Verbanning dient meestal om kritiek uit te schakelen. Leve de democratie. Leve het publieke debat.

In het weblog ‘ Metabloggen en netiquette’ van de Volkskrantmoderator van 21/6 jl citeerde Thera op 21-06-2010 22:14 met instemming wat oud-VK-moderator Geert-Jan Bogaerts eens had geschreven in een reactie op het weblog ‘Volkskrant Pedoblog?’ van Jos Goedmakers:
 
“Staat u mij toe ons uitgangspunt uit te leggen. Het principiële punt dat we natuurlijk maken is dat wij het recht verdedigen van eenieder om zijn opinie te uiten, hoe verwerpelijk we die uiting ook vinden. Vrij naar Voltaire: ik zal sterven voor uw recht om uw mening te uiten, maar ik zal uw mening bevechten tot de dood erop volgt.
Daar zit nog iets anders aan vast. 
We zijn het Volkskrantblog een jaar geleden begonnen vanuit de gedachte dat de journalistiek zich in een ivoren toren bevond, en dat er bij onze lezers en sitebezoekers een toenemende behoefte bestaat om terug te praten. De journalistiek heeft niet de waarheid in pacht.
Nou staan er op dat Volkskrantblog – naast heel veel moois – ook afschuwelijke dingen, waarmee wij nooit, in wat voor vorm dan ook, geassocieerd zouden willen worden.
Jammer; dat is een consequentie van de openheid die we betrachten. En het zou buitengewoon slap zijn om dat platform in te trekken alleen omdat er dingen gepubliceerd worden die wij niet door de beugel vinden kunnen. Juist om die redenen zijn gebruiksvoorwaarden en het recht zo belangrijk. Ik zou dat niet legalistisch willen noemen, wel principieel.

Ik reageerde hierop met een kritische maar onderbouwde kritiek op die gebruiks-voorwaarden. Die bieden de moderator namelijk de vrijheid om ten allen tijde, zomaar, volkomen willekeurig, zonder enige reden en zelfs zonder opgave van reden bijdragen te verwijderen en om reageerders en bloggers te verbannen en te blokkeren. Dus ook alleen maar omdat de inhoud ervan niet welgevallig is of omdat de daarin geuite kritiek raak is en pijn doet. Ik citeerde in dit verband art. 7 van de Grondwet dat de vrijheid van meningsuiting regelt.

Mijn bijdrage had betrekking tot het door de moderator aangesneden onderwerp: de redenen waarom reacties en weblogs mogen worden verwijderd, maar nog meer op wat sommige reageerders hadden geschreven.

Uit eigen ervaring wees ik in mijn bijdrage ook een onderschatte consequentie van verbanning, namelijk dat de banneling zich meer kan verweren tegen beledigingen, smaad en andere vormen van natrappen door lievelingen van de redactie.

De moderator verwijderde echter mijn berichten omdat zij off-topic zouden zijn. Nadat ik mijn bijdrage in aangepaste en sterk ingekorte vorm had herplaatst, werd die niet alleen verwijderd maar werd tevens mijn toegang tot het weblog van de moderator voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Volgens de gebruiksvoorwaarden moet de moderator een reageerder eerst waarschuwen en volgt daarna eerst een schorsing van 3 dagen. Maar ja, zoals gezegd, volgens diezelfde gebruiksvoorwaarden mag de moderator van deze regels afwijken als hij/zij daar zin in heeft..

De Volkskrant schreef in haar hoofdredactioneel Commentaar ‘Een Deense held’ op 5 januari jl:

Buigen voor intolerantie, of terugdeinzen voor mogelijke belediging van gelovigen, passen niet in een vrije samenleving. Zonder onbevangen kritiek, botsing van ideeën, tegenspraak en satire, gedijt geen democratie. Geen enkele opvatting, ook geen religieuze, is bij voorbaat boven kritiek, onderzoek of spot verheven. Hoe hoog de prijs ook is, het  verdedigen van deze vrijheden is een dure plicht van elke democratische staat. Niet alleen Kurt Westergaard zelf, maar ook de krant waarin hij publiceerde en de Deense gezagsdragers die tot nu toe in deze ernstige zaak geen krimp hebben gegeven, verdienen achting en steun.

(Zie: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4887/Een_Deense_held)

Behalve van het weblog van de moderator ben ik nu ook al ruim zeven maanden verbannen uit de reactie- en discussieruimtes op de opiniepagina’s(?!) van de website van de Volkskrant. De aanleiding tot die (kennelijk permanente) verbanning was mijn reactie op de column ‘Obama’s lakmoesproef’ van Paul Brill (VK 27-11-2009, waarin hij had geschreven:

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”

In de voor reacties (ook kritische!) bestemde ruimte had ik hierop gereageerd met:

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar ‘het Midden-Oosten’ het noemen van Israël als ‘hot issue’ zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd ‘the hottest issue of them all’ met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). “

Deze reactie bleek zonder mededeling (laat staan deugdelijke motivatie) te zijn verwijderd door moderator Henk Müller. Met de beste wil van de wereld kan ik maar niet begrijpen wat er in mijn bijdrage zó onfatsoenlijk en onaanvaardbaar was dat daardoor een verbanning-op-staande-voet voor onbepaalde tijd gerechtvaardigd was?

