geadviseerd.Beide gemeenten blijven zelfstandig voortbestaan, maar Amstelveen gaat bestuursbesluiten ambtelijk uitvoeren. 2012 wordt een overgangsjaar, waarin Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen komen. Er blijft in Aalsmeer wel een publieksbalie, waar Aalsmeerders terecht kunnen voor bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen, vergunningen en WMO-voorzieningen. Waarvoor zij precies allemaal naar Amstelveen moeten is nog onduidelijk. De gemeente doet nog schichtig met de tekst van het besluit door B&W en kwam alleen met een persbericht naar buiten.
Recente Berichten
Duizenden AV-ers dupe van zorg naar gemeente
OR gemeente waarschuwt: ‘rek bezuiniging is er uit’
Mirjam voelt zich meer dan welkom
Raat: ‘Geen bijeenkomst in zomer over zendmast’
Raat over Stadshart: ‘Wij gaan voor inhoud’
Lees ook:Ambtelijke fusie met Aalsmeer naar ondernemingsraden
Lees ook:Ook raad Aalsmeer akkoord met ambtelijke fusie
Lees ook:Aalsmeerse ICT overgedragen aan Amstelveen
Lees ook:Amstelveen en Aalsmeer gaan ambtelijk hecht samenwerken
Lees ook:Transitiekosten ambtelijke fusie € 5,6 miljoen
====================

Amstelveen Kroniek – A9

Particulier plan voor A3

27 September 2005 13:36: Johan Bos

Aannemer BAM heeft op eigen initiatief een studierapport bij Rijkswaterstaat ingediend voor (alsnog) de aanleg van de A3, als rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam, die de verkeersdruk in de randstad zou ontlasten. In de zestiger jaren werd met die aanleg begonnen, maar onder druk van de milieulobby (die tegen doorsnijding van het Groen Hart was) verdween het project van de politieke agenda. Het gedeelte van het tracé in Amstelveen is intussen goeddeels volgebouwd. Amstelveen heeft toch maar even het rapport opgevraagd, omdat het tenslotte ook over het grondgebied van de gemeente gaat. BAM heeft twee varianten uitgewerkt, waarvan er een door de Bovenkerkerpolder zou lopen een aansluiten bij het destijds al gemaakte klaverblad. Amstelveen wil de polder groen houden en gelooft overigens niet dat een A3 de mobiliteitsproblemen in de randstad zal oplossen.(6) Reacties  |

Luchtkwaliteit op veel plaatsen slecht

22 Augustus 2005 15:51: Johan BosOp diverse locaties in de gemeente is ook vorig jaar de wettelijke norm voor de hoeveelheid stikstofdioxide overschreden. Dat blijkt uit onderzoek naar de luchtkwaliteit. De overschrijdingen vonden grotendeels plaats in woongebied. De vervuiling is het ernstigst langs beide zijden van de A9, als gevolg van het verkeer. Andere locaties die als bronnen van luchtvervuiling gelden: Legmeerdijk, Schinkeldijkje, Beneluxbaan, Hammerskjöldsingel, Sportlaan, Groenelaan, Startbaan, Bovenkerkerweg, Keizer Karelweg, Amsterdamseweg, Van der Hooplaan en Noorddammerlaan.

(2) Reacties 

Gemeenteraad tegen kilometerheffing A9

22 December 2005 12:18: Johan Bos
De gemeenteraad voelt er niets voor dat in de Amsterdamse regio eerder een kilometerheffing wordt ingevoerd dan in de rest van het land. Hij verwierp woensdag (21 december) een motie van GroenLinks, PvdA en D66, waarin erop werd aangedrongen te streven naar voorrang bij de invoering op de door Amstelveen lopende A9. VVD, CDA en Burgerbelangen (BBA) zien daar niets in. “Wij vinden het onjuist betaald in de file te staan,” zei CDA-fractievoorzitter Ben Jonker.Volgens hem en andere tegenstanders lost rekening rijden niet wezenlijk de verkeersproblemen in de regio op, maar worden de files hooguit iets korter.Lees verder…(1) Reacties CDA tregen verbreding rijksweg A9

[Geplaatst door Johan Bos] 27 Februari, 2006
De A9 moet niet worden verbreed,vindt het CDA. Door verbreding van de dwars door de gemeente lopende rijksweg zou de overlast voor burgers nog toenemen, zegt de partij. Verdere verslechtering van luchtkwaliteit en leefomgeving zou ook resulteren in minder mogelijkheden voor woningbouw.
Evenals de VVD ziet het CDA ook niets in kilometerheffing. Volgens haar staan mensen dan betaald in de file en neemt het sluipverkeer door Amstelveen toe. Het CDA meent dat de N201 een volwaardige rijksweg moet worden, die als derde ring rond Amsterdam kan fungeren.
Ook pleit de partij voor afbuiging van toenemend verkeer uit Almere (A6) langs de noordkant van Amsterdam naar Schiphol. Zij wil wel, anders dan voorheen, nu wel instemmen met het verlagen van de snelheid op de A9 naar 80 kilometer.
(0) Reacties 

VVD: ´Regouin schoffeert gemeenteraad´

27 Februari 2006 18:40: Johan Bos

B en W hebben een besluit van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neergelegd en hem daarmee geschoffeerd door in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat te blijven aandringen op oplossing van de verkeersproblematiek op de A9 door middel van kilometerheffing, zonder uitbreiding van de infrastructuur. Dat verwijt komt van de VVD, die vooral verkeerswethouder Paul Regouin beschuldigt van het handelen tegen gemaakte afspraken en niet honoreren van uitgezet beleid.
Lees verder…

Onderzoek naar A9 door tunnel

26 Juni 2006 12:55: Johan Bos

De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols.

Onderzoek naar A9 door tunnel

De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols.

In het masterplan wordt ook de ontwikkeling van de Carmenlaan meegenomen. Sloop en herbouw van de flats daar zijn nu opgeschort in verband met mogelijke andere haltering van de trams op de Beneluxbaan. Het college blijft zich verzetten tegen bovengrondse verbreding van de A9, ook al zou daarvoor – volgens Rijkswaterstaat – geen bebouwing hoeven te verdwijnen.

1 REACTIES OP “ONDERZOEK NAAR A9 DOOR TUNNEL”

Geplaatst door Marike Froentjes tunnel A9 [ Antwoord ] 04/07/2006, 21:55
Een positief bericht dat me zeer de moeite waard lijkt als bewoner van een huis op 200 meter afstand van de A9. Het zou het aangezicht van dit gedeelte Amstelveen zeker ten goede komen want de snelweg snijdt dit gedeelte van Amstelveen in tweeen en het zou een hoop geluidsoverlast en stank voorkomen. Nu ruik ik op sommige avonden de benzine in de lucht als ik naar huis fiets.

[Geplaatst door Johan Bos] 30 Januari, 2007 20:25
 

Geen geboorde tunnel wil de gemeente voor het Amstelveense deel van de A9, maar gewoon de weg op een lager niveau brengen en die vervolgens overkappen. Die keuze van B en W is gebaseerd op een in hun opdracht uitgevoerd onderzoek. De oplossing zou bijna 800 miljoen euro kosten. Boven de weg zou dan kunnen worden gebouwd en dat levert de gemeente naar schatting 100 miljoen euro op.

Volgens een aan de raad gepresenteerde nota kunnen er boven de weg circa drieduizend woningen komen. Ook wordt gedacht aan faciliteiten die het Stadshart versterken. Mede daardoor denkt de gemeente financieel winst te kunnen boeken door de overkapping.

Dat geld wil zij in het project investeren, althans als de gemeenteraad met de door het college gekozen aanpak akkoord gaat. Het gaat er vooral om of ook het Rijk bereid is te investeren in de overdekte weg. Maar verkeersminister Peijs lijkt, hoe welwillend zij in principe ook tegenover de plannen staat, niet te trappelen om de hoge kosten op zich te nemen.
B en W denken aan een tweemaal vierbaans weg. Of het allemaal gaat lukken is afhankelijk van keuzen van het nieuwe kabinet.

 

College blij met aandacht voor Amstelveen in urgentieprogramma Eurlings

Het college zegt ervan uit te gaan gaat dat beslissingen die genomen worden bij de uitwerking van de Bestuurlijke Taskforce Amstelveen zwaar zullen meewegen bij de verdere uitwerking van de toekomst van Schiphol.

Lees ook:Eurlings komt voor A9-tunnelplannen naar Amstelveen
Lees ook:Eurlings: meer auto’s, minder overlast op A9
Lees ook:College wil inhaalslag leefbaarheid rond Schiphol
Lees ook:VVD voor verhuizing vlieglawaai naar Lelystad
Lees ook:Ondernemers: KPMG gebouw moet Raadhuis worden

 

GroenLinks geeft ‘mager zesje’ voor collegeplan schone lucht

1. onder geen beding een bovengrondse verbreding van de A9
2. een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9
3. invoering van kilometerheffing; de vervuiler betaalt
4. meer en schoon openbaar vervoer; nieuw OV-knooppunt ter hoogte van Amstelveen Centrum
5. lightrailverbinding over het tracé Zuidtangent/A9
6. actief fietsbeleid; snelle en veilige fietsroutes
7. fietsenstallingen bij alle openbaar vervoersvoorzieningen
8. voor elke Amstelvener een boom langs drukke wegen
9. invoering van “groene” parkeerplaatsen met variabele tarieven
10. gedeeld autogebruik; meer aandacht voor autodating

Vieze lucht is verschrikkelijk ongezond, laat de fractie nog maar eens weten. “In Nederland overlijden jaarlijks rond de 20.000 mensen te vroeg door luchtvervuiling, voor Amstelveen komt dat neer op rond de 100 mensen per jaar. In Europa zijn dat er rond de 370.000. Daarnaast belanden nog eens honderdduizenden in het ziekenhuis met aandoeningen aan hart, luchtwegen, lever of nieren. De meeste slachtoffers zijn jonge kinderen, ouderen en astmapatiënten. Kosten voor de samenleving: tussen de 276 en 790 miljard euro per jaar.” Het gaat vooral om fijnstof.

Maarse: “Het College van B&W brandt van ambitie als het gaat om sport, cultuur, groenvoorzieningen en het op de kaart zetten van Amstelveen. Het vindt het nooit een probleem daar ruimhartig geld voor uit te trekken. Maar als het gaat om de luchtkwaliteit die 100 Amstelveners per jaar fataal wordt, worden moeilijke keuzes vooruit geschoven en wordt er nauwelijks geld gereserveerd. We hadden van onze ambitieuze Milieuwethouder meer verwacht! Voor GroenLinks heeft luchtkwaliteit wel topprioriteit.”

GroenLinks vindt dat de gemeente zich krachtig moet verzetten tegen plannen om de A9 te verbreden. Zij ziet die weg als dé bedreiging voor de leefbaarheid in Amstelveen. ‘Volgens het Rijk moet de capaciteit van de A9 omhoog, maar verbreding van de A9 levert alleen maar bredere files op en gaat ten koste van de leefbaarheid in Amstelveen,’ vindt de fractie.
Zij pleit ook voor rekeningrijden op het drukke wegennet rondom Amstelveen. De opbrengst zou moeten worden geïnvesteerd in betere luchtkwaliteit in de regio, onder andere door beter Openbaar Vervoer van oost naar west en van noord naar zuid. Ook wil GroenLinks meet beplanting langs de drukke wegen om fijnstof uit de lucht te vangen en CO2 te binden.

Lees ook:Geen vuiltje aan de lucht, wel lawaai in Bankrashof
Lees ook:Halsema: ‘Er is asfalt genoeg’
Lees ook:GroenLinks verwijt college ‘holle kreten’
Lees ook:Fijnstof reductie systeem kan lucht rond A9 schoner maken
Lees ook:Gemeente wil schonere lucht in de stad
++++++++++++++++++++++

Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel

Het door een tunnel leiden van de A9 in combinatie met een gebiedsontwikkelingsplan maakt extra woningbouw in de stad en meer hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk. Als de A9 wordt overbrugd verdwijnt de scheiding van Amstelveen-noord en -zuid. Tegelijk krijgt de A9 meer capaciteit.

Lees ook:Versneld politiek groen licht gevraagd voor tunnel A9
Lees ook:Meanderbewoners willen informatie over A9
Lees ook:College: tunnel en Amstelveenlijn niet ter discussie
Lees ook:Steun Kamerfractie GroenLinks: brede A9 alleen met tunnel
Lees ook:300 mensen bekeken plannen Stadshart

+++++++++++++++++

Raad akkoord met A9 tunnel

Geheel volgens verwachting heeft de gemeenteraad donderdag (1 november) unaniem ingestemd met medewerking van Amstelveen aan de overkapping van de A9. Sommige fracties hadden wel wat kanttekeningen. GroenLinks zou de gemeentelijke investering van 100 miljoen in het project graag gekoppeld zien aan een kilometerheffing, die aan Amstelveen ten goede zou moeten komen. De ChristenUnie zou graag zien dat in het gebied rond de A9 niet alleen circa 4000 woningen komen, maar ook de mogelijkheid voor kerkenbouw open wordt gehouden.

Over de instelling van een maximale snelheid zijn de meningen verdeeld. Volgens wethouder Tabak staat die hoog op de agenda. Zij noemde het een van de actiepunten, hoewel haar eigen VVD-fractie er tegenstander van is. Burgerbelangen stelde voor de tunnel de naam van burgemeester Van Son te geven, evenals de voormalige weg met ongeveer het tracé van de A9. Wethouder Pols liet weten dat voor de naamgeving de bevolking zal worden ingeschakeld. De huidige naam Keizer Kareltunnel is een werknaam, legde hij uit.

Lees ook:Politieke vraagtekens bij uitbannen werkende jongeren Uilenstede
Lees ook:Gemeente gaat meningen inwoners weer peilen
Lees ook:Gemeente wil nu veel geld in N201 pompen
Lees ook:SP blijft doorvragen over sloop woningen Oude Dorp
Lees ook:Bedelbrief RTVA aan raad niet naar B&W

Rob Nijkamp
Maar de daadwerkelijke overkapping is 10 jaar verder als het inderdaad allemaal doorgaat. De gemeente Amstelveen heeft vaker een handtekening gezet en is op korte termijn daarna een eigen zelfstandige koers gaan varen.
Maar als het door mocht gaan dan is een wethouder Polstunnel ook een mooie benaming. Eindelijk een naam die verbonden is met de persoon die getekend heeft voor datgene wat 10 jaar later, na in ieder geval 2 verkiezingen, misschien wordt gerealiseerd.
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Dat de A9 wordt overkapt is op zich goed en zeker een compliment waard aan de gemeente Amstelveen. Een beetje hypocriet vind ik echter het eerder gehanteerde argument dat hierdoor de gemeente weer één geheel zou worden. Want een dergelijke wens heb ik de afgelopen 35 jaar nooit eerder gehoord. Waarom dus nu opeens?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Misschien ook nog plek voor een Hans van der Liet-pad voor de onvermoeibare pleitbezorger voor betaalbare woningen voor starters en jongeren?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Die wens komt nu op tafel, meneer Demming, omdat sinds anderhalf jaar een steengoede coalitie de gemeente Amstelveen regeert.
   /   Beantwoorden  /
Taz
Aan e heren Demming en Nijkamp.
Heb toch eens een keertje een positieve insteek en niet altijd maar dat azijnzure gezeik.
Of, verhuis, ga lekker weg, …
Of, wees een reeel en opbouwend …Taz
   /   Beantwoorden  /
 
Hans van der Liet
Meneer Demming heeft zich nu eenmaal voorgenomen om, nu hij dankzij de commerciële luchtvaart zijn schaapjes op het droge heeft, tegen alles te fulmineren wat hem niet aanstaat in Amstelveen. Je zou dan zeggen: waarom keert hij niet terug naar de Achterhoek, war de wereld (hopelijk) nog in orde is, maar nee: hij heeft in De Meent het plechtanker gevonden dat hem helaas voor eeuwig aan Amstelveen bindt.
En Rob heeft een politieke carrière achter zich die in de knop werd gebroken en nu wil hij via andere wegen zijn mening ventileren. Zelfs bij de SP pruimden ze hem niet meer.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Overigens: de CDA-wethouder geeft een extraatje weg voor de minima. Maar daar hoor je weer niemand over, want dat past niet in het beeld van het kille, onchristelijke CDA dat sommige mensen in stand willen houden!
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Bedoelt u niet dat het college iets weggeeft? Of maakt de CDA-wethouder dat in z’n uppie uit?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
a) voor u maakt dat niets uit, want voor u zijn onze coalitiegenoten PvdA en VVD eveneens instrumenten van de duivel
b) nee, dit was een initiatief van de CDA-wethouder
c) hieruit blijkt wederom dat het beeld van het kille, onchristelijke CDA door sommige mensen koste wat kost in stand moet worden gehouden, ook al is het met de waarheid in flagrante tegenspraak
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Inderdaad, het was een goed initiatief van de Christen Unie om iets voor de zwakkeren in de Amstelveense samenleving te doen!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Niet realiseerbare proefballonnen oplaten, daar kan zelfs bij de minima de schoorsteen niet van roken! Praktische oplossingen voor reële problemen, daarvoor is men bij het CDA aan het goede adres!
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
In elk geval kwam het initiatief voor dat extraatje niet van et CDA, maar van de ChristenUnie. Ook al kreeg het een andere vorm, omdat wat de CU wilde wettelijk niet kon. Maar nu niet doen of die wethouder er zelf al op was gekomen. Het is pronken met andermans christelijke veren.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ok, dan stel ik bij dezen voor, dat we de minima allemaal een miljoen euro cadeau doen. Krijg ik nu van u ook een compliment voor dit loffelijke idee?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ik heb u ook nog niets horen zeggen over dat besluit van GS inzake de golfbaan. Was zeker een tegenvaller? Zonde van uw tijd op 6 september, daar in dat zaaltje van het Dorint hotel. Tja, zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd had!
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
U hebt inderdaad eens gemeld dat politici niet te vertrouwen zijn, maar ik dacht dat die opmerking cynisch bedoeld was.
En wat die golfbaan betreft…. DAT ZULLEN WE NOG EENS ZIEN!!!!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ironisch bedoeld, niet cynisch. Degene die meent dat politici niet te vertrouwen zijn, is de heer Bos.Tot nu toe loopt het goed voor meneer Loogman, uw wapenfeiten op dit terrein zijn een stuk minder indrukwekkend. U zou lering moeten trekken uit de bouw van Middenhoven, die heeft u ook niet kunnen tegenhouden, ondanks dat u als een dief in de nacht de piketpaaltjes uit de grond stond te trekken.
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Wat een onzin. Het extraatje dat de CU in gedachten had liep echt niet meer in de papieren dan wat zij nu krijgen. Alleen kon het wettelijk niet. De wethouder heeft dus een creatieve oplossing gezocht om het voorstel van de CU (dat veel bijval oogstte)uit te voeren. Of gunt die partij gewoon niet iets constructiefs te hebben bijgedragen. Waarom begint toch altijd over miljoenen, dure auto’s enzovoort.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
De CU kan blaffen wat zij wil, als het college het niet wil, gebeurt het niet. Dus hulde aan de CDA-wethouder!
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Dus als ik het goed begrijp heeft op een politieke partij stemmen geen enkele zin (dacht ik al trouwens), want raadsleden kunnen blaffen wat zij willen, het college maakt de dienst uit. Het serieuze voorstel van de CU was niet meer dan geblaf. Al heeft de wethouder daar kennelijk wel naar geluisterd. Of niet, volgens u? Waar zijn in hemelsnaam die raadsvergaderingen van de blaffers nog voor nodig, als die toch geen enkele invloed hebben op wat B en W wensen te doen?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Nee, niet goed begrepen. Stemmen heeft wél zin, mits je op een partij stemt die in het college zit! Want het college steunt op de raadsleden van de partijen die er deel van uitmaken. Snapt u?
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Zal een lekkere boel worden als constant dezelfde partijen het college vormen. Ook wel eens totalitair regime genoemd. Ik dacht dat u democraat was!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ik kan het ook niet helpen dat het CDA en haar voorgangers als enige partij in Amstelveen altijd deel heeft uitgemaakt van het college. Kennelijk zijn de kiezers ervan overtuigd, dat hun belangen bij ons in beste handen zijn…Overigens zijn in Zwitserland ook al sinds de jaren ’50 dezelfde vier partijen aan de macht en Zwitserland is toch een model-democratie. Meneer Demming, denk toch eens na voor u iets opschrijft! Zijn uw hersens ook met pensioen gegaan soms?

++++++++++++++++

Gemeente wil beroemde stedenbouwkundige voor A9 project

Door Johan Bos op 23 jan 2008 om 14:16, in de categorie A9.

De gemeente wil een stedenbouwkundige ‘van naam en faam’ aanstellen voor het grootschalige project van de overkapping van de A9 en de ontwikkeling van het gebied langs die weg. Wethouder Pols heeft dat dinsdag (22 januari) aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur meegedeeld. Tijdens die commissievergadering bleek ook dat de politiek de komende jaren voortdurend de vinger aan de pols houden. Het is waarschijnlijk het grootste bouwproject in de Amstelveense geschiedenis, waarmee heel veel geld is gemoeid. Om er honderd miljoen aan over te houden, als financiële aan het rijk af te dragen bijdrage aan de overkapping, zou een veelvoud daarvan moeten worden geïncasseerd. In ambtelijke wandelgangen wordt een bedrag van minstens een miljard genoemd.

B&W hebben zich overigens tot nu toe niet gewaagd aan concrete financiële voorspellingen. De raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur drong dinsdagavond (22 januari) aan op optimale communicatie met burgers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden.
Voor het communicatiemanagement, maar ook voor andere facetten van het project, moet naar verwachting externe expertise worden ingehuurd. De VVD pleitte er voor zoveel deskundigen bij de gemeente in dienst te nemen, wat goedkoper is dan met externe bureaus te werken. Wethouder Renco Pols vroeg zich af of voor een goede politieke begeleiding niet een afzonderlijke raadscommissie voor het project nodig is. Dat gaat verder dan de klankbordgroep die zijn PvdA-partijgenoot Smits voorstelde. De meeste fracties waarschuwden dat de gemeente niet al te euforisch naar het project moet kijken. “Ik hoop niet dat de stemming bij de ambtenaren al te optimistisch is,” zei CDA-er Arjen Siegman.
Volgens GroenLinks ligt er een unieke kans eindelijk het duale bestuurlijke stelsel eens tot zijn recht te laten komen. Fractievoorzitter Sander Mager constateerde dat het er op lijkt dat de raad weer op traditionele wijze een stuk van B&W krijgt voorgeschoteld, ontwikkeld door ambtenaren, en daarover een besluit kan nemen. Volgens hem moet de raad zelf zich actiever opstellen, initiatieven nemen, met voorstellen komen en die aan het college voorleggen. “Die opdracht moeten wij onszelf geven,” zei hij. D66 deelt die mening.
De VVD-er Jochai van Bergen zei graag financiële ramingen te willen zien. Hij herinnerde er aan dat bij de ontwikkeling van het Stadshart altijd is gezegd dat er ‘kwartjes tussen de dubbeltjes’ zouden zitten, wat achteraf toch ook nogal tegenviel. Berger vreest dat de gemeente, gezien de omvang van het project, wel eens zware verliezen zou kunnen lijden. Hij vreest ook dat de burgers niet voor de zomer goed kunnen worden gehoord, zoals in de planning is vastgelegd. Overigens vroeg hij zich af wat er gebeurt als de bevolking met talloze leuke ideeën komt en die vrijwel allemaal worden genegeerd.

