Is Israël 'frontlinie tegen oprukkend islamisme' of juist bruggehoofd van westers imperialisme?

Yochanan Visser, propagandist van het Israëlische imperialisme en kolonialisme, schrijft: in zijn artikel ‘De Frontlinie’ op de opiniepagina van de website van de Volkskrant van vandaag (24/4)
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5647/ :

“PVV voorman Wilders noemt Israël vaak de frontlinie. Hij doelt dan op het oprukkende islamisme dat voor Wilders synoniem is aan islam. [..] Een frontlinie in de strijd tegen islamisme is Israël zeker. Het land bevindt zich in het hart van wat in de islam wordt aangeduid als dar al islam, het grondgebied van islam.”

Wie dit goed leest, ziet dat in het Midden-Oosten niet het islamisme oprukt, maar juist het westen dat Israël tot zijn zwaar bewapende, kolonialistische, agressieve, expansieve en kolonialistische bruggehoofd heeft gemaakt?

Daarnaast is ten gevolge van de radicalisering van segmenten van de islamitische wereld een acute dreiging ontstaan voor het voortbestaan van de Joodse staat. Dat heeft de laatste 4 jaar voor twee oorlogen gezorgd tegen Hizbollah en Hamas.”

Maar wie heeft oorspronkelijk dit conflict en de daarmee samenhangende wederzijdse dreigingen doen ontstaan? De islamitische Arabieren die samen met Joden en christenen al in dat gebied woonden of de separatistische zionisten die met veel geweld een joods-westerse natie-staat stichtten in een overwegend Arabisch-islamitische omgeving? Dat is op zijn minst een kip-en-ei verhaal waarin de schuld niet op zo vanzelfsprekende wijze bij ‘het oprukkende islamisme’ gelegd kan worden.

== “Een regionale oorlog tegen Iran en haar bondgenoten in de regio ligt nu in het verschiet.” ==

Toe maar. Een zelfzuchtige wens is de vader van deze gruwelijke gedachte. En nogmaals: Wie rukt hier nu eigenlijk op? Het imperialistische westen of het islamisme?

PS
I.v.m. mijn nu al bijna vijf maanden durende verbanning uit de reactie- en discussieruimtes op de website van de Volkskrant vanwege inhoudelijk (en rake!) kritiek op een column van Paul Brill, kan ik deze reactie niet schrijven in de daravoor bestemde ruimte onder agitprop-verhalen van Yochanan Visser c.s. Ook in Nederland is er mbt de Israëlische bezetting van Palestina sprake van een ongelijke strijd, een disproportionele oorlog..

28 gedachten over “Is Israël 'frontlinie tegen oprukkend islamisme' of juist bruggehoofd van westers imperialisme?

 1. De vraag in je titel kan worden beantwoord vanuit het standpunt van de groep waar je bij behoort.
  Ik behoor wat dit betreft tot geen enkele groep. Het derde standpunt in je vraag zou moeten zijn: of geen van beide.

 2. Peter Louter,
  De As VS-Israël verovert, annexeert, bezet, koloniseert, voert ‘preventieve oorlogen’ en een agressieve ‘war on terrorism’ in het Midden-Oosten, beschikt in dat instabiele en explosieve gebied over illegale kernwapens en dreigt nu ook nog Iran ‘preventief’ aan te vallen.
  Als manipulatieve Israël-lobbyisten dan schrijven over het ‘oprukkende islamisme’, dan moet minstens toch ook even de andere kant van dit verhaal kunnen worden belicht. Ivm mijn onterechte en onrechtmatige verbanning kan ik dat helaas niet doen in de daarvoor bestemde reactie- en discussieruimte.
  Als je een béétje democraat bent, zou je dit een oneerlijke en onwenselijke situatie moeten vinden.

