Amstelveen Kroniek – Jaar 2011

Restanten van stadskroniek Amstelveen.blog
op Archive.com. (Selectie)
Jaar: 2011

[In Ontwikkeling.]
========================
Wijkkranten samengevoegd
Door Johan Bos op vr 21 jan 2011 om 17:12, in de categorie Wijknieuws.
https://web.archive.org/web/20110124025057/http://amstelveen.blog.nl:80/wijknieuws/2011/01/21/wijkkranten-samengevoegd#more-6325

Stichting Cardanus gaat onder meer ter besparing van kosten haar wijkkranten samenvoegen. Die voor Amstelveen-Noord en -Midden verschijnen in het vervolg als één editie, vijf keer per jaar, in een oplage van 35.000 exemplaren. Er worden 28.000 kranten huis aan huis bezorgd, de rest ligt in displays. De wijkkrant wordt huis aan huis bezorgd in Randwijck, Elsrijk, Uilenstede-Kronenburg, Bankras-Kostverloren, Stadshart, Patrimonium, Oude Dorp, Keizer Karelpark, Groenelaan en Buitengebied. Dat gebeurt niet in Bovenkerk, Waardhuizen/Middenhoven en Westwijk. Daar ligt het blad wel op diverse plaatsen – wijk- en winkelcentra – in krantendisplays. Huis-aan-huis worden daar wel respectievelijk Nota Bene (Bovenkerk), Gondelkoerier en Westwijk Info verspreid.
In de nieuwe opzet krijgt de krant zestien pagina’s: twee voor het wijknieuws uit Amstelveen-Noord en –Midden, een katern met achtergronden van breder Amstelveens nieuws en een katern met kunst en cultuur en activiteiten voor jong en oud. Volgens opbouwwerker Hans de Weers van Stichting Cardanus vermindert de hoeveelheid kopij voor krantenmedium, als gevolg van de toegenomen populariteit van digitale media. Ook moesten kosten worden bespaard. “Ook hebben we de kans gegrepen om de samenwerking met http://www.buurtpersbureau.nl (BPA) tot volle wasdom te brengen. Beide activiteiten worden dit jaar zoveel mogelijk op elkaar afgestemd,” zegt De Weers.
Lees ook:Nieuw programma met 363 cursussen bij Cardanus
Lees ook:Cardanus zoekt mensen met creatieve plannen
Lees ook:Buurtpersbureau online van start
Lees ook:Versterking jongerenwerk Amstelveen-Zuid
Lees ook:Amstelveen wil kunststad van het jaar worden
=======================================

SP: ‘College voert met A9 nu ons programma uit’
Door Johan Bos op 21 februari 2011 om 22:59, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/02/21/sp-college-voert-met-a9-nu-ons-programme-uit
Joep van Erp
Uit het feit dat B&W het contract over de A9-tunnel willen openbreken, omdat de gemeente de door het Rijk gevraagde bijdrage van 100 miljoen niet kan ophoesten, maakt de SP-fractie in de gemeenteraad op dat zij in feite haar verkiezingsprogramma uitvoeren. Daarin stond dat de partij geen voorstander van de verbreding van de A9 is. De partij sprak in dat programma uit de tunnel weliswaar een mooie optie lijkt, maar de financiële onderbouwing naar haar mening nogal zacht was. Ook de op te offeren ruimte, in verband met de voor de financiering noodzakelijke herontwikkeling van het gebied langs de weg, lag de socialisten zwaar op de maag. De SP ze grenzen te willen stellen aan de financiering van de A9. Eigenlijk zou naar haar mening het Rijk alles moeten betalen, omdat de weg ook een rijksproject is. “Een jaar geleden stond onze fractie alleen met die visie,” zegt fractievoorzitter Joep van Erp. “Van geen enkele andere partij kregen wij steun tijdens de verkiezingscampagne. Er werd weggedroomd bij een brede esplanade, stadsparken, groenkantoren. Alsof er geen crisis was. Doemscenario’s werden ten tonele gebracht om de mensen te laten geloven dat de tunnel, mede gefinancierd door de gemeente, de enige weg was.”
Nu de ondertunneling van de A9 op losse schroeven komt te staan, kan er volgens de SP van verbreding ook geen sprake zijn. Van Erp denkt dat het de bewoners van het Oude Dorp veel pijn zal doen. Een aantal van hen moest hun huis uit. “Ze moesten vlug beslissen voor een woning in de nieuwe wijk in Bovenkerk die net gebouwd en klaar was. Nu blijkt dat allemaal niet nodig te zijn geweest. In de extra raadsvergadering van 28 februari zullen we hier aandacht voor vragen,” zegt Van Erp, die verder vindt dat de collegepartijen hun belofte aan de kiezers niet waarmaken. Van Erp: “De SP is toch verheugd dat dit college nu de weg van de SP inslaat. Dat zou het vaker moeten doen.”
Geen reacties
Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Lees ook:CDA: Gemeente moet alternatief hebben voor A9-tunnel
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9
Lees ook:VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’
=================================

Bewonersavond van wijkplatform Elsrijk
Door Johan Bos op 23 feb 2011 om 12:51, in de categorie Wijknieuws.
Afvalinzameling, bouwplannen in de wijk, bestrating, verkeersstromen en welzijn in de wijk. Onderwerpen die aan de orde komen in de bijeenkomst, die wijkplatform Elsrijk op 16 maart in ’t Open Hof (Burgemeester Haspelslaan 129) houdt voor wijkbewoners. Bewoners kunnen zelf kiezen over welk onderwerp zij willen meepraten en vervolgens aanschuiven rond de tafel van de groep die dat bespreekt. Het wijkplatform zegt benieuwd te zijn naar de creatieve oplossingen waarmee de bewoners komen. We zijn vooral benieuwd vanuit een positieve insteek naar uw creatieve oplossingen. Elk onderwerp wordt door een medewerker van de gemeente toegelicht, waarna via de discussie per issue vijf actie- en/of verbeterpunten worden vastgesteld. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Nieuw is dat deelnemers van 18.00 uur af gratis stamppot kunnen mee-eten. Wijkbewoners wordt verzocht zich vóór 3 maart aan te melden via elsrijk@wijkplatforms.info of site http://www.wijkplatforms-amstelveen.nl/elsrijk.
Lees verder
=========================================
Soos ‘De Bunker’ naar ‘t Open Hof
Door Johan Bos op 22 feb 2011 om 17:11, in de categorie Uitgaan.
Bijna gedoemd zichzelf op te heffen wegens gebrek aan een dak boven het hoofd, maar nu weer klaar voor een nieuwe start: de al 41 jaar bestaande Sociëteit de Bunker voor 25 plussers. De soos kwam op zaterdagavond bijeen in De Bajes, maar de gemeente verkoopt dat pand. Waarmee de soos dakloos dreigde te worden. Stichting Cardanus heeft nu vervangende huisvesting gevonden in wijkcentrum ’t Open Hof. Behalve de wekelijks soosavonden met een hapje en een drankje, worden geregeld andere activiteiten georganiseerd, zoals een Muzieksoos, Alternatieve muziek, Jamsessie, Bunkerpool-kampioenschap, Bokbier-event, voor- en najaarsfestijn, Christmas-eve, Belgische-avond, Duitse-avond enzovoort. Wie eens wil komen kijken, hoeft niet meteen lid te worden, meldt het bestuur. Lees verder
==============================
SP betwijfelt nut ‘snoepreis’ naar rechtzaak in IJsland
Door Johan Bos op 22 feb 2011 om 11:40, in de categorie Politiek.
https://web.archive.org/web/20110224051727/http://amstelveen.blog.nl:80/politiek/2011/02/22/sp-betwijfelt-nut-snoepreis-naar-rechtzaak-in-ijsland#more-6588
De SP betwijfelt het nut van de reis van financieel wethouder Raat (VVD) en een delegatie van het provinciaal bestuur naar IJsland, om te proberen iets van de daar verdampte miljoenen terug te krijgen. Zij vermoedt dat er sprake is van een duur uitstapje op kosten van de belasting betalende burgers. Raat meldt op zijn beurt uit IJsland die reactie nogal verwarrend te vinden, omdat de complete gemeenteraad ermee heeft ingestemd dat hij er heen zou gaan, inclusief de SP. “Ik ben hier dus mede namens de SP en op verzoek van de advocaten,” zegt Raat. Amstelveen en provincie Noord-Holland verloren respectievelijk 15 en 78 miljoen euro, toen de IJslandse bank Landsbanki in 2007 failliet ging. De SP wijst er op dat de toenmalige wethouder en gedeputeerde voor financiën beiden VVD-lid zijn. “De partij die altijd de indruk wil wekken zo goed met belastinggeld te kunnen omgaan,” zegt Dago Wellink, SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten. De afgevaardigden van gemeente en provincie zijn aanwezig bij een op IJsland spelende rechtszaak.
Wellink: “Eerst 78 miljoen euro van de provincie vergokken, bijna 100 euro per Noord-Hollander, en er dan nog ook eens een reisje aan vast knopen op kosten van de overheid om bij de rechtszaak aanwezig te zijn: dat kan natuurlijk niet.” Hij Gedeputeerde Staten gevraagd of de provincie Noord-Holland werkelijk naar IJsland afreist en zo ja wat dat dan allemaal kost. Wellink wil weten hoeveel mensen er precies naar IJsland gaan, wat hun functie is, wat hun aanwezigheid bijdraagt aan de rechtszaak en wat alles bij elkaar de kosten zijn.
Hij wijst er ook op dat de president van IJsland het recent tot stand gekomen Icesave-verdrag niet wil tekenen, zodat er vrijwel zeker een nieuw referendum komt. Bij het vorige stemde de bevolking massaal tegen een eerder verdrag, dat voor IJsland veel gunstiger was dan wat nu op tafel ligt. Wellink verwacht dan ook dat het wordt weggestemd. Hij vraag GS hoe hoog zij de kans achten dat de provincie ooit nog wat terug ziet van de gestalde miljoenen, waarop zij hun antwoord baseren en of zij dat kunnen onderbouwen. Wethouder Raat liet eerder weten dat hij en het gemeentelijke hoofd financiën naar IJsland zouden vertrekken op verzoek van de advocaat.
Lees ook:Wethouder Raat op miljoenenjacht in IJsland
Lees ook:Provincie pompt 150 duizend euro in Van der Togt
Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Provincie wil fors investeren in overkapping A9
Lees ook:Geen begrotingswijziging door recessie en ‘IJsland’
5 Reacties
Geplaatst door de schoolmeester op 22 februari 2011 om 13:48
Dit is stemmingmakerij SP. Verbeeld je dat door je afwezigheid je kans op wat geld nog verslechterd of zelfs verspeeld. Had je dan de SP eens moeten horen loeien. Deze oprisping van de SP is nou echt populistisch gewauwel. Dit had ook de PVV kunnen zeggen.
peter: 23 februari 2011 om 8:11
schoolmeester waarom de pvv erbij halen, is dat geen stemmingmakerij? Dat geneuzel over snoepreisjes komt eigenlijk altijd uit de sp en pvda hoek, en daar lopen toch ook heel wat lieden rond die leuke dingen voor zichzelf bedenken.
de schoolmeester: 23 februari 2011 om 22:01
Dat het gezeur over snoepreisjes vaak uit de hoek van de SP komt, daar heb je gelijk in. Vaak vind ik het terecht of mij ontgaat het belang er in ieder geval van, maar in dit specifieke geval vind ik het ronduit stom, vanwege de door mij al eerder vermelde reden.
De Klok op 22 februari 2011 om 15:36
Dat is opmerkelijk, de Amstelveense fractie van de SP steunt de trip van VVD-wethouder Raat naar IJsland.
remco op 23 februari 2011 om 11:50
Als de heer Raat het nieuwsbericht op de website van de SP Noord-Holland gelezen zou hebben, had hij niet verbaasd hoeven te zijn of verbaasd hoeven te doen. Daar staat namelijk dat er kritiek is op een eventueel snoepreisje door de provincie Noord-Holland. In het bericht wordt het bezoek van Raat aan IJsland wel genoemd, maar er wordt geen kritiek op geuit. Goed lezen is kennelijk niet altijd even makkelijk.
===========================================
SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9
Door Johan Bos op do 24 feb 2011 om 17:22, in de categorie A9.
https://web.archive.org/web/20110226234310/http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/02/24/sp-gemeente-mag-niets-betalen-aan-tunnel-verbrede-a9

Niet de gemeente, maar Rijk en provincie moeten betalen voor overkapping van een verbrede A9. Dat vindt de SP in de Provinciale Staten. Volgens haar raakt het openbreken door Amstelveen van het contract over de A9-tunnel ook de provincie, die vijftig miljoen euro beschikbaar wil stellen voor het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Dat is maar de helft van de bijdrage die van Amstelveen wordt gevraagd als bijdrage aan de overkapping van de rijksweg op haar grondgebied. De statenfractie heeft Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk gevraagd of die, nu Amstelveen onder de contractuele verplichting uit wil, nog steeds die vijftig miljoen wil investeren in het wegennet. De SP zelf vindt verbreding van de A9 niet nodig. Als die toch doorgaat, moet er wat haar betreft een tunnel komen. En daaraan zou de gemeente geen cent moeten meebetalen, omdat het om een weg van het Rijk gaat. Het Rijk moet dan ook maar betalen voor behoud van de leefbaarheid in Amstelveen, vindt de statenfractie. De SP wil ook dat de tunnel pas voorbij de Operabuurt in Bankras zal eindigen en dus langer wordt dan nu is gepland.Verder vraagt zij GS of die ook bereid zijn mee te werken aan verbreding van de weg als er geen tunnel komt en, zo ja, waarom. En of GS willen betalen aan de tunnel. De SP vindt dat de VVD kiezersbedrog pleegt door de inwoners van Amstelveen voor de verkiezingen van maart 2010 een A9-tunnel te beloven en daarop nu terug te komen. Of GS het daarmee eens zijn, vraagt zij.
De fractie wijst er verder op dat Noord-Holland meewerkt aan een verlengde Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, door 12,5 miljoen euro bij te dragen voor een openbaar vervoerknooppunt bij de Carmenlaan, waar reizigers zouden moeten overstappen van op de bussen van het streekvervoer. Maar deze week constateerde het projectbureau Amstelveenlijn, ingesteld door de stadsregio en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, dat het in 2017 geplande doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen niet haalbaar is. Daarmee vervalt volgens de SP ‘zelfs voor de meest fervente Noord-Zuidlijnadepten’ de noodzaak van de aanleg van het ov-knooppunt. Die noodzaak werd overigens door de SP allang betwijfeld. Zij wil aan de Carmenlaan liever goedkope huurwoningen hebben. De fractie vraag GS of zij bereid zijn de toegezegde 12,5 miljoen euro voor het ov-knooppunt in te trekken en of zij kunnen aangeven wat het nut van zo’n knooppunt is als de Noord-Zuidlijn er niet komt.
Lees ook:SP: gemeente moet stoppen met megalomane ambities
Lees ook:Bouw A9-tunnel op losse schroeven
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:VVD: ‘Tunnel mag geen prestigeproject worden’
Lees ook:Burgerbelangen bang voor onveilige NZ-metrotunnel
================================
VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen
Door Johan Bos op 26 februari 2011 om 15:55, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/02/26/vvd-tunnel-niet-ten-koste-van-heel-amstelveen
Foto: Kees Noomen
Wat maandag in de extra raadsvergadering, bijeengeroepen door de oppositie, over de A9 gezegd gaat worden is in feite al via de media door alle partijen geventileerd. Nadat eerder PvdA, D66 en GroenLinks lieten weten het openbreken van het contract met het Rijk door B&W schandalig te vinden en de SP wel de oproep voor de extra raadsvergadering steunde, maar niets liever dan onder de verbreding van de A9 uit wil, meldt de VVD nu blij te zijn met de actie van het college. Dat was te verwachten want haar eigen wethouder Herbert Raat is er primair verantwoordelijk voor. Volgens VVD-fractievoorzitter Kees Noomen wil het college de in het contract vastgelegde Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro voor de tunnel alleen omlaag hebben. Die dreigt naar zijn mening namelijk ten koste van alle inwoners te gaan. Overigens denkt Nooten dat de tunnel er, ook als Amstelveen die honderd miljoen niet ophoest, toch wel komt.Hij zegt dat de VVD zich al jaren zorgen maakt over het torenhoge bedrag dat de gemeente voor die tunnel zou moeten betalen. Dat bedrag legt naar zijn mening een te zware druk op de bescheiden Amstelveense begroting. Daarmee zegt de fractie hetzelfde als de wethouder, die bovendien vindt dat Amstelveen in het contract buitenproportioneel wordt belast. De provincie betaalt er bijvoorbeeld maar de helft aan, Stadsregio en Almere – die belang hebben bij de verbreding van de weg – nog minder.
Als de plannen doorgaan zoals zij er nu liggen, betekent dat volgens de VVD dat in de toekomst de gemeente zwaar moet bezuinigen op Amstelveense prioriteiten als voorzieningen voor de minima, sport en onderwijs. Goed dat wethouder Raat van Financiën aan de noodrem trekt, vindt Noomen. De schuldenlast door de tunnel zal naar zijn mening voor de stad ook stedenbouwkundige chaos inhouden, omdat – om het huishoudboekje op orde te houden – sportvelden, groenstroken en speelvelden moeten worden bebouwd. “Niet de ruimtelijke kwaliteit voor Amstelveen zal dan nog leidend zijn maar enkel het oog op financieel gewin,” aldus Noomen.
Het besluit van B&W te pogen onder het contract uit te komen staat is in overeenstemming met de opdracht die zij van de raad kregen, constateert de fractievoorzitter. “In een raadsbreed aangenomen motie werd toen verzocht het bedrag van honderd miljoen in Den Haag te heronderhandelen.” De VVD verwacht niet dat door een lagere Amstelveense bijdrage de tunnel er niet komt. “Wij verwachten dat de minister en andere partijen begrip zullen hebben voor de gewijzigde economische omstandigheden en de benarde positie waarin Amstelveen zich begeeft.”
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’
Lees ook:SP: ‘College schuift molensteen A9-tunnel door
Lees ook:Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat
============================
VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’
Door Johan Bos op ma 28 feb 2011 om 13:07, in de categorie A9.
Image
Elisabeth Post (VVD)
Herrie in de VVD-gelederen. Terwijl de Amstelveense VVD-wethouder van financiën Herbert Raat onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de A9-tunnel uit wil, omdat de gemeente die naar zijn mening niet kan betalen, vindt zijn partijgenote en gedeputeerde van Noord-Holland Elisabeth Post dat Amstelveen geld genoeg heeft. “Het is geen kwestie van niet kunnen, maar niet willen betalen,” betoogde Post, die ook provinciaal lijsttrekker voor de Statenverkiezingen is. Wat haar betreft moet dan de OZB maar omhoog om de zaak te financieren. Zij haalde donderdagavond naar Raat uit tijdens het door D66 georganiseerde verkiezingsdebat in de bibliotheek aan het Stadsplein. Dat B&W publiekelijk min of meer de stekker uit het tunnelproject hebben getrokken en aangekondigd het contract met het Rijk te willen openbreken, vindt Post – evenals de lokale oppositie – onbehoorlijk en verbazingwekkend.Zij vertelde ook dat er nog geen overleg tussen gemeente, provincie en rijk is geweest over verlaging van de bijdrage. Ook heeft Raat haar niet over het B&W-besluit geïnformeerd, zei ze. Het debat werd geopend door Alexander Pechtold en geleid door het Amsterdamse raadslid Paternotte. Volgens gedeputeerde Post staan bij de verschillende partners in het A9-project nut en noodzaak van de verbreding van de rijksweg niet ter discussie. Die gaat ook door zonder tunnel, waarschuwde zij. Volgens Post verspeelt gemeente met haar houding ook de bijdrage van 12 miljoen aan het hoogwaardige openbaar vervoersknooppunt. Overigens heeft de gemeente volgens wethouder Groot (CDA) de gemeente nog wel degelijk geld over voor de tunnel, maar hij zei niet hoeveel.
Vanuit de zaal reageerden Wethouder Raat, Groot en VVD raadslid Vervenne op het standpunt van de gedeputeerde. Daarbij gaf wethouder Groot aan dat de gemeente Amstelveen de tunnel nog wel degelijk wel wil en daar ook geld voor over heeft. Hoeveel geld liet hij in het midden. Dat Post de Amstelveners meer OZB wil laten betalen om de tunnel te financieren viel verkeerd bij VVD-raadslid Vervenne. D66-fractievoorzitter Alink constateerde dat alle partijen in de gemeenteraad menen dat de bijdrage aan de tunnel omlaag moet. Maar de manier waarop het college dat naar buiten heeft gebracht, vindt hij geen schoonheidsprijs verdienen. Fractievoorzitter Mager van GroenLinks meende in de uitlatingen van Post een uitgestoken hand naar Amstelveen te kunnen ontdekken. Naar zijn mening zouden B&W hun verontschuldigen kunnen aanbieden om de relaties tussen alle betrokken partijen te verbeteren.
Lees ook:SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9
Lees ook:Raat weigert nog openheid over A9-onderhandelingen
Lees ook:Gedeputeerde bekijkt tunnelplannen Amstelveen
Lees ook:Gemeente kan 100 miljoen voor tunnel niet betalen
Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
=================================
Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat
Door Johan Bos op 1 maart 2011 om 14:10, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/03/01/wethouder-raat-overleeft-motie-van-afkeuring-in-a9-debat
Foto: Herbert Raat
Na een grimmig debat tussen coalitie en oppositie over de A9-tunnel overleefde wethouder Herbert Raat (VVD) maandagavond in een extra raadsvergadering een door D66 ingediende motie van afkeuring. Vervolgens sprak de raad unaniem uit B&W te steunen op de ingeslagen weg, zoals verwoord in hun brief, die de oorzaak van alle commotie werd. Dat deed hij door een motie van Burgerbelangen (BBA) aan te nemen, ingediend met steun van SP, VVD, ChristenUnie, Ouderencombinatie (OCA) en CDA. Behalve die van afkeuring sneuvelde ook de door GroenLinks ingediende motie ‘Ja, mits’, waarin werd gezegd dat Amstelveen bereidt blijft mee te werken aan de bouw van een tunnel, mits de overeenkomst – en de daarvoor gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen – wordt aangepast. Beide moties kregen alleen steun van D66, GroenLinks en PvdA. Oppositiepartij SP schaarde zich achter het standpunt van college en coalitie, omdat zij tegen verbreding van de A9 is en vindt dat – als die er toch komt – het Rijk ook maar alle kosten van een tunnel moet ophoesten. Dat zei ook fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen (BBA).
