Wat heeft de Volkskrant toch met Israël en Jodendom?

Het lijkt wel of het voormalige tijdschrift ‘Joods Journaal’ de Volkskrant heeft overgenomen en nu dagelijks verschijnt.

Vandaag, 24 maart 2011 staan er op de internetpagina’s van VK Opinie vier artikelen over Joodse en/f Israëlische onderwerpen. Beter is het om op te merken dat er vandaag sléchts vier van zulke stukken staan. Vaak is het namelijk (veel) meer. Voor een krant die zichzelf nog steeds afficheert als onafhankelijk, ongebonden, algemeen-journalistiek, neutraal en betrouwbaar is dat disproportioneel veel.

Misschien wordt het toch tijd dat de Volkskrant (waarop ik al vele jaren geabonneerd ben) zich tot haar nieuwe gewijzigde identiteit en signatuur bekent. Dat zou wel zo transparant en eerlijk zijn. Toen deze krant nog nauw verbonden was aan de rooms-katholieke vakbeweging werd daar tenslotte ook niet schimmig over gedaan.

‘De pathologische prioriteiten van Mo Rabbae.’

Door Asher Ben Avraham

“De VPRO heeft vorig jaar geleden een documentaire gemaakt over de PVV en de veronderstelde financiële banden van deze partij met de Israëlische regering en de “joodse lobby” in de Verenigde Staten. Deze documentaire is vervolgens allerwegen neergesabeld als een wanstaltig, suggestief stukje riooljournalistiek. [..] De Joodse machtshonger en geldzucht is nu door Mo voorzien van een geniepig en planmatig anti-Islam programma. En Geert Wilders is niet meer dan een zetbaas van Israël.

[De link naar http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8117/ werkt niet meer.]

‘Je roept gewoon niet: we gaan op jodenjacht’

Door Robert Vuijsje
 
“Weldenkende mensen roepen niet in een microfoon dat ze op jodenjacht gaan, of ze daar nu Ajacieden mee bedoelen of echte joden. [..] Ik kom uit Amsterdam, ik ben joods en ik ben Ajax-supporter. Ik loop helemaal niet weg met de geuzennaam van Joden. Sterker: het is voor mij een reden om de wedstrijden van Ajax niet meer te bezoeken.

[ De link naar http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8117/ werkt niet meer.)

‘Stop de valse beschuldigingen.’

Door Gied ten Berge.

“NGO monitor ziet het als
zijn taak de gangen na te gaan van vredes- en mensenrechtenorganisaties, zoals Human Rights Watch, Amnesty International, Oxfam en vele tientallen anderen, waaronder groepen die gesteund worden door SIVMO. Het gaat steevast om maatschappelijke organisaties die kritiek hebben op het Israëlische regeringsbeleid. Ze worden ervan beticht het bestaansrecht van Israël te ondergraven en te fungeren als instrument voor inmenging vanuit het buitenland. Over organisaties van rechtse kolonisten, die voor hun illegale nederzettingen heel veel geld uit vooral de Verenigde Staten ontvangen, heeft NGO Monitor het nooit. Dat is ook niet zo vreemd, als je weet dat NGO Monitor sterke banden onderhoudt met de Israëlische regering. Leider van de organisatie is de Israëlische politicoloog Gerald Steinberg, die tevens optreedt als adviseur voor het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, met aan het hoofd de ultrarechtse Viktor Lieberman. NGO Monitor werd opgericht door het Jerusalem Center for Public Affairs. Voorzitter van deze club is Dore Gold, voormalig ambassadeur van Israël bij de VN en voormalig topadviseur van Sharon en Netanyahu.”

(http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8109/)

Vasthouden aan status-quo brengt Israël in gevaar 

Door Anet Bleich.

“De potentieel explosieve situatie maakt het ook voor de joodse gemeenschappen buiten Israël van belang een eigen positie te bepalen. In de joodse diaspora heeft altijd de neiging overheerst om zonder meer achter Israël te staan. De Israëli’s zijn ter plaatse, zij halen de kastanjes uit het vuur, dus het zou een gotspe zijn hun met kritiek voor de voeten te lopen, zo luidde de redenering. Toch is in die passieve opstelling enige verandering aan het komen. In de Verenigde Staten is naast Aipac (de befaamde ‘joodse lobby’) een andere organisatie in opkomst, JStreet, die de op een vreedzaam vergelijk gerichte politiek van president Obama steunt. En sinds kort heeft Jstreet een Europees zusje, genaamd JCall. Het initiatief komt uit Frankrijk, waar bekende joodse intellectuelen als de filosoof Alain Finkielkraut en de schrijver Bernhard Henry Lévi zich erbij hebben aangesloten.”
(De link naar http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8098/ werkt niet meer.]

We boffen nog dat Manfred Gerstenfeld van het Jerusalem Center voor Public Affairs ons vandaag op VK Opinie niet geselt met zijn verwijten over het verval van Nederland en over de noodzaak om het toenemende antisemitisme eens goed door zijn organisatie te laten onderzoeken.

61 gedachten over “Wat heeft de Volkskrant toch met Israël en Jodendom?

 1. Robert, volkomen gelijk, laten we het lawaai van de brommers in de stadskom bespreken, of de lucht vervuiling boven Amstelveen, oh sorry, volgens jou mag ik niet mee doen, ik ben maar een Israeli, en niet geabboneerd op de Volkskrant.

 2. "…..Wat heeft de Volkskrant toch met Israël en Jodendom?…"
  Dat is je aanhef deze keer.
  Ik denk dat je voor jezelf beter de volgende vraag kunt beantwoorden :"….Wat hebben de van Wanings toch met Israel en Jodendom…"
  Als je daarop namelijk het antwoord geeft wet je gelijk waarom de opinies van de VK over Israel en Jodendom je zo dwars zitten….

 3. Ha ha. Zag het openingsartikel, dacht er over te reageren, en zie dan dat de saint precies geschreven heeft wat ik dacht (alhoewel ik het op Robert only gehouden had) :-).

 4. Wat heeft de Volkskrant met Japan, de VS of Libië? Ofwel, is de aandacht van de Volkskrant voor Israël werkelijk disproportioneel? Het zou kunnen, ik weet het niet, want ik lees de Volkskrant niet. Maar weeg je mee dat Israël en de Palestijnse gebieden veel aandacht vragen? Ze zijn niet uit het nieuws te slaan.
  Iets anders is vervolgens of het nieuws van de Volkskrant over Israël onaanvaardbaar gekleurd is. Naar ik van je begrijp pro-Israël zou zijn. Dat valt niet af te meten aan een artikel of een correspondent, maar aan de volledige berichtgeving over Israël en het Midden Oosten. Ik heb ooit in mijn studie de politieke kleur van een krant onderzocht en het viel me op dat het lastig te kwalificeren is en een lange adem vraagt.
  Het jodendom is niet gebonden aan een land. Mij valt eerder gezegd in de Nederlandse media, waaronder de Volkskrant Online eerder de grote belangstelling voor de islam op. Vind je werkelijk de aandacht voor het jodendom disproportioneel groot? En hoe verhoudt zich dat dan tot de aandacht voor de islam?

 5. @Saint,
  == ""….Wat hebben de van Wanings toch met Israel en Jodendom…" ==
  Ik heb bezwaar tegen de discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek en tegen de exclusiverende en discriminerende opvattingen, meningen en praktijken die daarmee samenhangen, zeker als die gericht zijn tegen onschuldige burgers die zich niet kunnen verweren tegen Israëlische agressie, etnische zuivering, landroof, bezetting en onderdrukking.
  Ik heb er ook grote moeite mee als onder een valse vlag van journalistieke ongebondenheid, onafhankelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid Joodse en Israëlische meningen, standpunten en belangen zodanig worden begunstigd dat kritiek daarop zelfs tot zwijgen wordt gebracht door middel van censuur en verbanningen.
  In tegenstelling tot veel Joden maak ik juist geen enkel onderscheid tussen mensen op grond van hun genetische of etnische afkomst. (All men are created equal, tenslotte. Ik bestrijd wel verwerpelijke opvattingen, meningen, standpunten en praktijken die zijn aangeleerd in het kader van religies en culturen die niet meer ongewijzigd in deze tijd en wereld passen.