 3. JanPlezier,
  De zin, bedoeling en betekenis van publiek democratisch debat zijn jou kennelijk nooit helemaal duidelijk geworden. Tegenspraak is voor jou iets wat platgebombardeerd moet worden, net als alles en iedereen waarvan Israël last heeft.

 4. Peter Louter,
  == "Volledig eens voor wat betreft het opheffen van je ban." ==
  Fijn, bedankt. Wil je dit alsjeblieft ook eens schrijven naar de moderator en/of de ombudsman?

 5. Norman Finkelstein gaat in "Image and Reality of the Israel-Palestine conflict" ook in op deze rechtvaardiging die de zionisten gebruiken. Hij vergelijkt het met de rechtvaardiging die de nazi’s gebruikten tegenover Rusland. In 1941 vloog Rudolf Hess (http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hess) naar Groot Brittannie om een front tegen de communisten te vormen. Het westen moest beschremd worden tegen de barbaarse horden uit het oosten, en nazi-Duistland was de frontlinie.

 6. Met de stelling dat Israel de frontlinie van Westers imperialisme is ben ik het niet eens.
  Ten eerste heeft de VS eigenlijk helemaal geen belang bij Israel. Zonder Israel zou de relatie met islamitische landen een stuk makkelijker zijn. De VS hebben belang bij ongestoorde olieleveranties en dus bij een goede verstandhouding met de Arabische oliestaten. De steun voor Israel in de VS is ook sterk afhankelijk van de Israel-lobby, zoals Walt en Mearsheimer in hun boek "De Israel-lobby" beschrijven.
  Israel zelf is ook niet imperialistisch gedreven, maar nationalistisch gedreven. Zionisten geloven dat het bijbelse "land van Israel" aan de Joden toebehoort. Dit, en niet westers imperialisme, motiveert hen. Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/312233/Een_neutrale_kijk_op_Isra%EBl

 7. Het is het imperialistische westen wat het meest machtig en dominant is. Israel versluierd dat door een front te vormen tegen de islam. haar brughoofd functie. Het innemen van Israel bleek een regelrechte provocatie te zijn van de joden aan het adres van de moslims. Joden konden dat niet aanvoelen omdat zij in tegenstelling tot de moslims moesten besluiten op basis van een alcoholtraditie vanaf Noah, de eerste alcoholist, die bovendien geformaliseerd en genormaliseerd is door Sem. Alcohol is in die regio de grootste tegenstrijdigheid. Israel mag niet aan evenementen in de omringende landen meedoen. De Egyptenaar wil nog steeds niet met een zuiplap aan tafel zitten zoals al in de Bijbel werd verkondigd. De Islam echter spreekt bij monde van Mohamed van het kwaad van de wereld als het over alcohol gaat. Maar in de Sinaï aan de stranden van de Rode zee waar de westerling graag komt, maar waar allemaal moslims werken, staan 38 alcoholhoudende drankjes van de vijfenvijftig producten op de spijskaart in de restaurants. De vraag is dus, wat rukt op. En ik heb van een Afghaanse man gehoord dat bij het binnen trekken van Afghanistan door de Russen er een voertuig met voedsel en hulpmaterialen binnen kwam, maar dat dát voertuig vanzelfsprekend altijd gevolgd werd door een voertuig vol wodka. Zo werd de Afghaanse moslim slaaf gemaakt en misleid. Geef ze daarbij wapens en het drama van de indianen herhaalt zich. Maar ik denk dat het voordeel aan de zijde van de moslims zal uitvallen. Zij kunnen immers langduriger de rust bewaren en dat in tegenstelling tot de drinker met zijn korte lontje.

 8. "…Ten eerste heeft de VS eigenlijk helemaal geen belang bij Israel…."
  En jij noemt jezelf een analyticus?.."….. Zonder Israel zou de relatie met islamitische landen een stuk makkelijker zijn….."
  Sprak de analyticus vervolgens…..

