Ayaan speelde een spel, en Rita draait op voor het verlies.

Ayaan Hirsi Ali ondervindt van haar bewust gemaakte fouten veel minder schade dan haar vriendin Rita Verdonk die haar in de afgelopen jaren steeds had gesteund. Verdonk krijgt nu de vreselijkste verwijten naar haar hoofd geslingerd, terwijl het toch echt Ayaan was die zonder dwingende noodzaak onzorgvuldig is geweest bij haar naturalisatieverzoek. Ayaan was immers geen politieke vluchteling en werd (voorzover ik weet) in Kenya niet vervolgd of bedreigd. Zij had (begrijpelijk!) geen zin in een gearrangeerd huwelijk met een neef in Canada. Op haar vliegreis naar haar ongewenste echtgenoot in Canada is zij in Duitsland uitgestapt en heeft daarna hier asiel aangevraagd. Ayaan is niet dom. Bij haar aanvraag van Nederlanderschap en zeker in de jaren daarna wist zij dat zij geheel onnodig hoog spel had gespeeld door bewust een naam op te geven die zij niet gerechtigd was te voeren, niet in Nederland maar ook niet in het land van haar herkomst.

Ayaan had in de tijd dat zij in Nederland genoot van haar rechten en privileges, haar fouten gemakkelijk tijdig kunnen herstellen. Zij heeft er echter bewust voor gekozen om Rita Verdonk geheel onverdiend te belasten met de consequenties van haar eigen beoordelingsfouten en manipulatieve spelletjes. Dat was niet netjes van Ayaan, en bovendien heeft zij onze wetten en regels geschonden, overigens zonder daar ooit zelf ernstige gevolgen van te hoeven ondervinden. Zij was Nederlander of wordt dat alsnog, als en zodra zij dat wil.

Ayaan kan geen nationaliteit worden ontnomen die zij nooit heeft bezeten. Als op grond van wet en jurisprudentie komt vast te staan dat Ayaan nooit de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen, dan kan zij die alsnog op de juiste wijze aanvragen. Zij zal die dan ook vrijwel onmiddellijk alsnog verkrijgen. Voor haar is er niks aan de hand, dus.

Ayaan had ook met een juiste opgave van haar eigen naam (dus zónder onze wetten te schenden) een internationaal erkende vluchtelingenstatus en de Nederlandse nationaliteit gekregen. Zij heeft hoog spel gespeeld, maar laat Verdonk nu opdraaien voor het risico daarvan. Ayaan is hoe dan ook verzekerd van haar Nederlanderschap en een lucratieve carrière in de VS maar zij laat Rita Verdonk achter met een forse schade aan haar politieke ambities.

Ayaan had haar fout kunnen herstellen door alsnog tijdig een naturalisatieverzoek conform de Nederlandse wetten en regels in te dienen. Zij zal dit waarschijnlijk ook doen als zij dat in haar voordeel acht.

Ayaan rekent er op dat het American Enterprise Institute even coulant met haar grillen zal omspringen. Dat vraag ik mij af, want dat gezelschap heeft veel minder begrip voor en geduld met andersdenkenden en atheïsten. Van haar zal worden verwacht dat zij belangen zal gaan dienen waar zij waarschijnlijk niet achter staat. Maar zij is wendbaar.. Hoe grillig, opportunistisch en egoïstisch Ayaan is, zal het AEI ondervinden zodra zij dat instituut niet meer nodig denkt te hebben. Ik ben benieuwd waar zij dan heen zal gaan.

Politiek en journalistiek maken zich liever druk over effect dan over inhoud. De politiek grijpt dit voorval aan om zich van haar menselijke kant te kunnen laten zien zónder dat dit overigens merkbare gevolgen zal hebben voor het asiel- en immigratiebeleid. Voor de media betekent dit een ideale gelegenheid om Rita Verdonk af te branden. De Volkskrant had vandaag (18/5) weer een hele pagina vol met anti-Verdonk-koppen en -teksten. Het is een ware hetze waarmee de journalistiek de burgers inzage geeft in haar agenda. Terwijl een groot deel van de bevolking Rita Verdonk steunt, is de linksige pers 100% tégen haar gekant. Mooie afspiegeling..

