‘Palestijnen’: Etnische zuivering dmv aanhalingstekens.

Met aanhalingstekens maken sommige mensen duidelijk dat de Palestijnen (‘Palestijnen”) volgens hen geen echt volk zijn. Die aanhalingstekens zijn stigmata, onderscheidingstekens waarmee bepaalde mensen apart worden gezet van andere mensen. De methode is bekend en veel van zulke onderscheidingstekens helaas ook.

Ook in het geval van de Palestijnen vormen deze stigmata een wezenlijk onderdeel van een misdaad tegen de menselijkheid, en daarom tegen de mensheid als geheel. Zij horen bij het streven van Israël om de Arabische bewoners van het voormalige Palestina o.a. door middel van ontmenselijking te doen verdwijnen. Alle sporen die erop wijzen dat zij ooit als bevolkingsgroep en later als volk hebben bestaan, moeten worden uitgewist, inclusief hun naam en die van hun huizen, dorpen, bronnen en landstreken. Wat Israël betreft waren de Palestijnen geen volk, zijn zij geen volk en zullen zij in ieder geval ook nooit een volk mogen worden.

Door de Palestijnen het recht te ontzeggen om zich een volk te voelen en zich dus ook zo te noemen, wordt die mensen een wezenlijk element van hun identiteit ontnomen, ondanks het feit dat de Palestijnen met hun gemeenschappelijke afkomst, herkomst, geschiedenis, religie, taal, grondgebied en gemeenschapsgevoel (dat nog dagelijk wordt versterkt door de Israëlische beroving, onderdrukking, discriminatie, bezetting en landroof) voldoen aan álle relevante criteria voor het zijn van een volk.

Dehumanisering (ontmenselijking) dient als rechtvaardiging van het onderdrukken, vervolgen en soms zelfs massaal vermoorden van een heel volk. Zij zijn immers geen volwaardige mensen en daarom natuurlijk ook geen volwaardig vólk van mensen.

Ontmenselijking is een effectieve methode omdat het de slachtoffers hun gevoel van menselijkheid en eigenwaarde ontneemt. Andere mensen zijn bij deze vorm van misdaad al snel geneigd om de andere kant op te kijken, want het gaat immers niet om volwaardige mensen. Daarom is het een misdaad tegen de menselijkheid van bepaalde mensen daarmee tegen die van álle beschaafde mensen die die menselijkheid immers met elkaar delen.

Israël is als joodse staat gebaseerd op een aantal mythen of – zo u wilt -veronderstellingen. Het grondgebied zou bijvoorbeeld ooit door de God van álle aardse levensvormen exclusief aan de Joden geschonken zijn. Hardnekkig is ook de aanname dat de Joden uit hun ‘beloofde land’ verdreven zijn en zich dus onvrijwillig over de wereld hebben verspreid om zich temidden van andere volken te vestigen. Dit is typisch zo’n kwestie waarover geschiedkundigen en gelovigen het per definitie nooit eens zullen worden. Dit zou wel mogelijk moeten zijn met betrekking tot het tot dogma verheven excuus dat het Palestina van vóór 1948 een land was zonder volk. De aanhalingstekens waarmee wordt bedoeld dat de Palestijnen geen volk zijn, dienen om van dit excuus met terugwerkende kracht een geldig alibi te maken.

De aanhalingstekens om de Palestijnen moeten ervoor zorgen dat
het Palestijnse volk alsnog verdwijnt. Israël streeft immers nog steeds naar het verwerven van zoveel mogelijk Palestijns land met zo min mogelijk Palestijnen.

Dit doel wordt niet alleen op hardhandige wijze verwezenlijkt (oorlog, etnische zuivering, verdrijving, moordpartijen), maar ook door middel van geleidelijke methoden. Van die laatste – minder opvallende – categorie zijn bij voorbeeld bekend de weigering om grenzen tussen Israël en Palestina vast te stellen, het ontmoedigen van Palestijnen om in Israël zelf of door Israël begeerde gebieden te blijven wonen, het slopen van ‘illegale’ Palestijnse huizen, de onteigening en annexatie van Palestijnse grondbezittingen, het wegpesten van Palestijnen door hen met stenen te bekogelen en zelfs menselijke uitwerpselen over hen heen te storten (Hebron), wetsvoorstellen tot ‘transfer’ (=deportatie) van Israëlische Palestijnen naar elders en apartheid dmv een feitelijk tweederangs burgerschap op allerlei gebieden van het dagelijkse leven (wonen, scholen, werk, vestigings- en bouwvergunningen, huwelijk, gezinshereniging, controles, roadblocks, invallen in huizen en het confisqeren ervan, het niet mogen gebruiken van wegen die voor kolonisten bedoeld zijn,  etc.).

Lees hierover bijvoorbeeld ‘De andere kant van Israël‘ van Susan Nathan, ‘Oorlog als er vrede dreigt’ van Anja Meulenbelt, ‘Een schreeuw om recht’ van Dries van Agt, ‘De oneindige oorlog’ van Stan van Houcke, ‘Naar een normaal Joods bestaan’ van A.B. Yehoshua, ‘Kijken in de spiegel’ van A.B. Yehoshua, ‘Israël achter de schermen’ van Salomon Bouman, ‘Israël een onherstelbare vergissing’ van Chris van der Heijden, ‘Jerusalem 1913’ van Amy Dockser Marcus, ‘Over Israël’ van Renate Rubinstein, ‘In naam van de Thora’ van Yakov M. Rabkin, ‘De belofte en het land’ van Simone Korkus, om maar wat boeken te noemen waarin de stelselmatige ontmenselijking van de Palestijnen door de zionisten expliciet of impliciet wordt veroordeeld.

Het plaatsen van aanhalingstekens bij de Palestijnen lijkt van alle methoden om hen te doen verdwijnen nog een tamelijk zachtaardige. Dat is echter slechts bedrieglijke schijn.

Alle misdaden tegen de menselijkheid (en daarom tegen de mensheid) zijn namelijk begonnen met de stelselmatige ontmenselijking van bepaalde mensen vanwege hun afkomst, herkomst, religie of welke andere onveranderlijke eigenschap dan ook. Daarom moet dan ook de gehele mensheid in verzet komen als zich de eerste symptomen voortdoen dat het – ondanks alle goede voornemens, verklaringen en verdragen – toch wéér gebeurt. Daarbij is niet van belang wie dit keer dit soort misdaad pleegt, en wie daar dit keer de slachtoffers van zijn. Het gaat immers om mensen zónder aanhalingstekens.

 

56 gedachten over “‘Palestijnen’: Etnische zuivering dmv aanhalingstekens.

 1. "…..Dit doel wordt niet alleen op hardhandige wijze verwezenlijkt (oorlog, etnische zuivering, verdrijving, moordpartijen),…"
  Ideologische retoriek….bewijzen graag van Waning…geen stellingen plaatsen zonder daarvoor bewijzen te overleggen…ethiek wet je nog wel?..dat gaat dus ook,en vooral , op voor Robert van Waning…de ridder mbt ethiek."…..Van die laatste – minder opvallende – categorie zijn bij voorbeeld bekend de weigering om grenzen tussen Israël en Palestina vast te stellen…"
  Was jij het o.a niet die altijd loopt te roepen over " de ’67 borders "…dus wat is het nu…wel of geen borders…..laat ik je even helpen..geen borders."……..De Amerikaan Eugene W. Rostow heeft als een van de opstellers van de bekende VN-resolutie 242 (waarin Israël wordt gemaand tot terugtrekking uit ‘bezette gebieden’) in oktober 1991 in The New Republic geschreven dat resolutie 242 is gefundeerd op de wapenstilstands­akkoorden van 1949. Daarbij is bepaald dat de groene lijn (wapenstilstandslijn) slechts een formele scheiding vormde tussen de staat Israël en Jordanië dat in 1948 – wat nu wordt genoemd – de Westelijke Jordaanoever op illegale wijze veroverde…"http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/17/israel-ten-onrechte-in-de-beklaagdenbank
  Pas op,kan wat pijn aan je ogen opleveren..:-)
  De rest van dit blog is puur vanuit eigen opvattingen geschreven en vanuit een ideologie die we hier niet meer bij naam mogen gebruiken….en enkel geschikt voor figuren als ene Herman en z’n enge site…de vuilnis verzamelaar voor Ome Dries …
  Afbevolen derhalve….maar dat was geen verassing..nee Robert , dat kun je veel beter.