 9. Saint,
  == "En jij noemt jezelf een analyticus?.. ". Zonder Israel zou de relatie met islamitische landen een stuk makkelijker zijn.." Sprak de analyticus vervolgens…" =="Gen. Petreaus Discusses Effect of Israeli-Arab Hostilities on ‘Moderate’ Mideast Governments.“The enduring hostilities between Israel and some of its neighbors present distinct challenges to our ability to advance our interests in the AOR [area of responsibility, rvw]. Israeli-Palestinian tensions often flare into violence and large-scale armed confrontations. The conflict foments anti-American sentiment, due to a perception of U.S. favoritism for Israel,” he argued.
  “Arab anger over the Palestinian question limits the strength and depth of U.S. partnerships with governments and peoples in the AOR and weakens the legitimacy of moderate regimes in the Arab world. Meanwhile, al-Qaeda and other militant groups exploit that anger to mobilize support. The conflict also gives Iran influence in the Arab world through its clients, Lebanese Hezbollah and Hamas."

  Bron: http://www.cnsnews.com/news/article/62981
  Israël als zodanig hoeft helemaal niet het probleem te zijn, maar wel de discriminatie, bezetting, beroving en onderdrukking door Israël van de (nakomelingen van de) Arabsche inwoners van het voormalige Palestina.
  Het verlangen naar een ‘Groot-Israël’ ten koste van een toekomstige souvereine Palestijnse staat maakt het allemaal alleen maar nog erger. Dit eigenzuchtige streven wordt op deze website openlijk gepropageerd door mensen die in hun uitingen vaak grenzen van fatsoen, democratie en gebruiksvoorwaarden overschrijden.
  De Palestijnse kwestie verziekt de verstandhouding tussen het westen en de Arabische wereld en de rest van de wereld. Dit wordt beseft en ook openljk erkend door iedereen die onafhankelijk denkt en die zich niet laat intimideren door schampere en denigrerende opmerkingen en zelfs scheldwoorden en valse beschuldigingen uit de hoek waar het licht van de waarheid niet mag schijnen.

 10. Het is inderdaad jammer dat een discussie met menig pro-Israël ‘deelnemer’ aan deze onderwerpen simpelweg onmogelijk blijkt te zijn.
  Zij propageren vaak een verkeerde mening of vooroordelen over Israël te willen corrigeren, maar kiezen niet het debat, maar een rechtstreekse verbale aanval op de persoon gericht.

 11. Xxxx,
  Jouw stuk geeft mij het ongemakkelijke gevoel dat je de discussie over mijn weblog een kant wilt opduwen die ik niet wens te gaan. Jouw ‘twijfels’ zijn de mijne niet, zeker niet als zij anoniem en zonder begin van bewijs worden geuit. Twijfel is niet alleen de drijvende kracht van wetenschap maar ook van het ondergraven van gemaakte afspraken die naar mijn mening in stand moeten blijven.
  Ik geef je een paar uur de tijd om een kopie van je tekst te maken teneinde deze desgewenst op je eigen weblog te publiceren. Ik zal jouw anonieme bijdrage verwijderen omdat ik geen zin heb om te controleren of deze door de beugel van moraal en fatsoen kan. Daarover heb ik mijn twijfels.

