Verbannen door Stand.NL (Standpunt NL) vanwege bezwaar tegen anonimiteit.

“Politici, bestuurders en journalisten praten en schrijven ook onder hun eigen naam. Dan mogen wij als burgers niet achter blijven.”
Deze reactie van mij werd op 4 november 2005 door de redactie van Standpunt NL verwijderd, omdat het niet zou slaan op hun stelling
‘In Nederland moet je kunnen zeggen wat je wilt”.

“Op internet is het zeer normaal om actief te zijn onder een schuilnaam. We denken dat het verplicht stellen van een voor- en achternaam teveel zou afschrikken om  deel te nemen aan het forum. [..] U heeft gemeend dit opnieuw in de dagstelling te moeten aandragen wat heeft geleid tot uw schorsing.”
(NCRV Forums, redactie van Stand.nl (Standpunt NL), 4 november 2005.)

Verkorte link naar dit blog

Op het forum van Standpunt NL (Stand.nl) deed ik mijn eerste ervaringen op met deelname aan het publieke debat op een openbaar forum op het internet. Dat was kort maar leerzaam..

______________________________
De vraag of anonimiteit het publieke debat grover maakt, past naadloos bij de stelling van vandaag. Het feit dat de redactie dit niet beseft, is een indicatie van hun intelligentie en opleidingsniveau. Je ziet: Het is mogelijk om duidelijk zijn zonder onbeschaafde termen te gebruiken..” Dat was natuurlijk niet vriendelijk en zelfs niet netjes, maar ik was erg boos. Dit bericht werd prompt verwijderd door de redactie.”
_________________________________

Van: R&N van Waning-Hanssen [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: vrijdag 4 november 2005 16:42
Aan: ‘Bogaerts, Geert-Jan’
Onderwerp: Standpunt NL prefereert kennelijk anonimiteit

Geachte heer Bogaerts,
Uw bezwaren tegen al die anonimiteit in politieke en maatschappelijke debatten deel ik voor honderd procent.  Het merkwaardige is dat ik vergeefs geprobeerd heb om ditzelfde standpunt te berde te brengen op het forum van Standpunt NL (NCRV, Radio 1), naar aanleiding van de stelling “In Nederland moet je alles kunnen zeggen wat je wilt”.
Ik had geschreven:
“De moderne manier om anoniem, onder pseudoniem of alias te kunnen discussiëren op fora en chatrooms etc. heeft ook geleid tot een vergroving van het publieke debat. Dus: Wég met al die bivakmutsen, burqa’s, pseudoniemen, aliassen, schuilnamen en avatars. Ook op Standpunt NL. (Anders is het ‘Standpunt Anoniem’).”
Tot mijn verbazing werd deze bijdrage verwijderd door de redactie van Standpunt NL. Misschien vatte zij het op als een kritiek op het redactionele beleid mbt dit discussieplatform. (Wel merkwaardig, gelet op de stelling van die dag..)
Maar het werd nog gekker. Mijn bijdrage bleek te zijn verplaatst naar het forum “Over Standpunt NL”. Dit is alleen zichtbaar is voor geregistreerde deelnemers. Die kunnen daar van gedachten wisselen over o.a. de monitoring van het forum. Ik schreef hier mijn bezwaar tegen de verbanning van mijn toepasselijke (en correcte!) bijdrage aan de discussie over meningsuiting:
“Wat gek dat dit draadje is verbannen naar een onvindbare plek. Het stoort mij dan ook dat dit zonder verwijzing gebeurt. Dit is niet alleen onfatsoenlijk, maar ook niet goed voor de discussie. De vraag of anonimiteit het publieke debat grover maakt, past naadloos bij de stelling van vandaag. Het feit dat de redactie dit niet beseft, is een indicatie van hun intelligentie en opleidingsniveau. Je ziet: Het is mogelijk om duidelijk zijn zonder onbeschaafde termen te gebruiken..”
Dat was natuurlijk niet vriendelijk en zelfs niet netjes, maar ik was erg boos. Dit bericht werd prompt verwijderd door de redactie. Ik ontving een e-mail met de suggestie om mijn onvriendelijke kwalificaties weg te halen en mijn bericht opnieuw in te sturen. Dat heb ik gedaan. Maar ook dit keer werd het verwijderd en opnieuw verbannen naar het Goelag-forum! Toen ik daartegen weer protesteerde en daarbij citeerde uit de e-mail die de redactie mij gestuurd had, werd ik ‘permanent geschorst’! Ik mag nu dus niet meer meedoen aan Standpunt NL, maar begrijp nog steeds niet waarom. Bijzonder frustrerend want je kunt niets doen tegen dit redactionele machtsvertoon.
Uw artikel van vanochtend maakte echter bijna alles weer goed. Ik hoop dat ze het bij de NCRV ook gelezen hebben.
Vriendelijke groet,
Robert van Waning, Amstelveen