Coalitiefracties vonden achteraf het door voormalig PvdA-wethouder Pols getekende contract, waarmee Amstelveen zich de betalng van een jaarlijks te indexeren bedrag van € 100 miljoen op de hals haalde, slecht. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen gaf wel toe dat de raad het vorige college daarin blindelings heeft gevolgd. “Ik denk dat de toenmalige onderhandelaars van het Rijk nog schuddebuikend op de grond liggen van het lachen, omdat zij Amstelveen 100 miljoen uit de zak hebben weten te troggelen,” zei hij. En Roos constateerde dat vervolgens ook nog eens een duur bureau is ingeschakeld voor het opzetten van een projectorganisatie, die inmiddels de daarvoor beschikbaar gestelde 6,5 miljoen er doorheen heeft gejast. “Deze wethouder pakt het zakelijker aan,” vond zij. Die mening deelde de hem lof toezwaaiende complete coalitie. Noomen over zijn partijgenoot Raat: “Je kunt veel van deze wethouder zeggen, maar ik denk dat hij de eerste bestuurder is die het lef heeft het algemeen Amstelveens belang te laten prevaleren boven eigen carrière en aan de noodrem durft te trekken bij een groot infrastructureel project.”
Noomen herinnerde aan tal van andere grote projecten, zoals Betuwe- en Noord-Zuidlijn, waarvan de kosten een veelvoud werden van de prognoses. Raat wil het zover niet laten komen, constateerde Noomen, die er ook op wees dat bij de 100 miljoen – volgens juristen – best nog eens extra bijdragen bij tegenvallers kunnen komen, nog afgezien van indexering. Naar zijn mening zou het totaal wel eens € 200 miljoen kunnen worden.
PvdA, D66 en GroenLinks, die de extra vergadering bijeen hadden geroepen, deelden de mening dat de Amstelveense bijdrage omlaag moet, maar voelden zich geschoffeerd door de aankondiging van Raat dat hij het contract met het Rijk en andere partners wil openbreken, wat veel aandacht in de media kreeg. Daardoor is volgens de drie fracties het beeld ontstaan dat B&W volledig van de tunnel af willen, ook als de verbreding toch doorgaat. Onzin, vond de wethouder. “Wij vinden die tunnel prima, maar veel te duur. En wij hebben niet alleen met een tunnel te maken, maar het gaat om de totale sociale infrastructuur van deze stad.”
GroenLinks-fractievoorzitter Sander Mager verweet de wethouder dat hij wel de coalitie, maar niet de oppositie, Rijk, provincie en Stadsregio van tevoren over de op til zijnde brief heeft geïnformeerd. Raat sprak dat tegen, al kon hij zich voorstellen dat informeel informatie uit het college bij de coalities terecht kwam.
Het ging D66, GroenLinks en VVD vooral om de manier waarop B&W hun bezwaren tegen de hoge bijdrage kenbaar hebben gemaakt, waardoor via de media de indruk is gewekt dat Amstekveen de stekker uit het project wil trekken. Dat laatste is niet de opzet, maar – als de gemeente er niet beter financieel uispringt dan nu contractueel vastgelegd – mogelijk wel de uiterste consequentie, beseften de coalitiepartijen. Waaruit Mager opmaakte dat het college toch zijn koers heeft verlegd over de wegverbreding en tunnel: van ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij.’ Hij verweet Raat dat door diens uitlatingen in de media alle bij het project betrokken partners in de gordijnen zijn gevlogen en de ondertekening van het tracébesluit op 1 maart niet door zou gaan. Mager: “Mijn fractie gelooft niet dat de verbreding van de A9, hoe onzinnig ook, nog van tafel gaat. Dat confronteert Amstelveen met een tweemaal vijfbaans snelweg door onze stad. Wij hebben de opdracht te zorgen dat zo’n verbrtede weg geen verslechtering voor het leefklimaat betekent én te zorgen dat de oplossing daarvoor voor Amstelveen haalbaar blijft.”
Maar in de unaniem aanvaarde motie constateerde de raad dat het niet wenselijk is op de eerder ingeslagen weg door te gaan met het project, omdat die financieel – mede door de crisis – voor de gemeente niet haarbaar blijkt. Ook sprak hij uit het ‘niet opportuun’ is te blijven participeren in de eerder getekende overeenkomst, omdat de daarin vastgelegde verplichtingen niet van de gemeente kunnen worden verlangd. Verbreding van de rijksweg zonder tunnel is volgens de raad onwenselijk.
Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’
==========================
SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Door Johan Bos op 2 maart 2011 om 18:38, in de categorie A9.
http://amstelveen.blog.nl/a9/2011/03/02/sp-streep-door-verbreding-a9-in-zicht
Foto: Joep van Erp (SP)
Volgens de SP is na de raadsvergadering van maandag de kans dat de verbreding van de A9 doorgaat een stuk kleiner geworden, nu Amstelveen geen honderd miljoen euro meer voor een tunnel wil uitgeven. In een motie sprak de gemeenteraad ook unaniem uit dat verbreding zonder een tunnel onwenselijk is. Daarmee is volledig afblazen van het project een stapje dichterbij gekomen, meent de SP. Die heeft zich al sinds haar aantreden in de raad fel tegenstander van een bredere rijksweg getoond en wil – evenals de coalitie – ook niet dat er geld van de gemeente in een tunnel wordt gestoken. Zoals bekend heeft wethouder Raat in een brief aan de gemeenteraad laten weten het contract met het rijk en andere partijen over de bijdrage van Amstelveen te willen openbreken. Hij wilde de inhoud in de reguliere raadsvergadering van 23 maart behandelen, maar de oppositie, inclusief SP, vroeg een spoedvergadering aan.De SP zegt er niet tevreden over te zijn dat B&W de oppositie naar haar mening niet heeft betrokken bij de koerswijziging. Ook vindt zij dat de collegepartijen hun tunnelbelofte aan de kiezers breken. Omdat zij geen verbreding zonder tunnel wil en geen hoge Amstelveense bijdrage aan het project steunde zij in eerste instantie de motie van PvdA, GroenLinks en D66, waarin dat werd gezegd. Maar die werd nogal overbodig toen in feite hetzelfde de bedoeling van het college bleek en nog eens uitgesproken in een unaniem aangenomen motie van Burgerbelangen.De SP wil verder het Amstelgebied en de Poel groen houden. Ook mag de tunnel, als die wordt aangelegd, van haar pas voorbij de Operabuurt boven de grond komen. Fractieleider Hoep van Erp: “Elke stap die wij kunnen zetten om dichter bij ons doel te komen zal de SP niet nalaten, of het nu samen met de oppositiepartijen is of met de collegepartijen.”
Lees ook:SP: ‘College voert met A9 nu ons programma uit’
Lees ook:D66: geen substantiële bijdrage A9-tunnel
Lees ook:Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’
Lees ook:VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’
=====================================

B&W blijven bij voorkeur voor horeca in Bajes
Door Johan Bos op 29 apr 2011 om 09:39, in de categorie Horeca.
Bij de verkoop van het voormalige politiebureau en later jeugdcentrum, waartoe B&W eerder besloten, moet het pand aan de buitenkant wel in zijn monumentale status behouden. Dat laat het college nu weten. Uit een opiniepeiling dor de VVD kwam naar boven dat de bevolking er het liefst horeca in ziet en daar voelt het college ook het meest voor. Maar ook andere mogelijkheden worden nog even open gehouden, zoals inrichting als kantoor en detailhandel. Wat het gaat worden is ook afhankelijk van de kopers die zich melden en hun plannen. Die laatste moeten overigens wel passen in de bebouwingsvoorschriften van het bestemmingsplan. Parkeren moet op eigen terrein gebeuren, waar maximaal dertig parkeerplaatsen kunnen komen. Bajes, ooit mortuarium en later oefenruimte voor bands, mag worden verwijderd.
Lees ook:VVD wil horecabestemming voor De Bajes
Lees ook:Meer parkeerplaatsen bij nieuwbouw Veenendaalplein
Lees ook:Onderzoek naar meer parkeerruimte Amstelzijde
Lees ook:Meer ruimte voor ‘schone’ horeca
Lees ook:Jongerenwoningen op plaats van Amstelrade
==============================================
De Bolder van cruciaal belang voor Groenelaan
Door Johan Bos op wo 27 apr 2011 om 17:15, in de categorie Welzijn.
https://web.archive.org/web/20110429214231/http://amstelveen.blog.nl:80/welzijn/2011/04/27/de-bolder-van-cruciaal-belang-voor-groenelaan#more-7197
Wijkcentrum De Bolder heeft een belangrijke functie in Groenelaan. Nieuw is het niet, maar een aantal jaren gelden werd er door de gemeente nog serieus over gedacht het maar op te heffen. Vooral voor ouderen is het gebouw een belangrijke ontmoetingsplek. Maar tijdens een wijkbijeenkomst werd vorige week geconstateerd dat eigenlijk iedereen in de buurt zich er thuis moeten voelen, zodat jongeren en ouderen meer bij elkaar betrokken raken. De bijeenkomst werd gehouden om het zogenaamde ‘nieuwe welzijn’ te bespreken. Die komt er op neer dat wijkbewoners meer voor elkaar moeten doen en de daarvoor in het leven geroepen organisaties zo’n beetje alle initiatieven aan elkaar plakken, c.q. er naar doorverwijzen. Er moeten, heet dat, kleinschalige bewonersnetwerken ontstaan, die er overigens ook al zijn. Welzijnsstichting Cardanus en het op ouderen gerichte Vita (voorheen Stichting Welzijn Ouderen) vertelden wat zo in de wijk van bewoners en organisaties hebben gehoord. Daaruit kwam vooral dus naar voren dat De Bolder belangrijk is voor de wijk. En verder kwamen als wensen boven tafel dat er duidelijke informatie moet zijn over alle activiteiten in de wijk, De Bolder aantrekkelijker moet worden (het wordt nu nog onvoldoende benut, vindt men) en sleutelfiguren in de wijk steun krijgen. Overigens heeft men liever een goede contactpersoon in elke flat dan een gesubsidieerd straatfeest. Cardanus en Vita hebben toegezegd met alle verlangens aan de slag te gaan. Wie nog suggesties heeft kan ze melden: l.voorrips@vitawelzijnenadvies.nl, sbouma@cardanus.nl, of WNS@cardanus.nl.
Lees ook:Meepraten over welzijn en zelfredzaamheid in Groenelaan
Lees ook:Actie tegen sluiting van De Bolder
Lees ook:Fusie Welzijn Ouderen en Maatschappelijk Werk
Lees ook:ChristenUnie wil ‘buurtkamers’ voor ouderen
Lees ook:‘Maken plannen verbetert samenwerking in wijken’
==================================================
Verzet in buurt tegen bouw AH-vestiging Amsterdamseweg
Door Johan Bos op vr 13 mei 2011 om 14:00, in de categorie Detailhandel.
https://web.archive.org/web/20110515113241/http://amstelveen.blog.nl:80/detailhandel/2011/05/13/verzet-in-buurt-tegen-bouw-ah-vestiging-amsterdamseweg
Omwonenden (tussen Molenweg en Parklaan) protesteren fel tegen de plannen voor de bouw van een nieuw pand, met daarin een vestiging van Albert Hein, aan de Amsterdamse weg. Zij vrezen veel parkeer- en verkeersoverlast en lawaai. Ook vinden zij ook dat zo’n drukke nering niet past in het straatbeeld. De winkel zou komen op de locatie waar voorheen het gefailleerde automobielbedrijf Bosma zat. Het gebouw daarvan is inmiddels afgebroken. Het wijkplatform Patrimonium is overigens nogal genegeerd bij de voorbereiding van de bouwplannen. Dat komt enerzijds door het gewijzigde gemeentelijke beleid, dat in zulke gevallen alleen nog communiceert met direct belanghebbenden, en anderzijds doordat ook de projectontwikkelaar dat heeft gedaan. Het platform heeft inmiddels wel contact gezocht met de actievoerders, bewoners en huiseigenaren aan de Amsterdamseweg, tussen Molenweg en Parklaan. Zij hebben aangekondigd de gemeente aansprakelijk te zullen stellen voor schade.
Volgens de actievoerders zijn de resultaten van in opdracht van de projectontwikkelaar gedaan verkeersonderzoek door een extern bureau sterk naar de opdrachtgever toe geschreven. De gemeente doet nu aanvullend onderzoek. Het dagelijks bestuur van het wijkplatform zegt het belangrijk te vinden kritisch naar de ontwikkelingen te blijven kijken. Voorkomen moet worden dat grote vrachtwagens op de Amsterdamseweg gaan laden en lossen, viel woensdag tijdens een wijkvergadering van Patrimonium te beluisteren. Verder bestaat er vrees dat er verkeerschaos ontstaat door het in- en uitrijden naar de parkeerruimte (op eigen terrein) van de winkel. De gemeente heeft nog niet de door het wijkplatform voorgestelde optie willen bekijken van in- en uitrijden via het terrein van het KLM hoofdkantoor, dat daarvoor de slagboom zou moeten verwijderen. Of de luchtvaartmaatschappij daartoe bereid is, lijkt overigens de vraag. Het wijkplatform vindt de communicatie met de gemeente overigens slecht, maar heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met wethouder Levie (o.a. verkeer).
Lees ook:Vanavond inloopspreekuur wijkplatform Patrimonium
Lees ook:B en W: afschuw over dood avondwinkelier door overval – daders gepakt
Lees ook:Politiek negeert protest tegen werf Amsterdamseweg
Lees ook:Gemeente stelt verkeersvoorwaarden aan grotere AH Amsterdamseweg
Lees ook:Gemeentewerf toch bij Overburg
1 Reactie
Geplaatst door mokums trots op 14 mei 2011 om 8:37
Ja, de KLM is gekke harry! Hebben de bewoners tijdens het afgeven van de vergunningen protest aangetekend?
====================================
Proef: gemeenteraad krijgt iPads in plaats van papier
Door Johan Bos op 13 mei 2011 om 11:41, in de categorie Overheid.
https://web.archive.org/web/20110515111404/http://amstelveen.blog.nl:80/overheid/2011/05/13/proef-gemeenteraad-krijgt-ipads-in-plaats-van-papier
Om de stapels papier die hij gebruikt te verminderen, gaat de gemeente nog meer de digitale snelweg op. Vorig jaar werd een proef uitgevoerd met e-readers en laptops. Maar daaraan kleefden nadelen, waarvan een kind er sommige had kunnen voorspellen. Zoals dat je op dire manier wel stukken kan lezen, maar er lastig snel in kunt bladeren en er aantekeningen op maken. En op een klein scherm raakt men nu eenmaal snel overzicht kwijt. Ook blokkeerden tijdens raadsvergaderingen openstaande laptops het zicht. Nu wordt een pilot met iPads gestart. Waarbij het nog steeds de bedoeling is dat de raad efficiënter gaat werken en onder de stapels papieren uitkomt. Nou ja, waarschijnlijk komt het er op neer dat de productie van papier wordt verplaatst van het raadhuis naar de particulier printende raadsleden. Dus niet papierloos maar papierverhuizing.
De griffie van de gemeenteraad blijft geloven in digitaal functioneren van de gemeenteraad. In de proef met de iPad gaat het ook om het zelf maken en verspreiden van stukken en het aanbrengen van wijzigingen erin. En het delen van opmerkingen in raadsvoorstellen met fractiegenoten. Kun je op een goede manier aantekeningen maken in een stuk? Ok dat is een vraag die in de pilot aan de orde komt. Nee dus, maar de gemeente wil het blijkbaar eerst onderzoeken om tot die conclusie te komen.
Hoe het met de publieke tribune en pers moet, als alle informatie beperkt blijft tot de minischermpjes op de iPads van de raadsleden is nog onduidelijk. De gemeente verwacht dat de pilot tot een structurele kostenverlaging leidt. De deelnemers eraan krijgen de stukken alleen nog digitaal. Zodat zij in de meeste gevallen dus zelf aan het printen slaan. Maar het scheelt de gemeente, roept de griffie enthousiast, niet alleen stapels papier, maar ook tijd en kosten voor het maken van de vergaderbundels en het bezorgen van de raadsstukken.
Aan de proef doen 34 raads- en burgerleden (in raadscommissies) mee aan de proef, die tot en met het voorjaar van 2012 duurt. De commissievergaderingen van mei 2011 zijn de eerste vergaderingen waarbij de nieuwe werkwijze wordt getest.
1 Reactie
Geplaatst door frank op 13 mei 2011 om 17:22
Hoeveel kost die proef?
=============================
SP: ‘Woningen van Woongroep Holland onveilig’
Door Johan Bos op di 10 mei 2011 om 19:22, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20110513180828/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/05/10/sp-woningen-van-woongroep-holland-onveilig#more-7282
De corporatie Woongroep Holland, nu onderdeel van Eigen Haard, is niet bereid haar woningen op haar kosten te laten voldoen aan de eisen voor het door de politie gepropageerde keurmerk Veilig Wonen. Dat signaleert de SP, die zegt dat twaalf bewoners na een reeks inbraken een veiligheidsscan hebben aangevraagd, die in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd door ‘Zone 3’. Uit de scan bleek dat de huurwoningen niet aan de eisen voor het keurmerk voldoen. Het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen zou €1300 per woning kosten en de corporatie zij is niet bereid dat bedrag op tafel te leggen. Maar de bewoners mogen van haar ook zelf de beveiligingen niet aanbrengen, zou een medewerkster tegen bewoners hebben gezegd. De SP constateert dat de huurders in een volgens politie en gemeente onveilige woning wonen en daar niets aan kunnen veranderen. Zij vindt dat ontoelaatbaar en heeft de Woongroep er vragen over gesteld.Die heeft volgens de SP gezegd niet verder te willen gaan dan 50% van de kosten met een maximum van dan de €350. Maar de huurders brengen daar tegenin dat de huiseigenaar de aanpassingen moet betalen en zij zelf altijd aan hun verplichtingen hebben voldaan door alle huurverhogingen op te hoesten. De SP zegt kopieën van de aanvragen voor de veiligheidsscan, de uitkomsten daarvan en de offerteaanvraag voor het aanbrengen van de aanpassingen in bezit te hebben. Zij heeft B&W ingelicht en hen ook laten weten de onveilige situatie onaanvaardbaar te vinden. De SP wil dat Woongroep Holland zo snel mogelijk met deze bewoners tot overeenstemming komt om daaraan een einde te maken.
Woongroep Holland vindt dat huurders zelf ook een deel van de kolsten voor beveiliging moeten betalen. ”Door ons gebouwde woningen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Dat geldt ook voor gerenoveerde woningen. Wij hebben ook voorlichtingsmateriaal waarin we wijzen op de mogelijkheid van de bestaande regeling dat wij de helft van de kosten betalen als een huurder het keurmerk wil hebben, dat inderdaad aan een maximum is gebonden,” zegt een woordvoerster. Zij geeft toe dat nieuwe woningen niet met keurmerk worden opgeleverd.
Lees ook:Fusie St. Lodewijk en Eigen Haard nu een feit
Lees ook:Infocentrum herinrichting Bovenkerk dicht
Lees ook:Brandweer in actie tegen onveilige steiger
Lees ook:Alleen SP tegen fusie corporaties
Lees ook:Woongroep Holland pakt illegaal onderhuren aan
======================================
B&W willen ook van jongeren meer zelfredzaamheid
Door Johan Bos op di 10 mei 2011 om 18:08, in de categorie Jeugd en jongeren.
https://web.archive.org/web/20110514221739/http://amstelveen.blog.nl:80/jeugd-en-jongeren/2011/05/10/bw-willen-ook-van-jongeren-meer-zelfredzaamheid
Zoals al aanhoudend geventileerd, vindt het college van B&W dat jongeren en gezinnen zelf meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor het doen en laten van de jeugd. Het wil vooral meer initiatieven bij de jeugd zelf leggen. Dat is dan ook een van de centrale thema’s in de dinsdag door B&W vastgestelde nota jeugdbeleid 2011-2015. Het college wil verder meer integratie van de diverse disciplines en partijen die zich met jongeren bezig houden, zoals onderwijs, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ook onderkent het dat een kleine groep jongeren problemen geeft en extra ondersteuning nodig heeft. De aanpak van jeugdoverlast en preventieve jeugdzorg zijn eveneens elementen in de nota, waarover de gemeenteraad naar verwachting in juni spreekt.Het college zegt de bestaande voorzieningen voor jongeren tot 23 jaar graag in stand te houden, maar daarnaast ruimte te willen bieden om zelf mogelijkheden te ontdekken en vorm te geven. Volgens jeugdwethouder Koops is jeugdzorg essentieel in de nota. “Amstelveners kunnen voor heel veel terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarvan de rol in de toekomst nog belangrijker wordt. Er is één aanspreekpunt en dat is goed. Het Rijk gaat de jeugdzorg volledig overbrengen naar de gemeenten. Het CJG zal dan hoogstwaarschijnlijk de verwijzing doen. Om tussen 2014 en 2016 een goede overgang te garanderen, zijn we nu al bezig met de eerste voorbereidingen,” zegt Koops.
Bij het opstellen van de nota zijn jongeren, sportverenigingen, cultuur- en zorgorganisaties en wijkplatforms betrokken, vertelt wethouder Raat. “Het gaat er om dat de gemeente zorgt voor een goede basis, voor randvoorwaarden. Kwalitatief onderwijs en een veilige openbare ruimte maken daar onderdeel van uit. Daarnaast willen we vooral het initiatief bij jongeren zelf leggen. Kortom minder welzijn en meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.”
