Einde discussie: De IP-ban als 'totaaloplossing' voor onwelgevallige kritiek.

Een discussie op voet van gelijkheid is de eerlijkste, rechtvaardigste en meest democratische vorm van communicatie. Eline Walda van ‘STOP COMMUNICATION’ blijkt daar anders over te denken. Zij prefereert namelijk een IP-ban boven een inhoudelijke reactie op serieuze kritiek.

Adviseert Eline Walda haar klanten ook zulke ‘totaaloplossingen’ als het hun op de markt even niet meezit? In het door haarzelf geschreven Profiel op haar Volkskrantblog staat immers: “In 2006 ben ik voor mijzelf begonnen. One Stop Marketing Shop biedt ondernemers een totaaloplossing op het gebied van marketing en marketingcommunicatie. Van een onderbouwd advies over de meest effectieve marketing- of communicatiestrategie tot een concreet plan en implementatie hiervan.”

Dat belooft wat, althans tot de praktijk het tegendeel bewijst.

Het begon allemaal met mijn eerste bezoek van het weblog van Eline Walda op het Volkskrant-weblog, getiteld ‘Bijzondere vrouwen (1) – Ofra Chaza'” Ik had wel vaak Eline’s reacties op weblogs van anderen en haar bijdragen aan discussies al wel vaak gelezen. Daar zat steeds zo’n consequente en zodoende herkenbare lijn in, dat ik vermoedde uit welke hoek de wind woei en wat ik op haar eigen weblog kon verwachten. Toen ik dus een paar dagen geleden de titel van haar weblog zag in de lijst van recente weblogs, dacht ik: “O jé, daar gaan we weer.” En jawel hoor.

Zoals Amerikanen vroeger altijd zeiden dat in hun land alles ‘much bigger’, zo komen Israël-adepten iedere keer met een versie van het verhaal dat hun land zo bijzonder, uniek en fantastisch is. Het zal wel. Je hoort en leest ook andere dingen.

“Mijn joodse identiteit heeft altijd gedraaid om het gevoel anders te zijn,” zei Ilana Shmueli in een interview met Alex Burghoorn, correspondent van de Volkskrant in Israël (VK, 7 mei jl). Dat vind ik nu juist zo onbegrijpelijk. Ik vind joden helemaal niet ‘anders’. In mijn ogen waren de joden die ik in mijn inmiddels lange leven ontmoette  en meemaakte gewoon mensen zoals alle andere gewone mensen. Ik denk dat ik mij van de meesten van hen nooit bewust ben geweest van hun joodse achtergrond. Wat voor verschil maakt dat trouwens ook, als het niet relevant is? Ik kon in ieder geval weinig bijzonders of ‘anders’ bemerken. Iedereen is tenslotte anders. Misschien beleefden zij een soort anders-zijn in hun  privéleven, maar daar heb ik zelf nooit iets van gemerkt. Wel over gelezen en gehoord, maar dat is toch wat anders dan zelf meemaken.

Ik ben dan wel in WOII geboren, maar niet in het bezette Nederland vanwaar joden door een massamisdadige bezetter waren weggevoerd en vermoord. Ik ben ‘gemaakt’ in Nederlands-Indië en geboren in de VS, waar mijn moeder op haar vlucht voor de Japanners terechtgekomen was. De bijzonder tragische kant van de recente joodse geschiedenis ken ik dus niet uit eigen ervaring. Het niet medeverantwoordelijk zijn is niet alleen een gegeven en een feit, maar ook een recht om er niet op te worden aangesproken.

Wat ik van geschiedenislessen en van alles wat ik sindsdien heb gelezen, gehoord en meegemaakt heb geleerd, is dat mensen elkaar niet moeten onderscheiden op grond van factoren waar zij zelf niets aan kunnen veranderen, met name niet op hun genetische en etnische achtergronden, hun geslacht, hun seksuele geaardheid en hun religie. Voor mij zijn alle mensen gelijk, althans gelijkwaardig, ongeacht hun herkomst en achtergrond, van welke aard dan ook. En daar ben ik consequenter dan sommige mensen bevalt.

Iedereen mag zichzelf heel apart en bijzonder vinden, maar hij of zij kan niet van anderen verlangen dat die daarin meegaan. Ik vind het prima dat joden zichzelf beschouwen als een heel bijzondere groep van mensen, en zelfs als een door God uitverkoren volk. Het is allemaal heel lang geleden bedacht en opgeschreven door joodse schriftgeleerden, en joden zijn zo sterk in hun eigen mythes gaan geloven dat die een eigen leven zijn gaan leiden en er zelfs nu nog juridische en politieke consequenties aan worden verbonden, desnoods ten koste van andere mensen. Dat gaat er bij mij niet in. Dat joden zichzelf zo anders vinden dan andere mensen is hun zaak en niet de mijne, zeker niet in het publieke domein. Ik volg dan ook uiterst kritische alle publicaties en politieke beslissingen die hiermee te maken hebben. Politiek en journalistiek behoren immers tot het publieke domein van de democratie, en niet van allerlei narigheid die de verlichte mens voor eens en altijd achter zich moet laten.

Enfin. Nadat ik met belangstelling het weblog van Eline Walda over een uiteraard zéér bijzondere Israëlische zangeres had gelezen, viel mijn oog op het Profiel dat Eline over zichzelf had geschreven en dat dus naast ál haar weblogs staat. Dat was potverdikkie een advertentie! Het was reclame, compleet met een logo van ‘One Stop Marketing Shop’, voor het bedrijf van Eline Walda.   Ik schreef:

Robert van Waning / 05-05-2008 10:54

In het ‘Profiel’ van Eline Walda staat: “In 2006 ben ik voor mijzelf begonnen. One Stop Marketing Shop biedt ondernemers een totaaloplossing op het gebied van marketing en marketingcommunicatie. Van een onderbouwd advies over de meest effectieve marketing- of communicatiestrategie tot een concreet plan en implementatie hiervan.”

Deze ‘advertorial’ van One Stop Marketing staat naast ieder blog dat Eline schrijft. Ik vraag mij af of deze vorm van free publicity niet in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden van het Volkskrantblog. Daarin staat immers: “Alle content is toegestaan met uitzondering van [..] content voor commerciële doeleinden..” Deze voorwaarde slaat uitdrukkelijk niet alleen op de inhoud van berichten, dus ook op het Profiel.

De internetredactie is er zo op gebrand dat de Gebruiksvoorwaarden strikt worden gehoorzaamd, dat zij bij de handhaving ervan regelmatig te ver gaat en daarbij zelfs het recht op vrije meningsuiting op grove wijze schendt. Hier is echter sprake van een duidelijk geval van gedogen. Waarom?

Na alles nog eens te hebben doorgelezen, schreef ik nog een bijdrage in de daartoe bestemde reactieruimte:

Robert van Waning / 05-05-2008 13:18

Eline schrijft: “De manier waarop de Israëlische maatschappij is ingericht op Europees model werkt nog steeds door. Alsof de Europese joden het eerstgeborenenrecht hadden op dit land – alsof hun broeders en zusters uit Arabische landen inferieur waren.” Eline vindt het niet juist dat ‘broeders en zusters’ in Israël als inferieur worden beschouwd en behandeld, maar zij zwijgt over de bejegening van mensen die níet als ‘broeders en zusters’ worden beschouwd. Niemand (joods of niet-joods) heeft een ‘eerstgeborenenrecht’ op Palestijns grondgebied dat rechtsgeldig te maken is tegenover derden. Zo’n eerstgeborenenrecht is dan ook geen Europees model, zoals Eline schrijft. Gelukkig maar, want dan anders moesten wij hier ook de uitzichtloze conflicten hierover blijven ‘vieren’, net zoals Israël op dit moment op feestelijke wijze zestig jaar landroof en bezetting van Palestijns grondgebied en de institutionele en structurele onderdrukking en discriminatie van niet-broeders en niet-zusters ‘viert’.

Na enige tijd kwam er een reactie:

Een Oude Bekende / 05-05-2008 17:46

“Hier is echter sprake van een duidelijk geval van gedogen.” Hoezo? Misschien heeft niemand er een klacht over ingediend en is het dus nog niemand van de redactie opgevallen. En misschien heeft niemand een klacht ingediend omdat het een gevalletje spijkers-op-laag-water is.

