Volkskrant, open uw vizier en benoem uw nieuwe identiteit en gewijzigde signatuur!

Vandaag (25/9) zette de Volkskrant zeven(!) opiniestukken over Joodse cq Israëlische kwesties ter openbare discussie op haar website:

– ‘Het raketschild en de Afghaanse connectie’, door Paul Brill (VK 18/9; gaat natuurlijk wéér over Iran en -Israël);
– ‘Goldstone laat kans op debat in Israël liggen’, door David Landau (VK 22/9).
– ‘Stop Iran voor het te laat is’, door Yanaï Bar e.a. (VK 23/9).
– ‘Waren superjoden Übermenschen?’, door Max Pam (VK 24/9).
– ‘Weerbarstig’, hoofdredactioneel Commentaar van 24/9 waarin de anonieme commentaarschrijver zich namens de Volkskrant uitspreekt tégen een bouwstop van de illegale Joodse nederzettingen in de door Israël bezet (en stelselmatig geannexeerd en gekoloniseerd) Palestijnse gebied.
– ‘Leugens over Joden’, door Nausicaa Marbe (VK 25/9).
– ‘VS bestrijden klimaatverandering fel’, door Fay Hartog Levin (VK, 22/9).

Het laatstgenoemde artikel lijkt niet in het rijtje thuis te horen, maar aangezien de VS altijd een Joodse ambassadeur naar Nederland sturen met het oog op de doorvoer van Amerikaans wapentuig via ons land naar Israël, moet alles wat die ambassadeur doet, zegt of schrijft, gezien worden in het licht van Israëlische p.r. en belangen.

Zo veel aandacht voor Judaïca zou in het Joods Journaal of in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) niet misstaan en zou daar ook geen aanleiding geven tot gerechtvaardigd protest, kritiek en verzet. Lezers van zulke categoriale kranten en bladen weten namelijk waar die voor staan, welke belangen zij behartigen en wat zij dus als inhoud en strekking kunnen verwachten. Daar is niets mis mee.

De Volkskrant was ooit een krant met een uitgesproken rooms-katholoieke sigantuur en identiteit. Die binding met en de loyaliteit aan de RK vakbeweging werd losgelaten en de Volkskrant werd een linkse onderwijzerskrant met een sterke binding aan de PvdA. Daarna werd de krant steeds liberaler van karakter en van de linksheid bleef nog slechts een vage en tamelijk vrijblijvende linksigheid over. Van een overheersende binding aan enige maatschappelijke, politieke of levensbeschouwelijke richting was echter een tijd lang niets te merken. Ergens aan het begin van die periode (nu best al wel een tijd geleden) heb ik mij op de Volkskrant geabonneerd, naast NRC Handelsblad.

Dit is een dure hobby, maar wel één waardoor ik goed geïnformeerd werd over vrijwel alles wat mij interesseert en tevens voortdurend kon lezen hoe verstandige mensen over maatschappelijke, politieke en economische gebeurtenissen en ontwikkelingen dachten, zonder dat ik het gevoel had dat ik werd gemanipuleerd en in een bepaalde richting werd geduwd. Journalistiek moet onafhankelijk, kritisch en betrouwbaar zijn.

Aan de periode van ongebondenheid en onafhankelijkheid (en daarmee van betrouwbaarheid) van de Volkskrant lijkt echter definitief een einde te zijn gekomen, nu het Joodse smaldeel binnen de redactie de krant lijkt te hebben geannexeerd en qua inhoud en richting naar zijn hand zet. Ik maak hiertegen bezwaar, om de volgende redenen:

Ten eerste omdat de identiteitsverandering niet eerlijk en openlijk aan het publiek wordt gecommuniceerd. Ten tweede omdat alleen ongebonden, onafhankelijke en betrouwbare, kritische algememeen-journalistieke kranten onze democratie evenwichtig, transparant, eerlijk (niet corrupt, dus), rechtsstatelijk en rechtvaardig houden. Ten derde omdat ik kritisch sta tegenover discriminatoire elementen in de Joodse cultuur in het algemeen en tegenover die in de Israëlische politiek en de behandeling van de Palestijnen in het bijzonder. Ten vierde omdat ik geen andere ochtendkant wil dan de Volkskrant zoals die was en mijns inziens had moeten blijven.

