Amstelveen Kroniek – Schiphol

Gemeente teleurgesteld over extra ruimte voor Schiphol

25 April 2006 Johan Bos

Het Amstelveense college B en W is teleurgesteld over het vrijdag (21 april) ingenomen kabinetsstandpunt over Schiphol. Doordat de luchthaven verder mag groeien, kan de bouw van duizenden woningen in de Legmeerpolder toch weer niet doorgaan. Van de aanbevelingen van het gemeentebestuur is in de visie van het kabinet niets terug te vinden. Zij waren bedoeld om de leefbaarheid in Amstelveen te waarborgen.

B en W willen zo snel mogelijk weten of een klein deel van de polder nog wél kan worden bebouwd. Nadat eerst – door uitbreiding van de zone waarin wegens geluidshinder geen huizen meer mochten komen – woningbouw in de Legmeerpolder helemaal taboe was, leek die vervolgens toch weer mogelijk. Nu zet het kabinet er opnieuw een streep door. B en W vinden dat er een verantwoorde balans moet blijven tussen economische groei en duurzaamheid.

Het college had voorgesteld een aantal ‘handhavingspunten’ toe te voegen, om leefbaarheid in de wijken te waarborgen. De regering heeft dat naast zich neergelegd. Via handhavingspunten stelt het rijk grenzen aan de geluidsproductie van Schiphol. Ook het voorstel de nachtperiode te verlengen van 06.00 naar 07.00 uur, om slaapverstoring te verbergen, heeft het kabinet niet overgenomen.

Het gemeentebestuur zal zijn mening via de bestuurlijke regiegroep Schiphol (BRS) naar Tweede Kamer ventileren. Het hoopt dat ook andere gemeenten in de regio protesteren.

In 2004 zette de Nota Ruimte een streep door de geplande bouw van ruim 6.500 woningen in de Legmeerpolder. De plannen waren toen al in een vergevorderd stadium. Gemeente, bewoners en bedrijven hadden toen al twee jaar lang energie gestoken in het maken van een goed plan.

Naar aanleiding van het recente besluit van minister van VROM , S.M. Dekker dat de bouwbeperking in Hoofddorp-West kon vervallen, leken er ook weer mogelijkheden te ontstaan voor het opheffen van de bouwbeperking in een klein deel van de Legmeerpolder.

Pols praat voor drie gemeenten over Schiphol convenant

Geplaatst door Johan Bos] 28 November, 2006 18:09
http://amstelveen.blog.nl/milieu/2006/11/28/pols_praat_voor_drie_gemeenten_over_schiphol_convenant

In de gesprekken over een tussen Rijk en Schiphol te sluiten convenant vertegenwoordigt wethouder Remco Pols behalve zijn eigen gemeente (Amstelveen) ook Uithoorn en Aalsmeer. Het convenant moet gaat over het beter benutten van de ‘milieuruimte’ van de luchthaven en het terugdringen van ‘vermijdbare overlast.’

Er wordt vergaderd onder voorzitterschap van oud minister Alders. Naast Pols praten de wethouders Asscher van Amsterdam en Eilert van Zaanstad, de Schiphol-directeur Cerfontaine, gedeputeerde Hooijmaijers van Noord-Holland en vertegenwoordigers van de Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol en van de CROS mee.

De regio heeft er bij het Rijk op aangedrongen te mogen deelnemen aan de ‘convenanttafel.’ Onder druk van de Tweede Kamer gebeurt dat nu. Het overleg speelt volgens de gemeente een belangrijke rol bij de finale besluitvorming over de groei van Schiphol binnen de door de overheid gestelde milieuruimte.

Gemeente wil zowel groei als minder hinder van Schiphol

De die gemeente willen een balans tussen groei en hinderbeperking. Eigenlijk verwachten zij toename van de hinder, maar er lopen wel onderzoeken naar mogelijkheden om die te beperken. Het effect van te nemen maatregelen op de korte termijn moet nog blijken. De gemeenten willen aanpassing van uitvliegroutes, zodat vliegtuigen minder over bebouwing vliegen. Onder meer vinden zij dat er een oplossing nodig is voor het beruchte ‘knelpunt Uithoorn’.