Hieronder plaats ik een samenvatting van de discussie. Zolas jullie kunnen zien, ging het daarin herhaaldelijk over de gebruiksvoorwaarden, moderatie, uitingsvrijheid, Grondwet, verwijderingen, censuur, meten met twee maten, willekeur, etc.

Eén keer raden wiens bijdrage werd verwijderd..
 
‘Metabloggen en netiquette’,
weblog van de Volkskrantmoderator, dd 21 juni 2010.
http://www.vkblog.nl/bericht/321715/Metabloggen_en_netiquette

 
Smokey schreef op 21-06-2010 22:43 o.a.:
“Vrijheid van meningsuiting is een wet die dient te worden nagestreefd. Schelden is uit den boze. Wie uitscheldt mag wat mij betreft een ban. Klikspanen om niks overigens ook.”

Jdekat schreef op 22-06-2010 02:13 o.a.:
“Een satire kan net op de grens zijn. Wanneer het met humor wordt gemaakt en een ander niet kwetst, hoeft het niet altijd verwijderd te worden. ”

Alib schreef op 22-06-2010 08:56 o.a.:
Van mij is onlangs een stuk verwijderd (geschreven september 2006, meen ik) over zg ‘Nieuwe Democraten’, dat -ook volgens andere kenners op dit weblog- overduidelijk satirisch bedoeld is. Ik bespaar mijn lezers de aanwijzingen.[..] Een Moderator die jaren nadien satirische stukjes laat verwijderen, omdat een plaatselijke politiek partij zonder enige grond protesteert, moet men zo iemand serieus nemen? “

Hans Groen schreef op 22-06-2010 11:21 o.a.:
“Elke keuze die door de moderatie gemaakt wordt, valt of bij de ene groep of de andere groep in slechte aarde. Meteen wordt daar een preoccupatie van de moderatie ingezien. [..] Sommigen leren het nooit. En dan vindt men het vreemd dat er maar geen goede discussie op gang komt. Men is vooral bezig met het afvangen van vliegen. Is het niet gewoon raadzaam om de moderatie te accepteren voor wat het is en in geval van onduidelijkheid, via mail, direct met de moderatie te communiceren. Scheelt weer een hoop onnodige verwijtende bijdrages.””

Lucas Lay schreef op 22-06-2010 11:25 o.a.:
“Duidelijk statement van de moderatie. [..] Komt op mij een beetje over als een stel opstandige kinderen die niet willen luisteren. Dan komt er een nieuwe juf of meester (lees: de nieuwe moderatie) en gaan ze ineens testen hoever ze kunnen gaan. Ik zou zeggen, VKmods, keep up the good work. Hou je eigen lijn vast, en laat je vooral niet gek maken.

Guus Guus schreef op 22-06-2010 12:04 o.a.:
“@Robert van Waning, Je situatie is herkenbaar voor me. In de periode vòòr het generaal pardon ging mijn IP-ban van het VK-blog zo ver dat ik ook vele rubrieken in ‘de Volkskrant’-website niet kon bezoeken. Onschuldige rubrieken zoals de culinaire rubriek, op een bepaald moment ook niet meer de Volkskrant-filmpjes. De vanuit Helsinki bloggende Wessel H.M. van Leeuwen mailde mij elke dag de column van Martin Bril. Jàrenlang ben ik boos geweest dat zij die hun brood verdienen middels het vrije woord anderen hun onderbouwde vrije woord ontnemen. De blogrechtspraak heb ik ook altijd een aanfluiting gevonden want zij die volgens goed journalistiek gebruik maken van hoor- en wederhoor pastten dat in de periode G.J.B. zelf niet toe. Nog steeds is er sprake van willekeur als we er aan denken dat het recente blog van Frans Muthert over Rikus min of meer wordt beschouwd als een metablog terwijl het een open brief was.”
 
Lucas Lay 22-06-2010 13:12
Rikus. Het meten met twee maten heb ik jou ook weleens verweten, mbt de inhoud van jouw blogs en de reacties. Zoals ik al zei: daar kan een normaal mens een dag of twee een tegengeluid tegenover zetten, maar je wordt er doodmoe van. Los van de tijd die het kost.

Je blog lijkt verworden tot een grijsgedraaide plaat.

Enkel nog knip-en-plakwerk van andere nieuwssites en opinieblogs, waaronder eindeloos dezelfde anti-alles-en-dan-vooral-anti-links-meningen uitgebraakt worden. Het komt op mij gemakzuchtig over. De intentie lijkt enkel nog: bewust provoceren en uitlokken van ruzies.

