Israël-Libanon: Twee vragen worden consequent niet gesteld. Waarom niet?

Schrijver Abdelkader Benali verblijft op dit moment in Beirut. Vanochtend vertelde hij bij de Vara op Radio 1 over de wanhoop, de verwoestingen en de geur van lijken in die door Israël gebombardeerde stad. Vara-presentator Bert van Slooten vroeg toen aan hem: “Vindt men in Beirut dat dit het allemaal wel waard is geweest?”

Wat zou Van Slooten daarmee bedoelen? Dat Hezbollah deze oorlog bewust had uitgelokt? Met die simpele ontvoering van twee Israëlische soldaten?! Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Zulke ontvoeringen vinden immers voortdurend plaats, en normaal leidt dat hoogstens tot onderhandelingen tussen Hezbollah en Israël over de uitruil van mensen die in de voorgaande periode door beide partijen waren gekidnapt en die nog steeds gevangen worden gehouden? Dat is dus naar alle waarschijnlijkheid ook het enige wat Hezbollah in werkelijkheid had uitgelokt. Als zij echt een oorlog wilden, dan zijn er wel effectievere methoden dan een ontvoering van twee onvoorzichtige soldaten-met-een-kater.

Zelfs de woordvoerder van Israël, de Amerikaanse president Bush Jr. blijft maar herhalen: “Hezbollah is responsible for this war, because it attacked Israël.” En: “Israël has a right to defend itself.” Op díe manier? Tegen ontvoerders?! Kom nou toch!

Van alle onbegrijpelijkheden rond de oorlog tussen Israël en Hezbollah is die knullige aanleiding tot deze massaslachting en -vernietiging één van de raadsels die steeds onaangeroerd blijven en die dus nog steeds op een bevredigend antwoord wachten:

1. Als Hezbollah inderdaad deze oorlog met Israël had willen uitlokken, waarom stuurden zij dan niet meteen een paar raketten naar Haifa? ‘Succes’ was dan verzekerd geweest. Nu moest Hezbollah maar afwachten of Israël zo hysterisch zou regeren op de ontvoering van twee onvoorzichtige soldaten-met-een-kater. Israël had daar immers ook normaal, proportioneel en adequaat op kunnen reageren, in plaats van met deze massaslachting en -vernietiging.

2. Hoe is het mogelijk dat, ondanks alle satellieten, toch niet precies de exacte coördinaten had van iedere grot, bunker, schuttersput, loopgraaf en raketinstallatie- en bergplaats, zodat die niet meteen allemaal doelgericht konden worden vernietigd? Waarom moest eerst half Libanon aan puin worden geschoten en waarom moesten al die burgers dood? Met Google Earth kan je tegenwoordig al een kinderbadje in een achtertuin onderscheiden. Niemand kan mij wijsmaken dat de Mossad en de IDF dat grensgebied niet steeds nauwkeurig in beeld heeft. Ra, ra.

Ik hoop dat u deze twee vragen nu eindelijk eens aan de orde zullen worden gesteld door mensen die níet bang zijn voor de antwoorden.

16 gedachten over “Israël-Libanon: Twee vragen worden consequent niet gesteld. Waarom niet?

 1. Die tweede vraag had ik nog niet eens aan gedacht. Ze hadden natuurlijk in een veel eerder stadium die raketten kunnen localiseren en uitschakelen. Ze wisten immers wel naar buiten te brengen dat de Hezbollah tegenwoordig ook geavanceerdere raketten hadden. Zelfs met foto en analyse waar ze vandaan kwamen, Iran, Chine en Syrië. En de Chinese raketten konden ze zelfs van vaststellen dat ze via Iran geleverd waren.
  Als je zoveel weet, waarom dan zoveel beschietingen van niet-militaire doelen? Zeker een legitieme vraag. Ik heb de indruk, van alle raketten die op Israel zijn afgeschoten dat de Hezbollah nagenoeg zijn gehele arsenaal heeft weten af te vuren.
  De eerste vraag is in onze Nederlandse media niet echt aan de orde geweest. Maar er zijn in het buitenland wel columnisten en journalisten die zich over die vraag hebben gebogen. Dat Leon de Winter en Frits Barend doen alsof de Hezbollah, na 6 jaar niets, zonder provocatie, ineens een ontvoering hebben gepleegd en dus verantwoordelijk zijn voor het uitlokken van de oorlog, is zeer storend. Die 6 jaar zijn er regelmatig grensconflicten geweest. Ook ontvoeringen en uitwisselingen van gevangenen. Het verschil is dat Hezbollah zich, volgens berichten, vooral in de Shabaa Farms regio heeft geroerd, waarvan ze claimen dat het tot Libanon behoort. Terwijl Israel over de gehele zuidelijke grenslinie aanvallen uitgevoerd heeft.
  Het was niet spannend genoeg om breeduit in de wereldpers gebracht te worden. Dus waarom ineens deze ontvoering (eentje zoals veel anderen) ineens wel? Omdat het twee weken eerder in Gaza ook gebeurde? Omdat daardoor de politieke situatie gunstiger was geworden voor een groot offensief? Je hoort mensen in die regio (ook Israel) wel die speculatie maken.

