Tegengif voor Israëlische oorlogspropaganda in de Volkskrant.

“Tribal nationalism always insists that its own people is surrounded by “a world of enemies”,
schreef Hannah Arendt in haar boek ‘The Origins of Totalitarianism‘.

Tot welke extremen van vernietigingsdrang dit kan leiden, toont Israël met zijn bombardement van het dichtbevolkte Gaza als ‘zelfverdediging’ tegen de Palestijnen die hun verzet tegen de bezetting, onderdrukking, annexatie (landroof) en kolonisatie van hun land maar niet willen opgeven.

‘Israël moet Hamas definitief verslaan,‘ schrijven Michael B. Oren en Yossi Klein Halevi in een groot artikel op de opiniepagina van de Volkskrant.

Omdat ik door de opinieredactie nog steeds verbannen ben van de reactie- en discussieruimten op de website van de Volkskrant verschaf ik u op deze plaats het noodzakelijke tegengif tegen deze oorlogspropaganda, waarin de vernietiging van Gaza de enige weg naar een tweestatenoplossing en een onderdeel van het vredesproces wordt genoemd.

Hieronder staat de tekst van de nieuwsbrief van 31 december 2008 van het ‘Information Clearing House’ van Tom Feely. Ik doe tevens een oproep om u te abonneren op deze nieuwsbrief en om een vrijwillige bijdrage te storten ter instandhouding ervan.

Hoe noodzakelijk het is dat de journalistiek tegenspraak krijgt, wordt in deze dagen immers weer pijnlijk duidelijk.

Doorgaan met het lezen van “Tegengif voor Israëlische oorlogspropaganda in de Volkskrant.”

Die stinkende schoen past alleen Arie Elshout zelf.

De Irakezen zijn schuldig aan het geweld dat zij elkaar aandoen. Dat is althans de mening van Arie Elshout, huisdealer van Bushdoctrines bij de Volkskrant. De door Elshout vaardig geformuleerde opvatting is geheel in lijn met de verdoezeling door deze krant van alles wat er zo duidelijk mis gaat in het Midden-Oosten, maar wat wij toch heus anders moeten zien. Desnoods met oogkleppen.

In verband met mijn verbanning die ondanks de onrechtmatigheid ervan en ondanks alle inspanningen en toezeggingen van de Ombudsman maar niet wordt opgeheven, kan ik niet op de column van Arie Elshout reageren op de daartoe geëigende plaats, de reactieruimte. Daarom doe ik het maar in dit notitieboekje dat niet bepaald een openbare plek is voor publiek debat over maatschappelijke en politieke kwesties. Terwijl de journalistiek het maatschappelijk forum voor politiek debat domineert door het te monopoliseren, krijgen burgers weblogs om ze bezig en dus zoet te houden.

Hierbij de reactie die natuurlijk thuishoort op hetzelfde forum als waarop Arie Elshout zijn enormiteiten mag en kan uitkramen:

Doorgaan met het lezen van “Die stinkende schoen past alleen Arie Elshout zelf.”

Mensenrechten, ook voor Volkskrantlezers?

shortlink: http://wp.me/p1mUd8-1EBs

‘Mensenrechten, ook voor Zimbabwanen?‘luidt de titel van het commentaar van vandaag, 10 december 2008 (de Dag van de Mensenrechten). De Volkskrant schrijft daarin o.a.

“Op tal van plekken in de wereld zullen vandaag verheven woorden worden gesproken over de mensenrechten. Het is immers precies zestig jaar geleden dat door de lidstaten van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen.
Menig spreker zal dit memorabele besluit omschrijven als een unieke triomf voor de menselijke beschaving.  
Er zal ongetwijfeld in overweging worden gegeven dat de mensheid zich moet blijven inspannen voor ‘de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en gebrek’, zoals de preambule van de Verklaring van 10 december 1948 verkondigt.
Helaas zullen al die verheven woorden soms ietwat schril klinken. Niet omdat in grote delen van de wereld de eerbied voor de ‘inherente waardigheid en onvervreemdbare rechten van de mens’ – nog zo’n fraaie frase uit de preambule – nog altijd ver is te zoeken.
Niemand kan in ernst verwachten dat conflicten en tegengestelde belangen zich zo eenvoudig laten elimineren, dat uiteenlopende interpretaties over het primaat van diverse mensenrechten zo gemakkelijk zijn te overbruggen. Het menselijk tekort laat zich nu eenmaal niet opheffen met een sonore beginselverklaring. [..]”

In de voor reacties en discussie bestemde openbare ruimte onder het Commentaar op de website van de Volkskrant schreef ik op 10-12-2008 13:01 de volgende reactie:

Doorgaan met het lezen van “Mensenrechten, ook voor Volkskrantlezers?”