Amstelveen Kroniek – Golfcentrum

Opnieuw plan voor golfcentrum

Door Johan Bos op 11 december 2005 om 20:09, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2005/12/11/opnieuw_plan_voor_golfcentrum#more-270

Opnieuw zijn er plannen voor een golfcentrum in Amstelveen, nadat eerdere pogingen zijn mislukt. B en W zijn akkoord gegaan met de uitgangspunten voor een door Loogman Vastgoed aan te leggen 55 hectare groot golfcomplex ten oosten van Groenelaan en de Amstel. Het Golfodrome zal bestaan uit onder meer een oefencentrum met een negen holes par 27 baan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan. In 2008 moet het oefencentrum klaar zijn, een jaar later ook de grote 9 holes baan. Volgens Ger Loogman, die ook tankstations exploiteert, zijn de koopcontracten voor de benodigde grond vrijwel rond. Een vorige poging van een daarvoor opgerichte stichting om een golfbaan aan te leggen mislukte onder meer omdat de eigenares van een van de benodigde percelen niet wenste te verkopen. Dat perceel is nu niet nodig. Verder komt het golfcentrum ongeveer in hetzelfde gebied dat de stichting voor ogen had.

Volgens Loogman wordt het oefencentrum het grootste in Nederland. Het wordt een openbaar en laagdrempelig complex, waar ook gehandicapten de sport kunnen beoefenen. Tineke Loogman, echtgenote van de eigenaar van de tankstations, is voorzitter van de Nederlands Golfvereniging voor Gehandicapten, zelf lichamelijk beperkt en Nederlands kampioene gehandicapten golf. Tijdens het Europees kampioenschap eindigde zij als tweede. Het nieuwe centrum is vooral bedoeld voor het bevorderen van golf als breedtesport. Binnenkort komt er een website over. Meer informatie: info@golfodrome.nl

Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum
Lees ook:Aanleg golfbaan op nieuwe site te volgen

25 Reacties // Reageer

H.de Vries

for the happy few and the few poor

15 december 2005 at 0:24   /   Beantwoorden  /

Marc en Mariska Heemskerk

Hierbij onze ingestuurde brief, geplaatst in het Amstelveens Nieuwsblad, d.d. 27-12-05.

Er zijn weinig plekjes in Amstelveen waar men nog het idee heeft in de natuur te vertoeven. De gelukkige bewoners van Amstelveen Oost is dit nog gegeven, met een groene strook begraasd door koeien en bebroed door weidevogels. Zo eens in de vijf jaar wordt de toekomst van deze dieren bedreigd. Er werpt zich iemand op, die meent een groot aantal mensen een plezier te doen met een golfbaan.
De verlichte geesten, weldoeners van Amstelveen, die de bevolking geven waarop zij al jaren wachten, heten ditmaal Ger en Tineke Loogman. Kenden wij Ger Loogman, als eigenaar van een tankstation, als fervent natuurliefhebber, zijn vrouw Tineke is onder sportliefhebbers niet minder bekend, als getalenteerd gehandicapt golfster. Met name voor haar is de noodzaak voor een golfbaan hoog, ze moet nu helemaal naar Heemskerk rijden als thuisbasis voor haar hobby. De golfbanen in regio Amsterdam voldoen kennelijk niet aan de eisen.
De heer van der Aa schetste vorige week in het Amstelveens Nieuwsblad kanttekeningen bij het hele plan. Deze zorgen ervoor dat het hele plan toch wat minder reëel is dan de initiatiefnemers ons op hun site doen geloven.
Een vraag die hij hier stelde was wat de bewoners van de wijk van het initiatief vinden. Publicitair loont het om voor een hele groep te spreken, waarmee men ook de stem van de zwijgende meerderheid meekrijgt. Ik spreek hier echter uitsluitend voor onszelf, de protestverenigingen worden later nog wel opgericht.
Wonend op de Lichtboei in Amstelveen hebben wij het geluk in de zomer om 6 uur wakker geloeid te worden door te koeien, uitzicht te hebben op schapen en te genieten van de weidevogels. Wat vinden wij ervan dat dit natuurschoon verruild wordt voor een golfbaan?
1. Het inruilen van het natuurlijk groen voor het “kunstgroen” zal onherroepelijk ten koste gaan van de nu aanwezige dierlijke bezetting. Het korte gras van een golfbaan is niet langer een lekker hapje voor een schaap, dat zijn leven sowieso niet zeker is in deze golfballenomgeving. En verwachten we van de weidevogels dat deze nu gaan broeden op golfballen? Uit onderzoek is gebleken dat de kievit inderdaad het verschil niet ziet, maar tot nageslacht heeft dit broedgedrag nooit geleid. Kortom, eerst op de website constateren dat het gebied een bijzondere waarde heeft met betrekking tot natuur en vervolgens toch een antinatuurproject als een golfbaan starten, komt op ons niet geloofwaardig over. Wij vinden de toegevoegde waarde van golfbaan bij lange na niet opwegen tegen de bijzondere waarde van het gebied, dat door onze golfliefhebbers wordt onderkend.
2. De golfbaan wordt aangelegd omdat zoveel mensen in onze huidige tijd last hebben van tijdgebrek, zoals op de site van het golfodrome te lezen is. Ook zelf hebben de Loogmannen hier last van, getuige de zware last dat helemaal naar Heemskerk gereden moet worden voor het golfspel. De vraag is of we voor dit tijdverschijnsel vele hectares natuurgebied moeten opofferen, of dat er ook minder ingrijpende oplosingen zijn. Enkele suggesties:
– Mijn vrouw is volledig arbeidsongeschikt. Zij heeft helaas niet de energie om 18-holes op een golfbaan te lopen. Ze heeft het ook om andere redenen niet makkelijk. Onze dokter huist helemaal in Alkmaar, en voor de A9-kenners, dit ligt voorbij Heemskerk. Om tot rust te komen staat zij vaak vanuit het zolderraam te kijken naar de schaapjes of gewoon een kwartier voor de voordeur naar de vogels. Er zijn nog plaatsen vrij voor de familie Loogman of andere geïnteresseerden.
– Ook andere soorten golfbanen kunnen tot efficiëntie leiden. Een minigolfbaan vergt een fractie van het grondgebied en is in deze jachtige tijd binnen een uur te lopen, in tegenstelling tot zijn grote broeder. Om de hele natuur te sparen kan ook gedacht worden aan boerengolf, een uiterst vermakelijke variant die daadwerkelijk tussen de koeien wordt ingepast.
3. Een hobby voor enkelen mag naar onze mening niet leiden tot beperkingen voor velen. Onder deze velen zijn dan niet alleen mensen begrepen, maar ook dieren. Het is wel erg makkelijk om over de achtertuin van andere mensen te beslissen, als je de financiële middelen hiervoor hebt. Naar onze mening moeten er wel heel zwaarwegende argumenten zijn om een stuk natuur op te offeren voor de zoveelste golfbaan. Kunnen de bestaande golfbanen niet worden aangepast aan gehandicapten, als dit de drijfveer is om tot aanleg van een nieuwe golfbaan over te gaan? Scheelt vele miljoenen euro’s en vele hectaren land. En weegt de meerwaarde van het golfplezier op tegen alle schade die wordt aangericht?
Ons standpunt moge duidelijk zijn. Wij zien echt niet waarom zoveel natuurlijk groen moet worden ingeruild voor kunstgroen. En hoewel op persoonlijke titel geschreven, andere geluiden in de buurt heb ik nog niet vernomen. Maar goed, verlichte geesten denken vaak dat zij het juist hebben en al hun voorgangers het verkeerd zagen. En hebben wat sturing nodig om hun grootheidswaanzin te bedwingen. Laten we deze brief dan als sturing gebruiken en deze derde golfbaanpoging, net als de twee voorgaande golfbaanpogingen, gewoon krachtig wegslaan zoals het golfers betaamd.

Marc & Mariska Heemskerk, Amstelveen

29 december 2005 at 12:08   /   Beantwoorden  /

H.de Vries
zo wordt het groen ten Oosten van A’veen opgeslorpt door envoor de happy few!!
Nb. er komt denkelijk een golfbaan in Osdorp van 60 ha. (Tel: 13-1-’6).
of willen ze met de fiets er naar toe gaan-al een fiets met golfsticks gezien?
Er zijn er al meer golfterreinen bij A’dam bv. ten N.v.A’dam.
Nu is de inspraak al begonnen, zie A’veens weekblad-pag.gemeente-een krant die velen bijna nooit ontvangen..
13 januari 2006 at 14:24   /   Beantwoorden  /

H.de Vries
en er zijn er nog meer bv. bij het AMC,
toch niet zo ver van A’veen?????
wie wil het lijstje compleet maken…
13 januari 2006 at 14:33   /   Beantwoorden  /

simon vd marck
waarom geen golfbaan op de sportvelden ?????????????????????
deze liggen elke doordewekse dag leeg tot ca 6 uur ‘s-avonds.
idaal, en leuk ook. zo.n baan is er ook in Sloten, eind Osdorperweg.
kan iedereen voor een klein bedragje golfen.
gemeente neem eens een initiatief !!!!!
17 januari 2006 at 18:54   /   Beantwoorden  /

H.de Vries
protest tegen golfterrein
Bewoners Waardhuizen tegen Golfodrome
Nieuws -> Gemeente

Bron: Bewoners Waardhuizen 16-01-2006
De bewoners van Waardhuizen gaan protesteren tegen de bouw van een golfcentrum in de polder.
Een ingezonden brief:

REACTIEFORMULIER NvU Golfcentrum Bovenkerkerpolder
Frank Stroobants en Francien Goudsbloem

Geachte heer van Kuilenburg,
Bijgaand onze reactie op de Nota van Uitgangspunten mbt het Golfcentrum in de Bovenkerkerpolder.
Wij hechten eraan u te melden dat onze reactie, i.v.m. de door u gestelde deadline, onder hoge tijdsdruk tot stand is gekomen. De reactie is daarom summier en niet geheel uitgewerkt.
Landschap
Wij hechten aan het behoud van de stilte, ‘s avonds duisternis, natuurlijk groen, zicht op dieren ipv mensen (rustig beeld), behoud van het Hollandse cultuurlandschap. Wij verwachten dat het golfcentrum dit zal verstoren door:
toename bezoekers, verkeer, groot ruimtebeslag voor gebouwen en parkeren, verlichting en herinrichting terrein.
Een golfbaan zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor het landschap en de beleving van natuur door verkeersdruk, lawaai, uitlaatgassen en toename vandalisme en criminaliteit.
Ook vragen wij ons af in hoeverre het terrein werkelijk toegankelijk zal zijn voor niet-betalende wandelaars en/of fietsers.
Voorzieningen
Reeds aanwezig aanbod Amstelveen Zuid is rijk aan sportcomplexen , waaronder een aantal zeer grote:
Sportlaan
Startbaan
Noorddammerweg
Emergohal
De Kegel
In de onmiddelijke nabijheid:
Escapade
Het Loopveld
Kalfjeslaan
Amsterdamse Bos etc.
Aanbod golfbanen in regio
Er zijn in de regio een groot aantal 9- en 18 holes banen (zie bijlage), ook vlakbij Amstelveen. Misschien te weinig maar wel kwalitatief hoogwaardig en geschikt voor gehandicapten. Dus geen aanvulling op het huidige aanbod.
De golfsport groeit maar kan, o.a. gezien de veranderende samenstelling van de bevolking een hype blijken. De Nederlandse Golf Federatie gaat uit van een minimale oppervlakte van 60 Ha voor nieuwe golfterreinen. Op deze locatie is dat niet te realiseren.
Gehandicapte golfers kunnen in principe dichtbij Amstelveen terecht voor hun hobby. Er worden zelfs internationale kampioenschappen in de regio gehouden, dichterbij dan Heemskerk waar mevrouw Loogman haar sport beoefent! Bijv. op de golfbanen van Amsterdam ZO en Purmerend.
Doelgroepen
Wordt het initiatief door marktonderzoek ondersteund, m.n. wat betreft de vermeende belangstelling onder gehandicapten en jeugd? Of is er sprake van perceptie en/of creeren van een doelgroep?
Het ledenaantal van de Nederlandse gehandcapten golfvereniging (NGG) bedraagt slechts 60 leden en zoals de familie Loogman ook al zelf aangeeft op haar website is de belangstelling bij de jeugd niet overweldigend te noemen. Voorwaar geen doelgroepen om zulke grootse plannen op af te stemmen.
Het bevreemdt ons overigens dat de Nederlandse Golf Federatie zich niet wil associeren met de NGG van mevrouw Loogman.
Alternatieve locaties
Wij hebben door tijdgebrek geen studie kunnen maken van de diverse bestemmingsplannen, maar gezien het feit dat ook het bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder moet worden herzien zijn er ongetwijfeld alternatieve locaties te vinden: bijv. tussen Escapade en het Loopveld en zuidelijk van de Kegel etc etc. Kortom samenvoeging met bestaande sportlocaties lijkt ons vanwege infrastructuur en bundeling voorzeningen en overlast raadzaam.
Het bevreemdt ons dat de familie Loogman de noodlijdende Emergohal niet in haar plannen wenst op te nemen.
Grootte oefencentrum
Het oefencentrum zal voor Nederlandse begrippen volgens de initiatiefnemers ongekend groot worden. Zo’n 3 a 4 keer groter dan de op dit moment grootste centra.
In totaal zo’n 20 ha, voor de beeldvorming: 200.000 vierkante meters! Voor een aanzienlijk deel zal dit worden bebouwd tbv mega indoorcentrum, mega driving range, horeca, vergaderaccomodaties, winkel etc. Daarnaast een groot parkeerterrein. Weg open karakter van de polder!
Haalbaarheid van de plannen
Er zijn vanwege de cultuurhistorische waarde vele restricties aangaande de inrichting van de Bovenkerkerpolder: bulten, kuilen, bossen etc.; wijziging van het patroon van de kavels en sloten zijn niet toegestaan. Wij vragen ons af in hoeverre een golfterrein dan nog aantrekkelijk kan zijn?
Wij maken ons grote zorgen over de haalbaarheid van de plannen. De kavels liggen versnipperd, beginnen niet geheel noordelijk (logisch ivm bestaande infrastructuur) en zullen voor een aanzienlijk deel worden gepacht.
Daarnaast zijn er vele restricties m.b.t. de inrichting.
Wat gebeurt er als de Golfodrome slechts ten dele gerealiseerd blijkt te kunnen worden als vergunningen e.d. zijn verstrekt en het proces eenmaal in gang is gezet? Gezien het metier van Loogman Vastgoed (reeds eigenaar van een bedrijventerrein) houden wij ons hart vast.
De gemeente zou wel eens voor een fait accompli kunnen worden gesteld: het oefencentrum (grotendeels bebouwd) blijkt levensvatbaar maar gehele realisatie blijkt niet haalbaar (niet rendabel, geen verlenging pacht etc.), wat dan?
Aantasting woongenot
Een golfbaan, met de daarbijhorende horeca en vergaderaccomdaties, infrasructuur, verkeers- en bezoekersstromen etc. zal onze wijken ingrijpend van karakter en sfeer veranderen. En dat niet ten goede, het zal afbreuk doen aan ons woongenot. Wij verwachten nadelige effecten voor natuur, verkeersdruk, stilte, gezondheid en veiligheid. Een groot ruimtebeslag voor eenvormige recreatie.
Bereikbaarheid
Door het golfcentrum zal de verkeersdruk toenemen. Een grove berekening van het ruimtebeslag voor parkeren leert ons dat hiervoor circa 1 voetbalveld gereserveerd moet worden.
Berekening:
Afmeting parkeervak >1,90 x 5.00=9,5m2 (minimaal)
Tbv holes: 8 parkeer plaatsen per hole; 18 holes; betekent 144 parkeerplaatsen x 9,5 m2 = 1368m2
Tbv horeca (voorzichtige schatting 500m2 bvo): 14 per 100m2 bvo horecafunktie= 665 m2
Totaal ten behoeve van parkeervakken: 2.033 m2 netto. Dit is ongeveer een half voetbalveld. Inclusief afritten en extra wegdek tbv het parkeren komen wij dan op ongeveer een voetbalveld.
Dit betekent een aantasting van het karakter van de polder. En dan hebben we het nog niet eens over het totaal van het ruimtebeslag van het oefencentrum dat landschappelijk voor een groot deel wordt bepaald door gebouwen, maar liefst 20ha groot!
Wij maken ons zorgen over de locatie van de entree en toegangswegen. Middenwaard wordt als optie genoemd. Als het hele plan onverhoopt doorgang vindt, kunnen wij uitsluitend vrede hebben met aansluiting op bestaande infrastructuur bij Langs de Akker.
Het oefencentrum, horeca etc. inclusief toegang en parkeerterreinen zou dan zo noordelijk mogelijk gesitueerd moeten worden. Parkeerterreinen zouden zeker in de avonduren kunnen worden gedeeld met die van de zorgcentra en het ziekenhuis.
Wij maken ons ernstig zorgen over het noemen van een reservering voor de Amstelbaan en/of een recreatieve verbindingsweg in de Startnotitie MER. Wij vragen hierover uitdrukkelijk opheldering van de gemeente.
Milieu
Wij hopen dat de vigerende regelgeving voldoende borging biedt voor het milieu. Wij vragen ons af in hoeverre er geen schending van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zal plaatsvinden: duisternis, rust en stilte en evt. voedselbronnen verdwijnen.
Niet alleen openheid van het landschap is voor vogels belangrijk maar ook de afwezigheid van mensen en verkeer.
22 januari 2006 at 1:00   /   Beantwoorden  /

golfodrama

Hier vindt u alle informatie die Loogman verzwijgt en de politici niet zien: http://www.golfodrama.nl

18 februari 2006 at 12:33   /   Beantwoorden  /

H.de Vries

SCHITTERENDE website-succes met de strijd!
snap niet dat e.e.a zo snel doorgedrukt wordt.
MER onvolledig,vermeldt bv.bep.alternatieven niet enz.
rapport ligt niet in de bibliotheekfilialen bv. Middenhoven-slordig of bewust zo gedaan.
ambtenaren bereiken zo de burgers niet!

18 februari 2006 at 13:20   /   Beantwoorden  /

Rien Buter

Citaat uit Amstelveen Groen Links:
>> Behoud groene karakter Bovenkerkerpolder: Het open, groene en agrarische karakter van de Bovenkerkerpolder wordt behouden door inzet op recreatief medegebruik van het gebied.
>> Wandelpaden: In de polder worden in samenwerking met de agrariërs meer wandelpaden
>> aangelegd. Toegang tot het boerenland wordt regel in plaats van uitzondering.
>
>
>
>
> HIERBOVEN DE SAMENVATTENDE regel t.a.v bovenkerkerpolder uit Groen Links programma.
> Kerntekst daaruit:
> ‘ door inzet op recreatief medegebruik van het gebied’.
>
> U ziet hoe verpolitiekt deze tekst is. Je kunt er alle kanten me op. De meewarige opmerkingen over het lot van de polder in de vollediger tekst, kunnen derhalve zodanig worden geinterpreteerd dat zelf een van veel tuin en boompjes voorziene bungtalow park er onder zou kunnen vallern. tel uit de winst van Groen Links. {Ik stemde soms op die Club en ben er lid van, want wat moet je anders?].
>
> Waarom verpolitiekt? Om dat ALLE groenlinksers, en ik neem dus aan ook hun gekozen voormensen, weten om welke konkrete detail vraagstukken het hier gaat– al sinds zeer lang. In die situatie verwacht ik voor een verkiezing die uiterst locaal gericht moet zijn, ook uitspraken die konkreet zijn, en weinig ruimte open laten voor onderhandelen. {Een heel klein beetje compromis mag, soms een beetje meer, soms minder] De ruimte die nu echter wordt opengelaten riekt naar de wens om het sluiten van een compromis belangrijker te vinden dan mens en milieu.
> Elders wil Groen Links meer en beter aandacht voor onderwijs, maar als ik gelijk krijg– ik hoop natuurlijk van niet- dan behoren zij mijlen weg te blijven van de school.
> Toegang tot boeren land zou regel moeten worden in plaats van uitzondering, en ook wordt gesteld dat alle voorzieningen er voor iedereen moeten zijn. Dat is volledig strijdig met de projekten als hier voorgesteld.
Dat houdt in dat de logische consquentie nu al moet zijn, dat Groen Links nu al TEGEN de plannen moet zijn.
De grote vraag is voor mij:Waarom Groen Links dat dan niet nu en direct propageert?
Slapheid? Onzkerheid? Onkunde? Politiek Gestuntel?