Robert van Waning / 05-05-2008 21:04

@Oude Bekende, Is die tekst (“One Stop Marketing Shop biedt ondernemers een totaaloplossing op het gebied van marketing en marketingcommunicatie. Van een onderbouwd advies over de meest effectieve marketing- of communicatiestrategie tot een concreet plan en implementatie hiervan”) volgens jou commercieel of niet? Dat is de simpele vraag die ik aan de orde stel. Leuk beeldmerk heb jij trouwens. Ik heb Donqui.nl zelfs als domeinnaam geregistreerd, overigens zonder commercieel oogmerk.

EOB / 06-05-2008 08:04

“Dat is de simpele vraag die ik aan de orde stel.” Niet echt. Je stelt dat dit gedoogd wordt (waaraan ik twijfel) en je stelt daarnaast dat de redactie in andere gevallen de vrijheid van meningsuiting op grove wijze schendt (terwijl de redactie de waarborg ervan niet in haar takenpakket heeft – dat is een overheidszaak). Ja, het is een commerciële tekst. Heb je zelf al een klacht naar de redactie gestuurd? Wanneer?

Robert van Waning / 06-05-2008 10:21

@EOB,

Het respecteren van ieders recht op vrije meningsuiting behoort zeker niet alleen tot het ‘takenpakket’ van de overheid, maar tot dat van iedereen, inclusief politiek en journalistiek. Alleen wet en rechtspraak dienen als waarborg. Dat media regelmatig de vrijheid van meningsuiting van burgers schenden, is een bekend feit waarover ik uit eigen ervaring kan meepraten. Vooral met het respecteren van dit burgerrecht door de internetredactie van de Volkskrant is het bar gesteld. Hier regeert de willekeur. Ik heb de commerciële tekst in het Profiel van Eline Walda inderdaad gemeld aan de redactie. Als dit misbruik wordt toegestaan, moet het verbod op commerciële teksten uit de Gebruiksvoorwaarden worden geschrapt. Gedogen mag alleen als voorloper van legalisatie.

EOB / 07-05-2008 13:22

Ik kan er niet wakker van liggen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je bezwaar maakt omwille van je meningsverschil met Eline. En dat vind ik knap laag.

Daarna volgden enkele reactie van bewonderaars van Eline’s weblog, die jullie daar allemaal kunnen lezen.

Robert van Waning / 08-05-2008 10:32

@EOB,

Natuurlijk: laag, minderwaardig, roept u maar. Dat is immers de methode waartoe men hier vaak toevlucht neemt bij een gebrek aan valide argumenten: Persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen. Over welk ‘meningsverschil’ heb je het eigenlijk? Naar aanleiding van een onmiskenbare inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden stel ik simpelweg de vraag aan de orde waarom dit in sommige gevallen wordt gedoogd door bloggers en redactie. Daar heb ik nog geen zinnige reactie op gekregen. Je zegt zelf dat het een commerciële tekst is. Je weet dat dit in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden. Nou dan. Ik hoop dat communicatiedeskundige Eline Walda snel klaarheid kan verschaffen in deze kwestie.

Twee dagen nadat ik de vraag aan de orde had gesteld of Eline Walda wellicht in strijd met de gebruiksvoorwaarden misbruik maakte van haar Volkskrantblog om reclame te maken voor haar eigen commerciële activiteiten, voelde ‘Mo’ zich geroepen tot een reactie daarop:

Mo / 08-05-2008 19:23

Ik had deze discussie nog niet opgemerkt, maar las iets bij Hiraeth.

Wat is er met jou aan de hand, Van Waning? Niet genoeg borstvoeding gehad of zo?

Robert van Waning / 08-05-2008 19:50

@Mo (‘Niet genoeg borstvoeding gehad of zo?’),

Aan EOB schreef ik: “Roept u maar. Dat is immers de methode waartoe men hier vaak toevlucht neemt bij een gebrek aan valide argumenten: Persoonlijke aanvallen en vrdachtmakingen.” Ondertussen heb ik nog steeds geen zinnig antwoord gekregen op mijn vraag waarom in dit geval een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden wordt gedoogd. Verder gaat het goed met mij, Mo. Ik heb gelukkig nooit enig gebrek gehad aan noodzakelijke voeding van welke aard of oorsprong dan ook.

Mo / 08-05-2008 20:25

Van Waning, het gaat me erom dat je ergens over zeikt wat er helemaal niet toe doet. Dien een klacht in bij de redactie of doe dat niet, maar ga er hier niet over zeuren. Daar heb je toch je eigen blog voor? Ik kom hier voor Eline, niet voor jouw gezwam.

Robert van Waning / 08-05-2008 20:36

Mo, geef nu gewoon een zinnig antwoord op mijn simpele vraag, dan zijn jullie er van af en zal ik jullie genoegelijke onderonsje verder met rust laten. Mij gaat het erom dat Eline zich net als iedereen aan de Gebruiksvoorwaarden moet houden. Als jij en anderen kennelijk vinden dat voor Eline een uitzondering moet worden gemaakt, dan moeten jullie dat toch kunnen toelichten.

Eline / 09-05-2008 17:44

Zo, daar ben ik weer. Ik was als zoveel anderen even van een korte vakantie aan het genieten.

[..]

@ Robert van Waning – ik vind het bijzonder vervelend dat je niet ter zake doende reacties plaatst onder deze bijdrage. Op een na zijn al je reacties volkomen off-topic. Mijn blog is niet de klaagmuur, daar hebben we een redactie voor.

Mo / 09-05-2008 19:30

Mag ik nog even reageren op Van Waning? Het is niet aan mij om daarover te oordelen, dus mijn mening doet niet terzake. De redactie beslist of dit toelaatbaar is of niet.

Eline / 09-05-2008 20:14

@ Mo – hoi Mo 🙂

Mo / 09-05-2008 20:51

Hoi Eline. Sorry hoor, maar ik erger me dood aan die man.

Robert van Waning / 09-05-2008 21:38

Ja, heel vervelend allemaal, maar waarom niet gewoon een inhoudelijk antwoord op een vraag die direct betrekking heeft op wat in het weblog van Eline staat? Quod licet Elinae, non licet aliis?

Betty / 10-05-2008 02:13

Prachtige uitvoering he? Het was ter gelegenheid van Israel’s 50e verjaardag. Die stem, die uitdrukking, ik ben er echt helemaal weg van. Ik zeg over het Robert-gebeuren 1 ding en dat mag Eline weghalen als ze het storend vindt: ik vind het niet toevallig dat hij met een dergelijk punt komt op een blog wat een raakvlak met Israel heeft. Meer zeg ik er niet over.

Mo / 10-05-2008 10:32

Oke dan. Het maakt mij geen fluit uit of iemand zijn broodwinning hier in zijn eigen infoblok of elders op zijn blog wil promoten. Zo lang het wettelijk toegestane handel is dan. Iets verwerpelijks als vrouwenhandel, daar zou ik moeite mee hebben. Maar in dit geval wordt niemand geschaad door het infoblok van Eline.

Dat is mijn inhoudelijke reactie en daar zul je het mee moeten doen.

Robert van Waning / 10-05-2008 11:04

@Betty,

Toevallig of verdacht? Wees vooral eerlijk en duidelijk.

Ik kan mij niet herinneren dat ik in de afgelopen jaren Eline’s weblog ooit eerder heb bezocht en gelezen. Ik kwam wel regelmatig haar bijdragen aan discussies op het Volkskrantblog tegen. Daar zat steeds een consequente en zodoende herkenbare lijn in. Toen ik dus de titel ‘Bijzondere vrouwen (1)’ zag in de lijst van recente weblos, dacht ik: “O jé, daar gaan we weer.” En jawel hoor.

Het is waar dat ik kritisch sta tegenover het onderscheiden van (groepen van) mensen volgens genetische, erfelijke en etnische criteria.

De exclusieve voorkeur voor het eigen volk heeft ongetwijfeld een nuttige functie vervuld in de lange evolutie die heeft geleid tot wat de mens nu is. Inmiddels kunnen wij het er toch wel over eens zijn dat zulk onderscheid ook veel ellende heeft veroorzaakt, en dat zelfs nu nog steeds doet. Ik denk ook niet dat het zal helpen om de mensheid en de wereld in een goede richting verder te laten ontwikkelen. De mensen zijn in wezen allemaal aan elkaar gelijk, en hebben elkaar ook allemaal nodig, ongeacht ieders oorspronkelijke achtergrond.

Etnische zelfdweep en eigenwaan krijgt al gauw het karakter van ‘eigen volk eerst’, nationalisme, ‘Blut und Boden’ en andere engigheid waar geen verstandig mens op zit te wachten.