_________________________________
“De moderne manier om anoniem, onder pseudoniem of alias te kunnen discussiëren op fora en chatrooms etc. heeft ook geleid tot een vergroving van het publieke debat. Dus: Wég met al die bivakmutsen, burqa’s, pseudoniemen, aliassen, schuilnamen en avatars. Ook op Standpunt NL. (Anders is het ‘Standpunt Anoniem’).”
_________________________________

Van: R&N van Waning-Hanssen [mailto:post@wanhan.nl]
Verzonden: vrijdag 4 november 2005 17:14
Aan: NCRV Forums
CC: Red Vkr I-net Bogaerts, Geert-Jan
Onderwerp: Anonimiteit is ‘lafheid ten top’. (de Volkskrant, 4 november 2005)

Geachte Redactie,
Vanochtend stond in de Volkskrant een artikel met de titel ‘Lafheid ten top”. Het was geschreven door Geert-Jan Bogaerts, chef van de internetredactie van de Volkskrant. De subtitel luidde: “Als auteurs hun anonimiteit op internet misbruiken om zich grof te uiten, is optreden gewettigd.
U weet dat ik gisteren vergeefs een aantal keren heb geprobeerd om deze opvatting in te brengen op het forum van Standpunt NL, naar aanleiding van de stelling van die dag over de vrijheid van meningsuiting. Mijn bericht luidde:
“De moderne manier om anoniem, onder pseudoniem of alias te kunnen discussiëren op fora en chatrooms etc. heeft ook geleid tot een vergroving van het publieke debat. Dus: Wég met al die bivakmutsen, burqa’s, pseudoniemen, aliassen, schuilnamen en avatars. Ook op Standpunt NL. (Anders is het ‘Standpunt Anoniem’).”
En in een volgend bericht:
“Politici, bestuurders en journalisten praten en schrijven ook onder hun eigen naam. Dan mogen wij als burgers niet achter blijven.”
U heeft deze berichten om mij onduidelijke redenen verwijderd en na enig heen-en-weer gesteggel ben ik nu ‘permanent geschorst’.
Geert-Jan Bogaerts schrijft in bovengenoemd artikel in de Volkskrant o.a.:
“Op internet is die platheid nog een graadje erger dan in het echte leven, omdat mensen zich daar betrekkelijk anoniem kunnen uiten. [..] Die anonimiteit begrijp ik ook niet zo goed. [..] Wie uitgebreid over zijn privé-problemen vertelt op internet in de hoop gelijkgezinden te treffen of opbeurende woorden te vernemen, wil anoniem blijven. Dat is zeker te billijken.
Maar het gebruik van schuilnamen in politieke discussies vind ik persoonlijk een vorm van lafheid. Als je werkelijk meent wat je typt, waarom wil je daarvoor dan niet uitkomen onder je eigen naam?”
Nu hoort u het eens van een ander. Misschien is dit een aardig idee voor een Stelling? Maar dan graag wel wachten tot ik weer mee mag doen.
Vriendelijke groet,
Robert van Waning
Amstelveen

_____________________________
“Op internet is het zeer normaal om actief te zijn onder een schuilnaam. We denken dat het verplicht stellen van een voor- en achternaam teveel zou afschrikken om  deel te nemen aan het forum. .. U heeft gemeend dit opnieuw in de dagstelling te moeten aandragen wat heeft geleid tot uw schorsing.”
______________________________

Van: NCRV Forums [mailto:forums@ncrv.nl]
Verzonden: vrijdag 4 november 2005 17:28
Aan: Robert van Waninn
Onderwerp: RE: Anonimiteit is ‘lafheid ten top’. (de Volkskrant, 4 november 2005)

