'Gedram' noemde VK's opiniechef het boek 'Oorlog als er vrede dreigt' van Anja Meulenbelt. Ach ja..

’Gedram van Anja’ noemde VK’s opiniechef Henk Müller het boek ‘Oorlog als er vrede dreigt’ van Anja Meulenbelt, dat gaat over Israël en ‘het Palestijnse probleem’.

Müller noemt die aanhalingstekens in de subtitel veelzeggend:

“De teneur is dat je zielige Palestijnen hebt die niets liever willen dan burgers te zijn van een democratische staat – en kwaadwillende Israëli’s die nog liever oorlog voeren dan Palestijnen hun rechten te geven.”

Volgens Henk Müller maakt Meulenbelt een ‘karikatuur van een complex probleem’:

“Niet dat ze niet af en toe een punt scoort, maar haar eenzijdig begrip maakt de lezer murw.”

Die ‘karikatuur’ is ondertussen wel toegelicht met 685 eindnoten en gebaseerd op een literatuurlijst die 489 bronnen omvat..

De manier waarop Müller het magistrale werk van Anja Meulenbelt afkraakte, riep  herinneringen op aan het vernietigende oordeel van VK-columniste Anet Bleich over het stevig gedocumenteerde boek ‘Beyond Chutzpah’ van Norman G. Finkelstein: “Broddelwerk.”

Deze recensie deed ook denken aan de nare suggestie waarmee VK-columnist en –commentaarschrijver Paul Brill zijn recensie van het standaardwerk ‘De Israël Lobby’ van de Amerikaanse hoogleraren John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt afsloot: “Je houdt aan hun boek een nare smaak over.”

Waarschuwing: Kritische lezers die het wagen om hierin een lijn te ontdekken, worden voor altijd verbannen naar de Goelag van de Volkskrant zonder dat iemand van de onafhankelijke Nederlandse journalistiek ooit aandacht aan hun lot zal schenken.

Henk Müller is de man die mij nu ruim negen maanden geleden (kennelijk permanent) verbande uit de reactieruimtes onder de opiniestukken van de Volkskrant. De reden was dat ik een ironische, kritische, maar op zichzelf volkomen fatsoenlijke reactie had geschreven op een column van VK-columnist Paul Brill.

Sindsdien mag ik van Müller ook niet meer meedoen aan de publieke discussies op het daartoe bestemde openbare platform op de internetsite van de Volkskrant.*) Door die verbanning kan ik de opiniepagina’s (met columns en commentaar) van de Volkskrant op het internet zelfs niet meer lézen! In een mediacratie heeft de journalistiek de praktisch onbeperkte (want ongecontroleerde) macht, en die gaat héél ver..

Omdat ik toch al verbannen ben, mag ik misschien voorzichtig opmerken dat bepaalde boeken niet hoeven te rekenen op een onafhankelijke beoordeling door de Volkskrant.

Het boek van Anja Meulenbelt verdient het om gelezen te worden door zowel critici en als verdedigers van de verdrijving, beroving, bezetting en onderdrukking door Israël  van de oorspronkelijke Arabische bevolking van Palestina. Het zal voedsel geven aan de discussie tussen deze twee partijen, zodat die tenminste concreet ergens over gaat.

Als vervolg op mijn vorige [door de VK opgeheven] VK weblog (‘ “Palestijnen”: etnische zuivering door middel van aanhalingstekens’, geef ik hier de tekst van een hoofdstuk uit het lezenswaardige boek van Anja Meulenbelt:

(‘Oorlog als er vrede dreigt’, ISBN 978 90 263 2290 7, Ambo Amsterdam, 2010, pag 236-239.)

De verwoesting van Palestina.

Onder onze ogen is Palestina verwoest. Eerst het land, in 1948. Niet alleen werd tachtig procent van de Palestijnse bevolking tot rechteIoze en statenloze vluchtelingen gemaakt, toen zij eenmaal over de grenzen waren verjaagd werden meer dan vierhonderd dorpen verwoest, de namen van de kaart verwijderd alsof ze er nooit waren geweest. Moskeeën die waren blijven staan werden in gebruik genomen als veestallen of restaurants, graven van islamitische voorouders werden ‘verjoodst’, islamitische begraafplaatsen verdwenen onder asfalt.[70] Ook de geschiedenis van de Palestijnen moest verdwijnen. Palestijnse kinderen op de Arabische scholen mag niet worden onderwezen wat er met hun grootouders is gebeurd. Het woord ‘nakba’ mag niet in hun schoolboeken voorkomen, evenmin als hun culturele erfenis: er staan geen Arabische gedichten in. De geschiedenis van Israël is herschreven alsof er nooit Palestijnen hebben bestaan en Palestina een leeg en verwaarloosd land was, met hoogstens wat Arabieren die vrijwillig vluchtten en net zo goed in een van de vele Arabische landen konden wonen.

