'Verdonk stort kabinet in crisis.' Hoezo, het was toch niet háár motie?!

‘Verdonk stort kabinet in crisis,’ kopt de Volkskrant vandaag met grote letters. dat begrijp ik niet. Het was toch niet háár motie?! Wat men verder ook vindt van haar persoon, haar beleid en haar reactie op de pogingen van de oppositie om staand regeringsbeleid ingrijpend en overhaast te wijzigen, moet men niet uit het oog verliezen dat minister Verdonk niet degene was die op onbesuisde en onverantwoordelijke wijze heeft aangestuurd op deze staatsrechtelijke crisis waar geen enkel belang mee gediend is.

35 gedachten over “'Verdonk stort kabinet in crisis.' Hoezo, het was toch niet háár motie?!

 1. Astroloog, ik heb zelf dit keer Groen Links gestemd, omdat het regeringsbeleid wat mij betreft een stuk groener, zuiniger en klimaatvriendelijker moet worden. Ik denk niet dat ik op Rita Verdonk zou hebben gestemd. Met alle waardering voor de manier waarop zij haar moeilijke en ondankbare taak heeft vervuld, ligt haar confronterende stijl mij toch niet. Maar dat Groen Links wat meer pit kan gebruiken, is wel een feit.
  Waar het mij hier om gaat is dat de journalistiek zich veel te partijdig opstelt. Ook de smalende toon waarop presentatoren en ‘verslaggevers’ (lees: opiniemakers) van de publieke omroep over leden van onze regering praten, is ongepast en storend.Reactie is geredigeerd

 2. @donqui
  als verantwoordelijke minister moet zij verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. De Kamer heeft duidelijk aangegeven dat het anders moet, maar Verdonk geeft geen duimbreed toe. Die mogelijkheid had zij wel, maar door zelfs geen 24 uur te willen wachten, dwong zij de kamer wel om (a) een motie in te dienen (waar hebben we anders een Tweede Kamer voor) en (b) de motie ook aan te nemen. Als er één persoon was die hier wat aan gedaan zou kunnen hebben, was het de minister wel. Een juiste kop in de VK dus.

 3. Ministers dienen geen moties. Dat doet de 2e Kamer. En als de democratie iets voorstelt, voert ze die uit. Andere landen zijn voorgegaan in generaal pardon. Zij is te hard en politiek zeker te weinig subtiel voor een coalitieland.

 4. JJ, de Kamer kan goede redenen hebben om te willen dat het asiel- en uitzettingsbeleid ingrijpend anders moet, maar in de huidige situatie moet niet alleen de regering maar ook de Kamer terughoudendheid betrachten als het gaat om ‘gevoelige kwesties’.
  De indieners van die moties lopen vooruit op wat in de formatie nog moet worden besproken en onderhandeld. De samenstelling van de regering is nog niet bekend, en dus ook niet het (eventueel) nieuwe asiel- en uitzettingsbeleid.
  Het is bovendien ronduit onverantwoord om Kamerleden die de weg naar toilet, koffiemachine en kopieerapparaat zelfs nog niet weten, te laten stemmen over een uiterst gevoelig en ingewikkeld dossier dat zij nog niet voldoende hebben kunnen bestuderen om er een afgewogen oordeel over te kunnen hebben en geven. De fractiediscipline die de nieuwe leden hier is opgelegd, is van Sovjet-kaliber.

 5. Sefke, dank je wel voor je link naar het artikel waarin professor Tijn Kortmann zijn oordeel geeft. Dat oordeel lijkt niet alleen gebaseerd op zijn kennis van het staatsrecht, maar ook op zijn persoonlijke politieke voorkeur en zijn oordeel over het asiel- en uitzettingsbeleid van deze regering.
  De indieners van de moties hadden beter moeten beseffen dat zij een hoogst onwenselijke staatsrechtelijke patstelling hebben gecreëerd die niet in het landsbelang is en ook niet in het belang van uitgeprocedeerden (per definitie géén asielzoekers’, dus) lijkt.
  De regering kán dus niet aftreden en kán dus ook niet de uiterste consequentie trekken uit de motie van afkeuring die formeel gericht was tegen minister Verdonk, maar feitelijk tegen de regering die Verdonks beleid steunt.
  ‘Verdonk moet weg. Zo heeft de Kamer de motie bedoeld,’ zegt Kortmann. Als dat waar is, dan moeten de indieners van de moties zich helemaal rotschamen, want dan hadden zij deze wens al veel eerder hard moeten maken.
  ‘De Kamer wil zich laten gelden,’ zegt Kortmann. Precies, het gaat om onverantwoord profileringsgedrag van Wouter Bos die dit beter vóór de door hem verloren verkiezingen had kunnen tonen, als-ie een beetje kerel en staatsman was geweest.Reactie is geredigeerd