Nog even iets over die ‘uitzonderingen’ die minister Verdonk op aandrang van media en parlement nu nader moet onderzoeken: Ayaan Hiris Ali heeft zelf een beroep daarop onmogelijk gemaakt door bewust (en nodeloos) een naam te kiezen die zij niet gerechtigd was te voeren en door hiermee vervolgens in de publiciteit te koketteren en zodoende de handhavers van onze wetten uit te dagen. Ayaan Hirsi Ali was geen politieke vluchteling en zij werd door niemand vervolgd of bedreigd. Het staat voor mij vast dat de Hoge Raad met ‘uitzonderingen’ niet doelde op het zijn van Kamerlid of Bekende Nederlander. Rita Verdonk kan ‘heroverwegen’ zoveel als zij kan, maar ik denk dat de wet en de jurisprudentie haar geen ruimte geeft om aan Ayaan Hirsi Ali toe te staan wat alle andere aanvragers van asiel en naturalisatie subiet hun Nederlanderschap zou kosten.

Ayaan Hirsi Ali heeft zichzelf in mijn ogen ontmaskerd als een opportuniste. Voor mij was dit een pijnlijke ontdekking want ik heb haar jarenlang gesteund, ook toen zij gaandeweg bij de journalistiek uit de gratie was geraakt.

47 gedachten over “Ayaan speelde een spel, en Rita draait op voor het verlies.

 1. Iedere asielzoeker kan in zekere beschouwd worden als opportunist of speler van een spel. Er wordt gelogen bij het leven door potentiële asielzoekers. Wat wil je ook? De waarheid vertellen kan in sommige gevallen nu eenmaal gevaarlijk zijn. Een leugentje om bestwil kan dan ook worden gedefiniëerd als een leugentje om in leven te blijven. Vele asielzoekers doen dat, maar als Hirsi Ali het doet ontstaat er heisa. Schijnheiligheid van media en politiek. Zij duiken enkel op de BN’ers, maar niet op die vele duizenden andere asielzoekers die exact hetzelfe spel speelden.

 2. Vele asielzoekers doen dat, maar als Hirsi Ali het doet ontstaat er heisa.
  Heb je zelf door hoe cynisch die opmerking is?
  Die andere asielzoekers worden zonder heisa teruggestuurd naar hun martelstaten!!

 3. Zoals ik al bij je vorige bijdrage geschreven heb, heeft Rita Verdonk het volledig aan zichzelf te danken dat ze zwaar beschadigd uit deze affaire is gekomen.
  Een minister met ook maar een greintje politiek gevoel en beoordelingsvermogen zou deze zaak eerst met Hirsi Ali zelf en de rest van het kabinet besproken hebben, alvorens publiek te gaan.
  Dat Verdonk voor deze aanpak heeft gekozen, kan alleen maar verklaard worden tegen de achtergrond van haar kandidaatstelling voor het VVD leiderschap.
  De opportunist hier is dus Verdonk.

 4. Hoewel Verdonk inderdaad kan worden aangemerkt als de opportunist, is haar opportunisme haar uiteindelijk fataal geworden. Als minister is ze aangeschotener wild dan ooit tevoren en het lijsttrekkerschap kan ze nu ook wel op haar buik schrijven.
  Het is alleen een schande dat Verdonk er nog zit. Zodra men haar een vraag stelt, volgt er harerzijds altijd een antwoord waarin zo’n beetje de enige woorden "wetten en regels" zijn. Het lijkt welhaast of het vocabulair van Verdonk uit slechts drie woorden bestaat: wetten, regels en opportunisme.

 5. Charles, het verschil tussen jouw redenering en de mijne ligt in de verhouding tussen feiten en gissingen. Bij jou is die verhouding: 0% feiten, 100% gissingen en vooroordelen.
  Rita had niets te bespreken met Ayaan. Alle relevante feiten waren immers bekend. Zij waren terug te vinden in de dossiers van de IND en in allerhande publicaties. De conclusie lag volgens haar juristen kennelijk ook voor de hand, sinds het nauwelijks mis te verstane arrest van de Hoge Raad van november vorig jaar. Met die ‘uitzonderingen’ werd zeer zeker niet gedoeld op Kamerleden, BN-ers en persoonlijke vrienden van de minister, Neelie Kroes en Leon de Winter.