 6. Op 25 september 2009 schreef ik al eens een VK weblog over de opmerkelijke voorkeur van de Volkskrant voor Joodse cq Israëlische kwesties. Daarover stonden op die dag zeven(!) opiniestukken op de website van deze ooit openlijk rooms-katholieke krant:
  – ‘Het raketschild en de Afghaanse connectie’, door Paul Brill (VK 18/9; gaat natuurlijk wéér over Iran en -Israël),
  – ‘Goldstone laat kans op debat in Israël liggen’, door David Landau (VK 22/9),
  – ‘Stop Iran voor het te laat is’, door Yanaï Bar e.a. (VK 23/9),
  – ‘Waren superjoden Übermenschen?’, door Max Pam (VK 24/9),
  – ‘Weerbarstig’, hoofdredactioneel Commentaar van 24/9 waarin de anonieme coomentaarschrijver zich namens de Volkskrant uitspreekt tégen een bouwstop van de illegale Joodse nederzettingen in de door Israël bezet (en stelselmatig geannexeerd en gekoloniseerd) Palestijnse gebied.
  – ‘Leugens over Joden’, door Nausicaa Marbe (VK 25/9),
  – ‘VS bestrijden klimaatverandering fel’, door Fay Hartog Levin (VK, 22/9).
  Het laatstgenoemde artikel lijkt niet in het rijtje thuis te horen, maar aangezien de VS altijd een Joodse ambassadeur naar Nederland sturen met het oog op de doorvoer van Amerikaans wapentuig via ons land naar Israël, moet alles wat die ambassadeur doet, zegt of schrijft, gezien worden in het licht van Israëlische p.r. en belangen.
  Zo veel aandacht voor Judaïca zou in het Joods Journaal of in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) niet misstaan en zou daar ook geen aanleiding geven tot gerechtvaardigd protest, kritiek en verzet. Lezers van zulke categoriale kranten en bladen weten namelijk waar die voor staan, welke belangen zij behartigen en wat zij dus als inhoud en strekking kunnen verwachten. Daar is niets mis mee.
  De Volkskrant was ooit een krant met een uitgesproken rooms-katholieke signatuur en identiteit. Die binding met en de loyaliteit aan de RK vakbeweging werd losgelaten en de Volkskrant werd een linkse onderwijzerskrant met een sterke binding aan de PvdA. Daarna werd de krant steeds liberaler van karakter en van de linksheid bleef nog slechts een vage en tamelijk vrijblijvende linksigheid over. Van een overheersende binding aan enige maatschappelijke, politieke of levensbeschouwelijke richting was echter een tijd lang niets te merken. Ergens aan het begin van die periode (nu best al wel een tijd geleden) heb ik mij op de Volkskrant geabonneerd, naast NRC Handelsblad.
  Ik riep de Volkskrant op om haar vizier te openen haar nieuwe identiteit en gewijzigde signatuur te benoemen.
  (Zie http://www.vkblog.nl/bericht/279266/ )

 7. @Robert: Nou, er zijn inderdaad wel eens dagen geweest dat je echt een punt had gehad, maar deze 4 voorbeelden vind ik inhoudelijk stuk voor stuk onverdacht. Zetten ze ’s wat dingen recht, is het weer niet goed!
  (Overigens vind ik dat dhr. Rabbae nu echt te ver gaat en dat dhr. Avraham hem terecht terugfluit.)

 8. @Joke
  Ik zag evenmin veel bijzonders in het gesignaleerde. Mee eens dat Mohammed Rabbae te ver gaat. Hij doet de zaak waarvoor hij denkt te vechten kwaad door zijn bizarre opstelling. Het gezegde luidt dat je met zo’n vriend geen vijand meer nodig hebt. GroenLinks houdt deze man niet voor niks op afstand.

 9. Gelukkig hebben ze Leon de Winter overgedaan aan de Telegraaf. Best wel een aardige jongen hoor Leon, heel liberaal en voor het individu en vrijheid en zo, maar zijn moraal koppelt hij aan de absolute goedheid en het absolute gelijk van de staat Israel. Iedereen die dat fundament onder zijn bestaan weg wil slaan is de vijand.
  Mensen schijnen morele ijkpunten nodig te hebben die met moraal weinig te maken hebben. In de jaren 60 en 70 waren alle linkse studenten geaboneerd op het CUBA-bulletin. Waar je ook kwam, overal lag het in gele kaft gestoken stencilpakket van Maria Snethlage op tafel. Ik denk dat ANNET BLEICH ook wel zo een stapeltje tijdschriften in haar kamertje had liggen. Ze was pacifiste in die tijd. In de jaren 80 werd ze oorlogszuchtig en trok ze het hele land door om de oorlog tegen Saddam te prediken. Ze had haar morele ijkpunt verloren – blijkbaar…

 10. Ik heb het even opgezocht:
  Nederlandse solidariteit met Cubahttp://www.geschiedenis.nl/index.php?bericht_id=203&go=home.showBericht

 11. ==Wat heeft de Volkskrant toch met Israël en Jodendom?
  ==
  De helft van je stukje is duimzuigerij.
  1) ‘De pathologische prioriteiten van Mo Rabbae.’
  Is een artikel dat gaat over een Marokkaan.
  2) ‘Je roept gewoon niet: we gaan op jodenjacht’
  Is een artikel dat gaat over een Hagenees.
  ==Ik heb bezwaar tegen de discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek en tegen de exclusiverende en discriminerende opvattingen, meningen en praktijken die daarmee samenhangen, zeker als die gericht zijn tegen onschuldige burgers die zich niet kunnen verweren tegen Israëlische agressie, etnische zuivering, landroof, bezetting en onderdrukking.==
  Ik daag je uit zulke burgers te benoemen…ik vraag mij oprecht af welke burgers van welk land je bedoeld.

 12. Robert, je kunt je afvragen hoe beklagenswaardig je bent bij die eeuwige ban op de opiniesite van VK. Zo heb ik er geen zin meer om in de algemene politisering van de feiten – die zonder meer wordt gecreëerd door slechte opiniestukken – als schoonmaker te dienen. Toen ik de eerste link aanklikte werd ik gelijk al misselijk door een glasharde leugen van Likoed Nederland inzake de involvement van Israël (Shin Beth) in de creatie van Hamas en over hun bewapening.
  == That Israeli policy engendered suicide bombing was acknowledged by Rabin. Having originally promoted indiscriminate bombing of South Lebanon ‘until there’s nobody left there’ – he was defence minister at the time – he finally came to the view that ‘terror cannot be finished by one war; it’s total nonsense.’ By replacing ‘PLO terrorism’ with ‘Shia terrorism’, he acknowledged, Israel had done ‘the worst thing’ in the struggle against terrorism: ‘Not one PLO terrorist,’ he said, ‘has ever made himself into a live bomb.’ ==
  Dit stukje van Jacqueline Rose en de bevestiging daarvan – met meer gore details – bij analyses van Zeev Maoz, Robert Dreyfuss e.v.a (Ray Hanania, "Sharons Terror Child" – How the Likud Bloc Mid-wifed the Birth of Hamas, Counterpunch 2003) heb ik in het verleden meer dan genoeg geplaatst. Daar waar bloggers hier geroyeerd worden vanwege "reclame" voor een politieke partij, kan Likoed Nederland gewoon propaganda blijven spuien.
  In Haaretz stond er in januari onder een artikeltje: "Is The Guardian ‘disproportionately preoccupied’ with Israel?" een aardige reactie:
  == Settlements, Killing of Palestinians, Bombing Gaza, The Flotilla, Relations or lack of them with Lebanon, Syria, Turkey, Jordan, Egypt, the UN, Sen. Mitchell, UN, Jerusalem, the Wall, African Immigrants, Rabbis Hate Letters, Dubai, Netanyahu, Liebermann, Colalition… You Name it, Israel is involved. 2200 Stories Tagged? 6 a day, in the Most Israel Preoccupied Newspaper? You Must Be Joking! There is Lack of Coverage of Israel in the British Media, Period! ==
  De Volkskrant is simpelweg niet de krant waar men wijzer wordt over Israël. In die opiniestukken zitten heel veel "leidende zinnetjes," waar ik niet meer intrap. In een analyse hoe objectief de Volkskrant is begin ik niet eens. De krant is het niet waard en in Nederland is men slecht geïnformeerd.
  (Ik weet dat ik hier om de pointe van je blog draai. Hieronder probeer ik slechts aan te geven hoe het m.i. wel moet).
  Zo denk ik niet dat men ooit in de Volkskrant ooit een tekst aan zal treffen als hieronder, die de kern van de zaken raakt en het geneuzel bij de Volkskrant ver achter zich laat. Van Jacqueline Rose:
  ‘J’accuse’: Dreyfus in Our Times
  […] The story, because of Dreyfus, so Israel, is not without some truth: what happened in France at the turn of the century was in many ways a forerunner of Vichy. But it is not the only story, and those who tell it risk blinding themselves to what Israel as the nation for the Jewish people did to the Palestinians in order to become a nation, and no less to what Israel has become. If the only lesson we learn from anti-semitism is more and more anti-semitism – of necessity, eternally, and as the core and limit of Jewish life – then we have learned nothing. A different version of the story would instead take from the Dreyfus affair a warning against an over fervent nationalism, against infallible armies raised to the level of theocratic principle, against an ethnic exclusivity that blinds a people to the other peoples of the world, and against governments that try to cover up their crimes.
  To conclude: in December last year, I received by email from a website called the Public Diplomacy Network an article by Gerald Steinberg published in the Canadian Jewish News and entitled ‘From Dreyfus to Goldstone’. My first reaction, I must confess, was one of anxious excitement that he would be making the argument – the line from Dreyfus to Israel – that I wanted to make. I needn’t have worried. In fact I was very naive. In Steinberg’s eyes, Israel is the modern-day Dreyfus, and judge Richard Goldstone and his co-authors are the military court, perpetrators of injustice falsely indicting the ‘entire Jewish nation’ of war crimes.[3] This takes some doing, not least because Goldstone, as well as being a Jew, has been so deeply involved in international criminal law – he was chief prosecutor of the United Nations International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda between 1994 and 1996. In 1991, at the request of Nelson Mandela, he chaired an inquiry into South Africa’s political violence. None of which requires us to excuse his actions as a judge under South Africa’s apartheid regime (of course detractors who seek to highlight this era make no mention of Israel’s deep military involvement with that regime). ‘It may take years,’ Steinberg concluded, ‘until a modern Emile Zola emerges to articulate and denounce this immoral farce and its perpetrators.’ If I was momentarily delighted by this confirmation of the continuing relevance of Dreyfus, let’s just say that it didn’t last. I hope it is clear that I see things rather differently. That the story of Dreyfus, the fight for justice, leads rather to universal human rights and the need to abide by international law. To my mind, the Goldstone Report instead affords Israel a unique possibility, I would say an obligation, to take responsibility for its own actions and to recognise the injustice of those actions, not just during Operation Cast Lead in the winter of 2008-9, but on a daily basis against the Palestinian people. There will always be a better way to serve a country ‘than to wrap oneself in blind faith’. All comparisons are invidious, but we could say that we already have our Zola. We already have ‘J’accuse’.
  ‘I belong to the race of those,’ Lazare said, ‘who were first to introduce the idea of justice into the world’:
  All of them, each and every one, my ancestors, my brothers, wanted, fanatically, that right should be done to one and all, and that the scales of the law should never be tipped in favour of injustice. For that, over centuries, they cried out, sang, wept, suffered, despite the outrages, despite the insults spat at them. I am one of them and wish to be so. And that being the case, don’t you think I am right to speak of those whom you haven’t even dreamed of?
  For me, there is finally no more important lesson to be learned from the Dreyfus affair.http://www.lrb.co.uk/v32/n11/jacqueline-rose/jaccuse-dreyfus-in-our-times