 2. In je drive Israel/het Joodse volk zwart te maken of schuldig te stellen van alles, val je stellingen aan die door geen historicus in serieus twijfel getrokken worden.
  Zo bijvoorbeeld, is er geen serieuze historicus te vinden die over een ‘Palestijns volk’ sprak tot voor enkele decades geleden. Zo’n volk bestond nou eenmaal niet in bijvoorbeeld 1948, het jaar dat Israel op gericht werdt. Meer dan dat, je zal zelfs geen serieuze Palestijn die wat anders beweerd.
  Het Palestijnse volk bestaat as such sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, en werdt door Israel officieel erkend in 1992-3. Ik weet niet in welk verband je discussieerde daar met AJ-Raalte (het was te lang om te lezen of serieus te volgen), maar het schrijven over Palestijnen tussen aanhalingstekens als je bijvoorbeeld over de periode van het oprichten van Israel praat, is niks dan normaal aangezien het niet de juiste benaming van deze mensen is.
  However, niks aan deze aanhalingstekens duidt op een onmenselijkheid van dit volk of deze mensen. Als we nu zouden praten over de periode dat het Israelische volk dit land binnen kwam enkele duizenden jaren geleden, zou ik ‘Joden’ even goed tussen aanhalingstekens zetten, simpel omdat dat niet de juiste term is voor de mensen van toen. Pleeg ik daarmee een misdaad tegen mijn voorvaders? Vind ik daarom dat ze toen geen recht hadden te bestaan? Natuurlijk niet. Ik toon hier slechts mee aan dat ik voor het gemak van discussie even een begrip gebruik wat niet correct is betr. de periode waar ik over praat. Niks meer en niks minder.
  ==Ook in het geval van de Palestijnen vormen deze stigmata een wezenlijk onderdeel van een misdaad tegen de menselijkheid, en daarom tegen de mensheid als geheel. Zij horen bij het streven van Israël om de Arabische bewoners van het voormalige Palestina o.a. door middel van ontmenselijking te doen verdwijnen.==
  Ja hoor, werken we dagelijks aan :-). Dat zal dan ook de reden zijn dat we de Palestijnen een zogenaamde blokkade opleggen zodat ze het gebied niet kunnen verlaten :-). Of had je daar even niet aan gedacht toen je deze lulkoek opschreef :-)?
  ==Wat Israël betreft waren de Palestijnen geen volk, zijn zij geen volk en zullen zij in ieder geval ook nooit een volk mogen worden.==
  Tja. Dat is natuurlijk de reden dat Israel in een officieele en openlijke brief in 1992-3 verklaarde de Palestijnen als volk te accepteren.
  Again, ongeacht wat jij er van maakt, het standpunt is dat de Palestijnen geen volk waren tot enkele decades geleden. Vandaag de dag ligt dit uiteraard anders, en ook al is het historisch bekeken niet helemaal juist, accepteert Israel het openlijk unlike wat jij schrijft.
  ==Dehumanisering (ontmenselijking) dient als rechtvaardiging van het onderdrukken, vervolgen en soms zelfs massaal vermoorden van een heel volk.==
  Phew. Mazzel dat geen van dit alles gebeurd in het midden oosten.
  ==Dit is typisch zo’n kwestie waarover geschiedkundigen en gelovigen het per definitie nooit eens zullen worden.==
  Ehh, voor zover ik weet zijn ze het er vrij over eens hoor.
  ==De aanhalingstekens om de Palestijnen moeten ervoor zorgen dat het Palestijnse volk alsnog verdwijnt. Israël streeft immers nog steeds naar het verwerven van zoveel mogelijk Palestijns land met zo min mogelijk Palestijnen.==
  En daarom roept ze al anderhalf jaar om rechtstreekse gesprekken en praat ze over het oprichten van een Palestijnse staat naast Israel (iets waar ik persoonlijk op tegen ben, maar wat desalniettemin het officieele standpunt van de staat Israel is).
  Ik hoop dat je me vergeeft dat ik niet verder gelezen heb. Er zijn grenzen aan hoeveel onzin ik in een bericht kan slikken :-).

 3. @Saint,
  == "De rest van dit blog is puur vanuit eigen opvattingen geschreven." ==
  Dat is waar!!
  @E.T.
  == "Ik hoop dat je me vergeeft dat ik niet verder gelezen heb. Er zijn grenzen aan hoeveel onzin ik in een bericht kan slikken :-). " ==
  Dank voor de moeite. Je bent een eind gekomen en weet nu in ieder geval hoe ik over die racistisch bedoelde aanhalingstekens denk.
  == "Het Palestijnse volk bestaat as such sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, en werdt door Israel officieel erkend in 1992-3. Ik weet niet in welk verband je discussieerde daar met AJ-Raalte." ==
  Het ging over de vertaling van het begrip ‘crimes against humanity’. Raalte was het uiteindelijk met mij eens dat dit misdaden tegen de menselijkheid zijn en daarom tegen de mensheid als geheel. Voor wie dat te lang vindt, is zowel de vertaling ‘tegen de menselijkheid’ als ‘tegen de mensheid’ juist.
  De stelselmatige verdrijving, bezetting en onderdrukking van de Palestijnen door Israël is zo’n misdaad. In dit weblog bestrijd ik één van de methoden om deze goed te praten.

 4. Robert van Waning schreef ===De stelselmatige verdrijving, bezetting en
  onderdrukking van de Palestijnen door Israël is zo’n misdaad. In dit weblog
  bestrijd ik één van de methoden om deze goed te praten.===
  Misschien dat hij kan verklaren waarom de Palestijnse bevolking in aantallen
  alleen maar groeien. En hoe het komt dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt
  dan de die van bijvoorbeeld Turkije.
  En de kindersterfte lager ligt dan in Turkije. en de geletterdheid ook hoger
  ligt dan die in Turkije.
  Dat de Palestijnse investeerders plannen hebben voor het bouwen van
  een compleet nieuwe stad op de westBank.
  De titel al van dit artikel waar het tussen aanhalingstekens plaatsen
  van het woord Palestijnen wordt beschouwd als een vorm van etnisch
  zuiveren, laat zien dat de schrijver een probleem met de perceptie heeft.

 5. Jan Plezier,
  Die plannen voor de bouw van een nieuwe stad in Palestijns gebied op de Westoever is een goed voorbeeld: De Joodse kolonisten beschouwen de toegangswegen ervan natuurlijk als een bedreiging voor hun veiligheid. Die weegt zwaarder dan het recht van de Palestijnen om in hun land steden, dorpen, boerderijen en wegen te bouwen, te bewonen en te gebruiken waar zij willen.