Het is niet verstandig om op wereldschaal nationale grenzen zo veel mogelijk te laten vervagen, maar tegelijkertijd etnische scheidslijnen weer zo veel scherper te gaan trekken dat er weer tegenstellingen tussen (groepen van) mensen gaan ontstaan, zelfs waar die niet (meer) bestonden.

Ik sta inderdaad kritisch tegenover de obsessieve aandacht voor het eigen volk die zo sterk tot uiting komt in boeken, artikelen, weblogs en andere uitingen die verband houden met Israël. Als dan ook nog (zoals hier gebeurt) uitzonderingen worden geclaimd op regels die voor iedereen gelden, dan wordt het tijd om dit ter discussie te stellen. Dat is in een democratie niet alleen normaal, maar vaak zelfs noodzakelijk.

Robert van Waning / 10-05-2008 12:22 [Deze reactie is verwijderd door Eline Walda.]

@Mo,

Hè, hè, eindelijk een begin van een antwoord. Jij, EOB, Betty en andere fans van Eline kunnen haar misbruik van het Volkskrantblog als adverentieruimte en als free publicity (compleet met handelsmerk) tbv haar bedrijf en commerciële activiteiten dan wel OK vinden, maar dit wordt in de Gebruiksvoorwaarden toch heus uitdrukkelijk verboden: “Alle content is toegestaan met uitzondering van [..] content voor commerciële doeleinden..” Deze voorwaarde geldt voor iedereen, niemand uitgezonderd, en slaat slaat uitdrukkelijk ook niet alleen op de inhoud van berichten, dus ook op het Profiel.

Het is raar dat de internetredactie en veel bloggers er zó op gebrand zijn dat de Gebruiksvoorwaarden strikt worden gehoorzaamd dat zij bij de handhaving ervan regelmatig te ver doorschieten, maar in bepaalde gevallen toch zonder verdere toelichting uitzonderingen toestaan. Are, after all, some animals created more equal than others?

Eline / 10-05-2008 12:29

Van Waning, met je reactie van 11.04 (“Blut und Boden”) heb je mijn grenzen overschreden. Jij bent hier niet meer welkom. Je laatste reactie (12.22) is verwijderd, hetzelfde zal met al je toekomstige reacties gebeuren.

Omdat mijn reactie hierop werd geweigerd door Eline’s IP-ban, heb ik haar nog de volgende e-mail gestuurd:

@Eline,

Op mijn weblog ‘DONQUI’ ben en blijf je altijd welkom, wat je ook schrijft, mits je geen (groepen van) mensen discrimineert of bedreigt en binnen de grenzen van wet en fatsoen blijft. Ik geloof niet dat censuur ook maar enigszins het publieke debat in een democratie ten goede kan komen. Het valt mij overigens op dat je alleen mijn specifieke kritiek op jouw misbruik van het Volkskrantblog tbv het adverteren van je bedrijf hebt verwijderd, en niet mijn algemene kritiek op etnische eigenwaan, zelfdweep en exclusivisme.

Vrijheid van meningsuiting: Het blijft een gevecht. Mensen zouden de functie, het nut, de onmisbaarheid en vooral de lol van discussiëren in een democratie meer op waarde moeten leren te schatten, ook als het er soms hard aan toe gaat.

41 gedachten over “Einde discussie: De IP-ban als 'totaaloplossing' voor onwelgevallige kritiek.

 1. @Robert
  De advertenties van o.m. Eline worden inderdaad gedoogd door de redactie c.q. de dames die het werk voor de redactie doen. Er is al eens over geklaagd namelijk.

 2. De heer van Waning is gewoon terecht geband.
  Het verband leggen tussen de nazi ideologie, en de staat Israel is een veel voorkomend fenomeen van een paar antisemieten op dit weblog, waaronder Robert van Waning.

 3. @Mo,
  Dat wil ik heel graag doen. Omdat ik mijn eerste e-mail aan jou via jouw weblog heb gestuurd, heb ik daar zelf geen afschrift van Wil je mij die alsjeblieft toesturen? Ik zal dan de complete dorrespondentie hier kunnen plaaten.
  @J.G.,
  Voordat je iemand van antisemitisme beschuldigt, moet je eerst jouw definitie van dat omstreden begrip moeten geven.
  Antisemitisme is racisme. Racisme is racisme, ongeacht tegen welke (groepen van) personen het is gericht. ‘Antisemitisme’ is op zichzelf al een racistische term, omdat het gebaseerd is op een onderscheid tussen racisme jegens Joden en niet-Joden. Ik wijs iedere vorm van dergelijk onderscheid consequent af.
  De belangrijkste voorwaarde voor racisme is dat men zichzelf rekent tot een etnische groep (stam, volk, nationaliteit) die men superieur acht aan andere groepen van gelijke orde. Een dergelijk gevoel van binding is mij totaal vreemd.
  Ook het zichzelf onderscheiden van andere mensen op grond van zijn eigen erfelijke eigenschappen, ‘ras’ en etnische achtergrond of nationaliteit is trouwens ook een vorm van racisme, zeker als daar gevoelens van uitverkorenheid, particularisme, exclusiviteit en (nog erger) superioriteit aan worden ontleend.

 4. Ja ja, de antisemiet, die zijn eigen definitie van het antisemitisme vaststelt, en daarbij tot de conclussie komt dat hij niet aan de vorwaarden voldoet.Reactie is geredigeerd

 5. @J.G.,
  Ik wijs je er op dat ‘antisemiet’ een zware aantijging is die je op zijn minst moet kunnen onderbouwen met deugdelijke argumenten.
  Begin eens met een duidelijke definitie die volgens jou wél klopt. Wat weerhoud je? Je krijgt er hier alle gelegenheid en ruimte toe.
  Antisemitisme is in mijn ogen een ernstig misdrijf, of levert daar althans een voedingsbodem voor. Niettemin worden míjn naam en identiteit hier niet dmv initialen verhuld, maar wel die van degenen die pretenderen voor een goede zaak op te komen. Toch raar.

 6. Op verzoek van Mo volgt hieronder onze e-mail correpondentie nadat Eline Walda mij van haar weblog had verbannen:
  From: R&N van Waning-Hanssen
  To: ‘moedermethond’
  Sent: Saturday, May 10, 2008 8:22 PM
  Subject: RE: blog
  Beste Mo,
  Wat een wonderlijke opvattingen hebben sommige mensen toch over vrijheid van meningsuiting!
  Ik wijs je er graag op dat ik geen onvertogen woord heb geschreven, niemand heb bedreigd en ook geen enkele regel van wet, fatsoen of Gebruiksvoorwaarden heb geschonden. Ik schreef alleen iets waar jullie het niet mee eens waren en wat jullie niet wilden horen en weten.
  Ik vind dat je de functie, het nut, het belang en vooral de lol van discussiëren in een democratische samenleving wat meer op waarde moet leren schatten. Zonder discussie raakt een democratie op een hellend vlak in de richting van een dictatuur van degenen die bepalen wat anderen mogen denken, zeggen en schrijven. Daar kies ik niet voor.
  Wie is volgens jou ‘de redactie’ die beslist wat er mag blijven staan? Vind jij werkelijk dat anderen willekeurig meningsuitingen van anderen mogen verwijderen? Ik vind dat griezelig.
  Dat Eline de Gebruiksvoorwaarden schendt en misbruik maakt van haar weblog voor reclame voor haar eigen bedrijf, is zó evident dat het door niemand is tegengesproken. En toch vinden jij en anderen kennelijk dat voor Eline een uitzondering moet worden gemaakt op de Gebruiksvoorwaarden. Je hebt nog niet
  willen toelichten waarom zij daar recht op heeft. Dat zegt op zichzelf genoeg, en verklaart ook waarom mij de mond moest worden gesnoerd en een IP-ban werd opgelegd, zodat ik mij niet meer kan verweren tegen nare suggesties.
  Vrijheid van meningsuiting is een levensvoorwaarde voor vrije en onafhankelijke mensen. Onderschat dat niet.
  Gegroet, Robert van Waning.
  From:
  To:
  Sent: Saturday, May 10, 2008 1:46 PM
  Subject: Mail van een bezoeker van het Volkskrantblog
  Beste Mo,
  Ik had op het weblog van Elina Walda gereageerd op jouw antwoord op mijn vraag. Eline heeft mijn bijdrage echter verwijderd en mij verbannen van haar Weblog:
  Robert van Waning / 10-05-2008 12:22
  @Mo,
  Hè, hè, eindelijk een begin van een antwoord. Jij, EOB, Betty en andere fans van Eline kunnen haar misbruik van het Volkskrantblog als adverentieruimte en als free publicity (compleet met handelsmerk) tbv haar bedrijf en commerciële activiteiten dan wel OK vinden, maar dit wordt in de Gebruiksvoorwaarden toch heus uitdrukkelijk verboden: "Alle content is toegestaan met uitzondering van [..] content voor commerciële doeleinden.." Deze voorwaarde geldt voor iedereen, niemand uitgezonderd, en slaat slaat uitdrukkelijk ook niet alleen op de inhoud van berichten, dus ook op het Profiel.
  Het is raar dat de internetredactie en veel bloggers er zó op gebrand zijn dat de Gebruiksvoorwaarden strikt worden gehoorzaamd dat zij bij de handhaving ervan regelmatig te ver doorschieten, maar in bepaalde gevallen toch zonder verdere toelichting uitzonderingen toestaan. Are, after all, some animals created more equal than others?
  Van: moedermethond [mailto:moedermethond@home.nl]
  Verzonden: zaterdag 10 mei 2008 16:11
  Aan: 1burger@solcon.nl
  Onderwerp: blog
  Van Waning, het is niet een begin van een antwoord, het is het hele antwoord. Meer zul je niet van me horen. De redactie, en die alleen, beslist
  wat er blijft staan en wat er zal worden verwijderd op het blog. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Dus het doet er niet toe wat ik daarvan vind.
  Van: moedermethond [mailto:moedermethond@home.nl]
  Verzonden: zondag 11 mei 2008 13:49
  Aan: 1burger@solcon.nl
  Onderwerp: Fw: Mail van een bezoeker van het Volkskrantblog
  Je leest niet goed. Ik heb nergens gezegd dat voor Eline een uitzondering gemaakt moest worden. Ik heb gezegd dat het mij geen fluit interesseert wat iemand op zijn blog zet, en dat het aan de redactie is om stappen te ondernemen. En aangezien een blogger eigenaarsrechten heeft op zijn eigen blog mag hij of zij reacties naar eigen goeddunken verwijderen of een IPban instellen. De redactie van het VKweblog wordt gevormd door het team van Geert-Jan Bogaers, hoofd online-uitgeverij van de Volkskrant.