 13. @George,
  == "Is de aandacht van de Volkskrant voor Israël werkelijk disproportioneel? Het zou kunnen, ik weet het niet, want ik lees de Volkskrant niet." ==
  Vier opiniestukken op één dag is nogal veel voor een onderwerp waar een ongebonden en onafhankelijke krant neutraal tegenover zou moeten staan. Het aantal ‘opinie’-stukken over Jodendom en/of Israël is regelmatig nog groter en de auteurs zijn te vaak professionele pro-Israëlische belangenbehartigers, echte lobbyisten. In combinatie met het verbannen van hun opponenten wordt de weegschaal één kant opgeduwd. Dat is met name waartegen ik bezwaar probeer te maken, wat met mijn nu al 15 maanden durende verbanning van VK Opinie best lastig is.
  Je kunt niet zomaar vaststellen dat de VK pro-Israël is maar wel dat deze krant aan ‘damage control’ doet. Israël krijgt zodoende niet de zware kritiek die het verdient met zijn etno-nationalisme (de Israëlische vlag wappert zelfs op dit forum!), zijn illegale kernwapens, zijn expansiedrang en kolonialisme en vooral met de verwerpelijke wijze waarop het optreedt tegen (de nakomelingen van) zijn oorspronkelijke Arabische bevolking.

 14. @Joke Mizée,
  == "Deze 4 voorbeelden vind ik inhoudelijk stuk voor stuk onverdacht. Zetten ze ’s wat dingen recht, is het weer niet goed!" ==
  Geen enkele opvatting, mening of standpunt is ‘verdacht’. (Ik heb die vreselijke term trouwens niet gebruikt!) Zolang auteurs maar duidelijk maken vanuit welke achtergrond, in welke hoedanigheid en met welke bedoeling zij een bepaald standpunt verdedigen of een ander aanvallen, moet iedereen kunnen deelnemen aan het publieke debat.
  Van enige eerlijkheid en transparantie was bij voorbeeld geen sprake bij het artikel van van 17 maart jl (http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8072) van Gerald Steinberg, president-directeur van NGO Monitor. Die club blijkt nauw gelieerd te zijn met de Israëlische regering en met het Jerusalem Centre for Public Affairs, de lobbyclub van aartslobbyist Manfred Gerstenfeld.
  Het artikel van Gied ten Berge, voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) was terecht gericht tegen dit soort schimmigheid en verhulling van ware bedoelingen. Zijn artikel herinnerde mij eraan dat ik mijn donatie aan die organisatie nog niet heb betaald.
  Ook het artikel van Anet Bleich was niet ‘verdacht’. Zij heeft in de Volkskrant echter columns en met name recensies geschreven waarin haar eigen betrokkenheid met Jodendom en Israël een grotere rol s[peelden dan zij openlijk liet blijken. De manier waarop zij en ook Paul Brill boeken als ‘De Israël Lobby’ (Mearsheimer en Walt) en ‘Beyond Chutzpah’ (Norman G. Finkelstein) kansloos afbrandden had niets meer te maken met objectieve en betrouwbare journalistiek.
  Robert Vuijsje schreef een vooringenomen Joods verhaal waarin hij voorbij ging aan de uitlokking door de Ajax-aanhang zelf (‘De Joden komen eraan!´ en ‘Wij gaan Rotterdam met Joden bombarderen!’).
  Hetzelfde geldt voor het ronduit schandelijke stuk van Avraham Ben Asher, die natuurlijk Mohammed Rabbae mag bekritiseren maar niet op die schunnige en persoonlijke manier.
  Bovengenoemde Gerald Steinberg van NGO Monitor schreef in zijn artikel van 17 maart jldat het verhitte debat de essentie van democratie is. De redactie van VK Opinie zou zich die opvatting voortaan ook wat meer moeten gaan respecteren in plaats van kritische burgers uit te sluiten van deelname aan de openbare publieke discussie op haar eigen website en zodoende praktisch monddood te maken.

 15. @Arjan Fortuin,
  Duizend maal dank voor je prachtige citaat van Jacqueline Rose, die – zelf Joods – de oorsprong en essentie van rechtvaardigheid (en de maling daaraan van het huidige Israël) zo goed verwoordde.
  Verstandige woorden kunnen niet genoeg worden herhaald. Bij deze:"The story of Dreyfus, the fight for justice, leads rather to universal human rights and the need to abide by international law. To my mind, the Goldstone Report instead affords Israel a unique possibility, I would say an obligation, to take responsibility for its own actions and to recognise the injustice of those actions, not just during Operation Cast Lead in the winter of 2008-9, but on a daily basis against the Palestinian people." [..] ‘I belong to the race of those,’ Lazare said, ‘who were first to introduce the idea of justice into the world’."
  Dát is de geschiedenis waar Joden trots op kunnen zijn in plaats van op het (toen en nu weer) met geweld veroveren van andermans land en het onderdrukken van andere mensen en dat nog proberen goed te praten onder de valse vlag van onafhankelijke en integere journalistiek.

 16. @Likoed Nederland,
  == "Om je ziek te lachen. Van Wanings laatste 5 blogs gaan over Israel. Over een obsessie gesproken…" ==
  Ja, en het zijn allemaal reacties op dingen die niet onweersproken mochten blijven. Of willen jullie hier helemaal vrij spel? Dankzij alle verwijderingen en verbanningen door VK Opinie zijn jullie daarmee al een eind opgeschoten..

 17. @Mihai,
  Sheila Sitalsing schreef op 11 maart jl inderdaad een column die bij de redactie van VK Opinie waarschijnlijk nogal hard is aangekomen. Zij gaf daarin scherp commentaar op een artikel van Robert D. Kaplan dat de VK met kennelijke instemming had overgenomen van The New York Times:.
  "Kaplan schreef [over het fenomeen ‘welwillende dictator’] het type stuk dat ze op redacties van kranten en tijdschriften ‘lekker prikkelend en tegendraads’ vinden; na een rondje in enkele buitenlandse media bereikte het woensdag Nederland: de Volkskrant drukte het af. [..] Je zou termen als ‘Aziatische waarden’ en Kaplans ‘welwillende dictator’ ook gore dubbelpraat kunnen noemen, bedoeld om mensen eronder te houden."
  Die konden ze in hun zak steken.. Ik ben benieuwd hoe Sheila Sitalsing het als columniste van de VK zal (of mag) uithouden.

 18. @Wim Duzijn,
  Leon de Winter doet niet schimmig over zijn achtergrond, zijn hoedanigheid en zijn bedoelingen.
  Iedereen is vrij om zijn opvattingen en meningen te uiten, mits anderen maar de hunne daar tegenover kunnen zetten. De redactie van VK Opinie beïnvloedt de weegschaal van het publieke debat door onwelgevallige opinies te verwijderen en door kritische reageerders te verbannen.
  Wie overigens in de De Telegraaf beide columns van Bob Smalhout en Leon de Winter achter leest, krijgt de indruk dat ook daar de weegschaal een beetje is doorgeslagen.

