'ANWB Verkeersinformatie' hoort in het STER-blok. (Deel 2)

De publieke zender Radio 1 ondersteunt de ANWB publicitair in ruil voor het gratis ‘verzorgen’ van de verkeersinformatie.

Het vermelden van bedrijfs-, handels- en merknaam van ANWB B.V, is geen bronvermelding, want de gegevens over de actuele verkeerssituatie komen van het Traffic Information Centre (TIC). De ANWB koopt die informatie op commerciële basis in en ‘verzorgt’ deze vervolgens vele malen per dag voor de publieke omroep. Dankzij deze deal met de NOS mag de ANWB haar bedrijfs-, merk- en handelsnaam in prime time een paar keer per uur buiten de STER-tijd vermelden.

De NOS betaalt ANWB B.V. dus met publieke zendtijd, voor het vullen waarvan het zelf betaald wordt door de overheid.

De verkeersinformatie is voor de ANWB een reclamevehikel van onschatbare waarde. De publiciteit die deze sluikreclame oplevert, straalt uit naar de vele commerciële activiteiten van dit monsterbedrijf. Voor alle files van meer dan drie kilometer en voor iedere sein- of wisselstoring van de NS worden de interessantste programma’s van de publieke zender Radio 1 onderbroken: ‘Hier is de ANWB met verkeersinformatie’.

Het ergste is nog wel dat de ANWB medeverantwoordelijk is voor al die files, want de ANWB bevordert niet alleen automobiliteit maar zelfs ‘sportief rijgedrag’, met alle voorspelbare snelheidsovertredingen, aanrijdingen en files van dien. De ANWB heeft bovendien een niet onaanzienlijk belangen in autoverzekeringen en schadeherstelbedrijven..

Henk van Hoorn, hoofdredacteur NOS Radio e-mailt desgevraagd op 23 juli 2001: “Uw vraag over de verkeersinformatie door de ANWB is simpel te beantwoorden. De ANWB verzorgt deze informatie gratis, in ruil voor naamsvermelding. U hebt gelijk als u constateert dat de informatie in hoofdzaak van het TIC komt.”

Op 26 juli e-mailt Van Hoorn: “U heeft gelijk, de vraag over Shell en Heineken heb ik nog niet beantwoord. Het antwoord leek me iets te veel voor de hand te liggen. Want natuurlijk mogen Shell en Heineken de verkeersinformatie niet doen. De één verkoopt namelijk benzine en de ander bier, producten die geen enkele relatie met verkeersinformatie hebben. Bovendien zijn het geen verenigingen met leden. De ANWB is dat wel. Dat maakt een groot verschil, vind ik.”

Van Hoorn vroeg zich verder nog af welk commercieel belang de ANWB bij deze free publicity zou kunnen hebben. Het is inderdaad heel slim van de ANWB te dwingen om ‘lid’ te worden om van haar producten en diensten gebruik te mogen maken. Die ‘leden’ zijn in feite dwangklanten. Nu de ANWB nu echter ook zelf benzine verkoopt, terwijl de Shell op allerlei manieren bezig is om een ‘duurzaam bedrijf’ te worden, is er alle reden en aanleiding om de afspraken tussen de NOS en de ANWB kritisch te herbezien.

Het lijkt allemaal onschuldig, maar dat het wel degelijk om keiharde commercie gaat, blijkt ook wel uit het feit dat HWS, de leverancier van de weerberichten, haar bedrijfs-, handels- en merknaam níet mag vermelden omdat het de NOS gewoon laat betalen voor geleverde diensten. De publieke omroeporganisatie NOS is zich goed bewust van de commerciële waarde van naamsvermelding buiten STER-tijd.

Volgens het Commissariaat voor de Media is een reclame-uiting in de zin van de Mediawet: “.. een reclameboodschap of andere uiting die onmiskenbaar ten gevolge heeft dat het publiek wordt bewogen tot het kopen van een bepaald product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening, dan wel gunstig wordt gestemd ten aanzien van een bepaald bedrijf, een bedrijfstak of een bepaalde instelling zodat de verkoop van producten of de afname van diensten wordt bevorderd.”

In een brief van 22 februari 2001 schrijft het Commissariaat:

De ANWB kan, met name met betrekking tot haar commerciële activiteiten, worden beschouwd als een bedrijf. Het vermelden of tonen van de naam ANWB in een radio- of televisieprogramma kan in dat geval worden beschouwd als een reclame-uiting. Of deze reclame-uiting is toegestaan, is afhankelijk van meerdere factoren.

