Publiek debat in Amstelveen, 2015-3.

Archief van mijn bijdragen vanaf  october  2015 t/m december 2015.

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen in andere periodes:
2015-3  2016-1    2016-2   2016-3   2016-4    2017-1

“Mij  gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang.” (Wouter Bos.)

Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht.” (Van Thillo.).

Lees de Inleiding

In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster.
U vindt die door met <Ctrl+f> te zoeken naar ‘#Laster‘ (zonder de aanhalingstekens)..
Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar ‘XXX Verwijderd
Sommige daarvan heb ik aangemerkt als ‘#Censuur‘.

Bijdragen RvW aan publiek debat in Amstelveen:  2015-3  2016-1  2016-2   2016-3


Raat wil straat naar Henk Godthelp noemen

Door Johan Bos op 7 december 2015 om 12:13, in de categorie Overheid.
Wethouder Herbert Raat (VVD) wil in de laatste woonwijken die de stad nog krijgt een straat naar de twee jaar geleden overleden journalist Henk Godthelp genoemd zien. Maar ook andere overleden Amstelveners die van grote betekenis voor de gemeente zijn geweest komen wat hem betreft voor vernoemen in aanmerking. Zijn collega’s Jeroen Brandes en Peter Bot zijn er enthousiast, laat hij weten. Wie suggesties heeft kan die mailen naar h.raat@amstelveen.nl.
Amstelveners zijn het cement van de lokale samenleving, schrijft Raat op zijn blog. Onder de ‘betrokken en mooie mensen’ die hij hier ontmoette, sinds hij met gezin van Amsterdam naar Amstelveen verhuisde, schaart hij de volgens hem markante persoonlijkheid Godthelp, die jarenlang hoofdredacteur van het Amstelveens Nieuwsblad was en een persoonlijke vriend van tal van politici. “Met Henk kreeg ik een vriendschapsband. Vooral toenb hij thuis kwam te zitten wegens zijn ziekte. Altijd kon je bij hem terecht voor advies, informatie en een goed glas wijn”, schrijft Raat.
De ontwikkeling van de laatste wijken vormt volgens hem een mooie gelegenheid om straten te vernoemen naar mensen als Godthelp, “die in hun leven veel voor de stad hebben betekend”, vindt de wethouder. “Daarom zou ik met de laatste stadsuitbreiding vooral Amstelveners willen eren die ons zijn ontvallen.” Zodat hij inwoners vraagt namen te noemen van bijzondere Amstelveners die de gemeenschap zijn ontvallen.

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Herrie
Als dit zou gebeuren is dat een schande. Niets dan goed over dode mensen maar om iemand een straatnaam te geven die niet weet hoe journalistiek moet spellen?! Iemand die nooit feitencheck deed en nooit aan wederhoor. Dan krijg je een straatnaam postuum? Iemand die de flessen wijn en dinertjes en andere zaken graag tot zich nam als ze van de VVD (en Herbert Raat) kwamen!?
7 december 2015 at 20:00 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Smerig om zo te reageren. Deze man heeft veel voor het lokale nieuws betekent. Zeker nog in de tijd dat het Amstelveens Nieuwsblad nog een echte lokale krant was. Een opmerking beneden alle peil. Dat is zo gebleven tot niemand er geld voor wilde neerleggen en de Telegraaf alles opkocht. Trouwens een journalist moet ook zijn werk doen en dan moet je netwerken of je wilt of niet.
7 december 2015 at 22:29 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Een postuum één-tweetje van Raat en Godthelp, het duo dat lokale ‘journalistiek’ gebruikte voor doeleinden die niets met democratie te maken hadden, zoals het gezamenlijk afbranden en uitschakelen van een iets te kritische burger. Herbert zei eens in een interview dat hij met Godthelp kon lezen en schrijven. Dat heb ik tot mijn schade ondervonden. Het is godgeklaagd als dit opzetje van Raat doorgaat. Die man is volstrekt schaamteloos.
7 december 2015 at 22:31 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Door het maken van deze uiterst gemene opmerking verdien je ook niet beter om tot het bot afgebrand te worden. Deze man is een zeer goede journalist geweest uit de tijd dat het Amstelveens Nieuwsblad nog echt nieuws bracht. De rancune van een ouwe half seniele man, zullen we maar zeggen. Bah!
7 december 2015 at 23:26 / Beantwoorden /

P.G. van Faassen
Frank, je hebt helemaal gelijk. Maar wat verwacht je van een alles en iedereen hatende verrader als rvw. De man is geestelijk ongeneeslijk ziek.
8 december 2015 at 7:00 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De Nationale Ombudsman vond het gedrag van de heren Raat en Godthelp onbehoorlijk ‘wegens strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening’. Samen hadden zij in het Amstelveens Nieuwsblad een leugenachtig en diffamerend artikel geschreven. De aanleiding was mijn verzoek aan wethouder Raat om alstublieft het scooterverbod in het Stadshart te handhaven. Volgens Godthelp had ik dat ‘op hoge toon geëist’. Dat was het soort dienstbare ‘journalistiek’ dat hij tbv de VVD bedreef.
Itt wetbreker Raat gaat Amsterdamse gemeentebestuur scooteroverlast wél actief bestrijden. Zijn ombudsman Brenninkmeijer en de Amsterdamse bestuurders volgens jou allemaal seniel, Frank?
8 december 2015 at 7:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
VVD- en PvdA-fracties in de Tweede Kamer willen scooteroverlast gaan bestrijden, zoals ik destijds heel beleefd in een ingezonden brief in het Amstelveens Nieuwsblad aan wetbreker Raat had gevraagd. Zijn ook die Kamerleden allemaal ‘seniel’ en ‘geestelijk ongeneeslijk ziek’?
8 december 2015 at 8:04 / Beantwoorden /

PeterPC
“VVD- en PvdA-fracties in de Tweede Kamer willen scooteroverlast” Nee, het gaat over overlast van snor- dan wel bromfietsen. En dat zijn geen scooters. En bij dat geneuzel in de marge van VVD en pvda, terwijl heel Europa in brand staat, geeft aan hoe hun geestelijke gesteldheid is. En jij en iets beleefd vragen is een gotspe. Blijft dus onverlet dat je een naar haatdragend mannetje bent.
8 december 2015 at 10:37 / Beantwoorden /

Arie Koomen
Geachte heer van Waning,
Ik heb er bezwaar tegen dat u de geschiedenis alsnog naar uw hand probeert te zetten. De Nationale Ombudsman heeft niets gezegd over Henk Godthelp en u kon tegen hem ook helemaal geen klacht indienen omdat de krant domweg geen overheidsorgaan is. Bij de Raad voor de Journalistiek heeft u het ook geprobeerd en op alle fronten bakzeil gehaald.
En uw klacht tegen Raat is bijna geheel ongegrond verklaard. Het zou u sieren gezien uw voortdurende boutades over het onfatsoen op de sites wanneer u daar geen bijdrage aan levert.
8 december 2015 at 9:27 / Beantwoorden /