 6. @Robert,"moet niet alleen de regering maar ook de Kamer terughoudendheid betrachten als het gaat om ‘gevoelige kwesties"
  Gelukkig voor ons en de democratie heb jij niet te beslissen over wat kamerleden wel en niet mogen doen, al dan niet met fractiediscipline van "Sovjet-kaliber".

 7. Sefke, die ‘terughoudendheid’ in afwachting van een nieuwe regering is een gewaarmerkte regel in ons democratisch staatsbestel. Die heb ík niet verzonnen.

 8. Sefke / 13-12-2006 13:26
  @Robert,
  het belang van de asielzoekers is hiermee gediend.
  Reactie:
  Het belang van die groep asiezoekers heeft los van de inhoud een grootte van 26.000/16.000.000 = 0,0016 = 0,16 procent, dus totaal verwaarloosbaar ten opzichte van het algemene Nederlandse belang, en het is alleen ten gevolge van de collectieve dwaaheid en verdwazing veroorzaakt door een klein groepje ideologisch idioten en een grote groep hersenloze meelopers dat hier meer dan een uurtje in een kamerdebat aan besteed wordt.
  En wat betreft die inhoud: Die mensen hebben nu lang genoeg genoten van de Nederlandse samenleving, en kunnen met hetgeen ze hier geleerd hebben terug naar eigen land om daar de samenleving op te bouwen. Dat is effectiever dan welk bedrag aan ontwikkelingshulp dan ook.Reactie is geredigeerd

 9. @robert,
  de regering moet terughoudend zijn, niet het parlement…
  Dat een nieuw parlement zich in veel gevallen uit politiek-tactische overwegingen terughoudend opstelt tijdens een kabinetsformatie is een andere zaak en een vrijwillige keuze, maar geenszins een staatsrechtelijke noodzaak.

 10. Sefke, ik heb die terughoudendheid van de Tweede Kamer geen staatsrechtelijke noodzaak genoemd, maar een ‘gewaarmerkte regel’. Dat is een fatsoensregel die zijn nut heeft bewezen en zodoende algemene erkenning heeft verworven.
  Het is onfatsoenlijk van de oppositie om zich tegenover een demissionair Kabinet NIET terughoudend op te stellen. Bovendien leidt dat onvermijdelijk tot politiek onoverzichtelijke en onvoorspelbare situaties en tot staatsrechtelijk onontwarbare knopen. Zoals nu ook blijkt.
  De enige partij die garen spint bij zo’n parlementaire incidentenpolitiek is de journalistiek, want die stuurt in de praktijk de kamer aan. De journalistiek verkeert nu dan ook merkbaar in een opperbeste stemming. Zij heeft echter niet alleen geen democratisch mandaat, maar ook geen verantwoordingsplicht. Haar Leitmotiv is: ‘Verdeel en heers’. Wie onze maatschappij daaraan wil overleveren, misbruikt democratische middelen voor groepsbelangen en egoïstische doeleinden.

 11. Niet haar motie – wel haar weigering om zelfs maar een aantal uren te wachten met de hervatting van de uitzettingen, op verzoek van een meerderheid van de Kamer.
  Voor iemand die zich zo achter regeltjes verschuilt, gaat ze behoorlijk vrij om met de regeltjes van democratisch regeren. Lozen, dat mens. De farce van IJzeren Rita heeft al veel te lang geduurd.

 12. @ Robert: Wat hier gebeurt is naast stupiditeit ook nog eens kiezersbedrog. Links heeft zich bij de verkiezingen helemaal niet zo geprofileerd als was dit een accute halszaak. Ik voel me in iedergeval al bedrogen door zoveel onprofessioneel gedrag. En dat moet ons land vier jaar gaan regeren. Help!!!!!!!! En ook heb ik medelijden met al die mensen in toch al problematische wijken. Die krijgen er gewoon weer 26.000 problemen bij. Of denkt links dat deze mensen ineens vloeiend nederlands kunnen spreken, dikke banen krijgen en in de koopsector kunnen gaan wonen.