 12. Tja, wat moet ik daarop zeggen.
  Moraal en fatsoen tegenover feiten, tenminste, zo zie ik het.
  Ik weet niet meer precies wat ik schreef, maar het ging over die onderwerpen die taboe zijn verklaard in het westen van de vrijheid van meningsuiting.
  Ik kijk maar eens per dag op internet, het is eigenlijk zonde van je tijd.
  De gangbare, dat wil zeggen wat kranten en vooral tv brengen, geschiedenis van de 20e eeuw is de overwinnaarsversie.
  Ik nam ook aan dat die waar was, tot ik de tijd kreeg, en de stimulans, om er werkelijk eens naar te kijken.
  Dat is al weer een tien jaar geleden.
  Als je me toen had voorspeld wat ik nu van de 20e eeuw zou denken had ik je voor gek verklaard.
  Wat ik daar nu van denk, dat wil zeggen, over ontdekt heb, het staat allemaal in boeken, is in een paar pagina’s uit te leggen, maar het zou zinloos zijn dat te doen.
  Het doet denken aan psychotherapie, een patient die bij een goede therapeut komt kan in tien minuten horen van die therapeut wat er mis met hem is, maar dan helpt het niet.
  Het kan helpen als de patient het zelf ontdekt, geleid door de therapeut.
  Er zijn natuurlijk mensen die ook weten dat de gangbare 20e eeuwse geschiedenis overwinnaarspropaganda is, maar degenen die dat weten weten dat meestal alleen op deelaspecten waarin zij zijn gespecialiseerd.
  Eén daarvan is de VN deskundige De Zayas, hij schreef bijvoorbeeld een boek over geallieerde, vooral Russische, oorlogsmisdaden.
  In dat boek constateert hij dat de gepubliceerde verslagen van de Neurenberg processen onvolledig zijn, dat vele door de verdediging ingebrachte documenten ontbreken.
  Eén van de problemen van deze tijd lijkt te zijn dat niemand meer boeken leest, Youp maakte er al jaren geleden grappen over, wat een boek is.
  Nu zou ik een heleboel van die boeken die iets anders vertellen dan de Neurenberg ‘waarheid’ kunnen specificeren, maar wat zou dat uithalen ?
  Zelfs als je ze zou willen gaan lezen kost je dat jaren.
  De joodse VS taalkundige Chomsky schreef ‘dat in elke cultuur er een standaard waarheid is, dat als die niet in acht wordt genomen er geen discussie mogelijk is, behalve binnen een kleine groep ingewijden’.
  Hoe groot die groep ingewijden is ten opzichte van de gangbare 20e eeuwse geschiedenis weet ik niet.
  Ik zou de namen kunnen specificeren van historici die op onderdelen afwijkende meningen hebben, nog nooit ben ik iemand tegen gekomen die over het geheel een afwijkende mening heeft.
  Misschien moet ik die dissidente visie op de 20e eeuw eens gaan opschrijven, voor met mijn dood die visie verdwijnt.
  Helaas denk ik dat het niet verstandig is mijn nabestaanden er mee op te zadelen die visie dan te doen publiceren.
  Solsjenytsyn wachtte (ook) met het publiceren van z’n boek over de joden in Rusland tot vlak voor z’n dood.
  Voor zo ver ik weet had hij geen nabestaanden.
  Voor zo ver ik weet bestaat het boek alleen in een duitse vertaling.
  Het is misschien goed dat vrijwel niemand buiten Duitsland nog duits kent, degenen in Nederland een paar jaar jonger dan ik werd het al niet meer onderwezen.
  Het is, althans voor mij, opvallend hoe in het duits dingen worden gepubliceerd die je in geen enkele ander taal meer vindt.
  Ik kan niet naleten er één als voorbeeld te noemen, over een kwestie die in Nederland niet gevoelig ligt, het bloedbad van Oradour sur Glane op 10 juni 1944.
  De Franse auteur toont m.i. overtuigend aan dat dat bloedbad veroorzaakt werd, onopzettelijk weliswaar, door de Résistance van De Gaulle, en dus niet door Waffen SS troepen.
  Twee jaar gevangenisstraf, het boek kon alleen in Oostenrijk worden gepubliceerd als ‘studie materiaal’, zo moet je kennlijk de censuur omzeilen.
  Vincent Reynouard, ‘Die Wahrheit über Oradour, Rekonstruktion und Forschungsbericht eines Franzosen, Was geschah am 10. Juni 1944 wirklich ?’, Stegen am Ammersee, 2005 (Le Massacre d’Oradour, Antwerpen 1997).
  Nu ik toch bezig ben:
  Alfred M. de Zayas, ´Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle, Dokumentation allierter Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg’ , 1979, 2001, München.
  Max Klüver, ´Die Kriegstreiber, England’s Politik gegen Deutschland 1937 bis 1939’, Stegen am Ammersee, 1997, 2006

