'Evolutietheorie klopt,' schrijft de Volkskrant. OK, maar christelijk en beschaafd is die niet.

‘Survival of the fittest’. Is dat niet precies het soort denken dat beschaafde mensen proberen te compenseren met concepties als universele mensenrechten (sociaal-)democratie, maatschappelijke solidariteit en gemeenschapsdenken?

“Evolutietheorie klopt,” schrijft de Volkskrant in haar Commentaar van 3 maart jl. Fijn, maar hoe blij moeten wij zijn dat een zo fascistoïde leer van geschiktheid en uitverkorenheid de ultieme waarheid omtrent ons leven en ons bestaan blijkt te bevatten?

Het denken dat gericht is op overleving van de eigen groep/soort door middel van natuurlijke selectie, leidt bij mensen in de eerste plaats tot concentratie op het eigen belang en tot obsessies als ‘Eigen Volk Eerst’. Beschaafde mensen proberen dat juist te verzachten en te compenseren met concepties als universele mensenrechten, (sociaal-)democratie, solidariteit en gemeenschapsdenken.

‘Blessed are the meek,‘ klinkt niet erg Darwinistisch.. Misschien zijn er nog andere dingen relevant dan het kloppen van een theorie.

Volgens de Volkskrant mogen geloof en wetenschap niet met elkaar worden verward. Dat klinkt al net zo fundamentalistisch als het onwrikbare uitgangspunt dat de evolutietheorie klopt, alleen maar omdat die wetenschappelijk niet is weerlegd. Alsof alles daarom draait. Wetenschap kent ook fundamentalistische uitwassen, en ‘Konsekwenz führt zum Teufel

(Ooit werkte ik op een instituut dat ‘Fundamenteel Onderzoek der Materie’ heette. Het ging daar allemaal om atoomenergie. Even veelbelovend voor onze welvaart als bedreigend voor ons bestaan. )

Juist omdat de evolutietheorie klopt, moeten wij er des te harder aan werken om de mensen die het ‘normaal’ niet zouden trekken toch een menswaardig bestaan te gunnen.

7 gedachten over “'Evolutietheorie klopt,' schrijft de Volkskrant. OK, maar christelijk en beschaafd is die niet.

 1. Nou heb ik het stuk waar je naar verwijst niet gelezen, maar het lijkt nu net of je verwacht dat een wetenschappelijke theorie voorzien is van een moraal. Darwin heeft met wat hij stelde nooit iets willen legitimeren.

 2. Wat een raar bericht om aan te kondigen dat de evolutietheorie klopt. Daar zijn de meeste wetenschappers het toch allang over eens.
  De mens kan juist door dit sociaal denken zijn eigen soort bevoordelen, dus dit onderdeel van beschaving zou wel eens ten goede kunnen komen aan de mens als soort. Dat kan toch ook?

 3. Bemerking: ‘Survival of the Fittest’ wordt geacht een stelling te zijn van ene Herbert Spencer.
  Niet van C. Darwin.
  C. Darwin gaat uit van ‘natuurlijke selectie’. Uiteraard is die selectie relatief. Indien de keuze tot zich tot een mogelijkheid beperkt, relatief aan omstandigheden, m.a.w. is het roeien met de riemen die men heeft.
  .

 4. @Joke Mizée,
  Je maakt een terechte opmerking. Ik wilde alleen wijzen dat het voor beschaafde mensen en zeker voor burgers van een democratische rechtsstaat niet voldoende is dat een wetenschappelijke theorie lijkt te kloppen. Moraal, ethiek en levensopvatting kunnen en mogen zich zo sterk verzetten tegen de consequenties van ‘kloppende’ theorieën dat men ze zelfs niet als uitgangspunt wil nemen.
  @Pierra,
  Het beschermen en bevoordelen van de eigen groep/soort gaat meestal gepaard met het uitsluiten en zelfs bestrijden van ‘de anderen’ die wel van dezelfde soort zijn (hoewel zelfs daar openlijk aan wordt getwijfeld..), maar die niet behoren tot het eigen volk. Etnocentrisch denken is misschien wel ‘darwinistisch-correct’ maar niet politiek-correct.
  @Gijs,
  Bedankt. ‘Survival of the fittest’ is sowieso een omstreden begrip die door bewust wanbegrip tot veel misbruik heeft geleid. Naar aanleiding van je opmerking heb ik de tekst van de derde alinea aangepast, zodat die omstreden term nu nog slechts één keer in mijn tekst voorkomt.
  In een beschaafde democratische rechtsstaat roeit men met andere riemen dan in de jungle waar ‘het recht van de sterkste’ zou gelden.

 5. Rechtsboven dit weblog flitst op dit moment een hinderlijke reclame van de Volkskrant voor MADMEN: "Nieuw van de makers van Sopranos. Hier nog niet op TV, al wel bij de Volkskrant!" Met als extra aanbeveling: "Het verhaal speelt zich af op een reclamebureau in New York, waar de werksfeer doordrenkt is van rivaliteit, vreemdgaan en alcohol." Toe maar.
  Omdat ik regelmatig kritiek uitte op het sociaal-darwinisme van de Volkskrant ben ik nog steeds verbannen uit de reactie- en discussieruimtes. Het monddood maken van critici en dissidenten en het uitschakelen van de oppositie ‘klopt’ misschien wel volgens de evolutietheorie, maar niet volgens de regels van moraal, beschaving en recht waar onze samenleving zo prat op gaat.

 6. Het is zonneklaar dat u geen flauw benul heeft van wat evolutie en de evolutietheorie inhouden.
  Evolutie impliceert geen moraal en geen richting. Dat is sociaal Darwinisme en dat is ideologie, en geen wetenschap. En inderdaad buitengewoon verwerpelijk, maar dat kan je Darwin niet verwijten.

 7. @Man met baard,
  Goed lezen is geen gave maar wel een voorwaarde voor het geven van een gefundeerd oordeel. Ik heb niet geschreven dat evolutie een moraal heeft, maar wel dat de ontwikkelde mens zijn behoefte aan moraal gestalte heeft gegeven in zijn cultuur, beschaving, tradities en wetten. Ik verwijt Darwin dus niets, maar wel degenen die zonder meer zijn leer als uitgangspunt nemen voor hun denken en handelen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s