De gemeente Amstelveen heeft laten weten voor de korte termijn met de extra overlast te kunnen leven, omdat zij veel verwacht van de hinderbeperkende maatregelen die in het verschiet liggen. Met de geplande verhoging van enkele handhavingpunten bij de Aalsmeerbaan stemmen de gemeenten niet in. Daar is volgens hen géén sprake van noodzaak, omdat die route nog niet ‘volgevlogen’ is. De gemeenten willen dat die verhoging niet doorgaat. Zij willen verlenging van de nachtperiode met een uur, zodat die van 23.00 uur tot 07.00 uur duurt.

Gelet op het belang van luchtkwaliteit voor de gezondheid van bewoners, willen de gemeenten dat het Rijk streng toeziet op het vermijden van overschrijdingen van zogenoemde grenswaarden.

Lees ook:´Groei Schiphol alleen bij mnder hinder´
Lees ook:CDA in zes gemeenten wil groei Schiphol stoppen
Lees ook:Schiphol mag fors doorgroeien
Lees ook:Informatieavond over hinderbeperking Schiphol
Lees ook:Gemeente verwacht beperking hinder bij groei Schiphol

ron turk
ik vind dat de gemeente amstelveen verkeerd bezig is .
eerst al het feit dat ze de ufot weg willen hebben.
vier mljoen mensen dat geven ze er maar voor wel een koopie voor een plaats waar vele mensen geluk en liefde hebben gekent.
en nou weer zeuren over schiphol !!! schei toch uit mensen…volgens mij geeft de luchthaven een aardig stukje werk aan de mensen in en rond amstelveen.
mischien moeten er eens een frisse wind door de raad van amstelveen.
   /   Beantwoorden  /
Grea Twint
De Ufot weg! Deze komt waarschijnlijk niet om subsidie bij de gemeente Amstelveen, zij kunnen zichzelf bedruipen omdat het er zoals ik lees heel gezellig is. In tegenstelling met het Pop Podium en het grauwe Stadshart dit wordt nooit meer iets, daar is geen gezelligheid meer in te brengen Het is lelijk, grauw, onpersoonlijk, daardoor een doods stadshart.
Arme winkeliers met huizenhoge huren, vandaar dat er zoveel nieuwe komen en gaan.
Met vriendelijke groet Grea Twint
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ach, meneer Turk, de meeste raadsleden zijn zich heel wel bewust van het belang van Schiphol voor de werkgelegenheid. Het probleem zijn de mensen die eerst jarenlang mooi geld verdiend hebben aan de luchtvaart en zodra ze eenmaal met pensioen zijn, beginnen te klagen over de milieuvervuiling en de geluidsoverlast die al dat vliegen veroorzaakt. En om van al dat geklaag bij te komen, stappen ze dan doodleuk in het vliegtuig naar Egypte om vakantie te vieren!
   /   Beantwoorden  /
Rob Nijkamp
Hans,
Probeer eens te stoppen met makkelijk reageren vanonder de palmboom. Er valt veel te zeggen over Schiphol, maar economisch moet je niet bedenken wat er kan gebeuren als de luchthaven verdwijnt og verhuist naar een andere locatie. Dan heeft Amstelveen andere problemen, maar dat betekent nu dat er verwacht mag worden van de politici in Amstelveen dat er meerdere scenario’s aanwezig zijn. Misschien zijn deze er wel, maar eigenwijs vermoed ik van niet want daar is men niet mee bezig! Het maakt mij absoluut niet uit dat persoon X een arbeidsverleden heeft in de luchtvaart en nu uikomt voor zijn principes. Verrassend niet links, maar gewoon ruimdenkend en toch proberen respect te hebben voor een ieders inbreng. Misschien een cuba-libre drinken met persoon X en proberen elkaar te respecteren? Een persoon van de basisgroep sociale zekerheid vertelde mij van de week dat er komend weekend feest is met Jan-Peter vanwege 20 jarig bestaan. Gaat toch ook niet gezegd worden dat onder zijn regie de sociale zekerheid in Nederland nar de “klote” is geholpen. Dus als er gereageerd wordt, geef dan een reatie en niet wegvluchten in een anders arbeidsverleden.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
1) de positie van iemand als dhr Demming (eerst goed geld verdienen aan Schiphol, later dat nest luidkeels bevuilen) is zo precair, het is gewoon onmogelijk om daar NIET op te reageren. Hoe geloofwaardig is iemand die jarenlang zijn principes verloochent voor geld??
