Commentaar op Amstelveense kwesties, 2017-2 (vanaf 1 april 2017)

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen:
 2015-3   2016-1   2016-2   2016-3   2016-4    2017-1 , 2017-2

Censuur vooraf.
Het beleid van Amstelveen.blog mbt reacties en het publieke debat op zijn internetforum is ingrijpend gewijzigd: Sinds eind maart 2017 beoordeelt Johan Bos reacties vooraf inhoudelijk en plaatst die alleen onder zijn artikel cq column als de inhoud hem welgevallig is. Ook fatsoenlijke inhoudelijke on-topic reacties kunnen willekeurig worden geweigerd. Soms duurt die censuur (zoek: #Censuur) vooraf meer dan vier uur. Van een open democratisch publiek debat is op die manier geen sprake meer. Daarmee is actieve deelname aan dat forum vrijwel zinloos is geworden.

Dat maakt het een beetje minder erg dat Johan Bos besloten heeft om mij van zijn forum te verbannen. In de discussie over Amstelvener in NIW: Van Agt is antisemiet’ had ik namelijk bezwaar gemaakt tegen anonieme lasterlijke aantijgingen die Bos pas verwijderde nadat ik had aangekondigd hierover een klacht in te dienen bij het Openbaar Ministerie. In verband met mijn verbanning kan ik niet meer reageren en deelnemen aan het lokale publieke debat op het enige forum in Amstelveen.

Na het verdwijnen van Amstelveen-Dichtbij was de reactie- en discussieruimte van Amstelveen.blog lange tijd nog het enige openbare forum voor publiek debat over lokale politieke en maatschappelijke kwesties. De reactieruimte van AmstelveenZ.nl kan niet worden beschouwd als een forum voor lokaal publiek politiek debat. Dat is ‘democratie op z’n Amstelveens’.

Lees de Inleiding.

Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart 2025.

Notities van Robert van Waning tbv vergadering van de Raadscommissie RWN op 6 juni 2017 bij het agendapunt 2.1 ‘Ruimtelijke uitwerking visie Stadshart 2025’.

Inleiding

Mijn echtgenote en ik wonen nu ruim 9 jaar aan het Stadsplein. Daarvoor woonden wij gedurende 8 jaar in de Mr Troelstralaan, op een paar honderd meter afstand van het Stadshart. In die tijd kwamen wij er vrijwel dagelijks voor onze boodschappen. Wij komen beiden uit Amsterdam en dus niet uit de provincie zoals wethouder Raat suggereerde in het Amstelveens Nieuwsblad nadat ik had aangedrongen op betere handhaving van bestaande regels in het Stadshart.

Het Stadsplein is een fijne plek om te wonen, zowel voor jonge ouders met kleine kinderen als voor ouderen met afnemende bewegelijkheid.

Het enige wat ons is tegengevallen is de onachtzame manier waarop de gemeente omspringt met het plein en zijn bewoners. Het geeft ons het gevoel dat wij als bewoners worden gedoogd mits wij ons koest houden.

In de afgelopen jaren zijn wij als Stadsbewoners regelmatig door Unibail-Rodamco betrokken bij de gedachte- en planvorming mbt de noodzakelijke modernisering en uitbreiding van het Stadshart. Bij ieder overleg konden wij merken dat Unibail goed naar de wensen, bezwaren en suggesties van de bewoners had geluisterd. Dit kan niet worden gezegd worden van de aandacht die de gemeente daaraan schonk, afgezien van de paniekreactie op de oproer van de Schildersbuurt.

Bij het ontwerp van het Stadsplein kreeg de woonfunctie veel ruimte. Rondom het plein bevinden zich zo’n 120 woningen. In latere jaren kreeg het Stadsplein steeds meer de functie van evenemententerrein en kinderspeelplaats, met alle herrie van dien. De bewoonbaarheid en leefbaarheid van het Stadsplein zijn door deze ontwikkeling steeds meer onder druk komen te staan. Levendigheid is leuk, maar er zijn grenzen aan wat men in zijn woning kan verdragen aan omgevingslawaai.

