Publiek debat in Amstelveen, 2016-2.

Archief van mijn bijdragen van mei t/m augustus 2016.

“Mij gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang.” (Wouter Bos.)

Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht.” (Van Thillo.).

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen in andere periodes:
  2015-3   2016-1   2016-2   2016-3   2016-4    2017-1

LEES DE INLEIDING

Reacties RvW e.a. op de volgende artikelen en columns op Amstelveen.blog.
(Kopieer de titel en gebruik Ctrl+ F om de reacties te vinden.):

Raat: ‘Overlast tijdens aanleg bredere A9′, Door Johan Bos op 30 augustus 2016.
GroenLinks: ‘Schiphol misleidt omwonenden’, Door Johan Bos op 30 augustus 2016.
Raat: Amstelveen ontkomen aan Turkse onderwijsstrijd, Door Johan Bos op 20 augustus 2016.
VVD: Blijft horeca bereikbaar tijdens ‘brugwerk’?, Door Johan Bos op 31 augustus 2016.
Boekje over 400 jaar begraafplaats Beth Haim, Door Johan Bos op 25 augustus 2016.
Wethouder met kinderen naar HP, Door Johan Bos op 19 augustus 2016.
Ook raadsleden geschokt door festivallawaai, Door Johan Bos op 10 augustus 2016
Topje, Door Johan Bos op 10 augustus 2016.
Vorig jaar 20 overtredingen milieu bij bedrijven, Door Johan Bos op 9 augustus 2016.
Winkels, Door Johan Bos op 6 augustus 2016.
Joodse club vraagt strafrecht-vervolging Raat, Door Johan Bos op 4 augustus 2016.

_______________________________________________________

In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster.
U vindt die door met <Ctrl+f> te zoeken naar ‘#Laster‘ (zonder de aanhalingstekens)..
Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd
Sommige daarvan heb ik aangemerkt als ‘#Censuur‘.

 

Raat: ‘Overlast tijdens aanleg bredere A9′

Door Johan Bos op 30 augustus 2016 om 14:52, in de categorie A9.
Overlast tijdens de jarenlange werkzaamheden aan de verbreding van de A9 is onvermijdelijk, laten B&W weten. Omdat het Amstelveense wegennet wordt aangepast, kan volgens hen tijdens die aanleg het verkeer blijven doorstromen. De gemeente, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland hebben een maatregelenpakket opgesteld over de nodige wegaanpassingen. Het pakket is er op gericht het verkeer tijdens de verbreding van de A9 – de werkzaamheden duren van 2019 tot 2026 – soepel te laten verlopen, zeggen B&W. Verschillende busstroken worden bijvoorbeeld open gesteld voor al het verkeer en sommige kruispunten krijgen extra opstelstroken. De aanleg van de A9 verloopt in fases, waarbij soms bepaalde op- en afritten tijdelijk worden afgesloten, waarschuwt de wethouder voor de A9 Herbert Raat (VVD). “Overlast is onvermijdelijk. Maar die voor moet onze inwoners, lokale ondernemers en bezoekers zo beperkt mogelijk blijft. Daarom treffen we nu al samen met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen voorbereidingen,” zegt Raat. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Robert van Waning
Die jarenlange overlast is tbv een wegverbreding waarvan alleen Almere en Schiphol profiteren en Amstelveen totaal niet. Integendeel, want als alle ellende na acht(?) jaar achter de rug is, begint er een nieuwe ellende in de vorm van een nóg bredere lawaaiige verkeersgoot dwars door het centrum van onze woonplaats. Ik hoop dat die naar wethouder Raat zal worden genoemd.
30 augustus 2016 at 19:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, even inhoudelijk (sorry hoor): Begrijp ik goed dat jij een voorstander bent van Raats open verkeersriool dwars door Amstelveen?
31 augustus 2016 at 19:38 / Beantwoorden /

frank
Gezien de extra belasting van 60 miljoen extra: JA. En dergelijk soort projecten hebben altijd de neiging duurder uit te vallen. Overigens de rotzooi moet altijd ergens heen en valt toch echt niet op te vangen met allerlei filters. Tevens stond dit project al jaren op stapel, dus een heleboel bewoners konden ook min of meer weten waar ze terecht kwamen.
31 augustus 2016 at 20:12 / Beantwoorden /

frank
Trouwens dat plan van 100 miljoen heeft Hellendal toestemming voor gegeven. Weet je wel die wethouder die beweerde dat het geld tegen de plinten klotste. Raat houdt in deze tijden liever de hand op de knip in deze. Dat ik als SP’er. Ik zeg wel als SP’er dat hij een deel beter aan andere/ lees socialere zaken kan uitgeven. Dat hij dat ook niet doet en het liever en allerlei onzinspeeltjes besteedt is weer een ander verhaal.
31 augustus 2016 at 20:20 /

Robert van Waning
Die 60 miljoen had Amstelveen nooit hoeven betalen als men beter had onderhandeld met het Rijk. Die verbreding is immers niet tbv onze woonplaats maar tbv Almere, Schiphol en Rijkswaterstaat. Het vorige en het huidige gemeentebestuur heeft zich een oor laten aannaaien. De A9-tunnel had op basis van 50 jaar gefinancierd kunnen worden met minimale lasten voor Amstelveen.
31 augustus 2016 at 20:18 / Beantwoorden /

Robert van Waning
[..] Ik ben het echter eens met Rotary dat de inwoners niet moeten wijken voor Raats rampzalige beleid, maar zich daar juist met hand en tand tegen moeten blijven verzetten, zolang het nog kan.
31 augustus 2016 at 14:42 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Voor 40 miljoen euro krijgt Amstelveen dus acht jaar ellende en behoudt daarna nog tientallen jaren een brede stroom doorgaand (vracht)verkeer door het midden van de stad. Amstelveen zal de laatste stad zijn waar zoiets nog gebeurt. In alle andere steden wordt voor doorgaand verkeer een ringweg of een tunnel aangelegd. Prima deal van wethouder Raat. Amstelveen zal hem nooit vergeten..
1 september 2016 at 8:34 / Beantwoorden /

Matthijs
Telkens als Raat wordt genoemd, wat natuurlijk in de berichtgeving moeilijk anders kan – hij is bestuurder – laat RvW zich de kans niet ontgaan weer zijn inmiddels door en door bekende riool over hem uit te storten. Het wordt vervelend, JB. Kun je daar echt niks aan doen? Raat is volgens RvW de oorzaak van alles wat er in deze stad fout loopt. En ik vrees dat hij wordt herkozen, want helaas voor de klager is de meerderheid van de kiezers het niet met die eenling in het Stadshart eens. Dus houden we hier het gezeur, dat volgens mij anderen weghoudt van dit forum.
1 september 2016 at 12:19 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Matthijs, als je mijn uitingen moet verdraaien en overdrijven, is er kennelijk niets mis mee. Probeer je kritiek te beperken tot wat ik wél heb geschreven. Ik geef Raat – bij voorbeeld – niet de schuld van ‘alles wat er in deze stad fout loopt’. Wel van de A9-ramp, de Stadshart-malaise en de onzorgvuldige zorgverdeling. Jouw ongefundeerde kritiek op mij (burger) bevat vaak meer woorden dan mijn gefundeerde kritiek op Raat (bestuurder).
In het laatste nummer van AmstelveenZ mag Raat zijn zegje doen in drie(!) artikelen, waarvan er één door de gemeente werd betaald. Zulk publicitaire overwicht schreeuwt om democratisch weerwerk, maar dat blad heeft – tot vreugde van Raat die tegenspraak haat – helaas geen reactierubriek. Dit blog gelukkig wel, als enige.
1 september 2016 at 15:40 / Beantwoorden /

Robert van Waning
El Loco is al lang vertrokken als de A9-ellende eenmaal goed begint. Terwijl hij elders door kan gaan met het stichten van onheil, laat hij de Amstelveners achter met een erfenis van beton, asfalt en de herrie van doorgaand verkeer dwars door het midden van de stad. De burgers beseffen dat nu nog niet, omdat de lelijke, giftige en lawaaiige A9-surprise door de lokale pers (of wat daarvoor door moet gaan) wordt verpakt in dikke lagen van persoonsverheerlijking van El Loco Regente.
2 september 2016 at 10:21 / Beantwoorden /

GroenLinks: ‘Schiphol misleidt omwonenden’

Door Johan Bos op 30 augustus 2016 om 00:34, in de categorie Politiek en Schiphol.
Schiphol komt met misleidende berekeningen over vliegtuiglawaai, doordat de luchthaven met een verouderde werkt om het geluid van de zogenoemde startprocedure te bewerken. Dat zegt GroenLinks in gemeenteraad. Die fractie heeft er vragen over gesteld aan B&W en wil dat wethouder Maaike Veeningen zich inzet om de overlast voor inwoners van Amstelveen en andere gemeenten in de omgeving te beperken. Volgens GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas rolt uit de berekeningen van de geluidshinder nu een veel te rooskleurig beeld. Dat blijkt volgens hem uit een adviesrapport van de commissie voor de Milieueffectrapportage. Volgens de partij is het beter de herrie in de toekomst te gaan meten, zodat Schiphol de omwonenden niet meer voor de gek kan houden. [..] Wat hem betreft moeten rekenmethodes worden die actueel zijn en de omvang van de geluidshinder zo goed mogelijk benaderen. Kortekaas: “Nog beter is niet de herrie te berekenen, maar die gewoon te meten. Meten is weten. Amstelveen heeft er recht op dat er goede meetgegevens van de geluidshinder van Schiphol komen.”

Robert van Waning
Die herrie moet natuurlijk (ook) gewoon op een betrouwbare manier worden gemeten. Het is werkelijk te zot dat politiek, bestuur en bewoners (vzv die iets te zeggen hebben) ooit hebben ingestemd met het alleen berekenen daarvan. Vliegen is nog steeds veel te goedkoop, gezien alle overlast, gevaar, verspilling, vervuiling en klimaatbederf die het vliegverkeer veroorzaakt.
30 augustus 2016 at 8:40 / Beantwoorden /


Raat: Amstelveen ontkomen aan Turkse onderwijsstrijd

Door Johan Bos op 20 augustus 2016 om 20:11, in de categorie Onderwijs.
Wethouder Herbert Raat, die toen nog de portefeuille onderwijs had (tegenwoordig bij Maaike Veeningen), is achteraf wel blij dat hij in 2010, in zijn eerste bestuurlijke dagen, stichting Cosmicus in Amstelveen niet toeliet. Die wilde hier een basisschool stichten, maar probeerden dat in tal van gemeenten. Hoewel dat op de website van de stichting niet duidelijk blijkt, is zij gewoon een door en door Turks islamitische aangelegenheid. [..]
[Raat] zegt wel de vrijheid van onderwijs te onderschrijven, maar de Tweede Kamer zou er wat hem betreft voor moeten zorgen dat “meer recht wordt gedaan aan de wensen van ouders in plaats van schoolbesturen”.
Intussen staan enkele min of meer bekende Nederlanders achter Cosmicus. Verbazingwekkend vindt Raat het dat mensen zoals Herman Wijffels en Jan Pronk bij zo’n schoolbestuur als Cosmicus in het comité van aanbeveling zitten. “De rol van de Gülenbeweging, een islamitische-orthodoxe beweging bij Cosmicus is onduidelijk.
Kennelijk is de school goed in staat een verhaal te verkopen waar oud-politici een zwak voor hebben. Een schoolbestuur dat met de vrijheid van onderwijs zo omgaat als Cosmicus vind ik niet aan te bevelen, hoe mooi de verhalen ook zijn.”

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Frank
Kan aan mij liggen, maar ik heb enkel een twitterberichtje gevonden . Niet overdreven zo’n knoert van een artikel voor die anderhalve Turk die in Amstelveen woont? Is het niet zo dat zo’n stichting eerst een bepaald aantal handtekeningen van ouders moet hebben, voordat er een aanvraag ingediend kan worden?
20 augustus 2016 at 23:17 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nee. Daarvoor heeft Raat juist gepleit (directe meting). Cosmicus vroeg de gemeente een school van haar op het scholenplan te plaatsen. Dat is dus niet gebeurd. Met instemming van de lokale politiek in de gemeenteraad.
21 augustus 2016 at 13:31 / Beantwoorden /

gerben
Raad in/uit de bocht? Wil zijn handen niet wassen in onschuld. Begrijpelijk. Waarom nu wel olie op het vuur gooien? Bunker-ego?
20 augustus 2016 at 23:57 / Beantwoorden /

Robert van Waning
‘Advertorial’, op-eigen-borst-klopperij, gekopieerd Raat-blog.
Is die discussie over de huisvestingsplicht voor gemeenten van scholen, waarop Raat met enkele prominente bestuurders heeft aangedrongen, er ooit gekomen? Misschien op dit forum voor de eerste keer.
Wil Raat alle orthodoxe scholen met een buitenlandse binding gaan verbieden?
Dat kan nog interessant worden.
21 augustus 2016 at 8:42 / Beantwoorden /

Frank
Raat probeert door de huidige toestand in Turkije er een goedkoop PR stuntje uit te slepen. Het is natuurlijk idioot dat er hier iets wordt bijgesleept van 6 jaar geleden. Ook vreemd dat JB zo’n uitgebreid artikel aan dit onderwerp wijdt. Zou hij er ook zo veel aandacht aan besteed hebben, indien de basisschool ” de Akker” op een negatieve manier in het nieuws kwam of een orthodox Joodse ?
Mijn mening in dit geval is dat JB zijn eigen mening heeft laten mee spelen. Dat mag, maar dat moet hij dan wel duidelijk zeggen. Dit is gewoon geen nieuws, maar gemaakt nieuws!
21 augustus 2016 at 14:28 / Beantwoorden /
[..]

Arie Koomen
Beste Frank,
Ik vind zomaar 4 artikelen uit die periode, dat lijkt me meer dan een twitterberichtje. En ik wijs je op de Volkskrant van dit weekend: Cosmicus is een Gulen-school en overal in het land gaan Turkse ouders hun kinderen van die scholen afhalen. Als de gemeente toen minder kritisch was geweest had je nu met een lege school gezeten. Dan zie ik liever dat de gemeente zijn geld in het Herman Wesselink College steekt!
21 augustus 2016 at 15:39 / Beantwoorden /

Frank
Beste Arie,
” uit die periode” Bedoel je 2010 of 11 of nu. Ik heb enkel op de blog van Raat nu gekeken en daar vond ik anno 2016 geen artikel ,enkel dat twitterberichtje . Jij praat over Gulenscholen. Betekent dat dan ook dat er Turkse schoolstichtingen zijn, die het huidige beleid van de Turkse regering volgen? Ik denk dat we met geen van beiden blij moeten zijn, maar dat zoekt Den Haag maar uit. Het ging mij enkel om het feit dat JB zo’n soesa maakt over die twitter bij een zaak wat Raat 5 of 6 jaar geleden heeft afgehandeld of Raat Superman is. Ik vind het geheel lokaal gezien erg opgeblazen en een storm in een glas water. Ook vind ik het raar, dat Raat ( nooit te beroerd voor wat PR ) er nu enkel een Twittertje aan wijdt en JB een heel artikel. Die opm. over het HWC is natuurlijk een goedkoop inkoppertje . Een dergelijk soort ontwikkeling kan niemand voorzien.
21 augustus 2016 at 16:20 / Beantwoorden /

Johan Bos
Mag ik even? Hoezo Twittertje? Ik weet niks van Twitter. In twee kranten is een stichting als probleem genoemd die Amstelveen niet binnen kwam. Op een school die zij wel mocht stichten, breekt nu de Turkse geimporteerde pleuris uit. Het staat iedereen vrij dat geen nieuws te vinden, sommige redacties denken daar kennelijk anders over.
21 augustus 2016 at 16:42 / Beantwoorden /

Frank
In Amstelveen speelde zich dit in 2010 af. Waarom dan nu in Amstelveen zo veel aandacht? Vele moslimscholen door het hele land hebben in het verleden geen toestemming gekregen.
Uiteraard ben ik het met je eens dat elke buitenlandse politieke aangelegenheid die men hier letterlijk probeert uit te vechten hier niet thuishoort. Dat doen ze maar in eigen land.
21 augustus 2016 at 17:19 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Uiteraard ben ik het met je eens dat elke buitenlandse politieke aangelegenheid die men hier letterlijk probeert uit te vechten hier niet thuishoort,” schrijft Frank.
Behalve natuurlijk die ene buitenlandse politieke aangelegenheid die Frank ea hier voortdurend uitvechten.
21 augustus 2016 at 18:42 /

Frank
Klop en dat zal mij betreft ook niet veranderen .
21 augustus 2016 at 20:31 /

Robert van Waning
Frank, je loog dus toen je schreef “dat elke buitenlandse politieke aangelegenheid die men hier letterlijk probeert uit te vechten hier niet thuishoort.” Waarom maak jij die uitzondering?
21 augustus 2016 at 22:14 /

Frank
Wat ga je nu doen? Huilen of mij een proces aan doen wegens smaad ? Doe maar het laatste” Kenne we lachuh!”
21 augustus 2016 at 23:27 /

Robert van Waning
“AV dankzij mij ontkomen aan vrijheid van onderwijs.” (Vrij naar Raat.)
Orthodoxie bestrijd je in openbare discussies, mits die eerlijk verlopen en dus niet door orthodoxie worden beperkt.
22 augustus 2016 at 12:56 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Frank, behoud van eigen religie en cultuur is jarenlang overheidsbeleid geweest, uitgedragen met folders in ieders eigen taal. Dan moet men niet zo verbaasd en verbolgen zijn dat mensen ook de politiek van het land van hun oorsprong zijn blijven steunen.
|Paspoort inleveren? Op grond van welke wet? Of doe jij liever dingen buiten de wet om, op z’n Erdogans? Daar krijg je op dit forum vast wel steun voor. Hoezo, democratische rechtsstaat?22 augustus 2016 at 20:09 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Het gedachtegoed, dat mensen wereldburgers zijn en dat alle religies met respect voor elkaar kunnen samenleven, is wel van Gülen afkomstig.
Echte Gülenscholen bestaan niet in Nederland. De zes Cosmicus-scholen in het land, die vallen onder de Stichting Cosmicus, zijn wel opgericht vanuit de Gülen-filosofie maar streven naar eigen zeggen geen politieke doelen na.
Een Turks-Nederlandse moeder vertelt dat zij haar dochter van 11 jaar gewoon laat beginnen op het Cosmicus College. „Het onderwijs is goed en kinderen gaan respectvol met elkaar om.” Er zijn mensen binnen de Turkse gemeenschap die haar hebben aangeraden om haar kind van de school te halen. „Maar ik laat me niet bang maken.” Ouders die wel bang zijn, vrezen dat ze buiten de school om met geweld te maken krijgen, zegt de moeder.”
(Bron: NRC HANDELSBLAD, 13-8-2016.)
Raat matigt zichzelf weer veel vrijheid aan om grondwettelijke vrijheden en rechten van burgers te beperken. Ik ben niet anders van hem gewend.23 augustus 2016 at 19:04 / Beantwoorden /

frank
Theorie en praktijk verschillen nogal eens en niemand weet precies hoe het zit. Dat fanatieke, politieke gedoe hoort gewoon niet in Nederland thuis.
23 augustus 2016 at 20:27 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Tinus, orthodoxie bestaat niet alleen in religies, maar ook in de politiek. Marxisme en neo-liberalisme zijn voorbeelden van dat laatste, beide met ellendige gevolgen, respectievelijk toen en nu. Er zijn landen waar een orthodoxe religie de politiek domineert. Dan zijn vrijheid, democratie en mensenrechten ver weg.
De door jou geciteerde teksten heb ik zelf geschreven. Had ik daar ook zelf op moeten reageren? Waarom doe jij dat niet? Te inhoudelijk?
24 augustus 2016 at 10:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Omdat Cosmicus volgens Raat een ‘door en door Turks islamitische aangelegenheid’*) is, gaf hij die stichting geen toestemming om in Amstelveen een school te stichten, hoewel de wet hem daartoe verplicht en hoewel onze Grondwet vrijheid van onderwijs garandeert.
Wethouder? Raat heeft maling aan wet en democratie, als hem dat uitkomt. Bedenk dat bij de volgende verkiezingen.
*) Zie het hierboven genoemde artikel in NRC Handelsblad van 13/8 jl.
26 augustus 2016 at 8:12 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
Matthijs
Wet=Waning. Overigens kan een gemeente weigeren een organisatie op het scholenplan te zetten, zeker als die bij talrijke gemeenten tegelijk dat heeft aangevraagd onder het motto dat een ervan er wel intrapt. Mocht een organisatie het met de beslissing van een college van B&W niet eens zijn dan kan daar een juridische procedure tegen worden gestart. Dat is in het Amstelveense geval niet gebeurd, vermoedelijk omdat Cosmicus niet kon aantonen dat hier enorme vraag naar een school van haar bestond. Ik begrijp achteraf wel dat Amstelveen een beetje buiten de Turkse strijd wilde blijven die zich nu alom voordoet in den lande. Maar ik zal het wel verkeerd zien, niet zo goed als Van Waning, zal ik maar zeggen…
26 augustus 2016 at 10:37 / Beantwoorden /
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
Matthijs = Raat = Erdogan.
Vrijheid van onderwijs leidt tot verschillende scholen met verschillende opvattingen over religie, levenswijze en maatschappij. Een wethouder mag niet eigenmachtig blokkades opwerpen die in strijd zijn met de wet. Een school zonder leerlingen komt er niet of zal niet lang bestaan.
@Matthijs, met jou heb ik er weer een stalker bij, terwijl Frank de aanhangers van Raat juist aanbeveelt om niet op mij te regeren. Dit artikel gaat (weer) over Raat en daar reageer ik op. Reageer daar inhoudelijk op en bespaar mij je eeuwige geschimp.
26 augustus 2016 at 12:31 / Beantwoorden /
[XXXX]

Matthijs
Een gemeente weigeren een organisatie op het scholenplan te zetten, zeker als die bij talrijke gemeenten tegelijk dat heeft aangevraagd onder het motto dat een ervan er wel intrapt. Mocht een organisatie het met de beslissing van een college van B&W niet eens zijn dan kan daar een juridische procedure tegen worden gestart. Dat is in het Amstelveense geval niet gebeurd, vermoedelijk omdat Cosmicus niet kon aantonen dat hier enorme vraag naar een school van haar bestond. Ik begrijp achteraf wel dat Amstelveen een beetje buiten de Turkse strijd wilde blijven die zich nu alom voordoet in den lande. Maar ik zal het wel verkeerd zien, niet zo goed als Van Waning, zal ik maar zeggen…
26 augustus 2016 at 10:37 / Beantwoorden /

Matthijs
Iedereen die het niet met RvW eens is of hem op een omissie wijst, noemt hij een stalker. Dat ik gelijk ben aan Raat en Erdogan is kennelijk geen belediging, want RvW weet precies wat wel en niet onder die kwalificatie valt. Intussen probeerde ik alleen even wat duidelijkheid over de wetgeving te scheppen en stel vast dat – hoe dan ook – is grote onrusten binnen één religie aan Amstelveen is voorbij gegaan door een bepaalde school hier niet toe te laten. Verder niks.
26 augustus 2016 at 16:30 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
Matthijs = stalker.
Jij schreef Wet = Waning. Daarop reageerde ik met gepaste munt.
Je bent een stalker en een trol, omdat je mij telkens anoniem, persoonlijk en off-topic aanvalt.
Ik vroeg je vriendelijk om mij jouw voortdurende geschimp te besparen. Kennelijk is dat teveel gevraagd.
26 augustus 2016 at 17:29 / Beantwoorden
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
Matthijs, mijn reacties op de dingen die je aan en over mij schreef, werden door JB zonder opgave van reden verwijderd. Hij vindt kennelijk dat jij niet mag worden tegengesproken. Je kunt dus je gang gaan.
Dat is hier het normale patroon: De beschuldiging blijft staan, maar het verweer wordt verwijderd. Zoiets zou in een democratische rechtsstaat niet worden toegestaan. Erdogan en zijn lokale klonen hebben echter ook hier gewonnen.
28 augustus 2016 omstreeks 12:35
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
JB liet dit persoonsgerichte verwijt staan, maar verwijderde mijn weerwoord. Zo gaat dat hier.
31 augustus 2016 at 9:23 / Beantwoorden /
[XXXX]


VVD: Blijft horeca bereikbaar tijdens ‘brugwerk’?

Door Johan Bos op 31 augustus 2016 om 17:12, in de categorie Horeca en Verkeer.
Komt er nou wel of niet een oplossing voor autoverkeer naar de horecabedrijven aan de Amstelzijde als de provinciale brug over de Amstel wordt verbouwd? Dat wil de VVD graag van B&W weten. De fractie in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W, waarop zij overigens natuurlijk als coalitiepartij de antwoorden allang weet, maar reclame voor de bühne is natuurlijk nooit weg. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Robert van Waning
D66 (Drank66) is een lokale horecapartij geworden. Vandaar die hechte band met de VVD (Vereniging Voor Drankzuchtigen). Bewoners van het Oude Dorp en het Stadshart moeten goed beseffen aan wie zij hun verlies aan nachtrust te danken hebben.
31 augustus 2016 at 21:34 / Beantwoorden /

slimpie
Voor zover mij bekend liggen het Oude Dorp en Stadshart niet aan de Amstelzijde, maar rvw wil ff melken.
1 september 2016 at 16:06 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het horecavriendeliike beleid van VVD66 blijft helaas niet beperkt tot het Oude Dorp en de Amstelzijde. Ook het Stadshart moet van hen dag en nacht gaan ‘bruisen’. Berg je dan maar, als bewoner.
Andere steden zijn ons voorgegaan: Na jaren van Verelendung en vlucht van bewoners uit het stadscentrum volgen bestuurlijke wroeging en spijtbetuigingen en vele jaren en miljoenen euro’s voor herstel van aantrekkelijkheid, leefbaarheid, sfeer, gezelligheid en sociale controle.
1 september 2016 at 16:25 / Beantwoorden /

Boekje over 400 jaar begraafplaats Beth Haim

Door Johan Bos op 25 augustus 2016 om 13:21, in de categorie Cultuur.
Beth Haim in Ouderkerk sinds 1614’ is met een bijdrage van het Rabobank Coöperatief Fonds uitgebracht door de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel over de nu ruim 400 jaar bestaande Portugees Joodse begraafplaats in Ouderkerk. De uitgave bevat onder meer vier eerder in het blad ‘Speuren en Ontdekken’ van de vereniging gepubliceerde artikelen plus een aan het onderwero gewijde special.
In april 2014 bestond de Portugees-Israëlitische Begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel 400 jaar en publiceerde de Vereniging een special van haar tijdschrift Speuren en Ontdekken met de titel “het Beth Haim van Ouderkerk 1614-2014”. Door de overweldigende belangstelling is deze uitgave uitverkocht. [..]
Prijs slechts € 10,- (excl. verzendkosten). Deze uitgave is alleen verkrijgbaar bij de ‘losse-verkoop-adressen’ (Museumwinkel en boekhandel Sprey) en via de websites van de Historische Vereniging http://www.historischamstelland.nl/ontdekken/wolfgerus-van-aemstel en van Beth Haim http://www.bethhaim.nl. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Frank bikker
Goed dat de historische vereniging van Ouderkerk zo veel aandacht besteed aan deze topper van historisch erfgoed van geheel Amstelland.
25 augustus 2016 at 15:32 / Beantwoorden /

Slimpie
Gelukkig dat de Jodenruimer zich hier niet manifesteert. Praise the Lord.
26 augustus 2016 at 18:54 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Slimpy, waarom mogen verwaarloosde en onherkenbare graven van niet-Joden wel worden geruimd en die van Joden niet? Leg dat eens uit zonder dat het op discriminatie lijkt.
Mij dunkt dat wat op Zorgvlied gebeurt ook op Beth Haim zou kunnen gebeuren. Maak van een gedeelte daarvan een toegankelijk themapark. In Israël bouwen ze winkelcentra op voormalige Arabisch-Palestijnse (islamitische) begraafplaatsen. Dat gaat mij te ver.
26 augustus 2016 at 20:46   /   Beantwoorden  /

Matthijs
Ja hoor, Israel komt er ook weer bij. Trouwens: Zorgvliet is van de overheid, Beth Haim particulier eigendom. Ik begrijp dat RvW dat wil naasten? Of advies geven aan die particulieren. Joden willen nu eenmaal eeuwige grafrust. Religie. Die moet toch vrij zijn? Of bedoelt u dat die vrijheid alleen voor moslims moet gelden?
26 augustus 2016 at 22:51 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos #Censuur]
Robert van Waning
Matthijs, ik geef mijn mening nav een schofterige (natuurlijk anonieme) provocatie die JB liet staan en waar jij niets over zegt.
26 augustus 2016 at 23:23 / Beantwoorden /
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
JB, als deze opmerking van Matthijs geen ‘onderling gekrakeel’ is, dan mag ik hierop toch wel reageren zonder dat u dit meteen weer verwijdert? U laat de aanval staan, maar haalt de verdediging weg.
27 augustus 2016 at 12:51 / Beantwoorden /
[XXXX]

Johan Bos Auteur
Terug naar AV heren.
26 augustus 2016 at 22:53 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos]
PeterPC
@Matthijs, het enge van Van Waning is dat hij nooit reageerde op alle begraafplaats artikelen alhier. Maar toen Beth Haim aan de orde kwam was de eerste reactie van Van Waning : “ruimen die handel”. Vandaar de passende bijnaam ‘Jodenruimer’. En verder wat Frank zegt.
27 augustus 2016 at 7:45 / Beantwoorden /
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #censuur]
Robert van Waning
Het enge is dat mijn reactie op deze lasterlijke provocatie werd verwijderd.
27 augustus 2016 at 8:13 / Beantwoorden /
[XXXX]

PeterPC
JB, waarom heb je mij inbreng verwijderd? Deze was geheel on topic en bevatte niets wat tot gekrakeel had kunnen leiden. Een beetje jammer dit.
27 augustus 2016 at 14:27 / Beantwoorden /XX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning

Johan Bos Auteur
Zoals ik bedoelde: Discussie gesloten als het om onderling gekrakeel gaat.
27 augustus 2016 at 11:14 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
PC, jouw inbreng van 27/8, 7:45u is nog te lezen op http://www.donqui.nl. Zoek naar ‘Jodenruimer’ of naar “ruimen die handel”. Het is de gebruikelijke provocatie tot gekrakeel. Verwijdering van jouw inbreng is geen censuur, omdat je daarin JB’s Gebruiksvoorwaarden weer eens schond. Ik schreef nooit ‘ruimen die handel’.
28 augustus 2016 at 12:16 /
[XXXX]

Robert van Waning
Eeuwige grafrust is geen grondrecht. Gelijkheid voor de wet en vrijheid van meningsuiting zijn dat wel. Mijn voorstel is gebaseerd op de gelijkheid van mensen en ik wil dat graag in vrijheid kunnen uiten.
27 augustus 2016 at 12:55 / Beantwoorden /

Frank bikker
Nu wil men zelfs aan het eigendomsrecht gaan tornen! Het moet niet gekker worden, terwille van een themapark!
27 augustus 2016 at 19:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Hoe kom je daar nu weer bij, Frank? Jij windt je altijd reuze op over dingen die ik nooit heb geschreven en bedoeld. Ik heb ook nooit geschreven ‘Ruimen die handel’, zoals PC steeds beweert. Jullie verontwaardiging is gebaseerd op leugens.
Ik geef mijn mening met een impliciet beroep op redelijkheid en gemeenschapszin van de beheerders van Beth Haim, met het oog op algemeen belang. Ik zou hetzelfde schrijven mbt een niet-Joodse begraafplaats. Geen mens is minderwaardig of uitverkoren ogv zijn/haar afkomst.
Eeuwige grafrust is trouwens een fictie, net als eeuwigdurend eigendomsrecht. Het gaat in werkelijkheid om grafrechten voor onbepaalde tijd. De Nederlandse wet- en regelgeving geldt voor iedereen, Joden niet uitgezonderd.
27 augustus 2016 at 23:02 / Beantwoorden /

Johan Bos
Op het randje. Overigens kunt u niet ontkennen ooit over het ruimen en er een pretpark van maken van Beth Haim heeft gesproken. Maar dat heeft iedereen dan weer niet goed begrepen, wat weer door u als leugen wordt gekwalificeerd. Op het door u als voorbeeld gestelde Zorgvlied bevinden zich trouwens ook nog graven van mensen als Oscar Carré. Als het in deze om (uw interpretatie van) de wet gaat, noemt u steeds Joden, nooit bijvoorbeeld moslims of aanhangers van een andere religie. Ik kan niet helpen dat het sommigen opvalt. Maar ik verbied verder onderlinge discussie over dit onderwerp die neerkomt op ordinaire ruzie…
28 augustus 2016 at 11:45 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
JB, ik heb nooit geschreven ‘ruimen die handel’ en ook niet gepleit voor een pretpark. Leugens zijn óver het randje.
Ik schreef over het ruimen van verwaarloosde en onherkenbare graven, zoals dit in Nederland gebruikelijk is. Ik maak daarbij geen uitzondering voor mensen ogv hun afkomst en religie. Zogenaamde eeuwige rechten en privileges maken een land onbestuurbaar.
28 augustus 2016 at 12:24   /   Beantwoorden  /
[XXXX]

Robert van Waning
U bent niet eerlijk, want u geeft mijn woorden telkens opzettelijk onjuist weer. Ik heb namelijk nooit geschreven dat héél Beth Haim wmb kan worden geruimd, en zeker niet tbv een pretpark. U heeft mijn bezwaar tegen deze leugens verwijderd.
Ú schreef over een Joodse begraafplaats, niet over een islamitische of van een andere religie. Ik reageerde dus on-topic.
Mbt iedere andere begraafplaats zou ik hetzelfde hebben geschreven, namelijk datgene wat in Nederland altijd en overal gebeurt met met verwaarloosde en onherkenbare graven.
28 augustus 2016 at 19:21   /   Beantwoorden  /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
JB, wat is er eigenlijk zo bijzonder aan dat Oscar Carré op Zorgvlied begraven ligt? Waarom niet? Is hij Joods? Zo ja: nou èn?
Ik heb moeite met posthume (zelf)discriminatie. Niet-Joden mogen niet op Joodse begraafplaatsen worden begraven. In Israël zeker niet. Daar mogen Joden zelfs niet met niet-Joden trouwen. Dat ‘Alleen voor Joden’ doet mij denken aan duistere tijden, maar dan omgekeerd.
Ik begrijp niet waarom er meteen zo spastisch wordt gereageerd als iemand hierover openlijk zijn mening uit. Mag dat alleen in het geniep? In mijn ogen zijn Joden gewone mensen, maar kennelijk denkt niet iedereen er zo over.
Ik heb bezwaar tegen discriminatoire opvattingen, meningen en gedragingen, maar het lijkt wel of ik daarmee hier alleen sta. Merkwaardig.
En wat Beth Haim betreft: Ik pleit voor een gedeeltelijke aanpassing daarvan aan de huidige opvattingen over de intrinsieke gelijkheid van alle mensen en aan het algemeen belang van Ouderkerk als moderne woonplaats zonder getto voor overledenen.
29 augustus 2016 at 10:49 / Beantwoorden /
[XXXX]

Frank Bikker
Een graf is herkenbaar als je een steen ziet of de opschriften kunt lezen. In het geval van Beth Haïm zijn vele graven in het veen weggezakt, waarvan men wel weet dat ze bijvoorbeeld mooi beeldhouwwerk bevatten. Tevens zijn de opschriften meestal in het Hebreeuws gesteld. Iets wat 98% van de bevolking niet beheerst.
29 augustus 2016 at 14:49 /

Robert van Waning
JB, u schrijft dat Oscar Carré op Zorgvlied begraven ligt. Wat is daar bijzonder aan? Waarom niet? Is hij Joods? Zo ja: nou èn? Niet-Joden mogen niet op Joodse begraafplaatsen worden begraven maar Joden op algemene begraafplaatsen natuurlijk (en gelukkig) wel.
PS
Dit is on-topic, dus svp niet wéér verwijderen.
29 augustus 2016 at 13:19 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Met dien verstande, dat Beth Haïm in handen is van een particuliere stichting, die hun eigen regels kunnen opstellen. Jouw redenatie gaat dus al weer mank.
29 augustus 2016 at 14:15 /

Johan Bos
Oscar Carré: Oud graf, maar niet geruimd.
29 augustus 2016 at 15:06 /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
Tinus Trekveer
“Joodse begraafplaatsen niet geruimd mogen worden volgens de wetten van het jodendom en dus ‘eeuwig’ zijn.”
En daarom is het particulier eigendom. Zodat jij en je trawanten niet alles kunnen opruimen.
Wat begrijp je daarvan niet?
29 augustus 2016 at 16:43   /
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
Frank, ook particuliere stichtingen kunnen rekening houden met het algemeen belang.
Joden in de diaspora respecteren de wetten van het land waar zij wonen.
JB, herkenbare graven van beroemde mensen worden niet geruimd, althans niet zolang hun naam nog tot de nationale canon behoort.
Tinus PC-kloon, NL is een seculiere maatschappij waarin alle wetten en reglementen ondergeschikt zijn aan de Nederlandse wet.
Er is geen sprake van ‘alles ruimen’. Dat doen ze alleen in Israël met islamitische begraafplaatsen tbv winkelcentra.
Ik pleit voor een zorgvuldige en respectvolle herschikking van graven.
29 augustus 2016 at 18:34   /
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
JB heeft de smaak van censureren helemaal te pakken. Deze reactie- en discussieruimte is zodoende een verlengstuk van zijn blog geworden: Er staan alleen nog dingen in waarmee hij het eens is en die hij zelf had kunnen schrijven. Soms heeft Johan mijn reactie al weggehaald voordat ik daarvan een afschrift kan maken tbv mijn openbare archief Donqui.nl.
‘Publiek debat’ op z’n Amstelveens. Herbert Raat maakt school en kan de volgende verkiezingen met vertrouwen tegemoetzien.
30 augustus 2016 at 8:25 / Beantwoorden /

PeterPC
Klopt.
30 augustus 2016 at 9:08 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #censuur]
Robert van Waning
“Blogger is gerechtigd reacties te verwijderen, die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend, discriminerend of anderszins in strijd met het Nederlands recht zijn.”
[Bron: Gebruiksvoorwaarden van Amstelveen.blog.]
30 augustus 2016 at 12:20 / Beantwoorden /.

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
Frank
En wat dat is, maak jij niet uit, maar JB! Dat gebeurt in de jouw zo geprezen kwaliteitskranten ook. Maw zeur niet.
30 augustus 2016 at 13:29 / Beantwoorden /
[xxxx}

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #censuur]
Robert van Waning
Frank, wat is er ‘smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend, discriminerend of anderszins in strijd met het Nederlands recht’ in de volgende – door JB verwijderde – reactie :
“JB, ik heb nooit geschreven ‘ruimen die handel’ en ook niet gepleit voor een pretpark. Leugens zijn óver het randje. Ik schreef over het ruimen van verwaarloosde en onherkenbare graven, zoals dit in Nederland gebruikelijk is. Ik maak daarbij geen uitzondering voor mensen ogv hun afkomst en religie. Zogenaamde eeuwige rechten en privileges maken een land onbestuurbaar.” (28 augustus 2016 at 12:24)
30 augustus 2016 at 14:14 / Beantwoorden /
[XXXX]

Robert van Waning
Op deze foto zijn tenminste nog rommelige grafstenen te zien. Op de foto bij JB’s artikel van 1 april jl was nog veel duidelijker te zien wat ik bedoel met ‘verwaarloosde en onherkenbare graven’. Het is een troosteloze bedoening daar in het centrum van het mooie Ouderkerk. En dat voor eeuwig..
30 augustus 2016 at 19:39 / Beantwoorden /

frank bikker
Bijna elk kerkhof is in de herfst met donker weer een troosteloze bedoeling. Overigens ligt St.Barbera ook midden in de stad. Alweer een drogreden.
30 augustus 2016 at 22:10 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De foto bij JB’s artikel ‘Vrijwilligers op Portugees Joodse begraafplaats’ van 1 april jl is op een zomerdag gemaakt en laat zien wat ik bedoel met ‘verwaarloosde en onherkenbare graven’:
http://amstelveen.blog.nl/sociale-aangelegenheden-en-welzijn/2016/04/01/vrijwilligers-op-portugees-joodse-begraafplaats
31 augustus 2016 at 7:00 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, St. Barbera is een actief beheerd en goed onderhouden RK begraafplaats in Den Haag. In dit verband is het volgende interessant:
“Bij een begrafenis moet men de keuze maken tussen een particulier- of algemeen graf. Een algemeen graf wordt doorgaans na 10 jaar geruimd (..) en worden de menselijke resten bijgezet in een massagraf (ook wel knekelput genoemd). Het is wel mogelijk om de resten daarna alsnog te begraven in een particulier graf. (..) Een particulier graf wordt vaak voor langere tijd uitgegeven (20 of 30 jaar) en men kan na het verlopen van deze periode de graftermijn opnieuw verlengen. Ook is het op sommige begraafplaatsen in Den Haag mogelijk om een graf voor onbepaalde tijd te huren.”
(Bron: http://uitvaart-den-haag.nl/infotheek/begraafplaatsen-in-den-haag/39723 )
‘Voor onbepaalde tijd’ betekent niet hetzelfde als ‘eeuwig’. Eeuwige rechten worden in het Nederlandse recht niet verleend, omdat men immers niet voor altijd over zijn graf kan blijven regeren. Aan alles komt eens een eind.
@Taaldidacticus, goed citeren. Ik schreef ‘bedoening’ (gedoe, beslommering), niet ‘bedoeling’.
31 augustus 2016 at 9:00 / Beantwoorden /

PeterPC
“St. Barbera” bestaat helemaal niet.
31 augustus 2016 at 10:16 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, klopt. Ik schreef Franks fout over. Dom van mij.
“[De Wet op de Lijkbezorging] schrijft voor wat er met het menselijk lichaam gebeurt na overlijden. Een lichaam vergaat vrij langzaam. U kunt ervan uit gaan dat er wel tien tot twintig jaar verstrijken voordat een lichaam volledig is vergaan.”
(Bron: Webpagina van RK begraafplaats St. Barbara.)
Twintig jaar is niet eeuwig.
31 augustus 2016 at 10:38 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
PeterPC
Dit artikel gaat over een Joodse begraafplaats volgens mij. Dus wel on topic blijven. Anders zie ik mij genoodzaakt JB te vragen jullie reacties te verwijderen.
31 augustus 2016 at 14:43 / Beantwoorden /
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
Robert van Waning
Ah, zit jij daarachter? Ik had het kunnen weten.
31 augustus 2016, omstreeks 15;00
[XXXX]

PeterPC
Die stenen zijn verweerd en niet verwaarloosd, tevens staat het gras wat hoog. Blijf je nu verder zeuren om je gelijk, dat je niet gaat krijgen?
31 augustus 2016 at 10:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik heb het niet over de herkenbare graven waar nog stenen op liggen, maar over de grote delen van het terrein die braak liggen en door slecht onderhoud verwilderd zijn. Zie de foto bij JB’s artikel van 1 april jl of ga zelf eens kijken. In het laatste geval: laarzen aantrekken!
31 augustus 2016 at 11:35 / Beantwoorden /

frank bikker
Weer een typisch non-argument van RvW. Juist op die foto is het oudste stuk van het kerkhof te zien, waar het overgrote deel van de cultuurhistorische grafstenen met bijbehorende graven in het veen zijn weggezakt. Ze zijn daar beter beschermd tegen weersinvloeden. Ook komen in dit gebiedje zeldzame planten voor. Je moet toch eens dat boekje kopen of op excursie gaan daar.
31 augustus 2016 at 13:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, je krakeelt weer. Ik ben op Beth Haim geweest. Dat bezoek heeft mij verbaasd en teleurgesteld over de staat van onderhoud, de vele onherkenbare graven en de verwildering van grote stukken braakliggend, zompig en onbegaanbaar terrein.
Vandaar mijn voorstel om er iets aan te doen waardoor meer mensen van dat gebied midden in Ouderkerk kunnen genieten en leren. Van een gedeelte zou – na zorgvuldige en respectvolle herinrichting – een fraai en verzorgd toegankelijk themapark gemaakt kunnen worden.
Het is maar een idee. Zodra het over Joden gaat, wordt er echter vaak zo krampachtig gereageerd. We hebben het gewoon over gewone mensen, hoor, althans volgens mij.
Probeer je een beetje te beheersen.
31 augustus 2016 at 14:03   /   Beantwoorden  /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
PeterPC
Ik heb jou helemaal niet gezien op de beveiligingscamera’s. Dus je kunt wel zo veel vertellen. B.t.w. jij bent toch degene die van alles en nog wat fotografeert? En waarom toen niet tijdens dat z.g. bezoek? Een rvw hoaxje?
31 augustus 2016 at 17:29 / Beantwoorden /
[XXXX]

Wethouder met kinderen naar HP

Door Johan Bos op 19 augustus 2016 om 15:04, in de categorie Bedrijfsleven en economie en Onderwijs. VeeningenSamen met kinderen van de Buitenschoolse Opvang Kinderrijk, een organisatie met tal van vestigingen in Amstelveen, bezocht wethouder Maaike Veeningen donderdag de internationale IT bedrijven Hewlett Packard Inc. en HP Enterprise.
Volgens de gemeente vindt die het belangrijk kinderen op speelse wijze met bedrijven in de stad te laten kennismaken. Dat is “zinvol voor de toekomst als ze voor een profiel-, studie- of baankeuze staan”, zegt de gemeente in een persbericht.
Vragen die donderdag centraal stonden waren wat de nieuwste spelletjescomputers zijn en wat men met 3D-printing kan doen. Naast verschillende presentaties en quizvragen over de ontstaansgeschiedenis van Hewlett Packard, kregen de kinderen te zien hoe deze nieuwste technieken eruit zien en hoe het werkt. Ook mochten zij zelf een server plaatsen in het grote datacenter en als één van de eersten de dunste computer ter wereld vasthouden. Maaike Veeningen, wethouder van onder meer Onderwijs en Economie, zegt het mooi te vinden dat de kinderen aandachtig luisterden en op jonge leeftijd al veel kennis van techniek hebben. Het enthousiasme van de medewerkers van HP Inc. en HP Enterprise prikkelde volgens haar de kinderen.

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Frank
Als onderwijs in het nieuws is er wel buitengewoon veel aandacht voor computers. Het is waar dat het een buítengewoon goed hulpmiddel kan zijn, maar ik heb altijd begrepen dat het doel van onderwijs op de basisschool was rekenen, taal, wat algemene ontwikkeling en sociale omgang zoals samenwerken, daarbij is de computer een goed praktise and drill instrument. Ook kun je er kennis mee opzoeken, maar of die relevant of samenhangend is ?
19 augustus 2016 at 16:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
‘Praktise and drill’, Frank? Gebruik voortaan eerst je woordenboek als je met Engelse termen indruk wilt maken. Met wat meer ‘drill and practice’ kom je er wel:
“Drills can provide an important ‘practice phase’ to instruction and can be useful for learning information that requires fluency such as math skills, vocabulary, spelling and foreign languages.” (bron: EDEL518)
20 augustus 2016 at 9:30 / Beantwoorden /

frank
RvW ben je nu blij dat ik wat spellingsfouten heb gemaakt? Fijn dat RvW zo goed weet wat ICT in de praktijk op de basisschool betekent. De ervaring spreekt zo te horen. Hij heeft daar nu ook al verstand van. Voor de rest moet een school wel behoorlijk kapitaalkrachtig zijn, wil men echt iets aan computers of Ipads hebben, maar dat zijn 90% van de scholen niet.
20 augustus 2016 at 13:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, 28 jaar geleden gaf ik in opdracht van de BOVAG computercursussen aan garagehouders in het hele land, dus inderdaad niet aan jonge kinderen. Ik hoop dat wethouder Veeningen ze ook minder prestigieuze instellingen laat bezoeken. Bestuurders zoeken het graag hogerop, maar daar speelt zich maar een beperkt deel van de werkelijkheid af.
20 augustus 2016 at 15:25 / Beantwoorden /

PeterPC
Buitengewone nuttige excursie. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg met techniek in aanraking komen. Ik heb gehoord, dat een paar kinderen toen ze zich onbespied waanden, tegen elkaar zeiden : ‘die Maaike snapt er helemaal niets van’
20 augustus 2016 at 7:49 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ook nuttig is een bezoek aan een loodgietersbedrijf, timmerwerkplaats, schoenmaker, kledingreparatie, electrotechnicus, bouwplaats van een aannemer, vloerenlegger, meubelmakerij, meubelbekleding, stratenmaker, hovenier, schildersbedrijf, etc. Naar zulke vaardigheden is veel vraag waaraan nu vanuit het buitenland wordt voldaan.
20 augustus 2016 at 10:24 / Beantwoorden /

frank
Volledig mee eens. Niet iedereen kan in de ICT of heeft daar de talenten voor.
Voor de rest eens met Ellenjellens, want waarschijnlijk blijft het hierbij. Het normale programma van de basisschool zit namelijk al propvol. Het ontbreekt ze gewoon aan tijd en over de kennis van de leerkrachten in kwestie over dit onderwerp zullen we maar zwijgen. Tegenwoordig is voor alles het onderwijs DE oplossing.
@ PC Zelfs meegemaakt bij een “maatschappelijke les van Google” waarbij de kinderen via een soort programmaatje zelf leerden een spelletje te maken, dat er 2 nerdjes van 10 het nog beter wisten dan sommige mensen van Google.
20 augustus 2016 at 14:01 / Beantwoorden /

Tinus Trekveer
“nuttig zijn een bezoek” ?
“get buitenland” ?
Misschien maar even wachten met een ander (Frank) de maat nemen.
Een excursie naar Yad Vashem en het lezen van dit blog zou die kinderen leren dat er nog steeds antisemitisme (oops, dat heet tegenwoordig antizionisme) is.
20 augustus 2016 at 10:43 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Je hebt gelijk, Tinus. Ik drukte te snel op versturen. Er stond eerst ‘zijn excursies naar.. ‘ en op het kleine toetsenbord van mijn smartphone staan de letters g en h vlak naast elkaar. Dat is toch iets anders dan Engelse termen gebruiken zonder die taal te beheersen.
20 augustus 2016 at 10:56 / Beantwoorden /

Tinus Trekveer
Je eigen taal niet beheersen, dat is pas erg. En dan de schuld geven aan je mobieltje?
20 augustus 2016 at 11:10 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Tinus, een typfout (een g ipv een h) is geen taalfout en die andere zin begon aanvankelijk met “Ook nuttig zijn excursies naar .. etc.” Ook dat heeft niets te maken met een gebrekkige taalbeheersing maar wel met het onvoldoende controleren van een reactie voordat die wordt verzonden. Franks ‘praktise and drill’ duidde wel op een gebrekkige beheersing van de Engelse taal.
Als jullie hierover nog een tijdje dooremmeren, dan halen wij ook hier de dertien reacties over mij die nergens op slaan. Volg het advies van Frank, Slimpie en PC: negeer RvW!
20 augustus 2016 at 18:00 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Mijn uitleg was niet aan jou besteed, Tinus. Dat heeft meer te maken met vooroordelen en hetze dan met taalbeheersing.
Wat heeft Yad Vashem met vaardigheden te maken?
20 augustus 2016 at 12:02 / Beantwoorden /

Tout anch Waanzin
De edelachtbaar gestrenge heer Trekveer heeft zonder meer gelijk en zet RvW weer eens te kijk.
20 augustus 2016 at 17:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, wat heeft antisemitisme te maken met het onderwerp of met Amstelveen? Vindt u het goed dat ik op die vuige suggestie van ‘Tinus’ reageer? Zo niet, waarom laat u het dan staan? Laat u wederom de anonieme beschuldiging toe, maar niet het verweer?
20 augustus 2016 at 21:43 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik kan er niet in lezen dat u wordt beschuldigd. Zionisme bestaat toch? Het wordt natuurlijk anders als u zichzelf beschuldigd voelt…Is daar een reden toe dan? Overigens ben ik het met u eens dat dut niets met AV heeft te maken. Van nu af dus weer naar het onderwerp terug. Maar het wordt vel lastig met u aan boord…
20 augustus 2016 at 22:02 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, helemaal niet moeilijk. Gewoon uw Gebruiksvoorwaarden toepassen door off-topic narigheid zoals lasterlijke beschuldigingen en suggesties te verwijderen en – bij herhaling – de auteur een waarschuwing geven en desnoods een tijdelijke ban op te leggen. Daarmee dreigt u mij tenslotte ook steeds, zelfs als ik geen regel van wet, fatsoen of Gebruiksvoorwaarden heb geschonden. Wees eerlijk en onpartijdig.
21 augustus 2016 at 9:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Laat Tinus Trekveer eens uitleggen waarom hij tegen mij over antisemitisme begint. Zomaar? Ook als het nergens op slaat? Laat u dus toe dat ook deze discussie op deze wijze ontspoort? Prima, wat mij betreft, want ik wil graag een antwoord op bovenstaande vraag.
20 augustus 2016 at 22:20 / Beantwoorden /

Tinus Trekveer
Niet zo zeuren Van Waning. Nergens heb ik jouw naam genoemd. Mijn inbreng was een op zichzelf staande opmerking.
21 augustus 2016 at 9:31 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Tinus, je schreef dat kinderen bij het lezen van dit blog kunnen leren dat er nog steeds antisemitisme is. Aangezien je daarvan geen voorbeeld kunt noemen, slaat jouw opmerking helemaal nergens op. Last van een obsessie, misschien?
21 augustus 2016 at 10:03 / Beantwoorden /

Tinus Trekveer
“obsessie”? Ik?
Jij bent degene die ‘full retard’ gaat op een opmerking van mij NIET aan jou gericht. Met complot denken moet je niet bij mij aankomen.
21 augustus 2016 at 10:33 /

Robert van Waning
‘Full retard’. Dat klinkt bekend.
Tinus Trekveer blijkt dus de zoveelste schuilnaam te zijn waaronder ‘PeterPC’ hier opereert. Dat hadden wij kunnen weten, want hij begon zomaar weer over antisemitisme, PC’s obsessie.
21 augustus 2016 , omstreeks 10:45 uur.

gerben
Kinderen kies voor techniek. Wordt loodgieter, metaalarbeider..enzovoort…
21 augustus 2016 at 0:23 / Beantwoorden /

Ook raadsleden geschokt door festivallawaai

Door Johan Bos op 10 augustus 2016 om 19:20, in de categorie Uitgaan.
Ook bij raadsleden is het door festival Dekmantel veroorzaakte lawaai, tijdens het weekend, kennelijk verkeerd gevallen. Hans Bulsing (VVD), Ruud Oord (Burgerbelangen, bbA) en Harry van de Bergh (PvdA) hebben er schriftelijke vragen over aan B&W gesteld. Die sluiten dan mooi aan bij de discussie die wethouder Herbert Raat, naar aanleiding van talloze klachten van bewoners tijdens het festival, met de gemeenteraad wil over het door die raad vastgestelde evenementenbeleid.
Behalve bij media en de gemeente zijn ook bij de fracties klachten binnen gekomen. De vragenstellers willen van B&W nu een overzicht van de klachten, gespecificeerd naar dag, tijdstip en plaats. Volgens de gemeente zijn de geluidsnormen, vastgelegd in het evenementenbeleid, niet overschreden, maar de raadsleden willen weten waar en wanneer het geluid is gemeten. Zij vragen ook of B&W een verklaring hebben voor de ‘enorme spreiding van het gedreun van de bassen, tot in Amstelveen-noord’.
En is weliswaar een evenementenverordening, maar de fracties vragen zich af hoe die wordt geïnterpreteerd. “Het is de permanente taak van het college hinder en overlast voor de bevolking te beperken”, zeggen de vragenstellers. Zij vragen het college in het vervolg met organisatoren van festivals te praten over het voorkomen van overlast door basgedreun, ook als de muziek qua decibels binnen de normen van de verordening blijft. “Vooral in de tweede helft van de avond als de jongste jeugd gaat slapen”, aldus de drie fracties.
Het festival Dekmantel trok ongeveer 30.000 bezoekers, voornamelijk buitenlanders.
“Weliswaar moet en mag er van worden uitgegaan dat de organisatoren binnen de geluidsnormen van de vergunningverlening zijn gebleven, maar bij een stevige westenwind is de muziek in de zuidelijke wijken van Amstelveen zeer luid te horen,” klagen de raadsleden. Het gedreun van de bassen was volgens hen overal in Amstelveen waar te nemen, zelfs op de Kalfjeslaan, bij de grens met Amsterdam..
“Uiteraard gunnen onze fracties de bezoekers hun amusement, maar er moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de inwoners van Amstelveen, zeker waar de jonge jeugd in de avond niet kan slapen wegens het gedreun van de bassen.
Aangezien het festival internationaal snel in bekendheid toeneemt, moet voor de toekomst worden gevreesd.”