Terwijl de islamitische landen eens een toevluchtsoord waren voor de joden die vluchtten voor de jodenvervolgingen in Europa, is de geschiedenis nu herschreven alsof moslims en Arabieren altijd al Jodenhaters zijn geweest, en elk verzet tegen lsraël op niets anders neerkomt dan antisemitisme. Zelfs het deel van de geschiedenis waaruit blijkt dat joden, islamitische en christelijke Palestijnen in Palestina in vrede met elkaar leefden tot de komst van de zionisten moet verdwijnen en worden ontkend. [70] Na de bezetting, in 1967, werden opnieuw honderdduizenden Palestijnen vluchteling, werd wat was opgebouwd opnieuw verwoest. Vervolgens werd het Palestijnse volk nog verder uiteengereten, in wat Baruch Kimmerling ‘politicide’ noemt: geen genocide, hoewel die op kleine schaal ook plaatsvindt, maar een stelselmatige strategie om de Palestijnen als sociale, politieke, economische en culturele eenheid te vernietigen. [72]

En dit is voor de Palestijnen, en voor de mensen die voor hun rechten opkomen, het onverdraaglijke: het gebeurt gewoon onder onze gen. Wij doen aan de verwoesting en de rechteloosheid van de Palestijnen mee door te accepteren dat ook onze regering Harnas boycot, de VS doet eraan mee door te accepteren dat Hamas geen onderhandelingspartner is, en alleen Abbas, en dus de Westoever, mee mag praten. [73]

En nog willen heel veel mensen het niet weten. En herhalen ze alleen de mantra: Hamas, dat zijn terroristen, daar praat je niet mee. Wat de Palestijnen kunnen doen: proberen te overleven. Vechten om het laatste beetje land dat ze nog hebben. Ik herinner me Michael Warchawski, die tijdens een lezing zei dat hij weleens jaloers was op Palestijnen. Doodmoe kwam hij soms thuis, na weer een demonstratie en weer een protestbijeenkomst, en nog had hij het gevoel als Israëli niet voldoende gedaan te hebben. ‘En vergis je niet, ik heb geen reden om met Palestijn en te willen ruilen, maar als zij aan het eind van de dag nog leven hebben ze genoeg gedaan.’ ‘To exist is to resist’ is een slogan die je op Palestijnse muren kunt vinden. Niet verdwijnen. Zichtbaar blijven. De wereld niet laten vergeten dat je nog bestaat.

Tony Judt noemt het de ‘feitelijkheid’ van de Palestijnen. [74] Wat de Palestijnen kunnen doen, tegen het vijandbeeld Arabier in, is laten zien dat ze mensen zijn, geen geboren terroristen, geen monsterlijke extremisten die hun kinderen opofferen voor de jihad, maar gewoon mensen die zich ertegen verzetten dat ze van de kaart worden geveegd.

Eens, vóór I967, leek het erop dat de Palestijnen in de geschiedenis zouden verdwijnen, zoals dat ook met andere volken is gebeurd. Maar ze zijn er, hebben een nationale beweging opgezet, hebben twee intifada’s uitgevochten die henzelf niets hebben opgeleverd, behalve dat de buitenwereld sindsdien liet meer kan vergeten dat ze bestaan.

Ja, het zou helpen als ze hun legitimiteit versterken door zich aan de mensenrechten en het internationaaI recht te houden, en onderzoek zouden doen naar de schendingen daarvan tijdens de aanval op Gaza. [75] Ja, ze kunnen proberen hun verhaal in het Westen te vertellen, al hebben ze daarvoor niet een fractie tot hun beschikking van de enorme geoliede propagandamachine van Israël. En hebben ze niet het oordeel dat wij hen zien als horende bij ‘ons’. De Palestijnen binnen Israël beginnen zich steeds meer te roeren.