 19. @ Robert van Waning 24-03-2011 21:07
  """Ik heb bezwaar tegen de discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek en tegen de exclusiverende en discriminerende opvattingen, meningen en praktijken die daarmee samenhangen, zeker als die gericht zijn tegen onschuldige burgers die zich niet kunnen verweren tegen Israëlische agressie, etnische zuivering, landroof, bezetting en onderdrukking."""
  Deze typering past heel wat beter op het mohammedanisme en de zg. "pro-Palestijnse" lobby (die in werkelijkheid doodgewoon extreem Judeofoob is) dan op Israel en de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek, etc.
  Het mohammedanisme heeft met zijn anderhalf miljard slaafse aanhangers en overal bloedige grenzen een gigantische impact op minstens de halve wereld, terwijl Israel een van de kleinste landen is en het Joodse volk een van de kleinste volken op deze aardkloot vormt.

 20. "…Arjan Fernhout 25-03-2011 06:22
  De Volkskrant is simpelweg niet de krant waar men wijzer wordt over Israël.."

  Woehahahaha…..en dat wordt jij niet van de Ha’aretz en hun broederkrant The Guardian….hou toch eens op man met zulke " kranten " als waterput te gebruiken…dat is voor " ons " hier behoorlijk lachwekend..
  Van Waning,
  Er zullen best een groot aantal , zie de uitslag mbt de PVV , Hollanders zijn die buitenlanders in het algemeen het land uit willen trappen…maakt dat dan Nederland rascistisch?…..
  Verder…we hebben tot schande kunnen lezen , hoe men in de Unie , waar ook jij deel vanuit maakt , met etnische minderheden om is gegaan de afgelopen tijd….maakt dat dan de Unie rascistisch?….ben jij dan derhalve een rascist?…
  We kunnen , ook nu weer zien , dat er landen aangesloten bij die Unie , met veel geweld een no-fly zone aan het instellen is….is dat koloniaal gedrag juist?….maakt dat dan de Unie geweldgeile dwazen?….unt so weiter, unt so weiter
  Ik geloof dat ik het je meerdere malen heb geschreven , en voor het geval dat het aan je aandacht is ontsnapt :
  Voordat je bij de buren gaat kijken hoe hun stoepje eruit ziet is het wijs je igen stoepje eerst schoon te vegen…..het maakt anders alle inzet jegens de buren een nogal domme actie…
  Dus mijn vraag aan jou blijft onbeantwoord ….
  Wat heeft Robert van Waning tegen Israel / Jodendom waardoor de opinies in de Volkskrant hem zo dwars zitten , en de opinies van de Ha’aretz en the Guardian , met harde plassertjes geplemt worden als zijnde " feiten kennis "…

 21. @Timmerark,
  In een reactie op mijn opmerkingen over de mijns inziens discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek en tegen de exclusiverende en mijn bezwaren tegen discriminerende opvattingen, meningen en praktijken die gericht zijn tegen onschuldige burgers die zich niet kunnen verweren tegen Israëlische agressie, etnische zuivering, landroof, bezetting en onderdrukking schreef jij:
  == "Ik daag je uit zulke burgers te benoemen…ik vraag mij oprecht af welke burgers van welk land je bedoeld. " ==
  Wat denk je hiervan:
  "On Saturday [!] December 27, 2008, the latest U.S.-Israeli attack on helpless Palestinians was launched. The attack had been meticulously planned, for over six months according to the Israeli press.The planning had two components: military and propaganda. It was based on the lessons of Israel’s 2006 invasion of Lebanon, which was considered to be poorly planned and badly advertised. We may, therefore, be fairly confident that most of what has been done and said was pre-planned and intended. That surely includes the timing of the assault: shortly before noon, when children were returning from school and crowds were milling in the streets of densely populated Gaza City.It took only a few minutes to kill over two hundred people and wound seven hundred, an auspicious opening to the mass slaughter of defenseless civilians trapped in a tiny cage with nowhere to flee.[..]
  Inflicting pain on civilians for political ends is another long-standing doctrine of state terror, in fact its guiding principle. [..]
  Thirty years ago Chief of Staff Mordechai Gur observed that since 1948, “we have been fighting against a population that lives in villages and cities.” Zeev Schiff, As Israel’s most prominent military analyst, summarized his remarks:“The Israeli Army has always struck civilian populations, purposely and consciously. The army has never distinguished civilian [from military] targets but purposely attacked civilian targets.”
  The reasons were explained by the distinguished statesman Abba Eban: “There was a rational prospect, ultimately fulfilled, that affected populations would exert pressure for the cessation of hostilities.” Eban was commenting on a review of Labor government attacks against civilians by Prime Minister Begin,"presenting a picture of an Israel wantonly inflicting every possible measure of death and anguish on civilian populations in a mood reminiscent of regimes which neither Mr. Begin nor I would dare to mention by name.”
  Some 1.5 million people in Gaza are being subjected to the murderous ministrations of one of the world’s most technologically advanced but morally regressive military machines.The hypocrisy is, again, routine. Thus Thomas Friedman, while instructing us on how the lesser breeds are to be “educated” by terrorist violence, writes that Israel’s invasion of Lebanon in 2006, once again destroying much of southern lebanon and Beirut while killing another thousand civilians, was a just act of self-defense.
  Uit: Noam Chomsky & Ilan Pappé, ‘Gaza in crisis’, 2010, pag 88.)

 22. @A.J. Raalte,
  == "terwijl Israel een van de kleinste landen is en het Joodse volk een van de kleinste volken op deze aardkloot vormt." ==
  Precies. Daarom zou het meer in verhouding zijn als media slechts zo nu en dan een artikel zouden wijden aan deze oude religie en cultuur en aan dit dappere kleine volk in plaats van vrijwel iedere dag nieuwsberichten over het doden van onschuldige burgers en massale vernietiging door ‘the murderous ministrations of one of the world’s most technologically advanced but morally regressive military machines’ en op de opiniepagina’s van ongebonden en onafhankelijke kranten vaak meer dan vier columns en opiniestukken over Jodendom en/of Israël. Dat is allemaal een beetje te veel van het goede.

 23. Op dit moment (25/3, 13:30 uur) gaan vijf artikelen op VK Opinie over Jodendom en/of Israël:
  JE ROEPT GEWOON NIET: WE GAAN OP JODENJACHT
  Robert Vuijsje
  Stop vergoelijken Palestijnse aanslagen
  Tom Struick van Bemmelen (voorzitter van Likoed Nederland; Gastauteur)
  Pro-Palestijnse organisaties in Nederland moeten Palestijnse aanslagen veroordelen.
  Wangedrag supporters is geen antisemitisme
  Martijn Kleijwegt (Gastauteur)
  Met antisemitisme heeft het gedrag van Lex Immers van ADO Den Haag niets te maken.
  De pathologische prioriteiten van Mo Rabbae
  Asher Ben Avraham (Gastauteur)
  Mo, hou toch op met die onzinverhalen.
  Stop de valse beschuldigingen
  Gied ten Berge (Gastauteur)
  Israëlische mensenrechtengroepen verweren zich met succes.

 24. Wat heeft de hele wereld eigenlijk met Israel en de Joden?
  Piepklein landje (wat de wereld nog kleiner wil maken), piepklein volkje, maar de media over de hele wereld (en niet alleen de volkskrant) spandeert er op dagelijks niveau meer aan dan elk ander onderwerp. En niet alleen de media, politici, internationale committees, etc.
  Dat alles natuurlijk afgezien van de schrijver van dit blog zelf, die nog meer schrijft over Israel en de Joden dan de volkskrant zelf.
  Lijkt mij wel een tof idee als de hele wereld er eens over op zou houden.
  Maar, kan de wereld dat wel aan :-)?

 25. @Robert: Zeg Robert, ben je niet een beetje een kortzichtige sukkel?
  Ik doel nu met name even op het stukje hieronder wat je geschreven hebt:
  "Ik heb bezwaar tegen de discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek en tegen de exclusiverende en discriminerende opvattingen, meningen en praktijken die daarmee samenhangen, zeker als die gericht zijn tegen onschuldige burgers die zich niet kunnen verweren tegen Israëlische agressie, etnische zuivering, landroof, bezetting en onderdrukking."
  Alle religies hebben een zeer discriminatoire aard (behalve misschien de Boeddisten en Hindoeïsten).
  Alles wat je opnoemt gebeurd in elk werelddeel de hele godganse dag, en ook door vele andere culturen en heel veel andere religieuze fanatiekelingen. Hmm, waar zal ik eens beginnen? Korea? Iran? Een paar van die leuke gezellige landjes in Afrika? Of dichter bij huis misschien, hoe heet dat daar ook alweer? Oja de Balkan? Oja, en verwar alsjeblieft niet de Joodse religie met Israel. Het zijn niet de Joden die dit zogenaamd allemaal doen, maar de Israeliers.