PeterPC
Arie, dit is al zo vaak aan de orde gekomen. En ja van waning heeft geschiedvervalsing zowat uitgevonden. Trouwens de aanhef van je reactie is ongepast, verder helemaal met je eens.
8 december 2015 at 10:41 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Conclusie van de Nationale Ombudsman:
De klacht van de onderzochte gedraging van het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, is:
– niet gegrond wat betreft het handhavend optreden, en
– gegrond wat betreft de negatieve bewoordingen van de wethouder, wegens strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening.”
De bewuste ‘gedraging’ was een stuk van redactiechef Henk Godthelp en wethouder Raat in het Amstelveens Nieuwsblad. Godthelp had zelf smadelijke leugens toegevoegd aan de onvriendelijke (en eveneens deels onjuiste) dingen die Herbert Raat (VVD) over mij had gezegd. Ik had mij daarover niet beklaagd bij de Nationale Ombudsman, maar wel bij de Raad voor de Journalistiek. De RvdJ oordeelde dat Godthelp ‘in het gewraakte artikel de veel beschreven kwestie voornamelijk van één kant [mocht] belichten’. Dat was inderdaad gebeurd, inclusief APERTE onwaarheden
Zoals Herrie hierboven terecht opmerkte had Godthelp mij geen wederhoor gegund. Ik had daarin bepaalde dingen kunnen rechtzetten.
De Ombudsman vond mijn klacht over de gebrekkige handhaving door Raat ongegrond, omdat de gemeenteraad had ingestemd met diens gedoogbeleid mbt scooters in voetgangersgebieden [zonder overigens dienaangaande een formeel gedoogbesluit te hebben genomen; rvw].
Ik geef mijn mening over het bespottelijke voorstel van wethouder Raat (VVD) om een straat te gaan noemen naar iemand die vriendjesjournalistiek bedreef en belangen behartigde onder de valse vlag van journalistiek. Mijn mening is gebaseerd op controleerbare feiten en deugdelijke argumenten. Het persoonsgerichte gescheld is typerend voor het niveau van het publieke debat in Amstelveen.
@Arie Koomen, over welke geschiedvervalsing heeft u het?
8 december 2015 at 11:04 / Beantwoorden /

Frank Bikker
De hoofdzaak was dat scooterverbod. Daarin heb je geen gelijk gekregen van de rechter. En aangezien je toen ook van die journalist een veeg uit de pan kreeg, vanwege jouw gestalk van de wethouder over dit onderwerp, daarin kreeg je gelijk van de rechter.
M.a.w. je hebt de zaak niet gewonnen, want je hebt je zin niet gekregen en dat moeten wij te pas en te onpas horen.
Ik gebruik het woord stalken expres, want je gaat er nog rustig mee door, zelfs bij een journalist die al in zijn graf ligt.
Een verdraaiing van de feiten een Stalinist, Noordkoreaanse overheid enz. waardig, deze aperte leugens van jouw kant en het stomme is: Je zegt het nog zelf ook!
Je bent dus niet alleen een geschiedvervalser, leugenaar, vol rancune, en ook nog dom.
8 december 2015 at 15:16 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Ik maakte nog zelfs een fout, die journalist heeft namelijk helemaal geen reprimande gekregen, maar de wethouder, omdat hij duidelijk had gezegd dat hij jouw gezeik zat was.
I.d. kan ik het nog begrijpen ook, dat Raat uit zijn slof schoot.
8 december 2015 at 16:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank, je weet niet waarover je het hebt. Ik had Raat niet gestalkt maar hem alleen in een keurige ingezonden brief in het AN verzocht om alstublieft het scooterverbod in het Stadshart te handhaven. Dat was geen onredelijk verzoek. Het is immers een voetgangersgebied waarvoor Raat als wethouder ZELF dat scooterverbod had ingesteld nadat hij als raadslid jarenlang ZELF had gehamerd op de bestrijding van scooteroverlast!
Volgens de Nationale Ombudsman heeft Raat mij onfatsoenlijk behandeld door samen met zijn grote vriend Henk Godthelp een smadelijk stuk in AN te schrijven. Op die manier legden zij samen een lastige burger het zwijgen op.
Wat Raat en Godthelp deden was in strijd met regels van fatsoen, journalistiek en democratie. Ik was er niet over begonnen als Herbert Raat niet met het onzindelijke idee was gekomen om zijn vriend en VVD-steun Godthelp met een straatnaam te vereren.
Nogmaals: Over welke geschiedvervalsing hebben jullie het?
8 december 2015 at 16:52 / Beantwoorden /

Frank Bikker
Jij mag dat van Raat vinden, maar dan moet je je bek ( een ander woord heb ik in dit geval niet voor.) dicht houden over iemand die al zijn graf ligt. Ook een journalist mag zijn mening hebben,
namelijk. Jouw opgeblazen egootje werd even doorgeprikt. Dat is het enige wat jouw dwars zit en dan is bij jou alles toegestaan.
8 december 2015 at 16:57 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Over Theo van Gogh schreef jij zojuist op Dichtbij: “Persoonlijk vond ik deze man een hufter die zich ook als zodanig gedroeg.” En dat over iemand die in zijn graf ligt.. Met hoeveel maten reken jij, Frank?
8 december 2015 at 18:20 / Beantwoorden /

PeterPC
Maar waar is dat smadelijke stuk dan? Je bewaart toch alles op die enge sites van je? De man van de details kan dat niet laten zien? En het zwijgen opleggen? Dat is helemaal niet gebeurd. Dat is een van de vele stukjes van jouw geschiedvervalsing.
8 december 2015 at 17:04 / Beantwoorden /

Arie Koomen
Ik neem het woord geschiedvervalisng niet in de mond maar ik heb het over alsnog de geschiedenis naar uw hand zetten. Bijna genant dat u vraagt om dit voor u duidelijk te maken. Ik citeer :
“De Nationale Ombudsman vond het gedrag van de heren Raat en Godthelp onbehoorlijk ‘wegens strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening’.” en “Volgens de Nationale Ombudsman heeft Raat mij onfatsoenlijk behandeld door samen met zijn grote vriend Henk Godthelp een smadelijk stuk in AN te schrijven.”
Als ik u was nam ik die teksten terug. De Nationale Ombudsman heeft helemaal niets gevonden over Godthelp. U zegt dat “Mijn mening is gebaseerd op controleerbare feiten en deugdelijke argumenten.” Niet dus.
8 december 2015 at 17:56 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De wethouder kreeg een terechte reprimande van de Nationale Ombudsman vanwege een rottig stuk dat hij samen met een bevriende journalist had bekokstoofd om een kritische burger uit te schakelen. Ik had Godthelps nagedachtenis met rust gelaten als Herbert Raat niet met het onzalige voorstel was gekomen om hem te vereren met een straatnaam.
Ontkennen, verdoezelen en zelfs verfraaien hoe Henk Godthelp te werk ging, dat is echte geschiedvervalsing.
8 december 2015 at 18:02 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Inmiddels hebben reageerders mij hier ‘geestelijk ziek’, ‘een ouwe seniele man’, ‘een alles en iedereen hatende verrader’, ‘geestelijk ongeneeslijk ziek’, ‘opgeblazen egootje’ en ‘haatdragend mannetje’ genoemd. Over doden mogen alleen maar goede dingen worden geschreven (ook als die gelogen zijn), maar levenden zijn kennelijk vogelvrij als het om smaad gaat. Henk Godthelp gunde mij ook geen verweer tegen het rotstuk dat hij samen met Herbert Raat over mij had geschreven uit wraak om een vrije meningsuiting.
8 december 2015 at 19:12 / Beantwoorden /

