De oplossing: Naturaliseer Ayaan Hirsi Alias met terugwerkende kracht tot 1997.

De oplossing lijkt zo klaar als een klontje: Ayaan Hirsi Ali moet alsnog met terugwerkende kracht tot 1997 het Nederlanderschap verkrijgen.

Als mensen zelfs postuum een ridderorde kunnen krijgen en als Anne Frank met terugwerkende kracht de Nederlandse nationaliteit had kunnen verkrijgen als men dat had gewild, dan moet het ook mogelijk zijn om alle juridische, staatsrechtelijke, politieke, morele en praktische bezwaren rond Ayaan Hirsi Magan op deze manier in één klap op te lossen. De minister hoeft haar discretionaire bevoegdheid dan ook niet te misbruiken voor een beslissing die in flagrante strijd is met wet en jurisprudentie.

Iedereen heeft het zo druk met Rita Verdonk af te branden dat men kennelijk niet meer helder kan (of wil) nadenken. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel moeite mee heb na het lezen van alle enormiteiten die de Volkskrant vanochtend schaamteloos publiceerde.

Want laat vooral één ding helder worden: de problemen zijn in oorsprong niet veroorzaakt door minister Verdonk maar door Ayaan Hirsi Ali die een loopje dacht te kunnen nemen met de regels van onze democratische rechtsstaat, die vervolgens zo brutaal was om hiermee te gaan koketteren en al die tijd te lullig en te arrogant was om haar fouten alsnog recht te zetten. Met mijn voorstel sleept Ayaan de jackpot plus bonusprijs in de wacht voor het hoge spel dat zij heeft gespeeld, maar in het landsbelang moeten wij daar maar vrede mee hebben.

17 gedachten over “De oplossing: Naturaliseer Ayaan Hirsi Alias met terugwerkende kracht tot 1997.

 1. Dat kan dus niet, want voor het Nederlanderschap mag je niet hebben gejokt. Een asielstatus met verblijfsvergunning kan evt. wél, maar Nederlanderschap is uitgesloten. Maar ik ben de kwaadste niet: ze mag míjn Nederlanderschap wel hebben. Ik heb het toch niet meer nodig.

 2. Wessel, het gaat om een NIEUW naturalisatieverzoek. Als Ayaan daarin haar juiste naam opgeeft, is er geen enkel beletsel om haar het Nederlanderschap alsnog en met terugwerkende kracht tot 1997 te verlenen.
  Bij deze beslissing kunnen dan wél alle overwegingen (zoals haar verdiensten voor ons land, haar Kamerlidmaatschap, het aanzien van Nederland in de wereld, etc.) worden betrokkken, zónder dat daarmee de voorschriften van wet en jurisprudentie worden geschonden. Dat kan niet bij een besluit om haar op die gronden haar Nederlanderschap te laten behouden, want formeel en materieel heeft die die immers nooit bezeten. Als men dat wel doet, creëert men een naar soort ongelijkheid tussen Hirsi Ali en de velen die om dezelfde redenen hun Nederlanderschap in rook zagen opgaan en zelfs hebben moeten vertrekken.
  Het lange verhaal van rechtsgeleerde Afshin Ellian en schrijver Leon de Winter vanochtend in de Volkskrant komt erop neer dat Ayaan gewoon Nederlander moet blijven ook al is zij dat nooit geweest. Wie eenmaal tot de kliek behoort, mag de grootste onzin opschrijven. Zoals: "Het huidige probleem kan niet worden ontkend, maar het kan vanwege staatsbelang ook niet worden erkend." Wat voor dictatoriale bananenrepubliek staat hun voor ogen als de regering niet mag erkennen wat wet en jurispudentie glashelder voorschrijven? "Ayaan heeft sinds 1997 de Nederlandse nationaliteit. Zo is het en zo blijft het," stellen zij doodleuk vast, nadat zij Rita Verdonk eerst nog een Befehl ist Befehl-instelling hebben toegedicht. Hun voorstel heeft niets met rechtvaardigheid te maken, maar alles met het soort opportunistische vriendjespolitiek waar de Nederlandse politiek zo veel mogelijk van verschoond moet blijven.

 3. Ik begrijp dat 1997 niet. Waarom niet 1992?
  Trouwens ik heb er alle vertrouwen in dat de nadere bestudering van het dossier Hirsi Ali de juiste uitkomst zal opleveren.
  Veel onverkwikkelijker vind ik de behandeling van Verdonk in deze hele kwestie. Ik kan me echt niet druk maken om de status van mascotte die Hirsi Ali heeft bij rechts.
  Trouwens de antimascotte die Verdonk is bij links heeft ook zeer bedenkelijke kanten.