 26. @Robert 25-03-2011 10:02:
  Ten eerste betekent ‘onverdacht’ niets anders dan:
  1) Betrouwbaar 2) Koosjer 3) Niet te overdenken 4) Ongetwijfeld 5) Ontwijfelbaar 6) Rechtschapen 7) Zuiver
  Zoals gezegd zetten genoemde artikelen vnl. weer recht wat anderen gezegd of geschreven hebben – ze zijn het weerwoord waar je terecht zo aan hecht. Zoals ook het stuk van Struick van Bemmelen van vandaag wellicht een weerwoord oproept dat ze zullen publiceren.
  ="Robert Vuijsje schreef een vooringenomen Joods verhaal waarin hij voorbij ging aan de uitlokking door de Ajax-aanhang zelf (‘De Joden komen eraan!´ en ‘Wij gaan Rotterdam met Joden bombarderen!’)."=
  Ik zie even niet hoe dat Vuijsje’s stelling (nl. dat het niet onschuldig is) verzwakt of onderuit haalt.
  Het stuk van A.B. Avraham leunt op ad hominems en is niet bijzonder sterk, maar als ik bv. een stukje over Bat Ye’or zou schrijven zou ik me wrsl. ook niet in kunnen houden. Rabbae’s verhaal begint veel gelijkenis te vertonen met het Eurabië-verhaal van laatstgenoemde.
  Avraham gaat de fout in met "Rabbae ziet een complot van de Joden tegen de islam.", want Rabbae heeft het echt alleen maar over de staat Israel. Hij [MR] plaatst zich met zijn wij/zij-complotdenken echter gevaarlijk dicht in de buurt van lieden die wel zo denken, door de manier waarop hij ordening, gewicht en focus aanbrengt in de elementen van zijn verhaal. Ook organisaties die zijn aangesloten bij het antiracisme-platform rond NBK c.s. distantiëren zich van zijn uitlatingen op 19 maart j.l. (http://www.doorbraak.eu/?p=5279).

 27. "…..Arjan Fernhout 25-03-2011 16:08
  @ Saint
  …."lachwekend" … Dat was me bij jou al opgevallen, dus dat klopt…"

  Goh , die is wel heel sterk hoor Fernhout….lang over moeten nadenken zeker?…woehahahaha

 28. Robert, ik kon het niet nalaten om het citaat van Jacqueline Rose onder het stuk van Struick van Bemmelen te plaatsen. Enigszins tot mijn verbazing werd het nog geplaatst ook, maar ik had er geen emoties bij. (te merken aan taalfouten mijnerzijds). Wat kenmerkend is aan veel van dit soort stukken is dat deze zonder introspectie geschreven zijn. En zonder context. En dan krijg je dus het wipwap-principe zoals @ Joke Mizee 16:36 dat omschrijft. Het "aanwezig zijn" is slechts belangrijk. Israëlische kranten staan bol van opmerkingen van politici die gebeurtenissen niet op zichzelf beschouwen, maar zich beperken tot de rol van Israël in die gebeurtenissen. Dus Barak: "Israël is een oceaan van rust vergeleken met de toestanden in de ons omringende landen." En in Nederland opmerkingen van een Paul Brill die zich afvraagt of Israël als rolmodel kan fungeren in het streven naar democratie in Arabische staten.
  @ Joke Mizee: ‘Wij gaan Rotterdam met Joden bombarderen!’ moet vervangen worden door "Als de lente komt, dan gooien wij bommen op Rotterdam … wat de Luftwaffe niet kon, kunnen bommen uit Amsterdam" enz. enz. En meer van dit soort vuiligheid. Een schrijver als Milo Anstadt beschouwde deze wederzijdse scheldpartijen in een uitzending van Buitenhof ooit als "folklore."

 29. @Arjan: Ik kan me nog goed herinneren hoe Jan Mulder een generatie geleden zei dat je het moest negeren, dan zou het vanzelf weggaan. Hij was immers zelf als puber hooligan geweest – het ging hen alleen om aandacht. En inmiddels is het dus heel ‘normaal’: een paar jaar geleden bezigde een groepje VMBO-scholieren de Hamas-yell tijdens een onderwijs-demonstratie, en toen ik daar op een site wat over opmerkte, kreeg ik welwillend uitgelegd dat ze dat uit de voetbalwereld overgenomen hebben en er verder niks mee bedoelen. De kreet is strafbaar, maar de gedoogzone breidt zich uit kennelijk.

 30. @Joke,
  == "Zoals gezegd zetten genoemde artikelen vnl. weer recht wat anderen gezegd of geschreven hebben – ze zijn het weerwoord waar je terecht zo aan hecht." ==
  Als VK Opinie wat minder vooringenomen praatjes van pro-Israëlische beroepslobbyisten zou plaatsen, dan hoefde er van ‘onverdachte’ zijde niet zo veel te worden rechtgezet. Het stuk van Likoed-voorzitter Struick van Bemmelen van vandaag zal hopelijk een weerwoord oproepen maar het had beter helemaal niet geplaatst kunnen worden. Er zijn tenslotte grenzen aan de geloofwaardigheid van een ‘opinie-pagina’ die wordt gevuld door beroepsleugenaars.
  == "Ik zie even niet hoe dat Vuijsje’s stelling (nl. dat het niet onschuldig is) verzwakt of onderuit haalt." ==
  Robert Vuijsje had hoogstens stelling kunnen nemen tegen de uitlokkers van het misdrijf dat door Milo Anstadt ooit als ‘folklore’ is betiteld. Ook zijn stuk had echter beter niet geplaatst kunnen worden. Het droeg niets bij aan een zinnige discussie.
  == "Het stuk van A.B. Avraham leunt op ad hominems en is niet bijzonder sterk, maar als ik bv. een stukje over Bat Ye’or zou schrijven zou ik me wrsl. ook niet in kunnen houden." ==
  VK Opinie zou jóuw stuk niet plaatsen.
  Het was niet Avraham ben Asher die fout ging met zijn ad hominems aan het adres van Mohammed Rabbae, maar de partijdige redactie die besloot om al die schunnigheid af te drukken.

 31. @E.T.
  == "Wat heeft de hele wereld eigenlijk met Israel en de Joden?" ==
  Waarom wapper jij op dit Nederlandse forum met jouw etno-nationalistische vlag?
  == "De volkskrant) spendeert er op dagelijks niveau meer aan dan elk ander onderwerp." ==
  Dat is precies mijn punt. Bedankt en gefeliciteerd! Je bent on-topic!
  == "En niet alleen de media, politici, internationale committees, etc. Dat alles natuurlijk afgezien van de schrijver van dit blog zelf, die nog meer schrijft over Israël en de Joden dan de Volkskrant zelf." ==
  Schrijver dezes reageert alleen op de disproportionele aandacht voor Israël en Jodendom in het algemeen en op alle vooringenomen stukken over dat onderwerp in het bijzonder. Alleen Israëls schendingen van universele en onvervreemdbare schendingen van de internationale rechtsorde zijn relevant.

 32. @Robert van Waning
  En het wordt alleen maar erger. Ik ga zo een blog plaatsen, dat alweer over een jood gaat, Asher Ben Avraham en over zijn prioriteiten.
  Word je nu nog bozer?

 33. @ Joke, heb je mij horen zeggen dat er in Nederland geregeerd wordt? Heb je mij horen zeggen dat elementaire kennis van de grondwet (desnoods ludiek uitgelegd) deel uitmaakt van de geestelijke bagage van elke 15-jarige en dat het onderwijs daarin heeft voorzien? Vind je het gek dat Wilders populair is bij de jeugd? Prima rolmodel voor de stormen in het puberbrein, toch? Is er in de Haagse flipperkast sociale dominantie te ontdekken die dit soort dingen voorkomt? Jan Mulder had het zeer waarschijnlijk over "oerwoudgeluiden," en die hebben nowadays natuurlijk geen effect meer. Die zijn inderdaad verdwenen. Moeten joden onderzocht worden aan de hand van kreten over bommen? In eerder genoemde uitzending stelde Milo Anstadt dat we niet moeten vergeten dat Israël uit terreur geboren is.

 34. Correctie van de laatste zin van mijn laatste bijdrage:
  Alleen Israëls schendingen van de internationale rechtsorde in het algemeen en van de universele en onvervreemdbare mensen- en burgerrechten van de Palestijnen in het bijzonder zijn relevant.
  VK Opinie biedt een platform aan de Israël Lobby. Dat mag, mits critici van al die vooringenomen en eenzijdige belangenbehartiging niet dmv verwijderingen en verbanningen monddood worden gemaakt .

