De krant mag de rechter niet beïnvloeden inzake Geert Wilders.

Geert Wilders zou in een publieke discussie op deze website moeten uitleggen wat hij met zijn uitspraken over de islam bedoelt en beoogt en waarom hij vindt dat hij daarvoor niet vervolgd moet worden. Mensen die het niet met hem eens zijn, kunnen hem dan rechtstreeks (en dus niet via de krant of tv) van repliek kunnen dienen. Dat heet publiek debat en daar is dit de plek en de methode bij uitstek voor.

Na de uitspraak van het Hof moet het OM Geert Wilders wel vervolgen. Het oorspronkelijk politieke debat vindt dan niet langer plaats tussen de beledigende en de beledigde partij, maar tussen de staat en verdachte. Daarbij kan het publiek alleen aan de zijlijn een beetje machteloos en gefrustreerd staan schreeuwen.

Dit is niet zoals ik mij een moderne, ontwikkelde democratie voorstel, maar behalve een democratie zijn wij ook een rechtsstaat. De rechters die moeten toezien op de handhaving van dat aspect van onze maatschappij, hebben in hun onaantastbare onafhankelijkheid geoordeeld dat zij deze beslissing wel moesten nemen.

Nu de zaak ‘onder de rechter is’, lijkt het mij ongepast dat de krant probeert om de rechter te beïnvloeden.

De Volkskrant schrijft het “te betreuren dat de vrijheid van meningsuiting steeds vaker in juridisch vaarwater komt”. Dat is nogal huichelachtig van een krant die zelf niet schroomt om critici de mond te snoeren door hen te verbannen uit de reactie- en discussieruimtes op haar eigen website.

Ik had deze reactie liever geplaatst op de daartoe bestemde plaats, namelijk in de reactieruimnte onder het hoofdredactioneel commentaar van vandaag ((‘Laat liever de kiezer oordelen over Wilders’, VK 22-1-2009), maar in verband met mijn verbanning is dat ondanks alle bemiddelingspogingen van de VK Ombudsman nog steeds onmogelijk.

19 gedachten over “De krant mag de rechter niet beïnvloeden inzake Geert Wilders.

 1. Goed gesproken. Ik steun je voor 100 volle %!
  =De Volkskrant schrijft het "te betreuren dat de vrijheid van meningsuiting steeds vaker in juridisch vaarwater komt". Dat is nogal huichelachtig van een krant die zelf niet schroomt om critici de mond te snoeren door hen te verbannen uit de reactie- en discussieruimtes op haar eigen website.=
  Zij blijven: Hypocriete Ratten!
  Selam!

 2. Dank je, Ali C, maar wil je hier alsjeblieft niet schelden? Het publieke debat (en daarmee onze democratie) is meer gediend met feiten, argumenten en opinies.
  Wat vind jij van die uitspraken van Geert Wilders die nu tot zijn vervolging hebben geleid? Schreeuwt en beledigt hij alleen maar mensen die hun (merendeels vreedzame) levensovertuiging en leefwijze ook maar van hun ouders hebben meegekregen, of onderbouwt Wilders zijn argumenten en meningen voldoende om die in vrijheid te mogen uitdragen en op die manier te onderwerpen aan de publieke opinie en het publieke debat?Reactie is geredigeerd

 3. Ben het met je eens, maar vind het jammer dat je je eigen onenigheid met de Volkskrant onevenredig groot maakt. Dat verzwakt je verder duidelijke betoog.

 4. Robert @ Ik scheld niet. Is eigen ervaring! Hypocriet is tevens een synoniem voor -huichelachtig.
  Wilders heeft helemaal géén recht om over de rug van een Religie politiek te voeren in een seculiere land!
  Zijn mond had veel eerder dichtgetimmerd moeten worden.
  Om je eerlijk te zeggen: Zolang er Wilders-achtige politici zijn zal ik de allochtonen en de Islamieten aanraden om zich te bewapenen voor de dag dat zij aan de macht komen.
  Selam!Reactie is geredigeerd

