“.. volledig vernietigen de mannen, vrouwen en kinderen van elke stad.”

“Gij moet alle bewoners van het land voor u uit drijven .. en u moet de bewoners van hun land verjagen en daar gaan wonen .. en het land door loting onder uw geslachten verdelen door vererving.”

(God tot de Joden. Numeri 33, 52-54.)

“.. volledig vernietigen de mannen, vrouwen en kinderen van elke stad.”

(Deuteronomium 3,6.)

“.. en zij verbrandden al de steden waarin zij woonden, en al hun fraaie kastelen.”

(Numeri 31,10)

“Meer dan 400 Palestijnse dorpen werden tijdens en na de oorlog door het Israëlische leger verwoest om het voor vluchtelingen onmogelijk te maken om terug te keren.”

(Susan Nathan, ‘De andere kant van Israël’, 2005, pag. 29.)

“Op een dag kwamen de joodse soldaten met een luidsprekerwagen en riepen: ‘Iedereen moet de huizen verlaten. Er wordt straks zwaar geschoten.’ “

(Renate Rubinstein, ‘Over Israël’, 2005, pag. 58.)

“Israël mag dan wel elke verantwoordelijkheid voor de gevluchte Palestijnen van de hand wijzen, het kan niet ontkennen dat het van hun vlucht geprofiteerd heeft: de huizen die zij achterlieten in Israël zijn niet onbewoond gebleven en de gronden niet onbeploegd.”

(Renate Rubinstein, ibid., pag. 62.)

“Over de verwoeste Allenby-brug trokken, een maand na de wapenstilstand van 7 juni 1967, nog dagelijks drie- tot vierduizend mensen naar de lap woestijn die alles was wat er van het Hasjemitische Koninkrijk overgebleven was. In hun armen droegen ze hun baby’s, op hun hoofden hun bedden, naaimachines, ijskasten en klerenkasten. Aan de overkant zaten de Israëlische soldaten in ligstoelen te kaarten en zich te vervelen: ze zagen de hele dag niets anders dan die stomme exodus.”

(Renate Rubinstein, ibid pag 74.)

“De ideologische nederzettingenpolitiek is naar mijn stellige overtuiging een historische blunder die de maatschappelijke waarden ontkent waarop Israël zou moeten stoelen.”

(Salomon Bouman, ‘Israël achter de schermen’, 2004, pag. 12.)

“Now [1988] everyone could see that the conflict was not primarily between Israël and the Arab states, but amounted to a resurgence of the struggle between Jews and Palestinian Arabs over the same land, as a struggle that first began in earnest at the end of World War I.”

(Moshe Leshem, ‘Israël alone’, 1989, pag. 270.)

“Could it be that the diaspora is the natural habitat of the Jewish people? The haredim are not the only ones who maintain that the Jews are destined to remain in dispersion.”

(Moshe Leshem, ‘Israël alone’, 1989, pag. 277.)

“Indeed, in order to survive, the Jewish state must reverse the trend toward any kind of re-ghettoization, and put its efforts into normalization – normalization of the relationships within its polis as well as those with the outside world. In a sense, this represents a return to a principal paragraph of the old Zionist agenda.”

(Moshe Leshem, ‘Israël alone’, 1989, pag. 281.)

“But whatever its real significance, the Jewish nation-state cannot upon itself the metahistoric mission of Judaism. The nature of the nation-state precludes it. That, of course does not mean that the Jewish people are not free to pursue that vision as a people. Indeed, they can have the best (or worst) of both worlds: In Israël they can be a nation like other nations, and they can pursue their metahistoric destiny as a matter of faith.”

(Moshe Leshem, ‘Israël alone’, 1989, pag. 282.)

“[Israël] zal zijn gegrondvest op vrijheid, rechtvaardigheid en vrede, zoals voorzien door de Profeten van Israël; het waarborgt complete gelijkheid van alle sociale en politieke rechten voor al zijn inwoners, ongeacht hun religie, ras of geslacht; het garandeert complete vrijheid van godsdienst, geweten, taal en opleiding.’

(Paragraaf uit de Onafhankelijkheidsverklaring van Israël, vertaald uit Moshe Leshem’s, ‘Israël alone’, 1989, pag. 279.)

8 gedachten over ““.. volledig vernietigen de mannen, vrouwen en kinderen van elke stad.”

 1. Enkele vragen:
  U erkent hierbij dat Israel een historisch recht heeft op het land lang voordat "de Palestijnen" op het toneel verschenen?
  U bent voor compromissen zie ik, maar waarom voor eenzijdige comprommissen? Niet al te lang terug heeft Israel zich terug getrokken uit Gaza bijvoorbeeld,en kijk eens waar we mee geconfronteerd zijn sindsdien. Waarom niets hier over als u toch al bezig bent dingen uit hun context te lichten.

 2. Robert je houdt blijkbaar van lezen en (eenzijdig)citeren. Wat in Godsnaam probeer je ons mee te delen? Dat onder de critici van de door Israel beleden politiek er vooral veel joden zijn. Probeer eens iets nieuws, wat niet iedereen al weet die een beetje leest.
  Verras ons eens.
  Bijvoorbeeld, geef eens een heel stel citaten van de criticasters die in Syrië, Iran of Libanon leven over de ontwikkelingen in hun eigen land. Graag niet alleen van ballingen.