 6. Nou nou Robert, u zit weer hoog in die toren.
  Dan toch ook maar weer voor u:
  Het is een feit
  dat een koe
  meer schijt
  dan een geit
  Had die geit
  Dat geweten
  Dan hattie
  vast en zeker
  Meer gescheten
  Zo en dat is voor 100% een feit.

 7. Wessel, Rita Verdonk heeft inderdaad geen talent voor tact en zij houdt ook niet van vriendjespolitiek en andere schimmige politieke spelletjes, maar zij is niet zo dom dat zij ooit gedacht kan hebben electoraal voordeel te kunnen halen uit deze netelige kwestie.
  Het is goed dat er ministers zijn die het belang van de handhaving van wetten durven te benadrukken, ook al levert dit niet altijd applaus op. Ayaan Hirsi Ali was ook terdege op de hoogte van inhoud en strekking van de naturalisatiewet, maar vond kennelijk dat die bepalingen voor andere mensen golden en niet oip haar. Zij wist precies wat zij deed.
  The Washington Post schrijft vandaag (18/5) in haar commentaar: "Ms. Hirsi Ali compared her adversaries to the Dutch citizens who refused to protect their Jewish neighbors from the Nazis. But that was probably unfair: After all, the Dutch under German occupation were in far more danger than those who refuse to live in the same building as Ms. Hirsi Ali." Het is wel merkwaardig dat dit verhaal niet te lezen is in de Nederlandse kranten. Daarin mag Ayaan kennelijk alleen afgeschilderd worden als het weerloze slachtoffer van Dracula Rita.

 8. Van Waning, je schrijft "Ayaan Hirsi Ali was ook terdege op de hoogte van inhoud en strekking van de naturalisatiewet, maar vond kennelijk dat die bepalingen voor andere mensen golden en niet oip haar".
  Mag ik je er aan herinneren dat Ayaan bij Verdonk gesmeekt heeft om Taida Pasic in Nederland te houden. Ze vond dus bepaald niet dat die wetten alleen voor anderen zouden moeten gelden.

 9. Dr Vulture, je krijgt zelf kennelijk maar niet genoeg van dat gedichtje. Als je iedereen met wie jij het niet eens bent op een hoge toren plaats, krijg je pijn in je nek. Dit is gewoon een discussie tussen gelijken die feiten en (tegen)argumenten met elkaar uitwisselen. Dat is de lol en de zin van een weblog.
  Ik constateer dat de media disproportioneel veel ruimte en energie besteden aan het verketteren en zelfs demoniseren van minister Verdonk. Voor het broodnodige evenwicht in het publieke debat mag daar best wat tegenover gezet worden, hoe futiel ook. De hetze van de Volkskrant tegen Rita Verdonki wordt door honderdduizenden mensen gelezen, mijn tegenspraak in dit webblog door hooguit twintig.

 10. Sorry Robert, maar als jij vindt dat Rita in deze buitengewoon gevoelige kwestie niets te bespreken had met Ayaan Hirsi Ali of de rest van het kabinet dan mankeert er ook wat aan jouw politieke beoordelingsvermogen.
  En wat betreft de feiten: het bewuste arrest van de Hoge Raad creeert expliciet een opening voor "bijzondere omstandigheden" (en niet, zoals jij zegt, "uitzonderingen").
  Verdonks adviseurs hebben ofwel die opening over het hoofd gezien (opvallend in dit verband was dat Verdonk tijdens het debat de tekst van het arrest niet in haar briefing had zitten) ofwel gemeend dat die opening niet van toepassing zou kunnen worden gebracht op de zaak Hirsi Ali.
  Als het laatste het geval is geweest, dan had de eerste reflex van Verdonk moeten zijn een ‘second opinion’ te vragen, bijvoorbeeld aan de Minister van Justitie.

 11. Wessel, je vergelijkt appels met peren. Ayaan vroeg volgens mij alleen aan minister Verdonk of Taïda Pasic haar eindexamen in Nederland mocht afleggen. Een redelijk verzoek, maar een Kamerlid heeft nu eenmaal een andere taak en ook andere verantwoordelijkheden dan een minister. Het ging in ieder geval niet niet over naturalisatie, want daar gelden nog veel stringentere bepalingen voor, zeker sinds er jarenlang op grote schaal de hand mee is gelicht.