Hieronder enige op- en aanmerkingen en vragen mbt de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart Amstelveen:

Er wordt nu gesproken over ingrijpende en dure plannen mbt het Stadshart, maar begin eerst eens met voor de hand liggende en betaalbare maatregelen om het Stadsplein aantrekkelijker te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Zoals:

 • Laat verlichting branden in de schouwburg, P60 en de bibliotheek, ook als die gesloten zijn.
 • Zorg ervoor dat de schouwburg niet 3 á 4 maanden per jaar tijdens de zomermaanden gesloten is.
 • Betere handhaving van bestaande regels, bijv. mbt alcoholgebruik op straat, scooterverbod in voetgangersgebied en geluidsoverlast van dreunmuziek in café’s met nachtvergunning en van schreeuwende cafébezoekers.
 • Aantrekkelijke straatverlichting
 • Verticaal groen aan de gevels,
 • Maak de kille gevel van de ‘cultuurstrip’ aantrekkelijker met vertical groen en verlichting en aankondigingen van culturele activiteiten, films et cetera.
 • Geef meer bekendheid aan de bioscoop en laat duidelijker zien welke (vaak goede!) films er draaien. (Dan is die hele Pathé bioscoop niet nodig).

LEVENDIGHEID ‘S AVONDS OP HET STADSPLEIN 

Citaten uit de nota ‘Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart 2025’:

“Belangrijk aandachtspunt is de levendigheid ’s avonds.” (p12)

“Een bioscoopcomplex wordt gemist, evenals restaurants en café’s die zich meer richten op de avondbeleving.” (p12)

“Vooral ’s avonds zijn meer mensen op straat gewenst. Dan ontstaat een stedelijke sfeer en heeft de moderne stad Amstelveen toch een binnenstad.” (p18)

“Belangrijke opgave is het verbeteren van de verblijfskwaliteit op het Stadsplein ook in de avonden.” (p27)

“[Het Stadsplein] is de plek waar het ook ’s avonds levendig en aantrekkelijk kan worden. Daarvoor is het van belang dat programma met een avondfunctie geconcentreerd wordt rond het Stadsplein. Om het plein in de avond aantrekkelijker te maken zijn avondfuncties gewenst, zoals restaurants, café’s en een bioscoop.” (pag 29)

“Wonen aan het Stadsplein is belangrijk voor de levendigheid, zeker in de avond.” (p29)

“De verblijfskwaliteit op het plein kan worden verbeterd door terrassen, groen en spelen mogelijk te maken op het Stadsplein.” (p29)

Op het huidige Binnenhof staan woningen met een adres aan het Buitenplein. Indien er een vernieuwing van dit winkelcentrum nodig is, dan alleen onder de voorwaarde dat de bewoners hier geen nadeel van ondervinden.” (p76)

“De opgave aan het Stadshart is om meer ruimte voor avondprogramma te creëren, zodat het plein ’s avonds ook gezelliger wordt. Dat kan door de toevoeging van een bioscoop bovenop de bibliotheek.” (p70)

OPMERKINGEN:

 • Woonfunctie en avondprogramma en evenementen zijn strijdig bij gebrekkige handhaving.
 • Veel woningen rond de grote stedelijke pleinen in Utrecht, Arnhem, Leeuwarden, Groningen, etc. worden niet permanent bewoond.
 • Binnensteden zoals die van Amersfoort, Tilburg, Arnhem, Apeldoorn, etc. waren verloederd door een overmaat aan horeca en door gebrekkige handhaving van regels die bedoeld zijn om de leefbaarheid te bevorderen.
 • Mogen Stadspleinbewoners wél nadeel ondervinden van verlevendiging (vooral ’s avonds) van hun plein?


WONINGEN ZIJN BELANGRIJK VOOR DE LEVENDIGHEID ‘S AVONDS.