 13. Rob van Kan, je kunt minister Verdonk van alles verwijten, maar niet dat zij losjes omgaat met democratische regels. Zij is standvastig en voorspelbaar bezig met datgene wat haar is opgedragen. Na haar komt er weer een andere minister met wellicht een ander beleid. Wij moeten hopen dat die een even standvastige en voorspelbare opvatting van haar zware en ondankbare taak zal hebben. Het landsbelang is niet gebaat bij wankelmoedige ministers die hun beleid laten bepalen door hetzes en hypes van de (ongekozen) pers die de politieke agenda bepaalt.Reactie is geredigeerd

 14. @Evy
  Je moet asielzoekers niet verwarren met gastarbeiders. Asielzoekers komen niet voort uit de onderkant van het herkomstland. Ze waren in de positie het land te verlaten. Daar slagen ongeletterde en onbemiddelde burgers niet in.
  Je ziet ook dat veel van die asielzoekers al beter Nederlands spreken, geleerd in de illegaliteit, dan de veel vrouwen van gastarbeiders.
  Je moet niet vergeten dat mensen die in het herkomstland hebben geleerd te leren, sneller het Nederlands oppikken dan migranten die ook in hun eigen taal analfabeet zijn.
  Dat geldt helemaal voor de kinderen van die asielzoekers. Die spreken inmiddels perfect Nederlands en sommigen zouden zo naar de universiteit kunnen. Dat zou de winst van een generaal pardon zijn, nog afgezien van hoe schrijnend al die gevallen zijn. Hier op dit weblog wordt de ernst van die gevallen overdreven, is mijn indruk. De asielzoekers worden tot slachtoffers gemaakt, maar dat past weer helemaal bij de demonisering van Verdonk. En bij de behoefte om te knuffelen en te betuttelen bij die bloggers. Erg subjectief allemaal.Reactie is geredigeerd

 15. VK wordt volgeschreven door journalisten.
  Je moet eventjes een school voor journalistiek hebben bezocht om het niveau door te krijgen.
  Sefke,
  holocaustbeweerder, hoe staat het met de argumentatie ?

 16. Een gedachtenexperiment:
  Stel er was een linkse regering, doe een vrij asielbeleid had, en die die regering was gevallen en demissionair. Stel er waren vekiezingen gewwest en de rechtse partijen hadden een meerdheid in de Tweede Kamer, en die namen een motie aan waarin het demissionaire kabinet werd opgeroepen om asielzoekers te gaan uitzetten.
  Het huis zou te klein zijn: Hoe kunnen die rechtse barbaren ons dwingen iets uit te voeren waar we principieel tegen zijn? En bovendien: een demissionait kabinet mag helemaal geen nieuw beleid uitvoeren.
  En de hele linkse journalistieke en het hele Volkskrant weblog zou huilen van verontwaardiging en woede.

 17. Rob, ik had het over de journalistieke hetzes en hypes die de waan van de dag en de politieke agenda meer en meer dreigen te gaan bepalen.
  Je hebt gelijk dat er in de Tweede Kamer inmiddels een meerderheid bestaat voor een generaal pardon. De Kamer moet zich echter niet gaan gedragen alsof onze democratie eigenlijk geen regering meer nodig heeft en dat het Kabinet er alleen maar zit om linten door te knippen.
  Op dit moment zit er nog een regering die een beleid uitvoert dat gebaseeerd is op de vorige verkiezingen en op de daaruit voortvloeiende formatie. Dat Kabinet is nu demissionair. Dit betekent fatsoenshalve en met het oog op politieke verantwoordelijkheid, continuïteit van beleid, stabiliteit, voorspelbaarheid en rechtszekerheid dat de Kamer zich in afwachting van de formatie terughoudend moet opstellen. Als men die gewaarmerkte regel nu om opportuniteitsredenen loslaat, dan zal dit tot gevolg hebben dat ons land telkens na verkiezingen in een politieke en staatsrechtelijke chaos belandt. Dat is alleen in het belang van een onverantwoordelijke pers en andere opportunisten.

 18. Helemaal mee eens, Robert. De politiek wordt een soapserie en dat schijnen veel mensen leuk te vinden, vooral journalisten, die gek zijn op alles wat er ook maar gebeurt. Een dienstregeling van de NS die, helaas voor de media, niet in de soep loopt.

