'Ongepaste diplomatie' van ambassadeur VS: incidenteel of structureel?

De onthullingen van WikiLeaks over de actieve beïnvloeding door de Amerikaanse ambassade van onze buitenlandse beleid, kwam voor mij niet als een verrassing. Bekende feiten kunnen echter nog altijd onthutsen.

De Amerikaanse ambassadeurs van de afgelopen jaren hebben sterke banden met Israël. Op zichzelf is daar niets tegen, maar bij de vierde Joods-Amerikaanse  ambassadeur in successie mag een mens zich toch wel afvragen of dat bewuste keuzen en aanstellingen zijn? Zo niet, dan is het allemaal gewoon toevallig. Prima. Als met die opvallende overeenkomst echter bewust een bepaald doel wordt gediend, dan mag dat best wel tot kritische journalistieke vragen leiden, vind ik. Israël heeft tenslotte een eigen ambassadeur in Den Haag en die zit ook niet bepaald stil.

Onze media hebben altijd een beeld geschetst waarin de Amerikaanse ambassadeur naast de belangenbehartiging tbv Amerikaanse burgers en bedrijven in ons land voornamelijk een sociale en ceremoniële functie vervult ter bevordering van de innige banden op cultureel gebied tussen de VS en Nederland. Kerstdiners, Nieuwjaarsborrels, opening van tentoonstellingen, bezoekjes aan culturele instellingen en manifestaties, dat soort werk.

Dat gezellige plaatje bleek niet compleet. Moeten wij nu op WikiLeaks wachten om er achter te komen of dit opzettelijk was of niet?

Op dit moment is alle aandacht gericht op de
druk die de ambassadeur van de VS en haar medewerkers uitoefende op Wouter Bos om hem te bewegen tot voortzetting van de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Denkt men nu heus dat het daarbij blijft?

Is het dan zó onwaarschijnlijk dat de Joods-Amerikaanse ambassadeurs Schneider, Sobel, Arnall en Hartog Levin invloed uitoefenden op het Nederlandse beleid mbt het Midden-Oosten, het onbegrijpelijke voorkeursbeleid mbt Israël en de doorvoer van Amerikaans wapentuig via Schiphol naar dat land? Dit laatste is een heikele kwestie, want het is nu eenmaal niet geoorloofd om zulke moderne wapens (door) te leveren als daarmee burgers worden onderdrukt en bestookt.

Deze voor de hand liggende (maar kennelijk als ongepast beschouwde) vraag wordt niet aan de orde gesteld in de paginagrote artikelen en uitzendingen over de Haagse onthullingen van WikiLeaks.

Bij de vierde islamitische ambassadeur uit de VS zouden soortegelijke vragen ook worden gesteld zonder dat dit tot nare verwijten zou leiden.

Het  hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant van vandaag, 18/1, had als titel ‘Ongepaste diplomatie’*). De auteur, VK-columnist Paul Brill, uitte daarin wel kritiek op de ongepaste manieren waarop de Amerikaanse ambassadeurs en hun medewerkers onze bewindslieden onder druk (laten) zetten. De naam van de ambassadeur werd echter niet genoemd, terwijl die in dit opmerkelijke verhaal toch de hoofdrol speelt. Is dit een staaltje ‘damage control’?

Belangenverstrengeling is een journalistieke gruwel, want het is in strijd met haar maatschappelijke en democratische functie. De journalistiek ontleent daaraan niet alleen belangrijke privilleges maar heeft dan ook de plicht om ongebondenheid, onafhankelijkheid en betrouwbaar te zijn en te blijven. Dat blijkt in de praktijk toch best lastig te zijn.

*)
“Volgens de rapportage van de ambassadeur aan Washington heeft de directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij die gelegenheid geopperd om de toenmalige PvdA-leider en vicepremier Bos, die van een voortgezette militaire missie in Afghanistan niet wilde weten, onder druk te laten zetten door zijn collega Geithner. Deze moest hem duidelijk maken dat Nederland zijn zetel bij het G20 wel kon vergeten als het zijn rol in Afghanistan opgaf.”

(Uit: ‘Ongepaste diplomatie’, door Paul Brill, Commentaar de Volkskrant, 18-01-2011, http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7642/Ongepaste_diplomatie .

31 gedachten over “'Ongepaste diplomatie' van ambassadeur VS: incidenteel of structureel?