Henk van Hoorn, hoofdredacteur NOS Radio schrijft op 25 juli 2001: “In de journalistiek is het gebruikelijk om de bron van berichten te vermelden. Het ligt dus ook voor de hand om ook bij het file-overzicht de bron te noemen.” In reactie op de vraag waarom de naam van de leverancier van de weersinformatie dan niet wordt vermeld, schrijft Van Hoorn: “tenslotte vraagt u zich af of we voor de diensten van HWS moeten betalen. reken maar, we krijgen de weerinformatie echt niet voor niets.” En dus krijgt HWS van de NOS géén free publicity buiten STER-tijd. De deal tussen de NOS en de ANWB is een staaltje van publiek-private samenwerking zonder dat daarvoor aan de formele vereisten en controles is voldaan.

Zeker nu de ANWB eindelijk concurrentie begint te krijgen op het gebied van pechhulp, en tegelijk overheidsbeleid frustreert door automobiliteit per gereden kilometer goedkoper te maken door goedkope benzine te verkopen aan haar vele klanten, moet de publieke omroep stoppen met het verzorgen van gratis publiciteit voor onze nationale automobiliteitsmonopolist.

De voorrechten die de ANWB op allerlei gebieden geniet, zijn al vele jaren controversieel. Niettemin kan dit dit bedrijf nog steeds profiteren van privileges uit de tijd dat het nog een ideële fietsersbond was.

In NRC Handelsblad van 30 juli 2001 noemde PvdA-kamerlid Peter van Heemst de ANWB “één van de meest taaie en ondoordringbare machtsblokken die wij in Nederland hebben”. Het werd volgens hem tijd “om die machtige organisatie te saneren”. Zijn collega Hugo van den Steenhoven (Groen Links) stelde voor om de organisatie op te splitsen in ‘een consumentenclub met daarnaast een echte autolobby, zodat je weet waar je lid van bent”. Van Heemst: “Overal heeft de club haar tentakels, in tal van besturen tref je de bureaucraten van de ANWB aan en zij weten allerlei processen te frustreren of naar hun hand te zetten. Bovendien heeft de ANWB op allerlei gebieden een monopoliepositie verworven. Dat zou in 2001 niet toegestaan moeten worden.”

Auteur: robertvanwaning

"Mij gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang." (Wouter Bos.) "Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht." (Van Thillo.). Dit 'weblog' is voornamelijk een openbaar archief van mijn bijdragen aan het openbare publieke debat over lokale Amstelveense kwesties op Amstelveen.Blog van oud-journalist Johan Bos. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat reacties en bijdragen aan het publieke discussies op openbare (want voor iedereen toegankelijke) platforms willekeurig worden gecensureerd en zelfs volledig worden verwijderd als de inhoud de redacteur, de webbeheerder of dienstdoende (altijd anonieme) moderator onwelgevallig is, ook al was er geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Dit heb ik meegemaakt op Stand.nl, op het Weblog van de Volkskrant, (kijk ook hier en hier) op Amstelveen Dichtbij en ook op Amstelveen.blog (Zoek met naar #Censuur). Wie bezwaar maakt tegen dit soort ongrondwettelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting, kan zonder opgave van reden, zonder mogelijkheid van verweer of bezwaar en zonder opgave van strafduur voor onbepaalde tijd worden verbannen uit het reactie- en discussieforum. Ik ben op die manier voor korte of langere tijd en zelfs permanent verbannen geweest uit alle bovengenoemde fora waaraan ik heb deelgenomen aan de publieke discussies, zonder dat ik ooit anderen persoonlijk heb beledigd, bedreigd, belasterd of op andere manier regels had geschonden. Mijn opvattingen en meningen bevallen de redacties etc. kennelijk niet altijd. Zij maken graag misbruik van hun macht en van de mogelijkheid om onwelgevallige opinies te onderdrukken en zelfs om'lastige burgers' uit te schakelen van deelname aan het openbare discussies. Het 'publieke debat' geeft dan ook geen betrouwbare weergave van wat er onder burgers aan opvattingen en opinies leeft. In Nederland worden meningsuitingen niet gecensureerd door de overheid maar door redacties van journalistieke media. Laster, smaad en grove persoonlijke beledigingen zijn in de sociale media inmiddels zó gebruikelijk, dat aangiften daartegen bijna niet meer door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Zolang zij echter op grond van het het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, zou dit - zeker in flagrante gevallen waarin mensen werkelijk erdoor worden beschadigd - wel moeten gebeuren. Anders moeten die artikelen uit het WvS worden geschrapt. In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster of lasterlijke suggesties. U vindt die door met te zoeken naar #Laster of #Suggestie. Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar 'XXX Verwijderd' Sommige daarvan heb ik aangemerkt als '#Censuur'.