2) van mij persoonlijk (let wel: geen CDA-standpunt, zeg ik er voor de zekerheid maar weer even bij) mag Schiphol ongebreideld doorgroeien. En dan te bedenken dat ik er niet eens mijn geld verdien!
3) de politici in Amstelveen hebben naar mijn inschatting weinig tot geen invloed op de ontwikkelingen rond S’hol. Klinkt heel mooi allemaal, scenario’s hebben klaarliggen en zo, maar uiteindelijk beslist Den Haag (und das ist gut so, zou de Berlijnse burgemeester zeggen).
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
A propos, waarom zou ik er überhaupt mee stoppen? Bevallen mijn commentaren vanuit den vreemde jou niet? Schuw je de confrontatie en het debat?
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Ook toen ik er nog werkzaam was heb ik wat Schiphol betreft altijd grote twijfels gehad over én ongebreidelde groei én een beter milieu. In feite was ik ervan overtuigd dat beide zaken niet samen konden. Dat heb ik ook nooit onder stoelen of banken gestoken, ook niet tegenover mijn werkgever en collega’s. En ondanks het feit dat de vliegtuigen stiller worden, geloof ik nog steeds niet in beide hierboven omschreven doelstellingen.
   /   Beantwoorden  /
j aan jan d
hoi, ik heb je gemist op de bijeenkomst jl. di-23-10 in het Keizer Karel College.
Ik miste je evt. goede inbreng vanuit wat wel niet kan, gezien radarbeelden vliegtuigroutes m.n. starten, landen….
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Nou Jan, wie ECHT principieel is zoekt dan een andere baan. Je blijft niet werken bij een instantie die te graag bestrijdt. Zeker elke promotieverbetering en salarisverhoging wel geweigerd? Want die kon alleen uit de door jou verketterde groei van het vliegverkeer worden gefinancierd. Toch aardig van je werkgever dat die zo’n tegenwerker als medewerker accepteerde. Zou ik geloof ik niet doen. Het is zoiets als een personeelslid van een slijterij die iedere klant van de drank af wil houden.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Meneer Bos, hulde! We hebben nu meneer Demming ontmaskerd als een man die zijn principes opofferde om maar lekker flink veel geld te kunnen verdienen. Walgelijk!
En dat zou nog tot daar aan toe zijn, maar hij gebruikt nu zijn vrije tijd om mensen te verketteren die niet aan zijn hooggestemde idealen willen meewerken. Een toontje lager voortaan, meneer Demming!
   /   Beantwoorden  /
j aan johan
Wat maak je me nou??? Hij zorgDE tenminste er voor dat die vliegtuigen niet op onze koppen landen!!!!en hij heeft van bepaalde zaken nu eenmaal meer verstand dan jij of ik!!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Tsja, beste J, de waarheid doet pijn nietwaar? Meneer Bos en ik hebben er geen probleem mee, dat hij zijn werk netjes deed (daar werd hij immers ook vorstelijk voor betaald, zó vorstelijk dat hij het zich kan veroorloven om in het peperdure Amstelveen te wonen, een voorrecht dat jongeren en starters door ons intens gemene stadsbestuur wordt onthouden). We hebben er bezwaar tegen dat hij zijn principes verloochende! Want dat hebben meneer Bos en ik ondanks al onze verschillen van mening wel met elkaar gemeen: we houden van mensen met karakter!
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Ook van mensen met een rot-karakter, meneer v.d. Liet?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Beter een rot-karakter dan helemaal geen karakter. En nu we het toch over karakterloosheid hebben: mag ik concluderen dat u uw voornemen om niet meer op mij te reageren, zoals amper een maand geleden door u aangekondigd, thans definitief laat varen?
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Ach, meneer Van der Liet, voor mij is het heel moeilijk om iemand, die zich constant als bloedzuiger gedraagt, links (in uw geval rechts) te laten liggen. Maar ondanks het feit dat u mijn computer en die van anderen bevuild met uw onzinnige teksten en stellingen, zal ik vanaf heden trachten om er zo weinig mogelijk op in te gaan.
