Wat columnisten mogen, mogen reageerders zeker: In vrijheid hun mening uiten.

Van: henk müller [websiteredacteur van de Volkskrant]
Verzonden: dinsdag 31 maart 2009 22:05
Aan: Robert van Waning

Onderwerp: waarschuwing

Geachte Heer,

Ik ben de nieuwe websiteredacteur VK-opinie en heb gemeend dat u terug moest kunnen komen.

Ik waarschuw u.

Tot nu toe zijn uw reacties geen enkel probleem.

U valt Nachtbril bij, dat is uw goed recht, ik heb zijn bijdrage verwijderd omdat hij op de man speelt. U mag vinden wat u wil van het commentaar, maar het wordt door een aantal mensen geschreven, en ik kan u uit eigen ervaring zeggen dat dat niet per se Paul Brill is.

Als u het niet eens bent met het commentaar, geen probleem. Maar u gebruikt een ad hominem argument om het commentaar te bekritiseren. Als u meent op de man te moeten blijven spelen, ban ik u.

m vr gr
Henk Müller

———————————–
Geachte Opinieredactie,
Geachte Heer Müller,

Uw ‘waarschuwing’ voor een volgende verbanning heb ik in goede orde ontvangen. Mijn maag draaide zich om: Houdt dit nou nooit eens op?

U schrijft dat het mijn ‘goed recht’ is om voor een medereageerder op te komen, maar ondertussen heeft u mijn pleidooi wel verwijderd. Er stond geen onvertogen woord in en er werd ook niemand in bedreigd of zelfs maar beledigd. In mijn reactie op het Commentaar ‘Netanyahu moet boven zichzelf uitstijgen’ (VK 31/3 jl, had ik geschreven:

Robert van Waning schreef op 31-03-2009 12:26:

“De Arbeidspartij .. ooit de trotse partij van de grondleggers van de staat Israël .. illustere premiers als Ben Goerion en Golda Meir..,” schrijft deze commentator.Weerspiegelt dit commentaar inderdaad de visie van de Volkskrant op de gewelddadige en volken- en mensenrechtenschendende manieren waarop de grondleggers van Israël hun politieke doelstellingen hebben verwezenlijkt ten koste (nog steeds!) van de oorspronkelijke bevolking van dat grondgebied? Beetje pijnlijk.”

Welk  ‘ad hominem’ argument stond daar volgens u in? Na de verwijdering van de bijdrage van ‘Nachtbril’ had ik geschreven:

Robert van Waning schreef op 31-03-2009 20:39:

“De verwijdering van de reactie van Nachtbril (31-03-2009 12:59) is inderdaad erger dan merkwaardig. Nachtbril had in zijn mijns inziens even terechte als correcte reactie dit Commentaar ‘een verhullend stukje zionistische propaganda’ genoemd. Mag dat niet gezegd en geschreven worden over een artikel waarin de zuiveraars en onderdrukkers van de oorspronkelijke bevolking van Palestina brutaalweg ‘illuster’ worden genoemd? Of mag er domweg geen kritiek worden geleverd op het commentaar van een krant?

Is de redactie van een krant dan als enige macht in onze democratische rechtsstaat boven alle kritiek en tegenspraak verheven? Leven wij inmiddels in een provincie van Italië? Of (nog erger) van Zimbabwe, de DDR, het Roemenië van Ceaucescu of de Sovjet-Unie?

Nachtbril had zich in zijn reactie verder afgevraagd waarom VK’s commentaarschrijver Paul Brill niet gewoon zijn naam onder deze CIDI-achtige propaganda had gezet. Waarom mag een kritische lezer zoiets niet gewoon hardop vragen? En waarom is het Commentaar eigenlijk anoniem? Trollen schrijven tenminste nog onder een schuilnaam..

Nachtbril had verder geschreven:

“Trotse partij der grondleggers? Agressief, imperialistisch, zonder scrupules, heet dat trots? Alsof je de Cosa Nostra de trotse vereniging van zakenlieden noemt. Ben Goerion en Golda Meir ‘illuster’? Beiden hebben in woord en geschrift etnische zuivering aangemoedigd, beiden hebben ze ook laten uitvoeren toen ze de macht hadden. Illuster? Golda Meir was erg illuster onder Palestijnen: ze beweerde namelijk dat deze niet bestonden. Meer dan illuster: ze was een illusionist, ze toverde een heel volk in 1 zin weg.”

Terechte en rake opmerkingen, lijkt mij. Dat geldt ook voor de slotopmerking van Nachtbril:

“Wat een niveau heeft de Volkskrant bereikt als het om het Midden-Oosten gaat, ook, neen, juist in de commentaren.”