 13. Xxxx,
  == "Moraal en fatsoen tegenover feiten, tenminste, zo zie ik het." ==
  Twijfels zijn geen feiten. Sommige twijfels zijn inderdaad volgens afspraak onbespreekbaar. Ik heb in mijn weblog geen onbespreekbare twijfels ter sprake gebracht, en ik verzoek je vriendelijk om dat hier ook niet te doen. De dagelijks werkelijkheid biedt al genoeg stof voor discussie.
  == "Ik weet niet meer precies wat ik schreef, maar het ging over die onderwerpen die taboe zijn verklaard in het westen van de vrijheid van meningsuiting." ==
  Ik kan je die verwijderde tekst toesturen als je mij een e-mail adres geeft.
  Ook mijn vrijheid van meningsuiting wordt door mijn verbanning door de opinieredatcie van de Volkskrant ernstig beknot, niet omdat ik twijfels uit, maar onmiskenbare feiten en beredeneerde argumenten.

 14. Wie dit goed leest, ziet dat in het Midden-Oosten niet het islamisme oprukt, maar juist het westen dat Israël tot zijn zwaar bewapende…
  Welnee. Dat is een conclusie trekken uit Wilders woorden. But who the f.. is Wilders?
  Gaan we nu al uit van de Wilders ideologie? Wilders is iemand om een pijl op te trekken?"Een regionale oorlog tegen Iran en haar bondgenoten in de regio ligt nu in het verschiet."
  Tja, daar zijn de Joden uiteraard schuldig aan. De politiek in Iran is natuurlijk opgesteld en wordt als zodanig onderhouden door de Joden in Israel. Toch? Of niet?

 15. Jim Hasenaar,
  == "Welnee. Dat is een conclusie trekken uit Wilders woorden." ==
  Het was Yochanan Visser die had geschreven: "Een frontlinie in de strijd tegen islamisme is Israël zeker. ". Die imperialistische en oorlogszuchtige opvatting wordt dus niet alleen uitgedragen door Geert Wilders maar ook door Yochanan V. en zijn vrienden, waartoe ik ook jou moet rekenen, vrees ik.
  == "Tja, daar zijn de Joden uiteraard schuldig aan [de op handen zijnde regionale oorlog tegen Iran]." ==
  Iran heeft zich in zijn lange geschiedenis nooit schuldig gemaakt aan een onuitgelokte aanvalsoorlog en bezetting en ondedrukking van andere landen, Israël wel. Israël en zijn aanhangers voeren een veel actievere oorlogshetze tegen Iran dan omgekeerd. Iran zal Israël nooit aanvallen. Die overtuiging deel ik met heel veel verstandige mensen, waaronder Martin Crefeld.
  Terwijl Iran voldoende heeft aan bluf voor binnenlandse doeleinden, heeft Israël daadwerkelijk die oorlog tegen een externe vijand nodig om niet nog verder te desintegreren door interne tegenstellingen, problemen en conflicten. Dat is het enge van de hele situatie.

 16. Iran zal Israël nooit aanvallen. Die overtuiging deel ik met heel veel verstandige mensen, waaronder Martin Crefeld.
  Nou, dan wordt het hoog tijd dat jullie eens in de VN stemmen gaan verheffen. Die willen daar een boycot Iran opleggen.
  En als Iran Israël morgen wel aanvalt, zeg jij: Oh, nouja, dan heb ik me vergist. Een vergissing die jij je kunt permiteren, maar wij niet.