Een krant mag best van identiteit en signatuur veranderen, maar dat moet wel open een eerlijk gebeuren, en niet zo sluipsgewijs en stiekem, zonder enige uitleg en verklaring aan haar lezers, het publiek en politiek. Die moeten immers weten wat de achtergrond en de bedoeling is van de berichten, verslagen, artikelen, opiniestukken en commentaren die een krant selecteert en publiceert.

Volkskrant, open uw vizier en zeg ons wie u bent en wat uw bedoelingen zijn!

21 gedachten over “Volkskrant, open uw vizier en benoem uw nieuwe identiteit en gewijzigde signatuur!

 1. ==Aan de periode van ongebondenheid en onafhankelijkheid (en daarmee van betrouwbaarheid) van de Volkskrant lijkt echter definitief een einde te zijn gekomen, nu het Joodse smaldeel binnen de redactie de krant lijkt te hebben geannexeerd en qua inhoud en richting naar zijn hand zet. ==
  Is dit een conclusie op basis van de analyse van deze week, of heb je al langer aanwijzingen? En ben je er zeker van dàt er een machtsovername heeft plaatsgevonden, of zou het tijdelijke aandacht kunnen zijn? Zou het ook nog zo kunnen zijn dat het allemaal evengoed onafhankelijke en betrouwbare c.q. professionele journalistiek is? Of is dat onmogelijk als het op bepaalde momenten in het voordeel van Israël uitvalt?
  Hoe zou je het vinden als een Palestijns gezind smaldeel de redactie annexeert?

 2. Vals moralisme heeft vijandbeelden nodig. Het zionisme geeft valse moralisten een vijand die de eigen valsheid absoluut goed maakt… De vraag is waarom mensen altijd een valse moraal nodig hebben…

 3. @PeterV,
  Zeven, 7, ZEVEN opiniestukken over Israël en Jodendom! Mag ik dat opvallend veel noemen? Het is verhoudingsgewijs ook veel, gezien het aantal landen, volken en nationaliteiten die in een normale, ongebonden en onafhankelijke, algemeen-journalistieke krant aandacht, opinie en discussie verdienen.
  Nogmaals: Zéven. En gistermiddag kwam daar dus een achtste opiniestuk bij in de vorm van het zoveelste tegen Iran gerichte column van Paul Brill. Dat is echt te veel, en niet eens van het ‘goede’.
  Ik heb inderdaad de indruk dat het Joodse smaldeel binnen de Volkskrant de zaak nu domineert en naar zijn hand zet. Spreek dat maar eens tegen aan de hand van objectieve gegevens.

 4. Wim Duzijn 26-09-2009 10:01
  …De vraag is waarom mensen altijd een valse moraal nodig hebben…
  Reactie:
  Omdat mensen (drie) valse godsdiensten aanhangen…

 5. PeterV 25-09-2009 20:48
  …Hoe zou je het vinden als een Palestijns gezind smaldeel de redactie annexeert?
  Reactie:
  Even kwalijk als het joodse smaldeel dat nu kennelijk (= gezien de berichtgeving) de redactie annexeert.

 6. Inderdaad, in de redactie van een ongebonden, niet-categoriale, journalistieke krant mag geen enkele politieke, maatschappelijke, religieuze, culturele, etnische of tribale groepering de zaak dominieren en op die manier de krant naar zijn hand zetten. De hoofdredactie heeft óf niet goed opgelet en het allemaal maar laten gebeuren óf dit is het resultaat van haar bewuste voorkeur en van daarop gebaseerde selecties van personen en onderwerpen.

 7. Robert, het zou een thematische aanpak kunnen betreffen, maar ik zou zeggen, dien een klacht in bij de ombudsman van de krant. Die zal het zeker onderzoeken en daarna weten we hoe het zit. Maar ga niet bij voorbaat veroordelen, want dat riekt naar vooroordeel.
  En waarom verwijderde je een reactie van the_saint?

 8. @PeterV,
  Ik heb een keer een goed gedocumenteerde klacht ingediend over de rol van de joodse Ferry Biedermann als correspondent in Palestina.
  Natuurlijk wordt daar niet op ingegaan.