 
Geplaatst door Rob NijkampAntwoord
26/01/2008, 09:14Dat is een heel mooi streven met meteen een heleboel hobbels daarin. Als de politiek zegt de vinger aan de pols te willen houden ben ik zeer benieuwd hoe ze dit gaan doen. Er is namelijk geen controle op het ambtelijk apparaat en deze zijn toch degene die het beleid niet alleen uitvoeren, maar vaak ook maken zonder dat de politiek enig idee heeft wat er gebeurd. En als ik dan lees wat er terugverdiend moet gaan worden, is een invulling ook te maken. Worden geen woningen voor starters op de woningmarkt of sociale woningbouw. Belangrijke drager heeft Remco Pols zich laten ontvallen is een nieuw gebouw van de KLM. Maar pas op met rijk rekenen en ook daadwerkelijk rijk worden. Advies aan de politiek, als je de vinger daadwerkelijk aan de pols wilt houden, zorg dan dat je maandelijks of per kwartaal de ambtelijke informatie krijgt. Waar dit niet past met de politieke uitgangspunten doorstrepen en nieuw beleid laten maken. Dat is vinger aan de pols houden en politieke verantwoordelijkheid nemen. Succes ermee!
 

+++++++++++++++++++

Beide lokale weekbladen nu van Telegraaf

Door Johan Bos op 02 feb 2008 om 19:08, in de categorie A9.
Het Amstelveens Weekblad en Amstelveens Nieuwsblad zijn nu eigendom van hetzelfde bedrijf. De huis-aan-huisblade divisie van Telegraaf Media Groep (TMG), Holland Combinatie, heeft namelijk alle activa en passiva van Argo Press overgenomen en werd honderd procent aandeelhouder van dat bedrijf. Argo Press is uitgever van onder meer Amstelveens Weekblad en Amsterdams Stadsblad. Holland Combinatie geeft onder meer de Echo en het Amstelveens Nieuwsblad uit. Door de overname verwerft TMG zich ook de weekbladen Diemer Courant, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant en De Ronde Vener. In totaal laat Agro Press wekelijks een half miljoen kranten verschijnen. Lees verder

+++++++++++
 
Door Johan Bos op 07 feb 2008 om 11:10, in de categorie A9.
Er komt een aparte raadscommissie voor de gebiedsontwikkeling langs de te overkappen A9. Om dat mogelijk re maken wordt de Verordening op de Raadscommissies aangepast. Dat heeft de gemeenteraad woensdag (6 februari) besloten. Hij nam een door alle fracties ondertekend amendement aan. In maart worden de leden van het nieuwe orgaan, inclusief een voorzitter en vice-voorzitter, benoemd. De commissie krijgt een werkbudget van 50 mille.
De VVD wil de inspraak door burgers bij de ontwikkeling van het A9-gebied tot een minimum beperken. Voor de planontwikkeling stelde de raad een werkbudget van 1,8 miljoen euro beschikbaar. Lees verder
 

Raadsleden onbereikbaar per email

 

Leden van de gemeenteraad zijn onbereikbaar op hun gemeentelijke emailadres. Dat ontdekte Ilja Scholten, voormalig bestuurslid en programmamaker van Amstelveen Lokaal. Een testje door Amstelveen.blog.nl leidde tot hetzelfde resultaat. Via de op de site van de gemeente aangegeven emailadressen van raadsleden is alleen de VVD-er Alberts te bereiken. Inmiddels heeft ook PvdA-fractievoorzitter Gerben Drost geconstateerd dat de adressen van de raadsleden naar een ‘onbereikbare pagina’ leiden. Dat is pikant, omdat Amstelveen dezer dagen luidruchtig de zogenoemde balie online in gebruik nam om de communicatie met de burgers sterk te verbeteren. Gewoon contact tussen kiezers en gekozen raadsleden lukt blijkbaar nog niet. Lees verder

++++++++++++++++

Volkstuinders beducht voor ontwikkeling gebied A9

B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.  B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.  B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.

Lees ook:Gemeente wil ‘stadsdialoog’ over A9-tunnel
Lees ook:Stadsdialoog A9 is begonnen
Lees ook:Golfbaan buiten bestemmingsplan landelijk gebied gehouden
Lees ook:Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied
Lees ook:Raad wil wel en niet bezuinigen

 1. Dr.Herman de Vries
  Als een groep van meer dan 350 èchte Amstelveners zo ongeveer de helft van hun leven hebben gegeven om van een stukje Amstelveen een natuurgebied te maken, zo mooi, dat er een sterrenwaardering aan toegekend is als mooiste tuincomplex van Nederland, dan zal een trotse gemeenteraad zo’n waardevolle, groene long koesteren, in het hart sluiten en er voor waken, dat er niets en niemand ook maar de geringste schade aan zo’n mooi bezit zou kunnen aanrichten.
     /   Beantwoorden  /
 2. C.Franken
  Ben het volkomen eens met Dr. de Vries. De gemeente heeft, net als ieder individu, wel degelijk een morele verplichting tegenover zijn burgers. En zéker tegenover deze burgers. Maar de druk en macht van de projektontwikkelaars is erg groot. Geld speelt geen rol. Ik heb het parkcomplex gezien. Het is ongelooflijk wat die bewoners daar gepresteerd hebben. Daar is inderdaad jaren en jaren aan gewerkt. Het is onvervangbaar. Bovendien zullen die mensen er geestelijk aan kapot gaan als het zou moeten verdwijnen.
     /   Beantwoorden  /
 3. Martijn
  Neem van mij aan dat het tegen de vlakte gaat. B&W mogen dan de mond vol hebben over de groene stad die Amstelveen zou moeten blijven, dat moet natuurlijk niet de haaks gaan staan op de belangrijkste ambitie: Amstelveen als Manhatten van de lage landen. Amstelveen internationaal op de kaart als kantorenstad. Daarvoor is de wethouder met een stel ambtenaren net weer naar India geweest. Om bedrijven binnen te slepen, zonder zich af te vragen waar de werknemers moeten wonen, want dat kan hier niet.
     /   Beantwoorden  /
 4. Hr.W.v.d.Berg
  Mijne Heren,
  Gaarne reageer ik op het bericht, dat de gemeente het, mijns inziens, zéér verwerpelijke en vrijwel onmenselijke plan heeft, het beeldschone tuinkomplex “Langs de Akker” te verwijderen. Als je over dit park wandelt, ook aan de rechterzijde met de stille watertjes, dan voel je gewoon de liefde en warmte die hier al die jaren geïnvesteerd is. Je wordt a.h.w. opgenomen door de hier heersende serene rust en schoonheid.
  En dat alles verworven door jaren noeste handenarbeid. Er is geen elektra.
  En dan lees ik ook nog, dat het park een landelijke onderscheiding heeft gekregen. En terecht! De plm 360(!) tuinders, (er zijn 180 tuinen), wonen vrijwel allen in flats in Amstelveen en zijn met hart en ziel verknocht aan “hun” stukje natuur. De gemeente moet die mensen toch met trots in het hart sluiten.
  Het kán toch niet zo zijn, dat de gemeente wijkt voor de belangen van o.a. projektontwikkelaars en door de knieën gaat i.p.v. dit stukje overvalst Amstelveen te koesteren. Een kind kan zien, dat dit stukje goud bij de planning gespaard kan worden. Verplaatsing is uit den Boze. Absoluut onmogelijk.
  Moge het Amstelveense volk en masse in opstand komen.
     /   Beantwoorden  /
 5. Rob Nijkamp
  Ik ben het eens met de personen die voor behoud van het complex zijn, maar vergeet niet dat na een avondje rustig eten opeens 15 miljoen euro was verdwenen. En dat geld moet terug verdiend worden. Er is een goede oplossing voor, maar dat komt uit de eigen geldbuidel en dat is onmogelijk, dus dan toch maar grond aan de hoogste bieder weggeven en proberen politiek een beetje goed weg te komen. Waarom schrijf ik weggeven, omdat ik van mening ban dat iets moois en unieks niet mag verdwijnen. Daarin meegaan is weggeven los van de bedongen prijs.

++++++

Info-meeting over gevolgen voor ondernemers van A9-tunnel

De Vereniging Amstelveense Detailhandelsondernemingen (VAD) houdt maandag 17 november een voorlichtingsavond voor ondernemers.over de overkapping van de A9. De bijeenkomst, waarin economiewethouder Groot spreekt, vindt plaats in het KPMG gebouw. Groot belicht de bereikbaarheid, overlast en kansen voor de ondernemers. Respectievelijk tijdens en na de werkzaamheden. Hert KPMG gebouw ligt aan de Burgemeester Reinderslaan 10. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Van 18.15 uur af is er inloop met broodjes. Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden bij de
VAD: dillen.vad@wxs.nl

Lees ook:VAD houdt bijeenkomst over online winkelen
Lees ook:CDA wil gratis weekendparkeren terug bij KPMG
Lees ook:Debat over landbouw met D66-Kamerlid
Lees ook:Debat over koopzondag op jaarvergadering VAD
Lees ook:Weer lokale klimaattop over duurzaam ondernemen

Geen reacties

+++++++++++++

Winkeliers Stadshart vrezen omzetverlies door aanleg A9-tunnel

De Annakerk kan nog net blijven staan, maar bewoners van het Smedemanplein raken in elk geval een deel van hun achtertuin kwijt, als hun huizen ook aan sloop ontkomen. De luchtvervuiling bij de Operabuurt in Bankras stijgt boven de nog net toegestane limieten uit, zodat daar in elk geval een scherm moet komen om het vuil naar hogere regionen te stuwen, waar het dan zou verwaaien. Zo maar enkele consequenties van de tunnelaanleg voor de A9, die maandag op een informatiebijeenkomst voor winkeliers werden gemeld door een bij het project betrokken woordvoerder van de gemeente.

Bovenop de tunnel komt een zogenoemde stadsboulevard te lopen, die aansluit op een speciaal voor afslaand bestemmingsverkeer – naar omhoog lopende – buitenste buis erin. Bij de Operabuurt komt de oostelijke in- en uitgang van de tunnel. Anders dan die aan de westkant, waar die op verschillende niveaus zijn gepland, zullen ze daar op dezelfde hoogte naast elkaar liggen. Dat zorgt voor meer stikstofconcentratie. Tijdens de aanleg van nieuwe A9 blijft de oude – versmald – gehandhaafd voor het verkeer. Wel zal het Stadshart moeizamer bereikbaar zijn en mogelijk minder bezoekers, vooral van buiten Amstelveen, gaan trekken. Dat vrezen althans de daar gevestigde winkeliers, die pas weer een huurverhoging voor de keizen hebben gekregen. “Is er een potje voor schadeclaims?” wilde een van hen weten tijdens de door de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) georganiseerde bijeenkomst. Nou nee, moest wethouder Groot (Economie) toegeven. En dat de huren tijdens de aanleg omlaag gaan valt ook niet te verwachten van de verhuurder. Trouwens, waar zou die dan weer de schade kunnen claimen? Groot zei wel begrip te hebben voor de door de winkeliers voorziene problematiek, maar kon nog geen oplossingen aanreiken.

VAD-voorzitter Raadschelders herinnerde eraan dat het bezoek aan het Stadshart ook tijdens de nieuwbouw daar dramatisch daalde. Hij en anderen pleitten voor extra reclame in de richting van in de wijde regio wonende consumenten, waarbij wordt aangegeven dat het centrum bereikbaar blijft. Ook drongen winkeliers aan op extra evenementen tijdens de bouw.

Lees ook:College wil met Stadshart-ondernemers praten over bereikbaarheid
Lees ook:Tunnel A9: minstens tien jaar verder
Lees ook:Gevaarlijkste kruispunt krijgt rotonde
Lees ook:ChristenUnie wil toch busbuis in A9-tunnel
Lees ook:Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel

Geen reactie

+++++++++++++++++

Opzet projectorganisatie A9 kost 6,5 miljoen

Door Johan Bos 25 november 2008 om 14:29, in de categorie A9.

http://amstelveen.blog.nl/a9/2008/11/25/opzet-projectorganisatie-a9-kost-65-miljoen#more-2110

De gemeente gaat een projectorganisatie opzetten voor de ontwikkeling van het gebied langs de A9. Daarvoor vragen B&W nu vijf miljoen euro extra van de gemeenteraad. Die komt bij de 1,5 miljoen die nog resteert van het eerder gevoteerde budget voor het project. De organisatie zal elf (full time) arbeidsplaatsen omvatten. Die worden voor de helft door medewerkers van de gemeente ingevuld, de rest door externe specialisten. Volgens wethouder Remco Pols (ruimtelijke ordening) moeten er in het komende jaar cruciale keuzes worden gemaakt. Daarom willen B&W het bestaande projectteam tot een complete organisatie opwaarderen.

“Het tunnelen van de A9 is voor de stad van groot belang, maar ook heel complex,” zegt Pols. Er moeten marktpartijen worden gezocht om tot publiekprivate samenwerking te komen, waarmee de gemeente ervaring heeft opgedaan bij de ontwikkeling van het Stadshart. “Het betekent dat de vraag rijst met welke partijen wij aan de slag gaan.”

De vijf miljoen die nu nodig is moet volgens Pols en financieel wethouder Hellendall worden terugverdiend via het project. Uit de ontwikkeling van het A9 gebied moet honderd miljoen euro winst komen, die de gemeente volgens afspraak met het Rijk zal bijdragen aan de bouw van de tunnel. In werkelijkheid betekent het dat er tientallen miljoenen meer moeten worden verdiend, legt Hellendall uit, omdat met de totale projectorganisatie ook wel kosten zijn gemoeid. Bovendien wordt de aan het Rijk af te dragen hoofdsom geïndexeerd.

Het college wil zo snel mogelijk een visie voor het gebied ontwikkelen. Het denkt primair aan het realiseren van woningen. In beperkte mate is kantorenbouw waarschijnlijk mogelijk, maar volgens Pols is het niet de bedoeling te gaan concurreren met de Zuid-as.

Het college heeft bureau Boer & Croon om advies gevraagd over de aanpak van het project. Dat ligt ook ten grondslag aan de opzet van de projectorganisatie. Bij de uitwerking van de plannen zullen belangrijke openbaar vervoer ontwikkelingen, zoals doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar zuidelijk Amstelveen en een OV-hub bij het stadshart,  worden betrokken.

Boer en Croon heef geadviseerd het project te verdelen in de deelgebieden ruimtelijke ordening, verkeer & vervoeren en contracting & financiering. Aan de uitvoering moeten volgens het bureau de fasen kwartier maken, voorbereiding en marktbenadering vooraf gaan.

B&W vrezen niet dat de recessie roet in het eten zal gooien. “Wij hebben nog geen enkele aanwijzing dat private partijen niet zijn geïnteresseerd. Wij staan nadrukkelijk in de belangstelling van de markt,” zegt Pols. Hij wijst erop dat er sprake is van een jarenlang durend project. In het komende jaar worden de mogelijke scenario’s uitgewerkt voor het gebied. “Wij zien dit als een enorme kans voor de stad, maar het is een megaproject.”

Inmiddels heeft het college ook een risicoanalyse gemaakt, zodat de gemeenteraad zicht krijgt op de financiële spankracht van de gemeente. Daarin is ook de naar IJsland verdwenen 16 miljoen euro verwerkt. Pols maakt zich geen zorgen dat de tunnel er om financiële redenen niet komt. “Maar wij willen alle risico’s wel goed in beeld hebben.”

Lees ook:Coalitie houdt bouw in Bovenkerkerpolder mogelijk
Lees ook:Grondverkoop A9-tunnel te optimistisch geraamd
Lees ook:Pols doet dringend beroep op VVD niet tegen tunnel te stemmen
Lees ook:Externe bureaus stappen na miljoenendans uit A9-project
Lees ook:Gemeente wil contract A9-tunnel openbreken

Geen reacties

+++++++++

B&W: raadhuis naar centrum van A9-tunnelgebied

De huidige raadzaal

Verplaatsing van het raadhuis naar de omgeving van het Stadshart is een van de opties van B&W voor de ontwikkeling van de A9-zone, het gebied op en langs de toekomstige tunnel voor de rijksweg. Bovenop het tunneldak zou volgens het college een ‘Esplanade’ moeten komen, bestaande uit een weg voor bestemmingsverkeer met een brede middenberm en daarin terrassen. Het te ontwikkelen gebied omvat overigens een fors deel van de gemeente en niet alleen de direct aan de weg grenzende strook, vinden B&W. Logisch, want er moet wel 100 miljoen mee worden verdient, de bijdrage die het Rijk vraagt van Amstelveen aan de tunnelbouw. Het voorstel van het college is gebaseerd op vier scenario’s voor de inrichting. De bureaus Urhahn Urban Design en Architekten Cie ontwikkelden er elk twee. 

CDA mist oog voor burgers in plannen A9-gebied

Ben Jonker

Het CDA deinst er niet voor terug op de rem te trappen als de ontwikkeling van het A9-gebied teveel nadelen voor de burgers veroorzaakt. B&W hebben een ambitieuze visie op tafel gelegd, maar daarin geen rekening gehouden met de gevolgen van de uitvoering voor de inwoners. Het college overweegt onder meer verplaatsing van het raadhuis naar het Stadshart en (verdere) sloop van woningen aan de Carmenlaan. Ook zal het volkstuinencomplex aan Langs de Akker worden aangetast. “Er is daarbij amper aandacht geschonken aan de impact die dit heeft op belanghebbenden,” vindt het CDA.

BBA: Geen kantoren, wel groen en villa’s in A9-gebied

Uitreiking door Linda Roos aan de wethouders Groot (l), Pols (3e v l) en Tabak (r)

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil geen kantoren ,aar hoogwaardige woningbouw, met veel groen en waterpartijen in het A9-gebied. De lokale politieke partij heeft woensdag (2 september) een eigen plan gepresenteerd, dat nogal afwijkt van de door B&W op tafel gelegde visie.  Volgens BBA is (her)ontwikkeling van een veel kleiner gebied nodig dan het college meent om 100 miljoen euro te verdienen. Dat is de door het rijk van de gemeente gevraagde bijdrage aan de bouw van de A9-tunnel. In het plan, dat aan de wethouders Pols, Tabak en Groot werd overhandigd, ontbreekt overigens een financiële onderbouwing. Volgens de partij, die het gebied ‘Het Groene Loopveld’ heeft gedoopt, zijn financiële specialisten en landschapsarchitecten ingeschakeld voor de ontwikkeling ervan. Fractievoorzitter Linda Roos zei dat het lastig cijfers te tonen, maar is de uitvoering wel degelijk financieel haalbaar. “Daar hebben wij onze mannetjes voor.” 

Raad neemt nog geen besluit over locaties A9-gebied

De gemeenteraad zal volgende week woensdag (16 september) een minder ingrijpend besluit over de ontwikkeling van het A9-gebied nemen dan B&W hebben voorgesteld. De speciale A9-raadscommissie heeft dinsdag aangedrongen op een aangepast voorstel. Zij wil nog geen besluiten nemen over locaties die bij de (her)ontwikkeling worden betrokken, zoals de volkstuinen aan Langs de Akker, de Carmenlaan en de Poeloever. GroenLinks verklaarde zich, evenals eerder al Burgerbelangen, een tegenstander van kantorenbouw. De commissie baseerde het opschorten van definitieve plannen voor de gebiedsindeling mede op een rapport van Deloitte, waaraan zijn een second opinion had gevraagd. Ook de stadsdialoog, waarmee B&W al wilden beginnen, wordt opgeschort totdat er concrete plannen aan de bevolking kunnen worden voorgelegd. 

‘Goede berekening A9-gebied nu nog niet mogelijk’

Door Johan Bos op 09 sep 2009 om 12:12, in de categorie A9.

Eerst moet de gemeenteraad meer principiële keuzes maken, voordat een goede berekening is te maken van de opbrengsten en kosten van herontwikkeling van het A9-gebied. Dat zegt bureau Deloitte, waaraan de raadscommissie A9 een seceond opnion heeft gevraagd over het door B&W aangeboden exploitaytieplan (Business Case A9), de financiële vertaling van het project. Deloitte vindt wel dat het door het college op tafel gelegde model er solide uitziet, als bais voor toekomstige doorrekening en analyse van kosten, opbrengsten en  resultaat. Maar in de huidige projectfase kan dat nog niet. De commissie wilde een second opinion om goede afwegingen te kunnen maken bij vaststelling van de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling. Lees verder

 

Raad kiest voor later besluiten over locaties A0-gebied

Jacqueline Koops (ChristenUnie)
Jacqueline Koops (ChristenUnie)

De gemeenteraad ging woensdagavond (16 september) akkoord met het aangepaste voorstel van B&W over de ontwikkeling van het A9-gebied. In de speciale raadscommissie A9 had de politiek eerder laten weten wat minder snel van stapel te willen lopen met gedetailleerde besluitvorming. Daardoor komt bijvoorbeeld de zogenoemde stadsdialoog een jaar later. De commissie drong aan op een minder gedetailleerde uitwerking van de uitgangspunten voor het gebied, nadat zij een second opinion aan Deloitte had gevraagd. De raad heeft nu bijvoorbeeld besloten dat nader onderzoek wordt verricht naar de gevolgen van de locaties die B&W bij de ontwikkeling wilden betrekken. Enkele daarvan zijn omstreden, zoals de volkstuinen aan Langs de Akker, het huidige gemeentehuis (dat verplaatst zou worden naar het Stadshart), de Noordelijke Poeloever en de Carmenlaan en omgeving.

Lees verder

ChristenUnie tevreden met verruiming begrip ‘duurzaam’

De ChristenUnie, die daarover een amendement en een motie indiende, is tevreden met wat zij beschouwt als aangepaste opvatting van het college van B&W over het begrip duurzaamheid. “Het college gaf toe dat het begrip duurzaam in de tekst van het raadsvoorstel niet uitging van luchtkwaliteit, tegengaan van geluidshinder en andere op de gezondheid gerichte maatregelen, maar dat dit wél de bedoeling is. Het begrip duurzaam moet dus in het vervolg op die wijze worden uitgelegd. Daarmee zijn wij tevreden,” zegt fractievoorzitter Koops. Zij wenste aandacht voor luchtkwaliteit, vermindering van de uitstoot van fijnstof, reductie van geluidshinder en stressfactoren, zoals veel auto’s en woningen op één plek. Lees verder

Raadsleden bekijken tunnelplannen van Maastricht

20091023_excursie_A2_project_Maastricht[1]Door Johan Bos op 30 okt 2009 om 13:10, in de categorie A9.

