Pleidooi in 1998 voor overkapping van de A9 in Amstelveen bleef onbeantwoord.

Aan Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN

Amstelveen, 9 september 1998

Betreft: Overkapping A9 en Beneluxbaan

Geacht College,

Gaarne zou ik hierbij willen pleiten voor een studie naar de mogelijkheden van het overkappen van gedeelten van de Burgemeester Van Sonweg (de A9) en de Beneluxbaan.
Tegenover de ongetwijfeld hoge kosten zouden overkappingen een aantal aanmerkelijke voordelen kunnen bieden:

Verbinden in plaats van scheiden

De rijksweg A9 en de Beneluxbaan delen onze woonplaats in stukken, terwijl het doel van een woonplaats juist binding van de gemeenschap is. De overkapte gedeelten kunnen worden aangewend ten behoeve van wonen, werken en recreëren. In plaats van hun verdelende werking zouden deze wegen een bindende functie krijgen.

Geluidswering

Geluidshinder is een onderschatte factor in het geheel van schadelijke neven­effecten van de economische groei. Groei die niet leidt tot een evenredige toename in geluksbeleving is vrij zinloos.

Uit de onlangs gepresenteerde Milieubalans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) kwam naar voren dat geluidswerende maatregelen in de Randstad vaak teleurstellende resultaten opleveren. Dit geldt naar mijn ervaring ook voor de geluidswal langs de A9. Die harde en rechte wanden voldoen zo slecht aan hun doel dat de verkeersherrie in onze overigens prettige wijk soms hoogst storend is. Overkapping van het stuk A9 dat langs het Oude Dorp voert, zou een enorme verbetering kunnen betekenen. Ook in het Amsterdamse Bos zou het een stuk stiller worden…

Ruimtewinst

Dit argument is zo voor de hand liggend dat het geen toelichting behoeft. Het is zonde om zoveel van zulke kostbare ruimte alleen voor autoverkeer te benutten.

Minder fijn stof in de Amstelveense lucht

Uit de Milieubalans van het RIVM kwam tevens naar voren dat circa 80% van de bewoners van grote steden wordt blootgesteld aan een te grote hoeveelheid fijn stof uit industrie en verkeer. Dit kan de luchtwegen aantasten en andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Amstelveen is weliswaar geen grote stad, maar de nabijheid van Schiphol en wegen als de A9 zorgen voor een vergelijkbare mate van luchtvervuiling. Ook de Beneluxbaan en de Keizer Karelweg zorgen met hun talrijke stoplichten en het dus telkens weer optrekkende auto­verkeer (er is nauwelijks een ‘groene golf’) voor veel fijn stof en uitlaatgassen. Het verdiepen en overkappen van autowegen is een manier om met name verspreiding van fijn stof te verminderen. Zuivering van uitlaatgassen is helaas alleen in tunnels mogelijk.

A-as: concurrentie met Zuidas

Het economische succes van de Amsterdamse Zuidas (A10) heeft u ongetwijfeld op de gedachte gebracht om iets dergelijks ook in Amstelveen te realiseren. Schiphol en aanverwante zaken zijn nóg dichterbij en ook het nieuwe Stadshart van Amstelveen maakt het vestigen van een bedrijf aan of boven de A9 aantrekkelijker dan aan de Zuidas. Aorta zou een geschikte naam voor de overkapte A9 zijn, ware het niet dat een met files dichtgeslibde A9 aanleiding kan geven tot cynische grappen.
A‑as, A-sprong, A-locatie zijn ook mogelijke namen.

Vestiging van bedrijven aan/op de A9 en de Beneluxbaan kan verhinderen dat Amstelveen zich voornamelijk ontwikkelt tot slaapstad, doorgeefluik en sluiproute voor bedrijvigheid elders. Amstelveen heeft de unieke kans om midden in haar goed bereikbare centrum ruimte te bieden aan hoogwaardige economische activiteiten.

Natuurbehoud

Overkapping van A9 en Beneluxbaan zou de druk om polders en natuurgebieden buiten Amstelveen te bebouwen, kunnen verminderen.

Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie.

Hoogachtend,
R.Ch. van Waning

 

Foto’s van de A9 verkeersgoot door Amstelveen, de verdiepte A4 bij Leidschendam, de overkluizing van de A12 in Den Haag en van de Gaasperdammertunnel in Amsterdam ZO zijn te zien op:
Verkeersgoot A9: Door de VVD werd het geen tunnel.

 

 

 

 

 

Auteur: robertvanwaning

"Mij gaat het vooral om de waardering van het vrije debat als vehikel van maatschappelijke vooruitgang." (Wouter Bos.) "Een krant die kritische meningen onderdrukt, heeft geen bestaansrecht." (Van Thillo.). Dit 'weblog' is voornamelijk een openbaar archief van mijn bijdragen aan het openbare publieke debat over lokale Amstelveense kwesties op Amstelveen.Blog van oud-journalist Johan Bos. De ervaring heeft mij namelijk geleerd dat reacties en bijdragen aan het publieke discussies op openbare (want voor iedereen toegankelijke) platforms willekeurig worden gecensureerd en zelfs volledig worden verwijderd als de inhoud de redacteur, de webbeheerder of dienstdoende (altijd anonieme) moderator onwelgevallig is, ook al was er geen enkele regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden geschonden. Dit heb ik meegemaakt op Stand.nl, op het Weblog van de Volkskrant, (kijk ook hier en hier) op Amstelveen Dichtbij en ook op Amstelveen.blog (Zoek met naar #Censuur). Wie bezwaar maakt tegen dit soort ongrondwettelijke inbreuken op de vrijheid van meningsuiting, kan zonder opgave van reden, zonder mogelijkheid van verweer of bezwaar en zonder opgave van strafduur voor onbepaalde tijd worden verbannen uit het reactie- en discussieforum. Ik ben op die manier voor korte of langere tijd en zelfs permanent verbannen geweest uit alle bovengenoemde fora waaraan ik heb deelgenomen aan de publieke discussies, zonder dat ik ooit anderen persoonlijk heb beledigd, bedreigd, belasterd of op andere manier regels had geschonden. Mijn opvattingen en meningen bevallen de redacties etc. kennelijk niet altijd. Zij maken graag misbruik van hun macht en van de mogelijkheid om onwelgevallige opinies te onderdrukken en zelfs om'lastige burgers' uit te schakelen van deelname aan het openbare discussies. Het 'publieke debat' geeft dan ook geen betrouwbare weergave van wat er onder burgers aan opvattingen en opinies leeft. In Nederland worden meningsuitingen niet gecensureerd door de overheid maar door redacties van journalistieke media. Laster, smaad en grove persoonlijke beledigingen zijn in de sociale media inmiddels zó gebruikelijk, dat aangiften daartegen bijna niet meer door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. Zolang zij echter op grond van het het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn, zou dit - zeker in flagrante gevallen waarin mensen werkelijk erdoor worden beschadigd - wel moeten gebeuren. Anders moeten die artikelen uit het WvS worden geschrapt. In onderstaande discussies staan veel gevallen van laster of lasterlijke suggesties. U vindt die door met te zoeken naar #Laster of #Suggestie. Verwijderde reacties vindt door te zoeken naar 'XXX Verwijderd' Sommige daarvan heb ik aangemerkt als '#Censuur'.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s