Verdediging van 'ABC-NL', de NL-versie van Algemeen Beschaafde Cultuur, is een zaak van ons allen.

Verdedigde onze Koningin inderdaad louter ‘christelijke waarden’, zoals de Volkskrant schreef in haar hoofdredactionele commentaar (Commentaar VK 27/12/2007) ? Als deze opvatting inderdaad zowel de bedoeling van de Koningin als de geest van de Volkskrant weerspiegelt, dan werkt deze pretentie inderdaad behoorlijk polariserend, zoals Nausikaa Marbe in haar column van vandaag opmerkt.

Zijn het echter wel zulke exclusieve ‘christelijke waarden’ die de Koningin verdedigt?

Zijn dingen als democratische en rechtsstatelijke beginselen, eerbied voor gemeenschappelijke wetten en regels, subculturele verscheidenheid, op begrip- en respectvolle wijze rekening houden met andere groepsculturen, fatsoenlijke omgang met andere mensen en hun groeperingen, sociale vaardigheden, beschaafde omgangsvormen, aandacht voor de ander en het algemeen belang, maatschappelijke betrokkenheid, gemeenschapszin, sociale cohesie en meer van dat moois en wenselijks inderdaad voorbehouden aan christelijke samenlevingen? Deze gedachte zou getuigen van een superieure arrogantie jegens andere culturen.

Doorgaan met het lezen van “Verdediging van 'ABC-NL', de NL-versie van Algemeen Beschaafde Cultuur, is een zaak van ons allen.”

De journalistiek schuift telkens haar verantwoordelijkheid af.

De media speelden een aanjagende, aanklagende en veroordelende rol in ‘Mabelgate’, de tot politieke affaire opgeblazen mediahype die er uiteindelijk toe zou leiden dat prins Johan Friso en zijzelf van troonsopvolging werden uitgesloten. Tot deze conclusie kwam De Nederlandse Nieuwsmonitor na een gedegen onderzoek. (VK, 19/12 jl)

Zoals gewoonlijk wentelt de journalistiek haar verantwoordelijkheid af op ‘de politiek’. Met de kop “Politiek hielp bij hype” vatte de Volkskrant immers de inhoud van het artikel samen, terwijl het voor de journalistiek zo pijnlijke rapport toch heus voornamelijk ging over de berichtgeving door de media (inclusief de ‘kwaliteitspers’) waarin vooroordelen als feiten waren gepresenteerd terwijl zij nooit ondubbelzinnig waren vastgesteld.

De hoofdredacteur van deze krant schreef onlangs dat zijn redactie wilde leren van gemaakte beoordelingsfouten. Die kop wekt de indruk dat dat leerproces moeizaam verloopt.

Doorgaan met het lezen van “De journalistiek schuift telkens haar verantwoordelijkheid af.”

MobiMeter maakt automobilisten bewust van ALLE kosten van IEDERE kilometer. 'Gratis' tanken.

Teneinde mensen voortdurend volledig bewust te maken van álle kosten die gemoeid zijn met de kilometers die zij gemotoriseerd afleggen, moet iedere vorm van éénmalige betaling (vooraf of achteraf) worden afgeschaft., dus niet alleen de bvb en de motororijtuigbelasting etc., maar ook ook het tanken.

Omdat door de automobilist geen direct verbad wordt ervaren tussen tussen de prijs van een volle tank benzine, diesel of LPG en het feitelijke rijden (zeker niet als voor het tanken met pinpas, creditcard of benzinepas-van-de-zaak wordt betaald), moet er ook voor het tanken worden betaald op een worden op een manier die de automobilist VOORTDUREND confronteert met de VOLLEDIGE kosten-per-kilometer.

De brandstof moet dus niet worden betaald op het moment dat men tankt, maar worden door een ‘MOBIMETER’ berekend tijdens het rijden. De benzinestations declareren de door hen geleverde brandstoffen bij MOBICOST.NL, een (semi)overheidsinstantie.

Doorgaan met het lezen van “MobiMeter maakt automobilisten bewust van ALLE kosten van IEDERE kilometer. 'Gratis' tanken.”

De Volkskrant moet nu een nieuwe reden bedenken om Iran van de kaart te laten vegen.

Nadat de neocons van de Volkskrant in de afgelopen jaren een oorlogshetze tegen Iran hadden gevoerd vanwege de vermeende ontwikkeling van atoomwapens, had deze krant vandaag (net als The New York Times) best mogen openen met het nieuws dat 16(!) Amerikaanse geheime diensten eendrachtig hebben vastgesteld dat Iran daar al in 2003 mee is gestopt.

Maar nee hoor, dit verheugende bericht staat weggestopt ergens op een buitenlandpagina en ook in het Commentaar wordt er met geen woord over gerept. Dit is ronduit beschamend.

De Volkskrant zal nu een nieuwe reden moeten bedenken om Iran van de kaart te willen laten vegen door degenen die daartoe over een Goddelijke vrijbrief zeggen te beschikken

Die automatische kennisgeving van ‘Nieuwe reactie’ kan praktischer.

Bloggers die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van nieuwe reacties op bepaalde VK Weblogs, ontvangen automatische e-mails in hun IN-box. Als Onderwerp staat er dan: “Nieuwe reactie op een bijdrage aan het Volkskrant-weblog.”

Doorgaan met het lezen van “Die automatische kennisgeving van ‘Nieuwe reactie’ kan praktischer.”