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Robert van Waning
Als raadsleden geschokt zijn door festivalherrie betekent dat dat een paar van hen er zelf last van hebben gehad. Jammer genoeg wonen er kennelijk geen raadsleden en bestuurders of hoge ambtenaren in het Stadshart. Dat zou de handhaving van de – te ruime en soepele – normen mbt geluidsoverlast, afval en openbaar alcoholgebruik ten goede komen.
15 augustus 2016 at 20:15 / Beantwoorden /

Matthijs
‘Als raadsleden geschokt zijn door festivalherrie betekent dat dat een paar van hen er zelf last van hebben gehad.’ Hoe weet u dat nou weer? O ka, feiten natuurlijk. Ik las dat vrijwel alle fracties waren benaderd door burgers. Kennelijk gebeurt dat niet over het Stadshart kabaal. Maar goed, het ging over het Amsterdamse Bos, maar uiteraard haalde u het Stadshart er weer bij.
15 augustus 2016 at 22:08 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Matthijs, Stadspleinbewoners hebben in de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren bezwaar gemaakt tegen de onnodige dreunherrie waarmee veel evenementen gepaard gingen.‘Onnodig’ omdat te veel herrie het evenement niet gezelliger maakt. Het jaagt zelfs veel mensen weg. De populairste evenementen zijn die met een geluidsniveau waarbij de mensen nog met elkaar kunnen praten. Het lijkt erop dat dit nu ook tot de gemeentelijke vergunningverleners is doorgedrongen, want het geluidsniveau van de evenementen op het Stadsplein is geleidelijk tot een aanvaardbaar niveau gezakt. Zowel bezoekers als bewoners hebben hier plezier van.
Denk jij niet dat er minder overlast en betere handhaving is in straten en wijken waarin een invloedrijke bestuurder, raadslid of ambtenaar woont? Ik wel en ik denk dat de politieke verontwaardiging over de recente festivalherrie daarmee te maken heeft.
16 augustus 2016 at 12:26 / Beantwoorden /

Matthijs
Had ik het allemaal niet over. Ik had het erover dat jij zeker wist dat raadsleden in de gebieden woonden waar overlast aan de orde was en vroeg hóé je dat zo zeker wist. Geen antwoord dus. Vervolgens dat bij alle fracties klachten binnen kwamen over het festival. Dat is kennelijk niet over het Stadshart gebeurd, want dan was ook daarover een discussie in de gemeenteraad ontstaan.
16 augustus 2016 at 16:52 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Matthijs, je weet niet waar je het over hebt. Dat is niet erg, maar héb het er dan ook niet over. Je hebt werkelijk geen idee wat Stadspleinbewoners in de afgelopen jaren allemaal hebben geprobeerd om de evenementen op het plein niet zo onnodig luidruchtig te laten zijn.
16 augustus 2016 at 17:10 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nooit was er volgens mij een discussie over in de raad, die komt er nu wel over het festival, omdat alle fracties, gemeente, B&W enzovoort zijn benaderd. Welke fracties hebben van de talloze Stadshartbewoners die klachten ontvangen? Dat ik niet weet waarover ik praat is een oordeel dat ik maar aan u zal laten. Ik praat gewoon over dingen waar ik iets van meen te weten, dus ben niet van plan in te binden op uw gezag. Als u geluidsarme evenementen wenst, moet u natuurlijk niet in het hart van een stad gaan wonen, lijkt me. Ik begreep dat de gemeente dat nog bruisender wil hebben (het is nu toch een redelijk saai plein), dus berg u maar…
16 augustus 2016 at 17:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, de Stadspleinbewoners hebben destijds met een handtekeningenactie bezwaar gemaakt tegen onderdelen van de Evenementennota. Het gemeentebestuur had onze bezwaren al van tafel geveegd voordat de bezwaartermijn verlopen was. Er is toen ook ingesproken tijdens een commissievergadering om de bezwaren om het toegestane aantal decibellen te verlagen.
Wethouder Groot (CDA) heeft destijds een paar keer toegezegd dat de gemeente een onderzoek zou uitvoeren naar het geluid aan de gevels. Dat is nooit uitgevoerd.
Zoals gewoonlijk verdraait u weer mijn woorden. Dat is een journalistieke doodzonde. Ik pleit namelijk niet voor geluidsarme evenementen maar voor een geluidsniveau dat zowel voor bezoekers als voor bewoners prettig is. Als mensen elkaar niet meer kunnen verstaan en als de herrie voor de bewoners ondragelijk wordt, schiet het evenement zijn doel voorbij.
Een evenement kan ook zónder herrie succesvol zijn en op het Stadsplein is het alleen gezellig als mensen elkaar nog kunnen verstaan.
De bewoners hoeven niet gestraft te worden voor het feit dat zij daar uit eigen vrije wil zijn komen wonen en op die manier bijdragen aan de sfeer en de sociale controle. Iedereen kent de onherbergzame stadscentra waar lawaaihoreca de dienst uitmaakt en de bewoners dus zijn vertrokken. Het heeft gemeentebesturen veel tijd en geld gekost om die onwenselijke ontwikkeling weer ten goede te draaien. Zie Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Zwolle, etc.
Ik reageerde trouwens op Matthijs. Is dat een schuilnaam van u?
16 augustus 2016 at 18:00 / Beantwoorden /

Topje

Door Johan Bos op 10 augustus 2016 om 17:08, in de categorie Column.
Nee, het was niet in Amstelveen, maar de treurnis betrof wel een stadgenoot en diens gezin. Zijn moeder werd in Amsterdam ‘vergeten’ door de thuiszorg. Maar ik ben er absoluut – op basis van tragische ervaringen in mijn buurt – niet zeker van dat zoiets in Amstelveen niet kan.
Te vaak heb ik ‘s nachts een schreeuwende buurman – op de grond en in de stront geraakt – moeten helpen, bij wiens ‘care’ club ik een bandje kreeg of de mededeling ‘u bent er nu toch’. Medewerkers van die instantie zouden pas de volgende dag komen. Om met een half uur natuurlijk minder tijd dan ik te hebben om de zaak adequaat op te lossen.
Uit overheidskringen hoor ik, telkens als een schandalige casus uit de zorg openbaar wordt, dat media altijd de negatieve uitzonderingen belichten. Maar er gaat ook heel wat goed, wordt er dan aan toegevoegd. Kijk, van dat laatste ben ik niet overtuigd. Er gaat veel minder goed dan zou moeten en de zogenoemde uitzonderingen vormen volgens mij het topje van de ijsberg. [..]Het wordt tijd dat de politiek niet langer vrolijk blijft zeggen dat er zoveel goed gaat. In de zorg, zeker als het ouderen betreft, gaat heel weinig goed. Er is ook een massa stille armoede, die kennelijk niet doordringt tot overheid en politiek. Ik geef die niet de schuld van hun onvermogen iets te verbeteren. Maar weet dat de kloof tussen bestuur en de realiteit der bestuurden, alsmede die tussen zorgbieders en (nauwelijks) verzorgden steeds groter wordt. …

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Frank Bikker
[..]
Maar de hr Raat zal wel weer zeggen dat deze zaak tot de bodem toe uitgezocht zal worden. En dan gaan we weer vrolijk door tot de volgende zaak, die ook weer “grondig” uitgezocht zal worden. Als het zo doorgaat zal het vergrijzingsprobleem vanzelf wel opgelost worden. Je zou bijna denken dat dit de bedoeling is van D66 en de VVD .
[..]
Ik vind het vreemd dat de gemeente zich steeds maar op de borst loopt te kloppen dat ze kwalitatief één van de beste woonplaatsen in Nederland zijn. Deze factor zal wel niet zijn opgenomen in het onderzoek zullen we maar zeggen. Blijkbaar tellen ze wel de omgeving maar niet de voorzieningen voor de mensen die er moeten wonen!
10 augustus 2016 at 18:17 / Beantwoorden /

Johan Bos
Omdat de mij noemt: Ik moet wel zeggen dat het steeds genoemde overschot aan ‘zorggeld’ in feite een overschot op het begrote bedrag was. Men wist, toen zorgtaken bij de gemeente over de schutting werden gegooid, niet precies hoeveel dat zou gaan kosten. Daar is toen een bedrag voor geraamd en dat bleek te ruim, zodat er wat die raming betreft geld overbleef. Tegenstanders doen nu net alsof dat geld aan de zorg is onttrokken. Je kunt van mening verschillen over de vraag of het naar de algemene reserve had gemoeten, anderzijds komt uit die algemene reserve ook weer het geld dat moet worden bijgepast op de zorg.
10 augustus 2016 at 19:29 / Beantwoorden /

Zoostje
Klopt overigens niet, nu u mij toch aanspreekt. Dat geld voor de zorg had moeten worden geoormerkt. En als de gemeente dan dus zoveel bezuinigt tkv huishoudelijke hulp en dat geld verdwijnt dan in de algemene reservepot, dan was bij oormerking, dat geld gewoon weer kunnen worden ingezet voor zorg. Nu is dat nog maar de vraag. Die reseverpot kan voor van alles en nog wat worden gebruikt en dat gebeurt dus ook. Het ‘ overschot ‘ aan zorggeld had nooit naar de reservepot mogen worden overgeheveld, want het is geld bedoeld voor ZORG. En dus kan dat gewoon volgend jaar daarvoor worden aangewend.nu dus niet meer, want de wethouder heeft het gebruikt voor andere dingen dan waar het voor bedoeld was. U maakt een denkfout heer Bos. Nu spreek ik u dus wel aan. En dan nog even de vraag, is een ieder hier wel alle zorg verleend? Of is op die zorg bezuiningd? Ik denk het laatste. Want ‘ slim’ met geld omgaan tkv de hulpbehoevenden kan je wel aan de wethouder zorg/ financien overlaten toch?
10 augustus 2016 at 19:52 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik heb gezegd dat men over de ene spaarpot van de gemeente verschillend kan denken. Dat gebeurt kennelijk ook. Maar dat geld van de zorg voor andere dingen is gebruikt, is niet aan te tonen. Welke denkfout maak ik? Als er minder royaal was begroot, zou er geen ‘zorggeld’ over zijn toch? Dat op zorg lokaal is bezuinigd, kan ik niet bewijzen. Wel denk ik dat de Participatiewet (landelijk) gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel is. Ik heb u overigens in mijn column niet aangesproken.
10 augustus 2016 at 21:11 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nee, maar 2015 was een proefjaar. Geen gemeente in dit land wist exact wat de nieuwe taken zouden gaan kosten. Er was veel informatie nog niet door het Rijk doorgegeven op het moment dat er moest worden begroot. Maar ik merk dat velen nu eenmaal door partijbrillen naar het nieuws kijken. En ja, dan doet a) het lokale bestuur het goed of b) bakt er niets van. Andere smaken zijn er nauwelijks.
11 augustus 2016 at 11:37 / Beantwoorden /

Johan Bos
Inderdaad, dat is een politieke beslissing geweest, maar geen Amstelveense. Gemeenten hebben massaal om uitstek gevraagd. Daarom is er hier nogal ruim begroot, met het gevolg dat nu iedereen brult dat er zorggeld naar andere doelen is gegaan. Als je antwoorden op he vragen wilt hebben, moet je Raat even bellen of mailen. Je verschuift nu toch een beetje de lokale naar de landelijke politiek.
11 augustus 2016 at 19:00 /

Johan Bos
Mag ik er op wijzen dat toen de zorg over de schutting bij de gemeente werd gegooid wethouder Koops (ChristenUnie) nog verantwoordelijk was voor Zorg?
12 augustus 2016 at 0:18 /

Robert van Waning
Frank, je basht Raat toch niet? Dat vinden zijn kritiekloze fans niet goed en je dwingt Johan Bos om Raat dan weer te gaan verdedigen.
12 augustus 2016 at 13:26 /

 

Johan Bos
[..] Voor wat je de regering verwijt, moet je niet lokaal schuldigen zoeken. Zwartboek van de SP is anderhalf jaar geleden. Voor sommigen kan de gemeente – zeker Herbert Raat – nooit iets goed doen. Ik ben geen VVD-stemmer (vindt trouwens heel de politiek onbetrouwbaar) maar vind dat verwijten naar alle partijen in elk geval aan minimale eisen van eerlijkheid moeten voldoen.
12 augustus 2016 at 15:50 /

Robert van Waning
De raming was helemaal niet te groot. Wie durft – gezien de trieste verhalen en ‘tragische ervaringen’ (Johan Bos) – die onzin nog in alle ernst te beweren?
“We hebben het overschot in de algemene reserve gestopt, waar het uit beeld gaat,” schrijft Frank doodleuk.
Toen ik Johan Bos hierover een vraag stelde, noemde hij dat ‘onzin’ en de Raats knokploeg liet zich ook niet onbetuigd. Zo wordt het publieke debat in Amstelveen gevoerd en de lokale politiek vindt dat wel prima.
12 augustus 2016 at 20:08 /

Johan Bos
De tragische ervaringen betroffen dik betaalde bedrijven, die overigens soms door de gemeente – als die daar zeggenschap over heeft – de laan uit worden gestuurd. Verder een geval in het walhalla Amsterdam…
13 augustus 2016 at 1:20 /

Robert van Waning
De gemeenteraad is niet de enige plek om vragen te stellen, kritiek te uiten of complimenten te geven. Gelukkig maar want anders zou slechts een beperkt aantal burgers blijk kunnen geven van hun betrokkenheid.
11 augustus 2016 at 11:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Ik geef de overheid en politiek niet de schuld van hun onvermogen iets te verbeteren,” schrijft Johan Bos. Merkwaardige uitspraak. Als niemand schuldig of op zijn minst verantwoordelijk is, dan gaat er ook niets veranderen.
In onze maatschappij draait alles om publieke verantwoording voor de manier waarop het democratische mandaat wordt vervuld. De pers vervult een belangrijke functie bij het signaleren van misstanden en het kritisch bevragen van de verantwoordelijken.
“Maar dat geld van de zorg voor andere dingen is gebruikt, is niet aan te tonen,” schrijft JB. Dat begrijp ik ook niet. Die zorggelden zijn toch juist níet geoormerkt om ze aan andere dingen te kunnen uitgeven? Accountants kunnen toch uitrekenen waaraan méér geld is uitgegeven dan begroot en hoe dat extra geld beschikbaar kwam?
“Als er minder royaal was begroot, zou er geen ‘zorggeld’ over zijn toch?, schrijft JB. Ja, hallo! Waarop was die te ruime begroting gebaseerd? En was die begroting echt te ruim? Is er niet gewoon te veel bespaard?
Ik weet niets van de zorg, maar als leek ga je dingen afvragen als voor de hand liggende vragen niet worden gesteld of niet worden beantwoord.
Wie wordt hier uit de wind gehouden?
11 augustus 2016 at 9:07 / Beantwoorden /

Johan Bos
Kortom: Ik doe het weer verkeerd, ben partijdig enzovoort. Weet ik allang. Van u geleerd. Het wordt echt tijd dat u zelf de touwtjes in dit ondemocratische stadje in handen neemt. Wat dacht u van een coup?
11 augustus 2016 at 11:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Reageer svp normaal en inhoudelijk.
11 augustus 2016 at 11:42 / Beantwoorden /

Johan Bos
Op onzin kun je alleen met onzin reageren.
11 augustus 2016 at 12:00 / Beantwoorden /

Robert van Waning
U schreef: “Ik geef de overheid en politiek niet de schuld van hun onvermogen iets te verbeteren. ”
Begrjjpt u dat ik dat niet begrijp? Bedoelt u dat er geen oorzaak is van wat er nu fout gaat in de zorg en dat niemand daarvoor verantwoordelijk is?
Waar moeten de gewenste en noodzakelijke verbeteringen dan vandaan komen en is (alweer) niemand daarvoor verantwoordelijk?
11 augustus 2016 at 12:25 / Beantwoorden /

Johan Bos
‘Begrijpt u dat ik dat niet begrijp? ‘ Nee, ben ik te stom voor, zoals u zo langzamerhand wel weet. U zoekt het falen altijd lokaal. Los daarvan ben ik blij de beslissingen (allemaal fout volgens u natuurlijk) niet te hoeven nemen. Ik ben nu eenmaal niet zo geniaal als u. Ik zei het al eerder: Hoog tijd dat u het bewind gaat voeren. Wel de media muilkorven dan natuurlijk, want die hebt u dan niet meer nodig.
11 augustus 2016 at 12:52 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Helaas heeft de meerderheid van de Amstelveners toch voor Raat gekozen. Zo schijnt het te gaan in een democratie. Dat is maar goed ook anders heb je een kapitalistisch/ socialistische dictatuur en dat is allebei prut.
11 augustus 2016 at 20:38 /

Robert van Waning
U schreef: “Het wordt tijd dat de politiek niet langer vrolijk blijft zeggen dat er zoveel goed gaat. In de zorg, zeker als het ouderen betreft, gaat heel weinig goed. Er is ook een massa stille armoede, die kennelijk niet doordringt tot overheid en politiek. ”
U heeft het hier over de lokale overheid en politiek. Is het wel of niet hun schuld dat de door u gesignaleerde ellende niet tot hen doordringt?
U schreef in uw reactie van 10 augustus 2016 at 19:29: “[Voor die zorgtaken] is toen een bedrag geraamd en dat bleek te ruim, zodat er wat die raming betreft geld overbleef.”
Hoe rijmt u de (door u beschreven) tekort schietende zorg met het overhouden van geld en met uw stelling dat lokale bestuurders daaraan dan niets kunnen doen?
11 augustus 2016 at 13:56 / Beantwoorden /

slimpie
Zeg RvW, dit is een colomn. Dus een mening! Jij houdt je nu ook weer meer bezig met uitdraaien van een poot bij Raat en Bos dan met de verpaupering van de ouderen en gehandicaptenzorg. Naar mijn mening ontstijgt dit belangrijke onderwerp toch de persoontjes Johan Bos en Robert van Waning. Uiteindelijk wil je gewoon weer Raat bashen, want dat hele onderwerp interesseert je geen zier.
11 augustus 2016 at 16:53 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Waarmee mijn relevante vragen weer bedolven zijn onder persoonsgerichte beschuldigingen die niets met Amstelveen te maken hebben (en dus niet worden beantwoord). Dat is hier de gebruikelijke gang van zaken.
@Slimpy, dit forum is bedoeld voor een uitwisseling van meningen (die best mogen botsen).
11 augustus 2016 at 19:15 / Beantwoorden /

Matthijs
U vindt dat Raat teveel wordt geciteerd, maar zonder die citaten kon u toch niet weten wat hij allemaal verkeerd doet? Nou ja, u wel natuurlijk, want hij zit per definitie bij de verkeerde partij en tegen die achtergrond beoordeelt u kennelijk alles wat hij doet, zonder zich in zijn complete job te verdiepen. Hij doet niks goed en kan dat ook niet, want hoort niet bij de SP. Toch?
11 augustus 2016 at 19:34 / Beantwoorden /

Johan Bos
Omdat er nu eenmaal meer partijen dan alleen de gemeente bij zorg betrokken zijn. Maar wat u betreft is het uiteraard een zaak van de lokale overheid (die niet eens om de extra taken heeft gevraagd) en die doet het uiteraard in uw ogen verkeerd. Ik constateerde dat het in de zorg niet goed gaat, maar weet niet zeker – zoals u – dat alleen de gemeente, c.q. de heer Raat (iemand anders kent u niet om uw gif op te richten) er een taak in heeft. Als ik het over politiek heb, kijk ik wel eens wat verder dan Amstelveen, c.q. het Stadshart.
11 augustus 2016 at 23:50 / Beantwoorden /

Frank
Van welke partij is de hr. Raat dan lid en uit wiens koker kwam o.a. het plan voor deze bezuinigingen? Je zou dan toch mogen zeggen dat hij het er dan toch mee eens is in grote lijnen. En natuurlijk wordt hij ook gedwongen tot bepaalde zaken vanuit Den Haag, waar hij het persoonlijk niet mee eens zal zijn, maar dat geldt voor elke bestuurder van welke politieke signatuur dan ook.
12 augustus 2016 at 21:35 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, op 11/8 om 19:00u schreef u aan Frank Bikker: “Daarom is er hier nogal ruim begroot, met het gevolg dat nu iedereen brult dat er zorggeld naar andere doelen is gegaan.”
Ook in uw reactie van 10/8 om 19:29u schreef u dat voor de zorgtaken een te ruim bedrag was geraamd, “zodat er wat die raming betreft geld overbleef”.
In uw column heeft u het over tragische ervaringen in uw eigen buurt. Ook lokaal dus; niks landelijk.
Waarom geeft u dan geen antwoord op mijn vraag hoe die lokaal tekort schietende zorg te rijmen valt met het lokaal overhouden van geld en met uw stelling dat lokale bestuurders daaraan dan niets kunnen doen?
12 augustus 2016 at 8:47 / Beantwoorden /

Johan Bos
Landelijke besluiten treffen nu eenmaal ook Amstelveners. Of zijn belastingen, zorgpremies, pensioenen enzovoort lokale zaken? De gemeente werkt op sommige punten met bedrijven. die zij soms overigens de laan uitstuurt en/of zwaar beboet.
12 augustus 2016 at 10:10 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Het blijft dus helemaal onder de radar wat elke gemeente nu precies doet met de zorggelden . Dat geldt dus ook voor Amstelveen,” schrijft Frank.
Heel juist.
En als er geld overblijft op een ‘te ruime begroting’(?), dan krijgt de verantwoordelijke bestuurder complimenten voor zijn terugtreden als neoliberale overheid.
Dat er mensen kreperen, ligt volgens Johan Bos aan de landelijke politiek. De lokale bestuurder kan in zijn ogen niets verkeerd doen en wee degene die daar anders over denkt.
13 augustus 2016 at 20:30 / Beantwoorden /

Johan Bos
Heb ik gezegd dat de lokale bestuurder niets verkeerd kan doen? Laat maar. Er is verschil tussen alles en alleen maar verkeerd doen, wat uw opvatting is, en – zoals alle mensen, met uitzondering van Van Waning – sommige dingen goed en andere dingen verkeerd te doen. Overigens was het politiek beter geweest krapper te begroten en hele sloten uit de algemene reserves te halen voor de zorg. Daar maak je meer goede sier mee…..
14 augustus 2016 at 11:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Gerrit, ik stelde een heel normale inhoudelijke vraag over wat JB schreef in zijn column en reacties. Hij reageerde daarop met tegenaanvallen in de trant van “Ik doe het weer verkeerd”, “Wat dacht u van een coup?”, “Op onzin kun je alleen met onzin reageren”, “U zoekt het falen altijd lokaal”, “Ik ben nu eenmaal niet zo geniaal als u” en “Hoog tijd dat u het bewind gaat voeren”.
Het is inderdaad zijn goed recht om geen antwoord te geven op mijn vraag, maar waarom besteedt hij dan wel zo veel tekst aan het ontwijken daarvan?
12 augustus 2016 at 12:24 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik geef antwoord maar niet het door u gewenste. Tja…
12 augustus 2016 at 15:28 / Beantwoorden /

Gerrit
Altijd de taalnazi spelen is wel leuk als je zelf geen fouten maakt. Wat het nog enger maakt is dat je nu over JB begint. Laf en hypocriet.
15 augustus 2016 at 9:06 /

Robert van Waning
‘Taalnazi’, ‘nog enger’. Dat is typisch PC-taal. Steeds verschillende schuilnamen, dát is pas eng. Discussieer met open vizier, zeker als je mensen persoonlijk aanvalt en beschuldigt.
15 augustus 2016 at 11:06 /

Robert van Waning
JB, bestaat er een verband tussen te weinig zorg verlenen en geld overhouden op de betreffende begroting? Mijn enige wens is dat die vraag aan de verantwoordelijke bestuurders wordt gesteld en dan niet op dezelfde manier wordt afgewimpeld als u doet.
12 augustus 2016 at 17:50 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Blijkens uw laatste reacties schreef u een oud en achterhaald verhaal, dat bovendien geen betrekking heeft op Amstelveen. Dat had uw antwoord op mijn vraag moeten zijn.Ik vertrouwde er ten onrechte op dat u een actuele schrijnende lokale situatie aan de kaak stelde toen u schreef:
“Het wordt tijd dat de politiek niet langer vrolijk blijft zeggen dat er zoveel goed gaat. In de zorg, zeker als het ouderen betreft, gaat heel weinig goed. Er is ook een massa stille armoede, die kennelijk niet doordringt tot overheid en politiek.”
13 augustus 2016 at 9:21 / Beantwoorden /

Johan Bos
‘Een oud en achterhaald verhaal’. Kijk eens wie het zegt. Maar goed hij is dan ook iemand die mij vertelt wat ik moet antwoorden. Het toppunt van arrogantie lijkt mij bereikt. ‘De politiek’ speelt zich voor u alleen lokaal af, waarbij in uw visie uiteraard helemaal niets goed gaat, vooral door Herbert Raat. Sorry, nu lijk ik wel uw oude en achterhaalde verhaal te herkauwen…
13 augustus 2016 at 11:46 / Beantwoorden /

Robert van Waning
U begint steeds weer over Raat. Ik niet.
13 augustus 2016 at 13:37 / Beantwoorden /

Johan Bos
Uitzondering in uw geval. U laat anders geen kans voorbij gaan hem bij elk onderwerp op te voeren.
13 augustus 2016 at 14:54 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ook dit kunt u niet waarmaken. Ik begin juist zelden over Raat, maar reageer natuurlijk wel op dingen die anderen over hem schrijven. De laatste keer dat ik zelf over Raat ben begonnen, was op 22 mei jl in een discussie over nachtvergunningen voor de horeca. Ik schreef toen: “Gemeentelijke handhaving vindt dankzij wethouder? Raat alleen plaats op parkeerterreinen. (Kassa!)” Dat was – zoals gewoonlijk – een terechte opmerking.
13 augustus 2016 at 16:17 / Beantwoorden /

Johan Bos
Hou nou toch op. Zolang u op deze site reageert, hebt u het al over Raat en alles wat hij fout doet, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving in het Stadshart. Zal mij worst zijn, maar kraam niet nog meer onzin uit. n
14 augustus 2016 at 11:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Over ‘zichzelf herhalen’ gesproken.. Wat u beweert is gemakkelijk te controlen. Al mijn reacties (inclusief die door u zijn verwijderd) staan op mijn blog ‘Donqui.nl’. Zoek daar met Ctrl+f naar ‘Raat’ en kijk hoeveel keer ik over hem ben begonnen. Het zijn meestal reacties op wat u of anderen over hem schreven.
En verder is er veel reden voor kritiek op Raat, want hij maakt als bestuurder veel fouten: A9, Stadshart, zorg, (geen) handhaving, bunker, Poenbad. En dan die constante zelfreclame..
14 augustus 2016 at 14:46 / Beantwoorden /

Frank
RvW, je hebt zo vaak hier Raat lopen bashen, dat als je dat eens niet wil doen niemand je meer gelooft. Al dat gedoe van jou werkt dus contraproductief. Eigen schuld ,dikke bult.
14 augustus 2016 at 15:03 / Beantwoorden /

Gerrit
Wat Van Waning doet heet ‘gaslighting’
‘gaslighting, een vorm van psychologisch misbruik waarbij een slachtoffer, op kleine of grote schaal, aan het twijfelen wordt gebracht over zijn eigen perceptie, geheugen en psychische gezondheid.’
En dat is wat Van Waning met ons zuiver denkenden probeert te doen. En omdat wij zuiver zijn gaat dat niet lukken.
14 augustus 2016 at 17:45 / Beantwoorden /

Johan Bos
‘En verder is er veel reden voor kritiek op Raat, want hij maakt als bestuurder veel fouten: A9, Stadshart, zorg, (geen) handhaving, bunker, Poenbad. En dan die constante zelfreclame..’
Vooral daar houdt u zich mee bezig.
14 augustus 2016 at 18:33 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank en JB, wie schreef in de discussie hierboven:
“Maar de hr Raat zal wel weer zeggen dat deze zaak tot de bodem toe uitgezocht zal worden. En dan gaan we weer vrolijk door tot de volgende zaak, die ook weer “grondig” uitgezocht zal worden.”
En:
“Wat je hem [Raat] wel kwalijk kunt nemen zijn de gemeentelijke bezuinigingen op de zorg,”
En:
“Nee ons wethoudertje ging er in mee, dus niks politiek den Haag… politiek Amstelveen.”
En:
“Van welke partij is de hr.Raat dan lid en uit wiens koker kwam o.a. het plan voor deze bezuinigingen?” Etc.
Ik niet, dus. Ik ben ook hier niet één keer over Raat begonnen. Ik hdb alleen aan Frank gevraagd om Raat niet zo te bashen. Dat was natuurlijk niet serieus bedoeld
14 augustus 2016 at 15:19 / Beantwoorden /

Johan Bos
Het gaat nu even over uw eigen uitspraken.
14 augustus 2016 at 18:36 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
Robert van Waning
JB, u vergist zich weer. Ik heb hier geen uitspraken over Raat gedaan.
16 augustus 2016 at 7:59 / Beantwoorden /
[XXXX]

Zoostje
Mag ik zeggen , nee dat mag ik natuurlijk niet, dat in deze de heer RvW volledig gelijk heeft. @Frank Bikker heeft veel kritiek op heer Raat, zie en lees zijn reacties op Amstelveenz voor wat betreft de zorg. Je moet blijkbaar in een andere gemeente wonen om de ongenuanceerde reacties te lezen en heer Johan Bos, u kunt wel weer boos worden, maar uw column was ook niet mals toch? Dat mensen daarop reageren wilt u toch? En dan dus blijkbaar weer een discussie sluiten getuigt toch van een tunnelvisie naar de VVD toe? Zielige vertoning van een journalist, die zich misschien eens moet aansluiten bij vluchtelingen die goed Nederlands moeten leren! Verwijder dit maar !!!
14 augustus 2016 at 17:27 / Beantwoorden /

Frank
” uit wiens koker dat plan van bezuinigingen. ” . Een typisch voorbeeld van een verdraaiing van de rasdraaier rvw. . Als je citeert moet je wel alles doen en geen dingen veranderen of weglaten, maar wie stinkt er weer in? Onze Zoostje! Terwijl ze eerst uitblerde dat rvw verraad pleegde door zo snel hij kon met Noomen een koffie te gaan te drinken. Vreemd allemaal hoor
14 augustus 2016 at 20:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, ik citeerde jouw Raat-bashing letterlijk dmv kopiëren. Kennelijk schrik jij daar nu van, want je weet dat Johan Bos daar niet van houdt.
14 augustus 2016 at 21:54 / Beantwoorden /

Frank
Klopt van een gedeelte en niet van alles. Je krijgt dus valse schijn, maar dat ben ik wel van je gewend.
14 augustus 2016 at 22:33 / Beantwoorden /

Johan Bos
Dame en heren, zullen we nu echt stoppen met elkaar aanvallen en terug keren naar Amstelveen en her onderwerp?
15 augustus 2016 at 13:17 /

Robert van Waning
De ware Raat-basher is Frank. Nog een paar letterlijke citaten van hem:
“Helaas heeft de meerderheid van de Amstelveners toch voor Raat gekozen.”
“@Johan Formeel was Koops de verantwoordelijke. Met een 1 mansfractie, maar dat vergeet je te vermelden. En met hoeveel zat Raat in het college en de raad?”
“PC wil zeker dat ik tegemoet kom aan zijn luiheid. Dacht het even van niet. Jouw aanname past gewoon weer in het alles zonder kritiek aannemen wat betreft het beleid van Raat.”
“Van welke partij is de hr.Raat dan lid en uit wiens koker kwam o.a. het plan voor deze bezuinigingen?”
15 augustus 2016 at 8:08 / Beantwoorden /

Frank
Ik ben gewoon op vele vlakken politiek en qua beleid met hem oneens. Als jij dat bashen noemt. Daarnaast ben ik Zoostje die vanuit haar overtuiging R begint uit te schelden dom en ergerlijk. Probeer met argumenten te komen. Ik vat het niet persoonlijk op door processen te lopen aan spannen en nog beweren die je vervolgens verliest op alle fronten , behalve dat iemand heeft gezegd dat er naar de de querulant de hr RvW geluisterd moest worden . Nu begint rvw mij te bashen door allerlei uit zijn verband gehaalde citaten erbij te halen . (Waar heb je tijd en zin in).
Nu zegt meneer rvw de man die oa zegt Joodse graven te willen ruimen ook dat hij geen antisemiet is [#Laster]. Hij is er 1 pur sang.
Eigenlijk ben ik zeer vereerd dat de Jodenruimer, antisemiet,querulant , egocentrist , halve of hele Vichy aanhanger [#Laster] mij probeert te bashen.
15 augustus 2016 at 11:15 / Beantwoorden /

 

Robert van Waning
Ga maar weer schelden, Frank. Dat mag altijd van Johan, ook al heeft het niets met Amstelveen te maken. Jouw scheldwoorden slaan ook niet op mij, want je kunt ze niet waar maken aan de hand van wat ik heb geschreven of gedaan. Het is pure laster waarmee jij mij de mond probeert te snoeren. Publiek debat op z’n Amstelveens.
15 augustus 2016 at 12:15 / Beantwoorden /

Johan Bos
Wilt u mij er eindelijk buiten laten. Ik stop deze aan lager wal geraakte discussie, die niets meer met de zorg hebben te maken. Ook al noemen sommigen dat een ‘debat’
15 augustus 2016 at 13:23 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos #Censuur.]
Robert van Waning
JB heeft deze discussie gestopt, behalve natuurlijk voor Frank en PC. Mijn reactie verwijderde hij wel, want ik wees hem daarin op een onjuistheid. Op die manier hoopt JB misschien alleen welgevallige reageerders (de slijmballen) over te houden. “Groot gelijk, Johan! schreef Frank. Kijk, dat hoort hij graag en daarom mag Frank lekker doorzieken.
16 augustus 2016 at 7:39 / Beantwoorden /
[XXXX]

Robert van Waning
JB schreef dat hij deze ‘aan lager wal geraakte discussies’ zou stoppen en hij heeft daarna inderdaad twee van mijn reacties verwijderd, maar hij laat PC en Frank gewoon doorzieken. Zo zijn de verhoudingen op dit forum.
16 augustus 2016 at 18:04 / Beantwoorden /

Johan Bos
Pardon: Ik heb van een van tal van reaguurders teksten veranderd. Uiteraard is dat u niet opgevallen, want u bent ook daarin selectief.
16 augustus 2016 at 18:54 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur,]
Robert van Waning
‘Teksten veranderd?!’ Krijg nou wat. Dat mág u helemaal niet ogv uw eigen Gebruiksvoorwaarden. Die teksten zijn auteursrechtelijk eigendom van de auteurs. U mag daarmee niet zomaar doen wat u wilt.
U mag in bepaalde gevallen alleen teksten weigeren cq verwijderen, maar natuurlijk niet inhoudelijk wijzigen.
16 augustus 2016 at 20:48 / Beantwoorden /
[XXXX]

[N.B.: Johan Bos wijzigde hierna ‘veranderd’ in ‘verwijderd’]

 

Zoostje
Ik ben blijkbaar ook verwijderd. Johan Bos speelt een Erdogannetje.
16 augustus 2016 at 19:41 / Beantwoorden /

Zoostje
Dit forum is een farce @RvW, mijn reacties staan er niet meer. Heer Bos verwijdert wat hem slechtdunkt. De rest van alle medeVVD-ers laat hij staan, hij geeft blijk van een waanzinnige antijournalistieke visie die ook al aan zijn taalgebruik duidelijk wordt. Scheldpartijen is zijn journalistiek en tunnelvisie. Zwartwit kijker en een non empatisch figuur, meer heb ik niet meer te zeggen op dit slechte forum annex columnachtige blog. Ik verlaat jullie zielige mannen, ga vooral zo door! Nog nooit zo’n slechte journalist meegemaakt! Dit wordt waarschijnlijk binnen no-time verwijderd. Succes heer Bos met uw zielige blog. Ga eens op Nederlandse les.
16 augustus 2016 at 19:55 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nee, de heer Bos verwijderde – overeenkomstig aankondiging – reacties van iedereen die niets meer met het onderwerp hadden te maken, maar neer kwamen op onderlinge scheldpartijen. Als u dit forum een farce vindt, zullen wij u er naar ik aanneem niet meer zien. Normaals: Ik ben allerminst VVD-er, maar dat gelooft u toch niet, maar op mij scheldend zult u dat niet geloven. Stopt u nu met klagen over mij, in plaats van op het onderwerp te reageren?17 augustus 2016 at 0:38 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, op 16 augustus 2016 at 18:54 schreef u:
“Pardon: Ik heb van een van tal van reaguurders teksten veranderd. Uiteraard is dat u niet opgevallen, want u bent ook daarin selectief.”
Nadat ik had opgemerkt dat u geen teksten mag veranderen, heeft u ‘veranderd’ stiekem gewijzigd in ‘verwijderd’.
U heeft een paar onwelgevallige reacties van Zoostje en van mij van ná 18:54 inderdaad verwijderd (ze zijn te lezen op donqui.nl), maar die van PC en Frank liet u staan, hoewel die ook niets met zorg of Amstelveen te maken hadden. Vriendjesjournalistiek. Dit zal u ook wel weer weghalen, want u kunt niet tegen kritiek, al levert u die zelf wel voortdurend.
17 augustus 2016 at 12:39 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ach, een vergissing is menselijk. Ik had per ongeluk veranderd geschreven. Ik had gewaarschuwd dat ik dingen zou verwijderen die niets met het onderwerp hadden te maken, noch met Amstelveen. Dat heb ik gedaan, overigens niet alleen van Zoosje en u, maar ook van anderen, wat u uiteraard is ontgaan. Ook van de door u genoemde Frank en PC heb ik dingen verwijderd, wat ik volgens u natuurlijk ook wel weer lieg. Wordt het nu echt geen tijd dat u een betrouwbaarder site zoekt dan deze? ‘Dit zal u ook wel weer weghalen, want u kunt niet tegen kritiek, al levert u die zelf wel voortdurend’, schrijft u. Laat me niet lachen. U wordt echt door en door vervelend.
17 augustus 2016 at 13:59   /   Beantwoorden  /
[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
PeterPC
Niet zo jammeren. Van mij zijn er genoeg weggehaald, en er zijn een aantal blijven staan. Net als bij jou. Mij hoor je niet klagen, jij blijft doorzeiken. Rot lekker op.
17 augustus 2016 at 15:48 / Beantwoorden /
[XXXX}
[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]

Robert van Waning
JB, nadat u de discussie had gestopt waarna u alle reacties zou verwijderen die niet over de zorg gingen, schreef Frank:
“@zoostje. Je lidmaatschap van SP opgezegd? Om te gillen. Raat, Noomen en PC liggen in een deuk. Heel slim. En toen? Wie heb je daar dan mee?”
Wat heeft dat met zorg te maken? Toch liet u het staan, net als de off-topic. flauwekul van PC, Expat en Slimpy. Die mogen schelden zoveel als zij willen, zonder dat u daar ooit iets van zegt. Vriendjespolitiek.
17 augustus 2016 at 15:55 / Beantwoorden /
[XXXX}

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.]
Robert van Waning
PC, zoals jij hier steeds mag schelden en liegen, mag ik hier de waarheid schrijven.
Als iemand (ikzelf incluis) iets onwaars schrijft, kan en mag iedereen hem/haar hier tegenspreken. Zo gaat dat in een open en eerlijke discussie op een objectief en betrouwbaar forum.
17 augustus 2016 omstreeks 16:36 uur.
[XXXX}


Vorig jaar 20 overtredingen milieu bij bedrijven

Door Johan Bos op 9 augustus 2016 om 20:35, in de categorie Milieu.
Vorig jaar zijn bij bedrijven in Amstelveen 35 controles op het gebied van milieu. Bij 20 ervan werden overtredingen geconstateerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van de provincie Noord-Holland, die voor de gemeente het milieu-toezicht en -handhaving verzorgt. Dat was voor 84 bedrijven noodzakelijk.
De dienst had trouwens minder uren nodig dan van tevoren was begroot, zodat de gemeente geld terug krijgt. De provincie Noord-Holland legt vanuit interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht de focus op de vakgebieden Ruimtelijke Ordening, Bouw- en Woningtoezicht en Milieu.
In 2014 en 2015 noemde de dienst Amstelveen ‘adequaat’, wat betreft de uitvoering van toezicht en handhaving. Dit was voor de provincie aanleiding om de intensiteit van het toezicht te verminderen. Om die reden zijn ‘maatwerkafspraken’ gemaakt voor de komende jaren. In de rapportage zijn enkele verbeter- en aandachtspunten genoemd. Wethouder Herbert Raat liet de gemeenteraad weten die te zullen implementeren en borgen in de organisatie en het (uitvoerings)beleid.
Er kwamen vorig jaar geen meldingen van (milieu) overlast door bedrijven binnen. Er werden drie adviezen met betrekking tot vergunningen gegeven. De gemeente heeft een uitvoeringsprogramma in het verlengde van vergunning- toezicht en handhavingsbeleid.
Nieuw daarbij is dat met prestatie-indicatoren gewerkt zal worden, in lijn met de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH), die 14 april 2016 in werking trad. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad een verordening over de kwaliteit van de VTH-taken moet vaststellen. De voorbereidingen voor deze verordening zijn in gang gezet en de verordening zal in het derde kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Robert van Waning
Schiphol is de grootste energieverspiller, milieuvervuiler en klimaatopwarmer. De uitlaatgassen en fijnstof van Schiphol waaien met de heersende westelijke winden over onze woonplaats, samen met die van de A9 en A4. Dwars door onze gemeente lopen twee wegen voor doorgaand NZ-verkeer, net alle herrie en luchtvervuiling van dien,
Toch moet Schiphol blijven groeien, wordt de A9 niet overdekt en wordt de doorstroming op en de aansluitingen van de KK-weg en de Beneluxbaan verbeterd, zodat nog meer auto’s er gebruik van zulldn maken.
Het ‘goede nieuws’ is dat onze gemeente bespaart op milieutoezicht en -handhaving.
10 augustus 2016 at 8:14 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het aantal tramhaltes wordt verminderd, zodat nog minder mensen gebruik zullen kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo zorgt ons gemeentebestuur voor een gezonder leefmilieu en voor minder opwarming van het klimaat.
10 augustus 2016 at 8:19 / Beantwoorden /

Frank
Ik ben het wel met je eens maar de mensen moeten ook werken om al deze voorzieningen te betalen en de luchthaven is wel de grootste werkgever direct en indirect in deze omgeving. Als je er niet van gediend bent , er zijn in het noorden van Nederland nog genoeg plekken waar de lucht veel schoner is, dus wat let je als pensionado?. Zelf kunnen ze er ook iets aan doen door bijvoorbeeld met de fiets naar de golfbaan te gaan en minder vervuilende auto’s aan te schaffen. Wat betreft het aantal haltes voor de metro ben ik het totaal met je eens. Die overkapping van de snelweg vind ik een typisch voorbeeld van NYMBY gedrag, de rotzooi moet namelijk ergens heen.
10 augustus 2016 at 13:18 / Beantwoorden /

Robert van Waning
In de A9-tunnel zouden de uitlaatgassen, roet en fijnstof van het intensieve (vracht)autoverkeer worden gefilterd. Een groot gebied in het midden van onze woonplaats zou dan een stuk stiller en schoner zijn.
Lees maar eens de teksten waarmee Rijkswaterstaat de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-ZO aanprijst. Daar komt wél een lange tunnel vanwege de nabijheid van woningen en bedrijven. De gewonnen ruimte krijgt groene en recreatieve bestemmingen.
Dankzij wethouder Raat (VVD) komt er midden in Amstelveen niet zo’n stille en schone tunnel. Dit is de praktijk van het het Amstelveense milieubeleid..
10 augustus 2016 at 13:44 / Beantwoorden /

Frank
Hier moet die 40 miljoen opgehoest worden door enkel Amstelveners. Ik denk dat de financiering voor de Gaasperdammertunnel iets anders ligt, want ik denk niet dat Stadsdeelraad Zuidoost in staat is om dergelijk soort bedragen op te hoesten. Maw dat geld komt waarschijnlijk uit een ander potje.
10 augustus 2016 at 18:29 / Beantwoorden /

Robert van Waning
40 of zelfs 100 Miljoen is niet veel als je ziet wat Amstelveen ervoor had terug gekregen: een fraai, groen, autovrij en dus rustig gebied dat Noord- en Zuid-Amstelveen aan elkaar had verbonden. Het is zeker niet veel geld als je beseft wat een breed, giftig,lawaaiig betonnen stuk niemandsland wij straks voor de komende tientallen jaren dwars door ons centrum krijgen totdat een toekomstig gemeentebestuur eindelijk wél tegen de rijksoverheid in verzet durft te komen.
De verbreding van de A9 is ten behoeve van Almere en Schiphol. Amstelveen heeft er alleen de ellende van. Een fraai staaltje van ‘milieu-toezicht en -handhaving’ waarin Amstelveen ‘adequaat’ heeft gehandeld ten koste van het welzijn van de inwoners.
14 augustus 2016 at 10:44 / Beantwoorden

Winkels

Door Johan Bos op 6 augustus 2016 om 12:42, in de categorie Column.
Ik hoor het gemeentelijk beleidsmedewerker Saskia Zorge nog zeggen: We moeten wel binnen de kaders van de wet blijven. Op het overtreden daarvan is eigenlijk de door de VVD gewenste uitbreiding van de ruimte voor winkels (en hun omzet) gebaseerd. Nou ja, letterlijk heeft die club dat nooit gezegd, maar de weg naar verbetering die zij bedacht heeft voor de middenstand gaat wel die kant op.
Wijntje, koffie en broodje in een kledingzaak, bijvoorbeeld. Branchevervaging, zogezegd. Dat zou de nu onder zwaar online vuur liggende winkeliers wel helpen het winkelen meer tot een beleving te maken voor de consument. Maar dat staat nogal haaks op de horecawet. Want wat het kopende publiek nu eenmaal in een kledingzaak verorbert, kan het daarna niet ook nog eens eten of drinken in de kroeg. Gewoon oneigenlijke concurrentie vindt bijvoorbeeld de slijtersbond. Maar de VVD, de complete coalitie in Amstelveen aanvoerend, denkt daar anders over. Vooral als het om het Stadshart gaat, maar ook in andere winkelcentra kunnen de ondernemers uit een ander vaatje gaan tappen om meer leven in de brouwerij te brengen.[..]

REACTIES (selectie; volg link voor complete artikel en volledige discussie):

Robert van Waning
Saskia Zorge was de ambtenaar die de afwijzende reactie van de gemeente op eventuele bezwaren tegen de Evenementennota al had geschreven voordat wij ons (door veel Stadspleinbewoners ondertekende) bezwaarschrift hadden ingediend. Wij hadden ons die moeite dus kunnen besparen,
Voor ambtenaren als mevrouw Zorge zijn ‘de kaders van de wet’ van elastiek als hun dat uitkomt. Dat blijkt ook weer in dit geval.
De winkels mogen straks een drankje schenken. En nog eentje? Rondje voor de hele zaak? Ik hoor het geschreeuw en de luide grappen al klinken in de gangen van het winkelcentrum.
De horeca in het nog altijd kil aandoende Stadshart heeft het moeilijk, omdat daar geen ‘paseo’ (promenade) is, het er niet echt gezellig is en de mogelijkheden om te parkeren er beperkt en onaantrekkelijk zijn.
Politiek en bestuur zouden daar eerst eindelijk eens verbetering in moeten brengen dmv herinrichting, straatelementen, beplanting, verlichting en beter toezicht. Zó moeilijk is dat nu ook weer niet, al zal er eerst wel gepraat moeten worden met de architecten die verantwoordelijk zijn voor die kille uitstraling van een bedrijventerrein.
6 augustus 2016 at 16:46 / Beantwoorden /

PeterPC
Waarom Van Waning moet je dat gedram herhalen? Op je zielige mobieltje zitten reageren, bezopen bij die minigolf club?
6 augustus 2016 at 17:35 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos #Censuur]
Robert van Waning
PC, mijn mobieltje (Samsung S7) is niet zielig. Hij heeft 1 miljoen keer het interne geheugen van mijn eerste IBM PC in 1982. Wat zuipen betreft: Kijk naar jezelf.
@JB, u verwijderde wel mijn reactie op PC, maar niet zijn vervelende off-topic opmerking aan mijn adres. Vriendjespolitiek?
7 augustus 2016 at 17:53 / Beantwoorden /
[XXXX]

Robert van Waning
JB, wat heeft dit met Amstelveen te maken? Waarom verwijdert u mijn reacties, maar niet al die off-topic narigheden van PC en al zijn aliassen? PC heeft het over een dubbele inzending (die verwijderd is), over mijn mobiele telefoon (die niet zielig is), over de golfbaan (wat ook nergens op slaat) en over zuipen (wat hij zelf kennelijk te veel doet). Op deze manier verziekt hij iedere discussie. En toch laat u dit staan, maar u verwijderde mijn weerwoord.
8 augustus 2016 at 9:36 / Beantwoorden /

Matthijs
@vW. Ik begrijp best dat sommigen er moeite mee hebben dat onderscheid in uw reacties te herkennen. Als u Raat een volstrekt onkundige bestuurder noemt die alleen verkeerde, ondemocratische en in strijd met de wet zijnde besluiten neemt, Johan Bos een volstrekt mislukte journalist noemt, het hele college van B&W onkundig etc,.- ja dan wordt het wel lastig voor sommigen te begrijpen dat u het louter over de opvattingen van betrokkenen hebt. Zij deugen in uw ogen gewoon niet voor hun vak.
8 augustus 2016 at 9:40 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Matthijs, precies. Er is niets mis met kritiek op iemands uitingen, gedragingen of functioneren als wethouder of journalist. Herbert Raat maakt als wethouder te veel ernstige fouten (A9, Stadshart, zorgverdeling, gebrekkige handhaving) en Johan Bos is als journalist te vooringenomen en partijdig.
Inhoudelijke kritiek op mijn meningsuitingen is meer dan welkom, want goed voor de discussie.
Als ik geen antisemitische dingen schrijf of doe, moeten ze mij geen NSB-er, antisemiet, Jodenhater en -ruimer of bedenker of kijker van Der Ewige Jude en Jud Süss noemen. Dat slaat namelijk nergens op en is alleen bedoeld om mij de mond te snoeren en de discussie te verzieken en zodoende te saboteren.
8 augustus 2016 at 10:03   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Hoezo partijdig? Dat is mij van links tot rechts in de loop der decennia verweten. U komt met hetzelfde verwijt, waarschijnlijk omdat ik niet klakkeloos uw mening altijd deel. In Turkije en enkele andere staten weten ze daarmee inmiddels goed om te gaan. Moet voor u ideaal zijn. Op deze site leest u nogal selectief, maar daar kan ik u niet van weerhouden. Sommige mensen lezen in alles wat zij lezen willen. Of kunnen niet lezen natuurlijk…Overigens begin ik zo langzamerhand uw verbanning bij een ander medium steeds meer te begrijpen. Men wilde daar van het eeuwige gezeik af dat u – mogelijk buiten u schuld – met zich meebrengt. Daar verlang ik ook wel eens naar, want vrijheid van meningsuiting gaat niet verder dan (ja, ik weet het: op basis van de wet en regeltjes) u goeddunkt.
Overigens is het natuurlijk ook een discussie of u nu wel of niet moeite hebt met Joden [#Laster] en de Joodse staat, zoals Gretta Duisenberg en Dries van Agt, maar die discussie is wat u betreft taboe. Discussie mag alleen gaan over onderwerpen die u aangeeft. Zodra het uw opvattingen (al dan niet juist) ter sprake komen, is dat belediging en haalt u allerlei wetten van stal. Nogmaals: Ik begrijp zo langzamerhand uw verbanning elders steeds beter…
8 augustus 2016 at 13:14 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, wat heeft een discussie of ik wel of niet moeite heb met Joden te maken met Amstelveen?
Als u geen lasterlijke aantijgingen toestaat, krijgt u ook niet dat gezeik op uw forum. Zij slaan nergens op (ook niet op mij) en alleen bedoeld om discussies te verzieken.
PC noemde mij ‘Abou’ en begon over ‘Der Ewige Jude’, mijn mobieltje, zuipen en golf, maar daar zei u niets over. Slimpie had het over ‘een bepaalde bevolkingsgroep’, maar hem vroeg u ook niet wat dat met Amstelveen te maken had. Frank sleepte ‘Jud Süss’ er met de haren bij en u liet het allemaal toe.  U heeft alleen moeite met [mijn] bezwaar tegen deze onophoudelijke hetze.
8 augustus 2016 at 14:09 / Beantwoorden /

Johan Bos
‘JB, wat heeft een discussie of ik wel of niet moeite heb met Joden te maken met Amstelveen?’
Niets. Maar de bron van de kennelijk in uw ogen verkeerde beoordeling van uw opvattingen – waardoor overigens ook mensen deze site mijden – lijkt toch uzelf te zijn. Vandaar de verbanning elders. Het is voor een redacteur bijna niet te doen alles in de gaten te houden, van u de schuld te krijgen partijdig te zijn enzovoort. Eerlijk gezegd ben ik u hier liever kwijt dan rijk. Zal wel aan mij liggen, maar ik ben nu eenmaal een inferieure pseudo journalist, die bol staat van partijdigheid, niet weet hoe zo’n site als deze moet worden gerund en ondemocratisch bezig is. Maar ja, ik heet geen Rob van Waning, de Übermensch. die overal in uitblinkt.
8 augustus 2016 at 15:24 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, ben ik er dus de oorzaak van dat anderen mij verkeerd begrijpen? Tja, wat kan ik daartegen doen? Ik schrijf en doe immers geen antisemitische dingen.
Ik heb geen moeite met Joden, zoals u ten onrechte schreef, maar wel met de discriminatoire aard van de Joodse religie, cultuur en politiek. Die zijn immers gebaseerd op veronderstellingen die in strijd zijn met het grondwettelijke uitgangspunt dat alle mensen gelijk zijn voor de wet en dat sommigen dus niet door hun afkomst uitverkoren zijn door de enige God (die volgens mij niet bestaat).
Lang niet alle Joden steunen de Israëlische onderdrukking, beroving en discriminatie van Arabieren en moslims. Met niet-racistische Joden heb ik geen enkele moeite.
8 augustus 2016 omstreeks 15:50

psycholoog
Johan, het is volstrekt zinloos om een discussie op te zetten met iemand met een N.P.D. stoornis. ( zie DSM 5)
8 augustus 2016 at 16:49 /

Johan Bos
Zullen wij het hier bij houden? Ik heb geen zin op geschiedvervalsing in te gaan, die u toch bestrijdt.
8 augustus 2016 at 17:57 /

PeterPC
“NSB-er” Waarom niet? [#Laster] Dat ben je toch als je iedereens naam en toenaam te grabbel gooit (jou trouwens in goed vertrouwen medegedeeld) Bedankt dat ik nu weet wie Zoostje is. Dat wist ik al, maar jouw email maakte het mij helemaal duidelijk.
Jodenruimer? [#Laster]Dat was het eerste wat je riep op dat artikel over die Joodse begraafplaats.
“Der Ewige Jude”? [#Laster] Daar wordt verkondigd wat jij ook altijd zegt.
Antisemitisme? [#Laster]Jij met je vriendjes, Gretta, Dries en nog wat Jodenhatende [#Laster] vrienden noemen dat tegenwoordig anti zionisme.
8 augustus 2016 at 18:25 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ja hoor, leef je maar uit. Blijf doorschoppen. Het mag van Johan.
8 augustus 2016 at 21:15 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, volgens jou wordt Der Ewige Jude verkondigd wat ik ook altijd schrijf. Noem ‘s wat. Dat kan je niet. Jij mag van Johan Bos liegen terwijl ik de waarheid niet schrijven. Verschil moet er zijn, vindt hij kennelijk.
Pure hetze.
8 augustus 2016 at 21:47 / Beantwoorden /

Johan Bos
Pardon? UW waarheid. Dat is toch een beetje anders dan DE waarheid. Maar u meent natuurlijk de laatste in pacht te hebben.
9 augustus 2016 at 13:59 /

Robert van Waning
PC, even nog een paar van jouw leugens doornemen:
[Zoostje.] Gezien jouw reacties op Zoostje wist jij ook vanaf het begin wie zij was. Toen zij op mij begon te schelden, noemde ik alleen haar voornaam en verried dus niet haar identiteit. In het begin schreef zij hier – net als jij – onder haar eigen naam.
[Jodenruimer.] Mbt de Joodse begraafplaats stelde ik voor om de vele onherkenbare en verwaarloosde graven te ruimen, zoals dit in ons land gebeurt met alle graven die niet meer worden onderhouden en betaald. Ik stelde voor om van het vrijgekomen deel van Beth Haim een toegankelijk themapark te maken, Mijn voorstel was dus niet discriminerend, want stel Joden en andere Nederlanders op één lijn. Dat zou jij ook eens moeten gaan doen.
[Jodenhater.] Als ik een Jodenhater was, zouden mijn familieleden, huurder, buren en vrienden dat toch wel merken en zou mijn boeken- en muziekcollectie er ook wel anders uitzien, denk ik.
[Antizionisme = antisemitisme.] Zionisme is gebaseerd op het zelfbedachte goddelijke recht om een ander volk te mogen beroven van zijn land, huizen, dorpen, steden, waterbronnen en olijfboomgaarden. Dat deden de Joden ooit met de Kanaänieten (Jeruzalem was een Kanaänitische stad) en andere volken. In 1948 deden zij het met de Arabieren die in het voormalige Palestina verreweg de meerderheid vormden. Antizionisme is gericht tegen de – aanvankelijk religieuze en later politieke – dwaalleer dat niet-Joden niet dezelfde rechten, vrijheden en mogelijkheden hebben om in vrijheid in hun eigen land te blijven wonen.
9 augustus 2016 at 9:00 / Beantwoorden /

PeterPC
Wat heeft dit geneuzel met Amstelveen te maken? Blijf eens on topic.
9 augustus 2016 at 10:40 /

Frank
Rvw ,ik zal eens ingaan op je neplogica van een kwakhistoricus. Om te beginnen de term Palestijnen is een verzinsel . Ze behoorden tot allerlei staten. Welke weet jij ook! Wat men nu onder Palestijnen verstaat is een ratjetoe van allerlei volkeren met ook nog allerlei verschillende religies ,hetgeen ook wel te zien is, als je daar durfde te komen, maar eigenlijk durf ik dat te betwijfelen, want ik denk dat je de “zionistische” uebermenschen als het er op aankwam toch wat meer vertrouwde.
9 augustus 2016 at 11:46 /

Johan Bos
Van nu af haal ik alles weg wat niet met dit item heeft te maken, zeker als het over Israel gaat. De afstand tussen dat land en winkels in Amstelveen is wel heel groot.
9 augustus 2016 at 13:57 /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur.]
Robert van Waning
JB, op 8 augustus 2016 at 13:14 begon u zelf over Joden en Israël. Uw bewering dat ik moeite heb met Joden in het algemeen verdiende een weerwoord. PC begon weer te schelden (NSB-er, antisemiet, Jodenruimer) en dan heb je de poppen aan het dansen.
U kunt het probleem van ontsporende discussies maar beter aanpakken bij de oorzaak (lasterlijke aantijgingen) en niet bij mijn verweer en bezwaar daartegen.
Mijn waarheid is de uwe niet, maar daarmee niet per definitie niet onjuist. Kom eens een paar boeken lenen.
9 augustus 2016 at 16:28 /
[XXXX]

Frank
Eigenlijk groot gelijk, Johan ! Haal dan tevens alles van rvw weg, weet je zeker dat anderen zich er ook veel minder aan zullen bezoldigen en krijgen we ook eens andere reageerders die dat gelul zat waren.
9 augustus 2016 at 14:30 /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos.#Censuur]
Robert van Waning
Frank, het ‘ratjetoe aan volken’ dat in Nederland woont, wordt aangeduid als ‘Nederlanders. Kijk maar naar de Olympische Spelen.
Johan Bos had het over Übermenschen; ik niet.
De Palestijnen zijn door Israël dmv onderdrukking tot een volk gemaakt. De Joden in Palestina werden destijds ook Palestijnen genoemd, net als de Arabieren die er de meerderheid vormden.
9 augustus 2016 at 14:37   /
[XXXX]

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
Frank, het ‘ratjetoe aan volken’ dat in Nederland woont, wordt aangeduid als ‘Nederlanders. Kijk maar naar de Olympische Spelen.
In België wonen Belgen, in Amerika Amerikanen, in Frankrijk Fransen en in Palestina woonden dus Palestijnen (Arabieren (meerderheid), Joden, Druzen).
9 augustus 2016 om 16:55
[XXXX].