 12. Charles, het gaat hier om het maken van een uitzondering voor Ayaan op grond van één of meer bijzondere omstandigheden. Behalve mij zou je kennelijk ook graag minister Verdonk de les willen lezen, maar, geloof me, op haar minister zitten ook heel knappe juristen.

 13. Onzin, van Waning, en dat weet jij ook donders goed. Ayaan sprak met Verdonk en vroeg of Pasic mocht blijven. Toen Verdonk nul op het request gaf zei Ayaan "Maar ik heb ook gelogen". TOEN vond Rita die leugen van Ayaan nog prima, maar afgelopen weekend opeens niet meer.

 14. Wessel, Ayaan heeft door voortdurend haar ernstige en bovendien onnodige schending van de bepalingen van de naturalisatiwet rond te bazuinen de handhavers van die wet bewust uitgedaagd. Zij had daar zelf niets bij te verliezen (zij behoudt immers haar Nederlanderschap of verkrijgt die alsnog), maar juist veel bij te winnen: Nog meer internationale bekendheid en verhoging van haar marktwaarde in het lucratieve lezingencircuit. Laat je niet zo bij de neus nemen.

 15. Jíj laat je bij de neus nemen, van Waning. Verdonk draait 180 graden en niemand heeft het in de gaten. Op dag 1 zegt ze: "Ayaan, je hoeft niets te vrezen" en twee dagen later heeft ze een onderzoek naar haar ingesteld. Ben je nou écht ziende blind, van Waning, of ben je gewoon verliefd op Verdonk?

 16. Charles, als de Hoge Raad verwijst naar ‘bijzondere omstandigheden’, dan moet je die zoeken in de context van de beslissing. Je kunt er dus niet willekeurig van alles met de haren bij slepen en dat dan een ‘bijzondere omstandigheid’ noemen, zoals (bij voorbeel) het Kamerlidmaatschap of de reputatie van Nederland in de wereld. Het is al erg genoeg dat diplomaten op grond van hun status geen parkeerboetes krijgen, maar gekker moet het niet worden.

 17. Hallo Robert,
  Het voornaamste verwijt dat Verdonk te maken valt is te snel en onzorgvuldig handelen. Er was geen enkele noodzaak tot spoed, en dan is in dit soort zaken zorgvuldigheid nummer een.
  Dit staat volkomen los van de specifieke inhoud van de situatie rond Ayaan en haar handelen, en dit oordeel over Verdonk blijft dus geldig ongeacht de verdere uitkomst.

 18. Wessel, dit toont alleen maar aan dat de juristen op haar ministerie haar kennelijk hebben gewezen op het feit dat het onjuist zou zijn om aan Ayaan toe te staan wat andere mensen hun Nederlanderschap had gekost en ook telkens zál kosten als iemand aantoonbaar een verkeerde identiteit opgeeft.
  Die bewuste bepalingen pakken in dit gevaal inderdaad raar en onwenselijk uit. Zij zijn waarschijnlijk opgesteld om te verhinderen dat (oorlogs)misdadigers zich onder een nieuwe idintiteit in Nederland kunnen vestigen, maar zolang die bepalingen niet zijn gewijzigd en zolang de Hoge Raad haar eigen jurisprudentie niet bijstelt, gaat de discretionaire bevoegdheid van deze minister niet zó ver dat zij kan besluiten om de wet maar niet toe te passen zonder dat zij daar het recht en de ruimte toe heeft.

 19. Dag Ruud. Niemand kan van buitenaf goed beoordelen of Rita Verdonk inderdaad haar brief aan Ayaan te snel heeft verstuurd. Niemand weet ook hoe lang en met wie zij heeft overlegd. Kennelijk was zij er met haar team van overtuigd dat dit een clear cut case was, die zich niet leende voor enige andere uitleg noch voor opportunistische politieke spelletjes en deals. Ik ben ervan overtuigd dat haar campagne-adviseur hier geen enkele rol in heeft gespeeld. Rita Verdonk is misschien vaak tactloos, maar niet stom. Zij weet dat campagne-adviseurs als Kay van der Linden ijdele mensen zijn die graag naderhand lucratieve boekjes open doen over hun bijdragen aan de verbetering van de wereld.