“Bovenop deze parkeergarage [Handelsplein] worden woningen toegevoegd die bijdragen aan meer sociale veiligheid en levendigheid op het [Handels]plein. (p77)

“Toevoegen van wonen is daarbij een belangrijk aandachtspunt, zodat het Stadshart ook buiten winkeltijden aantrekkelijk en levendig is. Aan het Stadsplein is ruimte voor avondprogramma.” (p69)

Wonen aan het Stadsplein is belangrijk voor de levendigheid, zeker in de avond.” (p29)

“Programmatische mix van wonen, cultuur, winkelen en horeca zorgt voor een diversiteit van gebruikers waardoor het plein gedurende de hele dag wordt gebruikt.” (p32)

Opmerking:

 • In de visie van het gemeentebestuur dienen woningen voornamelijk ter versterking van de commerciële functies van het Stadshart.

VERPLAATSING VAN DE MARKT NAAR DE REMBRANDTWEG.

“De voorkeur gaat uit naar een nieuwe opstelling vd markt waarbij het Stadsplein geheel of gedeeltelijk wordt vrijgemaakt van de markt.” (p29)

“Als er een festival of ander evenement op het Stadsplein is, moet de markt uitwijken naar het Handelsplein.” (p30)

“In de nieuwe opzet loopt de markt door tot op het Stadsplein, maar blijft beperkt tot het meest oostelijk deel. > herinrichting van de vrijkomende pleinruimte.” (p34)

“De Rembrandtweg moet ruimte bieden voor voetganger, fiets, terrassen en markt.” (p41)

OPMERKINGEN:

 • Verplaatsing van de vrijdagmarkt is altijd slecht voor alles en iedereen.
 • Op de Rembrandtweg worden de loopafstanden op de markt véél te lang voor mensen met jonge kinderen en ook voor veel ouderen.
 • Verplaatsen van de markt naar Rembrandtweg gaat daar ten koste van veel onmisbare kortparkeerplaatsen.
 • Autoverkeer maakt oversteken op de markt gevaarlijk.
 • Doorgaand autoverkeer wordt ernstig belemmerd.
 • Er is veel schaduw in westelijk deel vh Stadsplein.
 • Zijn scooters ook langzaam verkeer?
 • Hoe moeten de enorme vrachtwagens van de toeleveranciers van het winkelcentrum bij het dockingstation achter de Galerij komen?

BIOSCOOP BOVENOP DE BIBLIOTHEEK.

“Een veelzijdig centrum heeft ook ruimte voor bijvoorbeeld onderwijs en een bioscoop, zodat meer jonge mensen in het centrum komen.” (p12)

“Om het plein in de avond aantrekkelijker te maken zijn avondfuncties gewenst, zoals restaurants, café’s en een bioscoop. (p29)

OPMERKINGEN:

 • Veel mensen beseffen niet dat het fraaie en lichte gebouw van de bibliotheek door die bioscoop véél hoger wordt, namelijk net zo hoog als de hoogste daklijst van Rembrandthof.
 • Het Stadsplein wordt omgeven door aaneengesloten rechte, hoge en harde gevelwanden van glas, staal en steen. De enige lagere en lichtdoorlatende gevelwand wordt door de bioscoop óók hard en hoog.
 • De akoestiek op het Stadsplein is beter dan die van het Amsterdamse concertgebouw. Ieder geluid klinkt daar hard. Muziek en aankondigingen hoeven daar niet of nauwelijks te worden versterkt. (Bij evenementen gebeurt dat toch overmatig en onverdraaglijk.)
 • Door de grotere hoogte van het gebouw aan de westkant van het Stadsplein komt er in de namiddag meer schaduw op het plein en komt er op de terrassen aan de oostzijde minder lang avondzon.

HOEKEN

“Hoeken: Goed vormgegeven aansluiting Rembrandtweg – Stadsplein.” (p42)

Opmerking:

 • Daar is de ingang tot onze woningen! (Zie p57.)

NIEUWE TOERIT NAAR PARKEERGARAGE BOVEN HET BUSSTATION.