[XXXX Verwijderd door Johan Bos. #Censuur]
Robert van Waning
PC, dat was een reactie op de onwaarheden die zonder enig bewijs over mij worden geschreven. Is het zó moeilijk om een echte antisemiet te vinden? Dat is eigenlijk goed nieuws. Besteed daar je tijd en energie aan ipv een onschuldige te blijven vervolgen op een manier die aan ergere tijden doet denken.
9 augustus 2016 om 17:40.
[XXXX]

Zoostje
Er is al geen onafhankelijke onderzoeksjournalistiek meer. Moeten de reacties alhier ook maar worden weggehaald? Censuur? Johan Bos, wat wilt u nu eigenlijk met uw blog? Ik ken uw mening nu wel. Het wordt een zielige vertoning. U kondigt aan reacties te verwijderen, maar doet dat selectief. En u doet het ook nog eens niet. U beheert dit blog. U bent dus ook degene die kan verwijderen, maar doet dat selectief. Reacties die in uw straatje passen blijven staan, reacties die u niet welgezind zijn worden verwijderd. Zolang als ik hier reageer reageert heer Bos alleen op RvW. Die heb ik overigens ook nu als zeer selectief en vaak als onzinnig bestempeld. Maar neemt niet weg dat ieders mening er toe doet.DUS Johan Bos, u kunt reacties verwijderen…., ik lees ze wel hoor.En uw reacties worden er dus alleen maar zieliger door, een journalist onwaardig, zeker als u onafhankelijkheid hoog predikt.Blijkt eens te meer, dat de pers haar onafhankelijkheid heeft prijsgegeven tbv haar eigen statements. Wanneer verwijdert Johan Bos mijn bijdrage? Waarschijnlijk als ene PC hem benadert.Want blijkbaar, schijnbaar is dat zijn billenmaatje.
9 augustus 2016 at 17:36 / Beantwoorden /

PeterPC
“Billenmaatje”? Frank riep dat laatst ook al, zijn die SP’ers nu allemaal homofoob? En suggesties dat JB bijdragen verwijdert op mijn aandringen is wat vergezocht hoor. Zet maar weer een trechter op dat gekke hoofd.
9 augustus 2016 at 17:50 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Zoostje, de snelheid waarmee Johan Bos mijn reacties verwijdert, is niet bij te houden. De meeste heb ik gelukkig nog net op tijd veilig kunnen stellen op mijn openbare archief Donqui.nl. ( https://wordpress.com/post/robertvanwaning.com/396433 )
Zoek op #Laster en #Censuur.
Je inhoudelijke kritiek is welkom, zoals altijd, maar ga alsjeblieft niet óók schelden, want daar word ik een beetje moe van.
9 augustus 2016 om 18:00.

Johan Bos Auteur
Ik had keurig gewaarschuwd en heb ook reacties van anderen verwijderd, wat u waarschijnlijk is ontgaan.
9 augustus 2016 at 20:38 / Beantwoorden /

Frank
@zoostje. Dat is niet waar. Ik ben er vaak genoeg uitgegooid. En voor onderzoeksjournalistiek dient wel betaalt te worden. Met een blogje als dit met misschien 1000 verschillende lezers ( en dat is nog veel!) heb je alleen een zakcentje. Bij dichtbij.nl waar ze 1 redacteur hadden van het Gooi tot Purmerend was het nog niet voldoende om de zaak winstgevend te maken. Ik kan niet voor een ander spreken maar ik denk dat blog meer een hobbyblog is. De formule van al die blogs bij elkaar is wel commercieel, maar daar heeft Johan niets mee te maken. Dus voortaan even je in de zaak verdiepen voordat je iets beweert, maar ja geeft niet . Die fout maak ik ook wel eens.
9 augustus 2016 at 19:16 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos #Censuur]
Robert van Waning
Laster en hetze als hobby. De bedenkers van internet zullen zich wel eens afvragen welke geest zij uit de fles hebben laten ontsnappen.
9 augustus 2016 at 20:53 / Beantwoorden /
[XXXX]

Johan Bos Auteur
Eigenlijk moet ik ook dit verwijderen, want het heeft niets met winkels in Amstelveen te maken. Verder is uw commentaar zo laag dat ik er niet door beledigd kan worden. Het is ver onder mijn niveau, zogezegd…
9 augustus 2016 at 20:44 / Beantwoorden /

Joodse club vraagt strafrecht-vervolging Raat

Door Johan Bos op 4 augustus 2016 om 17:41, in de categorie Overheid.
Namens Federatief Joods Nederland, waarvan hij voorzitter is, heeft de Amsterdamse advocaat prof.mr. H. Loonstein het OM gevraagd strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen wethouder Herbert Raat. Die zou strafbare uitlatingen hebben gedaan, in verband met het als gemeentelijk monument aanwijzen van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg.
Volgens Loonstein, namens wie ook al eens werd ingesproken bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN), is een monumentale status van de bunker nazi-verheerlijking en moet zo Raats opmerking dat de gemeente recht wil doen aan de geschiedenis worden opgevat. Hij verwijt Raat, die dat overigens in alle toonaarden tegenspreekt, ontkennen van de holocaust, wat door de Hoge Raad strafbaar is gesteld op basis van bepalingen inzake discriminatie. [..]

REACTIES (selectie):

Frank
Die bunker vind ik ook belachelijk als monument , maar die strafvervolging voor Raat is natuurlijk de giller van zijn gehele bestuursperiode tot nog toe. Dit slaat volledig nergens op.
4 augustus 2016 at 18:17 / Beantwoorden /

PeterPC
Loonstein is een raar mannetje. De voorzitter van een eenmans clubje en wordt door niemand serieus genomen. Ook niet door de Joodse gemeenschap. Verder geen aandacht aan schenken. Als je dan toch iemand te grazen wilt nemen, doe dan die Abou van Waningen een rechtszaak aan de broek.
4 augustus 2016 at 21:43 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Kassa! PC geeft weer een aanzet tot talrijke pageviews. Je gaat bijna denken dat hij provisie krijgt van Blog.nl.
Hoe zou de aanklacht moeten luiden, PC?
4 augustus 2016 at 22:01 / Beantwoorden /

PeterPC
Geen idee, Weet jij wie ‘ Abou van Waningen’ is?
5 augustus 2016 at 8:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, wat dacht je van een aanklacht wegens onafhankelijk denken, kritische instelling, betrokken burgerschap en vrije meningsuitingen?
5 augustus 2016 at 8:47 / Beantwoorden /

PeterPC
Ik heb liever niet dat je die eigenschappen van mij en Frank en nog een paar recreanten alhier jezelf toedicht.
5 augustus 2016 at 9:35 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, vrije meningsuiting en burgerschap zijn geen eigenschappen, maar grondrechten die je niet willekeurig kan ‘toedichten’ of afnemen.
5 augustus 2016 at 9:54 / Beantwoorden /

Slimpie
Laat ik nu aan het Vichyregime moeten denken, een regime wat ook manco ging aan allerlei Wanen, pardon wanen. [#laster]
5 augustus 2016 at 1:02 / Beantwoorden /

Slimpie
Heil Abou van Waningen! [#laster]
5 augustus 2016 at 0:57 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Leden van de knokploeg zijn tot diep in de nacht actief met hun hetze tegen Unerwünschten.
5 augustus 2016 at 8:44 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Bij smaad of laster kan de rechter bevelen dat de provider de identiteit van de plaatser van de bewering bekend moet maken aan de klager.
Op Internet is het eenvoudig om anoniem dingen te zeggen tegen een groot publiek. Dat maakt het dus ook een stuk makkelijker om beledigende of smadelijke dingen over anderen te zeggen. Toch kan bijvoorbeeld onder pseudoniem bloggen minder anoniem zijn dan het lijkt.
In 2005 bepaalde de Hoge Raad in de zaak Lycos vs. Pessers dat hosting provider Lycos de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) moest afgeven van een klant die de eiser, Pessers, beledigd zou hebben.
Om iemand aansprakelijk te stellen voor onrechtmatig gedrag op internet, zijn zijn adresgegevens nodig. In de meeste gevallen heeft alleen zijn provider die gegevens. Op grond van jurisprudentie zijn providers verplicht deze NAW-gegevens af te geven als de eiser daar een redelijk belang bij heeft. Lees verder in Afgifte van klantgegevens en identificeren van gebruikers.”
Bron: Smaad, laster en belediging op internet

Voel je dus niet al te veilig met je schuilnaam, Slimpie. Als je te ver gaat (en daar kom je dichtbij), dan zal die jouw lafheid niet langer kunnen verbergen.
5 augustus 2016 at 11:43 / Beantwoorden /

Slimpie
Make my day, Robbie van Wanen tot Waanzin! [#laster]
5 augustus 2016 at 14:44 / Beantwoorden /

Onderbouwing ‘bunkergeld’ nog geheim

Door Johan Bos op 22 juli 2016 om 23:16, in de categorie Overheid.
De berekeningen van de gemeentelijke afdeling Vastgoed over de kosten van de renovatie van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg zijn – in elk geval voorlopig – geheim. Dat heeft de gemeente geantwoord op een vraag van de tegen het verheffen van de bunker tot de monumentenstatus gekante actiegroep. De omwonenden die de actiegroep vormen en de vereniging ‘Sloop de Bunker’ hebben opgericht, hebben bij de gemeente informatie gevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). [..]

REACTIES (selectie)::

Robert van Waning
Wie kritiek uit op de VVD-wethouder, wordt aangepakt door een knokploeg van VVD-ers en door de VVD-vriendelijke lokale pers. Democratie op z’n Amstelveens.
24 juli 2016 at 17:32 /

Robert van Waning
“De commissie adviseerde bij de bunker een zorgvuldig vormgegeven informatiepaneel te plaatsen waarin de historie en de betekenis van het gebouwtje wordt beschreven.”
Bijna goed. Als dat bord komt te staan op de plek van de gesloopte bunker, dan zijn we hiermee klaar en kunnen Raat, ambtenaren en raadsleden hun kostbare tijd, aandacht en energie weer wijden aan belangrijke kwesties.
Als fotograaf Stoffels dat lelijke bouwval wil kopen, mag hij hem voor 1 euro kopen, met de verplichting om hem te restaureren en te blijven onderhouden, mits de omwonenden het daarmee eens zijn.
Er zijn betere manieren om de schooljeugd te informeren over de geschiedenis van Amstelveen dan een verplicht bezoek aan een stom stenen gebouwtje dat daarin geen noemenswaardige rol heeft gespeeld.
23 juli 2016 at 10:44 / Beantwoorden /

Kees [Noomen, fractievoorzitter VVD]
@slimpie en andere zielepoten die niet onder hun eigen naam reacties willen posten. Wat een triestheid en zuurheid lees je hier. Bij de 1 komt er nog meer azijn uit dan de andere.Waar is het fout gegaan bij jullie? Hebben jullie ooit iets gepresteerd waar je trots op bent en waar ook Nederlandse staat nog iets aan heeft gehad of is dat bij het hand ophouden gebleven. Probeer eens ergens blij mee te zijn en te waarderen hoe goed je het hier hebt.
Uiteraard kan het altijd beter maar vergeet niet dat Raat daar zit omdat VVD stemmers daarvoor hebben gekozen. Probeer anders de SP groot te maken en dan kan je het misschien vanuit een forum doen wat er iets toe doet nl de gemeenteraad ipv hier liters azijn leeg te gooien. Maar het feit dat de meeste niet eens onder hun eigen naam iets willen schrijven zegt denk ik genoeg.
24 juli 2016 at 20:12 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
@Kees. Toch wel leuk om even op te reageren. Kees – die klaagt over de anonimiteit van anderen; grappig – heeft natuurlijk wel een punt. Het is het zieke beeld van de ‘geslaagde’ man in de straat. Omdat ze zelf een goede opleiding hebben genoten en toevallig capaciteiten hebben die een paar centen opleveren, verheffen zij dat direct tot maatstaf voor iedereen. Voldoe je daar niet aan, en je hebt kritiek op hoe zaken systematisch verziekt zijn, dan ben je meteen zuur of ontevreden. Nou ja, we zullen maar denken dat het meer over de “Keesjes” zegt dan over de zuurpruimen. Het zal verdorie toch niet Kees N. zijn hè ?
Tja, en weet je wat het meest trieste is dit Keesje Anoniem ? Die zuurheid is nog volkomen terecht ook. Maar het is u niet kwalijk te nemen dat u een beperkt zicht op de werkelijkheid hebt. Omdat u maar aan een heel klein deel van de werkelijkheid deelneemt. Dat is geen verwijt, maar het getuigt van weinig wijsheid. Het zij u vergeven !
Ik neem nog een glaasje azijn. Proost !
24 juli 2016 at 21:14 / Beantwoorden /

Kees Noomen
Het gaat inderdaad om Kees Noomen.
Het zal toch niet zo zijn dat Rotary-vriendje een gefrusteerd ex raadslid is? Misschien heeft u de zuurheid wel aan uwzelf te wijten.
Het mooie van Nederland is dat iedereen de mogelijkheid heeft om een opleiding te volgen die je lief is. Daarmee vergroot je de kans om te slagen maar dat is geen garantie. Zonder geluk vaart niemand wel. Als je andere keuzes hebt gemaakt was dat je goed recht maar dat betekent niet meteen dat je alles op de overheid kan afreageren. Overigens hoef je ook niet meteen een ongelukkig mens te zijn als zgn minder geslaagd bent.24 juli 2016 at 22:19

Robert van Waning
@Kees, ipv te schelden had u ook inhoudelijk kunnen reageren op dingen die hier werden geschreven en daarbij de geuite kritiek kunnen weerleggen.
24 juli 2016 at 22:31 / Beantwoorden /

Kees Noomen
@Robert, bedoelde u op Jos van Raat, de knokploeg of een inhoudelijke discussie over de Bunker. Deze laatste is gevoerd waar hij thuishoort en dat is in de gemeenteraad.
Er is een grote kans dat zelfs uw partij heeft voor gestemd of zit u tegenwoordig ook bij de SP. Dat betekent nog steeds dat je er niet mee eens kan zijn maar kom dan wel met argumenten ipv allerlei insinuaties.
Ik had juist wel van u verwacht dat deze mensen niet zo moeten zeuren en alleen maar klagen omdat ze een mooi huis hebben en geen drukte voor hun deur willen. Dat zou ik ook niet leuk vinden maar zo werkt het helaas niet. En nu met onzin argumenten komen over een nazi bunker.
Maar het is u helemaal niet te doen om de inhoud maar als u maar Herbert Raat kan zwartmaken omdat u uw zin niet krijgt over uw scooteroverlast. Nou dat probleem heb ik in 5 minuten opgelost maar Raat is voor zoveel rotte vis uitgemaakt dat dit niet hoog op zijn lijstjes meer staat. Pak nou gewoon de telefoon eens en bel Raat en zoek een oplossing voor uw probleem ipv constant leeg te lopen wat allemaal niet goed is in Amstelveen.
24 juli 2016 at 23:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Kees, ik hoor niet bij een partij en D66 is dus ook niet mijn partij. Ik heb reuze spijt dat ik de laatste keer lokaal daarop heb gestemd. De keer daarvoor had ik op de SP gestemd. Op VVD heb ik sinds mijn studietijd in Leiden niet meer gestemd, lokaal noch landelijk. Wel op SP en GL, afhankelijk van hun partijleiding, hun programma, de staat van het land en de stand van mijn pet.
Als raadslid maakte Herbert Raat zich sterk voor beperking van de scooteroverlast. Als wethouder liet hij overal rondom het Stadsplein borden met ‘Stadspleinregels’ ophangen. Het uitdrukkelijke scooterverbod was daarvan de eerste en belangrijkste. Toen ik hem na enige tijd per ingezonden brief in het AVN beleefd verzocht om dat verbod eens te gaan handhaven, maakte hij mij – samen met zijn maatje Henk Godthelp – publiekelijk af in het AVN onder de kop ‘Dat is niet de stad die wij willen’. De Nationale Ombudsman heeft Raat hierom berispt. Ik bel hem niet op voordat hij zijn excuses aanbiedt.
Als u die kwestie in 5 minuten kunt oplossen, waarom heeft u dat in de afgelopen 5 jaar dan steeds níet gedaan?!
25 juli 2016 at 12:53 / Beantwoorden /

Frank Bikker
De Grote Van Waning dient gebeld te worden. Om je te bescheuren. Zijn mentaal masochisme& narcisme verdient gewoon een plek in een handboek met casegevallen op dit vlak.
25 juli 2016 at 13:45 / Beantwoorden /

PeterPC
Geef de man geen aandacht. Het is te treurig voor woorden wat hij uitkraamt. Excuses voor wat? Het is aan deze persoon om zijn excuses aan te bieden, na al zijn aantijgingen dat Raat een misdadiger zou zijn, want wet breker.Jeetje, ik geef zelf ook al weer aandacht aan de non valeur.
25 juli 2016 at 16:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank en Kees, als een bestuurder een burger iets flikt waarvoor hij door de Nationale Ombudsman wordt berispt, dan zijn excuses op zijn plaats.
25 juli 2016 at 18:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, belt Raat alleen Grote Mensen? Is hij zelf dan te groot voor gewone burgers zoals ik?
25 juli 2016 at 14:42 / Beantwoorden /

PeterPC
Een politieke partij zwerver. Een opportunist met andere woorden. Erger kun je ze niet vinden.
25 juli 2016 at 16:51 / Beantwoorden /

Kees Noomen
frank
Trouwens wel sportief dat u het gesprek aangaat.
25 juli 2016 at 15:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Kees Noomen, ik beledig Herbert Raat niet persoonlijk, maar ik heb wel kritiek op zijn functioneren als wethouder. Hij neemt m.i. te vaak verkeerde beslissingen, zowel in kleine kwesties (de nazibunker), in middelgrote kwesties (geen handhaving scooterverbod in voetgangersgebied) als in hele grote zaken zoals de noodzakelijke optimalisering, modernisering en uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart, open verkeersgoot ipv tunnel voor de A9 en de willekeurige herverdeling van de thuiszorg.
De betiteling ‘Jos van Raat’ is derhalve een passende en toelaatbare politieke satire.
Ipv te gaan schelden had u inhoudelijk kunnen reageren op wat ik hierboven op 23 juli 2016 at 10:44 had geschreven. Daarin werd niets geïnsinueerd en en het niet over de scooteroverlast die u er nu weer met de haren bijsleept.
Over de bunkerkwestie schreef ik op 23 juli 2016 at 12:09 nav JB’s artikel ‘Actievoerders bunker trekken schorsingsverzoek in’:
“Duitse bunker? Een witgeschilderde, airconditioned en met ledspotjes verlichte ruimte met foto’s aan de muren en een paar vitrines met halfvergane voorwerpen en kledingstukken uit WO2? Het enige wat herinneringen aan die tijd oproept, is de culturele, religieuze en etnische scheiding van de bezoekers.”
Onder JB’s artikel ‘Raat: Bunker wordt monumentaal educatief project’ schreef ik op Op 12 juli 2016 at 8:44 het volgende:
“Nazidom, Jodenvervolging en WO2 en de meeste andere oorlogen hadden hun oorsprong in het levendig houden van de geschiedenis en het verbijzonderen van bevolkingsgroepen ogv de afkomst, religie en cultuur van de vervolgers en van de vervolgden cq vijanden.
Denken Raat, CIDI, etc. dat foto’s en films in een zaaltje in een lelijk gebouwtje iets zal bijdragen aan de wens en het vermogen van jonge mensen om met elkaar samen te leven ondanks de verschillen die zij van huis uit hebben meegekregen?
Kinderen van openbare, bijzondere, rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en orthodox- en liberaal-joodse scholen gaan straks natuurlijk wel apart naar die bunker.. Ze kunnen beter met elkaar gaan sporten in gemengde teams.”
Ik ben benieuwd naar uw inhoudelijke reactie hierop.
U schreef dat inhoudelijke discussies in de gemeenteraad dienen te worden gevoerd omdat zij alleen daar thuis zouden horen. In deze verouderde opvatting van democratie gaat u voorbij aan de inmiddels grote invloed van het publieke politieke en democratische discussies in de sociale media.
U bent helaas niet de enige die daarvan de functie en waarde miskennen. Ook journalisten maken nog steeds die fout. Zodoende denkt Johan Bos dat hij op dit openbare forum alles mag censureren wat hem inhoudelijk niet bevalt. De redactie van Dichtbij ging nog verder en sloot mij helemaal uit van deelname aan de openbare discussies op het daarvoor bestemde platform van het ‘gemeenteblad’.
Zolang er in Amstelveen geen open, eerlijk en fatsoenlijk publiek debat kan worden gevoerd over politieke en maatschappelijke kwesties die Amstelveners bezighouden, is er geen sprake van volwaardige lokale democratie.
25 juli 2016 at 12:16 / Beantwoorden /

PeterPC
“De betiteling ‘Jos van Raat’ is derhalve een passende en toelaatbare politieke satire.”
Satire? En als de rest van de reaguurders dat gebruiken m.b.t. is het meteen smaad, laster etc.
Wat een gotspe.
“Nazidom, Jodenvervolging” heb jij toch hoog in het vaandel staan met je gebruikelijke vrienden Gretta en Dries. [#laster]
Allemachtig, wat een jank reactie. Gaat eens Raat bellen, held. En je er niet mee afmaken met een ‘ja maar hij was stout en moet eerst een kusje geven. Infantiliteit ten top.
25 juli 2016 at 17:04 / Beantwoorden /

Pssssst
@PC Vergeet “jodenruimer” niet!! [#laster]
25 juli 2016 at 20:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@JB, in iedere discussie word ik uitgescholden voor NSB-er, Jodenruimer, etc. Is dat wat u wilt? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom laat u dit steeds toe? Het slaat nergens op.
26 juli 2016 at 19:20 / Beantwoorden /

Psssst
Het gaat er niet om wat JB vindt, maar wat ik vind en ik vind dat jij een jodenruimer bent. [#laster]
27 juli 2016 at 0:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Kees Noomen, hierbij nog een reactie waarop u inhoudelijk had kunnen reageren als u het openbare politieke debat op dit forum serieus had genomen. Op 27.11.2015 schreef ik nav het eerste artikel over Raats plannen met die nazibunker:
“Een bunker restaureren en exploiteren, is dat nu echt een overheidstaak en -prioriteit waarmee een wethouder zich moet bezighouden? Wel toevallig dat die bunker dezelfde bestemming krijgt als die fotograaf Anko Stoffels in gedachten had. Huren is voor hem in ieder geval minder risicovol (en waarschijnlijk goedkoper) dan zelf dat kreng opknappen en bruikbaar maken. De gemeente neemt dat ondernemersrisico graag van hem over. Maar door welk gemeenschappelijk belang wordt dit gerechtvaardigd?”
Wat is daarop uw antwoord?
25 juli 2016 at 19:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, Kees Noomen (VVD) discussieert helemaal niet sportief over ‘Bunker-gate’, want hij heeft daarover nog geen zinnig argument aangevoerd. Alleen geschimp op critici van de zoveelste idiote (en verdachte) beslissing van Herbert Raat (VVD).
25 juli 2016 at 20:08 / Beantwoorden /

Kees Noomen
@allen, bedankt voor alle reacties. Ik ben inderdaad op vakantie, op een voor asielzoekers gewild schiereiland, namelijk Italie. Ga morgen even een wandeling maken in het dorp over de Via Julia Augusta (13 BC). Maar ik heb al gezien dat ze hier geen wethouder Raat hebben anders had deze historische weg er een stuk beter uit gezien.
Heren en misschien dames, ik heb zeker niet de illussie gehad dat wij het eens zouden worden maar een goede discussie op zijn tijd kan geen kwaad. Alles wat er in onze gemeente gebeurt is een kwestie van keuzes maken. En over die keuzes zijn jullie het in ieder geval vaak niet eens.
Er gaat in onze gemeente 70 miljoen naar de zorg en dat is 40% van de begroting en dat kan altijd meer. Ook mijn vader zit in nieuw vredeveld en herkent mij nauwelijks meer en is deze week al twee keer door politie van straat geplukt omdat hij de weg kwijt was. En er is geen geld om af en toe met hem te gaan fietsen. Maar al dat geld wordt opgebracht door mensen die heel veel belasting betalen. En iedereen vindt het maar de gewoonste zaak van de wereld dat zoals ik max 52% inkomstenbelasting betaal en dan nog maar te zwijgen wat daar nog bij komt aan BTW etc etc. En alles moet maar op basis van solidariteit naar de mensen die het nodig hebben.
En daar is een kritische grens en die hebben we denk ik bereikt. Ik vind 10 miljoen naar de bijstand in Amstelveen waarvan 45% niet van hoeft te soliciteren ook te veel maar daar hoort u mij niet over. Of de 1 miljard die naar de publieke omroep gaat om maar wat te noemen.
Het zijn allemaal keuzes, net zoals het badje in de poel, de 21 miljoen naar het hwc, de 3 ton naar de drol etc etc. En als je er niet mee eens bent is dit medium leuk maar het schiet niet op.
Inderdaad Robert de sociale media is heel belangrijk, daar weet de vvd alles van tijdens de inkomens afhankelijk zorgpremie. En als je het echt niet ziet zitten ga naar een gemeente waar de SP aan het bewind is of zelfs een land waar dat zo is en dan praten we verder.
Te veel om nu op alles inhoudelijk te reageren maar graag doe ik dat tijdens een borrel ergens in augustus.
25 juli 2016 at 23:08 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“En als je het echt niet ziet zitten ga naar een gemeente waar de SP aan het bewind is of zelfs een land waar dat zo is en dan praten we verder”,”schrijft Kees Noomen (VVD).
Een democratie zonder oppositie is wat de lokale neo-liberalen als ideaal voor ogen staat. Critici en opposanten worden weggewenst, genegeerd, tot zwijgen gebracht en desnoods verbannen. Dat is democratie op z’n Amstelveens.
Nee, Noomen e.a., ik ga niet weg uit Amstelveen. Vervelend hè, die tegenspraak? Het openbare discussieforum van Dichtbij werd al opgeheven. Nu Amstelveen.blog nog.
26 juli 2016 at 18:17 / Beantwoorden /

PeterPC
“echte democratie is nagenoeg vertrokken en beperkt tot een klein groepje insiders.”
Zoals? En welke echte democratie? Die van Van Waning of D66 of SP (proest)?
26 juli 2016 at 17:44 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Bedwing je obsessie, Van Faassen, want het wordt erg vervelend.
26 juli 2016 at 17:59 / Beantwoorden /

PeterPC
Kijk eens die opmerking was te verwachten van NSB-Robert.[#laster]
26 juli 2016 at 18:15 /

Robert van Waning
@JB, in iedere discussie word ik uitgescholden voor NSB-er, Jodenruimer, etc. Is dat wat u wilt? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom laat u dit steeds toe? Het slaat nergens op. De beschuldigingen worden niet onderbouwd. Het is pure smaad.[#laster]
26 juli 2016 at 20:07 /

Rotary-vriendje
Buig je ergernis om in medelijden, Robert. Een kenmerk van een obsessie is juist dat het niet te bedwingen is. Of je dat simuleert of hebt maakt weinig verschil. Wees mild voor de zwakkeren.
26 juli 2016 at 20:19 /

Robert van Waning
“Ga morgen even een wandeling maken in het dorp over de Via Julia Augusta (13 BC). Maar ik heb al gezien dat ze hier geen wethouder Raat hebben anders had deze historische weg er een stuk beter uit gezien,” schrijft Kees Noomen (VVD).
De adoratie van Herbert Raat (VVD) neemt lachwekkende vormen aan. Als Raat daar wethouder was geweest, dan had de Via Julia Augusta vier geasfalteerde rijbanen gehad met naast het kruispunt een heiligenbeeld van St Herbert, geschonken door zijn kritiekloze volgelingen, verenigd in de lokale business-club.
26 juli 2016 at 18:08 / Beantwoorden /

PeterPC
Als jij het voor het zeggen had in die tijd dan hadden er wel wat Hebreeërs aan kruizen lang de weg gehangen.
26 juli 2016 at 18:14 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@JB, in iedere discussie word ik uitgescholden voor NSB-er, Jodenruimer, etc. Dit keer kruisig ik volgens PC Hebreeërs. Alle ‘Hebreeërs’? Inclusief mijn zwager, vrienden, buren, huurders, favoriete schrijvers en singer/songwriters en niet-racistische Joden?
Wilt u dat dit gebeurt op uw forum? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom laat u dit steeds toe? Het slaat nergens op. De beschuldigingen worden niet onderbouwd. Het is pure smaad.
26 juli 2016 at 20:45 / Beantwoorden /

PeterPC
“niet-racistische Joden”
Dus die wel?
28 juli 2016 at 8:10 / Beantwoorden /

Robert van Waning
In figuurlijke zin mogen racisten wmb worden gekruisigd, maar natuurlijk alleen als de beschuldiging gefundeerd is en de aangeklaagden zich daartegen hebben kunnen verweren. Wij leven immers in en rechtsstaat.
Er zijn ook racistische Joden want zij zijn mensen zoals alle andere mensen. Racisme is een moeilijk te bestrijden geestesgesteldheid. Het moet daarom niet worden aangemoedigd, laat staan worden geïnstitutionaliseerd in religie, cultuur of politiek, zoals bij voorbeeld nog steeds in Israël.
28 juli 2016 at 8:28 / Beantwoorden /

PeterPC
Oeps. Dus racistische Joden wel? Maar dat zijn ze in jouw ogen bijna allemaal. [#laster]
28 juli 2016 at 8:33 /

Robert van Waning
Nee hoor, PC, gelukkig lang niet allemaal. Niet in Israël en ook niet daarbuiten. Kijk maar naar EAJG, SIVMO, B’Tselem, Breaking the Silence, Human Rights Defenders Fund Israel, Hamoked, Amnesty International Israel, Sadaka-Reut, New Israel Fund, Rabbis for Human Rights Israel, Coalition of Women for Peace, Combatants for Peace, Gush Shalom, New Profile, studentenorganisatie FFIPP, Machsom Watch, Peace Now, Physicians for Human Rights, Public Committe against Torture in Israel, Ta’ayush (‘samen leven’), Amira Hass journalist Ha’aretz Israel, en vele, vele anderen die geen greintje racisme in hun lijf hebben, maar die wel worden verketterd vanwege hun kritiek op Joodse vormen van racisme en discriminatie.
28 juli 2016 at 9:08 /

Rotary-vriendje
Je kan klieren wat je wilt, PC, maar Robert maakt wel een komische opmerking. I.p.v. van dat zure, regressieve, minachtende, tenenkrommende, geobsedeerde, onchocolateerbare geblaat van jou.
26 juli 2016 at 19:43 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Tja, Rotary, sinds RvW zijn antisemitisme [#laster] al tijden geleden hier ten toon heeft gespreid, kan ik de felheid van een PC heel goed begrijpen. Uiteraard geldt hetzelfde voor mij. Ik zal dat de man te pas en te onpas in zijn gezicht wrijven zonder enige uitleg aan hem, want dat is hij niet waard.
28 juli 2016 at 0:13 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Hmmm, Frank, van dat antisemitisme weet ik niets en tot op heden merk ik daar niets van. Ik probeer iemand te beoordelen op wat zelf ervaar. Lang genoeg gewerkt om te weten dat je op je eigen oordeel af moet gaan.
En verder ben ik het inhoudelijk vaak wel met hem eens. Ja, het is een zeur. Maar ach, dat ben ik ook, met mijn eeuwige zure verongelijkte gezeur over de rechtse vruchten die voor mij te hoog hangen om te plukken.
Ik ga het in de gaten houden en op zijn merites beoordelen. Maar kritiek op…. is niet hetzelfde als antisemitisme. Tricky.
28 juli 2016 at 0:53 /

Robert van Waning
Rotary, Frank mag mij niet steeds een antisemiet noemen zonder dit ooit aannemelijk te hebben gemaakt. Dit kan hij niet, want ik ben geen antisemiet. Er bestaan van mij dus ook geen antisemitische uitlatingen en gedragingen. Ga maar zoeken; dat hebben zij ook gedaan. En daarbij niets gevonden. Je vindt alleen ongefundeerde beschuldigingen die alleen gebaseerd zijn op ándere ongefundeerde beschuldigingen.
Deze hetze heb ik te danken aan mijn kritiek op de Joods-Israëlische bezetting, zuivering, beroving, discriminatie, onderdrukking en buitenrechtelijk vermoorden van mensen met een niet-Joodse afkomst wier (voor)ouders destijds in – het door Israël van de kaart geveegde – Palestina leefden.
28 juli 2016 at 8:49 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Precies. Als je weet dat je niet meer dan een vuig verhaal te bieden hebt om je rijke vriendjes uit de wind te houden, dan kun je begrijpen dat dit gedachtegoed geen behoefte heeft aan een kritische oppositie.
Dan stel je dat de discussie in de gemeenteraad gevoerd dient te worden. Over een dictaat gesproken. De Grote Noomen zal wel even bepalen waar het debat zich afspeelt. Pfff. Het is me al eens eerder opgevallen; de VVD geeft altijd af op door hun geframede extreem linkse partijen. Maar je ziet tegelijkertijd hoe weinig ze gediend zijn van discussiefora die ze niet in de hand hebben. Meneer Noomen zou het in de Doema heimelijk nog naar zijn zin hebben ook.
26 juli 2016 at 19:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Kees, politicus, je ontwijkt alle opmerkingen en vragen waarmee je geen winst kunt behalen. Geen woord over Bunkergate, het feitelijke onderwerp van het artikel en dus van de discussie, en ook niet over de weigering van Raat om het scooterverbod te handhaven, waarover jij zelf nota bene begon. Je schreef dat je dat in 5 minuten kon oplossen. Het gaat om veiligheid.
Die 52% belasting betaal je alleen over de hoogste schijf. De welvaartsverschillen worden steeds groter. Hoezo ‘kritische grens bereikt’? Daar zal je achter komen als de maatschappelijke problemen en de spanningen toenemen. Private wealth versus public poverty.
Praat zelf met Raat. Het gaat niet goed met hem, want hij neemt te vaak verkeerde beslissingen: A9, Stadshart, thuiszorg Schiphol, Poelbad, bunker, handhaving, ..
26 juli 2016 at 11:26 / Beantwoorden / /

Kees Noomen
@robert,nee Robert ik vind tegenspraak niet vervelend, in tegendeel zelfs. Als ik me kan verbeteren sta ik daar altijd voor open.
Alle besluiten die je noemt zijn collegebesluiten, dus Raat ea en zij geaccordeerd door een meerderheid van onze gemeenteraad. Zo werkt een parlementaire democratie of je dat nu leuk vindt of niet. De raad kan slechts bijsturen als een raad van commissarissen maar het college bestuurt.
52% is inderdaad alleen de bovenste schijf maar tel daar even de btw en alle andere energie heffingen bij op en je zit op een lastendruk van 70plus plus. Daarmee wil ik aan gegeven dat Vvd-ers vaak de grootste socialisten zijn want de betalen per saldo het meest over andere die het nodig hebben.
En ja Robert wij hebben de uitleg van het college voorlopig gesteund mbt de bunker, maar daar komt nog een inhoudelijke onderbouwing van en dan praten we verder. Zal wel net als met golfbaan gaan waar iedereen tegen was maar nu staan alle tegenstanders daar een balletje te slaan of eten bij de brasserie en zijn er zelfs verbaasd over dat ze tegen waren. En zo zal het misschien ook gaan met het badje maar liever hebben we een zwembare poel.
En naar die drol staan straks jou achter klein kinderen zich aan het vergapen wat bijzonder het was zoals we nu de wereld af reizen om naar duffe graven te kijken van de Etrusken om maar wat te noemen.
Dat de kritische grens is bereikt blijkt dat de vvd tijdens de twee laatste verkiezingen de grootste partij was. En dat de pvda gewoon kon door niveleren, dat moet je toch tevreden stemmen. Noem tijd en plaats en we drinken een kop koffie en we gaan je scooters oplossen, ik zie hoe de italianen het hier doen in het dorp.
[..]
26 juli 2016 at 20:56 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Kees, burgers mogen kritiek uiten op besluiten die door de gemeenteraad zijn geaccordeerd. Die besluiten zijn daarmee namelijk niet per definitie juist en kunnen/moeten tzt worden teruggedraaid of gerepareerd.
Bestuurders en volksvertegenwoordigers zijn niet per definitie verstandiger dan burgers. In veel gevallen kennen bestuurders en raadsleden de materie en de plaatselijke omstandigheden, mogelijkheden en bezwaren zelfs minder goed. Dat blijkt helaas maar al te vaak. Zij zijn aangewezen om besluiten te nemen, maar ook om te blijven luisteren naar de burgers.
De besluitvorming mbt Stadshart en A9 moet hoognodig wéér worden herzien, zoals Raat dat zelf ook heeft gedaan mbt het beleid van zijn voorganger.
De oplossing van de structurele schending van het scooterverbod in het Stadshart is simpel: Stop het gedogen ervan, want er is geen formeel gedoogbesluit. Handhaaf de bestaande regels en zorg voor beter handhaafbare regels. De politie kan er namelijk niets mee en de boa’s handhaven alleen de parkeergelden.
En sloop die malle bunker.
26 juli 2016 at 21:32 / Beantwoorden /

Kees Noomen
@robert, alinea 1 is absoluut waar.
Daarom hebben wij er destijds voor gekozen om a9 tunnel contract open te breken omdat er geen geld genoeg was.
Het geld wat er wel was en dat is inmiddels opgelopen tot 135 mio is gestopt in scholen.
De bestuurders en raadsleden zitten daarvoor om de besluiten te nemen en worden geaaxht de juiste belangenafweging te maken.
Continue luisteren naar burgers hoort daar zeker bij maar uiteindelijk beslist de helft plus 1 en daar zal vaak de doorslag geven hoewel
In amstelveen zij we vaak angstig eensgezind.
Alleen de Sp is vaak tegen alles maar worden ook milder.
Burgers laten zich vaak leiden door een soort nimby gedrag en zeker in het geval vd bunker heeft mevrouw Nakad dat zelf tegen we verteld.
Ik heb haar gevraagd, “skip die onzin van de nazi bunker, waar gaat het nu werkelijk om”
En wat was het antwoord, ja ik heb een duur huis gekocht van 2 mio en betaal zoveel woz en heb heen zin en dat lelijke uitzicht wat ook nog eens extra drukte oplevert.
En nu ga jij Robert dit nimby gedrag ineens verdedigen. Als je nou voorstelt om er maar weer een jeugdhonk van te maken dan heb ik daar meer vrede mee want daar is een groot tekort aan in aveen.
@stadshart, wat stel je voor , toch maar schilderswijk slopen? Dat gaan wij niet doen. UR moet met goed voorstel komen, alles kan en mag maar slopen doen wij niet aan mee. Dit is slechts in belang van UR en straks de boel verkoopt aan de hoogste bieder. De bal ligt toch echt bij de ondernemer en niet bij Raat of uberhaupt de gemeente.
Maar waarom ben je zo voor? Word je huis meer waard? Overigens legitiem argument en niets mis mee. Zelfde geldt denk ik ook voor A9. Luister mijn bijdrage nog eens na tijdens de kadernota.
Ik heb inmiddels Herbert vorige week letterlijk gevraagd wat het gaat kosten om alsnog de twee overkappingen volledig dicht te maken. Lig ik toevallig op het strand met een tunnelbouwer van Dura-Vermeer en heb het vandaag ook uitgebreid over de A9 gehad.
Stadshart is veel simpeler, gewoon camera’s ophangen en bij overtreding de boete thuissturen.
Makkelijker kan het niet tenzij jij als ex D66 problemen hebt met de privacy.
Als wethouder Raat dit overneemt dan moet je wel lid worden van de vvd
26 juli 2016 at 22:30 / Beantwoorden /
Robert van Waning 27 juli 2016 at 17:10
Het openbreken van het A9-contract was de meest foute, tragische en verstrekkende beslissing die de Amstelveense politiek en bestuur hebben genomen sinds de verkeerde opzet en inrichting van het Stadshart. Er is niet genoeg nagedacht over de gevolgen voor de (on)leefbaarheid van het centrumgebied van onze woonplaats en ook niet over de financiering. De belangen van de bewoners zijn opgeofferd aan de onredelijke eisen van Rijkswaterstaat en van de autominister (VVD). Ik stel voor om die afschuwelijke brede betonnen verkeersgoot dwars door onze woonplaats naar wethouder Raat te noemen. Amstelveners kunnen dan nooit vergeten aan wie zij dat open verkeersriool te danken hebben.
Je schrijft dat ‘we in Amstelveen vaak angstig eensgezind zijn’. Die indruk heb je alleen maar omdat de leden van het politieke en bestuurlijke onderonsje aan De Poel niet luisteren naar kritek en tegenspraak en die in ieder geval niet serieus nemen. Dat critici hier zelfs worden uitgesloten van het publieke debat op het forum van de officieuze gemeentekrant vinden jullie wel prima.
Heb ik nimby-gedrag verdedigd? Nee, dus. Heb ik voorgesteld om de Schildersbuurt te slopen? Ook niet. Jouw vooroordelen fluisteren jou die kwalijke nonsens in.
Een jeugdhonk maken van die nazibunker middenin een rustige woonwijk is een bijzonder slecht idee. Helaas niet jouw enige.
Je schrijft: “Mbt Stadshart: Toch maar Schilderswijk slopen? Dat gaan wij niet doen.” Dat klinkt als een principieel en onwrikbaar standpunt. Dat wil niet zeggen dat het goed beargumenteerd en onderbouwd is.
Kijk eens met de blik van een verstandige zakenman naar de wegen in en om het winkelcentrum Stadshart. Die deugt van geen kanten. Kennelijk heb je nooit gekeken naar de toeren die de enorme vrachtwagens van de grootleveranciers moeten maken om via de KK-weg en de dichtbewoonde GvP-weg, Rembrandtweg en de nauwe Galerij hun goederen af te leveren op dat kleine, altijd volle parkeerterrein achter De Bijenkorf. Er is geen binnenring, die inmiddels rondom geen enkel verstandig stadscentrum ontbreekt. Meander loopt voor auto’s dood bij het busstation. Het fietspad loopt daar over een parkeerterrein. Gekker kan je het niet verzinnen.
Bij de opzet en inrichting van het winkelcentrum Stadshart en van de wegen eromheen zijn destijds grote fouten gemaakt. Die moeten nu eindelijk eens worden hersteld in het kader van de hoogstnoodzakelijke modernisering, optimalisering en uitbreiding van het winkelcentrum.
UR komt al jaren met steeds betere voorstellen en betrekt daar ook de bewoners bij. De gemeente schittert daarbij steeds door afwezigheid. UR kan niets zonder de medewerking van de gemeente. Daartoe ontbreekt het aan die kant echter aan besef, inzicht, bereidheid en lef.
Het is onvermijdelijk dat er huizen aan de PieterLastmanweg worden gesloopt. Die zijn eigendom van UR, overgenomen van eeen pensioenfonds van DeltaLloyd, geloof ik. Er is echter geen enkele sprake van het slopen de hele Schilderswijk zoals Raat telkens zo populistisch suggereert. Hij weet gewoon niet waarover het gaat, maar is alleen bang voor het verlies van kiezersgunst.
Als UR door alle tegenwerking besluit om het winkelcentrum te verkopen aan de hoogste bieder, wordt niemand in Amstelveen daar beter van en zijn wij met ons allen nog veel verder van huis.
Je suggereert dat ik vóór optimalisering van het winkelcentrum Stadshart en vóór de A9-tunnel ben omdat mijn huis dan meer waard zou worden. Gebruik je zulke argumenten ook in de gemeenteraad? Het niveau van de discussie is daar dan niet hoger dan op dit forum. Het zou net zo onzindelijk zijn als ik suggereerde dat het helemaal niet toevallig is dat jij met iemand van wegenbouwer Dura-Vermeer op een Italiaans strand ligt.
Denk je heus dat de Gaasperdammertunnel alleen gebouwd wordt om particuliere huiseigenaren te verrijken? Niet, dus. Die tunnel komt daar om groene ruimte, rust en schone lucht te bieden aan de vele mensen die in dat gebied wonen. Daar malen de Amstelveense politiek en het gemeentebestuur echter niet om. Zij verdienen eeuwige schande en spijt.
Jouw (te) simpele ‘oplossing’ voor de scooters die in in het voetgangersgebied van het Stadshart rijden en parkeren, toont dat je de situatie en de materie niet kent. Er staat namelijk geen verbodsbord ogv de Wegenverkeerswet en er is dus geen handhaafbare regel voor de schending waarvan de politie een bekeuring kan uitschrijven.
Ik kan mij niet voorstellen dat jij graag wilt dat ik lid word van de VVD. Wees gerust, dat zal niet gauw gebeuren. Hun mensenrechtelijke, maatschappelijke en ecologische opvattingen en standpunten liggen mij niet.

Kees Noomen
@robert, ik denk dat we kunnen vaststellen dat we fundamenteel uit een ander hout gesneden zijn.
Het is toch jammer dat je al je energie op dit forum verspilt en uiteindelijk niets bereikt en je dit beter via een politieke partij had kunnen doen want dan was de kans groter geweest op een bepaald resultaat.
Maar dan moet je echt tijd steken in het algemeen belang en die wil je er waarschijnlijk niet aan besteden of je gaat je verschuilen achter allelrlei complot theorien.
Als je wilt dat echt iets verandert dan zal je er tijd en moeite in moeten steken.
Nog een paar nabranders ter afsluiting van deze discussie en dan ga ik naar mijn gezin.
Tav het openbreken vh a9 contract is puur een financiele beslissing geweest, je kan wel iets willen wat mooier of beter is maar je moet het wel kunnen betalen.
Het oorspronkelijke contract is gewoon slecht onderhandeld door aveen. Daarom begrijp ik wel dat je zo uitgelaten op de foto stond met vriend Remco Pols. Maar de vvd , heeft ook zitten snurken toen. De rekening bij de volgende generatie neerleggen is gewoon een groot risico en asociaal, maar dat speeekt socialisten wel aan om de rekening bij een ander neer te leggen.
Robert, Kom eens inspreken in een commissie.Je zal wel denken dat het geen effect heeft maar doe wat dan alleen maar klagen. Het gaat overigens niet alleen om de schilderswijk maar ook de mensen die 8 jaar op een bouwput uitkijken.
Hoe ga jij dat uitleggen of compenseren?
Niet alle woningen zijn al van ur, en al zal er maar 1 onteigend moeten worden voor een particulier belang van ur is bij ons no go area, inderdaad principieel.
Men vindt het niet leuk als je dwars door hun eigen belang heen prikt en ook zo benoemd. Misschien geen niveau maar de waarheid is soms hard.
Denk je nu werkelijk dat alle meander bewoners het beste voor hebben met aveen, laat me niet lachen.
De bunker is altijd een jeugdhonk geweest maar is op een gegeven moment dichtgemetseld, waarschijnlijk door klagende bewoners ivm met scooteroverlast.
Scooters stadshart zal je wel gelijk hebben maar heeft denk ik geen prioriteit bij handhaving omdat er zaken zijn die erger zijn en daar het kostbare handhavingsgeld aan wordt besteed.
Het feit dat je niet ingaat om een kop koffie te drinken geeft maar weet aan dat je het waarschijnlijk niet om de oplossing gaat maar alleen een trouble maker wilt zijn.
@allen die aan deze discussie hebben meegedaan, dank hiervoor
En voor een ieder geldt, ik ben altijd bereikbaar op 06 54 297 678 of op kees@noomen.com voor wat voor onderwerp dan ook en ook al haat je de vvd, we zillen proberen een oplossing te vinden als dat kan.
Uiteindelijk proberen we het beste te doen voor Amstelveen vanuit het vvd perspectief en dat zal vast niet altijd overeenstemmen met jullie ideeën maar doe ik zeker niet om mijn eigen zakken te vullen of om ergens een baantje te krijgen zoals iemand suggereerde want ik werk inderdaad spijkerhard in mijn andere business.
27 juli 2016 at 19:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Kees, het openbreken van het A9-contract met Rijkswaterstaat was misschien om financiële redenen noodzakelijk, maar de uitkomst ervan (een open verkeersgoot ipv een tunnel) was héél slecht voor de leefbaarheid van het centrum van Amstelveen op de lange duur. Dát is de rekening die bij de volgende generaties werd gelegd.
De bouw van de A9-tunnel kan tegen een lage rente voor een termijn van 50 jaar worden gefinancierd. De lasten daarvan zijn te overzien, zeker als je kijkt naar de maatschappelijk winst die het oplevert: Een grote groene publieke ruimte in het centrum van onze woonplaats (sportvelden, park, speelweiden, etc.), rust en schone lucht. Met de schreeuwende behoefte aan woonruimte kan die gewonnen ruimte ook gedeeltelijk daarvoor worden gebruikt. Dus: Openbreken dat contract!
Je noemde zelfs het slopen van één pand in het Stadshart al een ‘no go area’, omdat het voor het particuliere belang van Unibail-Rodamco zou zijn. Dat is populistische prietpraat en domweg niet waar. Het gaat om het algemene belang van een stadshart met een betere routering van autoverkeer tbv bezoekers en leveranciers én om een modern winkelcentrum dat optimaal kan functioneren.
Een eventuele waardevermeerdering van ons huis door een A9-tunnel en een optimaal winkelcentrum interseert ons niet, want wij willen ons huis niet gaan verkopen.
Dat ik deze discussie met jou over kwesties van algemeen belang liever voer op een openbaar forum ipv privé bij een kop koffie, was voor jou het bewijs dat ik alleen maar een troublemaker wil zijn. Zo denken Amstelveense bestuurders, raadsleden en ambtenaren inderdaad over betrokken en kritische burgers. Vandaar die kloof. Jullie hebben nog steeds geen idee van de democratische functie en waarde van het openbare politieke debat op publieke platforms zoals dit en (ooit) Dichtbij.
Ik heb ooit twee keer ingesproken bij een commissie van de gemeenteraad, namelijk ivm de Evenementennota en de scooters in het Stadshart. Ik heb destijds ook actief deelgenomen aan het wijkplatform en bijeenkomsten van ‘Praat met de Raad’ bezocht. Dat leverde allemaal niets op. Het waren frustrerende ervaringen en totaal zinloos. Je kunt echter niet zeggen dat ik mij niet met het algemeen belang bezighoudt. Ik doe dat nu op deze manier. Als dit ook zinloos is, ligt dat niet aan mij.
Je bent overigens van harte welkom bij mij thuis voor een kop koffie, biertje of borrel. Dan kan je het Stadsplein eens vanuit een ander gezichtspunt bekijken.
28 juli 2016 at 17:47 / Beantwoorden /

slimpie
En dan ben ik niet te beroerd om nog even met mijn scooter flink te komen gassen onder je balkon. Goed?
29 juli 2016 at 17:57 / Beantwoorden /

D. Arm
Wat een nare vervelende opmerking is dat slimpie. De reactie van Van Waning was keurig, to the point. Sjapo, Robert. Dat moet ook wel eens gezegd worden.
29 juli 2016 at 18:59 / Beantwoorden /

Kees Noomen
@robert, die koffie gaan we doen.
Kan je me per separate email laten weten op welk nummer of via welke persoonlijke email ik je kan bereiken. Stel je het op prijs als ik probeer Herbert ook mee te krijgen of liever niet.
30 juli 2016 at 17:20 / Beantwoorden /

frank bikker
Weet RvW zich er toch weer tussen dringen, terwijl mij en vele anderen totaal niet gaat om die A9, want dat is een Rijksweg. [..]
30 juli 2016 at 18:38 / Beantwoorden /

Zoostje
Ben het volledig met je eens in dit geval @ frank bikker!Hij krijgt koffie, maar de rest van het schorriemorrie alhier wordt weggeschoffeerd.
30 juli 2016 at 18:42 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, de A9 is een Rijksweg die dwars door onze woonplaats raast en roet, nu nog 6-baans, straks 8 banen in een brede open betonnen verkeersgoot. Het Rijk wil dat tbv Almere en Schiphol verbreden. Waarom moest Amstelveen €100 miljoen meebetalen om de tbv het Rijk verloren gegane leefbaarheid in ons stadscentrum te herwinnen dmv een tunnel?
31 juli 2016 at 10:18 / Beantwoorden /

PeterPC
Dit is absoluut off topic, maar omdat ik het goed voorheb met Robert, vanavond bij Zomergasten een vriend van je : Abou Jahjah. Kijken hoor.
31 juli 2016 at 18:11 /

Robert van Waning
Reken maar, PC. Er wordt al geprobeerd om die man het zwijgen op te leggen voordat hij één woord heeft gezegd. Dat proberen Frank en jij ook steeds door mij ook hier te laten verbannen.
De discussie over de Israëlische bezetting, beroving, discriminatie, onderdrukking en bombardering van de oorspronkelijke bevolking van – het door Israël van de kaart geveegde – Palestina, mag kennelijk niet openlijk worden gevoerd. Dat is geen goed teken.
Eigen Volk Eerst is helemaal niet TOF. Die ‘Future of Our Tradition’ is namelijk niet voor iedereen bestemd, ongeacht afkomst.
Ik ken Abou Jahjah niet en weet weinig over zijn opvattingen en meningen. Ik ben dus benieuwd. Ik ik ben namelijk vóór vrijheid van meningsuiting, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet.
31 juli 2016 at 18:55 /

PeterPC
“Ik ken Abou Jahjah niet en weet weinig over zijn opvattingen en meningen.”
Nou jullie roepen anders wel de zelfde vuiligheid.
1 augustus 2016 at 8:20 /

Robert van Waning
PC, wat Israël de Arabische Palestijnen heeft aangedaan en nog steeds aandoet, ís vuiligheid. Wegkijken, ontkennen en verbloemen is erger dan eerlijk de feiten benoemen. Ik heb Jahjah geen enkele leugen horen vertellen. Jij wel? Welke dan?
1 augustus 2016 at 16:39 /

PeterPC
Dezelfde leugens die jij vertelt. Daar hoef ik toch niets aan toe te voegen.
1 augustus 2016 at 17:25 /

Robert van Waning
Noem één leugen. Dat kan je niet, hetzer.
1 augustus 2016 at 18:03 /

PeterPC
Ze staan hier vlak boven Van Waning.
Zet nu maar weer je favoriete film “Der Ewige Jude” op. [#laster]
2 augustus 2016 at 9:55 /

Robert van Waning
PC, bedoel je dat Israël Palestina níet van de kaart heeft geveegd, de Arabische bevolking van dat land níet heeft beroofd van hun huizen, dorpen, landerijen, olijfbomen, waterbronnen en andere bezittingen, de Palestijnen níet grotendeels uit hun land heeft verdreven en sindsdien níet hun recht op terugkeer ontzegt en hen níet discrimineert, onderdrukt, treitert, terroriseert en soms bombardeert, allemaal omdat zij geen Joden zijn?
Gelukkig delen lang niet alle Joden jouw – op misleiding gebaseerde – opvattingen en meningen en zijn zij dus géén racisten. (Zie de lijst van Joodse organisaties die ik hierboven op 28 juli 2016 at 9:08 gaf.)
Daarom ben ik géén antisemiet, hoe vaak jij en Frank dat ook blijft suggereren om mij de mond te snoeren en uit te schakelen van deelname aan het publieke debat.
Jullie methode is bekend, maar werkt gelukkig niet altijd.
Als ik jouw naam noem, verwijdert Johan Bos mijn verweer tegen jouw aantijgingen. Zo gaat dat hier.
2 augustus 2016 at 11:43 /

Johan Bos
Kunnen we na dit uitgebreide (overigens bekende, al dan niet op correcte feiten berustende ) commentaar weer naar Amstelveen terug?
2 augustus 2016 at 12:57 /

Robert van Waning
JB, als u de herhaalde aantijgingen verwijdert, maakt u het herhaalde verweer overbodig. U reageert echter nooit op de aanstichter van deze narigheid. Bang voor nare suggesties?
2 augustus 2016 at 13:55 /

Johan Bos
Het verweer is doorgaans veel langer dan de door u genoemde aantijgingen, waarbij u niet schroomt alle Israelische wandaden in uw ogen weer de revue te laten passeren. Voor u is Palestina heilig voor anderen de Joodse staat. Beide hebben geen zak met Amstelveen te maken.
2 augustus 2016 at 19:01   /
Robert van Waning

JB, als Van Faassen en Bikker mij zonder enig bewijs een antisemiet, jodenruimer of NSB-er noemen, dan moet ik mij van u dus beperken tot de verklaring dat dat onjuist is.
Als zij zulke dingen schrijven, maakt u daar nooit bezwaar tegen en u laat die aantijgingen staan hoewel zij geen bal met Amstelveen te maken hebben.
U laat uw forum misbruiken voor ongefundeerde persoonlijke aanvallen, valse beschuldigingen, getreiter en hetze.
Wat is er trouwens niet waar van wat ik schreef over wat Israël met zijn oorspronkelijke Arabische bewoners heeft gedaan en nog steeds doet? Duik svp niet weer weg voor deze vraag.
2 augustus 2016 at 21:00   /

PeterPC

Juist Johan, je hebt helemaal gelijk.Voor mij hoeft het niet verder. Robert van Waning heeft wederom duidelijk aangetoond wat er in zijn hoofd omgaat. [#laster]
Bedankt voor je tolerantie.
2 augustus 2016 at 16:47   /

Robert van Waning
JB, als Van Faassen en Bikker mij zonder enig bewijs een antisemiet, jodenruimer of NSB-er noemen, dan moet ik mij van u dus beperken tot de verklaring dat dat onjuist is.
Als zij zulke dingen schrijven, maakt u daar nooit bezwaar tegen en u laat die aantijgingen staan hoewel zij geen bal met Amstelveen te maken hebben.
U laat uw forum misbruiken voor ongefundeerde persoonlijke aanvallen, valse beschuldigingen, getreiter en hetze.
Wat is er trouwens niet waar van wat ik schreef over wat Israël met zijn oorspronkelijke Arabische bewoners heeft gedaan en nog steeds doet? Duik svp niet weer weg voor deze vraag.
2 augustus 2016 at 21:00 /

