Visie Stadshart 2025: ‘Levendigheid’ ten koste van leefbaarheid?

Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart 2025.

Inleiding

Mijn echtgenote en ik wonen nu ruim 9 jaar aan het Stadsplein. Daarvoor woonden wij gedurende 8 jaar in de Mr Troelstralaan, op een paar honderd meter afstand van het Stadshart. In die tijd kwamen wij er vrijwel dagelijks voor onze boodschappen. Wij komen beiden uit Amsterdam en dus niet uit de provincie zoals wethouder Raat suggereerde in het Amstelveens Nieuwsblad nadat ik had aangedrongen op betere handhaving van bestaande regels in het Stadshart.

Het Stadsplein is een fijne plek om te wonen, zowel voor jonge ouders met kleine kinderen als voor ouderen met afnemende bewegelijkheid.

Het enige wat ons is tegengevallen is de onachtzame manier waarop de gemeente omspringt met het plein en zijn bewoners. Het geeft ons het gevoel dat wij als bewoners worden gedoogd mits wij ons koest houden.

In de afgelopen jaren zijn wij als Stadsbewoners regelmatig door Unibail-Rodamco betrokken bij de gedachte- en planvorming mbt de noodzakelijke modernisering en uitbreiding van het Stadshart. Bij ieder overleg konden wij merken dat Unibail goed naar de wensen, bezwaren en suggesties van de bewoners had geluisterd. Dit kan niet worden gezegd worden van de aandacht die de gemeente daaraan schonk, afgezien van de paniekreactie op de oproer van de Schildersbuurt.

Bij het ontwerp van het Stadsplein kreeg de woonfunctie veel ruimte. Rondom het plein bevinden zich zo’n 120 woningen. In latere jaren kreeg het Stadsplein steeds meer de functie van evenemententerrein en kinderspeelplaats, met alle herrie van dien. De bewoonbaarheid en leefbaarheid van het Stadsplein zijn door deze ontwikkeling steeds meer onder druk komen te staan. Levendigheid is leuk, maar er zijn grenzen aan wat men in zijn woning kan verdragen aan omgevingslawaai.

Hieronder enige op- en aanmerkingen en vragen mbt de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart Amstelveen:

BEGIN EENS MET EENVOUDIGE EN BETAALBARE MAATREGELEN OM HET STADSHART AANTREKKELIJKER TE MAKEN. ZOALS:

 • Laat verlichting branden in de schouwburg, P60 en de bibliotheek, ook als die ’s avonds gesloten zijn.
 • Zorg ervoor dat de schouwburg niet 3 á 4 maanden per jaar tijdens de zomermaanden gesloten is.
 • Betere handhaving van bestaande regels, bijv. mbt alcoholgebruik op straat, scooterverbod in voetgangersgebied en geluidsoverlast van dreunmuziek in café’s met nachtvergunning en van schreeuwende cafébezoekers.
 • Aantrekkelijke straatverlichting
 • Verticaal groen aan de gevels,
 • Maak de kille gevel van de ‘cultuurstrip’ aantrekkelijker met vertical groen en verlichting en aankondigingen van culturele activiteiten, films et cetera.
 • Geef meer bekendheid aan de bioscoop en laat duidelijker zien welke (vaak goede!) films er draaien. (Dan is die hele Pathé bioscoop niet nodig).


LEVENDIGHEID ‘S AVONDS OP HET STADSPLEIN
 

Citaten uit de nota ‘Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart 2025’:

“Belangrijk aandachtspunt is de levendigheid ’s avonds.” (p12)

“Een bioscoopcomplex wordt gemist, evenals restaurants en café’s die zich meer richten op de avondbeleving.” (p12)

“Vooral ’s avonds zijn meer mensen op straat gewenst. Dan ontstaat een stedelijke sfeer en heeft de moderne stad Amstelveen toch een binnenstad.” (p18)

“Belangrijke opgave is het verbeteren van de verblijfskwaliteit op het Stadsplein ook in de avonden.” (p27)