CeeBee
Onderstaand de tekst uit het Amstelveens Nieuwsblad van begin 2012 en waarover door Robert van Waning een klacht is ingediend bij de Raad voor Journalistiek. Deze klacht is ongegrond verklaard. Oordeel zelf.
“Het gemeentebestuur werd vorige week geconfronteerd met een officiële klacht tegen één van zijn wethouders. Een zeer ongebruikelijke stap die de opmaat moet zijn voor een klacht bij de nationale ombudsman. De Amstelveense burgerraadsman (gemeentelijke ombudsman) verricht momenteel een onderzoek. Door de jaren heen heeft deze krant geregeld brieven gepubliceerd van de klager (zelfs deze week nog), nu op deze plek de repliek van de bestuurder.
“Dat is niet de stad die we willen.”
In een notendop de kwestie: de heer Robert van Waning, bewoner van het Stadsplein, verwijt wethouder Herbert Raat onvoldoende te handhaven inzake de overlast van scooters op het plein. In lange brieven, vaak vergezeld door tientallen foto’s, probeert Van Waning aan te tonen dat er volop op het plein wordt gereden en illegaal geparkeerd. Op hoge toon eist hij dat er wordt opgetreden.
Wethouder Raat had in 2007 voor het eerst contact met Van Waning over het onderwerp. Raat was toen raadslid voor zijn partij. “Ik was het deels met Van Waning eens. We hebben toen ook actie ondernomen en de handhaving is duidelijk verbeterd.”
Maar inmiddels is de relatie tussen de bestuurder en de burger bekoeld. “Van Waning is in het stadshart gaan wonen en is er achter gekomen dat er voordelen maar ook nadelen aan kleven. Wonen aan het Stadsplein is hartstikke leuk, maar er is ook markt, er komen jonge mensen met fietsen, skates en scooters, er zijn evenementen en er is een bruisende fontein waar kinderen graag in spelen en spelende kinderen maken wel eens geluid. Sommigen vinden dat heerlijk, maar kennelijk kan Van Waning er niet tegen. Maar de rust van de polder vind je hartje centrum niet.”
“Wie overigens de naam Robert van Waning intoetst bij Google kan zien dat hij een man met een brede belangstelling is. Van condensstrepen in de lucht tot Israël en het zionisme, Van Waning heeft overal een mening over en meestal niet van de meest gematigde soort gezien de reacties die hij oproept. Zelfs de Raad voor de Journalistiek is al door hem ingeschakeld.” Raat is het negativisme zat en wil “een streep in het zand trekken”. “Die 29 bonnen gaan Van Waning lang niet ver genoeg. Hij wil dat de ‘overlast’ van de fontein, zoals spelende kinderen, wordt aangepakt, dat skateboarden wordt verboden en ga zo maar door. De gemeenteraad heeft prioriteiten gesteld voor de handhaving. Daarbij staat de veiligheid van onze inwoners voorop en daar hebben we onze handen vol aan. Als we Van Waning zijn zin geven dan hebben we geen mankracht voor echte problemen, dus we gaan echt niet permanent mensen in uniform op het stadsplein zetten. Dit zou niet de stad zijn die wij willen.” Raat roept op tot meer tolerantie bij Van Waning. “Hij komt al jaren bij de gemeente met dezelfde klachten en vervolgens is iedereen daar weer druk mee. Het kost de Amstelveense belastingbetaler een hoop geld. Ik heb daar paal en perk aan gesteld en duidelijk gemaakt waar we voor staan en waarvoor niet. En dat betekent dat hij een kort en zakelijk antwoord krijgt en dat is het dan. Als wethouder heb je de verantwoordelijkheid om niet iedereen naar de mond te praten.””
8 december 2015 at 19:41 / Beantwoorden /

PeterPC
CeeBee, bedankt. Niets smadelijks kunnen ontdekken.
9 december 2015 at 5:39 / Beantwoorden /

CeeBee
En hier de link naar het rapport van de Ombudsman inzake dezelfde kwestie uit december 2012. Dan weten we allemaal waar we het over hebben.

Klik om toegang te krijgen tot 20120194__r__2012.03408__04-12-2012.pdf

8 december 2015 at 19:43 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Bedankt, CeeBee. Openheid, daar gaat het om. En om de eerlijkheid en rechtvaardigheid van onze lokale democratie. Let vooral op wat Herbert Raat in dit interview zegt en op de dingen die Henk Godthelp daaraan heeft toegevoegd. Zoals, bij voorbeeld, die ‘hoge toon’ waarop ik zou hebben ‘geëist’ dat wethouder Raat het scooterverbod zou handhaven. Nare nonsens, louter bedoeld om mij te ‘framen’. Dat was Godthelp ten voeten uit: Een opportunistische en partijdige belangenbehartiger die heel goed wist waar zijn eigen belangen lagen: Niet bij de gewone burger.
Die bekeuringen die de gemeente aan scooterrijders zou hebben uitgeschreven, waren een leugen van wethouder Raat. Die waren namelijk niet voor het rijden met scooters in het voetgangersgebied maar voor wildplassen en openbare dronkenschap. Een echte journalist had doorgevraagd, maar het ging Godthelp om het steunen van een bevriende wethouder.
Het is al vaker gezegd dat de banden tussen de lokale politiek en de lokale journalistiek te nauw zijn voor het goed kunnen functioneren van de ‘checks and balances’ die een democratie transparant, evenwichtig, eerlijk en rechtvaardig moeten houden.
Dat in Amstelveen een straat wordt genoemd naar de chef van een VVD-gezind advertentieblad is typerend voor een situatie waar ik graag vraagtekens bij zet. Volgens ‘Herrie’ wist Godthelp niet hoe hij ‘journalistiek’ moest spellen. Daar viel niemand over. Met hoeveel maten meten jullie?
8 december 2015 at 21:05 / Beantwoorden /