Lang is gedacht dat zij geen echt probleem zouden vormen, omdat ze een betere levensstandaard hadden dan de Palestijnen in de vluchtelingenkampen, en ze zeker een aantal voorrechten hebben ten opzlchte van de Palestijnen in Gaza. Toch wordt hun stem luider. Ze worden onder de rechtse regering, die haar Arabierenhaat niet eens meer verhult, geconfronteerd met toenemende discriminatie en racisme, en de rechtse politici laten steeds luider weten dat ze wat hun betreft het land uit gezet kunnen worden. Vanzelfsprekend leven ze mee met wat virtueel of echt hun familie is in Gaza. En vanzelfsprekend wordt het feit dat ze als tweederangs burgers worden behandeld steeds onverdraaglijker. [76]

Noten bij dit hoofdstuk in het boek ‘Oorlog als er vrede dreigt’:

70 . Net als de joden verbieden ook de moslims de ontruiming van hun begraafplaatsen.

71. Hierover bijvoorbeeld het boek van Yakov Rabkin, A Threat from Within. En verhalen van joden uit Arabische landen, in Arthur Neslen, Occupied Minds. Ook Feldman, ‘A Jewish American’s Evolving View of Israel’: “wanneer de Koran werkelijk Jodenhaat zou bevatten, dan hadden de moslims al heel lang geleden alle joden Palestina uit gegooid. In werkelijkheid leefden ze vreedzaam samen, wat zelfs Arabierenhater Morris toe heeft moeten geven” .

72. Kimmerling, Politicide. Zie ook Meron Benvenisti, ‘United we stand’.

73. Dit zegt ook Schlomo Ben-Ami, ‘Scars of War, Wounds of Peace’, p.324. Wanneer wordt gesproken over ’onderhandelen met de Palestijnen’ lijkt het alleen te gaan over de leider van Fatah, op de Westoever, terwijl duidelijk is dat hij niet meer representeert dan een kwart van het Palestijnse volk: niet de Palestijnen binnen Israël, niet de vluchtelingen, en niet die in Gaza. Zie ook Mally en Siegman, ‘The Hamas Factor’

74. Judt, in een artikel over Edward Said in ‘ReappraissaIs’, p.168.

75. Het Goldstone rapport heeft er terecht op gewezen dat ook Harnas het recht heeft geschonden. Het antwoord daarop, dat raketten niet bedoeld waren om burgers te raken is daarbij uiteraard volstrekt onvoldoende. De vraag blijft uiteraard welke andere middelen de Palestijnen dan wel hebben om zich legitiem te verzetten.

76. Cook, ‘Israel’s Arab Citizens Call General Strike’.

*)
Voor mensen die denken dat ik mij vast wel erg grof, beledigend en/of bedreigend moet hebben uitgelaten om mijn permanente verbanning uit de reactie- en discussieruimtes van de Volkskrant te rechtvaardigen, geef ik hierbij eerst de alinea in de column ‘Obama’s lakmoesproef’ (VK 27-11-2009) van Paul Brill waarop ik had gereageerd:

“Kunnen bepaalde problemen in de wereld worden omzeild of verlicht door ze domweg anders te definiëren? Het lijkt er wel eens op dat sommigen menen dat dit inderdaad mogelijk is. Vorig weekeinde woonde ik een grote internationale veiligheidsconferentie bij in de Canadese havenstad Halifax. Alle hot issues kwamen aan bod: de toekomst van de NAVO, Afghanistan, Pakistan, Iran, het Midden-Oosten, zeepiraterij, nucleaire ontwapening.”
[Opm: Iran ligt ín het Midden-Oosten, net als Israël. RvW]

En dit is wat ik in mijn (door de redactie verwijderde) reactie had geschreven:

“Knap hè, hoe Paul Brill met zijn verwijzing naar ‘het Midden-Oosten’ het noemen van Israël als ‘hot issue’ zorgvuldig vermijdt. Hij laat echter geen gelegenheid onbenut om Iran in een kwaad daglicht te stellen. Ook hier niet, dus. Iran moet natuurlijk goed in de gaten worden gehouden, maar Israël is en blijft nog altijd ‘the hottest issue of them all’ met zijn systematische schendingen van het internationale recht (waaronder kernwapenverdragen). “

Erg hè?