 1. Robert, fijn om je weer te zien. Ook ik was diep geschokt, toen ik las dat de ambassadeurs van de VS in Nederland, Joods waren, bah wat vies. Echte Joden in de diplomatische dienst van VS, hoe laag kan men gaan, en nu hebben ze ook een kleurling als President, die mensen zijn helemaal gek geworden. En natuurlijk als iemand Joods is dan is hij een Zionist, en een bezetter, wat jammer dat de blog er mee op houd, en wij niet meer die knappe wel bedachte en mooie plaksels zullen krijgen van jou en je broertje. Vreselijk, Joden, ambassadeurs, hoe bedenken ze het, schande.

 2. Met deze kamer is er geen ambassadeur meer nodig om druk op Nederland uit te oefen m.b.t het MO. We hebben nu een Uri Rosenthal als minister die zijn koers ook niet onder stoelen steekt:http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/kamer_in_het_kort/subsidiestop.jsp#0
  De beknopte versie op de site doet geen eer aan het debat dat gevoerd is. De beelden zijn helaas niet terug te vinden op uitzending gemist…
  De tentakels strekken ver. Spanje is ook een goed voorbeeld:http://www.mo.be/artikel/spaanse-justitie-moet-zich-verantwoorden-na-lekken-wikileaks

 3. @David,
  == "Ook ik was diep geschokt, toen ik las dat de ambassadeurs van de VS in Nederland, Joods waren, bah wat vies. Echte Joden in de diplomatische dienst van VS, hoe laag kan men gaan, en nu hebben ze ook een kleurling als President, die mensen zijn helemaal gek geworden." ==
  Als er geen kritische vragen mogen worden gesteld over dingen die opvallen, dan is er kennelijk iets aan de hand waarover niet mag worden gesproken.
  Als volslagen kleurenblinde antiracist heb ik heel duidelijk natuurlijk geen enkel bezwaar tegen ambassadeurs van welke afkomst, kleur, ‘ras’, geslacht, religie of geaardheid dan ook. Je kent mijn bezwaren tegen Israël als apartheidsstaat.
  De VS telt honderden etnische, religieuze, nationale en culturele bevolkingsgroepen die – mede dankzij de Amerikaanse Grondwet – allemaal op voet van gelijkheid met elkaar samenleven. President Barack Obama is daarvan een schitterend voorbeeld dat mijn Amerikaanse hart (New Orleans, 1942) verwarmt en mij veel hoop heeft gegeven. De agressieve en dominante neocons hebben gelukkig even een stap terug moeten doen.
  Mijn vraag is waarom de VS ambassadeurs allemaal juist uit één etnoculturele groepering worden geselecteerd en of deze eenzijdige keuze wellicht te maken heeft met de positie van Nederland tussen de VS en haar dierbare bondgenoot in het Midden-Oosten.
  Die vraag is actueel nu uit de onthullingen van WikiLeaks zo duidelijk gebleken is hoe actief de ambassadeur van de VS zich bemoeit met de buitenlandse politiek van ons land, dus ook met betrekking tot Israël.
  Vragen staat vrij. In Nederland officieel nog wel, althans.
  Jij noemt Joden vies, Dat ben ik niet met je eens. Wat mij betreft worden zij net als alle andere migranten gewoon opgenomen in de volken waar zij mee samenleven. Ik hoop dat dat uiteindelijk ook zal gebeuren met de Joden die zich in de Palestijnse gebieden hebben gevestigd en met de Palastijnen die in Israël wonen. One big melting pot is de beste oplossing voor alle narigheid die het steeds maar blijven onderscheiden van mensen op grond van hun afkomst nog steeds teweeg brengt. Het concept van een ‘Joodse staat’ is daarmee in strijd. Maar dat is een andere discussie die wij al vaak hebben gevoerd.

 4. Robert, je heb volkomen gelijk, ze zijn niet te stoppen, 4 burgermeesters van Amsterdam waren Joden, toevallig, nee hoor, komt door de Zionistische samenzwering, en nu ook de minister Uri Rosenthal, het wordt link in Nederland, wij de joden nemen over, pas maar op, binnenkort moet je met een geel vierkantje op je jas rond lopen, met het word "GOY" er op geschreven. Maar Robert jij bent niet in gevaar, je bent besneden.

 5. David, ik vraag alleen of de achtergrond van die Amerikaanse ambassadeurs een rol heeft gespeeld bij hun aanstelling.
  Als hun gemeenschappelijke binding met Israël louter toeval is, is er niets aan de hand. Iedereen mag immers – ongeacht zijn achtergrond of geaardheid- ambassadeur worden.
  Als de pro-Israëlische houding van de Amerikaanse ambassadeur echter wel degelijk een voorwaarde was voor hun aanstelling, dan mag daar niet geheimzinnig over worden gedaan.
  Uit steeds meer uitgelekte stukken blijkt hoezeer de ambassadeurs van de VS zich inspannen om het buitenlandse beleid van Nederland te beïnvloeden en te sturen in een door de VS en Israël gewenste richting, bijvoorbeeld mbt Iran.