Dat valt volgens jou allemaal onder de noemer “volledige vrijheid van meningsuiting”. Mag op zich, binnen de grenzen van de regels (is geen censuur, vinden we op alle blogs en websites).

Maar als er dan een tegengeluid komt, sta je ineens op je achterste poten, en moet die andere met behulp van scheldpartijen en persoonlijke aanvallen de mond gesnoerd worden. Dat is de praktijk in jouw blog, en volgens mij is dat waar de meeste kritiek over gaat.

Dat je blogs tegenwoordig enkel nog knip-en-plakwerk bevatten van GeenStijl, Elsevier, De Telegraaf, enz, vind ik slap. Dat zou dan zogenaamd het meest gewaardeerde blog zijn. Een vertekend beeld. Er zijn zoveel bloggers die hun best doen om -origineel- met eigen content en opinie te komen. Die zouden dan minder waardevol zijn dan een knip-en-plakblogje a la linkdump. Ik kan me herinneren dat je zelf toch ook met meer eigen inhoud kwam, en niet enkel de opinies van anderen kopieerde.

Met andere woorden: je maakt het jezelf er de laatste tijd wel erg makkelijk vanaf, Rikus. Je komt opstandig over, terwijl de eigenzinnige inhoud op je blog zo goed als verdwenen is.

Dat is jammer.

Voor rechtse opinie is volgens mij ook hier op VKblog gewoon ruimte. Maar als je een paar stukjes kopieert van andere sites, en daaronder vervolgens met een paar boze anti-alles mensen een potje gaat zitten bashen, dan is dat volgens mij niet origineel en ik zet vraagtekens bij de intentie.

Meer en meer lijkt het erop dat de intentie van je blogs enkel nog is: provoceren van andere bloggers en bezoekers van VKblog. Met andere woorden: trollen. Logisch dat mensen zich daar aan gaan ergeren, want advies nummer één bij trollen is altijd: ga er niet op in, maar meldt het bij de moderatie/eigenaar.

Dat zie je nu gebeuren.

Laten we GeenStijl, een van jouw favoriete sites, aanhalen. Als daar een zgn reaguurder actief zou zijn op deze manier; enkel en alleen gericht op het onderuit halen van de bloggers (opiniemakers) en andere bezoekers van de site, dan had je allang een permanente ban gekregen.

Misschien zou je daar eens over kunnen nadenken.

De intentie waarmee je aan je blog werkt. Wat je wilt bereiken, en waar je het eigenlijk voor doet. Wanneer voel je jezelf het best, meest tevreden over de tijd en energie die je stopt in het maken van je blog. Is dat werkelijk om zoveel mogelijk de andere bloggers en bezoekers op de kast te jagen? Ik geloof het niet. Ik denk dat je daar de persoon niet naar bent.

Zweistra. Niks mis met die blogs.

Jij betitelt ze als “anti-Wilderiaanse relschopperij” (wat een uitdrukking), waarmee je duidelijk maakt dat jij je blijkbaar zoveel met Wilders identificeert dat je inhoudelijke kritiek op Wilders één op één gelijk stelt aan metablogs of het beledigen van jou of andere bezoekers van VKblog? Onzin.

Over het verwijderde blog ben ik duidelijk geweest. Die link laat je nu weg:
www.vkblog.nl/bericht/306697

Ik heb geschreven dat ik wel achter de inhoud van dat blog stond (ik vind dat mensen die spreken over straatverboden op basis van etniciteit een scherp weerwoord moeten krijgen), maar dat ik de vorm, de manier waarop, niet vond bijdragen aan een zinvolle discussie.

Overigens ben je selectief. Ik heb bijvoorbeeld ook eens een blog geschreven over Felix Rottenberg, waarin ik heel erg tekeer ging tegen hem, en dat heb ik een dag later ook aangepast. Ik hoor jou daar niet over zeuren, dat ik “anti-PvdA relschopperij” achteraf heb ge-edit.

Dat doe ik wel vaker. Mijn mening bijstellen, of een ander gelijk geven in de discussie, als diegene een goed punt, een goede argumentatie heeft. Dat zie ik niet als zwakte ofzo.

Valt me op dat de manier waarop er door jou en een aantal anderen telkens tekeer wordt gegaan in de richting van andere bezoekers en bloggers van VKblog, er nooit zo’n moment bestaat. Het lijkt altijd te gaan om je eigen gelijk, en als dit niet met argumenten en inhoud te behalen valt, dan mondt het uit een partij schelden, provoceren en beledigen.

Daar komt veel kritiek op, en de moderatie pakt het op.

Dan vind ik het raar als je vervolgens de heilige onschuld gaat uithangen, en zegt:
“nee, ik doe dat helemaal niet.. dat doen al die anderen!”