Zie: ‘Verbannen door de Volkskrant vanwege meningsuiting’.

En : ‘Verbannen vanwege kritiek op een column. Kan het gekker?’

 

26 gedachten over “'Gedram' noemde VK's opiniechef het boek 'Oorlog als er vrede dreigt' van Anja Meulenbelt. Ach ja..

 1. Dag Ruud, Ik miste jouw bijdragen bij een paar recente discussies. Ben jij ook verbannen? Ook permanent? Of hebben ze jou dat ook niet verteld?

 2. Ruud,
  Oh jé. Worden jouw bijdragen hier dan ook weggehaald? Volgens mij is dit mijn persoonlijke weblog en ben ik de eerstverantwoordelijke voor de inhoud ervan. Zolang ik hier geen dingen schrijf of laat schrijven die grof beledigend, smadelijk, bedreigend of opruiend zijn of in flagrante strijd met gerechtvaardigde belangen van de eigenaar van deze website, zal een moderator zich tot eerst tot mij moeten wenden als hij/zij bezwaar heeft tegen bepaald bijdragen. Volgens mij mag daarbij alleen de inhoud daarvan worden beoordeeld, en niet de persoon van auteur.
  Vanmiddag schreef ik nog aan de nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant:"Ik mag nog steeds niet de opiniepagina’s van de Volkskrant (inclusief de columns en het commentaar) op het internet LEZEN. Behalve vrije burger ben ik ook abonnee, mind you!
  Het is mij ook nog steeds verboden om op opiniestukken, columns en commentaar te reageren. Mijn jarenlange deelname aan de publieke discussies op het openbare discussieplatform op uw website wordt nu ook al negen(!) maanden geblokkeerd. Dit heeft allemaal te maken met een (kennelijk permanente, al is mij dat nooit verteld) verbanning door de opinieredactie van uw krant vanwege een ironische, op zichzelf volkomen fatsoenlijke, maar kennelijk rake kritiek op de onmiskenbare partijdigheid en vooringenomenheid van één van uw columnisten.
  Kritiek, ook scherpe en ironische, moet toch kunnen en mogen?
  U noemde mijn kritiek op Paul Brill ‘overdreven’, maar columnisten wordt toch ook niet het zwijgen opgelegd als zij kritiek uiten op een falende politicus en daarbij misschien wat overdrijven?Wij leven toch in een democratie waarin het recht, de waarde, de functie van vrije meningsuiting en van een open en kritisch publiek debat wordt erkend en beschermd door onze Grondwet en door onze vrije pers?"

 3. AJ-Raalte,
  == "Bedankt, Robert. Na dit voorproefje hoef ik dat boek in elk geval niet meer te lezen. Scheelt weer een hoop tijd en ergernis. ==" ==
  You’re welcome. Ja, vervelend hè, die werkelijkheid? Dankzij alle propaganda door E.T. c.s blijven wij op de hoogte van de manier waarop onze opponenten denken over ‘het conflict’ en de Palestijnen (zonder aanhalingstekens). Dat zou jij ook kunnen doen. Daar word je in ieder geval niet (nog) dommer van.

 4. Wie neemt Anja Meulenbelt nou nog serieus? Haar grootste verdienste is dat zij de Nederlandse taal verrijkt met het nieuwe woord ‘Meulenbelten’: censuur toepassen op eigen site.
  Dat heeft ze nodig omdat ze er maar wat op los babbelt, zie onze ontmaskering op:http://www.likud.nl/schild.html

 5. Een weloverwogen eerlijk stukje. Jammer dat niet iedereen dat waardeert. Ook de lange armen van de Israëlische propagandamachine reiken ver.

 6. @ Robert van Waning 27-08-2010 18:38
  """Ja, vervelend hè, die werkelijkheid? Dankzij alle propaganda door E.T. c.s blijven wij op de hoogte van de manier waarop onze opponenten denken over ‘het conflict’ en de Palestijnen (zonder aanhalingstekens). Dat zou jij ook kunnen doen. Daar word je in ieder geval niet (nog) dommer van. """
  Met de werkelijkheid heeft Anja’s eenzijdige anti-Israelgedram in elk geval weinig tot niets te maken.
  En van ET’s informatie word ik zeker niet dommer. Daar heb je gelijk in.
  @ on_yer_bike 27-08-2010 19:41
  Helaas reiken de armen van de mohammedaanse olielobby met zijn mijarden petrodollars heel wat verder.