Lees ook:Gemeente wil jongeren maatschappelijke verantwoordelijkheid bijbrengen
Lees ook:Cardanus belooft beterschap met uitvoering jeugdbeleid
Lees ook:Wethouder Koops met zwangerschapsverlof
Lees ook:Raad achter jongerenbeleid Tan
Lees ook:Politieke vraagtekens bij uitbannen werkende jongeren Uilenstede
4 Reacties
Jeroen op 10 mei 2011 om 20:23
Opzich niks mis mee, maar dan moet de gemeente wel de omstandigheden en mogelijkheden creëren waarin jongeren dit daadwerkelijk ook kunnen EN leren en ondersteund in worden. Zomaar verwachten dat ze opeens allerlei zaken zelf doen is niet realistisch. Begeleiding is altijd dan belangrijk. Er wordt wel aangegeven dat dat de bedoeling is, maar de overheid kennende zeg ik; eerst nog maar eens zien.
frank op 12 mei 2011 om 18:00
Om de jeugd te stimuleren in hun vrijetijdsbesteding en hun gevoel voor cultuur en algemene ontwikkeling sluit men een bibliotheek en diverse kinderbadjes? De bibliotheek in kwestie ligt pal naast 3 scholen, zeker ook een kwaliteitsverbetering van het onderwijs? De gemeente steunt en steunt, maar de rest mag steunen en kreunen.
Gewoon weer mooie woorden voor een botte bezuiniging. Zo wordt cultuur steeds meer enkel toegankelijk voor de “elite”, de lui waar we deze puinhoop aan te danken hebben.
Jeroen: 12 mei 2011 om 18:34
Inderdaad.. en daarbij zeggen “zoek het nu maar zelf uit” met in mooie woorden van “eigen verantwoordelijkheid”
frank op 13 mei 2011 om 17:38
O ja , een vraag. Hoe staat het lik op stuk beleid tov spijbelen in verhouding tot meer zelfstandigheid van jongeren?
==============================
Allerlaatste voorstelling poppentheater Dibbes
Door Johan Bos op di 10 mei 2011 om 16:48, in de categorie Cultuur.
https://web.archive.org/web/20110515113237/http://amstelveen.blog.nl:80/cultuur/2011/05/10/allerlaatste-voorstelling-poppentheater-dibbes#more-7272
Trudy Kuyper van Poppentheater Dibbes geeft zaterdag 14 mei om 14.30 uur haar allerlaatste voorstelling. In het Amstelveens Poppentheater speelt zij haar klassieke succesproductie ‘Jope Konijn, die er al eerder was te zien en geschikt is voor iedereen van 4 jaar en ouder. Zondag 15 mei volgt een besloten voorstelling ervan. ”Joppe Konijn” is een klassieke poppentheatervoorstelling met een oogstrelend decor in een grote kast. In een sprookjesachtig bos van knoestige holle bomen staat een rustiek houten huisje. Hier huppelt een serie knuffels rond die zo levensecht lijken dat je vergeet dat de handen van poppenspeelster ze manipuleren. Trudy Kuyper heeft 35 jaar in Nederland in theaters en op scholen gespeeld en in het buitenland op festivals. Duizenden kinderen (en de daarbij behorende volwassenen) genoten van haar voorstellingen. Ze staat bekend als de onbetwiste koningin van het handpoppenspel en is een van de weinigen die zowel de Jan Nelissenprijs als de Wim Meilinkprijs kreeg, de twee theaterprijzen voor poppenspelers.Toegangsprijs 8,50. Telefonisch reserveren kan op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-6450439 of via http://www.amstelveenspoppentheater.nl
Lees ook:Joppe Konijn weer in poppentheater
Lees ook:‘De kleine walvis’ in poppentheater
Lees ook:‘Klein Konijn’ in Poppentheater
Lees ook:Pyjamafeestje in Poppentheater
Lees ook:Nieuw seizoen van start in poppentheater
================================
Strenge aanpak scooteroverlast heeft gewerkt
Door Johan Bos op do 02 jun 2011 om 09:25, in de categorie Openbare orde en veiligheid.
https://web.archive.org/web/20110608002359/http://amstelveen.blog.nl:80/openbare-orde-en-veiligheid/2011/06/02/strenge-aanpak-scooteroverlast-heeft-gewerkt
Nadat in 2009 en 2010 in totaal een kleine drieduizend scooters door de politie zijn gecontroleerd en 1141 bekeuringen uitgedeeld, gaat de aanpak van scooteroverlast dit jaar onverminderd door. B&W constateren dat de actie tot nu toe goed heeft gewerkt. Samen met de politie nam de gemeente op terugdringen van overlast en irritatie gerichte maatregelen, waarbij werd gekozen voor een combinatie van preventie en repressie. Naast scootercontroles door de politie zorgde de gemeente voor educatie op scholen. Verder is de website http://www.zoekdegrensop.nl actief geweest en werd het project uitgebreid gecommuniceerd. Volgens het college is een groot deel van de doelstellingen met het project bereikt.Over de gehele stad bezien, is de overlast afgenomen, maar die blijkt zich nu in de praktijk nog wel te concentreren rond specifieke plekken. Volgens burgemeester Van Zanen gaat de politie door met het controleren van het gedrag van jongeren op scooters. Om de overlast structureel te bestrijden is extra inzet nodig, vindt hij. Zie ook: http://www.amstelveen.nl/veilig.
Lees ook:Nog dit jaar hardere aanpak scooteroverlast
Lees ook:VVD wil meer acties tegen scooteroverlast
Lees ook:Campagne tegen overlast door scooters en brommers
Lees ook:Automobilist met cocaine aan boord aangehouden
Lees ook:Overlast door scooters harder aangepakt
4 Reacties
Geplaatst door Bernd op 3 juni 2011 om 11:39
Mmmm, nu nog wat vaker controleren op het Zwarte Pad, de vouwen worden daar geregeld uit je (fiets)broek gereden door scooterrijders die daar dus helemaal niet mogen zijn.
Of op het kruispunt Amsterdamseweg/Dorpsstraat/Burg. Colijnweg – wat ze daar niet af en toe aan capriolen uithalen om vooral niet voor het stoplicht te hoeven wachten…. (geldt trouwens net zo goed voor fietsers daar)
Laros op 3 juni 2011 om 16:43
Op het zwarte pad mag je geneens fietsen!
Laros op 3 juni 2011 om 16:50
Pardonnemij, naturlijk mag je daar wel fietsen, maar wat zou een brommer daar te zoeken hebben, want die rijden niet in het bos.
j op 3 juni 2011 om 23:51
dan kunnen NU de hekken wat verder uit elkaar geplaatst worden, zodat rolstoelgebruikers er weer door kunnen naar park en winkels (vb. Augustinuspark)
==========================================
Raadsenquête wordt voorbereid en start met feitenonderzoek
Door Johan Bos op wo 01 jun 2011 om 16:57, in de categorie Welzijn.
https://web.archive.org/web/20110607191725/http://amstelveen.blog.nl/welzijn/2011/06/01/raadsenquete-wordt-voorbereid-en-start-met-feitenonderzoek
Hoe heeft het bij Cardanus zover kunnen komen en wat was ieders rol, ook die van de gemeente, daarin? Daarop wil de gemeenteraad antwoord hebben. Voor het eerst gebruikt zij daartoe het zware middel van het raadsonderzoek, op voorstel van Bert de Pijper van de ChristenUnie. De eerste stap is de instelling van een voorbereidingsgroep. Daarin zijn alle fracties vertegenwoordigd, met Tim Lechner (VVD) als voorzitter. Die groep begint met een vooronderzoek naar de feiten, een documentenonderzoek naar de periode tussen 2001 en, bij zowel de gemeente als Cardanus. Op grond daarvan wordt gekeken naar de rollen van raad, college(s) van B&W en Cardanus en de interactie tussen alle betrokken partijen. De raad wil binnen vier tot zes weken de basisinformatie bij elkaar te hebben om verdere keuzes te kunnen maken ten aanzien van de raadsenquête. Ook in 2009 deed de raad onderzoek naar de stichting Cardanus. Toen ging het om de financiële systematiek bij het jongerenwerk en de wijkplatforms, naar aanleiding van een door een van de wijkplatforms aan geleverde rapportage.
Lees ook: ‘Maken plannen verbetert samenwerking in wijken’
Lees ook: ‘Voor bredere coalitie geen politiek draagvlak’
Lees ook: Gemeente is snelle betaler
Lees ook: Gemeenteraad doorbreekt automatisch monopolie Cardanus
Lees ook: Burgers mogen vroeger meepraten over plannen voor wijken
3 Reacties
Frank op 3 juni 2011 om 16:49
Men gaat nu gedeeltelijk zichzelf onderzoeken. Hoe zou dat aflopen?
Rob Nijkamp op 6 juni 2011 om 15:08
Er zijn meerdere zaken geweest in het verleden waar deze enquete als middel goed had gefunctioneerd maar het verleden is geweest. Met deze enquete moet wel worden voorkoemn dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren.
Frank Bikker 6 juni 2011 om 17:49
Daar gaat het nou juist net om!
===================================
Gedwongen ontslagen bij Cardanus
Door Johan Bos op wo 01 jun 2011 om 15:28, in de categorie Welzijn.
https://web.archive.org/web/20110605012639/http://amstelveen.blog.nl:80/welzijn/2011/06/01/gedwongen-ontslagen-bij-cardanus
Bij Cardanus vallen voor het eerst gedwongen ontslagen. Dat is volgens een teleurgestelde directie het gevolg van de beslissing van Burgemeester en Wethouders, ondanks felle protesten, toch met onmiddellijke ingang de subsidie stop te zetten voor het ambulante jeugdwerk. Dat besluit heeft tot grote teleurstelling bij de directie bij de welzijnsstichting geleid. Het betekent dat versneld van een aantal medewerkers afscheid moet worden genomen, zegt directeur Wim Bouman. Voorbereidende stappen daarvoor waren trouwens inde laatste weken al genomen. Aan de Ondernemingsraad (OR) werd advies gevraagd en die heeft de ontslagaanvragen positief beoordeeld. De gemeente neemt het jongerenwerk zelf ter hand, wat zij anders toch per 1 januari zou hebben gedaan. Dat het eerder gebeurt, komt doordat het college vindt dat Cardanus niet kan garanderen de diensten te leveren die zijn afgesproken.Het is de eerste keer in de geschiedenis van Cardanus dat er gedwongen ontslagen vallen om bedrijfseconomische redenen. Volgens de directie gaat het niet alleen om jongerenwerkers, want ook ondersteunende diensten worden ingekrompen. Cardanus wijst er op dat B&W de opening hebben geboden in gesprek te gaan over al aangegane verplichtingen. Ook heeft het college laten weten de rest van het welzijnswerk – dus uitgezonderd jongerenwerk – vooralsnog bij Cardanus te laten. Dat biedt volgens de directie aanknopingspunten voor Cardanus om het welzijnswerk in Amstelveen te blijven uitvoeren. ‘Medewerkers, Management Team en directie zullen er alles aan doen en niets nalaten om de overige dienstverlening van Cardanus voortgang te laten vinden,’ staat in een directieverklaring.
Lees ook:Cardanus laat claim bij gemeente vallen
Lees ook:SP achter actie medewerkers Cardanus, D66 wil duidelijkheid
Lees ook:GroenLinks: ‘Willen B&W Cardanus neersabelen?’
Lees ook:Gemeente trekt toch direct stekker uit jongerenwerk Cardanus
Lees ook:KPMG: Cardanus nog niet op rand van faillissement
4 Reacties
Conchita Willems op 1 juni 2011 om 16:28
Kijk even op de website van mijn actieve 61-jarige broer en straathoekwerker Frank de Koster, die zijn levenslang werkt met jongeren tot en met heden. Ik ga met hem wel eens mee in de straathoekbus in Friesland. Hij is trouwens de initiator van de jongerenbus in Nederland en heeft indertijd hier nog een prijs voor gekregen. http://www.frankdekoster.nl/
Zelf was ik vroeger een actieve jongere van De Bajes en Zodiac (was best een groot jeugdcentrum met prachtige evenementen op de Van Heuven Goedhartlaan), ben jarenlang vrijwilliger geweest bij jongeren en sta vanaf 1974 tot aan heden nog steeds voor de klas bij jongeren in Amsterdam op het MBO. Experimenteren naar talent toe is de mooiste omslag voor een jongere! Jongerenbeleid, jongerenwerkers en jongeren Amstelveen: hou het leuk en positief 🙂
Conchita Willems
Geplaatst door peter op 1 juni 2011 om 18:22
En hoeveel subsidie geld (belasting betaler geld) ging daarin? En wat heeft friesland met amstelveen te maken? En er zijn genoeg straathoekmedewerkers (v/m) die genoeg zwart verdienen op de straathoek.
“Zelf was ik vroeger een actieve jongere van De Bajes en Zodiac “, aan de bar zuipen?
Elske: 2 juni 2011 om 12:36
Man, in die tijd liep jij nog naar duitse meisjes op het naaktstrand in Zandvoort te loeren! Nav jou hebben Koot en Bie nog de vieze man gemaakt. Je kwam hoogstens in Zodiac om bij de plaatselijke huisdealer je portie “stuff” te kopen.
Geplaatst door Laros op 1 juni 2011 om 18:26
En wat beteken jij voor de maatschappij?
====================================
Vervoer van verkeerswethouder Levie naar Groot
Door Johan Bos op wo 01 jun 2011 om 14:58, in de categorie Overheid.
https://web.archive.org/web/20110607193633/http://amstelveen.blog.nl:80/overheid/2011/06/01/vervoer-van-verkeerswethouder-levie-naar-groot
De portefeuille van wethouder Jan-Willem Groot (CDA) is weer wat dikker geworden. Hij heeft sinds vandaag (woensdag) ook Vervoer er bij. Dat beleidsonderdeel is namelijk toegevoegd aan door hem al beheerde portefeuille Regionale Ontwikkelingen. In de praktijk blijkt Vervoer (openbaar vervoer, streekvervoer, bus, tram, metro) geheel regionaal georiënteerd. Tot nu toe hield verkeerswethouder John Levie zich ermee bezig. Die is het met het slinken van zijn portefeuille eens. “Doortrekking van de Noord-Zuidlijn, de discussie over de concessies en aanbesteding van het openbaar vervoer en de veranderende positie van de Stadsregio zijn onderwerpen met een sterk regionaal karakter,” zegt hij.Levie houdt verkeer, Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Sport en Recreatie, Groen en Reiniging, Fysieke Infrastructuur (wegen en riolering) en Cultuur over.
Lees ook:Levie bestrijdt onevenredig treffen lijn 51 met bezuiniging
Lees ook:Gedeputeerde bekijkt tunnelplannen Amstelveen
Lees ook:CDA en BBA kritisch over Noord-Zuidlijn naar Amstelveen
Lees ook:Gemeente rekent op doortrekking metrolijn naar Amstelveen
Lees ook:College schrapt lokale buslijn alweer uit programma
=============================
Directeur Woongroep Holland verdient eigenlijk te veel
Door Johan Bos op ma 04 jul 2011 om 15:58, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20110713224328/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/07/04/directeur-woongroep-holland-verdient-eigenlijk-te-veel
Directeur Jan van den Berg Jeths van Woongroep Holland verdient, gelet op de omvang van de corporatie, eigenlijk teveel. Tot die conclusie kwam volgens het jaarverslag 2010 een zogenoemde remuneratiecommissie. Zijn fiscaal belastibare inkomen was vorig jaar ruim twee ton, drieduizend euro minder dan in 2009. Daar kwam voor de corporatie een pensioenafdracht van bijna 52 duizend euro bij.
De beloning, nu boven de Balkenende norm, zou onder het huidige niveau moeten liggen vindt de commissie, die blijkbaar mogelijkheden voor terugbetaling (=remuneratie) onderzocht en de honorering toetste aan de beloningscode in de sector. Maar de Raad van Commissarissen ziet geen juridische mogelijkheden om het bestaande arbeidscontract aan te passen. Wel werd er voor gekozen geen bonus – ‘variabele componenten’ – in het brutosalaris op te nemen. Woongroep Holland is inmiddels gefuseerd met Eigen Haard, waarvan Van den Berg Jeths nu vice bestuursvoorzitter is. Voorzitter Nici Nieman van het veel grotere Eigen Haard verdiende vorig jaar 186 duizend euro plus een bonus van 32,6 duizend euro.
De woongroep bezat in 2010 in Amstelveen 7537 woningen, in Uithoorn voerduizend en in Aalsmeer 70. In Amstelveen werden er ruim 1100 als goedkoop gekenmerkt en bijna 5200 als betaalbaar. Verder heeft de corporatie 1233 dure woningen en woningen in de vrije sector. Er werden 190 nieuwe huur- en 37 koopwingen gebouwd. De corpoartie boekte een resutaat uit de gwone bedrijfsvoering (voor belastingen) van iets minder dan 1,2 miljoen euro (in 2009 nog bijna 7 miljoen), op een omzet van 74 miljoen euro. Het personeelsbestand bestaat uit ongeveer 120 fte’s.
Lees ook:Financieel resultaat Woongroep Holland fors omlaag
Lees ook:Woongroep verliest bijna 16 miljoen
Lees ook:Woongroep wijkt af van bestuurscode corporaties
Lees ook:Woongroep en Eigen Haard op weg naar fusie
Lees ook:Woongroep Holland koopt 12 flats in Vijverpark
5 Reacties
bankrashof op 4 juli 2011 om 16:52
Zelfs in guldens zijn dit absurde bedragen. De man moet zich schamen dat hij elk jaar zoveel geld binnenharkt. Maar wel elk jaar de huren verhogen en onschuldige bejaarden uit hun huizen jagen. In wat voor een land leven we!
jandemming: 5 juli 2011 om 18:49
Van den Berg Jeths verdient ‘eigenlijk’ te veel en de beloning ‘zou’ onder het huidige niveau moeten liggen. Daar kopen we natuurlijk niks voor. Neem maatregelen zodat er een snel einde komt aan deze belachtelijke beloning. Die remuneratiecommissie moet doen waar het – ongetwijfeld – ook vorstelijk voor wordt betaald, namelijk harde conclusies trekken en adviseren! Een beetje slap oh’en kunnen we allemaal!
peter op 4 juli 2011 om 19:32
Waarom zouden bejaarden onschuldig zijn? Weet jij veel wat ze 60-70 jaar geleden allemaal hebben uitgespookt. En Jan van den Berg Jeths heeft dat allemaal bereikt door keihard te werken, gewoon een ouderwetse VOC’er. Goed werk Jan.
frank: 4 juli 2011 om 22:06
Ja, en wie het er niet mee eens is, trekken we gewoon z’n kop van z’n romp. Zo hoort het te gaan in ons land van onze vrijheid, met name de onze, de elite. Leve de oud Hollandse traditie, en onze helden Coen, van Heutz en Colijn!
vanamstel op 4 juli 2011 om 19:51
Deze bejaarden zijn meteen na de lagere school begonnen met keihard werken om ons land op te bouwen. En wat doet dhr. Jets? Die graait elk jaar een salaris bij elkaar dat even veel is als 20 jaar (250 maanden!) de AOW-uitkering waarmee diezelfde bejaarden elke maand weer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Het is van de pot gerukt.
============================
PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Door Johan Bos op wo 03 aug 2011 om 12:26, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20121224055432/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/08/03/pvda-oneens-met-college-aantal-huurwoningen-dramatisch-onvoldoende
Terwijl B&W volhouden dat er, ondanks ellenlange wachtlijsten, voldoende sociale huurwoningen in Amstelveen zijn, blijft de PvdA het tegendeel beweren. In antwoord op door die fractie gestelde vragen bevestigde het college nog eens zijn standpunt. “Onbegrijpelijk,” zegt PvdA- raadslid Brandes. `Er zijn toch wachtlijsten.” Om die terug te dringen tellen B&W de particuliere woningen in de betreffende prijsklasse mee, volgens Brandes om de indruk te wekken dat er zelfs een overschot aan sociale huurwoningen bestaat. En volstrekt nieuwe methodiek, constateert Brandes. `Er zijn nog helemaal geen afspraken gemaakt met particuliere verhuurders”. De doorstroming die het college op gang wil brengen om mensen met een voor een goedkope woning te hoog inkomen naar een duurdere te laten verhuizen, lukt niet, zegt het PvdA-raadslid. Hij verwijst naar de jongste reportage van de Stadsregio, waarin een dieptepunt in de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de regio wordt vermeld, mede doordat wegens de economische crisis de nieuwbouw ervan stil ligt.Brandes: “Tot op heden door de raad vastgestelde bouwprojecten moesten het zonder sociale woningen doen. Door de economische crisis hanteren banken ook strengere hypotheekeisen om het kopen te ontmoedigen. Starters komen zo veel minder goed aan bod voor een koopwoning, dus blijven ze zitten. Waar moeten ze anders naartoe? Het aantal woningzoekenden blijft nagenoeg gelijk. Bij uitblijven van vrijkomende woningen zal de druk op de sociale woningmarkt alleen toenemen. Bovendien staan de in de raad gepasseerde woningbouwprojecten niet bol van de doorstroomwoningen of woningen voor specifieke doelgroepen als senioren die eventueel een woning achterlaten. Je kunt wel roepen dat je wiltb sturen op doorstroming, maar als er daarvoor geen passende woningen zijn is dat nogal gemakkelijk en niet haalbaar. ” Volgens Brandes ontstaat door de economische crisis, het ontbreken van afspraken met particuliere verhuurders en de in zijn ogen tot mislukken gedoemde oplossingen van dit college een enorme druk op de huidige sociale woonvoorraad.
De PvdA vindt dat er altijd ook sociaal moet worden gebouwd en voor specifieke doelgroepen. Verder moet worden gezorgd voor een scherp toewijzingsbeleid, vindt de fractie. Brandes: “Een blijvend gezonde gemeente vraagt voldoende aanwas van jongeren en jonge gezinnen. Daarom moet er juist voor hen worden gebouwd.”
Lees ook:PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Lees ook:B&W blijven erbij: sociale huurwoningen genoeg
Lees ook:Dakloos door faillisement projectontwikkelaar
Lees ook:PvdA: ‘Sociale woningbouw uit alle plannen gehaald’
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
6 Reacties
Geplaatst door Frank bikker op 4 augustus 2011 om 12:39
Kan de hr. Brandes geen ongelijk geven, maar nu zou ik van hem wel eens concrete voorbeelden willen zien waar wel sociaal gebouwd moet worden en waar dat niet kan volgens de gemeente.
bankrashof op 4 augustus 2011 om 13:23
Wat dacht u van het braakliggende terrein aan de Carmenlaan. Daar is door wethouder Requin beloofd dat er nieuwe woningen gebouwd zullen worden. Van dat college maakte ook de PvdA deel uit. Dhr. Brandes hoeft alleen maar die belofte uit te voeren.