 6. ==De Joodse kolonisten beschouwen de toegangswegen ervan natuurlijk als een bedreiging voor hun veiligheid. Die weegt zwaarder dan het recht van de Palestijnen om in hun land steden, dorpen, boerderijen en wegen te bouwen, te bewonen en te gebruiken waar zij willen.==
  Iets correcter: De weg die naar de nieuwe stad zou moeten leiden, moet door een gebied wat op het moment onder area C valt, dus 100% Israelisch gebied is. De regering denkt er over dit te veranderen en er B of A van te maken, zodat die weg niet over Israelisch terein loopt. Dit op verzoek van de Palestijnen (wat Israel betreft mag de weg rustig over haar gebied).
  Zou dat gebeuren, betekent dat dat de weg die duizenden mensen nu gebruiken (zowel Israeliers als Palestijnen) vernield zal worden, wat een extreme levensverandering voor de Israeliers in de omgeving betekent. Het is daar waar men op tegen is, en niet de stad zelf of het bouwen van een weg er naar toe.
  Overigens misschien dat je bronnen dit niet gemeld hebben, maar de PA heeft Israel verzocht Palestijns prive land te confiskeren hier voor! Dit omdat zonder het innemen van die prive grond de weg niet gebouwd kan worden op de geplende route, en de PA het niet zelf van Palestijnen wil afnemen. Het Palestijnse officieele verzoek aan Israel is dus: Neem het land af van de Palestijnse boeren daar, en maak er vervolgens B of A van (oftewel geef het daarna aan ons).

 7. ==Die plannen voor de bouw van een nieuwe stad in Palestijns gebied op de Westoever is een goed voorbeeld: De Joodse kolonisten beschouwen de toegangswegen ervan natuurlijk als een bedreiging voor hun veiligheid. Die weegt zwaarder dan het recht van de Palestijnen om in hun land steden, dorpen, boerderijen en wegen te bouwen, te bewonen en te gebruiken waar zij willen.===
  Allemaal aannames, die op geen enkele wijze worden onderbouwd.
  Ik raad de heer van Waning aan, om eens naar de WestBank te gaan, in plaats
  vanuit zijn luie stoel allerlei onzinnige dingen te beweren.

 8. JanPlezier,
  == "Allemaal aannames, die op geen enkele wijze worden onderbouwd." ==
  Aannames?! Volgens onze correspondent in het door Israël bezette Palestina, de kolonist E.T., lopen de toegangswegen naar de geplande nieuwe Palestijnse stad door ‘100% Israelisch gebied’. In Palestina, mind you. De Israëlische regering overweegt om het terrein gedeeltelijk vrij te geven.
  Mijn God, (if any), wat ben ik blij dat de voormalige bezetters van ons land niets te vertellen hebben over de verbreding van de A2 en het eventueel doortrekken van de A4.

 9. @Robert,
  == In Palestina, mind you.==
  Nee hoor.
  ==De Israëlische regering overweegt om het terrein gedeeltelijk vrij te geven.==
  Niet vrij te geven (het is niet gevangen of bezet, maar maakt deel uit van het Israelische grondgebied met toestemming van de Palestijnse authoriteit zelf), maar over te geven aan de Palestijnen.

 10. De Amerikaan Eugene W. Rostow heeft als een van de opstellers van de bekende VN-resolutie 242 (waarin Israël wordt gemaand tot terugtrekking uit ‘bezette gebieden’) in oktober 1991 in The New Republic geschreven dat resolutie 242 is gefundeerd op de wapenstilstandsakkoorden van 1949. Daarbij is bepaald dat de groene lijn (wapenstilstandslijn) slechts een formele scheiding vormde tussen de staat Israël en Jordanië dat in 1948 – wat nu wordt genoemd – de Westelijke Jordaanoever op illegale wijze veroverde
  Nooit is gesteld dat die groene lijn de grens zou zijn tussen Israël en een mogelijk op te richten Palestijnse staat. Dat zou een kwestie van onderhandelingen moeten zijn. Toen Jordanië in 1967 het gebied ten westen van de Jordaan uitvluchtte, ontstond er een machtsvacuüm. De Arabieren hadden nog altijd geweigerd een Palestijnse staat op te richten en dus nam Israël de zorg voor orde en gezag in dat gebied op zich. Omdat er geen Palestijnse staat was, kan er ook geen sprake zijn van bezet gebied. Eerder beheerd en hooguit betwist gebied. Het luistert nauw bij deze termen. Rostow stelt ook dat de nederzettingen niet illegaal zijn, maar dat Israël die na 1967 volkomen legaal heeft gebouwd. Ook deze kwestie is een punt van onderhandeling tussen Israël en de Palestijnen.

 11. @E.T.,
  == " .. met toestemming van de Palestijnse authoriteit zelf …" ==
  Israël speelt als een kat met een weerloze muis die alleen beweegt in de richting waarin de kat hem tikt. En weer terug, als de kat dat leuk vindt. De wereld kijkt zwijgend toe en gelooft jouw sprookje dat het maar spel is en dat de muis ermee heeft ingestemd.

 12. @Robert,
  Leuk bedacht, maar uiteraard volkomen bullshit. Het gebied waar het over gaat (het is overigens relatief een klein stukje) is deel van area C, wat nou eenmaal Israelisch is tot er iets anders bepaald wordt. Reeds 15 jaar geleden bepaald met de handtekening van architerrorist Arafat.
  Anyway, ik begrijp niet wat je zo interessant vind aan de discussie over dat kleine stukje land waar op die weg (je schrijft steeds ‘wegen’, maar het gaat slechts over eentje) over area C zou lopen. Heb overigens nog steeds je reactie niet mogen lezen op mijn bericht van 17:31, en met name over het laatste paragraaf daar…

 13. Btw volgens dezelfde doctrine van je, zijn vredesgesprekken tussen Israel en de Palestijnen dus ook totaal overbodig. After all, over elk verdrag wat getekent zal worden zal jij daarna roepen dat het allemaal niet eerlijk was en dus ook niet geldig, so what’s the point?

 14. @Wat ik bijzonder raar vindt dat de heer Robert van Waning geen uitnodiging heeft gekregen voor de vredes conferentie in Washington. Uiteraard schijnt hij precies te weten wat de Palestijnen eisen, de Israelis niet geven, in kort, snap ik Barack Hussein Alibaba niet waarvoor hij Israel heeft uitgenodigd om mee te doen, onze Robert heeft ons niet nodig, hij kan het alleen wel aan, samen met zijn tenten verhuur in Zandvoort.

 15. David Verveer,
  Get serious. Dus alsjeblieft niet alleen maar schimpen en schelden op mijn persoon. Ik verhuur geen strandtenten in Zandvoort. Dat stond ooit in een leugenachtig artikel dat Martijn van Calmthout (chef ‘wetenschap’ van de VK) over mij schreef (zie http://www.volkskrantblog.nl/bericht/9140 ). Leugens hebben voor jou kennelijk een grote aantrekkingskracht. Voel jij je daarom in Israël zo thuis?
  Niet-inhoudelijke bijdragen van persoonlijke aard die verder nergens op slaan, zal ik verwijderen. Dan weet je dat alvast.

 16. @Robert,
  Aan David schreef je: "Niet-inhoudelijke bijdragen van persoonlijke aard die verder nergens op slaan, zal ik verwijderen."
  Mag ik hier uit concluderen dat je inhoudelijke bijdragen op mijn berichten van 22:59 en 17:31 er nog aan komen? Zoniet zeg het dan even, dan weet ik ook gelijk dat het checken van dit blog een overbodige bezigheid is.