   /   Beantwoorden  /
Grea Twint
Ga je weer lekker Hans, ook in deze collum?
Niet te geloven dat je CDAer bent, tenminste, ik heb daar een ander beeld van. Hier zal je Clubje ook niet blij mee zijn. Heb je eigelijk nog CDA-vrienden?
Groetend Grea Twint
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Tsja, als jij het beeld hebt dat CDA-ers makke schaapjes zijn die men onweersproken tegen het been kan plassen, dan zal het een hele schok voor je zijn dat er ook tussen zitten die van zich af bijten. Leer er maar mee te leven!En aangezien ik geen ambt meer bekleed binnen het CDA is het van secundair belang of men daar blij is of niet.
Vrienden die lid zijn van het CDA heb ik nog te over, waaronder de CDA-wethouders in Amstelveen en Ouder-Amstel.Maar ik zit nog steeds te wachten op het antwoord op de vraag van welke partij jij lid bent. Schaam je je daar soms opeens voor?
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Nou ik dacht dat christenen naar bijbelse maatstaven redelijk makke schapen, onder de Goede Herder, zouden zijn. Die zouden lijden in deze wereld, in navolging van Hem, al merken wij daar in deze streken weinig van. Hoezo van zich afbijten? Hoe verhoudt zich dat tot het verhaal van die linker en rechter wang en het grote Voorbeeld dat als een Lam ter slachting werd geleid? Maar ik heb al heel lang de indruk, zoals de heer Van der Liet weet, dat die C van het CDA van alles kan betekenen, behalve christelijk.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
En staat er niet ook geschreven: “oog om oog, tand om tand” ?
En zoals de Positivo’s al zongen:
“Onze God die is de beste,
onze God is kampioen,
daarom zijn wij hier in het Westen,
relatief in goeden doen.”
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Oog om oog etc. is het Oude Verbond, waaraan Christus een einde maakte en waaronder Joden helaas nog leven. In het Nieuwe Testament wordt daar dan ook krachtig stelling tegen genomen. Overigens rukt u die tekst enigszins uit het verband, maar met gaat te ver daar nu een uitvoerige studie aan te wijden. Als het CDA meent nog onder ‘oog om oog, tand om tand’(de wraak) te moeten leven, bevestigt dat alleen het ontbreken van de wortels in Christus (laat ik nu maar even niet ‘christelijke wortels’ zeggen, want dat blijkt in de praktijk iets anders). Het verschil tussen het oude (wet) en het nieuwe is de genade. Jezus heeft ook nooit de wraak (oog om oog) gepredikt. Integendeel: hebt u vijanden lief.
   /   Beantwoorden  /
mevr.Steenkamp
Het moet mij toch van het hart dat het de heer van der Liet aan het nodige fatsoen ontbreekt. Op de site van het AN is hij tot de orde geroepen dus gaat hij hier vrolijk verder. Wat een geluk voor hem dat hij zomaar een medestander treft…..Hij is nu helemaal gelukkig, want dat gebeurt zelden.
Bestaat er op Curacao geen forum waar hij verder kan gaan met kritiek uiten en mensen beledigen? En dat noemt zichzelf Christen…
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Christen zijn betekent niet dat men maar ja en amen hoeft te zeggen tegen de brullende onzin die sommige mensen aan het papier, of in casu, het internet toevertrouwen. Overigens: ik beledig geen mensen, ik wijs ze slechts met enige nadruk op hun onvolkomenheden (inconsistentie, inconsequentie, geborneerdheid, onwetendheid etc).
   /   Beantwoorden  /
mevr.Steenkamp
Dan kent U zichzelf slecht, meneer vd Liet, want U beledigt mensen alleen maar. Jammer dat U het verschil niet kent tussen iemand ergens op wijzen en iemand beledigen. Niet iedereen is zo goed onderlegd als U gezien Uw woordenschat. Voor wie werkt U eigenlijk?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
U zou eens moeten teruglezen hoe politici op deze site bejegend worden, dàt is pas beledigend!

