ANWB heeft van oudsher gelobbied voor steeds méér autoverkeer.

Aan: ANWB
Verstuurd op 3 oktober 1999

Geachte ANWB,

Op 2 oktober j.l. schrijft Volkskrant-redacteur Willem de Bruin in ‘De stad is niet te stuiten’ dat niemand de huidige massamobiliteit heeft voorzien. Op 5 oktober schrijft uw commentator in het hoofdartikel ‘De stad onvlucht’ over ‘alle pogingen de files terug te dringen’. De heren lijken de voorgeschiedenis van de huidige automobiliteit in ons land niet goed te kennen of zij zijn deze inmiddels vergeten.

In de zeventiger jaren is de basis gelegd voor het volledig uit de hand gelopen autoverkeer van nu, en reken maar dat daar heftig tegen geprotesteerd is! Toch zijn toen zijn de planologische keuzen gemaakt die onafwendbaar moesten leiden tot meer mobiliteit en steeds grotere afhankelijkheid van de auto als middel om naar je werk, winkels, familie of recreatiegebieden te gaan. In die tijd had men er nog voor kunnen zorgen dat woon- en werkgebieden niet te ver van elkaar af zouden liggen en dat woon-, werk- en recreatiegebieden goed met openbaar vervoer bereikbaar zouden zijn. Bewoners werden echter de steeds onaantrekkelijker stad uitgejaagd naar groeikernen. Pas in de tijd van Jan Schaefer is men gaan proberen om de stad weer bewoonbaar te maken. Als het echter op openbaar vervoer aankwam, was het met alle progressiviteit gedaan want Den Uyl wilde dat iedereen zijn eigen auto voor de deur zou hebben. Jawel.

In die tijden werd de ontwikkeling van recreatiegebieden bijvoorbeeld nog met 100% subsidie gesteund, mits zij maar van ‘nationaal belang’ waren, dat wil zeggen: op grote afstand van woongebieden lagen. Op nabijheid van stations werd daarbij helemaal niet gelet.

Recreatiemogelijkheden in of om woongebieden kregen geen rijkssteun, want die waren slechts van lokaal belang. De steden hadden zelf echter geen geld voor ‘leuke dingen voor de mensen’. Stedelingen moesten wel een auto kopen om op hun vrije dagen te kunnen recreëren. Die auto zijn zij gaandeweg ook voor andere doeleinden gaan gebruiken. Bij de ontwikkeling van werkgebieden was bereikbaarheid voor het openbaar vervoer evenmin een criterium, dus de auto werd steeds noodzakelijker.

In de zeventiger jaren heeft de overheid dus onder aanmoediging van een succesvolle auto- en wegenlobby het autoverkeer met alle middelen aangemoedigd. De rampzalige gevolgen waren voorspelbaar en zijn destijds wel degelijk ook voorspeld, onder andere door de planoloog Martin Bierman (thans lid van de eerste Kamer). ‘De stad spat uit elkaar en de brokstukken komen op het platteland terecht’, was ongeveer de titel van één van zijn vele artikelen. Ook de ANWB is met haar succesvolle lobbywerk sterk verantwoordelijk voor de te grote plaats die de auto in onze samenleving is gaan innemen. Knap werk, maar toch jammer.

Met vriendelijke groet,
Robert van Waning.
Van: ANWB Info [mailto:info@anwb.nl]
Verzonden: donderdag 7 oktober 1999 11:25
Aan: ‘Robert van Waning’
Onderwerp: RE: De stad ontvlucht (Commentaar 5-10-99)

Geachte heer van Waning,

Wij hebben uw bericht doorgestuurd naar de afdeling Algemeen Ledenbelang.

Met vriendelijke groet,

ANWB Nieuwe Media, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag

Internet: http://www.anwb.nl/

>

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s