2 maart 2006 at 12:42   /   Beantwoorden  /

Johan

Super iniatief van de familie Loogman.
Het boerenbedrijf heeft weinig en/of géén toekomst.
Met een golfbaan is men zeker van een mooi stuk natuurgebied vol flora & fauna en geeft men gehoor aan de behoefte voor gelegenheden voor de snelst groeiende sport van Nederland!

Géén risico’s meer op varkenspest, gekke koeienziekte en of de vogelgriep alsook overbemesting: een goed onderhouden golfbaan is een gezondeverijking voor iedereen en elke gemeente!

3 maart 2006 at 21:08   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Als ik mijn naamgenoot goed begrijp heeft hij het niet op agrariers en meent hij dat de mens van golf alleen kan leven. Zijn motto zal wel zijn: alle boeren de wereld uit, te beginnen uit Amstelveen. Zijn alle golfliefhebbers zo onnozel? Lijkt me geen reclame voor die elitaire knikkersport.

4 maart 2006 at 20:56   /   Beantwoorden  /

Johan

Beste naamgenoot: u begrijpt mij NIET goed.
Zo ook de bedenkers van Golfodrama: zielige mensen, hebben zeker niks beters te doen dan de hele dag uit het raam te kijken naar een paar koeien (vleeskoeien wel te verstaan)!
Een bezoek aan een golfbaan zou deze mensen beter moeten laten inzien wat voor verrijking dit kan geven aan & voor Amstelveen en haar inwoners…. maar ja, als je alléén maar voor het raam staat/zit en veel tijd achter je PC besteedt blijf je natuurlijk met oogkleppen op rondlopen in deze maatschappij!
WORDT WAKKER EN GA MEE IN DE ONTWIKKELING VAN ONZE MAATSCHAPPIJ WAAR SPORT & RECREATIE EEN ZEER BELANGRIJK GOED IN IS (nog altijd beter voor je lichaam dan voor het raam cq. achter een PC zitten !!!)

6 maart 2006 at 21:59   /   Beantwoorden  /

[..]
Johan

5 maart 2006

Bekendmaking concept Oefencentrum:
Géén 200.000 m2 beton en asfalt maar een oefencentrum met een natuurlijk open karakter
meer >>>

Wordt dit het toekomstige beeld in de Bovenkerkerpolder ?
meer >>>

4 maart 2006

Geruchtenstroom met foutieve informatie zorgt helaas voor stemmingmakerij
meer >>>

Misbruik begrip
`gehandicapten`
meer >>>

Brainstormsessie kansen en bedreigingen Flora en Fauna
meer >>>

Overleg Dienst Landelijk Gebied
meer >>>

Commissie Mer buigt zich over startnotitie.
meer >>>

Gemeente werkt hard aan opstellen Programma van Eisen
meer >>>

9 februari-2006

Nieuwsbrief online
meer >>>

8 februari 2006

Gemeenteraad keurt Nota van uitgangspunten goed.
meer >>>Welkom!

Met deze website willen we alle betrokken partijen een goed beeld geven in het voortraject van de opzet, bedoeling, voortgang, ambities, mogelijkheden, beperkingen tot realisatie van een zeer goed doordacht concept van een écht Amstelveens Golfcentrum.

De overkoepelende gedachte is het realiseren van een goed in het landschap passend golfterrein met een grote maatschappelijke sport-functie.
Iedereen met een warm hart voor de golfsport is welkom, jong en oud, geoefend of ongeoefend maar zeker ook mensen met een lichamelijke beperking.

Bent u geinteresseerd in de voortgang, bezoek dan regelmatig deze website!
Alle nieuwe items worden hiernaast in “actueel” uiteengezet, dus surf regelmatig langs en/of schrijf u in voor de nieuwsbrief, deze ontvangt u dan ca. 3 x per jaar.

Aanvullende informatie

Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

Copyright Golfodrome – info@golfodrome.nl

6 maart 2006 at 22:52   /   Beantwoorden  /

Johan

“Om dit centrum staan geen meters hoge hekken omdat het ontwerp dusdanig is dat er absoluut geen hekken nodig zijn. Het leuke aan het DOLFODROME is dat het ook nog heel vriendelijk, ja zelfs heel natuurlijk overkomt.”

Het golfoefencentrum GOLFODROME zal uniek in zijn soort zijn en waarschijnlijk drie tot vier keer groter van opzet zijn dan de reeds in Nederland bestaande golfoefencentra. Het wordt beslist géén traditionele drivingrange zoals er nu in Nederland vele van zijn. Een traditionele drivingrange heeft in veel gevallen een afmeting van ca. 90 x 200 meter. Aan de kop van de drivingrange staat vaak ook nog een oerlelijk gebouw waar vanuit men overdekt kan afslaan. Daarnaast heeft men langs de drivingrange vaak ook nog een aparte oefengreen , een aparte oefendeel voor het chippen en een oefenbunker.
In het GOLFODROME-ontwerp is dan ook het steven om bijvoorbeeld voor de gebouwen natuurlijke materialen zoals hout te gebruiken.

Natuurvriendelijke uitstraling

Tijdens het maken van de huidige plannen stoorden Ger en Tineke aan de kleine en vaak ook slechte oefenmogelijkheden. Ook de grote hekken om dit soort centra was een storende factor. Echt vriendelijk doen deze tradtionele oefencentra vaak niet aan. Uitgangspunt bij de uitwerking van dit plan was om een veel natuurvriendelijke uitstraling aan dit centrum te gaan geven. In de oriëntatie naar de mogelijkheden kwamen zei via-via in Neuss vlak bij Krefeld in Duitsland. Daar kwamen zij in aanraking met het wat de Duitsers noemen Golfodrom, een ovaal oefencentra van ongeveer 200 bij 300 meter waar je rondom heen kunt lopen.

Uniek concept

Op onderstaande afbeelding ziet u een plattegrond van dit unieke concept. Om dit centrum staan geen meters hoge hekken omdat het ontwerp dusdanig is dat er absoluut geen hekken nodig zijn. Het leuke aan het Golfodrom in Neuss is dat het ook nog heel vriendelijk, ja zelfs heel natuurlijk overkomt.

Een korte uitleg van de mogelijkheden op dit Golfodrom: Zoals u ziet heeft het 7 verschillende onderdelen (ateliers).
Op ieder onderdeel kan men verschillende slagen oefenen:

overdekt of in de openlucht de ijzerslagen oefenen
vanuit het gras over water slaan
vanuit verschillende lengtes gras en ook op ongelijk terrein slagen oefenen
over of vanuit verschillende soorten bunkers slaan
apart deel voor het oefen van slagen met de lange ijzers
de lange slag met de driver oefenen
een aantal ruime puttinggreens

Rondom dit Golfodrome kan men dus van onderdeel naar onderdeel wandelen over een pad. Bij iedere onderdeel staan ballenautomaten waar men weer nieuwe ballen kan verkrijgen. De totale wandeling rondom was nog geen kilometer en deed zeer vriendelijk aan. Alle ballen worden naar het midden geslagen. Het middengebied is niet toegankelijk terrein.
De daar liggende ballen worden regelmatig teruggeplaatst in de ballenautomaten.

Duidelijke openheid

Hieronder ziet u een aantal foto’s van het Golfodrom in Neuss. Een soortgelijke uitstraling willen Ger en Tineke Loogman aan het Golfodrome Amstelveen geven. Op de foto’s ziet u duidelijk de openheid vanuit de hoek waar de verschillende bunkers gesitueerd zijn.

Natuurlijke omgeving

Het Golfodrom in Neuss bestaat al ruim 15 jaar. Zonder problemen kunnen hier een ruime hoeveelheid mensen in een natuurlijke omgeving in een korte tijd op een relatief goedkope manier het golfspel spelen. Mede om die redenen was het college en de politieke partijen zeer enthousiast toen zij de plannen voor Amstelveen zagen. Dit bleek vooral uit de ruime meerderheid van stemmen tijdens het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten.

Onderstaande foto toont de plek waar men over het water kan slaan. Het Golfodrom in Neuss is de basis van de plannen van Ger en Tineke voor het Golfodrome in Amstelveen. Wat het exact gaat worden zal op een informatieavond op een later tijdstip bekend gemaakt gaan worden. Het ontwerp van het Amstelveense Golfodome zal ca. 10 % ruimer uitvallen omdat men met de huidige golfclubs verder slaat als met de golfclubs van 15 jaar geleden toen Neuss gesticht werd.

Aanvullende informatie

Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

Meld u hier als supporter

Copyright Golfodrome – info@golfodrome.nl

6 maart 2006 at 22:54   /   Beantwoorden  /

Johan

Geruchtenstroom met foutieve informatie zorgt helaas voor stemmingmakerij…

Naast de vele honderden steunbetuigingen die we ontvangen wordt op dit moment door allerlei bezorgde inwoners van Amstelveen heel veel gespeculeerd over dit initiatief. Het geruchtencircuit draait op volle toeren.

De initiatiefnemers betreuren de huidige gang van zaken waarin ze nu verkeren. Op allerlei manieren worden loze en vaak ook zeer onvriendelijke kreten geuit over o.a.:, m2 asfalt en bebouwingen, milieu, gehandicapten, lichtoverlast, etc.
Het meest vervelende is de manier waarop dit geschied.

Misbruik van het begrip gehandicapten ?!?!?!?!

Bij de berichtgeving in de lokale kranten en op internet wordt de initiatiefnemers van het GOLFODROME regelmatig verweten dat zij misbruik maken van het begrip gehandicapten. Omdat de N.G.G. slechts uit 60 leden bestaat is gelijk de conclusie dat de doelgroep te klein is en dat het alleen gebruikt wordt om publiciteit te halen. De vele positieve reacties die nu loskomen uit de hoek van mensen met een lichamelijke beperking geeft aan dat het een vergeten groep is die velen malen groter is dan men zich kan voorstellen.
Zie ook gehandicaptengolf.

Opkomen voor je eigen belang is een goed streven.
Het is alleen jammer dat men, door het opvoeren van foute aannames
(speculaties) doet aan stemmingmakerij. Hierdoor worden de onderlinge afstanden alleen maar groter. Er kan ook op een andere manier met ons gecommuniceerd kan worden. Wij zijn zeker niet de boemannen zoals we in sommige berichten worden afgebeeld.

Met een telefoontje of een email kan een vraag heel snel beantwoord worden en kan – veelal een vaag – vermoeden weggenomen worden.

Helaas moeten we nog even wachten op een aantal beslissingen die in het gemeentehuis genomen moeten worden voordat we onze plannen kunnen presenteren. Als het aan de initiatiefnemers ligt komt dit zo spoedig mogelijk. Waarschijnlijk kan dit door de nog te doorlopen stappen niet eerder dan in mei plaatsvinden.

Er zijn ook partijen die niet staan te juichen bij dit initiatief maar waar wel op een normale manier mee gecommuniceerd kan worden………

Brainstormsessie kansen en bedreigingen Flora en Fauna

Eind maart is er een overleg gepland over o.a. de kansen en bedreigingen voortkomend uit dit initiatief met betrekking tot natuur en fauna.
O.a de heer van der Aa van het samenwerkingverband Boverkerkerpolder. Open, Stil en Groen en de Groenraad van Amstelveen, de heer Kuipers van Natuurleven, Mevr. Andriessen van de Zwaluwvereniging,
de heer Melchers (Stadsecoloog) zijn hiervoor uitgenodigd. Tevens is de heer van Paasen uitgenodigd.

De initiatiefnemers en de heer Kortstanje, die namens Grontmij de natuurtoets van de Mer uitvoert rekenen op een positieve brainstormsessie met deze groep.

Hulde aan de bovengenoemde mensen zoals hiermee omgegaan wordt!!!

Overleg Dienst Landelijk Gebied

Afgelopen week is er overleg geweest met de Gemeente Amstelveen en Dienst Landelijk Gebied ( DLG).

De DLG is verantwoordelijk voor de realisatie van de ontwikkeling van een kleinschalig natuurgebied met o.a. een wijngaard rond de Emergohal. Tevens staat op hun planning om voor 2009 een fietspad te realiseren van Noord naar Zuid tussen Langs de akker en De Nesserlaan.

Ook staat er een fietspad in de planning van Oost naar West, tussen de Amsteldijk en Turfschip. Met gemeente en DLG is gesproken over intergratie van het project van DLG en de plannen van het golfcentrum. Het was een positief overleg dat in de eind maart zijn vervolg gaat krijgen.

Na de goedkeuring van het college op 8 februari j.l. zijn de eerste stappen gezet. De commisie Mer buigt zich over de door de door Grontmij opgestelde Startnotitie van deze Mer. Medio Maart wordt dit traject afgerond en zal aan gevangen worden met de het uitvoeren van de Mer.
Zie ook procedures.

Gemeentelijk Programma van Eisen

Tevens wordt er op het gemeentehuis hard gewerkt aan het opstellen van de Programma van Eisen (PvE). Dit wordt opgesteld door o.a. een stedebouwkundige en een landschapsarchtiect, beide in dienst bij de gemeente Amstelveen.
De opmerkingen uit de inspraakavond worden ook in deze PvE meegenomen.

Ook hiervan wordt de afronding van verwacht in de 2e helft van maart. Aansluitend kan de ontwerper van het plan het Masterplan ontwerpen en kunnen wij onze plannen in de openbaarheid brengen.

Wilt u tussentijds meer informatie die u niet op deze site kunt vinden, email ons dan gerust, we zijn u graag van dienst.

Copyright Golfodrome – info@golfodrome.nl

6 maart 2006 at 22:56   /   Beantwoorden  /

Johan

6 maart 2006 at 22:57   /   Beantwoorden  /

Maurice

a.s. woensdagavond 22 maart om 20.00u is er een info avond betreffende de Bovenkerkerpolder in wijkcentrum De Meent (Orion 3-5), georganiseerd door Cardanus en de wijkplatforms Waardhuizen/Middenhoven, Westwijk en Groenelaan over de plannen die er zijn aangaande de Bovenkerkerpolder en haar directe omgeving.

Gaat o.a. over:

*De recreatieve uitbreiding van Amstelveen zuid
*De omlegging van de N201
*De provinciale Ecologische Hoofdstructuur
*Wensen m.b.t. woningbouw
*De Schipholwetgeving en
*Groenstrook ten noorden van de Nesserlaan

Komt allen!

19 maart 2006 at 22:34   /   Beantwoorden  /

ben kenbeek

Waar lullen wij nu over?. Grote kerels (die dit soort sport het meest doet) een lullig balletje slaan om in een holletje te krijgen. Doe als ik, een goeie vrijpartij in een ander holletje leverd meer op en kost minder en daarnaast slaap je als een roos. Dat zie ik nog niet gebeuren bij zo’n flapdrol die van zijn “amice” verloren heeft. En zijn vrouw kan het ook nog te verduren krijgen. Het is dan niet dat zijn vrouw zal zeggen ik heb hoofdpijn maar juist die flapdrol die dat zal zeggen. Met andere woorden, ga lekker naar zuid oost, kan je gelijk de jeugd in het lloyd hotel in de gaten houden.

21 maart 2006 at 22:27   /   Beantwoorden  /

jaap

ben helemaal met johan eens we leven in 2006 niet in 1700 en waarom geen golfterrein, lijkt wel of men denkt dat de autoos door turfschip gaan rijden.

De aktie is een linkse zaak moeten er huizen komen dan en een snelweg? er zal beslist wel iets veranderen.

kijk naar amsterdam anno 17oo

3 april 2006 at 18:26   /   Beantwoorden  /

arnie

Blijkbaar vinden deze klagers het geen probleem dat hun huizen ook op ex-natuurgebieden zijn geplaatst. Wanneer men zo begaan is met de natuur zouden ze ook geweigerd moeten hebben om in deze huizen te gaan wonen. Blijkbaar heeft men alleen principes als het in hu eigen voordeel is.

Concreet liever een golfbaan dan huizen

30 april 2006 at 15:15   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

Op 19 september is voor Mr. Dr. E.R. Manunza (zie zijn artikel op http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/10/golfodrama_in_actie_tegen_golfcentrum) en andere geïnteresseerden de laatste gelegenheid om te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.

Door Uw aanwezigheid doet u al een bijdrage.

Ik zie u daar!
Mvg
Robert Jan Simons

PS: wie schrijft, blijft. Ik hoop dat mensen als Mr. Dr. E.R. Manunza zijn woorden wil blijven herhalen en dan vooral in de Amstelveense weekbladen (Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveen Weekblad).

10 augustus 2006 at 14:55   /   Beantwoorden  /

George S

Ik hoorde zo hier en daar al iets over plannen over een golfbaan in de wijk Osdorp.
Ik ben al 40 jaar een bewoner in Osdorp en nu in de Aker niet ver van de Osdorperweg en de Lutkemeerpolder en ik was heel erg verheugd toen ik van deze plannen hoorde over de golfbaan.
Ik zie hier de problemen niet betreft het autoverkeer aangezien we hier aan de rand van de A9 zitten en de auto’s niet door heel Osdorp heen zullen rijden.
Het wandelen in een golfgebied hoeft ook geen enkel probleem te zijn mits het ontwerp van het golfterrein goed gedaan is, neem bij deze het voorbeeld van recreatiegebied Spaarnwoude.
Hier golfen, skaten, wandelen en picknicken de mensen allemaal door elkaar heen met veel plezier.
Het aanleggen van een golfterrein behoud nog steeds het mooie groen waar men met plezier kan vertoeven.
Ik hoop dat Loogman ook doorzet in Osdorp

1 juli 2008 at 20:41

++++++++++++++++++

Agrarisch verzet tegen golfbaan
25-01-2006
https://web.archive.org/web/20060208221238/http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/01/25/agrarisch_verzet_tegen_golfbaan
http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/01/25/agrarisch_verzet_tegen_golfbaan

De door Loogman Vastgoed aan te leggen golfbaan, die door een meerderheid van de gemeenteraad lijkt te worden toegejuicht, zal de belangen van een melkveehouderij aan de Ringdijk ernstig schaden. Dat voorspelde mevrouw F. van der Laan, gebruik makend van het inspraakrecht, namens haar agrarische familie tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Wethouder Paul Regouin, hoewel enthousiast voor het golfbaanplan, liet doorschemeren dat het best op een claim van de familie wegens planschade zou kunnen uitlopen.

Het grondgebied van het agrarische bedrijf wordt omsloten door dat van de golfbaan, in een soort IJ-vorm. Golfers moeten volgens Van der Laan over haar eigendom heen om er te komen, waar zij geen toestemming voor heeft gegeven. Ook vreest de familie dat er balletjes in het weiland komen en door koeien worden ingeslikt, dat de rust verdwijnt, onder meer door veel auto’s en dat de voor een agrarisch bedrijf benodigde waterstand in het gebied wordt aangetast. Dat schaadt allemaal de melkproductie, betoogde de boerin.

En dan had zij het nog niet eens gehad over het feit dat er wel eens een koe in de sloot terecht komt en vervolgens op het terrein van de buren. “Dat betekent dan schade en die wordt waarschijnlijk weer verhaald op de agrariërs,” aldus Van der Laan, die ook klachten over mest uitrijden (stank) en grasmaaien verwachtte. Ook voorspeldde zij belemmering van de agrarische werkzaamheden.

