'Afkeer van democratie is bij de elite de norm,' zegt Noam Chomsky.

Noam Chomsky zei in zijn lezing van afgelopen zondag in de Westerkerk:

“Ondersteuning van democratie is op papier het domein van ideologen en propagandisten. In de echte wereld is een afkeer van democratie bij de elite de norm. Het bewijs is overstelpend dat de democratie wordt gesteund voor zover de economische belangen van de elite niet worden geschaad – een conclusie die in serieuzere beschouwingen met tegenzin wordt erkend.”

Volgens Chomsky beschouwt een een overweldigende meerderheid van de Arabieren de VS en Israël als hun grootste en directe bedreiging. Slechts 10 procent van hen ziet Iran als een bedreiging. Dat is niet bepaald een standpunt dat door de opiniesectie van de VK wordt gedeeld, laat staan uitgedragen. In deze krant stond dan ook geen woord over de lezing van Noam Chomsky. Deze is wel (gedeeltelijk) te lezen in NRC Next van vanochtend (15/3) onder de titel De elite zit niet op democratie te wachten.’ Zolang het geld regeert, hoeft de Arabische bevolking zich geen illusies te maken, zegt Noam Chomsky.’ De volledige tekst is (in het Engels) te lezen op www.nrcnext.nl .

De manier waarop de VK dit weblog en de reacties op VK Opinie behandelt, bevestigt het oordeel van Noam Chomsky over de anti-democratische instelling van de elite.

De mogelijkheid van burgers om een actieve rol te spelen in de ‘checks and balances‘ die onze democratie transparant, evenwichtig, eerlijk en rechtvaardig moeten houden, worden door de opheffing van het VK weblog als zodanig en door de nieuwe manier van moderatie (namelijk vooraf) weer verder ingeperkt. Wij moeten van deze – helaas tamelijk unieke en dus eindige – mogelijkheden gebruik blijven maken zolang het nog kan.

Verbanning vanwege een meningsuiting waarin niemand wordt bedreigd of ongefundeerd (en dus nodeloos) wordt geschaad, is in strijd met het wezen, het fundament, de levensvoorwaarde en de bouwstof van democratie en rechtsstaat: de vrijheid om na te denken, een mening te hebben, een standpunt in te nemen en die te uiten en te kunnen verdedigen.

Op dit moment lees ik de leerzame biografie van Elisabeth Young-Bruehl over Hannah Arendt. Ook zij werd – net als Spinoza en heel veel andere onafhankelijke en moedige denkers – herhaaldelijk in de ban gedaan. Daar is de wereld niet beter van geworden.

Ergernis, gekwetste eigenwaan, economische belangen of heilige huisjes van tribale, nationalistische, religieuze of culturele aard mogen nooit de reden zijn om iemand het recht van spreken te ontnemen. In reactieruimten en op discussiefora zijn alleen bedreiging, oproepen tot geweld, bewuste sabotage van de discussie, zinloze off-topic en stalken geldige redenen voor verwijdering van bijdragen en voor tijdelijke tuchtstraffen.

Door mij te verbannen vanwege een kritische (maar fatsoenlijke) reactie op een column(!) heeft de Volkskrant zichzelf gediskwalificeerd als onafhankelijk, democratisch en betrouwbaar journalistiek medium.

Ook ik kan mij kapot ergeren aan sommige bloggers en reageerders, al was het alleen maar omdat zij je regelmatig uitmaken voor idioot of racist. De beruchte blogger en reageerder Mihai Martoiu Ticu werd onlangs (net als ik) verbannen van VK Opinie omdat hij iets had geschreven wat de opinieredactie(?) kennelijk niet welgevallig was.

Wie andere mensen het zwijgen oplegt en de mond snoert, heeft echter per definitie ongelijk.Je kunt mensen toch tegenspreken? Nou dan. Van sommige mensen krijg je nooit gelijk. So what?

Democratie is geen applausmachine.

 

11 gedachten over “'Afkeer van democratie is bij de elite de norm,' zegt Noam Chomsky.