 3. @jack pastoors
  =Bijvoorbeeld, geef eens een heel stel citaten van de criticasters die in Syrië, Iran of Libanon leven over de ontwikkelingen in hun eigen land. Graag niet alleen van ballingen.=
  Wat is je punt?
  "Kijk, zij zijn of gaan dood, vanwege hun kritiek, de anderen niet? "
  Misschien zijn in andere landen, Israel incluis, hedendaagse criticasters monddood.

 4. Dat Iran en Syrië zich roeren in het Midden-Oosten is voor Israël en zijn bondgenoten, Amerika voorop, natuurlijk gefundenes Fressen.
  Dat Amerikaanse soldaten nu gevangen zitten omdat zij Arabische krijgsgevangenen hebben gemarteld en gedood kun je op het conto schrijven van G.W.Bush, die consequent de Arabische wereld heeft gedemoniseerd vanuit zijn fundamentalistische christendom.
  De aanslagen in Groot-Brittanië zijn verijdeld, maar waren zij doorgegaan dan was die ramp terug te voeren tot het politiek beleid van Amerika en Israël. Niet demoniseren helpt, niet de les lezen, maar in dialoog gaan met de Arabische wereld.
  Geen oog om oog en tand om tand meer, niet het recht van de sterkste.
  Stop de moord op onschuldige burgers in Libanon, waar tien keer zoveel slachtoffers vallen als in Israël. Wanneer houdt de arrogantie van Amerika, Israël en bondgenoten eindelijk op. Er moet blijkbaar eerst een wereldramp gebeuren, veroorzaakt door islamitische zelfmoordactivisten.

 5. Er is een site alleen gewijd aan Deir Yazzin.
  De joodse terreurgroep Irgun, al in de twintiger jaren opgericht door de Russische jood Jabotinsky (één van de weinige eerlijke zionisten: ‘alleen geweld zou de Palestijnen hun grond kunnen doen verlaten) probeerde Deir Yazzin in 1948 ethnisch te zuiveren.
  Tegen de verachting is verzetten de inwoners zich.
  Irgun terroristen, bijgestaan door Haganah terroristen, veroverden Deir Yazzin in een huis aan huis gevecht, waarbij in elk huis granaten werden geworpen.
  Een deel van de overlevenden werd vlak bij het dorp doodgeschoten, een ander deel werd op open vrachtauto’s door Jerusalem gereden (inde Ceasar Vecingtorix traditie), en toen vlak buiten de poort doodgeschoten.
  Het Deir Yazzin bloedbad was de reden dat het merendeel van de Palestijnen vluchtte.
  ‘The fifty years war: Israel and the Arabs’, Ahron Bregman, Jihan El-Tahri, New York, 1998.
  Bregman is een Israelische politicoloog.
  ‘Genesis 1948’, Dan Kurzman, 1970, 1992 (foreword by Yitzak Rabin), New York
  Charles D Smith, ‘Palestine and the Arab-Israeli conflict’, New York, 1992
  De VS bemiddellaar Bernadotte, die een onmiddellijk en onvoorwaardelijk recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen wilde, werd in 1948 in Palestina door zionisten vermoord.
  Shalami,
  joden begonnen Palestina te verlaten ongeveer 200 BCE.
  De onzinnige en bloederige opstand tegen de Romeinen deed ongeveer de laatste joden verdwijnen.
  Toen het Romeinse rijk christelijk werd, 350 CE of zo, werd Palestina christelijk.
  Nadat Mohammed net zo’n belevenis had als Mozes, 750 CE of zo, werd Palestina Mohammedaans.
  Welk recht zouden de mogelijke (asjkenazi joden zijn misschien helemaal geen semieten, maar Aziaten) afstammelingen van hen die een 2000 jaar geleden een gebied verlieten nog op dat gebied kunnen hebben ?
  Hebben de Tunesietrs ook nog recht op het huidige Polen ?

 6. Shalomsalaam, je lijkt een beetje op Moos die in iedere Rohrschach-vlek een blote dame herkende: Jij ziet overal een bevestiging in van het ‘historische recht’ van het joodse volk op dat gebied, ongeacht wie daar al hoe lang woonden, in oudtestamentische tijden zowel als in 1948.
  Een ‘éénzijdig compromis’ is een innerlijke tegenstrijdigheid. Compromissen komen tot stand als beide partijen tot een vergelijk willen komen.
  Gaza behoort niet aan Israël, evenmin als de bezette Jordaanoever, de Golanhoogte en de Shebaa Farms. Teruggeven dus aan de rechthebbenden, die er mee mogen doen wat zij willen, maar natuurlijk niet Israël van daaruit aanvallen als dat land daartoe geen reden of aanleiding geeft. Israël geeft zijn kolonisatie, bezetting, onderdrukking, apartheid en discriminatie echter voortdurend alle redenen tot verzet.
  Zolang het discriminatoire karakter van het jodendom beperkt bleef tot religie, traditie en cultuur, was het voornamelijk een zaak van de joden zelf. Na de stichting van de joodse staat, kreeg het jodendom weer een politieke kant en kreeg het onverzoenlijke karakter ervan weer dezelfde grimmige, gewelddadige en militaire vorm als in de tijd waarin de self-serving joodse mythen ontstonden en joden zichzelf dit land ‘beloofden’ ten koste van de autochtone bevolking. De etnische zuivering van het gebied is een histoire qui se répète

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s