 6. Robert, voor dat ik in ga op de verdachte godsdienst van de Ambassadeur van de VS in Nederland, zou ik graag willen vragen (als dat mag), is jou eigen politieke inzicht over Iran en de Nuclear wapens anders dan dat van de VS, U,K, Israel, Rusland, Egypte en ook Nederland? Moet iemand Joods zijn om tegen de kern wapening van de rationale regering van de Islamische republiek van Iran te zijn? Zou het misschien mogelijk zijn dat de VS, de Joden en het Koningrijk der Nederlanden en Pampus toevallig eens zijn over deze kwestie, en dat de godsdienst van deze Ambassedeurs daar weinig of niets mee te maken heeft, net zo min als de godsdienst van de Amsterdamse Burgermeesters of de Minister van Buitelandse zaken? Het is maar een vraag?

 7. David, godsdienst, huidskleur, hobby’s, favoriete sport, lievelingsgerecht, sexuele geaardheid noch enige andere persoonlijke eigenschap of voorkeur van Amerikaanse ambassadeurs doet hier ter zake.
  Mijn vraag was of de Joodse achtergrond van de opeenvolgende Amerikaanse ambassadeurs wellicht een rol heeft gespeeld bij hun aanstelling.
  Deze vraag is relevant, aangezien in dat geval kennelijk van hen iets wordt verwacht dat wat niet openlijk mag worden gecommuniceerd. Hoe onwaarschijnlijk is de veronderstelling dat het hierbij gaat om hun
  pro-Israëlische instelling? Als dat waar is, mogen wij dat toch weten en hoeft er niet geheimzinnig ovr worden gedaan?
  De vraag is bovendien actueel, nu Wikileaks ons inzage heeft verschaft in de actieve bemoeienis van de Amerikaanse ambasadeurs met onze buitenlands beleid. Die blijft natuurlijk niet beperkt tot Afghanistan.
  De klaarblijkelijke voorkeur van de Amerikaanse regering voor Joodse ambassadeurs betekent dat andere kandidaten vanwege hun niet-Joodse achtergrond zijn afgewezen. Dat is even opmerkelijk als pijnlijk.
  Men hoeft niet Joods te zijn om beducht te zijn voor een eventuele Iraanse atoombom. Men moet echter Joods zijn om Iran zonder enige geldige reden of aanleiding aan te willen vallen. Men moet kennelijk ook Joods zijn om mensen vanwege hun kritiek hierop de mond te snoeren door hen te permanent te verbannen uit het openbare reactie- en discussieforum van – zogenaamd onafhankelijke – een landelijke krant.
  Het gaat hier niet om een taboe, maar om een cover-up.
  Heb je ook nog echte spoken kunnen vangen?

 8. David, het valt wel op dat jij onmiddellijk over Iran begint in een discussie over de Joodse achtergrond van de opeenvolgende Amerikaanse ambassadeurs.That is exactly what I mean!
  Een pro-Israëlische opstelling van Amerikaanse ambassadeurs gecombineerd met hun opdracht en hun mogelijkheid om ons buitenlands beleid te beïnvloeden, kan ertoe leiden dat Nederland zich laat bewegen tot onbezonnen acties tegen Iran, zoals sancties en zelfs een ‘preventieve oorlog’ à la Irak.
  Mijn kritiek op het enerzijds demoniseren van Iran en het anderzijds eufemiseren van het gevaar dat Israël vormt voor de veiligheid in de wereld, was ook de reden waarom ik al ruim een jaar niet meer mag reageren op columns en andere opinies in de Volkskrant.
  Paul Brill had namelijk in zijn column ‘Obama’s lakmoesproef’ (VK 27-11-2009) geschreven:Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.’
  Ik had daarop als volgt gereageerd in de daarvoor bestemde ruimte op de website van de VK:
  Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar ‘het Midden-Oosten’ het noemen van Israël als ‘hot issue’ zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd ‘the hottest issue of them all’ met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen).
  Deze licht-ironische, keurige maar wel rake reactie werd onmiddellijk door de moderator verwijderd. Bovendien bleek ik zonder enige waarschuwing of mededeling (laat staan mogelijkheid van verweer) dmv een ip-ban permanent te zijn uitgesloten van deelname aan de discussies op de opiniepagina’s op de website van de Volkskrant. Sindsdien moet ik de gekste capriolen uithalen om soms toch nog vanuit openbare gelegenheden met WiFi te kunnen reageren en mee te doen aan de discussies over opiniestukken in mijn ochtendkrant.
  Vrijheid van meningsuiting? Dat hangt ervan af..