 4. 1997, omdat dat het jaar is waarin Ayaan Hirsi Magan op onjuiste wijze haar verzoek tot naturalisatie heeft ingediend en waarin zij dus waarschijnlijk automatisch haar Somalische nationaliteit heeft verloren.
  Als Verdonk gelijk heeft (wat ik denk) en krijgt (dat is nog afwachten, maar ik zie eigenlijk geen correcte andere mogelijkheid) zou Ayaan statenloos worden, en dat is hoogst onwenselijk, niet alleen voor haar.
  In de periode 1992-1997 is er geen staatsrechtelijk probleem met haar nationaliteit, omdat zij toen nog geen lid was van de Tweede Kamer.

 5. Even scherpslijperig: je bedoelt neem ik aan ‘met terugwerkende kracht vanaf 1997′ of vergis ik mij? Want in jou voorstel krijgt ze de nationaliteit tot aan 1997. 🙂
  Verder kan ik je verhaal wel volgen. Ik ben absoluut niet voor zo’n maatregel, maar juridisch moet het niet moeilijk zijn schat ik in.

 6. App, hoewel dat ik niet dagelijks Koninklijke besluiten ontwerp, houd ik toch even vast aan mijn formulering. Deze houdt in dat nu bij KB aan Ayaan Hirsi Magan het Nederlandse staatsburgerschap (en daarmee het actieve en passieve kiesrecht) wordt verleend met een terugwerkende kracht tot het moment in 1997 waarop zij haar Somalische nationaliteit kwijtraakte door haar (nietige) verkrijging van de Nederlandse.
  Wat is jouw bezwaar tegen deze mijns inziens elegante oplossing?

 7. @ robert
  Iedereen gaat er maar gewoon vanuit dat hirsi bij een nieuwe aanvraag de nederlandse nationaliteit krijgt. Maar is dat ook zo. Haar reden om hier te komen was een gedwongen huwelijk. De vlucht uit somalie was gelogen. Een gedwongen huwelijk is volgens mij geen reden voor naturalisatie.

 8. Ayaan deed haar oorspronkelijke asielaanvraag in 1992 wellicht op aanvechtbare gronden, maar dat heeft na meer dan 12 jaar verblijf in Nederland geen rechtsgeveolgen meer. Zij gaf bij haar naturalisatieverzoek in 1997 van een verkeerde naam en geboortedatum. Dit leidt bijna automatisch tot nietigheid van het besluit om haar het Nederlanderschap te verlenen. Daar kan niemand omheen, want dat bepaalt de wet en de jurisprudentie. Voor haar geldt niet de mogelijkheid om op grond van bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken, want zij maakte bewust gebruik van een verkeerde naam om haar ware identiteit te verbergen voor haar familie.
  Ik zou het echter verstandig en terecht vinden als aan Ayaan Hirsi Ali op haar (hernieuwd) verzoek met terugwerkende kracht het Nederlanderschap werd verleend, op grond van haar grote verdiensten nvoor ons land en omdat zij ook verder aan alle voorwaarden voldoet: zij is volledig ingeburgers, spreekt en schrijft prachtig Nederlands, is hoog opgeleid en is financieel geheel onafhankelijk.
  Het voordeel van deze oplossing is dat niemand ooit meer kan twijfelen aan de juiste gronden van haar Nederlanderschap, en dat voor haar ten onrechte een uitzondering is gemaakt op een strikte regel.
  Ayaan Hirsi Magan heeft recht op de Nederlandse nationaliteit, mits op de juiste wijze verleend.

 9. Zij is gekozen door de Nederlandse burgers om hun te vertegenwoordigen, daarmee is zij per definitie Nederlander.
  Niks met trugwerkende kracht, mevrouw verdonk drijft de spot met de volks vertegenwoordiging
  Een regering die niet instaat is om haar burgers te beschermen en de kamer voor gek zet moet gedwongen worden om af te treden

 10. @Robert van Waning
  Je omschrijving mag hoor; ik begrijp ook wel wat je er mee bedoelt, alleen kan het technisch niet zoals jij verwoord. Maar nogmaals: de bedoeling is helder.
  Mijn bezwaar is in wezen erg eenvoudig: de rechtsongelijkheid die er mee wordt gecreeerd.