 2. Antwoorden…
  "Zulke ontvoeringen vinden immers voortdurend plaats,"
  , nou nee dus, klopt eigenlijk niet. Er waren de laatste 10 jaar welgeteld drie ontvoeringen.
  Ik denk, zoals jij, dat die ontvoeringen gebruikt zijn als rede voor een militaire actie, die al lang als plan klaarlag, wachtend op ’n passend incident.
  Hizballah schoot gedurende ’t laatste jaar raketten (katyushas) en artillerie granaten met enige regelmaat of plaatsen in Israel’s noorden: Har Dov, Kiryat Shmona etc.
  Daar "raakten we aan gewend", voor zover dat mogelijk is "er aan wennen".
  In dat opzicht was voor de besluitsnemers de ontvoering "’t strootje dat de rug van de kameel brak", zoals we dat hier zeggen, en daar werd uitermate geweldadig op gereageerd.
  Laat ik ’t even duidelijk maken, ik ben Israeli en vanaf ’t eerste moment tegen deze oorlog geweest.
  Katyusha’s zijn licht-gewicht raketten die vervoerd worden in kleine bestelwagens, jeeps etc. Sattelietfoto’s van welke qualiteit dan ook, zijn dus niet echt waardevol, want zulke raketten worden hier of daar bewaard, naar de juiste plaats gereden en dan diect afgeschoten.
  Ik vind ’t vreselijk dat er zoveel Libanese mensen zijn gedood, burgers zowel as strijders, mensen zijn mensen. Maar ik vind ’t net zo vreselijk dat er erg vele Israeliese burgers en strijders zijn gedood.
  gewond, verminkt voor hun leven.
  Scholen, huizen, ziekenhuizen, bruggen, fabrieken etc. etc zijn in beide landen vernietigd, en dat is fout, vreselijk, moeilijk te vergeven.

 3. Ik zie dat je in een post veranderd hebt. Niet alleen de ontvoering van de twee reservisten Ehud Goldwasser en Eldad Regev was de aanleiding tot deze oorlog. Zes jaar terreur door Hezbollah over een internationale grens was de aanleiding. Elke keer weer de burgers de noordelijke dorpen en steden de schuilkelder in jagen. In Europa zou men veel minder tolerant en inhoudend zijn tegeover dit soort grensschendingen en terreur. En toen ging het hek van de dam…Ongelofelijk hoe je probeert kromme zaken recht te praten en kost wat het kost Israel de boosdoener te maken.

 4. Qabouter en Yudit, bedankt voor jullie zorgvuldige reacties.
  Zojuist vertelde NOS-correspondente Jetteke van Wijk op Radio 1 dat er nu in Israël allerlei vragen aan de orde worden gesteld. Daaronder was ook mijn tweede vraag over het feit dat Israël kennelijk zo slecht op de hoogte was van alle voorbereidingen, wapenverzamelingen, bunkerbouw etc. door Hezbollah in de afgelopen jaren. Behalve over haarscherpe satellietbeelden beschikt Israël toch ook over spionnagevliegtuigen, spionnen en informanten?
  Bij alle vragen die nu in Israël worden gesteld, leek het wel of men zich daar niet echt druk maakt over alle nodeloos gedode Libanese burgers, waaronder ook veel kinderen en ook niet over vernietiging van allerlei publieke voorzieningen die niet rechtstreeks met Hezbollah te maken hebben. De bevolking van Libanon is collectief gestraft voor iets waar normale burgers niet aan konden veranderen.
  Het meest verontrustend is toch wel dat men zich in Israël lijkt voorbereiden op een pro-actieve actie tegen Iran. Alle oorlogsretoriek, (niet alleen in Israël maar ook in de VS en in onze media!) is gericht op het rijp maken van de geesten voor een final solution.
  Dan breekt echt de hel los en is geen enkele burger meer veilig in het hele Midden-Oosten, en ook niet in de rest van de wereld ivm het terrorisme dat dan pas echt goed zal losbarsten, uit haat tegen de VS, Israël en ‘het Westen’ in het algemeen.We haven’t seen nothing yet..