 9. @Robert, vergeef me voor de brutaliteit om je tegen te spreken, dus als er 4 Joodse burgermeesters van Amsterdam waren, betekend dat iemand niet Joods, niet burgermeester van Amsterdam kan worden? Heb ik je goed begrepen? Zou het mogelijk zijn dat de Nederlandse regering, of iedereen met een beetje verantwoording, bang is voor de Taliban, El Quada en Iran, zou het kunnen zijn dat dit wel degelijk de politiek is van de Nato organisatie, en dat Ambassadeurs, van wegen hun status geen politiek mogen en kunnen beinvloeden in het land van hun post, alleen de politiek voor geschreven bij hun regering en president. Ik ben inderdaad niet verantwoordelijk voor de mening van Paul Brill, nog voor jou verbanning, waar je me een paar keer van heb beschuldigd, en heb ik geen zin om oude koeien uit de sloot te halen. Mijn bedoeling met mijn reageren, is om aan te tonen dat jou redenering, met 4 Joodse Amerikaanse Ambassedeurs, toevallig was, en weer aan toont dat de Joden percentage gewijs, veel hoger presentatie hebben in hogere functies, als bijvoorbeeld leden van de Nederlandse Reformde Kerk (en ik heb geen idee, wie wat is). Waar zou dat nu aan liggen, "de ouderen van Zion plot", of een hoger IQ.

 10. David, tegenspreken is niet brutaal maar juist de essentie van democratie en van ractie- en discussieruimtes zoals dit. Dus kom maar op met je tegenargumenten. Ik had ook altijd begrepen dat debat een pijler is van de Joodse religie en cultuur, maar ik zie jouw volksgenoten hier alleen maar schelden en beledigen.
  Iedereen – mét en zónder verantwoordingsplicht – mag zo bang zijn voor de Taliban, Al Qaida en Iran als hij/zij wil. Aanvallen, bombarderen en liquideren van angstobjecten is echter een ander verhaal.
  Ambassadeurs mogen proberen om de politiek van het land waarnaar zij zijn afgevaardigd te beïnvloeden. De burgers van dat land hebben op hun beurt het recht om te weten in welke mate en op welke manieren dat gebeurt, en zij mogen daarover ook nog hun mening hebben én uiten. Dat is democratie.
  De burgemeesters van Amsterdam misbruiken hun ambt niet (mag ik hopen) om de belangen van buitenlandse mogendheden te behartigen. Je hebt wel gelijk dat het tijd wordt voor een islamitische burgemeester.
  Nóg liever zie ik burgemeesters en ambassadeuren wier afkomst geen rol heeft gespeeld bij hun aanstelling.
  Als een hoog IQ en andere voortreffelijke eigenschappen het resultaat zijn van een rassenleer, dan zet ik daar vraagtekens bij.

 11. David, jij bent inderdaad niet verantwoordelijk voor mijn verbanning door jouw volksgenoot Paul Brill, maar wel voor het feit dat jij daar als medeblogger en -reageerder en als (gepretendeerde?) democraat in hart en nieren niet tegen hebt geprotesteerd.

 12. @Robert, ik ben een democraat in hart en nieren, en inderdaad heb ik tegen mijn vrouw gezegt dat ik de politiek van het VKblog niet begrijp, en wat bedoel je met volksgenoot, is Paul Brill een van ons, de verkozen?
  Nu stel je in jouw geleerde antwoord een stelling die ik niet begrijp== edereen – mét en zónder verantwoordingsplicht – mag zo bang zijn voor de Taliban, Al Qaida en Iran als hij/zij wil. Aanvallen, bombarderen en liquideren van angstobjecten is echter een ander verhaal.==
  Aanvallen, bombaderen en liquideren, wie doet dat, de Nato in Aghanistan? Of bedoel je de Hamas van Gaza op burgers van Israel (Sderoth), of de zelfmoord liquidaties en terreur in Irak, en over angst objecten, wij hebben nog steeds niets gedaan in Iran (behalve een worm in hun certrafuges, die de productie heeft stil gelegd).
  Maar Robert, jou thema van deze blog was over de samenwerking van de VS met Nederland en Israel tegen Iran, dat door Joodse Ambassadeurs is veroorzaakt. Ik ben bang, mijn brave democraat, dat je jouw thesus niet bewezen heb, met je redenering dat de ambassadeurs Joods waren.