 19. @robert,
  nogmaals, de regering moet terughoudend zijn in haar beleid. Het parlement niet; zij oefent ‘slechts’ haar controlerende taak uit. In dit verband wil ik ook verwijzen naar mijn commentaren bij het artikel van http://www.volkskrantblog.nl/bericht/93444.
  Het is niet waar dat een demissionair kabinet niet kan aftreden. Als niemand in het kabinet de wens van de kamermeerderheid wil uitvoeren is dat uiteindelijk slechts de enige mogelijkheid. En de koningin moet dan een nieuw (klein) interimkabinet benoemen. Als premier heb ik al Kok of Lubbers aanbevolen, die beiden waarschijnlijk meer inzicht hebben in de staatsrechtelijke verhoudingen parlement-regering.
  En om het cru te zeggen: inderdaad, een demissionair kabinet mag alleen de lintjes doorknippen, zeker als dat kabinet ook nog de verkiezingen heeft verloren…

 20. @Evy
  Volgens mij is er niks aan de hand. Ik weet ook niet welke bijdrage je bedoelt. Ik ben voor een generaal pardon omdat de hele kwestie nu al zo lang speelt. De kinderen die perfect Nederlands spreken geven bij mij de doorslag. Zij zouden terug moeten naar een land dat ze nauwelijks kennen en hebben daar niet de toekomst die ze hier voor zich zien. Van schrijnende gevallen wil ik niet spreken. Dat is vaak zo overdreven.
  Dit meldt ik even omdat het links-populistische kamp alhier elkaar voortdurend naar de mond praat. Ik heb niet de behoefte in een kamp te bivakkeren.

 21. @ Albert: De nieuwe norm: perfect nerderlands sprekende kinderen. Alleen als u vóór april 2001 bent binnengekomen. En kinderen hebt natuurlijk.Reactie is geredigeerd

 22. Albert, ik ben ook voor een ruimhartige behandeling van wat jij geen ‘schrijnende gevallen’ wilt noemen. Vooral als zij zijn ingeburgerd en hun kinderen hier geboren zijn en naar school gaan. Die hebben ook in veel gevallen terecht een verblijfstitel gekregen. Er was immers lang genoeg met ze gesold.
  De Tweede Kamer mag echter niet voor individuele gevallen het landsbelang uit het oog verliezen. Zij vormt immers niet de uitvoerende macht. Als impulsiviteit, opportunisme en maling de plaats gaat innemen van gewaarmerkte regels van politiek en staatsrechtelijk fatsoen, en als dit soort machtsspelletjes normaal worden, dan krijgen we hier Italiaanse toestanden en wordt mediacratie onze nieuwe staatsvorm.

 23. het is toch vreemd dat elk artikeltje wat je schrijft uiteindelijk uitmondt in een hetze tegen de media. Alsof er niet gewoon een democratische meerderheid is die de minister per motie heeft gevraagd de uitzettingen op te schorten. De kop van het artikel in de VK viel mij ook op, met dat verschil dat ik dacht: inderdaad, de dame stuurt aan op een crisis. Elke normale minister zou onmiddellijk zijn afgetreden. Tot nu toe heeft elke minister die in die situatie verzeild is geraakt haar ambt neergelegd. Zoniet Verdonk. Zij is inderdaad degene die steeds heeft aangestuurd op een crisis. En zij is degene die aan de basis staat van bijna elke crisis in de kabinetten Balkenende van de laatste jaren.
  En als er een boter op het hoofd heeft inzake de media is het wel Verdonk. Zij maakt van ieder optreden een mediaspektakel. Al dan niet ondersteund door haar spindoctors.

 24. @Alib
  Je zou gedebrainwasht moeten worden, net zoals met slachtoffers van de Scientologykerk gebeurt. Verdonk heeft geen spindoctors. Ze is een intelligente vrouw, academica, die toevallig het kabinetsbeleid uitvoert en het lef heeft consequent te zijn. Het is ronduit eng zoals jij iemand als Verdonk demoniseert louter en alleen omdat zij haar taak uitoefent op een manier die jou niet welgevallig is. Het is een primitieve gewoonte om een tegenstander te demoniseren. En nee, ik ben geen fan van haar. Ik heb een heilig vertrouwen in de democratie en vindt het een heilloze weg om Verdonk te lynchen.
  Als je had opgelet dat had je geconstateerd dat Robert van Waning standaard publiceert onder het thema Media (net als ik). Zijn angst dat Nederland steeds verder afglijdt naar een mediacratie is ook de mijne.
  Verdonk stuurt niet aan op een crisis. Waarom zou ze? Ze vindt het heerlijk om tegen de stroom van populistisch links en de media in te zwemmen.
  Er is nog nooit een minister in een vergelijkbare situatie terechtgekomen. Dat is te makkelijk gesteld. En sprookjes met heksen en politiek hebben weinig met elkaar te maken.Reactie is geredigeerd

 25. @Robert
  Het epitheton ‘schrijnend’ bij ‘gevallen’ als synononiem voor ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ vind ik demagogisch. Ben wel blij dat er sinds vannacht sprake is in politiek Den Haag van humaniteit ten aanzien van gezinnen met hier opgegroeide kinderen.