“De toerit van de Schouwburggarage kan worden verplaatst naar de nieuwe toegangsweg vanaf de A9 bij Meander.” (p36)

Opmerkingen:

 • Auto’s moeten linksaf slaan in de bocht van de straks drukke Meanderweg naar Hudsons Bay.
 • Bij het verlaten van de Parkeergarage is invoegen ook lastig.

 

THOMAS COOKSTRAAT

“Thomas Cookstraat alleen voor langzaam verkeer.” (p33)

Opmerking:

 • Scooters zijn niet langzaam.

NIEUWE STADSENTREE AAN DE KANT VAN DE A9.

”De nieuwe aansluiting op de A9 op de Meander maakt het noodzakelijk de cultuurstrook een tweede voorkant te geven aan deze zijde om aan te sluiten bij de nieuwe stadsentree die op termijn hier gaat ontstaan.” (p70)

Opmerking:

In verband met het drukke autoverkeer naar en van de twee grote parkeergarages (busstation en Hudson’s Bay) zal aan de (huidige) achterzijde van de Schouwburg, Volksuniversiteit, Muziekschool, etc. niet veel ruimte zijn voor voetgangers om zich daar veilig te kunnen begeven. De ‘nieuwe stadsentree’ zal dus voornamelijk een facade zijn.

HANDELSPLEIN EN STADSTUINEN.

Vraag:
Vervalt verbindingsroute van Stadshart naar Beneluxbaan en Amstelveen-Oost?

‘RAADSLEDEN, PRAAT MET DE BURGERS.’

 

FOTO’S

Avondzon en -schemer tijdens het borreluur op de oostelijke terrassen van het Stadsplein zullen veel korter gaan duren als bovenop de bibliotheek een bioscoop wordt gebouwd. ‘Langzaam verkeer’ op het Stadsplein (waar scooters verboden zijn). ‘Avondlevendigheid’ op het Stadsplein. Bij de schouwburg, P60, Venstra en de bibliotheek brandt ’s avonds geen verlichting als zij gesloten zijn. Dat bevordert niet de gezelligheid, sfeer en aantrekkelijkheid van het Stadsplein. De toneeltoren van de schouwburg heeft veel geld gekost, maar ’s avonds is-ie niet verlicht..

 

 

 

Vernieuwing Stadshart: plannen voor Pathé-bioscoop


Vernieuwing Stadshart: plannen voor Pathé-bioscoop

Foto: Artistieke impressie*/Gemeente Amstelveen

“Een nieuwe volwassen bioscoop (Pathé), grotere terrassen en horeca aan het Stadsplein en een overkapping van de Versgroep. Het zijn de nieuwste plannen voor een ingrijpende vernieuwing van winkelcentrum Stadshart Amstelveen.

Dat heeft het college van B en W vandaag bekend gemaakt.

Bioscoop
De bioscoop wordt beoogd in het huidige gebouw van de bibliotheek en boekhandel Venstra, zo blijkt uit een artistieke impressie van de plannen. Daarvoor dient het gebouw uitgerust te worden met een extra etage. Eigenaar Unibail-Rodamco heeft al heel lang de wens voor een grotere bioscoop in het winkelcentrum. [..] “

REACTIES
Je reactie kan ook op de Facebook-pagina van Amstelveenz.nl worden weergegeven.

Het gebouw van de bibliotheek wordt door die bioscoop veel hoger en ‘zwaarder’. Het Stadsplein wordt zodoende nóg meer ingesloten door harde hoge gevelwanden van glas en staal. De terrassen (van Blvd t/m Day en Dixie) krijgen in de namiddag minder avondzon.
Commentaar RvW:
Door de Pathé-bioscoop wordt het gebouw van de openbare bibliotheek aan het Stadsplein een stuk hoger, namelijk even hoog als ons appartementengebouw ‘Rembrandthof’ (rechts op de foto) . De westelijke hemel wordt daardoor nog meer afgeschermd. Dit betekent méér schaduw en minder avondzon op het Stadsplein.