Overigens past jouw manier van reageren exact in de omschrijving van een internet troll (nl.wikipedia.org/wiki/Trol_%28…) en is dus begrijpelijk dat je al lang geleden verbannen bent door de vorige moderators.

[Aan mij vroeg de moderator of ik mijn bijdragen ‘kort en bondig’ wilde houden. RvW]

Satuka schreef op 22-06-2010 15:48 o.a.:
“Het probleem is beste Lucas, dat er juist door anderen met twee maten wordt gemeten. En als dat op grote schaal gebeurt dan is dat wel degelijk gevaarlijk voor de vrije samenleving. Want dan wordt die voor sommige mensen minder vrij dan voor anderen. Zoals Ruud ook aantoont dat jij de PVV en aanhang ongestraft door de modder mag halen, maar als het andersom gebeurt dan wordt er geband, gewist en geschorst dat het een lust is. En dan toetroepert men snel wat over niveau en armetierig taalgebruik. Maar je kunt mensen ook op een ‘fatsoenlijke’ manier door de modder halen. Wat met dat soort “argumenten” trouwens feitelijk al gebeurt. Maar dat mag dan weer wel… “

Lucas Lay schreef op 22-06-2010 18:26:
“Ik haal Wilders en zijn aanhangers niet “door de modder” in mijn blog. Ik geef mijn mening over inhoudelijke punten, en beargumenteer daarbij zonder te schelden. Uiteraard gebruik ik wel stijlfiguren en bepaalde beelden om mijn mening kracht bij te zetten, maar ik verval niet in schelden, en ik hou me uiteraard aan de wet.
De interpretatie van een klein aantal mensen die hier op VKblog actief zijn is echter dat ik dan demoniseer en (zoals jij het nu noemt) hen door de modder haal.

Een opinieblog schrijven over politieke standpunten, waarin je probeert te beargumenteren waarom je het er niet mee eens bent, is werkelijk iets anders dan een aantal stukjes tekst van andere sites (veelal concurrenten van de Volkskrant) te halen, en daar dan vervolgens met een aantal mensen in de reactieruimte gaat zitten schelden op “linkse” bloggers die hier op VKblog actief zijn. Duidelijk met het vooropgezette doel om hen uit te lokken (provoceren) om te reageren. De laatste week zelfs openlijke oproepen tot het plaatsen van de beruchte metablogs.
Ik vind het goed dat de moderators hier een duidelijke positie over innemen.

De vrijheid van meningsuiting is totaal niet in het geding, en er is geen sprake van censuur. VKblog is immers (bij lange na) niet de enige plek op het internet waar je jouw mening kan ventileren, en kan je dus ook niet alszodanig de maat nemen.
Wat dat betreft is VKblog natuurlijk niet meer dan het is: een subcultuurtje, een kleine internet community waarin een aantal hele diverse, eigenzinnige mensen bloggen. Die hebben verschillende interesses en onderwerpen, en daar is plaats voor.
De doorlopende suggestie dat goede moderatie hier een bedreiging vormt voor de vrije samenleving vind ik compleet ridicuul. Ik geef voorbeelden van opinieblog GeenStijl of De Telegraaf. Daar wordt ook stevig gemodereerd. Zijn GeenStijl en De Telegraaf dan ook een “bedreiging voor de vrije samenleving”? Nee! Tuurlijk niet.
Het internet is misschien als de openbare ruimte, alsof je op een plein staat.

Maar het moment dat je ergens reageert – bij VK of NRC of GeenStijl of De Telegraaf of noem een willekeurige andere nieuws- en opiniesite met reactiemogelijkheid – dan stap je eigenlijk van het openbare plein af, en kies je om naar binnen te gaan in één van de vele winkeltjes die gevestigd zijn aan het plein.
Als je dan een winkeltje instapt en gaat roepen dat je alle artikelen die je daar vindt lelijk en vies vindt, dan kan dat. Doe je het iedere dag opnieuw, moet je niet gek opkijken als de eigenaar van de zaak op een gegeven moment zegt: nu weet ik het wel, je mag vertrekken, want ik ben er ook – en vooral – voor de bezoekers die wel graag in mijn winkeltje komen.

Logisch. Vind ik.

[Maar is het ‘kort en bondig’? RvW]

Satuka schreef op 22-06-2010 18:39
“ Lucas: even kort een paar dingen aanstippen, want ik heb weinig tijd. == De vrijheid van meningsuiting is totaal niet in het geding, en er is geen sprake van censuur. VKblog is immers (bij lange na) niet de enige plek op het internet waar je jouw mening kan ventileren, en kan je dus ook niet alszodanig de maat nemen. ==
Zo heb ik er ook heel lang over gedacht, maar ik ben daar van terug gekomen. Als één medium het doet dan is er niet zo veel aan de hand. Maar als het salonfähig wordt om bepaalde meningen te weren dan is er wel degelijk sprake van censuur.