 11. App, je hebt het niet goed begrepen, misschien omdat je geen juridische achtergrond hebt. Het voordeel van mijn voorstel om Ayaan Hirsi Magan bij Koninklijk Besluit alsnog en met terugwerkende kracht het Nederlands staatsburgerschap aan te bieden is juist dat het GEEN rechtsongelijkheid schept!
  Ayaan heeft netzomin als anderen nimmer de Nederlandse nationaliteit verkregen in verband het de valse identiteit die zij bewust bij haar naturalisatieverzoek heeft opgegeven. Teneinde rechtsongelijkheid te vermijden dienen voor haar dezelfde rechtsgevolgen in te treden als voor al die andere mensen.
  Geen van die andere mensen heeft echter zo veel verdiensten gehad voor ons land en voor grote groepen mensen als juist Ayaan, en daarom heeft zij het Nederlandse staatsburgerschap VERDIEND.
  Niks rechtsongelijkheid, dus, maar erkenning voor bewezen diensten.

 12. @Robert van Waning
  Ik begreep de achterliggende gedachte wel (ik heb tijdens de juiste lessen opgelet op school). Maar ik ben d nog van mening dat er rechtsongelijkheid optreedt. Dit omdat Ayaan Hirsi Ali helemaal niet zoveel bijzonders voor ons land heeft gedaan. En wat zij heeft gedaan, was in haar betaalde functie. Dus geen enkele reden om haar voor die paar jaar zo’n enorme beloning te geven.

 13. Geachte heer Waning,
  Ik begin met het citeren van een tekst die u elders schreef: "Ayaan heeft netzomin als anderen nimmer de Nederlandse nationaliteit verkregen in verband het de valse identiteit die zij bewust bij haar naturalisatieverzoek heeft opgegeven. Teneinde rechtsongelijkheid te vermijden dienen voor haar dezelfde rechtsgevolgen in te treden als voor al die andere mensen.
  Geen van die andere mensen heeft echter zo veel verdiensten gehad voor ons land en voor grote groepen mensen als juist Ayaan, en daarom heeft zij het Nederlandse staatsburgerschap VERDIEND."
  Gisteravond hield bisschop Wiertz in Kruispunt een soortgelijk betoog. Via de website van ‘Katholiek Nederland’ heb ik daarop ongeveer de volgende reactie gemaild:
  "Toch ben ik voor gelijke behandeling. Ik wil de bisschop dan ook de vraag voorleggen, waarom bij anderen een stuk geschiedenis blijkbaar wel uitgevlakt mag worden. Ik doel hier met name op de toch in vele opzichten verdienstelijke politicus Willem Aantjes en de ook niet onverdienstelijke journalist Charles Schwietert. Beiden zijn jaren geleden onmiddellijk afgestraft (weggebonjourd), toen bleek dat zij bepaalde feiten uit hun verleden hadden verzwegen dan wel verfraaid. Meer voorbeelden zijn met enige moeite waarschijnlijk te vinden. Voor een evenwichtige meningsvorming lijkt het mij noodzakelijk, in een komende uitzending ook deze voorbeelden publiekelijk te behandelen."
  De vraag is bij dezen ook aan u voorgelegd.

 14. Gouddelver, je trekt interessante parallellen.
  Mbt Ayaan Hirsi Magan hoeft echter geen stuk van hun geschiedenis te hoeven rechtgezet, verfraaid of verdoezeld, maar alleen een vormfout die zij heeft begaan in een poging om zowel het Nederlanderschap te verwerven en tegelijk verborgen te blijven voor haar familie. Net als bij veel andere asiel- en naturalisatie-aanvragen (waarin het vaak ging om veel ernstiger bedreigingen!) staan de Nederlandse wet en jurispudentie deze op zichzelf oirbare poging niet toe. (Er is alle reden om daar nog eens goed naar te laten kijken, zowel door de wetgever als door de rechter.) Dit leidt onverbiddelijk tot de terechte ‘constatering’ dat Ayaan nooit de Nederlandse nmationaliteit heeft verkregen, netzomin als al die andere (vaak veel schrijnender) gevallen.
  Ayaan Hirsi Magan heeft zich bij haar naturalisatieverzoek niet béter voorgedaan dan zij is, maar alleen ánders. Zij heeft zich onzichtbaar willen maken voor haar verleden, niet voor haar toekomst. Dat is in mijn ogen iets anders dan het zich ten onrechte toeëigenen van een academische titel (Carl Schwietert) of het verdoezelen van het lidmaatschap van een (tamelijk onschuldige) tak van de SS (Aantjes). Maar, nogmaals, het zijn interessante parallellen. Knap.
  Het verleden van Ayaan in Nederland geeft juist alle reden om haar op grond van haar verdiensten de Nederlandse nationaliteit aan te bieden, en wel met terugwerkende kracht. Dit had haar ook aangeboden kunnen worden als zij nooit enige vormfout had begaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s