 7. Mijheer van Waning, u zou misschien het beste kunnen worden omschreven, als een nette christelijke antisemiet, een eer die Dries van Agt ook ten deel viel.
  Helaas voor u en nog een paar individuen op dit weblog, is het zijn van een antisemiet, een feit van algemene bekendheid.
  In nederlands betekend dit, dat dit niet verder hoeft te worden onderbouwd.

 8. J.G.
  Hou toch alstublieft op met die pogingen om mij te categoriseren. Ik ben dan wel ooit na mijn geboorte in de VS gedoopt (presbyteriaans), maar ik zou mijzelf toch niet als ‘christen’ willen (laten) bestempelen.
  Ik zie nog steeds geen deugdelijke definitie en ook geen behoorlijke argumenten op grond waarvan u mij een antisemiet zou kunnen noemen. Het is dan de vraag of u dit moreel verantwoord is, want het is een zware aantijging.
  Als ik echt een antisemiet was (quod non), zou ik wat mij betreft niet de vrijheid mogen genieten om hier mijn eerlijke en oprechte opvattingen te spuien.
  Ook aan het recht om beledigingen te uiten zoals u dat herhaaldelijk doet, zou op zijn minst moeten worden beperkt met de eis ze deugdelijk te onderbouwen.
  Als u mij ooit werkelijk denkt te kunnen betrappen op een antisemitische uiting, dan verwacht ik dat u dit onverwijld aan de redactie meldt met het verzoek die te verwijderen.

 9. Blijkbaar is er een gedeelte van onze emailwisseling niet goed doorgekomen.
  Hieronder het ontbrekende gedeelte, aan mij verzonden op zaterdag 10 mei om 20.22 uur:
  Beste Mo,
  Wat een wonderlijke opvattingen hebben sommige mensen toch over vrijheid van meningsuiting!
  Ik wijs je er graag op dat ik geen onvertogen woord heb geschreven, niemand heb bedreigd en ook geen enkele regel van wet, fatsoen of Gebruiksvoorwaarden heb geschonden. Ik schreef alleen iets waar jullie het niet mee eens waren en wat jullie niet wilden horen en weten.
  Ik vind dat je de functie, het nut, het belang en vooral de lol van discussiëren in een democratische samenleving wat meer op waarde moet leren schatten. Zonder discussie raakt een democratie op een hellend vlak in de richting van een dictatuur van degenen die bepalen wat anderen mogen denken, zeggen en schrijven. Daar kies ik niet voor.
  Wie is volgens jou ‘de redactie’ die beslist wat er mag blijven staan? Vind jij werkelijk dat anderen willekeurig meningsuitingen van anderen mogen verwijderen? Ik vind dat griezelig.
  Dat Eline de Gebruiksvoorwaarden schendt en misbruik maakt van haar weblog voor reclame voor haar eigen bedrijf, is zó evident dat het door niemand is tegengesproken. En toch vinden jij en anderen kennelijk dat voor Eline een uitzondering moet worden gemaakt op de Gebruiksvoorwaarden. Je hebt nog niet willen toelichten waarom zij daar recht op heeft. Dat zegt op zichzelf genoeg, en verklaart ook waarom mij de mond moest worden gesnoerd en een IP-ban werd opgelegd, zodat ik mij niet meer kan verweren tegen nare suggesties.
  Vrijheid van meningsuiting is een levensvoorwaarde voor vrije en onafhankelijke mensen. Onderschat dat niet.
  Gegroet,
  Robert van Waning,
  Amstelveen.

 10. Hier genoemd als kennelijk fan van Eline, lijkt het mij nog even goed mijn standpunt te verduidelijken aan de hand van de volgende analyse:
  Robert hierboven in zijn verhaal:
  "Toen ik dus een paar dagen geleden de titel van haar weblog zag in de lijst van recente weblogs, dacht ik: "O jé, daar gaan we weer." En jawel hoor".
  Robert op het blog van Eline op 10 mei om 11.04 uur:
  "Ik sta inderdaad kritisch tegenover de obsessieve aandacht voor het eigen volk die zo sterk tot uiting komt in boeken, artikelen, weblogs en andere uitingen die verband houden met Israël. Als dan ook nog (zoals hier gebeurt) uitzonderingen worden geclaimd op regels die voor iedereen gelden, dan wordt het tijd om dit ter discussie te stellen. Dat is in een democratie niet alleen normaal, maar vaak zelfs noodzakelijk".
  Let vooral op de woorden ‘….als dan ook nog..’.
  Mijn conclusie: de reden waarom Robert bezwaar heeft tegen Eline’s verwijzigingen op haar blog naar haar commerciele activiteiten, is gerelateerd aan het feit dat Eline een connectie heeft met Israel, een land wat voor Robert een grote vergissing is en hetwelk hij verafschuwt. Had Eline die connectie niet of had zij bijvoorbeeld haar blog gewijd aan monumentale boerderijen in Drenthe, dan had Robert hier geen punt van gemaakt. Zijn reden om Eline hierop zo persoonlijk aan te pakken is louter en alleen gebaseerd op oneigenlijke gronden: Robert’s afschuw van de staat Israel.

 11. Ja, het stoort me al langer dat Eline reclame maakt voor haar eigen bedrijf. Onlangs nog heel direct met een bijdrage over de inrichting van haar nieuwe werkkamer. En was het vorig jaar of alweer 2 jaar geleden? De serie over Japan, waar lezers werden opgeroepen om hun gedachten over Japan mee te delen. Dat was het moment waarop ik definitief ben afgehaakt. Ik was niet van plan om haar werk, via een internet-brainstorm, te doen.
  Ik kom er dus niet meer.

 12. @Elsje Dijkstra, ik denk dat Robert van Waning gewoon gefrustreert is over de IP ban, en daarom een aantal niet nadenkende bloggers achter zijn onfrisse bedoelingen wil krijgen.
  Betty heeft gelijk, zijn motief is haat!!

 13. Ik geef gewoon antwoord op zijn vraag.
  En wat een vreemde manier van discussieren: ik dat dat hij … Dat kun je rechtstreeks aan van Waning zelf vragen, lijkt me zo.