 9. Robert,
  Als het enige wat je stoort is dat er ‘te veel’ stukken over Joodse issues geplaatst worden, terwijl dat slechts ‘opinietukken’ zijn volgens je eigen woorden en dus nauwelijks wat te maken hebben met nieuws berichtgeving, de reden waar voor je abonee werdt op deze krant, is het vrij moeilijk er onder uit te komen dat je gewoon wat tegen die Joden hebt. Dat is jouw goed recht, maar dan moet je later niet verbaasd zijn als iemand besluit daar op te duiden…

 10. @PeterV en E.T.
  Het gaat om de proportionaliteit, om de verhoudingen. Er leven tientallen etnoculturele bevolkingsgroepen in Nederland. Het valt dan op als een ongebonden, onafhankelijke algemeen-journalistieke (dus niet categoriale, zoals het NIW) landelijke krant als de (ooit R-K) Volkskrant verhoudingsgewijs aan één etnoculturele groepering meer aandacht besteedt dan aan andere.
  Ik heb inderdaad iets tegen dit claimgedrag en dit soort tribale onderonserigheid in een publieke omgeving. In alle zeven opiniestukken werden Israëlische c.q.Joodse belangen gediend, en in niet één werd gerechtvaardigde kritiek geuit. Dat is niet bepaald evenwichtig.
  Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik inderdaad kritisch sta tegenover discriminatoire elementen van de Joodse religie, cultuur, traditie en politiek als (en dan: voorzover) die doorwerkt in het publieke en (wereld)politieke domein in het algemeen en de algemene journalistiek in het bijzonder.
  @PeterV en The_Saint: Ik heb geen enkele bijdrage verwijderd. Dit zou ik alleen doen met anonieme bijdragen van racistische, bedreigende, opruiende of smadelijke aard. In alle jaren heb ik hoogstens twee of drie keer een anonieme bijdrage verwijderd, geloof ik. Ik denk dat The_Saint zich vergist met een ander weblog.

 11. @E.T., je schreef op 27-09-2009 08:33: "Als het enige wat je stoort is dat er ‘te veel’ stukken over Joodse issues geplaatst worden, terwijl dat slechts ‘opiniestukken’ zijn volgens je eigen woorden en dus nauwelijks wat te maken hebben met nieuws berichtgeving, de reden waar voor je abonnee werd op deze krant."
  -RvW: Hoe weet jij om welke reden ik geabonneerd ben op de Volkskrant en NRC Handelsblad?! Het gaat mij juist om achtergond en opinie. Het ‘nieuws’ weet ik al uit andere bronnen.
  Zeven (inmiddels acht) opiniestukken die tegelijkertijd allemaal in positieve en niet-kritische zin over Joodse cq Israëlische kwesties gaan, dat is in alle opzichten gewoon verhoudingsgewijs (veel) te veel. Omdat dit nu steeds vaker lijkt te gebeuren op de opinieagina’s (het begon ooit bij de recensies), heb ik de indruk dat de Volkskrant geleidelijk ‘geannexeerd’ wordt en zodoende een steeds Joodse signatuur krijgt zonder dat dit open een eerlijk aan het publiek en aan de politiek wordt gecommuniceerd.

 12. @Robert,
  Je herhaald wat je eerder zei, maar geeft geen antwoord op wat ik schreef. Als het enige wat je stoort die 7-8 opinie stukken over Joden zijn, en dan nog het feit dat ze positief schijnen te zijn (heb ze niet gelezen, basseer me volkomen op wat jij schrijft), moet je niet verbaasd zijn dat je anti Joods over komt (ik vermijd uit beleefdheid het andere woord daar voor). It’s as simple as that. Dat je je tegenstand netjes weet uit te leggen veranderd die indruk (die ik als buitenstaander die jou, noch het VolksKrant kent) niet.
  Aangezien we niet lang geleden een heel debat hadden over waarom je zo gezien wordt, is het misschien eventjes tijd om in de spiegel te kijken. Je hoeft het dan niet eens te zijn met hoe je bekeken wordt, maar er verbaasd over zijn?