Eric van der Berg van het samenwerkingsverband ‘Bovenkerkerpolder open, stil en groen’ heeft eveneens moeite met de golfbaan. Volgens hem moet landbouw de primaire drager van het gebiedskarakter blijven. Hij vreest aantasting van het landschap en van de weidevogelstand. Als de baan er dan toch moet komen, wenst hij maatregelen ter wille van de diversiteit van de diersoorten en behoud van het oudste gedeelte met de uit de achttiende eeuw daterende verkaveling. Zowel hij als GroenLinks verzet zich tegen lichtvervuiling in het gebied, die ook kassen wettelijk niet mogen veroorzaken. “Dat kan de gemeente zich niet permitteren dat aan golfers wel toe te staan,” aldus Van der Berg.

Volgens Sander Mager van GroenLinks moet een golfbaan het groene en open karakter van de polder ondersteunen en er niet strijdig mee zijn. Lichtmasten zijn wat hem betreft taboe. Hij stelde voor ook het A3 tracé bij de baan te betrekken. De PvdA wil geen overlast op toegangswegen en geen kosten voor de gemeente, ook niet voor de ontsluiting van het terrein.

Onduidelijk is nog of en in welke mate niveauverschillen in het gebied zijn toegestaan. Wethouder Regouin zei in eerste instantie dat het terrein vlak blijft, in overeenstemming met het polderlandschap, maar dat is volgens de PvdA een onhoudbaar standpunt en maakt volgens Loogman de aanleg onmogelijk. Met zijn opmerking dat daar ‘een uitdaging voor de architect lag’ stelde hij de PvdA niet tevreden. Er worden nu in overleg met de politiek en de betrokkenen naar nadere criteria gezocht.

+++++++++++++++++++++

GroenLinks tegen golfcentrum
09-02-2006
https://web.archive.org/web/20060302084315/http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/02/09/groenlinks_tegen_golfcentrum
http://amstelveen.blog.nl:80/sport_en_recreatie/2006/02/09/groenlinks_tegen_golfcentrum

Met uitzondering van fractievoorzitter Sander Mager, heeft GroenLinks woensdagavond (8 februari) tegen de komst van een door Loogman Vastgoed te stichten golfcentrum in de Bovenkerkerpolder gestemd. De rest van de raad juichte verwezenlijking van de plannen toe en ging akkoord met de nota van uitgangspunten.

Dankzij een amendement van CDA, VVD en Burgerbelangen (BBA) zijn nu, in tegenstelling tot wat B en W hadden voorgesteld, nu ook hoogteverschillen in het plangebied mogelijk. Het college had aangevoerd dat verhogingen niet in het polderlandschap passen, maar de raad besefte dat een golfbaan zonder heuveltjes voor de zogenoemde ‘greens’ niet mogelijk is. Voor die greens mogen nu uitzonderingen worden gemaakt, tot maximaal drie meter.

B en W en de meerderheid van de raad gaan ‘wel heel gemakkelijk voorbij aan de vraag of het groene karakter van de polder met een golfcentrum is gediend,’ zo vertolkte Sander Mager een van de bezwaren van zijn GL-fractie, die tegenstemde. Waarna hijzelf verklaarde voorstander te zijn. “Er zijn veel slechtere ontwikkelingen mogelijk in de polder en die wil ik graag voorkomen,” aldus Mager.

De PvdA benadrukte dat de golfbaan de gemeente alleen winst (door grondverhuur) en absoluut geen enkel verlies mag opleveren. En de winst mag ook op geen enkele wijze ten goede komen aan het centrum, maar voor andere doelen worden aangewend, vond fractielid Remco Pols. Ook aan de ontsluiting van het plangebied mogen geen kosten voor de gemeente kleven, waarschuwde Pols.

Frans Wesselingh (CDA) meldde dat zijn fractie alleen akkoord ging, onder voorwaarde dat de agrariers op aanpalende percelen niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor eventuele overlast en schade, zoals door mestuitrijden

+++++++++++++++++++

Nationale ombudsman wil opheldering gemeentelijke behandeling klacht Golfodrama

Door Johan Bos op 5 juni 2006 om 19:40, in de categorie Overheid.

http://amstelveen.blog.nl/overheid/2006/06/05/nationale_ombudsman_wil_opheldering_gemeentelijke_behandeling_klacht_golfodrama#more-591

De nationale Obudsman vindt dat de gemeente een klacht van de actiegroep Golfodrama tegen het in de Bovenkerkerpolder te bouwen golfcentrum niet naar behoren heeft behandeld. De gemeente moet dat volgens hem alsnog beter doen. Dat im;liceert ook kritiek op de gemeentelijke ombudsman die, in strijd met de lokale verordening waaronder hij functioneert, heeft geweigerd zijn bevindingen over de klacht van de actiegroep op schrift te stellen. “Daar begin ik niet aan,” zou hij volgens Golfodrama hebben gezegd.

Golfodrama heeft over de opstelling van de gemeente, inclusief de gemeentelijke ombudsman geklaagd. Er zijn gesprekken van de actiegroep met de ambtenaren geweest, waarvoor de ombudsman had bemiddeld. Maar die wilde zich vervolgens niet zelf schriftelijk uitspreken over de ingediende klachten. Dat is volgens hem niet gebruikelijk. Onzin vindt Golfodrama, want in de verordening Algemene Instructies Gemeentelijke Ombudsman staat dat hij daartoe verplicht is. Maar hij weigert zijn bevindingen op schrift te stellen. Dat is blijkbaar bij zijn nationale ‘collega’ verkeerd gevallen. Een delegatie van de landelijke ombudsman kwam dezer dagen naar Amstelveen voor opheldering.

De actiegroep tegen het Golfodrome, een initiatief van Loogman Vastgoed, vindt dat de gemeente de burgers onzorgvuldig en gebrekkig heeft geïnformeerd. Ook is de groep van mening dat er te weinig mogelijkheden voor inspraak zijn geweest. Hoewel de gemeente al eind 2004 op de hoogte was van de plannen en B en W begin vorig jaar positief reageerden, kregen de lokale organisaties en agrariërs daar pas in oktober toevallig lucht van. De gemeenteraad werd pas in januari van dit jaar geïnformeerd. Op een informatieavond in januari voor omwonenden bleek weinig informatie beschikbaar. Een maand later stelde de raad de Nota van Uitgangspunten voor het plan vast, waarin staande de vergadering nog een paar wijzigingen werden aangebracht, waarop de burger niet kon reageren.

Overigens hebben B en W inmiddels de periode voor inspraak op de milieu-effectrapportage (MER) verlengd. Die zou eerst in de zomer vallen, als veel mensen met vakantie zijn. De gemeenteraad wil er meer tijd voor geven. Inmiddels zijn wel de richtlijnen voor een MER vastgesteld door de raad. Die rapportage moet duidelijk maken wat het golfcentrum voor het milieu betekent.

Onder druk van de raad is het college ervan teruggekomen dat het zelf beslist of de rapportage goed is uitgevoerd. Volgens wethouder Pols is een dergelijk mandaat gebruikelijk en makt het sneller werken mogelijk, maar daar trapte de raad toch maar niet in. Overigens is die er wel mee akkoord dat Grontmij de MER uitvoert, die volgens de actievoerders niet onafhankelijk is, omdat het bedrijf is betrokken bij de realisatie van vijftien golfbanen in het land, binnen een strategisch samenwerkingsverband met de Golf Management Groep. Maar daar had een meerderheid van de raad geen moeite mee.

Lees ook:Lokale ombudsman wordt ‘burgerraadsman’
Lees ook:Golfodrama: ‘Burgerbelangen en CDA gewoon onbeschoft’
Lees ook:Ambtelijke traagheid bovenaan klachtelijst burgers
Lees ook:Gemeente vindt kritiek Ombudsman in zaak Golfodrama ‘niet negatief’
Lees ook:Ombudsman: gemeente miste kans bij actie tegen golfcentrum

1 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama

Beste Johan,
Kleine opmerking: dat Grontmij 15 golfbanen wil aanleggen klopt. Maar daarnaast participeren ze ook in een ander samenwerkingsverband dat het aantal golfbanen in Nederland (nu circa 150) wil verdubbelen. Zie daarvoor ook de grontmij site http://www.grontmij.nl/site/nl-nl/Profiel/Nieuws/Nieuwsarchief/Binnen%2Btien%2Bjaar%2Bverdubbeling%2Bvan%2Bgolfbanen%2Bin%2BNederland.htm

en de informatie op onze eigen website:
http://www.golfodrama.nl/grontmij.htm
Met vriendelijke groet,
Actiecomite Golfodrama
7 juni 2006 at 11:17   /

++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++

Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna

Door Johan Bos op 16 mei 2006 om 23:07, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/05/16/deel_golfodrome_schadelijk_voor_flora_en_fauna#more-556

Een beperkt deel van het 55 hectare grote Golfodrome dat tussen Groenelaan en Amstel is gepland door Loogman Vastgoed zal ’s avonds zijn verlicht. Dat krijgt negatieve invloed op de flora en fauna in gebied. Een van de bij het project betrokken adviseurs gaf dat dinsdag (16 mei) toe tijdens een druk bezochte voorlichtingsavond in de Emergohal over het daar dichtbij te realiseren golfcentrum.

Gelijktijdig besprak op het raadhuis de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur de richtlijnen voor de milieueffect rapportage (MER), die er moet komen. Volgens golfbanen adviseur Lambert Veenstra komt er alleen verlichting bij de afslagplaatsen bij een op hyet complex te verrijzen te gebouw (met onder meer kleedkamers, een restaurant en overdekte afslagfaciliteiten). Ook het parkeerterrein voor minimaal 250 auto’s wordt verlicht.

Ondergronds parkeren wordt te duur, werd gemeld.

Volgens Ger en Tineke Loogman krijgt het Golfodrome een heel laagdrempelig en openbaar karakter, op ‘pay & play’ basis. Dat is ook de wens van de gemeente die geen golfterrein voor een selectieve bevolkingsgroep wenst. Het interesseren van jeugd voor de golfsport zal volgens Tineke Loogman, zelf internationaal doorgebroken als gehandicapte golfster, een speerpunt in het beleid krijgen. Uniek wordt ook dat het centrum zich richt gehandicapten golf. Volgens Loogman doen de bestaande bonden en organisaties in Nederland daar nagenoeg niets aan en missen de golfprofessionals de opleiding om mensen met een lichamelijk beperking op te leiden. In het buitenland zijn gehandicapten tot de top doorgedrongen, vertelde zij.

Lees ook:Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers
Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Aanleg golfbaan op nieuwe site te volgen
Lees ook:‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer’

2 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama
De grutto is de kluts kwijt. Deze vreemde vogel maakt in de folder van Loogman en Grontmij reclame voor het golfcentrum. In een gesprek met ons liet hij zich ontvallen het foerageren en nestelen in de door Loogman en Grontmij te realiseren zanderige bomkraters als een “bijzondere uitdaging” te beschouwen. Ook juffrouw Ooievaar en Zoef de Haas lieten zich in gelijksoortige bewoordingen uit.
17 mei 2006 at 21:56   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons
Voor behoud van de groene polder is er een laatste gelegenheid. U leest het goed.
Op 19 september is voor Mr. Dr. E.R. Manunza (zie zijn artikel op http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/10/golfodrama_in_actie_tegen_golfcentrum) en andere geïnteresseerden de laatste gelegenheid om te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.
Door Uw aanwezigheid doet u al een bijdrage.
Ik hoop u daar te zien!
Mvg
Robert Jan Simons
PS: wie schrijft, blijft. Ik hoop dat mensen als Mr. Dr. E.R. Manunza zijn woorden wil blijven herhalen en dan vooral in de Amstelveense weekbladen (Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveen Weekblad).
10 augustus 2006 at 15:02   /

+++++++++++++++++++++++++

Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers

Door Johan Bos op 17 mei 2006 om 11:25, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers#more-558

Behalve voor golfers krijgt het gebied van het Golfodrome ruime mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Dat zei de bij de ontwikkeling betrokken landschapsarchitect Aart Bergsma van Grontmij. Er wordt gedacht aan vissteigers en wandel- en fietspaden naar de Amstel. “Golf is te gast in het landschap en heeft voor dat landschap,” zei Bergsma.

Het gebouw op het complex wordt weliswaar eigentijds, maar er wordt veel ‘landelijk materiaal’ voor gebruikt, vooral hout, en aansluiten bij de bebouwing in de omgeving (langs de Amstel).

Het oefencentrum van het Golfodrome wordt volgens de stichters, Ger en Tineke Loogman, ruim opgezet met 9 holes. Het krijgt een omtrek van circa duizend meter en een natuurlijke omgeving. Zij beloven unieke trainingsmethodes ter verbetering van het golfspel, ook en vooral voor gehandicapten en jeugd. Verwacht wordt dat volgend najaar met de aanleg kan worden begonnen.

Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Aanleg golfbaan op nieuwe site te volgen
Lees ook:Nieuwe naam voor golfcentrum bij herstart aanleg in polder

3 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama

Fascinerend hoe voor een tweede maal informatie kan worden verschaft over een project waarvoor de gemeente nog geen programma van eisen (pve) heeft vastgesteld. In dit pve omschrijft de gemeente de voorwaarden voor bouwvolume; locatie bebouwing; aantal parkeerplaatsen; infrastructuur; ontsluitingswegen etc. etc.
Kennelijk vinden Loogman en Grontmij het niet nodig hierop te wachten. In de commissievergadering diezelfde avond werd wel nieuws gemaakt Kijk op: http://www.golfodrama.nl/nieuws.htm

17 mei 2006 at 21:36   /   Beantwoorden  /

Monique Harinck
Te bizar voor woorden dat er weer een mooi stukje natuur in deze drukke randstad misbruikt gaat worden. Het Grote Geld wint altijd. Om wat kleine elite te voorzien van hun “ontspanning” moet de grote massa maar weer slikken en niet zeuren. Notabene ligt er een golfbaan op nog geen 2km afstand van de polder. Ook al ga je niet dagelijks een stukje door de polder fietsen, het gevoel dat er vlakbij huis een plekje is waar je nog even van het Nederlands landschap kunt genieten verhoogt het woongenot in Amstelveen. Heel jammer dat Amstelveen ook meegaat met de algehele verpaupering in Nederland.
19 mei 2006 at 21:50   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

“Verwacht wordt dat volgend najaar met de aanleg kan worden begonnen.” Ik hoop het niet.. Ik ben dinsdagavond 16 mei druk in de weer geweest, eerst naar de gemeenteraad en toen naar Loogman. Ik heb meneer Loogman in de ogen gekeken. Benieuwd naar de plannen. Ik vind dit bijna om te lachen. Uitgangspunten zijn nog niet bekend of de weilanden zijn in gedachten al omgeploegd. Ger Loogman had het erover dat de tegenstanders voornamelijk wonen in de wijken die grenzen aan het om te ploegen polderland. Me dunkt. Ik kreeg in april al telefonisch te verstaan dat ik niet direct aan dat deel van de polder woon… dus mij treft het niet??? De kortzichtigheid wordt me haast opgeplakt zeg.
Ik mag hopen dat er mensen in andere wijken medestander zijn.
Sinds juni 2005 ben ik met mijn jonge gezin in Waardhuizen komen wonen, met uitzicht op de Bovenkerkerpolder. Het zou groen zijn en blijven. Aldus de verkopende makelaar. Wij vinden de huidige “plannen” in die richting een verarming voor Amstelveen.
Amstelveen komt juist zo rijk op me over doordat er een stuk (agrarisch) grond omheen ligt wat er gewoon ligt. Geweldig! Waarom moet dat zonodig veranderen in een Golftraject met toeters, bellen en vooral extra wegen?
Ik ben zelf niet Roomser dan de Paus en rijd ook auto en onderken dat ik belangen heb om zo groen te wonen. Maar ik ben niet blind, en zie de schadelijke neveneffecten van deze (vooral ten gunste van de familie Loogman zelf) goedbedoelde plannen. En ik hoop de tijd nog mee te maken dat mensen met het overgrote deel een andere kant op neigen en dit soort stupide plannen niet eens meer willen overwegen.
Meer vindt u op http://home.tiscali.nl/golfodrama/steun.htm#R30. RJ
20 mei 2006 at 13:00   /

+++++++++++++++++++++

Ontsluiting golfodrome via Turfschip

Door Johan Bos op 17 mei 2006 om 11:23, in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/05/17/ontsluiting_golfodrome_via_turfschip#more-557

Het golfcentrum wordt vrijwel zeker onsloten via Turfschip in Waardhuizen. Dat bleek tijdens de voorlichtingsavond die dinsdag (16 mei) werd gehouden. De twee andere alternatieven zijn volgens exploitant en gemeente minder gelukkig: bereikbaarheid via Amsteldijk of via het voormalige A3 tracé. De ontsluiting is een van de belangrijke elementen in nu de ontwikkelen Milieu Effect rapportage, vertelde een van de adviseurs van Loogman Vastgoed, die het Golfodrome gaat bouwen.

Een van de vragenstellers in de druk bezochte bijeenkomst wees er op dat in de laatste drie decennia het oude A3 tracé, nu overigens grotendeels bebouwd, als ontsluitingsroute voor iets werd aangewezen dat tot hevige protesten heeft geleid. “Die heeft ook niet onze voorkeur en alleen maar negatieve effecten. ” reageerde golfbaanadviseur Lambert Veenstra. Dat is volgens hem ook de opvatting van de gemeente. Ontsluiting van de kant van de Amstelveen wordt als de slechtst denkbare optie beschouwd. Daarom blijft alleen die via Turfschip over. Maar dat zou dan een deel van die weg betreffen, waar geen woningen staan.

Lees ook:Weg naar golfbaan blijft over A3-tracé
Lees ook:Welles-nietes over nieuw onderzoek ontsluiting golfbaan
Lees ook:VVD wil duidelijkheid over ontsluiting golfbaan
Lees ook:Golfcentrum blijft toch bij bestreden toegang over A3-tracé
Lees ook:Eigenaar golfcentrum wil nu ontsluiting via Amsteldijk

4 Reacties // Reageer

Actiecomite Golfodrama

Fascinerend hoe voor een tweede maal informatie kan worden verschaft over een project waarvoor de gemeente nog geen programma van eisen (pve) heeft vastgesteld. In dit pve omschrijft de gemeente de voorwaarden voor bouwvolume; locatie bebouwing; aantal parkeerplaatsen; infrastructuur; ontsluitingswegen etc. etc.
Kennelijk vinden Loogman en Grontmij het niet nodig hierop te wachten. In de commissievergadering diezelfde avond werd wel nieuws gemaakt Kijk op: http://www.golfodrama.nl/nieuws.htm

17 mei 2006 at 21:40   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

Prachtige plannen. Ik hoop dat ze plannen blijven.
Zie ook mijn entry:
http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers
[url=]http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers[/url]
RJ
20 mei 2006 at 13:08   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

“Verwacht wordt dat volgend najaar met de aanleg kan worden begonnen.” Ik hoop het niet.
Ik ben dinsdagavond 16 mei druk in de weer geweest, eerst naar de gemeenteraad en toen naar Loogman. Ik heb meneer Loogman in de ogen gekeken. Benieuwd naar de plannen.

Ik vind dit bijna om te lachen.
Uitgangspunten zijn nog niet bekend of de weilanden zijn in gedachten al omgeploegd.

Zie ook mijn entry: [url=http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/17/golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers]golfcentrum_ook_recreatie_voor_niet-golfers[/url]

RJ

20 mei 2006 at 13:10   /   Beantwoorden  /

Robert Jan Simons

laatste gelegenheid voor behoud van de bovenkerkerpolder als groene polder. U leest het goed.

Op 19 september is voor Mr. Dr. E.R. Manunza (zie zijn artikel op http://amstelveen.blog.nl/sport_en_recreatie/2006/05/10/golfodrama_in_actie_tegen_golfcentrum) en andere geïnteresseerden de laatste gelegenheid om te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.

Door Uw aanwezigheid doet u al een bijdrage.
Meer informatie op http://www.golfodrama.nl.