Frank bikker: 4 augustus 2011 om 17:41
En tegenover de C1000 aan de Lindenlaan, of het terrein van voormalige Panta Rei ( heeft men voor een groot gedeelte toch weer luxe-appartementen gepland)Leegstaande kantoorpanden genoeg! Is daar eigenlijk een wettelijk termijn van leegstand aan verbonden?
Hans van der Liet: 5 augustus 2011 om 15:24
Nee, die mogen tot in alle eeuwen der eeuwen leegstaan, Bakker Bik. Leker puh. Die sloebers gaan maar lekker in Almere wonen. Daar zit ook een veel beter betaalbaar winkelaanbod, anders gaan ze straks nog zaniken dat ze de hoge prijzen van de winkel aan het Binnenhof niet kunnen betalen.
Hans van der Liet: 5 augustus 2011 om 15:22
Beetje jammer alleen dat de wethouder die belofte helemaal niet KON doen, aangezien hij daar niets over te zeggen had.
x op 9 augustus 2011 om 19:04
@Jeroen Brandes Zeg ik hoor niets meer van u, of heeft u vakantie?
=============================
Bezorgde Koops praat met Beth Shalom over zorgkwaliteit
Door Johan Bos op di 02 aug 2011 om 14:29, in de categorie Zorg.
https://web.archive.org/web/20130725222404/http://amstelveen.blog.nl/zorg/2011/08/02/bezorgde-koops-praat-met-beth-shalom-over-zorgkwaliteit
Wethouder Koops van Welzijn (ChristenUnie) spreek vrijdag (5 augustus) met de directie van het onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de Volksgezondheid gestelde Joodse verpleeghuis Beth Shalom aan de Groenelaan over de daar ontstane situatie. Koops zegt zich grote zorgen te maken. ‘U levert volgens de berichten in de media onverantwoorde zorg en de deskundigheid van uw medewerkers schiet tekort,’ zegt zij in een brief aan de directie. ‘ Gezien mijn betrokkenheid bij goede zorg voor de Amstelveense bevolking, volg ik de ontwikkelingen op de voet.’ Het gaat bij Beth Shalom om zorg aan in het tehuis wonende psychogeriatrische cliënten als dagactiviteiten voor zelfstandig wonende mensen met een dementieel beeld.
De door het tehuis geleverde zorg valt onder de AWBZ en daarmee onder de controle van de inspectie. Formeel dus niet onder die van de gemeente, maar de wethouder maakt zich desondanks zorgen over de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de cliënten. Zij wil graag worden geïnformeerd over de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen en met name over de ma [rest vd tekst ontbreekt, rvw]
Lees ook:Interim manager bij Beth Shalom
Lees ook:Balkons moeten afgesloten blijven bij Beth Shalom
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:Directeur Beth Shalom vertrekt
Lees ook:Belangenvereniging: directeur Beth Shalom moet wegLees verder
Reacties zijn gesloten.
=========================
Ouderenfractie verbaasd over woede GroenLinks
Door Johan Bos op 02 aug 2011 om 13:59, in de categorie Politiek.
Terwijl Burgemeester en wethouders de vinnige vragen van GroenLinks erover al hebben beantwoord, waarmee zij de verbijstering van die fractie nog hebben vergroot, lijkt de man die de oorzaak van de politieke consternatie werd, niet te begrijpen waar het om gaat. Henk Fokkink, fractievoorzitter van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA), kreeg royaal de ruimte in een gemeentelijke uitgave over welzijn, de denkbeelden van zijn partij te ventileren. Partijpolitieke propaganda op kosten van de gemeenschap, oordeelde zijn GroenLijnks-collega Sander Mager. In de open brief zegt Fokkink verbaasd te zijn over Magers woedende vragen en het feit dat die de publicatie als een soort advertentie beschouwt. De Nieuwsbrief waarin een interview met Fokkink stond is bedoeld een specifieke groep inwoners, onder wie ouderen, alleenstaanden en minima, constateert het OCA-raadslid. Toevallig werden in de betreffende editie allemaal onderwerpen belicht, waarmee Fokkink zich in de raad ‘driftig’ bezig heeft gehouden. Om vervolgens Mager te verwijten dat diens fractie in de loop der jaren geen vragen heeft gesteld over de relatief hoge gemeentelijke belastingtarieven voor alleenstaanden (in vergelijking met grotere huishoudens). De OCA heeft dat volgens hem wel gedaan en ook gezorgd dat 65-pluseers zonder wmo-indicatie gebruik kunnen blijven maken van de regiotaxi.
Lees verder [tekst ontbreekt, rvw]
===============================
B&W-standpunt gemeentelijke reclame OCA verbijstert Mager
Door Johan Bos op ma 01 aug 2011 om 15:13, in de categorie Algemeen.
https://web.archive.org/web/20121226043931/http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2011/08/01/bw-standpunt-gemeentelijke-reclame-oca-verbijstert-groenlinks
De beantwoording van de door haar aan B&W gestelde schriftelijke vragen over een interview in het gemeentelijke periodiek ´Goed Voorzien´ met fractievoorzitter Henk Fokkink van de Ouderencombinatie (OCA) heeft de Fractie bijkans nog woedender gemaakt dan zij al was. De publicatie op de voorpagina van de vooral voor mensen met een uitkering bestemde nieuwsbrief, waar nog een column van wethouder Koops (welzijn) aan was toegevoegd, was volgens GroenLinks gewoon partijpolitieke propaganda. In de antwoorden van het college op de vragen daarover wordt gezegd dat de OCA een speciale doelgroep als achterban heeft. Een idiote reactie vindt fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks. In een brief aan de burgemeester verwijt hij het college niet de ‘grootsheid’ te hebben kunnen opbrengen gewoon toe te geven dat er een genante blunder is begaan met deze gemeentelijke reclameboodschap op kosten van de gemeenschap voor een politieke partij. Het lijkt er nu op dat B&W menen dat de OCA een unieke plaats in de gemeenteraad inneemt en, anders dan andere partijen, een soort maatschappelijke organisatie op het gebied van de ouderenzorg is. Hij noemt dat een ‘schoffering van alle partijen die zich met hart en ziel voor die doelgroep inzetten.’Blijkbaar maken B&W onderscheid tussen reguliere en ‘bijzondere’ partijen, constateert Mager. Hij wil weten of burgemeester Jan van Zanen dat ook zo ziet en of hij dan van beide fenomenen een definitie kan geven. Maar misschien zijn andere partijen ook wel als bijzonder aan te merken, filosofeert hij verder. Bijvoorbeeld zou de Partij van de Arbeid zich op een bijzondere positie kunnen beroepen als het om onderwerpen rond arbeid gaat en GroenLinks als het om groen gaat.
In de ogen van B&W was het nuttig en informatief, zeiden zij in antwoord op de GL-vragen, eens aan ouderen te laten weten hoe hun doelgroeppartij over de veranderingen in het welzijnsbeleid denkt. Maar dat roept de vraag op, meent Mager, of het college dan vindt dat ouderen bij de OCA beter af zijn dan bij andere partijen, zodat die opmerking van het college als propagandistisch is te ervaren. Volgens GroenLinks is het gewoon een kwestie van vriendjespolitiek: de OCA maakt, hoewel zij geen wethouder heeft, met één zetel deel uit van de coalitie waarop het college steunt. Die ene zetel was nodig om de minst mogelijke meerderheid in de raad te halen. In elk geval is GroenLinks zwaar teleurgesteld door de antwoorden van B&W. Zij zijn niet meer dan een in haar ogen blijkbaar mislukte poging recht te breien wat krom is.
Lees ook:SP noemt OCA-reclame een schandaal
Lees ook:GroenLinks: B&W blijven onduidelijk over locatie golfbaan
Lees ook:Gele kaart van groene fractie voor Levie
Lees ook:GroenLinks boos over politieke propaganda in uitgave gemeente
Lees ook:GroenLinks: liever groen dan woningen
===================================
Groen wijkt voor groen langs spoorlijn
Door Johan Bos op di 09 aug 2011 om 09:03, in de categorie Groen.
https://web.archive.org/web/20120322015515/http://amstelveen.blog.nl:80/groen/2011/08/09/groen-wijkt-voor-groen-langs-spoorlijn
Groen moet voor groen verdwijnen dus. Einde van de lang gedoogde, maar volgens de gemeente in feite illegale volkstuintjes langs de Museumspoorlijn. Die moeten plaats maken voor wat in modern groenjargon ‘ecologische zone’, in dit geval ‘ecologische oever’ heet. Met de aanleg daarvan begint men later dit jaar. Dag tuintjes. De gemeente wil een groene verbindingszone tussen de lokale parken, als ik het goed heb een voorstel van het zich als liberaal afficherende D66, die als het er op aan komt toch weer zoveel mogelijk door de overheid geregeld wil hebben. Liberaal is mooi, mits iedereen maar doet wat de links liberalen wensen. Volgens de gemeente is de ecologische oever ook nodig ter verbetering van de waterkwaliteit in Amstelveen. En dat heeft weer te maken met een lokaal waterplan, waarvan de uitvoering voor de helft wordt betaald door het Waterschap. De gemeente moest de oevers aanwijzen waar allerlei waterplanten, die het water zuiveren, bij een beter beheer welig konden groeien. De oever bij de spoordijk is een van de aangewezen zones. Langs de oever kan men straks naar Broersepark en Braak tippelen. De gemeente gaat er natuur aanleggen, want tegenwoordig schijn je natuur op de tekentafel te kunnen maken. Of de tuinders, die er hun eigen groenten teelden, dus maar weg willen wezen. Ze vinden het vreselijk, maar beseffen blijkbaar geen poot te hebben om op te staan. In een gemeenschap waar alles wordt geregeld – alle gemeentelijke kreten over deregulering ten spijt – pas geen groene improvisatie.
Lees ook:Nog geen besluit over Amsteleiland
Lees ook:GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder
Lees ook:Openbaar groen bij Zwitserleven wordt parkeerterrein
Lees ook:Statenfractie GroenLinks wil Bovenkerkerpolder groen houden
Lees ook:Ecologische begraafstrook op Zorgvlied
5 Reacties
Frank Bikker op 9 augustus 2011 om 14:25
Inderdaad jammer dat die paar volkstuinders daar weg moeten. De helft ligt trouwens braak.Kun je prima bramen plukken.
Mulder: 9 augustus 2011 om 15:32
Wat zou het standpunt van de ouderenpartij zijn over de bramen die daar groeien? In de volgende nieuwsbrief van de gemeente Amstelveen lees ik hier graag de mening over van dhr. Fokking.
Martin (tuinder) op 10 augustus 2011 om 17:15
In reaktie op Frank Bikker: Tussen de Nieuwe Kalfjeslaan en de Hoofdingang van het Amsterdamse Bos wordt al ruim vijftig jaar door de familie Wolters en andere familie’s ecologisch getuiniert. Daarnaast wordt er door drie tuinder bijenvolken gehouden voor de honingopbrengst, maar net zo belangrijk de kruisbestuiving voor het Bos. Iedere maand wordt vrijwillig door de meeste tuinder de spoordijk gemaait en netjes bijgehouden en alle koolsoorten bladgroente groeien en bloeien weelderig en is een genot voor het oog. Wij krijgen ook veel komplimenten voor het nette onderhoud van passanten enzo kan ik nog wel even doorgaan !
Ik geloof dat meneer Bikkers oogkleppen draagt en beter zijn blinde opmerking over “braak liggende tuinen” achterwege moet laten. U geeft een totaal verkeerde voorstelling van de werkelijkheid en dat is een slechte zaak ! En dat wou ik als enthousiaste tuinder a/d dijk even kwijt.
frank bikker op 10 augustus 2011 om 17:44
Nou ik vind dat stuk tussen de snelweg en de molenweg er nou niet picobello bijliggen en dat hoort er toch ook bij?
Annemarie op 17 maart 2012 om 20:01
Wat jammer dat persoonlijke initiatieven en inbreng niet gewaardeerd worden. Andere gemeentes bevorderen de stadstuintjes in crisistijd. Amstelveen maakt een groenstrook, zodat je naar Amsterdam kunt lopen, als je de tram of bus niet meer kunt betalen. Er zijn een paar bewoners aan de spoorbaan en aan de molenweg, die vinden dat de waarde van hun huis daalt met volkstuintjes aan de overkant. Geld telt.
=========================================
Leefbaarheid Amstelveen gedaald
Door Johan Bos op ma 08 aug 2011 om 17:55, in de categorie Sociale aangelegenheden en welzijn.
https://web.archive.org/web/20110810005913/http://amstelveen.blog.nl:80/sociale-aangelegenheden-en-welzijn/2011/08/08/leefbaarheid-amstelveen-gedaald
De gemeente Amstelveen is de laatste jaren minder leefbaar geworden. Dat blijkt uit het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepresenteerde rapport ‘Leefbaarheid in Balans.’ Ook in andere gemeenten rond Amsterdam – zoals Haarlemmermeer, Zaanstad, Almere en Diemen.- ging de leefbaarheid tussen 2008 en 2010 achteruit. De onderzoekers denken dat het aan de economische recessie ligt. Niet dat de werklosheid dramatisch is gestegen, maar het aantal inwoners met midden- en hogere inkomens in de regio verminderde. Toch scoren de meeste wijken in Amstelveen op de leefbaarmeter ‘positief’ of ‘zeer positief’. Voor Kronenburg en Uilenstede geldt ‘matig positief.’ De Amstelveense wijken scoren boven het landelijke gemiddelde, hoewel dat niet geldt voor Uilenstede, Middenhoven, Westwijk-Oost en het Oude Dorp. In die laatste gebieden zouden de voorzieningen beter kunnen, vinden bewoners, die voor het onderzoek zijn geraadpleegd. In alle wijken is men negatief over de voorraad woningen.
Lees ook:Amstelveen College slechtst volgens Elsevier
Lees ook:Jongerenwoningen op plaats van Amstelrade
Lees ook:Bromfietser en fietsster gewond bij aanrijdingen
Lees ook:B&W willen onderwijs verbeteren van ‘goed naar excellent’
Lees ook:Amstelveense huizen weer fors duurder
1 Reactie
billie op 8 augustus 2011 om 20:29
Het eerste wapenfeit van het nieuwe, rechtse college sinds 2010.
======================================
B&W: ‘gemeente was jarenlang laf’
Door Johan Bos op 06 aug 2011 om 17:29, in de categorie Overheid.
Hij heeft geconstateerd dat diverse gemeentelijke belastingen jarenlang niet bij zijn geïncasseerd, maar neemt dat de woonwagenbewoners niet kwalijk. Dat zegt wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD). Zij kunnen er niets aan doen, meldt hij in het Amstelveens Nieuwsblad. Volgens hem is het allemaal het gevolg van de ambtelijke cultuur die in de loop der jaren bij de gemeente is ontstaan, vooral wegens gebrek aan rugdekking van de ambtenaren door opeenvolgende colleges van B&W. De ambtenaren liepen met een bog om de woonwagenkampjes heen, constateert hij. Samen met zijn college Jan Willem Groot van Economische Zaken (CDA) bezocht Raat vrijdag op verzoek van de bewoners het woonwagencomplex aan de Doorweg om over de kwestie te praten. Nadat drie jaar geleden de afvalstoffenheffing van Eneco naar de gemeente zelf was overgegaan, kregen de woonwagenbewoners geen rekeningen meer. Dat was niet hun schuld, maar die van de gemeente, vindt Raat. Op betaling van hondenbelasting is al vele jaren geen controle meer uitgeoefend. Raat noemt de gemeentelijke opstelling, sinds een of meer ambtenaren zijn bedreigd, ‘laf’. De situatie is dusdanig geëscaleerd dat woonwagenadressen uit de belasting- en goeddeels zelf helemaal uit de gemeentelijke database verdwenen. De bewoners mogen de schuld aan afvalstoffenbelasting, die de laatste drie jaar is ontstaan, in termijnen gaan betalen. Verder komt er controle op de aanwezigheid van honden.
=====================================
SP noemt OCA-reclame een schandaal
Door Johan Bos op 03 aug 2011 om 17:35, in de categorie Wonen.
Na GroenLinks heeft nu ook de SP gel geageerd tegen het interview met OCA-raadslid Henk Fokkink in de gemeentelijke nieuwsbrief ‘Goed Voorzien.’ Beide partijen vinden dat een met gemeenschapsgeld gefinancierde uitgave is gebruikt voor partijpolitieke propaganda. De SP noemt dat een ‘schandaal’ en heeft in een brief daar burgemeester Van Zanen op aangesproken. SP-fractievoorzitter Joep van Erp vindt dat de burgemeester moet optreden tegen reclame voor de Ouderencombinatie (OCA) op gemeentekosten. Hij noemt de antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen van GroenLinks “beneden alle peil.” Het college zei daarin de OCA te beschouwen als een doelgroep gerichte partij, die zich in zijn visie blijkbaar onderscheidt van andere politieke partijen.
Lees verder [De rest van de tekst ontbreekt. rvw]
==========================================
PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Door Johan Bos op wo 03 aug 2011 om 12:26, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20121224055432/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/08/03/pvda-oneens-met-college-aantal-huurwoningen-dramatisch-onvoldoende
Terwijl B&W volhouden dat er, ondanks ellenlange wachtlijsten, voldoende sociale huurwoningen in Amstelveen zijn, blijft de PvdA het tegendeel beweren. In antwoord op door die fractie gestelde vragen bevestigde het college nog eens zijn standpunt. “Onbegrijpelijk,” zegt PvdA- raadslid Brandes. `Er zijn toch wachtlijsten.” Om die terug te dringen tellen B&W de particuliere woningen in de betreffende prijsklasse mee, volgens Brandes om de indruk te wekken dat er zelfs een overschot aan sociale huurwoningen bestaat. En volstrekt nieuwe methodiek, constateert Brandes. `Er zijn nog helemaal geen afspraken gemaakt met particuliere verhuurders”. De doorstroming die het college op gang wil brengen om mensen met een voor een goedkope woning te hoog inkomen naar een duurdere te laten verhuizen, lukt niet, zegt het PvdA-raadslid. Hij verwijst naar de jongste reportage van de Stadsregio, waarin een dieptepunt in de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de regio wordt vermeld, mede doordat wegens de economische crisis de nieuwbouw ervan stil ligt.Brandes: “Tot op heden door de raad vastgestelde bouwprojecten moesten het zonder sociale woningen doen. Door de economische crisis hanteren banken ook strengere hypotheekeisen om het kopen te ontmoedigen. Starters komen zo veel minder goed aan bod voor een koopwoning, dus blijven ze zitten. Waar moeten ze anders naartoe? Het aantal woningzoekenden blijft nagenoeg gelijk. Bij uitblijven van vrijkomende woningen zal de druk op de sociale woningmarkt alleen toenemen. Bovendien staan de in de raad gepasseerde woningbouwprojecten niet bol van de doorstroomwoningen of woningen voor specifieke doelgroepen als senioren die eventueel een woning achterlaten. Je kunt wel roepen dat je wiltb sturen op doorstroming, maar als er daarvoor geen passende woningen zijn is dat nogal gemakkelijk en niet haalbaar. ” Volgens Brandes ontstaat door de economische crisis, het ontbreken van afspraken met particuliere verhuurders en de in zijn ogen tot mislukken gedoemde oplossingen van dit college een enorme druk op de huidige sociale woonvoorraad.
De PvdA vindt dat er altijd ook sociaal moet worden gebouwd en voor specifieke doelgroepen. Verder moet worden gezorgd voor een scherp toewijzingsbeleid, vindt de fractie. Brandes: “Een blijvend gezonde gemeente vraagt voldoende aanwas van jongeren en jonge gezinnen. Daarom moet er juist voor hen worden gebouwd.”
Lees ook:PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Lees ook:B&W blijven erbij: sociale huurwoningen genoeg
Lees ook:Dakloos door faillisement projectontwikkelaar
Lees ook:PvdA: ‘Sociale woningbouw uit alle plannen gehaald’
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
=============================
Praten met raadsleden over nieuw beleid ophalen huisvuil
Door Johan Bos op wo 31 aug 2011 om 16:43, in de categorie Politiek.
https://web.archive.org/web/20110917141712/http://amstelveen.blog.nl/politiek/2011/08/31/praten-met-raadsleden-over-nieuw-beleid-ophalen-huisvuil
Wie er zin in heeft en er enig nut van verwacht, kan donderdag 15 september (20.00 uur) weer met leden van de gemeenteraad komen praten. Een uurtje, langer niet. In de bibliotheek aan het Stadsplein wordt weer de happening ‘Praat met de Raad’ gehouden. Deze keer gaat het over het nieuwe afvalbeleid, waarmee wordt geëxperimenteerd in Westwijk en Randwijck, en de bezuinigingen in – en daarmee verband houdende nieuwe dienstregeling van – het openbaar vervoer. Op de proeven met méér afvalcontainers in de tuinen en het halveren van de ophaalfrequentie van restafval is een lawine van kritiek gekomen, onder meer via een door de VVD gehouden enquête. Aan de bezuinigingen in het openbaar vervoer kan de gemeente weinig doen, omdat het Rijk daarover gaat, maar men kan er natuurlijk wel zinloos over komen klagen.‘Praat met de Raad’ is bedoeld om informeel met raadsleden de discussiëren, deze keer dus vooral over twee onderwerpen. De raadsleden willen volgens de gemeente graag horen wat de inwoners daarover denken. Aanmelden vooraf is niet nodig. Er is ook gelegenheid de aanwezigen kort – gedurende één minuut – toe te spreken op een zeepkist. Vrijwel geen raadslid kan in zo snel zijn mening formuleren, maar van gewone burgers wordt dat wel verwacht. Wie op de zeepkist wil staan, kan dat bij binnenkomst laten weten. Wie zijn bijdrage op schrift heeft staan, wordt verzocht die na afloop naar de griffie te sturen: raadsgriffie@amstelveen.nl. De verzamelde bijdragen worden dan alle raadsleden ter beschikking gesteld, zodat ook degenen die er niet zijn van de inhoud kennis kunnen nemen.