 5. Shalom, een belangrijke reden waarom men in Europa veel minder tolerant zou zijn tegenover dit soort grensschendingen en terreur is dat geen enkel Europees land een ander land bezet houdt en bezig is het te annexeren en ook niet een oorspronkelijke bevolking heeft verjaagd en het sindsdien permanent onderdrukt, treitert en een menswaardig bestaan misgunt. Kortom: Er is geen Europees land dat zo veel boter op zijn hoofd heeft als Israël en zodoende zelf aanleiding heeft gegeven tot daden van verzet en agressie.

 6. @Robert
  Het Israëlische leger heeft die wijk en dat dorp gebombeerd omdat er een hoofdkwartier van de Hezbollah-strijders gevestigd was. Ik heb dat telkens zo’n slappe smoes gevonden. En de Nederlandse media namen dat klakkeloos over.
  Wat me trouwens ook stoort is dat eergevoel in Libanon: men claimt manhaftig de overwinning op Israël.
  Ik zou het veel volwassener vinden de vele doden te betreuren, hun namen, leeftijd en levensgeschiedenis op te tekenen en lijsten samen te stellen en deze te presenteren aan de media.
  Die onschuldige burgers die gevallen zijn, ten prooi gevallen aan de ziedende wraak van Israël, zouden niet naamloos mogen blijven, maar samen een monument moeten vormen in de strijd tegen de overmacht, Israël, Amerika en bondgenoten.
  Als je persbureaus en de media mag geloven zijn de levens van Israëliërs meer waard dan van Palestijnen en Libanezen. Dat is een fascistoïde concept.

 7. Hallo Albert. Wij zijn het grotendeels eens. Maar ik krijg maar geen bevredigend antwoord op mijn vragen. Ook niet van de kranten, radio en tv. Zouden de antwoorden te pijnlijk zijn?

 8. @Robert
  Ik denk dat Hezbollah geen oorlog wilde ontketenen.
  Israël denkt nog steeds met machtsvertoon, inclusief het opzettelijk doden van onschuldige burgers, en met de onvoorwaardelijke steun van Bush jr., de Palestijnen klein te krijgen. Dat is een primitieve, wraakzuchtige, agressieve opstelling die echter averechts werkt.
  Diezelfde soort agressie zagen we terug bij Amerika dat Irak binnenviel. Terwijl het de bedoeling was Hussein af te zetten, werd het halve land nodeloos gebombardeerd. Dan denk je dat Bush vriendjes is met de Amerikaanse wapenindustrie. Je gaat allerlei complottheorieën ontwikkelen, terwijl dat toch echt mijn liefhebberij niet is.
  Een Amerikaans tijdschrift dat kritisch is over Israël raakt zijn adverteerders kwijt. De media zijn toch al in handen van niet-journalsitieke concerns.
  Israël en Amerika communiceren alleen nog met elkaar en het is twee handen op één buik. Dat maakt van Israël een Fremkörper in de regio. Wat de rest van de wereld vindt, is niet belangrijk in de ogen van de twee religieuze landen.
  Harry de Winter zei het zo: bij elke Arabische dode in het Midden-Oosten heeft de Hezbollah er tien aanhangers bij.

 9. Albert, complottheorieën kúnnen je een stap dichter bij de waarheid brengen, maar alleen met betrouwbare informatie weet je dat zeker. Bindingen, belangen en loyaliteiten ondergraven de betrouwbaarheid van informatie. Die kunnen alleen aan het licht worden gebracht door transparantie, maar dat is juist weer de vijand van politiek én markt.

 10. @Robert Graag verwijs ik je naar mijn laatste posten in mijn blog met name Wafa Sultan en de Special voor het anti-Israel kamp. Misschien dat je daar een antwoord vindt, want je bent zelf duidelijk bevooroordeeld tegen Israel. Het is heel moeilijk om guerrilla taktieken te bestrijden vanuit de lucht daar is Israel mee in de fout gegaan. Men dacht dat sit eerst wel ging. Men had dan de hele zaak moeten platgooien nietwaar? Maar Israel spaart wel degelijkzoveel mogelijk mensenlevens.Met een domme insinuaties kom je echt niet verder, niet omdat ze te pijnlijk zijn maar omdat het gewoon nergens op slaat. Ik zou daarbij nog wel een paar andere vragen kunnen bedenken. O.a. Waarom laat iedereen toe dat Libanon Hezbollah niet ontwapent= schending van de VN resolutie. Te pijnlijk?