 17. @Robert van Waining
  Vermits je al aangeeft dat je geen lange teksten verteert doe ik ook de moeite niet.
  Ik hou het dus erg kort:
  In een interview van 31 maart 1977 met het Amsterdamse dagblad Trouw / De Verdieping, zei uitvoerend comité lid van de PLO Zahir Muhsein (ook Zuheir Mohsen) het volgende:
  “Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd voort te zetten tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er vandaag geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk omdat de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk ‘Palestijns volk’ om zich te verzetten tegen het zionisme. Om tactische redenen kan Jordanië, een soevereine staat met gedefinieerde grenzen, geen aanspraken maken op Haïfa en Jaffa, terwijl ik als Palestijn, zonder twijfel Haïfa, Jaffa, Beersjeba en Jeruzalem kan opeisen. Echter, op het ogenblik dat we ons recht op heel Palestina terugvorderen, zullen we zelfs geen minuut aarzelen om Palestina en Jordanië te verenigen.”
  Zelfs vandaag, spreken Syrische leerboeken in Sociale Studies voor de 5de graad nog steeds over een ‘Groot-Syrië’ met deelstaten zoals Syrië, Libanon, Jordanië en Israël. Er bestaat geen natie genaamd Palestina. Het concept van de “Palestijnen” als Arabieren die al duizenden jaren wonen in een ‘historisch Palestina’ is een fictie die gecreëerd werd voor politieke en militaire doeleinden zoals die beschreven werden door Zahir Muhsein."
  Bron: http://www.freerepublic.com/focus/news/1501222/posts

 18. De suggestie van AJ Raalte dat het begrip crimes against humanity aan betekenis inboet nu humanity tegenwoordig wordt vertaald met ‘menselijkheid’ in plaats van ‘mensheid’, stemt niet overeen met de praktijk. Die praktijk is namelijk dat als volgt, zegt de Taaladviesdienst:
  "Bij de Nederlandse vertaling van het handvest van Neurenberg (in september 1945) is oorspronkelijk gekozen voor de term misdrijven tegen de menselijkheid. Ook in de hedendaagse jurisprudentie in Nederland is consequent sprake van misdrijven tegen de menselijkheid."http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/551/

 19. @Brabosh,
  == "Vermits je al aangeeft dat je geen lange teksten verteert doe ik ook de moeite niet." ==
  Waar heb ik dat geschreven? Valse beschuldigingen lijken wel een tweede natuur van verdedigers van de inhumane en in veel gevallen zelfs misdadige manieren waarop Israël de (nazaten van) de oorspronkelijke Arabische bevolking van Palestina behandelt
  == "In een interview van 31 maart 1977 met het Amsterdamse dagblad Trouw / De Verdieping, zei uitvoerend comité lid van de PLO Zahir Muhsein (ook Zuheir Mohsen) het volgende: [Etc.]", ==
  AJ-Raalte citeerde die woorden van Zahir Muhsein ook al zo dankbaar in zijn weblog over de juiste vertaling van het begrip ‘Crimes against humanity’, ( http://www.vkblog.nl/bericht/342696/ ).
  Op 23-08-2010 21:16 heb ik daarop als volgt gereageerd|:
  De woorden van Zahir Muhsein zijn typisch een Trojaans Paard. Hij schenkt mensen zoals jij de illusie dat hij het met jullie eens is en dat zijn belangen en die van Israël met elkaar te verenigen zijn.
  Dat hij de Palestijnen niet als een apart volk wil beschouwen, past in zijn politieke doeleinden op langere termijn, namelijk Arabische eenheid teneinde samen sterker te staan in de strijd tegen Israël.
  Het terugwinnen van het recht op geheel Palestina is daarbij slechts een tussenstation. Ben jij daar echt zo blij zo mee? Think again.
  Overigens: Zahir Muhsein zegt: "Ik als Palestijn.." Zónder aanhalingstekens, dus.

 20. E.T.,
  == (24/8-22:59) "Btw volgens dezelfde doctrine van je, zijn vredesgesprekken tussen Israel en de Palestijnen dus ook totaal overbodig. After all, over elk verdrag wat getekent zal worden zal jij daarna roepen dat het allemaal niet eerlijk was en dus ook niet geldig, so what’s the point?" ==
  Waarom zou ik over een eerlijk verdrag tussen twee partijen op baisis van vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en gelijkberechtigdheid roepen dat het oneerlijk is?
  Op jouw off-topic bijdrage van 17:31 (24/8) heb ik gereageerd op 24/8-20:33 en -22:24. JanPlezier was op 24/8-16:26 begonnen over die geplande nieuwe stad in Palestina. Het was weer zo’n typische afleidingsmanoeuvre waar wij niet verder nog dieper op in hoeven te gaan, vind ik.

 21. Johanna_Nouri,
  == "Ook in de hedendaagse jurisprudentie in Nederland [over ‘crimes against humanity’] is consequent sprake van misdrijven tegen de menselijkheid." ==
  Dank je voor deze aanvulling. Ik beschouw zulke misdaden als gericht tegen de menselijkheid en dáárom tegen de mensheid als geheel. De mensheid deelt immers die menselijkheid met elkaar en moet daarom ook schendingen daarvan gezamelijk bestrijden op grond van fundamentele, universele en onvervreemdbare mensenrechten en door middel van het internationale recht.

 22. @Robert,
  ==Waarom zou ik over een eerlijk verdrag tussen twee partijen op baisis van vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en gelijkberechtigdheid roepen dat het oneerlijk is?==
  Geen idee waarom je dat zou doen, maar feit is dat je het doet.
  De verdeling tussen area’s A-B-C is tussen de Palestijnen en Israel bij een eerlijk, vrijwillig, gelijkwardig verdrag getekent, wat door de hele wereld as such geaccepteerd werdt. Het was in ieder geval niet veel anders dan de toekomstige gesprekken waar nu over gedebatteerd wordt. Er is dus maar 1 van 2 conclusies mogelijk: Of die gesprekken en de verdragen die er door getekent worden zijn geldig (en dan is area C nou eenmaal volkomen legaal en legitiem in Israelische handen until further notice), of dat zijn ze niet en dan kunnen we gelijk ophouden met praten over te praten, en is het hele gezeik over vernieuwing van vredesonderhandelingen totaal overbodig.
  Wat Ruwabi (die nieuwe stad) betreft, ik reageerde op jouw bericht, niet op die van JanPlezier. Maar toe gegeven, gezien de feiten die daar bracht, begrijp ik volkomen waarom je er liever niet op reageert…

 23. E.T.,
  == Aan David schreef je: "Niet-inhoudelijke bijdragen van persoonlijke aard die verder nergens op slaan, zal ik verwijderen." Mag ik hier uit concluderen dat je inhoudelijke bijdragen op mijn berichten van 22:59 en 17:31 er nog aan komen?" ==
  Voor een advocaat is dit een onzorgvuldige conclusie. Met mijn waarschuwing dat ik valse beschuldigingen, beledigende aantijgingen van persoonlijke aard en andere niet ter zake doende bijdragen misschien zal verwijderen, verplicht ik mijzelf niet tot het beantwoorden van bijdragen die wél ergens op slaan. Ik probeer dat overigens altijd wel.

 24. E.T.
  == "De verdeling tussen area’s A-B-C is tussen de Palestijnen en Israel bij een eerlijk, vrijwillig, gelijkwaardig verdrag getekent, wat door de hele wereld as such geaccepteerd werd." ==
  Je hebt het over ‘dé Palestijnen’. Tell me: Nam Hamas namens de Palestijnen in Gaza deel aan het overleg en de afspraken over de verdeling van de door Israël bezette Palestijnse Westoever?
  En in hoeverre kan er tussen een bezetter en de per definitie onvrije (want bezette) andere partij sprake zijn van een eerlijk verdrag tussen twee partijen op basis van vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en gelijkberechtigdheid? (Denk aan die kat met z’n weerloze muis..)

 25. E.T.
  == "Maar toe gegeven, gezien de feiten die daar bracht, begrijp ik volkomen waarom je er liever niet op reageert…" ==
  Ik héb erop gereageerd. Ik baseerde mij daarbij op wat de initiatiefnemer, een steenrijke Palestijnse ondernemer, er enige tijd geleden over vertelde in een programma op de Nederlandse tv. De details zijn mij verder niet bekend, alleen dat de Joodse kolonisten natuurlijk allerlei bezwaren en chicanes maakten tegen de bouw van die grote nieuwe stad in (de restanten van) Palestina.