Belangrijkste grieven Amstelveners: woningnood, hoge tarieven en Schiphol

De Stadspeiling is een tweejaarlijkse enquête onder de bevolking. In april 2007 zijn 5.500 inwoners van 18 jaar en ouder benaderd, op basis van een a-selecte steekproef uit het bevolkingsregister. Daarnaast is het digitale burgerpanel benaderd. 2.200 inwoners reageerden, een respons van 40%.
Het digitale burgerpanel bestaat uit Amstelveense ingezetenen van 18 jaar en ouder met interesse voor onderwerpen die in de gemeente spelen. Enkele malen per wordt de deelnemers aan het panel via internet gevraagd een vragenlijst in te vullen. Wie lid wil worden van het panel kan een mail sturen naar seno@amstelveen.nl.

Lees ook:Hoge opkomst raadsverkiezingen verwacht
Lees ook:Digitale peiling meningen over energiebesparing
Lees ook:Weer brede enquête onder inwoners op komst
Lees ook:Gemeente gaat meningen inwoners weer peilen
Lees ook:Leden voor digitaal panel over gemeente gezocht

Hans van der Liet
Hoe kunnen Amstelveners nou last hebben van woningnood? Die wonen er toch al? Of betekent dat, dat ze anders (lees: groter en duurder) willen wonen? Want dat zou dan een pleidooi zijn voor een woningbouwbeleid dat met name duurdere woningen genereert.
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Misschien bedoelen zij met woningnood: onbetaalbare woningen voor hun kinderen.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ja, ik vind het ook jammer dat vele dingen onbetaalbaar zijn voor mij. Men leert er mee leven.
   /   Beantwoorden  /
JOHAN TH. BOS
U had (en houdt vermoedelijk) wel een dak boven het hoofd in Amstelveen. Maar wie hier is geboren, kan na verloop van tijd oprotten. En dan maar klagen dat Amstelveen zo snel vergrijst.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Nee hoor, daar hoor je mij niet over klagen. Hoe meer ouderen, des te beter (zijn vaak ook loyale CDA-stemmers, dus tant mieux).
En als de jeugd van Amstelveen goed zijn best doet op school (hangjongeren inclusief) ipv de ouderen te terroriseren, dan gaan ze later dermate veel geld verdienen, dat ze rustig in Amstelveen kunnen blijven wonen. Met andere woorden: vlijt, zelfdiscipline en goed gedrag, zo heten de tussenstations op weg naar het paradijs (lees: Amstelveen).
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
De loyale stemmers zijn in dit geval volgens mij de oudere CDA-stemmers die in de loop der jaren murw zijn gemaakt door de politiek en alleen nog maar stamelen: “Of je nou door de kat of de hond wordt gebeten, het maakt allemaal niks uit!”.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Wat een minachting voor de kiezers! Alsof ouderen niet meer helder zouden kunnen denken en weloverwogen stemmen op de beste aller partijen, het CDA!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
CDA: Nederland kent geen woningnood
ANP
DEN HAAG – Het CDA bestrijdt dat er een woningtekort is in Nederland. Dat heeft Tweede Kamerlid Ruud van Heugten van de partij dinsdag gezegd. ‘Er zijn voldoende woningen beschikbaar.’
Volgens Van Heugten is het echte probleem dat mensen weigeren om in bepaalde typen woningen of in specifieke wijken te wonen. ‘Het is een kwaliteitsvraag’, stelt hij. Volgens de CDA’er heerst in sommige regio’s zelfs een overschot aan woningen.
++++++++++++++++++

Gemeente verwacht beperking hinder bij groei Schiphol

De tot nu toe door Schiphol veroorzaakte beperking van bebouwing op en langs de (overkapte) A9 wordt opgegeven. Onderzocht wordt of dat ook kan gelden voor woningbouw in de Noorder Legmeerpolder. De opknapbeurt van Uilenstede wat de buitenruimte betreft aanzienlijk forser, dankzij subsidie uit een door Rijk, provincie en Schiphol te vormen fonds, waarin 60 miljoen euro zal worden gestort. Dat zijn enkele voordelen voor Amstelveen, die voortvloeien uit wat aan de zogenaamde Alderstafel (genoemd naar voorzitter Hans Alders) is overeengekomen door overheden, bewoners en luchtvaartbranche.