Johan Bos
‘Dat was Godthelp ten voeten uit: Een opportunistische en partijdige belangenbehartiger die heel goed wist waar zijn eigen belangen lagen: Niet bij de gewone burger.’ Dit gaat mij over een overledene, die zich niet kan verdedigen echt te ver. U mag mij ook wel een belangenbehartiger noemen, het interesseert mij niet (mensen die boven me staan beledigen mij niet en degenen die onder mij staan kunnen mij niet beledigen). U mag schelden op iedereen, maar laat de doden er buiten. Gaat u nu weer verder met u herhalingen over scooterrijders, gebrek aan handhaving enzovoort? Overigens: Bent u het met allen naar wie straten zijn genoemd eens?
8 december 2015 at 21:13 / Beantwoorden /

Arendjan
Heeft iemand wel eens onderzoek gedaan naar welke maatregelen wijlen Burgemeester Haspels heeft gepleegd van 1940 tot aan eind mei 1942.
Burgemeester Haspels heeft in ieder geval negen maanden lang alleen de macht uitgeoefend over Amstelveen omdat wethouders en gemeenteraad buiten spel werden gezet. Weliswaar heeft Burgemeester Haspels niet meegewerkt aan de feitelijke deportatie, maar deze heeft wel degelijk vergaande vrijheidberovende maatregelen tegen zowel alle Amstelveners als joden uitgevaardigd met zijn handtekening. Haspels is als groot burgemeester na 1945 bekend geworden, maar echt goed onderzoek naar wat tussen 1940 en mei 1942 was ondertekend door hem is nooit gedaan. Als je sommige van deze besluiten met zijn handtekening leest als burgemeester schrik je. Een school en straatnaam zijn naar hem vernoemd. De discussie hier gaat niet of iemand zich kan verdedigen of niet, het gaat er hier om of je een straatnaam zou willen vernoemen of niet. En daar kan je een mening over hebben, net als bij het vernoemen naar een school en straatnaam naar Haspels kan je vraagtekens plaatsen, hoe goed de beste man ook was na 1945.
9 december 2015 at 11:42 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Frank Bikker noemde Theo van Gogh op Dichtbij (de krant van wijlen Godthelp) ‘een hufter die zich ook als zodanig gedroeg’. Mag dat wel van u? Waar ligt voor u de grens? Tussen Amstelveen en Amsterdam? Meet u ook met verschillende maten?
Over geschiedvervalsing gesproken: Mag over wijlen Henk Godthelp wel of niet de waarheid worden gesproken?
8 december 2015 at 21:29 / Beantwoorden /

CeeBee
Ik heb e.e.a. niet geplaatst om jou een plezier te doen Robert. Ik heb het geplaatst zodat anderen zich ook kunnen vergewissen met wat voor eenzijdige en rancuneuze kletspraat zij worden opgescheept. De Raad voor Journalistiek heeft jouw klacht ongegrond verklaard en geen enkele van jouw aantijgingen overgenomen. Aantijgingen zoals dat het artikel onwaarheden en leugens zou bevatten, dat er sprake is van onkritische vraagstelling en omissies, dat Godthelp gebruik heeft gemaakt van populistisch en denigrerend taalgebruik, dat er insinuaties zijn geuit en dat sprake er van ‘framing’ jegens jou. Geen enkele van deze aantijgingen dus. Maar je dramt maar door als een klein kind dat zijn zin niet krijgt en dat allemaal zogenaamd ‘in naam van de democratie’. En verder wat Johan Bos zegt. Ga je schamen kerel.
8 december 2015 at 21:41 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ondertussen zijn wij vier jaar verder. Scooters en motorfietsen rijden en staan nog steeds overal in het Stadshart, in veel gevallen pal voor de ingangen van het winkelcentrum, winkels, banken en betaalautomaten. Hoe veilig is dat? En prettig? En juist?
8 december 2015 at 21:23 / Beantwoorden /

Robert van Waning
CeeBee, volgens de RvdJ heeft een journalist het recht en de vrijheid om een zaak éénzijdig te belichten, onwaarheden te schrijven, een lastige burger te ‘framen’ zonder hem wederhoor te gunnen, populistische praatjes (laten) verkondigen over kosten van kritische burgers voor de belastingbetalers, om een bestuurder leugens te laten verkondigen en om dan níet door te vragen. Vind je het gek dat ik het daarmee niet eens ben?
Waarvoor moet ik mij eigenlijk schamen? Voor mijn slechte ervaringen met het duo Raat/Godthelp of voor mijn oprechte mening over hen?
8 december 2015 at 22:03 / Beantwoorden /

CeeBee
Je herhaalt je eigen aantijgingen om die vervolgens in de schoenen van de RvdJ te schuiven. Je maakt het hoe langer hoe gekker met je kronkelredeneringen. En als je zogenaamd niet weet waarvoor je je moet schamen, dan is mijn vergelijking met een klein kind zo gek nog niet. You lost Robert. Accepteer het en get a life.
8 december 2015 at 22:39 / Beantwoorden /

Gerrit
Dat er Van Waning straten bestaan, dat is pas ten hemel schreiend.
9 december 2015 at 8:07 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Jawel, in Leek (oom), Ouderkerk ad IJssel (grootvader) en in Capelle ad IJssel (overgrootvader). Wat hebben die mensen volgens jou verkeerd gedaan?
9 december 2015 at 8:39 / Beantwoorden /

Robert van Waning
O ja, en in Heerlen (naar mijn grootvader als oud-voorzitter van de politiebond, geloof ik) en in Bleiswijk (betovergrootvader, eveneens burgemeester). Nogmaals, wat hebben die mensen verkeerd gedaan volgens jou?
9 december 2015 at 9:33 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Godthelp heeft wat mij betreft verkeerd gedaan door samen te spannen met de politieke macht die hij als journalist juist kritisch had moeten volgen. Een echte journalist behartigt geen specifieke of persoonlijke belangen. Van de naamgevers van de Van Waning straten is mij niet bekend dat zij ooit bewust burgers hebben beschadigd, louter omdat zij kritisch waren. Jou wel? Waarom noem jij die naamgeving dan ‘ten hemel schreiend’?
9 december 2015 at 19:11 / Beantwoorden /

