"Wij zijn het volk!" roept Anet Bleich. Maar voel je vooral niet aangesproken, beste lezer.

Zoals columniste Anet Bleich over ‘het volk’ denkt, daar lusten de zwijnen geen parels van. “Wij zijn het volk!” schreef zij vanochtend (24/5) in haar column ‘Uitgeburgerd om een bagatel’ . Maar voel je vooral niet aangesproken, beste lezer, want sommige zwijnen zijn voor Bleich ‘more equal’ dan de rest (de meerderheid). Zij schrijft: “Wat Verdonk ‘het volk’ noemt, is niet meer dan een stel rancuneuze, van de politiek en de democratie vervreemde kleinburgers.”

Zo wordt iedereen die minister Verdonk niet per definitie ongelijk geeft en die niet vindt dat Rita Verdonk maar Ayaan Hirsi Magan de meeste en ernstigste fouten heeft gemaakt, bij het grof vuil gezet door de opinie-elite waarvoor de Volkskrant graag als spreekbuis optreedt. Veel publicisten hebben in deze krant onzin op nonsens gestapeld om vanuit een hoge morele positie Rita Verdonk zo kwaadaardig mogelijk af te kunnen schilderen en haar het leven nóg zuurder te maken dan het in haar zware, verantwoordelijke en hoogst ondankbare positie al is. (Verantwoordelijkheid is iets waar columnisten weinig last van hebben.)

Ik was van plan om alle onwaarheden en verdraaiingen en andere manipulaties van de werkelijkheid in mijn weblog op te sommen, maar daar was gewoon geen beginnen aan. De column van Bleich is echter exemplarisch, dus hierbij een paar van haar enormiteiten:

Doorgaan met het lezen van “"Wij zijn het volk!" roept Anet Bleich. Maar voel je vooral niet aangesproken, beste lezer.”

De oplossing: Naturaliseer Ayaan Hirsi Alias met terugwerkende kracht tot 1997.

De oplossing lijkt zo klaar als een klontje: Ayaan Hirsi Ali moet alsnog met terugwerkende kracht tot 1997 het Nederlanderschap verkrijgen.

Als mensen zelfs postuum een ridderorde kunnen krijgen en als Anne Frank met terugwerkende kracht de Nederlandse nationaliteit had kunnen verkrijgen als men dat had gewild, dan moet het ook mogelijk zijn om alle juridische, staatsrechtelijke, politieke, morele en praktische bezwaren rond Ayaan Hirsi Magan op deze manier in één klap op te lossen. De minister hoeft haar discretionaire bevoegdheid dan ook niet te misbruiken voor een beslissing die in flagrante strijd is met wet en jurisprudentie.

Iedereen heeft het zo druk met Rita Verdonk af te branden dat men kennelijk niet meer helder kan (of wil) nadenken. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel moeite mee heb na het lezen van alle enormiteiten die de Volkskrant vanochtend schaamteloos publiceerde.

Want laat vooral één ding helder worden: de problemen zijn in oorsprong niet veroorzaakt door minister Verdonk maar door Ayaan Hirsi Ali die een loopje dacht te kunnen nemen met de regels van onze democratische rechtsstaat, die vervolgens zo brutaal was om hiermee te gaan koketteren en al die tijd te lullig en te arrogant was om haar fouten alsnog recht te zetten. Met mijn voorstel sleept Ayaan de jackpot plus bonusprijs in de wacht voor het hoge spel dat zij heeft gespeeld, maar in het landsbelang moeten wij daar maar vrede mee hebben.

Ayaan speelde een spel, en Rita draait op voor het verlies.

Ayaan Hirsi Ali ondervindt van haar bewust gemaakte fouten veel minder schade dan haar vriendin Rita Verdonk die haar in de afgelopen jaren steeds had gesteund. Verdonk krijgt nu de vreselijkste verwijten naar haar hoofd geslingerd, terwijl het toch echt Ayaan was die zonder dwingende noodzaak onzorgvuldig is geweest bij haar naturalisatieverzoek. Ayaan was immers geen politieke vluchteling en werd (voorzover ik weet) in Kenya niet vervolgd of bedreigd. Zij had (begrijpelijk!) geen zin in een gearrangeerd huwelijk met een neef in Canada. Op haar vliegreis naar haar ongewenste echtgenoot in Canada is zij in Duitsland uitgestapt en heeft daarna hier asiel aangevraagd. Ayaan is niet dom. Bij haar aanvraag van Nederlanderschap en zeker in de jaren daarna wist zij dat zij geheel onnodig hoog spel had gespeeld door bewust een naam op te geven die zij niet gerechtigd was te voeren, niet in Nederland maar ook niet in het land van haar herkomst.