“[Het Stadsplein] is de plek waar het ook ’s avonds levendig en aantrekkelijk kan worden. Daarvoor is het van belang dat programma met een avondfunctie geconcentreerd wordt rond het Stadsplein. Om het plein in de avond aantrekkelijker te maken zijn avondfuncties gewenst, zoals restaurants, café’s en een bioscoop.” (pag 29)

“Wonen aan het Stadsplein is belangrijk voor de levendigheid, zeker in de avond.” (p29)

“De verblijfskwaliteit op het plein kan worden verbeterd door terrassen, groen en spelen mogelijk te maken op het Stadsplein.” (p29)

“De opgave aan het Stadshart is om meer ruimte voor avondprogramma te creëren, zodat het plein ’s avonds ook gezelliger wordt. Dat kan door de toevoeging van een bioscoop bovenop de bibliotheek.” (p70)

Op het huidige Binnenhof staan woningen met een adres aan het Buitenplein. Indien er een vernieuwing van dit winkelcentrum nodig is, dan alleen onder de voorwaarde dat de bewoners hier geen nadeel van ondervinden.” (p76)

OPMERKINGEN:

 • Woonfunctie en avondprogramma en evenementen zijn strijdig bij gebrekkige handhaving.
 • Veel woningen rond de grote stedelijke pleinen in Utrecht, Arnhem, Leeuwarden, Groningen, etc. worden niet permanent bewoond.
 • Binnensteden zoals die van Amersfoort, Tilburg, Arnhem, Apeldoorn, etc. waren verloederd door een overmaat aan horeca en door gebrekkige handhaving van regels die bedoeld zijn om de leefbaarheid te bevorderen.
 • Mogen Stadspleinbewoners wél nadeel ondervinden van verlevendiging (vooral ’s avonds) van hun plein?


WONINGEN ZIJN ER VOOR DE LEVENDIGHEID ‘S AVONDS.

“Bovenop deze parkeergarage [Handelsplein] worden woningen toegevoegd die bijdragen aan meer sociale veiligheid en levendigheid op het [Handels]plein. (p77)

“Toevoegen van wonen is daarbij een belangrijk aandachtspunt, zodat het Stadshart ook buiten winkeltijden aantrekkelijk en levendig is. Aan het Stadsplein is ruimte voor avondprogramma.” (p69)

Wonen aan het Stadsplein is belangrijk voor de levendigheid, zeker in de avond.” (p29)

“Programmatische mix van wonen, cultuur, winkelen en horeca zorgt voor een diversiteit van gebruikers waardoor het plein gedurende de hele dag wordt gebruikt.” (p32)

Opmerking:

 • In de visie van het gemeentebestuur dienen woningen voornamelijk ter versterking van de commerciële functies van het Stadshart.

VERPLAATSING VAN DE MARKT NAAR DE REMBRANDTWEG.

“De voorkeur gaat uit naar een nieuwe opstelling vd markt waarbij het Stadsplein geheel of gedeeltelijk wordt vrijgemaakt van de markt.” (p29)

“Als er een festival of ander evenement op het Stadsplein is, moet de markt uitwijken naar het Handelsplein.” (p30)

“In de nieuwe opzet loopt de markt door tot op het Stadsplein, maar blijft beperkt tot het meest oostelijk deel. > herinrichting van de vrijkomende pleinruimte.” (p34)

“De Rembrandtweg moet ruimte bieden voor voetganger, fiets, terrassen en markt.” (p41)

OPMERKINGEN:

 • Verplaatsing van de vrijdagmarkt is altijd slecht voor alles en iedereen.
 • Op de Rembrandtweg worden de loopafstanden op de markt véél te lang voor mensen met jonge kinderen en ook voor veel ouderen.
 • Verplaatsen van de markt naar Rembrandtweg gaat daar ten koste van veel onmisbare kortparkeerplaatsen.
 • Autoverkeer maakt oversteken op de markt gevaarlijk.
 • Doorgaand autoverkeer wordt ernstig belemmerd.
 • Er is veel schaduw in westelijk deel vh Stadsplein.
 • Zijn scooters ook langzaam verkeer?
 • Hoe moeten de enorme vrachtwagens van de toeleveranciers van het winkelcentrum bij het dockingstation achter de Galerij komen?