 14. Ik weet niet waar het over gaat en ik wil het niet volgen ook.
  Waarom niet?
  Omdat sommigen in Nederland en elders het verschil niet weten tussen een mening en een frustratie.
  Een mening is een goed onderbouwt standpunt vermengt met een visie etc.
  Een frustratie is een conflict in het zelf dat zo ingeburgerd is, dat het niet meer van een mening is te onderscheiden….

 15. @Mo,
  In jouw woorden: "Je leest niet goed." Mijn overzicht van onze e-mailcorrepondentie begon toch heus met het bericht dat volgens volgens jou ontbrak. Lees nog maar eens goed.
  @Betty,
  Op 9 mei jl schreef ik aan de Ombudsman (emt een afschrift aan Anet Bleich):
  Onderwerp: "Let op: Dit is een propagandafoto.’ (Cicero, 9 mei 2008)
  "Geachte Ombudsman,
  Onlangs stond in de Volkskrant of de NRC een verhaal over een Franse fotograaf die in opdracht van de nazi’s idyllische plaatjes van het Parijs en haar tevreden inwoners had gemaakt. Ik heb het artikel niet bewaard, maar de boodschap was ongeveer dat die foto’s eigenlijk mochten worden getoond of afgedrukt zonder de mededeling dat het propagandafoto’s waren die in het belang van de opdrachtgever een bewust vertekend beeld van de werkelijkheid.
  Bij het paginagrote artikel (een recensie mag men het bij zo veel betrokkenheid niet noemen) ‘Een geschiedenis van Moed & Misdaden) van Anet Bleich (Cicero 9 mei 2008) stond een grote foto met als onderschrift: ‘Een Israëlische soldaat krijgt water van Palestijnse inwoners van het dorpje Ikrit, mei 1948.’
  U begrijpt wat ik hierover zou willen zeggen en vragen, dus vult u dat verder zelf maar in. Ik wil alleen nog maar zeggen, dat mijn maag kromp bij het zien van het fraai gegroepeerde Palestijnse gezinnetje.
  Anet Bleich stelt aan het het eind van haar artikel twee vragen:
  1. "Moet Israël zich schamen dat het een onafhankelijkheidsoorlog heeft gevoerd en gewonnen?" En:
  2. "Is het land een vergissing, zoals [Chris] van der Heijden meent?"
  Mevrouw Bleich doet alsof het eigenlijk één vraag gaat, en geeft er daarom ook maar één duidelijk antwoord op: "Nee".
  Al te grote betrokkenheid gaat niet allen ten koste van nuance en objectiviteit, maar ook van begrip voor de mogelijkheid van een andere visie. Volgens mij zijn het namelijk twee totaal verschillende vragen. Op de eerste vraag zou ik met een aarzelend ‘Nee’ en op de tweede vraag met een volmondig ‘Ja’ willen antwoorden. Daarbij wil ik de kanttekening plaatsen dat Israël zich niet hoeft te schamen, maar de opdrachtgevers en plegers van moorden op en mishandelingen van onschuldige burgers natuurlijk wel. Die zijn nimmer naar behoren berecht.
  Toch vond ik het een goed en vooral moedig verhaal van Anet Bleich. In het kader van hoor en wederhoor verwacht ik echter wel dat de Volkskrant haar lezers nu ook de Palestijnse visie zal laten lezen."
  @J.G.,
  Jij kunt het gewoon niet hebben als iemand géén antisemiet blijkt te zijn. De zaak van Israël wordt nog het meest beschadigd door degenen die het land pretenderen te verdedigen zonder merkbare kennis van jodendom, zionisme, geschiedenis en huidige omstandigheden, verhoudingen en gebeurtenissen. Met zulke vrienden heeft Israël helemaal geen antisemieten en andere vijanden nodig om de boel bij elkaar te houden.
  @Isabelle,
  Je weet niet waar het over gaat en je wilt het niet volgen, maar je hebt wel een oordeel. Dat bedoel ik.

 16. moron/jg/broekemans begint steeds over antisemitisme wanneer deze op argumenten verliest. Ook blokkeert en hij onwelgevallige IP adressen, zoals die van mij. Of hij verwijdert gewoon onwelgevallige reacties van zijn/haar blog. De redactie heeft het blog van broekemans na klachten permanent gesloten, maar direct daarna ontstond het blog van jg.
  Hier een link van een m.i. goed artikel over antisemitisme.
  Helaas is het een A4tje lang zodat ik het hier niet plaats.
  Svp regels zonder spaties aan elkaar plakken, de link is helaas te lang voor deze site.
  http://www.palestine-info.co.uk/en/default.aspx?xyz=U6Qq
  7k%2BcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2Bi1s7aZGtvSfmLLW6hmy7BOhB4sSMLO
  SiFTCMfEt6w0p6nd1gbMAecnmrn%2FTyf2sfstP9vsqJx1a4fLunwxJ%2FQ
  48N5%2FdSb%2BHlynCcXDs6IDk9Ss8%3D

 17. Robert, je problemen met Eline’s verwijzing naar haar commerciele activiteiten wil ik graag als centraal punt in deze discussie houden. Feit is, dat je op oneigenlijke grond over dit punt heen gevallen bent, louter en alleen omdat zij connecties heeft met Israel en in haar blog haar waardering uitdrukt voor bepaalde gebeurtenissen uit de Israelische gescheidenis. Dit is voor jou een onverteerbaar punt, en in plaats van je hiertoe te beperken, ben je inderdaad op de Blut und Boden-toer gegaan, getuige de bewoordingen die je op haar en jouw blog hierboven hebt gebezigd. Je legt een duidelijk verband tussen beide. Helaas voor jou dat ik dit herkend heb en haarscherp heb neergezet hier.

 18. Betty,
  De reclame die Eline Walda – in strijd met de Gebruiksvoorwaarden – op haar weblog bij de Volkskrant maakt voor haar eigen bedrijf en haar commerciële activiteiten, vormt inderdaad de aanleiding tot dit weblog. Dat ontken ik niet. Sterker nog: Jouw ‘analyse’ is gebaseerd op wat ik zelf letterlijk zo heb geschreven.
  De reden waarom ik (voor het eerst in alle jaren) eens op Eline’s weblog ging kijken, was inderdaad het vermoeden dat ik daar weer een staaltje van ‘obsessieve aandacht voor het eigen volk’ zou aantreffen. Ook die ‘analyse’ van jou deel ik, want ook dat had ik zelf op Eline’s weblog geschreven. Tot zover niets aan de hand, dacht ik zo. Wat Eline in haar weblog wil schrijven, is tenslotte haar zaak, net zo goed als het mijn zaak is om daar over te mogen denken en zelfs schrijven wat ik wil, mits ik niemand bedreig en binnen de grenzen van wet, fatsoen en Gebruiksvoorwaarden blijf.
  Als Eline Walda echter denkt bewust die Gebruiksvoorwaarden aan haar laars te kunnen en mogen lappen met een commerciële uiting, dan is dat níet haar zaak, maar die van alle bloggers.
  Zoals je weet heeft GJ Bogaerts mij een aantal keren verbannen van zijn weblog en zelfs van mijn eigen weblog, zogenaamd wegens schending van de Gebruiksvoorwaarden. In alle gevallen ben ik na een klacht bij de Ombudsman binnen één dag volledig hersteld in rechten en vrijheden. En dus ook in mijn plichten. Eén van die plichten is het waken tegen misbruik van het Volkskrantblog door anderen.
  Denk je nu heus dat ik géén bezwaar zou maken tegen Eline Walda’s misbruik uit angst voor jouw suggestie dat ik mij louter laat leiden door mijn ‘afschuw van de staat Israel’?!
  Betty, Betty, wat ken je mij nog steeds slecht, en dat na al die jaren van (vaak heftige) discussies.
  Wat die door jou aangehaalde ‘Blut und Boden-toer’ betreft: Op het weblog van Eline had ik op 10-05-2008 om 11:04u. geschreven:
  "Het is waar dat ik kritisch sta tegenover het onderscheiden van (groepen van) mensen volgens genetische, erfelijke en etnische criteria.
  De exclusieve voorkeur voor het eigen volk heeft ongetwijfeld een nuttige functie vervuld in de lange evolutie die heeft geleid tot wat de mens nu is. Inmiddels kunnen wij het er toch wel over eens zijn dat zulk onderscheid ook veel ellende heeft veroorzaakt, en dat zelfs nu nog steeds doet. Ik denk ook niet dat het zal helpen om de mensheid en de wereld in een goede richting verder te laten ontwikkelen. De mensen zijn in wezen allemaal aan elkaar gelijk, en hebben elkaar ook allemaal nodig, ongeacht ieders oorspronkelijke achtergrond.Etnische zelfdweep en eigenwaan krijgt al gauw het karakter van ‘eigen volk eerst’, nationalisme, ‘Blut und Boden’ en andere engigheid waar geen verstandig mens op zit te wachten.
  Het is niet verstandig om op wereldschaal nationale grenzen zo veel mogelijk te laten vervagen, maar tegelijkertijd etnische scheidslijnen weer zo veel scherper te gaan trekken dat er weer tegenstellingen tussen (groepen van) mensen gaan ontstaan, zelfs waar die niet (meer) bestonden.
  Ik sta inderdaad kritisch tegenover de obsessieve aandacht voor het eigen volk die zo sterk tot uiting komt in boeken, artikelen, weblogs en andere uitingen die verband houden met Israël. Als dan ook nog (zoals hier gebeurt) uitzonderingen worden geclaimd op regels die voor iedereen gelden, dan wordt het tijd om dit ter discussie te stellen. Dat is in een democratie niet alleen normaal, maar vaak zelfs noodzakelijk."
  Ik herhaal mijn eigen woorden graag als ik achteraf nog steeds van mening ben dat zij eerlijk en oprecht zijn, en bovendien nog steeds relevant.