Robert van Waning
CeeBee, ik heb verloren van een scheldpartij. Jij citeerde wel voluit de onfatsoenlijke reactie van Godthelp en Raat op mijn klacht tegen de gemeente, maar niet die klacht zelf. Tegen zulke eenzijdigheid valt in redelijkheid niet te winnen. En van al dat gescheld sowieso niet.
Wat klopt er van de geschiedenis als over overledenen alleen maar goede dingen en leugens mogen worden geschreven? Ik blijf daarom bij mijn eerste reactie en bij mijn oorspronkelijke klacht tegen de gemeente waar Raat en Godthelp zo boos over waren. Die scooters scheuren immers nog steeds in het voetgangersgebied tussen het winkelend publiek en spelende kinderen.
Wij hebben een prima leven in Amstelveen. Maak je daarover maar geen zorgen. Mede dankzij Unibail en ondanks de gemeente is het goed wonen in het sfeervolle Stadshart en met dit mooie weer ga ik straks weer lekker golfen in de polder.
9 december 2015 at 8:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Van Faassen, die klacht is te lezen op mijn ‘enge site’ Amstelveen Kan Beter, net als trouwens de onbehoorlijke reactie daarop van de heren Godthelp en Raat in het AN, het officieuze gemeenteblad van Amstelveen. Die werd door CeeBee wél voluit geciteerd. Over partijdigheid gesproken.. Kijk maar op:
http://www.amstelveenkanbeter.nl/teksten/02-stadshartscootervrij-correspondentie.html De reactie van het team Raat/Godthelp was onfatsoenlijk omdat die gericht was tegen mijn persoon zonder dat ik mij daartegen mocht verweren.
9 december 2015 at 12:13 / Beantwoorden /

CeeBee
Het kan verkeren. Gisteren was het nog ‘Bedankt, CeeBee. Openheid, daar gaat het om. En om de eerlijkheid en rechtvaardigheid van onze lokale democratie.’ Maar nu mijn reacties die daarop volgden niet meer in het straatje van Van Waning passen ben ik weer partijdig. Aldus de geheel onpartijdige Robert van Waning. De man die niet tegen zijn verlies kan. De man die anderen van leugens beticht, zelfs als ze niet meer onder ons zijn en zich niet meer kunnen verdedigen. De man die voluit gaat tegen de personen die o.a. in bovenstaand artikel vermeld staan, maar zodra hem een spiegel wordt voorgehouden het over persoonsgerichte aanvallen heeft. De man die op twitter door meerdere lokale politici van links tot rechts is geblokt, maar toch vindt dat het allemaal niet aan hem ligt. De man die drie jaar na dato nog steeds de aandacht opeist over de vermeende scooteroverlast. De man die zonder blikken of blozen meningen als feiten verkondigt en feiten als meningen, maar net hoe het hem uitkomt. De man die op zijn eigen site net zo stellig onwelgevallige publicaties weglaat als waar hij andere media van beticht. De man die vindt dat hij het ‘democratische recht’ heeft om te reageren op websites als deze, maar op zijn eigen website die mogelijkheid niet biedt.
En zo kan ik nog wel even doorgaan, al heb niet de illusie dat het doordringt. In plaats daarvan wordt er waarschijnlijk ergens één uitspraak van mij uitgelicht om daar vervolgens een semantische discussie over te voeren. In de hoop wellicht daarmee de aandacht af te leiden en dan weer zijn eigen verhaal af te steken. Over scooteroverlast zeer waarschijnlijk, ook al gaat het daar helemaal niet over. Het maakt niet uit. De man wil aandacht voor zijn zaak en of wij daar allemaal even bij willen stilstaan en zo niet, dan is een hoop geleuter je deel.
Je mag blij zijn dat Johan Bos -ondanks zijn talloze waarschuwingen- zo tolerant is. Wat mij betreft had hij al lang mogen ingrijpen en in alle eerlijkheid hoop ik ook dat hij dat snel doet. Het kan de kwaliteit van dit blog (en zeker ook de reacties) alleen maar ten goede komen.
Ik heb gezegd.
9 december 2015 at 14:13 / Beantwoorden /

Frank Bikker
CeeBee, jij drukt je nog netjes uit, maar ik ben het volkomen met je eens en dat komt zelden voor. Ik wil me dan ook tot Johan richten om hem een ban te geven. Als je namelijk tig keer waarschuwt en hij gaat gewoon door, dan heeft het geen zin meer.
9 december 2015 at 15:08 / Beantwoorden /

Even een reactie
En wat zou dan de reden van die ban zijn? Een andere mening? Een andere levensvisie? Een andere kijk op onafhankelijke journalistiek? Een klacht tav de VVD alhier,die geen handhaving meer toepast? Of misschien omdat de desbetreffende Wethouder zich als een soort Burgemeester manifesteert? Reaguurders alhier zouden zich eens bezig moeten houden met hun eigen haatdragende reacties.
9 december 2015 at 18:17 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Ik gaf één reactie. Daar had het bij kunnen blijven. Jullie kwamen echter met persoonsgerichte aanvallen. Moet ik worden verbannen omdat ik mij daartegen verweer? Destijds kon ik mij ook niet verweren tegen de persoonlijke aanval van Godthelp & Raat.
9 december 2015 at 15:48 / Beantwoorden /

Even een reactie
Dat er in deze Gemeente geen of nauwelijks meer onafhankelijke pers bestaat en misschien nooit bestond wordt steeds meer duidelijk. Kijk nu weer naar de VVD klonen in het Teeven-onderonsje…
9 december 2015 at 18:03 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Fijn hè, lekker anoniem schelden op iemand die jou achter jouw schuilnaam niet kan raken, laat staan jouw reputatie kan beschadigen. Klik hier mijn naam aan en je komt op mijn WordPress website donqui.nl of robertvanwaning.com waarop je al ruim twee jaar kunt reageren. De tegenaanval door Raat en Godthelp was ook gericht tegen mijn persoon en niet tegen mijn klacht.
‘Kamer eist einde aan terreur en overlast van scooters,’ stond gisteren in alle kranten. Hoezo ‘vermeende scooteroverlast’? Mag een burger daartegen geen klacht indienen zonder door de verantwoordelijke wethouder en zijn journalistieke handlanger te worden afgebrand? Ik besefte inderdaad te laat dat jij heel eenzijdig citeerde. Wat je zegt dat ben je zelf, zeiden we vroeger op het schoolplein.
9 december 2015 at 14:50 / Beantwoorden /

PeterPC
“‘Kamer eist einde aan terreur en overlast van scooters,’” In alle kranten stond dat niet goed maar kwam jou goed uit, maar normaal jank je altijd over het journaille met hun gekleurde berichtgeving speciaal over jou. Het hele politieke geleuter ging over snor/bromfietsen. Dat heb ik al een paar keer geroepen, maar daar ga je dan aan voorbij. En dat betekent dat je zoals altijd weer aan geschiedvervalsing doet. Verder heb ik dan nog enorm respect voor CeeBee, die het verder allemaal netjes heeft verwoord.
9 december 2015 at 18:29 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“De discussie hier gaat niet of iemand zich kan verdedigen of niet, het gaat er hier om of je een straatnaam zou willen vernoemen of niet. En daar kan je een mening over hebben..” schreef Arendjan vanochtend hierboven. Gaat iemand nog daarop reageren of blijven jullie liever lekker gemakkelijk op mij schelden?
‘Karaktermoord op een overleden persoon’? En dat zegt Frank Bikker die Theo van Gogh gisteren nog een hufter noemde. Wat een hypocriet.
Henk Godthelp was geen journalist maar een VVD-gezinde advertentieverkoper die gebruik maakte van de privileges en mogelijkheden van de journalistiek als hem dat uitkwam. Aan die werkelijkheid verandert niets nu hij dood is. Dat is mijn mening en die wil ik hier graag kunnen uiten zonder te worden verketterd en verbannen. Ik ben Spinoza niet.
9 december 2015 at 19:56 / Beantwoorden /