Ik hoop u op 19 september in het raadhuis te zien!
Mvg
Robert Jan Simons

PS: wie schrijft, blijft. Ik hoop dat mensen als Mr. Dr. E.R. Manunza zijn woorden wil blijven herhalen en dan vooral in de Amstelveense weekbladen (Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveen Weekblad).

10 augustus 2006 at 15:04

+++++++++++++++++++

B en W willen burgervoorstellen tegen golfodrome van tafel

11 September, 2006 17:30
http://amstelveen.blog.nl/overheid/2006/09/11/b_en_w_willen_burgervoorstellen_tegen_golfodrome_van_tafel#more-756

De twee eerste burgerinitiatieven die ooit bij de gemeenteraad zijn ingediend, worden als het aan Burgemeester en wethouders ligt, niet behandeld. Beide initiatiefvoorstellen waren in feit gericht tegen een golfcentrum in de Boverkerkerpolder. Het college heeft de raad nu gevraagd ze niet verder in behandeling te nemen.

Volgens wethouder Remco Pols (Ruimtelijke Ordening) zijn B en W extra zorgvuldig met de initiatieven omgegaan, omdat zij betrekking hadden op een ‘gevoelig onderwerp.’ Pols: “De plannen voor het Golfodrome roepen in de aanpalende wijken veel reacties op. En bovendien is het burgerinitiatief een nieuw instrument in de gereedschapskist van democratische middelen.” Toch ziet het college graag dat de gemeenteraad niets met de twee suggesties doet.

Namens de actiegroep Golfodrama, die zich verzet tegen de komst van een golfcentrum, heeft Frank Stroobants de raad voorgesteld onafhankelijk studie te laten doen naar mogelijkheden voor recreatieve invulling van het noordelijk deel van de Bovenkerkerpolder, waar mogelijk in samenhang met agrarische bedrijfsvoering. Dat in een voor recreatieve bestemming een golfcentrum past, is voor de actiegroep blijkbaar niet vanzelfsprekend.

Namens de Stichting Boverkerkerpolder Natuurlijk i.o. pleit Arend Hensel voor een andere situering dan de nu geplande voor het project AmstelGroen. De gemeente zou – in het kader van dat regionale project – volgens Hensel moeten pleiten voor aansluiting in het noorden bij het Groengebied Amstelland en naar het zuiden langs Waardhuizen en Middenhoven moeten lopen.

Het college stelt de raad voor beide opties niet eens te behandelen. Amstelveen kent nog niet zo lang de mogelijkheid initiatieven van burgers, mits voldoende ondersteund, op de raadsagenda te zetten. Beide indieners hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en voldeden volgens de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur aan de eisen. De commissie adviseerde de initiatieven op de raadsagenda te zetten, maar als het aan B en W ligt gebeurt er verder niets mee.

Over het noordelijke deel van de polder heeft de raad volgens Pols al eerder een uitspraak gedaan. De plannen die er nu zijn voldoen aan de aandacht die de stichting vraagt voor recreatie, vindt het college. En onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve invulling van het noordelijk deel van de polder is er al genoeg geweest, zeggen B en W.

Lees ook:Actievoerders tegen golfcentrum komen met burgervoorstellen op agenda gemeenteraad
Lees ook:Politiek negeert burgerinitiatieven golfcentrum
Lees ook:Burgerinitiatieven tegen golfcentrum op raadsagenda
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum

14 Reacties // Reageer

Nico van Boxtel
Of je nu een voorstander of een tegenstander bent van het plan om een Golfodrome te realiseren in het Noord-Oostelijk deel van de Bovenkerkerpolder en al acht het College van B&W dat het zorgvuldig is omgegaan omtrent het plan in reeds plaatsgevonden procedures, als voldaan is aan de criteria om een burgerinitiatief te realiseren dan dient de gemeenteraad zich over een dergelijk initiatief ook zorgvuldig te buigen. Het is tevens aan de gemeenteraad die het hoogste orgaan is omtrent de financiële middelen van een gemeente te overwegen of het budget wenst in te ruimen voor onderzoek naar alternatieve invulling van het Noord-Oostelijk deel van de Bovenkerkerpolder. Het College mag adviseren aan de gemeenteraad zulks niet te doen maar het is uit den boze indien het de gemeenteraad zou willen ‘opleggen’ om geen budget in te ruimen.
13 september 2006 at 13:20   /   Beantwoorden  /

it’s me
Wow, wat een wapengekletter. En, …, wat een gehuil. Slechts een heel klein groepje bange bewoners van Amstelveen wil geen golfbaan in de achtertuin… Ze worden blijkbaar gesouffleerd door Groen Links (oeps dubbele belangen?) en hebben de ogen gesloten voor realiteit. Al in 1985 of 1987 heeft de toenmalige gemeenteraad al besloten dat daar (ja daar) een golfbaan gepland wordt. Blijkbaar kijken de mensen niet verder dan hun kavel en kijken dus naar de plannen die een gemeente al bijna 20 jaar (!) in voorbereiding heeft. Een nu het 2 voor 12 is, ja dan zijn de rapen gaar,, dan willen ze opeens mooi groen en geen golfbaan.

Maar, lieve golfbaan haters, ga eens kijken welke plannen de provincie heeft met dit gebied, ga eens praten met GS leden en kies dan voor (1) of een golfbaan, of (2) huizen, jawel woningbouw. Persoonlijk ben ik voor woningbouw, want daar hebben we veel tekort van.

Dus,… houdt die golfbaan lekker tegen, dan kom ik in jullie buurt wonen.

Tot snel ziens

14 september 2006 at 10:46   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker
Natuurlijk spelen het College en de raad onder een hoedje. Immers, zij kunnen naar elkaar wijzen onder het motto: “Wie is de schuldige”. In de tussentijd wordt de golfbaan gerealiseerd en zal men daarna verklappen dat het bij de aanleg van die tweede noodzakelijke golfbaan (vanwege het grote aantal fanatieke golfers in deze gemeente)toch net even anders moet. Dan heb je toch voldaan aan je democratische controle van het bestuursorgaan (die je bewust met net iets teveel macht hebt bekleed, om maar zelf geen gezeur aan je kop te hebben). Ga maar eens kijken naar een willekeurige raadsvergadering, al die slaperige hoofden niet echt en vermoedelijk onvoorbereid bij de les als de Burgemeester de agenda (waaraan zij zelf al dan niet hebben bijgedragen) snel afhamert om deze raadsleden alsmede de collegleden in de gelegenheid te stellen spoedig terug te keren naar het echte bruisende leven, waarin volop ruimte is voor leuke dingen en hobbies als zwemmen, golfen, tuinieren, familiebezoek, partijvergaderingen en al dan niet gesponsorde feestjes.
16 september 2006 at 11:59   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
De niet aflatende kritiek op het bestuur van deze gemeente gaat eens temeer voorbij aan de keiharde realiteit, dat de stemmende burgers van Amstelveen het reilen en zeilen nu eenmaal hebben toevertrouwd aan die “slaperige hoofden”. Het getuigt van een ongelooflijke arrogantie om deze mensen zo te kwalificeren en van kwade trouw te betichten. Dat is echt de bijl aan de wortel van onze vertegenwoordigende democratie, dat soort misselijkmakende verdenkingen, die slechts ten doel hebben ontevredenheid en wantrouwen te wekken.
18 september 2006 at 15:08   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker
Heeft niets met te kwader trouw te maken, slechts met onoplettendheid en ongeinteresseerdheid, twee helaas voor politici kenmerkende factoren die zich overigens niet beperken tot Amstelveen, maar ook in het parlement regelmatig waargenomen kunnen worden.
18 september 2006 at 22:12   /   Beantwoorden  /

it’s me

Bij welke partij zit b.j. wakker, dan kan ik op je stemmen…
19 september 2006 at 12:26   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Meneer of mevrouw Wakker zal ook wel weer zo’n partijloze “de-beste-stuurlui-staan-aan-wal”-persoon zijn……..
19 september 2006 at 14:33   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker
Ik ben partijloos, en niet ten onrechte. De politieke leugens verkopen slecht aan hen die het spelletje doorhebben, en tot die categorie behoor ik ook.

19 september 2006 at 18:03   /   Beantwoorden  /

golffreak

Nee hoor, Wakker dier is GL aanhanger, lekker draaien en keren en vooral tegen van alles zijn…

19 september 2006 at 18:24   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker

verantwoord gemotiveerd, daar kunt ook u niet omheen.

19 september 2006 at 18:52   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker

Kijk, GL is gemotiveerd tegen. Dat is niet alleen hun goed recht, maar objectief gesproken ook terecht, aangezien randvoorwaardelijk (zij geven dit nauwgezet aan) er nogal veel open einden zijn. Kenmerk van het College is evenwel kort door de bocht te gaan, waarbij sociaal-maatschappelijke essentialia vrijwel genegeerd worden. Vergeet niet, deze kwestie raakt ons allen en niet alleen een selecte groep burgers die van deze gemeente het liefst een replica van Wassenaar of Aerdenhout zouden willen maken. Helaas is dit plaatsje gewoon AmstelVEEN. Deze naam zegt dus genoeg. Kortom blijf maar gewoon met beide benen op de grond.

19 september 2006 at 19:14   /   Beantwoorden  /

golffreak

Ik was gisteravond ook aanwezig, en vond de vraag van mevr. Kirg (?) van de VVD wel goed: wat is de provincie van plan als het groen naar amstel groen ergens anders gaat. Toch wel weer woningbouw. Ik kijk liever naar een golfbaan dan naar huizen, of in mijn nare dromen, FLATS. Brrrrrrrrrrrrr.

Komt de waarde van mijn huis niet ten goede.

Van de heer Mager snap ik nog steeds niets en ben heel benieuwd naar de mening van de heer Reqoiun, hij heeft blijkbaar afgesproken dat de golfbaan DAAR komt en hij is toch ook van Groen Links….

20 september 2006 at 11:39   /   Beantwoorden  /

B.J. Wakker

Je kunt zowel van de aanleg van de golfbaan als de aanbouw van huizen afzien om tegemoet te kunnen komen aan de aanzwellende kritiek.
Dus plannen voorlopig in de ijskast en een betere, meer doorwrochte visie m.b.t. het gebied ontwikkelen en op deze echte inspraak o.a. via burgerinitiatieven los laten.

20 september 2006 at 20:25   /   Beantwoorden  /

golffreak

Wakker, wordt eens wakker: plannen woningbouw zijn niet van de gemeente, maar van de provincie!

Dus, ook als de gemeente zegt wij willen niet bouwen daar, dan nog kan een hogere overheid (lees provincie) daar laten bouwen.

21 september 2006 at 11:06   /   Beantwoorden  /

++++++++++++++++++

Ook ANWB, Staatsbosbeheer en milieuorganisaties in verzet tegen golfcentrum

14 September, 2006 15:48 Geplaatst door Johan Bos]
https://web.archive.org/web/20070210145756/http://amstelveen.blog.nl:80/milieu/2006/09/14/ook_anwb_staatsbosbeheer_en_milieuorganisaties_in_verzet_tegen_golfcentrum

Behalve lokale actievoerders hebben nu ook Milieufederatie Noord-Holland, de stichting Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en ANWB protest aangetekend tegen de komst van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Zij hebben gemeenteraadsleden geschreven dat er tot nu toe maar één recreatieve optie in beeld is gebracht door het gemeentebestuur: de golfbaan. Er is volgens de diverse instellingen sprake van een tunnelvisie.

De polder leent zich, volgens de gezamenlijke instanties – waarbij ook Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder en stichting Bovenkerpolder Natuurlijk zich aansloten – bij uitstek voor een duurzame recreatieve invulling. “De polder vormt als het ware een groen stadshof wegens de onmiddellijke nabijheid van meer dan honderdduizend omwonenden,” aldus de briefschrijvers.

Het ontbreekt Amstelveen volgens hen aan een integrale visie op de totale polder. ´De door het vorige college beloofde structuurvisie – waarin samenhang gebracht zou worden tussen alle losse plannen, zoals N201, compensatiestroken N201, waterberging, AmstelGroen en het golfcentrum – is er nooit gekomen.`

De instellingen bepleiten, evenals verwoord in het burgerinitiatief van stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, een integraal onderzoek naar de meest verantwoorde ontwikkeling van de polder. Amstelveen moet zich niet bij voorbaat beperken tot de aanleg van een golfcentrum, vinden zij.

++++++++++++++++

Deel Golfodrome vervalt

14 November, 2006 23:41
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2006/11/14/deel_golfodrome_vervalt#more-867

Dat is het gevolg van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor dat project. Op de bovenlanden zou een kleine negen holes baan komen, maar daar mogen op basis van de MER geen verhogingen worden aangebracht.
Loogman Vastgoed, die het Golfodrome laat aanleggen, kiest nu alleen voor een oefencentrum en de ´grote´ 9 holes baan. Wethouder Remco Pols heeft dat meegedeeld aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur.
Zie ook commentaar van Ger Loogman onder reacties.

Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Golfcentrum Amsteldijk houdt open dag
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum

34 Reacties

Ger Loogman
Kleine oefenholes geschrapt door Mer
In overleg met de provincie Nood Holland en de Gemeente Amstelveen is besloten om de geplande kleine negen oefenholes in de bovenlanden (ca. 9,9 hectare) niet te realiseren. Dit is het gevolg van de Mileu Effect Rapportage ( Mer ) waarin naar voren is gekomen dat het opbrengen van grond in de bovenlanden niet is gewenst . Mits er planologische goedkeuring verkregen wordt kan de rest van het Golfodrome, dat met zijn circa 45 hectare nog steeds tot een volwaardig golfcentrum gerekend mag worden, wel gerealiseerd worden. Dit traject zal dan ook door de initiatiefnemer worden voortgezet. Uiteraard blijft bij hen de wens bij aanwezig om toch negen kleine oefenholes te realiseren.
Overleg met de provincie Noord-Holland heeft in april 2006 uitgewezen dat de landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden van de bovenlanden geen belemmering zouden vormen voor de realisatie van de negen holes oefenbaan in de bovenlanden door de initiatiefnemers van het Golfodrome. Provincie Noord-Holland hanteert het principe ‘behoud door ontwikkeling’ mits er geen sprake is van een monument.
Vanuit het bodembeschermingbeleid wordt veel waarde gehecht aan de aardkundige waarden in het plangebied. Uit eerder overleg met de provincie is niet gebleken dat dit een knelpunt vormt voor de realisatie van de oefenholes in de bovenlanden. Het gebruik van de bovenlanden vormt in principe geen bezwaar mits het unieke karakter van dit deel van het plangebied behouden blijft. Om die reden is provincie Noord-Holland dan ook van mening dat opbrengen van grond niet is toegestaan. Gemeente Amstelveen heeft tijdens de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad besloten om ophoging ter plekke van de greens op de bovenlanden wel toe te staan. Dit betrof slechts een klein deel ( totaal circa 0,5 hectare ) van de totale oppervlakte van het plangebied in de bovenlanden.
Ter beoordeling is – aansluitend aan het bodembeschermingbeleid – aan de provincie een maatregel voorgesteld door op te brengen grond te scheiden van de onderlaag met behulp van geotextiel. Met deze techniek blijft de aangebrachte grond altijd traceerbaar en zal het geen schade doen aan het gebied. Naar aanleiding van recent overleg is gebleken dat de provincie van mening is dat hierdoor – ter plaatse van de ophogingen – de veenlaag zal inklinken en op termijn zal verdwijnen.
Het niet realiseren van het bovenlandse deel van het plan heeft consequenties voor de milieueffecten, zoals beschreven in de MER. Deze effecten zijn een gevolg van een – in dat geval – verminderde opvangcapaciteit ( parkeren ) van het Golfodrome en daardoor ook een vermindering van de te verwachten verkeersintensiteiten.
In het geval dat het bovenlandse deel van het plan vanwege het bodembeschermingbeleid niet gerealiseerd kan worden zullen de effecten ten aanzien van verkeer (verkeersintensiteiten en parkeren), geluid en luchtkwaliteit gunstiger uitvallen dan in de MER beschreven. Ook zal de grondbalans beperkt positiever uitvallen, omdat geen ophoging in de bovenlanden plaatsvindt
Aangezien er nog geen planologische beslissing is genomen door de provincie ten aanzien van een streekplanwijziging zijn in de MER de milieueffecten beschreven die optreden als het volledige plan (inclusief bovenlanden) gerealiseerd wordt. Deze aanpak is in overleg met gemeente Amstelveen overeengekomen. De Mer van het golfcentrum is ondertussen afgerond en zal waarschijnlijk na 21 september openbaar worden gemaakt.
15 november 2006 at 11:01   /   Beantwoorden  /

Corina
45 ha, voor de HAPPY FEW !

15 november 2006 at 11:09   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Hoho, golf is geen elitesport meer! En het was reeds eerder vermeld: golfbanen worden intensiever gebruikt dan voetbalvelden. En hoeveel hectaren voetbalveld hebben we in Amstelveen?
15 november 2006 at 11:54   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Absoluut geen 45. Bovendien komen daar vele malen meer mensen dan op die golfvlakten.
15 november 2006 at 12:50   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Meneer Van der Liet, kunt u mij vertellen wat een gemiddelde golfuitrusting en het lidmaatschap van een vereniging kost? Met andere woorden: kan jan met de pet er zonder problemen gebruik van maken? En ter informatie: een gemiddeld golfterrein beslaat 72 voetbalvelden!
15 november 2006 at 15:01   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Maar we krijgen hier maar een halve golfbaan, dus dan zitten we op 36 voetbalvelden. Ik denk dat er wel 36 voetbalvelden in Amstelveen liggen. En hoewel ik geen flauw benul heb wat een golfuitrusting kost, dunkt me dat je er ook weer geen miljonair voor hoeft te zijn. Ik denk dan ook dat de gemiddelde inwoner van Amstelveen (rijke gemeente!) zich een uitrusting wel kan veroorloven. En wat betreft de “lidmaatschapskosten” citeer ik graag de website van dhr Loogman: “Dit golfcentrum zal geen exclusieve club krijgen waarvan u een aandeel kunt kopen met het daarbij horende speelrecht. Dit was een eis van het vorige college en is een van de speerpunten van dit centrum geworden. De baan wordt straks volgens het Pay en play principe geëxploiteerd net als bijvoorbeeld de banen Naarderbos en Delfland. Het is een nieuwe trend die steeds vaker wordt toegepast. U kunt dan per keer betalen of een 10 , 20 of 30 rittenkaart kopen. In het laagseizoen zullen aantrekkelijke kortingen worden verstrekt. Voor heel veel spelers is dit een veel goedkopere oplossing.” Einde citaat. Zo is de golfbaan dus straks ook te bespelen door Jan met de golfpet.
15 november 2006 at 15:26   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Met alle respect, meneer Van der Liet, maar als er slechts 9.9 hectare afgaat van het golfoefenterrein, dan blijft er dus toch nog 45 hectare over. Dus hoezo: halve golfbaan?
16 november 2006 at 1:31   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Goed, het argument van de hoge kosten en het elitaire karakter van de sport is dus nu kennelijk van tafel. We gaan verder. 45 hectare, die straks dus voornamelijk gras wordt. Zal er vast wel mooi uitzien, netjes gemaaid en onderhouden, altijd fris. Waarschijnlijk mooier om te zien dan een stuk polderwei. Ik denk dat dat de meeste Amstelveners dus niet zoveel uitmaakt, of dat nou poldergras of golfgras is. Beter dan woningbouw of een asfaltweg.
16 november 2006 at 9:29   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Ik denk niet dat deze sport weggelegd is voor iemand met een bijstandsuitkering. En of het al dan niet om hoge kosten gaat zal blijken als het gedrocht er eenmaal ligt. Daarover zwijgt de heer Loogman tot op heden nog steeds. En tentslotte meneer Van der Liet, zie IK in elk geval af en toe liever echt groen met koeien, schapen en vogels dan gekunsteld groen met daartussen 300 parkeerplaatsen en allerlei gebouwen.
16 november 2006 at 13:43   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Kijk, als we in Amstelveen alleen maar voorzieningen willen hebben die (ook) weggelegd zijn voor mensen met een bijstandsuitkering, dan eis ik tevens de onmiddellijke verbanning van alle cricket-, hockey- en tennisclubs, de schouwburg, alle restaurants van bovengemiddeld prijsniveau, alsmede een subiete bedrijfssluiting van alle auto-dealers. Dus dat kan toch geen argument zijn. En voor het “echte” groen verwijs ik u dan naar het Amsterdamse Bos. Paar schapen en koeien erin (zijn die wisenten er nog?), hupsakee.
16 november 2006 at 14:30   /   Beantwoorden  /