 13. @Robert, het probleem schijnt bij de Politieke Nederlanders te liggen, althans volgens Afshin Ellian in zijn blog in de Elsevier, zie http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/287197/Onthutsende-onthullingen-over-Nederlandse-politici.htm?
  Nu, die Afshin Ellian is een heel interresant figuur, hij komt uit Iran en is Hoog leeraar in de Univesiteit van Leiden (als ik me niet vergis) en niet Jood, en toch intellegent, hoe zou dat komen.
  En hij schreef niets over de afkomst van de Amerikaanse Ambassadeurs.

 14. David, je vroeg:
  == " Wat bedoel je met volksgenoot, is Paul Brill een van ons, de verkozen?" ==
  Paul Brill was hoogstens gewenst door zijn ouders en misschien was hij door zijn grootouders uitverkoren als hun lievelingskleinzoon. Dit laatste zou niet eerlijk en niet verstandig zijn geweest tegenover zijn eventuele broers en zusters.
  Je verwijst waarschijnlijk naar de vermeende goddelijke uitverkorenheid van het hele Joodse volk en dus van alle Joden afzonderlijk. Jij weet echter net zo goed als ik dat er geen god bestaat die zich actief met (sommige) mensen bemoeit en met andere niet.
  Als zo’n god wél bestond, zou hij natuurlijk zijn schepselen niet discrimineren op grond van hun afkomst. Dat zou namelijk niet alleen verwerpelijk en onverstandig zijn, maar vooral onbegrijpelijk. Die god is dan immers zelf de gemeenschappelijke oorsprong van álle levensvormen in het heelal, en dus ook van alle mensen op onze planeet.
  Er waren geen objectieve en betrouwbare getuigen aanwezig bij de vermeende uitverkiezing door god van het Joodse volk. Die zogenaamde uitverkorenheid is dus ooit ontsproten aan de rijke Joodse fantasie. Joden hebben zichzelf uitverkoren omdat zij zichzelf waarschijnlijk niet alleen heel bijzonder vonden maar zich zelfs in alle relevante opzichten superieur waanden aan alle andere volken. Jij en jouw volksgenoot E.T. tonen op deze website onophoudelijk hoe hardnekkig die superioriteitswaan is. Joden moet niet zo verbaasd zijn dat het uitdragen van zo’n verwaand zelfbeeld in hun omgeving tot irritaties kan leiden.
  Mijn vraag (geen ‘thesis’) was of – gezien de actieve bemoeienis van Amerikaanse ambassadeurs met onze buitenlandse politiek – hun gemeenschappelijke achtergond en loyaliteit wellicht een rol heeft gespeeld bij hun uitverkiezing (dus toch..) voor deze aanstelling?
  Hoogleraar en columinist (o.a. NRC) Afshin Ellian is inderdaad ook al zó opvallend onkritisch pro-Israël dat het wel lijkt of ook hij – net als Paul Brill en andere VK-columnisten – een Joodse achtergrond heeft. Het wordt echter als hoogst ongepast beschouwd om daarover openlijk te speculeren. Ik begrijp niet waarom. Het is immers niet per definitie discriminerend om een verband te zien tussen iemands achtergrond, religie, cultuur, etniciteit, geaardheid of geslacht en zijn/haar opvattingen, gedragingen en meningsuitingen, zeker niet als daarover geen negatief of minachtend oordeel wordt gegeven.
  Een Joodse achtergrond wordt alleen vermeld bij voortreffelijke mensen die dankzij hun hoge IQ en/of vlekkeloze moraliteit uitzonderlijke prestaties leveren op gebieden als wetenschap en cultuur.
  Tenslotte wil ik graag – om al of niet bewuste misverstanden en andere narigheid te vermijden – benadrukken dat ik Joden als gewone mensen beschouw, net als alle andere mensen, mijzelf incluis. Ik zou graag zien dat meer Joden er ook zo over dachten.