 26. @Robert,
  Op je bericht van 13:03:
  Het was geen juridische conclusie, maar slechts een poging een reactie van je te krijgen op wat ik geschreven had :-).
  Btw, ik doe niet echt aan dreigementen. Ik schrijf zoals ik denk en wat ik juist acht. Als iets je niet bevalt, mag ik aan nemen dat je precies weet hoe je berichten moet verwijderen of bloggers moet bannen.
  Op je bericht van 13:10:
  In 1992 (of ’93) werdt de PLO officieel aangesteld als de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Dit gebeurde in hetzelfde process waar de Palestijnen als volk erkend werden overigens. Zoals in elke democratie het geval is, bestaan er meer partijen dan waar de regering -die de officieele vertegenwoordiger is- uit bestaat. Toch, over de hele wereld, inclusief Nederland, Israel, en elk ander democratisch land, gebeuren internationale onderhandelingen tegen over de officieele vertegenwoordiger. De Hamas ging overigens pas jaren later de politiek in.
  ==En in hoeverre kan er tussen een bezetter en de per definitie onvrije (want bezette) andere partij sprake zijn van een eerlijk verdrag tussen twee partijen op basis van vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en gelijkberechtigdheid? (Denk aan die kat met z’n weerloze muis..)==
  Ook al ben ik het hier niet mee eens, spreek ik je doctrine niet tegen. Ik zeg slechts dat als dit volgens jou het geval is, er ook geen enkel nut is in vredesonderhandelingen. Geen enkel nut om volgende week in Washington samen te komen, en geen enkel nut om moeite te doen verdragen te tekenen. Nou zie ik persoonlijk daar ook het nut niet van in om andere redenen, maar als ik jouw doctrine volg, is het resultaat dus het cancellen van alle onderhandelingen en geplande gesprekken, wat een voortzetting van de huidige situatie garandeerd, en een non-oplossing in de nabije toekomst.
  Op je bericht van 13:20:
  Mij zijn de details van deze stad en de bezwaren er omtrend dus wel bekend :-). Dat ze niet op de Nederlandse t.v. komen en dat wat je daar hoort niet per definitie over een komt met de werkelijkheid, tja, ik geloof dat we het daar al vaker over gehad hebben :-).

 27. E.T.
  == " Geen enkel nut om volgende week in Washington samen te komen, en geen enkel nut om moeite te doen verdragen te tekenen." ==
  Inderdaad, geen enkel nut. Maar wees gerust: Er zal in Washington, Oslo, Timboektoe of waar dan ook niets consequentieels worden ondertekend waar de Palestijnen meer vrijheid, meer autonomie, meer gelijkheid en meer gelijkberechtigdheid aan zullen kunnen ontlenen.
  Wat die officiele aanstelling in 1992 van de PLO als officiële vertegenwoordiger van het Palestijnse volk betreft: Die was te danken aan de bereidheid van de PLO om in te stemmen met zelfzuchtige Israëlische verdelingsplannen mbt de Palestijnse grondgebied en andere narigheid waar geen vrij, gelijkwaardig en gelijkberechtigd volk óóit mee zou instemmen. ‘Arm twisting’ heet dat in de taal van mijn geboorteland. Denk aan die kat met z’n weerloze muis..

 28. E.T.
  == "Ik doe niet echt aan dreigementen." ==
  Daar heb ik je dan ook niet van beschuldigd.
  == "Ik schrijf zoals ik denk en wat ik juist acht." ==
  Niks bijzonders. Dat doen gelukkig de meeste mensen. Ik in ieder geval ook.
  == " Als iets je niet bevalt, mag ik aan nemen dat je precies weet hoe je berichten moet verwijderen of bloggers moet bannen."
  Ik heb nog nooit reageerders geblokkeerd of verbannen. In de afgelopen jaren heb ik een slechts een paar keer een anonieme racistische kreet of een ongefundeerde aantijging verwijderd. Ernstige beschuldigingen moeten immers worden bewezen of gestaafd, of althans aannemelijk of op zijn minst begrijpelijk worden gemaakt.

 29. Aanbevolen. Om zich te beschermen tegen de doxa van bijvoorbeeld E.T. een aanvulling op je literatuurlijstje:
  1. Zeev Maoz: "Defending the Holy Land" A critical analysis of Israël’s security & foreign policy."
  (Zeev Maoz is a former director of the M.A. program at the Israëli Defense Forces’ National Defense College)
  2. Shlomo Ben-Ami: "Scars of War, Wounds of Peace:The Israeli-Arab Tragedy."
  ( Shlomo Ben-Ami was Israel’s Foreign Minister in 2000-2001. He is Vice President of the Toledo International Center for Peace, in Spain.)
  3. Norman G. Finkelstein: "Beyond Chutzpah" On the Misuse of Anti-Semtism and teh Abuse of History
  (Norman Finkelstein is an American political scientist)
  @ E.T.
  == Nou zie ik persoonlijk daar ook het nut niet van in om andere redenen [in vredesbesprekingen] ==
  re: Waarom niet? In 1993 had Israël geen enkel plausibel argument over om NIET deel te nemen aan vredesbesprekingen. Het zogenaamde vredesproces in de jaren ’90 werd gebruikt door Israël om feiten op de grond te bouwen. Netanyahu is langzaam bezig dezelfde ideale uitgangspunten te bereiken.
  Settlement freeze?http://www.huffingtonpost.com/the-real-news/israels-settlement-freeze_b_384808.html
  Dit is wat er in de “Israëlische area C” gebeurd:http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/15/israelandthepalestinians
  Wordt jij overigens gesubsidieerd om hier de hele dag te fulmineren? Dat valt me even op na een beetje verloren dag mijnerzijds (geschrapte vergadering en wat andere problemen).

 30. @Arjan,
  Je reactie aan mij is me niet helemaal duidelijk. Vraag je mij waarom ik geen nut zie in vredesbesprekingen of citeerde je me alleen om je eigen antwoord op deze vraag te geven?

 31. @ E.T.
  Niemand heeft ooit de wind gezien. Toch geloven we er in. Er zit een zekere overeenkomst tussen het empirisch constructivisme en middeleeuws denken daar waar niet de dingen op zichzelf bestaan, maar slechts hun (energetische) manifestatie relevant is. In de middeleeuwen zocht men naar de uitgestrooide tekenen vanuit een sacrale dimensie. In de (materiële) manifestatie zat de relevantie. Spinoza stelde in zijn Ethica (beter denken) dat waarnemingen afhankelijk zijn van ons lichaam, d.w.z. beroep of bestaanswijze die …. oeps, verkeerd blog …. maar Robert is flexibel, die handelt naar de geest en niet naar de letter ….

 32. @Arjan,
  ==Niemand heeft ooit de wind gezien. Toch geloven we er in. Er zit een zekere overeenkomst tussen het empirisch constructivisme en middeleeuws denken daar waar niet de dingen op zichzelf bestaan, maar slechts hun (energetische) manifestatie relevant is.==
  Volkomen mee eens, maar dat maakt dus ook de eis een G-d te zien om te bewijzen dat hij bestaat onzinnig en overbodig.
  Anyway, verkeerde blog zoals je al schreef.

 33. .
  @David Verveer,
  Jouw bijdrage waarin je (weer) beweert dat ik strandtenten verhuur en reizen naar Hesbollah organiseer, heb ik verwijderd. Dat zal ik blijven doen als je alleen maar blijft schimpen, schelden en vals beschuldigen.
  @Louk van der Sloot, dank voor je bijval, maar ik heb jouw korte scherpe reactie op David Verveer dus ook moeten verwijderen. Sorry.

 34. @Robert van Waning,
  Wel edele heer, met het verwijderen van mijn tekst, heb je de waarheid niet uit gewist, geeerde en deugelijke firmas zoals Google en mijheer Martijn van Calmthout van de VK liegen niet, jij bent of niet eerlijk of jij verzwijgt je werkelijke beroep. Over Libanon, Hezbollah, heb jij mij zelf geschreven, en mij laten begrijpen dat jij hun eeuwig dankbaar blijft, dat ze uiteindelijk jou de waarheid hebben laten zien. Je mag mij uitwissen, zo veel je wil, ik heb ook een eigen blog.