 13. @E.T,
  Wat is eigenlijk jouw probleem? Waarom zou ik niet tegen het discriminatoire karakter van de Joodse cultuur etc. mogen zijn? Is het Jodendom volgens jou per definitie of dogma boven alle kritiek verheven of zo?
  Ik ben niet tegen Joden omdat zij Joods zijn (wat jij lijkt te willen suggereren), maar wel tegen Joden die eigen-volk-eerst-achtige opvattingen koesteren en op grond daarvan zelfs Israëlische mensenrechtenschendingen en andere wangedraging vergoeilijken of zelfs rechtvaardigen.
  De Volkskrant afficheert zichzelf als een ongebonden, onafhankelijke en dus algemeeen-journalistieke en betrouwbare krant. Vroeger was deze krant open en eerlijk verbonden aan de r-k vakbeweging. Daarna koos zij openlijk voor onafhankelijke journalistiek.
  De laatste tijd lijkt de Vokskrant zich echter in steeds grotere mate te vereenzelvigen met Joodse c.q. Israëlische zienswijzen, opvattingen en belangen. Vroeger bleef deze patronage beperkt tot recensies e.d. , maar nu lijkt ook de opiniepagina door de Israël Lobby te zijn ‘geannexeerd’. Dat mag natuurlijk allemaal, mits het maar open een eerlijk gebeurt, en niet onder de valse vlag van onafhankelijke journalistiek.
  Daar gaat dit hier om, en niets anders. Je gaat mij toch niet verwijten dat ik niet duidelijk en onder eigen naam voor mijn meningen uitkom? Het zou de eerste keer zijn dat mij dat verwijt zou treffen.
  Hint: Antisemieten redeneren en discussiëren niet. Zij kunnen alleen maar schelden omdat zij immers geen deugdelijke argumenten hebben voor hun zieke, racistische opvattingen. Net als andere racisten schamen zij zich dan ook voor hun eigen identiteit en nemen daarom alleen onder schuilnamen deel aan het publieke debat. Doei, E.T.

 14. @Robert,
  Ik heb geen enkel probleem 🙂 (nou ja, mijn bank directeur is wat minder tevreden met me dezer dagen, maar ik neem aan dat je niet daar op doelde :-)).
  Het Jodendom is zoals elk ander iets in de wereld niet boven kritiek verheven. Je mag van mij dag en nacht kritiek op het Jodendom of op Israel uiten, daar heb je mijn toestemming niet voor nodig :-).
  Dat gezegd, las ik hier geen kritiek op het Jodendom of op Israel, maar over het feit dat deze issues geplaatst worden, of dat ze door Joden geschreven werden. Zodra je dat doet, zodra wat je stoort (volgens wat jij zelf schrijft) het aantal ‘Joodse opinies’ is die geplaatst worden, is het moeilijk niet te erkennen dat je inderdaad iets tegen het Jodendom hebt. Zoals ik vaker al zei, dat is jouw goed recht, en mij persoonlijk laat dat feit me volkomen koud. Maar gezien je uitvoerige thread waar je verontwaardigt was dat men dat openlijk over je zei, is het mij niet helemaal duidelijk wat nu je bottom line is. Wil je anti Joods zijn? Be my guest, geniet er van, en ik wens je een gezond en prettig leven toe (voor zover iemand die zijn tijd besteed met anti te zijn dat kan hebben). Maar wees daarna niet verbaasd als je ook as such beschouwd wordt, that’s all I’m saying.

 15. @Betty,
  Mijn reacties staan in een redelijke verhouding tot de merkbaar grote invloed van de Israël Lobby op de opinievorming door de Volkskrant. Bovendien is dit weblog geen krant die zich tooit met de valse vlag van algemene, ongebonden en onafhankelijke journalistiek.
  @E.T.
  Waarom zou ik niet op goede gronden ‘iets’ (niet alles, dus) tegen het Jodendom mogen hebben, zeker niet als ik ook nog duidelijk vertel en onderbouw wat dat ‘iets’ is? Ik heb niet ‘iets’ tegen Joden, vanwege hun afkomst, als je dat wilt blijven suggereren. Ik heb wel ‘iets’ tegen dit soort valse suggesties en beschuldigingen die nooit worden gestaafd.
  Je herhaalt trouwens voortdurend dezelfde suggestie. Verzin eens iets anders, liefst iets wat ergens op slaat.