Een groep raadsleden heeft de plannen voor een tunnel in Maastricht bekeken, waar de A2 doorheen gaat lopen. Het project lijkt namelijk op dat in Amstelveen, waar een tunnel voor de A9 zal worden aangelegd. Voor beide steden geldt dat de leefbaarheid erdoor wordt vergroot en ook een aanpalend gebied wordt (her) ontwikkeld. Dat gaat in Maastricht ´De Groene Loper´heten. Volgens de gemeente deden de raadsleden ‘veel interessante informatie’  op tijdens hun excursie. Welke dat dan wel is, vertelt zij er niet bij. Lees verder

 

Rijk: Aan 100 miljoen voor tunnel val niet te tornen

Wethouder Pols
Wethouder Pols

Door Johan Bos op 03 nov 2009 om 21:05, in de categorie A9.

Met het Rijk valt niet te praten over een lagere bijdrage dan 100 miljoen euro aan de A9-tunnel. Wethouder Remco Pols meldde dat in de speciale raadscommissie voor het project. Die behandelde de uitvoering van een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Daarin werd er bij B&W op aangedrongen het risico zoveel mogelijk te verminderen, door te pogen optimale financiële medewerking te verkrijgen van Provincie en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. Het is volgens B&W niet mogelijk wegens de slechte financiële positie van de gemeente nu al aanspraak te maken op de hardheidsclausule in de overeenkomst met het Rijk.

Lees verder

Gedeputeerde bekijkt tunnelplannen Amstelveen

Ged. Post (links) krijgt uitleg van weth. Pols

Vooral om zich te laten informeren over de A9-tunnel en de gemeentelijke plannen voor herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg bracht gedeputeerde Elisabeth Post vrijdag (20 november) een werkbezoek aan Amstelveen. Zij beheert voor de provincie de portefeuilles Financiën, Wegen en Vervoer & Verkeer. Post zij open te staan voor samenwerking om de gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen, openbaar vervoer en duurzaamheid te realiseren. Wethouder Pols lichtte voor haar de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van de A9 en de toekomstige verkeersafwikkeling toe.

Lees verder

CDA: stadsdialoog over A9-gebied

Door Johan Bos op 22 feb 2010 om 18:51, in de categorie A9.

Burgers en bedrijven moeten, bijvoorbeeld via een stadsdialoog, zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de uitwerking van de plannen voor de A9-tunnel. Dat zegt het CDA. Zij vindt dat het bij het project niet alleen om betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid gaat, maar vooral om wat zij noemt ‘de menselijke maat.’ En die houdt volgens de partij in dat het een project van en voor de Amstelveners moet worden.  Het mag wat haar betreft geen gemeentelijk prestigeobject worden, zegt A9-specialist Geert Janssen van het CDA, maar breed door bevolking worden gedragen. Lees verder

 

‘A9-school verbinden aan tunnelaanleg’

Jan-Willem Groot

Het overkappen van de A9, door de aanleg van een tunnel, moet werk voor jongeren in Amstelveen en omstreken opleveren. Dat vindt het CDA. Het denkt onder meer aan leerling-werkplaatsen door middel van een ‘A9-school.’ De toegenomen werkloosheid onder jongeren is volgens het CDA een serieuze zorg. Maatschappelijke aanbesteding via een A9-school kan een flinke impuls geven, meent de partij. Lijsttrekker Jan-Willem Groot constateert dat werkervaring veelal cruciaal is bij het vinden van een baan. Op dat punt kan het werken aan de A9-tunnel volgens hem uitkomst bieden. Zijn partij wil daarom harde afspraken met bedrijven maken over een aan het project verbonden school. Lees verder

Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied

Door Johan Bos op 01 mrt 2010 om 16:23, in de categorie A9

Op basis van onder een aselecte steekproef onder bewoners gehouden onderzoek constateert de gemeente dat de bevolking tevreden is over de informatieverstrekking over de aanleg van de A9-tunnel en de herontwikkeling van het gebied langs de snelweg. Tegenover beide staat men pover het algemeen positief, meldt de gemeente. Volgens haar is het onderzoek representatief. 85 procent van de respondenten volgt de ontwikkelingen rond het project. Een ruime meerderheid haalt de informatie uit de gemeentepagina en de lokale media. Men is vooral geïnteresseerd in wanneer de werkzaamheden beginnen, hoe de bereikbaarheid wordt en hoe het gebied er uit komt te zien. Zestig procent van de respondenten verwacht dat het leefklimaat door de tunnel beter wordt. Twaalf procent is het daar niet mee eens. Lees verder.

 

Bouw A9-tunnel op losse schroeven

01[1]Door Johan Bos op 05 apr 2010 om 17:57, in de categorie A9.

De overkapping van de A9 is onzeker geworden. De tunnel staat namelijk op de door ambtenaren samengestelde lijst van bezuinigingen voor het nieuwe kabinet. Omdat de rijksweg wordt verbreed, wilde Amstelveen dat er op haar grondgebied de weg dan door een tunnel zou moeten lopen. Daarmee ging het Rijk akkoord, mits de gemeente zelf honderd miljoen euro zou bijdragen. Dat bedrag moet dan weer komen uit herontwikkeling van het gebied langs de A9. Maar nu staat het hele project dus op losse schroeven. De VVD  heeft al laten weten dat zij geen verbrede rijksweg door de stad wil als die niet door een tunnel gaat lopen. Maar die tunnel wil zij weer alleen als de gemeente kans ziet honderd miljoen euro uit grondverkoop langs de weg te halen. Of dat kan lukken moet blijken uit een rapport dat in mei beschikbaar komt. De tunnel mag in geen geval ten koste gaan van andere voorzieningen, zegt VVD-fractievoorzitter Herbert Raat op zijn weblog. Lees verder

 

College: tunnel en Amstelveenlijn niet ter discussie

Door Johan Bos op 06 apr 2010 om 16:44, in de categorie A9Openbaar vervoer.

De gemeente vindt dat doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, de aanleg van de zogenoemde Amstelveenlijn, en de bouw van de A9-tunnel niet ter discussie mogen staan als gevolg van bezuinigingen bij het rijk. Uit de ambtelijke rapportages over te schrappen rijksuitgaven blijkt dat in Den Haag wel degelijk met heroverweging van beide projecten rekening wordt gehouden. Maar B&W constateren dat er een harde overeenkomst tussen rijk en regio ligt. In de ambtelijke rapportage over de infrastructuur is de tunnel genoemd als mogelijk te schrappen post. Maar B&W vinden verbreden van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere van groot belang. En als dat gebeurt, willen zij ter wille van het leefklimaat een tunnel. Daardoor zou meteen de stad ‘geheeld’ worden, doordat er geen zichtbare rijksweg meer dwars doorheen loopt. Lees verder

 

Wijkplatform Bankras vormt werkgroep voor overleg A9 met gemeente

Wijkplatform Bankras-Kostverloren vormt een werkgroep als gesprekspartner van de gemeente over de A9-tunnel, de bouw van een vervoersknooppunt en die van een eindstation van de Noord-Zuidlijn bij de Carmenlaan. De gemeente heeft het platform als gesprekspartner erkend, maar dat vindt dat er een aparte werkgroep van bewoners moet komen voor de uitvoering. Het roept bewoners op zich aan te melden daarvoor. Overigens omvat het plangebied langs de A9 meer wijken. Het platform denkt dat samenwerking met vertegenwoordigers van die wijken zinvol zal zijn. Ook de buurtregisseur van de politie gaat deel uitmaken van de werkgroep in Bankras. Lees verder

‘Schrappen vluchtstroken oprit A9 onaanvaardbaar’

De verbreding van de A9 is maatschappelijk alleen verantwoord als het Amstelveense deel ervan door een tunnel komt te lopen. Onacceptabel is het in het ontwerp schrappen van de (Amstelveense) vluchtstroken op de op- en afrit. B&W zeggen dat in hun bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM ingediende zienswijze op het ontwerp tracé besluit (OTB) voor de weg (Schiphol-Amsterdam-Almere). Over dat ontwerp is het college overigens positief. Het vindt dat toenemende drukte op de wegen een besdreiging vormt voor de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid van Amstelveen. Daarom is uitbreiding van A1, A6, A10-Oost en A9 belangrijk. Maar de overlast door de rijksweg moet voor Amstelveners worden beperkt en de leefbaarheid mag er niet op achteruit gaan, zegt het college in een reactie op het tracéontwerp. Lees verder

 

Financiële buffer gemeente waarschijnlijk te mager voor A9-tekorten

euro_biljet1_cm[1]De buffer van de gemeente om financiële klappen op te vangen, het zogenoemde weerstandsvermogen, heeft louter theoretische waarde. De vraag rijst of het voldoende is om toekomstige risico’s, zoals rond het A9-project, af te dekken. Dat zegt de rekeningcommissie van de gemeenteraad in haar rapport over het financiële jaarverslag 2009. Het eigen vernogen van de gemeente bedroeg eind vorig jaar ongeveer 163 miljoen euro, waarvan het grootste deel (ruim 130 miljoen) is geoormerkt, dus bestemd voor al bestuurlijk vastgelegde voorzieningen. De alkgemene reserve bedraagt ruim 18 miljoen euro. Dat bedrag is onderdeel van de weerstandsreserve van 67,76 miljoen euro.   Lees verder

 

Operabuurt krijgt alleen ellende door A9-tunnel’

De Operabuurt in Bankras krijgt alleen ellende en geen enkel voordeel door de verbreding van de A9 en de aanleg van een tunnel. Tot die conclusie komt de werkgroep A9 Operabuurt van het wijkplatform Bankras-Kostverloren. De tunnel zal niet tot de Operabuurt reiken, omdat die bij de Beneluxbaan stopt. Het wijkplatform heeft bezwaar gemaakt bij het Rijk tegen het nu geplande tracé en de tunnel. Aan bewoners is gevraagd met die zienswijze in te stemmen. Volgens het platform dreigt de Operabuurt onleefbaar te worden. Het vindt dat er een overkapping moet komen voorbij de tunnelmond, waar om te voorkomen dat fijnstof, stank en verkeerslawaai in de wijk tot schrikbarende proporties stijgen. 

Wandeltochten door A9-gebied

Volksuniversiteit Amstelland en de gemeente Amstelveen organiseren drie twee uur durende wandeltochten door de A9 zone. Die vinden plaats op de vrijdagen 4 juni, 2 juli en 6 augustus.Het is de bedoeling deelnemers beter te informeren over de toekomstplannen voor het gebied langs de te verbreden en overkluizen rijksweg. Zij krijgen uitleg over de herontwikkelinglocaties, de toekomstige tunnel, de plaats van de tunnelmonden en de plannen  voor het openbaar vervoerstation. Gemeente en VU Amstelland zeggen op die manier een goed beeld te willen geven van wat er de komende tijd gaat veranderen. Lees verder

 
 

KKC wil opdracht gemeente voor energiewinning in A9-tunnel

Wethouder Groot (l) met 'knappe koppen' van KKC

Het Keizer Karel College (KKC) wil van de gemeente een concrete opdracht voor een project om in of rond de toekomstige A9-tunnel energoe op te wekken. Een proefopstelling daarvan was maandag te zien op een expositie in het informatiecentrum A9 Zone in de bibliotheek. Daar waren vondsten van zestien projectgroepen uit het technasium, het technisch atheneum van het KKC, te zien. Die zijn allemaal gebruikt voor het vak ‘Onderzoek en Ontwerpen’. Zeven weken geleden kregen de zestig tweedejaars leerlingen van het informatiecentrum A9 de opdracht te onderzoeken of en hoe duurzame energie in de tunnel is op te wekken. En als dat mogelijk zou zijn, hoe die dan toe te passen. Lees verder

 

Gemeente bezorgd over bijdrage 100 miljoen aan tunnel

Of die A9-tunnel er echt komt, lijkt nu toch wel zeer de vraag. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat doorgaat met de plannen ervoor, maar betwijfelt of zij de daarvoor van het Rijk gevraagde eigen bijdrage van € 100 miljoen wel kan ophoesten. Het vorige college was er optimistisch over en dacht dat bedrag wel uit de winst op herontwikkeling van een ruim gebied langs de rijksweg te kunnen halen. Het nu aangetreden college denkt dat het een zware opgave zal zijn, gelet op de nu bestaande economische situatie. B&W gaan met het Rijk praten over een betalingsregeling, zodat het geld niet in één keer hoeft te worden opgehoest. Lees verder

 

Sperwers moeten vluchten voor A9

Sperwer180906N[1]Jammer voor ze, maar de A9 verdrijft de sperwers die op veertig meter afstand ervan een nest hebben. Nu ja, niet meteen, want de werkzaamheden aan de weg, die op Amstelveens grondgebied goeddeels wordt overkapt, beginnen pas op zijn vroegst volgend jaar, maar vrijwel zeker later. Tussen 2011 en 2013, denkt Gerald Derksen van de Nederlandse Vogelbescherming. Die klaagt over het toekomstige verjagen van de vogels in Het Parool. Een broedplaats van sperwers mag dan officieel heel het jaar bescherming genieten op grond van de Flora- en Faunawet, tegen een als groot algemeen maatschappelijk belang aangemerkte operatie als de wegverbreding leggen de vogels het mooi af. De A9 loopt door het Amsterdamse Bos, waarvan een groenstrook van honderd meter breedte aan de weg wordt opgeofferd. En in die strook bevindt zich het sperwernest. Lees verder

 
 

Gemeente kan 100 miljoen voor tunnel niet betalen

Wethouder Herbert Raat

De gemeente kan geen 100 miljoen euro meebetalen aan de A9-tunnel. B&W vinden dat bedrag niet langer haalbaar en willen het daarover gesloten contract met het Rijk openbreken. Wethouder Herbert Raat van financiën noemt het onverantwoord onder de nu bestaande economische omstandigheden de eerder afgesproken loodzware last te blijven dragen. Hij vindt dat van Amstelveen niet meer kan worden gevraagd het volledige bedrag op te hoesten en gaat het Rijk vragen substantieel bij te springen. Dat heeft hij woensdag (22 september)  in een brief aan de gemeenteraad meegedeeld. De 100 miljoen zou uit winst op de herontwikkeling van het gebied langs de A9 moeten komen, maar er zijn volgens Raat inmiddels teveel onzekere factoren, zoals het instorten van de vastgoedmarkt, om daar aan vast te houden. Een business case (exploitatieplan) over de A9-tunnel, opgesteld door een extern bureau, zag er nog rooskleurig uit. De van de stad gevraagde bijdrage zou geheel uit de grondexploitatie kunnen komen, al bleef er nog wel een financieel risico. Lees verder

 

VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’

Kees Noomen

Het Rijk moet de bijdrage die het van de gemeente vraagt voor de bouw van de A9-tunnel fors terugschroeven. De nu gevraagde honderd miljoen kan Amstelveen niet ophoesten, zonder dan de burgers er de dupe van worden. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad. Zij staat dan ook achter het voornemen van B&W met het nieuwe kabinet, als dat er is, te gaan praten over de kwestie. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen constateert dat de gemeente nu al minstens 25 miljoen euro tekort komt. Het Rijk vraag van Amstelveen 100 miljoen als bijdrage aan de tunnelbouw.  Noomen wijst er op dat zijn fractie zich al jarenlang zorgen maakt over de financiering van de plannen. “Honderd miljoen is ongeveer de helft van wat wij op jaarbasis hebben te besteden,” zegt hij. Lees verder

 

PvdA wil spoeddebat A9-raadscommissie

Dolf Veenboer

De PvdA wil dat de speciale raadscommissie voor de A9 zo snel mogelijk bij elkaar komt om te spreken over de door B&W verwachte tekorten op de bouw van een tunnel. De fractie zegt niet te weten waarop het college baseert dat er een tekort van minstens twintig miljoen euro ontstaat bij herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg. Een nieuwe business case (exploitatieplan), die dat tekort zou aangeven, zegt de PvdA nooit te hebben gezien. “En het college zegt op basis van een bij ons onbekend stuk met Rijk en Provincie te willen gaan onderhandelen,” aldus PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer. Volgens hem geeft het college ook niet aan met welke inzet B&W aan die onderhandelingen beginnen. Lees verder

 
 

Raad wil eensgezinde politieke lobby tunnelbijdrage

Sander Mager (GroenLinks)   ........geen scheidslijnen.....

De in de gemeenteraad vertegenwoordigde landelijke partijen gaan bij hun partijgenoten in de Tweede Kamer het financiële probleem van Amstelveen rond de A9-tunnel onder de aandacht brengen. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Het voorstel kwam van PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer, die samen met D66 en GroenLinks de problematiek op de agenda had laten zetten. De fracties willen naar Den Haag eensgezind optrekken om vermindering van de door het Rijk gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel te bewerkstelligen. “Dit is zo cruciaal dat we het nooit via de scheidslijnen van oppositie en coalitie mogen aanpakken,” zei fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks. Andere partijen bevestigden die opvatting en wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) dankte de fracties voor de uitgestoken handen. Lees verder

 
 

Voorbereiding A9-tunnel opgeschort wegens geldgebrek

Burgemeester en wethouders schorten hun voorbereidende werkzaamheden voor A9-tunnel op, totdat er overeenstemming is bereikt met het Rijk over de eigen gemeentelijke bijdrage aan het project. Het projectbureau, dat van inmiddsels ruim zes miljoen euro heeft opgemaakt, is per 1 januari verkleind van tien medewerkers tot twee part timers. De gemeente zou 100 miljoen euro aan de tunnel moeten bijdragen, maar het ziet er niet naar uit dat zij dat bedrag kan ophoesten. Het zou uit grondexploitatie voor de herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg moeten komen. Maar het college betwijfelt steeds meer of dat kan lukken, mede door de economische crisis en het goeddeels instorten van de vastgoedmarkt. Ook mag er door veranderde wetgeving minder grond worden bebouwd dan eerst was voorzien. In elk geval ontstaat volgens berekeningen een tekort van 20 tot 25 miljoen euro. B&W wachten dan ook nog maar even met verder werken aan een visie voor het A9-gebied. Lees verder

 
 

Gemeente wil contract A9-tunnel openbreken

De gemeente kan de met het Rijk overeengekomen bijdrage van 100 miljoen euro voor de bouw van de A9-tinnel onmogelijk ophoesten. B&W willen daarom het contact erover open breken en vragen minister Schultz deze week in een brief om overleg. Dat een gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen er niet in zit, heeft het college al eerder gemeld. Het verschil tussen dat bedrag en wat redelijkerwijs van Amstelveen gevraagd kan worden is veel te groot, constateren B&W. De overkapping van de A9 is onderdeel van de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, waarmee de gemeenteraad in 2007 instemde. Lees verder

 
 

‘Geen uitverkoop van de stad voor A9-tunnel’

“We gaan niet heel Amstelveen in de uitverkoop om de A9 maar te kunnen overkappen,”zegt wethouder Herbert Raat van Financiën. Op zijn weblog geeft hij nog eens een persoonlijke toelichting op het besluit van B&W alles te doen om onder de door een vorige college beloofde bijdrage van 100 miljoen euro aan het project uit te komen. Die tunnel zou er moeten komen bij verbreding van de A9, maar het nu zittende college betwijfelt sterk of die nog wel realistisch is. “De gemeenten rondom Amsterdam, bijeen onder de prestigieuze naam Metropoolregio Amsterdam, geloofden er ook helemaal in,” zegt Raat. En er zouden miljoenen binnen komen uit grondverkoop. Maar Amstelveen en regio staan er nu heel wat minder rooskleurig voor. Lees verder

 
 

Oppositie tegen openbreken contract A9-tunnel

De oppositie in de gemeenteraad willen een extra raadsvergadering over het door B&W gewenste openbreken van het contact over de A9-tunnel. Wethouder Herbert Raad van Financiën (VVD) meent dat de gemeente onmogelijk de met het Rijk eerder overeengekomen honderd miljoen euro als financiële bijdrage aan de tunnel kan ophoesten. PvdA, D66 en GroenLinks zeggen, in navolging van PvdA-wethouder Duijvesteijn van Almere, verbaasd te zijn over de opstelling van het college. Volgens hen kiest het voor een tot tien banen verbrede bovengronds rijksweg dwars door de stad. Overigens vragen B&W zich af of die verbreding nog wel nodig is en sprak oppositiepartij SP – die wel mede aandringt op de extra vergadering – zich daartegen al eerder uit. PvdA, D66 en GroenLinks herinneren er aan dat de gemeenteraad het college vorig jaar september opdracht gaf gesprekken met het Rijk over een lagere bijdrage te openen. Die zijn er voor zover zij weten nog niet geweest, evenmin als met de provincie. Lees verder

 

Oppositie tegen openbreken contract A9-tunnel

De oppositie in de gemeenteraad willen een extra raadsvergadering over het door B&W gewenste openbreken van het contact over de A9-tunnel. Wethouder Herbert Raad van Financiën (VVD) meent dat de gemeente onmogelijk de met het Rijk eerder overeengekomen honderd miljoen euro als financiële bijdrage aan de tunnel kan ophoesten. PvdA, D66 en GroenLinks zeggen, in navolging van PvdA-wethouder Duijvesteijn van Almere, verbaasd te zijn over de opstelling van het college. Volgens hen kiest het voor een tot tien banen verbrede bovengronds rijksweg dwars door de stad. Overigens vragen B&W zich af of die verbreding nog wel nodig is en sprak oppositiepartij SP – die wel mede aandringt op de extra vergadering – zich daartegen al eerder uit. PvdA, D66 en GroenLinks herinneren er aan dat de gemeenteraad het college vorig jaar september opdracht gaf gesprekken met het Rijk over een lagere bijdrage te openen. Die zijn er voor zover zij weten nog niet geweest, evenmin als met de provincie. Lees verder

 
 

SP: ‘College voert met A9 nu ons programma uit’

Uit het feit dat B&W het contract over de A9-tunnel willen openbreken, omdat de gemeente de door het Rijk gevraagde bijdrage van 100 miljoen niet kan ophoesten, maakt de SP-fractie in de gemeenteraad op dat zij in feite haar verkiezingsprogramma uitvoeren. Daarin stond dat de partij geen voorstander van de verbreding van de A9 is. De partij sprak in dat programma uit de tunnel weliswaar een mooie optie lijkt, maar de financiële onderbouwing naar haar mening nogal zacht was. Ook de op te offeren ruimte, in verband met de voor de financiering noodzakelijke herontwikkeling van het gebied langs de weg, lag de socialisten zwaar op de maag. De SP ze grenzen te willen stellen aan de financiering van de A9. Eigenlijk zou naar haar mening het Rijk alles moeten betalen, omdat de weg ook een rijksproject is. Lees verder

 
 

SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9

Niet de gemeente, maar Rijk en provincie moeten betalen voor overkapping van een verbrede A9. Dat vindt de SP in de Provinciale Staten. Volgens haar raakt het openbreken door Amstelveen van het contract over de A9-tunnel ook de provincie, die vijftig miljoen euro beschikbaar wil stellen voor het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Dat is maar de helft van de bijdrage die van Amstelveen wordt gevraagd als bijdrage aan de overkapping van de rijksweg op haar grondgebied. De statenfractie heeft Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk gevraagd of die, nu Amstelveen onder de contractuele verplichting uit wil, nog steeds die vijftig miljoen wil investeren in het wegennet. De SP zelf vindt verbreding van de A9 niet nodig. Als die toch doorgaat, moet er wat haar betreft een tunnel komen. En daaraan zou de gemeente geen cent moeten meebetalen, omdat het om een weg van het Rijk gaat. Het Rijk moet dan ook maar betalen voor behoud van de leefbaarheid in Amstelveen, vindt de statenfractie. De SP wil ook dat de tunnel pas voorbij de Operabuurt in Bankras zal eindigen en dus langer wordt dan nu is gepland. Lees verder

 
\

Externe bureaus stappen na miljoenendans uit A9-project

Adviesbureau Boer & Croon heeft zich, evenals haar twee externe partners, met ingang van vrijdag (25 februari) teruggetrokken uit de gemeentelijke projectorganisatie voor de A9-tunnel. De drie bureaus speelden daarin een sleutelrol en leverden onder meer de projectdirecteur, een aantal teamleiders en andere specialisten. Maar nu B&W hebben besloten het contract met het Rijk over de tunnel open te breken, omdat zij geen kans zien de bijdrage van 100 miljoen aan de tunnel te leveren, bestaat er volgens de bureaus geen basis meer voor voortzetting van de werkzaamheden. Belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk dat de onder het vorige college voor het projectbureau beschikbaar gestelde 6,5 miljoen euro vrijwel is opgesoupeerd. Wethouder Herbert Raat van Financiën meldde kort na zijn aantreden meteen geen aanvullende middelen beschikbaar te zullen stellen. Er was toen al vijf miljoen euro opgemaakt. Lees verder

 
 

Ook Burgerbelangen vreest ‘Stad in beton’ door tunnel

Ook Burgerbelangen (BBA) heeft nu bij voorbaat al haar op geen enkele mannier verrassende standpunt over de A9-tunnel, waarmee zij vanavond in de extra raadsvergadering komt, geventileerd. Het komt vrijwel volledig overeen met dat van de VVD en naar kan worden aangenomen de rest van de coalitie. BBA vindt evenals de VVD dat Amstelveners niet de dupe mogen worden van de zware financiële last die de tunnel voor de gemeente met zich meebrengt: de bijdrage van 100 miljoen euro, waarvoor het vorige college tekende. Dat geld zou uit herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg moeten komen, maar dat gaat niet lukken. Om aan honderd miljoen euro te komen, moet zo ongeveer alles wat groen is in de stad met beton worden volgeplempt, praat BBA de VVD na.   Lees verder

 

VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen

Wat maandag in de extra raadsvergadering, bijeengeroepen door de oppositie, over de A9 gezegd gaat worden is in feite al via de media door alle partijen geventileerd. Nadat eerder PvdA, D66 en GroenLinks lieten weten het openbreken van het contract met het Rijk door B&W schandalig te vinden en de SP wel de oproep voor de extra raadsvergadering steunde, maar niets liever dan onder de verbreding van de A9 uit wil, meldt de VVD nu blij te zijn met de actie van het college. Dat was te verwachten want haar eigen wethouder Herbert Raat is er primair verantwoordelijk voor. Volgens VVD-fractievoorzitter Kees Noomen wil het college de in het contract vastgelegde Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro voor de tunnel alleen omlaag hebben. Die dreigt naar zijn mening namelijk ten koste van alle inwoners te gaan. Overigens denkt Nooten dat de tunnel er, ook als Amstelveen die honderd miljoen niet ophoest, toch wel komt. Lees verder

 
 

VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’

Herrie in de VVD-gelederen. Terwijl de Amstelveense VVD-wethouder van financiën Herbert Raat onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de A9-tunnel uit wil, omdat de gemeente die naar zijn mening niet kan betalen, vindt zijn partijgenote en gedeputeerde van Noord-Holland Elisabeth Post dat Amstelveen geld genoeg heeft. “Het is geen kwestie van niet kunnen, maar niet willen betalen,” betoogde Post, die ook provinciaal lijsttrekker voor de Statenverkiezingen is. Wat haar betreft moet dan de OZB maar omhoog om de zaak te financieren. Zij haalde donderdagavond naar Raat uit tijdens het door D66 georganiseerde verkiezingsdebat in de bibliotheek aan het Stadsplein. Dat B&W publiekelijk min of meer de stekker uit het tunnelproject hebben getrokken en aangekondigd het contract met het Rijk te willen openbreken, vindt Post – evenals de lokale oppositie – onbehoorlijk en verbazingwekkend. Lees verder

 
 

Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat

Na een grimmig debat tussen coalitie en oppositie over de A9-tunnel overleefde wethouder Herbert Raat (VVD) maandagavond in een extra raadsvergadering een door D66 ingediende motie van afkeuring. Vervolgens sprak de raad unaniem uit B&W te steunen op de ingeslagen weg, zoals verwoord in hun brief, die de oorzaak van alle commotie werd. Dat deed hij door een motie van Burgerbelangen (BBA) aan te nemen, ingediend met steun van SP, VVD, ChristenUnie, Ouderencombinatie (OCA) en CDA. Behalve die van afkeuring sneuvelde ook de door GroenLinks ingediende motie ‘Ja, mits’, waarin werd gezegd dat Amstelveen bereidt blijft mee te werken aan de bouw van een tunnel, mits de overeenkomst – en de daarvoor gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen – wordt aangepast. Beide moties kregen alleen steun van D66, GroenLinks en PvdA. Lees verder

 
 

SP: Streep door verbreding A9 in zicht

 

Volgens de SP is na de raadsvergadering van maandag de kans dat de verbreding van de A9 doorgaat een stuk kleiner geworden, nu Amstelveen geen honderd miljoen euro meer voor een tunnel wil uitgeven. In een motie sprak de gemeenteraad ook unaniem uit dat verbreding zonder een tunnel onwenselijk is. Daarmee is volledig afblazen van het project een stapje dichterbij gekomen, meent de SP. Die heeft zich al sinds haar aantreden in de raad fel tegenstander van een bredere rijksweg getoond en wil – evenals de coalitie – ook niet dat er geld van de gemeente in een tunnel wordt gestoken. Zoals bekend heeft wethouder Raat in een brief aan de gemeenteraad laten weten het contract met het rijk en andere partijen over de bijdrage van Amstelveen te willen openbreken. Hij wilde de inhoud in de reguliere raadsvergadering van 23 maart behandelen, maar de oppositie, inclusief SP, vroeg een spoedvergadering aan. Lees verder

 

Raat: ‘PvdA houdt burgers een worst voor met tunnelactie’

De PvdA vindt dat de honderd miljoen, die Amstelveen aan een A9-tunnel zou moeten bijdragen, geen probleem hoeft te zijn. Wat die partij betreft moet de tunnel er hoe dan ook komen en mag geld geen rol spelen. Ronnie Naftaniël, voormalig voorzitter van de plaatselijke partijafdeling, stelde volgens een bericht in De Weekkrant Amstelveen zelfs voor actie te voeren met bijvoorbeeld bumperstickers: wij willen een tunnel. Hij wilde nog wel eens zien of B&W, die vinden dat de gemeentelijke spaatpot te leeg is voor zo’n risicovolle investering, met veel lawaai uit de bevolking bij hun standpunt blijven. Wethouder Raat van Financiën ziet liever stickers voor betere onderwijsgebouwen en vindt dat de PvdA mensen een worst voor houdt, die niet reëel is. Hij reageert als volgt:  ‘Prominent Amstelveense PvdA’er Ronnie Naftaniël wil een bumperstickeractie organiseren om zo het college te bewegen 100 miljoen te betalen voor de tunnel A9. Amstelveners zullen de dupe worden als de PvdA haar zin krijgt en het college wordt gedwongen dit te doen. We kunnen ons geld namelijk net zoals elke Amstelvener maar een keer uitgeven. De PvdA zal dus keuzes moeten maken. Ik vind als VVD’er dat je de lessen uit het verleden ten harte moet nemen. Wij hebben in Amstelveen al te vaak leergeld moeten betalen.’ Lees verder

 
 

PvdA: ‘Coalitie maakt stad onleefbaar’

 

“Ik mis nog de beschuldiging dat wij heel Amstelveen willen verkopen aan de hoogst biedende, maar die zal nog wel komen.” Met die woorden reageert PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer op uitspraken van wethouder Herbert Raat. Die reageerde op zijn beurt op het voorstel van Ronnie Naftaniël een actie onder inwoners te starten, met onder meer bumperstickers, om de A9-tunnel er te krijgen. Volgens Raat heeft Amstelveen de daarvoor contractueel vastgelegde 100 miljoen euro niet, maar Veenboer en zijn PvdA menen dat het bedrag geen probleem kan zijn. Veenboer zegt zich de laatste tijd aangevallen te voelen wegens het PvdA-standpunt over de A9-tunnel. Hij vindt dat Raat daarop niet inhoudelijk, maar beschuldigend heeft gereageerd door te beweren dat de PvdA blijkbaar liever in een tunnel dan in scholen en andere voorzieningen investeert. Lees verder

 
 

Bezwaren tegen verbreding A9 van tafel geveegd

Alle bezwaren tegen verbreding van de A9 zijn woensdag door de Raad

van State van tafel geveegd. Het waren er 41. Nou ja, die hadden niet expliciet allemaal op de A9 betrekking, maar op het totaal van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Die mogen allemaal, in overeenstemming met de plannen van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur (VVD), worden uitgebreid om files tegen te gaan. Volgens de minister zijn de vele verkeersproblemen in de Randstad slecht voor de economische ontwikkeling daar. De gemeente hinkt op diverse gedachten. Als de A9 wordt verbreed wil zij dat het Amstelveense deel ervan door een tunnel van twee kilometer lengte gaat lopen. Maar de daarvoor door het Rijk gevraagde – en contractueel vastgelegde – eigen bijdrage van € 100 miljoen kan zij onmogelijk ophoesten, heeft wethouder Raat van Financiën uitgerekend. Hij wil het contract, in feite een door wethouder Pols (PvdA) in het vorige college van B&W getekende blanco cheque, open breken. Lees verder

 
 

Nieuw onderzoek: 100 miljoen A9-tunnel niet realistisch

Het standpunt van B&W dat de gemeente onmogelijk 100 miljoen euro kan bijdragen aan de bouw van een A9-tunnel is juist. Dat blijkt uit door Grontmij verricht onderzoek, waaraan het college een second opinion had gevraagd. Het heeft minister van Infrastructuur en Milieu meegedeeld dat van Amstelveen onmogelijk het volledig nakomen van contractuele financiële verplichtingen kan worden gevraagd. Het geld zou, zo was eerder de bedoeling, uit de herontwikkeling van het gebied langs de A9 moeten komen. Het nu zittende college sprak onmiddellijk na zijn aantreden twijfels uit over het realiteitsgehalte van het door het vorige getekende contract. Door de ook nog eens sterk veranderde economische omstandigheden, is de bijdrage onhaalbaar en onverantwoord, schrijven B&W nu, op basis van het Grontmij-onderzoek. Lees verder

 
 

D66: geen substantiële bijdrage A9-tunnel

D66 zegt volledig in te stemmen met de conclusie van Grontmij dat de van Amstelveen gevraagde financiële bijdrage van 100 miljoen euro buiten alle proporties is. Er ligt eindelijk volgens D66-raadslid Frank Berkhout een gedegen onderzoek op tafel dat die conclusie staaft. Er kan door de gemeente gewoon niets worden verdiend aan herontwikkeling van het gebied langs de en (als de tunnel er is) boven de A9, maakt Berkhout uit het rapport van Grontmij op. Dat komt door de economische crisis en als gevolg van aanpassingen van het tracé van de rijksweg. Van een substantiële bijdrage van Amstelveen kan volgens D66 geen sprake meer zijn.  “We zijn nu alweer een jaar verder sinds de raadsvergadering over de A9 in februari 2011,” zegt Berkhout. Lees verder

CDA: Gemeente moet alternatief hebben voor A9-tunnel

De gemeente kan inderdaad onmogelijk de 100 miljoen euro voor de A9-tunnel ophoesten, waartoe het vorige college van B&W zich contractueel heeft verplicht, maar dat mag niet betekenen dat die tunnel er niet en verbreding van de rijksweg er wél komt. Dat vindt het CDA. Maar mocht de tunnel er toch niet komen, dan moeten B&W een ‘plan B’ achter de hand hebben en aan het Rijk voorleggen. Omdat inmiddels het tracébesluit voor de verbrede weg onherroepelijk is geworden, krijgt Amstelveen vrijwel zeker een tweemaal vierbaansweg over zijn grondgebied, constateert het CDA. De gemeenteraadsfractie vindt dat met alle mogelijke uitkomsten van het overleg met de minister en de andere partijen rekening moet worden gehouden. En als het Rijk de tunnel schrapt uit de plannen, betekent dat volgens het CDA voor de gemeente een ramp op het gebied van de leefbaarheid. ‘Je zou kunnen zeggen dat dit een zaak van de rijksoverheid is, omdat die het initiatief voor het project nam en dus ook verantwoordelijkheid draagt voor de beperking van geluidsoverlast en luchtverontreiniging,’ meent de fractie. Maar die redenering is haar te simpel.                Lees verder

Vervenne (VVD): PvdA niet realistisch over A9-tunnel

VVD-raadslid Walter Vervenne vindt het PvdA-standpunt dat verbreding van de A9 alleen acceptabel is met een tunnel op Amstelveens grondgebied blijkbaar niet realistisch. Hij reageert op wat PvdA-fractievoorzitter zei tijdens een ledenvergadering van de lokale afdeling van diens partij. Veenboer zei ook: “Het huidige College van B en W vindt geld vaak belangrijker dan de tunnel”. Hij heeft verder de indruk dat B&W in het uiterste geval de tunnel willen laten schieten om aan de gemeentebijdrage van 100 miljoen te ontkomen.  “Waar haalt Dolf Veenboer dit vandaan?” vraagt  Vervenne, die overigens geen antwoord geeft op de vraag of de VVD inderdaad van de tunnel wenst af te zien als die voor de gemeente te duur zou worden. Vervenne: “De PvdA gaat volledig voorbij aan alle regels omtrent kosten en baten en dus goed financieel beheer van de gemeentekas. Hoe kun je zeggen dat geld geen rol mag spelen?”Lees verder

 
 

Vijf partijen aan Kamer: ‘Geen brede A9 zonder tunnel’

Vijf politieke partijen in de gemeenteraad hebben er in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op aan gedrongen de A9 niet te verbreden als dat niet gepaard gaat met een tunnel in Amstelveen.  De gemeente zelf kan de gevraagde bijdrage van honderd miljoen euro aan de tunnel, waarvoor zij eerder tekende, niet betalen. PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en D66 zeggen nu te vrezen dat de bredere weg er zonder tunnel komt. Dat vinden zij onacceptabel en schadelijk voor de gezondheid en leefbaarheid van Amstekveners. Zij denken ook dat investering in openbaar vervoer, zoals in een lightrail tussen Almere en Schiphol, die volgens de partijen de druk op de snelweg zou wegnemen. Als er geen tunnel komt, moet in elk geval de verbreding van het Amstelveense wegdeel worden geschrapt, vinden de fracties. Maar volgens hen dreigt het ministerie nu toch tot verbreding van de A9 dor te gaan en die bovengronds te laten lopen, of in een half verdiepte tunnelbak. ‘Wij achten dit een zeer onwenselijke oplossing,” aldus de fractievoorzitters. Lees verder

 

SP: ‘Politieke tegenstanders nemen nu ons A9-standpunt over’

 

“Gedraai”, noemt de SP de brief van vijf raadsfracties aan de Tweede Kamer over de A9-tunnel. Daarin verwoorden VVD, D66, PvdA, GroenLinks en CDA een standpunt dat de socialisten volgens hen al in 2010 huldigde.  “Over dat standpunt – geen verbreding zonder tunnel – werd de SP destijds door die partijen fel bekritiseerd”,  zegt fractievoorzitter Joep van Erp. “Nu hebben ze opeens hetzelfde standpunt als de SP en schrijven ze hierover een brief aan het parlement, zonder de SP hierbij te betrekken.” De fractie vindt dat de meerderheid van de gemeenteraad zich tot nu toe onverantwoord heeft gedragen en constateert dat het de Amstelveense belastingbetaler alsnog honderd miljoen euro kan kosten, als minister Schultz wethouder Raat aan de handtekening van diens voorganger Pols (PvdA) houdt. Lees verder

 

Steun Kamerfractie GroenLinks: brede A9 alleen met tunnel

De Tweede Kamer fractie van GroenLinks deelt volledig het standpunt van de Amstelveense gemeenteraadsfracties van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en D66 over de A9. Kamerlid Ineke van Gent wil snel een reactie van minister Melanie Schultz van Haegen op de brief van de vijf raadsfracties aan de Kamervoorzitter.  In hun brief zeiden de vijf lokale fracties dat zij geen wegverbreding zonder tunnel wensen, maar ook dat de gemeente geen 100 miljoen aan die tunnel kan bijdragen, zoals eerder afgesproken. Van Gent: “Het verbreden van de drukke A9, dwars door dichtbevolkt gebied zonder tunnel is wat mij betreft echt een no go zone. De leefbaarheid voor Amstelveners staat op het spel. De A9 is nu al een lelijk litteken door de gemeente, laat staan als de weg straks flink wordt uitgebreid. Desnoods stellen we de verbreding inclusief de ondertunneling een paar jaar uit”. Lees verder

 

A9-brief aan Tweede Kamer verbaast BBA

Burgerbelangen (BBA) zegt te zijn verrast door de op initiatief van de PvdA door vijf gemeenteraadsfracties van landelijke politieke partijen naar de Tweede Kamer gestuurde brief over de A9. Volgens Burgerbelangen staan er in die brief nieuwe Amstelveense wensen – zoals een hoogwaardige OV-verbinding – en kost het realiseren daarvan geld. En eerder was er een unaniem akkoord van de gemeenteraad over de Amstelveense inzet en uitgangspunten. De brief van PvdA, CDA,VVD, GroenLinks en D66 preludeert volgens BBA op het niet doorgaan van een tunnel. Maar de lokale partij vindt dat Amstelveen beter een pas op de plaats kan maken, alvorens nieuwe wensen neer te leggen. “Het vragen om een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding is gezien de economische situatie nu niet aan de orde,” zegt de fractie. Lees verder

 

Meander aan minister: gemeente kan betalen aan tunnel

Een verbrede A9 mag in Amstelveen alleen door een tunnel lopen. Dat schrijft de Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB) opnieuw in een brief aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Die nogal ontstemd lijkt over de kennelijk door haar gesignaleerde gemeentelijke poging volledig onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel uit te komen. Die vindt zij kortzichtig. Zij beklaagt zich verder over een totaal gebrek aan contact met het nu zittende college van B&W. De vereniging is ook niet gelukkig met de door vijf raadsfracties aan de minister voorgelegde alternatieven, bij het niet doorgaan van de tunnel, zoals een spitsstrook, een maximum snelheid van 80 kilometer en een lightrail-verbinding van Almere naar Schiphol. De BVMB schat de financiële positie van de gemeente blijkbaar rooskleuriger in dat B&W. ‘Wij vinden het prima dat heronderhandeld moet worden als de contractueel overeengekomen situatie is gewijzigd, maar dat houdt niet in dat plotseling niets meer moet worden bijgedragen’, aldus het verenigingsbestuur. Lees verder

 

Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’

Zonder bijdrage van Amstelveen geen A9-tunnel, maar de verbreding van die rijksweg gaat wel gewoon door. Die boodschap komt van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Zij reageerde op een brief van vijf fracties in de gemeenteraad (PvdA, D66, VVD, GroenLinks en CDA) aan de Tweede Kamer. Die vroegen de verbreding van de A9 te schrappen als er geen tunnel komt. Maar volgens de minister is het tracébesluit voor de weg, na een uitspraak door de Raad van State, onherroepelijk en valt daarover niet meer te praten. Zij heeft begrepen dat de eerder door de gemeente aangeboden bijdrage van € 100 miljoen aan de tunnel onhaalbaar is geworden, doordat het geld onmogelijk uit gebiedsontwikkeling is te halen. Lees verder

 
 
+++++++++++++++++++++++
 
 
 

AMSTELVEEN De aannemerscombinatie Veenix is afgelopen week begonnen met het kappen van bomen in het kader van de verbreding en het verdiept aanleggen van de rijksweg A9. Ruim vijfduizend bomen moet het veld ruimen.

Verbreding snelweg A9 moet eind 2026 voltooid zijn

3 dagen geleden
Lokaal/Verkeer en vervoer

 

AMSTELVEEN Het werk aan de verbreding van de A9 is na de jaarwisseling echt begonnen. De snelweg wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht van twee keer drie naar twee keer vier rijstroken verbreed. Een groot karwei dat volgens de planning pas eind 2026 gereed komt. Wat gebeurt er momenteel en wat gaat er de komende tijd zoal gebeuren?

Het begin van het werk biedt een wat deprimerende aanblik. 5300 bomen langs de A9 worden gekapt om ruimte te maken voor de bredere weg en voor werkruimte om de klus te kunnen klaren. De kaalslag vindt plaats tussen de Burgemeester Boersweg en de Beneluxbaan, in het Meanderpark en langs de Van Hallweg. Een troost daarbij is dat er mettertijd weer minstens zoveel bomen terugkomen als dat er nu moeten wijken.

Aanvankelijk zouden er 6000 bomen verdwijnen, maar aannemers die dit aantal konden beperken, vergrootten hun kansen aanzienlijk bij de aanbesteding. “De uitgekozen aannemerscombinatie Veenix heeft 700 bomen kunnen behouden,” zegt Lammert Postma van Rijkswaterstaat, die als omgevingsmanager bij het A9-project betrokken is. “Dat doet Veenix vooral door de benodigde werkruimte rond de A9 zo klein mogelijk te houden en een slimme fasering van het werk.”

VLEERMUIZEN Er wordt bij het kappen van de bomen rekening gehouden met dieren. Op diverse plekken hangen inmiddels vleermuiskasten als alternatieve huisvesting. Bij het Kazernepad komt zelfs een speciaal scherm dat de sonargeluiden van vleermuizen weerkaatst. Met hun sonar oriënteren die zich op boomkruinen, maar als door het verdwijnen van bomen de afstand tussen kruinen te groot wordt, dan werkt de sonar niet goed en dan verdwalen de diertjes. Ook aan eekhoornverblijven is gedacht.