Johan Bos
Maar hoe komen zij (en ook anderen die ik sprak) er dan bij? U argumenten tegen de beschuldigingen komen telkens neer op een verheerlijking van de Palestijnen en het beschuldigen van Israel van wandaden enzovoort. Over wat er wel of niet waar is van uw argumenten ga ik niet met u in discussie, want dan kom ik in eindeloos geschrijf terecht dat niets met Amstelveen heeft te maken.
2 augustus 2016 at 21:38   /
Robert van Waning
Hebben ze u geleerd dat een journalist dingen mag schrijven die niet waar zijn? En heeft u dat zelf ook weer aan uw leerlingen journalistiek onderwezen?
Waar, wanneer en hoe heb ik ooit de Palestijnen verheerlijkt? Ik zeg alleen dat zij in een land woonden waaruit zijn verjaagd en van hun bezittingen beroofd en dat het overgebleven gebied niet meer Palestina mag worden genoemd omdat het wordt bezet en stukje bij beetje wordt gekoloniseerd en geannexeerd (ingepikt, dus) door Israël.
Dat heeft niets te maken met verheerlijking van de Palestijnen, maar alles met internationaal geldende volken-, mensen-, burger- en oorlogsrechten.
Als u niet wilt dat hierover op uw forum wordt geschreven, dan moet u niet toelaten dat er iedere keer weer over wordt begonnen in de vorm van valse beschuldigingen die geen bal met Amstelveen te maken hebben. Van Faassen schreef zelf dat zijn opmerking ‘absoluut off-topic’ was. Daar maakte u geen bezwaar tegen, maar wél tegen mijn verweer.
3 augustus 2016 at 7:59 /
Johan Bos
‘Hebben ze u geleerd dat een journalist dingen mag schrijven die niet waar zijn? En heeft u dat zelf ook weer aan uw leerlingen journalistiek onderwezen?’ Het gaat helemaal fout met de journalistiek. Al jaren. Tijd voor het Rob van Waning College voor Journalistiek…Naast natuurlijk uw scholen voor Staatsinrichting, Bestuurskunde, Wetskennis enzovoort. U krijgt het druk, maar ja, het land schreeuwt er om. Om van deze gemeente maar te zwijgen…
Overigens gaf u (die altijd antwoorden wenst van anderen) geen antwoord op mijn vraag: ‘Maar hoe komen zij (en ook anderen die ik sprak) er dan bij?’
3 augustus 2016 at 10:41 /
Robert van Waning
JB, u kunt/wilt dus niet zeggen wat er onwaar is van wat ik schreef.
Wat Van Faassen, Bikker en ‘die anderen’ schrijven is wél onwaar. Ik ben namelijk geen antisemiet, Jodenruimer en NSB-er.
U vraagt aan mij waarom zij mij telkens weer zomaar vals beschuldigen. Waarom vraagt u dat niet aan hen? Wie beschuldigt, moet immers bewijzen. Dat is een belangrijk beginsel van de rechtsstaat.
Ik weet wel dat dit gebeurt bij alle critici van de Israëlische schendingen van mensen-, burger-, volken- en oorlogsrechten.
Van Faassen schreef: “Robert van Waning heeft wederom duidelijk aangetoond wat er in zijn hoofd omgaat.”
Wat heeft dit met Amstelveen te maken? Bovendien zijn gedachten vrij. (Of vindt u van niet?)
PeterPC schreef ook: “’Nazidom, Jodenvervolging’ heb jij toch hoog in het vaandel staan met je gebruikelijke vrienden Gretta en Dries.”
Wat heeft dat met Amstelveen te maken?
Pssssst (Frank Bikker?) schreef: “@PC Vergeet ‘jodenruimer’ niet!!” En: “Het gaat er niet om wat JB vindt, maar wat ik vind en ik vind dat jij een jodenruimer bent.”
Frank Bikker schreef: “Zijn mentaal masochisme& narcisme verdient gewoon een plek in een handboek met casegevallen op dit vlak.”
Wat heeft dat met Amstelveen te maken?
Van Faassen, Bikker en ‘die anderen’ vervolgen mij om wat zij dénken dat ik denk. U biedt hun daartoe volop de ruimte en de gelegenheid. Dat is kwalijk.
3 augustus 2016 om 13:30
Johan Bos
‘JB, u kunt/wilt dus niet zeggen wat er onwaar is van wat ik schreef.’
U gaat ook niet on op de vraag die ik stelde: Hoe het toch zou komen dat reflectanten, maar ook mensen buiten deze site, volhouden dat u – hoe zal ik het zeggen – met gemengde gevoelens tegenover Joden staat en tegenstander bent van een Joodse staat, blijkbaar niet van een islamitische, c.q. Arabische.[#laster] Zowel u als uw tegenstanders beschuldigen elkaar van geschiedvervalsing en onjuiste weergave van de realiteit. Maar alles ligt ver van Amstelveen en daar stoppen we nu echt mee.
4 augustus 2016 at 11:10 /
[XXX Geweigerd cq verwijderd door Johan Bos. #Censuur ]
[XXXX Verwijderd door Johan Bos #Censuur]
Robert van Waning
JB, uw weergave van mijn meningen en standpunten is wederom onzorgvuldig en onbetrouwbaar. Dit is een journalistieke doodzonde.
Ik sta niet ‘met gemengde gevoelens tegenover Joden’, maar ik ben wel kritisch tegenover de discriminatoire aard van de Joodse religie, cultuur en politiek.
De Israëlische discriminatie, onderdrukking en beroving van de oorspronkelijke Arabische inwoners van het voormalige Palestina is ronduit verwerpelijk, maar die wordt dan ook lang niet door alle Joden gesteund.
Een mono-etnische staat is niet meer van deze tijd en mag in ieder geval niet ten koste van de oorspronkelijke inwoners tot stand worden gebracht.
Wat hebben mijn vermeende ‘gemengde gevoelens’ trouwens met Amstelveen te maken? Zij rechtvaardigen in ieder geval niet alle laster en persoonlijke beledigingen die ik op uw forum moet ondergaan.
5 augustus 2016 om ongeveer 17:25 uur (nog niet geplaatst)
[XXXXX]
Robert van Waning
JB, uw weergave van mijn opvattingen is wederom onzorgvuldig en bevooroordeeld en dus onbetrouwbaar. Een journalistieke doodzonde, temeer daar u mijn weerwoord heeft verwijderd.
Ik betwist niet het bestaansrecht van Israël, maar ik vind wel dat de oorspronkelijke Arabische bewoners van het voormalige Palestina dezelfde rechten, mogelijkheden en vrijheden toekomt. Een mono-etnische staat past trouwens niet meer in deze tijd.
Ik sta ook niet ‘met gemengde gevoelens tegenover Joden’, maar wel tegenover discriminatie en onderdrukking van mensen op grond van hun afkomst en religie. Ik bestrijd geen mensen, maar verwerpelijke opvattingen.
6 augustus 2016 at 21:37 /
Johan Bos
Ik heb u nooit gehoord over de talloze andere landen waarin discriminatie aan de orde van de dag is. Misschien een tip? Overigens heeft het allemaal weinig met Amstelveen te maken. Dat ik een journalistieke doodzondaar ben in uw ogen is bekend.
7 augustus 2016 at 14:26 /Robert van Waning
JB, u vergelijkt Israël met al die andere landen waar discriminatie normaal is. Ik niet. Israël is een ontwikkeld en beschaafd westers land. Dat zou het althans kunnen zijn.
Ik reageerde op PC. Die had het ook niet over die andere landen, maar begon weer over antisemitisme. En dan gaat het al gauw weer over Israël. Als u dat niet wilt, moet u het probleem van de ontsporende discussies bij de eerste sabotage aanpakken.
7 augustus 2016 at 14:59 /Johan Bos
Zullen we nu weer terug gaan naar Amstelveen?
7 augustus 2016 at 15:11 /Robert van Waning
U verdraaide bewust mijn standpunten om mij van antisemitisme te kunnen (laten) beschuldigen. Als u en anderen dat niet doen, hoef ik niets recht te zetten en houdt dit gezeik vanzelf op. Als u meteen ingrijpt bij de eerste poging om weer een discussie te laten ontsporen, kost u dat wel veel pageviews.
7 augustus 2016 at 15:47 /
PeterPC
[XXXX] Abou, je blijft maar doordrammen over je leugens/ongelijk. [XXXX]
“Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zal de bevolking die gaan geloven.”
Joseph Goebbels
7 augustus 2016 at 17:15 /
[XXXX Verwijderd door Johan Bos #Censuur]
Robert van Waning
JB, als u PeterPC toestaat om mij ‘Abou’ te noemen, dan mag ik hem toch wel bij zijn echte naam (PG van Faassen) noemen?
Volgens mij is ‘Gerrit’ trouwens ook één van PC’s schuilnamen. Hem zal ik voortaan dus ook Van Faassen gaan noemen.
Van Faassen, je mag mij alleen een leugenaar noemen als je de (vermeende) leugens noemt.
7 augustus 2016 at 17:31 /
[XXXX Verwijderd door Johan Bos #Censuur]
Robert van Waning
JB, als u PeterPC toestaat om mij ‘Abou’ te noemen, dan mag ik hem toch wel bij zijn echte naam (PG van Faassen) noemen?
PS
Dit is een herhaald verzoek, na verwijdering van de vorige.
7 augustus 2016 om ongeveer 18:40 uur
[XXXX]
PeterPC
“Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zal de bevolking die gaan geloven.”
Joseph Goebbels [#Laster]
7 augustus 2016 at 17:15 /
Robert van Waning
JB, wat heeft dit met Amstelveen te maken? Of geldt die voorwaarde alleen voor mijn reacties en niet voor de schunnigheden van PC?
7 augustus 2016 at 20:46 /
Zoostje
Lachen dit verzoek. Koffietje met Noomen, nou Robert doe! Je krijgt een elitair verzoek. En doe ook maar een Raatje. Nu krijg ik dus een zeer onwelvallig gevoel. Ik kan dan ook niet anders dan concluderen, dat RvW overstag is. D’66-er in hart en nieren blijkbaar. Ik heb je verdedigd tot in het oneindige, maar dit verzoek en miss jouw antwoord in stiekeme pbtjes besluit mij tot een tegenoffensief. WAT RvW is jouw motief? ‘Per separate mail’……….??
30 juli 2016 at 19:01 / Beantwoorden /Robert van Waning
Ik ‘overstag’? Waar heb je het over, Martine? Mag ik niet praten met mijn tegenstanders? Ik doe hier niet anders.
PS
Als je mij persoonlijk gaat aanvallen, wil ik graag dat je dat onder je eigen naam doet.
30 juli 2016 at 19:43 / Beantwoorden /
Zoostje
RvW je weet wie ik ben en gaat mij nu verraden? Omdat die Noomen je heeft uitgenodigd??? JIJ weet als geen ander hoe het er bij Dichtbij aan toeging. Wij hebben telefonisch gesproken. Gemaild etc…Kan me verder geen fuck meer schelen, maar doe niet alsof ik hier onder pseudoniem reageer!
30 juli 2016 at 19:54 /
frank bikker
Natuurlijk mag je praten met tegenstanders! Alleen ik word misselijk van je opportunisme en gelijk je rancune door haar naam te noemen.
30 juli 2016 at 20:04 /
Zoostje
WAAR heb jij het over Robert? Een beetje hier de zielepiet uithangen en mij ‘aanklagen’? Ik heb je verdedigd constant weer, maar is nu over.Jij bent idd overal als idioot weergegeven, op Dichtbij en elders, ook hier. Maar…waarom moet ik daar de dupe van zijn? Wij hebben gebeld en gemaild en nu doe je opeens of dat niks voorstelde? Omdat Kees Noomen opeens in je is geinteresseerd? Ik wens je veel succes en mij als begripvolle toehoorder ben je nu ook kwijt. Sterkte verder!
30 juli 2016 at 20:04 /
Robert van Waning
Martine, Kees Noomen wil graag een kop koffie met mij drinken. Ik heb daarmee ingestemd. Wat is jouw probleem daarmee? Je valt mij mij met mijn echte naam aan terwijl je zelf incognito blijft. Dat is niet eerlijk, want het speelveld ligt dan niet gelijk. Jij kan mij wel persoonlijk beschadigen, maar ik kan jou zelfs niet raken.Matthijs
Wat satire is, bepaalt natuurlijk Robert van Waning. Anderen lopen al gauw het gevaar door hem van schelden te worden beschuldigd. Dat is nu eenmaal gebruikelijk voor satire in zijn richting.
1 augustus 2016 at 17:07 / Beantwoorden /
Frank bikker
Nou Matthijs, ónze Robbie bepaalt toch het hele universum van normen en waarden incluis die van al zijn medemensen.
1 augustus 2016 at 17:11 / Beantwoorden /Kees Noomen

@zoostje, ik kan me zomaar voorstellen dat RvW niet wil dat jij zijn 06 of email weet. Jij durft de confrontatie in ieder geval niet, je durft niet eens onder je eigen naam een reactie te geven , wat voor lafbek ben je. [..]
30 juli 2016 at 19:20 / Beantwoorden /

frank bikker
Nou Kees, ik zou toch eerst eens met Herbert Raat gaan praten over de hr. Robert van Waning, voordat je op de koffie gaat. Ook zou ik zijn website Amstelveen kan beter e.a. door hem flink in geknipte sites door gaan vlooien. Ook is het veelzeggend om zijn misselijkmakende reacties op Amstelveen Blog bij het artikeltje “Beth Haïm zoekt vrijwilligers” te lezen. Die van mij zijn ook niet mis, maar is nog altijd een reactie op…..
Voor de rest heeft de man op diverse sites al jaren een ban. [#laster] Volgens hem natuurlijk allemaal onterecht, want hij oefende enkel, ook weer volgens hemzelf zijn democratische recht uit.
30 juli 2016 at 19:46 /

Robert van Waning
Frank, als je moet liegen om je punt te maken, dan sta je niet sterk. Dus: 1. Op welke bestaande sites ben ik verbannen? 2. Welke verwijtbare dingen heb ik geschreven? (Je kunt er niet één noemen.)
30 juli 2016 at 21:27 /

Robert van Waning
Ik zie dat ik weer jullie topic ben. Lekker schelden. Ga je gang. Johan Bos vindt het goed.
1 augustus 2016 at 17:32 / Beantwoorden /

D. Arm
Wat een nare vervelende opmerking is dat slimpie. De reactie van Van Waning was keurig, to the point. Sjapo, Robert. Dat moet ook wel eens gezegd worden.
29 juli 2016 at 18:59 / Beantwoorden /

Kees Noomen
@johan, is bunkergate het item wat ooit de meeste reacties heeft opgeleverd op deze site?
Zo ja dan mag je jullie vaste schrijvers wel eens een vergoeding geven.
Uiteindelijk levert meer reacties meer traffic naar de website op en bij meer traffic kunnen jullie hogere advertentiebijdragen vragen. Mijn vergoeding mag je aan Zoostje geven.
http://www.blogtrommel.com/enquete-geld-verdienen-met-bloggen/
3 augustus 2016 at 13:05 / Beantwoorden /

Zoostje
Walgelijke opmerking en dat weet heer Noomen heel goed. Was die Noomen niet tot 8 augustus op vakantie? Waar blijft jouw vergoeding Noomen? Noomen denkt slechts in geld. Zoals zijn hele zielige partij doet. Zelfs de mens is bij zijn partij tegenwoordig een product.
4 augustus 2016 at 18:40 / Beantwoorden /

Kees Noomen
@Zoostje, ik had juist al voorgesteld om mijn vergoeding aan jou te geven. Het feit dat Johan niet reageert op mijn vraag zegt al genoeg.
Waar denk je overigens dat de eigenaar van deze website in denkt? Hoe meer jij post hoe beter voor deze site is en ik vraag alleen maar of jij daar ook in mee mag delen. Misschien moet je ook wat zakelijker zijn.
http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=1624
4 augustus 2016 at 19:42 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Kees, vooral lasterlijke aantijgingen doen de kassa van Johan Bos rinkelen. Daarom laat hij ze toe, hoewel zij in strijd zijn met de wet en dus met zijn Gebruiksvoorwaarden. Als doelwit sta je machteloos tegen dit misbruik van dit forum, want laster is een klachtdelict dat zelden wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie.
3 augustus 2016 at 15:56 / Beantwoorden /

Gerrit
Jouw laster t.o.v. Israel laten we maar even gaan voor wat het is. Hierboven werd niets verkeerds gezegd door PC, alleen jouw vuige leugens werden aangekaart. Kun je wel blijven jammeren, maar dat helpt je niets.
3 augustus 2016 at 16:38 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Niets verkeerds? Bikker noemde mij Jodenruimer en Van Faassen noemde mij een NSB-er en associeerde mij met de antisemitische nazi-film ‘Der Ewige Jude’. Dat zijn schandelijke en beschadigende aantijgingen die zij telkens – met goedvinden van Johan Bos – herhalen.
Wat ik schrijf over Israël is geen laster, want gebaseerd op onmiskenbare feiten die uitgebreid zijn onderzocht en wetenschappelijk en politiek bevestigd. Ga je ook de Palestijnse vluchtelingenkampen, het geblokkeerde Gaza en de Joodse nederzettingen op de Palestijnse Westoever ontkennen?
Het is bovendien geen laster, omdat het niet over een persoon gaat.
Ik dacht trouwens dat Gerrit en PeterPC twee schuilnamen van dezelfde persoon waren. Jullie standpunten en uitingen zijn in ieder geval niet vzn elkaar te onderscheiden. Anonieme beschuldigingen zouden verboden moeten zijn.
3 augustus 2016 at 17:05 / Beantwoorden /

Gerrit
Nogmaals, Bikker en PC hebben gewoon gelijk.
“en associeerde mij met de antisemitische nazi-film ‘Der Ewige Jude’.”
En dat mag niet? Je zegt dezelfde rotzooi, alleen op deze tijd geënt. [#laster]
„Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen”
3 augustus 2016 at 17:33 / Beantwoorden /

Frank
Heeft rvw ook niet Jud Suss bedacht? [#Laster]
3 augustus 2016 at 18:10 /

PeterPC
Jouw standpunten en uitingen zijn ook niet te onderscheiden van de antisemiet Abou Jahjah [#Laster].
Het zou zo maar kunnen dat Abou met alias Robert van Waning de internets bevuilt.
3 augustus 2016 at 17:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Hoe kunnen Bikker en Faassen/PC gelijk hebben, als zij nooit hebben aangetoond dat ik alle Joden minacht, haat en discrimineer, louter vanwege hun afkomst? Hun beschuldigingen zijn alleen gebaseerd op mijn kritiek op de Israëlische schendingen van universele mensen-, burger-, volken- en oorlogsrechten en op de discriminatoire aard van de Joodse religie, cultuur en politiek.
Mijn kritiek is niet gericht tegen mensen persoonlijk maar tegen verwerpelijke opvattingen, uitingen en gedragingen die gelukkig lang niet door alle Joden worden gekoesterd en gesteund.
Het is pure laster om mij te associëren met antisemitisme als dat niet aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van dingen die ik zelf heb gezegd, geschreven en/of gedaan.[#geen antisemitisme]
3 augustus 2016 at 18:03 / Beantwoorden /

Frank
O ja, wie kwam met de blasfemistisch opmerking om joodse graven te ruimen onder het motto;”.Dat wij toch ook, dus ik vraag niets onredelijkst!” Op dat moment liet je je antisemitische tronie aan de buitenwereld zien. Jij wilde zelfs Beth Haim in Ouderkerk ruimen omdat het verwaarloosd zou zijn, want dan zou het vrijgekomen stuk grond ten goede komen aan woningbouw voor de gemeenschap. [#laster]
De schijnheiligheid ten top, want de antisemiet en Jodenruimer [#Laster] ” Walgelijke Robbie” weet verdomd goed wat hij hiermee te weeg brengt in de Joodse Gemeenschap,want onwetend op dit terrein is hij beslist niet. Maw ik zal alle uitspraken wat dit narcistische ventje doet bezien in het kader van zijn antisemitisme [#laster].
3 augustus 2016 at 18:32 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, je moet alweer liegen om je gelijk te halen. Ik heb nooit gepleit voor woningbouw op de plaats van de Joodse begraafplaats, maar wel voor een toegankelijk themapark.
Het ruimen van verwaarloosde en onzichtbare graven is normaal in Nederland. Ik wees op het zerkenpad van Zorgvlied als interessant voorbeeld. Ook in kerken lopen mensen over oude graven.
Ik maak voor Joden dus geen denigrerende uitzondering op een regel die voor oude graven in Nederland geldt. [geen #antisemitisme]
Israël heeft trouwens na 1948 de islamitische begraafplaatsen op geen enkele manier eerbiedigd, maar ze weggebuldozerd, net als honderden Palestijnse dorpen. Het is allemaal gedocumenteerd. Wat vind je daarvan?
3 augustus 2016 at 18:56 / Beantwoorden /

Frank
In het verleden heeft ook wel eens iemand gepleit voor een “Museum gewijd aan het verdwenen ras” [#Laster] . Wanneer stop je nu eens met je racistisch antisemitische geleuter [#laster] en ga iemand anders uitmaken voor leugenaar, want jouw geval begint bijna pathologisch te worden.
3 augustus 2016 at 19:22 /

Robert van Waning
Frank, je liegt alwéér. Ik heb nooit gepleit voor een ‘museum voor het verdwenen ras’. Er is namelijk maar één menselijk ras en alle mensen horen daartoe, niemand uitgezonderd, laat staan ‘uitverkoren’.
Antisemitisme is een vorm van racisme, en dat is mij totaal vreemd.
3 augustus 2016 at 20:32 /

PeterPC
Frank liegt nooit als het jou betreft Van Waning. Bij die Beth Haim discussie was jij bij je eerste reactie degene die riep: ‘ruimen die handel’. Wat mij ook opviel en dat heb ik toen ook gezegd, was dat er zat begraafplaats topics hier verschenen zijn, waarop jij nooit gereageerd hebt. Pas toen het over een Joodse begraafplaats ging kwam je onder je steen vandaan.
“Israël heeft trouwens na 1948 de islamitische begraafplaatsen op geen enkele manier eerbiedigd, maar ze weggebuldozerd, net als honderden Palestijnse dorpen.”
Tja, zoiets heet ‘oog om oog’. Wat hadden die islamieten nu weer uitgevreten?
4 augustus 2016 at 9:19 /

Frank
PC, laat de Calimero-moefti van Amstelveen toch lekker zielig doen. Het ergste vind ik eigenlijk nog dat deze antisemiet [#laster] nog steeds een podium heeft voor zijn verderfelijke hersenspinsels van een verlopen gymnasiast, drop out van onze krijgsmacht, nagenoeg overal ontmaskerde trol , een pathologische narcist die dringend behoefte heeft aan professionele hulp.
4 augustus 2016 at 9:56 /

Robert van Waning
‘Bij smaad of laster kan de rechter bevelen dat de provider de identiteit van de plaatser van de bewering bekend moet maken aan de klager.
Op Internet is het eenvoudig om anoniem dingen te zeggen tegen een groot publiek. Dat maakt het dus ook een stuk makkelijker om beledigende of smadelijke dingen over anderen te zeggen. Toch kan bijvoorbeeld onder pseudoniem bloggen minder anoniem zijn dan het lijkt.
In 2005 bepaalde de Hoge Raad in de zaak Lycos vs. Pessers dat hosting provider Lycos de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) moest afgeven van een klant die de eiser, Pessers, beledigd zou hebben.
Om iemand aansprakelijk te stellen voor onrechtmatig gedrag op internet, zijn zijn adresgegevens nodig. In de meeste gevallen heeft alleen zijn provider die gegevens. Op grond van jurisprudentie zijn providers verplicht deze NAW-gegevens af te geven als de eiser daar een redelijk belang bij heeft. Lees verder in Afgifte van klantgegevens en identificeren van gebruikers.”
Bron: ‘Smaad. laster en belediging op het internet’.
5 augustus 2016 at 11:37   /
Robert van Waning
PC, als Frank nooit liegt als het over mij gaat, wil je hem misschien wel helpen om dit te bewijzen. Dus:
1. Volgens Frank heb ik gepleit voor een ‘Museum gewijd aan het verdwenen ras’.
Waar en wanneer heb ik dat gedaan?
2. Volgens Frank heb ik gepleit voor het ruimen van Beth Haim tbv woningbouw.
Waar en wanneer heb ik dat gedaan?
Nooit en nergens, dus. Het zijn leugens om mij verdacht te maken in het kader van jullie hetze.
4 augustus 2016 at 17:40 /
Johan Bos
‘Vooral lasterlijke aantijgingen doen de kassa van Johan Bos rinkelen. Daarom laat hij ze toe, hoewel zij in strijd zijn met de wet en dus met zijn Gebruiksvoorwaarden’ Natuurlijk baseert u zich weer op feiten. Helaas ken ik die niet…Is dit nu een beschuldiging of gewoon een (volstrekt onjuiste) constatering? O o ja, kunt mij helpen incasseren? Ik merk namelijk niets van een rinkelende kassa die ik volgens u heb…
4 augustus 2016 at 11:15 / Beantwoorden /
Robert van Waning
JB, ik probeer te verzinnen waarom u constante schendingen van uw Gebruiksvoorwaarden toelaat en waarom u steeds discussies laat saboteren dmv persoonsgerichte aanvallen die geen bal te maken hebben met het onderwerp en Amstelveen. Kees Noomen wees op het verband tussen advertentietarief en de aantallen keren dat pagina’s worden opgevraagd. Dat leek mij een plausibele verklaring.
4 augustus 2016 at 12:50 / Beantwoorden /
Johan Bos
U neemt dus voor feiten aan wat de VVD zegt? Dat is nieuw voor mij…
4 augustus 2016 at 15:05 /
Robert van Waning
JB, ik reageer op wát er werd geschreven, niet door wie. Dat zou u ook eens moeten doen.
4 augustus 2016 at 16:05 /
Johan Bos
U schreef: ‘Kees, vooral lasterlijke aantijgingen doen de kassa van Johan Bos rinkelen. Daarom laat hij ze toe, hoewel zij in strijd zijn met de wet en dus met zijn Gebruiksvoorwaarden.’ Dat is toch een vaststelling uwerzijds, uiteraard gebaseerd op wat u als feiten beschouwt? U weet dus exact hoe het zit. Beter dan ik, maar misschien kunt u het mij nog eens uitleggen. Ik ben een beetje dom en u weet alles…
4 augustus 2016 at 17:45 /
Peterpc
Van Waning en iets verzinnen? Dat is geheel nieuw.
4 augustus 2016 at 18:01 /
Robert van Waning
Persoonlijke beledigingen en valse aantijgingen die niets met het onderwerp of Amstelveen te maken hebben, leiden tot de heftigste discussies en de meeste reacties en zodoende tot meer pageviews en tzt tot hogere advertentietarieven. Dat laatste is waar Kees Noomen op wees en waarop ik reageerde.
U moet toch wel een goede reden hebben om die schendingen van uw Gebruiksvoorwaarden toe te laten en zodoende vrijwel alle discussies te laten ontaarden in gekrakeel.
PC, Bikker ea kunnen de grofste beledigingen en de grootste leugens schrijven, maar u laat ze gewoon hun gang gaan terwijl u mij altijd meteen aanvalt.
4 augustus 2016 at 18:07 /
Frank
RvW vindt weer dat het om hem draait. De narcist met wanen ! Laat ik nou denken dat Noomen het over Zoostje had, die je o ja, direct als een baksteen hebt laten vallen toen je meende dat je bij Noomen met je gezwets aan kon komen.
4 augustus 2016 at 18:27 /
gerben
Amstelveens Nieuwsblad heden wederopgestaan. Hulde.
Gelijk moet ik hier melden dat ik vierkant achter Robert van Waning sta. De man is zuiver mensch.
3 augustus 2016 at 19:51 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Gerben, dank voor je morele en moedige steun. Ik houd in dit verband echter niet van het begrip ‘zuiver’. Er zijn mensen die het liefst een zuiver Joodse staat hadden zien ontstaan. Daar gruw ik van, niet van de joodsheid maar van die zuiverheid. Brrr. ‘Dat nooit weer.’
3 augustus 2016 at 20:39 / Beantwoorden /
D. Arm
Wat een nare vervelende opmerking is dat slimpie. De reactie van Van Waning was keurig, to the point.
Sjapo, Robert. Dat moet ook wel eens gezegd worden.
29 juli 2016 at 18:59 / Beantwoorden /

 

Te weinig woningen voor statushouders

Door Johan Bos op 17 juli 2016 om 16:04, in de categorie Wonen.
De gemeente heeft in het eerste half jaar maar voor 60% aan haar verplichting op het gebied van huisvestiging van statushouders kunnen voldoen. Dat meldt wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) aan de gemeenteraad. De laatste jaren is het aantal asielzoekers met vergunning aan wie Amstelveen van het Rijk woonruimte moest bieden sterk opgelopen. [..]

REACTIES (selectie):
[..]
Frank Bikker
Gedeeltelijk waar, Matthijs. Ik geef toe dat op dit moment door het regiobeleid voor woningzoekenden men de Amstelveners gedeeltelijk in de kou moet laten staan. Maar daarom is dat nog geen reden dat we maar helemaal niets doen, zoals nu gebeurt? In de Scheg worden 700 woningen gebouwd. Nul, komma, nul naar de sociale woningbouw, maar wel heel veel luxe appartementen! Dit beleid kun je niet enkel toedekken met ; We hebben al 1/3 sociale woningbouw en Amstelveen is nu eenmaal een aantrekkelijke woonplaats enz. Het wordt tijd dat de gemeentes eens de koppen bij elkaar steken en dat ze iets beters uit proberen te dokteren ten voordele van alle maatschappelijke lagen.
18 juli 2016 at 16:50 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Beste Peter & Matthijs, ik kan natuurlijk niet tippen aan jullie magistrale, stralende intelligentie, maar ik wil jullie toch eens verzoeken om mij eens deelgenoot te maken van de oplossing van dit probleem.
En om te zeggen dat er geen probleem bestaat, zoals PC beweert, zou ik van hem wel eens willen vernemen hoe het komt dat starters 10 jaar en doorstromers 20 jaar moeten wachten op iets anders.
18 juli 2016 at 17:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank wil ook dat jullie een oplossing uitdokteren voor de financiële, economische en monetaire crisis. En vergeet de wereldvrede niet. Frank vindt dat het hoog tijd is dat die nu eindelijk eens komt. Niet wegduiken maar gewoon iets bedenken.
18 juli 2016 at 21:44 / Beantwoorden /

frank
Ieder zijn vak. De één als jodenruimer/pikker zoals jij [#laster] en de ander weer wat anders.
18 juli 2016 at 23:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@JB, ik maak bezwaar tegen dit soort ongefundeerde smadelijke aantijgingen. [#laster] Ik heb Frank Bikker herhaaldelijk verzocht om zijn zware beschuldigingen te onderbouwen met dingen die ik ooit ergens zou hebben geschreven of gedaan, maar dan duikt hij weg. Smaad en laster zijn strafbaar. Als webbeheerder bent u hiervoor mede verantwoordelijk als u dit op uw forum toelaat.
19 juli 2016 at 9:52 / Beantwoorden /

PeterPC
Welke starters? Van een eethuisje, coffee shop? En juist ik heb geen probleem. Maar ik ben dan ook geen probleemzoeker. Maar dat is dat regressief links eigen.
18 juli 2016 at 17:40 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Je kunt RvW wel een hand geven wat betreft duiken, zeg! Misschien ben je wel een progressieve rechtsdenker, die met alle plezier alle sociale verworvenheden van zijn ouders inlevert.
18 juli 2016 at 19:10 /

B&W tussen de wijnen

Door Johan Bos op 14 juli 2016 om 12:06, in de categorie Bedrijfsleven en economie.
Deze week bij wijnkoperij Henri Bloem aan de Amsterdamseweg dus. B & W, die geregeld buiten het raadhuis vergaderen, brachten er – wat heet – een werkbezoek. Samen met andere winkeliers aan deze weg wordt gekeken naar het oprichten van een bedrijfsinvesteringzone (BIZ). Als de meeste ondernemers in het gebied daaraan meedoen, zijn de andere automatisch verplicht een investeringen mee te betalen. [..]
Het college kreeg een rondleiding door de winkel. Daarnaast werd dus gesproken over de mogelijkheden van het oprichten van een BIZ aan de Amsterdamseweg. Een BIZ houdt in dat bedrijven in winkelgebied, kunnen samenwerken door middel van investeringen in vooraf samen vastgestelde onderwerpen als bijvoorbeeld veiligheid, publiciteit en uitstraling.

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

tegen stemmer
Ja ja straks mooie verlichte straat,alleen klanten blijven weg omdat ondernemers hun prijzen moeten verhogen,omdat een stelletje achterlijke weer iets in hun schild voeren,omdat hun eigen zaken slecht gaan,nou bink en bloem succes straks de meest gehate winkeliers van de Amsterdamseweg,eigenschuld andere op kosten jagen zal jullie ook raken onze klanten blijven weg maar van jullie bedankt vast mocht het doorgaan.
27 juli 2016 at 15:16 / Beantwoorden /
Frank Bikker
Nog nooit een ondernemer geweest, maar is het niet een beetje vreemd dat als een zeker percentage middenstanders heeft besloten om iets te gaan doen, dat de anderen gedwongen zijn om mee te doen? Is dit soms het principe van de vrije markt of van de grootste bek/ portemonnee?
27 juli 2016 at 16:21 / Beantwoorden /
tegen
Biz is een ziekte om ondernemers op kosten te jagen.stop deze onzin ondernemers zijn straks veel duurder uit door gemeente bemoeienissen .
hier even de nadelen op rij
1. OZB OPSLAG
2. reclame belasting
3. naast biz bijdragen dient er ook contributie betaald te worden
4. verplicht mee doen
5. gemeente rekent 2,5 % inningskosten
6. subsidie na 5 jaar zelf betalen kosten ondernemers gemeenten haalt handen weg
7. eventuele herindeling straat moet open geen inkomsten door werkzaamheden
8. daadwerkelijk hebben we straks een nette straat zonder klanten maar wel mooie verlichting
9. neem ook effe kijkje op Centrumxl.nl
10 wees verstandig stem NEE
Laat je als ondernemer niets dwingen omdat het bij de andere ondernemer slecht gaat omdat deze te grote investeringen heeft gedaan en er nu niet meer uit komt.
27 juli 2016 at 18:07 / Beantwoorden /
MarkHele biz gewoon opdoeken zij zijn de drempel ik ben tegen biz geen verrijking en verrassingen
27 juli 2016 at 22:41 / Beantwoorden /
Mark amstelveen ink
Gisteren avond vrouwtje met een leuk smoelwerk bij me geweest om mij ook om de tuin te leiden,en warm te maken voor hun mooie plan BIZ,nou geloof me met een mooi smoelwerk en een heerlijk lijf kan je mij niet inpakken,de feiten blijven het zelfde BIZ gaat de ondernemer op kosten jagen waar vele geen winst aan hebben,er zullen best wel een paar ondernemers zijn die dit graag willen,ten kosten van andere kijk maar naar het stadshart daar waren ook veel mooi plannen,nu komen er alleen maar kijkers en meer leegstand,winkelend publiek Let nu ook op de centen,word je duurder gaan ze elders,BIZ brengt schade aan de ondernemerstart op langer termijn kosten worden hoger,veiligheid word er niet beter op,tevens moet de gemeente zorgen dat het veilig is maar dat kunnen ze niet ook niet met meer geld van ondernemers, criminelen slaan onverwacht toe daar kan je je niet tegen beveiligen,schoon houden van winkel gebied is taak van de gemeente daar betalen we al genoegauw belasting voor,ook gezamenlijk geld inleggen vrijwillig of verplicht is geen goede zaak gemeente heft daar 2.5 procent van wat natuurlijk diefstal is wij hebben immers over ons geld al belasting afgedragen,en toch proberen ze het door te drammen omdat er iemand tussen zit die hier financieel beter van word,gratis bestaat niet meer,ook word onze leefbaarheid aangetast ,nu worden vele zaken gedoogd waar straks boetes opstaan,ik kan zo nog wel effe doorgaan,maar wil alleen maar zeggen open je ogen kijk verder voor uit laat je niet misleiden door mooie praatjes,kijk ook effe op Centrumxl daar staan ook vele nadelen en dat er ook een aantal BIZ zijn opgedoekt terwijl zij ook blij gemaakt werden met een mooie lege straat zonder publiek en hoge kosten.
Ik zeg nee tegen BIZ
6 augustus 2016 at 10:11 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Tegenstrijdige geluiden. Ik zocht BIZ op het internet en las:
“Een BIZ is een uniek instrument voor ondernemers en vastgoedeigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van winkelgebieden of bedrijventerreinen om te slaan over alle belanghebbenden en zo de basis voor de samenwerking te verbeteren. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degenen die mee betalen met de BIZ instemmen. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken.”
Dat klinkt niet gek. Het is goed als bedrijven samen hun gemeenschappelijke belangen behartigen. Ik weet echter uit ervaring dat sommige daar dan meer van profiteren dan andere en ook dat het kan leiden tot veel tijdrovende vergaderingen en onverantwoorde uitgaven.
Medewerking van de overheid valt in de praktijk tegen, omdat ambtenaren en ondernemers op verschillende planeten leven.
6 augustus 2016 at 15:08 / Beantwoorden /
Mark amstelveen ink
Mooi geschreven ik ben tegen een BIZ ,een ambtenaar met een plan,kan je beter in de vuilnisbak gooien geen van hen kan het echte leven op straat niet gaat uit een boekje vaak maken ze meer kapot.
6 augustus 2016 at 20:46 / Beantwoorden /
Anne groen
Beste allemaal
Mijn naam is Anne Groen,ik woon al vele jaren aan de Amsterdamseweg. Ik heb in al die jaren al ondernemers zien komen en gaan,velen zijn nog aanwezig. Ook heb ik een paar grote spelers zien komen waaronder natuurwinkel die zijn intrek nam in het voormalige Albert Heijn pand. Albert Heijn is verhuisd naar de over zijde, dan heb je de lidl en binkfietsen.
De grote spelers hebben het meeste belang bij een BIZ,zij zijn namelijk degene waarvan de ogen groter waren dan ze aan konden,nu zien ze dat het niet best gaat met hun onderneming.
Nu willen ze de kleine ondernemers dwingen om mee te doen om straks meer klandizie te vergaren. Maar met het opzetten van een BIZ komen er niet meer klanten, maar wel vele kosten voor de kleine ondernemers.
Kijk eens naar Koninginnedag wat nu koningsdag is geworden. Altijd geweldig georganiseerd door Abina,daar komen duizenden mensen op af,maar daarna niet meer klandizie. Dus ja, ik snap de commentaren van de kleine ondernemers wel. Mijn man is jaren ondernemer geweest en ook vaak tegen dit soort stenen aangelopen. Wees wijs, denk 10 keer na voor u met BIZ in zee gaat.
Een verontrustenden bewoner.
Grt Anne
9 augustus 2016 at 13:12 / Beantwoorden /
Frank
Ik kan me heel goed voorstellen dat die hr. Groenewegen op zijn zachtst gezegd zeer verbolgen is. Zijn hele etalage wordt zo verpest. Juist de kleine middenstand zorgt voor de couleur locale , niet een Lidl en een AH. Die grote zaken zijn door het hele land hetzelfde . Tevens leveren de kleine middenstanders juist net die kwaliteit en werkgelegenheid die die grote zaken niet kunnen leveren. Een mix is ook veel aantrekkelijker voor de consument. Het 1 trekt het ander aan, maar zo jaag je de kleintjes op kosten, die veel kwetsbaarder zijn. Waar is trouwens het axioma waar de overheid zo graag mee schermt , dat het midden en kleinbedrijf de aanjager van de economie zijn. Zo werk je ze toch alleen maar tegen?
13 augustus 2016 at 19:35 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Precies, Frank.
13 augustus 2016 at 20:06 / Beantwoorden /
Frank
Hetzelfde geldt eigenlijk gedeeltelijk voor het Stadshart, waar UR alles wil bepalen voor iedereen, vanwege het feit dat zij alleen in een hoge beursnotering zijn geïnteresseerd . Zij zijn eigenlijk een communistisch winkelstaatje , waarbinnen geen vrije markt bestaat. Sorry is een terzijde.
13 augustus 2016 at 21:55 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Frank, UR is – net als alle zaken aan de Amsterdamseweg en elders – inderdaad gericht op het maken van winst. Als UR geen eigenaar was van het winkelcentrum Stadshart, dan was een andere (buitenlandse) investeringsmaatschappij dat geweest. Het is niet zeker dat dat beter zou zijn. Daar komen we wel achter als de gemeente UR blijft tegenwerken.
De winkels hebben de vrije keuze om de hoge huren te betalen of niet. Dat is marktwerking. De kleine en interessante winkels worden zodoende verdrongen. Dat is inderdaad erg jammer, maar het zelfde zou in de Amsterdamseweg gebeuren als die wél aantrekkelijk was geweest voor kapitaalkrachtige bedrijven. Wil je dat de overheid winkels gaat subsidiëren of zelf gaat exploiteren?
Waar ik mij zorgen over maak is dat door de overkapping van de Rembrandtweg (de ‘Wintergarden’) straks tussen de Van Heuven Goedhartlaan en het Cobra museum geen fietsroute zal bestaan tussen Noord- en Zuid-Amstelveen. Hiervoor moet iets bedacht worden.
14 augustus 2016 at 11:03 / Beantwoorden /
Mark amstelveen ink
Gemeente kijkt hoe de ondernemer gaat overleven,gemeente kijkt alleen hoe ze geld binnen kunnen halen,en dan zijn er van die zielen die in eens heil zien in een BIZ,ze huren een lekkere wij in om de ondernemer warm te maken met mooie voorstellen en ideeën . Waar eigelijk elke bewoner en winkelier al lang belasting voor betalen.
Stadshart is mooi voorbeeld zouden ook meer klandizie krijgen,nu gaat de consument naar hoofddorp waar het vrij parkeren is en stuk goedkoper,omdat de ondernemers niet teveel op hoge kosten worden gejaagd.
Ik zeg nogmaals laat amsterdamseweg zoals het is,trap je in een BIZ zit je straks ook nog betaald parkeren,en geloof me dan is het klaar mensen blijven massaal weg,ik zie het bij mij in Amsterdam Noord buikslotermeerplein zou nooit betaald parkeren komen,nou het is er gekomen helft van publiek blijft nu weg.
Krijgen we hier ook als ze dit door zetten.
16 augustus 2016 at 0:30 / Beantwoorden /

SP: Teveel zorggeld naar spaarpot gemeente

Door Johan Bos op 13 juli 2016 om 16:50, in de categorie Politiek en Zorg.
“Schandalig”, noemde SP-fractievoorzitter Joep van Erp woensdagmiddag dat lonen voor hulpen in de huishouding zijn gedaald, terwijl de gemeente € 420.000 voor het op peil houden van de werkgelegenheid niet werd uitgegeven. De gemeente wendt volgens hem middelen van het Rijk om de keiharde bezuinigingen op de zorg te verzachten niet aan waarvoor het bestemd is, vindt de SP. ‘Het geldt verdwijnt in de algemene reserve.”
Van Erp zei dat de gemeente steeds voor het sociale domein – de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) – naar haar spaarpot sluist. In de woensdag door de gemeenteraad behandelde Kadernota (concept begroting) verdwijnt daarheen weer € 3,4 miljoen, constateerde de SP-er. Steeds minder mensen doen een beroep op huishoudelijke hulp, wethouder Raat zag een daling met 5%, en Van Erp vroeg zich af of dat niet kan duiden op zorgmijding. En in aansluiting daarop hoe goed politiek en bestuur eigenlijk de gemeente kennen.
Op de vergelijkingssite ‘weetwaarjegemeentestaat’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) komt Amstelveen er nogal bekaaid af, wist hij. Daaruit blijk dat, tegenover landelijke percentages over hulp aan buren, vrijwilligerswerk en kwetsbaarheid van inwoners, omtrent Amstelveen niets bekend is. Ook niet over de tevredenheid van Amstelveners over gezondheidsvoorzieningen bijvoorbeeld.

REACTIES (selectie):

PeterPC
“Steeds minder mensen doen een beroep op huishoudelijke hulp”
Terecht, die mensen hebben door dat anderen niet meer bereid zijn om al dat geld op te hoesten. Die hebben het ook al moeilijk genoeg. En dan wil ik het nog niet eens hebben over SP scheefwoners die hier geregeld hun onzin deponeren.
En wat te denken over druktemakers m.b.t. scooters, fall out etc. die alleen maar geïnteresseerd zijn in de waarde van hun woning. En nog een fraaie flat in Buitenveldert hebben die voor heel veel geld verhuurd wordt.
Deze prachtige gemeenschap gaat ten gronde aan regressief links en/of Stadshart bewoners met shekel tekens in hun ogen. Oh wacht, een ander valuta teken wellicht.
13 juli 2016 at 17:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@JB, u schrijft dat ik steeds over scooters en Stadshart begin, maar het zijn toch heus meestal anderen die dat doen en mij uitlokken om daarop te reageren. En zo ontaarden de meeste discussies in persoonsgericht gehakketak. PC, je verwijst naar mijn flat in Buitenveldert maar je vergeet dit keer om mijn 20 jaar oude Micra te noemen. Daar had je toch ook wat tegen?
13 juli 2016 at 18:12 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ze weten waarschijnlijk dat u altijd reageert. Als u daar nou eens mee stopt? Origineel zijn die reacties ook niet echt.
13 juli 2016 at 22:10 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, u heeft dus geen probleem met die persoonlijke beledigingen en valse beschuldigingen maar wel met het protest daartegen omdat het niet origineel is. U verwijderde mijn reacties waarin ik iemands echte naam had genoemd, maar anderen mogen mij wel Van Waanzin noemen. Op scholen wordt pestgedrag afgestraft, maar u laat het toe. Zodadelijk verwijt iemand mij Calimerogedrag. Erg origineel.
@PC, jouw pensioen wordt opgebracht uit de verhuur van vastgoed. Ik heb geen pensioen. Snap je?
14 juli 2016 at 7:14 / Beantwoorden /

PeterPC
Ik heb niets tegen die Micra, maar wel tegen de hypocriete eigenaar daarvan. Tevens is het vaak genoeg voorgekomen dat je mij noemde bij discussies waar ik in het geheel niet aan meedeed. Dus niet weer de zielepiet spelen hoor.
14 juli 2016 at 7:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Met al jouw schuilnamen is het nooit zeker of jij wel of niet aan een discussie meedoet.
14 juli 2016 at 8:27 / Beantwoorden /

Johan Bos
Heeft dit nou nog iets met zorggeld te maken?
14 juli 2016 at 12:20 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC begon over scooters, onze woning in het Stadshart, de flat die ik in Buitenveldert ‘voor heel veel geld’ verhuur en ook over mijn hypocrisie. Dat had allemaal ook niets met de zorg te maken, maar daar zei u niets over.
14 juli 2016 at 13:25 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, waarom verwijdert u niet niet meteen die persoonsgerichte uitlokking door PC ea? Mijn verweer daartegen haalde u wel weg. Wilt u alstublieft dat eeuwige pesten ontmoedigen en niet steeds sommige reageerders voortrekken? Dan krijgen we misschien eindelijk normale inhoudelijke discussies.
14 juli 2016 at 14:21 / Beantwoorden /

Johan Bos
Bij mijn weten haalde ik ook wat van Peter weg, maar vindt het heel erg als ik een beetje gek word van jullie en soms wel eens wat vergeet. Stel mij niet steeds van die op-alle-slakken-zou leggende vragen…
14 juli 2016 at 17:32 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, het begint steeds met pestgedrag van anonieme trollen. Niet alleen op dit forum maar op alle ‘(a)sociale media’. Als u die pesterijen (persoonlijke beledigingen, valse beschuldigingen, etc.) ontmoedigt door dat consequent te verwijderen, dan hoeven de slachtoffers van die pestkoppen zich ook niet steeds daartegen te verweren. Probleem opgelost.
14 juli 2016 at 19:33 / Beantwoorden /

Johan Bos
U hoeft zich toch niet eindeloos met hetzelfde te verdedigen.
15 juli 2016 at 1:20 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, u beschermt steeds de anonieme treiteraars en pestkoppen ten koste van degene op wie zij het – met naam en toenaam – hebben gemunt. Ook nu weer: U schrijft dat ik bij mijn verdediging origineler moet zijn ipv dat u van hen verlangt dat zij hun aantijgingen onderbouwen.
Op dezelfde beschuldigingen verweer ik mij met hetzelfde verweer. De heren komen echter telkens met nieuwe beschuldigingen en beledigingen. Dit keer was het uitbuiting van huurders, belastingontduiking en hypocrisie. De vorige keer waren het golf en mijn Micra. Daarvoor Jodenhaat en antisemitisme. Het houdt niet op.
Als u consequent anonieme beledigingen en ongefundeerde beschuldigingen verwijdert, dan mag u ook mijn protest en verweer weghalen. Op die manier schept u de ruimte, gelegenheid en veiligheid die noodzakelijk zijn voor een open publiek debat over lokale maatschappelijke en politieke kwesties.
15 juli 2016 at 9:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, als u consequent de off-topic, persoonsgerichte narigheid van anonieme trollen als Reaguurder, PeterPC, Slimpie, Dompie, Ceaucescue, etc. verwijdert (inclusief de onvermijdelijke protesten en klachten van hun slachtoffers), dan wordt het verzieken van uw forum wellicht minder aantrekkelijk voor die kwaadwilligen.
Hopelijk wordt dit forum dan een veilig en interessant forum voor openbaar publiek debat over kwesties die Amstelveners aangaan. Zoiets is er namelijk verder niet in Amstelveen.
14 juli 2016 at 19:04 / Beantwoorden /

Reaguurder
Robert ik heb je stukje in het Dichtbij krantje gelezen en na het zien van de gepubliceerde foto’s ben ik heel erg geschrokken ! ik wist niet dat het zo erg was met die scooters en motoren ! heel veel sterkte daar in die Stadshart jungle echt niet normaal man !
14 juli 2016 at 14:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Heeft dit nou nog iets met zorggeld te maken?” vroeg Johan Bos hierboven aan mij. Goeie vraag, maar helaas alleen steeds aan de verkeerde persoon gesteld.
Het is trouwens prima wonen aan het Stadsplein. Die scooters in het voetgangersgebied zijn voornamelijk hinderlijk voor de bezoekers van het winkelcentrum en gevaarlijk voor de spelende kinderen op het Stadsplein.
14 juli 2016 at 16:31 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Reaguurder, heb je het over mijn ingezonden brief die het Amstelveens Nieuwsblad op 3 augustus 2011 afdrukte onder de kop ‘Scooteroverlast: handhaaf aub!’? Nu haal je wel een erg oude koe uit de sloot, vind je zelf ook niet? In het archief van PC zitten nog veel oudere. Doorgraven!
15 juli 2016 at 9:55 / Beantwoorden /

PeterPC
Volgens mij stond er in de dodebomen uitgave van 14 July j.l. weer een huil stukje van jouw hand, Van Waning.
15 juli 2016 at 19:19 / Beantwoorden /

[XXXX Verwijderd door Johan Bos, #Censuur.]
Robert van Waning
PC, Dichtbij wordt in ons gebouw in het centrum van Amstelveen niet bezorgd *). Ik ben dus meteen naar de bibliotheek gegaan om een exemplaar te bemachtigen. En jawel: Mijn brief over scooters in het Stadshart stond er in!
Kan je nagaan: Sinds 2011 is het die zogenaamde wethouder van de VVD niet gelukt om die krengen uit het voetgangersgebied te weren! Het is goed dat dit weer eens onder de publieke aandacht wordt gebracht.
*) De gemeente betaalt De Telegraaf vast het volle pond om Dichtbij als gemeenteblad te laten functioneren, maar dat komt niet bij de bewoners terecht. Kennelijk gaat het daar ook niet om.
15 juli 2016 at 20:24 / Beantwoorden /
[XXXX]

Frank Bikker
Dit beleid, dat door de hr. Raat met trompetgeschal wordt gebracht, stoort mij met name door het feit dat hij beweert dat er een daling was van 5% in de zorgvraag is. Dat zal best kloppen, maar hij vergeet er bij te vertellen dat de eigen uurbijdrage naar boven is bijgesteld en de bovengrens voor mensen die meervoudige zorg nodig hadden omhoog. Om een voorbeeld te geven met willekeurige getallen: Enkel huishoudelijke hulp van 18 naar 24 euro/uur en bij meervoudige zorg van 500 euro naar 700 euro/4weken. Bij dergelijk soort zaken gaan mensen, die enkel een interieurreiniger nodig hebben dan zwart een huishoudelijke hulp in huren.
Zo kun je dus de zorgvraag laten dalen en het zwart werken stimuleren en ook de fraude met de bijstand voor mensen die wel wat werken maar geen inkomen hebben op bijstandsniveau.
Ook zegt hij dat dit geld allemaal in de spaarpot van de gemeente gaat, maar ik heb in het verleden wel eens een sommetje gemaakt wat er in zijn ambtsperiode aan onzinprojecten is uitgevoerd. Ik kwam tot bijna 2 1/2 miljoen euro!!!!! De lijst hoef ik hier niet te herhalen. Nota bene, werd ik ( een SP’er) vanmorgen benaderd door iemand uit zijn eigen gelederen die vond dat hij met bepaalde projecten te ver was gegaan. Hij had het zelfs over toestanden van een zeer bekend VVD lid in Limburg.
14 juli 2016 at 18:39 / Beantwoorden /

Frank Bikker
RvW Had je ook nog iets te melden over de gang van zaken in de zorg, want daar gaat het hier namelijk over. Iedereen heeft daar tenminste 1 opm. geschreven, behalve jij.
16 juli 2016 at 14:56 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Sorry Frank, maar ik heb niets toe te voegen. Ik maak gebruik van mijn vrijheid van géén meningsuiting. Trouwens, als ik iets schrijf, ga je schelden, maar als ik niet schrijf, is het ook niet goed. Het is lastig om het jou naar de zin te maken.
16 juli 2016 at 16:37 / Beantwoorden /

PeterPC
Klopt Robert, het gaat Frank helemaal niets aan of je iets over de zorg zegt. Jezelf zorgen maken over de ellende in Amstelveen heeft toch ook met zorg te maken? Frank begint een beetje op Rupsje Nooitgenoeg te lijken. Jammer, hij begon zo goed een kleine 40 jaar geleden.
16 juli 2016 at 18:24 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Geen commentaar.
16 juli 2016 at 19:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, dat bedoel ik: Als ik geen commentaar heb, schrijf ik niets. Als JB PC’s eerste reactie meteen had verwijderd vanwege off-topic en persoonsgericht, dan had dat een hoop geleuter gescheeld. Misschien was de discussie dan wél over de afroming van de zorggelden gegaan.
16 juli 2016 at 21:47 / Beantwoorden /

Johan Bos
‘Als ik geen commentaar heb, schrijf ik niets.’ Waarom nu dan?
17 juli 2016 at 16:06 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB,
1ste. Frank had commentaar op het feit dat ik geen commentaar op de zorggelden had.
2de. Hij schrijft steeds ‘Geen commentaar’ en daar gaf ik commentaar op.
3de. Om u een aanleiding te geven om weer op mij te vitten.
4de. Als u persoonsgerichte off-topic opmerkingen zolals van PC meteen verwijdert, vermijdt u dat uw weblog volloopt met zinloos gehakketak van aanval en verweer.
17 juli 2016 at 17:02 / Beantwoorden /

PeterPC
Nou nou Robbie, je draaft weer helemaal door. Zoals ik eerder memoreerde sleep jij mij en Frank er ook geregeld bij als we nog niet eens meegedaan hebben bij een artikel. En dat altijd roepen van hij of zij zeiden dat of dat begint behoorlijk zielig te worden. Fijne dag verder.
17 juli 2016 at 18:04 /

Robert van Waning
Dit bedoel ik, PC. Wil je ontkennen dat jij ook hier weer begin met persoonsgerichte opmerkingen die nergens op sloegen?
17 juli 2016 at 18:36 /

Schiphol drukker dan ooit

Door Johan Bos op 12 juli 2016 om 10:05, in de categorie Schiphol.
Schiphol denkt dat dit de druktste zomer in de 100-jarige geschiedenis van de luchthaven wordt. Voor het eerst wordt de grens van 200.000 passagiers per dag doorbroken. In de zomervakantie loopt de teller bijna dagelijks op tot 200.000 of meer aankomende, vertrekkende en overstappende reizigers.
De eerste in een reeks piekdagen was zaterdag met rond de 215.000 passagiers. In juli en augustus reizen circa 12,7 miljoen passagiers via Schiphol. Vorig jaar waren er ruim 10,6 miljoen. De verwachting is dat Schiphol dit jaar in totaal zal uitkomen op circa 63 miljoen passagiers.
[…]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Reaguurder
Lekker veel contrails 🙂
12 juli 2016 at 12:14 / Beantwoorden /
Snufsnikkel
Beter dan rokende Micraatjes 🙂
12 juli 2016 at 12:21 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Reaguurder en Snufsnikkel, mede dankzij jullie ben ik altijd de topic. Dit keer dankzij mijn dierbare Micra en die vreselijke contrails (vliegtuigsmog).
Eén opstijgend vliegtuig verbruikt evenveel (en vervuilt de lucht dus even erg) als 350 Micra’s. De weer- en klimaateffecten van de luchtvervuiling door vliegtuigen op 10 – 13 km hoogte wordt onderschat. Het is goed dat jullie daarop wijzen.
Het is dus maar goed dat de (nu al noodlijdende en zwaar gesubsidieerde) luchtvaartindustrie geen toekomst heeft. Zij zal binnen afzienbare tijd haar piek bereiken en daarna steeds sneller krimpen.
12 juli 2016 at 14:07 / Beantwoorden /

Reaguurder
Dat is best wel ernstig allemaal Robert! Heb jij misschien wat meer informatie voor mij over dit onderwerp ? want ik maak mij nu wel zorgen om de toekomst !!
12 juli 2016 at 14:57 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Reaguurder, ik weet dat jouw vraag niet serieus bedoeld is, maar ik zal er toch een kort serieus antwoord geven. Er is namelijk alle reden om je zorgen te maken. Dat zou echter geen verrassing moeten zijn. Er is immers lang genoeg gewaarschuwd.
Mbt de economie heeft men op de verkeerde paarden gewed, zoals fossiele energie, globalisering, kredieten zonder tegenwaarden, het optuigen van financiële machten die zich onttrekken aan democratische controle, economische groei die gebaseerd op uitputting van voorraden en vervuiling en vernietiging van het leefmilieu (biodiversiteit, schoon water, vruchtbare bodem, schone lucht, stabiel klimaat). De gevolgen van overbevolking en migratie worden onbeheersbaar.
Het is allemaal al in 1971 gezegd door de Club van Rome, maar vrijwel niemand wilde luisteren en dat is nog steeds zo. De mens is niet zo verstandig.
Wat Schiphol betreft: De luchtvaart heeft geen toekomst, maar de mensen nemen het er nog van terwijl dat eigenlijk al lang niet meer kan. Vliegen is veel te goedkoop.
Welgemeend advies: Lees niet alleen De Telegraaf.
12 juli 2016 at 15:41 / Beantwoorden /

expat
En wat heeft dit met Schiphol te maken? Opletten JB, Van Waning gaat wederom off topic. Bestaat dat woord ‘hardleers’ nog steeds?
12 juli 2016 at 17:43 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Expat, uitputting van fossiele grondstoffen, klimaat, leefmilieu etc. hebben meer met Schiphol te maken dan jou kennelijk lief is. Daarom wil jij – net als de meesten – niet dat daaraan aandacht wordt besteed.
Waarom vroeg je niet aan Snufsnikkel wat Micra’s met Schiphol te maken hebben? (Ik heb er één.) En weet je wat contrails zijn, waar Reaguurder het over had? (Ik maak daar al 20 jaar foto’s van. Kijk maar op contrails.nl) Moest je hen niet aangeven bij JB, klikspaan?
Reaguurder en Snufsnikkel verwezen dus naar mij en ik reageerde daarop. Wat is daar mis mee?
12 juli 2016 at 18:09 / Beantwoorden /

Reaguurder
Beste Robert, waarom reageren mensen zo fel als u nuttige informatie verstrekt ? ik snap hier niets van !
13 juli 2016 at 7:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Beste Reaguurder, inconvenient truth is onwelkom en irritant. Dat weet jij ook en daarom vraag je het.
Het artikel is een overgeschreven persbericht van Schiphol. Het werkt als een advertorial. Mensen worden – zeker in deze periode – bestookt met informatie (redactioneel en commercieel) die bedoeld is om reislust op te wekken. Lezers van dit artikel krijgen zin in een vliegvakantie: “Iedereeen gaat. Ik wil ook.”
Vliegen is de meest hinderlijke, energieverspillende, milieuvervuilende en klimaatbedervende manier van vervoer. Toch krijgen mensen er voornamelijk veel positieve informatie over, omdat media daar belang bij hebben. Advertenties van reisorganisaties en vliegmaatschappijen zijn een onmisbare bron van inkomsten. Zodoende zijn er ook veel reisrubrieken, -artikelen, -bijlagen, etc.
Een land dat het Klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, moet niet meewerken aan een verdere toename van het (nu al veel te intensieve) vliegverkeer. Zeker niet, omdat aan die groei vanzelf een einde zal komen door toenemende schaarste (en dus stijgende prijzen) van fossiele brandstoffen, door steeds strengere milieu- en klimaateisen en door steeds hogere belastingen, accijnzen en toeslagen.
Ik belicht vaak een kant die mensen niet willen zien of horen. Dat wekt bij sommigen agressie op. Dat is echter geen reden om mijn meningen niet te uiten. Anders worden de verhalen hier wel erg eenzijdig.
13 juli 2016 at 8:29 / Beantwoorden /

PeterPC
“Lezers van dit artikel krijgen zin in een vliegvakantie: “Iedereeen gaat. Ik wil ook.”
Klopt, uitvaartcentra adverteren ook. De lezers daarvan denken dan : “Iedereen gaat dood. Ik wil ook”
13 juli 2016 at 8:53 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, zoals je weet, gaat iedereen één keer dood maar gelukkig gaat niet iedereen vaak op vliegvakantie. Sterven is helaas noodzakelijk; vliegen niet.
Het aantal advertenties van uitvaartcentra valt in het niet bij die van de vliegreisindustrie. Er zijn dan ook geen overlijdensartikelen, -rubrieken, -bijlagen om het adverteren door uitvaartcentra aan te moedigen. Mensen denken bij het lezen daarvan niet dat zij dood willen maar wel dat hun begrafenis of crematie goed wordt geregeld.
13 juli 2016 at 10:54 / Beantwoorden /

Piet van Puffelen
Nou ik zou niet naar die van Waanzin luisteren dat is een charlatan!!
13 juli 2016 at 13:03 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“De groei van de middenklasse betekent dat de klassieke twee weken kamperen vervangen zijn door meerdere reizen per jaar, steeds vaker naar exotische bestemmingen. De toeristische en hospitality sector is dan ook de snelst groeiende economische sector, die ondanks de crisis groeit met 2 procent per jaar. Deze sector draagt meer dan 10 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen, slurpt water voor zwembaden en golfterreinen, veroorzaakt vervuiling en vormt een serieus risico voor verspreiding van ziektes. .. Het toerisme brengt lokaal inkomen, maar vaak veel minder dan gedacht. Toeristen zijn gestresst, doelwit van zakkenrollers, relaties staan onder druk. Je zou bijna denken dat als het niet al bestond, het toerisme beter afgeschaft kan worden. En toch blijven ze vertrekken, die toeristen: 1,13 miljard in 2014. Allemaal bouwen ze ongemerkt een enorme koolstofschuld op. .. Er staan alleen al vele miljoenen Aziaten te trappelen om de Notre Dame, de Sixtijnse Kapel of het Rijksmuseum te bezoeken. En terecht. Misschien dat de mensheid over een halve eeuw met verbijstering terugkijkt naar een wereld waarin bijna iedereen onbeperkt reisde.”
(Louise Fresco, column in de NRC van vanavond.)
“CO2-uitstoot moet vol op de rem. Klimaatafspraken van Parijs zijn lang niet genoeg om opwarming tot veilige 2 graden te beperken.” (Voorpagina de Volkskrant, 30 juni jl.)
En dan hebben ze het alleen nog maar over CO2..
13 juli 2016 at 22:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Slimpie, als je iedereen wilt verbannen die off-topic schrijft, dan blijft er vrijwel niemand over. Wanneer was eigenlijk de laatste keer dat jij iets verstandigs on-topic schreef? Of ben ik altijd de topic?
De overlast die passagiers nu op Schiphol ondervinden is peanuts vergeleken bij de ellende waarmee het gros van de mensheid te maken krijgt als men doorgaat met het opwarmen van het klimaat.
12 juli 2016 at 21:03 / Beantwoorden /

Hans van D L
Luchtvaart levert maar 3% uitstoot van de het totaal aan broeikasgas ! de energie centales stoten 43 % van al het broeikasgas uit !
13 juli 2016 at 8:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
HansvDL, de uitstoot van waterdamp en fijnstof (condensatiekernen, CCN’s*) door het vliegverkeer in hoge luchtlagen draagt veel meer bij aan de opwarming van het klimaat dan die van CO2. De luchtvaartlobby gebruikt die relatief ‘geringe’ uitstoot van kooldioxide graag ter afleiding van het échte probleem.
*) Cloud condensation nuclei or CCNs (also known as cloud seeds) are small particles typically 0.2 µm, or 1/100th the size of a cloud droplet [1] on which water vapour condenses. Water requires a non-gaseous surface to make the transition from a vapour to a liquid; this process is called condensation.
Zie ‘Hoge bewolking of vliegtuigsmog?’ (http://bit.ly/2a8Erbn) en contrails.nl
13 juli 2016 at 12:35 / Beantwoorden /

Raat: Bunker wordt monumentaal educatief project

Door Johan Bos op 11 juli 2016 om 16:20, in de categorie Overheid.
In tegenstelling tot omwonenden, die de gemeente voor de rechter slepen, blijven B&W er bij dat de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg, een gemeentelijk monument moet worden. Het college heeft voor het oplappen ervan al vast € 150,000 begroot en wil dat de gemeenteraad dat woensdag goedkeurt. Wethouder Herbert Raat zegt in een brief aan de gemeenteraad dat het niets te maken heeft met verheerlijking van nazipraktijken, maar alles met het levendig houden van de verschrikkingen van de oorlog voor komende generaties.
Er is contact geweest met het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en stichting Amstelveen Oranje, die met gemeentelijke steun het project ‘Nooit meer terug gekomen’ ontwikkelt, dat gericht is op het boven tafel krijgen van verhalen over Joodse Amstelveners in de Tweede Wereldoorlog. De twee organisaties vinden volgens Raat de herdenking van wat oorlog en onderdrukking aanrichtte in Amstelveen belangrijk en gaan met de gemeente in overleg over de wijze waarop de bunker daarin een rol kan spelen.
[…]
Over de definitieve invulling van het educatieve programma, waarover B&W met verschillende partijen in overleg zijn, en verder onderzoek naar de geschiedenis rond de oorlog komen voorstellen naar de gemeenteraad. Raat: ”Volgens onze laatste informatie wonen in Amstelveen, na Amsterdam, de meeste Joden in Nederland. Het is daarom van belang dat we onderzoek doen naar de oorlogsgeschiedenis van onze Joodse inwoners.”