Robert van Waning
“Kamer eist einde aan scooteroverlast. Een meerderheid in de Tweede Kamer is de overlast van scooters zat en eist actie van verkeersminister Melanie Schultz van Haegen (VVD). Haar eigen partij vindt zelfs dat scooters van overlastgevers moeten worden afgepakt.
“Als het nodig is om scooters in beslag te nemen, dan moet dat,” zegt VVD-Kamerlid Barbara Visser. PvdA en VVD vragen minister Schultz dinsdag om maatregelen.”
Dit stond dinsdag jl in De Telegraaf. Het Algemeen Dagblad kopte op de voorpagina: “Kamer eist einde aan terreur van scooters. Asociaal rijgedrag en lawaai- en stankoverlast.”
De bijdrage van Arendjan van vanochtend 11:42 uur staat hierboven, onder die van Johan Bos.
9 december 2015 at 20:29 / Beantwoorden /

Gerrit
“In sommige gebieden, vooral in Amsterdam, zorgen snorfietsers voor veel overlast. Minister Schultz gaat het voor gemeenten mogelijk maken snorfietsers van het fietspad naar de weg te verplaatsen. Er komt geen landelijke helmplicht voor snorfietsers.”
zie : http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/wegverkeer-en-verkeersveiligheid-0
10 december 2015 at 6:11 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Antidemocraat Godthelp verdient geen straatnaam, want dat zou een verkeerd signaal zijn aan huidige en toekomstige politici, bestuurders en journalisten. Om hun functie van controleurs van de macht in een democratie te kunnen uitoefenen, dienen journalisten een gepaste en gezonde afstand tot politici en bestuurders te bewaren. Het samenspannen van een journalist met een politiek bestuurder om een kritische burger af te straffen, is in strijd met hoofdbeginselen van journalistiek en democratie, ook op lokaal niveau.
Het is typerend voor het niveau van het lokale publieke debat en het getuigt van het geringe democratische gehalte van de Amstelveense politiek dat deze – op persoonlijke ervaringen gegronde – mening niet kan worden geuit zonder te worden verketterd en zelfs bijna (alweer) te worden verbannen.
Grote bannelingen (Spinoza, Hugo de Groot, e.v.a.) zijn mijn inspirerende voorbeeld om niet te zwichten voor machtsmisbruikende bestuurders, antidemocratische redacties en verbale knokploegen van reageerders.
10 december 2015 at 9:53 / Beantwoorden /

PeterPC
“Tijdgenoten omschreven Spinoza als een zachtmoedig, rustig en bescheiden mens”
“Hedendaagse rechtsgeschiedkundigen beschouwen hem als een van de grootste juristen ooit. Grotius heeft een immense invloed op het internationaal publiekrecht uitgeoefend”
Voornoemde eigenschappen bezit jij helemaal niet.
Waar staat dat “diffamerend artikel” nou? Wij zijn allemaal zeer benieuwd.
10 december 2015 at 10:33 / Beantwoorden /

Arie Koomen
Geachte heer van Waning,
Nu is het zelfs voor mij met engelengeduld wel genoeg geweest. Tegen uw cocktail van narcisme en grootheidswaan is geen kruid gewassen. Laat u behandelen! Ik adviseer iedereen om gewoon niet meer te reageren op “bijdragen” van deze heer. Het is de moeite niet en hij wordt erdoor bevestigd in zijn waan.
Johan, kun je hier alsjeblieft een eind aan maken?
10 december 2015 at 11:00 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik denk er hard over. Om met VW te spreken: Mij bij de ondemocratische vriendjesjournalistiek te voegen. Zodat ik – alweer volgens hem – tegen regels en voorschriften in handel.
10 december 2015 at 12:39 / Beantwoorden /

Robert van Waning
U moet alleen nog een goede reden verzinnen. Lastig hè, die vrije meningsuiting? Gewoon afschaffen, vinden jullie ook niet?
10 december 2015 at 14:27 / Beantwoorden /
[..]
Johan Bos
Zullen we nu eindelijk stoppen met dat welles-nietes gemekker over een overledene?
10 december 2015 at 15:19 /

PeterPC
Een beetje laat Johan, wat mij betreft had je rvw allang de mond moeten snoeren. Maar ik wacht nog steeds op dat dat “diffamerend artikel”. En dat heeft niets met welles-nietes gemekker te maken maar met waarheidsvinding.
10 december 2015 at 15:36 /

Arie Koomen
Alle respect voor je principiele benadering, die ik overigens ten volle deel. Maar er zijn grenzen en van W erkent die niet. Hij kent alleen zijn eigen waarheid.
10 december 2015 at 14:20 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Over welke grenzen heb je het, Arie? Hoe is het met jouw waarheid?
10 december 2015 at 14:34 / Beantwoorden /

Robert van Waning
JB, bedoel je dat er niet mag worden gediscussieerd over dat ideetje van Herbert Raat? Is dat de manier waarop onze lokale democratie moet functioneren? De andere reageerders mekkeren trouwens niet over de topic maar (weer) over mij. Daar hoor ik je niet over. Je dreigt nu wel mij te verbannen, terwijl ik vrijwel als enige on-topic heb gereageerd.
Arendjan schreef:
“De discussie hier gaat niet of iemand zich kan verdedigen of niet, het gaat er hier om of je een straatnaam zou willen vernoemen of niet. En daar kan je een mening over hebben..”
Ben je het daar niet mee eens? Mogen Amstelveners geen afwijkende mening hebben?
10 december 2015 at 15:58 / Beantwoorden /