 35. Robert, even off-topic. Naar mijn idee wordt er achter de schermen gewerkt aan een fusie tussen de Volkskrant en Trouw. De voorpagina’s van beide kranten op internet beginnen aardig op elkaar te lijken. Inzake "opinie" wordt er behoorlijk gehakt bij de Volkskrant om dat te stroomlijnen met de beginselen van Trouw. Daarbij is de "vrijbuiterij" zoals op het VKblog natuurlijk het eerste aangepakt. De smoes dat er op het VKblog geen sprake zou zijn van goede burgerjournalistiek was slechts een afleidingsmanoeuvre van Van Thillo c.s.

 36. @ Robert van Waning 25-03-2011 13:14
  """@A.J. Raalte,
  == "terwijl Israel een van de kleinste landen is en het Joodse volk een van de kleinste volken op deze aardkloot vormt." ==
  Precies. Daarom zou het meer in verhouding zijn als media slechts zo nu en dan een artikel zouden wijden aan deze oude religie en cultuur en aan dit dappere kleine volk in plaats van vrijwel iedere dag nieuwsberichten over het doden van onschuldige burgers en massale vernietiging door ‘the murderous ministrations of one of the world’s most technologically advanced but morally regressive military machines’ en op de opiniepagina’s van ongebonden en onafhankelijke kranten vaak meer dan vier columns en opiniestukken over Jodendom en/of Israël. Dat is allemaal een beetje te veel van het goede."""
  Zou dat niet iets of liever: àlles te maken hebben met die honderden journalisten die een lekker leventje hebben in het vrije democratische Israel en dus continu artikelen moeten schrijven over wat er daar allemaal wel gebeurt. O, my God, een Palestijn in zijn teen geschoten! Etc.
  En veelal zijn dat ook nog denigrerende stukkies die ze zonder enig persoonlijk risico kunnen publiceren. Dat moeten ze dus in de omringende landen noch in het autonome PA-gebied laat staan in Gaza niet proberen! Dáár heeft dat nl. minder prettige consequenties.
  Het is me niet precies duidelijk wie en wat je bedoeld met " ‘the murderous ministrations of one of the world’s most technologically advanced but morally regressive military machines’ " , maar ik neem aan -gezien je andere posten – de IDF en dan lul je dus doodgewoon uit je nek. Of bedoelde je die idiote zin soms ironisch?
  En de onschuldige burgers die gedood worden, zijn meestal Israeli’s terwijl de meeste gesneuvelde "Palestijnen" leden van Hamas, Islamic Jihad of andere (soms gelegenheids-) terroristen zijn. Dat er bij het TERUGslaan door de IDF ook wel eens of zelfs vaak – per ongeluk – de menselijke schilden van die terreurbendes worden geraakt, valt te betreuren, maar is onvermijdelijk in deze – aan Israel opgedrongen – strijd.
  Het vermoorden van Israelische burgers, liefst vrouwen en kinderen, is ALTIJD precies de bedoeling en wordt door grote lagen van de "Palestijnse" bevolking gesteund en (uitbundig) gevierd.

 37. @ AJ-Raalte 26-03-2011 11:22
  Het hele conflict is terug te voeren naar de uitvoering van de plannen van Jabotinsky. Soms versneld, soms vertraagd. Al gedurende bijna een eeuw. "First blood" heet zoiets en experts als Zeev Maoz (ooit directeur van de Militaire Academy van het IDF) hebben dat in detail aangetoond.

 38. @ Arjan
  Lul niet!
  Het begon allemaal met de ophitserij van de moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, tegen vreedzame, hardwerkende Joodse pioniers, en met de verraderlijke Britten die hem in de kont kropen, waardoor Arabische gelukszoekers uit de omliggende gebieden de kleine, zeer diverse gemeenschapjes in westelijk Palestina konden overlopen en bedreigde Joden zo veel mogelijk buiten hun aloude thuisland werden gehouden.
  Maar het gaat nu toch echt over iets anders, nl. de overdreven aandacht voor elk wissewasje dat er in Israel voorvalt en breeduit in de MSM wordt uitgemeten, vrijwel altijd en overal met een eenzijdig anti-Israel kleurtje.

 39. Van alle artikelen op de website van VK Opinie vond opiniepaus Henk Müller de volgende interessant genoeg voor zijn rubriek ‘Ondertussen op opinie’ in de papieren zaterdagkrant van 26-03-2011:Tip voor Dries en GrettaAsher Ben Avraham heeft in een column op de site een goed advies voor de prominente ex-GroenLinkser Mohammed Rabbae: ‘Mo, hou toch op met die onzinverhalen. Ga iets nuttigs doen. Tuinieren, met je kleinkinderen naar de Efteling, duiven houden of voor mijn part de geraniums thuis water geven. Een aanbeveling die trouwens ook geldt voor Gretta en Dries. Kies simpeler en nuttiger activiteiten dan de wanstaltige theorie van de Joodse wereldwijde samenzwering met een vleugje Geert te blijven oppimpen.
  ‘Of ga bijvoorbeeld de strijd van je broeders en zusters in Arabische landen om democratie eens steunen. Misschien dat ze dat prettig vinden. Dan komt het toch nog een beetje goed met je, Mo.’ De columnist maakt zich boos over de bewering van Rabbae tijdens een demonstratie eerder deze maand dat ‘Israël ziet dat de aanwezigheid van Arabieren en moslims in Europa op den duur invloed kan hebben op de politiek van Europa en de Europese Gemeenschap jegens Israël en dan hebben ze in Geert Wilders een instrument om alles te doen om het leven voor de moslims, Arabieren en Turken zwaar te maken en het liefst om ze weg te krijgen uit Europa.’
  PoerimfeestVeel reacties online op het stuk van Robert Vuijsje over voetballen en joden. De schrijver meent dat als mensen roepen dat ze op jodenjacht gaan, er vaak sussend wordt gezegd dat ze daar Ajacieden mee bedoelen en geen echte joden. Maar die twee zaken kun je niet los van elkaar zien. Volgens reageerders tooien de supporters van Ajax zich met de geuzennaam ‘joden’ tooien, en dat ze door hun tegenstanders worden afgerekend op die keuze.
  Allemaal tot uw dienst, vindt C.Tuinenbuurg. ‘Zondag liepen we langs een synagoge in de provincie waar een echtpaar met een leuk verkleed dochtertje het Poerimfeest (joods carnaval. red) wilde gaan vieren. Om binnen te komen moet er aangebeld worden want de deur is goed op slot met een beveiligingsoog. Tegelijkertijd gaan voetbalfanaten op jodenjacht. Verder commentaar overbodig.’

  Onderaan die rubriek van VK’s opiniebaas Henk Müller staat ‘Discussieer mee op: Opinie@volkskrant.nl‘. Die uitnodiging geldt echter alleen voor mensen die geen rake kritiek uiten op columnisten en ‘gastauteurs’ van de Volkskrant. Omdat ik weigerde om dit aan hoofdredacteur Philippe Remarque te beloven, mag ik nu al 15 maanden niet meediscussiëren.
  Een reageerder moet het niet wagen om over Paul Brill in dezelfde trant te schrijven als Asher ben Avraham doet over oud-parlementariër Mohammed Rabbae. Hij/zij zou door Henk Müller verbannen worden naar de Goelag van de Volkskrant en nooit meer mogen deelnemen aan het ‘openbare’ publieke debat op de website van zijn krant. Leve de democratie..

 40. @ AJ-Raalte 26-03-2011 14:01
  Als je slechts kunt herhalen wat E.T. en Likoed Nederland hier al eerder abusievelijk hebben geschreven, dan zijn we gauw klaar. Tot voor WOI leefden arabieren en joden redelijk met elkaar samen. Dat gedoe met het perfide Albion en die fascistische Moefti klopt wel, maar daar ging een periode van 15 jaar aan vooraf met het gedoe van het perfide Albion met de fascist Jabotinsky die de zionistische revionisten graag willen vergeten. Kunnen we het wel eens over hebben.
  Moet ik verder aannemen dat je het Robert van Waning eens bent dat de Volkskrant obsessief veel aandacht besteedt aan Israël gezien je laatste alinea? (zij het dan niet met een anti-Israël kleurtje)

 41. @ Arjan
  """Tot voor WOI leefden arabieren en joden redelijk met elkaar samen."""
  Wat een kolder!
  In álle door mohammedanen veroverde en overheerste gebieden en dus ook in historisch Palestina onder de Turkse heerschappij, leefden de Joden als verachte, extreem gediscrimineerde en – in feite – vogelvrije dhimmi’s.
  Zie, bv.: http://www.americanthinker.com/2005/11/the_legacy_of_jihad_in_histori.html
  Wat je maar "redelijk met elkaar samen" leven noemt.
  Vijftien jaar voor de eerste door de Moefti geïnspireerde anti-Joodse rellen (1920) was Jabotinski nog druk doende met het organizeren van Joodse zelfverdediging tegen de de pogromisten in Rusland.
  In WO1 diende hij inderdaad in het Britse leger. Wat was daar verkeerd aan?
  Maar ik begrijp dat zo’n brutale Jood die zichzelf en zijn volk probeert te beschermen jou in het verkeerde keelgat is geschoten. Maar dat is jouw probleem.
  Dat er in de MSM (incl. de VK) obsessief aandacht aan Israel wordt besteed is gewoon een feit.
  In tegenstelling tot RvW (en jou kennelijk) vind ik niet dat de VK zo veel pro-Israel geluiden laat horen, maar – to its credit – gebeurt dat wel af en toe.