 19. Het is zo onderhand een traditie op het VK-blog dat wie ergens gebannen wordt, daar onmiddelijk een blog aan wijdt. En aan dat blog wordt uiteraard veel aandacht gegeven, want als er iets is dat de VK-bloggers in beweging brengt, dan is het wel de IP-ban.
  Waarmee maar weer is aangetoond dat je met bannen altijd het tegenovergestelde bereikt van wat je wilt: de gebande mening/persoon wordt niet doodgezwegen, maar krijgt juist extra aandacht. En soms ontstaat er zelfs een relletje.
  Met andere woorden: bannen werkt contraproduktief.

 20. @Meneer Opinie,
  Het is terecht dat aan iedere inperking van het grondrecht van vrije meningsuiting ruim aandacht wordt geschonken, In veel gevallen blijkt dat het ten onrechte te zijn gebeurd.
  Aan het begin van dit weblog schreef ik: "Een discussie op voet van gelijkheid is de eerlijkste, rechtvaardigste en meest democratische vorm van communicatie."
  Daarom is het van belang dat discussies niet zomaar, zonder gegronde redenen eenzijdig worden beëindigd, zeker niet door iemand van wie communicatie haar beroep heeft gemaakt en dit in strijd met de Gebruiksvoorwaarden adverteert op de internetsite van de Volkskrant.
  @Betty,
  Blut und Boden, genen en grond, afkomst en herkomst, er zijn vele manieren om een vermeende verbondenheid tussen volk en land uit te drukken. Als van een dergelijke binding steeds terecht schande wordt gesproken, dan moet een uitzondering daarop overtuigend moeten worden verklaard. Doe je best en denk vooral eerst na voordat je weer gaat gillen.

 21. Robert, je hebt het nog steeds niet door of je wilt het niet weten: de reden waarom jij over Eline’s verwijzing verbolgen bent, heeft niks met de verwijzing an sich te maken, maar alles met het feit dat het iemand betreft met een band met Israel. Bij een niet-israel-gerelateerd persoon zou je nooit zo’n ophef hebben gemaakt. En dat is een heel foute manier van denken. Bah!
  Einde discussie, inderdaad.

 22. Het hoe en waarom van uw ban interesseren me geen biet, wat me interesseert is dat bannen contraproduktief is. Maar aangezien Eline zich hiet niet laat zien of horen en U uw argumenten tot vervelens toe herhaalt, loopt u wel de kans om binnenkort (terecht) uitgemaakt te worden voor zeurpiet. Dus ook dat werkt contraproduktief.

 23. Gunst, wat komt me dit allemaal bekend voor: het racisme aan een groot deel der joden eigen, het fanatisme van de niet-joods aanhang, de woede als je dit constateert, de nog veel grotere woede als jij precies hetzelfde doet als zij doen, het volstrekt racistische beroep op voorrechten als het mogen overtreden van gebruiksvoorwaarden, op grond van het lid zijn van de joodse familie, de perfide reacties van de niet-joods aanhang als je dat constateert, het samenvallen van de groep van multiculturalisten met deze hele beweging, en de steun van de Volkskrant instanties voor dit hele gebeuren.
  En dan nog met droge ogen beweren dat er geen onevenredige joodse invloed op de gang der zaken in de wereld is …
  Maar inderdaad: het ergst is nog wel die houding van superioriteit, het dedain voor andere mensen – het "uitverkoren volk"-syndroom. Het met de ene hand gestolen schilderijen terugeisen, en met de andere hand gestolen land vasthouden.
  Het zou totaal niet verbazingwekkend zijn als de joden een nieuwe ramp overkwam – ze maken het er uitvoerig naar.Reactie is geredigeerd

 24. Betty,
  Op verzoek van ‘Meneer Opinie’ (ook al weer zo’n anonieme held) zal ik mijn argumenten niet herhalen.
  Er zijn gelukkig veel mensen die een band met Israël hebben die ik wél bewonder en steun.
  @Meneer Opinie,
  Het hoe en waarom van mijn verbanning interesseren u geen biet. Dat spaart mij de moeite van herhaling van mijn argumenten. Ik weet inderdaad niet telkens nieuwe te bedenken. Waarom zou ik ook?
  @Allen die dit lezen:
  Trees Kosterman heeft op mijn weblog een afschrift geplaatst van haar brief aan de EO. Zij doet daarin (dit keer ononderbroken!) uitgebreid verslag van haar deelname aan die wonderlijke uitzending van de EO op Radio 1 vanuit Israël. Die uitzending werd iedere keer onderbroken als Trees Kosterman probeerde de om tegenover presentator Frits Barend de Palestijnse kant van het verhaal te belichten. Dat was niet alleen een vergeefse moeite, maar ook een die voortdurend werd gedwarsboomd.
  Je mag niet in een Lobby en al helemaal niet in complotten geloven, maar soms wordt je dat wel erg moeilijk gemaakt.
  Kijk op: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/200268.Reactie is geredigeerd

 25. @Betty,
  (Met excuses aan Meneer Opinie voor de herhaling): Je verliest inmiddels helemaal uit het oog dat Eline Walda (en niet ik) welbewust de Gebruiksvoorwaarden van het Volkskrantblog schendt, en dat ook Eline Walda (en niet ik) aan obsessieve zelfdweep doet als het om haar eigen volk gaat.
  De eerste voorwaarde voor racisme is dat men zichzelf rekent tot (of identificeert met) een volk dat men om welke redenen dan ook superieur acht aan één of meer andere volken, of zelfs aan allemaal. Ik heb kritiek op IEDERE vorm van racisme (niet één uitgezonderd) en word daarom verketterd. Heel wonderlijk allemaal. Typische Umwertung aller Werte.Reactie is geredigeerd

 26. Robert, de kwestie hier is niet of Eline de gebruikersvoorwaarden schendt. Dat zou kunnen, ik ben geen blogger, ik ken ze niet, maar dan ga ik met Mo mee: richt je tot de redactie.
  Wat er echter kwalijk is aan jouw handelen, is dat je je beklag uit omdat Eline iets over Israel heeft gezegd dat jou onwelgevallig is. Je gebruikt dus oneigenlijke argumenten voor je beklag tegen de berichtgeving rond haar commerciele activiteiten. Je hebt je versproken door, zoals ik hier al eerder in mijn analyse heb aangehaald, zegt "als dan ook nog". Het is me gewoon hartstikke duidelijk: je pikt Eline eruit om je gram te halen over Israel.
  En dan nog iets: je laat antisemitisme toe op je blog, dat is een kwalijke zaak. Zie hierboven Ruud om 11:37 en ik citeer:
  "Gunst, wat komt me dit allemaal bekend voor: het racisme aan een groot deel der joden eigen" en "Het zou totaal niet verbazingwekkend zijn als de joden een nieuwe ramp overkwam – ze maken het er uitvoerig naar".
  Had Ruud nog vorige week een quasi terechtwijziging gekregen omdat hij de mop had verteld (iets in de trant van):
  Sam en Moos zitten in Auschwitz, vraagt Sam aan Moos, wat ga jij na de oorlog doen? Waarop Moos zegt: Palestijnen vergassen.
  Het zegt heel veel over jou en je kornuiten. Het is hier 1 grote antisemitsiche bende. Diegenen die dat laten staan, maken zich daar net zo schuldig aan. Je zou je ogen uit je kop moeten schamen!