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Frank Bikker
Ronduit verspild geld. Elk Amstelveens kind heeft wel eens een bunker gezien en leerstof/ verhalen/ films/ docu’s over WO2 zijn in overvloed te vinden in de (school)bibliotheek en internet. Zelfs over de regionale geschiedenis van WO2 zijn er sites.
11 juli 2016 at 16:30 / Beantwoorden /
Olaf Oomes
Aardig geprobeerd Hr. Raat, maar u zit fout, hartstikke fout, op dit dossier. Voelt u dat dan echt niet aan?
11 juli 2016 at 16:50 / Beantwoorden /
Rotary-vriendje
Ach, al die monumenten, herdenkingen; allemaal voor de bühne. Arthur Japin zei het laatst heel treffend in een interview. “We herdenken al 71 jaar en we leren helemaal niets !” De ellende gaat gewoon door. Alleen maar gelegenheden om die Oranje-trekpoppen te legitimeren in hun baantje. Maxima staat te janken bij een monument. Ze weet van toeten noch blazen. Haar vader gooide ze zo de zee in, al die gasten die een eigen mening hadden. Zullen wij hier anderhalve ton in een oude bunker smijten. Pffff. Het mag weer duidelijk zijn….. VVD-ers kunnen niet met geld omgaan.
11 juli 2016 at 17:47 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Krachtige lobby.
11 juli 2016 at 22:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Nazidom, Jodenvervolging en WO2 en de meeste andere oorlogen hadden hun oorsprong in het levendig houden van de geschiedenis en het verbijzonderen van bevolkingsgroepen ogv de afkomst, religie en cultuur van de vervolgers en van de vervolgden cq vijanden.
Denken Raat, CIDI, etc. dat foto’s en films in een zaaltje in een lelijk gebouwtje iets zal bijdragen aan de wens en het vermogen van jonge mensen om met elkaar samen te leven ondanks de verschillen die zij van huis uit hebben meegekregen?
Kinderen van openbare, bijzondere, rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en orthodox- en liberaal-joodse scholen gaan straks natuurlijk wel apart naar die bunker.. Ze kunnen beter met elkaar gaan sporten in gemengde teams.
12 juli 2016 at 8:44 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Eens.
12 juli 2016 at 11:33 / Beantwoorden /

 

Omwonenden bunker vragen sloop aan rechter

Door Johan Bos op 8 juli 2016 om 16:57, in de categorie Overheid en Wijknieuws.
Omwonenden van de bunker aan de Wolfert van Borselenweg, die B&W tot gemeentelijk monument willen maken, zijn naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. De door hen opgerichte vereniging ‘Sloop de Bunker’ vraagt schorsing aan van dat besluit, waarvoor het college de gemeenteraad voorstelt al vast € 150.000 beschikbaar te stellen. De zaak bij de voorzieningenrechter dient op 22 juli. Volgende week woensdag komt in de raad de Kadernota (concept volgende begroting) aan de orde, met daarbij het gewraakte voorstel tot geldelijke reservering. [..]
Volgens hen is er op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) sprake van onbehoorlijk bestuur. Zij denken dat wethouder Herbert Raat, die met het voorstel kwam, het nu gevraagde geld gaat uitgeven om een begin te maken met renovatie van de bunker, terwijl niet zeker is of die de status van monument zal behouden. De wethouder gaat in tegen de wil van de omwonenden en frustreert het democratische proces, zeggen die. Het is naar hun mening mogelijk dat de wethouder al geld voor opknappen van de bunker heeft uitgegeven, omdat hij vragen daarover niet heeft beantwoord in een raadscommissie. Zij vinden het vreemd dat, terwijl er tegenstanders zijn, het voorstel van B&W anderhalve ton beschikbaar te stellen woensdag gewoon ter tafel komt. [..]
Komende generaties worden, als de bunker nu een monument wordt, waarin veel geld is geïnvesteerd, gedwongen er gemeenschapsgeld aan te blijven besteden, is een ander bezwaar. Na de hoge renovatiekosten wordt het namelijk onacceptabel het ding nog te slopen. Het verkeert al decennialang slecht onderhouden en verkeert in een vervallen staat, voeren de bezwaarden aan. Rijp voor de sloop dus. Overigens komt er deze maand nog een hoorzitting over de bunker. Zij vraagt de rechter ook daarmee rekening te houden.

Reacties (selectie)

KGB
Bunkergate.
8 juli 2016 at 22:23   /   Beantwoorden  /

Frank Bikker
“Nazibunker” Het zal wel. Als men alle gebouwen moet slopen waar in WO2 nazi’s in hebben gezeten, van openbare gebouwen tot bunkercomplexen, dan zijn we nog wel even bezig. Dan mag je bijvoorbeeld wel de helft van IJmuiden en Zandvoort opblazen. Gewoon volstorten met beton of volproppen met prikkeldraad en de boel door bosjes aan het oog laten onttrekken. Slopen kost gewoon te veel, kies voor de goedkoopste optie, maar vergeet wel dat onzalige monumentenplan.
8 juli 2016 at 23:56   /   Beantwoorden  /

KGB
Nazibunker slopen in Amstelveen. Offertes gevraagd!
9 juli 2016 at 1:10   /   Beantwoorden  /

Zandvoorter
Geen kwaad woord over onze bunkers. Ik heb in die bunkers zeer erotische avonturen beleefd met Franse, Engelse en last but not least Duitse jongedames. Vooral die laatste categorie was een overwinning op Duitsland.
9 juli 2016 at 13:33   /   Beantwoorden  /

slimpie
Frank ????? Ik neem aan dat je mij, de grote slimpie bedoelt!
En slimpie is ook niet jaloers. Als 36 jaar jonge god, slinger ik met mijn trots nog een emmer met 10 liter water over de schutting. Hupsakee, 3 à 4 rondslingeren die emmer en bulls eye.
9 juli 2016 at 19:01   /

Robert van Waning
Dit soort vunzige flauwekul is meer naar de zin van de ‘reguliere reaguurders’ (PC cs) en van de redactie. Alles is beter dan een inhoudelijke discussie over politiek, bestuur en kwesties van algemeen belang. Dat willen de adverteerders niet.
9 juli 2016 at 20:46   /

Johan Bos Auteur
Hoe weet u wat de redactie en adverteerders willen? O ja, u kijkt in harten, was ik even vergeten…Overigens nog nooit een klacht van adverteerders gekregen. U wel misschien. Stuur eens door…
10 juli 2016 at 2:19   /

Robert van Waning
“De wethouder gaat in tegen de wil van de omwonenden en frustreert het democratische proces.”
Niets nieuws onder de zon. Er moet meer geluisterd worden naar verstandige en betrokken omwonenden die meedenken over algemeen belang. Raat luistert niet graag, want hij kan het niet zo goed.
Waar blijft de opstand tegen de A9-plannen?
PS
En nu maar hopen dat dit mag blijven staan.
9 juli 2016 at 11:47   /   Beantwoorden  /

Rotary-vriendje
Robert, ze gaan je weer kielhalen dat je de A9 er weer bij betrekt… hahahahahaha. Ik begin ‘m wel goed te vinden 🙂
9 juli 2016 at 12:25   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Rotary, de verhoudingen zijn zoek als over die bunker wél eindeloos wordt gedelibereerd en geprocedeerd, maar niet over het échte drama dat Raat voor Amstelveen heeft bekokstoofd. Daarbij vergeleken is die bunker peanuts.
Bij de A9 gaat het immers om véél meer geld, over véél meer beton op een onwenselijke plek en over véél meer overlast voor de omwonenden gedurende véél langere tijd.
Mensen discussiëren liever en gemakkelijker over kleine kwesties dan over grote, omdat zij daarvan de omvang en de consequenties niet kunnen overzien.
En wat die bunker betreft: Er was toch een particulier die hem wilde opknappen en gaan gebruiken? Láát hem, al moet iemand hem waarschuwen dat hij misschien niet weet waaraan hij begint..
De Romeinse senator Cato beëindigde elke redevoering met: “En overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.” Carthago wérd uiteindelijk inderdaad door Rome verwoest. De vernietiging van die vermaledijde A9-plannen van VVD-ers Schultz en Raat is (hopelijk) een kwestie van volhouden.
9 juli 2016 at 13:17   /   Beantwoorden  /

PeterPC
Cato zei ook “Vermijd woordenwisselingen met kletskousen”. Misschien moeten wij normale reaguurders dat maar eens van toepassing op jou laten zijn.
9 juli 2016 at 13:45   /   Beantwoorden  /

Frank Bikker
Geen commentaar,RvW.
9 juli 2016 at 15:02   /   Beantwoorden  /

[XXXX  #Censuur.]
Robert van Waning
Bestuurlijk onvermogen is het patroon dat tot uiting komt in die monsterlijke Drol, dat zotte Poelbadje en nu weer die foeilelijke bunker en het Stadshart (waar maar geen schot in komt), de A9-trog (waartoe juist veel te gemakkelijk is besloten) en de zorg (waarop men geen grip meer heeft).en de zorg (waarop men geen grip meer heeft).
9 juli 2016 at 16:45   /   Beantwoorden  /
[XXXX]

Frank Bikker
no comment.
9 juli 2016 at 17:55   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Mijn bijdrage werd geredigeerd, gehalveerd en vrijwel inhoudsloos gemaakt. Dit nieuwe redactionele beleid is niet gecommuniceerd aan de gebruikers en heeft ook geen basis in de Gebruiksvoorwaarden. Democratie, grondrechten en publiek debat op z’n Amstelveens?
9 juli 2016 at 20:32   /   Beantwoorden  /

PeterPC
“inhoudsloos”? Maar dat is het altijd.
10 juli 2016 at 6:16   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Frank, wat een verademing, die ‘no comments’ van jou. Je zegt met die twee woorden even veel als in je langere reacties. Houden zo!
9 juli 2016 at 22:10   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
PC, JB schrapt niet in inhoudsloze reacties. (Kijk maar naar die vunzigheid hierboven,) Dat doet hij alleen als iets pijn doet. De veronderstelling dat adverteerders bezwaar hadden gemaakt, was de vriendelijkste die ik kon bedenken. Ik huiver namelijk bij de gedachte dat een journalist zou bezwijken voor politieke of bestuurlijk druk.
Nu blijf ik alleen nog met de vraag waarom mijn reactie werd gecensureerd.
Teksten van reageerders zijn en blijven hun eigendom. Die mogen alleen worden geweigerd of verwijderd ogv de Gebruiksvoorwaarden, maar zij mogen niet ongevraagd worden gewijzigd of ingekort.
10 juli 2016 at 15:50   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Alle media zijn dus in overtreding? Zij moeten klakkeloos opnemen wat hen wordt toegestuurd?
10 juli 2016 at 17:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, media die reacties van lezers willen kunnen redigeren of inkorten, vermelden dat duidelijk in hun voorwaarden. Het gaat daarbij vooral om ruimtegebrek in papieren media. In uw voorwaarden ontbreekt dan ook dat voorbehoud. Teksten zijn in beginsel het eigendom van de auteurs. Iedereen dient het auteursrecht te respecteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Duidelijk?
11 juli 2016 at 15:16 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ach, u bent de enige die ook hierover altijd zeurt. Ik ga door met verwijderen van zouteloze herhalingen. Laat ik nou denken dat een ander niet papieren medium u daarom ook wel eens heeft geweerd…
11 juli 2016 at 16:37 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, als u niet weet waarover u het heeft, kunt u maar beter uw mond houden. Dan hoef ik u ook niet tegen te spreken. Mijn verbanning door Volkskrant Opinie had te maken met een kritisch commentaar op iets wat een columnist had geschreven. Eenmalig, dus.
Niet iedere sanctie is per definitie terecht. Redacties spelen graag eigen rechter. Als journalisten wanen zij zich verheven boven wet en recht en zeker boven gewone burgers.
De door u geschrapte zin was geen herhaling. Ik had niet eerder het verband gelegd tussen bestuurlijk onvermogen en en de mislukking van kleine en grote Amstelveense projecten.
U schrapt niet de eindeloze herhalingen van anderen.
11 juli 2016 at 17:..

[XXXX #Censuur]
Robert van Waning
Verkeerde keuzen, schimmige financiering, hoge kosten en slechte organisatie kenmerken kleine gemeentelijke projecten als de Drol, het Poelbad en nu weer de Bunker. Het kost allemaal veel tijd en geld, bezwaren worden genegeerd en weinig burgers zijn er blij mee. Gelukkig gaat het om vrij kleine zaken.
Veel ernstiger is het dat dit bestuurlijke onvermogen ook grote projecten treft, zoals de noodzakelijk modernisering, optimalisering en uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart (waar geen schot in zit), het open verkeersriool van de A9 (een historische fout), de sneltram (waarvoor veel haltes verloren gaan en die geen aansluiting krijgt op Schiphol), en de zorg (waarop de gemeente geen grip heeft).
10 juli 2016 at 16:13   /   Beantwoorden  /
[XXXX]

Robert van Waning
Ook deze bijdrage werd gehalveerd, verminkt dus. Dit is censuur. Ik mag van JB geen voorbeelden noemen van de grote projecten die worden getroffen door bestuurlijk onvermogen.
@JB, waarom schrapt u in mijn teksten? U heeft daartoe niet het recht als daarin de Gebruiksvoorwaarden niet zijn geschonden.
10 juli 2016 at 20:55 / Beantwoorden /

[XXXX #Censuur]
Robert van Waning
Dit werd geschrapt uit mijn bijdrage van 10 juli 2016 at 16:13:
“Veel ernstiger is het dat dit bestuurlijke onvermogen ook grote projecten treft, zoals de noodzakelijk modernisering, optimalisering en uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart (waar geen schot in zit), het open verkeersriool van de A9 (een historische fout), de sneltram (waarvoor veel haltes verloren gaan en die geen aansluiting krijgt op Schiphol), en de zorg (waarop de gemeente geen grip heeft).
[XXXX]

Johan Bos
Omdat u eeuwig en altijd over hetzelfde praat. U sleept het werkelijk overal bij. Zet eens een andere plaat op.
11 juli 2016 at 2:05 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, waar heeft u het over? Wát sleep ik overal bij? Ik schreef toch niet over scooters in het Stadshart en ook niet over de gebrekkige handhaving door wethouder Raat? Dat zijn de dingen waarover ik volgens u altijd schrijf.
Als u het recht wilt voorbehouden om bijdragen van reageerders te redigeren, inhoudelijk te wijzigen of gedeeltelijk te schrappen, dan moet u dit in uw Gebruiksvoorwaarden vermelden zoals andere media dat ook doen.
11 juli 2016 at 8:24 / Beantwoorden /

Ook zorg over Amstelveense zorgcentra

Door Johan Bos op 6 juli 2016 om 15:38, in de categorie Zorg.
“Prima dat de resultaten van het onderzoek nu in de openbaarheid zijn gekomen”, zegt wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bracht onder meer de namen van 150 zorginstellingen naar buiten waar iets aan de hand is. In Amstelveen vielen Amstelring Groep, Zonnehuis Groep Amstelland en Brentano (met Huis aan de Poel, Klaasje Zevenster en Nieuw Vredeveld, alsmede thuishulp onder zich) onder de 150.
“Als je een hotel wilt boeken, kun je via een sterrensysteem kijken waar je terecht komt en er zijn ook beoordelingen op internet te zien. Zoiets bestaat voor verpleeghuizen niet. Dat is gek eigenlijk. Ik juich het dan ook toe dat iedereen nu een beetje meer inzicht kreeg in de kwaliteit van de verleende zorg. Er zijn ook instellingen waar het wél goed gaat. En dat blijkt ook uit het onderzoek.”
[…]
Volgens Raat verdient overigens niet alleen wat fout gaat vermelding, maar ook veel dingen die naar zijn mening goed gaan. Hij vindt dat velen in de zorg heel hard werken. “Maar als je een probleem niet ziet en duidelijk noemt in de openbaarheid kun je het niet oplossen”, zegt hij. “Zonder diagnose geen genezing. En wat er fout of goed is, moet voor iedereen duidelijk zijn en niet in verhullend jargon in geheime rapporten terecht komen.”

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Rotary-vriendje
Citaat:”In Amstelveen vielen Amstelring Groep, Zonnehuis Groep Amstelland en Brentano (met Huis aan de Poel, Klaasje Zevenster en Nieuw Vredeveld, alsmede thuishulp onder zich) onder de 150.”
Dat zijn dus nagenoeg alle huizen in Amstelveen. Wat moet er nog meer gebeuren wil een wethouder zijn verantwoording nemen en aftreden. Ik zou zeggen meneer Raat; treed af !
6 juli 2016 at 21:40 / Beantwoorden /
Frank Bikker
Vriendje, ik weet dat dit onderwerp je na aan het hart ligt, is het dan niet nodig om je nickname te laten vallen! Men neemt je dan ook serieuzer.
7 juli 2016 at 0:23 / Beantwoorden /
Rotary-vriendje
Ja, Frank. Moreel heb je misschien gelijk en ik heb niets te verliezen, maar daar ben ik kennelijk te laf voor. Ben ooit onder de poort van Delphi doorgelopen met de tekst: Ken U zelve en ik zal nimmer voor mijn onvolmaaktheid weglopen. Dus ik zal er zeker over nadenken. Gr. Marco (het begin is er 🙂
7 juli 2016 at 1:06 / Beantwoorden /
frank bikker
Jazeker, je komt dan meer als 1 van die 4 apostelen over.
7 juli 2016 at 1:41 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Citaat: “Volgens Raat verdient overigens niet alleen wat fout gaat vermelding, maar ook veel dingen die naar zijn mening goed gaan.”
Knap hè? De pers is voor Raat een instrument dat hij virtuoos bespeelt. Na een mislukt wethouderschap liggen voor hem als voorlichter de banen voor het oprapen.
6 juli 2016 at 22:37 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Moet je zien RvW doet zijn mond open bij een sociaal onderwerp. O nee, hij kan zich weer bezig houden met houden met zijn favoriete hobby; “Raat belasteren”
7 juli 2016 at 0:21 / Beantwoorden /
frank bikker
De wethouder moet niet zo schijnheilig doen. De verzorgingshuizen, verpleegtehuizen en thuishulp viel trouwens tot 2016 niet eens onder hem, daarna gedeeltelijk. Ik vraag mij trouwens af hoe een wethouder die de financiën beheert tevens ook kan gaan over ouderenbeleid enz. In het verleden zijn er vanuit burgers (o.a. via Dichtbij.nl + reageerders) toch signalen zat gekomen. Daarnaast bestaan de diverse beoordelingssites. Velen daarvan waren louter negatief. Nu is het vaak wel zo dat op dergelijk soort sites vaak het negatieve overheerst, maar als het alleen maar dat is geeft dat toch wel te denken.
Daarnaast heeft wethouder Raat blijkbaar Van Rijn altijd op zijn blauwe ogen geloofd. Er is in ieder geval in de hagiografisch berichtgeving rondom deze man nog iets verschenen dat hij vraagtekens heeft gezet bij het Haagse beleid. Maw. op dit vlak heeft hij enkel een slaafse houding aan genomen, terwijl de man (als ie wil) echt wel anders kan.
Daarnaast moeten ze ook niet zo piepen, als jij via een soort moderne koppelbazerij, je personeel het allerlaagste salaris, een waardeloze rechtsposities, bijna geen volledige werkweken enz aanbiedt, kun je niet verwachten dat je waar voor je geld krijgt.
De werknemers zullen hun reguliere werk afraffelen ( dus niet goed voor kwaliteit) en voor de rest gaan ze beunhazen in het zwarte circuit om maar aan enigszins normaal inkomen te hebben. Al dit bovenstaande was nog niet bij onze bestuurlijke hoogintelligente, vooruitziende elite opgekomen zullen we maar zeggen.
Dat Raat nog durft te roepen dat het prima is dat de resultaten naar buiten zijn gekomen hebben we niets. Het past hem eerder spijt te betuigen en als de bliksem aan het werk te gaan ipv het uiten van deze holle, ronkende, lege retoriek.
7 juli 2016 at 0:15 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, je schrijft: “Er is in ieder geval in de hagiografisch berichtgeving rondom deze man nog iets verschenen dat hij vraagtekens heeft gezet bij het Haagse beleid.”
Moet dat ‘iets’ niet ‘niets’ zijn?
En bedoel je dat in hagiografie kritiek geen plaats krijgt? Dat is precies mijn bezwaar tegen de voortdurende ophemeling van Raat in de lokale ‘pers’.
7 juli 2016 at 9:03 / Beantwoorden /

Zoostje
RvW mag dus geen dingen zeggen over Raat, maar jij mag dat wel?
8 juli 2016 at 19:08 / Beantwoorden /
Frank Bikker
RvW mag niets over Raat zeggen aangezien hij in het verleden nog nooit zijn mond heeft opengetrokken over een sociaal onderwerp. Hij grijpt enkel elk onderwerp aan om een bak stront over Raat uit te storten en het maakt dan niet uit of het over omgewaaide bomen gaat of dit, als het maar tegen Raat is, want die heeft in het verleden zijn opgeblazen egootje doorgeprikt door hem heel beleefd te zeggen dat hij een aandachttrekker is ten koste van zijn medeburgers [#artikel Raat].
Ik vind het trouwens veel belangrijker hoe jij over de algemene gang van zaken in de zorg denkt. Zelfs PC heeft een genuanceerde maar duidelijke uitspraak hierover gedaan.
8 juli 2016 at 23:19 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, “Bak stront”? Bedoel je mijn reactie van 6 juli 2016 at 22:37? Die was uiterst mild vergeleken met alles wat jij en anderen daarna over Raat en zijn falende beleid hebben geschreven. Zie de bloemlezing van 8 juli 2016 at 10:39.
En verder kom je weer off-topic met diezelfde oude koe uit de sloot.
9 juli 2016 at 12:45 / Beantwoorden /

Geheelonthouder
Ik heb sterk het vermoeden dat Frank elke opmerking van jou m.b.t. Raat daaronder categoriseert.
9 juli 2016 at 13:38 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het artikel gaat (zoals best vaak) over Raat en heeft (zoals gewoonlijk) een positieve toon en strekking: Het gaat allemaal prima in Amstelveen, want Raat heeft verstandige maatregelen genomen, zoals de geografische verdeling van Amstelveen onder vier thuiszorginstellingen.
Dat is een voorbeeld van Raats virtuoze manipulatie van de pers, want die thuishulp is een heel ander onderwerp. (Ik heb trouwens mijn twijfels geuit over die verdeling.)
De aanhoudend stroom van positief nieuws die Raat – met welwillende medewerking van de lokale ‘pers’ – genereert, verdient een kritische beoordeling door onafhankelijke en zelfstandig denkende burgers. Daarvoor is dit forum.
Frank, twee reageerders vóór mij pleitten voor het aftreden van deze wthouder. Daar zei je niets over. Ik wenste Raat een succesvolle voortzetting als voorlichter en je gaat mij meteen weer bashen. Dat is duidelijk jóuw hobby.
7 juli 2016 at 8:43 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik wordt beroerd van uw vooroordelen. Waar staat dat het in Amstelveen goed gaat, terwijl wordt gemeld dat vrijwel alle zorginstellingen in deze stad onderwerp toezicht door de inspectie zijn? Waar staat dat de door Raat genomen maatregelen verstandig zijn? Nou ja, de SP pleitte er min of meer voor dat de thuiszorg bij Amstelring bleef. Dat heb ik inderdaad niet gemeld, maar je kunt niet alles zeggen. Raat heeft met geen woord tegen mij over de thuishulp gesproken, ik constateerde zelf dat dezelfde Amstelring er op dat gebied door hem was uitgegooid. Maar wat deze wethouder ook zegt, het valt bij u natuurlijk altijd verkeerd want hij deugt niet voor zijn vak. En elke uitlating van hem is propaganda. Aldus Robert van Waning. Zullen we nu stoppen met dat gezeik?
7 juli 2016 at 10:32 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Iemand die iets tot vooroordeel reduceert maakt zich meestal ook schuldig aan vooroordelen. Ik begrijp dat de heer van Waning het zwijgen wordt opgelegd ? Als er iemand gebasht wordt is het RvW wel.
Laten we de vrijheid van mening tot in de ruimste zin van het begrip omarmen en dat een mate van vasthoudendheid sommigen niet zint, lijkt mij niet het probleem van degene die deze uit.
7 juli 2016 at 13:52 / Beantwoorden /
Johan Bos
De ruimste zin is nou uitgerekend bij Rob van Waning niet welkom. Die komt altijd met wetten, regels, voorschriften etc aan om op grond daarvan wat anderen als hun mening over hem te berde brengen aan te klagen. Dat probleem ontloopt men als Van Waning zich hier niet meer meldt. [#ban] Ook u gaat er trouwens niet op in dat ik nergens moslims noemde en nergens schreef dat het prima gaat in Amstelveen. Integendeel. In het artikel werden de instanties genoemd die onder toezicht staan. Maar ik gun ook u uw vooroordeel.
7 juli 2016 at 13:55 / Beantwoorden /
Olaf Oomes
Het heeft er thans toch alle schijn van dat het bolwerk Raat ernstige scheuren begint te vertonen. Wellicht is zijn uiterste houdbaarheidsdatum aanstaande. Dit is niet het eerste dossier waarop Hr. Raat het politiek uit zijn vingers laat glippen.
We worden allemaal senior en dan willen we in ons Amstelveen toch graag in een goede zorginstelling terechtkomen mocht dat aan de orde zijn. Ik krijg op basis van deze rapportage toch echt het idee dat dit op dit moment in Amstelveen niet het geval is. In plaats van te sparen moet Hr. Raat wellicht eens gaan investeren!
7 juli 2016 at 11:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, reageer ook eens op wat de anderen schreven. Twee pleitten voor het aftreden van wethouder Raat. De derde reageerder liet geen spaan heel van Raats beleid en van diens ‘holle, ronkende en lege retoriek’. Volgens de vierde reageerder heeft Raat zijn houdbaarheidsdatum bereikt.
Werd u ook beroerd van díe kritiek of alleen van de mijne omdat ik de meegaandheid van de lokale pers er bij betrok?
Volgens mij wordt u beroerd van tegenspraak. Dan is het vervelend om te moeten leven in een democratie met grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting.
Waarom vervoerde u destijds eigenlijk schrijfmachines naar de Sovjet-Unie? Wilde u die mensen in staat stellen Was dat opdat die mensen lovende dingen over de communistische machthebbers konden schrijven?
7 juli 2016 at 13:16 / Beantwoorden /

Johan Bos
O, ik moet weer wat van u. Deze keer reageren op anderen. Iedereen mag over Raat zeggen wat hij wil. Alleen niet over Van Waning, want die voelt zich snel bedreigd, beledigd, etc. Ik wordt niet beroerd van kritiek op Raat, maar van de eindeloze herhaling. Over handhaving op het Stadsplein t.a.v. scooters, fietsen en lawaai. Verder mag iedereen mij tegenspreken wat – dat is u kennelijk weer ontgaan – geregeld gebeurt, ook door degenen die u wilt aanklagen. U bent voorstander van vrijheid van meningsuiting voor zover die u niet treft. Eigenlijk alleen van vrijheid voor uw eigen mening. Dat was destijds ook zo met de top van de Sovjet-Unie. Vandaar die (wettelijk daar ook verboden) gesmokkelde schrijfmachines etc. Het was voor u een heerlijk land trouwens, want het baste er van de wetten, regels en voorschriften, waaraan ik mij dus niet hield…
7 juli 2016 at 14:05 / Beantwoorden /
Zoostje
Iedereen mag over RvW zeggen wat hij of zij wil, maar niet over Raat?
8 juli 2016 at 19:52 / Beantwoorden /
Frank Bikker
RvW je moet woorden niet lopen te verdraaien en eens goed lezen wat ik eerder bij dit artikeltje over jou schreef. Het onderwerp interesseert je geen bal, enkel Raat bashen. Ik mag hopen dat JB je een ban geeft als je zo alles weet te verdraaien.
7 juli 2016 at 14:18 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, hoezo verdraai ik jouw woorden? Jij had toch kritiek op Raats beleid? Hij moest van jou toch spijt betuigen en als de bliksem aan het werk gaan? Je noemde Raat zelfs schijnheilig en zijn retoriek ‘hol, ronkend en leeg’. Toe maar. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Schrik je misschien van je eigen woorden en ga je daarom mij maar weer eens bashen?
7 juli 2016 at 15:34 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Helemaal niet en ik neem er geen letter van terug. Ik zeg enkel dat hij bij dit probleem is ondersteunt door de meerderheid van de gemeenteraad en dat andere partijen weigeren om echt samen te werken op dit vlak , terwijl ze toch echt raakvlakken hebben.
Mij interesseert de persoon Raat eigenlijk geen bal. Het gaat mij erom dat in een gemeente als Amstelveen die zich erop beroemd 1 van de beste woongemeenten van Nederland te zijn, het mogelijk is dat men de oudste en zwakste groep zo in de kou kan laten staan, nadat er vanuit de bevolking genoeg signalen zijn gekomen. Dat neem ik de meerderheid van de gemeenteraad kwalijk met aan het hoofd Raat.
7 juli 2016 at 16:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Iedereen is het er hier wel over eens dat Raat als wethouder niet zo’n succes is.
Frank Bikker vindt dat Raat spijt moet betuigen en als de bliksem aan het werk moet gaan. Hij noemt Raat schijnheilig en diens retoriek ‘hol, ronkend en leeg’. Marco Rotary schreef dat Raat maar eens moest opstappen en Olaf Ooms is van oordeel dat Raat zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt. Jan Demming begrijpt niet dat Amstelveen de VVD ondanks Raat toch aan een meerderheid blijft helpen. Mijn mening is wel duidelijk en – mede door de felle reacties van Johan Bos daarop – bekend.
Samenvattend lijkt de conclusie van dit forum dat er sprake mag zijn van een ‘mislukt wethouderschap’.
7 juli 2016 at 21:13 / Beantwoorden /

Jan Demming
Hr. van Waning, nu begrijp ik helemaal wat anderen bedoelen met het foutief citeren door u. Het is niet vanwege de heer Raat dat ik niet begrijp waarom zoveel Amstelveners op de VVD stemmen, maar vanwege de VVD zelf, die landelijk gezien het hele land naar de filistijnen aan het helpen is, uiteraard met hartelijke steun van de PvdA.
7 juli 2016 at 21:22 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik had Frank Bikker overigens juist geciteerd en zijn woorden niet verdraaid. De beschuldiging was een typisch geval van framing.
7 juli 2016 at 21:50 / Beantwoorden /

slimpie
Het is GVD godsgeklaagd dat RvW weer alles weet te verdraaien naar een nummertje Raat bashen. RvW zit voor iedereen even te bepalen wat ie denkt. Het gaat hier over het sociale beleid tov ouderen, maar dat vindt de aso RvW totaal onbelangrijk.
7 juli 2016 at 23:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Slimpie, noem één inhoudelijke bijdrage van jou aan deze discussie over het sociale beleid tov ouderen. Je bent toch geen aso? Volgens mij gaat het trouwens over asociaal beleid dat als sociaal wordt gepresenteerd.
8 juli 2016 at 9:09 /
Frank Bikker
RvW wil je mij nooit citeren, want zoals jij dat doet is dat in principe allemaal verdraaid.
8 juli 2016 at 23:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Jan Demming, u schreef niet te begrijpen waarom Amstelveen (lokaal dus) op de VVD blijft stemmen. “Vraag me niet waarom, maar het is gewoon zo,” schreef u. De conclusie lijkt gewettigd dat u het bij een geslaagd wethouderschap van VVD-er Raat vast wél had geweten.
7 juli 2016 at 21:38 / Beantwoorden /

frank bikker
RvW weet de hele discussie naar het onderwerp Raat over te hevelen ipv de kwaliteit van de zorg en het gezwatel van de politiek hierover.
8 juli 2016 at 8:53 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank Bikker schrijft dat ik in m’n eentje de hele discussie naar het onderwerp Raat overgeheveld. De volgende commentaren op het functioneren van die wethouder heb ik echter NIET geschreven:
“Wat moet er nog meer gebeuren wil een wethouder zijn verantwoording nemen en aftreden. Ik zou zeggen meneer Raat; treed af!”
“De wethouder moet niet zo schijnheilig doen.”
“Ik vraag mij trouwens af hoe een wethouder die de financiën beheert tevens ook kan gaan over ouderenbeleid enz.”
“Daarnaast heeft wethouder Raat blijkbaar Van Rijn altijd op zijn blauwe ogen geloofd. .. op dit vlak heeft hij enkel een slaafse houding aan genomen, terwijl de man (als ie wil) echt wel anders kan.”
“Dat Raat nog durft te roepen dat het prima is dat de resultaten naar buiten zijn gekomen hebben we niets.”
“Het past hem eerder spijt te betuigen en als de bliksem aan het werk te gaan ipv het uiten van deze holle, ronkende, lege retoriek.”
“Holle, ronkende retoriek is het enige dat Raat intellectueel ter beschikking staat.”
“Allemaal akkoord, maar als puntje bij paaltje komt stemt driekwart van Amstelveen in maart volgend jaar als gewoonlijk op de VVD. Vraag me niet waarom, maar het is gewoon zo.”
“D66, zo heeft de praktijk in het huidige B&W bewezen, is eigenlijk geen haar beter. .. Dus ja dan kom je als gemiddelde en bemiddelde Amstelvener toch vaak bij de VVD uit. Op zich geen echt slechte keuze als je Hr. Raat even wegdenkt.”
“Zelfs toen vele gemeenten bepleitten om meer tijd om deze veranderingen in te voeren, heeft de gemeente Amstelveen niets gedaan.”
“Het heeft er thans toch alle schijn van dat het bolwerk Raat ernstige scheuren begint te vertonen.”
“Wellicht is zijn uiterste houdbaarheidsdatum aanstaande. Dit is niet het eerste dossier waarop Hr. Raat het politiek uit zijn vingers laat glippen.”
“Laat [Raat] nu met dit groter onderwerp aan de slag gaan en niet wat dooddoeners debiteren van “Laten we ook die zaken benoemen die goed gaan”. Ja, dank je de koekoek, niets gaat volledig goed of fout. Aan dit soort gezwatel hebben we niets.”
“Maar ik blijf er bij dat de raad + Raat hier grote steken hebben laten vallen en in meerderheid de andere kant hebben uitgekeken.”
“De nazi bunker kan Raat achtervolgen. Maar verder zonder twijfel geschikt voor Minister Communicatie in het eerstvolgende kabinet.”
8 juli 2016 at 10:39 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het verplaatsen van reacties te maken kan hebben met het verwijderen van reacties, begreep ik. Er zijn niet alleen reacties verwijderd die in strijd waren met de Gebruiksvoorwaarden van Blog.nl, maar er zijn ook teksten gewijzigd en ingekort omdat die Johan Bos niet bevielen. Dat is in strijd met die zelfde Gebruiksvoorwaarden.
Willekeur regeert, onze meningsuitingen zijn vogelvrij. Wij staan daar net machteloos tegenover als destijds de burgers in het communistische Oostblok, China, Noord-Korea, Zimbabwe,etc. Dit is democratie en publiek debat op z’n Amstelveens.
8 juli 2016 at 20:05 / Beantwoorden /
Zoostje
Welke zijn dan de verwijderde reacties? En waar reageer ik dan op, als de heer Bos zijn blog aanpast aan zijn gerieven? En waarom wordt men daarin dan niet gekend? Idd mocht dat waar zijn, dan denk ik dat de heer Bos een probleem kan krijgen. Je mag dus hier reageren als dat binnen zijn ‘beleid en opvattingen’ valt?
8 juli 2016 at 20:17 / Beantwoorden /

ChristenUnie: ‘VVD / D66 naïef over Stadshart’

Door Johan Bos op 30 juni 2016 om 14:55, in de categorie Stadshart.
“Naïef”, noemt de ChristenUnie de opvatting van de liberale coalitiepartijen VVD en D66 over het Stadshart. Ten onrechte beschuldigen zij volgens fractievoorzitter Bert de Pijper eigenaar Unibail Rodamco, eigenaar van het winkelcentrum, dat zij dat laten verloederen. Zij moeten niet UR maar B&W er op aanspreken, vindt De Pijper. Want die voeren volgens hem te weinig regie over de toekomstige ontwikkelingen van het Stadshart.
“Voor politieke partijen is niet Unibail de directe gesprekspartner, maar het college van B&W. En het gaat er om dat we onze politieke invloed aanwenden, waar deze het meest effectief kan zijn.” Het college moet volgens de ChristenUnie concreter richting geven in de contacten met Unibail. “In de huidige discussie lijkt het college onzichtbaar en dat mag niet zo zijn”, zegt De Pijper.
VVD en D66 kunnen dan wel teleurgesteld zijn over het gebrek aan visie bij UR op de toekomst van het Stadshart, maar het is volgens De Pijper een gemiste kans dat zij niet hun invloed aanwenden waar die effectief kan zijn: bij het college.
“Het is werkelijk naïef van VVD en D66 te menen dat hun oproep effect zal hebben bij Unibail Rodamco, waarvan het hoofdkantoor in Parijs is gevestigd. Zij hadden er beter aan gedaan het college op te roepen met Unibail in gesprek te gaan.”
De ChristenUnie vindt dat B&W, binnen hun toekomstvisie 2025 over het Stadshart, met beleidsinitiatieven moeten komen om weer een winkelgebied te maken waar de “gewone Amstelvener” graag komt. “Unibail mag hierin niet de partij zijn die leidend is, zoals de oproep van VVD en D66 lijkt aan te geven.” De Pijper vindt de in de pers verschenen oproep van VVD en D66 aan Unibail een verkeerd signaal.

REACTIES (Selectie; volg de link voor het complete artikel en de volledige discussie.)

Olaf Oomes
Tot op zekere hoogte eens met het gestelde in het artikel. Echter Hr. De Pijper stelt ook, ik citeer: “Unibail mag hierin niet de partij zijn die leidend is, zoals de oproep van VVD en D66 lijkt aan te geven.”.
Het punt is nu juist dat enkele jaren terug B&W en UR het volledig eens waren over een uitbreidingsplan. Echter dit struikelde over protest vanuit de schilderswijk waar een beperkt aantal huizen zou moeten sneuvelen. De commotie en daarop volgend politiek mismanagement door Hr. Raat zorgde ervoor dat er thans een politiek embargo ligt op uitvoering van dit plannen. Ik roep Hr. De Pijper dan ook op zich hard te gaan maken om dit embargo te gaan doorbreken.
1 juli 2016 at 9:17 / Beantwoorden /

slimpie
De hr. Oomes roept hier op om keihard de (woon)belangen van een groep burgers te vertrappen onder het mom van de gemeente had al een afspraak gemaakt met de projectontwikkelaar. Ik vraag mij af of die overeenkomst zwart op wit bestaat. Een gemeente kan toch nooit over de eigendomsrechten van een stel huizenbezitters heen stappen zonder het opstarten van allerlei onteigeningprocedures. die ook nog van groot algemeen belang moeten zijn. De bewijslast hiervan ligt dan ook nog bij de gemeente.
Op dit moment ziet het naar uit dat de UR enkel op haar manier het project wil voltooien. Tja en dat is misschien nu net een brug te ver voor de gemeente. Hetgeen mij logisch lijkt. Dus wat UR doen? Dwarsliggen! Winkels leeg laten staan, (te) hoge huren vragen panden opkopen en wat laten verslonzen enz.
De heren Oomes en Van Waning die zelf volgens mij in het Stadshart wonen, hebben ook een eigen belang bij uitbreiding van het WC, want dan worden hun woningen nog meer waard, want zij zitten buiten de gevarenzone. Als dat waar is, laten ze dat dan gewoon zeggen. Dat is wel zo eerlijk ipv allerlei kulargumenten aan te dragen.
1 juli 2016 at 17:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Dompie, verloedering van het Stadshart door gebrekkige handhaving en achteruitgang van het winkelcentrum door gebrekkige medewerking van de gemeente baart ons meer zorgen dan de waardevermindering van ons huis aan het Stadsplein. Dat is in de afgelopen jaren niet in waarde gestegen itt wat jij suggereert.
2 juli 2016 at 19:17 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Dompie, ons huis is geen winstobject maar een plek om plezierig te wonen. Wij delen dit gebouw met Unibail Rodamco. Dat is een goede partner die rekening houdt met onze wensen en belangen. De gemeente Amstelveen gedraagt zich als een onbetrouwbare partij, zowel tegenover de bewoners van het Stadshart als tegenover UR.
2 juli 2016 at 22:00 / Beantwoorden /

slimpie
“Ons huis is geen winstobject, maar een plek om plezierig te wonen” maar wel leuk meegenomen als het in waarde stijgt, niet? Trouwens als het zo plezierig is, waarom kanker je dan voortdurend over scooters, vliegtuigstrepen, A9, infrastructuur rondom Stadshart enz. ?
3 juli 2016 at 17:28 / Beantwoorden /
PeterPC
Pilletje vergeten Van Waning? Jouw waanbeelden worden nu echt beangstigend.
4 juli 2016 at 6:46 /
Robert van Waning
Ieder huisje heeft zijn kruisje. In ons geval is dat de gebrekkige handhaving in het Stadshart. De A9 is voor álle Amstelveners een tragische beslissing. En wat die scooters betreft: Die horen natuurlijk niet in een voetgangersgebied.
3 juli 2016 at 18:18 / Beantwoorden /
Matthijs
@RvW. U bent dus partner van UR. Nu begrijp ik uw verdediging van die onderneming en afzetten tegen de gemeente, die maar niet naar de pijpen van UR wil dansen, beter
3 juli 2016 at 14:03 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Matthijs heeft goed begrepen dat ik voorstander ben van modernisering en optimalisering (en dus uitbreiding) van het winkelcentrum Stadshart. Hij begrijpt alleen niet waarom. Dat is een kwestie van gezond verstand en van een onafhankelijke geest. Vandaar, Matthijs-zonder-achternaam.
4 juli 2016 at 20:14 / Beantwoorden /
Johan Bos
Matthijs en alle anderen op dezen site zijn, althans voor zover zij het niet met u eens zijn, volstrekt stompzinnig. Niemand kan natuurlijk tegen u verstand en inzicht op. U bent bijna God zelf, in wie u niet gelooft, uiteraard, want dan zouden er twee Opperwezens zijn…
4 juli 2016 at 20:19 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Matthijs, ik zal proberen om het je uit te leggen, maar ik verwacht niet dat dat gaat lukken.
De VVE (hopelijk weet je wat betekent; anders zoek je het maar op) van de woningen in dit gebouw zit samen met Unibail Rodamco (eigenaar van de winkels en kantoren) in een overkoepelende VVE.
Partijen die met elkaar in een contractuele verhouding staan, worden ook partners genoemd.
Als bestuurder van de VVE Woningen Rembrandthof ben ik tevreden over Unibail Rodamco als contractpartner. Helaas lijkt UR dat niet te kunnen zeggen over de gemeente, maar ik sta daar helemaal buiten en heb niets met die onderhandelingen te maken.
Ik ben benieuwd met welke verdachtmaking je nu weer op de proppen komt.
3 juli 2016 at 18:11 / Beantwoorden /
Matthijs
Waarom noemt u mijn achternaam als ik dat zelf niet doe? Heb trouwens jb gevraagd die te verwijderen. Of ook naam een toenaam van zoostje etc. bekend te maken. U houdt mij trouwens voor onbenul, door te zeggen dat ik niet weet wat VVE betekent, terwijl u tussen de haakjes net zoveel woorden voor Vereniging van Eigenaren had kunnen gebruiken als nu om mij te verwijzen naar ‘opzoeken’. Uit uw betoog blijkt verder dat u wel degelijk – zij het indirect – partner van UR bent. U zit met die onderneming in 1 vereniging. Logisch dat u tegen de gemeente bent….
3 juli 2016 at 20:00 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Matthijs, ik noemde uw achternaam omdat u uw anonimiteit misbruikt voor persoonsgerichte aanvallen. Johan Bos beschermt wel uw identiteit maar niet mijn reputatie door uw aantijgingen te laten staan maar mijn verweer daartegen te verwijderen.
4 juli 2016 at 8:22 / Beantwoorden /
Zoostje
Johan Bos, u heeft zelf de achternaam van Matthijs hier geplaatst.
4 juli 2016 at 19:00 / Beantwoorden /
Johan Bos
Dat was onjuist. Maar RvW had er allerlei anderen voor bedacht en ik wilde hem beschermen. Dat is dus fout geweest. Excuses. Ik moet RvW gewoon laten raaskallen en zijn opvattingen en gewoon weghalen als hij meent personen te kunnen identificeren.
4 juli 2016 at 20:14 /
Robert van Waning
Iemand die zijn achternaam niet bekend wil (laten) maken, is anoniem en wil dat blijven. Er is namelijk geen controle op de juistheid van zijn voornaam. Ik begrijp trouwens best waarom Matthijs liever anoniem blijft. Als hij zijn anonimiteit echter weer misbruikt voor anonieme aantijgingen dan noem ik weer zijn achternaam. Dat begrijpt u hopelijk wel.
4 juli 2016 at 21:33 / Beantwoorden /
Johan Bos
Is die controle er op voor- en achternaam dan wel? Verder barst het op deze site van de pseudoniemen. Nee ik begrijp niet waarom u zijn achternaam wilt noemen als hij zich geheel volgens uw maatstaven misdraagt. Ik zal die dan ook weghalen.
4 juli 2016 at 22:23 /
Robert van Waning
JB, het is laf om zelf buiten schot te willen blijven als je in het openbaar kritiek op iemand wilt uitoefenen. Dat is misbruik van anonimiteit. Iemand die alleen zijn voornaam gebruikt, is anoniem. Kijk maar de journalistieke regel mbt vrrdachte personen.
Matthijs R. weet wat hij kan verwachten als hij mij weer aanvalt. Waarom beschermt u eigenlijk hem wel en mij niet? Wat ik hier naar mijn hoofd krijg, is veel persoonlijker, gemener en beschadigender.
5 juli 2016 at 7:59 /
Robert van Waning
JB, wat op deze site wel en niet mag, wordt bepaald door de Gebruiksvoorwaarden van Blog.nl. Die geven u geen recht op willekeur en schendingen van grondrechten. U mag alleen reacties verwijderen waarin regels van wet en fatsoen worden geschonden. Als die gebruiksvoorwaarden u niet bevallen, kunt u misschien eens met de heer Blog gaan praten.
Persoonlijk vind ik dat reacties die niet over het onderwerp gaan of die louter bedoeld lijken om de discussie te saboteren, ook verwijderd zouden mogen worden. Anonieme smadelijke aantijgingen zouden altijd verwijderd moeten worden.
5 juli 2016 at 19:04 / Beantwoorden /
Johan Bos
Gaat u mij nu vertellen wat wel en niet mag? O ja, zal wel weet op grond van wetten en regels zijn. Ik laat niet doorgaan, zoals bij elk medium, wat volgens de redactie niet door moet. Over de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden hebben wij het al eerder gehad, ik vak niet – zoals u tot vervelens toe – in herhaling. Interessant is overigens u volgende opmerking: ‘Persoonlijk vind ik dat reacties die niet over het onderwerp gaan of die louter bedoeld lijken om de discussie te saboteren, ook verwijderd zouden mogen worden. Anonieme smadelijke aantijgingen zouden altijd verwijderd moeten worden’
Dus niet zeuren als ik u en anderen op grond daarvan verwijder ….
6 juli 2016 at 14:38 /
Robert van Waning
JB, u bent wel erg selectief in het verwijderen van bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp. Op scholen wordt pesten aangepakt, maar hier niet. In tegendeel.
6 juli 2016 at 16:24 /
Robert van Waning
JB, ik vertel u niet wat u wel en niet mag. Dat staat namelijk in uw Gebruiksvoorwaarden. Die gelden (net als de wet) voor iedereen, dus ook voor u. Er staat niet in dat u het recht heeft om reacties willekeurig te verwijderen of te wijzigen.
6 juli 2016 at 16:40 /
Johan Bos
Tegendeel staat er ook niet.
6 juli 2016 at 16:49 /
Robert van Waning
Matthijs suggereerde partijdigheid en belangenverstrengeling en -behartiging, alleen omdat wij in hetzelfde gebouw wonen als waarin Unibail Rodamco een kantoor geeft. Wij delen een dak, dat is alles. Onze VVE deelt geen zakelijke belangen met UR. Duidelijk?
Matthijs is trouwens wél een anonieme reageerder, want gij wil niet dat zijn achternaam bekend wordt gemaakt.
4 juli 2016 at 13:13 / Beantwoorden /
Johan Bos
U zei eerder dat u tot dezelfde VVE behoort als UR. In een VVE worden wel degelijk financiele belangen gedeeld, weet ik uit ervaring. Elke VVE kan zeggen alleen een dak te delen. Ik kan in de opmerkingen geen beschuldiging zien, bijvoorbeeld van het kaliber dat u wethouder Raat steeds met een vraagteken plaatst (wat ik wegneem) en dergelijke. Er reageren ook nogal wat mensen die het met u eens zijn en niet eens hun voornaam noemen. Wat is er aan een voornaam anoniem trouwens?
4 juli 2016 at 14:15 / Beantwoorden /
Robert van Waning
JB, UR exploiteert grote winkelcentra. Het snige wat wij als VVE Woningen Rembrandthof met UR te maken hebben is het onderhoud van het dak. Matthijs insinueerde dat dit mijn oordeel over de bedrijfsvoering en investeringsplannen van UR zou beïnvloeden. Dat is natuurlijk nonsens.
Als Stadshartbewoner wil ik graag dat dat goed wordt beheerd. De gemeente laat dat afweten.
Ik beledig Raat nooit persoonlijk maar ik heb wel kritiek op zijn slechte beleid mbt handhaving, A9, Stadshart, zorg, monumenten, etc. Omdat hij bewust de wet niet handhaaft, zet ik een vraagteken bij zijn functie. Door dat vraagteken te verwijderen, verandert u mijn meningsuiting. Dat is onbehoorlijk.
4 juli 2016 at 17:22 / Beantwoorden /
Johan Bos
U beledigt Raat niet persoonlijk, zegt u, maar alles wat hij doet is verkeerd en zegt dat hij bewust niet handhaaft (hoe weet u dat?), dus de wet overtreedt. Maar goed, dat zijn in uw ogen allemaal geen beschuldigingen. Maar als Matthijs zegt dat u belangen hebt bij UR – bijvoorbeeld omdat u gezamenlijk belang in hetzelfde dak hebt – is dat opeens wel een beschuldiging. Over investeringsplannen en bedrijfsvoering, door u nu erbij gesleept, heeft Matthijs het bij mijn weten niet gehad. Snapt u dat ik het niet meer snap?
4 juli 2016 at 20:06 /
Robert van Waning
Ik bekritiseer Raat als falende functionaris, maar ik beledig hem niet persoonlijk. Hij is een leuke vent. Ik dus schrijf niet dat hij een verwarde man is, dat hij pilletjes moet slikken of dat hij een slechte reputatie heeft. Dat zijn allemaal dingen die u wel over mij laat schrijven. Raat heeft zelf verklaard dat hij het uitdrukkelijke scooterverbod in het voetgangers van het Stadshart niet wil handhaven. “Dat is niet de stad die wij willen,” zei hij in het interview met zijn maatje Henk Godthelp met wie hij – naar eigen zeggen – kon lezen en schrijven.
4 juli 2016 at 21:09 /
Johan Bos
Nou, betwijfelen of hij zich wel aan de wet houdt als wethouder (i plaatst daar een vraag teken achter) os nou niet bepaald goed voor zijn reputatie. Je hoeft dat woord niet letterlijk te gebruiken om een reputatie volledig met de grond gelijk te maken.
4 juli 2016 at 22:28 /
Robert van Waning
Een wethouder die zijn eigen wetten (mbt scooters, alcohol op straat, geluidsoverlast, snelheid) niet hanfhaaft, ondergraaft zelf zijn eigen reputatie.
5 juli 2016 at 7:11 /
frank
RvW vindt Raat persoonlijk wel een leuke vent???? , terwijl je elke aangelegenheid aangrijpt om een lading bagger uit te storten over hem. Dus niet rancuneus die RvW.! Wat betekent dan in godesnaam rancuneus?
5 juli 2016 at 18:10 /
Robert van Waning
Frank, Herbert Raat is een gezellige vent maar een beroerde wethouder die verkeerde beslissingen neemt en die wetten niet handhaaft. Ik neem hem dat één-tweetje met Henk Godthelp inderdaad nog steeds kwalijk, omdat hij daarvoor – ondanks de reprimande van de Nationale Ombudsman – nooit zijn excuses heeft aangeboden.
@PC over welke ‘NSB-truukjes’ heb je het? Wees vooral eerlijk en duidelijk en besef dat je ernstige aantijgingen aannemelijk moet kunnen maken, ook al vindt Johan Bos dat helemaal niet nodig.
5 juli 2016 at 18:37 /
Robert van Waning
JB, kan het zijn dat u een reactie van mij hebt verwijderd waarin ik u vriendelijk delijk verzocht om PeterPC zijn smadelijke aantijgingen te laten staven? Die beschadigende beschuldigingenheeft u overigens gewoon laten staan. Smaad en laster zijn strafbare feiten en daarvoor bent u als beheerder van dit forum mede verantwoordelijk. Ik kan helaas niet naar de rechter want dat kost veel te veel geld en tijd.
6 juli 2016 at 15:28 /
Johan Bos
Ik heb van u en van anderen reacties verwijderd (meer van anderen trouwens), omdat ik een einde wil maken aan het onderlinge gehakketak, dat niets met het onderwerp heeft te maken. Wilt u nu stoppen met mij herhaaldelijk er op te wijzen hoe slecht en wetteloos ik hen. Ga naar de rechter als het u zo waar op de maag ligt.
6 juli 2016 at 15:40 /
Robert van Waning
Ik wist wel dat jullie het niet zouden willen begrijpen. Dit gebouw wordt door de eigenaars (bewoners en UR) gezamenlijk beheerd. Met de bedrijfsactiviteiten van UR hebben de bewoners niets te maken. Ik heb dus geen zakelijk belang bij die onderneming, itt wat jullie insinueren.
Als bewoner van het Stadshart betreur ik de onbetrouwbaarheid en onvoorspelbaarheid van de gemeente.
Als Unibail Rodamco het winkelcentrum Stadshart zou verkopen omdat het zich vanwege het gebrek aan medewerking door de gemeente niet verdr kan ontwikkelen, dan kunnen wij als bewoners alleen maar hopen dat wij daar een even correcte en betrouwbare mede-eigenaar voor terugkrijgen. Voor het winkelcentrum zou het in ieder geval geen verbetering opleveren, denk ik.
4 juli 2016 at 9:58 / Beantwoorden /
slimpie
Betrouwbaarheid van een projectontwikkelaar gaat zover als de winstcijfers/koersen laten zien. Heb je daar wel eens aan gedacht. Zolang er een mogelijkheid tot stijging in zit, gaan zij over lijken.
4 juli 2016 at 15:19 / Beantwoorden /
Robert van Waning
Slimpie schreef: “Een gemeente kan toch nooit over de eigendomsrechten van een stel huizenbezitters heen stappen..”
Precies. UR is eigenaar van de huizen die zij wil slopen tbv uitbreiding van het winkelcentrum en de hoogstnoodzakelijke verbetering van de infrastructuur. Dus?
Aan de bewoners wordt vervangende woonruimte in de buurt aangeboden. Wat is eigenlijk het probleem als zij op dat aanbod ingaan?
4 juli 2016 at 20:00 / Beantwoorden /
Robert van Waning
JB, Matthijs schreef: “U bent dus partner van UR. Nu begrijp ik uw verdediging van die onderneming en afzetten tegen de gemeente, die maar niet naar de pijpen van UR wil dansen, beter.”
Ik bén geen partner van UR, ik heb geen aandelen of andere zakelijke belangen in die gigantische multinational en ik ben niet betrokken bij hun bedrijfsvoering en dus ook niet bij hun evt uitbreidingsplannen in het Stadshart.
Matthijs suggereerde dat mijn mening over die uitbreidingsplannen wordt beïnvloed door eigenbelang en dat er dus sprake is van belangenverstrengeling en -behartiging. Zijn anonieme beschuldiging was ongefundeerd, onjuist en kwaadaardig. Als reactie noemde ik de achternaam van Matthijs, omdat anonieme aantijgingen laf en onbehoorlijk zijn. U gaf Matthijs echter gelijk omdat ik in hetzelfde gebouw woon als waarin UR een kantoor heeft en omdat ik als VVE-bestuurder met UR overleg voer over het onderhoud van ons dak. Ja hoor, en daarom ben ik vóór de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum en tégen de gemeente. Het wordt hopelijk niet gekker.
5 juli 2016 at 10:03 / Beantwoorden /
Johan Bos
Ik voel mij partner van de andere eigenaren van het flatgebouw, waarin ik woon, die samen een VVE vormen. U niet blijkbaar. Partnerschap heeft niet alleen betrekking op het hebben van aandelen. Zo ken ik mensen die een partner hebben, met wie zij bijvoorbeeld getrouwd zijn, maar in wie zijn geen aandelen van financiele aard hebben. Hem kwaadaardigheid verwijten gaat mij wat te ver. UR maakt deel uit van dezelfde vereniging als u. Dan is er toch sprake van een bepaalde relatie. Overigens: U kunt reageren op anderen mots u dezelfde naam als zij gebruikt en daar niets aan toevoegt. Vindt u het leuk dat niet te doen, dan lijkt de tijd gekomen u ook hier te verbannen. U weet theoretisch niet of de Matthijs op wie u reageert dezelfde is als aan wie u denkt. Uw gedachten slaan volgens mij wel vaker met u op hol…
5 juli 2016 at 10:35 / Beantwoorden /
PeterPC
Nou JB, dat doet Van Waning bij mij ook als ik een in zijn ogen nare reactie plaats. En dat is eigenlijke elke reactie van wie dan ook. Jammer dat ik je daar nooit over gehoord heb.
5 juli 2016 at 10:55 / Beantwoorden /
Johan Bos
Ook dat ga ik aanpakken. Reageerders noemen bij de naam die zij zelf gebruiken.
5 juli 2016 at 11:38 / Beantwoorden /
Robert van Waning
PG van Faassen schreef hier eerst onder zijn eigen naam. Na de opheffing van Dichtbij zette hij zijn hetze tegen mij ook hier onder zijn schuilnaam ‘PeterPC’ voort. Op Dichtbij had hij mijn verbanning bewerkstelligd. Hij streeft nu op dit forum naar een herhaling van dit ‘succes’. JB heeft daar wel oren naar. PC schreef hierboven de volgende nare cq onjuiste dingen:
““De heren Oomes en Van Waning”. Dat is 1 persoon die diverse nicknames gebruikt.”
[Dit is onjuist. Oomes en ik zijn twee verschillende personen die beiden onder hun eigen naam schrijven.]
“Pilletje vergeten Van Waning? Jouw waanbeelden worden nu echt beangstigend. [Persoonsgericht, beledigend en beschadigend.]
“Reputatie”? Muahahahaha. Het moet niet gekker worden.” [Ongefundeerd, persoonsgericht, beledigend.]
“Zeg Van Waning, het gaat echt niet goed met je. De groep verwarde mannen heeft met jou een enorme aanwinst.” [Persoonsgericht, beledigend.]
Johan Bos laat dit allemaal toe, maar hij dreigt míj met verbanning als ik alleen maar iemands achternaam noem nav een ongefundeerde aantijging.
Het speelveld ligt hier niet gelijk en sommige deelnemers kunnen hun liederlijke gang gaan en worden zelfs in bescherming genomen. Publiek debat op z’n Amstelveens..
5 juli 2016 at 11:46 / Beantwoorden /
Johan Bos
Wilt u mensen die niets met mijn opvattingen hebben te maken er buiten laten. Ik vraag u alleen de naam letterlijk te noemen van degene op wie u reageert. Waar ik wel of niet oren naar heb is een beschuldiging die ik graag de uwe laat zijn. Uw scheldpartijen, het in twijfel trekken van het zich aan de wet houden van wethouders etc. laat ik ook toe. Sommigen vinden ook uw gedrag liederlijk. Inderdaad: u hoort ook bij het Amstelveense publiek, hoewel u zich daar misschien ver boven vergeven voelt (dankzij uw vermeende wetskennis, feitenkennis, journalistieke kennis etc).
5 juli 2016 at 11:53 / Beantwoorden /
Robert van Waning
‘Scheldpartijen’? Krijg nou wat. Noem één scheldwoord, persoonlijke belediging of ongefundeerde beschuldiging. Ik heb kritiek op Raat als wethouder, niet als persoon. Ik vind hem een leuke en aardige kerel, maar geen goede wethouder.
5 juli 2016 at 12:12 /
Johan Bos
De fundamenten voor de een zijn kennelijk niet die voor de ander…
5 juli 2016 at 12:32 /

