VK-columnist en Israël-lobbyist Paul Brill heeft vrij spel: Zijn criticus is verbannen.

“Israëlische kiezer wil ‘tijdperk van zwakte afsluiten,’ meldt de kop boven een artikel van de onvolprezen VK-correspondent Alex Burghoorn. (VK, 7/2). Het karwei in Gaza en in de nog niet ingepikte delen van wat nog restte van het etnische gezuiverde Palestina moet immers definitief worden afgemaakt. De verwachte winnaar van de komende verkeizingen, Benjamin Netanyahu, is daarvoor de uitverkoren persoon. Hij verdient dus alle steun die zijn aanhangers maar voor hem kunnen organiseren.

VK-columnist en -commentator Paul Brill weet dus wat er van hem wordt verwacht. Dankzij de verbanning van één van zijn critici kan hij zich nu loyaal en ongestoord wijden aan de behartiging van hogere belangen dan simpelweg algemeen-journalistieke en zulke ondergeschikte dingen als mondiale stabiliteit en veiligheid en inwisselbare zaken als mensen-, burger-, volken- en oorlogsrechten.

Sinds ik Paul Brill op grond van zijn voortdurende oorlogshetze tegen Iran een ‘Israël-lobbyist’ had genoemd in een (door de redactie verwijderde) reactie op een hoofdredactioneel Commentaar, heeft hij zich een tijdje koest gehouden. Zijn wekelijkse columns gingen sinds de ‘nine-eleven’ op zijn journalistieke geloofwaardigheid een tijd lang níet over die obsessie van Israël (en dus ook van hem) te schrijven. Hij moet er bijkans in zijn gestikt en hij heeft ongetwijfeld veel mensen teleur moeten stellen. Tot vandaag, 7 februari 2008.

Nu de opinieredactie mij door middel van een permanente verbanning de mond heeft gesnoerd, zodat ik geen reacties meer kan schrijven op commentaren, columns en opieartikelen en ik ook niet meer kan meedoen aan wat ik als het publieke debat beschouw, heeft Paul Brill weer helemaal vrij spel, zonder risico van lastige tegenspraak en pijnlijke kritiek.

Paul Brill is dus weer terug aan het front waar Het Kwaad wordt bestreden, met fosfor- en met clusterbommen en als het moet met atoomwapens die Israël officieel niet heeft maar wel op ieder gewenst moment kan inzetten.

Met het oog op de belangen van het altijd bedreigde en bange Israël wil Paul Brill graag dat ook de nieuwe Amerikaanse President weer alles zal blijven doen om Iran met sancties en dreigementen ‘onder versterkte druk te zetten’. Want anders.. Ja, anders zal “die andere speler van formaat .. alles doen wat noodzakelijk is om een Iraans kernwapen te verijdelen.”

Het is weer onverbloemd lobbyisme onder de dekmantel en valse vlag van ongebonden, onafhankelijke en betrouwbare journalistiek. Deze actieve columnist, commentaarschrijver, recensent en verslkaggever van de Volkskrant behartigt openlijk de belangen van het land van zijn hart. Wie daarop kritiek uit, omdat journalistiek en specifieke belangenbehartiging nu eenmaal strijdig met elkaar zijn (althans waren), wordt effectief de mond gesnoerd en permanent verbannen naar het Guantanamo Bay van de Volkskrant.

Dit zijn de hoogst ongrondwettelijke en ondemocratische manieren van deze krant. Het is maar dat u het niet vergeet.

Shortlink: http://wp.me/p1mUd8-1EBS

24 gedachten over “VK-columnist en Israël-lobbyist Paul Brill heeft vrij spel: Zijn criticus is verbannen.

 1. @Party_Dog,
  Kennelijk beschouw jij jouw meningsuiting als een vorm van ontlasting, het kwijtraken van verteerde en onbruikbare resten. Gezien wat jij schrijft, kan ik mij die associatie wel voorstellen.
  Ik beschouw het deelnemen ana het publieke maatschappelijke en politieke debat echter als mijn democratische burgerrecht en -plicht. De aandrang tot het schrijven van reacties en bijdragen aan discussies is sterk. Ik vergelijk die echter liever met het leggen van eieren. Dat is een stuk creatiever.
  Er zijn mensen die vinden dat ik mijn onverdiende, onterechte en onrechtmatige verbanning in stilte en lijdzaamheid moet ondergaan. Zo ben ik echter niet opgevoed (ik kom uit een marinegezin) en ook niet opgeleid (Nederlands Recht).