 1. @Robert
  Noam Chomsky is een moedig man. Of-ie verstandig opereert weet ik niet, maar het is goed dat zijn geluid klinkt. Dat-ie met zijn ouderdom nog in de frontlinie staat is ontmoedigend. Waar is de jongere generatie die de fakkel van hem overneemt?
  Iedereen met ogen in zijn kop en gevoel in zijn ziel ziet de observaties van Chomsky bevestigd. Elke dag weer. Politiek, media en bedrijfsleven beschamen het vertrouwen van de burger. Zelfs de schijn dat het niet zo is kan niet meer worden opgehouden.
  Waar het moet eindigen weet ik niet. Politiek kiest brutaal de aanval als verdediging door betrokken, goed geinformeerde en opgeleide burgers wantrouwend te bejegenen als klanten of calculerende consumenten. En dus op afstand te houden. Politieke hervormingen worden geblokkeerd.
  Wanneer dondert het kaartenhuis van schijn en illusie in elkaar? Ideaal zou zijn als burgers zich los van de politiek organiseerden en hun eigen beweging op zouden tuigen. Zodat het soortelijk gewicht van de politiek vanzelf afneemt.
  Een redactie die een forum opzet en niet tegen kritiek kan is dubbelzinnig bezig. Want zelf geeft het wel kritiek op anderen. Of geeft het critici een podium. Waarmee niet gezegd is dat iemand die anderen het zwijgen oplegt ongelijk heeft. Evenmin als een onruststoker die de randen van het medium opzoekt gelijk heeft. Dat hangt van de kwestie af.

 2. @Robert
  Het is duidelijk dat je voorstander bent van totale vrijheid van meningsuiting. Mij gaat dat te ver.
  Soms moet iemand het zwijgen worden opgelegd.
  Absurd voorbeeld. Stel je voor, een redacteur van de Volkskrant spuit in jouw buurt steeds dezelfde vuige laster over Robert van Waning op gevels, schuttingen en vensters. Het is zijn mening dat jij een ….. bent en ook een ….
  Zou jij dat dulden? Omdat je vindt dat je niemand de mond mag snoeren?
  En zo ja, denk je niet dat andere buurtbewoners op den duur zich erg ongemakkelijk, ja bedreigd gaan voelen door de abjecte meningsuitingen?
  Het nieuws toont nu en dan aan hoe meningsuitingen wel degelijk het karakter van terreur krijgen.
  Denk ook aan de achtervolgers, die men stalkers dan wel trollen noemt.

 3. @Egbert
  Ik weet niet of Robert een voorstander is van totale vrijheid van meningsuiting. Ik ben het in elk geval wel, op een uitzondering na. Uiteraard alles binnen de grenzen van de wet. Burgers van Nederland zijn mondig en goed opgeleid, goed georganiseerd, sociale media zijn voor allen bereikbaar en de media doen redelijk verslag. Kortom, elke groepering weet zijn weg te vinden in het publieke debat. Een uitzondering maak ik voor kwetsbare groepen als hoogbejaarden, chronisch zieken, verstandelijk gehandicapten en jonge kinderen. Die hebben als enigen geen passend weerwoord.
  Het scenario dat je schetst lijkt op karaktermoord. Het komt voor en zet individuen onterecht in een hoek. Gesteld dat het met juridische middelen niet aan te pakken is zou ik het op de koop toe nemen. Ik zie er geen argument in om de volledige vrijheid van meningsuiting bij het oud vuil te zetten en inperkingen en voorwaarden te introduceren. In de afweging tussen voor- en nadelen kies ik toch voor volledige vrijheid.
  Een en ander gaat verder dan de voorwaarden van het publieke debat alleen. Het gaat er ook over of een overheid voorwaarden mag stellen aan burgers en het vertrouwen dat de overheid in de burgers stelt. Bij een volwassen democratie in een open samenleving hoort een mondige bevolking en een fel publiek debat dat met gelijke middelen wordt gevoerd. Waarbij de overheden uitsluitend scheidsrechter en waarborg van dat debat zijn. In geen geval partij, zoals nu. Nederland kan een totale vrijheid van meningsuiting wel aan, lijkt me. Laat het maar botsen. Zonder oneigenlijke inperkingen.

