Ons overschatte pensioenstelsel stamt nog uit de tijd van de gilden.

Het Nederlandse pensioenstelsel werd m.i. ten onrechte altijd geroemd als het beste in de wereld. Daarom werd er nooit echt kritisch naar gekeken, want beter dan best hoefde nu ook weer niet. Berichten over fondsen die niet aan al hun verplichtingen kunnen voldoen, leiden er gelukkig toe dat sommigen zich afvragen of het stelsel zélf eigenlijk wel deugt. Die vraag heb ik herhaaldelijk gesteld, getuige onderstaande greep uit (voornamelijk vergeefse) brieven.
 
From: Robert van Waning
To: Adriaan Hiele, NRC Handelsblad
Sent: Friday, February 01, 2002 12:50 PM
Subject: Kale kikker kan geen rente betalen, en pensioensysteem kost veel koffie

Geachte heer Hiele,

Over het Nederlandse pensioensysteem ben ik minder positief dan velen.

Het gildegewijze pensioensysteem is in strijd met flexibilisering. Nu arbeid steeds flexibeler wordt, blijft het systeem van pensioenopbouw daarbij achter. Flexibilisering van arbeid betekent nu nog dat dat voor al die vrijheid in keuze van baan en carrière een hoge prijs betaald moet worden met een tegenvallende pensioenuitkering. Een groot deel van de premies is opgegaan aan de kosten van overheveling van het ene pensioenfonds naar het andere.

Bedrijfstakgewijze pensioenopbouw is uit de tijd. Het systeem heeft geen band meer met de werkelijkheid. Mensen blijven tegenwoordig niet meer hun hele leven werkzaam in dezelfde bedrijfstak.

Doorgaan met het lezen van “Ons overschatte pensioenstelsel stamt nog uit de tijd van de gilden.”

Kwaliteit van ons pensioenstelsel wordt overschat – Brief aan Philip Menco (Het Parool)

Van: Robert van Waning
Verzonden: zaterdag 28 september 2002 14:57
Aan: Red Parool Economie (tav Philip Menco)
Onderwerp: Slapende pensioenmanagers (en -bestuurders!), Het Parool 28/9/2002

Geachte heer Menco,

Op 28 september jl schreef u in Het Parool een artikel over de gevolgen van de beursmalaise voor pensioenfondsen (‘Pensioenmanagers hebben zitten slapen.”) Ook u herhaalt maar weer eens de veelgehoorde opmerking dat Nederland een van de beste pensioenstelsels van de wereld heeft.

Dit stelsel is echter voornamelijk gericht op werknemers, en dan nog met name van middel(grote)bedrijven. Het stamt bovendien uit het tijdperk van de gilden en wordt bestuurd door onderonsjes van werkgevers en -nemers. Velen staan hierbij buitenspel. Ik ben blij dat ik mijn pensioen zelf heb kunnen regelen, daarbij geholpen door de huizenmarkt (die in Nederland in mijn geval: gelukkig!) eigenlijk even slecht functioneert als het pensioenstelsel).

Op 30 mei 2001 schreef ik aan Gijs Herderschee van de Volkskrant:

“Advertentie van Achmea in de Volkskrant van vanochtend, 30 mei: “Driekwart van alle werknemers heeft pensioengat.” Iets wat feitelijk een maatschappelijk schandaal is, staat zomaar laconiek en langs-de-neus-weg in een advertentie van een bedrijf dat graag aan deze erbarmelijke situatie wil verdienen.

Doorgaan met het lezen van “Kwaliteit van ons pensioenstelsel wordt overschat – Brief aan Philip Menco (Het Parool)”