 42. @ AJ-Raalte 26-03-2011 18:14
  World War I dissolved the Ottoman Empire, leaving Palestine, the nascent Jewish homeland, in the hands of British administrators for nearly 30 years. After gaining its independence in 1948, the country newly named Israel joined the United Nations the following year: "After the state of Israel had been founded and the Israeli-Palestinian conflict was well under way, many looked back, trying to pinpoint the moment when they realized that that conflict was inevitable. David Ben-Gurion, who became Israel’s first prime minister, said it was the day in 1915 that he sat on a train waiting to leave Jerusalem at the order of [Ahmed Djemal, the city’s Ottoman ruler], who banished many known Zionist activists from the city.
  Amy Dockser Marcus – Jerusalem 1913
  Dit nog even precies om de hasbara van E.T., Likoed Nederland en van jou onderuit te halen wat betreft het begin van het conflict. Maar ik heb gezegd dat we daar maar eens over moeten hebben, maar niet hier.
  Je neemt The American Thinker als bron. Daar staan vele bronnen tegenover. Jabotinsky schoot bij Rabin en Ben Goerion ook in het verkeerde keelgat. In de kritiek op het boek van Avi Shlaim "The Iron Wall" verschilt men van de mening waarop. Een Shlomo Ben-Ami meent dat dit slechts voor de bühne gebeurde en dat de plannen voor plan Dallett midden jaren dertig al klaar lagen.
  Hier nog een van de vele reviews van het boek van Amy Dockser Marcus:
  In Ottoman Jerusalem, families of different religions picnicked together at popular shrines and vouched for each other at the bank; Muslims and Jews were business partners and neighbors; and Arab children dressed in costumes for the Jewish holiday of Purim. How then did this city of ethnic diversity become a crucible of sectarian conflict? Marcus (The View from Nebo), a Pulitzer-winning former Wall Street Journalcorrespondent, focuses on the year 1913 as a turning point, when leaders at the Zionist Congress argued for both cultural and demographic domination of Palestine, while at the same time Jews and Arabs were negotiating a possible peace. Marcus also highlights three men who helped shape the destiny of the future Israeli capital. Albert Antebi was a non-Zionist Syrian Jew who advocated for Jewish economic solvency and strong relationships with Muslims; ardent Zionist Arthur Ruppin directed the establishment of Jewish settlements; and Ruhi Khalidi, a prominent Muslim , although not an Arab nationalist, actively opposed Jewish immigration and land purchases. Marcus masterfully brings a Jerusalem of almost a century ago to pungent life, and her political dissection of the era is lucid and well-meaning although she never explains the gulf between moderate Muslims of 1913 and today’s Islamist and radical movements.

 43. @Arjan, wat ben ik blij dat jij citeert uit dat prachtige boek ‘Jerusalem 1913’ van Amy Dockser Marcus. Na het lezen van dit virtuele ooggetuigenverslag heb ik mij voorgenomen om mij door niemand meer voor de gek te laten houden omtrent de werkelijke gang van zaken in het oude Palestina die koste wat kost moest leiden tot een nieuw Israël.

 44. "Ben-Gurion told him that he was being exiled, ordered never to return to Jerusalem. Yeya Effendi held him in the embrace of a true friend, mourning his loss of their shared city. Then he looked at Ben-Gurion and said something that Ben-Gurion pondered for the entire train ride to Alexandria. ‘As your friend, I am sad,’ Yeya Effendi told him. ‘But as an Arab, I rejoice.’ "http://www.israel-palestina.info/modules.php?name=News&file=article&sid=518
  Bijzonder idyllisch!!!
  Eigenlijk zijn jullie maar een sneu stelletje, hoor. Wat hebben jullie het toch moeilijk met dat fantastische, dynamische, vrije, moderne, democratische Joodse staatje, jonges!
  ’t Is me toch wat. Ben je verdorie de hele dag ijverig bezig om die lastige Joden zwart te maken en dan komen er toch steeds weer luitjes die dat vreselijke landje met liefde en toewijding verdedigen.
  ’t Mos nie magge!

 45. @AJ Raalte,
  Israël mag zo fantantisch, dynamisch, modern en vooral vrij en democratisch zijn als het wil, maar gun dat alsjeblieft ook de verdreven, beroofde en (nog steeds) bezette en onderdrukte Palestijnen.
  Jij verdedigt niet Israël maar oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.
  "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."

 46. @ RvW
  De "Palestijnen" zijn niet verdreven, beroofd en onderdrukt, althans niet door Israel, dat alleen maar heeft voorkomen dat de Arabieren de Palestijnse Joden/Israeli’s verdrijven en uitmoorden konden en kunnen, al doen ze nog zo hun best.
  En bezet zijn de "Palestijnen" voor zo’n 95% al een 15,16 jaar door hun eigen PA, ofwel PLO (Judea en Samaria) en Hamas (Gaza), om maar niet te spreken van de verschrikkelijke discriminatie, onderdrukking en periodieke bloedbaden die ze in hun ‘broederlanden’ ondervinden.

 47. @A-J Raalte,
  == "De "Palestijnen" zijn niet verdreven, beroofd en onderdrukt, althans niet door Israel." ==
  Op welke planeet leef jij? Woonden daar ook al mensen toen god het aan jullie gaf? Wat hebben jullie met hen gedaan?
  David Ben-Gurion schreef op 5 october 1937 aan zijn zoon:
  "We must expel Arabs and take their places .. and if we have to use force .. then we have force at our disposal."
  (Shabtai Tevet, ‘Ben-Gurion and the Palestinian Arabs’, Oxford University Press, 1985, pag 189.)"The mechanisms of denial in Israel are very effective, because they are a comprehensive means of indoctrination, covering the whole of a citizen’s life from the cradle to the grave. It ensures the state that its people do not get confused by facts and reality, or, at least, that they view reality in such a way that it does not create any moral problems."
  (Ilan Pappé, ‘Gaza in Crisis’, 2010, pag 69.)
  "I was assigned to design a new programme, preferably a shopping mall, on an empty plot near Tel Aviv. During the preliminary site research, I discovered it to be a ruined Palestinian cemetery.[..]
  I wanted to know what the image of over 500 destroyed Palestinian localities would look like, on a map with a relative scale, in space, and in comparison to the thousands of newly built Israeli localities.[..]To destroy a whole country and build another one on top of it took a couple of decades. For me this new sense of scale and its realities resulted in a personal episode of complete bewilderment. After leaving university, I continued with my research, spatially analysing the creation of Israel in the light of the destruction of Palestine. [..]As maps are usually drawn by whoever is in power, the powerless can so easily disappear from them. While it was easy to find maps indicating the formation of Israel, from the first settlement onwards, it was difficult to find much documentation of Palestinian existence. Not only in reality, as many Palestinian localities were razed to the ground, but also in representations – in maps and illustrations. As I was interested in comparing the two processes of creating Israel while erasing Palestine, I needed to start mapping myself, investigating and (re-) assembling the realities."

  (Malkit Shoshan, ‘Atlas of the Conflict Israel-Palestine’, 2010, pag 6 en 7)
  PS
  Je schrijft Palestijnen tussen aanhalingstekens om aan te geven dat jij hen niet als volwaardige mensen beschouwt die zich mogen noemen naar het land waarin zij wonen.

 48. @A-J Raalte, heb je dat goed gelezen?:"WE MUST EXPEL ARABS AND TAKE THEIR PLACES.. "
  (David Ben-Gurion, stichter van de Joodse staat Israël, in een brief dd 5 october 1937 aan zijn zoon.)

 49. Nee, ik schrijf "Palestijnen" tussen aanhalingstekens omdat ik hen niet als een apart volk beschouw. Het zijn gewoon Arabieren zoals alle ander honderden miljoenen Arabieren. Dat heeft helemaal niets te maken met hun mens-zijn.
  Het is helemaal geen kunst om allerlei quotes, al dan niet vervalst, aan te halen die dit of dat beweren, maar in werkelijkheid zijn er maar heel weinig Arabieren door Joden verdreven en dan nog veelal in het heetst van de door de Arabieren ontketende strijd.
  Overigens bleven een 150.000 Arabieren gewoon thuis in dat herboren Joodse staatje.
  Daarentegen zijn vrijwel alle Joden uit door Arabieren veroverde en overheerste gebieden verdreven. In de door de Jordaniërs en Egyptenaren wederrechtelijk veroverde gebieden in westelijk Palestina overigens voor 100%. Dat is dus de echte etnische zuivering die er in het MO heeft plaatsgevonden.
  En na de Joden werden en worden nu nog de christenen op dezelfde mohammedaanse wijze onderdrukt, gediscrimineerd, verkracht, vermoord en verdreven.