 2. @Edu,
  Te veel eer voor wat? Voor terechte kritiek of voor onterechte verbanning of voor het feit dat ik bij niet neerleg bij onrecht en machtsmisbruik?
  Je kunt zelf vaststellen dat Paul Brill sinds het benoemen van zijn lobbyisme en belangenbehartiging nauwelijks meer heeft geschreven over (tegen) Iran. Zodoende wekte hij de indruk dat mijn kritiek op zijn obsessieve oorlogshetze kennelijk doel had getroffen en dat hij ofwel uit zichzelf, ofwel op aanraden van de redactie of misschien zelfs op verzoek van zijn tribale netwerk een tijd lang iets terughoudender is geweest in zijn demonisering van een land dat qua etnische zuivering, expansionisme, kolonialisme en imperialisme en ook qua schendingen van mensen-, burger-, volken- en oorlogsrechten niet kwalijker is dan Israël.Reactie is geredigeerd

 3. @Robert
  Nee, dat je denkt dat de redactie en die Bril zich ook maar iets aantrekken van jou en je commentaar. En dat Bril nu weer over dat onderwerp schrijft ook maar iets met jouw verbanning te maken heeft. Je schat jezelf veel te hoog in.

 4. Is het werkelijke probleem niet, dat Robert van Waning net zo overtuigd is van zijn gelijk, zoals we dat kennen van fundamentalisten, die ook maar één waarheid kennen.
  Al die onzin over genocide van de Palestijnen, heeft natuurlijk tot gevolg, dat steeds minder lezers hem serieus.
  Edu heeft gelijk, Robert van Waning lijd aan hoogmoedswaanzin en zelfoverschatting.

 5. @JG,
  En begrijp ik dus goed dat zelfoverschatting in een democratische rechtsstaat staat dient te worden bestraft met permanente verbanning?
  Trouwens, als ik mijzelf niet overschat, waarom ben ik dan wél verbannen? Als het allemaal niets betekent wat ik schrijf, waarom laat de redactie het dan niet gewoon staan, net als die onberedeneerde kletspraat van jou?
  En welke betekenis heeft ‘vrijheid van meningsuiting’ als mensen zonder deugdelijke motivering de mogelijkheid daartoe kan worden ontnomen?
  Waarom gunnen jullie mij minder recht van spreken dan jullie zelf?
  En waarom beperken jullie je tot dit soort geringschattende opmerkingen gaan jullie niet in op de inhoud van wat ik schrijf? Tenslotte zou de discussie daarom moeten draaien. Toch? Of heb ik iets verkeerd begrepen? Leg mij dat dan eens uit.
  Een feit is dat een criticus de mond is gesnoerd. Daar gaat het om.

 6. @Peter Louter,
  Mensen die ‘de rand opzoeken’, moeten dus tot zwijgen worden gebracht en zonder deugdelijke motivering en zonder mogelijkheid van verweer permanent worden verbannen? Jouw standpunt verbaast me.
  En wélke ‘rand’ heb ik opgezocht als ik niemand heb gediscrimineerd of bedreigd?Reactie is geredigeerd