Corina
ha, ha, gaan we met eieren golfen, blijf voor de happy few-immers niet iedereen zal kunnen gaan golven daar!en er zijn al zoveel golfterreinen, ook in de buurt….
16 november 2006 at 15:25   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Nee, zoals ook niet iedereen naar de schouwburg kan. En nogmaals: tegen voetballers zeggen we ook niet, dat ze maar naar Amsterdam moeten, waar immers genoeg voetbalvelden liggen.
16 november 2006 at 15:41   /   Beantwoorden  /

Jan Demming
Dat niet iedereen, al was het maar af en toe, naar de schouwburg kan, komt dat ook niets deels door uw partij (het landelijke CDA) die, samen met de VVD, de armen arm wil laten en de rijken alsmaar rijker wil maken? Wat die subiete bedrijfssluiting van al die auto-dealers betreft kan ik een heel eind met de heer Van der Liet meegaan. Goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en goed voor de natuur. Maar helaas is dat niet haalbaar, want de gemiddelde Nederlander wenst zelfs zijn post per auto naar de brievenbus te brengen!
16 november 2006 at 21:10   /   Beantwoorden  /

Corina
ach volgens de VVD en CDA kan toch iedereen werken, ook als je alleen je teen kan bewegen of erg ziek bent, vind het heel erg dat er net gedaan wordt of er bep. mensen niet bestaan-een vergeten groep, ….wil ze wel een rondje geven in een verpleeghuis of andere instelling…
16 november 2006 at 21:15   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Nee hoor, het CDA heeft de afgelopen vier jaar eens te meer aangetoond een uitermate sociale partij te zijn: hard voor wie niet wil, mild en solidair met wie niet kan.
17 november 2006 at 9:12   /   Beantwoorden  /

Corina
ach, al die onbewaamheid-hier in de gemeente-ze weten niet wat ze eigenlijk wel moeten weten….
gevolg-hebben de ambtenaren de macht in handen….
en laten ze aub , die C doorstrepen…..
17 november 2006 at 13:24   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Bent u mal? Die C onderscheidt ons van de meeste andere partijen en is bovendien een perfecte marketing-tool.
17 november 2006 at 13:58   /   Beantwoorden  /

Corina
hoezo,heb directe andere en helaas zeeeeeeer slechte ervaringen, beweer niet zomaar iets…………..
17 november 2006 at 23:51   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
De C als marketing tool? Meer stelt die dus echt niet voor. Een logo, in de zin van een vlag die de lading niet denkt. U had niet beter kunnen aangeven hoe ver het CDA van het Evangelie af staat. Marketing. Meer niet. Te hopen valt dat christenen dat doorzien, maar bedankt voor deze openlijke belijdenis.
19 november 2006 at 13:02   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ik schreef: “bovendien”. Dus als toefje slagroom op de taart. Ik daag u uit een partij te noemen die een meer christelijke invloed heeft gehad op het reilen en zeilen van de landspolitiek in de voorbije 100 jaar dan het CDA en zijn voorlopers.

20 november 2006 at 9:05   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Het wordt steeds erger. Christelijk als toefje op de taart. Is dus niet de essentie van de taart. Alleen het toefje. Waarmee u dus toegeeft dat die C niet wezenlijk is voor CDA, zoals ik al signaleerde. En 100 jaar bestaat het CDA nog niet. Van die oude bloedgroepen is niets meer over.

20 november 2006 at 10:53   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
De essentie is de politiek die we bedrijven; “what’s in a name”, zei Shakespeare reeds. En die politiek is door en door christelijk. Eerst werd die politiek bedreven door partijen als daar zijn de RKSP van Dr Schaepman, de ARP, de CHU en de KVP. Later is de fakkel overgenomen door het CDA. 100 jaar christelijk geïnspireerde politiek, wat een weelde!
20 november 2006 at 11:27   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Stop maar, ik vrees dat u het niet kunt begrijpen. Ooit vertelde en bekende rabbijn mij dat hij lid van het CDA was en overwoog zich beschikbaar te stellen voor een actieve functie in de politiek. “Eigenlijk sta ik wat Israel betreft dichter bij de RPF,” zei hij. “Maar die stellen Christus zo centraal dat ik met hun grondslag niet kan instemmen en ze zouden mij ook nooit als vertegenwoordiger accepteren.” De RPF is tegenwoordig opgegaan in de Christen Unie. Bij het CDA kan alles onder de vlag christelijk worden geschaard, tot atheisten toe. Als ze maar instemmen met de waarden en normen. Die hebben geen fluit met het geloof in de levende Christus te maken. Islamieten, humanisten, vrijmetselaars en noem maar op kunnen er blijkbaar ook goed in mee. Hoezo ‘gij geheel anders’?
20 november 2006 at 11:45   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Telkens als het leuk en interessant wordt, wilt u de discussie beëindigen. Dat getuigt niet van veel kracht. Zoals ik u laatst op het gemeentehuis nog probeerde uit te leggen, heeft een politieke partij nu eenmaal andere toelatingscriteria dan een kerkgenootschap. Iedere religie claimt per definitie exclusiviteit: ons geloof is het enig juiste, alles andere is een dwaalleer. Maar dat neemt dus niet weg dat ook een moslim politieke standpunten kan onderschrijven die op het Evangelie geënt zijn. Me dunkt, dat u hier degene bent die iets niet wilt of kunt begrijpen.
20 november 2006 at 12:08   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Laat die moslim maar niet horen dat hij op het Evangelie geente standpunten steunt. Het is ook niet zo. U zegt dat het van weinig kracht getuigt dat ik dit geleuter niet wil voortzetten, maar ik denk dat het tot niets leidt. U verwart zaken als de wet, normen en waarden etcetera – waar zelfs atheisten mee kunnen instemmen – blijkbaar met het Evangelie. Daardoor praten wij op een verschillende golflengte.
20 november 2006 at 18:25   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
U moet maar eens even bellen met de heer Coskun Coruz uit Haarlem. Die is 2e-Kamerlid voor het CDA en moslim. Misschien kan hij het u wél aan uw verstand peuteren.
21 november 2006 at 10:54   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Een moslim zal zich niet aansluiten bij een partij waarin Christus centraal staat, tenzij de betreffende partij daarvan niet zo’n punt maakt. Dat is hier evident aan de orde. Het gaat het CDA niet om het Evangelie van de enige Weg, Waarheid en Leven, maar om fatsoenlijke normen, waar iedere religie zich bij kan aansluiten. Wij kunnen echt beter stoppen, want wij verschillen fundamenteel over wat het Evangelie (‘de kracht Gods tot behoud’) inhoudt. Het CDA neigt gewoon naar syncretisme.
21 november 2006 at 12:37   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
U draait. Eerst zegt u dat die moslim van ons niet maar beter niet kan horen dat hij op het Evangelie geënte standpunten steunt, en als ik u dan een moslim noem die daar wel degelijk weet van heeft en uit volle overtuiging achter staat, dan zegt u weer “dat het CDA daarvan niet zo’n punt maakt”. Als we uw redeneertrant volgen, dan mag de PvdA zich niet langer sociaal-democratisch noemen, omdat er ook PvdA-leden zijn die in een Jaguar rijden. Want kennelijk maakt de PvdA dan niet zo’n punt van de spreiding van kennis, macht en inkomen.
21 november 2006 at 13:32   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Wat een onzin. Een moslim die gelooft in het Evangelie van Jezus Christus is geen moslim meer. Dat bedoel ik nou. Met slappe termen als ‘op het evangelie geente standpunten’ (die ook op de Koran en het humanisme blijken te kunnen steunen) raakt men de kern van de boodschap van Christus niet Daarmee zit je inderdaad op het niveau van de socialist in een Jaguar. Het CDA lijkt mij een waterig aftreksel van waar geloof in Christus voor staat. Er is natuurlijk niet voor niets een ChristenUnie ontstaan. Persoonlijk vind ik overigens dat men beter politiek en geloof niet kan mengen. Maar misbruik het woord christen ook niet voor een syncretistisch religieus genootschap.
21 november 2006 at 19:07   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ik zeg ook niet dat hij gelooft in het Evangelie, is het wel? Ik zeg dat hij zich bij het maken van zijn politieke keuzes baseert op dezelfde normen en waarden die wij christenen belijden. Het CDA is ook geen kerkgenootschap, maar een beweging die politieke en maatschappelijke doelen wil bereiken. En dat doet men het beste in een kabinet en niet in de oppositiebanken, zoals de Christenunie probeert.
22 november 2006 at 9:01   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos
Het verhaal is te ingewikkeld voor een gewoon mens die meent dat in een partij met het woord Christen in zijn naam ook christenen zitten. En dus het Evangelie belijden. Maar het blijkt dus een soort vlag die de lading niet denkt. Dat meende ik dus al te weten. Laten we nu maar stoppen, want u blijft er bij dat voor een christen partij ook niet christenen in de Kamer kunnen zitten, omdat zij toevallig over een paar dingen – maar niet over het voor christenen allerbelangrijkste – net zo denken als een christen. Ik deel die mening dus niet. Ik heb CDA-mensen gesproken met volstrekt onbijbelse opvattingen, maar ja, ze zullen wel een paar waarden uit het programma ondersteunen.
22 november 2006 at 10:08   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ach, ik ken ook VVD-ers (kamerleden incluis) met hele onliberale opvattingen en zelfs leden van de Christenunie met opvattingen die ik apert onchristelijk noem. Wilt u dan ook de VVD het recht ontzeggen zich Volkspartij voor Vrijheid en Democratie te noemen en de Christenunie om zich Christenunie te noemen? Hou toch op zeg!

22 november 2006 at 15:47   /   Beantwoorden  /

Johan Bos

Inderdaad, hou maar op. U wilt of kunt het niet begrijpen. Het Evangelie van de levende Christus vergelijken met liberale of andere politieke filosofie zou in de ogen van christenen onzinnig moeten zijn. Dat een partij voor algemene fatsoensnormen etc. wil staan, waarmee velen kunnen instemmen, is prima. Maar tooi dat niet met de naam van Christus, waar daar heeft het niets mee te maken. Ik stop ermee, hetgeen u wel zwak zult vinden. Maar deze discussie leidt tot niets.
22 november 2006 at 15:59   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet
Ach, ik heb nog een stille hoop dat ik andere mensen dan u wél kan overtuigen. Het is mij inderdaad niet duidelijk waarom de PvdA en de VVD hun politieke handelen wel mogen ijken aan socialisme respectievelijk liberalisme, maar dat het het CDA verboden zou zijn om zijn politieke handelen te enten op het Evangelie. Dat is wel bijzonder vreemd.
22 november 2006 at 18:53   /   Beantwoorden  /

+++++++++++++++++

Statenfractie GroenLinks wil Bovenkerkerpolder groen houden

[Geplaatst door Johan Bos] 06 Februari, 2007

https://web.archive.org/web/20070206215934/http://amstelveen.blog.nl/politiek/2007/02/06/statenfractie_groenlinks_wil_bovenkerkerpolder_groen_houden

In wijkcentrum Westend komt Klaas Breunissen, lid van Provinciale Staten voor GroenLinks, woensdag 14 februari om 21.00 uur vertellen waarom en hoe zijn fractie de Bovenkerkerpolder groen en open wil houden. In die verkiezingsbijeenkomst komen ook de bedreigingen van de polder aan de orde, zoals: golfbaan, bebouwing langs de Nesserlaan, minder agrariërs, minder weidevogels en de omlegging van de N201.

De bijeenkomst is onderdeel van de campagne voor de provinciale Statenverkiezingen op 7 maart. Breunissen staat op nummer 3 van de kandidatenlijst voor GroenLinks.
Behoud van een groene Bovenkerkerpolder en het Groene Hart is volgens Breunissen voor de leefbaarheid van belang. “Ik ga graag met de inwoners van Amstelveen hierover in discussie” zegt hij.
GroenLinks zegt te willen verhinderen dat het groen wordt volgebouwd en wil zorgen voor ‘echt schone energie uit zon en wind, dus geen ouderwetse oplossingen zoals kerncentrales.’Voorafgaande aan de inleiding houdt GroenLinks Amstelveen om 20.00 uur een algemene ledenvergadering, waarin een nieuw bestuur wordt gekozen, eveneens in Westend. Ook die is openbaar.

+++++++++++++++++++

Groengebied tegen golfbaan in polder

Het bestuur van het Groengebied Amstelland (GA) heeft zich tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder uitgesproken. Alleen wethouder Joss Tabak, die namens Amstelveen in het bestuur zit, blijft voorstander. GA gaat de provincie negatief over de golfbaanplannen adviseren.

Te groot vindt het Groengebied het geplande golfcomplex. Het landschap zou er ingrijpend door veranderen en het zou veel verkeer aantrekken. Volgens GA past een golfcentrum niet in de agrarische context van het gebied. Het vreest ook lichtoverlast. Ook de bebouwing en de geplande verhogingen in het gebied horen er niet thuis, vindt GA.

REACTIES (Selectie)

Geplaatst door Jan Demming op 26 april 2007 om 20:46

Hoewel waakzaamheid geboden blijft, wil ik ‘Golfodrama’ en ‘Bovenkerkerpolder Natuurlijk’ alvast (voorzichtig) feliciteren met het feit dat het Groengebied Amstelland tegen een golfterrein in de Bovenkerkerpolder is.
Groengebied Amstelland complimenteer ik omdat het inziet dat een golfcomplex niet thuishoort in deze polder. Een groenblijvende polder i.p.v. gekunsteld groen met grote gebouwen en honderden parkeerplaatsen is voor IEDEREEN een prettig gezicht. Hulde!

Lees ook:GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder

Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels

Door Johan Bos op 25 juni 2007 om 20:57, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/06/25/verzet-tegen-golfodrome-in-vroege-vogels#respond

Zondagmorgen (1 juli) komt in het programma Vroege Vogels op Radio 1 het omstreden Golfrodrome in de Bovenkerkerpolder aan de orde. Loogman Vastgoed wil in de polder, zoals bekend, een golfcentrum realiseren. Daar is veel verzet tegen. De gemeente lijkt de plannen toe te juichen. Wijnand Duyvendak, die er Kamervragen over heeft ingediend, gaat in het programma in discussie met verantwoordelijk wethouder Remco Pols. Het programma wordt uitgezonden tussen 08.00 en 10.00 uur. Het is ook te beluisteren via http://www.vroegevogels.nl

Lees ook:Ook minister Cramer (Vrom) tegen golfcentrum
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Lokale omroep start serie rond verkiezingen
Lees ook:Serie over Amsterdamse Bos op lokale tv
Lees ook:PvdA wil tolerantieles op scholen

14 Reacties // Reageer

Jan Demming
De gemeente lijkt de plannen voor een golfaccommodatie niet alleen toe te juichen, zij wacht zelfs gespannen af wanneer de eerste spade ‘eindelijk’ de grond in kan om voor eens en voor altijd verlost te zijn van een stuk – weliswaar – cultuurhistorische grond, maar waaraan geen voormalige stuiver te verdienen valt. Een golf-accommodatie brengt namelijk wél geld in het laadje en Amstelveen op de landkaart. Wat wil je als gemeente met voldoende capsones nog meer?!
Ik hoop van harte dat, dankzij onder meer de tegenstand vanuit de bevolking en veel instellingen die het milieu en landschap hoog in het vaandel hebben staan, de tegenstand zo massaal wordt dat het college en de gemeenteraad eindelijk eens na gaan denken…. Die puntjes staan er niet voor niets, want dit zou de eerste keer zijn dat er, voor wat betreft de toekomst van onze volgende generaties, eens nagedacht zou worden over de toekomst van ons land. Erg optimistisch ben ik niet, want dit rechtste college – inclusief de ooit zo sociaal ogende plaatselijke PvdA, sloot na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een verbond met de twee andere rechtse partijen. Dat hield in dat door het ‘geven en nemen’ tijdens die besprekingen de bevolking eenvoudigweg NIETS meer te vertellen heeft. Het ergste is nog dat deze partijen dat zelf in min of meerdere mate hebben toegegeven.
Toch hoop ik dat uit diezelfde bevolking de roep klinkt om eindelijk eens een eind te maken aan deze minachting. die bij de gemeentekennelijk valt onder het begrip ‘transparantie’. Ik mag er toch vanuit gaan dat het laatste woord, als het er opaan komt, aan de inwoners is, om hun ziel en zaligheid in te zetten om deze ramp (golf-accommodatie) te voorkomen.

26 juni 2007 at 1:32   /   Beantwoorden  /

TAZ

Wordt een wakker man, de gemeente is een voorstander van de ontwikkeling van het Golf gebeuren, zo ook de meerderheid van de Raad en naar ik aanneem die van de bevolking.

Slechts een heel klein deel van de inwoners is tegen.

Stom!

27 juni 2007 at 12:52   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Uit welk onderzoek blijkt dat een klein deel van de bevolking tegen is? Dat de politiek doet wat de bevolking wil, is een illusie. Er wordt alleen beloofd wat de bevolking wil horen, bij de verkiezingen. Daarna is het over en sluiten. Tot de volgende verkiezingen. Dan worden er weer lijstjes met loze beloften gepresenteerd, die een gemakkelijk over boord gaan als ze zijn opgeschreven.

27 juni 2007 at 19:11   /   Beantwoorden  /

TAZ

Hoeveel bezwaarschriften op de gehele bevolking van ca 79.000 zijn er binnen gekomen en waar wonen deze bezwaarmakers….

Alle middelen grijpen deze lieden aan, van advertenties, tot het via de Amsterdamse (GL) wethouders die hun Tweede Kamerleden aan toe informeren (mmmm, dus niet via de GL Amstelveen, dat is interessant), tot aan onwaarheden en bangmakerij aan toe.

Kom nou meneer Bos, wordt wakker, dat zou u sieren.

28 juni 2007 at 9:21   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Ja meneer of mevrouw TAZ, dat is de enige mogelijkheid om aandacht te vragen voor de zaak. Wij zullen inderdaad ons uiterste best doen om dit gezwel (golfbaan) te bestrijden, maar dan kan niet anders dan door aandacht van andere partijen te vragen. Want als de kogel eenmaal door de kerk is, dan is er niets meer aan te doen. Dan hebben B & W en onze vertegenwoordigers (…) in de raad hun zin en kunnen ze elk weekend lekker een potje golfen. En dan kunnen de echte natuurgenieters weer wat kilometers verder fietsen om nog een stukje polder te bewonderen. Snapt u?

28 juni 2007 at 12:02   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Ik vroeg alleen waarop u de mening baseert dat maar een klein deel van de bevolking die golfbaan niet wil. Daar gaf u geen antwoord op. Dat de meerderheid geen bezwaarschriften stuurt, wil niet automatisch zeggen dat zij voorstander is. Misschien heeft die meerderheid het hoofd al in de schoot gelegd, omdat naar haar toch niet wordt geluisterd door de politiek en bezwaren vrijwel standaard van tafel worden geveegd.

28 juni 2007 at 12:55   /   Beantwoorden  /

TAZ

Hr Bos,

Als u als een goed journalist en dat bent u ongetwijfeld, uw geoefende oor te luisteren legt, dan hoort u ook vele positieve geluiden. Maar, …, goed nieuws is helaas (of juist gelukkig) veelal geen nieuws.

Ik heb dat wel gedaan…..U?