 35. @David Verveer,
  Martijn van Calmthout, chef wetenschapsredactie van de Volkskrant, loog wél. Hij heeft zijn artikel waarin hij o.a. ten onrechte smalend had geschreven dat ik een strandtentenverhuurder in Zandvoort zou zijn, moeten rectificeren na een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. (Zie http://www.volkskrantblog.nl/bericht/9140 ).
  De door jou genoemde tekst over Hezbollah kan ik mij niet herinneren. Gaarne letterlijk citaat en/of vindplaats. Het is wel waar dat ik anders denk over Hamas en Hezbollah dan jij, zeker sinds wij een paar weken in Libanon hebben doorgebacht, ook in het door Israël verwoeste zuidelijke gedeelte.
  Zoals gewoonlijk beperk jij je tot nare persoonlijke aanvallen die helemaal niets bijdragen aan de discussie over het onderhavige onderwerp van het weblog.

 36. Geachte heer van Waning, jij begrijpt het nog steeds niet, mij interreseerd het geen cent hoe jij je mokka taartje verdien, nog kan het mij niet schelen dat jij persoonlijk met de Hisbollah leiders heb gesproken, en sinds het event volle bezoek, dorstig zoekt om Israel aan te vallen, en iedereen die zelfs een beetje kritiek op Israel heeft, wordt door jou als bewijs geplakt. Beste Robert, als iets door iemand geschreven wordt, is het 50% kans dat het waar is maar ook 50% kans dat het politieke propaganda is. Nu, dat jij in Zuid Libanon ben geweest geeft jou schijnbaar de grote gift om te besluiten wat wel en wat niet waar is.
  Terug naar Gaza, waarom ben jij overtuigd dat de Hamas terreur groep die daar heerst de waarheid verteld, terwijl de grensposten tussen Israel en Gaza, dag en nacht werken om de goederen naar Gaza door te laten. Weet jij hoeveel geld de Eu, VN, de humanistische organisaties verzamelen, hoe komt het dat dan nog 70% van de mensen daar van honger creperen.
  Ik heb je proberen te laten zien (over je vak, enz.),dat wat geschreven staat, ook in Google, niet altijd de waarheid is, en dat jij, net als ik, deze mededelingen voorzichtig moeten behandelen, want het kan zijn dat het niet helemaal waar is, of erger nog, geheel niet waar zijn (zoals jou tenten verhuur).
  Om mijn pubt te maken Robert heb ik eenorm veel materiaal moeten googlen, en heb ik gezien dat jij, als je ergens je tanden in heb gezet, niet loslaten wil, zoals bijvoorbeeld de scooters, de lucht vervuiling van straaljagers, en het lot van de Palestijnen. Spijtig dat jij je oude dag in haat en woede door brengt, en nog wel met foute theorien.
  Ik heb je al jaren geleden uitgelegt, dat wij, Israel, niet altijd alles op de goede manier oplossen, maar 1 – we willen vrede, en 2 – wij zijn niet zo goed in propaganda als de tegenstander, maar 3 – we zijn Gods zij dank sterker, en we blijven waar we zijn.
  Robert Rome brandt, en jij speelt op je Palestijnse viool, kijk om je heen wat er gebeurd, daar kan je iets aan doen, wat hier 3500 Km weg van je bed gebeurt kan je toch niet voorkomen.
  Wij gaan nu naar de grote feestdagen, nieuwjaar, grote verzoendag en loofhutten feest, volgens ons geloof moeten wij vergeven en vergevenis vragen, dus Robert, sorrie dat ik je zo plaag, en vergeef ik jr voor de dolle stomme dingen die jij geregeld schreef. Gelukkig nieuwjaar.

 37. Robert, na dat ik je door gezonde gevecht met de Volkskrant heb gelezen, heb ik een technische vraag (zo als je weet, ik heb ecologie en landbouw gestudeerd en mijn hele leven in gewerkt, dus over lucht vervuiling mag ik mee praten), Robert, laten we nu even jou axioma over de vervuiling discuteren, natuurlijk heb jij gelijk dat de exhaust van een vliegstuig (straaljager) de lucht vervuilt met o.a. CO2 enz. Maar dat is op een bepaalde hoogte, dat is op zin ergst, een layer van polluted air, die door de wind wordt verspreid, en nooit een lucht vervuiling kunnen worden zoals bijvoorbeeld een fabrieks schoorsteen, of onze auto’s. Ik ben zeker dat de A4 die langs jullie stadje komt, veel veel meer vervuilt dan het vlieg verkeer.
  Maar laten we even aannemen dat er een vervuiling is, die door de regen, op jullie stadje valt (hoe noemen jullie dat, zure regen?), wat kan je daar aan doen, zolang alle voertuigen op brandstof werken blijf je vervuiling houden.
  Of dat schadelijk is voor de gezondheid, denk ik niet, als het neer komt als zure regen (opgelost in water) kan je het niet in ademen, ten hoogste vervuilt het jouw stoep. Ook ben ik niet eens met de theorie van klimaat verandering d.m.v. menselijke daden. Er is misschien een schommeling in het klimaat (waarschijnlijk daar we in de richting van de zon wobbelen) dat in een paar jaar weer in geleidelijke verkoeling zal leiden. CO2 heeft daar geen bal mee te maken, en verwarming van de aarde is waarschijnlijk een blessing, want de tot kort droge steppen zullen meer water krijgen, en landbouw begunstigen. Ik denk dat All Gore een misdadiger is en zijn paniek wekken een knappe manier is om rijk te worden.

 38. David Verveer,
  == "Wij zijn niet zo goed in propaganda als de tegenstander, .. " ==
  Da’s een goeie, David. Israël heeft zelfs een apart ministerie voor ‘hasbara’ (uitleggen, lees: propaganda).
  Jaarlijks besteedt dat ettelijke miljoenen aan Nefesh B’Nefesh, het programma om Amerikaanse Joodse jongeren een paar weken in ‘hun’ Israël onder te dompelen in Israëlische propaganda. De Volkskrant besteedde hieraan op 21/8 ruim aandacht met een grote foto op de voorpagina en drie volle pagina’s met lovende teksten en grote foto’s over de Joodse Amerikaanse Tracey Goldstein voor wie Israël ‘een openbaring’ was en die daar haar ‘dappere soldaat’ Yanai ontmoette met zij gaat trouwen en heel gelukkig gaat worden in dat ‘immigratieland bij uitstek’ dat aan alle Joden die op ‘alia’ gaan meteen na hun aankomst het blauwe Israëlische paspoort uitreikt en hun een jaar lang een maandelijkse uitkering van 400 euro verstrekt, geen belasting en gratis gezondheidszorg.
  Dat weet ik nu allemaal dankzij de pure, ongebonden en onafhankelijke journalistiek van mijn (voormalig rooms-katholieke en daarna vele jaren onafhankelijke en algemeen-journalistieke) ochtendkrant. Dat nazaten van de Arabische bewoners van het voormalige Palestina geen schijn van kans maken om ooit naar het land van hun (groot)ouders terug te kunnen keren (laat staan dat zij, heaven forbid, een Israëlisch paspoort etc. krijgen), dat stond natuurlijk niet in het artikel. Wil jij beweren dat dat komt door die fantastische propaganda van de Palestijnen?