 27. @ betty
  =Je zou je ogen uit je kop moeten schamen!=
  Gaan we ZO beginnen?
  Je schreef toch: einde discussie? Betty / 12-05-2008 22:48

 28. Betty,
  Het is precies zo gegaan zoals ik eerlijk en herhaaldelijk heb beschreven. En niet anders, ook al wil jij dat doen geloven.
  Het is een wonderlijke zaak dat ik mij hier moet verdedigen, terwijl ik aiets aan de orde stel waartegen tot nu toe niemand inhoudelijk bezwaar heeft gemaakt: Eline Walda schendt met haar commerciële advertentie de Gebruiksvoorwaarden en zij verwijdert een bijdrage waarin ik nogmaals mijn bezwaar daartegen formuleer. Mijn verbanning van Eline’s weblog was gemotiveerd met een kulargument waarover ik graag met haar verder had willen discussiëren.
  De woorden ‘als dan ook nog’ (waar jij steeds op terug blijft komen) duiden op een louter cumulatief verband, en niet op het oorzakelijke verband waarvan je mij zo graag wilt beschuldigen.
  Het was de allereerste keer dat ik Eline’s webog bezocht. Daarbij viel mijn oog op die commerciële uiting die zo flagrant in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden. Het was erger geweest als ik er niets van had durven zeggen ‘omdat het iemand betreft met een band met Israel’ (jouw woorden, 12-05-2008 22:48) en uit angst om door mensen zoals jij en ‘J.G.’ voor antisemiet te worden uitgemaakt.
  Het omgekeerde van wat jij mij probeert te verwijten, gebeurde namelijk wel: Veel trouwe bezoekers van het weblog van Eline Walda delen immers haar tamelijk obsessieve etnodweep waar ik juist zo kritisch tegenover sta (ongeacht of het Duitse nazi’s, nationalistische Serviërs, ontspoorde Vlaams-Blokkers of exclusivistische zionisten zijn die dergelijke twijfelachtige emoties koesteren). Al die trouwe fans zagen al die tijd die advertentie in haar Profiel door de vingers..
  Mij raakt het verwijt van antisemitisme niet, omdat het nergens op slaat. Ik heb juist kritiek op IEDERE vorm van (zelf)discriminatie op etnische gronden.
  Ik deel overigens je opvatting dat Ruud Zweistra vaak te ver gaat. Ik heb hem die ‘mop’ over Sam en Moos openlijk kwalijk genomen en zijn toestemming gevraagd om die te mogen verwijderen. Het is waar dat ik moeite heb met het verwijderen van bijdragen, alleen omdat zij mij niet bevallen.
  Aan de andere kant deel ik de opvatting dat het onderscheiden van mensen op grond van hun genetische/etnische afkomst en daar maatschappelijke en politieke consequenties aan verbinden nu eenmaal volgens alle geldende definities, verdragen en wetten de kern van iedere vorm van racisme is. Toch vraag ik je om iedereen op zijn of haar eigen uitingen te willen beoordelen.
  Ondertussen doe je wel opvallend lakoniek over Eline’s welbewuste schending van de Gebruiksvoorwaarden.. ‘Quod licet..?’

 29. Wat een opmerkelijke discussie. Voorheen heb ik hier een enkele keer gereageerd. Het blog van Eline Walda had ik nog nooit bezocht, en kende ik ook niet. Ik kijk er van de buitenkant tegenaan.
  Het valt me op dat Robert de gebruikersvoorwaarden serieus neemt. Hij lijkt de enige. Ook ik vind het merkwaardig dat Eline Walda haar One Stop Marketing Shop kan aanbieden op het VK-blog. Ze maakt overduidelijk reclame voor zichzelf en presenteert zichzelf expliciet aan potentiele klanten.
  Je zou zeggen een vermenging van profit en non-profit. Ik vind het niet vreemd om de redactie daarover een reactie te vragen. Dit lijkt meer dan een twijfelgeval. Eline Walda kan er ook geen probleem mee hebben dat dit voorgelegd wordt, lijkt me. Of ze voelt zich zeker van haar zaak en is verre van bevreesd voor een negatief oordeel van de redactie, of ze voelt zich niet zo zeker. In dat laatste geval kan de redactie voor allen de nodige duidelijkheid bieden. Ook als precedent.
  Het is niet ondenkbaar dat de kleinere commercie wordt gedoogd en de grote niet. De redactie kan dat echter niet uitspreken omdat dat in strijd is met de eigen regels. Wellicht kan Robert als proef hier reclame maken voor een commercieel doel, daar op wijzen en afwachten hoe de redactie oordeelt. En wel of niet handelt. Robert moet zich afvragen of het dit allemaal waard is. Wellicht verstoort-ie een broos compromis dat in de praktijk redelijk werkt.
  Het verwijt over en weer van eenzijdige gerichtheid en antisemitisme is te flauw voor woorden. Als mw. Walda aandacht wil vragen voor een onderwerp dat haar bezighoudt, dan is dat haar goed recht. Iedere blogger heeft die vrijheid. Ook als -ik zeg ‘als’- het uitloopt op eenzijdigheid of propaganda in het commentaar. Dat is haar ding. Uiteraard moeten de respondenten daarop kunnen reageren en moet alles binnen de perken van de gebruikersvoorwaarden vallen. Een ban is een sterk teken van zwakte.
  Het verwijt van antisemitisme aan Robert is in mijn ogen ook te flauw voor woorden. Draai het om en laten we ons afvragen of kritiek op Israel, de joden en de verdedigers van Israel mogelijk is. Zoja, dan moeten we die kritiek niet te snel afdoen als antisemitisme. Gezonde kritiek bestaat. Het verwijt van antisemitisme smoort het maatschappelijk debat. Israel en het joodse volk zijn krachtig genoeg om zich niet te hoeven beroepen op extra bescherming in dat debat.
  Wat me verbaast is dat sommige respondenten hierboven slecht kunnen onderscheiden. Nauwelijks lijken te kunnen lezen en willen begrijpen wat de ander bedoelt. Ze vegen veel op een hoop, verbinden appels met peren en pretenderen dat ze bijdehand redeneren. Verontwaardiging lijkt de vijand van een open discussie. Met echte nieuwsgierigheid kom je verder. Die meen ik bij Robert te vinden.
  Maar, het gelijk wordt altijd over beide partijen verdeeld. Niemand heeft helemaal gelijk. Het eigen gelijk behoort ook niet het uitgangspunt van een discussie op het VK-blog te zijn. Het gaat om het willen begrijpen van je opponent of een kwestie. Bij het willen begrijpen kun je diskwalificaties als antisemitisme of eenzijdige gerichtheid achterwege laten. Je eigen gelijk staat toch niet op het spel. Je vindt meer eer in het nieuwe begrip dan in het nieuwe gelijk.Reactie is geredigeerd

 30. @George Knight,
  Dank voor je evenwichtige commentaar.
  Wat mij betreft mag Eline Walda zich samen met haar vele fans naar hartelust blijven wentelen in haar etnische zelfdweep en eigenwaan. Ik heb daar pas een probleem mee, als dit op een of andere manier een negatieve uitwerking heeft op mijn belangen en/of het algemeen belang, hier op het Volkskrantblog en/of elders in onze sameleving en wereld.
  Dat is bijvoorbeeld het geval als etnische eigenwaan, particularisme en exclusivisme doorwoekeren en gaandeweg kunnen ontaarden in het soort narigheid waaraan geen verstandig mens behoefte heeft. Een eerste aanzet daartoe is vrijwel te herkennen aan uitzonderingsposities die niet te rijmen zijn met gangbare opvattingen over gelijkheid en gelijkwaardigheid. Het is zaak om daarop altijd en overal alert te blijven.