“Geachte redactie van de Volkskrant, volgens mij is dit een mening die op geen enkele wijze in strijd is met de reden waarom het recht om deze te uiten verheven is tot een fundamenteel en universeel mensen- en burgerrecht. Wilt u zich alstublieft eens bezinnen op het wezen van een democratische rechtsstaat en op de rol die een waarlijk ongebonden, onafhankelijke en daarom betrouwbare journalistiek daarin behoort te vervullen?”

Waar staat dat het verboden is om openlijk te gissen naar de auteur van een hoofdredactioneel Commentaar? Hoe aannemelijk is het dat iemand anders dan Paul Brill (die als columnist, recensent en verslaggever immers zo vaak over Israël en tegen Iran schrijft) zulke lovende bewoordingen zou wijden aan de ‘illustere’ premiers die de verdrijving en permanente onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking van Palestina op hun geweten hebben? Een Wet Openbaarheid Journalistiek (WOJ) wordt node gemist..

Journalisten en columnisten schrijven steeds smalend over de ‘trollen’ en ‘reaguurders’ die onder de bescherming van hun anonimiteit het publieke debat zouden vervuilen, maar ondertussen zijn de anonieme commentaarschrijvers de grootste anonieme trollen van allemaal, want zij beïnvloeden bewust en succesvol zowel de publieke opinie als de politieke besluitvorming.Met uw waarschuwing ziet u paar dingen over het hoofd:

Tussen ons bestaat geen gezagsverhouding. U bent niet mijn meerdere, en u bent al  helemaal niet de baas over mijn opinies. Als vrije burger van de democratische rechtsstaat Nederland ben ik vrij om mijn meningen te uiten in openbare discussies op de daartoe bestemde plaatsen.

Zolang ik mij in mijn uitingen houd aan alle daarvoor geldende regels van (Grond)wet, recht en fatsoen en dus ook niets of niemand bedreig of beledig, hoef ik mij niets aan te trekken van het feit dat journalisten in het algemeen en redacteuren van de Volkskrant in het bijzonder niet tegen kritiek kunnen.

U bent als redactie verantwoordelijk voor de journalistieke en redactionele inhoud van de papieren krant en van de website, maar niet voor de inhoud van reacties, bijdragen en weblogs van vrije burgers, zolang daarin niet onmiskenbaar wettelijke en  maatschappelijke regels worden geschonden, persoonlijke of zakelijke belangen nodeloos worden geschaad, niemand wordt bedreigd of op smadelijke wijze wordt beledigd of de discussies niet opzettelijk worden gehinderd.

Als moderator van de openbare reactie- en discussieruimtes op de website van uw krant heeft u de functie van ordebewaker, politie-agent, conciërge, opzichter en toezichthouder. Niet minder, maar zeker ook niet meer.

U heeft uit hoofde van die functie geen zeggenschap over wat er wel of niet wordt geschreven. Onze Grondwet heeft immers een dergelijke vergaande bevoegdheid niet aan u gedelegeerd. Dit geldt ook als de inhoud of  strekking van een reactie, bijdrage of weblog u niet bevalt of wellicht zelfs pijn doet. Jammer dan.

Sinds wanneer mogen in het publieke debat trouwens man en paard niet worden genoemd? VK-columniste Evelien Tonkens noemde vanochtend minister Klink ‘een minister zonder visie en zonder geheugen met een smal denkraam en malle plannen’. Toe maar. Zij is bepaald niet de enige columnist die politici en bestuurders soms regelmatig hard en openlijk aanpakt. Heeft premier Balkenende haar al een waarschuwing gestuurd: “Niet meer doen, mevrouw Tonkens, anders ban ik u.” Het journaille zou daar collectief schande van spreken en in koor verklaren dat dit een bedreiging van onze democratische rechtsorde betekent. En terecht.

Ik wijs u op de verstandige woorden van Rob Wijnberg, filosoof en oud-opinieredacteur van NRC Handelsblad:

“Belediging zou dus eigenlijk helemaal geen juridische status mogen hebben. Niet alleen omdat onmogelijk is vast te stellen wat beledigend is en wat niet, maar vooral omdat beledigd zijn inherent is aan het bestaan van fundamentele meningsverschillen. Beledigingen zijn onvermijdelijk in een open en publiek debat. Dat is de prijs die we nu eenmaal moeten betalen voor het leven in een vrije samenleving. En wie dat een te hoge prijs noemt, vind ik onnodig grievend.”
(Uit:
Rob Wijnberg, ‘Nietzsche en Kant lezen de krant’, 2009, pag. 108.)