 5. Het feit dat het hof in principe al een uitspraak heeft gedaan, zegt al voldoende.
  Los van het feit dat je eens of oneens met Wilders kunt zijn,is het bespottelijk dat er een rechter gaat uitmaken wie, wat mag zeggen in dit land.
  Dat heet "je begeven op een hellend vlak"
  Overigens is het wel zo, ook al brengt Wilders het nogal schuimbekkend, dat er, puur technisch gezien,nogal wat slachtoffers gevallen zijn door toedoen van van de Koran en van Mein kampf. Waarbij ik moet aantekenen dat dat bij de Koran niet de bedoeling is geweest.Dit in tgenstelling tot het werkje van de heer Adolf H.Reactie is geredigeerd

 6. @Martin,
  Mijn ‘onenigheid met de Volkskrant’ (een ongelijke strijd, overigens) gáát over het recht én de mogelijkheid van vrije meningsuiting. Zonder die mogelijkheid is dat recht een lege letter.
  De Volkskrant schrijft: "Dat sommige moslims zich beledigd voelen, is in een scherp debat onvermijdelijk en het ligt dan meer voor de hand Wilders van repliek te dienen in plaats van naar de rechter te stappen."
  Dat is behoorlijk hypocriet, komende van een krant die zelfs niet naar de rechter stapt maar kritiek domweg verwijdert van en openbaar platform en de criticus zonder rechtelijke uitspraak straft met verbanning en hem zodoende verder uitsluit van deelname aan het publieke politieke debat."Wie een ander van de maatschappelijke discussie buitensluit, plaatst hem ook buiten de democratische rechtsorde," citeren VK-verlaggeefsters Groen en Kranenberg uit de uitspraak van het Hof in hun artikel ‘Het Hof ziet wat het OM niet zag’ (VK 22/1). En zo is het.
  De verslaggeefsters herinneren de VK-lezers er ook aan dat het OM destijds verklaard had dat een gezonde rechtsstaat best een stootje kan velen en daarom ook veel ruimte geeft aan deelnemers in het politieke debat: "Provocerende en grievende uitspraken kunnen in de context van de maatschappelijke discussie het beledigend karakter verliezen," schrijven zij in navolging van het OM en conform uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, o.a. inzake het Handyside-arrest:"Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2)[of the Convention], it is applicable not only to "information" or "ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic society’."
  (Overgenomen uit http://www.volkskrantblog.nl/bericht/32493.)
  Het verband tussen dit Commentaar van de Volkskrant en mijn verbanning van haar website op grond van (correcte en beredeneerde) kritiek ligt te zeer voor de hand om niet te benadrukken.Reactie is geredigeerd

 7. @Pacopainter,
  Zolang er wetsartikelen bestaan die (mijns inziens terecht) bepaalde uitingen vanwege hun schade aan de maatschappelijke orde en/of hun bedreiging van de veiligheid en het levensgeluk van (groepen van) mensen die zich daartegen niet kunnen en niet zouden hoeven verdedigen, is het juist dat de rechter bepaalt of daarvan in concrete gevallen sprake is.

 8. @An,
  Woorden hebben invloed. Als zij door een gezaghebbend massamedium worden gepubliceerd, dan hebben zij zelfs een macht die zich uitstrekt tot in alle uithoeken en gremia van ons land, dus ook de (dan niet meer zo onafhankelijke) rechterlijke macht.
  "GroenLinks en D66 kiezen de rechtsstatelijke benadering en geven geen commentaar: ‘Als de rechter spreekt, zwijgt de politiek,’ aldus GroenLinks-Kamerlid Azough. De SP is terughoudend, de PvdA is ‘benieuwd’," las ik zojuist in de Volkskrant van vanochtend. Het is altijd prettig om niet helemaal alleen te staan in je oordeel.
  De journalistiek beïnvloedt niet alleen de publieke meningsvorming en de politieke besluitvorming, maar ook de rechterlijke oordeelsvorming. Democratie, let op uw zaak.