“Wethouder Herbert Raat (VVD) heeft vanmiddag persoonlijk brieven rondgebracht om buurtbewoners op de hoogte te stellen van de plannen.”
Bron: Amstelveenz.nl , 

Commentaar RvW:
Dit is weer typisch zo’n pr-stuntje waarvoor wethouder Herbert Raat (VVD) graag de lokale media gebruikt om zijn eigen populariteit te vergroten. Ondertussen deugt hij zelfs net als brievenbesteller, want Stadspleinbewoners hebben die brief van  de gemeente over de ingrijpende plannen mbt ‘hun’ plein niet ontvangen.

Dualisme, oppositie en tegenspraak bestaan nauwelijks in de lokale Amstelveense democratie. Als oud-persvoorlichter heeft wethouder Raat de lokale media in zijn zak. Zij zullen nooit kritisch schrijven over zijn beleid op welk gebied dan ook. In hun reactieruimten op hun ‘openbare’ websites laten zij zelfs geen kritische reacties van burgers toe. De Amstelveense redacteuren en journalisten zijn schoothondjes van de macht en fungeren dus niet als waakhonden van de lokale democratie.  Zij houden bestuurders, politici en ambtenaren uit de wind.

Raat bezorgd over laag inkomen huishoudhulp

Door Johan Bos op 20 april 2017 om 13:34, in de categorie Zorg.
Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) maakt zich zorgen over salarissen van hulpen in de huishouding. Hij zei dat woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving naar aanleiding van vragen van onder meer SP-raadslid Marina Casadei. Volgens haar zijn sommige medewerkers op dat gebied, doordat zij – als gevolg van beleid van de gemeente – bij een andere werkgever in dienst kwamen in salaris omlaag gegaan.
Raat verdeelde de stad in vier districten, met ook vier aanbieders, omdat hij niet langer alle eieren in één mandje wilde leggen, zoals voorheen. Maar mensen die daardoor hun vaste hulp dreigden kwijt te raken, konden die relatie wel voortzetten als de hulp bij het huishouden bereid was van werkgever te veranderen. Dat gebeurde wel, maar volgens Casadei moesten sommigen op de laagste loonschaal bij een nieuwe werkgever beginnen. Zij wees er ook op dat mensen die wat hebben gespaard of een iets hoger inkomen dan minima hebben, vaak veel aan eigen bijdrage moeten betalen en daardoor maar van hulp afzien.
Raat zag dat voor Casadei gesignaleerde gevaar ook wel. [..] Maar als wij zouden compenseren, komen wij misschien in een juridisch moeras terecht. Persoonlijk overweeg ik een nieuwe aanbesteding, al weet ik nog niet hoe B&W daar over denken.” [..]
De kwestie kwam aan de orde toen de commissie over de jaarrekening sprak, die een overschot van veertien miljoen liet zien. Onder meer op het sociale domein. Vooral GroenLinks en de SP vroegen zich af of dat overschot niet is gekomen doordat mensen eigenlijk niet kregen wat zijn nodig hebben.

REACTIES
Rode Paprika
Niet Raat is bezorgd….door zijn toedoen is het zover gekomen, maar mevr. Casadei is bezorgd. Foute kop van dit artikel dus.
20 april 2017 at 19:48 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
De ratterigheid die de VVD zo kenmerkt. Eerst de onderkant van de arbeidsmarkt – werk dat vrijwel iedereen kan – open gooien en vervolgens zeggen dat je bezorgd bent over de positie van deze mensen. Die ‘bezorgdheid’ maakt mij nog het meest boos. De ratten.
23 april 2017 at 9:59 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Het is wel een feit dat de hr. Raat een gedeelte van de bezorgdheid van mevr.Casadei heeft overkomen. Weliswaar op andere gronden en rijkelijk laat, maar dit is toch een klein winstpuntje voor mevr. Casadei. Maar het is nu wel afwachten wat de hr. Raat hiermee doet. De reden van een eventueel juridisch moeras of een B&W het er wel/niet mee eens zou zijn met een nieuwe aanbesteding is natuurlijk kul, want het gehele college danst naar de pijpen van de hr. Raat.
23 april 2017 at 15:13 / Beantwoorden /