Verder gaat het er mij niet om dat er wordt gemodereerd. Daar ben ik op zich geen tegenstander van. Het gaat mij – zoals ik al eerder schreef – om de dubbele maat waarmee wordt gemeten jegens andersdenkenden. Jij mag rustig beredeneren waarom bepaalde maatregelen van Wilders racistisch zouden zijn, maar een redenatie de andere kant op wordt per definitie als beledigend ervaren, hoe sterk onderbouwd ook.

Dat is een hele grote en hardnekkige blinde vlek. George Knight verwoordt het trouwens ook heel aardig onder mijn laatste blog.”
 
Lucas Lay schreef op 22-06-2010 18:54
“Satuko, daarover zijn we het oneens. Ik vind dat er geen sprake is van censuur. Ik vind die suggestie ridicuul, en overigens voeg ik er nog aan toe dat ik het vrij respectloos vind richting de Volkskrant, die deze -gratis- mogelijkheid biedt aan internetters (niet enkel de leden van Volkskrant) om te bloggen. De enige voorwaarde die ze stellen is akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst. Als je dat doet, dan niet zeuren als je er ook aan gehouden wordt 😉

Vokskrantmoderator 22-06-2010 23:16
“Geachte heer Van Waning, Gelieve uw reacties kort en bondig te houden. Uw klaagzang heeft u inmiddels zo vaak rondgeplakt binnen deze bloggemeenschap, dat het inmiddels duidelijk bekend is dat u zich enorm miskend voelt. Ik kan hier helaas verder niets aan veranderen.”

Satuka 23-06-2010 08:01
Lucas Lay 22-06-2010 18:54 == “Satuko, daarover zijn we het oneens. Ik vind dat er geen sprake is van censuur.” ==

Ik vind die suggestie ridicuul, en overigens voeg ik er nog aan toe dat ik het vrij respectloos vind richting de Volkskrant, die deze -gratis- mogelijkheid biedt aan internetters (niet enkel de leden van Volkskrant) om te bloggen.
De enige voorwaarde die ze stellen is akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst. Als je dat doet, dan niet zeuren als je er ook aan gehouden wordt 😉 ==

Lucas je mist de essentie.
Het is niet zo dat ik de gebruikersvoorwaarden niet accepteer, het gaat er om dat die niet voor iedereen even consistent worden toegepast. Daar “zeur” ik over en niet over het feit dat er wordt gemodereerd op zich.

Verder is het blog misschien wel gratis, maar dat betekent nog niet dat er sprake is van altruïsme. De Volkskrant online moet het hebben van inkomsten uit advertenties en interactieve media trekken nu eenmaal veel bezoekers. Overigens is daar niets mis mee want je hoeft van een krant ook geen altruïsme te verwachten, maar zo werkt het dus wel.

En bovendien het feit dat iets gratis is, betekent nog niet dat je alles maar kritiekloos zou moeten accepteren. Het lijkt me voor alle partijen heel zinnig om daar over te discussiëren want daarmee kun je alleen maar zaken helder krijgen. Als er op de gegeven argumenten wordt ingegaan althans…

Robert van Waning 23-06-2010 08:22
“Satuka, == “De enige voorwaarde die ze stellen is akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst.” ==
Die gebruiksvoorwaarden zijn in strijd met onze Grondwet. Zijn zijn derhalve nietig en kunnen gevoegelijk worden genegeerd. In het ideale geval zijn gebruiksvoorwaarden een overeenkomst tussen krant en gebruikers waaruit voor beide partijen rechten en plichten voortvloeien. De gebruiksvoorwaarden van de VK zijn erg eenzijdig en bieden de reageerders en bloggers geen rechten maar stellen hen bloot aan aan willekeur: Ook als zij geen enkele regel van wet, fatsoen of redelijke gebruiksvoorwaarden schenden, kunnen hun bijdragen worden verwijderd en kunnen zij zomaar worden verbannen en geblokkeerd.

Helena 23-06-2010 12:04
“Even het volgende : er zijn ook zat mensen die behoren tot de “linkse bloggers” wel eens geschorst. Ook toen GJB nog degene was die zorgde dat (met anderen) het VKblog draaide.

Volgens mij denkt Satuka dat Volkskrantlezerts de baas spelen over hoe het er wat meningen betreft etc. op het Vkblog “uit moet zien”. Nou er zijn zat bloggers (en reageerders) die hele andere meningen hebben. Er zijn bij de VK Opiniesite zat reageerders die ook geen typische volkskrantlezer zijn (zoals Satuka die dan typeert).

Hoe zit het met de andere kranten in Nederland? Satuka doet net alsof er geen andere kranten bestaan en andere blogsites.

Nog niet de helft van de VKbloggers heeft denk ik een abonnement op de VK. Dat was enkele jaren geleden zo, maar weet niet hoe het nu zit.