Robert van Waning
Mijn beschuldigingen aan het adres van de wethouder van Handhaving zijn gebaseerd op rijdende en geparkeerde scooters in een gebied waar zij al járen verboden zijn, op alcoholconsumptie op hangplekken op het Stadsplein, op nachtelijke geluidsoverlast van caféverlaters, op afval dat overal op straat wordt gegooid en op motorfietsen die in deze omgeving veelvuldig met veel kabaal véél harder dan 50 rijden.
Noem een voorbeeld van een ‘scheldpartij’.
5 juli 2016 at 13:01 /

Johan Bos
Kunnen we stoppen? Wij worden zo langzamerhand ziek van uw aanhoudende gezeur over de scooters en andere overlast. Wie tegen lawaai is moet niet boven een kroeg of in een Stadshart gaan wonen. Stel je voor dat het laatste echt gaat bruisen. Uw kritiek op het functioneren van Raat, die van zo ongeveer alles de schuld is, kennen we nu wel.
5 juli 2016 at 13:20 /

Robert van Waning
Ik reageer alleen op de onware dingen die u schrijft. Als u daarmee stopt, stop ik ook. Graag zelfs, maar eerst graag nog een voorbeeld van de scheldpartijen en ongefundeerde persoonsgerichte beschuldigingen waarvan u mij ten onrechte betichtte.
5 juli 2016 at 13:46 /

Johan Bos
U vergeet dat niet iedereen dezelfde waarheid. U gaat er van uit dat alles wat u schrijft op feiten berust en waarheid is. Daar valt in aan te tornen. Dus iedereen die iets anders schrijft is een leugenaar. Ik ook dus. Maar deze leugenaar maakt toevallig wel uit welke reacties hier wel en niet worden toegestaan. Geen dreigementen graag dat u niet stoppen. Zoek lieven een andere site, waar het waarheidsgehalte hoger ligt.
5 juli 2016 at 17:53 /

Robert van Waning
Wat ik schrijf is gebaseerd op feiten die ik kan aantonen, itt tot wat u, PC en Matthijs hier schreven.
Dit is het enige openbare forum voor lokaal publiek debat over politieke en maatschappelijke kwesties. Er is dus geen keus.
Wat het ‘gezeur’ over scooters betreft: u begon over Raat en vroeg hoe ik wist dat hij de wetten niet handhaafde. Daarop gaf ik een aantal voorbeelden die gemakkelijk aan te tonen zijn.
Gisteravond stuurde ik u nog een foto van een motorfiets die luid ronkend tot aan het terras kwam rijden terwijl ik daar met een biertje van de avondzon genoot. Motorfietsen en scooters die op het Stadsplein rijden en parkeren, worden nooit bekeurd, auto’s op officiële parkeerplaatsen wel. Handhaving op z’n Amstelveens..
Ik dreigde niet. U wel, namelijk met verbanning. Ik zei alleen dat ik zou stoppen als u mij geen dingen meer schrijft die niet kloppen.
U beschuldigde mij van ‘scheldpartijen’ terwijl iedereen weet dat dat niet waar is.
5 juli 2016 at 18:29 /

Robert van Waning
PC, een bestuurder die de wetten niet handhaaft, is geen misdadiger(want hij pleegt geen misdrijf), maar wel een slechte bestuurder. Hij doet namelijk niet waarvoor hij is aangesteld en wordt betaald.
5 juli 2016 at 20:16 /

Robert van Waning
Omdat u ‘partner’ bent van de mede-eigenaars van uw flatgebouw heeft u toch geen belang bij hun professionele en particuliere activiteiten en deelt u toch niet automatisch hun meningen? Dat is namelijk wat Matthijs en suggereren mbt mij en UR.
Partnerschap heeft inderdaad niet alleen betrekking op het hebben van aandelen. Beter lezen. Ik schreef: “Ik bén geen partner van UR, ik heb geen aandelen of andere zakelijke belangen in die gigantische multinational en ik ben niet betrokken bij hun bedrijfsvoering en dus ook niet bij hun evt uitbreidingsplannen in het Stadshart.”
Matthijs mag mij dus anoniem blijven aanvallen met ongefundeerde insinuaties en persoonlijke beledigingen, maar u zult míj verbannen als ik alleen maar zijn naam noem. Mooi is dat.
Volgens u is Matthijs niet anoniem maar toch kan ik niet weten of hij wel of niet Matthijs is. Het wordt steeds gekker.
5 juli 2016 at 10:54 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nee hoor, hij had het alleen over het feit dat UR dichter bij u ligt dan de andere partijen. Niets meer en niets minder. Over lezen gesproken: Wilt u nu stoppen met verwijzen naar een achternaam als betrokken reageerder dat zelf niet doet? Zij achternaam noemen was mijn fout en ik wil u verzoeken daarop niet door te gaan, waardoor Matthijs wordt aangeduid zoals verdachten in de krant…
5 juli 2016 at 11:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Anderen mogen mij dus ‘Van Waanzin’ noemen maar ik mag Matthijs niet Matthijs met beginletter van achternaam noemen omdat hij mij zo graag anoniem wil kunnen blijven aanvallen en beledigen. U dreigt zelfs met verbanning. U gaat wel ver met de ongelijke behandeling.
5 juli 2016 at 12:06 / Beantwoorden /

Johan Bos
1. Ik ga niet terug in het verleden, maar bepaal vandaag dat iedereen een reageerder moet aanspreken met de naam die hij zelf gebruikt.
2. Ik vind niet dat Matthijs u heeft beschuldigd, zoals ik al zei, maar alleen schreef dat hij vermoedelijk begrijpt waarom u medebewoner UR verdedigt. Als dat een beschuldiging is, terwijl u wethouders ervan mag betichten zich niet aan de wet te houden (c.q. dat openlijk te betwijfelen), lijkt mij dat uw met twee maten meten toch wel is doorgeschoten. Dat u mij beschuldigt van ongelijke behandeling laat ik maar weer voor uw rekening. Het is niet anders.
5 juli 2016 at 12:31 / Beantwoorden /

Zoostje
U gaat nu idd iedereen verwijderen die onzin en no-topic reageert. Mag ik een paar vraagtekens plaatsen???? U hebt hier een stempel. U reageert slechts op de heer RvW, u intimideert, u laat reacties toe die volledig vals zijn, nl persoonsgericht. En u bent een zeer slecht columnist, want altijd spelfouten, nauwelijks leesbare stukjes. Dus, wat wilt u eigenlijk? Consequent zijn? Nou doe dat dan!!!!! En verwijder dan ook. Of laat reaguurders reageren op hun manier zonder uw nare reacties. En als u dan reageert, doe het dan consequent en zonder op de persoon. U was degene die de achternaam van ene Matthijs hier deponeerde. Zeg dat dan ook. U bent degene die iedereen opzet tegen de heer van Waning. Dat zijn meningen met die van u verschillen is ok, maar u hoort hem niet op uw manier zwart te maken. En idd ik woon niet meer, gelukkig, in uw dorp. Des te meer afstand, des te meer zie je als buitenstaander het lage niveau van het Amstelveense Xenofobe publiek. En het slechte communicatieniveau van columns, zoals de uwe. U popelt waarschijnlijk nog… ik ook nog steeds.
5 juli 2016 at 18:58 /

Johan Bos
Ik heb alleen gereageerd als mijn naam werd genoemd, uiteraard als brok onbenul en wel degelijk op de met name genoemde persoon gericht. Ik begrijp ook niet wat u bij een zo slechte columnist nog doet, zeker nu u uit Amstelveen naar het veel betere Amsterdam Zuid-Oost bent vertrokken. Ik zet niemand tegen iemand op, maar begrijp wel dat u dat zo ziet, omdat u vindt dat iedereen het met Van Waning eens moet zijn. Ik heb over het noemen van die achternaam enkele malen het boetekleed aangetrokken, excuses aangeboden etc. Dat is u kennelijk ontgaan, want u leest nu eenmaal selectief. Voor de zoveelste keer: Dat heb ik fout gedaan. Hoop dat het nu ook tot u doordringt.
6 juli 2016 at 14:29 /

Robert van Waning
Dat Raat de wetten niet handhaaft, kan ik hier niet alleen dagelijks constateren en aantonen maar hij heeft bovendien zelf gezegd dat hij dat niet wenst te doen, onder het motto ‘Dat is niet de stad die wij willen’. Het is dus geen ongefundeerde beschuldiging. Het is ook niet gericht tegen hem persoonlijk maar tegen de wethouder-die-geen-wetten-wil-houden. Zodra Raat gaat handhaven en verstandige beslissingen gaat nemen, stopt mijn kritiek op zijn functioneren.
U neemt Matthijs in bescherming en zwakt zijn vervelende insinuatie af. Ik ben geen partner van UR en mijn standpunt mbt de noodzakelijke modernisering, optimalisering en uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart heeft niets te maken met het feit dat wij een dak delen met een kantoor van die grote onderneming.
Ik schrijf trouwens ook niet dat u raaskalt, wat ik ook vind van wat u schrijft. Die fatsoensregel beveel ik u ook aan.
5 juli 2016 at 12:54 / Beantwoorden /

‘Bunker werd unieke plek’

Door Johan Bos op 29 juni 2016 om 17:52, in de categorie Cultuur.
Niet iedereen in Amstelveen is er tegenstander van dat de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg een gemeentelijk monument en gerestaureerd (kosten € 150.000) wordt. Terwijl omwonenden en de Joodse gemeenschap er moeite mee hebben, bewaren anderen dierbare herinneringen aan de tijd dat het door de nazi’s in 1943 neergezette bouwwerk een jeugdcentrum bij de Pauluskerk was. Daarvan getuigde de in Elsrijk geboren en getogen, nu in Westwijk wonende, Marjon Homburg dinsdagavond tegenover de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). [..]

REACTIES (selectie):

Robert van Waning
Laat Raat alsjeblieft – nu dat nog kan – beginnen met de dingen rechtzetten die hij zelf verkeerd heeft gedaan, zoals A9, Stadshart en de opdeling van de zorg. Voor historische zaken zijn er verenigingen en vrijwilligers. Er was iemand die die bunker wilde opknappen. Laat hem dat vooral doen.
30 juni 2016 at 9:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De heldenverering moet worden gevoed met afbeeldingen van de grote Leider en het verleden moet beantwoorden aan de wensen van vandaag.
30 juni 2016 at 8:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Wordt die bunker dus een museum? Dan zal het niet alleen ettelijke tonnen gaan kosten om het geschikt te maken voor een publieke functie, maar daar komen dan ieder jaar nog een paar ton bij voor onderhoud en personeelskosten. Is al dat geld beschikbaar?
Omdat Amstelveen veel fraaie historische gebouwen heeft laten slopen, wordt er een foeilelijk gebouwtje gerestaureerd, met een nog onbekende bestemming. Ik wou dat Raat eens iets deed wat ik kon begrijpen..
30 juni 2016 at 18:52 / Beantwoorden /

Joods verzet tegen bunker-monument

Door Johan Bos op 29 juni 2016 om 01:09, in de categorie Algemeen en Politiek.
Het tot gemeentelijk monument verheffen van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg, zoals B&W willen, heeft tot emotionele verdeeldheid onder inwoners geleid. Dat bleek dinsdag in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). De Joodse gemeenschap en omwonenden vinden het respectloos, maar ook veel Amstelveners bewaren goede herinneringen aan de bunder die jarenlang als jeugdcentrum dienst deed. Nooit is er in Amstelveen, waar al voor de oorlog een grote Joodse gemeenschap bestond, een gedenkteken gesticht voor degenen die tijdens de holocaust zijn weggevoerd en het leven lieten. Maar nu wordt wel van een nazi-bunker een monument gemaakt, ten koste van € 150.000 gemeenschapsgeld, klaagden insprekers tegen de commissie. [..]

REACTIES (selectie):

Robert van Waning
Volgens wethouder Raat is het voordeel van een monumentale status dat de gemeente grip houdt op die bunker. Dat is juist een nadeel, gezien de voorkeur van de gemeente voor lelijke gebouwen en kunstwerken en voor onzalige projecten zoals het Poelbad, de opheffing van tramhaltes, een open verkeersgoot voor de A9 en de liefdeloze bejegening van het Stadshart.
Fotograaf Anco Stoffels wilde het gebouwtje helemaal niet slopen maar het juist opknappen en het op een passende manier gaan gebruiken en onderhouden. Wat wil de gemeente nog meer?!
Als kerken een nieuw bestemming mogen krijgen als kantoor, tandartsenpraktijk of boekhandel, waarom mag een nazibunker of jeugdhonk dan geen fotostudio worden? Hebben ons gemeentebestuur en -politiek trouwens geen belangrijker zaken om hun kostbare tijd en energie aan te besteden?
29 juni 2016 at 11:37 / Beantwoorden /

Matthijs
Het verbaast mij wel hoe RvW bij vrijwel elk bericht, zelfs als het om verzet tegen een bunker gaat, de A9 en het Stadshart – zijn stokpaarden – er bij weet te slepen. Ik miste nog even zijn aversie tegen gebrek aan handhaving voor scooters, maar die tegen wethouder Raat is er in elk geval weer bij…Die werd ook in het bericht genoemd, dus die naam laat hij niet zomaar voorbij gaan…
29 juni 2016 at 14:38 / Beantwoorden /

Rotary-vriend
Doet van Waning knap, toch ? En hij gaat er ook lekker mee door. Heeft terecht maling aan de dogma’s van anderen wanneer en waar je wat mag schrijven. Ben het niet altijd met hem eens, maar ik waardeer zijn koelbloedigheid wel 🙂 Go Robert, go !
29 juni 2016 at 15:03 / Beantwoorden /

Ceaucescue
Zou je dit rigide, obsessieve gedrag niet beter voer voor psychologen noemen?
29 juni 2016 at 15:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Matthijs, Ceaucescu etc. schrijven steeds over mij, maar dat is dan kennelijk géén ‘rigide obsessief gedrag’. Heren, regeer eens op wat ik schreef en niet alleen op mij.
29 juni 2016 at 15:59 / Beantwoorden /

frank
Afgezien van de gebruikelijke stokpaardjes van RvW. kan ik me nu wel in zijn mening over die bunker wel vinden. Een verspilling van gemeenschapsgeld. Een miskleun van Raat. Dit geld kan beter in de reservepot verdwijnen, die pot waar de hr. Raat altijd met zo veel liefde over spreekt als het gaat over bezuinigingen op het sociale vlak. Ik zou zeggen ; Wees dan consequent hr.Raat!
29 juni 2016 at 15:23 / Beantwoorden /

Eigenaar V&D-pand bezoekt B&W

Door Johan Bos op 28 juni 2016 om 18:09, in de categorie Detailhandel en Stadshart.
Het ziet er naar uit dat eigenaar ASR van het leegstaande V&D -pand in het Stadshart en de Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay Company (HBC) snel een overeenkomst sluiten. Dat meldt althans de gemeente, die het weer heeft gehoord van ASR. Een delegatie van dat vastgoedbedrijf was dinsdag namelijk op bezoek bij B&W. Bij de lunch met B&W was ook een architect van het op de vormgeving van het Stadshart toeziende bureau Rijnboutt aanwezig. Intussen is nog steeds niet duidelijk of HBC naar Amstelveen komt. Wethouder Herbert Raat acht de mogelijkheid groot. Topman Richard Baker van de warenhuisketen vertelde dezer dagen dat het nog minstens ruim een jaar duurt, voordat de eerste vestiging – die in Amsterdam – open gaat. In totaal wil hij twintig filialen in Nederland openen, onder meer ook in Tilburg, Breda en mogelijk Leiden.

REACTIES (selectie):

Robert van Waning
De aanwezigheid van een architect van het op de vormgeving van het Stadshart toeziende bureau Rijnboutt voorspelt niet veel goeds. Die mensen hebben een slechte smaak en totaal geen gevoel voor de sfeer die een stadscentrum aantrekkelijk maakt. De cultuurstrip doet denken aan een industrieterrein, met kille gele en gifgroene tl-verlichting.
28 juni 2016 at 21:12 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
Ik ben een zeer groot voorstander van de komst van Hudson’s Bay echter snap op dit moment nog niet goed waar B&W zijn toekomstverwachting op baseert. In ieder geval wordt op de website van Rijnboutt (http://rijnboutt.nl) op generlei wijze gewag gemaakt van dit project.
29 juni 2016 at 9:47 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ze willen graag goed nieuws brengen, ook als het er (nog) niet is. De (mogelijke) komst van Hudson’s Bay moet de aandacht afleiden van het geëmmer omtrent de rest van het winkelcentrum en die ellendige tunnelbak van de A9.
29 juni 2016 at 10:02 / Beantwoorden /

KGB
Nu nog een stadhuis in het stadshart.
29 juni 2016 at 22:14 / Beantwoorden /


Aansluiting AV bij Ombudsman Amsterdam

Door Johan Bos op 20 juni 2016 om 15:45, in de categorie Overheid.
Omdat de gemeenteraad daartoe heeft besloten sluit Amstelveen zich per 1 juli aan bij de Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam. De overeenkomst met de Nationale Ombudsman wordt – per 1 januari 2017 – opgezegd. Volgens de gemeente is de ombudsman fysiek en gevoelsmatig nu dichterbij. Hij houdt een spreekuur en gaat mogelijk in de toekomst in Amstelveen een inloopspreekuur organiseren. Volgens de gemeenteraad wordt inwoners van Amstelveen dan een betere klachtenvoorziening geboden. Daarbij werd ook aangevoerd dat deze Ombudsman de regio goed kent en ook de klachten jegens de Stadsregio en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland behandelt.
De Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam gaat Amstelveen vragen enkele lokale contactpersonen aan te wijzen. Ook organiseert hij een workshop klachtherkenning voor medewerkers van de gemeente die veel klantcontacten hebben. Dat draagt volgens de gemeente bij aan de duidelijkheid over de interne en externe klachtenprocedure en het snel en soepel laten verlopen van eventuele doorverwijzingen. [..]

REACTIES (selectie):

PeterPC
“De Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam gaat Amstelveen vragen enkele lokale contactpersonen aan te wijzen.”
Dat zal Robert van Waning wel worden, die was al kind aan huis bij de Ombudsman. Herbert Raat kan zijn borst nat maken. Sterkte Herbert.
20 juni 2016 at 16:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Amstelveen.blog is als enig forum voor publiek debat de laagstdrempelige instantie voor klachten over Amstelveens bestuur en ambtenarij. Als bestuurders, politici en ambtenaren dit forum niet serieus nemen, dan duidt dat op een instelling waaraan de Amsterdamse ombudsman weinig aan zal kunnen veranderen.
@PC, ik zal mij niet laten inkapselen zoals de lokale journalisten dat wel hebben laten gebeuren. Ik ben en blijf een gewone kritische burger, want die moeten er ook zijn in een goed functionerende (lokale) democratie.
Mijn ervaring heeft trouwens geleerd dat ook ombudsmannen zich uiteindelijk laten inkapselen. Zij willen namelijk graag door bestuurders, politici, ambtenaren en journalisten serieus genomen worden en dat lukt alleen als zij door die kliek worden geaccepteerd als één van hen. Dan moeten zij zich vooral niet te veel vereenzelvigen met de gewone burgers.
Beide keren dat ik bij de gemeentelijke ombudsman ben geweest, fungeerde hij als notulist van de gemeentesecretaris. Dat bedoel ik.
20 juni 2016 at 19:08 / Beantwoorden /

Matthijs
Journalisten, bestuurders, politici, ambtenaren, ombudsmannen – niemand deugt eigenlijk. Alleen Robert van Waning. Maar ja, als die het alleen voor het zeggen krijgt, is dat weer een dictatuur, wat hij dat de ultieme democratie noemt. Ingewikkeld hoor
20 juni 2016 at 23:12 / Beantwoorden /

PeterPC
‘Degenen die het woord democratie te pas en te onpas in de mond nemen, moeten worden gewantrouwd’
(dixit Rob de Wijk)
21 juni 2016 at 7:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Zonder tegenspraak deugt geen enkele vorm van macht. Daarom is democratie volgens Churchill de minst kwade vorm van regering.
Tegenspraak, kritiek, oppositie en publieke verantwoording zorgen ervoor dat bestuurders, politici, ambtenaren en journalisten hun macht niet kunnen misbruiken zonder dat zij daarop kunnen worden aangesproken.
Tegen het oordeel van een ombudsman is geen hoger beroep mogelijk, evenmin als tegenspraak en discussie. In democratisch en rechtsstatelijk opzicht is dat een bezwaar. Ik heb er in ieder geval slechte ervaringen mee.
@Matthijs Roeleveld, voor jou is er maar één die niet deugt. Gelukkig kan je hem tegenspreken. Ik heb dictatuur natuurlijk nooit democratie genoemd. Zolang jij mij alleen met zulke verdraaiingen kunt beschuldigen, hoef ik mij daarvan niets aan te trekken.
21 juni 2016 at 8:24 / Beantwoorden /

Eén partij

Door Johan Bos op 19 juni 2016 om 15:51, in de categorie Column.
“Als een fascist ademt, liegt hij’, las ik ooit. Hoewel ik fascistoïde gedachtengoed verafschuw, lijkt de uitspraak mij zowel begrijpelijk als overdreven. Soms kom ik, vooral in uiteinden van de verschillende politieke achterbannen een dergelijke redeneertrant tegen.
Misschien is het voorbeeld van de fascist, die – hoe men zich ook tegen hem keert – natuurlijk niet bij elke ademtocht een leugen de wereld in kan slingeren, zelfs al zou hij dat willen, niet helemaal gelukkig. Hoewel ik soms trouwens de indruk heb dat sommigen in het electoraat ongeveer elke tegenstander, zonder verdere uitleg, een fascist noemen. Maar etiketteren is nu eenmaal gemakkelijker dan uitleggen. [..]
‘Wie niet denkt zoals ik heeft per definitie in alles ongelijk’, lijkt de slogan.’ Er zijn landen waar de macht er dat standpunt op nahoudt. Daar regeert maar één partij. Ik zou er niet willen wonen…

Reacties (selectie):

Rotary-vriendje
Leuke column, maar niet erg van belang. Wat wil de columnist eigenlijk duiden ? Dat partijen op de flanken per definitie tegen de mening van de andere flank zijn? Wat is daar bijzonder aan ? Partijen dienen belangen van participanten in de samenleving. Die groepen hebben vaak uiteenlopende belangen en competenties. Gelukkig worden de besluiten in de raadszaal genomen en daar gelden duidelijke democratische regels. Buiten de raadszaal mag opportuun gesproken worden, binnen vindt de weging plaats. En dat is een normale vorm van dualisme dat zich weer prima herstelt en ontdoet van emoties in de politieke arena.
19 juni 2016 at 16:50 / Beantwoorden /

Johan Bos
Het ging mij er om dat als iemand van de ‘verkeerde’ partij een kind redt van de verdrinkingsdood, om maar wat te noemen, hij daarbij volgens sommigen geenszins het belang van het kind op het oog heeft – dat had hij beter kunnen laten verdrinken – maar alleen de eigen politieke idealen, wat die ook mogen zijn. Iemand van een verkeerde partij doet alles verkeerd en men moet dus onberedeneerd tegen hem en ál zijn beslissingen zijn. Dat gaat mij soms iets te ver. Maar ik ben dan ook lid van moet één politieke partij en stem niet, hoewel ik door de goegemeente in de loop der jaren voor alles tussen ultra links en ultra rechts ben gehouden. Voel ik mij wel bij…
19 juni 2016 at 17:50 / Beantwoorden /

Robert van Waning
‘Wie niet voor Raat is, is mijn vijand.’ Dat is niet alleen het motto van dit forum maar van de drie lokale media van Amstelveen. Zodoende worden de burgers niet alleen voortdurend getrakteerd op louter positieve berichtgeving over alles wat deze bestuurder in zijn persberichten, interviews en weblogs uitdraagt, maar worden critici van Raats foute beslissingen hard aangepakt door zijn aanhangers.
Johan Bos schrijft dat hij niet in een land zou willen wonen waar maar één partij regeert. Ik woon in een gemeente waar – afgaande op de lokale pers – maar één bestuurder lijkt te regeren. Dit betekent niet dat ik hier weg wil of zelfs moet, ook al dringt Johan Bos daar regelmatig op aan.
Amstelveen ligt in een democratisch land waarin oppositie en kritiek op politiek, bestuur en bureacratie een wezenlijk onderdeel van het maatschappelijke stelsel vormen.
Het is zaak dat burgers (en het liefst ook raadsleden en journalisten) ook deze autocraat kritisch blijven volgen, omdat hij ook maar een mens is die soms ernstige fouten kan maken, zoals bij voorbeeld is gebleken bij de A9, Stadshart, handhaving en de zorgverlening.
20 juni 2016 at 10:01 / Beantwoorden /

frank
Pardon, heb je ook wel eens aan het ondermaatse niveau van zijn collega’s gedacht? En wat dit blog betreft valt het hagiografische deel nog wel mee. Het is geen RTVA, waar stagairs vragen bij straatinterviews over een referendum van een papiertje moeten voorlezen, de chef een uitgerangeerd raadslid van de VVD was ( hr. Lechner)en een prop. forum onder het motto “voorlichting” vormde van onze politieke bobo’s. Dichtbij.nl is op een haar na ter ziele en dan blijft enkel AmstelveenZ over, die de schone taak van gemeente/middenstandspleaser hebben overgenomen ivm. de advertenties.
20 juni 2016 at 13:38 / Beantwoorden /

Johan Bos
Dat u mij in het wilde weg van alles en nog wat ten onrechte beschuldigt, ben ik wel gewend. Maar ik wijs er even op dat in de gemeenteraad negen partijen zitten die, als Raat als alleenheerser tewerk kan gaan, toch hun werk niet goed doen. Maar ook dat zal wel de schuld van de media zijn…
20 juni 2016 at 14:31 / Beantwoorden /

Robert van Waning
In AmstelveenZ mag Raat in een vaste aan hem gewijde rubriek zíjn visie geven op de schandelijke beslissing om géén tunnel te bouwen teneinde de verbrede A9 voortaan ondergronds door Amstelveen te voeren (zónder geluidshinder en luchtvervuiling en mét enorme terreinwinst). Ook in dat medium domineert dus de visie van Raat en zijn kritiekloze aanhangers, waaronder de lokale journalisten.
20 juni 2016 at 14:31 / Beantwoorden /

Johan Bos
Wil u stoppen met opnieuw leuteren over andere media?
20 juni 2016 at 14:41 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Waarom mag niet over andere lokale media worden geschreven als dat on-topic is? Journalistiek en media zijn niet boven kritiek verheven, zeker niet als zij kritiekloos het beleid van bestuurders uitdragen.
Ik maakte één opmerking over AmstelveenZ en ik moet van u al meteen stoppen. U gaat mij toch niet voorschrijven wat ik mag schrijven zolang ik geen regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden schend? Dat lijkt wel erg op de situatie in een éénpartijstaat.
21 juni 2016 at 10:08 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Waarom mag niet over andere lokale media worden geschreven als dat on-topic is? Journalistiek en media zijn niet boven kritiek verheven, zeker niet als zij kritiekloos het beleid van bestuurders uitdragen.
Ik maakte één opmerking over AmstelveenZ en ik moet van u al meteen stoppen. U gaat mij toch niet voorschrijven wat ik mag schrijven zolang ik geen regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden schend? Dat lijkt wel erg op de situatie in een éénpartijstaat.
21 juni 2016 at 10:08 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik schrijf u niks voor, maar heb toevallig wel de eindredactie van deze site. En ik wil gewoon niet dat u oorlog met andere media hier wordt uitgevochten. Welke wet, regels, voorschriften etc. u er ook bij sleept.
21 juni 2016 at 12:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Journalistiek en media maken deel uit van onze maatschappij en democratie en moeten zich dus ook aan de regels houden. Zij zijn niet vrijgesteld van kritiek en tegenspraak.
U heeft de eindredactie over de redactionele bijdragen aan uw forum. Mbt de reacties dient u – net als wij – de gebruiksvoorwaarden te respecteren. Als u dat niet wenst dan moet u die zodanig (laten) wijzigen dat iedereen weet aan welke regels men zich hier te houden heeft. Geen willekeur, dus.
Frank begon over Dichtbij en AmstelveenZ en daar maakte u geen bezwaar tegen.
21 juni 2016 at 12:39 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik stop er mee u nog uit te leggen dat mijn en uw interpretatie van gebruiksvoorwaarden verschillen. Niet elk medium hoeft elke reactie al dan niet gewijzigd te plaatsen. Als u lessen journalistiek wil geven, solliciteer dan bij een van de daartoe aangewezen opleidingen.
21 juni 2016 at 13:30 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank schreef dat AmstelveenZ de schone taak van gemeente- en middenstandspleaser van Dichtbij had overgenomen. Dat is nogal een kritisch oordeel. Ik reageerde daarop met een voorbeeld van wat Frank had geschreven, maar toen mocht het opeens niet meer.
21 juni 2016 at 13:31 / Beantwoorden /
21 juni 2016 at 17:08 /

Robert van Waning
JB, in uw gebruiksvoorwaarden staat:
“Aan het gebruik van deze blog zijn de onderstaande voorwaarden en beperkingen van toepassing. Door deze blog te bekijken danwel te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.[..]
De reacties op deze blog zijn gebaseerd op persoonlijke meningen en reacties van gebruikers/ bezoekers van deze blog. Blogger is niet verantwoordelijk voor de inhoud of eventuele gevolgen ervan. De reacties op deze blog worden door Blogger, voordat ze worden geplaatst, niet gecontroleerd op feitelijke onjuistheden danwel onrechtmatigheden.
Blogger is gerechtigd reacties te verwijderen, die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend, discriminerend of anderszins in strijd met het Nederlands recht zijn.”
Er staat niets in over eindredactie en ook niet over een recht om reacties willekeurig te verwijderen zonder dat zij in strijd zijn met uw gebruiksvoorwaarden.
Door gebruik te maken van de door u geboden mogelijkheid tot reageren, stem ik als reageerder in met uw gebruiksvoorwaarden en is er in feite een overeenkomst tussen ons tot stand gekomen waaraan BEIDE partijen zich dienen te houden.
Het is overigens niet juist dat u niet verantwoordelijk kunt worden gesteld voor wat op uw weblog en (met uw kennelijke toestemming) op uw forum staat.
Correct me if I’m wrong.
21 juni 2016 at 16:10 / Beantwoorden /

frank
Met dien verstande dat de beheerder de eindverantwoordelijkheid heeft en niet RvW.
21 juni 2016 at 17:10 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik ben verantwoordelijk voor wat ik schrijf. JB mag alleen reacties verwijderen die in strijd zijn met het Nederlandse recht. Dat staat er, niets meer en niets minder.
21 juni 2016 at 17:23 / Beantwoorden /

Gerrit
“JB mag alleen reacties verwijderen die in strijd zijn met het Nederlandse recht.”
En welke reacties zouden dat dan mogen zijn?
Graag wel op je eigen fake blog zetten graag daar is zat ruimte voor onzin.
21 juni 2016 at 17:53 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Gerrit, vrijwel iedereen herkent meteen een reactie die in strijd is met het Nederlandse recht.
Mijn ‘fake blog’ dient als een – voor iedereen toegankelijk – archief voor mijn bijdragen aan het lokale publieke debat op dit forum. Zo kan iedereen controleren of die in strijd waren met JB’s gebruiksvoorwaarden en dus verwijderd hadden mogen worden.
21 juni 2016 at 22:13 / Beantwoorden /

Gerrit
“Gerrit, vrijwel iedereen herkent meteen een reactie die in strijd is met het Nederlandse recht.”
Nee hoor, dat is gezwets. En toont weer eens aan dat het ontwijken van vragen waarop je geen antwoord hebt je grootste kracht is. En die cursus vrijblijvend recht die je ooit volgde betekent in het geheel niet dat jij die wijsheid wel hebt.
22 juni 2016 at 9:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
GerritPC, een andere schuilnaam helpt niet als stijl en redenering jouw identiteit verraden.
Was dit een ‘gefundeerde response van een kritische burger’, zoals je hieronder onder een andere naam schreef?
22 juni 2016 at 9:50 / Beantwoorden /

PeterPC
Zeker. En gezien ik een trendsetter ben, zijn er personen die mijn stijl imiteren. Zeker Gerrit die ik al jaren ken.
22 juni 2016 at 10:28 /

Robert van Waning
Mijn hemel, als jij hier trendsetter bent, dan wordt het qua niveau en inhoudelijkheid nooit wat met dit forum en blijft het een schimp- en scheldrubriek waarin mensen voortdurend persoonlijk worden afgebrand.
22 juni 2016 at 11:44 / Beantwoorden /

Ceaucescue
RvW. beschouwt iedereen die Raat wat genuanceerd bekijkt of fan van hem is als zijn tegenstander, maar jij mag zelfs mensen natrappen die al overleden zijn. Als er daar dan vervolgens tegengas op komt, en terecht, wordt dat door jou betiteld als schimpen en schelden. Wie lokt nou wie uit? Dat is gewoon jouw vaste patroon.
22 juni 2016 at 18:02 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ben ik alweer de topic?
Je haalt een oude koe uit de sloot. Wat Raat en Godthelp mij geflikt hebben, is niet opeens in orde door het tragische overlijden van laatstgenoemde. Als niet kritisch geschreven zou mogen worden over overleden personen zou het vak geschiedenis niet bestaan. Godthelp had mij geen weerwoord gegund na het publieke natrappen zijn krant. Dat was een rotstreek.
22 juni 2016 at 18:53 / Beantwoorden /

Kans op Hudson’s Bay in V&D-pand

Door Johan Bos op 15 juni 2016 om 14:43, in de categorie Detailhandel en Stadshart.
In het lege pand van V&D in het Stadshart komt waarschijnlijk ene vestiging van de Engelse keten Hudson´s Bay. Dat bedrijf is althans in gesprek met eigenaar ASR van het gebouw. Wethouder Herbert Raat (VVD) sprak in Amsterdam met topman Richard Baker van Hudson’s Bay, meldt hij op zijn blog.Hij kreeg van Baker te horen dat zijn onderneming in Amstelveen wil investeren, zegt Raat. Maar het gaat er ook om of de eigenaar van het pand en Hudson’s Bay er uit komen. Volgens Raat past die warenhuisketen en het serviceniveau daarvan goed bij de gemeente en is die royaal welkom. [..]
Raat: “Het oude V&D pand is een typisch voorbeeld van de architectuur uit de jaren ’60. Het complex is verouderd en aan herontwikkeling toe. Maandag hebben we een presentatie gehad met de laatste stand van zaken door ASR. Hudsons’s Bay wil een moderne winkel dus er zal fors geïnvesteerd moeten worden.”
ASR onderzoekt volgens Raat ook of er woningen ontwikkeld kunnen worden binnen het plan. Raat vindt de kracht van het Stadshart dat er verschillende functies zijn. Niet alleen winkels, maar ook wonen en cultuur. De kansen voor Amstelveen op de komst van Hudson’s Bay zijn gunstig, denkt Raat. “Toch gaat bij ons de vlag nog niet uit, want je weet nooit hoe de onderhandelingen achter de schermen verlopen. Aan de bereidheid van de gemeente Amstelveen om mee te werken zal het niet liggen.”

REACTIES (selectie):

Van Dijk
Het pand zal inderdaad een nieuwe bestemming moeten krijgen, maar voor degenen die zich met V&D verbonden voelen, is het toch even slikken. Als doekje voor het bloeden is er voor hen een groep gestart op Facebook, onder de naam “V&D – Vroom en Dreesmann – herinneringen en nostalgie”
https://www.facebook.com/groups/557643317732605/
Deze groep is er niet alleen voor voormalige medewerkers, maar ook voor klanten en andere belangstellenden.
15 juni 2016 at 16:55 / Beantwoorden /

Frank Bikker
En dit bedoel ik nu met diversiteit van spelers in het Stadshart. Lijkt mij wat gezonder.
15 juni 2016 at 18:56 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Aan de bereidheid van de gemeente Amstelveen om mee te werken zal het niet liggen,” zegt wethouder Raat. Hopelijk geldt dat ook voor de moderniserings-, optimaliserings- en uitbreidingsplannen van Unibail Rodamco, de eigenaar van het unieke winkelcentrum Stadshart met z’n vele functies.
De kracht van het Stadshart is inderdaad dat er verschillende functies zijn. Niet alleen winkels, maar ook wonen en cultuur. Toch moeten bewoners van het Stadshart het gemeentebestuur telkens weer eraan herinneren dat zij er ook nog zijn.
De kracht van het Stadshart zou ook moeten zijn dat de bestaande regels ook daar worden gehandhaafd.
15 juni 2016 at 19:15 / Beantwoorden /

Kroeg alleen op Uilenstede ‘s nachts langer open

Door Johan Bos op 11 juni 2016 om 15:16, in de categorie Horeca.
Er is precies wat GroenLinks eigenlijk wilde. Nachtelijk bruisen in Uilenstede, waar al heel lang studerende fractieleider Axel Boomgaars veel woonervaring opdeed, en dat kan volgens een beetje student alleen als de horeca open is. De burgemeester was eerst tegen uitbreiding latere sluiting van de kroeg op de campus, maar tenslotte rolde er toch een proef uit de hoge hoed. Die zou dan, onder met motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ voor héél Amstelveen gelden. Horecazaken mochten in de weekends tot 05.00 uur open blijven. Omdat daarvoor bij de ondernemers, de bewoners en de meerderheid van de gemeenteraaf eigenlijk weinig handen voor op elkaar waren te krijgen, geldt de proef nu niet meer voor de kroegen in de wijken. Alleen voor partycentra, nachtclubs en disco’s. En voor Uilenstede. En dáár ging het Boomgaars ten diepste maar om. Doel bereikt dus. Hoewel hij een algemeen Amstelveens nachtleven voorstaat om de stad te laten bruisen. Maar als het ergens nodig moet dan op Uilenstede. Maar volgens CDA en ChristenUnie bruist de stad al genoeg, wat overigens door met name VVD en D66 wordt tegengesproken.
De bezwaren van de burgemeester tegen later open zijn in het studentendorp – onder meer wegens gevaren voor de openbare orde en aantrekken van mensen die wegens sluiting andere tenten zijn uitgegooid – zijn nu dus als sneeuw voor de zon verdwenen. Wie als horecaondernemer wilde meedoen aan de proef moest trouwens wel een veiligheidsplan indienen rond de vraag hoe zij overlast gingen beteugelen. Maar dat is niet te doen, meldden diverse buurtkroegen. De partycentra en andere gelegenheden die nog wel aan de proef mee kunnen doen, moeten ook met zo’n plan komen trouwens.
Omwonenden van de andere café’s zagen de bui al hangen en voorzitter Boekhout van wijkcentrum Oude Dorp betoogde bij de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) dat de proef niet strookt met wat eerder met bewoners is afgesproken van het de laatste jaren tot horecagebied geëvolueerd deel van de stad. Door de proef komt er meer overlast, dacht hij. Diverse fracties waren het met hem eens al ziet uiteraard D66, waarvoor de stad nu eenmaal ’s nachts niet genoeg kan bruisen, geen bezwaren in een proef. Eigenlijk is ook het coalitiegetrouwe Burgerbelangen een voorstander ervan, maar er moet volgens die fractie wel ‘draagvlak’ voor bestaan. En dat lijkt er nauwelijks bij de horeca en zeker niet bij bewoners te zijn. Bij uitzondering lijkt Burgerbelangen de belangen van de burgers boven die van de coalitie te stellen. Zoals haar naam doet vermoeden….

REACTIES (selectie):

Robert van Waning
De nachten dienen om te slapen. Dat is al heel lang zo en het is een goed principe. Een ander goed principe is dat de vrijheid van de één (om ‘s nachts herrie op straat te maken) ophoudt bij de rechten van de ander (woongenot, nachtrust). Zelfs liberalen lopen met dit principe te koop, maar in de praktijk brengen hun bestuurders daar weinig van terecht.
11 juni 2016 at 15:54 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Mensen mogen ‘s nachts doen wat zij willen, zolang zij andere mensen niet hinderen in hun nachtrust. Dat is een redelijk en zelfs liberaal standpunt. Als de gemeente dmv effectieve handhaving kon garanderen dat kroeggangers geen overlast veroorzaken, mogen café’s etc wmb de hele nacht open blijven.
12 juni 2016 at 10:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Dat de meeste mensen ‘nachts (proberen te) slapen, wordt bepaald door de natuur. Het negeren, verwaarlozen en vernietigen van de natuur en haar wetten leidt tot voorzienbare schade.
11 juni 2016 at 18:57 / Beantwoorden /

Frank
RvW houdt zich aan de natuurwetten!!!???? Waarom ben jij dan in die betonnen echoput gaan wonen?
12 juni 2016 at 0:25 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het is prima wonen aan het Stadsplein. Van de natuur genieten doe ik in onze tuin iets verderop en tijdens golfen en wandelingen.
12 juni 2016 at 10:57 / Beantwoorden /

Frank
Een golfterrein is dus natuur. Ja je bent buiten, maar daar dat ben je ook op je balkonnetje. Ik zie die relatie niet zo. Trouwens jij klaagt toch steeds maar over overlast op het Stadsplein?
12 juni 2016 at 17:27 / Beantwoorden /

Robert van Waning
[..]
De enige keren dat ik handhavers aan het werk zie, is inderdaad als zij bezig zijn met het bekeuren van auto’s waarvoor te weinig parkeergeld is betaald. Ik zie ze nooit optreden tegen straatvervuiling, alcoholgebruik en nachtelijk geschreeuw op straat, snelheidsovertredingen, door rood licht rijden en scooters in voetgangersgebieden. De politie doet dat ook niet, met als merkbaar gevolg overlast, vervuiling en gevaar.
13 juni 2016 at 13:42 /

Johan Bos
Ik zou de gemeenteraad voorstellen te stoppen met geld naar Handhaving te sturen, want op die afdeling wordt helemaal niks gedaan. Wat u natuurlijk met feiten kunt bewijzen. Ik ben blij dat u de scooters weer aanvoert. Ik miste ze al in een paar reacties…
13 juni 2016 at 14:00 /

Robert van Waning
JB, rust er een taboe op scooters? Zijn zij heilige koeien? Mag het niet-handhaven van een uitdrukkelijk scooterverbod niet aan de kaak worden gesteld, net zolang als nodig is om deze misstand uit de wereld te helpen?
13 juni 2016 at 14:56 /

Johan Bos
Nee hoor. En u voert ze te pas en te onpas ten tonele. Als er totaal niet wordt gehandhaafd in deze stad, zoals u keer op keer beweert, kan natuurlijk het Stadshart daarop geen uitzondering vormen. Het is door u (met feiten aangetoond, neem ik aan) beleid, zal ik maar zeggen.
13 juni 2016 at 16:33 /

Robert van Waning
Lees nog eens wat u zelf onder uw artikel over Bankrashof opmerkte over de belabberde handhaving in Amstelveen. U gaf daarvan een paar voorbeelden en dat deed ik hierboven ook. Dan kunnen de scooters niet onvermeld blijven. Ik hoef geen rekening te houden met uw allergie daarvoor.
13 juni 2016 at 18:45 /

Rotary-vriendje
Een golfbaan aanleggen is het schaden van de natuur. En ik gun iedereen zijn recreatie. We offeren ook natuur op om bijv. te kunnen wonen. Maar een golfbaan is geen natuur. Evenzo als dat je op de skipiste niet in de natuur bent. Iets waar ik trouwens heel lang mede schuldig ben geweest. Maar het was wel leuk 🙂
13 juni 2016 at 13:04 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Een golfbaan is niet schadelijker dan een sportveld, speelweide, festivalterrein of pretpark. Op de golfbaan wemelt het van de vogels, konijnen en hazen die weten dat zij daar veilig zijn. Een golfbaan maakt geen herrie itt die andere terreinen.
13 juni 2016 at 13:49 / Beantwoorden /

Ceaucescue
Naast het beoefenen van deze wandelsport schijnt de hr. RvW ook nog te verkeren met de vele nouveau riche en het college die bijeenkomen in de Brasserie. Wat betreft de fauna. De hr.RvW schijnt niet te weten dat dit een voormalig vogelweidegebeid was, waar geen konijn te zien was, hazen hun legers konden hebben, kieviten, tureluurs (beschermde vogels) nestelden. Die vogels die er nu zijn, kun je overal vinden en konijnen worden nu afgeschoten of vergiftigd omdat ze de baan verpesten. Maar ja, wat weet de hr. RvW van vogels. Het zij hem niet aangerekend.
13 juni 2016 at 19:04 /

Robert van Waning
Vanmiddag lekker gegolfd temidden van veel weide- en watervogels. Op 50 meter afstand jaagde een torenvalk al ‘biddend’ op veldmuizen. Voor een maandelijkse contributie van 30 euro hoef je geen nouveau of ancien riche te zijn. Ik zie daar allemaal heel gewone mensen, maar tegen jullie vooroordelen zijn feiten niet opgewassen. Golf is geen remedie tegen de patserbakken die je ook overal in Amstelveen ziet. Rekenen jullie mijn Micra daar ook toe?
13 juni 2016 at 20:34 /

Robert van Waning
Reacties mogen niet stiekem en zonder opgave van deugdelijke reden worden verwijderd. Dit is een openbaar forum voor publiek debat over lokale kwesties die betrokken burgers bezighouden. Deze zelfgekozen democratische functie stelt voorwaarden aan de moderatie. Het ‘anndere medium’ wilde die democratische spelregels niet respecteren, waarmee het zichzelf diskwalificeerde als forum voor openbaar politiek debat.
14 juni 2016 at 9:06 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik doe het verkeerd. Wanneer klaagt u mij nu eens aan bij de rechter. U weet qua wetgeving precies hoe het moet, dus dat lijkt me een makkie voor u.
14 juni 2016 at 13:36 / Beantwoorden /

Frank
JB,PC,Ceau en ik moeten oppassen hoor! Want RvW heeft nog een blogje waar hij alle uitingen van ons die hem niet welgevallig zijn op plempt, waardoor hij de GROTE MARTELAAR VAN HET VRIJE WOORD EN DEMOCRATIE kan spelen.Het is ook nog zeer actueel en uiteraard in zijn voordeel gecensureerd.
14 juni 2016 at 18:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, je maakt het weer heel spannend. Verdachtmaken is jouw hobby.
Donqui.nl is een voor iedereen toegankelijk archief van mijn bijdragen aan openbare discussies. Eigenaren van weblogs en discussieplatforms hebben namelijk de neiging om onwelgevallige reacties te verwijderen. Al mijn bijdragen aan het voormalige Volkskrant Weblog zijn daar ook te vinden. Daarvoor hoeven jij en PC dus geen ingewikkelde ‘research’ op het internet te doen.
Interessante en relevante opmerkingen van andere reageerders staan er voornamelijk bij om mijn reacties daarop begrijpelijk te maken. That’s all, folks.
PS. Jij hoeft je trouwens geen zorgen te maken, want geslijm wordt nooit verwijderd.
14 juni 2016 at 22:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, het stiekem verwijderen van reacties is juridisch wellicht toegestaan, maar is in democratisch opzicht onwenselijk als in die reacties geen regels van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden werden geschonden. Een open, eerlijk en vrij publiek debat is een belangrijke democratische waarde.
14 juni 2016 at 18:02 / Beantwoorden /

Johan Bos
Zelfgekozen democratische functie? Waar staat dat? Dit is een van de circa 80 blogs van Ben Blog, particulier ondernemer. Een volstrekt particulier bedrijf dus.
14 juni 2016 at 20:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Geen democratische functie en dus ook geen journalistieke? Is Amstelveen.blog dus gewoon pure commercie, een advertentieblad met een reactierubriek als extra lokkertje? Reageerders zouden dus eigenlijk betaald moeten worden.
14 juni 2016 at 21:44 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nee, maar – heb ik al eerder gezegd – de redactie maakt, zoals bij elke krant, wel uit welk ingezonden stuk (en wat daarvan) er wel en niet in komt. Particuliere media zijn niet het eigendom van iedereen. En niet verplicht ieders reactie in extenso op te nemen. U meent nog steeds een zogenaamd wettelijke grond te hebben om media een verplichting op te leggen. Het staat u vrij met die onzin naar de rechter te stappen….
14 juni 2016 at 23:17 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, wat redacties doen, kan juridisch geoorloofd zijn maar toch in moreel, ethisch of democratisch opzicht onwenselijk of zelfs verwerpelijk. Dat laatste is het geval bij het zonder geldige reden verwijderen van bijdragen aan een publieke discussie over een politiek onderwerp. Geldige redenen zijn: Off-topic en schending van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden.
Voor ingezonden stukken in een papieren krant gelden andere regels, ten eerste omdat die tot het journalistieke product van de krant worden gerekend en ten tweede omdat de ruimte beperkt is.
15 juni 2016 at 7:50 /

Johan Bos
REAGEER DAN EINDELIJK MIET MEER OP DEZE VERWERPELIJKE SITE. Dit is in principe ook een journalistiek product, maar behalve papieren zijn er tegenwoordig ook digitale media, zoals u weet. Ik ga door met redigeren van reacties.
15 juni 2016 at 13:43 /

Robert van Waning
U doet wat u niet laten kunt. Ik ook. in mijn geval is dat het deelnemen aan publieke discussies over politieke en maatschappelijke kwesties in media die daarvoor een voor iedereen toegankelijk openbaar platform hebben ingesteld.
15 juni 2016 at 14:43 /

Johan Bos
‘U doet wat u niet laten kunt.’ Exact.
15 juni 2016 at 14:56 /

Robert van Waning
Dat zijn de regels van wet, fatsoen en gebruiksvoorwaarden. Ogv die laatste mogen wel off-topic en discussiebedervende reacties worden verwijderd. Dat mag echter niet louter omdat de redacteur het niet met de inhoud eens is. Dat is namelijk in strijd met de geest van democratie en Grondwet. In de Gebruiksvoorwaarden staat dan ook niet dat reacties willekeurig worden verwijderd.
16 juni 2016 at 11:44 /

Johan Bos
Ik ben in uw ogen een wetsovertreder. Daar zijn toch rechters voor? U weet exact wat ik mag en niet mag. See you in court
16 juni 2016 at 12:19 /

