Ons pensioenstelsel is in verkeerde handen – Brief aan KRO (Radio 1)

Van: Robert van Waning
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2002 14:22
Aan: Radio1 KRO Opdemiddag
Onderwerp: Pensioenfondsen: niet alleen onverantwoord financieel beleid

Beste Liesbeth,

Verleden jaar heb ik je aandacht gevraagd voor de wijze waarop pensioenfondsen nog steeds worden beheerd en bestuurd. In het veelgeroemde Nederlandse pensioenstelsel blijkt nu inderdaad meer fout te gaan dan men lang heeft willen toegeven. Pensioenfondsen komen niet alleen financieel in de problemen komen omdat zij te lang en te heftig hebben gegokt in de beurscasino. Met het onverantwoorde financiële beleid komt nog veel meer ellende uit de kasten rollen.

Begin vorig jaar schreef ik je onder meer:

Het gildegewijze pensioensysteem is immers in strijd met flexibilisering. Nu arbeid steeds flexibeler wordt, blijft het systeem van pensienopbouw daarbij achter. Flexibilisering van arbeid betekent nu nog dat dat voor al die vrijheid in keuze van baan en carriere een hoge prijs betaald moet worden met een tegenvallende pensioenuitkering. Een groot deel van de premies gaat op aan allerlei structurele en frictiekosten, bijvoorbeeld van overheveling van het ene pensioenfonds naar het andere.

Bedrijfstakgewijze pensioenopbouw is uit de tijd. De branchegebondenheid van pensioenopbouw stamt uit de tijd van de ambachten en categorale vakbonden.

Doorgaan met het lezen van “Ons pensioenstelsel is in verkeerde handen – Brief aan KRO (Radio 1)”