Kees
Zonder iets af te doen aan je standpunt, wil ik er toch even op wijzen dat die cao tot stand kwam met instemming van vakcentrale FNV. Daar staat de VVD, en zeker een lokale wethouder, buiten. Casadei constateerde dat binnen die cao sommigen naar een lager plafond waren gezakt onder invloed van de aanbieders en wil eigenlijk het salarisniveau van de gehele branche – zoals hij al veel eerder herhaaldelijk zei – omhoog hebben. Dat is natuurlijk niet aan hem, maar om het door Casadei ontdekte probleem te tackelen denkt hij (om landelijke juridische problemen te ontlopen) aan een geheel nieuwe aanbesteding. Ja, dat kun je een rattenstreek noemen, maar mij ontgaat het waarom daarvan….
24 april 2017 at 13:49 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Ik blijf ook bij mijn standpunt. En waarom, omdat ik een patroon zie bij dhr Raat hoe hij om gaat met misstanden. Hij laat het eerst op z’n beloop en zodra er gerammeld wordt speelt hij de hij de betrokkenheid. Net zoals bij de problemen bij zorginstelling Nieuw-Vredeveld. Als het kalf verdronken is dempt hij de put en legt nog een rouwkrans ook. Van een wethouder mag je verwachten dat hij proactief beleid voert. Deze wethouder loopt achter de feiten aan.
24 april 2017 at 15:17 / Beantwoorden /

Kees
Lang voordat er werd gerammeld klaagde Raat al over de FNV, die met een naar zijn aanzien te weinig salaris opleverende cao akkoord was gegaan. Vreemd dat ik u over die vakbeweging niet hoor. Bij zorginstellingen als Nieuw Vredeveld draagt de gemeente helaas geen directe verantwoordelijkheid, maar wel voor de bewoners. Om hen drong hij zich ook bij dat bolwerk naar binnen. overigens sterk tegen de wil van de directie van Brentano. Maar natuurlijk mist Raat de capaciteiten van u…
24 april 2017 at 15:45 / Beantwoorden /

Frank
Kees, overigens ben ik het wel met je eens dat de bond ook steken heeft laten vallen. Zoals bij de CAO onderhandelingen zij zich heel hard op de borst begon te trommelen dat zij het voor elkaar had gekregen dat ze wel 1 1/2% loonsverhoging ( zijnde 15 tot 18 cent /uur bruto!) Daar zakt je broek ook van af.
24 april 2017 at 17:14 /

Frank Bikker
Pardon Kees, ik geloof dat je nu een stap te ver gaat . In nov. 2015 (zie exit Amstelring huishoudelijke hulp) werd hier al op gewezen door mevr. Casadei. Diverse oppositiepartijen waren het toen ook al met haar eens. De coalitie heeft er toen voor gekozen om dit probleem te negeren. De hr. Raat heeft toen verwezen naar elke individuele onderhandeling die elke werknemer met zijn/haar baas kon voeren. Of in de praktijk de voormalige huishoudelijke hulpen van Amstelring partij zouden zijn. Ik denk dat dit ook niet de bedoeling van de bond was.
24 april 2017 at 17:04 / Beantwoorden /

Rode Paprika
Overigens Frank Bikker, dan kom je pas echt die leuke participatiemaatschappij tegen. Een en al hypocrisie. Zoek het maar uit en zoek het verder maar lekker zelf uit. Dat betekent jouw VVD voor mensen in de praktijk.
24 april 2017 at 18:30 / Beantwoorden /

Kees
Is Frank ook al van de VVD? Ik dacht dat hij bij de SP hoorde. Maar je kunt politiek natuurlijk veranderen. Feit of alleen een Rode Paprika-feit (dus zo ongeveer een loze kreet).
24 april 2017 at 22:04 / Beantwoorden /