 50. A-J Raalte,
  == "Het zijn gewoon Arabieren zoals alle ander honderden miljoenen Arabieren." ==
  Die Arabieren heten Irakezen, Syriërs, Egyptenaren, Jordaniërs, Saudi’s, etc.
  Ieder volk mag zichzelf noemen zoals het wil. Dat geldt voor de Palestijnen evenzeer als voor de Israëliërs, Kanaänieten, Filistijnen, Patagoniërs, Nederlanders (ongeacht hun af- en herkomst), Argentijnen (idem, veel van Spaanse afkomst) Finnen (oorspronkelijk een indo-europees volk) , etc.
  De aanhalingstekens die jij bij Palestijnen zet, zijn denigrerend bedoeld en werken stigmatiserend.
  Dat van die vervolgde Joden en christenen is óók heel erg, maar rechtvaardigt natuurlijk niet het verdrijven, beroven, bezetten en onderdrukken van de Arabische Palestijnen.

 51. @ Robert
  """Die Arabieren heten Irakezen, Syriërs, Egyptenaren, Jordaniërs, Saudi’s, etc."""
  Dat mag dan wel zo zijn, maar ze zijn toch in eerste instantie Arabier.
  """Ieder volk mag zichzelf noemen zoals het wil. Dat geldt voor de Palestijnen evenzeer als voor de Israëliërs, Kanaänieten, Filistijnen, Patagoniërs, Nederlanders (ongeacht hun af- en herkomst), Argentijnen (idem, veel van Spaanse afkomst) Finnen (oorspronkelijk een indo-europees volk) , etc."""
  Ja, en de "Palestijnen" zijn veelal van Egyprische, Syrische en trans-Jordaanse afkomst.
  Bovendien is het zg. aparte Arabische volk dat zich tegenwoordig – al zo’n 40 jaar, moet je niet vergeten! Hé, toevallig net na de Zesdaagse Oorlog, toen de Arabieren een grote NEDERLAAG leden ! – "Palestijnen" noemt, speciaal uitgevonden om Israel te verdrijven.
  En de aanduiding Palestijnen was eeuwenlang synoniem aan Joden. Dus is het op z’n best ónorigineel en op z’n slechtst ingepikt, incl. alle connotaties van onderdrukking, vervolging en genocide die het Joodse volk in de loop der eeuwen heeft moeten ondergaan, ook door toedoen van de Arabieren!
  """De aanhalingstekens die jij bij Palestijnen zet, zijn denigrerend bedoeld en werken stigmatiserend."""
  Gelul.
  """Dat van die vervolgde Joden en christenen is óók heel erg, maar rechtvaardigt natuurlijk niet het verdrijven, beroven, bezetten en onderdrukken van de Arabische Palestijnen."""
  Nee, Robert, dat van die vervolgde Joden en christenen was en is verschrikkelijk, gruwelijk, moorddadig en volkomen ongerechtvaardigd.
  En in geen enkel opzicht te vergelijken met de behandeling die Arabieren in het voormalige westelijk Palestina over zichzelf afroepen door in samenwerking met andere Arabieren Joodse Israeli’s aan te vallen, af te slachten en te beschieten.

 52. @A-J Raalte,
  == Dat mag dan wel zo zijn, maar [de Palestijnen] zijn toch in eerste instantie Arabier." ==
  Alle Arabieren heten naar het land waarin zij wonen, dus ook Palestijnen. Net als alle andere Arabieren zijn Palestijnen in de eerste plaats Palestijnen, net zoals de meeste Joodse Israëliërs in de eerste plaats Israëliërs zijn. Het wordt als zeer ongepast beschouwd om Joden met Israëliërs te verwarren. Hetzelfde geldt voor Palestijnen. Laat die aanhalingstekens dus weg of zet ze ook bij ‘Israëliërs’ (sinds 1948).

 53. David Verveer noemt zichzelf voortdurend ‘een van de verkoren volk uit het beloofde land, waar types zo als jij niet welkom zijn.’
  PiratePete schreef op het weblog van Mihai: "Wil je iemand terecht een fascist noemen dan dien je met voldoende argumenten te komen die aantonen dat iemand een aanhanger is van het fascisme. Dit vanwege de negatieve bijklank van het woord. . Dat je een kat en kat noemt, daar heb ik geen problemen mee."
  Welnu, ik noem een kat een kat en fascisten noem ik dus fascisten.
  Mensen die hier zoals E.T. (http://www.vkblog.nl/bericht/374338/Met_liefde_voor_Robert) wapperend met hun vaandel een superioristische, racistische en etno-nationalistische cultuur en politiek propageren, zijn volgens mijn definitie fascisten. Daarmee verkeer ik in goed gezelschap:"Toen het Committee for a Jewish Army ontmaskerd werd als een front van terroristen, hekelde Hannah Arendt het in Aufbau [een New-Yorkse Duits-Joodse krant, rvw]. In een artikel van 6 maart 1942 noemde zij de revisionisten zonder omhaal ‘joodse fascisten’ en verklaarde dat voor hen de oprichting van een joods leger slechts een onderdeel was van een uitgebreidere poging de zionistische organisatie onder controle te krijgen."
  (Elisabeth Young-Bruehl, ‘Hannah Arendt. Een biografie.‘, 2005, pag 254.
  Het is dus niet ongebruikelijk om bepaalde zionisten op grond van hun opvattingen, gedragingen en doelstellingen ‘fascisten’ te noemen. Zelfs toen Hannah Arendt nog een overtuigd zioniste was, uitte zij kritiek op sektarische, nationalistische, chauvinistische, fascistische en discriminatoire elementen van die beweging. (Ibid, en ‘Het zionisme bij nader inzien’, o.a. pag 77)
  Ik bewonder Hannah Arendt om haar scherpe geest, haar onafhankelijke denken, haar zuivere opvattingen over rechtvaardigheid, haar intelligente en erudiete inzichten en bovenal om haar moed om – ondanks alle venijn en vuiligheid die zij, net als Spinoza, van joodse zijde over zich heen kreeg – hardop te blijven zeggen wat zij oprecht van mening is. Zij is mijn voorbeeld, en mensen als David Verveer en E.T. zijn de vijand, en niet alleen van mij.

 54. @ Robert van Waning 30-03-2011 21:01
  """@A-J Raalte,
  == Dat mag dan wel zo zijn, maar [de Palestijnen] zijn toch in eerste instantie Arabier." ==
  Alle Arabieren heten naar het land waarin zij wonen, dus ook Palestijnen."""
  Grapjas! Er bestaat helemaal geen land dat Palestina heet. Dus dit smoesje van jou is nog een goede reden om "Palestijnen" tussen aanhalinggstekens te zetten. Thnx!
  """Net als alle andere Arabieren zijn Palestijnen in de eerste plaats Palestijnen,…"""
  Dus alle andere Arabieren zijn ook in de eerste plaats Palestijnen? Beetje ongelukkige formulatie, lijkt mij.
  """…net zoals de meeste Joodse Israëliërs in de eerste plaats Israëliërs zijn."""
  Wie heeft jou dat wijs gemaakt? Of heb je dat zelf maar verzonnen?
  """Het wordt als zeer ongepast beschouwd om Joden met Israëliërs te verwarren."""
  Och, zeer ongepast. Dat valt wel mee, maar de begrippen Israeli’s en Joden zijn inderdaad niet identiek, aangezien er ook heel wat Arabieren, Druzen en mensen met andere etniciteiten burger van de Joodse staat Israel zijn en dus de Israelische nationaliteit bezitten.
  """ Hetzelfde geldt voor Palestijnen."""
  Gelul.
  """ Laat die aanhalingstekens dus weg of zet ze ook bij ‘Israëliërs’ (sinds 1948). """
  Daar heb jij niet over te beslissen, menneke. Vrijheid van meningsuiting en dus ook vrijheid van gebruik van aanhalingstekens.

 55. VK Opinie op 6 april 2011:Rapport-Goldstone was slechts politiek middel.
  Door Ronny Naftaniël (CIDI)
  "De commissie-Goldstone heeft een oordeel heeft geveld dat ze helemaal niet had mogen vellen."http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8226/Rapport-Goldstone_was_slechts_politiek_middelDe angst regeert bij moslims en Nederlanders.
  Door David Pinto.http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8229/De_angst_regeert_bij_moslims_en_NederlandersStop de demoniseringscampagne.
  Door Yochanan Visser (Israel Facts).
  "De Arabische propaganda-molen draait weer op volle toeren."http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8228/Stop_de_demoniseringscampagneVN moeten standpunt Gaza-oorlog herzien.
  Door Afshin Ellian.http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8223/VN_moeten_standpunt_Gaza-oorlog_herzienWilders is instrument van extreem-rechts in Israël.
  Door Mohamed Rabbae.http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8186/Wilders__is_instrument_van_extreem-rechts_in_IsraelOnverbeterlijk Israël en Nederland.
  Door Thomas von der Dunk.http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8211/Onverbeterlijk_Israel_en_Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s