Johan Bos
Ik ben het met steeds dezelfde argumenten aantonen dat de lokale democratie niet deugt nogal zat. Dat weten we nu wel en er komt nooit iets nieuws.
Raat, falende journalistiek, scheurende scooters, ondemocratisch bestuur, verbanning etc. Het komt altijd op hetzelfde neer. Ik besef dat andere mensen zich aan die eindeloze herhaling van zetten ergeren. Amstelveners mogen best een afwijkende mening hebben, maar uw afwijking is zo langzamerhand alom bekend.
10 december 2015 at 16:52 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Van al die herhaalde beschuldigingen en beledigingen krijgt u echter nooit genoeg. Iemand kan hier acht keer dezelfde overbodige vraag stellen zonder dat u daar zat van wordt. Mijn standpunt is dat Godthelp geen straatnaam verdient omdat hij samenspande met de bestuurder die hem nu deze onverdiende eer wil laten toekomen. U bent het daarmee niet eens en daarom verzint u nu een reden om mij te verbannen.
10 december 2015 at 17:24 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Drie mensen hebben inhoudelijk op uw artikel gereageerd. Op twee daarvan kwam niet één inhoudelijke reactie. Alle reageerders stortten zich op de derde inhoudelijke reageerder met persoonlijke beschuldigingen en beledigingen, met talloze herhalingen. In plaats van daaraan een einde te maken dreigt u nu die derde reageerder te verbannen.
Onbegrijpelijk.
Overigens ben ik van mening dat het samenspannen van een journalist met een bestuurder een vloek tegen de democratie is. Daarom geen Godthelpstraat.
10 december 2015 at 20:13 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Zuigen, zeuren, zanikken, beschuldigen en beledigen, dat zijn de specialiteiten van Van Faassen, alias Peterpc, Marginaal, etc. JB vindt zijn eindeloze herhalingen echter prima.
Dat artikel waar ‘Peterpc’ eindeloos om zeurt (negen keer!) staat hierboven in een bijdrage van CeeBee. De Nationale Ombudsman oordeelde dat het artikel van het duo Godthelp & Raat in strijd was met vereiste van fatsoenlijke bejegening vanwege de negatieve bewoordingen van de wethouder. (Die van Godthelp werden buiten beschouwing gelaten.) Zoiets heet diffameren.
10 december 2015 at 22:02 / Beantwoorden /

PeterPC
Was dat het artikel? Daar staat niets diffamerend in hoor. En je had de eerste keer op mijn vraag kunnen reageren. Maar als je altijd om de hete brei draait kun je herhalingen verwachten. Maar ik zie wel dat je eigenlijk overal (RvJ en Ombudsman) nul op het rekest kreeg. En dat doet mij genoegen. Dag huilebalk.
11 december 2015 at 7:48 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Jij gaat maar door, hè? Ik vond het een schandelijk en beschadigend artikel van het duo en de Ombudsman gaf mij daarin helemaal gelijk. Een bestuurder hoort namelijk niet met een journalist samen te spannen om met een kritische burger af te rekenen. Hou nu maar op, want JB houdt niet van herhalingen.
11 december 2015 at 8:43 / Beantwoorden /

PeterPC
“gegrond wat betreft de negatieve bewoordingen van de wethouder, wegens strijd met het
vereiste van fatsoenlijke bejegening.” (Ombudsman) Er is in het geheel geen sprake van een duo. Dit gaat alleen Raat aan. Dat jij er zoals altijd weer je eigen conclusie voor bedenkt, zegt toch eigenlijk alles.
De herhalingen komen niet van mijn kant hoor, ik reageer alleen op jouw falsificaties. En laten die nu steeds dezelfde zijn. En nu echt, dag huilebalk.
11 december 2015 at 9:49 / Beantwoorden /

Robert van Waning
En maar doorzanikken. Het artikel bevatte negatieve bewoordingen van zowel wethouder Raat als van interviewer (en vriend) Henk Godthelp. Mijn klacht bij de Ombudsman wss natuurlijk alleen gericht tegen de gemeentebestuurder en niet tegen zijn journalistieke maatje. De RvdJ vond dat Godthelp als journalist de kwestie éénzijdig mocht belichten en mij – ondanks de negatieve persoonlijke kwalificaties – geen wederhoor hoefde te gunnen. Tsja..
Houd je nu alsjeblieft op? Ik vraag het toch beleefd? Ik zal wel op iedere leugen van jou blijven reageren. Hier kan dat gelukkig nog; bij Dichtbij dankzij jou niet meer.
11 december 2015 at 10:07 / Beantwoorden /

PeterPC
“Ik vond het een schandelijk en beschadigend artikel van het duo en de Ombudsman gaf mij daarin helemaal gelijk.”
Dat zei je. De RvJ kwam helemaal niet voor bij jouw vorige reactie. En trouwens wie trekt zich nog iets aan van de RvJ? Wel zorgvuldig zijn hoor, i.p.v. mij te beschuldigen van leugens. Dag huilebalk.
11 december 2015 at 10:20 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Pfff.. Hou toch eens op, alsjeblieft. Wat klopt er dan niet van die zin? De Ombudsman vond het kennelijk óók een schandelijk en beschadigend artikel van beide heren. Als Ombudsman mocht hij zich echter alleen uitspreken over het aandeel van Wethouder Raat (VVD), tegen wie mijn klacht dan ook gericht was. En dat heeft de Ombudsman gedaan met een duidelijke reprimande: onfatsoenlijk.
11 december 2015 at 10:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Je betichtte mij herhaaldelijk van geschiedvervalsing mbt het weren van scooters uit binnensteden. Echter:
“Het college is van oordeel dat onder ‘(brom)fietsen’ scooters zijn begrepen.”
(Bron: A-Adviezen voor de vergadering van burgemeester en wethouders van Amstelveen van 22 december 2009.)
In het advies aan b&w stond:
“2. Aanleggen/aanwijzen van parkeerverboden voor (brom)fietsen in het bijzonder ter plaatse van entrees winkelpassages en (boven)woningen.
3. Opstellen wegsleepregeling voor fout geparkeerde (brom)fietsen.
6. Het instellen van snorfietsverbod op grond van stank- en geluidsoverlast door daartoe een nieuwe bepaling op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).”
Daar is het nu – 6 jaar later – nog steeds niet van gekomen. Misschien begrijp je nu mijn klacht tegen het gemeentebestuur beter.
Om de verwarring te voorkomen, worden die krengen trouwens ook vaak snorscooters genoemd.
Het gemeentebestuur van Utrecht wil brommers en scooters uit de binnenstad gaan weren vanwege stank, luchtvervuiling, herrie en asociaal rijgedrag. Terecht. Nu Amstelveen nog.
11 december 2015 at 11:16 / Beantwoorden /

Johan Bos
Heren,
Zullen we stoppen over scooters. Ik ga er van over mijn nek en ik ken de argumenten over de niet handhavende Raat (die trouwens in uw ogen totaal niets goed doet) nu wel. Het stukje ging alleen over straatnaamgeving. Volgens mij zijn we daar aardig van weggereden per scooter….
11 december 2015 at 15:14 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Graag, maar het lijkt wel alsof u het alleen tegen mij heeft. Ik reageer alleen op wat er tegen of over mij wordt geschreven, vooral als dat onjuist is. Zodra dat stopt, stop ik ook. Ik heb als één van de weinigen inhoudelijk op uw artikel gereageerd. U vindt echter dat er niet over Raats voorstel mag worden gediscussieerd en dat het dus kritiekloos moet worden uitgevoerd. Scooters zijn overigens weer heel actueel nu Amsterdam, Utrecht en de Tweede Kamer eindelijk iets tegen de overlast van die krengen gaan doen. Schrijft u er eens een artikel over.
11 december 2015 at 15:37 /

