‘Het geheim van Azië’ (9 nov 1993)

‘Het geheim van Azië’ (Commentaar NRC Handelsblad, 1 november 1993) bestaat uit een combinatie van milieuvernietiging, energieverspilling, onrechtvaardige arbeidsverhoudingen en slechte sociale voorzieningen.

Als de Aziatische tijgers dankzij de globalisering van economie en handel onvoorwaardelijk met de westerse economieën kunnen en mogen concurreren, dan zullen werkloosheid, milieuschade en geringe maatschappelijke solidariteit hun belangrijkste exportprodukt blijken te zijn.

Als met protectionisme bedoeld wordt het beschermen van moeizaam tot stand gebrachte maatschappelijke verworvenheden in westerse landen, dan is daar veel voor te zeggen.

Afscherming dient dus niet alleen voor behoud van welvaart. Aan import mogen wij de voorwaarde stellen dat bij de productie elders mutatis mutandis aan dezelfde ecologische en sociale voorwaarden is voldaan als die wij aan onze producenten opleggen.

Concurrentie, open markten en handel vormen dan misschien de motor van de welvaartsgroei in Aziatische landen, maar van een ‘fenomenale kans voor het Westen’ blijkt nog niet veel.

De excessieve consumptiedrang, waarvan groeiende economieën het moeten hebben, bedreigt intussen het leven op onze aarde.

Als we transport fors gaan belasten voor de milieuschade die het aanricht wordt het minder aantrekkelijk om allerlei overbodige spullen te fabriceren op een grote afstand van hun verbruik. Dit zal een regionalisering van de wereldeconomie ten goede komen en daar zijn alle regio’s in de wereld in ecologisch, sociaal, cultureel en zelfs economisch opzicht op de lange duur het meest bij gebaat. Schiphol hoeft dan ook niet te groeien.

Robert van Waning
NRC Handelsblad, 9 november 1993

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s