 15. @Robert, je ziet met een beetje wil, komen we langzaam maar zeker tot een instemming. Wij zijn nu geheel van de Ambassadeur kwestie af, want het blijkt dat de vorige Ambassadeur niet van Joodse afkomst was, en deze, een aardige mevrouw dochter is van Nederlandse Joden die voor de oorlog geluk hadden om te kunnen vluchten, en dat hoog waarschijnlijk de dame dus ook Nederlands spreekt, wat zelfs voor een Ambassadeur een aanwinst is. Maar volgens de heer Afshil Ellian (en ik weet niet waar je heb gelezen dat hij Joods bloed heeft) is het het babbelende politieke groepje van Nederlandse ambtenaren en vertegenwoordigers, die hun best deden om alles aan de VS te verklappen.
  Nu gingen we weer terug over het verkoren, verkozen volk, de Joden. En jou heel technische uitleg dat wij allemaal net zo verkoren zijn, en ook daar heb ik geen argument mee, natuurlijk ben jij als voortzetter van de mensheid verkoren of verkozen, waarom niet, en je mag ook zeggen dat Nederland jou beloofde land is. Ik zal je daarmee niet stoppen, al hoewel met jullie miezerige klimaat, kan ik mij niet voorstellen dat iemand daar blijft wonen, maar ieder zijn meug.
  En natuurlijk voel ik me superior, als ik het niet zou doen, en jij zeker niet, dan is het moeilijk om zo door het leven te gaan, maar nee, ik ben geweldig (in mijn ogen dan), en mijn familie zijn ook geweldig, en mijn buren, mijn landsgenoten, mijn stam genoten, enz., allemaal geweldig, veel beter, veel geslaagder, zo wat, jij mag het zelfde zeggen van jou volk, alhoewel volgens sommige reacties ziet het er niet naar uit.
  Robert, jij bent te serieus, neem het aan van een oud Joodje, als je overal complot in ziet, overal denkt dat men er op uit is om gemeen te spelen, vooral de Joden, dan mijn geeerde heer, verkort jij je leven met zorgen.

 16. David, ho,ho, ik heb niet geschreven dat Afshin Ellian ‘Joods bloed’ heeft (whatever that may be, andere bloedgroep en rhesusfactor?), maar wel dat zij zó opvallend ónkritisch is over Israël dat het wel líjkt alsof hij behalve een Iraanse ook een Joodse achtergond heeft.
  De vorige Amerikaanse ambassadeurs, Clifford Sobel en Roland Arnall waren in ieder geval Joods. Beiden bemoeiden zich zeer actief met onze buitenlandse politiek. De aanschaf van die verdomde JSF’s hebben we aan de actieve lobby van Clifford Sobel te danken. Ambassadeur Cynthia Schneider was, geloof ik, ook Joods. Over haar heb ik alleen maar lovende woorden gehoord en gelezen. Dat is dus vier Amerikaanse ambassadeurs met allemaal dezelfde achtergrond. Je maakt mij niet wijs dat dat louter toeval is.
  Fijn, als álle mensen vanaf hun geboorte uitverkoren en superieur zijn, dan is er geen enkele reden meer om mensen op grond van hun afkomst van elkaar te onderscheiden. Dit betekent wel het einde van de halachische wetten, maar daar zal geen rechtgeaarde antiracist om treuren omdat de daarin geformuleerde criteria voor wel of niet echt Joods zijn meer kwaad dan goed lijkt te doen.
  Nederland is inderdaad een guur land, maar over Israël hoor je vaak zeggen dat de mensen er zo arrogant zijn, vooral tegenover buitenlanders. Dat lijkt me ook niks, dus blijf ik maar hier.

 17. Robert, wij arogant, man hoe kom je daar nu bij, elke Euro is mee genomen. Dat verhaaltje (en nu even serieus) datwe arrogant zijn en alles beter weten, is een valse vertaling van dat de Sabra (geboren in Israel) niet bereid is om werk methodes, en natuur wetten te accepteren, en blijven proberen om niet afhankelijk te zijn van invoer van high tech en low tech (landbouw, fruitbouw en horicutuur). Er waren jaren, in het begin van onze staat, dat we geen ervaren lanbouwers hadden, geen technicie, want alle joden waren handelaars, of advocaten, omdat in de landen van oorsprong ze geen landbouw enz. mogen werken. Dus hadden wij de Tsena (alles was op de bon) en het land was tevens in oorlog, Frankrijk en Engeland hadden een boycot op Israel, en Ben Gurion zei, terecht, jongens we moeten het zelf kunnen doen.
  Daarom exporteerd Israel van daag naar de hele wereld, irrigatie middelen, groenten en fruit, wapens, vliegtuigen, enz., omdat om te blijven bestaan, moesten we uit vinden voor ons zelf, hoe het werkt en hoe men produceerd.
  In mijn vak als Consulting Engineer heb ik de hele wereld door gereist om mensen aan te tonen moderne ecologische landbouw en agroindustrie uit te voeren. En ik ben inderdaad de tweede generatie ingenieur, maar mijn vader heb ik het laats gezien toen ik drie jaar oud was en een dag. Wat wil ik hierbij zeggen, wij stonden voor een total catastrofe, als we het niet zelf konden doen, van wapens tot voedsel, gaan wij onder, de wereld zal ons alleen met lul smoesjes helpen. Dit heeft ons gered, wij zijn misschien arrogant, wij denken dat we het beter weten, en in mijn vak, hebben we dat overal bewezen.
  Robeert, arrogantie is geen slechte eigenschap, dat is niet het zelfde als te denken dat je beter ben, maar dat je meer professioneel ben, en zelf de problemen kan oplossen. In 60 jaar tijd, met ontelbare oorlogen, hebben we een super modern staatje gebouwd, dat bijvoorbeeld het tweede hi=tech land in de wereld is.
  Wij mogen trots zijn, want we hebben wat bereikt.