 16. @E.T. e.a.,
  Omdat je er bij de Volkskrant nooit zeker van bent dat de moderator je meningsuiting ongemoeid zal laten, plaats ik hier een kopie van mijn laatste antwoord aan Michael Jacobs in de discussie over het opiniestuk ‘Goldstone laat kans op debat in Israel liggen’ (http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4160/Goldstone_laat_kans_op_debat_in_Israel_liggen_). Deze bijdrage bevat ook een nader antwoord op vragen en opmerkingen die hier zijn gesteld resp. gemaakt:
  @Michael_Jacobs schreef op 05-10-2009 23:52: "In tegenstelling tot jouw impulsieve respons kan ik mijn stellingen met documenten onderbouwen."
  -RvW: Mijn commentaar op al jouw negatieve stereotyperingen van Arabieren en de islam in het algemeen en Palestijnen (‘die lieden’) in het bijzonder was allesbehalve impulsief. Ik beschouw deze als racistische uitlatingen. Vandaar mijn scherpe maar weloverwogen oordeel op basis van alles wat ik weet en van mening ben.
  Je schreef: "Als je nog altijd dacht dat Westerse normen van vrede samen kunnen gaan met Islam dan kan de ervaring der Joden je helpen wakker te worden. Wie weet, misschien net nog op tijd."
  -RvW: De geschiedenis van de Joden wordt vanaf het begin van hun volkvorming gekenmerkt door etnisch, religieus en (sinds 1948) politiek separatisme en exclusivisme op basis van hun zelfverzonnen uitverkorenheid voor een ‘goddelijke missie’. In de praktijk leidde dit steeds tot een zelfgekozen apartheid van hun omgeving en een onvermijdelijke (en helaas vaak gewelddadige en zelfs misdadige) reacties hierop van de volken temidden waarvan zij zich vestigden. De keuze voor het vestigen van een Joodse staat in Palestina temidden van vijandig gezinde volken en landen in het overwegend islamitische Midden-Oosten blijkt geen uitzondering in een traditie van duizenden jaren. De voorspelbare reacties en gevolgen hebben zich vanaf het begin aangediend. Wie daar verbaasd en verontwaardigd over is, kent de geschiedenis slecht en heeft dara dus ook niets van geleerd.
  Ook uit jouw uitlatingen spreekt de gebruikelijke pretentie van morele, intellectuele en culturele superioriteit. Tezamen met een door religie en traditie gevoede solidariteit met leden van het eigen volk en een daarmee samenhangende afwijzing en uitsluiting van niet-Joden en een eeuwenlange weigering om door assimilatie op te gaan in de volken van de wereld temidden waarvan Joden zich vestigden, hebben dit soort uitingen nimmer bijgedragen aan duurzame gevoelens van sympathie, begrip en medeleven bij hun omgeving als Joden het weer eens moeilijk hadden of zelfs (weer) werden belaagd, vervolgd, onderdrukt, verjaagd en (veel) erger.
  Van deze eigenzinnige opstelling en dit eigenzuchtige gedrag valt voor andere volken en landen niet veel positiefs en constructiefs te leren. Zo bouw je niet aan een gezamenlijk gedeelde wereld waarvoor alle mensen zich gemeenschappelijk verantwoordelijk voelen en gedragen.
  De fundamentalistische islam is bepaald niet mijn keuze, maar ik sta even kritisch tegenover het dito Jodendom, christendom en elke andere totalitaire, etnicistische, nationalistische, sektarische, tribale etc. religie en cultuur en politiek.
  Ik kan echter alleen door redeneren, argumenteren en discussiëren blijven proberen om begrip en voorkeur te kweken voor de beschaafde, ontwikkelde, seculiere, humane, democratische en rechtsstatelijke samenleving die in mijn ogen de beste garantie is voor het behoud van individueel en groepsgewijs gekoesterde religies, culturen, levensopvattingen en levenswijzen die afwijken van de mijne maar daar geen bedreiging voor vormen.