Afbeelding

Het kappen moet half maart zijn afgerond, want dan begint het broedseizoen. “Als dat onverhoopt niet lukt, dan moeten we wachten tot oktober tot we met het kappen verder kunnen,” zegt Postma. “Maar het is ook zo dat als er vogels vóór half maart beginnen te broeden, we de betreffende bomen ook niet mogen kappen. We hebben wel tijdbuffers ingebouwd in de planning om het werk ook bij tegenvallers eind 2026 gereed te krijgen. De eerder voltooide trajecten die net als de A9 deel uitmaken van het aanpassen van de wegen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, waren op tijd klaar of zelfs eerder dan gepland.”

OP- EN AFRIT Aannemerscombinatie Veenix heeft de kansen op het binnenslepen van de opdracht niet alleen vergroot met het sparen van bomen, maar ook door een geplande jarenlange afsluiting van de op- en afrit van de A9 nabij het Stadshart (van/uit de richting Amstel) overbodig te maken. “Dat doet Veenix door de bodem van de bouwput waar de toekomstige rijbanen doorheen komen, te gebruiken voor machines in plaats van die machines in te zetten vanaf de bovenrand van de bouwput,” zegt Postma. “Dat spaart ruimte uit en daardoor kunnen de op- en afrit open blijven. Er komen wel afsluitingen, maar heel beperkt en op rustige momenten, bijvoorbeeld op zondagochtend.”

In Amstelveen was overigens al begonnen met versterking van de lokale wegen  om de door de geplande afsluiting verwachte extra drukte te compenseren. Een voorbeeld is de verbreding van het viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan. Die klus wordt gewoon afgemaakt, maar een voorgenomen aanpassing van de Oranjebaan gaat niet door. “Die is nu niet meer nodig,” zegt Postma. “Dat heeft als voordeel dat de vrije busbaan daar behouden blijft. De bus zou die vrije baan als gevolg van de aanpassingen deels kwijtraken.”

SLOPEN Rijkswaterstaat heeft diverse panden aangekocht die zo dicht bij de A9 staan dat ze gesloopt moeten worden. Binnenkort verdwijnen de pastorie van de Annakerk, panden in de Dorpsstraat, aan het Smedemanplein, in de Dr. Schaepmanlaan en bij de Schipholbrug. Het zuidelijke tankstation langs de A9 in het Amsterdamse Bos is al weg. “Dat komt ook niet meer terug,” zegt Postma. “Het tankstation aan de noordzijde krijgt een nieuwe plek verderop. Het huidige station blijft open tot het nieuwe gereed is. De bedoeling is dan in één nacht te verhuizen.”

BUIZEN Na het bomen kappen komen de honderden buizen, kabels en leidingen die onder de weg doorlopen aan de beurt om te worden verplaatst. Voor een deel is dat al gebeurd, maar er vindt nog onderzoek plaats naar hoe de resterende ondergrondse verbindingen het beste kunnen worden aangepakt. In principe is iedere eigenaar daarvan zelf verantwoordelijk voor benodigde aanpassingen. Soms worden in dergelijke gevallen grote mantelbuizen aangelegd waar de diverse eigenaren hun leidingen doorheen kunnen leggen, maar het is nog onduidelijk of dat ook hier gaat gebeuren, aldus Postma.

BYPASS Belangrijk is de aanleg van een ‘bypass’ langs de Burgemeester Rijdersweg, die tijdelijk extra wegcapaciteit moet bieden. “De ondergrond waar die bypass op moet komen is slecht,” zegt Postma. “De grond moet inklinken en zich zetten. Een uitdaging is dat we voor het traject in Amstelveen te maken hebben met maar liefst zeven verschillende polders met allemaal hun eigen waterpeil. Daarbij kan het hoogteverschil van het waterpeil tussen die polders wel drie meter zijn. Dat moet allemaal op orde blijven en daarvoor moeten we diverse waterkeringen aanleggen.”

“Omdat het rond de A9 gaat om veengrond, moeten we goed opletten dat de omgeving geen schade oploopt. We houden de situatie goed in de gaten. We plaatsen bijvoorbeeld peilbuizen om schommelingen in het grondwaterpeil te monitoren. Te grote schommelingen kunnen leiden tot schade. We plaatsen ook trillingsmeters. Die geven aan dat ergens schade kan ontstaan, zodat we op tijd kunnen bijsturen om dat te voorkomen. Als er toch schade is, dan betreft dat meestal net gestucte muren waar barsten komen in het stucwerk. Als wij daar inderdaad de oorzaak van zijn, dan volgt schadevergoeding. Soms verzakken schuttingen of tuinmuren. Die verzakken gewoonlijk sneller dan panden. Vaak is het afschuren van tuindeuren al voldoende om het probleem op te lossen. Dat verhelpen aannemers ter plekke. Dat gaat vlotter dan een schadeprocedure.”

FIETSBRUGGEN Voor voetgangers en fietsers komen er tijdelijke bruggen over de A9: bij de Amsterdamseweg, het Kazernepad, de Keizer Karelweg en het Bovenlandpad. Bij de laatstgenoemde brug moeten fietsers afstappen en verder via trappen. Er is vanwege de nabijheid van de Burgemeester Rijnderslaan onvoldoende ruimte voor een niet te steile helling.

Ingewikkeld wordt nog de afstemming van de werkzaamheden met de verbouwing van het vroegere KPMG-complex aan de Rijnderslaan. Ook de aannemers die deze klus uitvoeren, hebben ruimte nodig, deels dezelfde ruimte die nodig is voor het werk aan de A9. “Daar moeten we nog afspraken over maken,” aldus Postma.

De eigenlijke aanleg van bakken waarin de rijbanen komen te liggen begint pas over twee jaar. In 2022 en 2023 wordt de noordelijke rijbaan aangepakt en in 2024 en 2025 de zuidelijke.

HINDER Omwonenden krijgen veel te verstouwen met zo’n ingrijpende klus vlak voor hun deur maar er is veel aandacht voor beperking van de overlast. “Ook daarmee konden aannemers punten verdienen om meer kans te maken bij de aanbesteding,” zegt Postma. “Wat veel decibels scheelt is dat palen niet de grond in worden geheid, maar dat er wordt geboord. Het gaat om duizenden palen, bedoeld als fundering voor de bakken waarin de verdiepte weg komt. Dat zijn trekpalen die de bakken in de grond verankeren. De druk van het grondwater is zo groot dat als je dit niet doet, de bakken door het water omhoog worden geduwd.”

“Verder gebruiken we voor de tijdelijke rijstroken geluiddempend asfalt en plaatsen we zo vroeg mogelijk de definitieve geluidsschermen om tijdens de bouw de overlast zoveel mogelijk te beperken. Werkvoertuigen maken bij het achteruitrijden geen storende, luide signalen maar een minder doordringend, gericht geluid dat minder hoorbaar is in de omgeving. Het overgrote deel van het werk vindt doordeweeks overdag plaats.”

Afbeelding

“We willen bewoners ook zoveel mogelijk bij het project betrekken,” vervolgt Postma. “Zo houden we met bewoners kleinschalige evenementen, die we ‘Buurbouw’ noemen. Bij Meander kregen bewoners gelegenheid om boompjes die toch weg moesten, uit te graven voor hun eigen tuin of volkstuin. Dat kon ook bij de Van Hallweg. Ook komen er rondleidingen. Gepensioneerde collega’s treden daarbij op als gidsen. Opgeven hiervoor kan mettertijd via de website. Tenslotte komen er drie uitzichtpunten vanwaar je de werkzaamheden goed kunt overzien: bij het Bovenlandpad, bij de Schipholbrug en bij de brug over de Amstel.”

Meer informatie: zie bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/

René de Leeuw

 
 
 

Verbannen. (Artikel J.Th.Bos en discussie op Amstelveen.blog, 18-08-2014)

Verbannen

Natuurlijk komt deze site niet verder dan  een doel van de Telegraaf. Ooit werd Amstelveen.blog.nl nog geregeld genoemd als bron, maar nadat die een primeur had, werd deze site volkomen verbannen. En dichtbij.nl heeft natuurlijk absoluut geen behoefte aan concurrentie van een niet vrijwel volledig door lezers gevulde site. Sommigen weten, terwijl wij ouder zijn dan die nieuwere uitingen, niet eens van het bestaan van amstelveen.blog.nl. En de lokale media zullen er echt geen reclame voor maken. Noch de lokale kranten.

Nou ja, afgezien van degenen die wat dieper kijken natuurlijk. Maar die vormen een fractie van lees- en schrijf minnend Amstelveen. Van degenen die niet helemaal klakkeloos overnemen wat de gemeente, c.q. het college van B&W, zegt. Want de gemeentelijke communicatie is evident een reclamebureau van het college, c.q. van het college programma. Het hoofd van dat bureau woont standaard de vergaderingen van B&W bij en in overleg wordt dan bepaald hoe iets naar buiten wordt gebracht. Natuurlijk zonder enige schade voor B&W, want daarvoor werkt die royaal bemande – pardon bevrouwde – afdeling nu eenmaal primair. Op kosten van ons allen uiteraard. Persberichten komen ook standaard voordat de pers kan beschikken over de daaraan ten grondslag liggende stukken. Gemeentelijk excuus: die zijn dan nog niet door de ambtelijke molen. De persinformatie blijkbaar wel en het is vooral de bedoeling dat die vast wordt overgenomen.

De democratie schuilt misschien nog een beetje in de gemeenteraad, maar die heeft veel minder geld beschikbaar voor communicatie. Die is dus vooral afhankelijk van wat de fracties in de raad doorspelen. Natuurlijk ook niet geheel zonder politieke propaganda. En de lokale journalistiek, in een ver verleden luis in de pels van de overheid, bestaat inmiddels niet meer. Waarschijnlijk tot vreugde van de bestuurders. Zo kun je tenminste spuien wat je kwijt wilt en de nog bestaande media nemen dat wel klakkeloos over. Het kan ook niet anders. Bij de lokale media is geen geld meer, die bedienen zich primair van wat burgers vinden, zeg maar tot semijournalistiek verheven ingezonden brieven van lezers. Hoe meer hoe liever, anders krijg je die krant of digitaal medium niet vol.

Okay, echte lokale journalistiek bestaat niet meer. Leuk voor de overheid, dramatisch voor de inwoners, die nu al wekenlang – als zij er ooit nog naar kijken – telkens hetzelfde slecht belichte concert op de plaatselijke door de gemeente gesubsidieerde tv zien. Zal wel niet anders kunnen, maar geeft wel te denken.

Nou ja, relatief weinigen zien deze blog. Sommige organisaties lijken er zelfs een uitgesproken hekel aan te hebben. Het zij zo. Misschien is amstelveen.blog.nl – met alle beperkingen- nog de enige luis in de pels. Hoewel: dat kan ook teveel zijn gezegd. In elk geval een medium dat  nog wel eens vragen stelt bij informatie van de gemeente. Bij die propaganda.

Lees ook: Blog: nieuw nieuwsmedium voor Amstelveen e.o. van start
Lees ook: Amstelveen.blog bestaat vijf jaar
Lees ook: Model Máxima was in Amstelveen
Lees ook: Stichting ‘Mijn Amstelveen’ komt met eigen nieuwswebsite
Lees ook: Glas

158 Reacties // Reageer

CeeBee
Wat precies het punt dat je wilt maken met het bovenstaande? Dat je je werk niet kunt doen? Dat zou natuurlijk een kwalijke zaak zijn.
Anderzijds, het is natuurlijk niets nieuws dat overheden zelf bepalen wat naar buiten komt, of althans, dat proberen. De journalist is er wat mij betreft om daar dan eens lekker in te graven en te grasduinen. Is het ooit anders geweest?
Overigens lees ik met grote regelmaat amstelveen.blog.nl. En ja, wat meer bekendheid en vooral ook eens andere lezers die reageren zou wat mij betreft zeer welkom zijn. Het zal de levendigheid zeker vergroten. Maar ja, hoe regel je dat nietwaar? Dat wordt (weer) ‘invechten’ in het ‘medialandschap’ vrees ik.
Tot slot. Goed dat er een Johan is die een kritische blik werpt op de Amstelveense perikelen. Daarom lees ik ook je blog. Ik ben het er niet altijd mee eens, maar het scherpt de geest en zo hoort het ook.
19 augustus 2014 at 10:00

Robert van Waning
Stadhuis Pravda`s zijn in Engeland zelfs verboden.*) Terecht, want zij vormen een gevaar voor de democratie (en niet alleen de lokale).
Dichtbij is een kritiekloze spreekbuis voor het gemeentebestuur en voor de lokale politiek en bureaucratie. Door kritische burgers dmv verbanning de mond te snoeren, schendt de redactie fundamentele, onvervreemdbare mensen- en burgerrechten die zijn vastgelegd in onze Grondwet, het EVRM, Universele Verklaringen, etc. Dichtbij manipuleert zodoende het publieke debat en beïnvloedt eenzijdig de publieke meningsvorming. (Ik ben zelf door ‘community manager` Jantine vd Hoven verbannen en mag geen reacties en bijdragen op Dichtbij schrijven. De reden van deze zware sanctie is mij niet medegedeeld.
Het kwalijke is dat onze bestuurders en raadsleden van deze praktijken op de hoogte zijn en het kennelijk prima vinden. Zij houden niet van tegenspraak en kritiek en zijn blij dat lastpakken op die manier worden uitgeschakeld. **)
*)
“Net als Nederlandse hebben ook Britse gemeenten de plicht om hun burgers op de hoogte te houden van vergunningen, bouwwerkzaamheden en aangepaste tijden van de vuilophaal. Nogal wat gemeenten gebruiken deze verplichting als een reden om een complete krant uit te geven waarin de gemeentevoorlichters alle ruimte krijgen om het beleid van hun meerderen aan te prijzen.
In deze zogeheten ‘Town Hall Pravda’s’, de term verwijst naar de krant van de Communistische Partij in de voormalige Sovjet-Unie, staat geen woord over gifgronden, frauderende gemeenteraadsleden of beroerde beoordelingen van scholen in de gemeente.
Een bijkomend nadeel is dat deze kranten een overbodige luxe zijn in crisistijden. De Londense deelgemeente Waltham Forest bezuinigt op bibliotheken, onderwijs en bejaardenhuizen, maar houdt wel de verliesgevende Waltham Forest News overeind door er jaarlijks 75.000 pond in te pompen. Ter verdediging van hun krantjes stellen gemeenten dat ze er gratis kunnen adverteren en dat er geld wordt binnengehaald door advertenties van buitenaf. Met dat laatste halen ze inkomsten weg bij onafhankelijke kranten die de neiging hebben om, net als de Killdendoornse Courant in Annie M.G. Schmidts Minoes, kritisch te berichten over de handel en wandel in het gemeentehuis.
[..]
Minister van Plaatselijke Bestuur Eric Pickles gaat deze ‘Town Hall Pravda’s’ middels nieuwe wetgeving verbieden. Dit gebeurt mede op aandringen van The Newspaper Society, een organisatie die opkomt voor de belangen van de onafhankelijke pers in de regio.”
Bron: ‘Nieuwe wet maakt einde aan Britse ‘stadhuis-Pravda’s’ De Volkskrant 09 juli 2012, Patrick van IJzendoorn.
Vindplaats: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3284162/2012/07/09/Nieuwe-wet-maakt-einde-aan-Britse-stadhuis-Pravda-s.dhtml
**) Zie http://www.amstelveenkanbeter.nl
19 augustus 2014 at 10:32

Johan Bos
Het is anderzijds een recht van elke redactie te selecteren wat wel en niet voor publicatie in aanmerking komt.
19 augustus 2014 at 13:47

Robert van Waning
Mbt reactie- en discussieruimten gaat de Grondwet boven redactionele vrijheid.
Een redactie die aan burgers een publiek toegankelijke gelegenheid biedt om hun meningen te uiten onder de voorwaarde dat zij daarbij regels van (Grond)wet, fatsoen en gebruiksvoorwaarden respecteren, moet zelf ook de Grondwet en de fundamentele mensen- en burgerrechten van de reageerders respecteren.
Journalisten en redacteuren staan niet boven de (Grond)wet.
19 augustus 2014 at 14:02

Johan Bos
Er is nu eenmaal beperkte ruimte. Dat gold vroeger zeker in kranten. Maar ook redactionele capaciteit is beperkt. Journalisten staan niet boven de Grondwet, maar mogen wel bepalen wat zij wel en niet uit de orkanen van informatie doorgeven.
19 augustus 2014 at 16:36    /

Robert van Waning
Het excuus van de beperkte ruimte geldt alleen voor een papieren krant en met name voor het redactionele gedeelte. Dat is het ‘journalistieke product’ waarvoor de redactie verantwoordelijk is en waarop zij haar stempel mag drukken.
Reactie- en discussieruimten zijn in principe openbaar en daar gelden de regels van de (Grond)wet en die van de gebruiksvoorwaarden (mits die niet in strijd zijn met de (Grond)wet.
19 augustus 2014 at 16:48    /

Johan Bos
Media behoren in uw ogen dus klakkeloos doorgeefluiken te zijn?
20 augustus 2014 at 9:15    /

Anonimaatje
Het probleem met deze gemeente is volgens mij, dat alles 10 handen op één buik is. Naar bewoners wordt niet of nauwelijks geluisterd. Daarbij komt de rechtse invalshoek, die te pas en te onpas wordt gebruikt. Door redactie van Dichtbij en door reageerders die mensen afbranden tot op het bot. Daar kan en mag niet aan voorbij gegaan worden en dat is ook de reden, dat ik geen enkele zin meer heb om energie te steken in reageren op welk forum van de gemeente Amstelveen dan ook. Zeer ernstig! Iedereen kent iedereen…als nieuwkomer word je getest en worden er tegenreacties geplaatst die werkelijk niet door de beugel kunnen (en allemaal op de persoon gericht). Echter, de redactie van Dichtbij voelt zich niet geroepen, zelfs niet bij klachten, ooit tot een reactie te komen. Ja, je kan worden verwijderd en verbannen, dat is de makkelijkste weg toch? Want degene die klaagt is de pineut en zal het weten ook. Dus het -ons-kent-ons principe is niet aan mij besteed. Moedeloos word je er van en kan dus dus volledig instemmen met de reacties van Robert van Waning op dit gebied. Deze gemeente laat zich op democratisch gebied in de kaart spelen, want als er straks vrijwilligers worden gezocht, zal ik niet thuis geven. Het is over-en-weer of niet.
En inderdaad zij is er voor de burger en niet andersom. Het enige wat men in deze gemeente meekrijgt, zijn de bijna letterlijk overgenomen berichten uit ons wakker nederland blaadje. Over journalistieke vaardigheden maar te zwijgen. En ‘objectiviteit’is ver te zoeken. Zou blij zijn, als er ooit iemand opstaat hier en onderzoek gaat doen naar de verstrengelingen die spelen. Een tegengeluid dus. Maar goed ijdele hoop denk ik. Met vriendelijke groet.
19 augustus 2014 at 17:25   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Martine, deze gemeente heeft geen democratische instelling. Democratie wordt hoogstens met de mond beleden wordt als dat zo uitkomt, maar verder regelt men het liever met elkaar in onderonsjes.
Een burger die een bijeenkomst van ‘Praat met de Raad’ bezoekt, voelt zich een vreemde, een indringer. Om aandacht van een raadslid te krijgen, moet je een gezellig onderonsje met andere raadsleden of met ambtenaren onderbreken en moet je je voor die stoornis verontschuldigen.
B&W, raadsleden en ambtenaren weten dat kritische burgers dmv verbanning worden buitengesloten van het publieke debat op Dichtbij (dat door de gemeente wordt gesponsord), maar zij vinden dat prima. De gemeenteraad eet uit de hand van Raat c.s.
Het gebrek aan een democratische cultuur wreekt zich op alle fronten. Dichtbij voelt zich daarbij als een vis in het water en profiteert er volop van.
Basta ya! No pasaran. De beuk erin.
19 augustus 2014 at 19:45

Anonimaatje
Ik weet het!
19 augustus 2014 at 19:56

frank bikker
Ik ben het met jullie eens dat de gemeente nagenoeg alle fora in handen heeft op haar mening te spuien (mag!!!!)zoals de kattenbakvulling grotendeels van dichtbij.nl en ronduit kinderlijk slechte propaganda van de plaatselijke tv/omroep en dat allemaal op onze kosten.
Maar bekijk het eens van de andere kant: Hoeveel Amstelveners zijn nu echt geïnteresseerd in de plaatselijke politiek. Er is ook geen vraag naar. En dat is niet alleen de schuld van de gemeente, maar net zo hard die van de gemiddelde Amstelvener.
Vandaar dat er in het verleden en nu ook nog een reeks lichtgewichten en amateurs zitten. Om het op de situatie van nu te betrekken: Of je nu een voorstander/tegenstander van hr. Raat bent, wie kan hem tegengas geve?
Geen goeie zaak voor de democratie, maar voor de onverschillige Amstelvener; eigen schild, dikke bult.
19 augustus 2014 at 21:18

Anonimaatje
Maar@ frank bikker, hoevelen zijn er inmiddels misschien al afgehaakt, juist om het feit, dat er bijna niet tegenop te boksen valt? Geen idee, want ik doe nog niet zo lang mee, maar weet wel, dat ik er ook geen energie meer in wil steken. En met mij wellicht anderen die er de brui aan hebben gegeven. Het is vechten tegen de bierkaai. Je moet wel erg sterk in je schoenen staan wil je al die negativiteit kunnen en willen aanhoren. En ik denk, dat ik daar niet sterk genoeg voor ben, of misschien te links, waardoor ik niet tegen de rechtse brei aan wil schurken. Omdat je je constant moet verdedigen.
19 augustus 2014 at 21:58

frank
Onverschilligheid of overgave, het resultaat is hetzelfde. Wie zwijgt, stemt toe! Dus laat wel van je horen, ook een minderheid heeft recht op een stem. Trouwens, als er een zaak is van wanbestuur, dan heeft links of rechts er niets meer mee te maken, dan zal een goede rechtse/lin kse bestuurder dat oppakken.
20 augustus 2014 at 13:58

Jan Demming
Niet om het een en ander Anonimaatje, maar in deze gemeente kunt je niet links genoeg zijn om op velerlei gebied tegengas te geven en te blijven vechten tegen de bierkaai. Geef niet op!
20 augustus 2014 at 17:30

Anonimaatje
Dank @ Jan Demming voor je reactie. Ik probeer vol te houden. Maar laat iedereen die een wat ‘afwijkende’reactie geeft in zijn of haar waarde. Het is niet makkelijk idd om nog deel te nemen aan fora die worden gedomineerd door PVV-achtige lieden.
20 augustus 2014 at 17:59

gjzn
Niks verwijderen. Johan je bent top in je vak.
19 augustus 2014 at 23:23

gjzn
Johan, niks verwijderen. Is je eer te na.
20 augustus 2014 at 0:05

Robert van Waning
Gerben/gjzn, je had het weer niet goed begrepen. Johan heeft mijn verzoekjes gelukkig op mijn eigen verzoek verwijderd. Nu verstoren alleen jouw kreten nog het verloop van de inhoudelijke discussie. Suggestie: laat ze verwijderen want zij slaan nergens op en je staat er alleen mee voor gek.
20 augustus 2014 at 18:10