 18. Fijn, en nu nog leren om in vrede samen te leven met je buren en alle andere mensen die het minder getroffen hebben met zichzelf.

 19. Robert, denk je dat wij dat van de goede Nederlandse samenleving kunnen leren? Ik dacht dat juist jullie moeilijkheden hadden in de samenleving, en daarvoor Fortuyn en Wilders hebben gekregen om dit op te lossen. Wat kan je ons aanraden, Robert?

 20. David, ik bedoelde jullie buurlanden die jullie het liefst allemaal zouden willen platbombarderen met modern wapentuig dat dankzij actieve bemoeienis van de Amerikaanse ambassadeurs welwillend via onze nationale luchthaven Schiphol wordt doorgevoerd naar het dappere en inspirerende Israël dat dankzij zijn voortreffelijke idealen en hoge gemiddelde IQ zo veel heeft bereikt.

 21. @Robert, wie wil onze buurlanden plat bombaderen? En wie hebben wij plat gebombadeerd? Dat de Nederlanders actieve wapen handelaars zijn, dat weten we, maar wij (zo ver ik weet) hebben Schiphol niet nodig, en zijn er rechtstreekse vluchten naar Israel, ik ben bang dat al weer je alwwer de bel heb gehoord maar je weet niet waar de klepel hangt. Zelfs mensen met een laag IQ mo0eten kranten kunnen lezen.

 22. David, rechtsreekse wapenvluchten van de VS naar Israël zou inderdaad beter zijn, maar daarvoor zijn die vrachttoestellen kennelijk te zwaar geladen.
  Wat gek trouwens dat jij als superintelligente krantenlezer nog nooit van het platbombarderen van Libanon (twee keer) en Gaza hebt gehoord.
  Bepaalde mensen hebben misschien een hoog IQ, maar het getuigt van weinig beschaving om dan zo te schimpen op andere mensen die niet hebben geprofiteerd van bewuste selectie.

 23. Robert, is dat jouw probleem? Mijn zo lage beschaving, die ik ondanks een goede Nederlandse scholing te hebben gehad tot mijn 15de jaar in Nederland. Maar beste Robert, beschaving en IQ hebben niets met elkaar te maken, ik zou zelfs zeggen dat het onbeschaafd zou zijn geweest als ik mijn antwoorden zou geven, net als of de tegen partij een persoon zou zijn van laag begrip.
  Libanon hebben wij niet plat gebombadeerd, wel is er gebombadeerd in Libanon, erg selectief, meestal als antwoord op de bommen die op burgers van het noorden van Israel vielen, want onze regering heeft als heilige plicht om onze bevolking te beschermen, zover ik weet is dat niet de plicht van de Nederlandse regering, al hoewel het dus zware moderne bommenwerpers koopt om (ben het even kwijt, tegen wie vechten jullie nou, Taliban, Irak, Joegoslavie), of bereiden jullie je voor om tegen Venezuela te vechten?
  Over Gaza antwoord ik niet, dat is te stom om daar op te reageren.

 24. David, IQ en beschaving hebben inderdaad niets met elkaar te maken. Het eerste is aangeboren en het tweede (hopelijk) aangeleerd. Het getuigt niet van beschaving om mensen die buiten hun schuld een lager IQ hebben, te minachten op grond van iets wat en zelf zonder enige persoonlijke inzet, verdienste of tegenprestatie heeft verkregen. En nogmaals: Bij iedere vorm van rassenleer zet ik grote vraagtekens. Wat het ene volk terecht werd verweten kan het andere volk niet als vanzelfsprekend blijven praktizeren.
  Israël heeft zowel in Libanon (twee keer) met grof en disproportioneel geweld een groot aantal onschuldige burgers vermoord. Gaza idem dito.
  Mijn weblog ging over de Amerikaanse ambassadeurs wier banden met Israël instrumenteel zijn bij de bewapening van Israël.