 11. @Albert van Vliet iedeeen herinnert zich nog je antisemitische talk van het oude Volkskrant Israel forum. Je bent nog niets veranderd.

 12. Oh jé, Albert, het CIDI houdt kennelijk een dossier over jou bij. Je krijgt acuut Stasi- en Securitate- associaties bij het lezen van dit soort opmerkingen.
  Zojuist las ik in de NRC dat volgens het CIDI het aantal antisemitische uitingen in de afgelopen maand is toegenomen ivm ‘het geweld in het Midden-Oosten’. Ik neem aan dat men daarmee doelt op de massaslachting en -vernietiging in Libanon.
  Voor het CIDI staat kritiek op Israël kennelijk gelijk aan antisemitisme. Dat heet ‘het nieuwe antisemitisme’. Volgens de oude definitie betekende antisemitisme de haat tegen en het discrimineren van joden omdat zij joods zijn. Volgens mijn definitie is dat racisme, maar daarom niet minder kwaadaardig en terecht strafbaar. Voor het CIDI is die oude definitie kennelijk te smal het bestaansrecht van dit instituut te kunnen garanderen. Met de verruiming van de definitie kan het CIDI echter nog járen voort, zeker als Israël zich zo agressief, expansief, kolonialistisch, militaristisch, superieur, onverzoenlijk en discriminatoir blijft gedragen.

 13. Shalom, ik weet ook niet waarom Hezbollah niet ontwapend is. Heeft Israël dit aan de orde gesteld bij de VN, compleet met satellietbeelden en foto’s van spionnagevliegtuigen, spionnen en informanten? Dan had men wel een zaak gehad. Wellicht had het ook geleid tot wat meer begrip in de rest van de wereld.
  Aan de andere kant: Israël bewapent zichzelf ook met het modernste spul dat de Amerikaanse oorlogsindustrie maar kan bedenken en fabriceren, en met financiële steun van de VS. Ik kan mij voorstellen dat men daar in de wel graag iets tegenover wil stellen. Israël is immers een agressief, expansief en kolonialistisch land.
  Maar je hebt gelijk dat alleen landen legers mogen hebben, en niet iedere religieuze sekte als Hezbollah of de IDF. (Dat laatste is een geintje met een serieuze ondertoon.)

 14. Het niveau van de bijdrage van Shaloomslahem spreekt voor zich, Robert. Hij beschuldigt mij ervan antisemitisch te zijn zonder dat te kunnen waarmaken. Ik zou hem verwijderen van mijn weblog, maar jij voert een ander beleid.
  Ik word hier regelmatig voor rotte vis uitgemaakt als ik kritiek heb heb op Marokkanen, allochtonen en nu blijkbaar ook joden, terwijl ik het altijd over Israël heb.
  Ik kan wel gaan klagen bij de weblogredactie, maar deze is corrupt, op de hand van allochtonen, allochtonenknuffelaars en semieten.
  De redactie heeft mij al een paar keer geschorst en getergd. De redactie wil mij kwijt, niet omdat ik racistisch ben, maar omdat ik kritiek heb op de journalistiek. Dat is de kern van de zaak.
  Mijn weblog ‘mediakritiek’ is een luis in de pels van de journalistiek. Dat is de omgekeerde wereld en daar worden journalist en weblogredactie misselijk van.

 15. Albert, ik ben het met je eens dat ShalomSalaam de grenzen van het toelaatbare opzoekt door jou van antisemitisme te beschuldigen zonder dit te kunnen of willen staven.
  Een ongefundeerd verwijt van antisemitisme is bijna even laakbaar als antisemitisme zelf, omdat het ook een valse, smadelijke, kwetsende en beschadigende beschuldiging van iemands persoon is.
  Ik laat die opmerking echter toch staan (hopelijk met jouw goedvinden), omdat zij exemplarisch is voor de manier waarop met kritiek op Israël wordt omgegaan.

 16. @Robert
  Laat maar staan, Robert. Ik heb toch al een olifantenhuid. Ik dacht even dat je laatste bijdrage verwijderd was. Lichtjes paranoïde word je wel van dit weblog, als je telkens op eieren moet lopen.
  Als ik kritiek heb op deze of gene, dan krijg ik een schorsing aan mijn broek. Heeft een ander kritiek op mij (zoals nu die valse beschuldiging van antisemitisme) dan vindt de weblogredactie dat ik eerst met de beschuldiger in discussie moet gaan.
  Ben benieuwd of er iets veranderd op 17 september. Zouden al onze bijdragen weggegooid worden?
  De redactie vindt dat we op schoolkrantniveau bezig zijn en bagger produceren. Bagger gooi je weg.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s