Beste Robert,
We hebben al meerdere malen toelichting gegeven op waarom we wel schuilnamen toestaan op Stand.nl en u heeft deze discussie ook al meerdere malen aangezwengeld. De dagstelling is daarvoor niet de plaats, wel het forum ‘Over Stand.nl’. Daar hebben we u meerdere malen op gewezen, maar u blijft volharden in deze kruistocht. We sluiten niet uit dat we in de toekomst ons beleid op dat punt wijzigen, we hebben er ook meerdere malen intern over gesproken en zien ook zeer zeker de voordelen ervan.
Alleen zullen we op dit moment op Stand.nl mensen niet dwingen onder hun eigen naam te schrijven. Belangrijkste reden daarvoor is privacy. Met iemands voor- en achternaam en bijvoorbeeld een woonplaats (wat in een uitgebreide discussie in bijv. De Huiskamer makkelijk is te achterhalen) is iemand op internet erg gemakkelijk te traceren. Met alle kwalijke gevolgen van dien. Daarnaast heeft internet een ijzeren geheugen en zijn de teksten door iedereen te lezen. Stel dat iemand nu iets kwalijks schrijft over sociale instellingen, maar daar later wil werken om het juist te verbeteren. Zijn/haar activiteit op het forum kan dan tegen hem/haar gebruikt worden. Dergelijke gevallen komen steeds vaker voor.
Tot slot is er zoiets al gewoonte, op internet is het zeer normaal om actief te zijn onder een schuilnaam. We denken dat het verplicht stellen van een voor- en achternaam teveel zou afschrikken om  deel te nemen aan het forum. Al deze argumenten hebben we overigens al eens op een rij gezet. Bij deze nogmaals en helaas heeft u gemeend dit opnieuw in de dagstelling te moeten aandragen wat heeft geleid tot uw schorsing.
Met vriendelijke groet,
NCRV Forums

_______________________________
“Met alle respect voor uw standpunt zie ik nog steeds niet in waarom ik geen recht zou hebben op míjn standpunt en waarom ik dit niet in een forum over meningsuiting naar voren zou mogen brengen. Uit het artikel in de Volkskrant blijkt dat deze mening relevant is voor de stelling die u ter discussie had gesteld.
U kunt niet zomaar berichten verwijderen omdat u het er zelf niet mee eens bent en dan ook nog eens de deelnemer schorsen omdat hij in begrijpelijke boosheid uit zijn slof schiet. U heeft zich ook aan regels te houden, en die staan niet alleen in uw Algemene Voorwaarden.
__________________________________

Van: Robert van Waning
Verzonden: vrijdag 4 november 2005 18:51
Aan: NCRV Forums
Onderwerp: RE: Anonimiteit is ‘lafheid ten top’. (de Volkskrant, 4 november 2005)

Beste ?,
Hartelijk dank voor uw uitgebreide uitleg.
Met alle respect voor uw standpunt zie ik nog steeds niet in waarom ik geen recht zou hebben op míjn standpunt en waarom ik dit niet in een forum over meningsuiting naar voren zou mogen brengen. Uit het artikel in de Volkskrant blijkt dat deze mening relevant is voor de stelling die u ter discussie had gesteld.
U kunt niet zomaar berichten verwijderen omdat u het er zelf niet mee eens bent en dan ook nog eens de deelnemer schorsen omdat hij in begrijpelijke boosheid uit zijn slof schiet. U heeft zich ook aan regels te houden, en die staan niet alleen in uw Algemene Voorwaarden.
Ik ben, samen met Geert-Jan Bogaerts, politici, bestuurders, journalisten, columnisten, commentatoren, presentatoren, ingezonden-brieven-schrijvers en vele anderen van mening dat een politieke discussie met open vizier moet worden gevoerd, TENZIJ bijzondere persoonlijke omstandigheden dit onmogelijk maken. Alleen voor dát geval zouden mensen gebruik mogen maken van een schuilnaam. (Ideetje: Geef deelnemers de mogelijkheid om onder hun eigen naam én onder pseudoniem mee te doen aan de discussies.)
U heeft het recht en de mogelijkheid om voor Standpunt NL een andere lijn te kiezen, maar u heeft niet het recht om mensen de mond te snoeren alleen omdat zij het niet met u eens zijn.
Ik ervaar deze onterechte schorsing als bijzonder pijnlijk en blamerend en ik verzoek u deze ongedaan te maken en mijn oorspronkelijke bericht terug te plaatsen waar die hoort: In het forum over de stelling van die dag. De titel ervan was (meen ik):
“Nee, want wet en fatsoen stellen beperkingen”.
Vriendelijke groet,
Robert van Waning

______________________________
“U kunt ons eind deze week mailen met het verzoek weer toegang te krijgen tot het forum.”
_____________________________

