Verbannen door de Volkskrant vanwege meningsuiting.

Redacties mogen kritische reacties van lezers weigeren of verrwijderen als die hun onwelgevallig zijn, ook als daarin geen regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden werd geschonden. Media en journalistiek smoren kritiek en maken critici monddood. Op die manier onttrekken zij zich aan de ‘checks and balances’ die een democratie evenwichtig, transparant, eerlijk en rechtvaardig houden. Democratische machtsverhoudingen worden hierdoor scheefgetrokken. In dit blog staat het relaas van een verbanning gedurende anderhalf jaar vanwege een rake maar fatsoenlijke reactie op een column.