Lees ook:Praten met de gemeenteraad over bereikbaarheid
Lees ook:Iedereen kan met gemeenteraad komen praten
Lees ook:Verzet bij raad tegen sluiting bieb Middenhoven
Lees ook:Kom klagen bij de raad over bezuinigingen
Lees ook:SP: B&W informeren raad onvoldoende over verslechtering OV
1 Reactie
Geplaatst door Drs. Van Der Swaffelaere op 1 september 2011 om 12:08
Ik zal mijn container meenemen , kunnen ze ook de real live geur ervaren als je container maar eens in de twee weken geleegd wordt 🙂
======================
Medewerkers Voedselbank ‘bedelen’ bij uitgang supermarkt
Door Johan Bos op wo 31 aug 2011 om 14:25, in de categorie Sociale aangelegenheden en welzijn.
https://web.archive.org/web/20110918111857/http://amstelveen.blog.nl:80/sociale-aangelegenheden-en-welzijn/2011/08/31/medewerklers-voedselbank-bedelen-bij-uitgang-supermarkt
Medewerkers van de Amstelveense voedselbank hebben aan klanten van een plaatselijke supermarkt bij de uitgang gevraagd iets af te staan voor hun voedselpakketten. Grea Twint, behalve SP-raadscommissielid ook drijvende kracht achter de lokale voedselbank, en haar man zijn zwaar teleurgesteld door de botte afwijzing door de gemeenteraad van een verzoek om subsidie voor de bank. Dat was ingediend door de SP. Het ging om zes mille, maar de raad vond dat er in Amstelveen geen voedselbank nodig is. De Lionsclub organiseer nu een ‘Spullenmarkt’ om aan geld voor huisvesting van het plaatselijke uitdeelpunt te komen. Daar komen nu wekelijks 27 aan de strenge eisen van de Voeselbank voldoende Amstelveners, maar die vormen volgens de Stichting Voedselbank Amstelveen maar het topje van de ijsberg. De stichting krijgt voedsel van de collega’s in Amsterdam. Officieel kunnen de Amstelveners bij de hoofdstedelijke voedselbank niet terecht. Vandaar. De Amstelveense stichting zou ook € 3,50 moeten betalen voor elk voedselpakket dat uit Amsterdam komt. Er zijn nog geen facturen gestuurd, maar dat kan komen, denkt Lionsclub.Het echtpaar Twint (beiden in de zeventig) heeft inmiddels dus al bij een supermarkt in Amstelveen klanten gevraagd iets af te staan voor de voedselbank. “Aan het eind van de dag waren Grea en haar man lichamelijk behoorlijk aan het eind van hun latijn. Dat zie ik andere gemeenteraadsleden nog niet doen,” zegt Kommer Braber van de Lionsclub. “De raad is kennelijk van mening dat er in Amstelveen geen moeders met twee kinderen bestaan, die na aftrek van de vaste lasten per maand niet meer dan € 225 te besteden hebben. De klanten van de voedselbank weten helaas wel beter.”
Behalve met de Spullenmarkt, maar ook door te helpen bij het opstellen van de jaarrekening 2010 en het opzetten van een goede financiële administratie wil de club de Voedselbank helpen. Ook gaat de club onderzoeken of het netwerk van leden kan worden ingezet om de gemeente tot andere gedachten te brengen.
Lees ook:Lionsclub gaat Voedselbank weer helpen
Lees ook:Lionsclub steunt wel, gemeente niet de Voedselbank
Lees ook:Geen supermarkt in Volvo garage
Lees ook:‘Islamitische stichting wil school dicht bij Amsterdam’
Lees ook:GroenLinks ziet weinig heil in voedselbank
13 Reacties
Jan Demming op 31 augustus 2011 om 14:51
Natuurlijk kunnen (de meeste) gemeenteraadsleden zich niet voorstellen dat er zelfs in Amstelveen mensen wonen die zijn aangewezen op de voedselbank. Die ‘armoedzaaiers’ zullen waarschijnlijk ook niet tot hun kennissenkring behoren. En dan hebben we het over een bedrag van 6.000 euro die de gemeente er voor over zou moeten hebben om de voeselbank verder te helpen. Geweldig hoor! Maar ja, je kunt dat geld natuurlijk ook gebruiken voor recepties en allerlei ingrediënten die BROODnodig zijn bij het doorknippen van lintjes!
frank bikker: 31 augustus 2011 om 16:59
Al kunnen ze het zich wel voorstellen, Jan. Snap je dan niet dat de meerderheid van de raad dit soort mensen het liefst uit hun Amstelveen wil verbannen, aangezien de aanwezigheid van een dergelijk soort enkel statusverlagend kan werken, ( in hun ogen dan wel te verstaan, he.) Weg met dit soort plebs, wat de huizenprijs alleen maar doet dalen en id. de gemeentelijke belastingen. Leve de partijen die miljoenen verspelen door alles op verkeerde banken te gaan zetten (75 miljoen) en contracten met kabelexploitanten (10 miljoen)niet goed te lezen. En hoeveel dat geintje met de verhuizing van dat KPMG-gebouw gekost heeft, moeten we ons nog maar afvragen.
Maar de grote Bezuiniger!!!!!!, gaat nu wel 6000 euro bezuinigen op de voedselbank. Echt een krachtdadig beleid. Jongens en meiden van stavast.
Johan Bos: 31 augustus 2011 om 19:46
Niet omdat het minder ernstig zou zijn, maar even deze correctie: naar IJsland verspreelde de gemeente 15 miljoen (niet 75) en via de kabelblunder 4 miljoen.
frank bikker: 1 september 2011 om 17:42
En men gaat nu langs het spoortje een pad voor knuppels aanleggen ter bevordering van de waterkwaliteit. Daar kunnen dan allemaal hondenbezitters langslopen. Zijn we gelijk ook van die drollen af! En van die volkse hobby van een moestuin beheren! ( Bah ,wat ordi!!!! in ons hoogwaardig Amstelveen) Dat kost zeker 20 cent .Maar op 6000 euro voor de voedselbank wordt bezuinigd, want dat zou in de Amstelveen niet nodig zijn.
dro op 1 september 2011 om 14:47
uitspraak ex-wethouder, hoge woonlasten dan ga je maar naar Lelystad…..
PeterSchijven: 6 september 2011 om 20:46
Het bewuste citaat luidt als volgt:
”Die sloebers gaan maar lekker in Almere wonen. Daar zit ook een veel beter betaalbaar winkelaanbod, anders gaan ze straks nog zaniken dat ze de hoge prijzen van de winkel aan het Binnenhof niet kunnen betalen.”
Zo’n citaat kan uitsluitend afkomstig zijn van de man voor wie politieke correctheid zo ongeveer dezelfde waarde heeft als huwelijkse trouw voor wijlen prins Bernhard: Hans van der Liet.
http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/08/03/pvda-oneens-met-college-aantal-huurwoningen-dramatisch-onvoldoende
Jan Demming op 1 september 2011 om 15:10
En wat vindt ‘dro’ van zo’n opmerking?
dro op 3 september 2011 om 23:21
welke opm. bedoel je precies?,ben eens met voorafgaanden…
met een laag inkomen ben je inderdaad slechter af dan in menige plaats elders. kijk maar eens naar de winkels en de markt hier!:(
Geplaatst door Jan Demming op 4 september 2011 om 0:04
Nee, maar dan is het duidelijk. Ik meende even dat jij, net als die wethouder (of was het die veel te hoog aangeslagen en momenteel in het buitenland vertoevende Amstelveense burger) vindt dat mensen met een modaal inkomen dan maar naar Lelystad of Almere moeten verhuizen.
dro op 4 september 2011 om 15:11
nee, het was die bekende nu ex wethouder S. en bedoeld voor mensen met een laaaaaag inkomen, dus niet die ‘modale’of jij (boven modaal?)….:)de huidige en voorafgaande hebben veel v/d papegaaien geleerd…
joop op 5 september 2011 om 5:44
hoe hoger het inkomen hoe lager het realisme………
de azijnpisser: 5 september 2011 om 18:09
Vroeger heb ik wel met een collectebus gelopen. In patrimonium haalde ik gemiddeld meer op dan in de Gouden Hoek! Zonder dollen.
dro op 5 september 2011 om 21:44
wisten jullie dat het geld voor onderzoeken naar bepaalde ziekten allemaal via collectes binnengehaald moeten worden, dus geen overheidssubsidies–rijk land, hè?
============================
Belangenvereniging: directeur Beth Shalom moet weg
Door Johan Bos op ma 29 aug 2011 om 18:33, in de categorie Algemeen.
https://web.archive.org/web/20110918172538/http://amstelveen.blog.nl:80/algemeen/2011/08/29/belangenvereniging-directeur-beth-shalom-moet-weg
Directeur Micheal Bloemendal van het Joodse verpleeghuis aan Groenelaan moet opstappen. Hij heeft teveel geblunderd. Dat vindt het Verbond Belangbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV). Het zegt op zijn site dat het ‘toch al dure’ managent heeft gefaald en nu ook nog eens een peperdure interim-manager erbij krijgt. Zowel het nieuwe tehuis in Amstelveen als de vestiging in Amsterdam van Beth Shalom is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waarna werd besloten interim-manager Colette aan te stellen om de zaak weer op de rails te krijgen. In het Amstelveense huis, waar de inspectie het personeel goeddeels ondeskundig vond, bleek ook een uitbraak van de ziekenhuisbacterie MRSA te zijn geweest. Bovendien mogen de bewoners nu ook niet meer de balkons op, omdat de hekken daarvan te laag zijn en er onvoldoende personeel is om toezicht te houden.,,Zien de bestuurders van Beth Shalom deze zorginstelling als opleidingsinstituut voor een al jaren falende manager?’ vraagt het verbond zich op zijn site af. Het vindt dat niet alleen subsidiegevers maar ook de Joodse gemeenschap financieel bloeden voor de in zijn ogen blunderende directie. Volgens de VBV is de instelling sinds de aanstelling Bloemendal in 2000 “naar een bedenkelijk niveau afgegleden” en “alleen al zijn aanwezigheid een bedreiging voor welke nieuwe manager dan ook.” Bloemendal moet per direct op non-actief worden gesteld, vindt de VBV. Hij vindt het een risico als de directeur zich nog gaat bemoeien met beleidshervormingen en aanpassingen conform de zorgprotocollen. “Dat station is gepasseerd.”
Lees ook:Interim manager bij Beth Shalom
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:Balkons moeten afgesloten blijven bij Beth Shalom
Lees ook:Bezorgde Koops praat met Beth Shalom over zorgkwaliteit
Lees ook:ChristenUnie: geen ontslagvergoeding directeur Jeugdzorg
================================
VVD komt met kritische reacties vuilophaal bij wethouder
Door Johan Bos op zo 28 aug 2011 om 13:00, in de categorie Milieu.
https://web.archive.org/web/20110920030920/http://amstelveen.blog.nl:80/milieu/2011/08/28/vvd-komt-met-kritische-reacties-vuilophaal-bij-wethouder
Aan wethouder John Levie overhandigde VVD-raadslid Paul Feenstra donderdag (25 augustus) 230 reacties van bewoners van Westwijk op de daar gehouden proef met een nieuwe manier van vuilnisophalen. In Randwijck en Westwijk haalt de gemeente restvuil nog maar eenmaal per twee weken op en kreeg met er – desgewenst – een container voor papier bij. Verder werd de bewoners gevraagd in het vervolg ook plastic apart te willen houden, in zakken. Er kwam vooral kritiek op de nieuwe aanpak, constateerde de VVD, die een enquête hield.
Feenstra: “Wij wilden weten wat de bewoners van het nieuwe afvalbeleid vinden. Daarop hebben wij alleen al ruim 230 e-mails ontvangen. Vooral is er veel bezwaar tegen de lagere ophaalfrequentie van restafval, de hoeveelheid containers per huishouden en hygiëne. Ik heb beloofd dat over te brengen aan de gemeente en te vragen wat die er aan denkt de gaan doen.”
Volgens Levie komt er nog een evaluatie van deze eerste fase van de invoering van het nieuwe beleid door een extern bureau. Hij noemde de door de VVD verzamelde reacties onderdeel daarvan, net als de positieve reacties die volgens hem op het raadhuis binnen komen. “De lessen die we hier uit trekken gebruiken we bij de verdere invoer van de nieuwe methode in heel Amstelveen,” zei Levie Hij wees er op dat de evaluatie ook wordt besproken in de raadscommissie en met bewoners. Levie voegde er aan toe dat de eerste resultaten van de nieuwe aanpak wijzen op een verhoogd percentage afvalscheiding. En dáár was het allemaal om begonnen. Amstelveen ligt met de afvalscheiding ver onder het landelijke gemiddelde. De raad wilde daar verbetering in.
Lees ook:VVD: Vooral verzet tegen ‘tuin als vuilnisbelt’
Lees ook:VVD peilt meningen over minder ophalen huisvuil en meer bakken
Lees ook:Eerste bewoners Zonnehuis verhuisd
Lees ook:Uitgangspunten uitbreiding centrum Westwijk ongewijzigd
Lees ook:Het ene hoekhuis is het andere niet, hoewel gelijk…
Recente Berichten: ‘Praat met de Raad’ volstrekt mislukt
6 Reacties
Jan Demming op 28 augustus 2011 om 22:20
Als het plastic consequent van het andere afval wordt gescheiden, dan is eens per twee weken ophalen van het overige huisvuil RUIM voldoende. Ik ken mensen in mijn buurt die daarover blijven zeuren, maar weigeren op plastic apart te houden van het andere afval.
Het eens per twee weken ophalen van gft is overigens wel wat aan de weinige kant. Praktisch niemand in mijn buurt doet daar aan mee en gooit ook het gft-afval in de grijze bak. Dat doen ze vooral omdat er veel schimmel in die bakken ontstaat en allerlei ongedierte de groene bakken bezoeken.
frank bikker op 28 augustus 2011 om 22:33
Volgens Levie komt er nog een evaluatie, maar die hebben de bewoners van Westwijk toch net gegeven? Of ben ik gek?
peter op 29 augustus 2011 om 12:11
frank, die laatste opmerking klopt helemaal. 230 reacties waren de eerste reactie, nu gaat een extern buro, voor heel veel geld natuurlijk, die bewoners nog eens doorzagen over het nut van tig vuilnisbakken in de tuin.
frank bikker: 29 augustus 2011 om 20:23
Peet, schrijf eens een leuk stukkie hierover op die andere site, maar zo, dat je er net niet vanaf gegooid wordt.
Iepenrode op 31 augustus 2011 om 14:21
Alleen maar doorzichtige verkiezingspraatjes van de VVD. Aan de vuilnisbelten in de brandgangen, zoals in de Iepenrodelaan, doet de VVD helemaal niets. De VVD is zelfs te beroerd om een reactie te geven. Onbetrouwbare partij.
frank bikker: 31 augustus 2011 om 17:02
Nou, we weten nu in ieder geval wel dat de wethouder niet in de Iepenrodelaan woont.
================================
Praten met raadsleden over nieuw beleid ophalen huisvuil
Door Johan Bos op wo 31 aug 2011 om 16:43, in de categorie Politiek.
https://web.archive.org/web/20110917141712/http://amstelveen.blog.nl/politiek/2011/08/31/praten-met-raadsleden-over-nieuw-beleid-ophalen-huisvuil
Wie er zin in heeft en er enig nut van verwacht, kan donderdag 15 september (20.00 uur) weer met leden van de gemeenteraad komen praten. Een uurtje, langer niet. In de bibliotheek aan het Stadsplein wordt weer de happening ‘Praat met de Raad’ gehouden. Deze keer gaat het over het nieuwe afvalbeleid, waarmee wordt geëxperimenteerd in Westwijk en Randwijck, en de bezuinigingen in – en daarmee verband houdende nieuwe dienstregeling van – het openbaar vervoer. Op de proeven met méér afvalcontainers in de tuinen en het halveren van de ophaalfrequentie van restafval is een lawine van kritiek gekomen, onder meer via een door de VVD gehouden enquête. Aan de bezuinigingen in het openbaar vervoer kan de gemeente weinig doen, omdat het Rijk daarover gaat, maar men kan er natuurlijk wel zinloos over komen klagen.‘Praat met de Raad’ is bedoeld om informeel met raadsleden de discussiëren, deze keer dus vooral over twee onderwerpen. De raadsleden willen volgens de gemeente graag horen wat de inwoners daarover denken. Aanmelden vooraf is niet nodig. Er is ook gelegenheid de aanwezigen kort – gedurende één minuut – toe te spreken op een zeepkist. Vrijwel geen raadslid kan in zo snel zijn mening formuleren, maar van gewone burgers wordt dat wel verwacht. Wie op de zeepkist wil staan, kan dat bij binnenkomst laten weten. Wie zijn bijdrage op schrift heeft staan, wordt verzocht die na afloop naar de griffie te sturen: raadsgriffie@amstelveen.nl. De verzamelde bijdragen worden dan alle raadsleden ter beschikking gesteld, zodat ook degenen die er niet zijn van de inhoud kennis kunnen nemen.
Lees ook:Praten met de gemeenteraad over bereikbaarheid
Lees ook:Iedereen kan met gemeenteraad komen praten
Lees ook:Verzet bij raad tegen sluiting bieb Middenhoven
Lees ook:Kom klagen bij de raad over bezuinigingen
Lees ook:SP: B&W informeren raad onvoldoende over verslechtering OV
1 Reactie
Drs. Van Der Swaffelaere op 1 september 2011 om 12:08
Ik zal mijn container meenemen , kunnen ze ook de real live geur ervaren als je container maar eens in de twee weken geleegd wordt 🙂
====================================================
B&W: Openbaar vervoer blijft ‘redelijk’ bij bezuinigingen
Door Johan Bos op vr 16 sep 2011 om 14:21, in de categorie Openbaar vervoer.
https://web.archive.org/web/20110929135458/http://amstelveen.blog.nl/openbaar-vervoer/2011/09/16/bw-openbaar-vervoer-blijft-redelijk-bij-bezuinigingen
Hoewel de Stadsregio Amsterdam in opdracht van het Rijk tien procent op openbaar vervier moet bezuinigen, hebben B&W toch alles in het werk gesteld om dat voor Amstelveen op een redelijk niveau te houden. Buslijn 149 naar Uithoorn en Nes aan de Amstel blijft doordeweeks behouden en de buslijnen 199 en 171 blijven volledig in stand (en daarmee de structurele verbinding tussen het Amstelveense bisstation en station Amsterdam-Zuid). Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van SP-raadslid Adriaans. De Stadsregio financiert en beslist over het OV. Volgens verkeerswethouder Groot heeft de gemeente bestuurlijk en ambtelijk veel overleg met het orgaan gehad, evenals met Connexxion en de belangenvereniging van reizigers Rover
B&W wijzen er op dat lijn 171 over de Oranjebaan blijft rijden van en naar NS station Amsterdam Bijlmer/ArenA. Hoewel wegens het zeer lage aantal reizigers heel kritisch werd gekeken naar de buslijnen 165 en 166, heeft Amstelveen de bediening van beide vervoersgebieden – hoewel de route is verkort – toch kunnen handhaven, zegt het college. Maar lijn 165 rijdt niet meer langs Ziekenhuis Amstelland en vervalt in de avonduren en in het weekend. Nieuw is dat lijn172 inde spits vaker gaat rijden wegens de groei van het aantal reizigers. Een nieuwe spitslijn 266 gaat rijden tussen NS station Amsterdam Zuid en KLM / Raadhuis in de ochtendspits en de middagspits andersom.Door de bezuinigingen is het niet meer mogelijk is om vanuit alle wijken zonder overstap te reizen naar het NS Station Zuid en/of Ziekenhuis Amstelland. Voor de wijken die deze verbindingen verliezen wordt openbaar vervoer aangeboden naar het OV knooppunt Busstation Amstelveen waarbij in veel gevallen ook de Amstelveenlijn wordt aangedaan. Daar vandaan kan in alle richtingen verder worden gereisd. Waar mogelijk worden lijnen slim aan elkaar gekoppeld en worden korte overstappen geboden op Amstelveen Busstation, zodat de verbinding met Ziekenhuis Amstelland met een snelle overstap geregeld wordt. Zo wordt lijn 166 overdag gekoppeld aan buslijn 149 naar Nes a/d Amstel zodat het Ziekenhuis Amstelland vanuit Patrimonium/Oude Dorp rechtstreeks bereikbaar is.
Lees ook:B&W: openbaar vervoer bij bezuinigingen op peil
Lees ook:Lijn 65 verdwijnt, 66 wordt 166
Lees ook:BBA ernstig bezorgd over openbaar vervoer
Lees ook:Protest van BBA tegen naderend inkorten lijn 51
Lees ook:Strijd om tramlijn 5 duurt voort
1 Reactie
Reiziger op 19 september 2011 om 20:00
“…hebben B&W toch alles in het werk gesteld om dat voor Amstelveen op een redelijk niveau te houden.”
Wat hebben B&W dan allemaal in het werk gesteld? Dat zou ik wel eens van A tot Z willen weten!
===================================
Onduidelijkheid over gemeentelijke betalingen hulp in de huishouding
Door Johan Bos op 16 sep 2011 om 12:38, in de categorie Zorg.
De gemeenteraad weet niet of al het geld voor hulp bij het huishouden van zieken, gehandicapten en ouderen wel goed terecht komt. En hij heeft niet of nauwelijks instrumenten om een meer sturende dan een afwachtende rol te spelen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamercommissie naar de uitvoering dat onderdeel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wie gebruik maakt van gesubsidieerde hulp bij het huishouden kan die zelf inkopen, via een persoonsgebonden budget (PGB). Hoewel niet helemaal duidelijk is of de voor hulp bij de huishouding berekende uren wel in overeenstemming zijn met de werkelijk geleverde diensten, vindt de commissie dat het Wmo-beleid van de gemeente ‘grotendeels’ wel goed gaat. Maar zij roept B&W op te controleren of die rekeningen wel kloppen en of niet ook wordt betaald als de hulpverlener met vakantie is. Nu wordt aangenomen dat de cliënten dat zelf controleren. Dat is de commissie te mager. Verder moet de raad beter worden geïnformeerd over de financiële gang van zaken en wordt een meting van de tevredenheid van de klanten aanbevolen.
Lees verder [ de rest vd tekst ontbreekt. rvw]
============================
Gemeentelijke onderscheiding voor voorzitter VVN Amstelveen
Door Johan Bos op di 13 sep 2011 om 16:38, in de categorie Algemeen, Verkeer.