 7. Anja Meulenbelt vergelijk ik wel eens met een afgewezen minnares.
  Ze wilde zo graag Joods zijn, en dat is haar nooit gelukt.
  Haar liefde voor joden is in al die jaren omgeslagen in haat tegen alles wat Joods is.
  In haar boek,’Een kleine moeite,’ komt dit diepe verlangen heel duidelijk naar voren.
  Citaat uit Een kleine moeite van Anja Meulenbelt.Blz 69over de geschiedenis van mijn familie tijdens de oorlog. Al die oude
  geschiedenissen, wil je dat echt? Ik probeer uit te leggen waarom.
  Dat het me is opgevallen dat bijna al mijn grote liefdes joods waren, en ook
  veel van mijn vriendinnen en vrienden, alsof ik het opzoek.
  Zoveel zijn er niet meer, zeg ik, het kan geen toeval zijn. En dan: hoeveel familieleden,
  voorzover ik ze ken, zijn niet getrouwd of hertrouwd met joden?
  Is die tante niet joods, vraag ik, en de schoonzoon van de vriend van oma,
  en hoe komt oma trouwens aan die joodse naam?

  Wat haar nieuwe boek betreft, niet meer dan een propaganda stuk, van het
  niveau Joseph Goebels.
  Anja Meulenbelt is verleden tijd!!

 8. Over wat Anja Meulenbelt allemaal geschreven heeft weet ik (nog) weinig, maar een aantal citaten van haar doen me herinneren aan de opmerking van Norman Finkelstein dat het conflict "remarkebly uncontroversial" is. Om vervolgens 400 pagina’s te schijven over de manieren waarop het conflict steeds meer oneigenlijk geproblematiseerd wordt (Beyond Chutzpah). Wat Likoed Nederland bedoelt met "ontmakering" begrijp ik niet en dat blog van L.N. heb ik vrijwel geheel uit mijn hoofd overgeschreven in een reactie, inclusief opmerkingen waarin ik de daden van het IDF gelijkschakelde met sommige daden van Hamas. Van L.N. kunnen we in de komende "directe besprekingen" nog wel meer verwachten. Van die kant wordt bij voorbaat al gesuggereerd dat het "historisch gezien" zeer moeilijk is om tot serieuze vredesbesprekingen te komen met Palestijnen. Natuurlijk ligt het precies andersom.

 9. Arjan Fernhout misschien moet je ook eens boeken gaan lezen
  die niet bij voorbaat anti Israël zijn.
  En misschien zou je eens de goede raad van Yochanan Visser
  moeten opvolgen, namelijk Israel bezoeken, en met eigen ogen
  en oren ervaren hoe het leven van de Palestijn in de West
  Bank werkelijk is.

 10. @ Meneer Plezier
  I take nothing for granted. Er staan ook boeken van Alan Dershowitz op mijn boekenplank (The case for Israël, Preemption). Na vergelijking met boeken van Maoz, Ben-Ami en Finkelstein blijft er van Dershowitz niet veel over dan een advocaat c.q. propagandist. Hava nagila hava verhaaltjes zoals van Likoed Nederland op haar blog zijn mij met de paplepel ingegoten door een joodse tante. In Israël ben ik vaak geweest. "Defending the Holy Land" van Zeev Maoz is bepaald niet een anti-Israël boek, maar een boek met (strategische) aanbevelingen voor Israël. En een boek waarin het verhaaltje van LN ontmanteld wordt.