 20. @ Charles
  Dat ‘politieke beoordelingsvermogen’, is dat niet een iets te fraai woord voor marchanderen en spelletjes spelen? Verdonk doet hier bewust niet aan mee en dat siert haar. Dit is ook de reden dat ze zo populair is bij ‘gewone mensen’. Ik werd afgelopen dinsdag echt niet goed van al die gladjakkers die in de Tweede Kamer zitten. Wat een hypocriete lui, wat een windvaantjes.

 21. Het meest trieste van Femke Halsema is nog wel, dat ze daar stond te triomferen (schuimbekken kan ook) met "magan@tweedekamer.nl", terwijl op parlement.com staat dat het e-mail adres van Ayaan is "A.HirsiAli@tweedekamer.nl". Het zou dus best kunnen dat Ayaan twee e-mail adressen heeft die linken naar dezelfde mailbox. Komt op universiteiten ook veel voor. Dan heeft Verdonk misschien altijd het A.HirsiAli adres gebruikt, terwijl Femke keihard heeft gezocht op de site en glunderde toen ze het ‘magan’ adres had gevonden.

 22. Die campagneleider had natuurlijk ook niets te maken met die helicopteraankomst van Verdonk in Warm Bad (vol ondernemers) daags na het debat, en ook had hij niets te maken met de ronkende toespraak van de minister. Dat was puur toeval!
  Verdonk is compleet over het paard getild, de machtswellust spat er van af. Het ‘akkefietje’ met Ayaan Hirsi Ali past perfect in de strategie die door haar samen met Van der Linden is uitgezet. Maar ja, als je ergens te veel lucht inpompt…

 23. Leo schreef: "Wat een hypocriete lui, wat een windvaantjes." Inderdaad. Men zou bijna vergeten hoezeer Ayaan Hirsi Ali het afgelopen jaar door diezelfde politiek-correcte opinie-elite werd verguisd. Nu is zij opeens het onschuldige slachtoffer van Dracula Rita. Ik was werkelijk ontsteld door de kromme redeneringen die zelfs door verstandige parlementariërs als Verhagen als Van der Laan te berde werden gebracht.

 24. Alib, je ziet spoken en haalt dingen door elkaar. Dat bezoek was natuurlijk al georganiseerd lang vóór de Nacht van Rita. Dat weet jij best, want je bent niet gek. Kennelijk zag je nog een stokje liggen waarmee je Rita wilde meppen. Houd het alsjeblieft feitelijk en inhoudelijk, zoals tot dusver het grootste deel van deze discussie.

 25. Qabouter, het is waar wat je schrijft. Zelf heb ik vijftien e-mail adressen. Kreeg ik ‘gratis’ erbij van m’n provider. Eén van mijn e-mail adressen is bijvoorbeeld post@wanhan.nl. Zou Femke Halsema nu denken dat mijn echte naam ‘Post’ is? Of ‘Info’?
  De kwaliteit van het debat vond ik ver beneden peil.

 26. Dat Rita Verdonk ineens 180 graden zou zijn gedraaid, slaat natuurlijk nergens op. Ze is minister en geen opsporingsambtenaar van de vreemdelingenpolitie.
  Verdonk krijgt net als iedereen ‘signalen uit de samenleving’ en als Hirsi Ali zegt dat ze heeft gelogen, zegt de drukbezette minster: ‘Ach ja, Ayaan, we vertellen allemaal wel eens leugentje om bestwil.’
  Als Hirsi Ali haar leugens had willen opbiechten had ze naar de vreemdelingenpolitie moeten gaan. Of zij had een goed gesprek met haar collega-VVD’er moeten aanvragen.
  ‘Zo zit het werkelijk, Rita en wat moet ik nou doen?’ Pas toen Zembla het gerucht als feit presenteerde, moest Verdonk handelend optreden.
  Stuitend vond ik vandaag de foto van Verdonk op de achterpagina van de Volkskrant. Over demonisering gesproken. Inderdaad ‘Dracula Rita’.