Ayaan had in de tijd dat zij in Nederland genoot van haar rechten en privileges, haar fouten gemakkelijk tijdig kunnen herstellen. Zij heeft er echter bewust voor gekozen om Rita Verdonk geheel onverdiend te belasten met de consequenties van haar eigen beoordelingsfouten en manipulatieve spelletjes. Dat was niet netjes van Ayaan, en bovendien heeft zij onze wetten en regels geschonden, overigens zonder daar ooit zelf ernstige gevolgen van te hoeven ondervinden. Zij was Nederlander of wordt dat alsnog, als en zodra zij dat wil.

Doorgaan met het lezen van “Ayaan speelde een spel, en Rita draait op voor het verlies.”

Verdonk: Voor journalistiek is onzorgvuldigheid juist een geoorloofd middel, een wapen.

“Rita Verdonk is na een lang debat in de Tweede Kamer door de knieën gegaan,” meldt de NOS ieder uur in haar nieuwsuitzendingen op Radio 1 op 17 mei 2006.

Burgers die alles geloven wat de publieke radio vertelt en wat de kranten schrijven, denken nu dat minister Rita Verdonk in het debat over het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali door de Tweede Kamer op de knieën is gedwongen. Dat is gewoon niet waar. Zij heeft alleen toegezegd een motie te zullen uitvoeren die haar vraagt om te doen wat zij al van plan was: Goed blijven nadenken over deze zaak, nader laten onderzoeken of sommige Kamerleden mogelijk gelijk hadden met hun interpretatie van het arrest van de Hoge Raad van november 2005, afwachten wat Ayaan Hirsi Ali te berde zal brengen in haar bezwaarschrift tegen de ‘constatering’ van de minister, en uiteindelijk dit alles mee laten wegen in haar uiteindelijke beslissing over de vraag of Ayaan Hirsi Ali ooit rechtens Nederlander is geworden.

Indien die beslissing negatief uitvalt, zal Verdonk natuurlijk op heel korte termijn willen bewilligen in een hernieuwd naturalisatieverzoek door Ayaan Hirsi Ali. Logisch. Ondertussen is Ayaan nog steeds gewoon Nederlander, behoudt zij voorlopig haar paspoort én haar internationaal erkende vluchtelingenstatus en had zij ook gewoon haar Kamerlidmaatschap kunnen behouden.

Doorgaan met het lezen van “Verdonk: Voor journalistiek is onzorgvuldigheid juist een geoorloofd middel, een wapen.”

Journalitiek: journalist is een koekoek die zijn politieke agenda in andermans nest legt.

De Volkskrant zette vandaag (15/5) de volgende kop boven een artikel: “Dijkstal: Hirsi Ali moet eer aan zichzelf houden.” In het artikel zelf wordt oud-VVD-minister Hans Dijkstal als volgt ‘letterlijk’ geciteerd: “Zij moet onder ogen zien of ze de eer niet aan zichzelf moet houden.”

In werkelijkheid was het Buitenhof-presentator Rob Trip die tegen Hans Dijkstal zei: “Eigenlijk zegt u wat anders. U zegt dat Hirsi Ali de eer aan zichzelf moet houden.” Dijkstal antwoordde daarop met: “Nou ja, ik vind niet dat ik dat nu, zonder dat alle vragen zijn beantwoord, zo stellig moet zeggen, maar ik vind in ieder geval wel dat ze die mogelijkheid onder ogen moet zien.”

Zien jullie de ‘nuance’, die ik liever ‘demagogische manipulatie’ of ‘manipulatieve demagogie zou willen noemen? Dit is een zodanig verdraaide, gefilterde of bewerkte weergave van een politiek standpunt dat die de politieke opvattingen van het journalistieke medium ondersteunt. Journalisten en presentatoren leggen hun politieke agenda in andermans nest.

Doorgaan met het lezen van “Journalitiek: journalist is een koekoek die zijn politieke agenda in andermans nest legt.”