Burgemeester Jan van Zanen heeft op het raadhuis vanmiddag (dinsdag 13 september) om een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt aan N.H.J. Van Hasselt, die sinds de oprichting in 1998 betrokken is bij vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hij is sinds die tijd voorzitter van de plaatselijke afdeling ervan. VVN lobbyt bij overheden om verkeerssituaties te verbeteren en veilig verkeer hoog op de politieke agenda te krijgen. Daarnaast organiseert zij landelijke acties om de aandacht te vestigen op schoolgaande en spelende kinderen en werkt zij samen met burgers bij het veilig maken van buurten. Ook helpt zij ouderen om zich veiliger te voelen in het alsmaar drukker wordende verkeer.Van Hasselt besteedt als vrijwilliger gemiddeld twaalf uur per week aan VVN en zorgde ervoor dat de gemeente en VVN een samenwerkingsconvenant hebben, dat voor de tweede keer is verlengd Van Hasselt was ook bestuurslid bij VZA, Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam, één van de grootste ziekenvervoerorganisaties in Nederland.
Lees ook:Koninklijke onderscheiding L.C. Bergkamp
Lees ook:Gratis scootmobielcursus
Lees ook:Rotonde bij Gondel geopend
Lees ook:‘Op vieten en fiets naar school’
Lees ook:Zijn ballon kwam het verst
======================================
Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum
Door Johan Bos op di 13 sep 2011 om 15:23, in de categorie Bovenkerkerpolder.
https://web.archive.org/web/20110927100953/http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2011/09/13/levie-en-twee-ex-wethouders-openen-golfcentrum
Sport- en cultuurwethouder John Levie open samen met twee van zijn voorgangers – Remco Pols en Rien Alink – donderdag (15 september) golfcentrum Amsteldijk in de Bovenkerkerpolder officieel openen. Alle drie waren zij in de loop der jaren bij de voorbereidingen en het juridische gevecht betrokken. De openingshandeling vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Amstelveen. Zondag (18 september) is er een open dag, waarop men een jaarkaart voor het trainingscentrum kan aanschaffen. Van maandag af kan men er dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur golfen. Voor het trainingscentrum is ook een maandabonnement af te sluiten. Ger en Tineke Loogman, die zeven jaar juridische strijd en voorbereiding achter de rug hebben, zeggen de opening als een mijlpaal in hun leven te ervaren.
Helemaal klaar is Amsteldijk trouwens nog niet. Drie van de negen ‘Werelden van Golf’ zijn gereed voor gebruik, binnenkort volgen er nog twee. Er zijn abonnementen verkrijgbaar om onbeperkt te kunnen golfen op de 9 Werelden van Golf. De abonnementen omvatten, naast de toegang, het gratis gebruik van golfballen en het onbeperkt spelen op de 9 holes Par 3 baan. Als alle negen holes gereed zijn, is het tarief € 29,00 per maand. Het komende halfjaar wordt stapsgewijs naar dit tarief toegewerkt. Wie deze maand al een jaarabonnement afsluit, mag tot het einde van het jaar kosteloos gebruik maken van alle gereedgekomen onderdelen van de 9 Werelden van Golf. Voor januari en februari betaalt men respectievelijk € 10,00 en € 20,00 en van maart af € 29,00 per maand. Van deze jaarkaarten wordt slechts een beperkt aantal van 300 stuks uitgegeven. De ingebruikname van de grote 9 holes golfbaan met A-status zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 plaatsvinden. Alle 800 mensen die ondertussen zijn aangemeld als kandidaat voor de spelersclub ontvangen deze week het volledige informatiepakket.
Lees ook:Ondernemers pioniers bij golfcentrum
Lees ook:Golfcentrum begint al groen te worde
Lees ook:Nog vrijwilligers nodig voor benefit Park Golf tournooi
Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Nieuwe naam voor golfcentrum bij herstart aanleg in polder
12 Reacties
frank op 13 september 2011 om 18:21
Wat hebben we toch de belangen van de bevolking behartigd. Mag ik nu even een teiltje. Bah.
Geplaatst door dro op 13 september 2011 om 21:45
ik heb nog wel wat lakens voor je, uitgedeeld door die wethouders..
Jan Demming op 13 september 2011 om 23:06
Denk je aan één teiltje genoeg te hebben, Frank?
frank: 14 september 2011 om 11:20
Nou je het zegt.
peter op 14 september 2011 om 12:26
Ik wens Ger en Tineke Loogman veel succes met hun prachtig golfcentrum. Uiteindelijk heeft het recht en veel doorzettingsvermogen de milieu maffia in het zand laten bijten. Hopelijk komen er nog veel meer van dit soort projecten.
dro: 15 september 2011 om 0:09
bv. in het A’damse Bos—-grond is toch van A’veen—een groot pretpark………..
Jan Demming op 14 september 2011 om 12:48
Peter, gaat het volgens jou om maffiapraktijken als mensen proberen zaken tegen te houden die het milieu en de leefbaarheid schade toebrengen? ‘t Is maar dat ik het weet!
Jan Demming op 14 september 2011 om 12:50
Bedoelde je in jouw bijdrage overigens niet: “het GELD en veel doorzettingsvermogen” etc?
peter: 14 september 2011 om 13:19
het GELD? Dus de rechtbank Amsterdam zou dan omgekocht zijn? Lijkt me dat eerlijke ondernemers zich niet bezig houden met dat soort fratsen, is meer een linkse hobby (vriendjes politiek en hier en daar wat subsidies uitdelen)
Geplaatst door Jan Demming op 14 september 2011 om 13:54
Omkopen wil ik niet zeggen, maar lobbyen is ook een vak apart! Hoe zou het nou toch komen dat ik al het idee had dat je uit rechtse hoek kwam? Golf ze!
Geplaatst door bob op 19 september 2011 om 20:02
Waarom hebben ze oud-wethouder Requin niet uitgenodigd???
frank op 20 september 2011 om 18:24
Het valt wel op, dat de huidige prominente wethouders Koops & Raat zich niet voor het (golf)karretje van Loogman hebben laten vangen.
===============================
Weer Diwali Festival op Stadsplein
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 16:37, in de categorie Stadshart.
https://web.archive.org/web/20111115122242/http://amstelveen.blog.nl/stadshart/2011/10/11/weer-diwali-festival-op-stadsplein#more-8435
Voor de derde keer wordt op zaterdag 22 oktober het hindoeïstische Diwali festival gehouden op het Stadsplein in Amstelveen. Het ‘lichtjesfeest’, van origine gewijd aan de godin Lakshmi, wordt georganiseerd door de gemeenten Amsterdam en Amstelveen in samenwerking met KPMG en Indiase ondernemers. Voor de regio, waar zich veel expats uit India hebben gevestigd, heeft het feest vooral commerciële betekenis. Niet voor niets wordt het mogelijk gemaakt door onder meer ‘Amsterdam In business’. Tegen het eerste festival op het Stadsplein, in 2009, kwam fel verzet van de ChristenUnie. Dat zal, nu die deel uitmaakt van de collegecoalitie, wel achterwege blijven. De organisatie presenteert het feest bewust als een cultureel evenement van vrede en mijdt spreken over het oorspronkelijke religieuze karakter. Tijdens het lichtjesfeest worden kleigebakken lampjes – zogenoemde diya’s – aangestoken, die de overwinning van het goede op het kwade symboliseren. Het Stadsplein wordt volgens de organisatoren weer een kleurrijk Indiaas feestterrein, waar men van 12.00 uur af kan genieten van een breed en afwisselend programma.Bij de talrijke kraampjes zijn gerechten, sieraden en andere producten te koop. Naast interactieve workshops, zijn er Indiase en Nederlandse dansoptredens en muzikale omlijsting. Ook treedt de Indiase muziekster Navin Kundra uit de Star TV stal (www.uk.startv.com) op. Er worden weer twee liefdadigheidsprojecten gepromoot: het Eco-trust project (dat kansarme kinderen steunt met zorg en onderwijs en hen weer een toekomst biedt, http://www.ecotrust.nl) en de Alphabetclub, die scholenbouw financiert (www.thealphabetclub.org). Om 19.00 uur wordt het festival afgesloten met een lasershow.
Met het Diwali festival zegt de organisatie de groeiende Indiase gemeenschap in de regio Amsterdam een warm welkom te willen heten én de niet-Indiase bewoners kennis laten maken met de Indiase cultuur. Door de toename van het aantal Indiase bedrijven in de Amsterdamse regio, is de Indiase gemeenschap de afgelopen jaren meer dan verviervoudigd.
Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door, behalve amsterdam inbusiness, de sponsoren KPMG, PwC, DHL Express, Incredible India!, Bridging the Gap Foundation, Tata Consultancy Services, Tata Steel, ABN AMRO, ING, Allen en Overy LLP, ANT, Hotel Atlas, Godavari Biorefineries, Star TV, Apollo Vredestein, De Vreede advocaten en Infosys. Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk. Kijk voor het volledige programma op http://www.diwalifestival.nl
Lees ook:Diwali festival trok 10.000 bezoekers
Lees ook:Godin nu verdwenen uit promotie Diwali festival
Lees ook:Feest voor Indiase godin op Stadsplein
Lees ook:Topmanager KPMG geridderd
Lees ook:Organisatie Diwalifestival omzeilt religieuze oorsprong
2 Reacties
Frank op 11 oktober 2011 om 18:02
Het wordt nu voor de 3e keer georganiseerd, maar moet hier nog steeds subsidie bij, aangezien dit nou niet direct geen kansarme groep is en het al behoorlijke bekendheid heeft. Ik vind: Laat de gemeente enkel de faciliteiten bieden, want leuk is het wel. Het vermijden van spreken over het van oorspronkelijke religieuse feest is pure schijnheiligheid, net zo goed als het benadrukken ervan. Iedereen dient het maar te vieren zoals hij/zij wil.
Frank op 11 oktober 2011 om 18:05
Overigens zijn bollywood-films al jaren zeer gewild bij grote groepen aanhangers van de islam.
=================
PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 16:09, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111115120251/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/pvda-extra-aandacht-voor-huisvesting-mensen-met-middeninkomen
Er moeten extra maatregelen komen als het in de zogenoemde woonvisie van B&W voorgestelde beleid niet blijft te werken. Dat vindt de PvdA. Raadslid Brandes gaat woensdag het college garanties daarvoor vragen, als blijkt dat de kernvoorraad sociale woningen in Amstelveen onvoldoende is. Hij komt met een motie om het college er toe te bewegen toch sociale huurwoningen te blijven bouwen. B&W vinden, op basis van cijfers, dat er al genoeg van zijn, rekenkundig gezien zelfs teveel, maar dat de verkeerde mensen er in wonen (met een te hoog inkomen). Kan wel zijn, redeneert de PvdA, maar de wachtlijsten worden niet korter en men moet soms 18 jaar op een woning wachten. Met alles van doorstromen verwachten, komt de gemeente er niet, voorspelt de PvdA. Die wil trouwens ook voor mensen met middeninkomens, tussen 33.000 en 45000 euro, speciale aandacht. Door Haagse en Europese regelgeving komt die groep niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen, maar de mensen zijn niet draagkrachtig genoeg om een huis te kunnen kopen. Zij krijgen ook geen hypotheek.“We willen het college houden aan gedane beloftes omtrent de sociale kernvoorraad, maar het tegelijk de hand te reiken bij maatregelen om scheefwonen tegen te gaan en doorstroming te bevorderen,” zegt Brandes. Intussen blijft zijn fractie er bij dat er, in tegenstelling tot wat B&W beweren, nog steeds woningen bijgebouwd moeten worden in het sociale segment. “We zullen daar dan ook met een motie extra aandacht voor vragen.” Brandes komt ook met voorstellen voor de middeninkomens. “Wij vragen het college wat extra te doen, en afspraken met corporaties te maken, “ zegt Brandes. In de woonvisie ontbreken volgens zijn fractie specifieke onderdelen, zoals studentenhuisvesting en een leegstandsverordening. Wethouder Groot heeft overigens wel gezegd daar mee aan de slag te willen.
Brandes stelt: “Wonen in Amstelveen is voor veel mensen te duur, er zijn lange wachtlijsten in het sociale segment en de stad heeft jongeren te weinig te bieden. En doordat Amstelveen vergrijst is extra zorg voor ouderen nodig. Wij leggen een woonvisie voor die aansluit bij de woonwensen van de Amstelveense bevolking, met woningen voor iedereen.”
Lees ook:PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Lees ook:B&W blijven erbij: sociale huurwoningen genoeg
Lees ook:PvdA: ‘Sociale woningbouw uit alle plannen gehaald’
Lees ook:PvdA verbijsterd over breuk met Cardanus
Lees ook:D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Recente Berichten:
Praten tegen raad mag nu langer dan twee minuten
1 Reactie
Geplaatst door rooie sien op 11 oktober 2011 om 18:13
De PvdA heeft sinds Kok toch geen visie meer!
=======================================
Coalitie wil meer sociale woningen voor Amstelveners
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 15:45, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111115114719/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/coalitie-wil-meer-sociale-woningen-voor-amstelveners
Terwijl D66 niet verwacht dat de woonvisie van B&W snel een einde aan de eindeloze wachtlijsten voor sociale huurwoningen maakt, vindt coalitiepartij CDA van verantwoordelijk wethouder Jan Willem Groot dat het college een stap in de goede richting heeft gezet. De fractie komt woensdag bij de behandeling van de visie met een motie om B&W er toe te bewegen zich bij de Stadsregio hard te maken voor negentig procent vrije beleidsruimte bij toewijzing van de sociale huurwoningen. Dat wil zeggen dat In Amstelveense goedkope woningen ook (voor 90 procent) Amstelveense woningzoekenden komen. Nu nog gaan de meeste naar woningzoekenden in heel de regio. B&W willen naar vijftig procent vrije beleidsruimte. Maar dat gaat het CDA niet ver genoeg. De fractie dient de motie samen in met VVD, Burgerbelangen, OCA en ChristenUnie.Er zijn ruim 12.200 woningen in het sociale segment, terwijl volgens B&W de doelgroep maar 9200 huishoudens telt. Toch variëren de wachtlijsten van 7 tot 18 jaar. Omdat de kernvoorraad van ruim negenduizend sociale huurwoningen voor 65 % wordt bewoond door mensen met een inkomen boven 33.000,00 euro, klaag CDA-raadslid Geert Janssen. Door dat ‘scheefwonen’ komen er jaarlijks maar 400 woningen vrij voor de oorspronkelijke doelgroep. De gemeente wijst er ongeveer 200 toe aan urgentiegevallen. De overige 200 gaan naar mensen met een ‘normale’ inschrijving, maar voor het overgrote deel naar woningzoekenden in de gehele Stadsregio. “Een onhoudbare en onacceptabele situatie”, vindt Janssen.
Overigens jaagt de actie tegen ‘scheefwonen’ mensen met een inkomen van iets boven de 33 mille de straat op. Zij mogen volgens Europese richtlijnen niet in sociale huurwoningen blijven, maar kunnen veel duurde dikwijls niet betalen en komen voor hypotheek niet in aanmerking. Of de CDA-motie over die asociale kant van het sociale woningbeleid ook iets zegt, is nog afwachten…
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
Lees ook:Gemeente blijft beperkt in toewijzen sociale huurwoningen
Lees ook:D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Lees ook:PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Lees ook:CDA praat college na: meer middeldure woningen bouwen
==============================
D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 14:54, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111118203528/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/d66-wil-sneller-van-lange-wachtlijsten-woningen-af
Uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar wil D66 eindelijk concrete maatregelen van B&W zien om de eindeloze wachtlijsten voor sociale huurwoningen snel korter te maken. De gemeenteraadsfractie komt daarvoor woensdag met een motie. De raad behandelt dan de woonvisie van het college. Het wil vooral het zogenoemde ‘scheefwonen’ tegen gaan. Dat is het bewonen van sociale huurwoningen door mensen die eigenlijk daarvoor te veel verdienen. Om dat de bereiken moeten duurdere huizen worden gebouwd, zodat de nu in sociale woningen gehuisveste Amstelveners daarheen doorstromen, vinden B&W. Zij willen geen goedkope woningen meer laten verrijzen om de acute woningnood van mensen met weinig geld op te lossen. Maar alleen doorstromen en andere door B&W als oplossingen aangereikte methodieken duren wat D66 betreft veel te lang. “Wij willen meer temp,” zegt D66-raadslid Maaike Veeningen. De maatregelen die het college in zijn woonvisie voorstelt, zullen volgens D66 te weinig zoden aan de dijk zetten om de wachtlijsten drastisch te verkorten. Het college wil onder meer deelnemen aan het landelijke experiment “Huur op Maat”, inhoudende dat huren worden afgestemd op inkomens van de bewoners. Maar volgens D66 is het nog de vraag of terwijl het Rijk dat experiment voortzet.
Maaike Veeningen: “In de woonvisie staat dat bijbouwen van sociale huurwoningen niet nodig is als ‘scheefwonen’ wordt tegengaan. Maar dan moet dat scheefwonen wel heel snel wordt aangepakt. De woonvisie gaat uit van een bouwstop, zonder dat daar concreet beleid om de wachtlijsten te verkorten tegenover staat.”
In de motie stelt D66 ook tijdelijke huurcontracten voor, waarbij na een periode van 2 à 3 jaar een inkomenstoets plaatsvindt. Verdient een bewoner van een sociale huurwoning dan meer dan de inkomensgrens, dan mag het huurcontract niet worden verlengd. Landelijk wordt er door de politiek aan gewerkt mogelijk te maken huurcontracten voor sociale huurwoningen te beëindigen zodra iemand te veel gaat verdienen, zegt D66. De fractie wil wel dat mensen die uit een sociale huurwoning moeten, hulp krijgen bij het vinden van een andere woning. Zonder vervolgwoningen komt doorstroming niet op gang, denkt Veeningen. “Daarom moet de gemeente ook voor de bouw van onder meer goedkope koopwoningen zorgen.”
Lees ook:PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen
Lees ook:Coalitie wil meer sociale woningen voor Amstelveners
Lees ook:BBA: goedkope woningen bouwen is zinloos
Lees ook:Coalitie wil nieuwe aanval op ‘scheef wonen’
Lees ook:Gemeente vraagt regio meer eigen huurwoningen voor Amstelveners
==============================
B&W: geen stijging woonlasten ‘gemiddelde’ huisbezitter
Door Johan Bos op di 11 okt 2011 om 15:21, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111115115055/http://amstelveen.blog.nl/wonen/2011/10/11/bw-geen-stijging-woonlasten-gemiddelde-huisbezitter
Voor de ‘gemiddelde’ woningbezitter – met een huis van circa drie ton – stijgen de woonlasten volgend jaar niet, beloven B&W. Dat staat volgens hen in de overigens nog niet verschenen tarievennota, die deel uitmaakt van de begroting voor volgend jaar. De contouren voor de begroting werden al vastgelegd in de voor de zomervakantie door de gemeenteraad vastgestelde zogenoemde kadernota. Vorig jaar werden in die begroting bezuinigingen op vrijwel elk gebied doorgevoerd. Volgens B&W liggen zij daarmee nog steeds op koers. Het college zegt te blijven streven naar besparingen en efficiënter werken. Het wil de woonlasten niet laten stijgen, maar dalen. Die lasten bestaan uit onroerend zaakbelasting (OZB), rioolrecht en afvalstoffenheffing. “De gemiddelde Amstelvener gaat niet meer betalen, de mensen krijgen al genoeg voor hun kiezen,” zegt wethouder Raat van Financiën (VVD).Op grond van een bij behandeling van de kadernota door de raad aanvaarde motie worden enkele bouwplannen voor het onderwijs vroeger uitgevoerd dan eerder was gepland. Zo komt de nieuwe Martin Luther Kingschool er tussen 2012 en 2014 in plaats van daarna. Ook de nieuwbouw van de Roelof Venemaschool is vervroegd.
Lees ook:BBA krijgt geen steun voor matiging OZB
Lees ook:Gemeenteraad verwacht bij begroting concreet beleid
Lees ook:Woonlasten stijgen 2 procent
Lees ook:PvdA: Minima vrijwaren van prijsverhogingen cultuur
Lees ook:Amstelveen krijgt een stadsdichter
2 Reacties
Damstee op 11 oktober 2011 om 15:28
Doorzichtige strategie: de nota nog niet openbaar maken maar wel alvast vooruit lopen met persberichten over “positieve” onderdelen van beleid. En deze site trapt er in.
Herbert Raat op 11 oktober 2011 om 16:55
De nota hebben we onderaan het bericht op de site van Amstelveen gezet, zie http://www.amstelveen.nl/web/show?id=348459&langid=43
Zo kunt u het zelf nakijken meneer of mevrouw Damstee.
Hartelijke groet,
Herbert Raat
====================
CDA houdt thema-avond over gezondheidszorg
Door Johan Bos op ma 10 okt 2011 om 17:11, in de categorie Zorg.
Het CDA houdt donderdag (13 oktober, 20.45 uur) een thema avond over ‘Gezondheidszorg nu en straks in Amstelland’ in wijkcentrum De Bolder bij winkelcentrum Groenhof. Gastspreker is daar directeur Ad van Leeuwen van de Stichting Ons Tweede Thuis. Na zijn inleiding leidt hij ook de discussie. De kosten en bezuinigingen in de gezondheidszorg staan op dit moment in het middelpunt van de belangstelling. Onderwerpen op de avond zeker aan bod komen, zijn: de gehandicaptenzorg, het persoonsgebonden budget (pgb) en de kosten van de gezondheidszorg in zijn algemeen. Veel van de uitvoering en financiering is door het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Van Leeuwen heeft ruim dertig jaar brede ervaring in de zorg. Zijn stichting geeft mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke handicap helpen met woonvormen die bij hen passen. Recent opende de Stichting een vestiging in Westwijk en nu wordt er nieuwbouw gerealiseerd voor Nifterlake, een kinderdagcentrum waar kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling een veilige en aangepaste omgeving, begeleiding met veel individuele aandacht en de nodige therapie krijgen.