Rikus mocht best blijven bloggen, dat hebben veel mensen en ook de moderator al keer op keer beweerd. Het is alleen zo dat hij zelf onvoldoende de reactieruimte schoon houdt, (hij hoeft echt niet op elke reactie te reageren, dan kan hij ook iets meer in de gaten houden wat er echt staat als reacties onder zijn blogs en hij hoeft echt niet zoveel blogartikelen te plaatsen, als hem dat lukt kan hij ook die reacties redigeren lijkt mij!). Bovendien zit hij over doodschoppen te schrijven (als hij klaagt over de metablogs over hem), lees daar dan ook maar weer overheen zou ik zeggen.
Vergeet ook niet dat de Volkskrant zich ook moet houden aan de Grondwet en dat ze er op aangesproken kan worden. Is het de bedoeling dat bij het VKblog en VKopinie mensen terecht kunnen die overal (elders) op internet al verbannen worden?

De Volkskrant is iets anders dan de Telegraaf. Mag dat aub?

Uit een onderzoek onder krantenlezers blijkt bijvoorbeeld dit:
Volkskrantlezer meest begaan met mensenrechten

Social Responsibility Scan meet maatschappelijke issues

De maatschappelijke thema’s die door lezers van verschillende kranten belangrijk worden gevonden, blijken sterk te variëren. Zo wordt door 30% van de Volkskrantlezers het bevorderen van mensenrechten in de top 3 van meest relevante issues genoemd tegen slechts 12% van de Telegraaflezers.
Verder:
Censuur is toch wat anders dan vragen dat iemand iets meer modereert onder zijn eigen blog wanneer er in de reactieruimte bepaalde wetten etc worden geschonden! Als iemand zich daar dan niet aan houdt en vervolgens wordt geschorst en later permanent wordt geschorst, is er geen sprake van censuur.

Het woord censuur wordt echt vaak verkeerd toegepast.
Ik ga maar eens een poll houden hoe het zit met de Volkskrantblogger en het wel of niet abonnee zijn van de Volkskrant (papier dan wel digitaal/internet, of geen abonnee maar wel de krant regelmatig te lezen, of abonnee op andere krant). Heb dit een tijd geleden ook gedaan zo’n poll. Nu zegt dat niet alles maar het is wel leuk om te weten.”

hans groen 23-06-2010 16:03
“@ Waning, De grondwet artikelen die jij aanhaalt, regelt primair de verhouding tussen burger en Overheid. Niet tussen private partijen onderling.

De VK is een onafhankelijke organisatie die voorwaarden mag opleggen voor het gebruik van de diensten die zij aanbiedt. Middels of het ondertekenen van die overeenkomst, dan wel stilzwijgend akkoord te gaan door herhaaldelijk gebruik, ga je akkoord met die voorwaarden.

Als de VK modereert beknot zij niet jou vrijheid van meningsuiting omdat het jou vrij staat om zelf via verschillende media, of daartoe gebruik van te maken of zelf op te richten, je mening kan en mag verkondigen. De Overheid mag jou in dat initiatief niet beknotten.
De VK heeft echter wel een plicht om als medium te voorkomen dat onrechtmatigheden op haar medium verschijnen. Zo is het bijv. het ongeoorloofd publiceren van foto’s van derden een inbreuk op het portret recht. De portret houder kan dan eisen dat de VK dat verwijderd. Om claims te voorkomen zullen media zoals VK actief moderen om dit soort onrechtmatigheden tegen te gaan.

Nog 1 voorbeeld over hoe de grondwet werkt: Discriminatie is verboden. Toch mag ik als particulier zelf bepalen aan wie ik mijn woning verkoop. Ook al is dat op etnische gronden. [bevestigd door HR]”

Jim Hasenaar 23-06-2010 20:05
“Ik begrijp het hele gezeur in bovenstaande reacties niet. Hou je aan omgangsvormen, stel zelf richtlijnen op die voldoen aan de dagelijkse normen en waarden, discrimineer niet en neem de adviezen aan van de moderator.

Wees blij als blogger dat het je niks kost en accepteer dat daarom de VK-moderator, die het beste beentje met ons voorheeft, toch wel het laatste woord heeft.

Ook ik heb waarschuwingen gekregen, vond ze terecht en heb de maatregelen genomen die nodig waren.

Men moet niet te veel (af)zeiken en eens in gaan denken wat het is om aan de andere (moderator) kant te staan. Eigenlijk moet men hier als blogger te VK-online bijzonder dankbaar zijn. Blijkbaar komt het uiten van dankbaarheid over als meeloperigheid danwel zwakte.

Bedankt moderator voor de juiste inbreng. Althans zo ik het ervaar. “

Volkskrantmoderator 23-06-2010 23:01
@ Van Waning, Ik heb uw huilreacties weg gehaald. Het is net alsof dezelfde plaat keer op keer opnieuw wordt afgedraaid. Dat riedeltje kennen we nu wel.”