 11. Jan Plezier,
  == "Wat haar nieuwe boek betreft, niet meer dan een propaganda stuk, van het niveau Joseph Goebels." ==
  Kan je deze ernstige beschuldiging aan het adres van Anja Meulenbelt staven met één citaat uit haar boek ‘Oorlog als er vrede dreigt’? Zo niet, dan zegt dit genoeg over jouw streven, jouw methoden en jouzelf.
  Anja Meulenbelt schrijft aan het einde van haar onmisbare boek juist:"Er zou weer ruimte kunnen komen voor die andere kant van het jodendom, de kosmopolitische, humanistische naar buiten gerichte vorm van jodendom die zo ontzettend veel aan cultuur heeft voortgebracht, en de belangrijkste denkers, schrijvers en musici. Uit Israël komt weinig dat in de rest van de wereld van enige betekenis is en dat is niet voor niets, want wie zich opsluit in een monocultuur brengt geen Freud, Einstein, Marx of Hannah Arendt voort – die allemaal zijn geworden wat ze zijn geworden omdat ze zich niet opsloten in een getto van separatistisch nationalisme, maar zonder ooit hun joodszijn te verloochenen openstonden voor de omringende cultuur."
  Als jij dit propaganda noemt, waarvoor dan eigenlijk? Als het boek van Anja Meulenbelt volgens jou een pleidooi is voor het vervolgen, onderdrukken en zelfs laten verdwijnen van een kwaadaardig en inferieur volk, welk volk dan?

 12. Jan Plezier,
  == "Anja Meulenbelt vergelijk ik wel eens met een afgewezen minnares. Ze wilde zo graag Joods zijn, en dat is haar nooit gelukt. Haar liefde voor joden is in al die jaren omgeslagen in haat tegen alles wat Joods is. In haar boek,’Een kleine moeite,’ komt dit diepe verlangen heel duidelijk naar voren." ==
  Uit jouw citaat van 27-08-2010 21:08 blijkt inderdaad Anja’s liefde voor veel Joden. Kan je ook een citaat geven waaruit blijkt dat zij ‘alles haat wat Joods is’?

 13. @Arjan,
  ==I take nothing for granted. Er staan ook boeken van Alan Dershowitz op mijn boekenplank (The case for Israël, Preemption). Na vergelijking met boeken van Maoz, Ben-Ami en Finkelstein blijft er van Dershowitz niet veel over dan een advocaat c.q. propagandist. Hava nagila hava verhaaltjes zoals van Likoed Nederland op haar blog zijn mij met de paplepel ingegoten door een joodse tante. In Israël ben ik vaak geweest. "Defending the Holy Land" van Zeev Maoz is bepaald niet een anti-Israël boek, maar een boek met (strategische) aanbevelingen voor Israël. En een boek waarin het verhaaltje van LN ontmanteld wordt.==
  Dus je geeft eindelijk toe dat 90% van je informatie uit boeken komt. Ok, dat is een grote vooruitgang.
  Je schrijft ook vaak in Israel te zijn geweest, maar if I may ask, wanneer was dat voor het laatst? Ik bedoel, praat je nu over je kindertijd in Israel van tientallen jaren geleden als je over ‘vaak in Israel’ spreekt, of over de laatste jaren, inclusief bezoeken aan de gebieden waar je zo graag over mee praat en alles van denkt te weten enz.?

 14. @Robert,
  Ik ken Anja Meulenbelt niet, en had haar naam nooit gehoord voor ik op het VKblog kwam. However, een keertje kwam ik via een link op een van de blog’s hier op haar site terecht. Een heel anti-Israel stukje (nee, ik vergis me natuurlijk, ik bedoel een onderbouwd kritiek op Israel stukje), waar ik op reageerde met enkele korte en inhoudelijke weerleggiingen van wat ze geschreven had, wat gewoon technisch onjuist was. Het mocht er niet komen te staan van mvr. Meulenbelt.
  Vanaf dat moment is het vrij duidelijk waar zij voor staat, hoe zij handeld, en in mijn ogen ook hoe (on)betrouwbaar ze is. Immers, als ze achter haar woorden zou staan, zou ze even makkelijk kritiek op haar artikelen accepteren en deze serieus te woord gaan. Maar goed, Nederland schijnt het leuk te vinden vrouwen te produceren die Israel bashing als levenstaak zijn en er zeker van zijn dat de hele wereld ze serieus neemt :-).