 4. @George,
  == "Waarmee niet gezegd is dat iemand die anderen het zwijgen oplegt ongelijk heeft. Evenmin als een onruststoker die de randen van het medium opzoekt gelijk heeft. Dat hangt van de kwestie af." ==
  Wie een ander zonder geldige reden en (dus) zonder deugdelijke motivatie het zwijgen oplegt, heeft per definitie ongelijk omdat hij zijn gelijk niet kon worden vastgesteld of afgewezen.
  Iemand willekeurig de mond snoeren zonder dat enige regel van wet of gebruiksvoorwaarden is geschonden, is bovendien in strijd met het beginsel dat een straf alleen mag worden opgelegd als een bestaande norm is geschonden op een manier waarvan strafbaarheid vooraf was vastgesteld. (‘nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali’, kortweg ‘nullum crimen sine lege’. )
  ‘Zonder voorafgaande wettelijke strafbepaling is er geen strafbaar feit, geen straf.’ Aldus ook onze grondwet . ‘Voorafgaande strafbepaling’: terugwerkende kracht is dus verboden. Zo’n strafbepaling heeft twee delen: de delictsomschrijving , omschrijving van het feit, en de ‘strafpositie’, aanwijzing van de toepasselijke straffen.
  Het legaliteitsbeginsel is in de meeste nationale strafrechtssystemen een fundamenteel uitgangspunt en houdt in dat individuen beschermd moeten worden tegen willekeurige vervolging, en dat individuen de mogelijkheid moeten hebben de strafrechtelijke consequenties van hun gedragingen te voorzien.
  Bron: http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/cvp/boekenreeks/02-1.html
  De Volkskrant meent zelf boven deze rechtsstatelijke en democratische beginselen en regels te staan en vertrapt ze dan ook als het de redactie daar zin in heeft.
  Een onruststoker die de randen van het medium opzoekt, verdient dus pas straf als die randen duidelijk zijn aangegeven en hij die toch bewust en bij herhaling overschrijdt op een manier die het openbare democratische debat verstoort en/of mensen in gevaar brengt.

 5. @Egbert,
  == "Denk ook aan de achtervolgers, die men stalkers dan wel trollen noemt." ==
  Goed lezen. Die heb ik genoemd: "In reactieruimten en op discussiefora zijn alleen bedreiging, oproepen tot geweld, bewuste sabotage van de discussie, zinloze off-topic en stalken geldige redenen voor verwijdering van bijdragen en voor tijdelijke tuchtstraffen".
  Iemand die valse beschuldigingen en smadelijke aantijgingen op muren kalkt, schendt duidelijk omschreven rechtsregels met bijbehorende strafbepalingen en is daarom zowel civiel- als strafrechtelijk te vervolgen.

 6. @George,
  == "Het gaat er ook over of een overheid voorwaarden mag stellen aan burgers en het vertrouwen dat de overheid in de burgers stelt. " ==
  In de praktijk wordt onze vrijheid en met name onze mogelijkheid tot vrije meningsuiting op de meest willekeurige wijze beperkt door de journalistiek, en niet door de overheid.