 25. @Robert, interresant dat je mij helpt herinneren waar over deze blog ging, inderdaad over jou kwatsch over Joodse Ambassadeurs, maar lees even je terug, je had het over Iran en niet over Libanon, of Gaza dat we al duizend keer hebben gediscuteerd, maar jij schijnt te denken als je genoeg keren iets herhaalt, dan wordt het waar, maar tot mijn spijt, dat sprookje bestaat niet. En zo als ik al zei, Afshan Ellian heeft jou antwoord over lekken al beantwoord, en blijk je nu niet precies de feiten te kennen, geeft niet hoor, ik heb je zo wie zo nooit serieus genomen. Pas op jezelf, Shalom
  David

 26. Hoezo, ‘kwatsch over Joodse ambassadeurs’? Niemand heeft nog aannemelijk kunnen maken dat de aanstelling van vier opeenvolgende ambassadeurs met allemaal een sterke binding met Israël niets te maken heeft met de strategische, logistieke en politieke positie van Nederland op de as VS-Israël en met hun opdracht om zich actief te bemoeien met onze buitenlandse politiek.

 27. Robert, omdat de Amerikaanse ambassadeurs misschien Joods waren, bewijst dat dan dat zij een sterke binding hadden met Israel? Wat is nu eigenlijk jou thesus? Dat ze actief bemoeien met jullie buitenlandse politiek, omdat ze Joden zijn, "de Joodse conspiratie theorie"? Robert, je geeft jezelf helemaal bloot, en maak jezelf belachelijk, weet je dat de laatste 10 Ambassadeurs van Duitsland Christenen waren, bemoeien die nu ook met jullie buitelandse politiek, en vertel me nou niet dat dit toevallig is, allemaal Christenen, op een rij.

 28. David, nogmaals, in mijn weblog vroeg ik mij af de aanstelling door de VS van vier opeenvolgende Joodse ambassadeurs wellicht te maken heeft met hun binding met Israël, met de strategische, logistieke en politieke positie van Nederland op de as VS-Israël en met de actieve bemoeienis van de Amerikaanse ambassadeurs met de buitenlandse politiek van ons land?
  Wie een dergelijke vraag al bij de eerste Joodse VS-ambassadeur stelt, heeft kennelijk iets tegen Joden. Wie het echter niet doet bij de vierde Joodse ambassadeur, vindt het allemaal prima of durft niet openlijk uit te komen voor zijn twijfel over mogelijke manipulatie van ons buitenlands beleid door vreemde mogendheden en over behartiging van andere dan onze nationale belangen en verdragsrechtelijke verplichtingen.
  Als het (nu nog) christelijke Duitsland achterenvolgend vier islamitische ambassadeurs afvaardigt naar landen als Israël, Zuid-Afrika, China en de VS, zou dat ook tot vragen leiden.
  Het gaat dus niet om een ‘these’ (in het engels: thesis, niet thesus), maar om een vermoeden dat ik hier in vraagvorm tot uiting breng.

 29. Robert, weet je wat, ik stel voor dat je devraag stelt aan de Amerikaanse regering, mevrouw Clinton (Joodse grootmoeders, verdacht niet), en de Nederlandse regering, maar waarom vraag je het op dit blog aan mensen die over verkiezing van VS Ambassadeur in Nederland niets te zeggen hebben. Jou thema (ik dacht dat thesus de Nederlandse term van het Engelse Thesis was), verdacht veel lijkt op verdachr maken, met een beetje onprettige reuk van rascisme, wat natuurlijk ten onrecht is, want jij vecht voor de waarheid, en heb geen gram van rascisme in je bloed, en terecht jou angst voor 4 keer acher elkaar, Joodse Ambassadeurs, terwijl de administratie was vervangen, dat is zuiver manipulatie van de Joodse Lobby, die een klein onbelangrijk landje Nederland als springplank heeft gebruikt voor het uitvoeren van hun Zionistische misdaden. Heb ik het goed begrepen?
  He, wacht even, is in Nederland en in de VS geen afscheiding tussen geloof en staat? Kan jij een uitspraak vinden van deze Ambassadeurs dat ze pro Israel zijn, of nog erger, eten ze alleen kosher?

 30. David, je valt in een vervelende herhaling. Ik heb mijn vragen gesteld over iets wat mij was opgevallen en waarover ik mij enige zorgen maak, zonder overigens vanuit een positie van vermeende superioriteit andere mensen te discrimineren (bij voorbeeld vanwege hun lagere IQ) of mij anderszins racistisch uit te laten. Jij hebt weer die versleten valse en stigmatiserende beschuldigingen aan mijn adres kunnen uiten. Conclusie: Volgens jou is het louter toeval dat de VS steeds Joods-Amerikaanse ambassadeurs naar Nederland stuurt om zich hier actief te bemoeien met ons buitenlands beleid, en ik twijfel daar dus open en eerlijk aan. Zullen we het hier maar weer bij laten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s