Robert van Waning
JB, u praat mij dingen aan die ik niet heb geschreven. Als u stiekem en zonder geldige reden reacties verwijdert, handelt u niet alleen in strijd met fatsoen en uw eigen gebruiksvoorwaarden maar ook in strijd met de democratie en de geest van de grondwet. Dat kan ik wel aan de kaak stellen maar een gang naar de rechter is even zinloos als onbetaalbaar.
16 juni 2016 at 13:49 /

Johan Bos
U praat mij aan dat ik de wet overtreed. Dat mag blijkbaar wel krachtens de grondwet. Ik doe niks stiekem maar verwijder dingen uit de openbaarheid! Ja en ik blijf in uw ogen onfatsoenlijk. Het zij zo. Die gebruiksvoorwaarden interpreteert u anders dan ik, maar daar hadden we het al eens over. Zullen we nu stoppen met het telkens opnieuw oude koeien uit de sloot halen?
16 juni 2016 at 13:55 /

Robert van Waning
JB, waar en wanneer heb ik geschreven dat u de wet overtreedt? Wat u wenst te kunnen doen, is juridisch geoorloofd. Dát heb ik geschreven. U handelt dan echter niet in de geest van onze democratie en Grondwet die vrijheid van meningsuiting garandeert.
Waar staat in uw gebruiksvoorwaarden dat u reacties willekeurig (en dus zonder geldige reden) mag verwijderen? Geef nu eindelijk eens gewoon antwoord op die vraag. Dan zijn we klaar.
16 juni 2016 at 17:16 /

Johan Bos
U hebt geschreven dat verwijdering van teksten in strijd is met de grondwet. Of heb ik ook dat weer verkeerd begrepen? Is het niet verstandiger dat u zich terugtrekt van deze verderfelijke site? Wat de gebruiksvoorwaarden betreft: U beroept zich op wat er niet staat. Dat is origineel, maar een zelfbenoemde wetsgeleerde onwaardig.
16 juni 2016 at 19:46 /

Robert van Waning
Willekeurige beperking van iemands uitingsvrijhei is in strijd met het grondbeginsel van onze democratie. Basta. (Let op dat woord ‘willekeurige’.)
16 juni 2016 at 23:30 /

Robert van Waning
“Zo moeten de regels van de websites duidelijk zijn voor gebruikers en als iets verwijderd wordt, dan moet duidelijk zijn waarom. Dat is volgens de Europese Commissie belangrijk om de vrijheid van meningsuiting te beschermen.”
Bron: ‘Haattekst van internet halen, kan helpen’, Trouw, 04-06-2016.
17 juni 2016 at 14:32 /

Johan Bos
En?
17 juni 2016 at 15:25 /

Robert van Waning
“Zo moeten de regels van de websites duidelijk zijn voor gebruikers en als iets verwijderd wordt, dan moet duidelijk zijn waarom.”
Als u het daarmee eens bent, dan is er geen probleem (meer). Duidelijke regels en geen willekeur, daar gaat het om.
17 juni 2016 at 16:57 /

Robert van Waning
JB, publiek debat, journalistiek en democratie zijn zozeer aan elkaar verbonden dat zij niet zonder elkaar kunnen bestaan. Media die het burgerrecht van vrije meningsuiting niet respecteren, zijn antidemocratisch. U beslist of uw weblog een journalistiek medium is of niet.
15 juni 2016 at 17:12 / Beantwoorden /

Johan Bos
Wij worden het niet eens. Vrijheid van meningsuiting wil zeggen dat iedereen mag zeggen en schrijven wat hij wil, maar niet dat elk medium verplicht is dat door te geven. Ik heb dat al vaker gezegd, maar u blijft bij redelijk idiote standpunt.
16 juni 2016 at 0:55 /

Robert van Waning
U denkt dat u zich niet aan regels hoeft te houden en ik vind van wel.
16 juni 2016 at 7:12 /

Johan Bos
Wat zijn de regels voor particuliere (media) ondernemingen dan? Dat zij verplicht zijn elk geluid van iedere idioot door te geven? Hou nou toch op. of klaag aan bij de rechter. Dat wordt lachen. Advies: U kunt ieder mediabedrijf aanklagen, dus hebt voorlopig wat te doen.
16 juni 2016 at 10:30 /

Robert van Waning
Schuilnamen in publieke discussies over politieke kwesties zijn eng omdat je niet weet wie zich daarachter verstoppen en welke belangen zij behartigen. Het wordt helemaal eng als deelnemers telkens verschillende schuilnamen mogen gebruiken.
17 juni 2016 at 14:08 /

PeterPC
Nee, ik vroeg mij af waarom die reactie verwijderd was en dan hou ik ermee op. Daarnaast gaf ik nog een aanwijzing over de reden dat reacties op de verkeerde plaats terecht kunnen komen. En dan hou ik ermee op.
Trouwens ik heb sterk het idee, dat je hier via je mobiel reageert. En dan kan ik mij voorstellen, dat het allemaal heel smalletjes gaat worden bij het inspringen op dat 2.5 inch schermpje. Ga dan anders een van je zeven computers gebruiken, dat werkt een stuk prettiger.
15 juni 2016 at 10:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, inderdaad, vooral op de kleine schermen van smartphones en tablets zijn de discussies onoverzichtelijk door het vele inspringen. Het zou beter zijn als men (sub) discussies op één niveau voerde door op de juiste ‘Beantwoorden’ te drukken. JB noemt dit fout, maar het is heus beter. (DTP was jarenlang mijn broodwinning.)
Ik reageer afwisselend op mijn smartphone, op een kleine of op een grotere tablet. Zodoende hoef ik daarvoor niet thuis te blijven.
(Thuis heb ik twee pc’s waarvan de oudste alleen voor backup wordt gebruikt. Mijn echtgenote heeft een laptop om (soms) thuis of elders te kunnen werken. Dat maakt totaal drie pc’s. Je overdrijft dus weer schromelijk.)
15 juni 2016 at 11:33 / Beantwoorden /

PeterPC
Ik overdrijf altijd om de belachelijkheid van jouw reacties aan te tonen.
“DTP was jarenlang mijn broodwinning.” is ook nogal overdreven voor iemand die een netwerkje bij een advocaten kantoor beheerde. En ooit probeerde software te verkopen. Is helemaal niet erg hoor. Iedereen overdrijft hier, jij, ik, JB en Frank in ernstige mate.
15 juni 2016 at 17:38 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Jouw obsessieve research naar mijn achtergronden, bezigheden en meningsuitingen heeft slechts gebrekkige resultaten opgeleverd. ‘Broodwinning’ betekent dat ik er (goed) van kon leven. De advocatenkantoren waren tevreden met mijn applicaties en betaalden daar grif voor. Er is geen enkele reden om daar zo smalend over te doen. Je zou jaloers zijn geweest op de A4-monitor waarop ik als zzp-er mbv Ventura mijn dtp deed o.a. tbv Canon, Mees&Pierson en een paar kleine drukkerijen. Leuk werk.
15 juni 2016 at 18:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Rotary, je hebt gelijk. Het is echter typisch een geval van uitlokking: PC schrijft off-topic onzinnige dingen over mij, zodat ik mij wel gedwongen voel roep om dat te weerleggen. Vervolgens krijg ik het verwijt dat ik over mijzelf schrijf. Alle reacties van 15 juni 2016 at 10:55 en daarna kunnen wmb worden verwijderd.
15 juni 2016 at 19:29 /

D66 / VVD: Eigenaar laat Stadshart verloederen

Door Johan Bos op 19 juni 2016 om 00:32, in de categorie Stadshart.
De twee grootste liberale fracties in de Amstelveense coalitie, VVD en D66, zeggen de verloedering van het Stadshart, vooral de oostelijke kant ervan, niet langer te kunnen aanzien. Omdat de gemeente er eigenlijk niet zoveel aan kan doen, roepen zij eigenaar Unibail-Rodamco (UR) op tot renovatie van het verouderde gedeelte. Zij zeggen nieuwe kansen te zien voor uitbreiding van het gehele winkelcentrum, maar kennelijk op een andere manier dan UR zelf wil. Die denkt de Schilderswijk goeddeels te moeten slopen voor uitbreiding, maar VVD en D66 menen het beter te weten. Die vinden dat UR moert aanhaken bij – overigens nog niet zekere – grote investeringen van eigenaar ASR van het leeg staande V&D-gebouw, waarin mogelijk d Canadese warenhuisketen Hudson Bay komt. Maar nu heeft van Blokker tot aan het V&D-pand de verloedering toegeslagen, vinden D66 en VVD. ‘Het dichtgetimmerde Herenstraatje en bijvoorbeeld de Kijkshop hebben niet meer de allure van weleer en zijn zeker niet het paradepaardje van het met vier sterren bekroonde beste winkelcentrum van Nederland.’
Er wordt volgens de fracties nu al jaren niet meer geïnvesteerd in een groot stuk van het winkelgebied en zij houden daarvoor de eigenaar verantwoordelijk. Raafslid Tawros Aslanjan van D66: “Wij zijn in Amstelveen de boot aan het missen. Onze concurrentiepositie verslechtert zienderogen, omdat we worden ingehaald door winkeluitbreidingen van bijvoorbeeld het Gelderlandplein en Hoofddorp.” De laatste twee jaar waren er 8% minder passanten op het Stadshart en volgens de Rabobank laten pinbetalingen zien dat de omzet daalt.
Volgens de fracties vraagt de politiek Rodamco al jaren om een plan B, nu de gemeente tegenstander is van sloop van 50 woningen in de Schilderswijk, maar zit Rodamco nog steeds op dat spoor uit 2013. Dit plan is na veel weerstand uit de buurt naar de prullenbak verwezen, constateren D66 en VVD. Zij verwijten Rodamco gewoon door te gaan met het opkopen van huizen in de Schildersbuurt. ‘De bewoners zijn over het algemeen van mening dat de huisbaas zich gedraagt als een slechte verhuurder door de huizen te verhuren aan mensen die geen commitment hebben in de buurt, waardoor de sociale cohesie onder druk komt te staan.’
Raadslid Inza Gast van de VVD: “Zelfs het bouwen van nieuwe woningen is de gemeente Amstelveen niet teveel. Dit is een prachtige kans voor Rodamco om daarbij aan te haken en een state of the art winkelroute te creëren vanaf de Blokker naar Hudson’s Bay en weer terug.”
De VVD en D66 vinden het winkelcentrum nog steeds een gouden locatie, dat verbeterd en uitgebreid kan worden binnen de bestaande grenzen van het Stadshart, zonder sloop van woningen.

REACTIES (selectie; volg de link voor artikel en volledige discussie.)

Olaf Oomes
@Johan Bos
Wat is hier nu eigenlijk het verschil met de essentie van het artikel “VVD: Stadshart wordt links en rechts ingehaald” van drie dagen geleden 16 juni jl.?
Moeten wij onze reacties onder dat artikel nu ook weer gaan herhalen?
19 juni 2016 at 9:44 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Eerst weigert het gemeentebestuur onder leiding van dwarsligger Raat (VVD) om mee te werken aan een noodzakelijke verbetering van aanzien, inrichting en infrastructuur in en om het Stadshart en zodoende aan de (even noodzakelijke) optimalisering, modernisering en uitbreiding van het winkelcentrum, en nu schuiven bestuur en politiek alle schuld op Unibail Rodamco die zonder die medewerking niet vooruit kan.
19 juni 2016 at 10:44 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
[..] Wellicht moet Mw. Gast eens bij haar eigen VVD wethouder Hr. Raat gaan informeren waarom hij enkele jaren terug zijn persoonlijk politiek belang belangrijker vond als het overkoepelende belang van Amstelveen in een gerenoveerd, modern, uitgebreid en innovatief Stadshart. Het was namelijk Hr. Raat die in zijn eentje de stekker uit de, mede door hem met UR, opgestelde uitbreidingsplannen trok. Laten wij dit vooral niet vergeten.
Inmiddels heeft Hr. Raat zich zover in zijn stellingen teruggetrokken dat een reële uitbreiding van het Stadshart alleen nog maar mogelijk lijkt na een vertrek van Hr. Raat. Kortom: wat gaat u nu doen Mw. Gast?
19 juni 2016 at 18:07 / Beantwoorden /

CeeBee
Dan licht ik mijn eerdere reacties ook nog maar even toe. Prima zaak dat wethouder Raat in 2013 op de rem is gaan staan om de fout te corrigeren van de destijds verantwoordelijke wethouder voor dit dossier en die zich in Parijs compleet had laten inpakken door Unibail Rodamco. IJzersterk ook dat die wethouder even vergeten was te vertellen tegen de bewoners van schildersbuurt dat hun huis op de slooplijst stond. Waarschijnlijk bedwelmd door alle prachtige praatjes en plaatjes. Laten wij dit inderdaad vooral niet vergeten.
19 juni 2016 at 18:35 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
Ah daar is de woordvoerder van Hr. Raat weer. Blijft nog immer de feiten verdraaien. Mag natuurlijk echter de gemiddelde Amstelvener heeft inmiddels allang door dat wethouder Raat de oorzaak van alle ellende rondom de doorontwikkeling van het Stadshart is. Nu alleen Mw. Gast nog, zo prominent in beeld in dit artikel en dat van drie dagen terug. Het zou natuurlijk ook zomaar kunnen zijn dat zij gewoon een hoger politiek ambt ambieert dan “simpel” gemeenteraadslid. Maar ja dan moet Hr. Raat natuurlijk wel uit het politiek plaatje verdwijnen in Amstelveen.
19 juni 2016 at 18:53 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Volgens JB wil UR nog steeds 50 woningen in de Schilderswijk slopen. Dat is onjuiste en tendentieuze informatie, een journalistieke doodzonde. Dat is echter de manier waarop deze ‘discussie’ in het openbaar door aanhangers van Raat wordt gemanipuleerd.
Het Stadshart verloedert niet van binnen maar van buiten, door foute beslissingen, verwaarlozing en gebrekkige handhaving door het gemeentebdstuur.
20 juni 2016 at 12:42 / Beantwoorden /

Ceaucescue
Eigenlijk vind ik dat de hr. van Waning door al zijn slechte, leugenachtige publiciteit rondom het Stadsplein het geheel een hele slechte PR bezorgd en daarmee ook UR!
20 juni 2016 at 13:55 / Beantwoorden /

Robert van Waning
CB, noem één leugen.
21 juni 2016 at 18:20 / Beantwoorden /

Peterpc
Al jouw leugens? Dan zijn we wel even bezig.
Maar die staan toch op die site van je. Oh wacht alle teksten daar zijn allemaal aamgepast in jouw voordeel.
21 juni 2016 at 18:59 / Beantwoorden

VVD: Stadshart wordt links en rechts ingehaald

Door Johan Bos op 16 juni 2016 om 16:47, in de categorie Detailhandel.
In een Stadshart voor gewone Amstelveners en mensen uit de directe buurgemeenten in Amstelland ziet de gemeenteraad niets. Een motie van de ChristenUnie om de economische mogelijkheden daarvoor te onderzoeken kreeg alleen steun van de SP. Voor de rest van de raad moet het een centrum van allure blijven, met een boven regionaal karakter, al wordt het volgens VVD-raadslid Inza Gast als zodanig ‘rechts en links ingehaald’ door Gelderlandplein en Hoofddorp.
Het Stadshart verloedert, zei ze zorgelijk. Intussen gaat eigenaar Unibail-Rodamco (UR) door met het opkopen van huizen in de Schildersbuurt, om die te kunnen slopen en daar het centrum uit te breiden. Maar daar wil de gemeente niet aan meewerken. Uitbreiding van het winkelcentrum moet van B&W binnen de bestaande grenzen. Bert de Pijper van de ChristenUnie vond het door B&W in een nota vastgelegde beleid voor de detailhandel overigens nogal droevig. “De detailhandel in Amstelveen verdient een betere nota”, zei hij. [..]

REACTIES (selectie; volg de link voor de volledige discussie):

Robert van Waning
De discussie over de voors en tegens van de hoognodige modernisering, optimalisering en eventuele uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart zou in het openbaar gevoerd moeten worden op een neutraal en betrouwbaar platform voor publiek debat.
Er wordt nu van alles in achterkamertjes besproken met zo nu en dan een eruptie waar wij niets wijzer van worden.
Dit is een zaak van groot algemeen belang, maar die wordt geregeerd door geruchten, achterdocht en populisme.
16 juni 2016 at 18:12 / Beantwoorden /

Ceaucescue
Rvw Klets toch niet zo vlug over populisme als het niet in jouw kraam te pas komt. Laat UR maar eens het huidige WC verheffen tot een acceptabel niveau. Ze hebben daar door leegstand nog voldoende ruimte voor. Daarna kan er nog wel eens verder gepraat worden, maar UR wil alles en ik kan me begrijpen dat de gemeente daar niet van gediend is. Ze hebben dan op een gegeven moment niets meer te vertellen.
16 juni 2016 at 23:02 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“UR moet zich bij de uitbreiding op andere mogelijkheden richten dan sloop van de Schilderswijk,” zei Herbert Raat in het artikel ‘Handen af van Schilderswijk’ van 5 juni 2014 op dit weblog.
Behalve machtspopulistisch is deze uitlating ook ondoordacht, ongefundeerd, onjuist en fnuikend voor een weloverwogen ontwikkeling van het centrum van Amstelveen. Het was een blokkade voor verder nadenken en overleggen.
Wie met enig gezond verstand kijkt naar de ligging, het aanzien en de interne en externe routing van dit winkelcentrum, die weet dat er veel werk aan de winkel is.
Gezond verstand, rechtvaardige afweging van belangen, openheid, redelijk overleg en daadkracht zijn nodig om deze zaak op gang te zetten en tot een goed einde te brengen. Kom daar maar eens om in Amstelveen.
17 juni 2016 at 9:27 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Als UR de stekker eruit trekt vanwege de gebrekkige medewerking door de gemeente bij de optimalisering van het winkelcentrum, welk gezond bedrijf zou dan nog zin hebben om dat te kopen? Weten jullie een bedrijf dat het winkelcentrum beter kan runnen dan UR?
17 juni 2016 at 17:55 / Beantwoorden /

Frank
RvW Wij en ook de gemeente hebben daarvoor de kennis niet in huis, dus we kunnen ook niet beoordelen of UR goed is of niet. Het enige wat ik wel weet, is dat UR de kleine middenstander volledig uitknijpt met hun (te) hoge huren. Kijk gewoon naar de vele wisselingen in bijvoorbeeld de horecastrip, maar er zijn er veel meer. Is dat nu allemaal slecht ondernemersschap en de crisis geweest?En verandert het wc dan niet van binnen? Alle kleine winkeltjes en dat grote terras is weg.
Je hebt een punt met de ongezelligheid, maar is dat niet gewoon de architectuur? Nee, het blijft een steenvlakte, omdat er midden op het plein bijvoorbeeld geen theehuis of mijn part een muziektent gebouwd kon worden ivm de onderliggende parkeergarage. En alle “kunstwerken” zitten aan de oostkant van het plein.
Nee, in mijn ogen wil UR alleen haar eigen zin doordrammen ten koste van alles en de gemeente wil ook een stevige vinger in de pap houden, Hetgeen ook heel goed te begrijpen is, want zij dienen het belang te behartigen van alle Amstelveners en niet alleen van UR en enkele Stadshartbewoners, want jij praat dan over verbetering infrastructuur. Prima, maar daar moeten wel alle Amstelveners voor betalen, terwijl de grootste belanghebbende UR is! Ja doei!!!!
17 juni 2016 at 19:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Jullie noemen allemaal dingen die niet kloppen of onbelangrijk zijn.
De wisselingen in de horecastrip hadden te maken met gebrekkige bedrijfsvoering. Het Binnenhof is een prachtige hal met terrassen en veel zitgelegenheid. Er zijn veel kleine winkels en het talrijke publiek bestast voornamelijk uit gewone mensen.
Een andere eigenaar van het winkelcentrum Stadshart zou het nmm niet veel beter doen dan Unibail Rodamco, zeker niet gezien het gebrek aan medewerking door de gemeente onder aansturing van dwarsligger Raat (VVD).
18 juni 2016 at 10:06 / Beantwoorden /

D. Arm
[..] Wat betreft de vraag van Robert van Waning, het bedrijf dat Buitenveldert runt?
17 juni 2016 at 18:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Zowel antikapitalisten als liberalen (immers voorstanders van marktwerking en concurrentie) zouden niet blij zijn met een monopoliepositie voor de Kronenberg Groep in Buitenveldert en Amstelveen.
17 juni 2016 at 18:31 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het winkelcentrum Stadshart verloedert niet van binnen (ga maar eens kijken) maar van buiten (idem). UR is niet verantwoordelijk voor de straatvervuiling, de chaos, hinder en onveiligheid van overal rijdende en geparkeerde fietsen en scooters en ook niet voor de ongezellige en ontbrekende straat- en pleinverlchting ‘s avonds. (De schouwburg, de bibliotheek en P60 zijn donkere gaten als zij gesloten zijn.)
Die onderneming kan zelf niet de routes voor de vracht- en bestelwagens verbeteren en krijgt niet de mogelijkheid om haar interne routing te verbeteren met een uitbreiding in de richting van de P.Lastmanweg.
UR heeft zijn zaken behoorlijk voor elkaar, maar is voor een aantal essentiële dingen afhankelijk van de gemeente die het schromelijk laat afweten.
Zonder een binnenring zal het altijd behelpen blijven met het stadscentrum. Fouten in het verleden zullen moeten worden hersteld en dat kan alleen door de gemente.
17 juni 2016 at 10:57 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
Inkoppertje dit. Wellicht moet Mw. Gast eens bij haar eigen VVD wethouder Hr. Raat gaan informeren waarom hij enkele jaren terug zijn persoonlijk politiek belang belangrijker vond als het overkoepelende belang van Amstelveen in een gerenoveerd, modern, uitgebreid en innovatief Stadshart. Het was namelijk Hr. Raat die in zijn eentje de stekker uit de, mede door hem met UR, opgestelde uitbreidingsplannen trok. Laten wij dit vooral niet vergeten.
Inmiddels heeft Hr. Raat zich zover in zijn stellingen teruggetrokken dat een reële uitbreiding van het Stadshart alleen nog maar mogelijk lijkt na een vertrek van Hr. Raat. Kortom: wat gaat u doen Mw. Gast?
18 juni 2016 at 14:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Zinnige overwegingen en argumenten worden weer bedolven onder persoonsgerichte aantijgingen en ongefundeerde verdachtmakingen. Ondertussen ligt de noodzakelijke verbetering van het centrum stil. Verkeerskundig is het een ramp en day wordt met de verbreding van de A9-goot alleen maar erger.
Wie heeft er eigenlijk belang bij dat het winkelcentrum Stadshart níet wordt geoptimaliseerd? Er werd hier zelfs al gepleit voor een overname door de Kroonenberg Groep. Dat is pas écht verdacht.
18 juni 2016 at 18:38 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het gaat niet alleen om de uitbreiding van het winkelcentrum maar ook om de noodzakelijke verbetering van de routering van het verkeer in en om het Stadshart tbv bewoners, bezoekers en leveranciers. Met zijn blokkade is Raat (VVD) letterlijk een sta-in-de-weg geworden. Wegwezen.
18 juni 2016 at 15:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De gemeenteraad wil dat het Stadshart een centrum van allure blijft, met een boven regionaal karakter. Maar wat willen b&w en wat heeft men in de afgelopen jaren gedaan om UR tegemoet te komen? Zonder die medewerking kan die onderneming namelijk niet voldoen aan de wens van het hoogste orgaan in onze gemeente?
Geen woorden maar daden, gemeentebestuur!
22 juni 2016 at 15:03 / Beantwoorden /

ChristenUnie tegen ‘elite Stadshart’

Door Johan Bos op 13 juni 2016 om 10:48, in de categorie Stadshart.
Het Stadshart moet weer een winkelgebied worden waar ‘gewone’ Amstelveners en burgers uit directe buurgemeenten zicht thuis voelen. Maar niet een soort nieuwe PC Hooftstraat, van dure (inter) nationale allure en een concurrent van ver gelegen winkelgebieden. Dat vindt de fractie van de ChristenUnie, die woensdag met een motie daarover komt. Zij wil dat B&W onderzoeken wat het voor het Stadhart betekent als niet langer voor een ‘boven regionale’ functie ervan wordt gekozen.
Op de achtergrond speelt natuurlijk mee dat eigenaar Unibail Rodamco wil uitbreiden en daartoe woningen in de Schilderswijk slopen, terwijl B&W hebben uitgesproken dat vergroting aan aantrekkelijker maken van het winkelcentrum binnen de nu bestaande grenzen moet blijven. Volgens de ChristenUnie moet het een centrum voor de directe omgeving zijn, onder meer voor mensen in buurgemeenten als Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Uithoorn en Aalsmeer.
Unibail Rodamco zegt problemen te hebben met de Economische Agenda, die aan gemeenteraad is voorgelegd. Een goed functionerend winkelgebied is volgens de eigenaar niet mogelijk binnen de bestaande begrenzing. Maar de gemeenteraad heeft in het verleden gezegd dat het Stadshart verder moet worden ontwikkeld zonder sneuvelen van woningen. Volgens B&W moeten ‘zwakke delen van de centrumstructuur worden herontwikkeld en versterkt”. Fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie vraagt zich af hoe die twee visies bij elkaar zien te brengen. [..]

REACTIES (selectie; volg de link voor artikel en volledige discussie):

Olaf Oomes
Hoe onbetrouwbaar kun je zijn als (christelijk) politicus. Eerst meewerken aan een “boven regionale” functie en dan weer de andere kant opzwabberen. Ga eens kijken op het vernieuwde- en uitgebouwde Gelderlandplein in Buitenveldert. Dit is wat je kunt bereiken met een doortastend- en slagvaardig beleid! Maar nee hoor in huize De Poel is men nog bezig om op kabouter niveau politiek te bedrijven. Zo jammer dit.
13 juni 2016 at 14:50 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
@Frank Dat UR de thans eigenaar is van het Stadshart komt voort, ook hier, vanuit bewuste politieke besluitvorming toentertijd.
En om de geschiedenis nog even verder op te frissen. UR had enkele jaren terug samen met B&W een plan opgesteld om het Stadshart op te waarderen en verder uit te breiden. Pas na protest uit de Schilderswijk ging met name wethouder Raat wel erg snel overstag (verkiezingen waren aanstaande) en is het huidig embargo op sloop van dit wijkje (uit de jaren vijftig van de vorige eeuw) een feit. De vraag die je jezelf zou moeten stellen is dus eigenlijk: wie chanteert nu eigenlijk wie?
UR is volgens mij nog immer bereid het, in overleg met de gemeente, opgestelde plan op te pakken en er uitvoering aan te geven. De bal ligt echt nog steeds in huize De Poel. De besluitloosheid en het volstrekte gebrek aan slagvaardigheid aldaar is tenenkrommend.
13 juni 2016 at 16:01 / Beantwoorden /

Frank
@ Olaf Wat betreft die geschiedenis heb je gelijk, maar je kunt ook zeggen dat het inzicht in deze ontwikkelingen is veranderd. Jij wijt het aan zwabberbeleid ( kan zijn), maar het kan ook zijn dat de gewenste ontwikkeling anders is gegaan zoals de gemeente zich dat indertijd had voorgesteld.( bijvoorbeeld het nagenoeg verdwijnen van de plaatselijke middenstand ten gunste van allemaal retailers en éénzijdige ontwikkeling{elitair} en het gesol met de markt)UR heeft dit bevorderd door vaak onredelijke eisen qua huur te stellen aan juist de kleinere zaken. Hoe vaak zijn bijvoorbeeld de horecazaken al niet gewisseld van eigenaar? Ligt dat dan allemaal aan slecht ondernemerschap vraag ik mij dan af of aan het feit dat ze niet passen in het plaatje van UR, waarbij ze meestal voorbij gaan aan de belangen van de Amstelveense consument en een aantal huizenbezitters, waarbij de opbrengst naar mate de opkoop van hun huizen vordert, keldert.
Jij noemt het beleid van de gemeente in deze tenenkrommend. Je kunt ook jezelf afvragen. Wie heeft de grootste belangen. Ik dacht UR. Maw. de gemeente kan rustig afwachten tot UR met naar hun inzien het beste voorstel komt.
Jij zegt dat UR open staat voor overleg. Het zal wel, maar je denkt toch niet dat een gemeente partij is voor zo’n internationale projectontwikkelaar. Daarbij vergeleken is de gemeente op zijn hoogst een goedwillende amateur. Daarbij wijs ik nogmaals op de farce van het KPMG-gebouw, waar je overigens niet op in gegaan bent.
Overigens heb je ook nog geen antwoord gegeven op mijn vraag waarom enkel UR bij zo’n project betrokken dient te worden.
13 juni 2016 at 17:15 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
@ Frank
Die verandering kwam nadat een beperkt aantal bewoners van de Schilderswijk vrij agressief bezwaar ging maken. Zoals aangegeven de verkiezingen waren aanstaande en wethouder Raat ging door de knieën. En passant liet hij zijn eigen college keihard vallen en in de kou staan. Natuurlijk had de gemeente iets anders voor ogen immers zij hebben samen met UR het plan ontwikkeld en opgesteld! [..]
13 juni 2016 at 18:06 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het is populistisch en manipulatief om te spreken over het ‘sneuvelen van woningen’. In de voorstellen van Unibail Rodamco wordt wel een aantal huizen gesloopt, maar wordt het aantal woningen in het centrum niet minder. Bewoners van de te slopen huizen krijgen in de buurt vervangende woonruimte aangeboden die inmiddels wel eens beter zou kunnen aansluiten bij hun woonwensen op dat moment in hun leven.
De te slopen huizen zijn het eigendom van Unibail Rodamco. Eigendomsrechten staan hier tegenover woonrechten. Daar moeten de betrokken partijen samen zien uit te komen en dient de overheid er alleen op toe te zien dat economisch zwakke partijen niet worden vermorzeld door cynische marktwerking. Daar ligt een mooie taak voor het liberale gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur moet een noodzakelijke modernisering en optimalisering van het winkelcentrum Stadshart niet in de weg staan.
Als het gemeentebestuur de bovenregionale functie van het winkelcentrum terugschroeft tot een lokaal niveau kan het een forse eis tot schadevergoeding tegemoet zien, lijkt me.
14 juni 2016 at 8:55 / Beantwoorden /

CeeBee
Stel dát de gemeente zou laten onderzoeken of een ‘boven regionale’ functie gewenst is én de uitslag negatief, wat is dan volgende stap volgens de ChristenUnie? Unibail Rodamco dwingen dat aan te passen? Hou toch op zeg.
Unibail Rodamco mag en moet als eigenaar van het Stadshart vooral doen wat zij wil doen met het Stadshart en mag en moet vooral zelf uitmaken wie zij als huurders verkiest. Daar gaat de gemeente niet over en al helemaal niet de ChristenUnie met haar ene zetel.
Unibail Rodamco wil echter dezelfde vrijheid als het gaat om uitbreiding en daar heeft de gemeente natuurlijk wél een rol. Terecht heeft de gemeente -overigens al weer drie jaar geleden- helder gesteld dat sloop van de schildersbuurt niet aan de orde is. En dus wordt door UR inmiddels uit een ander vaatje getapt, namelijk die van de omgekeerde salamitactiek. Zo is de ‘wintertuin’ er doorgedrukt en wordt het Stadsplein de facto afgesloten van de Rembrandtweg. Het kost geen woningen, maar wel een stuk openbare weg.
De volgens fase zit waarschijnlijk al in de pen. En als dit college dan niet door de bocht gaat, dan wacht men gewoon tot er een nieuw college zit en als die niet zwichten, dan wachten ze desnoods tot het college daarna. UR heeft immers de tijd en vooral, de middelen.
Drie jaar geleden schreef ik al dat UR met een 2.0 versie van het Stadshartplan zou komen. De scherpe kantjes van 2013 er af, heel erg laten merken hoeveel je wel niet hebt aangepast en doordrukken maar. Ik hoop waarachtig dat dit college en alle volgende colleges de poot stijf houdt. De gemeente(raad) bepaalt immers hoe onze infrastructuur er uit komt te zien en niet Unibail Rodamco. Laatstgenoemde -en ook enkelen op dit forum- lijkt dat maar niet te kunnen accepteren.
14 juni 2016 at 12:28 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De infrastructuur in en rond het Stadshart is belabberd: Er is geen binnenring, onvoldoende mogelijkheid tot straatparkeren en de grote vrachtwagens van de leveranciers moeten zich door de smalle woonstraten Rembrandtweg, Galerij en P. Lastmanweg wurmen.
UR heeft als eigenaar en exploitant van het winkelcentrum belang bij het noodzakelijke herstel van ernstige stedenbouwkundige en infrastructurele fouten in het verleden. De gemeente moet hiermee rekening houden, zoals zij ook rekening houdt met belangen en wensen van andere bedrijven in Amstelveen.
Het winkelcentrum kan niet goed functioneren omdat zowel de externe als interne routing verre van optimaal is. Dat is een onwenselijke siruatie waarbij niemand gebaat is.
Het is populistisch en manipulatief om te spreken over ‘de sloop van de Schildersbuurt’. Het gaat immers om een aantal huizen die eigendom zijn van UR. Als de bewoners daarvan akkoord gaan met goede vervangende woonruimte in de directe omgeving, dan moet dat kunnen.
De gemeente moet voldoen aan haar taken en verantwoordelijkheden, maar daarbij hoort ook het tegemoetkomen aan redelijke en wenselijke verlangens van Unibail Rodamco.
Het Stadshart moet beter.
14 juni 2016 at 13:44 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
[..] Het was het college zelf die samen met UR het organieke verbeter- en uitbreidingsplan voor het Stadshart heeft opgesteld. Ik begrijp dat je dit onder het tapijt poogt te schoffelen maar zo ligt het feit nu eenmaal. Pas na onevenredige protesten vanuit de schildersbuurt ging Hr. Raat razendsnel door de knieën en gaf het, mede door hem zelf opgestelde, plan eenzijdig op hierbij zijn collega wethouder Jan-Willem Groot volledig in de kou staan latend.
En inderdaad ik kan niet accepteren dat een wethouder omwille van politiek gewin een goed plan voor de broodnodige verbetering en uitbreiding van het Stadshart Amstelveen eenzijdig de nek omdraait. Dat is regenten politiek uit de vorige eeuw. De kiezer anno 2016 verwacht heel wat anders van politici.
Nogmaals ga eens kijken op het vernieuwde- en uitgebouwde Gelderlandplein in Buitenveldert. Dit is wat je kunt bereiken met een doortastend- en slagvaardig beleid.
14 juni 2016 at 13:44 / Beantwoorden /

Olaf Oomes
Laat ik eerst maar met het laatste beginnen en de eerdere woorden van RvW aanhalen: Het is populistisch en manipulatief om te spreken over het opofferen van een woonwijk. Het organieke plan betrof slechts een deel van de buurt en behelsde tevens nieuwbouw voor de betrokken bewoners in de directe omgeving. Daarenboven ging het v.w.b. het Gelderlandplein mij primair om de uitbreiding en renovatie, iets wat in het Stadshart ook al jaren nodig is en niet om de afbraak van woningen.
Dat UR inmiddels een groot aantal van de benodigde huizen in haar bezit heeft gekregen heeft veel te maken met het feit dat een groot aantal van de schildersbuurt bewoners helemaal niet zo tegen uitkopen door UR gekant waren. In de discussie toentertijd in de diverse media was ook deze stem hoorbaar en leesbaar. We spreken hier wel over een van de oudste wijken in Amstelveen gebouwd begin vijftiger jaren vorige eeuw met zeer smalle straatjes en niet onderheide woningen zo heb ik mogen begrijpen. Het bezigen van de term ‘uitroken’ is in mijn ogen daarom volstrekt misplaatst en wederom populistisch en manipulatief.
Er zijn inmiddels reeds vele van dit soort oude woningen afgebroken in de gemeente om maar te zwijgen over hele schoolcomplexen. Kortom er is niets tegen vernieuwing blijkbaar alleen als het de schildersbuurt betreft. Daar schijnt een taboe op te liggen. Weinig realitisch en rationeel lijkt mij anno 2016.
14 juni 2016 at 14:40 / Beantwoorden /

Robert van Waning
CeeBee, UR heeft de betreffende woningen aan de Pieter Lastmanweg overgenomen van het Philips Pensioenfonds of van de verzekeringsmaatschappij DeltaLloyd. Het is dus pure stemmingmakerij om te spreken van ‘uitroken’.
Alle partijen en betrokkenen moeten proberen om gezamenlijk en zonder te veel emoties, gekrakeel en stemmingmakerij de beste oplossing te vinden voor de situatie in het Stadshart. Daar moet nu echt iets gaan gebeuren, want niemand is gebaat met doormodderen.
Wethouder Raat moet van dit dossier worden gehaald, want hij heeft zich onmogelijk gemaakt met zijn ondoordachte uitlatingen.
14 juni 2016 at 16:01 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, het staat niet vast dat belangen van huurders/bewoners noch het akgemeen belang zou worden geschaad door de plannen en voorstellen van Unibail Rodamco tbv modernisering en optimalisering van het winkelcentrum Stadshart.
Wat Raat deed, was in alle opzichten verwerpelijk, want ondoordacht en populistisch en ronduit smerig tegen zijn collega-wethouder Groot, zonder dat hij enig redelijk belang diende.
14 juni 2016 at 17:34 / Beantwoorden /

Ceaucescu
RvW wie zou dan in jouw ogen moeten opdraaien voor die verbeterde infrastructuur? De gemeente of UR? Bij het nieuwe KPMG was het ook de gemeente. Ik neem aan dat jij toch ook vindt, dat die infrastructuur ietwat overdreven is.
15 juni 2016 at 19:32 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De overheid betaalt in principe voor de infrastructuur. Bij KPMG is dat onder het bewind van wethouder Groot (CDA) in uitbundige mate gebeurd. Als bepaalde verbeteringen onevenredig aan één of meer bedrijven ten goede komen, behoort een publiek-private samenwerking (pps) wellicht tot de mogelijkheden.
15 juni 2016 at 19:45 / Beantwoorden /

Uithoornlijn gaat € 57 miljoen kosten

Door Johan Bos op 4 juni 2016 om 14:52, in de categorie Openbaar vervoer.
Als de Uithoornlijn (doorgetrokken Amstelveenlijn) er komt, gaat die ongeveer € 57 miljoen kosten, waarvan 95% wordt betaald door de Stadsregio Amsterdam en de rest door Amstelveen, Uithoorn en Noord-Holland. Het is overigens nog de vraag of de gemeenteraad van Uithoorn enthousiast is over de lijn. Dat blijkt uit een brief van wethouder Jeroen Brandes van Verkeer (PvdA) aan de Amstelveense raad. […]
Volgens de onderzoekers wordt het alleen maar drukker op de wegen ten zuiden van Amsterdam, waardoor de betrouwbaarheid van de dienstregeling voor bussen afneemt. Daardoor wordt openbaar vervoer minder aantrekkelijk, met lagere inkomsten voor de exploitanten als gevolg. Niets doen is volgens de studie dan ook geen optie.

Reacties

frank bikker
Prima, maar dan moet men niet haltes gaan op heffen en dient CS direct bereikbaar te zijn.
4 juni 2016 at 15:14 / Beantwoorden /

Frank
95% wordt betaald door de stadsregio. En waar haalt de stadsregio weer zijn geld vandaan? Ik neem aan toch ook een combi van allerlei partijen, waar Amstelveen er 1 van is, hoewel Brandes krokodillentranen huilt dat het allemaal buiten hem om is gegaan. Hij voelde de bui hier waarschijnlijk ook al hangen.
Is toch volstrekt idioot dat Amstelveen geen directe verbinding met CS kan krijgen, terwijl een Zuidoost en een A’dam Noord dat wel krijgen/hebben. Daar zijn zelfs miljarden ingepompt, terwijl het aantal inwoners van deze stadsdelen enigszins vergelijkbaar zijn met Amstelveen/Uithoorn.
Op deze manier blijft Amstelveen/Uithoorn qua infrastructuur ov wel het achterlijkste jongetje van de klas, hoe hard de coalitie het tegendeel beweert.
5 juni 2016 at 18:11 / Beantwoorden /

Henk
Amsterdam wil de bussen weren ivm vervuiling stad (electriciteit komt nl uit de lucht vallen, Schiphol vervuilt in zijn geheel niet). waanzin dus dat een er begroting a la NZ-lijn wordt gemaakt (reken kosten x4) en dat de burger er voor opdraait. Gewoon direct ophouden met allerlei dure onderzoeksbureau’s en commissies (lees lunch- en dinerclubjes) erop te zetten.
12 juni 2016 at 15:57 / Beantwoorden /

Katja
Kom eens kijken op https://www.facebook.com/groups/uithoornlijn/
Meeste thema’s bereikbaarheid en veiligheid. Van 22 naar 3 haltes en GEEN bus meer naar Amstelveen/Amsterdam. Winkelcentrum en scholen worden moeilijk bereikbaar.
15 juni 2016 at 23:23 / Beantwoorden /

Frank
De link van Katja verdient wel aandacht. Daar blijkt ook uit dat men in Uithoorn niet onverdeeld gelukkig is met deze plannen. Dit geldt ook voor Amstelveen waardoor diverse wijken slechter bereikbaarder worden m.n. voor de minder validen onder ons.
15 juni 2016 at 23:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Vrije busbanen zijn ook een optie. Dat geldt dan echter ook voor de Keizer Karelweg en de Amstelveenseweg. Als men niet kiest voor verruiming van het openbaar vervoer, dan zullen de binnenwegen moeten worden verbreed. Die lopen immers vol met particulier autoverkeer. Er moet dan ook overal extra parkeerruimte worden ingericht. Wat zou dat gaan kosten, ook aan leefbaarheid (verkeerslawaai), volksgezondheid en duurzaamheid?
@Katja, voor die link moet je je registreren bij Facebook en daar ben ik mee gestopt. Maak die informatie alsjeblieft openbaar.
16 juni 2016 at 8:42 / Beantwoorden /

SWAB boos op wethouder Maaike Veeningen

Door Johan Bos op 3 juni 2016 om 12:34, in de categorie Schiphol.
De Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) is boos op wethouder Maaike Veeningen. Die doet vrijwel niks voor Amstelveners tegen overlast door vliegtuigen, zei voorzitter Jan Griese dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. De wethouder vertegenwoordigt Amstelland-gemeenten in een adviesraad, maar zij noch haar ambtenaren kwamen in beweging na talloze mails van de SWAB, meldde de inspreker. [..]
Voorzitter Hans Alders van de zogenoemde Alderstafel, destijds een praatclub over Schiphol, liet daarop onderzoek doen, zogenaamd onafhankelijk, maar wel uitgevoerd door de bedenkers van het systeem. De oorzaak van de overschrijdingen zou het weer zijn, wat zowel door het KNMI als Helios werd tegengesproken. “Opvallend is dat bij onderhoud aan de Buineveldertbaan ineens wel andere banen kunnen worden gebruikt, het weer is dan kennelijk geen probleem”, zei Griese. [..]
Nu binnenkort de Tweede Kamer het Luchtvaartbesluit behandelt, waar de definitieve normen voor het gebruik van de banen in staat, heeft secretaris Dijksma on een regionaal advies gevraagd. Daar ligt voor de wethouder dus een rol, vindt Griese. Maar als zij zich er ook nu met hetzelfde Jantje van Leiden vanaf maakt als zij in zijn ogen sinds haar aantreden steeds deed, verspeelt zij die laatste kans waarschuwde Griese. Hij ziet best het economische belang van Schiphol voor Amstelveen, maar ook dat door het toestaan van op zich vermijdbare hinder deze stad onnodig zwaar wordt gedupeerd. “Alleen als de gemeente krachtig stelling neemt, komen er oplossingen”, is zijn overtuiging.

Reacties (selectie):

Robert van Waning
Raat is blij met die meestemmers van D66 en zeker met zo’n gedweeë meeloper en jaknikker als Maaike Veeningen
3 juni 2016 at 18:55 / Beantwoorden /

Ciska
Ik weet niet of je zo blij moet zijn met zo’n meeloper en totale bestuurlijke nitwit.
4 juni 2016 at 2:33 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Een bestuurder die alleen kijkt naar het ‘economisch belang’ van Schiphol, maar niet naar de schade die het doet aan de gezondheid en levenskwaliteit van omwonenden (om niet te spreken over de bijdrage aan verslechtering van het leefmilieu en het klimaat), die houdt de burgers voor de gek en maakt haar mandaat te schande.
3 juni 2016 at 22:40 / Beantwoorden /

Ceaucescue
Voor heel veel gewone mensen met een normaal inkomen vormt de luchthaven hun inkomen. Dit gold ook voor mijn ouders en door hun heb ik in mijn jonge jaren de hele wereld rond kunnen gaan. Natuurlijk geeft die luchthaven fijnstof, maar zonder hadden we zeker 100.000 werklozen extra. Het is niet altijd zwart/wit. Een heleboel uitkeringen kunnen daarvan ook betaald worden.
4 juni 2016 at 22:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Duurzaamheid betekent dat je een leefbare wereld en ook nog voldoende voorraden achterlaat voor volgende generaties. De luchtvaartindustrie heeft in zijn huidige vorm en grootte geen toekomst. De voorraden van betaalbare energierijke grondstoffen raken uitgeput en de de eisen op het gebied van leefmilieu, klimaat en veiligheid worden steeds strenger en kostbaarder. Wie daarmee nu geen rekening houdt is kortzichtig en egoïstisch.
5 juni 2016 at 10:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, in een jaar verbruik ik minder brandstof dan een vakantievlieger in één dag. Laat verder maar weer jouw persoonsgerichte hatelijkheden achterwege, tenzij je ook deze discussie wilt saboteren met je off-topic flauwekul, al of niet met goedvinden van JB.
5 juni 2016 at 15:33 / Beantwoorden /

Robert van Waning
PC, hoe kom je erbij dat ik voor ieder wissewasje in mijn Micra stap? Je kletst maar wat, zoals gewoonlijk. Ik schreef dat de luchtvaartindustrie in zijn huidige vorm en grootte geen toekomst heeft, omdat de voorraden van betaalbare energierijke grondstoffen uitgeput raken en omdat de eisen op het gebied van leefmilieu, klimaat en veiligheid steeds strenger en kostbaarder worden. Bestuurders moeten daarmee rekening houden en niet doen alsof het vliegverkeer alleen maar zal toenemen. De luchtvaart is trouwens nu al een noodlijdende en zwaar gesubsidieerde bedrijfstak. Het is niet liberaal om die te blijven steunen. Ik hoor graag van je waarom het daarmee niet eens bent.
5 juni 2016 at 20:50 / Beantwoorden /

Frank
Zonder de luchthaven bestond het Stadshart niet eens en konden we onze boodschappen nog doen bij de SRV-wagen. Je had dan ook geen golfbaan, theater en bibliotheek. Nou ja, je kon nog gaan moestuinen, RvW.
6 juni 2016 at 0:51 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, al potverterend heeft onze generatie inderdaad veel welvaart genoten, maar wij laten een uitgemergelde, vervuilde en opgewarmde wereld achter. Volgende generaties zullen veel minder mobiel zijn over weg en water en door de lucht, omdat duurzame energievormen veel minder energierijk zijn. Zij hadden de fossiele grondstoffen op nuttige en duurzame manieren kunnen benutten, maar die zijn allemaal opgestookt tbv onze verspillende en vervuilende leefwijze. Bestuurders moeten vooruitzien en er niet van uitgaan dat de mobiliteit eindeloos zal blijven toenemen.
6 juni 2016 at 7:49 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Wat ik schrijf is geen wens maar een onontkoombaar en onmiskenbaar feit waaraan alle (nu nog) welvarende westerse landen hun economisch beleid zullen moeten aanpassen.
6 juni 2016 at 13:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De hele dag klereherrie van vliegtuigen en de ooit blauwe lucht is bedekt met vliegtuigsmog (eufemistisch: ‘sluierbewolking’). Toch mag Schiphol wat Amstelveen betreft doorgroeien.
6 juni 2016 at 21:43 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Volgens FaassenPC mogen autobezitters niet pleiten voor duurzaam en ecologisch verantwoord economisch beleid, ook al maken zij zelf een zo verstandig en spaarzaam mogelijk gebruik van hun auto. Zodoende komt er van duurzaamheid zo weinig terecht. Niet-autobezitters gelden immers als linkse watjes en wereldverbeteraars naar wie helemaal niet hoeft worden geluisterd. Zo dendert en raast de mensheid door naar een totale uitputting van de aardse voorraden en naar een voor de mens onleefbare wereld.
7 juni 2016 at 10:58 / Beantwoorden /

Gemeente secretaris lijkt alweer exit

Door Johan Bos op 29 mei 2016 om 01:19, in de categorie Overheid.
Het ziet er naar uit dat gemeentesecretaris Alexander Meijer alweer vertrekt. Of dat vrijwillig gebeurt of onder druk van het college van Burgemeester en Wethouders is nog onduidelijk. De anders grif met een persbericht klaar staande gemeente, lijkt het ontslag van de secretaris, gemeld door RTV Amstelveen, nog geen nieuwtje te vinden. [..]
Volgens een juichend persbericht van de gemeente bij het aantreden van Meijer had zij in hem iemand gevonden die ervaring heeft met het managen van bestuurlijke processen. Meijer werkte 18 jaar bij verschillende overheidsorganen en had volgens het persbericht kijk op vernieuwing binnen gemeenten. Niet alleen inhoudelijk, maar ook als verandermanager heeft hij zijn sporen verdiend, juichte de gemeente, die hem “innovatief, ondernemend” en oplossigsgericht noemde. “Dat past bij een college dat ruimte wil geven aan Amstelveen en initiatieven vanuit de stad stimuleert,” zei ze. Volgens burgemeester Mirjam van ’t Veld zou Meijer het nieuwe boegbeeld van de gemeentelijke organisatie worden. [..]
Volgens Meijer wil het college dat op het raadhuis meer wordt gedacht vanuit de inwoners. “Dat spreekt me zeer aan”, zei hij bij zijn aantreden. “Ik heb veel ervaring in het vernieuwen en veranderen van overheidsorganisaties. Mijn ambitie is een gemeentelijke organisatie te creëren waarvan medewerkers doen waar hun talent ligt en betrokken zijn bij hun gemeente.”

Reacties (selectie):

Robert van Waning
Een waarlijk ondernemend, innovatief en oplossingsgericht persoon is kansloos in de gezapige en onderonserige poltieke en ambtelijke wereld van Amstelveen.
29 mei 2016 at 11:05 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik ben niet verbaasd dat een oplossingsgericht en waarschijnlijk een beetje eigenwijs mens stuk loopt op de Amstelveense autocratie olv een onderkoning die geen tegenspraak duldt.
29 mei 2016 at 14:56 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Een wethouder wordt niet ontslagen omdat hij eigenwijs is en zijn zin doordrukt. Burgers mogen alleen maar hopen dat hij verstandige beslissingen neemt, zeker als hij een (eigen)machtige positie inneemt. Een gebrek aan tegenwicht kan dan vervelende gevolgen hebben. Denk maar aan de A9..
29 mei 2016 at 15:54 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Een handige wethouder wordt niet gewipt. Hij omringt zich van jaknikers, meelopers en dankbare burgers die hij heeft geholpen met een traplift of zo. Hij pakt de lokale pers zodanig in dat die helemaal vergeet om hem nog kritisch te volgen.
29 mei 2016 at 18:03 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Bij gebrek aan betrouwbare informatie gaat de geruchtenmachine draaien en nemen speculaties de plaats in van feiten. Wie moeten wij nu geloven? Onze burgemeester die de ‘oplossingsgerichte’ Meijer ‘de juiste man op de juiste plaats’ noemde of een anonieme Ronde Vener volgens wie dezelfde Meijer een onbetrouwbare mislukkeling is? Hoe kan iemand er een potje van maken in een naburige gemeente en dan uitverkozen worden om in Amstelveen zo’n verantwoordelijke functie te vervullen? Iemand moet dit op zijn geweten hebben.
29 mei 2016 at 22:52 / Beantwoorden /

Proef met nachtvergunning café’s – D66 en GL blij

Door Johan Bos op 21 mei 2016 om 18:11, in de categorie Horeca.
Nachtenlang het café open houden in Uilenstede, wat fractievoorzitter Axel Boomgaars van Groenlinks wilde, ging niet door, omdat de burgemeester zich daar tegen verzette. Maar nu willen B&W een proef nemen met toestemming later te sluiten op vrijdag en zaterdag voor heel de horeca in Amstelveen, alsmede in de nacht die volgt op een reguliere feestdag. De café’s mogen dan tot vijf uur ’s morgens open blijven. Bij studentencampus Uilenstede mag dat op donderdag en vrijdag. GroenLinks en D66 zijn in hun nopjes. De democraten zijn sowieso voor een 24 uur economie en dienden eerder een door de meerderheid van de gemeenteraad omarmd voorstel in om winkels niet alleen op zondagmiddag maar de hele zondag toestemming te geven om open te zijn. Ook de VVD vindt dat winkels dag en nacht open moeten, dus die zal er ook weinig moeite mee hebben als de kroegen ’s nachts langer open blijven. En natuurlijk sluit de rest van de coalitie (PvdA en Burgerbelangen) zich daar bij aan. [..] GroenLinks en D66 zeggen dat zij voor een latere sluitingstijd zijn om het nachtleven in Amstelveen ‘bruisender’ te maken. “Zodat je niet enkel naar Amsterdam hoeft voor een leuke avond”, zegt Boomsma. “ Dat moet natuurlijk wel verantwoord gebeuren, zodat buurtbewoners ’s nachts rustig kunnen slapen. In deze pilot zien we dat er expliciet naar een balans tussen die twee gezocht wordt, dat is positief.” [..] De gemeente wijst er op dat de politie niet zit te wachten op extra werk en handhavers van de gemeente haar taken niet volledig kunnen overnemen, trouwens ook geen geweldsmiddelen hebben. Vergeleken met andere gemeenten, zoals Amsterdam, valt de overlast en het aantal incidenten bij de horeca in Amstelveen mee, zeggen B&W.