 15. E.T.,
  == "Het mocht er niet komen te staan van mvr. Meulenbelt." ==
  Je weet dat ik verwijderingen en verbanning principieel afkeur, tenzij iemand anoniem grove, persoonlijk beledigende, smadelijke of bedreigende dingen heeft geschreven of doelbewust probeert om de discussie te verstoren met kreten die nergens op slaan.
  Ik vond de keren dat jij mijn inhoudelijke bijdragen van jouw weblog verwijderde ook heel vervelend.
  Ondanks het feit dat ik jou – in tegenstelling tot Anja Meulenbelt – niet betrouwbaar vind, deel ik je verontwaardiging over het feit dat jij je mening niet op een fatsoenlijke manier mocht uiten en ik leef dus met je mee. Sterkte ermee.
  PS
  Valt het je op dat ik die aantijgingen van JanPlezier aan het adres van Anja Meulenbelt niet heb verwijderd, ondanks het smerige gehalte ervan en ondanks het feit dat hij zijn beschuldigingen niet kon of wilde staven?
  Ik beschouw zulke inzendingen als zelfgetimmerde schandpalen waaraan ik mensen graag laat bungelen als zij dat zelf zo graag willen.
  JanPlezier heeft zijn eigen weblog trouwens permanent voor mij geblokkeerd. Kennelijk is hij niet opgewassen tegen kritiek en tegenspraak. Hij wil alleen maar schelden, verder niets. Pathetic, maar in jouw kringen niet uitzonderlijk.

 16. JanPlezier,
  Lulkoek.
  Ik ben door de opinieredactie van de Volkkrant ‘slechts’ verbannen uit hun openbare reactie- en discussieplatform waarbij mij zelfs het lézen van alle opiniestukken van de VK op het internet (inclusief columns en hoofdredactioneel commentaar) onmogelijk is gemaakt.
  Het VK weblog is voor mij echter nog onbeperkt toegankelijk, tenzij bloggers mij al of niet tijdelijk hebben geblokkeerd omdat zij – net zomin als VK-columnist Paul Brill en VK-opiniechef Henk Müller – niet openstaan voor weerwerk, tegenspraak en kritiek.

 17. @Robert,
  ==Ondanks het feit dat ik jou – in tegenstelling tot Anja Meulenbelt – niet betrouwbaar vind, deel ik je verontwaardiging over het feit dat jij je mening niet op een fatsoenlijke manier mocht uiten en ik leef dus met je mee. Sterkte ermee.==
  Het kan me geen biet schelen dat Meulenbelt geen reacties op haar site wil die niet over een komen met haar politieke verhaaltje. Ze interesseert mijn kleine pink nog niet eens. Het duidt alleen in mijn ogen aan dat ze zo betrouwbaar is als de pest. Als ze eerlijk en stevig in haar schoenen zou staan, zou ze rustig ook bewijzen van het tegen over gestelde aan durven, i.p.v. alleen haar interpretatie of visie te laten staan.
  ==Valt het je op…==
  Nee, heb het niet gelezen.

 18. E.T.
  == "Als ze eerlijk en stevig in haar schoenen zou staan, zou ze rustig ook bewijzen van het tegenovergestelde aan durven, i.p.v. alleen haar interpretatie of visie te laten staan." ==
  Precies. Maar waarom verwijder jij zelf dan eigenlijk kritische reacties op jouw weblogs?! Daarmee maak je ook niet bepaald een sterke indruk op je opponenten en op de mensen die meelezen.

 19. @Robert,
  Zoals je dondersgoed weet verwijder ik geen kritische reacties op mijn blogs. Het enige wat ik verwijder zijn lange lappen geciteerde tekst die zonder bijdrage van de plaatser worden geplaatst, en in sommige gevallen dat iemand met alle macht een blog probeert te kapen naar een heel ander onderwerp dan waar het over gaat. In al deze gevallen, verwijder ik vrijwel nooit iets zonder herhaaldelijk te waarschuwen (en de berichten in tussen tijd te laten staan).
  Dat jij liever net doet alsof ik verwijder waar kritiek in voorkomt is een leuke propaganda stunt van je, maar die moet je toch bewaren tegen over de lezers die er in trappen. Tussen jou en mij, weten we beiden de waarheid.

 20. E.T.,
  De waarheid is dat ik nooit bijdragen van jou heb verwijderd en jou ook nooit heb geblokkeerd terwijl jij het daarnaar volgens jouw eigen maatstaven best naar gemaakt had.. Dat kan jij niet zeggen.

 21. @Robert,
  Wat wil je dat ik doe, je van nu af aan the saint noem en je met vleugeltjes op je rug inbeeld?
  Ik zit hier geen wedstrijdje met je te houden, en een debat over jouw of mijn blog is dit ook al niet. Mijn mening over Meulenbelt gezien wat ik er over schreef lijkt mij duidelijk, en dat was waar we het over hadden.
  Case closed wat mij betreft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s