Een onevenwichtig Commentaar.

Het is maar goed dat de Commentator van vandaag (“Onevenwichtig rapport”) niet medeverantwoordelijk is voor het regeringsbeleid. Hoewel, gezien de invloed van de journalistiek op de politieke beeld- en meningsvorming, is hij dat eigenlijk al in belangrijke mate. Daarom kunnen wij er ook niet schokschouderend aan voorbij gaan.

Zowel in de politiek als in de journalistiek moeten keuzen worden gemaakt. Burgers mogen alleen maar hopen dat dit gebeurt op basis van een evenwichtige benadering van de materie. Daarvan geeft dit commentaar weinig blijk, evenmin als het Achtergrondverhaal van Henk Müller en de Reportage van Ferry Biedermann, beide in de VK van vandaag. De krant toont zich bij dit onderwerp wel als een stel meneren met een consistente mening. Door een collectieve tunnelvisie blijken de heren echter niet in staat of bereid tot een evenwichtig commentaar.

VK-blogger ‘Arabier’ schreef gisteren naar aanleiding van de column van Hans Wansink dat men een politieke beweging in een land niet simpelweg kunt negeren omdat hun gedachtegoed je niet aanstaat. (“WRR raakt open zenuw in Nederlandse politiek”.

Zelf schreef ik op dat weblog: “De aanwezigheid en groei van de islam in westerse landen is nu een gegeven dat voortaan mee zal wegen in de politieke keuzen die wij gaan maken. Daarbij zal blijken hoe waardevol de beginselen van de westerse cultuur in de praktijk worden gevonden en hoe waardevast zij zullen zijn.”

Met het demoniseren van alles wat naar de islam zweemt, komen wij geen stap verder dan met het bagatelliseren van reële bedreigingen en mogelijke ongewenste ontwikkelingen. OK, het was geen verstandig overheidsbeleid om in korte tijd de immigratie aan te moedigen van zo veel aanhangers van een religieuze cultuur die zo afwijzend staat tegenover de westerse cultuur. Maar wat gebeurd is, is gebeurd, en dit is de maatschappelijke en politieke realiteit die wij nu als uitgangspunt moeten nemen. Als dit betekent dat wij in dit emancipatieproces zo nu en dan ‘een stap terug’ moeten doen, dan moet dat maar. Zo werkt dat nu eenmaal in een democratie.

De aanbeveling van de WRR om islamitisch geïnspireerde politieke partijen op te richten, noch de afwijzing daarvan door de Volkskrant bepalen of dit wel of niet gebeurt. We kunnen er wel allemaal samen over nadenken, praten, discussiëren, overleggen en desnoods bekvechten. De Nederlandse samenlevingscultuur biedt hier ruimte voor, en ik hoop dat dat zo zal blijven. En zo zullen uiteindelijk mensen zelf bepalen of zij behoefte hebben aan zo’n partij. We zullen het zien, en mede dankzij zo’n WRR-rapport hopelijk met beide ogen open.

Men moet geen mensen bestrijden om hun ideeën, maar alleen de ideeën bestrijden die strijdig zijn met het belang van de samenleving. Welke ideeën dat zijn en ook de wijze waarop men die kan bestrijden, liggen al grotendeels vast in de regels zoals die zich in onze democratische rechtsstaat hebben ontwikkeld.

De Volkskrant deinst soms niet terug voor onvervalste agitprop. Zo noemt Ferry Biedermann in een Reportage van vandaag het verrijken van uranium door Iran ‘een stap op weg naar de productie van een kernbom’. Alsof kernenergie alleen daarvoor te gebruiken is en alsof Iran niet als ondertekenaar van het Non-Proliferatie Verdrag (dit in tegenstelling tot Israël!) het volste recht heeft om een kernenergieprogramma voor vreedzame doeleinden te hebben. Dat ook Henk Müller behoort tot dezelfde club als Biedermann en de Commentator blijkt wel uit diens Achtergrondverhaal van vandaag ‘Wens vader van de gedachte bij de WRR’. Zijn boodschap is duidelijk: Het rapport is niet goed, én het deugt niet.

Ronduit pijnlijk is die mantra dat Hamas een terroristische organisatie is die geweld moet afzweren, de beginselen van de rechtsstaat moet onderschrijven en zich niet schuldig mag maken aan antisemitisme. Hamas is immers de legitieme vertegenwoordiger van een onderdrukt volk dat in zijn bezette land stelselmatig wordt geconfronteerd met alle denkbare vormen van racisme van joodse kolonisten en Israëlische soldaten. De Commentaargroep moet dan maar eens brainstormen over een politiek-correcte term voor de gevoelens die hierdoor worden opgewekt.

12 gedachten over “Een onevenwichtig Commentaar.

 1. En zo is dat. Helemaal mee eens. Ik wil hier nog maar eens de Dalai Lama aanhalen die zegt bezie je medemens als iemand die ook streeft naar geluk.
  Of het nu Palestijnen, Israëlieten ( want waarom spreken we eigenlijk altijd over joden?) Nederlanders Amerikanen enz zijn. Maar de Dalai Lama voegt er nog iets aan toe, namelijk dit. Je hoeft het nog nbiet altijd eens te zijn met de wijze waarop. En daarom als wij alle mensen willen beschouwen als medemensen dan mogen wij, nee moeten wij hen positief kritisch benaderen. Dat kan alleen als wijzelf in staat zijn kritiek te ontvangen. En daar zijn we met z’n allen in Nederland lange tijd niet goed in geweest. Door niet kritisch te zijn waren we geen goede medemensen voor elkaar. Veel te veel kijkend naar de politiek correcte gedragingen.
  De vakmensen en specialisten kwamen niet of onvoldoende aan het woord, laat staan dat zij werden gehoord. En dan kunnen ondoordachte maatregelen door handjeklap door ons democratisch bestel worden geloodst.
  Toch zie ik een kentering. De wetenschappers en vaklui laten zich niet meer wegdrukken in ‘geheime’rapporten en komen eindelijk tevoorschijn. Het werd tijd heren!!!!!
  En ook dit stuk, ben er weer helemaal blij mee Robert!