 39. David Verveer,
  == "We willen vrede.." ==
  Da’s óók een goede, David! Geloof jij dat echt zelf?
  Ik heb zojuist het goed gedocumenteerde boek ‘Oorlog als er vrede dreigt” van Anja Meulenbelt gelezen. Magistraal. Ik denk dat ik hier het hoofdstuk ‘Verwoest Palestina’ zal plaatsen.
  Henk Müller, chef van de opinieredactie van de Volkskrant, noemde dit boek in zijn recensie ‘Gedram van Anja’. Als ik dat zou betitelen als schaamteloze partijdigheid, vooringenomenheid en belangenbehartiging, zou ik subiet voor eeuwig van het discussieplatform van de Volkskrant op het internet worden verbannen als ik dat al niet was.
  Dankzij diezelfde Henk Müller mag ik de opiniepagina’s van de Vokskrant op het internet (inclusief de columns en het hoofdredactioneel commentaar) kennelijk zelfs niet lézen. Telkens als ik dat probeer, word ik automatisch omgeleid naar de algemene nieuwspagina.
  Dat moet jou toch allemaal goed doen, beste David. Dan heb je toch nog een beetje je zin.
  Ga je mij nu nog verder stalken met je persoonlijke aanvallen? Zucht..

 40. David Verveer,
  == "natuurlijk heb jij gelijk dat de exhaust van een vliegstuig (straaljager) de lucht vervuilt met o.a. CO2 enz. Maar dat is op een bepaalde hoogte, dat is op zin ergst, een layer van polluted air, die door de wind wordt verspreid, en nooit een lucht vervuiling kunnen worden zoals bijvoorbeeld een fabrieks schoorsteen, of onze auto’s. ==
  Je probeert duidelijk de aandacht af te leiden van het onderhavige onderwerp, de sluipende etnische zuivering van de Palestijnen door Israël.
  Je hebt weer eens heel slecht gelezen of weer eens verkeerd begrepen.
  Ik heb namelijk nergens beweerd dat luchtvaartsmog (contrails, zie http://www.contrails.nl ) op 10-13 km hoogte zure regen veroorzaakt en een vorm van luchtvervuiling is die de volksgezondheid bedreigt. Ik heb het zelfs nergens over de massale hoeveelheden CO2 die door het wereldwijde vliegverkeer worden uitgestoten en over de effecten daarvan op het klimaat.
  Vliegtuigsmog is door zijn samenstelling uit (bevroren) waterdamp en condensatiekernen (aërosolen) echter ongetwijfeld wél van grote invloed op het klimaat (per saldo opwarming) en op het weer (heftger, meer droogte in sommige streken, meer neerslag in andere).
  Die hoge, man-made extra laag smog ter hoogte van de tropopauze beïnvloedt natuurlijk ook de kwaliteit en kwantiteit van de zonnestraling die het aardoppervlak bereikt. Dit heeft weer een uitwerking op aardse levensprocessen.
  Het is domweg te optimistisch (naïef, dom, kortzichtig) om maar voetstoots aan te nemen dat al die gevolgen niet zullen optreden ofwel allemaal per definitie (wishful thinking) gunstig zullen zijn.

 41. @Robert,
  ==Israël heeft zelfs een apart ministerie voor ‘hasbara’ (uitleggen, lees: propaganda).==
  Je valt in de lulkoek die andere Israelbashers hier dag en nacht plaatsen :-).
  Hasbara is geen propaganda Robert, maar uitleg. Gewoon het Hebreeuwse woord voor uitleg. Niks meer en niks minder.
  In de meeste landen (waar onder Nederland) is dit deel van het ministerie van buitenlandse zaken. Zo was het ook in Israel tot voor kort. Dit veranderde pas toen er een relatief groot aantal ministers benoemd moesten worden om coalitie redenen, en er verschillende ministeries bij werden opgericht om ze allemaal een kantoortje te geven. Zodoende werdt de hasbara afdeling van het ministerie van buitenlandse zaken genomen, en apart opgericht. Grote kans dat het na de volgende verkiezingen even snel weer verdwijnt, hangt van de coalitie mogelijkheden af.
  Dat de Israel bashers ooit het woord hasbara hebben gehoord, iemand het verkeerd vertaald heeft voor ze, en ze het sindsdien te pas en te onpas gebruiken, toont slechts aan hoe weinig deze mensen in werkelijkheid van Israel af weten, ondanks hun semi-geraffineerde gebruik van grote woorden :-).

 42. E.T.,
  == "Hasbara is geen propaganda Robert, maar uitleg." ===
  Voor een jurist lees je toch bar slecht. Ik had immers geschreven: "Israël heeft zelfs een apart ministerie voor ‘hasbara’ (uitleggen, lees: propaganda)."
  == " .. toont slechts aan hoe weinig deze mensen in werkelijkheid van Israel af weten, ondanks hun semi-geraffineerde gebruik van grote woorden." ==
  Zo te zien werkt het Hasbara-ministerie er hard aan, maar haar vele vrijwilligers in binnen- en buitenland slagen er maar niet in om de Israëlische ‘uitleg’ geloofwaardig te maken. Toch is het recept simpel: Zorg dat je niet zo veel uit te leggen hebt.

 43. @Robert,
  Lees: Hasbara is geen propaganda. Je kan dit wordt nog zo vaak naar Israeliers hun hoofd gooien, maar behalve dat ze er om grinniken zegt het precies 100% geen bal :-).
  ==Zo te zien werkt het Hasbara-ministerie er hard aan, maar haar vele vrijwilligers in binnen- en buitenland slagen er maar niet in om de Israëlische ‘uitleg’ geloofwaardig te maken.==
  Dat vind jij. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de Marmara vind ik dat de Israelische hasbara het prima heeft gedaan. Van de eerste berichten dat soldaten voor de gein op arme onschuldige vredesactivisten het vuur geopent had, is er geen nieuwszender op de wereld geweest die niet de waarheid heeft laten zien, en geen kip op de aardbol die kan zeggen dat hij hem niet gehoord heeft. Natuurlijk voor de automatische Israel bashers maakt dat geen bal uit en Israel per definitie schuldig (al was het om dat ze bestaat), maar als je een iets academischer look zou gebruiken zou je dit ook inzien.
  ==Toch is het recept simpel: Zorg dat je niet zo veel uit te leggen hebt.==
  Zolang Israel dag en nacht wordt aangevallen op dingen die ze nooit gedaan heeft of niks te maken hebben met the real world, zal ze aan hasbara moeten doen.
  Persoonlijk vond ik het lange tijd overbodig. De wereld denkt maar waar hij zin in heeft vond ik. Maar toch, voor wie het belangrijk vind, is het duidelijk dat het niks te maken heeft met veel uit te leggen hebben of niet.
  To sum it up: Opdat Israel niet veel meer uit te leggen heeft, moet ik alle antisemieten, Israel bashers, en andere leugenaars en fabeltjes verzinnaars van de aardbol halen. Aangezien dat niet reeel is, zal Israel moeten blijven uitleggen.

 44. E.T.
  == "en Israel per definitie schuldig (al was het om dat ze bestaat).." ==
  Met deze nare suggestie ga je te ver. Israël bestaat, heeft een ‘uit wanhoop geboren bestaansrecht’ en blijft dus bestaan, maar niet ten koste van alles en iedereen.
  Israël heeft zijn slechte reputatie in de wereld te wijten aan zijn eigenzuchtigheid, zijn geringe respect voor wat jij in jouw in ‘Open blog’ zo smalend ‘christelijke’ waarden noemde en in ieder geval aan schrikbarend weinig respect voor de fundamentele rechten en gerechtvaardigde wensen en verlangens (‘pursuit of happiness’) van zijn oorspronkelijke Arabische bevolking.

 45. E.T.,
  == "Hasbara is geen propaganda." ==
  Die herhaalde ontkenning van een onmiskenbare realiteit is óók propaganda.
  Journalist en correspondent Joris Luyendijk opende onze ogen voor deze realiteit in zijn boek ‘Het zijn net mensen’. Kritische en onafhankelijke journalistiek is onmisbaar bij het ontmaskeren van machtsstructuren en de manieren waarop zij hun doeleinden trachten te bereiken.Nothing and nobody can beat real and vital democracy." Dat moet iemand nog eens aan Israël uitleggen..
  == "Opdat Israel niet veel meer uit te leggen heeft, moet ik alle antisemieten, Israel bashers, en andere leugenaars en fabeltjes verzinnaars van de aardbol halen." ==
  Wees voorzichtig met dit soort uitingen die alleen maar nare suggesties oproepen.