Lees ook:Workshop make-up in Westend
Lees ook:Nieuwe serie landenavonden in Alleman
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:‘Brede school moet spil van de wijk worden’
Lees ook:Programma voor ouders en opvoeders in De Meent
Recente Berichten
Herbert Raat onderzoekt mogelijkheden categioriaal gymnasium
=====================================
Directeur Beth Shalom vertrekt
Door Johan Bos op wo 19 okt 2011 om 17:31, in de categorie Zorg
https://web.archive.org/web/20111020152225/http://amstelveen.blog.nl:80/zorg/2011/10/19/directeur-beth-shalom-vertrekt
Directeur Michaël Bloemendal van de Joodse zorginstelling Beth Shalom vertrekt volgend jaar per 1 mei. Dat is hij met de Raad van Toezicht gisteren overeengekomen. Sinds de invoering van het verscherpte toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) stond hij bloot aan hevige kritiek. Ook door de uitbraak van de MSRA-ziekenhuisbacterie, waarover niets naar buiten werd gecommuniceerd. Beth Shalom heeft behalve het gloednieuwe centrum in Groenelaan er ook een in Amsterdam. Bij bewoners en hun families ontstond veel onrust over de ondertoezichtstelling en de bacterie-uitbraak. Volgens de IGZ leverde BS geen verantwoorde zorg en werden beloofde verbeteringen niet snel genoeg doorgevoerd. Het personeel zou onvoldoende professioneel zijn. Wethouders Koops van Welzijn en gezondheidszorg maakte zich ernstig zorgen over de instelling, bracht die ook aan de directie over, maar constateerde zelf in feite weinig te kunnen doen. Het vertrek van Bloemendal was een eis van het Verbond Belangbehartiging Vervolgingsslachtoffers. Die vond het triest dat naar hem een dure interim manager werd aangesteld om de zaak op orde te brengen. Die interim manager, Jeroen Colette, Hij is nu benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en kreeg de totale verantwoordelijkheid voor de organisatie. In de komende maanden zal Bloemendal zich vooral in de uitvoering van het opleidingsplan voor medewerkers bezighouden met de joodse identiteit. Wat voor die identiteit belangrijk is gaat hij ook vastleggen en overdragen. Verder adviseert hij de raden van Toezicht en van Bestuur.
Lees ook:Belangenvereniging: directeur Beth Shalom moet weg
Lees ook:Interim manager bij Beth Shalom
Lees ook:Beth Shalom zorg krijgt onvoldoende van inspectie
Lees ook:Balkons moeten afgesloten blijven bij Beth Shalom
Lees ook:Bezorgde Koops praat met Beth Shalom over zorgkwaliteit
Recente Berichten
Directeur Beth Shalom vertrekt
Meer gymnasiasten naar Amsterdam dan verwacht
Amstelveen fietst nog onvoldoende
Subsidiepot energiebesparing is weer leeg
GroenLinks: ‘Woonbeleid coalitie is een gemiste kans’
=====================
Meer gymnasiasten naar Amsterdam dan verwacht
Door Johan Bos op wo 19 okt 2011 om 14:58, in de categorie Onderwijs.
https://web.archive.org/web/20111020213550/http://amstelveen.blog.nl:80/onderwijs/2011/10/19/meer-gymnasiasten-naar-amsterdam-dan-verwacht
Meer Amstelveense jongeren dan eerder becijferd, zitten op de vategoriale gymnasia in Amsterdam, zoals Barlaeus, Vossius en Ignatius. Het zijn er nu 186, terwijl er uit Ouder-Amstel nog eens 54 komen. Voldoende potentieel voor een apart gymnasium in Amstelveen, denkt onderwijswethouder Herbert Raat. De gemeente gaat de motieven van de ouders onderzoeken voor het naar de hoofdstad sturen van hun kinderen en geen gebruik te maken van de gymnasiumafdelingen van de drie lokale scholengemeenschappen. Die zijn overigens fel tegen de vestiging van een categoriaal gymnasium in de stad. Evenals PvdA-fractieleider Dolf Veenboer, die over onnodige geldverspilling spreekt. In een brief stelt Raat de gemeenteraad op de hoogte van het onderzoek en het feit dat meer kinderen naar hoofdstedelijke gymnasia gaan dan hij eerder had geraamd.In de nu geregistreerde aantallen zijn overigens nog niet eens de leerlingen opgenomen die in Amsterdam op de gymnasia zijn uitgeloot. Volgens Keizer Karel College (KKC), Hermann Wesselink College (HWC) en Amstelveen College (AC) zou betere marketing voor hun scholen meer gymnasiumklanten in Amstelveen houden. Maar de wethouder betwijfelt dat. Hij denkt dat de meerwaarde van een apart gymnasium ligt in de kleinschaligheid ervan.
“Goed onderwijs naar keuze is een speerpunt van het beleid van dit college,” zegt hij. Breder aanbod van onderwijssoorten verbetert volgens hem het vestigingsklimaat van de stad. “Dat is belangrijk voor onze economie.” Hij vindt de tegenstand van de PvdA nogal selectief, al geeft hij toe dat een gymnasium de gemeente geld gaat kosten. “Maar de PvdA wilde in de jongsrte raadsvergadering nog miljoenen investeren in 150 sociale woningen. Dat begrijp ik dan weer niet. Misschien is de fractie gewoon tegen kleinschaligheid in het onderwijs. Moet ze dat gewoon zeggen.” Via het onderzoek wil Raat de markt voor een gymnasium verkennen. Ook een dependance van het Barlaeus zou voor hem een optie zijn.
Lees ook:Herbert Raat onderzoekt mogelijkheden categioriaal gymnasium
Lees ook:PvdA: ‘Apart gymnasium is geldverspilling’
Lees ook:Raat wil overvolle klassen aanpakken
Lees ook:VVD-er Raat: ‘Zelfstandig AC niet te kwetsbaar’
Lees ook:VVD-vragen aan wethouder over chaos bureau Jeugdzorg
1 Reactie
Geplaatst door Frank op 20 oktober 2011 om 12:57
Waarom praat de hr. Raat bij een gymnasium over een meerwaarde vanwege de kleinschaligheid? Geldt dit voor andere schooltypen dan niet? Kan de hr. Raat niet zijn extra onderwijsgelden steken in hoogbegaafde kinderen van de sociale minima. Daar zijn op dit moment enkel de Leonardoscholen voor, scholen waar een behoorlijke eigen bijdrage van de ouders wordt verwacht.
=================================
Amstelveen fietst nog onvoldoende
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 18:14, in de categorie Gezondheid.
https://web.archive.org/web/20111023075935/http://amstelveen.blog.nl:80/gezondheid/2011/10/18/amstelveen-fietst-nog-onvoldoende
Meer dan voorheen, maar nog lang niet genoeg wordt in Amstelveen gefietst. Minder dan in vergelijkbare steden, constateert de gemeente uit onderzoek naar plaatselijke fietsvoorzieningen door de landelijke Fietsersbond. Sinds vorig jaar wordt op grond van de Nota Fiets 2006-2015 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor fietsmaatregelen. Een beperkt budget, waardoor de oorspronkelijke doelstellingen waarschijnlijk niet worden gehaald. Amstelveen kende en kent een laag fietsgebruik terwijl er volgens de Fietsersbond voldoende potentie is om dat laten groeien. De gemeente zegt er toch hard aan te werken waar mogelijk de fietsvoorzieningen te verbeteren.Mede door financiële hulp van de Stadsregio Amsterdam blijken er volgens de gemeente toch redelijk wat fietsprojecten te zijn gerealiseerd, zowel stallingen als infrastructuur. De Fietsersbond zegt dat Amstelveen vooral goed scoort op het gebied van fietsenstallingen en minder goed op infrastructuur en fietscomfort. Wethouder John Levie zegt te hopen dat het fietsgebruik verder groeit. “Het is gezond en remt het autogebruik.”
Lees ook:Onderzoek naar fietservriendelijk Amstelveen
Lees ook:B&W willen bonus/malusregeling GVB voor lijn 51
Lees ook:Protest van BBA tegen naderend inkorten lijn 51
Lees ook:Burgerbelangen bang voor inkorten traject sneltram
Lees ook:CDA wil fijnmazig vervoersplan bij komst Amstelveenlijn
====================
Subsidiepot energiebesparing is weer leeg
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 18:03, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111023080207/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/10/18/subsidiepot-energiebesparing-is-weer-leeg
Alweer is de subsidiepot voor energiebesparende maatregelen aan woningen leeg. Het was de vierde. Lokale huiseigenaren stormden er tussen mei en oktober massaal op af. Er kwamen 89 aanvragen binnen. De beschikbaar gestelde vijftig mille is nu op. Meest populaire woningverbetering was ook deze keer weer het aanbrengen van HR++ glas. Zonnepanelen komen steeds meer in de belangstelling. Blijvend populair zijn spouwmuurisolatie en vloerisolatie. De gemeente bereidt met de Provincie Noord-Holland een nieuwe regeling voor, waarmee jaarlijks een CO2-uitstoot van 59,3 ton wordt voorkomen.Voor HR++-glas kwamen 36 aanvrage binnen, voor in totaal 750 m2 glas. Elf aanvragen betroffen zonnepanelen en spouw- en vloerisolatie. Twaalf aanvragers troffen meer dan één maatregel. Ook voldeden meer aanvragen aan de voorwaarden die de gemeente in de regeling stelde, zodat minder aanvragers teleur werden gesteld. Voornaamste reden voor afwijzen waren woninguitbreiding (isolatiesubsidie is dan uitgesloten), en treffen van maatregelen buiten de looptijd van de regeling. “Steeds meer Amstelveners worden zich bewust van de noodzaak van energiebesparing,” denkt wethouder Groot. Verwacht wordt dat de vijfde regeling in het voorjaar van 2012 van start gaat. Zie: energiebesparing@amstelveen.nl.
Lees ook:Subsidiepot energiebesparing is alweer leeg
Lees ook:Nog subsidiegeld beschikbaar voor energiebesparing in woningen
Lees ook:Subsidiepot energiebesparing woningen is leeg
Lees ook:Weer subsidiepot voor energiebesparing in woningen
Lees ook:Nieuwe subsidieronde energiebesparende voorzieningen
1 Reactie
Frank op 20 oktober 2011 om 13:03
Ik vind die subsidie voor particuliere huizen belachelijk. Zo worden ze meer waar waard door ons belastinggeld. Kunnen dergelijke gelden niet besteed worden aan openbare gebouwen, dan stroomt er ook weer wat van de opbrengsten terug.
============================
ChristenUnie wil landelijk wonen verduurzamen
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 17:49, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111023075945/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/10/18/christenunie-wil-landelijk-wonen-verduurzamen
Sommige fracties waren bang voor uitbundige bebouwing van polderland en stemden tegen. De meerderheid van de raad nam vorige week de motie van de ChristenUnie aan, die er op is gericht initiatieven voor landelijk wonen in het buitengebied te koppelen aan verdergaande eisen op het gebied van duurzaamheid. Maar de tegenstanders vinden elke bebouwing ongewenst, duurzaam of niet. Maar, legt fractievoorzitter Bert de Pijper uit, het gaat er om meer kwaliteit te garanderen binnen de beperkte ruimte die er is. Een kwaliteitsimpuls voor het landschap, vindt hij. En er wordt naar zijn mening gewoon gebruik gemaakt van bestaande regelingen. “Zoals de ruimte-voor-ruimte-regeling, waarbij in plaats van ergens in de polder afgebroken bebouwing op andere plaatsen bebouwing mag worden uitgebreid.”
Een andere regeling stelde de gemeente in staat stelt in ruil voor toestemming voor een verbouwing duurzaamheideisen aan de eigenaar te stellen. “Het doel van de motie is initiatieven die een kwaliteitsimpuls voor het landschap opleveren te faciliteren. Het gaat er om dat buitenplaatsen en landschappelijk wonen mogelijkheden bieden om de overgang en het contrast tussen stad en landschap te versterken. Daardoor slaan we twee vliegen in één klap. Een vitaal mooi buitengebied met duurzame allure.”In de motie is aan B&W gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nadere eisen op het gebied van duurzaamheid aan initiatieven in het buitengebied te stellen. En op welke wijze de duurzaamheideis het beste val te stellen gesteld kan worden, gericht op duurzame kwaliteit met een grote uitstraling en voorwaarden die flexibel, haalbaar en betaalbaar voor de initiatiefnemer zijn.
Lees ook:Gemeente stelt zware eisen voor nieuw bedrijventerrein
Lees ook:Golfcentrum moet contrast stad-landschap ondersteunen
Lees ook:Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers
Lees ook:Gemeente wil duurzaam op weg met Eneco
Lees ook:Bebouwing Hoeksewaard kleiner dan eerder gepland
Recente Berichten
Parkeertarieven blijven stijgen
============================
GroenLinks: ‘Woonbeleid coalitie is een gemiste kans’
Door Johan Bos op di 18 okt 2011 om 16:18, in de categorie Wonen.
https://web.archive.org/web/20111023075551/http://amstelveen.blog.nl:80/wonen/2011/10/18/groenlinks-woonbeleid-coalitie-is-een-gemiste-kans
Evenals PvdA en SP stemde GroenLinks vorige week tegen heeft tegen de Woonvisie van B&W. Van de oppositie ging alleen D66 ermee akkoord. De GroenLinks-fractie zegt er onvoldoende vertrouwen in te hebben dat de voorgestelde maatregelen de wachttijden voor sociale huurwoningen zullen verkorten. Zij denkt dat er helemáál niet voldoende woningen gaan komen voor Amstelveense woningzoekers. De fractie meent ook te weten dat de meeste sociale huurwoningen zullen worden geliberaliseerd en daardoor uit die sector vallen. Moties van GroenLinks om dat te voorkomen, door afspraken met de corporaties te maken, haalden het niet. “Struisvogelpolitiek, een gemiste kans,” noemt Tessa van Wijnen van GroenLinks wat er nu gebeurt. De coalitie steunt de visie van B&W dat er voldoende – zelfs 3000 teveel – sociale woningen zijn, zodat er niet moeten worden bijgebouwd. Het probleem is alleen dat er mensen met een te hoog inkomen wonen. En dat denken B&W voornamelijk op te lossen door duurdere huizen te bouwen om de ‘scheefwoners’ te verleiden daarheen te trekken. Wat volgens de oppositie niet massaal gaat gebeuren, mede doordat mensen met een inkomen tussen 33.000 en 45.000 euro in feite nergens heen kunnen. Zij verdienen eigenlijk teveel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een ‘Amstelveense’ hypotheek of dure huurwoning.Van Wijnen: “Het College houdt ons steeds voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning te willen huisvesten, maar het wijst elke manier om dat te controleren van de hand. Dat is ongeloofwaardig.” GroenLinks is best voor doorstroming, maar dat kan volgens haar alleen door betaalbare koopwoningen en duurdere huurwoningen te bouwen. “Omzetten van sociale woningen tot betaalbare koopwoningen kan daarbij ook een rol spelen. Maar dan moet er wel worden bijgebouwd, want de huidige voorraad is net aan toereikend, “ zegt Van Wijnen. “Er wordt steeds gezegd dat we eigenlijk 3000 woningen teveel hebben, maar wethouder Groot moest tegenover de Raad toegeven geen rekening te hebben gehouden met bijvoorbeeld mensen die hier al werken, maar nog niet wonen en met mensen die om andere redenen een binding met de gemeente hebben. En een deel van die 3000 woningen wordt hoe dan ook geliberaliseerd.”
Lees ook:GroenLinks zet vraagtekens bij doorstroming door seniorenwoningen
Lees ook:BBA: goedkope woningen bouwen is zinloos
Lees ook:D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Lees ook:Burgerbelangen: gerenoveerde sociale huurwoningen verkopen aan ‘knelgroep’
Lees ook:Lijsttrekkker VVD: ‘er zijn al genoeg sociale woningen
============================
Gemeente krijgt twee ton van regio voor betere luchtkwaliteit
Door Johan Bos op di 08 nov 2011 om 19:23, in de categorie Milieu.
Image
Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de gemeente heeft zij twee ton subsidie van de Stadsregio Amsterdam (SRA) gekregen. Er werden al eerder bijdragen uitgekeerd. B&W zeggen met het geld hun maatregelen voor optimalisatie van luchtkwaliteit verder te kunnen uitrollen. Een deel van de subsidie wordt gebruikt voor aanschaf van twee nieuwe elektrische voertuigen, ter vervanging van op diesel rijdende bestelbusjes. Levering wordt begin 2012 verwacht. Verder worden andere gemeentelijke voertuigen ‘nog verder duurzaam’ gemaakt, zoals veegwagens, kraanwagens en hoogwerkers. Elektrisch rijden vermindert de uitstoot van fijn stof en stikstof en bij gebruik van groene stroom is een elektrische auto CO2-neutraal. De gemeente wil haar hele wagenpark op termijn ‘verschonen’.Ook herhaalt zij in 2012 de proef ‘Band op spanning’ om Amstelveense automobilisten bewust te maken van de voordelen van rijden met de juiste bandenspanning. In september 2011 vond de eerste proef plaats op drie plaatsen in Amstelveen.
Lees ook:Gemeente werkt mee aan proef reductie fijn stof A9
Lees ook:Twee ‘schone’ vrachtwagens bij gemeente
Lees ook:Gemeente ‘verschoont’ haar wagenpark
Lees ook:Twee ‘schone’ vuilniswagens
Lees ook:Gemeente heeft eerste elektrische auto
============================
Heel Amstelveen moet afval meer gaan scheiden
Door Johan Bos op ma 21 nov 2011 om 18:00, in de categorie Milieu.
https://web.archive.org/web/20120721013003/http://amstelveen.blog.nl/milieu/2011/11/21/heel-amstelveen-moet-afval-meer-gaan-scheiden
Volgens de gemeente zijn de proeven met nóg meer containers in de tuinen van eengezinswoningen, ter wille van betere afvalscheiding, succesvol verlopen. Daarom wordt die inzamelmethode van maart 2012 af geleidelijk door heel Amstelveen ingevoerd. De pilots, die onder meer lagere ophaalfrequentie van GFT-afval en overigen huisvuil (restvuil) inhielden, vonden plaats in Randwijck en Westwijk. De VVD maakte bezwaar tegen de uitdijende reeks containers. Er kwam er een bij voor papier en verder werd de bewoners gevraagd ook plastic verpakkingen apart te bewaren in zakken. De aanpak in de twee wijken wordt nu over heel Amstelveen uitgerold. Doel van B&W is het scheidingspercentage omhoog te krijgen, dat nu rond 44 procent ligt. In de twee wijken steeg het naar vijftig procent bij zowel hoog- als laagbouw. Het college wil naar 55 procent. Zowel GFT- als restafval werd in de proefgebieden nog maar om de week opgehaald, net als plastic. Eenmaal per vier weken kunnen de bewoners papier kwijt in een minicontainer. Volgens B&W is in de proefgebieden het ingezamelde restafval, als gevolg van de hogere scheidingsgraad (plastic en papier apart) met twintig procent gedaald.Voordeel voor de gemeente is dat papier haar geld oplevert, op dit moment ongeveer 130 euro per ton, en restvuil geld kost. “Er is alle reden om met de aanpak die we in de twee wijken hebben uitgeprobeerd door te gaan,” zegt Levie. De papierbakken werden voor de pilots aangeboden, daarna konden bewoners die houden of teruggeven. Tachtig procent heeft de containers gehouden. Een nadeel van het twee weken bewaren van plastic is het volume ervan. Er zouden afzonderlijke ondergrondse mammoetcontainers voor zijn aan te schaffen, maar daarin moet dan een pers zitten, waardoor die circa 45 duizend euro per stuk gaan kosten. Zeker nu nog niet zeker is of het Rijk met plasticscheiding wil doorgaan, waagt de gemeente zich niet aan de enorme investering die de ondergrondse containers zouden vergen. Het is trouwens sowieso de vraag of die er komen, omdat de vele daarvoor benodigde miljoenen de afvalheffing omhoog zou moeten jagen. “Als je plastic redelijk scheidt, houd je een fractie van je restafval over,” zegt Levie uit eigen ervaring.
Een klacht over de verlaagde frequentie van het ophalen van rest- en GFT-afval (groente, fruit en tuin) was standoverlast. Maar volgens deskundigen van de gemeente wordt die vooral door vlees veroorzaakt. Zij adviseren dat in papier te pakken en steeds in de container te stoppen die het eerst wordt opgehaald (de ene week restvuil de andere GFT).
Vorige week ging de campagne ‘Lever ook uw kleine electrische apparaten in bij ‘t Afvalbrengstation’ van start. Doeken met die telst zijn op vrachtwagens van de gemeente te zien.
Lees ook:Actie meer afval scheiden start in Randwijck en Westwijk
Lees ook:SP wil scheiding huisvuil opvoeren
Lees ook:‘Papiercontainers laagbouw snel invoeren’
Lees ook:Minder ophalen huisvuil voorlopig in maar twee wijken
Lees ook:VVD: Vooral verzet tegen ‘tuin als vuilnisbelt’
=====================================
Parkeerbeheer wordt volledig digitaal
Door Johan Bos op 21 nov 2011 om 17:32, in de categorie Verkeer.
Na tot nu altijd als volstrekt ongeschikt voor Amstelveen door de gemeente te zijn afgewezen, willen B&W nu toch ‘blauwe zones’ invoeren.Dat en digitalisering van het parkeersysteem zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe parkeerbeleid, dat verkeerswethouder John Levie (Burgerbelangen) in een nota aan gemeenteraad en bewoners voorlegt. De parkeermeters, waarin geld moet worden gestopt, verdwijnen. In plaats daarvan komen automaten, waarop kentekens kunnen worden ingetoetst. Betaald wordt per pinpas, chipkaart of creditkaart, maar men kan ook alles – buiten nabijheid van een automaat – alles per mobiele telefoon regelen. De nieuwe apparatuur vergt een investering van naar schatting 160 duizend euro, maar er staat tegenover dat de benodigde mankracht voor het legen van parkeermeters, geld vervoeren (met alle risico’s van dien) en tellen vervalt. Levie denkt dat de rigoureuze nieuwe aanpak efficiënter is, waardoor het parkeerbeheer eindelijk – zoals altijd de beodeling was – kostendekkend wordt. Ook parkeervergunningen worden digitaal, waardoor die niet meer in papiervorm achter autoruiten behoeven te worden geplaatst. Voor gehandicapten blijft parkeren gratis. De kosten daarvan (bijna een ton) laat de gemeente niet langer op het parkeerbeheer drukken, maar komen uit de algemene reserve.