Robert van Waning
Wat is er tegen het (op eigen verzoek) weghalen van twee verzoekjes aan de redactie? Zij hebben geen betrekking op het onderwerp en verstoren alleen het zicht op het verloop van de discussie. Op andere webfora kunnen deelnemers zelf hun bijdragen corrigeren en verwijderen. Dat is wel zo prettig en beter voor de kwaliteit van het forum.
Ik had wel meer inhoudelijke reacties op deze noodkreet van de lokale blogger verwacht.
@Gerben/gjzn, wat vind je van het artikel van Johan Bos? Heeft hij een punt of vind je het allemaal onzin? Waarom gebruik je op Dichtbij een andere schuilnaam dan op AmstelveenBlog? Waarom gebruik je uberhaupt een schuilnaam? Je hoeft je toch niet te schamen voor je meningsuitingen?
20 augustus 2014 at 9:17

Anhoop
Dat is leuk rvw, a.k.a. citoyen op DB, gaat iemand de les lezen over schuilnaam gebruik.
Op DB heeft rvw te pas en te onpas zijn bijdragen aangepast, en dan roepen bij reacties op de nog niet aangepaste bijdragen “maar dat staat er helemaal niet”.
20 augustus 2014 at 10:05

Robert van Waning
Wanhopige stalker, je weet dat ik al een half jaar door Dichtbij verbannen ben en dat ik daar dus alleen soms (vanaf een ander adres) noodgedwongen onder een schuilnaam kan reageren en meediscussieren.
Hoezo, ‘vrijheid van meningsuiting’? In Amstelveen niet, in ieder geval.
20 augustus 2014 at 12:10

Robert van Waning
@Frank Bikker, je schrijft dat een minderheid ook recht op een stem heeft. Dat is nogal logisch, want we leven immers in een democratische rechtsstaat.
Maar hoe zit het met die lastige burgers die in weblogs en op reactie- en discussieplatforms kritiek willen kunnen uiten op het gemeentebestuur, op de lokale politiek zelfs op de redactie van Dichtbij?
Vind jij dat die ook allemaal mogen reageren en meedoen aan de publieke discussies op de door de gemeente gesponsorde platforms? Of mag hun het zwijgen worden opgelegd omdat hun op- en aanmerkingen niet welgevallig zijn?
Ik vraag het je omdat ik jou nooit bezwaar heb zien maken tegen mijn onterechte verbanning. Sterker nog: je probeerde onlangs zelfs om mij uit dit forum te laten verbannen.
Kennelijk vind jij – net als PeterPC, Jantine vd Hoven (Dichtbij) en de Wanhopige Stalker – dat bepaalde mensen hun recht op vrije meningsuiting mag worden ontnomen. Mag dat volgens jou zomaar gebeuren of gelden daar nog regels voor? Zo ja, moeten mensen zich dan verantwoorden als zij die regels schenden? Of regeert in feite de willekeur, net als in een dictatuur?
20 augustus 2014 at 14:52

frank bikker
Als iemand naar het inzicht van een webmaster te veel off topic reageert of constant hetzelfde zegt in verschillende toonaarden en daarnaast de webmaster in een bepaalde hoek wil dwingen, waar ie naar zijn/haar inzicht niet hoort, ja!
Mijn meeschrijfstukjes zijn toch ook niet “des Telegraafs”? Toch is er nog nooit 1tje weggehaald.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen in tegenstelling tot sommige van mijn reacties.
20 augustus 2014 at 20:43

Robert van Waning
@JB, media die burgers de mogelijkheid bieden om hun meningen te uiten, dienen daarbij de Grondwet te respecteren. Simpel.
Hun journalistieke vrijheid om naar eigen keuze nieuws te selecteren en te duiden en dit te doen op de manier die zij willen, is beperkt tot het redactionele gedeelte van hun medium. Zij mogen niet willekeurig meningsuitingen weigeren of verwijderen die hun niet welgevallig zijn.
Als een redactie geen zin heeft om meningen door te geven waar zij het niet mee eens is, moet zij geen zogenaamd openbaar reactie- en discussieforum inrichten dat in feite slechts bedoeld is voor meelopers met instemmende en lovende meningen.
20 augustus 2014 at 15:07

Johan Bos
Als er in uw ogen sprake is van wetsovertreding staat de gang naar de rechter u vrij. Ik veroorloof mij te veronderstellen dat een rechter zal uitspreken dat media niet verplicht zijn klakkeloos alle ingezonden commentaren te plaatsen. Maar wie ben ik….
20 augustus 2014 at 15:20

Robert van Waning
@JB, waarvoor dienen dan nog de Grondwet en de gebruiksvoorwaarden van een forum als een redactie bijdragen klakkeloos mag verwijderen? Wat betekent dan nog vrijheid van meningsuiting als iedere redacteur dat recht willekeurig mag schenden en inperken?
U schrijft zelf in bovenstaande column: “En de lokale journalistiek, in een ver verleden luis in de pels van de overheid, bestaat inmiddels niet meer. Waarschijnlijk tot vreugde van de bestuurders.”
Kennelijk vindt u dat u ten onrechte (en tot schade aan de lokale democratie) in uw rechten en mogelijkheden wordt beperkt door de lokale politieke en bestuurlijke onderonserigheid, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.
Ik ben dat met u eens. Maar waarom trekt u de grens bij journalisten en gunt u burgers minder rechten en mogelijkheden dan uzelf?
Waarom zouden burgers geen luis in de pels mogen zijn van bestuurders, politici en journalisten? Wij leven formeel nog altijd in een DEMOcratie en niet in een MEDIAcratie.
Burgerrechten gaan boven journalistieke rechten. Persvrijheid is afgeleid van (en dus ondergeschikt aan) het fundamentele BURGERrecht van vrije meningsuiting, en niet andersom.
20 augustus 2014 at 15:43

Johan Bos
Vrije meningsuiting betekent dat u zelf mag publiceren wat u wilt. In gedrukte vorm of via uw eigen weblog. Dat is volgens mij iets anders dan media verplichten alles door te geven wat hen wordt toegezonden. Inderdaad: Journalistiek is niet meer dan een afgeleide van burgerrecht. Dus ga u gang, maar neem het niet media kwalijk als die in hun beleid geen ruimte zien voor een bepaald geluid.
20 augustus 2014 at 19:45

Jan Demming
Persoonlijk vind ik dat, in tegenstelling tot de papieren media die uiteindelijk vol geschreven raken, men op een medium als dit onbeperkt reacties en berichten kwijt moet kunnen. Uiteindelijk raakt hier de ruimte namelijk nooit op. Vandaar!
20 augustus 2014 at 17:43

Robert van Waning
Precies. In de papieren krant behoort de ouderwetse ‘brievenrubriek’ nog tot het journalistieke product van de redactie. De strenge selectie van de geplaatste brieven moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de krant.
Dit argument geldt niet voor een internetforum. Integendeel. De aantrekkelijkheid daarvan wordt juist gevormd dat daar de grondwettelijk gegarandeerde (dus de niet-misbruikte) vrijheid van meningsuiting bestaat en dat het forum dus deel uitmaakt van het publieke debat in een open en eerlijke democratie. Censuur past daar niet in.
20 augustus 2014 at 18:04

Johan Bos
Ook een internetforum moet een beetje aantrekkelijk blijven. Of de aantrekkelijkheid wordt vergroot door wat allerlei inzenders menen beschermd door de Grondwet te moeten sturen, is dan wel de vraag. Ik weet ook niet welke ban u trof bij een ander medium. Ongebreideld geleuter staat misschien haaks op censuur, maar volgens mij is er geen rechter die media kan dwingen geen selectie toe te passen. Maar wat let u, als u meent dat u rechten zijn ontnomen: Stap naar de rechter. Lijkt mij beter dan via een ander medium steeds te klagen erover.
20 augustus 2014 at 19:41

Anonimaatje
Heer Bos, ik ben onder mijn eigen naam ook verbannen van Dichtbij.nl. Waarom? Ik zou het niet weten. Je wordt uitgedaagd daar en als je daar op in gaat, en het de redactie blijkbaar niet bevalt, verbannen ze je gewoon. De makkelijkste weg. Of diegene die uitdaagt misschien de fout inging wordt niet verder nageplozen. Die mag nl. gewoon doorgaan. Uw reacties naar RvW zijn wat mij betreft ietwat suggestief. Als journalist zou u ook eens wat onderzoek kunnen doen naar het beleid van Dichtbij ipv uw vrijblijvende en daardoor opportunistische houding naar reageerders te ventileren, die getroffen zijn door wanbeleid van het regerende blaadje in deze gemeente.
20 augustus 2014 at 20:14

Robert van Waning
@Martine, voor een inhoudelijke reactie kan je hier beter kiezen voor ‘Geef een reactie’ (onderaan) dan voor ‘Beantwoorden’. In dat laatste geval wordt jouw reactie namelijk niet onderaan toegevoegd aan het verloop van de discussie maar komt een beetje onvindbaar ergens boven in het draadje terecht.
Hou vol. Gewoon doorgaan, ondanks alle tegenwerking, in het belang van onze lokale democratie.
20 augustus 2014 at 20:34   /   Beantwoorden  /

frank
Verbannen? Welneeee!, misschien eens een niet “gevoeglijke of persoonlijke”reactie. Nou en? RW heeft er 1 en PC het wereldrecord geweigerde reacties, maar daar lacht ie zelf het hardst om waarschijnlijk. Gewoon doorgaan.
20 augustus 2014 at 20:49   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Het willekeurig verwijderen van reacties verbannen van kritische deelnemers maakt een internetforum niet aantrekkelijk. Het is bovendien in strijd met het wezen van democratie en met de Grondwet.
De Grondwet bepaalt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen meningsuitingen en daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Los daarvan moeten reacties en bijdragen inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp en niet nodeloos gericht zijn tegen personen. In de praktijk is ‘off-topic’ de belangrijkste reden voor verwijdering van reacties. Zie bij voorbeeld die kreten van Gerben/gjzn hierboven: weg ermee, want zij verstoren alleen maar de inhoudelijke discussie.
Op http://www.amstelveenkanbeter.nl kunt u lezen hoe mijn verbanning door Dichtbij tot stand is gekomen na een aangifte door PeterPC. Ondertussen worden diens bijdragen het meest door de redactie verwijderd vanwege hun grofheid en persoonsgerichtheid.
U weet dat een gang naar de rechter veel te veel tijd kost en voor een gewoon mens onbetaalbaar is. Media maken hiervan misbruik met hun eigen regels die in strijd zijn met letter en geest van onze Grondwet en met de manier waarop een democratie zou moeten functioneren.
In uw column beklaagt u zich over uw ‘verbanning’. Mogen anderen dat niet?
20 augustus 2014 at 20:26   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ja, hoor. Maar u blijft steeds over hetzelfde klagen, kennelijk zonder resultaat. Als u niet naar de rechter stapt, sanctioneert u dus de door u gesignaleerde wetteloosheid van alle media. Kunt u die verantwoordelijkheid wel dragen?
21 augustus 2014 at 11:35   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
‘Naar de rechter stappen.’ U heeft gemakkelijk praten. Zolang gewoner burgers zo’n procedure niet kunnen betalen, kunnen media hun rechten blijven schenden dmv censuur en verbanning.
21 augustus 2014 at 14:13   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ja, dan duurt in uw ogen de wetteloosheid van media voort. Maar als u heel veel medestanders hebt, lijkt mij het niet lastig een fonds op te richter ter bestrijding van grondwettelijke overtredingen. Eenmaal een uitspraak tot in de Hoge Raad en alle media zijn verplicht klakkeloos alle commentaren van lezers / burgers door te geven.
21 augustus 2014 at 20:24   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
U geeft wel klakkeloos het redeloze gescheld van Peterpc (PG van Faassen) door terwijl dat – zoals gewoonlijk – volkomen off-topic is.
Wat is dan eigenlijk uw bezwaar tegen het plaatsen van meningsuitingen die wél ergens over gaan? U gaat niet inhoudelijk in op mijn argumenten.
Bestudeer de Grondwet eens en vraagt u zich eens waar het in een democratie eigenlijk om gaat. In uw eigen artikel gaf u de indruk te begrijpen dat het daarbij door machtsspelletjes wel eens mis gaat.
21 augustus 2014 at 20:49   /

Johan Bos
Waarom dient u de democratie niet met uw eigen site?
21 augustus 2014 at 21:13   /

Anonimaatje
Jawel @ frank bikker, verbannen. Onder mijn eigen naam mag en kan ik bij Dichtbij.nl niet meer inloggen. Robert van Waning bedankt voor de tip!
20 augustus 2014 at 21:27   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.) 

Robert van Waning
De Grondwet (niet ik) verplicht u als journalistiek media om meningsuitingen van burgers ongemoeid te laten, tenzij:
– er ruimte- of tijdgebrek is;
– regels van wet, fatsoen en van legitieme gebruiksvoorwaarden worden geschonden (opruiing, dreiging, laster, smaad, etc);
– de uiting geen betrekking heeft op het onderwerp (off-topic) en alleen bedoeld is om het forum in diskrediet te brengen, personen of instellingen te beschadigen en/of een discussie te saboteren;

De verplichting om meningsuitingen van burgers vloeit voort uit twee keuzen van uzelf:
– het beheren van een algemeen journalistiek medium;
– het daarop beheren van een openbaar reactie- en uitnodigen waarin iedereen wordt uitgenodigd om zijn/haar mening te uiten.

Het begrip ‘journalistiek medium’ zegt eigenlijk al alles. Het selecteren cq weigeren of verwijderen van onwelgevallige uitingen maakt van een medium een middel tot propaganda en belangenbehartiging. Dichtbij zou om die reden niet langer gesponsord mogen worden door de gemeente.
Censuur en willekeurige uitsluiting van oppositie, dissidenten en critici zijn in strijd met het wezen van democratie en dus met journalistiek.
Journalisten hebben in een democratie een bijzondere status. Hieraan ontlenen zij niet alleen bepaalde voorrechten maar ook verplichtingen. De belangrijkste hiervan is het dienen van de democratie. Verder zijn zij – net als gewone burgers – verantwoordelijk voor schendingen van de (Grond)wet.
21 augustus 2014 at 10:56   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Het wordt tijd dat u naar de rechter stapt en al die overtreders van de wet in journalistieke kring aanklaagt. Iemand die zo overtuigd is van zijn gelijk kan niet anders, dacht ik.
21 augustus 2014 at 11:25   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
PS: Dichtbij wordt bij mijn weten niet gesponsord door de gemeente. Nou ja, zij adverteert daarin, maar ook dat is ten dele een wettelijke verplichting. Van subsidie is geen sprake. Maar u ziet natuurlijk (goeddeels wettelijk verplicht) adverteren ook als sponsoren. En dat mag niet, omdat het medium ú heeft geweigerd.
21 augustus 2014 at 11:30   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Media schenden de Grondwet en handelen bovendien in strijd met de essentie van de democratie. Die is dat burgers het recht EN de mogelijkheid moeten hebben om in vrijheid hun meningen, voorkeuren en bezwaren te uiten.
Media die meningsuitingen van burgers volgens hun eigen voorkeuren manipuleren en beperken, maken misbruik van hun journalistieke status met bijbehorende privileges en ook van hun monopoliepostie, middelen en mogelijkheden. Zij varen onder een valse vlag.
Burgers kunnen zulk wangedrag niet aan de kaak stellen als de media bepalen wat er wel of niet wordt afgedrukt cq uitgezonden. Een gewone burger kan hiervoor niet naar de rechter stappen omdat dat te veel geld kost. Media weten dit en maken daar misbruik van.
Lees uw eigen artikel nog eens door, maar dan met de ogen van een gewone burger. Waarom zou een journalist niet verbannen mogen worden en een burger wel?
Volgens uw eigen gebruiksvoorwaarden mag u alleen reacties weigeren of verwijderen als die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch of anderszins in strijd zijn met de wet.
Dichtbij heeft exclusieve commerciële afspraken met de gemeente. Dat mag best als sponsoring worden betiteld. Het blad heeft daarmee een monopoliepositie.
21 augustus 2014 at 11:58   /   Beantwoorden  /

peterpc
“Media schenden de Grondwet en handelen bovendien in strijd met de essentie van de democratie. Die is dat burgers het recht EN de mogelijkheid moeten hebben om in vrijheid hun meningen, voorkeuren en bezwaren te uiten.”
Maar als diezelfde burger rvw tegenspreekt is dat niet meer van toepassing, want laster, stalken etc.
En dat is waarom rvw op zijn haat blogs niet de mogelijkheid geeft om kommentaar te leveren op ZIJN waarheid en realiteit.
Verder wens ik de heer Bos veel wijsheid en sterkte toe met de aanwinst van rvw.
21 augustus 2014 at 12:28   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Van Faassen, welke ‘haatblogs’ bedoel je? Ook de rest van je verhaal klopt weer niet.
Als je mijn (echte) naam boven deze reactie aanklikt, kan je via WordPress reageren op alle blogs die ik destijds op het voormalige VK Weblog heb geschreven, plus een paar recente.
Als je mij kunt helpen om reacties op mijn website http://www.amstelveenkanbeter.nl mogelijk te maken, dan nodig ik je hierbij nogmaals uit om eens bij mij thuis langs te komen.
Verder zijn reacties op mijn bijdragen op Amstelveen.Blog en Dichtbij natuurlijk altijd mogelijk. Op Dichtbij ben ik door jouw toedoen verbannen en moet ik dus helaas onder een schuilnaam schrijven. Dat zijn oa: Citoyen, EVRM_art10, EVRM_art7, panza, danzomaar en lekkeranoniem. (De meeste hiervan zijn inmiddels door Dichtbij geblokkeerd.)
21 augustus 2014 at 12:55   /   Beantwoorden  /

peterpc
rvw, deze site vergat je nog “https://robertvanwaning.wordpress.com”
En dat je door mijn toedoen als EVRMxx verbannen werd is zeker door mijn toedoen, na een klacht over je misselmakend gezeur m.b.t. jouw stokpaardjes (vrijheid dit, vrijheid dat etc) terwijl het artikel over De Vliegtuigramp ging.
Nog maar een keer, je bent om te kotsen. En dat is ook vrijheid van meningsuiting.
21 augustus 2014 at 14:09   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Die site noemde ik juist wel. Ik schreef: “Als je mijn (echte) naam boven deze reactie aanklikt, kan je via WordPress reageren op alle blogs die ik destijds op het voormalige VK Weblog heb geschreven, plus een paar recente.” Zeuren is minder erg dan het schelden en belasteren dat jij steeds doet.
21 augustus 2014 at 15:25   /   Beantwoorden  /

peterpc
Man, man, man wat ben je een smeerlap. Jouw naam wees eerst die enge “amstelveenkanbeter ” site aan.
En nu opeens niet, kijk maar naar je eerste reactie alhier als je je naam aanklikt. Oplichter, en ja dat is wederom vrijheid van meningsuiting.
Maar goed, ik memoreerde al eerder dat rvw het niet zo nauw neemt met de waarheid, op zijn haat blogs stukken weglaten, op Dichtbij stiekem zijn reacties aanpassen.
Dat is allemaal heel eng hoor.
21 augustus 2014 at 16:30   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Van Faassen, weer zo’n valse beschuldiging en het gebruikelijke gescheld. Je moet goed lezen. Ik schreef: “Als je mijn (echte) naam boven DEZE reactie aanklikt [..]” Die link verwees naar mijn WordPress blog.
Ik kan iedere keer kiezen naar welke van mijn websites ik wil verwijzen. Soms is dat naar http://www.amstelveenkanbeter.nl en soms naar http://robertvanwaning.wordpress.nl. Ik kan ook http://www.contrails.nl of http://www.meteologica.nl of http://www.wanhan.nl kiezen. Die websites zijn in dit verband echter niet zo relevant.
Je weet dat beschuldigingen steeds moeten steeds worden gestaafd, want anders is het smaad of laster, en dat mag niet volgens de gebruiksvoorwaarden.
Zullen we maar weer stoppen? Dit gaat helemaal nergens over. Je wilt alleen weer een onwelgevallige discussie saboteren en Johan Bos geeft jou daartoe alle gelegenheid.
21 augustus 2014 at 17:03   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Waar kan ik eigenlijk reageren op uw site? Ik het kader van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, zal ik maar zeggen.
21 augustus 2014 at 20:15   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@JB, uw reageert niet inhoudelijk op mijn serieuze discussiebijdragen, maar u geeft wel klakkeloos persoonsgerichte beledigingen en valse beschuldigingen door die geen betrekking hebben op het onderwerp van de discussie.
U leest bovendien slecht. Voor de derde keer: Als u op mijn naam boven DEZE reactie klikt, kunt u via WordPress reageren op mijn weblogs. Mijn (inmiddels oude en niet bijgehouden) website http://www.amstelveenkanbeter.nl biedt geen mogelijkheid tot reageren omdat de software destijds die functie nog niet had.
Verder heeft u in dit reactie- en discussieforum volop de vrijheid en de gelegenheid om uw mening tegenover die van mij te zetten.
21 augustus 2014 at 20:36   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Niemand is verplicht om een reactie- en discussieforum op zijn website of weblog te plaatsen, maar een journalistiek medium die dat wél doet, dient de grondrechten van de reageerders respecteren.
21 augustus 2014 at 20:54   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Je kunt dus beter geen reactie mogelijkheid toelaten, want daarmee loop je kans de wet de overtreden, begrijp ik….
21 augustus 2014 at 21:11   /   Beantwoorden  /

gjzn
Nog geen (jeugd-)stadsdichter in Amstelveen benoemd!
21 augustus 2014 at 20:56   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Een journalistiek medium dat dmv een openbaar forum aan burgers de gelegenheid biedt om hun meningen te uiten, dient daarmee de democratie en vervult zodoende zijn journalistieke plicht.
Iedereen die echter iets doet, loopt het risico de wet te overtreden, zeker als men dat opzettelijk doet. Dit is het geval wanneer men bij voorbeeld dmv censuur en verbanning het grondrecht van burgers op vrije meningsuiting schendt.
21 augustus 2014 at 22:15   /   Beantwoorden  /