 7. Chomsky, het fossiel van de linkse beweging!
  Zijn linguïstiek waarbij hij probeerde aan te tonen dat taal aangeboren dan wel genetisch bepaald is, is allang grote neurologische nonsens gebleken. Hij heeft er echter nooit een jota van teruggenomen.
  Verder heeft deze eeuwige querulant altijd vanuit een fortuinlijke financiële positie als hoogleraar zijn broodheren, c.q. de Verenigde Staten aangevallen.
  Goed betaald een levenlang zijn voorspelbare anti Amerikaans deuntje fluiten, de man is net een grammofoonplaat die is blijven hangen.
  Nooit een woord kwaad over echt puur fascistische regimes zoals in bv Iran.
  De man kan alleen in NL nog de linkse kerk vol en als makke schaapjes aan zijn voeten krijgen, volmaakt kritiekloos hoort men immers het ingesleten anti-USA gedrein van deze Dino aan, ongelofelijk.
  Links is redeloos, radeloos, en reddeloos als het zich blijft beroepen op allang achterhaalde preken zoals die van de volstrekt opportunistische Chomsky.

 8. @Robert
  ===Iemand die valse beschuldigingen en smadelijke aantijgingen op muren kalkt, schendt duidelijk omschreven rechtsregels met bijbehorende strafbepalingen en is daarom zowel civiel- als strafrechtelijk te vervolgen. ===
  Tussen de dag waarop iemand begint met zeer hinderlijk gedrag – valse beschuldigingen maar ook keiharde muziek afspelen – kunnen vele weken zo niet maanden zitten voordat de politie ingrijpt. Als ze al wil ingrijpen. (Ervaringsfeit.)
  Intussen ben je mooi de pineut van andermans recht om te doen waar-ie zin in heeft. (Weet ik.)
  Het spijt me, maar je antwoord heeft een hoog leunstoelgehalte. Het komt allemaal erg theoretisch over. Ken je de praktijken van zeer hinderlijke lieden eigenlijk wel uit eigen ervaring? Ik betwijfel het.

 9. @Robert
  Je trekt het erg ruim. Ik bedoelde dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet in juridische, maar in retorische zin. Ik ben het niet met je eens dat in het publieke debat de rol van de media groter is dan die van de overheid. Juist laatstgenoemde moet en kan door haar almacht zorgen voor een gelijk speelveld voor alle burgers. Dat sommige media misbruik maken van hun positie weerspreek ik niet. Maar het lijkt me een afgeleide van de overheidsrol.

 10. De manier waarop de elite met de waarheid omgaat, alles in een ander daglicht zet en soms de zaken botweg ontkent terwijl iedereen ziet wat er aan de hand is, komt voort uit haar machtegevoel. De arrogantie van de macht is een eeuwig verschijnsel, democratie of niet.

 11. @Egbert,
  == "kunnen vele weken zo niet maanden zitten voordat de politie ingrijpt" ==
  Inderdaad. Dat is ook het geval als iemand jou lijfelijk aanvalt of jouw fiets vernielt. Dit is geen argument om mensen hun vrijheid en favoriete mogelijkheid tot meningsuiting te ontnemen.
  Jij en George komen met allerlei vreselijke voorbeelden van misbruik van de vrijheid en mogelijkheid tot meningsuiting, maar ik hoor jullie niet over mijn verbanning door de opinieredactie van de VK vanwege een kritische, inhoudelijke, fatsoenlijke maar kennelijk onwelgevallige reactie op een column.
  @George,
  == "Ik ben het niet met je eens dat in het publieke debat de rol van de media groter is dan die van de overheid." ==
  Ik kan mij geen enkele situatie voorstellen waarin de overheid mij de mond zou willen en kunnen snoeren, terwijl de redactie van (bij voorbeeld) de Volkskrant dit kan doen (en doet!) op ieder door haar gewenst moment zonder daarvoor enige geldige reden te hoeven opvoeren.
  @René,
  == "De arrogantie van de macht is een eeuwig verschijnsel, democratie of niet. ==
  Inderdaad. Het navrante is echter dat de journalistiek die pretendeert dat zij in naam van de democratie de macht controleert en bekritiseeert, zélf een soort staatsmacht is geworden, maar dan één die níet (of althans nauwelijks) aan regels kan worden gehouden, die níet wordt gecontroleerd en die géén publieke verantwoording hoeft af te leggen voor haar doen en laten. Zodoende is onze democratie verworden tot een mediacratie zónder garanties, rechten en vrijheden voor de burgers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s