 26. Alib, mijn weblog doet precies datgene wat bezoekers mogen verwachten bij het lezen van de naam (Donqui) en het motto (‘De journalistiek verdient tegenspraak’).
  Ik heb geen schuilnaam en ook geen verborgen agenda. Ik dien geen particuliere- of groepsbelangen van welke aard dan ook.
  Als burger uit ik kritiek op journalisten, commentatoren en presentatoren die met hun hetzes en hypes richting en inhoud van de politieke agenda proberen te beïnvloeden. In mijn ogen vormen zij een steeds groter gevaar voor ons democratisch bestel, omdat zij (in tegenstelling tot de door hen gecontroleerde en bekritiseerde politici), níet zijn gekozen en géén democratisch mandaat noch een verantwoordingsplicht hebben. Zij hoeven (itt etc) geen openheid hoeven te verschaffen over hun agenda, achtergrond en loyaliteiten, noch over de belangen die zij dienen. (Geen enkele journalistieke website verschaft dezelfde achtergrondinformatie als http://www.parlement.nl.)
  Gelukkig zijn er ook goede, onafhankelijke, betrouwbare, verstandige en zelfstandig denkende journalisten. Lees bijvoorbeeld het Commentaar van de Volkskrant van vandaag: ‘Terughoudendheid nodig van alle partijen’. Dat mag de nieuwbakken Kamermeerderheid in haar zak steken.
  Vermoedelijk was het diezelfde verstandige commentaarschrijver die de eerste motie van Wouter Bos ‘voorbarig’ had genoemd. Hoe terecht dat vernietigende oordeel was, bleek al snel uit het feit dat zij haastig moest worden bijgesteld door een tweede motie!
  Hoe onbesuisd en onverantwoord het gedrag van de euforische nieuwe meerderheid in de Tweede Kamer was, bleek ook duidelijk uit het verslag van Michiel Kruijt en Marc Peeperkorn in de VK van vanochtend: "Pechtold neemt de Partij voor de Dieren voor zijn rekening." Dit zinnetje vat het hele parlementaire schandaal bondig samen: Ervaren politieke krachtpatsers als Pechtold, Bos en Dijsselbloem hebben hard ingepraat op kersverse Kamerleden om hun stem te geven een pogingen van Bos en Pechtold om hun smadelijke verkiezingsnederlagen te doen vergeten.
  Landsbelang en de gevoeligheid en complexiteit van vraagstuk speelden geen enkele rol in dit machtsspel. En ook niet het feit dat veel Kamerleden die de moties ‘steunden’ nog nauwelijks zelfstandig de weg naar wc en koffiemachine weten te vinden. Hier zijn democratische middelen en methoden misbruikt voor zaken die met algemeen landsbelang niets te maken hebben.By the way: Ben jij journalist, Alib? Dat zou mooi zijn, want dan is dit weblog ook voor jou bedoeld: Geen hetzes, hypes, verborgen agenda’s en schuilnamen, maar openlijke tegenspraak en kritiek, zoals het hoort in een gezonde en transparante democratie.
  (Deze bijdrage is niet ‘geredigeerd’ zoals de Chef automatisch suggereert. Er zijn alleen twee typfouten gecorrigeerd.)Reactie is geredigeerd

 27. Sefke / 13-12-2006 21:16
  @robert,
  nogmaals, de regering moet terughoudend zijn in haar beleid.
  Reactie:
  Goed zo, sefke. En het laatste wat zo’n regering dus mag doen is haar beleid fundamenteel wijzigen. Was "uitzetten" het staande beleid, dan moet "uitzetten" het staande beleid blijven. In afwachting van een kabinet dat nieuw beleid maakt.

 28. Laat zitten, Albert. Deze grove omgangsvormen gelden hier als volkomen normaal. Bij gemis aan een gedeelde cultuur communiceren mensen met elkaar op het lage niveau dat men met elkaar gemeen heeft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s