In dat overleg neemt de Amstelveense wethouder Remco Pols deel, mede namens enkele buurgmeenten. Het bereikte akkoord voorziet volgens Pols in enerzijds versterking van Mainpport Schiphol als economische motor en anderzijds duurzame ontwikkeling binnen de bestaande milieugrenzen. Het komt volgens de partijen neer op doorgaande groei van Schiphol, hinderbeperking en investering in het omgevingsklimaat. Het lijkt een nauwelijks te bereiken combinatie, maar Pols en de andere partijen in het overleg lijken ervan overtuigd dat het kan lukken.

Tot nu toe was voor de luchthaven tot 2010 een groei met 10 procent tot 480 duizend vluchten voorzien. Dat worden er nu 510 duizend tot 2020. Volgens de luchtvaartsector is groei naar 540 duizend mogelijk, maar daarvan worden 30 duizend (de helft) aan de omgeving ‘geschonken’. Dat wil zeggen: niet op Schiphol uitgevoerd. Verkeer dat niet bijdraagt  aan de knooppuntfunctie (hub) moet worden verplaatst naar luchthavens, Lelystad en Eindhoven. Vooral in de knooppuntfunctie zien de partijen de belangrijkste logistieke en economische betekenis van Schiphol. Het aantal nachtvluchten (tussen 23.00 en 07.00 uur) gaat van 34 naar 32 duizend.

Pols is er opgetogen over dat het A9-gebied kan worden bebouwd. Hij vindt dat trouwens logisch. “Daar wordt niet aangevlogen en het is ook geen route die in de toekomst zal worden gebruikt. Maar de bouwbeperking had ons bij de tunnelplannen behoorlijk in de wielen kunnen rijden,” aldus Pols.

Uit de in twee tranches van dertig miljoen euro uit te betalen bijdrage voor onder meer leefbaarheidprojecten denkt hij “bedrag met zes nullen’ te vragen en te krijgen voor Uilenstede, dat hinder ondervindt van de Buitenveldertbaan. Een deel van de in totaal zestig miljoen wordt ingezet voor individuele hulp aan ‘schrijnende gevallen’, bijvoorbeeld voor woningen die veel last van hinder hebben en om de een of andere reden buiten de isolatieregeling bleven. Ook kunnen verhuizingen mogelijk worden gemaakt.

Pols betreurt het dat één vertegenwoordiger van de bewoners van de Alderstafel is weggelopen, omdat hij met de bereikte resultaten niet kon instemmen. Onder de diverse platforms, georganiseerd in een vereniging die hij vertegenwoordigde, zijn de meningen daarover sterk verdeeld. In totaal zijn er drie bewonersvertegenwoordigers, waarvan twee namens CROS ( Commissie Regionaal Overleg Schiphol), die van mening verschillen met hun collega van de vereniging.

De nadelige gevolgen van de naar zijn mening economisch noodzakelijke groei van Schiphol blijven volgens Pols beperkt. De Buitenveldertbaan is en blijft de minst gebruikte, minder dan eerder was afgesproken. Ook het aantal starts op de Aalsmeerbaan wordt minder dan eerder was afgesproken, wat gunstig is voor Westwijk en Nes aan de Amstel. Om de hinder verder te beperken start een onderzoek naar een nieuwe uitvliegroute, zodat Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer minder hinder ondervinden. Hierdoor zal de spreiding van vliegtuigen over de regio afnemen.

De gemeente gaat ook met Schiphol Group en KLM samenwerken op het gebied van de werkgelegenheid. Verder start een onderzoek van de GGD naar de effecten van geluidsoverlast op de gezondheid.  Of daarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitstoot van fijnstof, die in elk geval in Haarlemmermeer tot meer kankergevallen lijkt te hebben geleid, is onduidelijk. Vijf jaar geleden werd daarnaar voor het laatst onderzoek gedaan.

Het advies van de Alderstafel aan de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat wordt uitgewerkt in drie convenanten, die respectievelijk betrekking hebben op verplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens, hinderbeperkende maatregelen  en omgevingskwaliteit. De deelnemers aan het overleg blijven toezien op uitvoering en naleving van de afspraken.

Lees ook:Van omwonenden heeft 14% last van Schiphol
Lees ook:´Groei Schiphol alleen bij mnder hinder´
Lees ook:Experiment met nieuw geluidstelsel Schiphol gestart
Lees ook:GroenLinks vindt college tweeslachtig over Schiphol
Lees ook:Schiphol mag fors doorgroeien

Geen reacties

++++++++++++++

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s