 31. @Robert
  "uitzonderingsposities die niet te rijmen zijn met gangbare opvattingen over gelijkheid en gelijkwaardigheid"
  Daar heb je zeker een punt. Waar ligt die grens? We zien het ook bij het integratie-debat. Extra juridische bescherming voor religie zorgt ervoor dat het debat niet eerlijk gevoerd kan worden. Als onderwerpen eenzijdig onbespreekbaar worden verklaard, dan ontneem je je opponent een wapen. De weerlegging wordt buiten de orde geplaatst. Dat is voor het maatschappelijk debat zeer ongewenst.
  Op die uitzonderingsposities die groepen voor zichzelf claimen moeten we zeer alert blijven. Ze passen niet bij een volwassen rechtsstaat. De vrijheid van meningsuiting moet elke dag opnieuw verdedigd worden. In alle breedte verdedigd kunnen worden. Want de claims kunnen uit de meest onverwachte hoeken komen.
  Zie ook de Afsluiting in: http://www.ivir.nl/publicaties/nieuwenhuis/njcm2004_2.PDF

 32. @George,
  Inderdaad een mooi stuk van Nieuwenhuis in die publikatie van het IVIR:
  "Godsdienst en ras zijn in artikel 137c Sr. al te voortvarend naast elkaar gezet. In de eerste plaats kent een godsdienst of levensovertuiging namelijk vrijwel steeds een aantal leerstellingen en/of leefregels, waarop kritiek mogelijk is. In het verlengde daarvan is het mogelijk de ene godsdienst te prefereren boven de andere of voor het atheïsme of agnosticisme te kiezen, of helemaal niet te kiezen. Over velerlei aspecten van een godsdienst is met andere woorden discussie en debat mogelijk. In de tweede plaats blijkt uit de jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad dat de godsdienst een basis kan zijn voor deelname aan het maatschappelijk debat: godsdienstig of levensbeschouwelijk geïnspireerde uitlatingen kunnen deel uitmaken van het maatschappelijk debat. Het zou dan vreemd zijn wanneer degenen die willen reageren op deze uitlatingen plots beducht moeten zijn om niet tegen artikel.137c Sr. aan te lopen." Etc.
  Met mijn kritiek op discriminatoire elementen in de Joodse religie, cultuur, traditie en politiek loop ik hier voortdurend tegenaan. Te meer daar het Jodendom volgens Martin Buber in wezen "niet een geloofssysteem is, maar een systeem van gelovig leven" (‘Over het Jodendom’, 1982, pag 70), moet commentaar daarop altijd mogelijk zijn, zeker als die niet gericht is tegen personen zelf op grond van hun afkomst maar tegen bepaalde opvattingen die zij koesteren en met name tegen uitingen en gedragingen die op die opvattingen zijn gebaseerd zijn.
  Nieuwenhuis schrijft daarover in zijn Afsluiting: "Het zou vreemd zijn indien de gelovige aan kan vallen met het zwaard van de vrijheid van godsdienst, levensbeschouwing of meninguiting, en vervolgens de tegenstander kan ontwapenen met diezelfde vrijheid van godsdienst; in dat geval zou er in het maatschappelijk debat wederom geen ‘equality of arms’ bestaan tussen de godsdienstige en de vrijdenker."
  Deelname aan het maatschappelijke debat moet mogelijk zijn zonder voortdurend als een minderwaardig persoon te worden afgeschilderd ("Bah! Je moet je schamen!") en ten onrechte voor de vreselijkste dingen te worden uitgemaakt.

 33. Betty,
  Tsja. Vind jij dat Ruud Zweistra in zijn bijdrage inderdaad alle joden discrimineert louter op grond van hun genetische cq etnische afkomst? Ik lees dat er niet in, maar ik zou het ook prettig vinden als hij zich op mijn weblog iets minder heftig zou uitdrukken.
  Geef eens jouw definitie van antisemitisme. Vraag het anders eens aan de redactie. Die houdt zich steeds met dit soort kwesties bezig.
  Ik ben hier ten onrechte voor antisemiet uitgescholden, en zelfs die bijdragen heb ik niet verwijderd. Dat toont wel dat ik erg terughoudend ben met het verwijderen van bijdragen, ook al ben ik het er niet mee eens.
  Iets anders: Heb jij al inhoudelijk gereageerd op wat ik je allemaal heb geschreven. Ik zie het niet staan..

 34. Van Waning, ik ben je helemaal zat! Zoals ik al zei, antisemitisme gedogen (Ruud: "het racisme aan een groot deel der joden eigen")is je medeschuldig hieraan maken. Zoals ik al zei, het is hier 1 grote antisemitische bende. In Hitler’s tijd keken mensen ook de andere kant op bij dit soort uitspraken. Jij hebt de kans om dat niet te doen en een verschil te maken. Maar nee!
  Gooi die emmer shit maar over me heen, ban me voor mijn part, maar ik weet nu uit welke hoek bij jou de wind komt. Ik laat me niet meer in met het stel hier.
  De mazzel!Reactie is geredigeerd

 35. @Betty,
  Over welke ‘emmer shit’ heb je het eigenlijk?
  Ik kan mij niet herinneren dat ik jou ooit zo diep persoonlijk heb beledigd als je mij iedere keer weer doet, steeds op onheuse, zelfverzonnen gronden.
  In mijn laatste antwoord aan jou stelde ik je alleen maar vragen, maar daar ga jij zoals gewoonlijk niet in. Je bent ook niet te rade gegaan bij de redactie, terwijl je daar ongetwijfeld steun zou vinden voor jouw slecht onderbouwde stellingnamen en onbeheerste uitingen.
  ‘Eén grote antisemitische bende’, ‘in Hitlers tijd’, ‘bah’, ‘je zou je ogen uit je kop moeten schamen!’, ‘een heel foute manier van denken’, en het telkens terugkerende ‘Einde discussie.’ Iedere keer kom je met dat soort teksten.
  Je kunt mensen niet zomaar voor ‘antisemiet’ uitmaken zonder deze ernstige aantijging te kunnen of willen onderbouwen. Uit mijn vele publicaties, blogs, reacties en bijdrgaen moet je toch wel minstens één uitlating kunnen citeren die met enig recht antisemitisch genoemd zou kunnen worden?
  Het ontbreekt jou geheel en al aan inhoudelijke argumenten. Daarom stemt jouw deelname aan discussies altijd zo moedeloos: Is het al die moeite wel waard? Ook dit keer weer niet, helaas. Na al jouw tirades weet ik zelfs nog steeds wat jij vindt van Eline Walda’s misbruik van haar weblog voor commerciële zelfpromotie en haar misbruik van de IP-ban om kritiek daarop de mond te snoeren, de topic van dit weblog.
  Ben je teleurgesteld dat ik je niet heb verbannen maar je lekker laat bungelen aan je zelfgetimmerde schandpaal van ondoordachte kreten en scheldpartijen?
  Toch heeft het iets aandoenlijks dat dat je mij toch steeds maar blijft opzoeken ondanks het feit dat je mij al vanaf het begin (inmiddels zo’n twee jaar geleden?) helemaal zat was. Tot de volgende keer dus maar weer. See you!
  (Niet geredigeerd, maar alleen typfout gecorrigeerd.)Reactie is geredigeerd

 36. @Van Waning
  Voor wat het waard blijkt te zijn: maar je hebt mijn steun voor je standpunten.
  Veelal acht men zich ‘Deus ex machina’, dan wel ‘ex cathedra’ te spreken voor het eigen gelijk maar als de discussie daarover niet gevoerd kan worden is het gedaan met onze ‘democratie’. En daar wilde ik het maar bij laten (op gevaar af weggehoond te worden door diegenen die dat standpunt niet wensen te delen; zij prefereren hun blinddoek dan maar).
  Groet! JB

 37. @Herman, Ben en Jan: Veel dank voor de verbale en vooral morele steun die je onder zo’n barrage van kwetsende aantijgingen en nare suggesties heel goed kan gebruiken.
  Twee correcties op mijn laatste reactie op Betty:
  "Na al jouw tirades weet ik zelfs nog steeds NIET wat jij vindt van Eline Walda’s misbruik van haar weblog voor commerciële zelfpromotie en haar misbruik van de IP-ban om kritiek daarop de mond te snoeren, de topic van dit weblog.
  "Je kunt mensen niet zomaar voor ‘antisemiet’ uitmaken zonder deze ernstige aantijging te kunnen of willen onderbouwen. Uit mijn vele publicaties, blogs, reacties en bijdragen moet je toch wel minstens één uitlating kunnen citeren waarop jij met enig recht jouw herhaaldelijk geuite beschuldiging van antisemitisme zou kunnen baseren?"
  @Allen:
  Staat die commerciële advertentie nog steeds op het weblog van Eline Walda? Ik ben daar permanent verbannen, en ik heb geen zin om te kijken naar iets waar ik niet op mag reageren.
  Als die advertentie er inderdaad nog steeds staat, dan zou je kunnen zeggen dat mijn protest geen zin heeft gehad. Toch is dat niet helemaal waar, want die advertentie onderbouwt mijn standpunt dat de wilekeur regeert op het Volkskrantblog en dat sommige bloggers kennelijk more equal zijn dan anderen..Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s