6 gedachten over “'ANWB Verkeersinformatie' hoort in het STER-blok. (Deel 2)”

 1. Wat gek dat je hier geen reacties op hebt gekregen. Ik ben het helemaal met je eens. De ANWB is een autoclub die geen snars voor fietsers doet, integendeel. En ik vind ook dat de radio niet bedoeld is voor die eindeloze filemeldingen. Laat ze daar maar een ander medium voor nemen.

 2. Soms lijkt het wel of de ANWB een opstopping in het noorden van het land verzínt om een interessant debat te kunnen onderbreken voor een file van drie kilometer: "Hier is de ANWB Verrkeerrsinforrrmatie."
  Er zijn inderdaad verder geen reacties. De ANWB is een heilige koe.
  Die concurrentievervalsing door de publieke Radio 1 is onacceptabel. Die is van onschatbare commerciële waarden, en zou dus openbaar aanbesteed moeten worden: "Deze verkeersinformatie werd mogelijk gemaakt door .. (Vul maar in: Route Mobiel, Toyota, Shell, Stichting Slachtofferhulp, Wilhelmina Fonds..)

 3. De ANWB heeft aangeboden voor nop verkeersinformatie aan de NOS te leveren. Andere partijen hebben dat aanbod niet gedaan. Zodra Route Mobiel het zou willen doen, moet de NOS inderdaad een keuze maken.
  Niettemin is het enorm vergezocht en onzinnig om van verkeersinformatie een reclameblok te maken. Het is essentiele informatie waarvoor menigeen juist uberhaupt Radio 1 aanzet. In feite is het de verkeersinformatie een publieke taak die nu door een bedrijf verricht wordt. Ik heb daar zelf momenteel geen last van, dus mag het van mij wel zo blijven.

 4. De NOS betaalt voor een commerciële dienstverlening met publieke aandacht, ook die van mensen die de bevordering van automobiliteit door de ANWB verwerpen. Of het van jou nu wel of niet mag, het is gewoon niet in de haak, want strijdig met letter en geest van de Mediawet.
  Bij het weerbericht vermeldt de NOS ook niet de bedrijfs- handels- en/of merknaam van leverancier van deze informatie? Kennelijk levert de publieke aandacht te weinig commercieel voordeel op. Publieke zendtijd heeft een onschatbare commerciële waarde. Ze zijn niet gek, daar bij de ANWB.
  Hoe dan ook: De STER is er voor commerciële boodschappen die gericht zijn op het verhogen van de naamsbekendheid van bedrijven en hun produkten. In de redactionele tijd dient herhaaldelijke vermelding van bedrijfsnamen etc achterwege te blijven.
  Niet alles waar jij het niet mee eens bent, is dan per definitie ‘onzinnig’, Stonehead. En of jij persooonlijk ergens wel of niet last van hebt, is bij de handhaving van de Mediawet ook niet zo relevant, dacht ik.

 5. Leverancier van de weersinformatie is KNMI of METEO consult. Volgens mij redelijk bekend.
  ANWB handelt in het belang van haar leden. De leden bepalen waar ANWB zich sterk voor maakt. In het geval van file informatie vinden de leden het belangrijk.
  Ondanks dat het een groot bedrijf is met wellicht hier en daar wat commerciële belangen, is de vereniging nog steeds bepalend.

 6. Wout, het is prima dat ANWB BV haar ‘leden’ service verleent, maar ik heb het hier over de PUBLIEKE OMROEP, waarvan de kosten door ALLE belastingbetalers worden opgebracht, en niet alleen door autorijdende ANWB-klanten.
  De Mediawet verbiedt structurele vermeldingen van merk-, handels- en bedrijfsnamen in de programma’s. De vermelding van de merk- en bedrijfsnaam van de ANWB geschiedt uit commerciële overwegingen. Dit is dus niet in de haak.
  De merk- en bedrijfsnamen van commerciële persbureaus (leveranciers van informatie), van de gebruikte apparatuur, van de bedrijfsauto’s van de NOS en zelfs die van ‘de gloeilampenfabriek uit het zuiden van het land’ worden terecht ook niet genoemd. Waarom dan wel de namen van ANWB BV en WeatherNews BV?! Dat deugt niet, en iedereen kan dat met zijn klompen aanvoelen.
  Het ergste is nog wel dat ANWB BV publicitair en commercieel voordeel mag halen uit de maatschappij-ontwrichtende, energieverspillende, luchtvervuilende en klimaatbedervende files die zij zelfs mede heeft helpen ontstaan door ten koste van alles de gemotoriseerde mobiliteit te blijven bevorderen, net zolang tot alles met draaiende motoren stil staat te ronken en te stinken. Waanzin.Reactie is geredigeerd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s