BIOSCOOP BOVENOP DE BIBLIOTHEEK.

“Een veelzijdig centrum heeft ook ruimte voor bijvoorbeeld onderwijs en een bioscoop, zodat meer jonge mensen in het centrum komen.” (p12)

“Om het plein in de avond aantrekkelijker te maken zijn avondfuncties gewenst, zoals restaurants, café’s en een bioscoop. (p29)

OPMERKINGEN:

 • Veel mensen beseffen niet dat het fraaie en lichte gebouw van de bibliotheek door die bioscoop véél hoger wordt, namelijk net zo hoog als de hoogste daklijst van Rembrandthof.
 • Het Stadsplein wordt omgeven door aaneengesloten rechte, hoge en harde gevelwanden van glas, staal en steen. De enige lagere en lichtdoorlatende gevelwand wordt door de bioscoop óók hard en hoog.
 • De akoestiek op het Stadsplein is beter dan die van het Amsterdamse concertgebouw. Ieder geluid klinkt daar hard. Muziek en aankondigingen hoeven daar niet of nauwelijks te worden versterkt. (Bij evenementen gebeurt dat toch overmatig en onverdraaglijk.)
 • Door de grotere hoogte van het gebouw aan de westkant van het Stadsplein komt er in de namiddag meer schaduw op het plein en komt er op de terrassen aan de oostzijde minder lang avondzon.

HOEKEN

“Hoeken: Goed vormgegeven aansluiting Rembrandtweg – Stadsplein.” (p42)

Opmerking:

 • Daar is de ingang tot onze woningen! (Zie p57.)

NIEUWE TOERIT NAAR PARKEERGARAGE BOVEN HET BUSSTATION.

“De toerit van de Schouwburggarage kan worden verplaatst naar de nieuwe toegangsweg vanaf de A9 bij Meander.” (p36)

Opmerkingen:

 • Auto’s moeten linksaf slaan in de bocht van de straks drukke Meanderweg naar Hudsons Bay.
 • Bij het verlaten van de Parkeergarage is invoegen ook lastig.

THOMAS COOKSTRAAT

“Thomas Cookstraat alleen voor langzaam verkeer.” (p33)

Opmerking:

 • Scooters zijn niet langzaam.

NIEUWE STADSENTREE AAN DE KANT VAN DE A9.

”De nieuwe aansluiting op de A9 op de Meander maakt het noodzakelijk de cultuurstrook een tweede voorkant te geven aan deze zijde om aan te sluiten bij de nieuwe stadsentree die op termijn hier gaat ontstaan.” (p70)

Opmerking:

In verband met het drukke autoverkeer naar en van de twee grote parkeergarages (busstation en Hudson’s Bay) zal aan de (huidige) achterzijde van de Schouwburg, Volksuniversiteit, Muziekschool, etc. niet veel ruimte zijn voor voetgangers om zich daar veilig te kunnen begeven. De ‘nieuwe stadsentree’ zal dus voornamelijk een facade zijn.

HANDELSPLEIN EN STADSTUINEN.

Vraag:
Vervalt verbindingsroute van Stadshart naar Beneluxbaan en Amstelveen-Oost?

RAADSLEDEN, PRAAT MET DE BURGERS, ALSTUBLIEFT.

 

FOTO’S

Avondzon en -schemer tijdens het borreluur op de oostelijke terrassen van het Stadsplein zullen veel korter gaan duren als bovenop de bibliotheek een bioscoop wordt gebouwd. ‘Langzaam verkeer’ op het Stadsplein (waar scooters verboden zijn). ‘Avondlevendigheid’ op het Stadsplein. Bij de schouwburg, P60, Venstra en de bibliotheek brandt ’s avonds geen verlichting als zij gesloten zijn. Dat bevordert niet de gezelligheid, sfeer en aantrekkelijkheid van het Stadsplein. De toneeltoren van de schouwburg heeft veel geld gekost, maar ’s avonds is-ie niet verlicht..

Foto’s van Stadsplein Amstelveen en van de A9 die geen tunnel kreeg.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s