 9. Robert, merci.
  Ja, natuurlijk hebben woorden invloed, of liever gezegd: kunnen invloed hebben. Echter in hoeverre dat in vloed heeft op rechters is nooit te bewijzen. Rechters houden rekening met "maatschappelijke consequenties van daden", maar in hoeverre, kan ook niet worden bewezen. Men gaat vaak uit van vooronderstellingen en dàt vind ik gevaarlijk.
  Wel vind ik dat De Politiek en De Juridische Macht tegen elkaar aan schuren. De gevolgen zijn de jurisprudenties die wetten oprekken en/of vernieuwen.
  An.Reactie is geredigeerd

 10. “Wilders mag de krant niet beïnvloeden ten gunste van eigen voordeel (genoeg is genoeg) in zijn kruistocht tegen de islam. “
  Hij ziet namelijk spoken waar ze niet meer zijn en ik hoop dan ook dat rechter dat kunnen inzien. Ik vertrouw rechters op hun afwegingen en hun woord. Maar ik zie ook het gebrek om enige psychische onderbouwde afweging te maken van wat zijn gedrag mensen aandoet en dat te betrekken in het vonnis. Wilders vaart immers op "klare wijn" en daardoor krijgt hij uitzonderlijke trekken.
  Maar ontdaan van promillagebewustzijn is het slechts uithalen, schelden en minachten. Typisch gedrag van een druggebruiker die de remmen los laat. Het gevolg is dat discussies gepleegd moeten worden volgens zijn regels, de drinker wil altijd het laatste woord hebben. Maar van enige communicatie is al lang geen sprake meer. En daar waar dat nog wel gesuggereerd wordt, kan dat gemakkelijk onderuit gehaald worden door enkel naar de reacties te kijken van de Wildersclan hier op het VKblog.
  Ze zetten je in een kwalijke lucht en smeren hem weer zonder te argumenteren. En dat is precies wat wilders ook doet.
  Bovendien ik wil hem niet eens aan het woord laten zolang hij een boek van gelovigen vergelijkt met een boek van een fascist. Laat hem maar eens beginnen om daarover klare wijn te schenken. Maar zijn betoog is zo dun als limonade uit een rietje. Ondanks dat, zal Wilders zich in het debat opstellen als voor de leeuwen gegooid (een foefje van Joden om Christenen uit te schakelen) een positie waarvan hij zich niet meer kan herinneren dat hij zichzelf daarin gebracht heeft.

 11. @Henk van Leuken,
  Het gaat er niet om dat wij de rechters niet kunnen vertrouwen maar om de vraag of de dingen die Geert Wilders in het kader van het maatschappelijke en politieke debat heeft gezegd wel aan de rechter moeten worden voorgelegd of dat kan worden volstaan met ze te onderwerpen aan het maatschappelijke debat en de publieke en politieke meningsvorming.

 12. Ik denk toch dat je de rechtspraak wat onderschat, als je er van uitgaat dat ze zich zouden laten beïnvloeden door wat er in de krant staat.
  Wees eerlijk: wie gelooft dat nog 🙂

 13. Waarom? binnen de vrijheid van meningsuiting en behoeft geen uitleg.
  Je kan natuurlijk ook de schrijvers van de koran uitleg vragen waarom ze ons varkens en hoeren vinden, maar WEL van ons vreten….

 14. dat dit politiek gemotiveerd is zeker.
  Degenen die geloven dat rechters niet beinvloed worden geloven ook in sinterklaas

 15. @Aad Verbaast,
  Het gaat niet om de vraag of rechters te vertrouwen zijn of worden over- dan wel onderschat, maar om de vraag of de uitlatingen überhaupt onderworpen moeten worden aan een rechterlijk oordeel of (wat ik zelf vind) aan het publieke maatschappelijk en politiek debat. Nu het oordeel aan de rechter is, moeten politiek en journalistiek zich onthouden van beïnvloeding van de rechters.
  Zo is het spel en zo moet het worden gespeeld.
  Je schrikt ervan hoe weinig respect journalisten aan de dag leggen voor de werking van onze democratische rechtsstaat. Gebrekkige opleiding en belangstelling spelen daarbij ook een rol. Zo schreef Jean-Pierre Geelen in zijn TV-rubriek: "[Gerard Spong] zat er triomfantelijk bij, nu het hof besloten had Wilders alsnog te vervolgen." Ik zie Gerard Spong rillen. Het Hof heeft namelijk besloten om Wilders te laten vervolgen. In een rechtsstaat is dat de taak van het Openbaar Ministerie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s