gjzn
Open deur. We gaan er met z’n allen door. Amen Nu.
21 augustus 2014 at 23:12   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Gerben, dit is jouw 2de poging om deze discussie te saboteren. Als je niet van discussieren houdt, betekent dat niet dat anderen daarmee moeten stoppen.
Dit gaat tenminste ergens over en dan je niet volstaan met de kreten waartoe jij je graag beperkt.
Heb je het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vind jij ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie hebben en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?
22 augustus 2014 at 7:31   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
Wie is het hoofd van het gemeentelijke communicatiebureau dat volgens Johan Bos fungeert als een reclamebureau van het college c.q. van het college programma? Is die mevrouw extern of een ambtenaar van de gemeente?
In Engeland zijn zulke ‘Stadhuis Pravda’s’ als Dichtbij in Engeland dus bij wet verboden omdat zij eenzijdig de visie van het gemeentebestuur uitdragen en geen ruimte bieden aan kritiek daarop. Door het gebrek een tegenspraak worden de democratische verhoudingen scheefgetrokken en functioneert het democratische proces niet naar behoren.
Dit is een interessante kwestie die dus meer aandacht verdient.
22 augustus 2014 at 13:07   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Anonimaatje
Kan iemand mij misschien uitleggen waarom een gemiddelde gewone doorsnee bewoner überhaupt nog deel zou willen nemen aan een publieke discussie alhier? Je wordt blijkbaar bij afwijkende meningen uitgescholden, voor oplichter en dergelijke uitgemaakt, men wenst een ander diarree toe of kotst de hele boel onder. Ik zou zeggen, braak alles er uit, schijt in tuinen, scooter er een CO2 op los, laat motoren aan, doe net alsof niks aan wetten en regels jou aangaat, doe lekker een racistische opmerking, want vrije meningsuiting…, verneder lekker iedereen en ga daar nog prat op ook. Ik walg van de fora in Amstelveen. Wel moet ik toegeven, dat hier iig geen verwijderingen plaatsvinden. Met dank aan Johan Bos, die mij werd aangeraden door mijn partij. Alleen zijn jammergenoeg de reacties hier hetzelfde als op dat forum van die TMG club. Bedankt alvast voor de reacties! Gegroet, Martine01
22 augustus 2014 at 16:53   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Anonimaatje, gelukkig doet Johan Bos zelf niet aan willekeurige verbanningen, maar hij zou iets minder klakkeloos de beledigingen en (valse) beschuldigingen moeten doorgeven. Anders laat hij zijn forum misbruiken voor de laster, hetze en persoonlijke vendetta’s die op Dichtbij tot ons beider verbanning hebben geleid.
@JB, als regel voor ieder forum zou moeten gelden dat reacties betrekking moeten hebben op het onderwerp (on-topic) en dat beschuldigingen altijd moeten worden gestaafd en eigenlijk alleen onder eigen naam zouden mogen worden geuit.
22 augustus 2014 at 19:22   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Pardon, ik krijg nu telefoontjes en mailtjes van mensen die menen dat deze site wordt gekaapt door Robert van Waning, daardoor zij zelf niet meer reageren. Misschien die redenering ook een rol heeft gespeeld bij Dichtbij.
23 augustus 2014 at 18:54   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
Off-topic en beledigend, maar toch klakkeloos doorgegeven.
23 augustus 2014 at 12:37   /   Beantwoorden  /

frank bikker
Wie zo stelselmatig doordramt en ( vaak) serieuze vragen en opmerkingen negeert, roept een dergelijk soort reacties op. Je kan er gewoon niet tegen dat Raat eigenlijk gezegd heeft op een heel beleefde manier dat u een zeurhannes bent, die alles en iedereen naar zijn hand wil zetten. ( staat in 1 van uw eigen onzinnige blogs) Meneer Waning: Leven en laten leven, maar dat is niet altijd op uw voorwaarden!! Maar ja, daar zult u wel weer een eigen onzinnig leuterverhaal als antwoord op hebben, onder het mom van discussie!!
23 augustus 2014 at 15:35   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Zeurhannes? Lees je eigen tekst eens.
23 augustus 2014 at 18:49   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
@Johan Bos op 20/8 om 15:20u schreef u hierboven: “Ik veroorloof mij te veronderstellen dat een rechter zal uitspreken dat media niet verplicht zijn klakkeloos alle ingezonden commentaren te plaatsen.”
Waarom plaatst u dan toch wel klakkeloos al dat gescheld, al die grofheden en al die persoonlijke beledigingen die nergens op slaan? Die hebben geen van alle betrekking op het onderwerp. Ik word hier zonder enige reden of aanleiding uitgemaakt voor oplichter, smeerlap en zeurhannes, terwijl ik als enige probeer om een inhoudelijk discussie over uw artikel te voeren.
Behalve off-topic is dat gescheld erg vervelend en slecht voor de kwaliteit van dit forum.
@Frank, oude koe uit de sloot; slaat nergens op. Laat mij hier gewoon doen wat u ook soms doet: Op fatsoenlijke wijze een inhoudelijke discussie voeren, zonder geschimp en gescheld.
23 augustus 2014 at 18:35   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Tot nu toe heb ik geen commentaar geweigerd. meen ik. U sleept trouwens zelf bij elk onderwerp de scooters en de Grondwet, c.q. vrijheid van meningsuiting. Vroeg of laat komen al uw reacties daarbij terecht.
23 augustus 2014 at 18:48   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Uw artikel gaat over verbanning van uw weblog. Dan gaat het over democratie, Grondwet en vrijheid van meningsuiting. Mijn reacties zijn dus on-topic itt het gescheld van Van Faassen, Bikker en die Wanhopige stalker. Toch heeft u wel kritiek op mijn inhoudelijke bijdragen en niet op dat gescheld en die grofheden van hen. Probeer eens wat minder vooringenomen en partijdig te zijn. Ik heb het niet over scooters gehad.
23 augustus 2014 at 19:04   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
On-topic: Heeft iemand het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vinden jullie ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie houden en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?
23 augustus 2014 at 20:36   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
RvW, het is één grote zooi in deze gemeente, hoewel ik denk, dat de meesten niet eens de moeite nemen om te reageren. En dat ga ik vanaf nu ook niet meer doen. De reacties zijn toch niet normaal meer? Had nog even de indruk dat frankbikker iemand was waar een normale discussie mee te voeren viel, maar helaas is hij al tig keer gebeld door ene peterpc.( zie Dichtbij, waar hij tegen de heer Wilsemius zei, dat hij en frank zoveel contact hebben). Dus die handen op dezelfde buik blijkt gewoon waar te zijn.Daarom komt niemand tussen hun gespuis en waarschijnlijk zijn zij ook goed bevriend met ene Jantine vd Hoven. Want als ik een klacht deponeer krijg ik nooit reactie, laat staan dat diegene waarover de klacht gaat ooit terecht wordt gewezen. Ik ben het hier zat en sluit nu verder iedere discussie uit. Wens jou iig veel sterkte en wijsheid toe. Mijn steun heb je. Het zal moeilijk worden.

23 augustus 2014 at 19:07   /   Beantwoorden  /

frank bikker
Beste Anonimaatje,
Ga eens googlen op robert van waning. Je zult veel vinden. Hij is op allerlei blogs eraf gegooid wegens vergaand trollen, waarbij hij diverse mensen zo hard op hun ziel heeft getrapt, dat hij een ban heeft gekregen. Bijvoorbeeld de Volkskrant. Ga zelf zoeken en trek je eigen conclusies en dat zijn geen meningen van PC of mij, maar van mensen die heel wat meer ervaring hebben in dit soort werk.
23 augustus 2014 at 20:13   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Ik kan gewoon onder mijn eigen naam reageren op artikelen in de Volkskrant reageren. Die verbanning was onterecht en diende alleen om een bepaalde columnist tegen gefundeerde kritiek te beschermen.
Hetzelfde geldt voor mijn verbanning door Dichtbij. Iedereen kan dat lezen op http://www.amstelveenkanbeter.nl. Ik werd verbannen omdat ik bezwaar maakte tegen een onterechte schorsing van 1 week zonder dat ik een regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden had geschonden.
Het is een hetze, en die wordt hier voortgezet. Niemand weet of zegt waarom.
Ook Johan Bos geeft liever klakkeloos scheldwoorden door dan fatsoenlijke inhoudelijke bijdragen over Grondwet, vrijheid van meningsuiting, democratie en handhaving.
23 augustus 2014 at 20:32   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Frank bikker, ik ben een zelfstandig denkende vrouw van 57 en heb google niet nodig om mijn meningen te vormen. Laat staan, dat ik mij door anderen laat beinvloeden.
23 augustus 2014 at 21:04   /   Beantwoorden  /

frank
Maar een beetje achtergrondkennis kan nooit kwaad en als je daar niet mee bezig houdt, dan kun je je wel eens in bepaalde zaken ernswstig vergissen.
24 augustus 2014 at 12:17   /

Robert van Waning
Frank, waarom zo geheimzinnig en suggestief? Zeg gewoon wat je bedoelt en waarvan je mij beschuldigt. Dan kunnen wij het ergens anders misschien eens hebben over de mogelijkheid dat jij je vergist.
24 augustus 2014 at 13:37   /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
@JB, uw site wordt gekaapt door mensen die een hetze tegen mij voeren. Dat zijn dezelfden als die op Dichtbij mijn verbanning hebben bewerkstelligd. Zij proberen dat zelfde kunstje hier nu ook. U lijkt daar wel gevoelig voor.
Als u het allemaal naleest, moet het u opvallen dat ik alleen REAGEER op aantijgingen. Dat moet mogen en kunnen.
U vertelt niet door wie u allemaal wordt gebeld. Schimmig.
23 augustus 2014 at 20:50   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Nooit eerder last van gehad, voordat u kwam. Nee ik vertel nooit als iemand mij persoonlijk mailt of belt.
23 augustus 2014 at 21:07   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
On-topic: Heeft iemand het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vinden jullie ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie houden en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?
@Johan Bos, ik vroeg u om iets meer te vertellen over het gemeentelijke communicatiebureau waarover u in uw artikel schreef:
“Want de gemeentelijke communicatie is evident een reclamebureau van het college, c.q. van het college programma. Het hoofd van dat bureau woont standaard de vergaderingen van B&W bij en in overleg wordt dan bepaald hoe iets naar buiten wordt gebracht. Natuurlijk zonder enige schade voor B&W, want daarvoor werkt die royaal bemande – pardon bevrouwde – afdeling nu eenmaal primair. Op kosten van ons allen uiteraard.”
Waarom beantwoordt u mijn vraag niet?
23 augustus 2014 at 20:58   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ik heb er voldoende over gezegd in mijn column, vind ik. Bent u het niet mee eens natuurlijk.
23 augustus 2014 at 21:06   /   Beantwoorden  /

gjzn
Doorgaan Johan. Trek je niks aan van de een dimensionale reacties.
23 augustus 2014 at 20:59   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
‘Blaming the victim’, dat is wat u doet. U deelt de kritiek van degenen die mij hier zonder enige reden of aanleiding mogen uitschelden voor oplichter en smeerlap. U vindt kennelijk dat scheldwoorden, persoonsgerichte opmerkingen en off-topic oneliners wel voor publicatie in aanmerking komen, maar fatsoenlijke inhoudelijke reacties niet.
U schrijft dat er druk op u wordt uitgeoefend om een einde te maken aan de ‘kaping’ van uw forum door mij. Ik heb echter alleen op uw verontrustende artikel gereageerd. Het is immers nogal wat dat uw onafhankelijke weblog door de gemeente wordt geboycot en verbannen (de titel van uw stuk).
In plaats van dat er een interessante discussie ontstond heb ik mij voornamelijk moeten verweren tegen persoonlijke aanvallen die nergens op sloegen.
Leest u alles nog eens van het begin na: Uw forum wordt misbruikt voor een hetze tegen een kritisch burger die wél ‘dieper kijkt’, die wél ‘vragen stelt, niet alleen bij de ‘gemeentepropaganda’ maar ook bij de belangenverstrengeling van gemeentebestuur en lokale pers.

Ondertussen laat u veel terechte opmerkingen en interessante vragen onbeantwoord. Zoals:
“[@Johan Bos] Wat precies het punt dat je wilt maken met het bovenstaande? Dat je je werk niet kunt doen? Dat zou natuurlijk een kwalijke zaak zijn.” (CeeBee).
“Stadhuis Pravda`s zijn in Engeland zelfs verboden. Terecht, want zij vormen een gevaar voor de democratie (en niet alleen de lokale). Dichtbij is een kritiekloze spreekbuis voor het gemeentebestuur en voor de lokale politiek en bureaucratie.” (RvW)
“Of je nu een voorstander/tegenstander van hr. Raat bent, wie kan hem tegengas geven? Geen goeie zaak voor de democratie, maar voor de onverschillige Amstelvener; eigen schild, dikke bult.” (Frank Bikker)
“Reactie- en discussieruimten zijn in principe openbaar en daar gelden de regels van de (Grond)wet en die van de gebruiksvoorwaarden (mits die niet in strijd zijn met de (Grond)wet.” (RvW)
“Niet om het een en ander Anonimaatje, maar in deze gemeente kunt je niet links genoeg zijn om op velerlei gebied tegengas te geven en te blijven vechten tegen de bierkaai.” (Jan Demming)
“Het probleem met deze gemeente is volgens mij, dat alles 10 handen op één buik is. Naar bewoners wordt niet of nauwelijks geluisterd.” (Anonimaatje)
“Ik ben het met jullie eens dat de gemeente nagenoeg alle fora in handen [..] zoals de kattenbakvulling grotendeels van dichtbij.nl en ronduit kinderlijk slechte propaganda van de plaatselijke tv/omroep en dat allemaal op onze kosten.” (Frank Bikker)
“Maar hoe zit het met die lastige burgers die in weblogs en op reactie- en discussieplatforms kritiek willen kunnen uiten op het gemeentebestuur, op de lokale politiek zelfs op de redactie van Dichtbij? Vind jij dat die ook allemaal mogen reageren en meedoen aan de publieke discussies op de door de gemeente gesponsorde platforms? Of mag hun het zwijgen worden opgelegd omdat hun op- en aanmerkingen niet welgevallig zijn?” (RvW)
“Hoeveel Amstelveners zijn nu echt geïnteresseerd in de plaatselijke politiek. Er is ook geen vraag naar. En dat is niet alleen de schuld van de gemeente, maar net zo hard die van de gemiddelde Amstelvener.” (Frank Bikker)
“De redactie van Dichtbij voelt zich niet geroepen, zelfs niet bij klachten, ooit tot een reactie te komen. Ja, je kan worden verwijderd en verbannen, dat is de makkelijkste weg toch? Want degene die klaagt is de pineut en zal het weten ook.” (Anonimaatje)
“Deze gemeente heeft geen democratische instelling. Democratie wordt hoogstens met de mond beleden wordt als dat zo uitkomt, maar verder regelt men het liever met elkaar in onderonsjes.” (RvW)
“Het kwalijke is dat onze bestuurders en raadsleden van deze praktijken op de hoogte zijn en het kennelijk prima vinden. Zij houden niet van tegenspraak en kritiek en zijn blij dat lastpakken op die manier worden uitgeschakeld.” (RvW)
“Het selecteren cq weigeren of verwijderen van onwelgevallige uitingen maakt van een medium een middel tot propaganda en belangenbehartiging. Dichtbij zou om die reden niet langer gesponsord mogen worden door de gemeente. Censuur en willekeurige uitsluiting van oppositie, dissidenten en critici zijn in strijd met het wezen van democratie en dus met journalistiek.” (RvW)
“Onverschilligheid of overgave, het resultaat is hetzelfde. Wie zwijgt, stemt toe! Dus laat wel van je horen, ook een minderheid heeft recht op een stem.” (Frank Bikker)
“En de lokale journalistiek, in een ver verleden luis in de pels van de overheid, bestaat inmiddels niet meer. Waarschijnlijk tot vreugde van de bestuurders. Zo kun je tenminste spuien wat je kwijt wilt en de nog bestaande media nemen dat wel klakkeloos over.” (Johan Bos)
“Waarom zouden burgers geen luis in de pels mogen zijn van bestuurders, politici en journalisten? Wij leven formeel nog altijd in een DEMOcratie en niet in een MEDIAcratie.” (RvW)
“Persoonlijk vind ik dat, in tegenstelling tot de papieren media die uiteindelijk vol geschreven raken, men op een medium als dit onbeperkt reacties en berichten kwijt moet kunnen. Uiteindelijk raakt hier de ruimte namelijk nooit op.” (Jan Demming)
“Kan iemand mij misschien uitleggen waarom een gemiddelde gewone doorsnee bewoner überhaupt nog deel zou willen nemen aan een publieke discussie alhier? Je wordt blijkbaar bij afwijkende meningen uitgescholden, voor oplichter en dergelijke uitgemaakt.” (Anonimaatje)
“On-topic: Heeft iemand het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vinden jullie ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie houden en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?” (RvW)
24 augustus 2014 at 10:50   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
@frank bikker. U neemt mij niet serieus. Ik heb geen achtergrondinformatie nodig, want die heb ik uit de eerste hand. Zou u ook eens moeten doen. Google publiceert alles, maar de waarheid ligt altijd in het midden en met wat wikken en wegen komt een onafhankelijk mens al snel tot bepaalde ideeën, die soms niet stroken met de hetze die tegen iemand wordt gevoerd. En ook de door mij gedane ‘onderzoekjes’ geven geen eenzijdig beeld van de door u en anderen geschetste veronderstellingen. Ik pleit er dan ook voor alleen te reageren op de stelling die in een bericht wordt weergegeven en niet op de persoon. Zou ten goede komen aan iedereen die mee wil doen aan een forum.
24 augustus 2014 at 18:06   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
En waar ik nog meer voor pleit, is dat journalisten eens een onafhankelijke mening ventileren en zich niet door mails en telefoontjes laten afleiden van de werkelijke vraag: “Hoe kan ik als ‘journalist’ objectief zijn?” (En die dus A zeggen en B niet beantwoorden).Misschien niet altijd mogelijk, maar je kan iig de schijn hoog houden ipv reacties te geven, die een zeer subjectief oordeel vormen en waaraan de gemiddelde lezer niets heeft. Dus heer Bos, waarom A zeggen en B niet beantwoorden????? U bent blijkbaar gebeld, gemaild. Dat schrijft u hier. Maar wat doet u daarmee????? Zou gaarne antwoord krijgen. Dank u bij voorbaat.
24 augustus 2014 at 18:33   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
In elk geval niet doen wat de bellers graag wilden. Maar uw oordeel over mij ligt al klaar blijkbaar. Mij pressen antwoorden te geven op uw vragen, leidt ongetwijfeld weer tot nieuwe vragen, die ik dan ook weer zou moeten beantwoorden. Waarom eigenlijk? Ik weiger gewoon mij door iedereen die reageert te laten manipuleren.
25 augustus 2014 at 15:45   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Wat een enge achterbakse figuren die Johan Bos opbellen om hem ertoe te bewegen mij uit zijn blog te verbannen. Echte democraten. Bij Dichtbij is hun dat gelukt. Brr.
25 augustus 2014 at 17:17   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Heer Bos, ik manipuleer niet, ik vroeg u gericht naar uw melding over bellers. Het zou netjes geweest zijn, als u daar verder niet op ingaat, dat sowieso niet te vermelden. Want dat roept namelijk vragen op. Lijkt me logisch. Ik kan me overigens wel een voorstelling maken hoor van die bellers. Maar het siert u, dat u daar geen gehoor aan geeft.
25 augustus 2014 at 17:18   /   Beantwoorden  /

Nomen Nescio
Maar beste mevrouw Anonimaatje, wat bedoelt u nu precies? De heer Bos geeft niets prijs over vuige insinuaties, maar uzelf suggereert dat u wel een vermoeden heeft over eventuele bellers. Dat is niet echt netjes. Zo geeft u de personen die een hetze voeren tegen u en de heer van Waning wel weer voedsel tot schelden, beschimpen, laster etc.
25 augustus 2014 at 18:29   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Maar als dit soort verwerpelijke acties – gezien de methode en het doel – steeds uit de zelfde hoek komen, lijken te komen, dan neemt het donkerbruine vermoeden steeds vastere vormen aan. En dat schelden en belasteren gaat toch gewoon door. Daar helpt niets tegen.
25 augustus 2014 at 18:44   /

Anonimaatje
Ok….Nomen Nescio. U bent duidelijk. Ik reageerde op de eigen bijdrage van de heer Bos over bellers. Daar vroeg ik naar, maar…..ik krijg een zeer unheimlich gevoel bij uw reacties op mij. Hoe zou dat komen?
25 augustus 2014 at 18:54   /

Anonimaatje
Is het u Nomen Nescio niet gelukt? Is de heer Bos misschien iets meer journalist dan u zou willen? Uw schampere mevrouw dit en dat heeft mij op een spoor gezet.
25 augustus 2014 at 19:01   /

Anonimaatje
Uw taktiek is lachwekkend en erg doorzichtig.
25 augustus 2014 at 19:04   /

Robert van Waning
Nescio heeft gelijk, Anonimaatje. De hetzers benutten alles om hun verderfelijke werk voort te kunnen zetten.
Wat Johan Bos vertelde over de pressie die achterbakse bellers op hem probeerden uit te oefenen, was verhelderend. Zonder namen te noemen heeft hij al genoeg verteld. Ik hoop dat hij gaat inzien welk spel hier wordt gespeeld. Kritische geesten moeten worden ausradiert.
25 augustus 2014 at 21:10   /

Anonimaatje
En als laatste…democratie is ook je gaandeweg rekeningschap geven van andersdenkenden en daar een klein beetje rekening mee houden. Ook al is dat een minderheid. Dat geldt voornamelijk voor journalisten. Die zouden zich namelijk op de vlakte moeten houden en die minderheid een podium moeten bieden zonder hun mening op te dringen. Dat mis ik op deze site. Ik had een ‘gekleurd’verhaal gehoord over J.Bos. Zou een onafhankelijke persoon zijn………mijn ervaring nu is dat hij hetzelfde protocol volgt als heel Dichtbij bij elkaar. Ik zal het mijn partij doorgeven, wie weet gaan er wat vragen worden gesteld.
24 augustus 2014 at 19:03   /   Beantwoorden  /

Nomen Nescio
Mevrouw Anonimaatje, uw verhaal is mij uit het hart gegrepen. Ik ben ook verwijderd van een groot aantal fora, omdat ik mij uitsprak tegen het gevestigde bijna fascistoïde establishment dat tegenwoordig de dienst uitmaakt. Dat een gewoonte maakt om simpele zielen zoals u en mijzelf tot in het uiterste schoffeert, en niet te vergeten de zeer kritische en sociaal begaand zijnde heer van Waning niet serieus wil nemen.
Ik ben echt de weg kwijt in deze wereld van geestelijk verval en anarchie.
24 augustus 2014 at 19:30   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Dank !! Voor uw reactie! Dacht soms even, dat ik zelf niet in orde ben. Maar er zijn toch meerderen die dezelfde mening zijn toegedaan.
24 augustus 2014 at 19:42   /   Beantwoorden  /

gjzn
Eind goed, al goed. Tevens: nieuw begin.
24 augustus 2014 at 20:10   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Ik denk, dat ik paranoïa begin te worden op fora in Amstelveen. Lijkt mij dus ook beter om in het geheel niet meer te reageren. En toch blijf ik mij afvragen waarom er figuren zijn die het andere reaguurders zo moeilijk willen maken. De allereerste reactie, misschien een jaar geleden op Dichtbij op mijn reactie op een dichtbijartikel was : Martine01=RvW? Dacht toen, huh? Maar nu snap ik hoe of wat, de hetze was al in volle gang en ik werd daar in meegesleurd. Een totaal zielige vertoning van een totaal zielig persoon. Ik zal de naam niet noemen, maar sindsdien heeft die persoon iedere discussie gesabboteerd. Wens dat zielige manneke heel veel succes verder met zijn hetze. Hoop alleen, dat er journalisten blijven bestaan, die hem de mond zullen snoeren tbv een eerlijk en oprecht debat in deze gemeente. Succes verder.
25 augustus 2014 at 21:38   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
Die paranoia is begrijpelijk, Anonimaatje. Tenslotte zijn er buiten dit forum om heimelijke krachten werkzaam die pressie uitoefenen op de redactie ervan om kritische deelnemers te verbannen en zodoende uit te sluiten van deelname aan publieke discussies over onderwerpen van algemeen belang.
Peterpc probeert tenminste nog openlijk (nou ja, onder een schuilnaam) om mensen uit Amstelveen.blog en Dichtbij weg te pesten en het liefst permanent te laten verbannen. Naar zijn eigen zeggen is hem dat bij Dichtbij gelukt.
Na de opmerking van Johan Bos over de telefoontjes en de e-mail die hij kreeg met klachten over het verloop van de discussie en met verzoeken om mij te verbannen, vraag ik mij af of zulke druk van buitenaf niet ook bij Dichtbij de doorslag heeft gegeven. Alleen dat kan mijn onterechte en onbegrijpelijke verbanning door Dichtbij verklaren.
Gezien al zijn door Dichtbij geweigerde bijdragen kan ‘peterpc’ (PG van Faassen) dat nooit in z’n eentje voor elkaar hebben gekregen.
Wij hebben dus te maken met een actieve én succesvolle lobbyclub die geen middel schuwt om de publieke opinie – en zodoende het democratische proces – te manipuleren dmv beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Ik heb er bij de Volkskrant ook al mee te maken gehad. Die verbanning werd echter even plotseling en willekeurig weer opgeheven als hij was ingesteld. Zonder één woord van excuus.