29 juni 2007 at 13:38   /   Beantwoorden  /

JOHAN TH. BOS

Ook mijn al dan net geoefende oor is geen garantie voor een zuivere peiling van wat de meerderheid van de bevolking echt wil. Om dat vast te stellen is degelijk onderzoek nodig. Een referendum zou ook kunnen, maar daar begint de gemeente heus niet aan.

30 juni 2007 at 12:21   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Nee, geen referendum, want stel je toch eens voor dat….
Uiteraard hoor je ook positieve geluiden, maar dan vooral van ingezetenen die over hun inkomen weinig te klagen hebben en die zich graag willen profileren in een poenig golfgebied. Maar de ‘gewone’ man en vrouw vertoeft veel liever in een echt natuurgebied dan op een gekunsteld grasveld met allerlei zaken die NIETS met de natuur te maken hebben.

30 juni 2007 at 14:39   /   Beantwoorden  /

jos

Nieuwveen, komt er nu ook een voor max. 900 “gelukkigen’ MER rapportage klopt van geen kant….rondom A’veen al zoveel golfbanen voor de happy few…

2 juli 2007 at 12:00   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Ja maar Jos, tegen instanties en overheden die compromissen sluiten, afspraakjes in achterkamertjes maken, de waarheid verbloemen, afspraken niet nakomen…. daar is bijna niet tegen aan te knokken. Het gekonkel moet eerst via de media duidelijk naar buiten worden gebracht. En als dat uiteidelijk niet helpt….. (wordt vervolgd).

2 juli 2007 at 12:48   /   Beantwoorden  /

TAZ

Bah, wat zijn jullie toch een ongelofelijk bang zootje. De golfbaan komt er of j het nou gelooft of niet. Vraag is alleen met of zonder onze medewerking…..

2 juli 2007 at 13:03   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

TAZ, bang ben je pas als je je echte naam niet onder je verhaal wilt plaatsen. Misschien zelfs wel laf!
Overigens denk ik dat je in dit geval het woord ‘bang’ in de goede context plaatst. Er is bij mij namelijk geen enkele sprake van ‘bang’ in de zin van angst hebben. Ik probeer alleen realistisch uiteen te zetten hoe de boel hier in elkaar steekt.
Natuurlijk komt die golfbaan er automatisch, zeker wanneer we er als tegenstanders niet alles aan doen om dat gedrocht in de polder te voorkomen. Maar inderdaad, jij zit aan de makkelijke kant, namelijk aan die van de plaatselijke politiek. Je hoeft lekker niks te doen en gewoon afwachten tot er toestemming voor die golfbaan komt. Vergeet je niet je golfstick tijdig in het vet te zetten?

2 juli 2007 at 15:24   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Foutje in de 2e allinea:
Overigens denk ik dat je in dit geval het woord ‘bang’ NIET in de goede context plaatst. Et cetera.

2 juli 2007 at 16:34   /

++++++++++++++++++++

‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer

Door Johan Bos op 25 juni 2007 om 18:05, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/06/25/golfodrome-mirbruikt-naam-commissie-mer#more-1260

Loogman Vastgoed BV, initiatiefnemer van het Golfodrome in de Bovenkerkerpolder, maakt misbruik van de naam en het logo van de Commissie Mer. MER is de afkorting van milieu effect rapportage. De commissie zegt in een persbericht dat Loogman ten onrechte in publicaties haar logo gebruikt en daarbij selectief citeert haar advies. Daarmee wordt volgens de commissie de suggestie gewekt dat zij de bouw van een golfcentrum in de polder steunt. Dat is misleidend, vindt zij.‘De Commissie MER spreekt zich namelijk niet uit over de wenselijkheid of toelaatbaarheid van een project,’ laat zij weten. ‘Op 10 april 2007 bracht de Commissie haar toetsingsadvies uit over het milieueffectrapport voor realisatie van het Golfodrome in Amstelveen. Haar belangrijkste opmerking daarin was dat de effecten van alle alternatieve inrichtingen op de openheid en de structuur van het landschap in het MER en de aanvullende informatie te positief beoordeeld worden.’
De commissie adviseerde meer aandacht te geven aan de mogelijkheden om het reliëf beter te laten aansluiten bij de landschappelijke doelstellingen voor het gebied en aandacht te besteden aan de mogelijkheden om lichthinder te minimaliseren. In de publicaties van Loogman Vastgoed B.V. worden deze punten niet genoemd, constateert zij.
De stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk had de commissie op het misbruik gewezen. De stichting is blij dat daarop onmiddellijk is gereageerd.

Lees ook:Ook gemeentelijk logo misbruikt voor golfcentrum
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder
Lees ook:Deel Golfodrome vervalt
Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder

2 Reacties // Reageer

++++++++++++++++

Ook gemeentelijk logo misbruikt voor golfcentrum

Door Johan Bos op 

Na de Commissie M.e.r. verwijt nu ook de gemeente Loogman Vastgoed BV dat die misbruik van haar naam (Gemeente Amstelveen) en logo heeft gemaakt. Loogman wil een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder stichten en heeft in promotionele publicaties daarover beide logo’s gebruikt. Zowel Commissie M.e.r. als gemeente vindt dat de indruk workt dat zij medeverantwoortdelijk is voor de inhoud van die publicatie.

In “Golfcentrum in Amstelveen, de feiten op een rij” is volgens de commissie zeer selectief uit een rapport van haar geciteerd. Zij werd er overigens op het logogebruik door Loogman geattendeerd door de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk. Dat toont volgens de initiatiefnemer voor de golfbaan aan dat de tegenstanders van het project álles aangrijpen in hun strijd. Volgens hem strijden zij op een heel laag niveau. Wat niet wegneemt dat gemeente en mer-commissie het gebruik van hun logo’s kennelijk belangrijk genoeg vinden om het publiekelijk tegen te ageren.

De gemeente heeft Loogman Vastgoed B.V. verzocht naam en logo van de stukken te verwijderen en deze voortaan alleen in overleg en met instemming van de gemeente te gebruiken.

Voor de bouwvergunning voor het golfcentrum is er nu een inspraakperiode, tot en met 4 juli 2007. Dinsdag 3 juli is er van 17.30 tot 20.00 uur een informatieavond in het raadhuis. Alle stukken over het golfcentrum liggen ook in het raadhuis ook bij de balie Bouwen ter inzage, evenals in de Bibliotheek aan het Stadsplein.

Lees ook:‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer’
Lees ook:Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder

++++++++++++++++++

Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels

Door Johan Bos op , in de categorie Bovenkerkerpolder.

Zondagmorgen (1 juli) komt in het programma Vroege Vogels op Radio 1 het omstreden Golfrodrome in de Bovenkerkerpolder aan de orde. Loogman Vastgoed wil in de polder, zoals bekend, een golfcentrum realiseren. Daar is veel verzet tegen. De gemeente lijkt de plannen toe te juichen. Wijnand Duyvendak, die er Kamervragen over heeft ingediend, gaat in het programma in discussie met verantwoordelijk wethouder Remco Pols. Het programma wordt uitgezonden tussen 08.00 en 10.00 uur. Het is ook te beluisteren via http://www.vroegevogels.nl

Lees ook:Ook minister Cramer (Vrom) tegen golfcentrum
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Lokale omroep start serie rond verkiezingen
Lees ook:Serie over Amsterdamse Bos op lokale tv
Lees ook:PvdA wil tolerantieles op scholen

Geplaatst door Jan Demming op 26 juni 2007 om 1:32

De gemeente lijkt de plannen voor een golfaccommodatie niet alleen toe te juichen, zij wacht zelfs gespannen af wanneer de eerste spade ‘eindelijk’ de grond in kan om voor eens en voor altijd verlost te zijn van een stuk – weliswaar – cultuurhistorische grond, maar waaraan geen voormalige stuiver te verdienen valt. Een golf-accommodatie brengt namelijk wél geld in het laadje en Amstelveen op de landkaart. Wat wil je als gemeente met voldoende capsones nog meer?!
Ik hoop van harte dat, dankzij onder meer de tegenstand vanuit de bevolking en veel instellingen die het milieu en landschap hoog in het vaandel hebben staan, de tegenstand zo massaal wordt dat het college en de gemeenteraad eindelijk eens na gaan denken…. Die puntjes staan er niet voor niets, want dit zou de eerste keer zijn dat er, voor wat betreft de toekomst van onze volgende generaties, eens nagedacht zou worden over de toekomst van ons land. Erg optimistisch ben ik niet, want dit rechtste college – inclusief de ooit zo sociaal ogende plaatselijke PvdA, sloot na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een verbond met de twee andere rechtse partijen. Dat hield in dat door het ‘geven en nemen’ tijdens die besprekingen de bevolking eenvoudigweg NIETS meer te vertellen heeft. Het ergste is nog dat deze partijen dat zelf in min of meerdere mate hebben toegegeven.
Toch hoop ik dat uit diezelfde bevolking de roep klinkt om eindelijk eens een eind te maken aan deze minachting. die bij de gemeentekennelijk valt onder het begrip ‘transparantie’. Ik mag er toch vanuit gaan dat het laatste woord, als het er opaan komt, aan de inwoners is, om hun ziel en zaligheid in te zetten om deze ramp (golf-accommodatie) te voorkomen.

Geplaatst door TAZ op 27 juni 2007 om 12:52

Wordt een wakker man, de gemeente is een voorstander van de ontwikkeling van het Golf gebeuren, zo ook de meerderheid van de Raad en naar ik aanneem die van de bevolking.
Slechts een heel klein deel van de inwoners is tegen. Stom!

Geplaatst door Johan Th. Bos op 27 juni 2007 om 19:11

Uit welk onderzoek blijkt dat een klein deel van de bevolking tegen is? Dat de politiek doet wat de bevolking wil, is een illusie. Er wordt alleen beloofd wat de bevolking wil horen, bij de verkiezingen. Daarna is het over en sluiten. Tot de volgende verkiezingen. Dan worden er weer lijstjes met loze beloften gepresenteerd, die een gemakkelijk over boord gaan als ze zijn opgeschreven.

Geplaatst door TAZ op 28 juni 2007 om 9:21

Hoeveel bezwaarschriften op de gehele bevolking van ca 79.000 zijn er binnen gekomen en waar wonen deze bezwaarmakers….
Alle middelen grijpen deze lieden aan, van advertenties, tot het via de Amsterdamse (GL) wethouders die hun Tweede Kamerleden aan toe informeren (mmmm, dus niet via de GL Amstelveen, dat is interessant), tot aan onwaarheden en bangmakerij aan toe.
Kom nou meneer Bos, wordt wakker, dat zou u sieren.

Geplaatst door Jan Demming op 28 juni 2007 om 12:02

Ja meneer of mevrouw TAZ, dat is de enige mogelijkheid om aandacht te vragen voor de zaak. Wij zullen inderdaad ons uiterste best doen om dit gezwel (golfbaan) te bestrijden, maar dan kan niet anders dan door aandacht van andere partijen te vragen. Want als de kogel eenmaal door de kerk is, dan is er niets meer aan te doen. Dan hebben B & W en onze vertegenwoordigers (…) in de raad hun zin en kunnen ze elk weekend lekker een potje golfen. En dan kunnen de echte natuurgenieters weer wat kilometers verder fietsen om nog een stukje polder te bewonderen. Snapt u?

Geplaatst door Johan Th. Bos op 28 juni 2007 om 12:55

Ik vroeg alleen waarop u de mening baseert dat maar een klein deel van de bevolking die golfbaan niet wil. Daar gaf u geen antwoord op. Dat de meerderheid geen bezwaarschriften stuurt, wil niet automatisch zeggen dat zij voorstander is. Misschien heeft die meerderheid het hoofd al in de schoot gelegd, omdat naar haar toch niet wordt geluisterd door de politiek en bezwaren vrijwel standaard van tafel worden geveegd.

Geplaatst door TAZ op 29 juni 2007 om 13:38

Hr Bos,
Als u als een goed journalist en dat bent u ongetwijfeld, uw geoefende oor te luisteren legt, dan hoort u ook vele positieve geluiden. Maar, …, goed nieuws is helaas (of juist gelukkig) veelal geen nieuws.
Ik heb dat wel gedaan…..U?

Geplaatst door JOHAN TH. BOS op 30 juni 2007 om 12:21

Ook mijn al dan net geoefende oor is geen garantie voor een zuivere peiling van wat de meerderheid van de bevolking echt wil. Om dat vast te stellen is degelijk onderzoek nodig. Een referendum zou ook kunnen, maar daar begint de gemeente heus niet aan.

Geplaatst door Jan Demming op 30 juni 2007 om 14:39

Nee, geen referendum, want stel je toch eens voor dat….
Uiteraard hoor je ook positieve geluiden, maar dan vooral van ingezetenen die over hun inkomen weinig te klagen hebben en die zich graag willen profileren in een poenig golfgebied. Maar de ‘gewone’ man en vrouw vertoeft veel liever in een echt natuurgebied dan op een gekunsteld grasveld met allerlei zaken die NIETS met de natuur te maken hebben.

Geplaatst door jos op 2 juli 2007 om 12:00

Nieuwveen, komt er nu ook een voor max. 900 “gelukkigen’ MER rapportage klopt van geen kant….rondom A’veen al zoveel golfbanen voor de happy few…

 • Geplaatst door Jan Demming op 2 juli 2007 om 12:48

  Ja maar Jos, tegen instanties en overheden die compromissen sluiten, afspraakjes in achterkamertjes maken, de waarheid verbloemen, afspraken niet nakomen…. daar is bijna niet tegen aan te knokken. Het gekonkel moet eerst via de media duidelijk naar buiten worden gebracht. En als dat uiteidelijk niet helpt….. (wordt vervolgd).

 • Geplaatst door TAZ op 2 juli 2007 om 13:03

  Bah, wat zijn jullie toch een ongelofelijk bang zootje. De golfbaan komt er of j het nou gelooft of niet. Vraag is alleen met of zonder onze medewerking…..

 • Geplaatst door Jan Demming op 2 juli 2007 om 15:24

  TAZ, bang ben je pas als je je echte naam niet onder je verhaal wilt plaatsen. Misschien zelfs wel laf!
  Overigens denk ik dat je in dit geval het woord ‘bang’ in de goede context plaatst. Er is bij mij namelijk geen enkele sprake van ‘bang’ in de zin van angst hebben. Ik probeer alleen realistisch uiteen te zetten hoe de boel hier in elkaar steekt.
  Natuurlijk komt die golfbaan er automatisch, zeker wanneer we er als tegenstanders niet alles aan doen om dat gedrocht in de polder te voorkomen. Maar inderdaad, jij zit aan de makkelijke kant, namelijk aan die van de plaatselijke politiek. Je hoeft lekker niks te doen en gewoon afwachten tot er toestemming voor die golfbaan komt. Vergeet je niet je golfstick tijdig in het vet te zetten?

  ++++++++++++++++

  Vriendjes

  Door Johan Bos op 28 juli 2007 om 07:04, in de categorie Algemeen.
  http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2007/07/28/vriendjes#more-1301

  Natuurlijk komt die golfbaan er. Elitaire golfclub VVD wil dat en die domineert nu eenmaal het college van B e W. In de gemeenteraad heeft de liberale fractie twee bijwagens: CDA en PvdA. De afkorting van die laatste partij is zoiets als die van de VPRO, een omroep die ooit protestants was, maar het tegenwoordig als een belediging zou ervaren nog op die P te worden aangesproken. Zo ook heeft het van origine socialistische smaldeel in de raad niets meer met de arbeidsklasse te maken. In dat licht bezien is het onnozel dat tegen de golfbaan agerende actievoerders PvdA-wethouder Pols verwijt een vriendje van golfbaaninitiator Ger Loogman te zijn. Dikke vriendjes misschien wel. Nou en? Ze staan samen eendrachtig voor de opdracht de plannen te verwezenlijken. Want de meerderheid van de bevolking wil dat nu eenmaal. Nee, dat is niet onderzocht, maar dat voelt en politici nu eenmaal aan hun water. En door dat water worden wij uiteindelijk bestuurd.
  Pols vindt dat de actievoerders niet zo moeten zeuren. Goed, zijn eigen partij wilde in het verleden ook die polder open en groen houden, maar er wordt nu slechts een ‘snippertje’ daarvan uitgezonderd, meldde hij in radioprogramma Vroege Vogels. Een ‘rafelrand’ van het Groene hart. Ik gun hem van harte dat met de randen van zijn hart niet zo wordt omgesprongen, maar dat terzijde.
  Hoe beperkt het groen in de polder ook zal worden, randen blijven er altijd bestaan. En dus kan het oppeuzelen van die randen gewoon doorgaan. Er komen dus woningen, bedrijfsterreinen, kantoren enzovoort. Nou ja, eerst moet die golfhobbel zijn genomen natuurlijk.
  Ik ben actievoerder voor noch tegen het Golfodrome. Ze doen maar. En als de bestuurders er willen bouwen, gaan zij toch gewoon hun gang. Democratie bestaat eigenlijk alleen in theorie en daar heb ik mij noodgedwongen allang bij neergelegd. Een klein kliekje vriendjes maakt de dienst uit.
  Protesteren tegen de golfplannen heeft net zoveel zin als dat te doen tegen de voortdurende uitbreiding van Schiphol. Ook dáár zal ik niet aan meedoen. Omdat het tijdverspilling is en ik niet zou weten hoe je de realiteit van het toenemende luchtverkeer kunt stoppen. Ik maak al veertig jaar protesten tegen hinder door vliegtuigen mee en ik kan me niet herinneren dat alle strijdlustige organen en tijd en geld vretende organen ooit iets hebben bereikt. De luchthaven is gewoon doorgegroeid. En dat blijft zo.
  Actie voeren? Leuke hobby voor wie ervan houdt. Geeft misschien een lekker gevoel. Die kick is de enige beloning. Meer niet.

  Lees ook:Pols betreurt weigering gesprek Golfodrama
  Lees ook:Actiegroep tegen golfbaan weigert gesprek met Pols
  Lees ook:Schiphol
  Lees ook:Sprookjes
  Lees ook:Vuurwerk

  6 Reacties // Reageer

  Hans van der Liet
  En ik maar denken dat we iedere vier jaar vrije verkiezingen hebben, waarbij het de soeverein (= het volk) geheel vrij staat competente, geëngageerde, waarheidslievende en altruïstische vertegenwoordigers te kiezen…
  30 juli 2007 at 9:43   /   Beantwoorden  /

  ACTIE-helpt-meer
  Gááááp. Ga toch eens wat doen, mensen. Dat oeverloos geouwehoer zet toch geen zoden aan de dijk bovendien is het op deze site steeds een herhaling van zetten. Het lijkt meer op het eigen ego strelen dan dat dit enig blijk van bevlogenheid voor het algemeen belang geeft. Misschien kunnen jullie beter wat met bejaarden rond gaan wandelen of allochtonen nederlandse taalles geven, zijn die tenminste echt mee geholpen.
  2 augustus 2007 at 18:37   /   Beantwoorden  /

  Hans van der Liet
  Reacties van mensen die onder pseudoniem schrijven, neem ik per definitie nooit au sérieux. Nu weet ik weer waarom. Als het je verveelt, dan ga je toch lekker de krant lezen of naar het zwembad?!

  3 augustus 2007 at 9:46   /   Beantwoorden  /

  Taz

  ->2. Ja, of de golfbaan aanleggen. Goed idee. Bedankt!!!

  3 augustus 2007 at 10:39   /   Beantwoorden  /

  Grea Twint

  Geplaatst door Grea Twint: Antwoord
  05/09/2007, 11:59

  Graag wil ik u even een van de laatste stukjes over het Golfodrama van de heer vd Liet laten lezen, om u even te laten zien hoe er met de belastingbetaler omgegaan wordt.

  Geplaatst door Jan Demming: Antwoord
  04/09/2007, 17:23

  Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
  PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

  Geplaatst door Hans van der Liet: Antwoord
  04/09/2007, 17:43

  Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
  Ik wens u goede devotie overmorgen!