En dan te bedenken dat ik niemand in de door u verwijderde reactie had beledigd!

Vriendelijke groet (en tot de volgende keer, net zolang totdat u uw plaats en functie kent),

Robert van Waning.

PS
Aangezien de verwijdering van mijn bijdrage openlijk is geschied en aangezien u mij een formele waarschuwing hebt gegeven die mogelijk gevolg heeft voor de vrijheid waarmee ik mij nog kan uiten op het openbare forum van mijn keuze, zet ik die hier met het oog op de door de Volkskrant beleden openheid, eerlijkheid, transparantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid bij.

10 gedachten over “Wat columnisten mogen, mogen reageerders zeker: In vrijheid hun mening uiten.

 1. Gelukkig speelt de Volkskrant in de stukken die zij publiceert nooit op de man.
  Vraag maar aan iemand als Bert Wagendorp.Reactie is geredigeerd

 2. @Ruud,
  De Volkskrant meet niet alleen met diverse maten maar verhult bovendien haar dominante signatuur.
  Vroeger was dit eerlijk en openlijk een rooms-katholieke krant met sterke bindingen met de dito vakbeweging. Over de huidige signatuur, achtergronden, bindingen, drijfveren en doelstellingen mag niet openlijk worden gespeculeerd, op straffe van verbanning, maar ongebonden, onafhankelijke en betrouwbare journalistiek is daarvan niet de voornaamste.Reactie is geredigeerd

 3. AANBEVOLEN!
  Ga opzij Zwein ik wil effe een woordje doen!
  Volkskrant discrimineert en is hypocriet! Vrijheid van meningsuiting geldt blijkbaar niet voor iedereen, alleen voor hen die met hen eens zijn! Bah, wat een misselijke media is de Volkskrant toch?!
  Ik hoop van harte dat de Crisis diep inslaat en dat dit rioolkrant ooit failliet gaat!
  Zoo, de verbanneling heeft gesproken!
  Succes en Selam.

 4. Ze doelen volgens mij op je bericht van 20.39
  Een ad hominem heb ik niet kunnen vinden.
  Het noemen van de naam van Paul Brill, is geen ad hominem in de zin van dat woord.
  Het lijkt me wel onhandig om zijn naam er bij te slepen omdat het de indruk wekt dat je hem verwijten maakt die gebaseerd zijn op veronderstellingen, jouw constructie, terwijl het een commentaar van de Volkskrant is.
  Om te voorkomen dat je de indruk wekt een hetze te voeren tegen Brill, zou je zijn naam weg kunnen laten.
  Ik kan me voorstellen dat het irritatie opwekt als hij inderdaad het commentaar niet heeft geschreven.

 5. @Peter, ik had in mijn reactie de naam van Paul Brill niet genoemd! Niks ‘ad hominem’!
  Nachtbril had dat wel gedaan, en ik had kritiek geuit op de onterechte verwijdering van zijn bijdrage. Ik begijp namelijk niet waarom hij zijn sterke (en gezien Brills publicaties alleszins begrijpelijke) vermoeden uitsprak dat alleen Paul Brill zulke lovende woorden zou wijden aan de ‘illustere’ premiers Ben Goerion en Golda Meir van Israël. Beide premiers onderscheidden zich immers qua apartheidsgezindheid niet wezenlijk van de Zuid-Afrikaanse premier Hendrik Verwoerd.
  En verder: Irritatie over een meningsuiting geeft nog niet het recht om iemand te excommuniceren van het publieke debat op het forum van zijn keuze. Wat zullen we nou krijgen!Reactie is geredigeerd

 6. In de ene context wordt geschreven dat strikt onafhankelijk berichtgeving niet mogelijk is en ook niet wenselijk, zoals in "een krant moet een profiel kunnen hebben" (bijvoorbeeld aangaande het multiculturalisme), en in de andere context wordt iedere verwijzing naar dat profiel, die niet-onafhankelijkheid, als beledigend van de hand gewezen.
  De schizofrenie van de journalist en krant met een eigen agenda.

 7. @Man met je baard,
  Waarom zou ik? Dit is het openbare discussieforum van mijn keuze. Ik schend de regels bovendien niet. Ik laat mij hier dus niet wegjagen, alleen omdat journalisten niet tegen kritiek kunnen. Om hen daaraan te laten wennen, is juist een extra reden om te blijven.
  Heb je enig idee wat ‘democratische rechtsstaat’ betekent? Het betekent in ieder geval niet dat men zich zomaar moet laten verjagen door mensen die maling hebben aan regels van democratie, recht en fatsoen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s