 27. Goh, albert, wat ben je toch voorspelbaar. Ik beweer iets na het te hebben aangetoond, en wat doe jij? Zeggen dat het onzin is. Gaap!

 28. Je hebt helemaal niets aangetoond, Wessel. Je zet de feiten naar je hand, verdraait en verzint ze en zegt voilà. Maar ik ben niet anders van gewend.

 29. het telefoongesprek heeft anders wel plaats gevonden. Ik verdraai dus helemaaal niets. Maar goed, verdraai jij de boel maar weer lekker. Ik kom hier niet meer terug. Tabee!

 30. Beste Robert, het is de tweede keer dat ik het gedichtje opvoer. En ik vind het zeer toepasselijk, vandaar. Niets is zo moeilijk dan het claimen van feiten. Daar wilde ik je even op wijzen. Het zou beter zijn als je je niet zo in extremen uitliet, dat biedt ruimte voor de nuance. Die ruimte neem je niet en die biedt jij niet. Het is alles of niets en dan blijft alleen de ontmaskering over. Zoals dat in jouw ogen met Ayaan is gebeurt. Kijk uit dat je over een jaar niet hoeft te zeggen:
  "Rita Verdonk heeft zichzelf in mijn ogen ontmaskerd als een opportuniste. Voor mij was dit een pijnlijke ontdekking want ik heb haar jarenlang gesteund, ook toen zij gaandeweg bij de journalistiek uit de gratie was geraakt.’

 31. In een telefoongesprek heeft Hirsi Ali gevraagd of Taïda Pasic zij haar examen vwo in Nederland mocht afleggen. Dat is waar, want Wessel van Leeuwen was er zelf bij.
  Rita zei tegen Ayaan dat Taïda de boel had opgelicht. En als zij dat moest gedogen, dan stonden er straks 26.000 asielzoekers op haar ministeriële op de stoep.
  Maar ik heb ook gelogen, sputterde Ayaan nog tegen.
  Ja, het is wel goed met je, Ayaan. Liegen doen we allemaal wel eens. Dag Ayaan. Dag Wessel, tabee.

 32. Ja, naief van ze, ze kenden Rita blijkbaar niet goed genoeg.Maar volgens mij wilden ze vooral Ayaan te pakken nemen, wat soms ook leek te lukken, ze heeft tenslotte gelogen.Dat moest ze dus nog maar eens voor de camera zeggen.
  De VARA heeft wel wat aangericht met die uitzending!

 33. @Loes
  Het was gewoon sensatiejournalistiek van de VARA. Met integriteit heeft het weinig te maken. De VARA wilde gewoon een ravage aanrichten in het rechtse kamp. Maar de omroep heeft ook ravage aangericht in het linkse kamp. De Volkskrant is bijvoorbeeld zwaar op de hand van Hirsi Ali.
  De verontwaardiging omtrent Verdonk laait op in de linkse media. Het lukt ze echter niet om met argumenten te komen. Hirsi Ali was links en rechts geliefd, vooral bij islamofoob Nederland.
  Maar het zou me niets verbazen als Verdonk uiteindelijk als winnares uit de strijd te voorschijn komt. Eerlijk duurt het langst en dan wint Verdonk en niet de VARA.
  De Volkskrant zal op den duur wel opportunistisch inbinden. Dat is een roomse karaktertrek.