 7. @Allen,
  Dit is de reactie op grond waarvan ik permanent ben verbannen uit de opiniepagina’s van de Volkskrant:
  "De Volkskrant leest een ver Afrikaans land de les omtrent de ‘onvervreemdbare rechten van de mens’ zoals de vrijheid van meningsuiting. Ondertussen heeft deze krant zelf er geen enkele moeite mee om kritische reacties van lezers te verwijderen uit reactie- en discussieruimten op haar website. De Raad voor de Journalistiek heeft bevestigd dat zij dit mag als de inhoud van lezersbijdragen de dienstdoende internetredacteur niet bevalt. Deze uitspraak werd destijds ‘met tevredenheid’ door de redactie begroet, schreef de Ombudsman van de Volkskrant.
  Volgens de Volkskrant zijn deze reactie- en discussieruimten namelijk geen publiek domein voor het maatschappelijk en politiek debat. De RvdJ is het daarmee eens. Dit betekent dus dat burgers hier géén vrijheid van meningsuiting hebben. Het lijkt Zimbabwe wel.
  Dit merkwaardige standpunt roept allerlei vragen op, zoals:
  – Als dit hier geen publiek debat is, wat is het dan wel? Een applausmachine voor de redactie van de Volkskrant?
  – Als het publieke debat niet plaatsvindt in discussieruimten van de landelijke journalistieke media, waar dan wel?!
  – Wat hebben burgers aan het recht op vrije meningsuiting als zij in de praktijk niet over de middelen en mogelijkheden kunnen en mogen beschikken om dat recht onbelemmerd en ongecensureerd uit te oefenen?
  De Ombudsman van de Volkskrant was het niet eens met de uitspraak van de RvdJ en ook niet met zijn (hoofd)redactie. Hij vroeg zich in zijn column van 25 oktober jl. af of de redactie niet is blij gemaakt met een dode mus, of mogelijk zelfs een gifpil. De redactie kan immers de haar door de raad en haar zelf opgelegde verantwoordelijkheid voor de website niet nemen: "Het is van tweeën een: Of de site wordt alsnog publiek domein, waar alles mag wat niet bij wet of goede smaak is verboden, of de site wordt echt van de krant, maar dan ook onder strikte journalistieke voorwaarden die ook gelden voor de papieren krant." (Column ‘Rechten en plichten op de site’, VK 25-10-2008, http://www.volkskrantblog.nl/bericht/227198)
  De commentaarschrijver heeft helemaal gelijk als hij schrijft dat de mensheid zich moet blijven inspannen voor ‘de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en gebrek’, zoals de preambule van de Verklaring van 10 december 1948 verkondigt. Die heilige plicht moet echter niet alleen in Zimbabwe worden vervuld,maar ook hier op deze website van een Nederlandse krant.
  Zie:
  – Commentaar VK 10-12-2008: ‘Mensenrechten, ook voor Zimbabwanen?’
  (http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2148 )
  – De Volkskrant mag lezersreacties verwijderen. (Commentaar de Volkskrant, 26 aug 2008)
  (http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1266 )
  – RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 1: De Klacht. (VK Weblog RvW)
  (http://www.volkskrantblog.nl/bericht/217526)
  – RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 2: Pleidooi. ((VK Weblog RvW)
  (http://www.volkskrantblog.nl/bericht/217531)
  – Rechten en plichten op de site. (Ombudsman van de Volkskrant)
  (http://www.volkskrantblog.nl/bericht/227198)."
  [Unquote]
  Leg mij nu eens uit waarom deze tekst mijn verbanning noodzakelijk maakte? Wat is er onwaar? Wat maakt het zo bedreigend? Waarom is dit (zeker vergeleken met alles wat hier geschreven wordt) onacceptabel?Reactie is geredigeerd

 8. @Grutte Pier,
  Het wordt steeds gekker. Jij vindt dus zelfs dat ik uit mijn eigen weblog verbannen moet worden? Kan en wil je nog een reden geven? Of is dat allemaal flauwekul en ook in een democratische rechtststaat helemaal niet nodig?
  Waarom dan al die ophef over de Goelag Archipel, Guantanamo Bay en Abu Graib als het ook hier in Nederland eigenlijk heel normaal wordt gevonden dat critici en klokkenluiders zonder deugdelijke motivering en zonder recht op verdediging worden verbannen?

 9. @ Rolf,
  It takes one to know one?….
  @ Robert,
  Ik zelf heb bij de redaktie diverse malen aan de bel getrokken over postings gedaan in het clubhuis van vkw.
  Deze staan er nog op…dus wellicht was jou tegengas wat verder over de grens dan zelf gedacht?Reactie is geredigeerd

 10. @JG,
  Trollen zijn anoniem en durven dus geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun opvattingen en uitingen. Lafbekken zijn het, die alleen maar uit zijn op verstoring van het publieke maatschappelijke en politieke debat omdat openheid, transparantie, evenwichtigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, democratie en werkelijk ongebonden, onafhankelijke en betrouwbare journalistiek de grootste bedreigingen vormen van hun eigen trollenbestaan.
  @Party_Dog,
  Heb je mij ook al aangegeven bij het Kommissariat? Wens jij mijn verbanning? Op grond waarvan, dan? Of zomaar omdat mijn onafhankelijke meningen jou niet aanstaan? Opruimen, die tegenstanders? Je laat jezelf hier aardig kennen. Alleen je echte naam ontbreekt nog.Reactie is geredigeerd