@Frank Bikker, jouw rol is in deze is mij nog steeds niet duidelijk. Je probeert wel steeds om mij zwart te maken mbv suggestieve verwijzingen naar het internet en mijn achtergrond, maar je maakt niet duidelijk welke van mijn vele meningsuitingen dan zo verkeerd was. Ik weet wel dat er óver mij wordt geroddeld, maar dat mag niet meetellen bij de beoordeling (laat staan veroordeling) van iemand.
Ik denk dat het allemaal te maken heeft met mijn openlijke kritiek op het Jodendom (ivm de discriminatoire religie, cultuur, wetgeving en politiek) en op Israël (ivm de etnische zuivering van Palestina en de beroving, bezetting, discriminatie, onderdrukking, blokkade en het bombarderen van de oorspronkelijke Arabische bevolking van dat land).
Er is een krachtige lobby die dergelijke kritiek niet kan verdragen maar die niet bereid is om dit in het openbaar kenbaar te maken.

Volgens Holocaust-overlever Hajo Meijer is kritiek op Israël ‘nodig, moedig en onontbeerlijk voor internationale pressie op Israël om gelijkwaardigheid en vrede toe te staan in zijn relaties met de Palestijnen’. Het heeft volgens hem niets te maken met antisemitisme. Integendeel, want ‘het ontstaat vanuit dezelfde waarden die bij velen juist leiden tot kritiek op antisemitisme en op alle andere vormen van racisme’.
(Bron: NRC Handelsblad, 25-8-2014.) De briljante natuurkundige Hajo Meijer, oa mede-oprichter van Een Ander Joods Geluid, is helaas onlangs overleden.

26 augustus 2014 at 16:08   /   Beantwoorden  /

Anhoop
Geen anti Israel hetze beginnen (alweer, zit dat in de familie?)
Het is Hajo Meyer, en die lag heel fijn bij de KKK zie :
https://www.youtube.com/watch?v=y3ZQPHJ73QQ
Maar ga maar lekker off topic door, heb je het oorspronkelijke bericht van de Heer Bos wel gelezen?
En dan nog hierover : “onderdrukking, blokkade en het bombarderen van de oorspronkelijke Arabische bevolking van dat land”
Sick fuck, waarop is dat gebaseerd? Toen er hier in WOII wat aan de hand was, zat je altijd in veilige landen?
Connectie met die gekke koninklijke familie? Door misschien al die prominente burgemeesters en duikboot matrozen in jou familie.
26 augustus 2014 at 19:16   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Klopt @Robert van Waning, ook ik heb het gevoel, dat er meer speelt. Het lijkt mij, dat er een duister spelletje wordt gespeeld door mensen, die anoniem het heft in handen willen krijgen. Bij Dichtbij en hier. Denk dat wij allebei wel weten wie er achter zitten. De reactie van P. Van Faassen spreekt boekdelen. Die erg veel contact heeft met F. Bikker. En wie weet zijn er nog meer. Daarom zou het goed zijn, als er eens een andere wind gaat waaien in deze door de Telegraaf media en dus dat soort reaguurders, geclaimde cultuur. Lees daar eens de reacties en je weet genoeg.
26 augustus 2014 at 19:58   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Lieve mensen, ik had het alleen over het gebrek aan lokale journalistiek. Halen jullie daar nou svp niet de holocaust etc. er weer bij. Kritiek op Israel is niet aan de orde in dit verband. Dat voert veel te ver. Blijf svp bok waar het over gaat. En laat Dichtbij er nu eindelijk eens buiten.
26 augustus 2014 at 22:48   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Open uw ogen en erken de werkelijkheid: Kritiek op Israels wandaden speelt juist de hoofdrol bij alle achterbakse pogingen om de vrijheid van meningsuiting op dit forum en op Dichtbij te beperken dmv censuur en verbanning.
27 augustus 2014 at 9:36   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Uw werkelijkheid is de mijne niet per se. Nogmaals: Breng vermeende wandaden van Israel of die van Hamas niet steeds in verband met Dichtbij etc. Of met lokale journalistiek in het algemeen.
27 augustus 2014 at 10:02   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Het CIDI wordt een ‘echt een héle goede lobbyclub’ genoemd in het gelijknamige artikel in NRC Handelsblad van 18/8 jl. Een citaat:
“Toen duidelijk werd dat er op die conferentie steun zou worden uitgesproken voor de Palestijnse vakbeweging, belde het CIDI met de toenmalig voorzitter. Een CIDI-medewerker maakte [FNV-voorzitter] Snoeij in `heel stevige bewoordingen’ duidelijk dat zij de conferentie geen goed idee vond.”
Die FNV-conferentie werd dus afgelast. Zo gaan die dingen in ons ‘open en vrije democratie’..
U schreef dat u telefoontjes en mailtjes kreeg van mensen die menen dat deze site door mij zou zijn gekaapt, zodat zij zelf niet meer reageren. “Misschien heeft die redenering ook een rol heeft gespeeld bij Dichtbij,” schreef u zelfs.
U haalde dus zelf Dichtbij en Israël erbij, want er bestaat duidelijk een verband tussen die telefoontjes en de pogingen van ‘peterpc’ (Van Faassen) c.s. om mij verdacht te maken vanwege mijn kritiek (elders) op Israëls wandaden.
Iedereen die ooit heeft gewaagd om zulke kritiek openlijk te uiten, krijgt – direct of indirect – met het CIDI te maken. Ik ben zelf met die lobby geconfronteerd op ieder openbaar discussieforum, zoals Standpunt.nl, VK Opinie, Dichtbij en nu weer hier.
Het is een echte heksenjacht, vergelijkbaar met die van McCarthy destijds in de VS met zijn jacht op vermeende communisten.
De hetzers laten je niet los, als straf voor oprechte meningsuitingen waarin niets verkeerds wordt geschreven of bedoeld.
27 augustus 2014 at 13:26   /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Nomen Nescio
Mijnheer van Waning en mevrouw Martine01, u kunt beter stoppen om hier uw beginselen van recht en vrijheid te verdedigen. Zolang er nog schuim als peterpc, frans bikker etc. (die allemaal een prive telefoon lijn met de Heer Bos hebben) jullie achtervolgen zoals die oude kommunisten deden van de SP met eerzame burgers, gaat dat niet lukken.
Misschien bestaat de Völkischer Beobachter nog, kun je daar lekker reageren.
27 augustus 2014 at 15:36   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Johan Bos schreef op 23/8 om 18:54: “Ik krijg nu telefoontjes en mailtjes van mensen die menen dat deze site wordt gekaapt door Robert van Waning, daardoor zij zelf niet meer reageren. Misschien die redenering ook een rol heeft gespeeld bij Dichtbij.
Daarmee haalde hij zowel Dichtbij als Israël erbij, want er is maar één Lobby die structureel pressie uitoefent op media om onwelgevallige uitingen de kop in te drukken.
27 augustus 2014 at 15:42   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
De Völkischer Beobachter was een antisemitische nazikrant die Hitler in 1945 uitriep tot ‘man van de eeuw’.
@Nesccio, uw laatste reactie was nogal tweeslachtig. U noemt ‘peterpc’ en frank bikker ‘schuim’ maar tegelijk raadt u Martine en mij aan om voortaan maar in de VB te gaan schrijven. Niet zo lekker allemaal. Leg eens uit.
27 augustus 2014 at 16:00   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

frank bikker
Dit is een blog over lokale aangelegenheden, en niet over het CIDI,Palestina, algemene FNVzaken die niets met Amstelveen hebben te maken. Er zijn genoeg andere fora, die daar over gaan. Leg je ei daar en niet hier!!
27 augustus 2014 at 18:04   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Frank Bikker, als dit een blog voor lokale aangelegenheden is, waarom moest Anonimaatje dan van jou mijn naam googlen op het internet? Wat heeft dat te maken met mijn deelname aan het publieke debat in Amstelveen?
Je schreef over de mensen die op het internet over mij kwaadspreken: “Dat zijn geen meningen van PC of mij, maar van mensen die heel wat meer ervaring hebben in dit soort werk.” Bedoelde je het CIDI en Ratna Pelle? Nogmaals: Wat heeft dat met lokale aangelegenheden te maken?
Jij betrok mijn kritiek op Israël in deze discussie. Ik niet. Het ei dat jij hier deponeert, is rot en stinkt een uur in de wind. Weg ermee.
27 augustus 2014 at 21:31   /   Beantwoorden  /

gjzn
Geachte dame(s) en heren,
is een treffen met tomaten op het rode plein een optie?
Kan mogelijk nader verstaan tot elkaar bevorderen.
27 augustus 2014 at 21:42   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Dus: De gemeentekrant mag burgers zomaar uitsluiten van deelname aan het publieke debat op een door de gemeente gesponsord forum zonder dat er een politieke of journalistieke haan naar kraait.
Hoezo, democratische rechtsstaat? Hoezo, liberaal gemeentebestuur? Hoezo, ‘Vrijheid en Democratie’? Joehoe, raadsleden, bent u daar?!
Dit onderwerp is actueel totdat gemeentebestuur en -raad ons burgerrecht van vrije meningsuiting gaat borgen.
30 augustus 2014 at 11:08   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ik wist niet dat er een gemeentekrant bestond….
31 augustus 2014 at 14:03   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Waarom heer Johan Bos lokt u een discussie uit, terwijl u het antwoord al weet? En vervolgens, als er al reactie komt, doet u dat af als nonsens? U weet namelijk, volgens mij, heel goed dat het lokale suffertje er niet is voor de inwoners, maar voor de handjeklap elite met hun netwerk naar elkaar.
31 augustus 2014 at 18:31   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
De gemeentekrant is het huis-aan-huis-blad (waarvan ik de naam hier niet mag noemen) waarin de officiële bekendmakingen en andere mededelingen van de gemeente staan en dat daarom ook de p.r. van het gemeentebestuur mag verzorgen. Kritiek van burgers op de gemeente en op de lokale bestuurders en raadsleden wordt zo veel mogelijk geweerd.
31 augustus 2014 at 14:53   /   Beantwoorden  /

peterpc
Graag voorbeelden. Iets roepen zonder ook maar enig bewijs is wel heel gemakkelijk.
31 augustus 2014 at 15:12   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Nou ja, als het een lokaal sufferdje is, bestaan de redactie door u genoemde elite uit sufferds. Wilt u daar dan graag bij horen?
1 september 2014 at 17:50   /   Beantwoorden  /

frank bikker
Kritiek van meeschrijvers wordt echt niet altijd geweerd, zie enkele van mijn artikeltjes en dat weet de hr. van Waning heus wel.
31 augustus 2014 at 19:11   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
De gemeente is één van de adverteerders. Dan is het dus ook de Abinakrant, de Van der Hooplaankrant, de Stadshart krant etc.
1 september 2014 at 17:52   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@JB, opmwrkelijk dat u als journalist geen verschil ziet tussen overheid en particuliere bedrijven. Laat mij u vertellen dat de gemeente een democratische verantwoordelijkheid heeft waarmee het (laten) verbannen van kritische burgers niet strookt.
1 september 2014 at 18:46   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Feit blijft dat zij voor de krant gewoon een van de adverteerders is. Waarom zou die niet voor andere evenzeer buigen als voor de lokale overheid, die overigens – in tegenstelling tot bedrijven – ook nog eens verplicht is in lokale media (er is nog maar één krant) te adverteren. U verwart steeds de democratische verantwoordelijkheid van de overheid met die van media.
2 september 2014 at 11:09   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Mijn verbanning door Dichtbij is het bewijs dat de gemeentekrant geen kritiek op de lokale politiek en journalistiek duldt. Het uitschakelen van oppositie is anti-democratisch en daarom het kenmerk van dictaturen. Kenmerk van democratie is dat het bewind niet bepaalt welke meningen burgers wel of niet mogen uiten.
Lokale democratie is de kern, de basis en de lakmoesproef van een democratie. Zonder de basis van een goed functionerende lokale democratie mist de landelijke democratie een aansluiting met het volk en heeft dus een probleem met haar legitimatie.
@Frank, het selecteren van welgevallige of althans ongevaarlijke kritiek bewijst mijn punt.
31 augustus 2014 at 19:23   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Juist heer Waning! Uiteraard, @ gericht aan frank bikker, zijn sommige bijdragen het lokale suffertje waardig, maar neemt niet weg, dat de reacties op ingezonden stukken worden weggecijferd, ofwel weggeband. Maw, men moet het er wel mee eens zijn. Zoniet, dan zijn de rapen gaar.
31 augustus 2014 at 19:38   /   Beantwoorden  /

peterpc
De gemeente krant volgens rvw is de dode bomen uitgave van Dichtbij op internet, waar hij terecht is verwijderd.
M.i. heeft rvw nooit een poging ondernomen om zijn verhaal te doen bij de papieren uitgave.
Dus wederom vuige aantijgingen die kant noch wal raken.
1 september 2014 at 8:59   /   Beantwoorden  /

gjzn
Dichtbij hef de ban op Robert per direct op.
31 augustus 2014 at 19:36   /   Beantwoorden  /

Warhorse
Dichtbij hef de ban op RvW per direct op.
31 augustus 2014 at 19:42   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
“Je account is gebanned, je mag helaas geen reactie plaatsen. voor meer informatie neem contact op met de redactie.”
Deze mededeling krijg ik als ik de website van Dichtbij bezoek.
De redactie van de gemeentekrant heeft mij op deze manier uitgesloten van deelname van het publieke debat op haar forum. Van Faassen noemt dit hierboven een ‘vuige aantijging’, terwijl hij juist degene is die op mijn verbanning heeft aangedrongen.
Op 21/8 schreef Van Faassen op dit forum onder zijn schuilnaam ‘peterpc’:
“rvw, [..] En dat je door mijn toedoen als EVRMxx verbannen werd is zeker door mijn toedoen, na een klacht over je misselmakend gezeur m.b.t. jouw stokpaardjes (vrijheid dit, vrijheid dat etc) terwijl het artikel over De Vliegtuigramp ging. Nog maar een keer, je bent om te kotsen. En dat is ook vrijheid van meningsuiting.”
Vanaf andere adressen kan ik soms – noodgedwongen onder een telkens andere schuilnaam – meedoen aan de openbare discussies, totdat mijn stalkers mij hebben ontdekt:
“Betrapt, citoyen = Robert van Waning. Joehoe redactie, doe eens even verwijderen. Weer eens het IP adres misbruiken van andere mensen?” Zum Kotzen.”
1 september 2014 at 10:35   /   Beantwoorden  /

peterpc
Volgens rvw is de gemeentekrant van papier, want huis aan huis blad. Vervolgens roepen dat hij daar geen ingezonden stukken kwijt kan is natuurlijk onzin. En vuige laster omdat rvw nog nooit daar iets heeft willen plaatsen.
Het gekke is natuurlijk ook dat rvw, de hoeder van de vrije meningsuiting en de verrader van reageerder geuzen namen, moeilijk doet als anderen dat op hem toepassen.
Blijft onverlet, dat het met elk forum waar rvw niet meer mag komen, een stuk beter gaat.
1 september 2014 at 11:53   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Ik ben juist een voorstander van het reageren onder eigen naam omdat schuilnamen vaak worden misbruikt voor scheldpartijen, zoals nu ook weer blijkt.
@Van Faassen, ik vind het dus prima dat u mijn (echte) naam noemt op Dichtbij, want zelf kan ik dat dus niet. Het is nogal logisch dat ik niet gezellig ga meeschrijven in een krant die mij ten onrechte van haar website verbannen heeft.
Deze hetze mag wat mij betreft nu wel weer even stoppen, want dit dient geen ander doel dan Van Faassens persoonlijke wraakzucht vanwege mijn kritiek op Israëls wandaden. Off-topic, dus.
1 september 2014 at 12:40   /   Beantwoorden  /

peterpc
“Het is nogal logisch dat ik niet gezellig ga meeschrijven in een krant die mij ten onrechte van haar website verbannen heeft.”
rvw heeft nog nooit voor zijn verbanning, iets in de krant gezet, dus waarom begint rvw daar dan over?
Mijn kritiek op rvw heeft niets te maken met wat Israel doet, dus waarom dan maar weer beginnen over Israel? Over off-topic gesproken.
Maar ga lekker door met de klaagzangen en gehuil over het ondragelijk onrecht wat je ten deel is gevallen. Wat mij betreft is het wel goed zo.
1 september 2014 at 14:41   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
‘Dat is niet de stad die wij willen,’ zei wethouder Raat in een interview waarin hij reageerde op mijn verzoek in het AVN om alsjeblieft het scooterverbod in het Stadshart te handhaven.
Maar waar gaat dit eigenlijk over? Dichtbij heeft mij niet verbannen omdat ik te weinig in de papieren krant schreef. Die verbanning moet worden opgeheven, want er was geen legitieme reden toe.
Van Faassen is zelf topscorer in verwijderde reacties.
1 september 2014 at 15:31   /   Beantwoorden  /

peterpc
“Dichtbij heeft mij niet verbannen omdat ik te weinig in de papieren krant schreef.”
Dat moeten hele rare medicijnen zijn , die rvw tot zich neemt, als je dit kunt zeggen.
1 september 2014 at 18:06   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Aan welke medicijnen denkt u heer van Faassen?
1 september 2014 at 18:17   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Leuke discussie jongens. Laten wij doorgaan. Van Faassen zoals deze meneer PC blijkbaar heet heeft dus een enorme invloed op lokale media. Hoe komt dat? Wat is zijn doel? Wat is zijn gedrevenheid om anderen zwart te maken? Waar komt dat uit voort? Is dat jeugd? Wellicht voer voor psychologen?
1 september 2014 at 17:15   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Volgens Van Faassen ben ik terecht verbannen, maar ik heb nog steeds geen goede reden gehoord. Ik had zijn echte naam genoemd nadat hij mij had beschuldigd van het verraden van Joden en van verzetsstrijders. Toen vond ik het welletjes. Dichtbij koos zijn zijde en schorste mij voor 1 week. Toen ik daartegen bezwaar maakte, verzwaarde community manager Jantine van den Hoven deze sanctie tot een permanente verbanning. Op http://www.amstelveenkanbeter.nl kan je lezen hoe dit ging. Het zwart maken neemt inderdaad ernstige vormen aan. Dit zou nooit anoniem mogen gebeuren.
1 september 2014 at 18:15   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Internet is anoniem. Internet kan mensen uitsluiten.Internet kan ook mensen als van Faassen een podium bieden. Beetje slijmen, beetje op de man/vrouw spelen en het onrecht is al verworden tot een item. En mensen die integer zijn tot criminelen ‘veroordelen’. Het zal een eenzame strijd worden. Hopelijk kijken ‘journalisten’ daar doorheen, anders is het slecht gesteld met de onafhankelijke journalistiek.
1 september 2014 at 18:49   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@JB, de gemeente moet ivm haar democratische opdracht en verantwoordelijkheid niet adverteren in een krant die in strijd handelt met de beginselen en regels van de democratische rechtsstaat.
Dichtbij ontleent aan de gemeentelijke bekendmakingen een onwenselijke monopoliepositie en tevens een status die zij met haar antidemocratische gedrag niet waar maakt.
Een krant die als enige de (inderdaad wettelijk verplichte) publicaties van de gemeente plus de (veelal overbodige) zelfreclame van de bestuurders en lokale politici mag verzorgen, zou geen misbruik mogen maken van haar monopoliepositie.
Niet alleen de overheid maar ook de journalistieke media hebben een democratische verantwoordelijkheid. De journalistiek dankt haar status en voorrechten aan haar functie om als waakhond van de democratie alle machtsvormen (inclusief de media) in onze samenleving kritisch te volgen en (samen met de burgers) weerwerk en tegenspraak te bieden.
Zonder tegenspraak is van democratie geen sprake. Dit besef is nog niet goed doorgedrongen tot onze lokale bestuurders, politici en journalistiek.
2 september 2014 at 12:19   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
U blijft herhalen. Ik wil hier nu echt vanaf. Wij weten het nu wel. De overheid is fout en de media en journalistiek laten zich voor haar kar spannen. U hebt dat nu ook op deze site voldoende keren gezegd en ik krijg klachten van – mogelijk in uw ogen ondemocratische – mensen over uw in steeds dezelfde langdradige bewoordingen gehulde aanmerkingen op de lokale media, die naar uw mening in strijd met de grondwet handelen. Wilt u daar nu mee ophouden, mede in het belang van de democratie, want anderen – die misschien aan de onderwerpen gerelateerde commentaren hebben, blijven erom weg.
2 september 2014 at 14:10   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
JB, u heeft zelf de discussie heropend. Als u mij ervan beschuldigt dingen met elkaar te verwarren, wilt u dan wel mijn verweer hiertegen plaatsen? Ik heb ook niet beweerd dat de overheid fout is etc.
Dat onafhankelijke journalistiek in Amstelveen niet als luis in de pels van de lokale politiek kan functioneren, had u zelf in uw artikel geschreven. Ik heb daaraan toegevoegd dat kritische burgers door de gemeentekrant worden uitgeschakeld.
2 september 2014 at 17:22   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Dat weten wij nu wel. Dichtbij is in uw ogen een gemeentekrant, in de mijne een uitgave van de Telegraaf. Maar zullen we daarover nu stoppen. De standpunten zijn duidelijk, lijkt me.
2 september 2014 at 17:4