Van: NCRV Forums [mailto:forums@ncrv.nl]
Verzonden: maandag 7 november 2005 12:05
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: RE: Anonimiteit is ‘lafheid ten top’. (de Volkskrant, 4 november 2005)

Geachte heer/mevrouw,
Uw reactie hoort volgens ons nog steeds thuis in het forum “Over Stand.nl” aangezien het betrekking heeft op de werking van het forum en niet op de discussie over de vrijheid van meningsuiting in Nederland naar aanleiding van de aanslag op Theo van Gogh. U kunt ons eind deze week mailen met het verzoek weer toegang te krijgen tot het forum.
Met vriendelijke groet,
NCRV Forums

____________________________
Je bent als burger even kans- als machteloos.  Niets en niemand is opgewassen tegen journalistieke vormen van willekeur en machtsmisbruik.
De stelling-van-de-dag van Standpunt NL was: “In Nederland moet je kunnen zeggen wat je wilt”.
____________________________

Van: R&N van Waning-Hanssen <post@wanhan.nl>
Verzonden: maandag 7 november 2005 14:15
Aan: Red Vkr Bogaerts, Geert-Jan <g.bogaerts@volkskrant.nl>
CC: ‘forums@ncrv.nl’ <forums@ncrv.nl>
Onderwerp: Standpunt NL: Kan het nog gekker? Vast wel.

Beste Geert-Jan Bogaerts,
Èn, wat zei ik je: Je bent als burger even kans- als machteloos.  Niets en niemand is opgewassen tegen journalistieke vormen van willekeur en machtsmisbruik.
De stelling-van-de-dag van Standpunt NL was:
“In Nederland moet je kunnen zeggen wat je wilt”.
Ik had geschreven:
“De moderne manier om anoniem, onder pseudoniem of alias te kunnen discussiëren op fora en chatrooms etc. heeft ook geleid tot een vergroving van het publieke debat. Dus: Wég met al die bivakmutsen, burqa’s, pseudoniemen, aliassen, schuilnamen en avatars. Ook op Standpunt NL. (Anders is het ‘Standpunt Anoniem’).”
En in een volgend bericht:
“Politici, bestuurders en journalisten praten en schrijven ook onder hun eigen naam. Dan mogen wij als burgers niet achter blijven.”
En dit bericht is dus door de redactie van Standpunt NL verwijderd, omdat het niet zou slaan op de stelling.
Kan het nog gekker? Vast wel..
Vriendelijke groet,
Robert van Waning

____________________________________
Weblogs van RvW over dit onderwerp:
_____________________________________

Verbannen door Standpunt NL vanwege bezwaar tegen anonimiteit

Meningsvrijheid?

Persvrijheid wordt misbruikt om meningsuitingen van burgers te onderdrukken. 

Vrije meningsuiting is essentieel voor publiek debat.

Verbannen door de Volkskrant, vanwege meningsuiting

Pleidooi voor vrije meningsuiting van reageerders.

Mensenrechten, ook voor Volkskrantlezers?’
(N.a.v. Commentaar de Volkskrant, 10 dec 2008 (‘Mensenrechten, ook voor Zimbabwanen?’)).

‘De Volkskrant mag lezersreacties verwijderen.’
(Commentaar de Volkskrant, 26 aug 2008)

RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 1: De Klacht.

RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 2: Pleidooi.

‘Rechten en plichten op de site.’
(Column van Thom Meens, Ombudsman van de Volkskrant.)

De Volkskrant geeft geen betrouwbare weergave van lezersreacties.

De Volkskrant ‘verbergt’ kritische reacties (en verliest zo ons vertrouwen).

Het VK Weblog werd verdonkeremaand: Te kritisch?

Willekeur regeert in reactie- en discussieplatforms.

Is reactie op website gelijk aan ingezonden brief?

Klacht bij de Raad voor de Journalistiek ivm censuur VK.

Reactie- en discussieforum is publiek domein, zegt VK Ombudsman.

Redactionele vrijheid gaat boven vrijheid van meningsuiting, vindt RvdJ.

Smaad, laster en beledigingen verstoren publieke discussies.

Zijn er regels voor publiek debat op particulier weblog?

Vrije meningsuiting in de Volkskrant: een kwestie van volhouden.

Spamblogs saboteren het VK weblog. Wie zit daar achter?

VK Opinie beïnvloedt op oneerlijke wijze de verhoudingen in het publieke debat.

Verbannen vanwege kritiek op een column. Kan het gekker?

EINDE

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s