Lees verder [de rest vd tekst ontbreekt. rvw]
=====================================
Aardopwarming een leugen? Lezing Crok bij Venstra
Door Johan Bos op 21 nov 2011 om 16:27, in de categorie Milieu.
Marcel Crok geeft zaterdag 3 december (14.00 uur) bij Volksuniversiteit Amstelland aan het Stadsplein 97 een lezing over zijn boek ´De staat van het klimaat´. Hij presenteert een toegankelijke samenvatting van de belangrijkste conclusies in zijn boek. Dat impliceert antwoord op vragen als hoeveel de aarde nou eigenlijk opwarmt en hoed uniek die opwarming is. Welke argumenten zijn er voor de opvatting dat broeikasgassen een rol spelen en welke argumenten zijn daar tegenin te brengen? Een andere vraag die Crok zal proberen te beantwoorden is of de mensheid, zoals sommige wetenschappers beweren, oneerlijk door het VN-klimaatpanel IPCC wordt voorgelicht. Crok lijkt aan hun kant te staan. Lees verder [de rest vd tekst ontbreekt. rvw]
===========================
Pseudo gemeenteraad van scholieren stemt voor feestweek
Door Johan Bos op vr 18 nov 2011 om 11:47, in de categorie Onderwijs.
https://web.archive.org/web/20111120230835/http://amstelveen.blog.nl:80/onderwijs/2011/11/18/pseudo-gemeenteraad-van-scholieren-stemt-voor-feestweek
Opnieuw fungeerden donderdag scholieren als pseudogemeenteraadsleden in de raadszaal. Veertig vmbo-eindexamenleerlingen van Amstelveen College kregen op het gemeentehuis een les over lokaal bestuur, inclusief een raadssimulatie. Het gebruikelijke programma werd met hen afgedraaid. Raadscommissielid Ferry van Groeningen (CDA) vertelde hoe het gemeentebestuur in elkaar zit, wat respectievelijk gemeenteraad, burgemeester en B&W doen. RaadslidPatrick Adriaans(SP) deed een quiz met de leerlingen. Met vragen als of er nieuwe raadsverkiezingen komen als het college van B&W valt, hoe een wijzigingsvoorstel op een voorstel van B&W heet en wie de Amstelveense wethouder van onderwijs is.
De raadssimulatie werd voorbereid door Dorien Mijksenaar (GroenLinks),Tim Lechner(VVD),Patrick Adriaansen Ferry van Groeningen. Ieder van hen ging met een groepje leerlingen aan de slag en vormde een fractie, die zichzelf van een naam en een plan voor de realisatie van een jongerenvoorziening in Amstelveen voorzag. Daarbij werd aandacht besteed aan het erop volgende debat: welke argumenten heb je voor je plan en wat kunnen de andere fracties er tegenin brengen? Tim Lechner was voorzitter van de scholierenraad. De fracties presenteerden voorstellen voor een jeugdhonk, gratis openbaar vervoer en feesten in Amstelveen. Het voorstel van de fractie Gezellig Amstelveen een feestweek te organiseren op het Stadsplein kreeg de meeste stemmen.
Lees ook:Scholieren voeren ‘raadsdebat’
Lees ook:Scholieren debatteren in raadzaal
Lees ook:Pseudo raadsvergadering leerlingen Amstelveen College
Lees ook:Jongeren voetballen tegen politici en handhavers
Lees ook:Basisschool De Triangel meest prijsbewust
==========================
GroenLinks: ‘wethouder onduidelijk over Amstelveenlijn’
Door Johan Bos op do 17 nov 2011 om 15:51, in de categorie Openbaar vervoer.
https://web.archive.org/web/20111119063954/http://amstelveen.blog.nl:80/openbaar-vervoer/2011/11/17/groenlinks-wethouder-onduidelijk-over-amstelveenlijn
Vervoerswethouder Groot (CDA) heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt voor welke variant van de Amstelveenlijn hij zich inzet. “Hij somt alleen de voor- en nadelen van allerlei varianten op,” vindt GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen. Haar fractie is niet onder de indruk van het optreden van de wethouder. De gemeenteraad heeft, nu de metro (doortrekken van de Noord-Zuidlijn) vrijwel zeker afvalt wegens de hoge kosten ervan, een voorkeur voor de combinatie regiotram en stadstram uitgesproken. Maar die variant is nooit eerder genoemd, zegt GroenLinks. Zij wil dat de wethouder zich keihard inzet voor een regiotram, volgens haar het enige overblijvende hoogwaardige alternatief. De fractie wilde eigenlijk het liefst een metroverbinding. Zij is kritisch over het nut van de door de gemeenteraad nu aangegeven kaders. “Daar kun je alle kanten mee op,” vindt Van Wijnen. “In werkelijkheid hangt veel van de besluitvorming in de Stadsregio af wat we hier krijgen. En Amsterdam heeft er ook wat over te zeggen.” Dat laatste blijkt volgens haar uit de nu op tafel gekomen regio- stadstram variant.Van Wijnen: “De Amstelveenlijn moet beter, veiliger, sneller en meer passagiers kunnen vervoeren, van Westwijk af, Amsterdam in. De ombouw moet lang meegaan en aantrekkelijk zijn voor woon-, werkverkeer. Meer auto’s door de stad is geen optie. Het is belangrijk nu goed aan te geven wat we willen bij het Rijk, de Stadsregio en Amsterdam, om te voorkomen dat we straks echt alleen het goedkoopste toebedeeld krijgen.” Zij is het oneens met de politieke partijen die zich inzetten voor behoud van alle bestaande haltes, waarvan ongeveer de helft bij een metroverbinding zou vervallen “Dat noemen ze zelfs fijnmazig openbaar vervoer. Maar fijnmazig gaat erover dat je vanuit alle wijken vlot naar een halte van de Amstelveenlijn, het ziekenhuis of een ander OV knooppunt kunt komen. Behoud van haltes mag de noodzakelijke verbetering van Amstelveenlijn niet in de weg staan. Voor ons staat voorop dat de toekomstige Amstelveenlijn een echte hoogwaardige vervoersas wordt.”
Lees ook:Informatiesessies over andere varianten dan metro voor Amstelveenlijn
Lees ook:Onderzoek naar vijf varianten voor Amstelveenlijn
Lees ook:Politiek verrast door kappen metrolijn naar Westwijk
Lees ook:CDA ziet niets meer in metrolijn naar Amstelveen
Lees ook:CDA wil fijnmazig vervoersplan bij komst Amstelveenlijn
===============================
Week vol ‘mediawijsheid’ bij bibliotheek
Door Johan Bos op do 17 nov 2011 om 14:21, in de categorie Cultuur.
https://web.archive.org/web/20111119063949/http://amstelveen.blog.nl:80/cultuur/2011/11/17/week-vol-mediawijsheid-bij-bibliotheek
Verscheidene Amstelveense scholen doen mee aan de derde landelijke Week van de Mediawijsheid, die maandag (21 november) start. Bibliotheek Amstelland organiseert lezingen, workshops en andere activiteiten rond het thema voor ouders en opvoeders, zoals over gameverslaving, om wegwijs hen meer wegwijs te maken in de digitale wereld. Ook zijn er kunstzinnige projecten als het Sochi Project. Centraal staat communicatie over media tussen jonge kinderen, hun ouders en leerkrachten. ´Kinderen lijken redelijk mediawijs, maar ze gebruiken niet altijd alle mogelijkheden en onderschatten hun mediagedrag,´ meldt de bieb. ´Media ervaren en er samen met hun opvoeders over praten, maakt kinderen wijzer. Mediawijs-zijn geldt echter niet alleen voor kinderen, maar voor alle burgers. De huidige samenleving vraagt een actieve bijdrage van mensen. Ook online dus.´ De bibliotheek denkt een belangrijke rol te kunnen spelen om de kennis van maar beperkt ´mediawijze´ Amstelveners op te vijzelen. Gediplomeerde Mediacoaches bieden alle Amstelveners workshops, lezingen en cursussen aan om hen vertrouwder te maken met diverse media en gevolgen. Daarbij gaat niet alleen om ´knoppenwijsheid´, maar ook om andere vaardigheden. Primair om het herkennen van media en betrouwbare bronnen. Daarna kan men leren hoe media werken en vervolgens zich een mening vormen om bewuster media te consumeren en ermee te produceren. http://www.amstelland-bibliotheken.nl
Lees ook:‘Spirituele dag’ in De Meent
Lees ook:Bibliotheek opent ‘plein’ voor moeilijk lezende kinderen
Lees ook:Programma voor ouders en opvoeders in De Meent
Lees ook:Feestelijke opening gebouw RTV Amstelveen, bibliotheek en VHA
Lees ook:Lezingen en expositie in bieb over heemparken in boek
============================
GroenLinks protesteert tegen beukenhaag aan Oostermeerweg
Door Johan Bos op 16 nov 2011 om 10:48, in de categorie Groen.
De ongeveer twee meter hoge beukenhaag die wordt geplant op grasland aan de Oostermeerweg is een aantasting van het open landschap. Dat vindt GroenLinks, die er vragen over heeft gesteld aan B&W. De raadsfractie is er gaan kijken. Volgens haar wordt de haag geplant door eigenaar Rappange aan de Amsteldijk Noord 35. GroenLinks is geïnformeerd door opstandige omwonenden en constateert dat het open gebied grote natuur- en een hoge cultuurhistorische waarde. Zij vraagt B&W of de aanplant niet in strijd is met het bestemmingsplan WesterAmstel, waarin openheid wordt beschermd door regels en voorschriften. “Het gebied heeft volgens ons alleen de ebstemming ‘agrarisch’ in het bestemmingsplan,” zegt raadslid Hans Koot. “Planten van een beukenhaag valt daar volgens ons niet onder. Er zou minimaal een aanlegvergunning voor nodig zijn en die moe naar onze mening worden geweigerd.”
Volgens Koot voldoet de aanplat niet aan de in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarde dat geen onevenredige aantasting van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het terrein mag plaatsvinden. De fractie vraagt B&W handhavend op te treden en de haag te laten verwijderen. Zij wil van het college weten of een aanlegvergunning is aangevraagd en, zo nee, waarom niet. Dan zou dan alsnog moeten gebeuren, maar die mag dan niet worden verstrekt, vindt GroenLinks. De fractie vraag het college over wat het gaat doen in de zaak zowel de raad als de omwonenden te informeren.
Lees ook:GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan
Lees ook:GroenLinks: ‘Raad buitenspel gezet in kwestie golfbaan’
Lees ook:Beschermers Amstelland wil plan beeldkwaliteit polder
Lees ook:GroenLinks bezorgd over bezuiniging op fietspaden
Lees ook:Burgerbelangen wil buigen voor protest tegen medisch centrum Maritsa
=========================================
Gemeente werkt mee aan proef reductie fijn stof A9
Door Johan Bos op do 08 dec 2011 om 10:46,
Image
Hoewel volgens het Rijk het verkeer op het A9-gedeelte in Amstelveen nog altijd minder fijn stof uitstoot dan officiële normen toelaten, wil de gemeente de hoeveelheid blijkbaar toch doen verminderen. Daarom wordt dezer dagen ter hoogte van afslag A4 een proef gestart met een reductiesysteem. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan kennisontwikkeling voor nieuwe mogelijkheden om fijn stof af te vangen. Het systeem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. De gemeente Amstelveen participeert in het experiment samen met de Stadsregio Amsterdam (SRA). De regio wil de luchtkwaliteit verbeteren. De proef duurt tot 20 januari. Eind maart 2012 worden de uitkomsten ervan verwacht. Volgens milieuwethouder Groot is het de bedoeling meer inzicht te krijgen in de toekomstige mogelijkheden voor afvangen van fijn stof, hoewel milieumaatregelen en handhaving daarvan rond de A9 een verantwoordelijkheid is van het rijk.De gemeente neemt ook al andere maatregelen in regioverband om uitstoot van zowel CO2 als fijn stof te verminderen en stelt bijvoorbeeld milieueisen bij het aanbesteden van openbaar vervoer. Ook voorzag zij de afgelopen jaren haar wagenpark van roetfilters en stimuleert zij elektrisch. Er staan inmiddels een paar elektrische laadpalen in de openbare ruimte. Dat netwerk wil zij laten uitrollen. Ook werkt zij mee aan de landelijke ‘band-op-spanning’ actie en stapt zij zelf geleidelijk aan over op elektrisch rijden. http://www.amstelveen.nl/luchtkwaliteit.
Lees ook:Gemeente krijgt twee ton van regio voor betere luchtkwaliteit
Lees ook:Fijnstof reductie systeem kan lucht rond A9 schoner maken
Lees ook:Luchtkwaliteit slecht op aantal wegen
Lees ook:Gemeente ‘verschoont’ haar wagenpark
Lees ook:Gemeente wil schonere lucht in de stad
=============================
ChristenUnie tegen meer koopzondagen
Door Johan Bos op do 22 dec 2011 om 15:44, in de categorie Stadshart.
https://web.archive.org/web/20120720213325/http://amstelveen.blog.nl/stadshart/2011/12/22/christenunie-tegen-meer-koopzondagen
Terwijl de VVD het liefst elke zondag alle winkels geopend ziet, ageert coalitiepartner ChristenUnie (CU) in de gemeenteraad daar fel tegen. Die verzet zich dan ook, net als het CDA in het verleden, tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Beide coalitiepartijen zijn het dus daarover totaal oneens. “Bij het tot stand komen van het college zijn de koopzondagen als vrije kwestie bestempeld,” zegt CU-raadslid Bert de Pijper, die er aam toevoegt zich toch met de VVD verbonden te voelen. Maar zijn partij is nu eenmaal principieel tegen meer verkoop op zondag, die zij als ‘noodzakelijke rustdag in deze hectische economie’ ziet. De Pijper verwijst overigens niet expliciet naar de Bijbel en de vervanging van de Joodse sabbat door de zondag. Wel voert hij sociaal-economische overwegingen aan. Kleine ondernemers moeten hebben bij koopzondagen geen aan het grootwinkelbedrijf gelijke kansen, redeneert De Pijper. “Kleinere ondernemers moeten ook het hoofd boven water kunnen houden, zonder zonder daarvoor zes dagen en een avond per week te moeten werken.”De ChristenUnie deelt wel de zorgen van de VVD over ook het Koopstromenonderzoek, waaruit bleek dat de omzetten in het Stadshart met 20% zijn gedaald. Maar meer koopzondagen vormen geen goed middel daartegen, zegt De Pijper. “Vooral de kleinere ondernemers moeten kosten maken voor een zondagse personeelsbezetting, terwijl hun winstmarge dat niet toe laat.”
De ChristenUnie meent dat er betere mogelijkheden zijn om de omzet van het Stadshart weer omhoog te krijgen en wijst erop dat nu het winkelassortiment in het Stadshart voornamelijk is gericht op hogere inkomens. De Pijper: “Een gemêleerder assortiment zou het winkelen aantrekkelijker maken voor alle inkomensklassen. Laten we ons eerst daarop richten in plaats van kleine ondernemers het heel moeilijk te maken.”
Lees ook:ChristenUnie mogelijk naar rechter tegen koopzondagen
Lees ook:VVD: winkels open als consument vrij is
Lees ook:Eén supermarkt meer open op zondag
Lees ook:VVD en D66 willen wekelijks koopzondag
Lees ook:B&W willen wekelijks koopzondag in hele stad
========================
Saai
Door Johan Bos op do 22 dec 2011 om 13:39, in de categorie Column.
https://web.archive.org/web/20120721035851/http://amstelveen.blog.nl/column/2011/12/22/saai
Natuurlijk ga je niet naar het Stadshart voor textiel, schoenen of een tv-toestel. Half Amstelveen is het blijkbaar met mij eens. Een recent Koopstromen- onderzoek gaf aan dat er voor zulke niet dagelijkse spullen een binding met inwoners is van 52 procent. Dat schijnt met dagelijkse artikelen anders te liggen, wat ik niet begrijp, want wie in Keizer Karelpark of Bankras woont gaat voor vlees, groenten of boter heus niet naar een van de winkels rond het saaiste plein van Nederland, lijkt me. Daarvoor kun je prima dichter bij huis terecht, zonder een vermogen aan parkeren kwijt te zijn. Om dat laatste te ontlopen, ga ik – als ik voor een aanschaf echt niet terecht kan in een wijkwinkelcentrum – naar het Gelderlandplein. Waar ik vrijwel altijd plaatsgenoten tegen kom. Of naar Hoofddorp. Dat is volgens mij ook de bedoeling van de eigenaar van het Stadshart, die er naar ik begreep een soort tweede PC van wil maken en derhalve is begonnen met via forse huurverhogingen weg treiteren van de middenstand. Zodat voorlopig alleen de omzet zienderogen daalt, terwijl de kosten voor de ondernemers oplopen. Als ik bij hoge uitzondering nog eens in het Binnenhof komt, is dat voor Douglas, de zaak met mooie cadeauverpakking als essentieel marketinginstrument. En nu maar hopen dat die parfumerie geen te lage status heeft in de ogen van de vastgoedeigenaar. Want dan is mijn laatste trekker ook vertrokken. Het centrum schijnt te moeten opstomen in de vaart der volkeren. Internationale allure krijgen, wat natuurlijk feilloos aansluit bij de zelfoverschatting van onze chauvinistische lokale bestuurders. Amstelveen moet in hun ogen wereldberoemd worden. Misschien is het zinvol als zij daarvoor op hun frequente acquisitiereizen naar Japan, India en andere verre oorden dat saaiste plein ter wereld als bezienswaardigheid ventileren… Als toeristische attractie, zogezegd. Kunnen de winkels élke zondag open en is de VVD ook weer blij.
Lees ook:Facelift
Lees ook:Stadshart saai en winkelaanbod onvolledig
Lees ook:D66 bezorgd over huuropzeggingen in Stadshart
Lees ook:Levenloos
Lees ook:Braderie en nostalgie in het Stadshart
4 Reacties
Saai is soms ook fraai op 22 december 2011 om 15:26
Gelukkig dat er nog zo’n saai plein is in Nederland anders moesten al die televisie producenten helemaal naar het buitenland om een shot te draaien van een saai plein 🙂
Paula op 22 december 2011 om 20:53
Ik ga ook bijna nooit naar het Stadsplein. De enige keren dat ik er kom als ik naar de schouwburg ga. En ook dan is het plein geen uitnodiging om voor of na een voorstelling iets te gaan eten of drinken. Amstelveen kan iets leren van het Gelderlandplein, waar het altijd fijn winkelen is EN gratis parkeren de eerst 1,5 uur.
Frank Bikker op 22 december 2011 om 23:33
Chauvinistische lokale bestuurders! Is het niet eerder de slippendragers,voeten- en k..ntkussers van rijke/opkomende landen, terwijl de kosten voor de eigen bevolking steeds meer omhoog gaan.
Peter: 25 december 2011 om 21:44
Nou Frank zo te zien aan je tekst en de tijd van deze post had je hem flink geraakt. Maar hoe dan ook nuchter of dronken je lult altijd een eind uit je nek.
========================
Gemeente: ruim vuurwerkresten op
Door Johan Bos op 21 dec 2011 om 19:18, in de categorie Openbare orde en veiligheid.
Hoewel het voor fervente vuurwerkidioten waarschijnlijk tegen dovenmansoren zal klinken, dringt de gemeente er zoals elk jaar met klem op aan onmiddellijk na de jaarwisseling vuurwerkresten op te ruimen. ‘Om ook 2012 veilig in te gaan,’ meldt de voor de openbare ruimte verantwoordelijke wethouder Levie er nog maar even bij. Elk jaar raken kinderen ernstig gewond door de resten van vuurwerk. Levie: “Ruim na de feestelijkheden je eigen vuurwerkresten op. Het is een kleine moeite maar voorkomt een hoop ellende.”
Lees verder [dew rest vd tekst ontbreekt. rvw]
============================
B&W van Amstelveen en Aalsmeer: ambtelijke fusie kan
Door Johan Bos op 21 december 2011 om 16:42, in de categorie Overheid.
https://web.archive.org/web/20140706161851/http://amstelveen.blog.nl/overheid/2011/12/21/bw-van-amstelveen-en-aalsmeer-ambtelijke-fusie-kan
Nadat zij lang geleden de voordelen al publiekelijk op een rijtje hadden gezet, hebben de college van B&W van Aalsmeer en Amstelveen nu besloten wat zij eigenlijk al besloten hadden: de gemeenten gaan ambtelijk fuseren. Tenminste als in februari ook de beide gemeenteraden daarmee instemmen. De fusie wordt daarna overigens pas na een jaar Na hun (1 januari 2013) een feit. In een persbericht herhaalt het Amstelveense college weer eens dat de samenwerking voordelig uitpakt, doordat op uitvoeringskosten bespaard en de dienstverlening verbeterd wordt. Volgens burgemeester Jan van Zanen is het juist in deze tijd van bezuiniging goed een “robuuste organisatie op te bouwen”.
De besparingsmogelijkheden zijn overigens al eerder onderzocht. En inmiddels zijn de plannen aan de ondernemingsraden voorgelegd, die positief hebben geadviseerd.Beide gemeenten blijven zelfstandig voortbestaan, maar Amstelveen gaat bestuursbesluiten ambtelijk uitvoeren. 2012 wordt een overgangsjaar, waarin Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen komen. Er blijft in Aalsmeer wel een publieksbalie, waar Aalsmeerders terecht kunnen voor bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen, vergunningen en WMO-voorzieningen. Waarvoor zij precies allemaal naar Amstelveen moeten is nog onduidelijk. De gemeente doet nog schichtig met de tekst van het besluit door B&W en kwam alleen met een persbericht naar buiten.
Recente Berichten
Duizenden AV-ers dupe van zorg naar gemeente
OR gemeente waarschuwt: ‘rek bezuiniging is er uit’
Mirjam voelt zich meer dan welkom
Raat: ‘Geen bijeenkomst in zomer over zendmast’
Raat over Stadshart: ‘Wij gaan voor inhoud’
Lees ook:Ambtelijke fusie met Aalsmeer naar ondernemingsraden
Lees ook:Ook raad Aalsmeer akkoord met ambtelijke fusie
Lees ook:Aalsmeerse ICT overgedragen aan Amstelveen
Lees ook:Amstelveen en Aalsmeer gaan ambtelijk hecht samenwerken
Lees ook:Transitiekosten ambtelijke fusie € 5,6 miljoen
====================

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s