 17. ‘For the record’, voor de zekerheid én voor de duidelijkheid hierbij het vervolg van de discussie nav het opiniestuk van David Landau in de Volkskrant van 22/9 jl:
  Michael_Jacobs schreef op 06-10-2009 14:25
  @ RobertvanWaning op 06-10-2009 11:49: "mijn scherpe maar weloverwogen oordeel op basis van alles wat ik weet en van mening ben"
  Het zou je sieren wanneer je een scheiding zou kunnen aanbrengen tussen dat we je weet en niet weet, en dat wat je mening daarover is. Het zou in ieder geval de discussie in jouw eigen voordeel beïnvloeden.
  "[het separatisme der Joden] leidde tot een zelfgekozen apartheid van hun omgeving en een onvermijdelijke (en helaas vaak gewelddadige en zelfs misdadige) reacties hierop van de volken temidden waarvan zij zich vestigden"
  Je introduceert een theorie van separatisme en apartheid teneinde de antisemitische discriminatie door ándere volkeren te rechtvaardigen. Net als bij een eerdere gelegenheid (01-10-2009 15:55) suggereer je dus dat de Joden de Holocaust en de Arabische oorlogen tegen Israël zelf over zich hebben afgeroepen. Your motive stinks, mr. RvW.
  "afwijzing en uitsluiting van niet-Joden en een eeuwenlange weigering om door assimilatie op te gaan in de volken van de wereld temidden waarvan Joden zich vestigden"
  Ook dit is lariekoek. Er is geen "afwijzing" van niet-Joden, en dus ook geen "uitsluiting": iedereen kan toetreden tot het Joodse volk. De sephardische Joden van het Midden-Oosten spraken allen de Arabische taal. Toch werden zij door de Moslims als "ongelovigen" geminacht en gekweld. In Duitsland hadden veel Joden zich bij de gelijktijdige opkomst van het industrialisme en het antisemitisme aan het eind van de 19e eeuw laten dopen om zo beter te kunnen assimileren. Het mocht niet baten: de meesten werden door Hitler c.s. vermoord.
  "De fundamentalistische islam is bepaald niet mijn keuze, maar ik sta even kritisch tegenover het dito Jodendom"
  Jouw "kritische" houding zal nog leiden tot de ondergang van heel jouw zogenaamde beschaving, die steeds meent goede redenen en voorwaarden nodig te hebben om zich netjes te gedragen. Zijn zulke condities niet voorhanden, dan slaat men gewoon weer aan het moorden.
  Ik heb nu gezegd wat ik van jou en je "cultuur" vind en ben daarmee aan het eind van deze discussie met jou gekomen. Tabé.
  RobertvanWaning schreef op 07-10-2009 17:08
  @Michael_Jacobs schreef op 06-10-2009 14:25: "Jouw "kritische" houding zal nog leiden tot de ondergang van heel jouw zogenaamde beschaving, die steeds meent goede redenen en voorwaarden nodig te hebben om zich netjes te gedragen. Zijn zulke condities niet voorhanden, dan slaat men gewoon weer aan het moorden."
  -RvW: Look who’s talking! Deze wonderlijke uitlating is immers naadloos van toepassing op de gewelddadige etnische zuivering van Palestina door zionistische strijdgroepen en de recente massamoord door Israël in Gaza mbv modern zwaar wapentuig. De door jou verdedigde ‘beschaving’ vindt dat er regelmatig onvoldoende redenen en voorwaarden zijn om zich netjes te gedragen.
  .
  RobertvanWaning schreef op 07-10-2009 19:29
  @Michael_Jacobs schreef op 06-10-2009 14:25: "Het zou je sieren wanneer je een scheiding zou kunnen aanbrengen tussen dat we je weet en niet weet, en dat wat je mening daarover is.
  -RvW: Ten eerste (alweer): Look. who’s talking! Ten tweede: Ik weet niet of dat echt wel zo nodig is. Ten derde: Ik vraag mij af of dat überhaupt wel mogelijk is. Het is misschien niet wetenschappelijk verantwoord maar wel een menselijke neiging om meer te weten over dingen die je mening bevestigen. Dat geldt voor in ieder geval voor mijzelf en kennelijk ook voor jou.
  Je schreef: "Je introduceert een theorie van separatisme en apartheid teneinde de antisemitische discriminatie door ándere volkeren te rechtvaardigen."
  -RvW: Je vleit me, maar ik ben toch heus niet de eerste die dit vaststelt. "Israel Alone," is niet voor niets de titel van het lezenswaardige boek van de Israëlische oud-journalist, -ambassadeur en -VN-gezant Moshe Leshem. Hij schrijft:
  “After all, what held the Jews together was not simply the Law, custom, and fear. At bottom, what held them together was the conviction that theirs was the only true religion, that they alone among the nations had a Covenant with God and a divinely inspired mission. In their eyes, the Jews were a very different and superior kind of people. To preserve that sense of spiritual uniqueness, isolation from the outside world was essential. Jews therefore limited their contacts with gentiles to the strictly necessary. They might do business with the goyim, but they would not break bread with them. ln short, it was the Jews themselves who insisted that their communities be spiritually self-contained and self-sufficient. The gentiles may have built physical walls around the ghettos, the real barrier was the Jews’ own “Fence of the Law.” Indeed, the rabbis saw to it that layer upon layer of intricate interpretation made that fence ever higher and spikier. In the nineteenth century, Benjamin Disraeli wrote of two nations between whom there is no intercourse and no sympathy who are as ignorant of each other’s habits, thoughts and feelings, as they were dwellers in different zones or inhabitants of different planets. H e was referring to the rich and the poor in Victorian England, but he could just as well have been describing ghetto Jews and their gentile contemporaries.” (Moshe Leshem, Israel Alone’, 1989, pag 18.)
  Heb je goed gelezen: “Isolation from the outside world was essential.” Volgens Numeri 23:19 is Israël een volk dat alleen woont en zich niet rekent tot de volkeren der aarde. Ik vind dat niet juist, niet verstandig en niet nodig.
  Je schreef : Net als bij een eerdere gelegenheid (01-10-2009 15:55) suggereer je dus dat de Joden de Holocaust en de Arabische oorlogen tegen Israël zelf over zich hebben afgeroepen. Your motive stinks, mr. RvW.”
  -RvW: Ik zeg niet dat de Joden de Holocaust etc. over zich afgeroepen hebben, maar wel dat zonder Joden er geen antisemitisme zou zijn, en met veel onverdachte bronnen ben ik het eens dat er zonder antisemitisme ook geen Jodendom meer zou bestaan. Er is altijd sprake geweest van een wisselwerking, waarbij beide elkaar in stand houden. Geen kip en ei verhaal, want het Jodendom was er eerst en gaf aanleiding tot allerlei vormen en maten van antisemitisme overal waar de Joden domicilie kozen te midden van andere volken. Daar moet je mij niet kwaad voor aankijken, want als consequente antiracist ben ik tegen ieder onderscheid tussen mensen grond van hun afkomst, althans in de publieke sfeer van het openbare leven. Vandaar ook dat ik zo kritisch sta tegenover de discriminatoire aard van de Joodse religie, traditie, cultuur en politiek. Ik vind die niet meer van deze tijd, zeker niet als dit zelfs (geo)politieke consequenties heeft die een bedreiging vormen voor de wereldvrede.
  Wat mensen in hoofd verzinnen en in eigen kring doen, is hun zaak en hun zorg, zolang zij anderen maar niet hinderen, bedreigen of nodeloos ergeren.
  Jouw verwijzing naar mijn bijdrage van 01-10-2009 moet een vergissing zijn, want daarin stond alleen een citaat uit het boek ‘Palestina als adderkluwen. De Israëlische tragedie’, van de zéér pro- zionistische schrijver Wessel te Gussinkloo. Hij schreef dat de Palestijnen door de manier waarop Israël tot stand is gekomen en gebleven tot een volk is gemaakt (‘geschopt’, schrijft Te Gussinkloo). Kennelijk heb je moeite met onmiskenbare feiten, en daarom vind je dat zij stinken.
  Je schreef: “Er is geen "afwijzing" van niet-Joden, en dus ook geen "uitsluiting": iedereen kan toetreden tot het Joodse volk.”
  -RvW: Ja hoor, kom er allemaal maar bij. Wie probeer je voor de gek te houden met die paar moeizame uitzonderingen? Hoe dan ook, een omgekeerde beweging spreekt mij meer aan, namelijk dat het Joodse volk zijn particularistische, superioristische, separatistische en exclusivistische houding tegenover andere mensen, volken en landen laat varen. Die doet de wereld tenslotte meer kwaad dan goed.

 18. Ieke wei die foolkenkrantenmoorderaarteur ben nie feur open en eerlik zijn want wij sjijn swein
  we from the euberjude Fascistenfront agianast te World ruli in darknesse from with in sewers where we life
  we extermiante exterminate and kil alle menschen die besser un guter Sien als wir wij die ni schjve kinne
  we bene poop hoofdjes de nie denke kunne
  open viezier kenne nie wa gif we liver hebe en scheinheilig rassen haat kwkke hihi
  dana uli mooren elker wnat wij sin slime uberjoedse suppermensche !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s