Johan Bos
Komt doordat u weer uw tirade tegen Raat begon, nadat die een voorstel voor straatnamen had gedaan en u niet schroomde uw antipathie jegens een overledene te ventileren. Om vervolgens wederom de bekende oude koeien uit de sloot te halen. Uw inhoudelijke reactie was er één van opnieuw afkeuring en u zag uiteraard weer kans uw bekende grieven te uiten.
11 december 2015 at 16:36 /

PeterPC
“In de Tweede Kamer eindelijk iets tegen de overlast van die krengen gaan doen.”
Weer dat geleuter over scooters. Het ging over snorfietsen en/of bromfietsen. En dan met name in grote steden. Die van Waning (de huilebalk) blijft maar doorzeuren over eigenlijk niets. En dan nog dingen citeren uit NIET kwaliteits kranten. Dat is pas jammerlijk.
Enne Johan, ik geef alleen maar antwoord op de onzin van een klein rancuneus mannetje.
11 december 2015 at 18:42 /

Robert van Waning
In de publieke discussie over het voorstel van wethouder Raat (VVD) om Godthelp (VVD) postuum te eren met een straatnaam moeten alle aspecten PRO en CONTRA aan bod kunnen komen. ALLES wat hij heeft GEDAAN, moet dus worden meegewogen.
Samenspannen met een bestuurder tegen een burger is in mijn ogen een democratische én journalistieke doodzonde. Daarop was mijn kritiek dan ook gericht; niet op zijn persoon of karakter. Daarom komt er wat mij betreft dus geen Godthelpstraat.
U wilt bij de afweging alleen positieve dingen laten meetellen. Dat is echter partijdige vriendjespolitiek en -journalistiek. Zo behoort een democratie niet te werken.
De discussie ging onvermijdelijk over scooters omdat de hele kwestie (klacht bij de gemeente over gebrekkige handhaving en het artikel van het duo Godthelp/Raat) daarover ging.
11 december 2015 at 17:40 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Een plan waar men niet tegen mag stemmen, is geen voorstel maar een besluit of dictaat. Ik ben benieuwd hoe dit in de gemeenteraad zal worden behandeld.
2 januari 2016 at 10:18 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Tegenstemmers worden verketterd en geëxcommuniceerd. Kijk maar hierboven. Zij mogen ook niet uitleggen waaróm zij tegen dit ‘voorstel’ zijn, zogenaamd omdat Godthelp zich niet tegen hun argumenten kan verweren. Op die manier heeft iedereen recht op een straatnaam.
2 januari 2016 at 13:23 / Beantwoorden /Gemeente betaalt 5 mille voor start van elke BIZ

Door Johan Bos op 17 november 2015 om 10:45, in de categorie Bedrijfsleven en economie.
De gemeente wil € 5000 startsubsidie geven voor elke BIZ (Bedrijven Investerings Zone) die men in Amstelveen wil gaan opzetten. Dat zei raadslid Inza Gast (VVD) maandagavond in een door Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) georganiseerde bijeenkomst van enkele tientallen ondernemers.Aanwezig was ook wethouder Maaike Veeningen van Economie (D66), die haar niet tegen sprak, dus kennelijk is binnen de coalitie – meerderheid van de gemeenteraad – dat al afgestemd. De raad heeft eerder trouwens een motie aangenomen waarin de komst van BIZ-en wordt toegejuicht. Een BIZ is een soort publiekrechtelijke organisatie van ondernemers binnen een bepaald gebied (winkelcentrum of bedrijventerrein) en houdt in dat, als de meerderheid zich er bij aan wil sluiten, de minderheid verplicht is er ook aan mee te betalen. De incasso van de heffing is een zaak van de gemeentelijke belastingdienst. Het doel is gezamenlijk investeren in de verbetering en toekomst van het betreffende winkelgebied of bedrijventerrein. [..]

REACTIES (Selectie; volg de link voor complete artikel en volledige discussie.)

Rick Brantenaar
Fantastisch initiatief, laat ik daar duidelijk in zijn, MAAR, welke wettelijke bepaling maakt het mogelijk dat ik als ondernemer gedwongen wordt (“maar ook degene die dat niet zijn, als er eenmaal een BIZ is, verplicht de door de organisatie vastgestelde heffing te betalen aan de gemeente”) om aan iets mee te doen als ik er voor zou kiezen om niet mee te doen? 19 november 2015 at 6:04 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De ondernemers krijgen er een overheid bij: het BIZ-bestuur. Merkwaardig dat dit voorstel van de VVD komt.
19 november 2015 at 7:19 / Beantwoorden /

Tomaat
67% van 50%, dus 35% van de ondernemers kan 65% van de ondernemers verplichten om aan zo n BIZ mee te doen. Zeer vreemd!!!!!
4 september 2016 at 16:45 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Dat is democratie naar rechtse maatstaven.
4 september 2016 at 17:08 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Liberalisme is een synoniem geworden voor immoreel politiek opportunisme.
5 september 2016 at 11:35 / Beantwoorden /

Matthijs
Socialisme, c.q. tot communisme leidend marxisme kon er ook wat van zagen wij in de Sovjet Unie en nu nog in landen als Noord-Korea.
5 september 2016 at 13:45 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Dus?
5 september 2016 at 14:06 / Beantwoorden /

Rotary-vriendje
Ja, dus ? Altijd zo mooi dat men dan een contravergelijking pakt. Communisme is een mislukt ideaal dat totaal verkeerd heeft uitgepakt. Dat is tenminste geploft. Het kapitalisme, dat zoveel goeds heeft gebracht dankzij een beschaafde christelijke rem die er op zat, begin nu ook communistische trekjes te krijgen in díe zin dat het eveneens oneigenlijk wordt aangewend ten koste van veel mensen. Ik begin steeds meer naar het midden op te schuiven, ware het niet dat de trapeze-principe dat de SP vertegenwoordigd, steeds harder nodig is in onze ongebreidelde markt-denken.
5 september 2016 at 16:58 / Beantwoorden /

Matthijs
Dus vanwaar die aanhoudende eenzijdigheid, ook al is uw kop van jut wethouder liberaal. Heel de politiek is toch opportunisme?
5 september 2016 at 14:14 / Beantwoorden /

Robert van Waning
Die eenzijdigheid is wederzijds. De mijne dient als tegenwicht tegen de overmatige liberale eenzijdigheid die – bij gebrek aan weerwerk en tegenspraak – sovjet-trekjes begint te krijgen.
5 september 2016 at 14:58 / Beantwoorden /

Robert van Waning
De overeenkomst tussen liberalen en communisten is dat zij het liefst de oppositie, dissidenten en kritische burgers uitschakelen. Zo blijft er een dictatuur van één partij over. Voorbeelden genoeg in de geschiedenis en in de werekd van nu. De zogenaamde liberalen op dit forum willen niets liever.
5 september 2016 at 15:35 / Beantwoorden /

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s