Reacties (selectie):

Robert van Waning
Vanochtend om 05:15 uur werden wij wakker van brallende en schreeuwende kroeggangers die tegenover P60 nog wat stonden na te ‘bruisen’. Waar is de handhaving als je die nodig hebt?Café-exploitanten zijn niet verantwoordelijk voor het straatgedrag van hun klanten nadat zij die hebben volgeschonken. Wel de lusten, niet de lasten. Dankzij GL, D66 en B&W kunnen wij ‘s nachts dus niet meer de ramen open laten voor frisse lucht.
“Vergeleken met andere gemeenten, zoals Amsterdam, valt de overlast en het aantal incidenten bij de horeca in Amstelveen mee, zeggen B&W.” Niemand van hen woont in het Stadshart of ergens anders in de buurt van horeca die met hun toestemming later zullen mag sluiten.
Buurten waarin bestuurders of hoge ambtenaren wonen, zijn altijd stiller, veiliger en schoner dan de rest. Het zijn allemaal kleine Erdogans, die bestuurders. Kwam er maar eentje aan het Stadsplein wonen..
22 mei 2016 at 11:59 / Beantwoorden /

Frank
Daar heb je totaal ongelijk in RvW. Als bezoekers van een kroeg buiten voor veel overlast zorgen, valt dat namelijk ook onder de verantwoording van de kroegeigenaar. Van elke klacht wordt namelijk een aantekening gemaakt en als het te veel is, kan een eigenaar zijn vergunning verliezen( of bij overdracht zijn goodwill oftewel zijn winst of pensioen), maar aan de andere kant neemt men ook mee wie tegenover zo’n zaak gaat wonen dient er rekening mee te houden dat er altijd een bepaalde mate van overlast zal zijn. En daar zit hem nou net de kneep.
22 mei 2016 at 21:19 / Beantwoorden /

Matthijs
Ik dacht dat u door A9 en Schiphol wegens slechte lucht toch al niet met open ramen kon slapen. Weet u trouwens feitelijk bewijsbaar zeker dat geen enkele hoge ambtenaar of bestuurder (die nogal eens wisselt) in de buurt van café ‘s woont?
22 mei 2016 at 15:08 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Als te hard wordt gereden, te veel herrie wordt gemaakt of afval wordt gedumpt in een laan waar een bestuurder of hoge ambtenaar woont, dan belt hij/zij rechtstreeks met de verantwoordelijke bestuurder of ambtenaar en dan wordt het geregeld. Iedereen weet dat het overal zo werkt.
Matthijs, reageer ook eens op wat ik on-topic schreef over de nachtelijke overlast bij P60, want daar gaat het tenslotte om. Omwonenden moeten massaal protesteren tegen de latere sluitingstijden waarmee de lokale horeca-democraten hen opzadelen.
22 mei 2016 at 17:56 / Beantwoorden /

PeterPC
“Dankzij GL, D66 en B&W kunnen wij ‘s nachts dus niet meer de ramen open laten voor frisse lucht.”
Maar er is helemaal geen frisse lucht in Amstelveen, volgens Robert van Waning. En verder wat Matthijs zegt.
22 mei 2016 at 17:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, er is een duidelijk verband tussen de proefneming met latere sluitingstijden en het feit dat de sluiting van P60 om 5 uur ‘s ochtends tot geluidsoverlast voor de omgeving leidde.
Horeca-exploitanten moeten niet alleen genieten van de lusten van ruimere openingstijden maar moeten ook de last dragen van hun verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun klanten op straat. Gemeentelijke handhaving vindt dankzij wethouder? Raat alleen plaats op parkeerterreinen. (Kassa!) [..]
22 mei 2016 at 21:55 /

Robert van Waning
Wat is er zo krom aan de constatering dat bezoekers van P60 ‘s morgens na sluiting om kwart over vijf luidruchtig waren? En aan het vermoeden dat drank daarbij een rol speelt? En aan de vergelijking van de bar van P60 met andere horecagelegenheden? Je zit alleen maar te katten maar geeft zelf geen mening, laat staan onder je eigen naam. Held.
23 mei 2016 at 13:41 /

Robert van Waning
Het gaat om de overlast die cafébezoekers na sluitingstijd veroorzaken. P60 vormt daarop geen uitzondering. De discussie moet echter niet alleen over P60 gaan (en helemaal niet over mij). B&W moeten met meer belangen rekening houden dan alleen met die van horeca-exploitanten en cafébezoekers. Hoe meer overlast, verspilling en/of vervuiling een bepaalde activiteit veroorzaakt, des te meer steun krijgt het van de overheid. Voorbeelden in Amstelveen: Schiphol, A9, horeca en scooters.
23 mei 2016 at 15:19 /

Robert van Waning
P60 heeft een bar en is dus vergelijkbaar met andere horecagelegenheden die dankzij Gl, D66 en B&W tot 5 uur ‘s ochtends alcohol mogen blijven schenken, met alle overlast van dien.
@geheelonthouderPC, ik schrijf over het onderwerp; jij (weer) over mij.
23 mei 2016 at 9:15 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Zonder overlast is er geen probleem. Als de exploitant geen verantwoordelijkheid neemt voor het straatgedrag van zijn klanten en als wethouder? Raat de regels en de openbare orde niet handhaaft en overlast dus niet bestrijdt, is deze proef met verruimde openingstijden ongewenst.
P60 is een voor iedereen toegankelijke ruimte met een bar en een drankvergunning en dus te vergelijken met andere horeca, zeker als de klanten zich op straat net zo luidruchtig gedragen.
23 mei 2016 at 10:09 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Luidruchtige dronken bezoekers van een bar van een poppodium zijn te vergelijken met luidruchtige dronken bezoekers van andere horeca.
23 mei 2016 at 10:48 / Beantwoorden /

Geheelonthouder
Dronken? Waarom zouden die mensen dronken zijn? Robert van Waning kan vast wel wijzen op enig onderzoek dat gedaan is naar hoeveel dronken mensen er uit een horeca gelegenheid komen en hoe luidruchtig ze zijn.
23 mei 2016 at 11:04 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Goeie vraag. Waarom zijn mensen die ‘s nachts of ‘s morgens vroeg uit een café komen vaak zo luidruchtig? Zou dat iets met alcohol te maken kunnen hebben? Als dat nog niet bewezen is, dan moeten B&W dat misschien eerst maar eens goed onderzoeken, net als de gevolgen van fijnstof.
23 mei 2016 at 11:57 / Beantwoorden /

Geheelonthouder
Alcohol? En de geheelonthouders dan? Die komen ook in de horeca hoor. Het gaat hier helemaal niet over fijnstof, dat was een ander artikel. Waar Robert van Waning zich ook al zo belachelijk heeft gemaakt.
23 mei 2016 at 12:09 /

Robert van Waning
Tsja, dan weet ik ook niet waarom mensen ‘s nachts na het verlaten van een café vaak zo luidruchtig zijn. In het artikel staat:
“Overigens moeten bedrijven als zij langer open willen zijn dat wel aan de gemeente melden en een veiligheidsplan indienen om overlast voor omwonenden tegen te gaan. Die moeten kunnen bellen als zij last hebben. Ook gaat de gemeente meer handhaven in de nog kleinere uurtjes.”
Allemaal overbodige onzin, dus?
23 mei 2016 at 12:32 /

Robert van Waning
Matthijs Roeleveld, een anoniem persoon kan niet door belediging worden beschadigd, zoals hier dankzij FaasenPC cum suis regelmatig gebeurt. Ik vind het inderdaad laf dat iemand geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn uitingen. Het speelveld ligt dan niet gelijk omdat de ene partij de ander niet kan raken.
23 mei 2016 at 18:00 / Beantwoorden /

Johan Bos
Mag ik er even tussen komen? Een voornaam is voor u dus laf en iemand die drie draagt is niet te beledigen. Ik kan dus gewoon zeggen Robert is een lul, want iemand die alleen een voornaam geeft, is niet te beschadigen. Toch vraag ik mij af of Matthijs zich, nu u hem laf heeft genoemd, dat ook zo ziet.
23 mei 2016 at 18:20 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, u begrijpt het weer niet. Mensen wier naam niet bekend is, zijn niet persoonlijk te beschadigen. Da’s toch logisch? U kunt mij beschadigen omdat mijn naam bekend is. Die van Matthijs is dat nu ook. Daar moeten wij dus rekening mee houden.
23 mei 2016 at 19:24 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik begrijp toch niks! Ik begrijp steeds minder wat u nog doet op een door zo’n stompzinnig element gerunde site. Daar bent u toch veel te intellectueel voor…
23 mei 2016 at 20:16 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, een onbekend iemand kan niet door smaad, laster of belediging worden beschadigd. Ik hoor graag uw tegenargument. Niet steeds zo zielig doen.
23 mei 2016 at 20:40 / Beantwoorden /

[XXX Verwijderd door Johan Bos.]
PeterPC
Kijk die rvw weer helemaal off topic gaan, omdat hij geen argumenten meer had m.b.t. het artikel. Heerlijk om te zien hoe iemand zich zelf zo belachelijk kan maken.
24 mei 2016 at 7:21 / Beantwoorden / XXX

[XXX Verwijderd door Johan Bos.]
Robert van Waning
Kijk, FaassenPC helemaal op zijn stokpaardje. Ik ben zijn permanente topic, zeg maar obsessie. Hiermee geef ik weer wat voer aan die arme stalkker.
24 mei 2016 at 8:05 / Beantwoorden / XXX

Matthijs
@RvW. Ik begrijp wel dat u tegen B&W bent, vooral tegen wethouder Raat, maar volgens mij was dat college juist eerst tegen verruiming van de openingstijden. De burgemeester, verantwoordelijk voor openbare orde, zag dat niet zitten. Het was de druk van de democratisch gekozen (niet door u) volksvertegenwoordigers die dat standpunt veranderde.
23 mei 2016 at 15:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Precies, zo is het, Matthijs. Burgers mogen echter best kritiek leveren op democratisch genomen besluiten als die in hun ogen onverstandig en onwenselijk zijn.
In mijn eerste reactie gaf ik een voorbeeld uit de praktijk. Omwonenden zijn de dupe van wanbeleid en gebrekkige handhaving. Vandaar mijn bezwaar tegen wethouder Raat.
23 mei 2016 at 21:22 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Een flink aantal bewoners van het Oude Dorp maakt zich grote zorgen over het politieke voornemen om de openingstijden van horeca-zaken in de weekeinden te verruimen naar 05.00 uur. Gevreesd wordt voor verdere toename van overlast. Het wijkplatform is, gesteund door tal van bewoners, fel gekant tegen de plannen. Ruimere openingstijden zullen volgens woordvoerder Arold Boekhout alleen maar meer overlast gaan veroorzaken. ‘De overlast in het Oude Dorp is nu al groot en de verruiming van de openingstijden zal de overlast alleen maar verergeren en dient ook geen enkel doel.’ ” (Bron: AmstelveenZ,  )
Bewoners van het Stadshart zullen zich ook verzetten tegen die onwenselijke verruiming van de openingstijden. De kloof tussen enerzijds politiek, bestuur en ambtenarij en anderzijds de bewoners wordt steeds wijder. Er wordt namelijk niet geluisterd naar redelijke wensen en bezwaren.
30 mei 2016 at 12:12 / Beantwoorden /

Drie bands in P60

Door Johan Bos op 24 mei 2016.
Logo P60Na een korte break en veranderingen in de bezetting staat donderdag 9 juni (20.30 uur) Backfire in P60. De Maastrichtse band werd gevormd in 1994 door vier vrienden met dezelfde passie voor hardcore muziek. Al snel volgden een platendeal met Lost & Found, het eerste album “Who Told You Life Is Easy” en shows met onder andere bands als Madball en Warzone. [..]

REACTIES (selectie):

frank bikker
Echte heavy metal, speciaal voor de overbuurman, kan ie nog even head bangen.
24 mei 2016 at 14:36 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@Frank Bikker, je begrijpt nog steeds niet dat dit forum niet bedoeld is voor het botvieren van persoonlijke rancunes en het uitvechten van persoonlijke vetes. Jij trekt ook deze discussie weer in het persoonlijke vlak.
Als jij en FaassenPC toch doorgaan met jullie persoonsgerichte narigheden en pesterijen, dan zal ik daar natuurlijk op reageren. JB zal dan alle off-topic flauwekul weer moeten verwijderen. Dat ging zo bij de vorige discussie (over de verruiming van de openingstijden) en hier ga je er gewoon mee door.
Als jullie de discussies op dit forum op die manier willen verzieken en saboteren, dan hoop ik dat duidelijk wordt wie daar altijd weer mee beginnen.
24 mei 2016 at 18:32 / Beantwoorden

[XXX Verwijderd door Johan Bos.]
PeterPC
Johan Bos wil je die vuige aantijging van Robert van Waning verwijderen? Of nog beter, de persoon geheel verwijderen. Zijn inbreng bij ieder artikel is toch van generlei waarde.
25 mei 2016 at 7:32 / Beantwoorden /
XXX

[XXX  Verwijderd door Johan Bos.]
Robert van Waning
Daar gaan we weer.. FaassenPC is er destijds in geslaagd om mij zonder enige reden door Dichtbij te laten verbannen en hij wil dit ‘succes’ graag nog eens herhalen. Publiek debat op z’n Amstelveens.
25 mei 2016 at 8:23 / Beantwoorden /
XXX

[XXX Verwijderd door Johan Bos.]
PeterPC
Johan Bos, wil je die reactie van Robert van Waning verwijderen? Hij begint weer te raaskallen over zijn wangedrag bij Dichtbij waar hij terecht verwijderd werd. Zonder enige bemoeienis mijnerzijds.
25 mei 2016 at 8:40 / Beantwoorden /
XXX

[XXX Verwijderd door Johan Bos.]
Robert van Waning schreef:
“Zonder enige bemoeienis mijnerzijds.”
Oh nee? Op 26-7-2014 schreef jij op dit forum in de discussie over ‘Schildersbuurt’ (24-7-2014):
“Maar dat was niet de oorzaak van je ban, dat was ik met een klacht naar de redactie. Want de enige verraaier dat ben jij, en die dient zeker kalt gestellt te worden.”
25 mei 2016 ongeveer 11:10
XXX

PeterPC
Wel het hele verhaal vertellen hoor, je had al een ban maar moest toch weer terugkomen met zielige schuilnamen. Hieronder staat dus hoe het echt ging :
Frank Bikker schreef:
“@EVRM art 10 He, Robert van Waningen, weer een ander ip adres genomen?
Je geeft het ook nooit op, he , lekkere trol van me!”
[PeterPC schreef: ]
“Natuurlijk werd dat account in de ban geslingerd. En frank bikker een verraaier noemen omdat hij stelde wie er achter “EVRM_art10″ schuilging, dat is toch wel een gotspe.
Maar dat was niet de oorzaak van je ban, dat was ik met een klacht naar de redactie. Want de enige verraaier dat ben jij, en die dient zeker “kalt gestellt’ te worden. [#laster]
Het lukt echt niet meer Robert van Waning om de feiten te verdraaien dingen uit hun context te halen, etc. Dat flik je ook altijd met de Joden [#laster]. Dus maar niet meer doen.
25 mei 2016 at 11:28 / Beantwoorden /

PeterPC
Johan Bos, je bent lekker aan het verwijderen. Maar de vorige lasterlijke opmerking van Van Waning laat je dan weer staan. Wat is dat voor een selectieve moderatie?
25 mei 2016 at 11:37 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De schuilnaam ‘EVRM_art10′ is allesbehalve zielig. Het is een verwijzing naar het artikel in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin het fundamentele en onvervreemdbare mensen- en burgerrecht van vrije meningsuiting is vastgelegd.
Mijn verbanning door Dichtbij had ik te danken aan de (nog steeds voortdurende) hetze door PeterPC (PG van Faassen). Omdat ik wilde blijven deelnemen aan het publieke debat op Dichtbij, was ik gedwongen om een schuilnaam te gaan gebruiken. Die werden echter telkens verraden door Frank Bikker en ‘PeterPC’.
De weergave die FaassenPC hierboven geeft, klopt niet. De zin “Natuurlijk werd .. ‘kalt gestellt te worden” werd namelijk door hemzelf geschreven en niet door Frank Bikker. Daaruit blijkt duidelijk Van Faassens bemoeienis met mijn verbanning. Iets wat hij nu weer probeert.
25 mei 2016 at 12:02 / Beantwoorden /

PeterPC
[Herhaling van bovenstaand (bewerkt) citaat.]
“De schuilnaam ‘EVRM_art10′ is allesbehalve zielig.”
Natuurlijk is dat zielig, jij die altijd full retard gaat over nicknames maar het wel goed praat als jezelf datgene doet. Had je dan jezelf dan Arthur Seyss-Inquart genoemd [#Laster]. Hetzelfde laffe geneuzel over iedereen de auto uit, maar zelf in een 25 jarige gif uitstotende wrak in de rondte rijden. Ga hulp zoeken. Dappere dodo.
25 mei 2016 at 17:15 / Beantwoorden /

frank
Ik zal eens formuleren waarom ik bezwaar heb tegen RvW.
Namelijk om 3 zaken:
-Ik zie je als een antisemiet. [#laster]
-Als je doordenkt is gaat eigenlijk over puur eigen belang, maar weiger je diezelfde normen bij jezelf toe te passen.
-Je persoonlijke rancune tov een overleden journalist en Raat, alsof alles wat ze hebben gedaan waardeloos is.
Voor de rest je doet het er maar mee.
25 mei 2016 at 17:46 / Beantwoorden /

PeterPC
Juist frank, maar er is meer, zoals dit :
Zijn analyses zijn kwaadaardig en fout. Zijn soort heeft mensen de verkeerde afslag gewezen omdat hijzelf gefrustreerd is/was over zijn incompetentie en zijn geestelijke lelijkheid.
25 mei 2016 at 17:58 / Beantwoorden /

[XXX [Verwijderd door Johan Bos. #Censuur, ]
Robert van Waning
Leef je maar eens lekker uit. Hier kan het en hier mag het. Publiek debat op z’n Amstelveens.
25 mei 2016 at 18:09 / Beantwoorden /
XXX

[XXX Verwijderd door Johan Bos]
Robert van Waning
In deze discussie hebben Bikker en FaassenPC tot dusver de volgende off-topic items te berde gebracht:
– geluidsoverlast;
– mijn verbanning door Dichtbij;
– Joden;
– Seyss-Inquart (een nazi);
– antisemitisme (weliswaar onbewezen);
– mijn auto;
– Herbert Raat en Henk Godthelp;
– mijn kwaadaardige en foute analyses;
– mijn frustraties;
– mijn incompetentie en geestelijke lelijkheid.
Ik ben benieuwd waarmee zij verder op de proppen komen. Niets is hun te dol om mij maar zo zwart mogelijk te maken.
@JB, alstublieft niets verwijderen. Wat hier gebeurt is illustratief en leerzaam.
(Vanaf mijn mobiele telefoon. Handig of zielig?)
25 mei 2016 at 20:22 / Beantwoorden /
XXX

Johan Bos Auteur
Hoewel ik niet direct ben aangesproken: Uw verontwaardiging over het gebruik van pseudoniemen, zelfs voornamen vallen daar wat u betreft onder, komt toch wel in een merkwaardig daglicht te staan als u zich op andere media van talloze schuilnamen bediende.
26 mei 2016 at 13:20 / Beantwoorden /

Zoostje
Ook ik ben met mijn gewone naam geband door toedoen van PeterPC/van FaassenPC.Zoals ik al eerder schetste wordt door allerlei media selectief verwijderd. Het is hier niet anders. En de antwoorden nav personen die hier hun misnoegen profileren deel ik niet. Zoals journalisten in NRC en Volkskrant al aangeven is de persvrijheid in dit land in het geding. Want, schelden is hoogste prioriteit geworden, schelden is aan de orde van de dag. Ik geef de heer van Waning dan ook volledig gelijk en zijn doorzetting om daar iets aan te veranderen acht ik hoog. Zelf zal ik nooit meer hier ontopic reageren, want wat je hier ook doet, je wordt toch uitgefoeterd. En de heer Bos doet er weinig of niets aan….laat de reaguurders maar komen hahahaaha…
26 mei 2016 at 17:26 /

Johan Bos Auteur
Ja hoor, beschuldig maar raak. Ik zou op zo’n minderwaardige blog niet willen reageren. Ik wordt trouwens zowel door Van Waning als door diens kennelijke tegenstanders van selectief opereren beschuldigd, zoals ik ook politiek gezien van uiterst links tot uiterst rechts ben versleten. Dat doet mij wel deugd, moet ik zeggen. Overigens kan op de site van de heer Van Waning zelf helemaal niemand reageren. Gemakkelijk oordelen over andere media en zelf volstrekt buiten schot blijven dus….
26 mei 2016 at 17:53 /

Robert van Waning
JB, u kunt niet beweren dat ik buiten schot blijf. Op uw forum sta ik bloot aan de vreselijkse beledigingen en beschuldigingen. Op mijn WordPress blog http://www.donqui.nl kan iedereen reageren. Ik bewaar daar ook mijn bijdragen aan dit forum, ter bescherming tdgen uw verwijderingen.
26 mei 2016 at 19:55 /

Robert van Waning
JB, ik nam natuurlijk onder mijn eigen naam deel aan het publieke debat op Dichtbij. Totdat ik door toedoen van FaassenPC werd verbannen. Ik was toen wel gedwongen om een schuilnaam te gebruiken om te kunnen reageren en discussiëren. Die schuilnaam werd verraden door Frank Bikker, en dat gebeurde bij iedere volgende schuilnaam. Totdat Dichtbij mijn IP-adres blokkeerde.
In al die tijd heb ik niet gescholden of anderen vals beschuldigd of smadelijk belasterd. Nu moet u hier eens kijken wat er allemaal over mij wordt geschreven..
26 mei 2016 at 13:36 / Beantwoorden /

Johan Bos Auteur
Iedereen maakt zelf uit wanneer hij zich gedwongen voelt een pseudoniem, soms alleen een voornaam, te gebruiken…
26 mei 2016 at 15:45 /

frank
De gebruikelijke reactie van RvW. Altijd de schuld bij een ander leggen, ook al heeft de rechter er uitspraak over gedaan. Altijd hetzelfde leugenachtige patroon bij deze man. En ja ik maak van jou nu het onderwerp, omdat je altijd elke normale argumentenuitwisseling vroeg of laat hier weer te verpesten door je leugenachtige, kwalijke, misleidende stokpaardjes.
26 mei 2016 at 13:22 / Beantwoorden /

frank
Dat ben ik er trots op om Amstelvener te zijn. Fel tegen antisemieten en natrappers van overleden mensen.[#laster]
26 mei 2016 at 8:56 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Goed zo, Frank. Noem eens een antisemitische uitlating of gedraging die jij hebt afgestraft of hebt aangegeven bij Justitie. Ik heb dit al eerder gevraagd, maar dat werd verwijderd. Selectieve moderatie?
26 mei 2016 at 17:49 / Beantwoorden /

PeterPC
En jouw on topic reacties? Waar staan die?
26 mei 2016 at 10:24 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik ben toch jullie topic? Iedere keer weer, waar het artikel ook over gaat.
26 mei 2016 at 11:35 / Beantwoorden /

Robert van Waning
FaassenPC, Frank en jij gaan ook hier gewoon door met jullie off-topic en persoonsgerichte narigheden en pesterijen. Jullie beginnen daar altijd mee en op die manier verzieken en saboteren jullie de discussies.
Dat is geen vuige aantijging maar een constatering. Kijk maar naar deze discussie.
26 mei 2016 at 11:11 / Beantwoorden /

frank
Wat mij betreft wel. Antisemieten [#laster], lijkenpikkers enz. “soll mann ausradieren”!  
26 mei 2016 at 13:27 / Beantwoorden /

Robert van Waning
‘Ausradieren’ wil Frank. Mijn kritische commentaar op het gebruik van deze term werd door Johan Bos verwijderd. Is dat geen selectieve moderatie?
26 mei 2016 at 17:08 / Beantwoorden /

Zoostje
JA!
26 mei 2016 at 17:27 / Beantwoorden /

PeterPC
Zeker niet. Elk commentaar van jou dient onverwijld verwijderd te worden.
26 mei 2016 at 17:36 / Beantwoorden /

Reaguurder
Heer van Waning , wat denkt u eigenlijk te bereiken met uw deelname hier op dit Blog ?
26 mei 2016 at 15:00 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Gewoon discussiëren over lokale kwesties, net als iedereen, maar dan zonder gescheld, liefst allemaal onder eigen naam. Publiek debat is een onmisbaar onderdeel van democratie.
26 mei 2016 at 15:21 / Beantwoorden /

Johan Bos Auteur
Ah, zelfde kreet als Van Faassen lanceerde…Zullen we nu weer gewoon naar Amstelveen terugkeren? Ik stop het onderlinge gedoe…
26 mei 2016 at 17:54 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Waarom deed u dat niet meteen bij Franks eerste off-topic persoonsgerichte reactie? Dat had veel narigheid voorkomen, met als dieptepunten het gescheld van PC en het ‘ausradieren’ van Frank. Met uw selectieve moderatie maakt u zichzelf als journalist ongeloofwaardig.
26 mei 2016 at 18:32 / Beantwoorden /

Matthijs
@RvW. Ik begrijp wel dat u tegen B&W bent, vooral tegen wethouder Raat, maar volgens mij was dat college juist eerst tegen verruiming van de openingstijden. De burgemeester, verantwoordelijk voor openbare orde, zag dat niet zitten. Het was de druk van de democratisch gekozen (niet door u) volksvertegenwoordigers die dat standpunt veranderde.
23 mei 2016 at 15:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Precies, zo is het, Matthijs.
Burgers mogen echter best kritiek leveren op democratisch genomen besluiten als die in hun ogen onverstandig en onwenselijk zijn.
In mijn eerste reactie gaf ik een voorbeeld uit de praktijk. Omwonenden zijn de dupe van wanbeleid en gebrekkige handhaving. Vandaar mijn bezwaar tegen wethouder? Raat.
23 mei 2016 at 21:22 / Beantwoorden /

Lintjes

Door Johan Bos op 9 mei 2016 om 15:23, in de categorie Column.

Vooropgesteld dat ik iedere gedecoreerde van harte zijn of haar Koninklijke Onderscheiding gun en feliciteer, constateer ik dat ook op dat terrein een dubbeltje zelden of nooit een kwartje wordt. Wie genoeg vrienden om zich heen heeft, of een echtgenoot die de onderscheiding aanvraagt, kan – mits langdurig vrijwillig of gewoon betaald min of meer maatschappelijk bezig – een lintje tegemoet zien. De melding van de burgemeester dan de goede daden de Koning zijn opgevallen, is grappig bedoelde onzin. Een vriend of familielid vindt dat de kandidaat gedecoreerde de onderscheiding verdient. Maar dat terzijde. [..]

Reacties (selectie):

Ceaucescue
Johan, ik meen mij te herinneren dat jij ook een lintje hebt ontvangen in het verleden. Ben jij nou officier of ridder?
11 mei 2016 at 16:33 / Beantwoorden /

Johan Bos
Geen van beide. Kreeg wel een gemeentelijke onderscheiding.
12 mei 2016 at 3:06 / Beantwoorden /

Ceaucescue
Ooo, wat zielig! Heeft het niet eens Onze Majesteit behaagt om jou officier in het kader van de vrije pers te benoemen?
12 mei 2016 at 19:30 / Beantwoorden /

Johan Bos
Nou, ik vind mensen die de hele dag aan niets anders kunnen denken dan aan hun smartphone eigenlijk zieliger.
13 mei 2016 at 1:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
@JB, mensen die niet zijn zoals u, zijn daarom nog niet zielig of afkeurenswaardig. U zit bij voorbeeld ‘s nachts om half twee nog berichtjes te typen. Toch zou u het niet prettig vinden als men u daarom zielig noemde. Laat mensen zijn zoals zij willen, zolang zij anderen niet hinderen, bedreigen, beledigen of belasteren.
Journalisten zouden zich trouwens niet moeten laten onderscheiden door de overheid die zij kritisch volgen.
13 mei 2016 at 8:09 / Beantwoorden /

Johan Bos
U antwoord Ceaucescue, maar het gaat over mij, begrijp ik. ‘mensen die niet zijn zoals u, zijn daarom nog niet zielig of afkeurenswaardig’, schrijft u. Misschien een aardige les voor uzelf? In ‘s nachts werkende mensen zielenpootjes zien, was een gedachte die nog niet eerder bij mij is opgekomen en derhalve ook niet is begrepen. Ik heb bij kranten zo vaak ‘s nachts gewerkt. In een gezelschap waar men uw lessen over journalistiek niet had gevolgd, vrees ik.
13 mei 2016 at 10:55 /

Trollie
Te lang zonder petje op de golfbaan geborreld en ten gevolge daarvan in zijn fijnstofvrije auto in slaap gevallen, waardoor zijn hersencelletjes gestoofd zijn met alle gevolgen van dien.
13 mei 2016 at 19:05 /

Robert van Waning
@JB, reacties @JB zijn gericht aan u. Al die inspringende reacties maken de discussies onoverzichtelijker. Ik probeer dus om reacties over een (sub)onderwerp op één lijn te houden.
Ik vind mensen die hun smartphones gebruiken waarvoor zij bedoeld zijn niet zielig; en mensen met wie ik het oneens ben ook niet.
Ik bekritiseer mensen niet persoonlijk maar alleen hun uitingen en gedragingen als ik het daarmee niet eens ben. Dat zouden u, Van Faassen, Bikker, etc. ook eens moeten proberen.
Ik schreef dat u het niet prettig zou vinden om zielig genoemd te worden omdat u midden in de nacht nog berichtjes zit te versturen. Zo vinden andere mensen het niet prettig om in het openbaar zielig genoemd te worden omdat zij hun smartphone gebruiken.
13 mei 2016 at 12:45 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ach, ik doe nu eenmaal alles verkeerd en kan natuurlijk niet het niveau van Rob van Waning benaderen. Overigens: Iedereen mag mij zielig vinden, beledigen enzovoort. Eigenlijk word ik nooit beledigd: Mensen die onder mij staan kunnen het niet en wie boven mij staat, doet het niet. Ik merk alleen op dat u degenen zielig vindt die ‘s nachts werken (zoals daar zijn politie-mensen, brandweer, artsen, verpleegkundigen en anderen in ploegendiensten…
13 mei 2016 at 15:41 /

frank
Johan, op dat idee was de universele en flexibele geest van van Waning nog niet gekomen.
13 mei 2016 at 16:38 /

Robert van Waning
Uw vooroordelen zitten uw beoordelingsvermogen weer in de weg. Ik NOOIT geschreven dat u en de door genoemde mensen zielig zjjn. Uw noemde smartphonegebruikers zielig. Daar was ik het niet mee eens. U houdt echter niet van tegenspraak en dan gaat u gekke dingen verzinnen.
13 mei 2016 at 18:00 /

Trollie
In sommige kringen wordt het laten van een harde scheet als humor opgevat en het laten van boeren dat iets lekker heeft gesmaakt. Ik ben de mening toegedaan dat het onbeschoft is, evenals het gebruik van telefoontjes in gezelschap. Men is een ander namelijk vaak tot last of negeert hem en dat leidt tot irritatie.
13 mei 2016 at 18:50 /

PeterPC
Is rvw nu bezopen? Ik kan er nu geen enkel zinnig ding uit op maken. Te lang in de auto in de zon naar Groenhof gezeten, of teveel met zijn partner aan de mobile gehangen?
13 mei 2016 at 18:58 /

PeterPC
Wat een onzin allemaal Trollie, enige onderbouwing met vooral veel statistieken zien we graag tegemoet.
13 mei 2016 at 19:01 /

PeterPC
“Ach, ik doe nu eenmaal alles verkeerd en kan natuurlijk niet het niveau van Rob van Waning benaderen. Overigens: Iedereen mag mij zielig vinden, beledigen enzovoort. ”
Dat roep je eigenlijk te vaak, voor mij is dat een brevet van onvermogen. Jammer Johan, zeker als een Robert van Waning dat over je zegt.
13 mei 2016 at 19:04 /

Johan Bos
Je bewijst wat ik al zei: Ik doe alles verkeerd…
13 mei 2016 at 20:09 /

frank
Om even door te gaan op de laatste uitspraak van PC. Hij heeft gelijk. Ik vind dat een journalist op een bepaald moment best een duidelijk standpunt in mag nemen en daar ook consequenties aan mag verbinden door iemand een (tijdelijke) ban op te leggen.
13 mei 2016 at 19:19 /

Robert van Waning
Alwéér een ban. Waarom nu weer, Frank? Of gewoon omdat je mij hier weg wilt hebben.
13 mei 2016 at 21:17 /

PeterPC
Wil je mij erbuiten laten, frank?
En een tijdelijke ban voor Van Waning zie ik niet zitten.
Of je doet iets goed, of je doet niets.
14 mei 2016 at 8:12 /

Robert van Waning
Voor een verbanning moet er een geldige reden zijn. Die is er niet. Net zomin als bij Dichtbij, trouwens.
14 mei 2016 at 10:37 /

Robert van Waning
Ik schreef: “U zit bij voorbeeld ‘s nachts om half twee nog berichtjes te typen. Toch zou u het niet prettig vinden als men u daarom zielig noemde. Laat mensen zijn zoals zij willen, zolang zij anderen niet hinderen, bedreigen, beledigen of belasteren.”
Johan reageerde daarop met: “Ik merk alleen op dat u degenen zielig vindt die ‘s nachts werken (zoals daar zijn politie-mensen, brandweer, artsen, verpleegkundigen en anderen in ploegendiensten…”
Mijn bezwaar tegen deze verdraaiing van mijn woorden (en hun bedoeling) werd echter verwijderd.
14 mei 2016 at 11:00 /

AveenBlog 14-05-2016 Lintjes

PeterPC
Tja, dan moet je maar niet de suggestie wekken dat JB zielig zou zijn. En dan weer de beledigde onschuld spelen. Niemand hier die daar nog intrapt.
14 mei 2016 at 11:20 /

Robert van Waning
PC, je leest al even vooringenomen als JB. Mijn bedoeling was duidelijk.
Het is niet zielig dat Johan midden in de nacht achter zijn pc berichtjes verstuurt. Mensen die zulke dingen met hun smartphone doen, zijn volgens Johan echter wél ziek en zielig. Daar ben ik het niet mee eens en dat is alles wat ik heb geschreven. En daarom vinden Frank en jij dat ik moet worden verbannen uit dit discussieforum. Discussie op z’n Amstelveens..
14 mei 2016 at 11:48 /

frank
RvW Je weet verdomd goed waarom ik dat wil, maar de beslissing ligt niet bij mij.
14 mei 2016 at 14:52 /

Robert van Waning
Nee, Frank, ik weet niet waarom jij mij weer willen laten verbannen. Volgens mij weet jij het zelf ook niet. Anders zou je dat wel zeggen. Beschuldigingen moeten immers worden gestaafd en sancties moeten worden gemotiveerd. Of geloof jij niet in recht en rechtvaardigheid?
@JB, ik schrijf dit in de bus.
14 mei 2016 at 18:10 /

Johan Bos
‘JB, ik schrijf dit in de bus.’
Tuurlijk. He wilt natuurlijk niet opvallen,
14 mei 2016 at 21:43 /

PeterPC
“U zit bij voorbeeld ‘s nachts om half twee nog berichtjes te typen. Toch zou u het niet prettig vinden als men u daarom zielig noemde.”
Dit is voor mij een suggestie dat JB wel zielig is. Anders is deze opmerking volslagen overbodig. Wij hebben jouw fratsen wel door hoor Robert van Waning.
En een verbanning is helemaal niet nodig, laat Robert van Waning maar lekker zijn gang gaan zichzelf te beschamen.
Ik schrijf dit terwijl ik aan een rekstok hang.
In de bus zitten teksten, wat een armoe.
14 mei 2016 at 18:32 /

Robert van Waning
Net als JB lees jij niet wat er duidelijk staat. Jullie leggen er een bedoeling in die jullie mij vervolgens verwijten. Dit is jullie gebruikelijke procédé. Wat ik schreef en bedoelde, is dat JB noch de smartphonegebruiker zielig is en dat geen van beiden het dus prettig vindt om toch zo betiteld te worden.
Dit is jullie tweede poging in één week om mij te laten verbannen zonder dat ik een onvertogen woord heb geschreven.
14 mei 2016 at 19:31 /

Zoostje
Iedereen die hier zijn of haar mening ventileert mag een podium hebben. Zoals te doen gebruikelijk hebben haatzaaiende en/of scheldende mensen minder rechten. Ik persoonlijk, zie de heer van Waning nooit schelden of haatzaaien. Dat anderen het niet met hem eens zijn kan gebeuren. Dat neemt niet weg, dat het een ieder vrij staat het niet met hem eens te zijn. Maar dat de heer van Waning ook vrij mag zijn in het profileren van zijn mening. Ik zie werkelijk het probleem niet.
14 mei 2016 at 18:29 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Zoostje, haatzaaiende en scheldende mensen hebben op dit forum juist méér rechten.
14 mei 2016 at 20:50 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik schreef:
“U zit bij voorbeeld ‘s nachts om half twee nog berichtjes te typen. Toch zou u het niet prettig vinden als men u daarom zielig noemde. Laat mensen zijn zoals zij willen, zolang zij anderen niet hinderen, bedreigen, beledigen of belasteren.”
Johan Bos reageerde daarop met:
“Ik merk alleen op dat u degenen zielig vindt die ‘s nachts werken (zoals daar zijn politie-mensen, brandweer, artsen, verpleegkundigen en anderen in ploegendiensten…”
@JB, waarom heeft u mijn bezwaar tegen deze verdraaiing van mijn woorden (en hun bedoeling) twee keer verwijderd?

AveenBlog 14-05-2016 Lintjes 2

B&W: ‘Gevaar ultrafijnstof nog niet bewezen’

Door Johan Bos op 18 mei 2016 om 21:11, in de categorie Gezondheid en Schiphol.
Zoals bij de overheid gebruikelijk, vindt eigenlijk ook de gemeente dat eerst tientallen jaren onderzoek nodig is om een gevaarlijke stof gevaarlijk te noemen. Zo staat het er niet letterlijk, maar de antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van GroenLinks over de gevolgen van ultrafijnstof voor de volksgezondheid komen er eigenlijk wel op neer.
Het tv-programma Zembla, dat vaker gaten schoot in de controlerende functie van de (landelijke) politiek en waardoor destijds bijvoorbeeld de parlementaire enquête over de bouwfraude begon, gaf aan dat door vliegtuigen veroorzaakte ultrafijnstof niet bewezen ongevaarlijk is. Hetgeen GroenLinks-raadslid Kortekaas tot de vraag bracht of B&W daar plaatselijk iets aan denken te doen en zo ja wat.
Antwoord: Lokale mogelijkheden zijn er qua regelgeving eigenlijk niet en of het echt gevaarlijk is, moeten we nog maar afwachten. Zo ongeveer. [..]
Overigens vinden B&W dat wonen in de buurt van Schiphol niet gevaarlijker is dan elders in het land waar men met ultrafijnstof heeft te maken. [..]
B&W betreuren intussen wel dat het zo lang gaat duren voordat het verdere onderzoek (pas in 2020) klaar is. Maar ja, niets staat nog vast. Noch de schadelijkheid, die er best zou kunnen zijn, noch het tegendeel. En zolang dat laatste niet vast staat, gaat de overheid kennelijk van het eerste uit. Zoals met asbest, zendmasten en de kankerverwekkende verf bij Defensie, waartegen mensen die er mee werkten al decennia lang procederen. [..]
B&W: “Gelet op de complexiteit van de problematiek rond ultrafijnstof, de huidige regelgeving en de veelheid aan factoren die een rol speelt bij het doen van uitspraken over de gevolgen voor de volksgezondheid, is het voor ons nu niet mogelijk hier in algemene termen uitspraken over te doen. Het nu beschikbare onderzoek is onvoldoende basis om richtinggevende conclusies te kunnen trekken over de aard en omvang van de problematiek.”
Ofwel: Zolang de schadelijkheid is niet is aangetoond, al zijn er nog zoveel vragen, gaan wij van onschadelijkheid uit…

Reacties (selectie):

frank
Niets nieuws, zolang iedereen zijn eigen auto wil hebben en het liefst voor 20 euro in Spanje wil zitten.
18 mei 2016 at 22:18 / Beantwoorden /

Jan Demming
Op basis van onderzoek van TNO berekende Milieudefensie eind december 2014 al dat mensen die in de omgeving van Schiphol wonen door het drukke vliegverkeer grote gezondheidsschade oplopen als gevolg van luchtvervuiling. Volgens de organisatie daalt de gemiddelde levensverwachting van omwonenden binnen een straal van 15 kilometer van de luchthaven met vier maanden tot ruim een jaar. Nu kan men bedenkingen hebben bij conclusies van een milieuorganisatie. Aan de andere kant zou men zich kunnen afvragen welk belang Milieudefensie heeft om met dergelijke alarmerende cijfers te komen.
Met het oog op de waarschuwingen van Milieudefensie en andere ‘milieuclubs’, vind ik dat de gemeente Amstelveen zich wel erg gemakkelijk van dit probleem afmaakt. Maar dat was te verwachten; economische motieven wegen tenslotte een stuk zwaarder dan die van gezondheid. En als inderdaad over een jaar of 20 blijkt dat ultrafijnstof tot ernstige gezondheidsklachten (hart- en vaatziekten) leidt of heeft geleid in deze omgeving, dan zitten onze bewindvoerders waarschijnlijk al lang en breed op de Veluwe in een leuke villa midden in de (nog) gezonde bossen.
19 mei 2016 at 0:29 / Beantwoorden /

CeeBee
Amstelveen gaat er niet over Jan. Dus we kunnen nadenken wat we willen, maar dat gaat niet veel uithalen. Groen Links -en zeker de afdeling in Amstelveen- weet dat heel goed, maar je moet wat om je achterban te laten merken dat je ‘heel erg bezorgd’ bent.
19 mei 2016 at 11:50 /

Jan Demming
@ CeeBee
Er zijn inderdaad ook partijen die het allemaal geen r**t kan schelen. Economische belangen zijn het enige wat voor hen telt. Erg jammer.
19 mei 2016 at 13:12 /

Robert van Waning
Hoe waarschijnlijk is het dat de luchtvervuiling door Schiphol géén schadelijke gevolgen heeft voor de mensen die dagelijks die fijnstof, stikstofoxiden, benzeen, etc. inademen?
Veel steden stellen met succes milieuzones om hun bewoners te beschermen tegen de uitstoot van vervuilende voertuigen. Amstelveen laat daarentegen de A9 verbreden in een open verkeersriool dwars door het midden van de stad en staat ook toe dat bovenwinds van onze woonplaats ook het vliegverkeer blijft toenemen. De geplande ‘Amstelveenbaan’ zal het allemaal nog erger maken.
19 mei 2016 at 12:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het succes van de milieuzone in oa Utrecht is groot genoeg om ermee door te gaan. Onderzoek zal alleen maar bevestigen wat mensen met een gezond verstand al lang weten. De autolobby is er natuurlijk niet blij mee.
19 mei 2016 at 18:00 / Beantwoorden /

Jan Demming
De VETTIGE stof die je dagelijks op je tuinstoelen en raamkozijnen terugvindt, adem je ook dagelijks in. DAGELIJKS dus. Blijft alleen de vraag over of dat ook slecht voor de gezondheid is. Daar mag iedereen een mening over hebben. Ik denk er het mijne van.
19 mei 2016 at 17:39 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Gerrit, het is nogal logisch dat Schiphol een grote bron van ultrafijnstof (en de rest) is en dat de concentraties daarvan benedenwinds (dus in Amstelveen) ook verhoogd zijn. Daarvoor is geen onderzoek nodig. Die troep uit de straalmotoren moet toch ergens blijven, nietwaar? In onze longen, dus. Ik schreef dan ook dat het ONwaarschijnlijk is dat Schiphol GÉÉN gezondheidsrisico’s veroorzaakt.
19 mei 2016 at 17:30 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Een vergelijking met gemeten concentraties op vergelijkbare locaties in Amsterdam en Rotterdam, waar geen milieuzone voor personen- en bestelverkeer van kracht was, laat zien dat in deze steden de EC-concentratie in veel kleinere mate is afgenomen dan in Utrecht. De waargenomen trends in Amsterdam en Rotterdam zijn niet in hetzelfde detail geanalyseerd als de metingen in Utrecht. Aannemende dat de autonome verschoning van het park, ontwikkelingen in verkeersintensiteit en de variatie in meteorologische omstandigheden in deze steden vergelijkbaar is geweest met de situatie in Utrecht, kan het verschil in de trend in EC-concentraties tussen Utrecht enerzijds en Amsterdam en Rotterdam anderzijds wel gezien worden als een aanwijzing dat de invoering van de milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht effect heeft gehad.”
(Bron: Website van TNO.)
De milieuzone geldt voor slechts 2% van het wagenpark. Dat de uitstoot van stikstofdioxides niet meetbaar is afgenomen, zal daarmee wel te maken hebben: De overige 98% stoten ook veel giftige viezigheid uit.
20 mei 2016 at 8:27 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Als de invoering van de milieuzone voor slechts 2% van het wagenpark al merkbaar effect heeft gehad, dan is dat een goede reden om die maatregel in te voeren voor vrijwel alle brandstof verbrandende voertuigen in dichtbevolkte centra, natuurlijk met uitzondering van de nuttige en noodzakelijke.
Maak van iedere lantaarnpaal een oplaadpunt voor electrische auto’s.
Liever de milieumaffia dan de verspil- en gifmaffia.
20 mei 2016 at 9:22 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Het echte probleem is de te grote particuliere mobiliteit. Dus:
1. Een op duurzaamheid en leefbaarheid gerichte planologie.
2. Kortere reisafstanden tussen wonen, werken en recreëren.
3. Verschuiving van particuliere naar publieke mobiliteit.
4. Zwaardere fiscale belasting van particulier autogebruik en van vliegverkeer.
5. Strengere normen voor luchtvervuiling.
6. Verschuiving van mondialisering naar regionalisering.
Om maar wat te noemen..
20 mei 2016 at 10:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Te veel mensen met te veel wensen. Als deze oorzaken niet worden aangepakt, zullen zij zichzelf op hardhandige wijze oplossen dmv crises en catastrofes. De voortekenen daarvan zijn al onmiskenbaar.
20 mei 2016 at 14:19 / Beantwoorden /

Jan Demming
Ik ben ervan overtuigd dat RvW doelt op de ondergang van de wereld als gevolg van onder andere menselijk handelen. Denk hierbij aan het verzieken van de natuur (ontbossing, moord op de laatste wilde dieren etc) en het verzieken van ons milieu waardoor het ijs op de Noordpool smelt en het water – zeker ook bij ons landje – schrikbarend snel stijgt. Voeg daarbij de nog steeds sterke toename van het aantal mensen op deze aardkloot en zie… het antwoord op je vragen.
20 mei 2016 at 20:42 /

Robert van Waning
@Jan, de wereld zal niet vergaan door zelfzuchtig en kortzichtig menselijk handelen. De natuur (ook dat wat daarvan nog over zal zijn) heeft de mens namelijk niet nodig. Omgekeerd is dat wel het geval, maar dat lijkt niet iedereen te beseffen. Fijnstof is een luxeprobleem met nare gevolgen. Het is tevens een symptoom van de onachtzaamheid waarmee mensen met hum omgeving omgaan.
20 mei 2016 at 22:25 /

Robert van Waning
Zoostje, het broeit ook op wereldschaal. Massale volksverhuizingen vanwege klimaatverandering en schaarsten aan (en conflicten om) water, voedsel en grondstoffen komen al op gang. In vergelijking daarmee is fijnstof een luxeprobleem van relatief geringe omvang.
20 mei 2016 at 19:12 / Beantwoorden /

PeterPC
Te veel mensen? Maar dat wordt toch opgelost door wat genocides hier en daar, of een droogte, of te veel water, of te veel enge ziektes, of bezuinigingen op de zorg. Al dat gelul over dat z.g. verontreiniging gedoe is van generlei waarde. Maar wel lekker voor de milieu engnekken. Leg mij dan eens uit waarom iedereen. die zich deskundig acht (proest) elkaar tegenspreekt. Ik heb het dan niet over enge GL’ers of Robert van Waning achtige deskundigen. Oh wacht, ik was ook wat SP’ers vergeten. Maar die zijn altijd tegen alles. Behalve mijn friend frank, de enige SP’er met nuance.
20 mei 2016 at 18:47 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Een college dat dit soort uitspraken doet, dient direct af te treden.
25 mei 2016 at 11:47 / Beantwoorden /

Nazaten

Door Johan Bos op 5 mei 2016. Column.
Toch is er iets merkwaardigs met die herdenkingen wegens vreselijke moorden. Mij valt op dat ouderen die de ontberingen der kampen aan den lijve ondervonden doorgaans hooguit in de laatste decennia van hun leven erover praten. Soms ook dat niet. Maar de daarna komende generaties des te meer. Het lijkt soms wel of de kleinkinderen en nóg verder van de tragedie afstaande nazaten zwaarder zijn getroffen dan degenen die echt in die kampen zaten. Mijn diepe respect voor de echte slachtoffers, neemt niet weg dat ik moeite heb met de (krokodillen?) tranen van de tweede, derde en vierde generaties, die graag met het onheil van weleer te koop lopen. Alsof zij de slachtoffers zijn. [..]

Reacties (selectie)

Robert van Waning
Herdenkingscultus voorkomt geen herhaling van de wandaden die tot de herdachte ellende en slachtoffers heeft geleid. Integendeel zelfs, vrees ik. Het houdt namelijk een verbijzondering van bepaalde groeperingen in stand terwijl juist gemeenschappelijkheid moet worden benadrukt. De mooie woorden van onze burgemeester bij het Indië-monument sloegen dan ook nergens op, ondanks haar goede bedoelingen. Liever nadenken dan herdenken.
6 mei 2016 at 20:30 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Herdenkingen hebben meestal een hoog wij/zij-gehalte. Die ‘wij’ zijn echter niet de slachtoffers en die ‘zij’ niet de daders. Herdenkingscultus versterkt een gevoel van slachtofferschap waar niemand mee gediend is. Als nakomelingen van de eertijdse slachtoffers zelf inmiddels daders zijn geworden, krijgen herdenkingen een hypocriet karakter.
8 mei 2016 at 18:02 / Beantwoorden /

PeterPC
Lafaard, je durft niet eens te zeggen over wie je het hebt. Over held gesproken.
8 mei 2016 at 20:37 / Beantwoorden /

frank bikker
Vanwege de laatste opmerking van Robert van Waning, heb ik een klacht ingediend bij de hr. Blog, omdat de hr. van Waning suggereert dat het handelen van Israël (of Joden) paralellen vertoont met de Nazi’s. [#laster] Wie dit ook vindt, raad ik ook aan om ook een klacht over de uitspraken van deze meneer in te dienen bij de heer Blog of Bos, want dit kan niet.
8 mei 2016 at 18:33 / Beantwoorden /

Johan Bos
Om welke opmerking ging het nou?
8 mei 2016 at 21:50 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, ik schreef over slachtoffers die zelf daders werden. Jij betrok dit alleen op de Joden van Israël. Kennelijk vind jij dat die schoen hun paste. Je vergeet echter dat hetzelfde opgaat voor de Nederlanders, Belgen, Fransen, Engelsen, Amerikanen, Russen en Japanners en vast nog andere volken en landen. Zij waren zowel slachtoffers als daders van oorlogsdaden die de toets van het oorlogsrecht niet konden doorstaan, respectievelijk in Ned. Indië, Congo, Algerije, India, Vietnam, Tsjetsjenië, Afghanistan, Irak en – inderdaad – Palestina.
Heb je de documentaire ‘Censored voices’ gezien die door de VPRO werd uitgezonden. Zo ja, ga je dan ook een klacht indienen tegen de militairen van het Israëlische leger vanwege de dingen die zij vlak na de glorieuze overwinning van de Zesdaagse oorlog hebben verklaard?
8 mei 2016 at 21:59 / Beantwoorden /

frank
No comment.
8 mei 2016 at 22:09 / Beantwoorden /

frank
Sorry hoor, Johan, je bent niet gek.
8 mei 2016 at 22:07 / Beantwoorden /

Johan Bos
In dit geval misschien wel.
8 mei 2016 at 22:19 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik vind dat je Robert van Waning niet willens en wetens er toe moet brengen, eigenlijk uitdagen tot het weer Joden en Israel noemen. En dan vervolgens hem – als hij dat doet – daarop weer aanspreken. Waarna een niets met Amstelveen te maken hebbende discussie ontstaat. [mbt #laster]
8 mei 2016 at 23:14 / Beantwoorden /

frank
Uitdagen? Voor de rest Johan, kijk gerust de andere kant op door de geit en de kool sparen.
9 mei 2016 at 1:34 / Beantwoorden /

PeterPC
Ja, een beetje jammer dit Johan. Het is duidelijk wat rvw insinueert. Dat jij direct daarop gaat downplayen door nog wat andere landen/volken er bij te slepen doet daar niets aan af. Vanaf het eerste commentaar van rvw was te zien welke kant dit op zou gaan. De Jodenhater kan het gewoonweg niet laten. [#laster] En jij Johan trapt er weer in.
9 mei 2016 at 6:49 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik wil niemand sparen, dat lijkt ook op nogal selectief lezen, maar heb de door jou kennelijk bedoelde fenomenen niet gelezen voordat er bij hem op werd aangedrongen (toen hij trouwens een scala landen noemde). Ik wil geen andere kant op kijken, maar tegelijk wel eerlijk blijven. Het kan wel duidelijk zijn dat hij iets insinueert, maar hij zei het niet. Daar heb ik op gelet. Iemand is pas in overtreding als hij steelt, niet ale hij denkt dat te gaan doen. Ik trap bij mijn weten nergens in, maar wil niet onuitgesproken gedachten veroordelen.
9 mei 2016 at 14:37 / Beantwoorden /

PeterPC
“Het kan wel duidelijk zijn dan hij iets insinueert, maar hij zei het niet.”
Goh, laat dat nu de betekenis van insinueren zijn. En dat noemen van andere landen, was nu precies het downplayen waarover ik het had. Dat zelfde grapje flikte hij ook bij het ruimen van Joodse graven.
Blijft onverlet dat de Jodenhater [#laster] de herdenking gebruikt om via slinkse, denkt hij, wegen nog maar weer eens een keer zijn Jodenhaat gaat spuien. [#laster] Dat jij, JB, hem hier alle ruimte laat is droevig en zal andere lezers van dit blog zeker opgevallen zijn.
9 mei 2016 at 16:31 / Beantwoorden /

Johan Bos
Sommige lezers letten scherp op insinuaties – hebben daar kennelijk een oog voor – anderen niet. Zullen wij nu weer tot Amstelveen terugkeren? Wat de Joodse graven betreft: Toen ging het om een Joodse begraafplaats, waarover RvW onzin uitkraamde.
9 mei 2016 at 16:42 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Welke onzin, Johan? Ik stelde voor dat Beth Haim een voorbeeld zou nemen aan Zorgvlied met z’n zerkenpad. (http://bit.ly/1Wl8AYZ.)
9 mei 2016 at 19:40 /

PeterPC
Ja Johan, “Joodse begraafplaats”, dat hebben we geweten.
Waar het om ging was de oneigenlijke manieren waarop rvw zijn Jodenhaat etaleerde.[#laster]
“Zullen wij nu weer tot Amstelveen terugkeren?”
Als je direct op franks verzoek had gereageerd was het behalve die oprisping van rvw zeker bij Amstelveen gebleven.
9 mei 2016 at 17:08 /

Johan Bos
Ik reageerde, maar de reactie was niet naar jullie zin.
10 mei 2016 at 10:14 /

frank
Volgens Wikipedia is een vorm van antisemitisme ook het beschadigen( of ruimen) van Joodse graven. Dus niet zomaar “onzin” wat jij zegt, Johan!
9 mei 2016 at 18:50 /

Robert van Waning
Volgens Frank is het ruimen van graven een vorm van vandalisme. Hier ligt dus een taak voor de wethouder van Handhaving. Die wil vandalisme immers harder aanpakken. Hij kan beginnen bjj Zorgvlied: Alle beheerders van begraafplaatsen in de gevangenis!
9 mei 2016 at 21:03 /

Robert van Waning
PC, die discussie over een herinrichting, renovatie en gedeeltelijke nieuwe bestemming van de verwaarloosde, zompige en nauwelijks ontoegankelijke begraafplaats Beth Haim in het hart van Ouderkerk a/d Amstel wil ik hier graag voortzetten. Via onderstaande link kan men echter zien of ik daarin inderdaad onzin heb beweerd, zoals Johan Bos hierboven schreef.
10 mei 2016 at 11:51 /

Robert van Waning
Je mag dus wel schrijven dat Nederlanders, Belgen, Fransen, Engelsen, Amerikanen, Japanners, Palestijnen, etc. behalve slachtoffers ook daders van schandelijke oorlogshandelingen waren. Als je echter hetzelfde over Joden zou schrijven, dan zou dat kennelijk klachtwaardig zijn. Johan Bos vergelijkt het zelfs met (het beramen van) een misdrijf. Toe maar.Ik beoordeel Joden gewoon volgens dezelfde maatstaven als de rest van de mensheid. Is dat het probleem? [geen #antisemitisme]
9 mei 2016 at 16:09 / Beantwoorden /

PeterPC
“Heb je de documentaire ‘Censored voices’ gezien die door de VPRO werd uitgezonden. Zo ja, ga je dan ook een klacht indienen tegen de militairen van het Israëlische leger vanwege de dingen die zij vlak na de glorieuze overwinning van de Zesdaagse oorlog hebben verklaard?”
En wat verklaarden ze dan rvw? Dat ze terecht waren gekomen in een nachtmerrie? Want daar ging het hoofdzakelijk over. Wel het hele verhaal vertellen hoor.
9 mei 2016 at 8:43 / Beantwoorden /

frank
En toen bleef het stil. Dit zegt ook al genoeg.
9 mei 2016 at 18:19 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Willen jullie graag dat ik de verklaringen van Israelische soldaten in de documentaire ‘Censored Voices’ citeer? De titel is al veelzeggend: Die verklaringen werden in Israël gecensureerd. De waarheid is kennelijk te pijnlijk.
9 mei 2016 at 19:39 / Beantwoorden /

PeterPC
Je hoeft niets te citeren hoor. Het is precies zoals ik stelde. Het hele verhaal vertellen. Trouwens enig idee wat jouw vrienden van de Totenkopf divisie [#laster] riepen tijdens hun slachtpartijen? Want daar hoor ik je dan niet over. Of de Yanks tijdens hun napalm bombardementen? Nou dat in die tijd gewoon op de radio : “Kijk die spleetogen branden, dat zal ze leren”
Draaien, feiten vermijden, liegen etc. We weten het nu wel.
10 mei 2016 at 8:26 / Beantwoorden /

Robert van Waning
‘Jouw vrienden van de Totenkopf divisie’. PC/VanFaassen overschrijdt met zijn lasterlijke aantijgingen de grenzen van de Strafwet en dus van de gebruiksvoorwaarden van dit forum. Johan Bos laat hem echter zijn gang gaan, terwijl hij míj aanspreekt omdat ik zou insinueren. Het speelveld ligt hier niet gelijk.
@PC, je kunt niet één leugen, verdraaiing of vermijding van feiten noemen. Daarom ga je maar weer schelden.
Over slachtoffers die daders werden, zie: http://www.censoredvoices.com/
10 mei 2016 at 11:29 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB schreef: “Het lijkt soms wel of de kleinkinderen en nóg verder van de tragedie afstaande nazaten zwaarder zijn getroffen dan degenen die echt in die kampen zaten. Mijn diepe respect voor de echte slachtoffers, neemt niet weg dat ik moeite heb met de (krokodillen?) tranen van de tweede, derde en vierde generaties, die graag met het onheil van weleer te koop lopen. Alsof zij de slachtoffers zijn.”
Gezien bovenstaande discussie blijft het daarbij niet bij krokodillentranen, maar worden de hetze, de vervolging en de oorlog nog eens dunnetjes overgedaan, maar nu door nazaten van de slachtoffers.
10 mei 2016 at 11:39 / Beantwoorden /

OV

Door Johan Bos op 10 mei 2016 om 18:08, in de categorie Column.
Sinds lange tijd maakte ik weer eens gebruik openbaar vervoer (OV), een regelrechte straf waarvoor vooral linkse fracties reclame maken. De enige straf die men zelf via een schrikbarend hoge ticketprijs zelf betaalt, wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk gewoon een boete voor wie geen auo heeft of die uit masochistische overwegingen laat staan. Zal wel aan mij liggen, maar op de door mij voor zelfkastijding gekozen dag hoorde ik uit de speakers op Amsterdam-Zuid (waar ik na een – het missen van een trein veroorzakende – storing in het ov-chipkaart systeem eindelijk was beland) weinig anders dan meldingen over vertragingen, treinen die niet reden en werden vervangen door bussen enzovoort. Waardoor ik weer eens werd gestaafd in mijn mening dat OV in Nederland nergens op lijkt, vreselijk duur is en waaraan een aan vreemdelingen niet uit te leggen betaalsysteem ten grondslag ligt. [..]

REACTIES (selectie).

Robert van Waning
Gewoon tijdig vertrekken en iets te lezen meenemen, bij voorbeeld een smartphone, tablet, boek, krant of tijdschrift. Het land, het milieu en het klimaat gaan kapot en de energievoorraden raken uitgeput door particuliere gemotoriseerde mobiliteit. OV, niet omdat men wil maar omdat het zal moeten.
11 mei 2016 at 14:14 / Beantwoorden /

Johan Bos
‘OV, niet omdat men wil maar omdat het zal moeten.’
Is aan prijsstelling en snelle bereikbaarheid van uithoeken niet te merken.
11 mei 2016 at 14:44 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ben net naar Apeldoorn met OV gereisd. Behalve dat ik niet van deur tot deur kwam, was ik er met 19ct per kilometer in mijn eentje per auto goedkoper en sneller geweest.
12 mei 2016 at 3:01 / Beantwoorden /

PeterPC
Je vertrekt van waar je niet bent en gaat heen naar waar je niet zijn moet. Dat is kort gezegd het kernprobleem van de trein.
12 mei 2016 at 11:12 /

Robert van Waning
Dat is ook het ‘kernprobleem’ van vliegen. Ook daarvoor ga je eerst met een ander vervoermiddel naar en van resp. het punt van vertrek en aankomst. Met bus 300 ben je sneller op Schiphol of Bijlmer dan met de auto.
12 mei 2016 at 12:20 /

Robert van Waning
Dan zal er (veel) meer belastinggeld naar ov moeten gaan, desnoods ten koste van het eindeloos blijven verbreden van snelwegen.
11 mei 2016 at 14:53 / Beantwoorden /

Trollie
Moet je wel op de fiets naar de golfbaan gaan, niet per auto. Het is een stukje van 3 km!
11 mei 2016 at 22:44 / Beantwoorden /

PeterPC
Juist Trollie, of naar Groenhof. Gelukkig werd zijn misdadig luchtvervuilingsgedrag direct bestraft met een parkeer boete.
12 mei 2016 at 6:31 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, door per trein naar Apeldoorn te reizen, heeft u het leefmilieu minder belast, minder verkeerslawaai geproduceerd, het klimaat minder opgewarmd en minder fossiele grondstoffen verbruikt. Daarbij heeft u de reistijd kunnen benutten door te lezen of te genieten van het mooie landschap. Tel uit uw winst en die van het algemeen belang.
Het is trouwens een illusie dat auto rijden maar 19 ct per km kost. Autokilometers lijken goedkoper omdat men daarvoor niet per kilometer betaalt maar met vaste uitgaven die los staan van het gebruik dat men van zijn auto maakt.
Ik ben blij met onze 22 jaar oude Micra, maar ik reis bij voorkeur met het openbaar vervoer, alleen al omdat dat leuker is door alle mensen met wie je dat avontuur deelt.
12 mei 2016 at 8:46 / Beantwoorden /

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s