 17. JIm,
  Je bent inmiddels behoorlijk geïndoctrineerd, zie ik. Ga je hier nu ook voortaan die afschuwelijke zionistische bezettingspropaganda uitkramen, net als E.T. etc? Nog een Israëlische vlag erbij en het nationalistische plaatje is helemaal compleet.
  De voorbereidingen voor de volgende frische fröhliche atoomoorlog zijn in volle gang. Israël heeft al die ongecontroleerde illegale kernwapens tenslotte niet voor niets.
  Het lijkt wel of deze website van de Volkskrant wordt gesponsored door CIDI en de Israëlische Hasbara.
  Denk je soms nog wel een beetje zelf na, of laat je je alles dicteren?

 18. Israël heeft helemaal geen kernwapens. Wijs me er 1 aan en ik verontschuldig mij. Dan ga ik knielend voor je op de grond.
  Ga je binnenkort weer een nieuw onderwerp openen of blijft het bij dit welles – nietes spel?

 19. Huh? Isräël geen kernwapens? Op welke planeet woon jij?! Ga maar vast knielen, met je gezicht naar Nederland.

 20. Jim,
  Allemachtig, volgens mij ben jij de enige mens in de wereld die níet op de hoogte is van Israëls kernwapenbezit. In alle kranten is dit voortdurend ter sprake gekomen ivm de Anti-Proliferatie conferentie in de VS.http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_Israel
  Nuclear weapons and Israel – Wikipedia,…
  Israel is widely believed to be the sixth country in the world to have developed nuclear weapons and to be one of four nuclear-armed countries not recognized as a Nuclear …http://nuclearweaponarchive.org/Israel/
  Development history · Nuclear testing · Revelations · Stockpile
  Israel is believed to possess the largest and most sophisticated arsenal outside of the five declared nuclear powers. Israel has never admitted possessing nuclear weapons, but …http://www.fas.org/irp/imint/is-nuclear.htm
  Israel – Nuclear
  Israel is thought to have begun developing nuclear weapons in the 1960s, allegedly in co-operation with South Africa. According to some estimates, Israel could very rapidly …http://nuclearweaponarchive.org/Israel/Isrhist.html
  Israel’s Nuclear Weapons Program Last changed 10 December 1997. Israel’s involvement with nuclear technology literally extends back to the founding of the country in 1948.http://www.fas.org/nuke/guide/israel/nuke/farr.htm
  THE THIRD TEMPLE’S HOLY OF HOLIES: ISRAEL’S NUCLEAR WEAPONS . Warner D. Farr, LTC, U.S. Army . The Counterproliferation Papers . Future Warfare Series No. 2http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/issues/proliferation/israel/charnysh_israel_analysis.pdf
  Israel’s Nuclear Program
  1 Israel’s Nuclear Program By Volha Charnysh, NAPF Intern September 3, 2009 Background An independent nuclear deterrent has been widely seen as a matter of national survival in Israel …http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_weapons_of_mass_destruction
  http://www.nti.org/e_research/profiles/Israel/Nuclear/3635.html
  Israel and weapons of mass destruction -…
  Israel is widely believed to possess weapons of mass destruction, and to be one of four nuclear-armed countries not recognized as a Nuclear Weapons State by the Nuclear Non …

 21. Ik geloof er allemaal niks van. Alleen zien doet geloven.
  Het is allemaal bluf van Israel. Harde bewijzen heeft niemand.
  Dus kom eens even met wat concreets. Een foto of zo of een landkaart waar ik het op kan gaan zoeken.

 22. Jim,
  Pas als de waarheid onder ogen ziet, zul je die (hopelijk) geloven. Tot die tijd laat ik je lekker dromen van een tolerant, vredelievend, niet-kolonialistisch en kernwapenvrij Israël.

 23. @ Robert van Waning
  Pas als de waarheid onder ogen ziet, zul je die (hopelijk) geloven. Tot die tijd laat ik je lekker dromen van een tolerant, vredelievend, niet-kolonialistisch en kernwapenvrij Israël.

  Israel niet alleen het heilige, maar nu ook het land van dromen.
  Het wordt steeds beter hier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s