 11. @ Robert,
  Nee,dat schrijf ik niet.
  Ik schreef dat er daar uitlatingen staan,door wie dan ook,die door de redaktie gedoogd worden als daar over geklaagd wordt….als die gedoogd worden,en jij geband,waren ze dan toch wellicht over de grens?
  Dat is wat ik schrijf.Reactie is geredigeerd

 12. @Party_Dog,
  Onze wetten en fatsoensregels kennen voldoende objectieve maatstaven om te bepalen of een reactie of bijdrage over de grens is of niet. Als iemand een uiting over de grens vindt, dan moet hij dat toch op zijn minst kunnen motiveren. Dat geldt ook voor de zelfbenoemde rechters van de journalistiek. Die zijn niet boven de regels van wet en fatsoen verheven, al gedragen zij zich daar wel naar. Deze sanctie werd zonder deugdelijke motivatie en ook zonder mogelijkheid van verweer of eventuele correctie gegeven. Zij is onverdiend, onterecht en onrechtmatig, past niet in een democratische rechtsstaat en blameert een journalistiek medium dat waarheidsvinding en bescherming van de democratie voorstaat.
  Hierboven staat wat ik had geschreven in de reactie die door de redactie werd verwijderd en op grond waarvan ik nu al twee maanden(!) verbannen ben. Zo schakelt de VK haar critici uit.
  Vertel mij nu eens gewoon wat er zo onacceptabel was aan mijn reactie, want dat heeft tot nu toe nog niemand gekund of gewild.Reactie is geredigeerd

 13. In wat je schrijft heb je gelijk…maar ik zelf heb de discussie niet gevolgd…ik ga af op de schijnbaar " meten met 2 maten " daar waar ik vuilnis ongemoeid zie hier op het vk gebeuren.
  Dus vroeg ik me enkel af wat jij dan wle niet geschreven had dat men in actie kwam.

 14. Ik citeer nog maar eens wat de VK in het bewuste Commentaar van 10/12/2008 had geschreven:"De wereld moet zich blijven inspannen voor ‘de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten en vrij zullen zijn van vrees en gebrek’, zoals de preambule van de Verklaring van 10 december 1948 verkondigt."
  Een gotspe.

 15. @Party_Dog,
  Léés wat ik had geschreven! Dat was het. Niet meer en niet minder. Het was de EERSTE keer dat ik op DIE plek schreef over de wijzen waarop de VK-redactie volstrekt willekeurig de vrijheid van meningsuiting van reageerders en discussieerders schendt. Er was dus geen sprake van herhaling, wat mij door opinieredacteur Willem de Bruin in zijn ‘motivatie’ werd verweten. Trouwens, Paul Brill en Arie Elshout herhalen zichzelf ook voortdurend. Bovendien verbieden de Spelregels het zichzelf herhalen niet, mits het natuurlijk met mate gebeurt en functioneel blijft.
  "De willekeur regeert op de website van de Volkskrant," schreef ik hier lang geleden al. Dat is nog steeds zo, en het wordt gedoogd door de bloggers. Mooi stelletje democraten..Reactie is geredigeerd

 16. Dank voor je belangstelling. Het hele geval staat in extenso op mijn weblog. De links stonden in mijn bijdrage van 07-02-2009 22:14 (die je kennelijk niet had gelezen). Ik geef ze hier nog eens:
  – Commentaar VK 10-12-2008: ‘Mensenrechten, ook voor Zimbabwanen?’
  (http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2148 )
  – De Volkskrant mag lezersreacties verwijderen. (Commentaar de Volkskrant, 26 aug 2008)
  (http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1266 )
  – RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 1: De Klacht. (VK Weblog RvW)
  (http://www.volkskrantblog.nl/bericht/217526)
  – RvdJ: De Volkskrant mag ook rechtmatige reacties verwijderen. Deel 2: Pleidooi. ((VK Weblog RvW)
  (http://www.volkskrantblog.nl/bericht/217531)
  – In Deel 3 staat de lange lijst van publicaties van VK-columnist, -commentaarschrijver, -recensent en -verslaggever op grond waarvan ik hem een ‘Israël-lobbyist’ noemde (en nog steeeds noem). De link naar Deel 3. staat in de andere twee delen.
  – Rechten en plichten op de site. (Ombudsman van de Volkskrant)
  (http://www.volkskrantblog.nl/bericht/227198)."
  Lees en huiver: Dít zijn de praktijken van deze ‘waakhond van onze democratie’ die pretendeert onze universele mensen- en burgerrechten te beschermen..Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s