  Nog 4 nachtjes slapen.

  5 september 2007 at 16:05   /   Beantwoorden  /

  Grea Twint

  Geplaatst door Grea Twint: Antwoord
  05/09/2007, 11:59

  Graag wil ik u even een van de laatste stukjes over het Golfodrama van de heer vd Liet laten lezen, om u even te laten zien hoe er met de belastingbetaler omgegaan wordt.

  Geplaatst door Jan Demming: Antwoord
  04/09/2007, 17:23

  Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
  PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

  Geplaatst door Hans van der Liet: Antwoord
  04/09/2007, 17:43

  Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
  Ik wens u goede devotie overmorgen!

  Nog 4 nachtjes slapen.

  5 september 2007 at 16:05

++++++++++++++

Ook ‘Beschermers Amstelland’ tegen golfcentrum

Door Johan Bos op 16 augustus 2007 om 13:50, in de categorie Bovenkerkerpolder.

http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/08/16/ook-beschermers-amstelland-tegen-golfcentrum#more-1319Golfcentrum Golfodrome noch woningbouw moet er komen in de Bovenkerkerpolder. Bij de tegenstanders daarvan heeft ook Stichting Beschermers Amstelland zich aangesloten. Zij tekende bezwaar aan bij de provincie tegen herziening van het Streekplan, waardoor beide mogelijk zouden worden, en wil dat de polder open, stil agrarisch gebied blijft. Volgens haar staan de plannen voor een golfcentrum en (mogelijke) woningbouw haaks op eerder door zowel de provincie als de Amstelland gemeenten – inclusief Amstelveen – ontwikkeld beleid.Lees ook:‘Bovenkerkerpolder meest bedreigd in Amstelland’
Lees ook:Groengebied tegen golfbaan in polder
Lees ook:Ook Staatsbosbeheer tegen golfcentrum
Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder
Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door++++++++++++++

GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder

Door Johan Bos op 3 september 2007 om 17:38, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/09/03/groenlinks-op-alle-niveaus-tegen-golfcentrum-en-woningbouw-in-polder#more-1344

Van Amstelveen tot Den Haag zijn de politici van GroenLinks tegen woningbouw en een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. De fracties in Tweede Kamer, Provinciale Straten van Noord-Holland de Amstelveense gemeenteraad hebben laten weten de polder open en groen te willen houden. Zij zien de door GS voorgestelde herziening van het streekplan als een bedreiging daarvoor.

“Wij zijn van meet af aan tegen een golfcomplex in deze mooie polder geweest,” zegt GL-raadslid Hans Koot. “Amstelveners moeten kunnen genieten van het spaarzame groen in de omgeving en een plek vinden voor rust in ons drukke bestaan.” Ook Tweede Kamer- en de provinciale statenfractie gaan zich daarvoor hard maken. Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak: “Ik ga voor een open en groene polder die zorgt voor versterking en behoud van het open en agrarische karakter van de polder”.

De Bovenkerkerpolder ligt in het nationale landschap Groene Hart, de provinciale ecologische hoofdstructuur en een rijksbufferzone. GroenLinks wijst erop dat het de bedoeling is dit gebied niet aan te tasten, maar te beschermen. Volgens de partij verdragen woningbouw bij de Nesserlaan en een Golfodrome zich niet daarmee. “Er zijn genoeg golfbanen in de omgeving, we willen geen waardevol landschap opofferen voor nóg een golfbaan”, aldus Koot.

De provinciale statenfractie zal bij de streekplanherziening stelling nemen tegen zowel een golfcomplex als woningbouw. Statenlid Klaas Breunissen: “Wij zetten ons in voor een open en groene Bovenkerkerpolder, met ruimte voor natuur, recreatie en het boerenbedrijf. Daar past geen verstening door woningbouw of een golfbaan in. Wij steunen de actiegroepen die zich daar tegen keren en zullen alles op alles zetten om de komende streekplanherziening in groene richting bij te stellen.” Op 6 september is er een hoorzitting over het streekplan, waarvoor zich 200 bezwaarden hebben gemeld.

Lees ook:Ook provinciale ChristenUnie wil Bovenkerkerpolder groen houden
Lees ook:Stichting bedelt om geld voor juridische actie tegen golfbaan
Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Ook Ouder-Amstel tegen golfbaan in polder
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

47 Reacties // Reageer

[…]
Jan Demming
Het is belangrijk dat op 6 september in hotel Dorint op Schiphol-Oost zoveel mogelijk tegenstanders van de golfbaan en woningbouw in de B’kerkerpolder de avondzitting bijwonen. Daarom wordt voor hen gratis vervoer per bus geregeld. U wordt verzocht om zo snel mogelijk een plaats te reserveren, bij voorkeur via e-mail info@golfodrama.nl of per telefoon via 06-3622 9019 of 06-4018 2078.
BUSVERVOER Vertrek: Donderdag 6 september om 19.00 uur (stipt!) Opstapplaats: Winkelcentrum Groenhof, achterzijde straatje bij laad- en losplaats Jumbo en AH. U wordt na afloop van de bijeenkomst weer bij Groenhof afgezet. Openbaar vervoer
is bereikbaar per openbaar vervoer (o.a. bus 199, halte Stationsplein/Lvb. Reisinformatie vindt u op http://www.9292ov.nl

4 september 2007 at 14:50   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

De honden blaffen, de karavaan trekt verder. Ik meende overigens begrepen te hebben, dat politici toch nooit naar burgers luisteren, dus is het eigenlijk geen volksverlakkerij waar u mee bezig bent, meneer Demming? U geeft de mensen nu de valse hoop, dat ze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming, terwijl de oplettende lezertjes van deze site weten dat politici eigengereide, arrogante en bovenal machtswellustige wezens zijn die zich niet in het minst bekommeren om de zorgen ven de gewone man. U maakt de mensen blij met een dode mus, foei!

4 september 2007 at 15:35   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

4 september 2007 at 17:23   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
Ik wens u goede devotie overmorgen!

4 september 2007 at 17:43   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Ja, ik ken die wandelgangen nu wel zo’n beetje, althans die in het lokale praathuis. Daarom ben ik daar ook totaal op afgeknapt. Toch hoop ik dat de provinciale politici de verantwoordelijkheid willen dragen en zullen kiezen voor een blijvend stukje groene polder tussen Amstelveen en Uithoorn.

PS: Misschien is het toch verstandig om nu alvast in te checken. Stel u voor dat u uw vliegtuig mist!?

4 september 2007 at 19:46   /   Beantwoorden  /

Grea Twint

Meneer Jan Demming, U weet niet hoe ontzettend blij ik ben met deze uitleg van de , Hr. van der Liet, VOORZITTER VAN HET CDA.
Nog hartelijk dank Hans!

5 september 2007 at 8:29   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

Mevrouw Twint, u bent natuurlijk blij omdat u dankzij mijn waarschuwing nu een betere besteding van uw vrije avond kunt zoeken dan het bijwonen van een zinloze hoorzitting!

En meneer Demming, u moet weten dat het al dan niet missen van een vliegtuig niet afhangt van het moment waarop je incheckt, maar van het moment waarop je van huis vertrekt.

6 september 2007 at 12:00   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

Het laatste nieuws uit Den Haag:
Ik heb hier een nieuwtje uit Den Haag, meneer Van der Liet. Minister Cramer heeft gisteren in het algemeen overleg over de Nota Ruimte op vragen van Wijnand Duyvendak (Groen Links) geantwoord dat ze “zich grote zorgen maakt” over de plannen voor het golfcomplex in de Bovenkerkerpolder en “naar mogelijkheden zoekt om te plannen te stoppen”. De minister zei dat de gemeente Amstelveen “de kernkwaliteiten van het gebied niet goed heeft gedefinieerd”.

En wat het al dan niet missen van uw vliegtuig betreft: stelt u zich eens voor dat u een uur in de file komt te staan en uw vlucht mist. Ik moet er niet aan denken!

6 september 2007 at 12:21   /   Beantwoorden  /

Taz
Vergeet er svp dan ook niet bij te vertellen dat dan de rondweg Amstelveen gepland wordt. Betekend dat er geen golfballetjes door de lucht vliegen,…, wel lekker uitlaatgassen happen ‘s ochtends bij het wakker worden. Bah.
Succes, oh ja in het laatste geval ga ik wel verhuizen.

[..]
Jan Demming

Over die rondweg wordt al jaren gesproken, maar het is niet zo dat – mocht de golfbaan niet doorgaan – er als alternatief dan maar een rondweg wordt aangelegd. Het A3-tracé blijft echter gereserveerd door het rijk ten behoeve van een eventuele weg riching Rotterdam. Dat heb ik althans begrepen.

6 september 2007 at 13:52   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp

En zo blijkt dat ook politici overtuigd kunnen worden van het feit dat zij ongelijk hebben gehad. Alleen jammer dat met name de mede-aanstichters van de ellende Requin en Mager gewoon blijven zitten waar ze zitten.
Dit komt door de pakken boter op hubn hoofd. Het getuigt van meer respect naar de inwoners toe als zij conclusies trekken en aftreden. Zie het als een verloren voetbalwedstrijd. De trainer en manager zijn verantwoordelijk.

7 september 2007 at 0:01   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp

En zo blijkt dat ook politici overtuigd kunnen worden van het feit dat zij ongelijk hebben gehad. Alleen jammer dat met name de mede-aanstichters van de ellende Requin en Mager gewoon blijven zitten waar ze zitten.
Dit komt door de pakken boter op hubn hoofd. Het getuigt van meer respect naar de inwoners toe als zij conclusies trekken en aftreden. Zie het als een verloren voetbalwedstrijd. De trainer en manager zijn verantwoordelijk.

7 september 2007 at 0:01   /   Beantwoorden  /

Hans van der Liet

Meneer Demming, te uwer geruststelling: ik heb mijn vliegtuig niet gemist; ik ging ook keurig met de bus 300, de Zuidtangent, naar Schiphol (waar u overigens jarenlang uw broodjes heeft verdiend aan het verpesten van het milieu door het vliegverkeer, maar dit terzijde).

En uitkijkend over de mooie Caraïbische zee, ben ik dankbaar dat de minister van VROM niets te zeggen heeft over de ruimtelijke ordening in Amstelveen (tenzij zij het enorm zware wapen uit de kast haalt om te weigeren het KB te tekenen dat de Raad van State zal concipiëren naar aanleiding van het kroonberoep dat u en uw medestrijders ongetwijfeld zulen instellen tegen het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten, hetgeen zelden gebeurt). Maar goed, tegen die tijd dat het zover is, ben ik misschien zelf wel de minister van VROM. Mevrouw Cramer zal het rond die tijd hoogstwaarschijnlijk NIET meer zijn.

10 september 2007 at 22:09   /   Beantwoorden  /
[…]

++++++++++++++

Ook minister Cramer (Vrom) tegen golfcentrum

http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/09/06/ook-minister-cramer-vrom-tegen-golfcentrum#more-1352

Door Johan Bosop 6 september 2007 om 13:14, in de categorie Bovenkerkerpolder.

Minister Cramer van VROM maakt zich grote zorgen over het in de Bovenkerkerpolder geplande golfcentrum. Zij heeft dat gezegd tijdens het algemeen overleg over de Nota Ruimte, in antwoord op vragen van GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak. Cramer zij te zoeken naar mogelijkheden om de Amstelveense plannen stop te zetten. Zij vindt ook dat de gemeente “de kernkwaliteiten van het gebied niet goed heeft gedefinieerd.”

Lees ook:Kamervragen over golfcentrum in polder
Lees ook:Verzet tegen Golfodrome in Vroege Vogels
Lees ook:GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder
Lees ook:GroennLinks wil ook Amstelveense ‘klimaattop’
Lees ook:Raad wil met GroenLinks ‘groene’ Legmeerpolder
++++++++++++

Voorstander PvdA: Golfodrome geen gelopen race voor raad

Door Johan Bos op 11 september 2007 om 12:43, in de categorie Bovenkerkerpolder.

http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2007/09/11/voorstander-pvda-golfodrome-geen-gelopen-race-voor-raad#more-1361

Het is onjuist te beweren dat de gemeenteraad in meerderheid al achter de plannen voor een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder staat. Dat zegt PvdA-raadslid Roeland Smits in een uitvoerig artikel op de website van zijn partijafdeling. Hij geeft overigens wel toe dat zijn fractie, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan, wil meewerken aan de komst van de het Golfodrome.Maar hij weerlegt dat in de raad in feite de kogel al door de kerk is. Al kan hij er niet om heen dat die raad een Nota van Uitgangspunten voor de golfbaan geeft goedgekeurd, die er uiteraard niet zou zijn geweest als hij helemaal niets zag in de plannen.

Ook is ermee ingestemd dat er een milieueffectrapportage (MER) kwam en is vrij gegeven voor inspraak. Volgens Smits heeft de PvdA, ‘anders dan zijzelf denken’, goed geluisterd naar de talrijke tegenstanders. Dat lijkt overigens haar standpunt niet te hebben veranderd. Volgens Smits is in de raad GroenLinks de meest duidelijke tegenstander van het golfcentrum, hoewel juist wethouder Paul Regouin van die partij in het vorige college met het voorstel kwam. Dat is nu kennelijk uit het geheugen van de groene raadsleden verdwenen, constateert Smits.

Hij herhaalt nog eens dat een golfcentrum wat de PvdA betreft de gemeente niets mag kosten, toegankelijk moet zijn voor iedereen en qua ontwerp in het landschap moet passen. Wat dat laatste precies inhoudt, weet hij ook niet goed uit te leggen. Dat aan de twee andere voorwaarden zal worden voldaan heeft initiatiefnemer Loogman al toegezegd. Zodat in feite de steun van de PvdA vrijwel al is verzekerd.
“Dat je niet iedere ontwikkeling tegen kunt houden staat voor ons vast. Tenslotte is de polder ook zèlf een historisch gegroeid stukje cultuurlandschap. Maat dat daarin niet alles past is evenzeer evident,” aldus Smits.

Lees ook:PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie
Lees ook:PvdA claimt groen licht kabinet als inlossen verkiezingsbelofte
Lees ook:‘Grote druk van wethouder achter schermen voor golfbaan’
Lees ook:Loogman: ‘golfbaan komt er zeker’
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum

++++++++++++++

Loogman: ‘golfbaan komt er zeker’

Door Johan Bos op , in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2007/11/06/loogman-golfbaam-komt-er-zeker#more-1445

Volgens Ger en Tineke Loogman heeft 99 procent van hun plannen voor een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder de toets der kritiek van de overheid doorstaan, nu Provinciale Staten en Rijk, zij het onder voorwaarden, groen licht voor het project hebben gegeven. De voorwaarden die aan de golfbaan worden gesteld, komen volgens Loogman overeen met zijn visie. “Het zijn voorwaarden die ervoor zorgen dat het karakter behouden blijft van het deel waarop deze baan zal komen in het Groene Hart. We moeten er nu samen met gemeente en provincie voor zorgdragen dat die voorwaarden op een juiste wijze worden ingevuld. Maar zonder aan het karakter van ons plan te tornen. Dat moet lukken,” zegt Ger Loogman.

Hij ziet in ‘de positieve houding van de overheid’ instemming met zijn opvatting dat de golfbaan een vrijwaring is van verstedelijking van de bufferzone. De locatie ‘Amstelscheg’, waar het golfcentrum komt, was gereserveerd voor de landbouw, maar zal ook door de plannen van Loogman groen blijven, vindt hij. Volgens provincie en Rijk worden bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte door het golfcentrum beter, door de geplande wandel- en fietspaden.

Moeite heeft de provinciale en landelijke overheid nog wel met het geplande clubhuis. “Zoals het er nu naar uit ziet, moeten nog wat aanpassingen worden doorgevoerd. Vooral tegenstanders van het golfcentrum zijn bang voor grootschalige bebouwing in het groene hart. Wat wel en niet mag, is nog niet helemaal duidelijk. Daar zullen we heldere afspraken met gemeente en provincie over moeten maken. Dat kost tijd en moet vooral zorgvuldig gedaan worden. Maar we zijn nu zover dat we ook gaan voor die laatste procent,” aldus Ger Loogman Hij zegt in overleg met de gemeente te hebben besloten meer tijd te nemen voor aanpassing van de plannen. Volgens hem is de golfbaan in Amstelveen nu ‘heel dichtbij.’

Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door
Lees ook:Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan
Lees ook:GroenLinks wil opheldering over golfbaan in polder
Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

 1. Hans van der Liet
  De aanhouder wint.
     /   Beantwoorden  /
 2. Kees de Lange
  Goh ik wist niet dat ze op Curaçao zo mee leefde met de buurtbewooners. Toch geen aan(deel)houder,toch? Of wel?
     /   Beantwoorden  /
 3. Hans van der Liet
  Ach, als je zoals ik 31 jaar in Amstelveen hebt gewoond en daarvan 13 jaar actief bent geweest in de lokale politiek, dan blijf je betrokken bij de gemeente, ook als je voor een paar jaartjes in den vreemde zit. Een (financieel) belang bij de golfbaan heb ik niet.Overigens zou het voor de buurtbewoners een regelrechte zegen zijn als die baan er komt. Het schijnt dat de waarde van woningen in de buurt van een golbaan significant stijgt.
     /   Beantwoorden  /
  […]
 4. Jan Demming
  Maar om bij uitzondering weer eens op het onderwerp terug te komen: de heer Loogman is wel érg optimistisch over z’n golfterrein. Als die er al mag komen – en dat is nog lang niet zeker – dan wordt het een vrij kleine golfbaan zonder faciliteiten voor bruiloften en partijen, een beduidend kleiner parkeerterrein en zonder hoge lichtmasten. Is dat uit commercieel oogpunt gezien dan nog wel aantrekkelijk voor hem?
     /   Beantwoorden  /
 5. […]
  Jan Demming
  Dus ik heb weer geen prijs gewonnen!?
  Terug naar het onderwerp dan maar. Ik snap er zo langzamerhand geen fluit meer van, en ik denk velen met mij. Sommige media schrijven dat Loogman de golfbaan wel op z’n buik kan schrijven, terwijl anderen weten te melden dat hij van alle partijen al min of meer toestemming heeft gekregen. Wie en wat moet ik nou geloven? Ik dacht dat de Provincie in december pas met het definitieve besluit zou komen!
     /   Beantwoorden  /

[…]
+++++++++++++++++++

Provinciale Staten tegen golfbaan in polder

Door Johan Bos op , in de categorie Sport en recreatie.
http://amstelveen.blog.nl/sport-en-recreatie/2007/12/17/provinciale-staten-tegen-golfbaan-in-polder#more-1506

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft tegen de streekplanwijziging gestemd die een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder mogelijk zou maken. Loogman Vastgoed kan nu nog in beroep gaan bij de Raad van State om het Golfodrome alsnog te realiseren. VVD, D66 stonden achter de plannen, het CDA was verdeeld. Ook een voorstel een aangepaste en bescheidener golfbaan toe te staan haalde het niet. GroenLinks, SP, Ouderenpartij, ChristenUnie en Partij voor de Dieren kwamen met een amendement op de herziening van het streekplan dat een golfcentrum onmogelijk zou maken. Dat werd aangenomen, met steun van de meerderheid van de PvdA.

Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, die zich fel verzet tegen het Golfodrome, zegt blij te zijn met de beslissing van PS. Zij verwacht niet dat Loogman bij de Raad van State veel kans zal maken, maar constateert dat haar strijd nog niet voorbij is. “Dit is een belangrijke uitspraak voor de toekomst van de polder en het gehele groene hart,” zegt voorzitter Francien Goudsbloem. “Feiten en argumenten hebben het gewonnen van het grote geld en manipulaties achter de schermen. Dat is de grote winst van vandaag. Dat geeft weer vertrouwen in ons politieke bestel, dat zovelen terecht zijn verloren.”

Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door
Lees ook:‘Golfodrome misbruikt naam commissie mer’
Lees ook:Ook ‘Beschermers Amstelland’ tegen golfcentrum
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door

8 Reacties // Reageer

j
GEFELICITEERD, helaas kon ik niet komen.
VRAAG, heeft het nog zin om naar die bijeenkomst 18 dec. van de gemeente te gaan???
Dank & Chapeau aan/voor Johan voor het snelle plaatsen! ! !

17 december 2007 at 23:11   /   Beantwoorden  /

Jan Demming

De voorzitter van Bovenkerkerpoldernatuurlijk vatte de afwijzing van het golfcentrum alsvolgt samen. “Feiten en argumenten hebben het gewonnen van het grote geld en de manipulaties achter de schermen. Dat is de grote winst van vandaag. Het kostte veel tijd en energie, maar uiteindelijk heeft de rede overwonnen. Dat geeft weer vertrouwen in ons politieke bestel, dat zo velen terecht zijn verloren. Laat dit een eerste stap zijn in de goede richting.”
Misschien wordt het nu eens tijd om samen met de gemeente de afgelopen periode door de mangel te halen. Met uitzondering van de Amstelveense gemeenteraad is ook mijn vertrouwen in de politiek – zoals voorzitter Francien Goudsbloem stelt – weer enigszins hersteld. In dat licht bezien verdient ook de provinciale PvdA een compliment.

18 december 2007 at 1:44   /   Beantwoorden  /

dorien mijksenaar

mensen, gefeliciteerd met jullie volharding. we moeten deze zomer maar eens een grandioze picnick organiseren om dit samen te vieren, deal?

18 december 2007 at 14:38   /   Beantwoorden  /

Johan Th. Bos

Ik dacht trouwens dat in het vorige college de GL-wethouder niet opviel door aversie tegen de golfbaan, terwijl die toch evident met zijn portefeuille had te maken. Sterker nog: hij was de eerste die de plannen voor de golfbaan bekend maakte en er echt niet bij vertelde: daar kan natuurlijk geen sprake van zijn.

18 december 2007 at 18:39   /   Beantwoorden  /

j

en mij in de snerpende kou liet staan, moest ik ff kwijt…trouwens leuk idee van die picknick…
wie is er vanavond in het raadhuis geweest…helaaaaas door een zeer vervelend incident kon ik onmogelijk komen…
Maar wel leuk jullie hier ff te ontmoeten…het gaat jullie goed…..

18 december 2007 at 21:35   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp

Johan, je hebt gelijk. Een ieder vanuit de Politiek zal nu gaan roepen dat er “gelukkig” geen golfbaan gaat komen, maar kijk de verslagen en besluiten maar na. In het vorige college was de vrijbrief door Requin al gegeven met ondersteuning van Alink en de rest van het toenmalige college. Toenmalig gemeenteraadslid en nu wethouder Pols stond op de vergadertafel te dansen, want de golfbaan betekende geld. En dat heb je zelf met eigen ogen kunnen zien tijdens de burgerinitiatieven, werd de familie Loogman met alle egards ontvangen ook door de voormalig wethouder Requin en afgelopen maandag wist wethouder Pols ook na de besluitvorming niet waar zijn burgers waren, maar werd gesignaleerd bij de familie Loogman. En dan nu op het succes mee-teren waar de politiek eigenlijk helemaal niets voor heeft willen doen. Zie de laatste kretologie maar vanuit PvdA land over de zogenoemde nivea-cultuur.
Vergeef mijn cynisme, maar kan slecht tegen meejuichers die eigenlijk nu kantelen bij de uitslag van de Provinciale Staten.
In dit gehele traject heeft vooral de gemeentelijke Politiek zich ongelofeijk verkeken op de deskundigheid en netwerken die in de bevolking aanwezig zijn, terwijl je daar heel trots op moet zijn en ook eigenlijk goed gebruik van moet proberen te maken.

19 december 2007 at 0:09   /   Beantwoorden  /

Taz

Ach, wie het laatst lacht……je kan een slag verliezen, maar daarmee nog niet de oorlog , mevr. Mijksenaar. Gaat u nu uw mede fractiegenoot Rgoiun uit de fractie zetten ?

Dat is wel het enige juiste wat u nog kunt doen om GL enige geloofwaardigheid te geven. Want het is inderdaad UW GL wethouder die it initieerde.

Dus, wel een picknick, maar zonder uw voormalige wethouder …..

GL laat wat van je horen,..Hr Mager misschien ?

19 december 2007 at 11:49   /   Beantwoorden  /

Grea Twint

Deze keer wil ik het CDA op een voetstuk plaatsen, mede door mevrouw, die fantastisch gesproken heeft.
Nu de Hr v/d Liet uit het locale
praathuis.
Hij heeft op 6 september bij PS ons feest niet verstoordt.
Aan hem nu een paar vragen:
U sprak over het besluit dat al was genomen in de wandelgangen en dat alles al in kannen en kruiken was.
In welke wandelgangen was dat Toentertijd?
Wie waren we? die nog wat hoorzittingen hielden om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben?
De rest is hooguit hinderlijke ruis, mooi door Hans geschreven in Speelveldjes op locatie flats Carmenlaan 04/09/07 in het Amstelveens Nieuwsblad.
En waar kan u Uw Bulldozers die toen al klaar stonden stallen tot de tijd dat u weer gaat meeblazen?
Ik weet we zijn er nog niet, maar in het vervolg graag een toontje of 30 lager.
Dan sta je nu niet voor … want u schreef toen: De Karafaan trekt door, en de honden blijven blaffend achter.

Aan alle mensen die zich voor deze schone Bovenkerkerpolder hebben ingezet, een hele dikke duim.
Met vriendelijke groet Grea Twint

19 december 2007 at 14:39

++++++++++++++++

Loogman blijft strijden voor golfcentrum

Loogman Vastgoed overweegt in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland geen golfcentrum in de Bovenkerkerpolder toe te staan. Het project werden met van 34 tegen 20 stemmen uit het herziene streekplan geschrapt. “Onze advocaat bestudeert op het ogenblik de zaak,” zegt Ger Loogman. “Maar ik ga nog steeds voor een golfbaan.” Hij wil de komende maanden in elk geval overgaan tot het afnemen van de circa 50 hectare poldergrond, waarop hij opties heeft. “Er blijven dus geen agrarische bedrijven op gevestigd.” Volgens hem en wethouder Remco Pols waren provincie en gemeente het er op ambtelijk niveau wel over eens dat een golfcentrum een goede recreatieve invulling voor de polder zou zijn.

De politiek is voor de bühne gaan optreden, denkt Loogman. Hij begrijpt vooral de PvdA in de Staten niet. Van die fractie kwam maar één van de elf leden op voor het golfcentrum, terwijl zij steeds de indruk had gewekt dat en bloc te zullen doen. Pols (ook PvdA) deelt dat onbegrip.
Loogman heeft tot het laatste moment zijn plannen aangepast om aan bezwaren tegemoet te komen tegen onder meer de omvang van de gebouwen. Gedeputeerde Staten waren voorstanders van zijn plannen. Dat Loogman de gronden toch aankoopt, is een streep door de rekening van degenen die er een open landbouwgebied wilden handhaven. “Er komen geen koeien meer op en al staat het gras er meters hoog, ik laat het zo. Maar ik heb geen toekomstige woningbouw op het oog, zoals projectontwikkelaars met gronden in de polder. Ik blijf strijden voor een golfcentrum.”

Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan
Lees ook:Provincie wil uitkoop eigenaar golfcentrum in polder
Lees ook:Loogman: golfbaan eind van dit jaar klaar
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder

‘Grote druk van wethouder achter schermen voor golfbaan’

Lees ook:Voorstander PvdA: Golfodrome geen gelopen race voor raad
Lees ook:Provinciale Staten tegen golfbaan in polder
Lees ook:PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie
Lees ook:Stichting bedelt om geld voor juridische actie tegen golfbaan
Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder

+++++++++++++

PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie

“Gelukwensen aan de tegenstanders zijn op hun plaats,” zegt Smits, al vindt hij dat de uitspraken van stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk een bedenkelijk licht werpen ‘op de kwaliteit van haar argumenten.’ De voorzitter van de stichting zei onder meer dat de ratio het heeft gewonnen van het grote geld en achterkamerdeals. Volgens Smits accepteren sommige tegenstanders nog liever huizen dan een golfbaan in de polder. “Maar goed, dat is politiek: soms win je met goede argumenten, soms met slechte. En soms verlies je. Laat ik het maar ruiterlijk toegeven: we voelen ons meer verliezer dan winnaar. Wij vonden die golfbaan onder bepaalde voorwaarden best een aardig idee. Dat hebben we altijd gezegd en dat blijven we zeggen.” Smits constateert overigens dat zijn fractie tot nu toe geen formeel oordeel geeft kunnen geven over de vraag of het plan van initiatiefnemer Loogman Vastgoed aan haar voorwaarden voldeed. “Bij alle verbaal geweld van de tegenstanders de afgelopen maanden, als zou de gemeenteraad massaal om zijn, dreigt dat simpele feit ondergesneeuwd te raken. Formeel kennen we de laatste plannen van Loogman niet eens, want ze zijn nooit aan de gemeenteraad voorgelegd.”
Tegelijk geeft Smits toe dat wat hij er wel van heeft gezien nauwelijks op bezwaren van de lokale PvdA zou kunnen stuiten. Die plannen kwamen volgens hem “zeer dicht in de buurt van wat wij als voorwaarden hadden gesteld en ook tegemoet aan de bezwaren die wij tegen eerdere versies hadden, met name wat de grootte van het gebouw en de verlichting betreft. Ik ga er dus van uit dat wij zouden hebben ingestemd. Dat alles laat natuurlijk onverlet dat PS hun eigen afweging hebben te maken. En dat hebben ze gedaan. Wij hebben daar begrip voor en respecteren hun afwegingen.”
De fractie pleit voor rust. “Laat iedereen maar even tot bedaren komen, een beetje uitblazen. B&W zijn nu aan zet. Er moet nog een besluit worden genomen over de vergunningsaanvraag van Loogman, die er nog steeds ligt. Ger en Tineke Loogman zullen ook hun knopen gaan tellen. Ik denk dat over de golfbaan het laatste woord nog niet is gesproken.”

Lees ook:Voorstander PvdA: Golfodrome geen gelopen race voor raad
Lees ook:‘Grote druk van wethouder achter schermen voor golfbaan’
Lees ook:Loogman: ‘golfbaan komt er zeker’
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

7 Reacties // Reageer

 1. Rob Nijkamp
  Als straks de stofwolken zijn opgetrokken zoals Roeland Smits aangeeft blijft los van alles 1 vraag nog steeds staan. De PvdA heeft in zijn wijsheid besloten op gemeentelijk niveau akkoord te gaan met de mogelijke aanleg van een golfbaan. Dit is door PS politiek gemotiveerd tegengehouden.
  De PvdA had in het oorspronkelijke plan wat door de gemeenteraad was omarmd, akkoord gegeven op voorwaarde van 3 punten. Volgens mij alle 3 al lachend wegggeven, maar 1 voorwaarde was dat het de gemeente Amstelveen geen geld mag kosten. Ik ben benieuwd of de PvdA aan de gemeente gaat vragen hoeveel geld het project al heeft gekost en zo ja, hoe dit wordt teruggehaald.
  Door hier open over te communiceren, al zal dat moeilijk zijn, geeft een eerlijker beeld dan hoe de communicatie naar de burgers tot nu heeft gelopen.
     /   Beantwoorden  /
 2. Jan Demming
  Roeland Smits noemt het bedenkelijk dat de voorzitter van de stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk zegt dat “de ratio het heeft gewonnen van het grote geld en achterkamerdeals.” Wat mag hier dan wel bedenkelijk aan zijn als je weet en/of hebt gezien dat wethouder Pols en initiatiefnemer Loogman gebroederlijk tijdens ter zake doende bijeenkomsten gebroederijk over koetjes en kalfjes (en de rest) keuvelen. Bedenkelijk dus! En wat bedoeld wordt met het grote geld hoef ik naar mijn oprechte mening niet verder uit te leggen.
     /   Beantwoorden  /
 3. Roeland Smits
  Twee reacties:
  1) Voor ieder groot project geldt dat de kosten van de voorbereidingsfase worden gedekt door (bijvoorbeeld) de bouwleges. Dus: geen golfbaan, geen bouwleges of andere inkomsten samenhangend met vergunningverlening. Dat de gemeente Amstelveen dan opdraait voor de kosten van de voorbereidingsfase, is dus onvermijdelijk. Dat zouden zelfs tegenstanders van de golfbaan moeten begrijpen en accepteren.
  2) Het is een misverstand te denken dat iets dat onwaar is, vanzelf waar wordt als je het maar vaak genoeg herhaalt. Door al maar te herhalen dat er achterkamerdealtjes zijn gemaakt, heb je nog niet bewezen dat dat daadwerkelijk is gebeurd. Dus: bewijzen graag. En dat is dus niet wie met wie waar heeft gepraat!
     /   Beantwoorden  /
 4. Jan Demming
  Achterkamertjespolitiek valt niet of moeilijk te bewijzen, simpelweg omdat bepaalde zaken in achterkamertjes tussen twee of meer partijen worden geregeld, zonder daar buitenstaanders bij te betrekken. Ik vind het overigens wel vreemd dat u vindt dat er bewijzen op tafel moeten komen m.b.t. dat soort gesprekken in plaats van stellig te ontkennen dat die gesprekken ooit hebben plaasgevonden.
     /   Beantwoorden  /
 5. Roeland Smits
  Tja. Insinueren, niks kunnen bewijzen, maar omdat ik het niet stellig ontken is het dus toch waar? Kijk, dat bedoel ik dus met ‘een bedenkelijk niveau’.
     /   Beantwoorden  /
 6. Jan Demming
  Ik kan niet anders doen dan een voorbeeld uit Den Haag aanhalen. Weet u nog dat uw partij aldaar er op stond dat er “hoe dan ook” een ondezoek moest komen naar ‘Afghanistan’? Toch is het er niet van gekomen, terwijl de PvdA nog steeds deel uitmaakt van de huidige regering. Weet u nog dat uw politieke vrienden in Den Haag nog veel meer ‘inleverden’ ten einde een politieke crisis te voorkomen? Vast wel. Dat kan volgens mij niet zonder koehandel te plegen. Maar inderdaad, het is moeilijk te bewijzen, terwijl je er er vanaf de zijlijn toch zeker van bent dat er flink gelobbyd is in de achterkamertjes.
     /   Beantwoorden  /
 7. Rob Nijkamp
  Eigenlijk hoeft de discussie wat mij betreft niet meer, want het is klaar, met dank aan PS en niet aan de gemeentelijke politiek. Wat blijft steken is de opmerking van Roeland Smits, die heeft gezegd naar de burgers, degene die hij vertegenwoordigend, dat het niet kan zijn dat de politiek ondeskundig wordt genoemd. Derhalve is inbreng niet meer bespreekbaar. Gewoon een vraag: Het Ministerie van VROM geeft antwoord op vraagstelling van een burger, want de gemeenteraad ontbeert de kennis/mogelijkheid of wil om deze vraag te stellen. Het antwoord wordt in cc gestuurd aan college B&W gemeente Amstelveen. Is logisch, maar wat niet logisch lijkt is dat de betrokken projectontwikkelaar deze beantwoording ook doorgespeeld krijgt. Van de verantwoordelijk wethouder, die namens PvdA zitting heeft in het college? Wat is dan bedenkelijk niveau? Kom maar met de reactie en graag gemotiveerd.
     /   Beantwoorden  /

+++++++++++++

GroenLinks: ‘Raad buitenspel gezet in kwestie golfbaan’

Door Johan Bos op 4 januari 2010 om 15:03, in de categorie Bovenkerkerpolder.
http://amstelveen.blog.nl/bovenkerkerpolder/2010/01/04/groenlinks-raad-buitenspel-gezet-in-kwestie-golfbaan

Gemeenteraad en burgers staan zijn buitenspel gezet bij keuze voor of tegen een golfbaan en de eventuele locatie daarvoor. Dat vindt GroenLinks. Die heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W.  De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor aanlag van het golfcentrum in de Middelpolder in plaats van de Bovenkerkerpolder. Volgens raadslid Hans Koot van GroenLinks (GL) wordt er nu over de gewijzigde locatie gesproken door landelijke, provinciale en gemeentelijke bestuurders, maar zijn raad en burgerij van Amstelveen daar niet bij betrokken. “Er moet openheid,” vindt hij. “Geen handje klap tussen besturuders over een andere locatie voor de golfbaan. Dat raad en burgers buitenspel staan, kan niet bij zo’n politiek gevoelig onderwerp”. De fractie pleit voor goed ruimtelijk onderzoek naar meerdere locaties, zoals de Noorder Legmeerpolder en de Thamerpolder.

De resultaten daarvan moeten eerst aan burgers worden voorgelegd en daarna in de raad besproken, vindt Koot.  “Als we nu kijken naar andere locaties moeten we dat goed doen.” De raad moet volgens hem de regie in handen houden.

GroenLinks is er niet van overtuigd dat de Middelpolder de beste locatie is., nu van alle kanten verzet tegen een golfbaan in de Bovenkerkerpolder is gerezen.  Maar ook de Middelpolder wil GroenLinks graag open en groen houden. De fractie vraagt het college ook andere locaties te onderzoeken en die onderling te vergelijken wat betreft aantasting van de openheid van de polder, natuurwaarden, recreatief gebruik, agrarisch gebruik en kosten. Ook de noodzaak van een golfbaan moet ter discussie staan, omdat er al zoveel zijn in de regio zijn, meent GroenLinks. Zij wil dat ook de Noorder Legmeerpolder en de Thamerpolder worden onderzocht. Verder vraagt zij waarom de provincie het onderzoek uitvoert en niet de gemeente zelf. Dat zou volgens haar meer voor de hand liggen. ‘Het gaat toch immers om Amstelveens gebied.’

Als alleen adviseurs, ambtenaren, de initiatiefnemer en de wethouder bepalen wat er gebeurt, staat de openheid nogal op de tocht, meent GroenLinks. Zij vindt dat de raad zijn regierol moet opeisen. ‘Geen voorgekookte oplossing die we dan maar moeten slikken als raad.’ De fractie stelt voor de burgers bij de keuze van een locatie te betrekken.  De fractie wil de kwestie aan de orde stellen in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Lees ook:GroenLinks: B&W blijven onduidelijk over locatie golfbaan
Lees ook:Gele kaart van groene fractie voor Levie
Lees ook:GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan
Lees ook:‘Groene Pluim’ voor volkstuinders
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’

2 Reacties // Reageer

Hans van der Liet
Zozo, een referendum dus? En dat binnen ons stelsel van vertegenwoordiging door gekozen raadsleden? Een novum in Amstelveen!
4 januari 2010 at 15:32   /   Beantwoorden  /

Rob Nijkamp
Zo, dat zal pijn doen in GroenLinks land. Een raadslid dat roept dat er open gestaan moet worden voor inbreng van de bevolking en geluisterd moet worden en geen achterkamertjespolitiek. Goed zo Hans en slaap vrolijk verder met de bekende politieke boter op je hoofd. Waarom;
Als politici gaan roepen dat er geluisterd moet gaan worden naar de bevolking kijk dan de (recente) geschiedenis na. En wat blijkt, in Amstelveen is dat not-done. In het gemeentehuis, de eigen wereld, worden beslissingen genomen. Een golfbaan in de Bovenkerkerpolder, prima, intern regelen tussen Loogman en wethouders met steun van Sander Mager en de buurman van Loogman, die ambtenaar VROM te Amstelveen is. Vraag maar aan Paul, toendertijd verantwoordelijk wethouder.
Dus Hans, openheid en geen hanjeklap, prima, maar vertel dit met de kennis vanuit het verleden en niet op deze manier. Daarmee zorg jezelf ondanks aanwezige goede bedoeling voor iets wat per definitie niet geloofwaardig is met dank aan in ieder geval 2 partijleden.
6 januari 2010 at 19:57

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s