 34. Met dit weblog probeer ik alleen wat tegenwicht te bieden aan de mijns inziens grotendeels onverdiende verkettering en demonisering van minister Rita Verdonk. Op radio, tv en in alle kranten horen, zien en lezen wij alleen maar anti-Verdonk-verhalen. De Volkskrant van vanochtend (18/5) had hier een hele pagina aan gewijd! Op zo’n moment moet je als burger gaan twijfelen aan de objectiviteit, integriteit. onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van je eigen ochtendkrant. Dat is niet leuk en zelfs een beetje onheilspellend.
  Iedereen verzint nu allerlei complot-theorieën over Dracula Rita en over verbanden tussen haar robuuste optreden en haar politieke ambities. Voor mij staat echter vrijwel vast dat zij alleen samen met deskundigen van haar ministerie tot het besluit is gekomen dat voor Ayaan Hirsi Ali geen uitzondering moest worden gemaakt en dat hier geen enkel misverstand over mocht gaan ontstaan. Snelheid en duidelijkheid waren geboden.Ayaan Hirsi Alias heeft ons allemaal (en Rita Verdomhoek nog wel het allermeest) een uitgekookte streek heeft geleverd die neerkomt op een combinatie van balletje-balletje en een pyramidespel: We keken allemaal naar het verkeerde bekertje, leverden allemaal onze bijdrage en stonken er en masse in. Terwijl één persoon de volle winst opstrijkt, wijst iedereen de grootste verliezer aan als grootste zondebok.
  Ayaan Hirsi Ali heeft die brief van minister Verdonk gebruikt om haar internationale bekendheid en daarmee haar marktwaarde in het Amerikaanse lezingencircuit in één klap te verveelvuldigen. Zij heeft haar ‘plotselinge’ (maar onnodige) vertrek uit de Tweede Kamer gergisserd op een manier die zelfs Kay van der Linden niet had kunnen verzinnen.
  Het kost ons kennelijk moeite, maar we moeten onder ogen zien dat Ayaan ons allemaal (en zeker haar vroegere vriendin Rita Verdonk) te slim af is geweest. Ayaan laat ons beteuterd en in totale verwarring achter en vertrekt lachend naar haar volgende theater: Kassa!!

 35. Lidy, welk gedichtje bedoel je.
  Je schrijft: "Die ruimte neem je niet en die biedt jij niet. Het is alles of niets en dan blijft alleen de ontmaskering over." Is dat jouw voorbeeld van nuancering en ruimte bieden?
  Ik probeer op dit weblog feiten en argumenten aan te dragen, en ik bied aan iedereen de ruimte om daar andere feiten en argumenten tegenover te stellen. Sommigen misbruiken die mogelijkheid voor persoonlijke aanvallen en andere nutteloze narigheid.
  En als je toch aan het corrigeren bent: Het is: ‘Niets is zo moeilijk ALS het claimen van feiten.’ en: ‘Die ruimte BIED jij niet.’ Wie kaatst kan de bal verwachten.

 36. Ik denk dat Hirsi Ali meer onderbuikgevoelens wakker maakt bij de gemiddelde Nederlandse journalist, en zeker bij grijze hoofdredacteuren, dan Rita Verdonk.
  Het zijn vooral emoties die hier een rol spelen. Hirsi Ali roept de berschermbehoefte op en Verdonk wordt gedemoniseerd. Ze is een schietschijf voor ongeleide projectielen.

 37. De oplossing lijkt zo klaar als een klontje: Ayaan Hirsi Ali moet alsnog met terugwerkende kracht tot 1997 het Nederlanderschap verkrijgen. Als mensen zelfs postuum een ridderorde kunnen krijgen en als Anne Frank met terugwerkende kracht de Nederlandse nationaliteit had kunnen verkrijgen als men dat had gewild, dan moet het ook mogelijk zijn om alle juridische, staatsrechtelijke, politieke, morele en praktische bezwaren rond Ayaan Hirsi Magan op deze manier in één klap op te lossen. De minister hoeft haar discretionaire bevoegdheid dan ook niet te misbruiken voor een beslissing die in flagrante strijd is met wet en jurisprudentie.
  Daar ga ik maar eens een stukkie over schrijven, want iedereen heeft het zo druk met Rita Verdonk af te branden dat men kennelijk niet meer helder kan (of wil) nadenken. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel moeite mee heb na het lezen van alle enormiteiten die de Volkskrant vanochtend schaamteloos publiceerde.
  Want laat vooral één ding helder worden: de problemen zijn in oorsprong niet veroorzaakt door minister Verdonk maar door Ayaan Hirsi Ali die een loopje dacht te kunnen nemen met de regels van onze democratische rechtsstaat, die vervolgens zo brutaal was om hiermee te gaan koketteren en al die tijd te lullig en te arrogant was om haar fouten alsnog recht te zetten. Met mijn voorstel sleept Ayaan de jackpot plus bonusprijs in de wacht voor het hoge spel dat zij heeft gespeeld, maar in het landsbelang moeten wij daar maar vrede mee hebben.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s