Robert van Waning 24-06-2010 11:00
Moderator, op 22-06-2010 19:47 schreef u:
== “Censuur past de Volkskrant niet. [..] Alle reacties van oningelogde personen die van ons een permanente ban hebben gekregen zullen worden verwijderd evenals reacties die in strijd zijn met onze gebruikersregels of die beledigend zijn jegens ons of andere bloggers.” ==

Bij het verwijderen van mijn ‘huilreacties’ gooide u ook mijn inhoudelijke kritiek op de gebruiksvoorwaarden met het badwater weg. Dat was niet zo netjes.
Thera, Satuka en anderen hadden gepleit voor strikte handhaving van de gebruiksvoorwaarden. Ik had daarop geantwoord dat die in strijd zijn met letter en geest van de Grondwet van onze democratische rechtsstaat en dat zij bovendien zó ruim zijn gesteld dat de moderator het vrijwel onbeperkte recht heeft om zomaar willekeurig bijdragen te verwijderen en reageerders en bloggers te verbannen omdat hun meningen niet welgevallig zijn.
Een niet te onderschatten effect van verbanning is dat mensen zich niet meer kunnen verweren tegen smalende en beledigende en zelfs smadelijke aantijgingen die over hen worden geschreven door lievelingen van de redactie.
In de gebruiksvoorwaarden staat bijvoorbeeld:
“De Volkskrant heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de Volkskrant in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de Volkskrant een andere reden bestaat.”
Als het Wetboek van Strafrecht zo was geschreven, konden mensen dag en nacht zonder enige geldige reden worden opgepakt en permanent opgesloten.
Burgers zijn hier als bloggers en reageerders totaal rechteloos. Wie er zeker van wil zijn dat zijn reactie niet om welke reden dan ook door een anonieme moderator wordt verwijderd, moet immers de redactie eerst om toestemming vragen om die mogen te plaatsen. Dit is in strijd met het derde lid van het nieuwe artikel van onze Grondwet. Dat artikel werd bij de invoering ervan in 1983 beschouwd als een belangrijke uitbreiding van de uitingsvrijheid. Op grond hiervan werd destijds zelfs een aantal gemeentelijke vloekverboden vernietigd, “omdat die een inhoudelijke beperking betroffen van de in lid 3 van artikel 7 Gw geregelde uitingsvrijheid en dit slechts bij formele wet kan geschieden”. (Bron: J.M. de Meij e.a., ”Uitingsvrijheid’, 2000, pag 110):
“Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in voorgaande leden genoemde middelen [drukpers, rvw], heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.”
Dit grondwetsartikel beschermt ons niet alleen tegen willekeurige vrijheidsbeperking door de overheid, maar werkt ook door in de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling en dus ook in die tussen een krant en zijn lezers, reageerders en bloggers. Dit wordt de ‘horizontale werking’ van onze grondwettelijke uitingsvrijheid genoemd. (ibid, pag 92)
Iedere dictatuur begint met (het goedpraten van) de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting. De onderdrukking van de vrije meningsuiting is altijd erger dan het kwaad dat men daarmee pretendeert te bestrijden, omdat daarna ieder recht en iedere vrijheid aan dezelfde willekeur onderworpen is zonder dat iemand daartegen nog kan protesteren.
PS
Hierin staat geen woord over mijn verbanning, dus het is geen ‘huilbericht’ en ook geen ‘riedeltje’.

Volkskrantmoderator 24-06-2010 12:26
@ Van Waning, Ik heb uw berichten verwijderd omdat ze off-topic zijn. Omdat u door mij verwijderde berichten blijft herplaatsen geef ik u een ban voor dit blog. U blijft maar doordrammen over uw eigen gelijk en heeft geen oog voor het feit dat iemand zijn eigen reactieruimte wil schoonhouden. Dat druist dus ook in tegen de nettiquette, wat mij betreft.

Filip S. 24-06-2010 12:41
“Goed zo meneer Van Waning, U begint al boekjes over het recht te lezen. Als u nu eens stopt met zoveel tijd te steken in de onzin die u hier deponeert en begint met een studie Nederlands Recht wordt het voor ons allemaal een stukje leuker. U begrijpt dan gewoon dat u complete onzin uitslaat en de rest hoeft zich niet meer door die onmogelijke bijdrages heen te scrollen.”

Naschrift:

Door de verbanning van het weblog van de moderator kon ik mij niet verweren tegen de schampere opmerking van ‘Filip S.’ door hem erop te wijzen dat ik tijdens mijn rechtenstudie aan de RU Leiden voldoende ‘boekjes over recht’ heb gelezen om enigszins te weten waarover ik het heb.

Bannelingen zijn vogelvrij. Natrappen, beledigen, beschimpen, en zelfs vals beschuldigen is dus toegestaan. Graag zelfs, want daarmee wordt alleen maar bevestigd hoe juist en terecht de beslissing van de moderator was om dit sujet voor altijd te verbannen naar de Goelag van de ‘vrije pers’.