 46. @Robert, dit is waarschijnlijk de laatste brief van mij aan jou. Andere hadden mij gewaarschuwd dat niets interresant van jou kon komen, dat jij alleen maar kean plakken , net zo als je broer.
  Er is bij jou geen argument mogelijk, want je ken de materie niet en begrijpt niet wat je leest en schrijft.
  Zelfs jou stokpaardje van contrails kan je niet als deskundige bespreken, en schrijf je onzin.
  Nee Robert, ik hou van jou te plagen, maar domme mensen plagen is niet leuk, ik dueleer veel lievel met Arjan dan jou of Mihai. Met Arjan, waar ik geheel niet eens ben, en die probeert de gehele tijd het topic te veranderen, weet ik dat hij mijn antwoorden leest, en begrijpt, met jullie fietsbellen heb ik dat gevoel niet.
  Ergo, ik zal niet meer op jou blogs reageren, en zeker niet antwoorden als je op mijn blog reageert. Het ga je goed, Shalom
  David

 47. David Verveer,
  == "Er is bij jou geen argument mogelijk, want je ken de materie niet en begrijpt niet wat je leest en schrijft." ==
  Op 14:45u, 14:56u en 15:18u heb ik serieus en met veel argumenten gereageerd op jouw bijdragen en persoonlijke aanvallen. Wat een verspilling van tijd en moeite. Ik hoop dat je je aan je belofte zult houden om mij niet meer lastig te vallen met allerlei niet ter zake doende nonsens. Dag David, sterkte met jezelf.

 48. @Robert,
  Op je bericht van 18:09:
  Israel heeft haar slechte reputatie in de wereld te danken aan het simpele feit dat zij niet meer zwicht voor elk windje wat de wereld laat. In plaats van alle eisen van de wereld te accepteren ook ten koste van hun eigen welzijn, staan de Joden voor de variatie recht overeind en doen ze wat het beste voor hun is, net even voor wat de wereld van haar eist.
  Als je de geschiedenis er op nakijkt zal je zien, dat altijd dat Israel zo handelde, haar reputatie in de wereld verslechterde. Nothing new under the sun.
  Israel kan deze reputatie binnen 24 uur veranderen, door alle eisen van de wereld aan de te nemen. De wereld zal daarna dol op haar zijn, maar zal zij nog zijn?
  Op je bericht van 18:56:
  Je draait er aardig om heen, maar feit is en blijft dat het woord hasbara nou eenmaal geen propaganda betekent maar heel iets anders. Wil jij het toch blijven herhalen? Be my guest. Je zet er alleen jezelf voor schut, niemand anders.

 49. E.T.,
  == "Be my guest." ==
  Ho, ho, jij bent hier míjn gast. Of wil je mijn weblog ook al annexeren? Slechte gewoonte,
  De bedoeling van al die hasbara is onmiskenbaar propaganda voor politieke doeleinden en ter rechtvaardiging van stelselmatige ongelijkheid van mensen op grond van hun afkomst.

 50. @Robert,
  Je kan er nog 53 keer om heen draaien. Hasbara betekent niet wat jij er van maakt, en zo is het nou eenmaal. Nu 101 keer gaan zitten vertellen dat ook als het het niet precies betekent het toch bedoeld, please man, schrijf een Nederlands-Hebreeuws woordenboek als je het allemaal zo goed weet. Otherwise, ongeacht wie de gast is, je maakt een fool van je zelf, trust me on this one.

 51. E.T.
  == "Hasbara betekent niet wat jij er van maakt." ==
  Ik heb iedere keer verteld dat ‘hasbara’ inderdaad oorspronkelijk ‘uitleg’ betekent, maar dat Israël dit begrip misbruikt als eufemisme voor de schaamteloze propaganda waarmee jouw land zijn stelselmatige wandaden probeert te verbloemen. Jij levert daarvan het onmiskenbare bewijs met jouw weblogs onder het nationalistische gewapper met de Israëlische vlag.
  == "53 keer, 101 keer, 1001 keer, .." ==
  Jij bent kennelijk dol op (zwaar overdreven) getallen. Ben jij behalve een orthodoxe fundamentalist en kolonist ook een kabbalist?

 52. @Robert,
  Israel misbruikt geen enkel begrip. Het zijn jij en je vrienden die hier de ganse dag ‘hasbara’ roepen alsof het een vies woord is :-).
  Bedenk dat ik nu met elk bericht van jou ga zitten reageren met ‘uitleg-uitleg’ te roepen. Zal dat niet enorm stom staan in jouw ogen als een Nederlander die de Nederlandse taal goed beheerst?
  Je hoeft de vraag niet te beantwoorden, het is een non-disussie wat mij betreft (kans is klein dat ik deze thread nog bekijk). Als jij door wil gaan met ‘hasbara’ roepen, ehhh, ik mag niet be my guest zeggen van jou, maar doe lekker waar je zin in hebt. Ik heb nog nooit iemand met kracht tegen gehouden om een idioot van zichzelf te maken, en ga er nu niet mee beginnen :-).

 53. Als vervolg op dit weblog staat nu de tekst van een hoofdstuk uit het lezenswaardige boek van Anja Meulenbelt op mijn VK weblog ‘ "Gedram" noemde VK’s opiniechef het boek ‘Oorlog als er vrede dreigt’ van Anja Meulenbelt. Ach ja.. ‘ Hierbij alvast de eerste alinea:De verwoesting van Palestina.Onder onze ogen is Palestina verwoest. Eerst het land, in 1948. Niet alleen werd tachtig procent van de Palestijnse bevolking tot rechteIoze en statenloze vluchtelingen gemaakt, toen zij eenmaal over de grenzen waren verjaagd werden meer dan vierhonderd dorpen verwoest, de namen van de kaart verwijderd alsof ze er nooit waren geweest. Moskeeën die waren blijven staan werden in gebruik genomen als veestallen of restaurants, graven van islamitische voorouders werden ‘verjoodst’, islamitische begraafplaatsen verdwenen onder asfalt.[70]
  Ook de geschiedenis van de Palestijnen moest verdwijnen. Palestijnse kinderen op de Arabische scholen mag niet worden onderwezen wat er met hun grootouders is gebeurd. Het woord ‘nakba’ mag niet in hun schoolboeken voorkomen, evenmin als hun culturele erfenis: er staan geen Arabische gedichten in. De geschiedenis van Israël is herschreven alsof er nooit Palestijnen hebben bestaan en Palestina een leeg en verwaarloosd land was, met hoogstens wat Arabieren die vrijwillig vluchtten en net zo goed in een van de vele Arabische landen konden wonen."

  Uit:
  (Anja Meulenbelt, ‘Oorlog als er vrede dreigt’, ISBN 978 90 263 2290 7, Ambo Amsterdam, 2010, pag 236-239.)Lees verder op mijn weblog http://www.vkblog.nl/bericht/343678/ en koop dat boek!

 54. Als ik palestijn was ( die overigens niet bestaan) was ik allang bij mijn familie in Jordanie gaan wonen en gunde ik de Joden hun kleine stukje land. Het is bijna hetzelfde als verhuizen van de provincie Holland naar Drenthe of Overijssel…..
  Maar nee , de moslim arabieren willen alles uit de kast halen om het zo gehate ( grotendeels gebaseerd op jaloezie) Joodse volk kapot te maken. Ik begrijp nu ook waarom de kleur van de Islam groen is , groen is de kleur van de jalouzie
  Wat een gezeur allemaal !

Laat een reactie achter op Robert van Waning Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s