Kees
Er werd, wijs geworden door Welzorg (aan dat bedrijf gaf de gemeente 100 boetes voor schandalig omspringen met zorgbehoevenden), gekozen niet meer zich aan één bedrijf te binden. Er werd toen gekozen voor 4 verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp, maar inderdaad wees Casadei op daaraan mogelijk verbonden nadelen (die goeddeels nu lijken opgelost en Raat ook wel zag).
De wethouder wil een daar bovenuit stijgend probleem nu te lijf gaan. Maar goed hij heeft sowieso zijn politieke partijen in de ogen van velen niet mee, waardoor hij voor hen per definitie verdachte is altijd een dubbele agenda heeft…
24 april 2017 at 21:59 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Dat zeg je goed, Kees !
24 april 2017 at 22:42 /

Commentaar RvW
Kees = Johan Bos, inclusief diens opvattingen, redeneringen, schrijfwijze en -fouten en vooral diens pro-Raat opstelling.

Nadat zijn eerdere ‘schuilnaam Matthijs’ was ontmaskerd en omdat ‘Piet’ ten onrechte werd beschouwd als de zoveelste schuilnaam van PG van Faassen (aka PeterPC), neemt Johan Bos’ het nu als ‘Kees’ op voor wethouder Herbert Raat (VVD), want een journalist kan hij dat natuurlijk niet onder zijn eigen naam doen. Raat heeft zijn p.r. goed voor mekaar, zowel boven- als ondergronds.

Als ik wat meer tijd heb, ga ik oude discussies over Raats geografische herindeling van de thuiszorg eens opzoeken. Volgens mij voorzag hij destijds de daardoor veroorzaakte problemen helemaal niet.
25 april 2017 omstreeks 11:35

Raat: Verzet tegen bunker gaat om waarde woning

Bron: Amstelveen.blog, door Johan Bos op 19 april 2017 om 13:32.

Bewoners van de Wolfert van Borsselenweg hebben om verschillende redenen bezwaar tegen plannen van de gemeente Amstelveen om een verwaarloosde nazi-bunker op te waarderen tot een historisch monument met een educatieve functie. Om sterker te staan tegenover de instanties die het plan steunen, hebben zij hun krachten gebundeld in de vereniging ‘Sloop de Bunker’.  De strijd wordt gevoerd in de politieke arena, de media en de rechtszaal. Wederzijds worden beschuldigingen geuit en harde woorden gesproken.

Wethouder Raat (VVD) noemt het ‘weinig chique’ van de bewoners dat zij, behalve de wethouder en het gemeentebestuur ook inhoudelijke medewerkers, een secretaresse, beleidsmedewerkers en ambtelijke ondersteuning in de juridische procedure betrekken. “Het mag, juridisch kan het, maar ik vind het weinig chique,” zegt Raat.

Zó ken ik hem:

De wethouder heeft namelijk een hekel aan wetten en regels die hem in zijn eigenmachtigheid beperken. Dat verklaart ook zijn afkeer van handhaving van regels als dit ten koste zou kunnen gaan van zijn populariteit waaraan hij zo hard werkt. Het recht is in Raats optiek niet iets waarop geen aanspraak mogen maken als hem dit niet uitkomt. Hij kan daarbij rekenen op de steun van de lokale media die hij als oud-voorlichter op professionele wijze weet te bespelen en zodoende volkomen in zijn zak heeft.

De reactie van Raat op burgers die de euvele moed hebben om aanspraak te maken op hun rechten en juridische mogelijkheden lijkt op die van oud-journalist Johan Bos van Amstelveen.blog: De verbande mij omdat ik een klacht indiende bij het OM ivm pure laster op zijn forum.

Gezien de grote rol die de ambtenaren spelen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentebestuur en -beleid vind ik het juist heel begrijpelijk en verstandig van de bewoners om te proberen van hen verklaringen (liefst onder onder ede) los te krijgen over de manier waarop de omstreden plannen mbt die rotbunker tot stand zijn gekomen en tegen veel verzet worden doorgedrukt.

De bewoners staan tegenover een front van bestuurders, ambtenaren, lokale media en gezagsgetrouwe rechters. Ik wens hun veel sterkte maar ik denk niet dat zij dit zullen kúnnen winnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s