10 gedachten over “Verbanning dient meestal om kritiek uit te schakelen. Leve de democratie. Leve het publieke debat.

 1. Thera,
  Je hebt gelijk. Ik heb het inmiddels gecorrigeerd. Is het goed zo?
  Ik had gisteren grote problemen met het insturen van dit weblog. Ik kreeg voortdurend foutmeldingen terug.
  Daarom dacht ik dat de redactie nu ook mijn eigen weblog had geblokkeerd. Het lukt mij namelijk ook al enige tijd niet meer om de opiniepagina’s van de VK op het scherm van mijn pc te krijgen. Als ik aan mijn browser het adres http://www.volkskrant.nl/opinie opgeef, word ik steevast omgeleid naar de nieuwspagina die mij als VK abonnee niet interesseert.
  Door alle verwijderingen, verbanningen en blokkades wordt een mens behoorlijk een beetje paranoïde: Je kunt een echte blokkade niet meer onderscheiden van ‘fouten in het redactiesysteem’ (volgens ombudsman Thom Meens). Het is ook wel erg toevallig dat juist verbannen reageerders en bloggers door zulke ‘fouten’ worden getroffen.

 2. " Je kunt een echte blokkade niet meer onderscheiden van ‘fouten in het redactiesysteem’ (volgens ombudsman Thom Meens). "
  Als de ombudsman meent dat de omleiding op de opinie pagina’s een fout van de redactie is dan is dat steevast een leugen of de ombudsman wordt door de VK ‘verkeerd geinformeerd’.
  In beide gevallen een zeer kwalijke zaak.

 3. Dat Thom Meens als enige bij je Favorieten staat vind ik een leuke touch….
  Je zou ook kunnen denken aan het moderator weblog, maar het levert je waarschijnlijk een definitieve schorsing op …

 4. Ruud Zweistra,
  == "Dat Thom Meens als enige bij je Favorieten staat vind ik een leuke touch…." ==
  Ik probeer mijn vertrouwen in het instituut ‘Ombudsman’ te houden, ook al vallen de invulling, uitvoering en effect ervan tegen.
  Reggie Roning,
  == "of de ombudsman wordt door de VK ‘verkeerd geinformeerd’" ==
  Ik denk dat de ombudsman behoorlijk geïsoleerd staat. Dat hoort natuurlijk bij zijn positie en functie, maar als hij opzettelijk niet goed wordt geïnformeerd, dan is dat inderdaad kwalijk maar niet verrassend. Informatie en cynisme versterken de macht, oprechtheid en louter goede bedoelingen maken mensen kwetsbaar.

 5. Ikzelf zou de als in "als hij opzettelijk niet goed wordt geïnformeerd" weglaten.
  Iemand van de ICT moet namelijk een regeltje toevoegen aan de firewall om mensen van een bepaald ip (de gebande) die op het domein extra.volkskrant.nl (opinie, brieven, etc.) willen komen te routeren naar de voorpagina.
  Dit gebeurt dus opzettelijk. Echter de vraag is wie die opdracht doorgeeft aan de ICT. En waarom wordt dit op zo’n manier gedaan dat zelfs de ombudsman niet op de hoogte is van dit feit. Nog erger, in een mailwisseling met een moderator is mij zelfs gebleken dat zij ook niet op de hoogte waren.
  Geen tijfel mogelijk, het is Henk Muller of soortgelijke.

 6. Reggie Roning,
  Dat zou mij niet verbazen. Alles wijst in die richting. Zowel de ombudsman en de moderator laten weten dat zij niet over de autoriteit noch over de middelen beschikken om beslissingen en maatregelen van de opinie-Stasi ongedaan te maken.

 7. Hallo Robert
  Ik vind het toch wel jammer dat Ik uw reacties niet heb kunnen lezen. Maar, in tegenstelling tot mijn melding aan Uzelf in een ander blog, heb ik de draad van dit blog wel degenlijk gevolgd!
  Het heeft er mijns insziens alle schijn naar dat de VK inderdaad gekleurd modereerd.

 8. PiratePete,
  Welkom! De door de moderator verwijderde bijdrage staat in bovenstaande samenvatting nog op de oorspronkelijke plaats: Robert van Waning 24-06-2010 11:00 , vlak boven de mededeling van de moderator dat zij mij hierom had verbannen.
  Andere deelnemers aan de discussie hadden gepleit voor strikte en consistente handhaving van de gebruiksvoorwaarden. In mijn bijdrage betoogde ik dat die in strijd zijn met letter, geest en ‘horizontale werking’ van art. 7 lid 3 van onze Grondwet. Mijn bijdrage was dus bepaald niet ‘off-topic’ maar raakte kennelijk wel een gevoelige plek. Tja, en dan word je hier verbannen..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s