 2. Ik ben het met je eesn @Robert. Maar niet met wat je hier schrijft:
  "OK, het was geen verstandig overheidsbeleid om in korte tijd de immigratie aan te moedigen van zo veel aanhangers van een religieuze cultuur die zo afwijzend staat tegenover de westerse cultuur".
  Verder vind ik het vreemd dat mensen uit de politiek (Hirsi Ali en Verhagen en Wilders) het rapport als onzinnig en kwakzalverij beschouwen en Hirsi Ali vindt het een pamflet.. en zegt dat ze beter een politieke partij kunnen oprichten..nou nou.

 3. @Robert
  De krant is geen meneer, maar een verzameling meneren met verschillende meningen, die niet ver uiteenlopen. Ik heb de indruk dat je terechte frustratie vanwege de meneertjes Bogaerts en Meens zwaar meeweegt in je beoordeling in alles wat in de Volkskrant staat.
  Hamas erkent de staat Israël niet. Nou zeg, wat een uitgangspunt om te onderhandelen.
  Het is ook helemaal niet zo gek om geen voorstander te zijn van een islamitische politieke partij. We leven in een ontzuilde samenleving. Het CDA is katholiek, protestant en oecumenisch. Ook een verzameling van meneren en mevrouwen. Het is niet zo vreemd dat het CDA in een identiteitscrisis verkeert. Gerda Verburg is daar een mooi voorbeeld van: een wolf in schaapskleren. Verburg en Rutte, daar zit niet zoveel verschil in.
  Ook de PvdA is een ontzuilde (ontzielde) partij, die weinig meer met socialisme te maken heeft.
  Moet er dan een moslimpartij komen? Welke islam in Nederland vertegenwoordigt die partij dan? Soenieten, sjiieten, alevieten, koerden, Surinamers?
  En welke programmapunten zou deze moslimpartij dan moeten propageren? Homo van flat gooien? Vrouwenschoot is mans akker? Overspeligen stenigen?

 4. Albert, we hebben inderdaad enige tijd in een ‘ontzuilde samenleving’ geleefd. Net als jij denk ik daar met plezier en enige weemoed aan terug. Opinieleidend Nederland heeft onze samenleving weer een stapje terug doen zetten, zodat wij het wiel van de ontzuiling opnieuw mogen uitvinden. Ach ja, waarom niet. Vooruitgang is mooi, maar we hebben geen haast, toch? (Ironisch; we kunnen er toch niets aan veranderen.)
  Het CDA zal wel weer wat katholieker worden, de protestanten weer protestanter, de joden joodser, etc. De etnische, religieuze en culturele scheidslijnen worden weer scherper en de kloven dieper. Dat heet multiculturalisme. Deze ideologie heeft lang gegolden als ‘primaire politieke doelstelling’. Tel uit je winst.
  Niet alleen het CDA verkeert in een identiteitscrisis, maar ieder oude groepering die net bezig was met op te lossen in een groter verband. Het verband is weer weg, en de groeperingen zijn weer terug van weggeweest. Er is allen bijna niemand meer die weet wat die oude groeperingen precies inspireerde en bij elkaar hield. Voer voor sociologen en partij-ideologen.
  Gerda Verburg, Rutte, PvdA, het zijn allemaal reïncarnaties. Hoe eeuwig hun leven is, zal moeten blijken.
  Of er een moslimpartij moet komen is niet aan ons om te bepalen, maar alleen aan de mensen die daar wellicht behoefte aan hebben.
  Je vraagt: "Welke islam in Nederland vertegenwoordigt die partij dan?" Waarom maar één islam-partij? We gaan misschien nog gekke dingen beleven! "Vrouwenschoot is mans akker? Overspeligen stenigen?" Wie weet?! Het is een nieuw spel, met nieuwe kansen. Dit is wat ‘wij’ hebben gewild, en we zullen het dus krijgen ook.

 5. Lidy, niet alleen de vakmensen en specialisten kwamen niet aan het woord, maar ook de ‘gewone mensen’ niet.
  Het maatschappelijk debat is te lang gemonopoliseerd geweest door een zelfbenoemde opinie-elite waarvan de leden elkaar elkaar voortdurend de hemel inprijsden (inprezen?) en elkaar ook beschermden tegen weerwerk en tegenspraak. Dat konden zij gemakkelijk doen, want zij bedienden immers de knoppen van de camera’s. microfoons en de drukpersen..

 6. The Moslem social talk subject, should not be used for the elections and political scoring, the Dutch Moslem Holland shouldn’t even be discussed here in this forum, because the discussion is over things that happen in Iran, Algeria, Nigeria etc. Because of ones religion he /she should not be associated with their country of origin and it’s doings. Like all individuals everywhere each have to be responsible for their own doings, and not their countries doings.

 7. Hello Criticus, how are you? In The Netherlands we are, luckily, still free to discuss any subject that stirs our interest, intellect, imagination or political awareness. Only criticism of journalism remains off-limits, practically speaking.

 8. Wat raar, ik krijg steeds bericht dat er een nieuwe reactie op dit weblog staat, maar als ik dan ga kijken, blijkt er niets te zijn bijgekomen. Daar word ik onder de hier geldende omstandigheden een beetje paranoia van. ‘Feind hört mit,’ OK, daar kan ik mee leven, maar ik hoop dat het daar wel blijft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s